09.11.1976
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1976

1 Kasım 1976

1- TBMM yeni yasama dönemine girdi.

2- AP Meclis Grubunun toplantısında Meclisin yeni çalışmayılı dolayısiyle bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel,«Yasama döneminin en kritik yılında bulunuyoruz» dedi. Demirelkonuşmasında, DGM ile ilgili görüşlerini de belirtti.

3- Üniversite ve Yüksek Okullar yeni öğretim yılma başladı.

Açılış sırasında, karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmalarda, Ankara'da üç öğrenci yaralandı. İstanbul'da da üç öğrencininyaralandığı olaylar sırasında Üniversite polis tarafından boşaltıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Bursa Eğitim Enstitüsünde deçeşitli olaylar çıktı.

4- MSP dışındaki siyasi partilerin Meclis ve Senato grupları,yeni yöneticilerini seçtiler. AP'de Grup Başkanvekilliğini Cihat Bilgehan, Oğuz Aygün, CHP'de Hayrettin Uysal ve Ali Nejat Ölçen kazandı. DP'de ise Özer Ölçmen ile İhsan Tombuş Grup Başkanvekilliğine getirildiler.

5- Ankara'ya gelen 40 kişilik Alman sanayici ve yatırımcıları grubuyla ilk toplantı Dışişleri Bakanlığında yapıldı. Toplantıya, DPTtemsilcileri ile ilgili bakanlıklar temsilcileri katıldılar.

6- MSP, 1977 haziran ayında yapılması gereken seçimlerin, 11Aralık 1977 günü yapılmasını öngören bir yasa önerisini Meclis Başkanlığına verdi.

7- MSP'den istifa eden Sivas Milletvekili İhsan Karaçam, MHP'yegirdi.

8- 1 Kasım 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından toprakreformu bölgesi olarak açıklanan Urfa'da, kamulaştırma süresi sona erdi.

9- TÜM-DER bir açıklama yaparak, Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışan memurların iş ve can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması amaciyle, Ankara Valiliğine başvurduğunubildirdi.

10- İşverenler Sendikası, Maden-İş'le sürdürülen toplu sözleşme

görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, İzmir'de iki işyerinde lokavt kararı aldı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında14 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

12- Atina'da yayınlanan, «Apoyevmatini» gazetesine bir demeçveren ABD Başkanı Gerald Ford, Kıbrıs sorununun, adadaki iki toprumun isteğine uygun bir biçimde çözümlenmesi gerektiğini belirterek, tarafların arzu etmeleri halinde, ülkesinin daha aktif bir roloynamaya hazır olduğunu söyledi.

13- Belçika'da, Zolder Kömür Madenlerinde çalışan 1250 Türkişçisinin, sağlık kontrollerinin düzene sokulması için başlattıklarıgrev, yönetimin, işçilerin isteklerini kabul etmesi ile son buldu.

14- Kanada'da, Cumhuriyet bayramı dolayısiyle meçhul askeranıtına çelenk koymalarına engel olunan Türkler, Belediye Meclisibinası önüne bir çelenk koydular.

15- Rodezya'da milliyetçi gerillaların bir moteli basmalarıyla başlayan ve bir beyaz Rodezyalının ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine, Rodezya askerleri, karşı bir operasyon düzenlemek amaciyleMozambik'e girdi.

16- Güney Afrika'da zenciler, beyaz azınlık yönetimini yıpratmakamaciyle beş günlük bir genel greve gittiler.

17- Federal Alman Hava Kuvvetleri Savaş Birlikleri Başkumandanı General Walter Krupinski ile yardımcısı General Heinz Franke,«görevde tutulmaları ile bağdaşmayacak açıklamalar yaptıkları» gerekçesiyle görevlerinden alındılar.

18- Arnavutluk Komünist Partisi'nin 7. Kongresi başkent Tiran'da çalışmalarına başladı.

2 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yeni seçilen MSP Genel İdare Kurulu üyelerini kabul ederek, yeni yöneticilere seçildikleri görevlerde başarı dileklerinde bulundu.

2- Başbakan Süleyman Demirel, «Tercüman» gazetesine verdiği özel demecinde, «Türk - ABD anlaşması onaylanmazsa yeniçizgiler çizeceğiz» dedi.

3- Alman Sanayiciler Heyeti Başbakan Süleyman Demirelve Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerden sonra «Milliyet» gazetesine bir demeç veren Federal Almanya Sanayiciler FederasyonuBaşkanı Dr. Sohl, «Türkiye ile sanayi işbirliğine hazırız» dedi.

4- Üniversitelerin açılışının ikinci gününde de çeşitli fakültelerde çatışmalar oldu. İTÜ'de 14 yaşındaki bir genç vurularak öldü,üç öğrenci ise yaralandı.

5- Millet Meclisi, CHP'li Başkanvekiilerinden Memduh Ekşi'ninbaşkanlığında toplandı.

6- Anayasa Mahkemesi üyesi İhsan Ecemiş'in emekliye ayrılmasıyla boşalan üyeliğe seçilen Ahmet Erdoğdu görevine başladı.

7- TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek, memurların sendika hakkını kolaylaştırmakamaciyle meslek örgütlerinin tek bir federasyon altında toplanmasını istediklerini açıkladı.

8- Yol-İş Federasyonunun toplanan yönetim kurulunun açışkonuşmasını yapan Federasyon Başkanı Halit Mısırlıoğul, işçimemur ayırımına ilişkin görüşlerini açıkladı.

9- TİP eski milletvekili Rıza Kuas, «Köylüler İşçiler Partisi» adıaltında yeni bir parti kurdu.

10- İstanbul'da Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu ile Kadıköy'deki Akbank Şubesine kimlikleri bilinmeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı.

11- l. Dünya İslâm Fıkıhı Kongresine katılan yedi kişilik Türkheyeti, Riyad'dan yurda döndü.

12- «Koç Topluluğu» kuruluşlarınca Cumhuriyetimizin 50. Yıl anısına inşa ettirilen Atatürk Kitaplığı düzenlenen bir törenle açıldı.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında13 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

14- Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Hava Sahası ile ilgiligörüşmeler Paris'te Yunan Büyükelçiliğinde, Ege Kıt'a Sahanlığıkonusundaki görüşmeler ise Bern'de Türk Büyükelçiliğinde başladı.

15- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Güvenlik Konseyinesunduğu Kıbrıs'la ilgili raporunda, Adada toplumlararası görüşmelerin geleceği konusunda karamsar olduğunu açıkladı.

16- Paris'teki İran Büyükelçiliğine, İran'lı oldukları sanılan kişilerce bomba atıldı. Olay sırasında Büyükelçilik Müsteşarı ve birFransız polisi öldü.

17- Afrika'nın Ortadoğu kesiminde bulunan Burundi'de, SilâhlıKuvvetler, Başkan Michel Micombero'yu devirerek, yönetimi ele aldı.

18- Rodezya'deki beyaz azınlık yönetiminin Afrikalı yerli halkadevredilmesi konusunda Cenevre'de düzenlenen konferansta, olumlu bir sonuç sağlanamadı.

19- Portekiz'de Sosyalist Parti Kongresi yapıldı. Başkan Soares,Portekiz Sosyalist Parti Başkanlığını korudu.

20- Suriye Enformasyon Ajansı «Sana», yayınladığı bir resmiaçıklamada, ülkenin Irak ile olan sınırının Irak tarafından kapatıldığını bildirdi.

3 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı BülentEcevit ve diğer siyasi parti liderleri, ABD Başkanlık seçimini JimmyCarter'in kazanması üzerine, bu konudaki görüşlerini açıkladılar.

Başbakan Süleyman Demirel, bu konuda verdiği demeçte, «Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler şahıslara kaim değildir» dedi.

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise, «yeni Başkanın ABD'ninTürkiye ile ilişkileri sorununa yalnız iç politika ve seçim kampanyası gerekleri açısından bakmakla yetinmeyeceği inancında olduğunu» söyledi.

2- Yeni seçilen Senato ve Meclis Yönetim Kurulları toplantılarına katılan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı konuşmada,«Tüm partilerin isteklerini yansıtan bir anlayış içine girilmesi halinde T.B.M.M'nin olumlu çalışabileceğini» söyledi.

3- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Fransa DışişleriBakanı Louis de Guiringaud'ın resmi konuğu olarak Fransa'ya gitti.Çağlayangil hareketinden önce verdiği demeçte, «Fransa DışişleriBakanı ile yapacağı görüşmelerde, Türk - Fransız ilişkileri ile ikiülkeyi ilgilendiren çeşitli uluslararası sorunların ele alınacağını»belirtti.

4- MSP Grubu, Grup Yönetim Kurulunu ve Başkanvekilleriniseçmek üzere, MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın başkanlığında toplandı. Yapılan seçim sonundaGrup Başkanvekilliklerine, Şevket Kazan ile Süleyman Arif Emreyeniden getirildiler.

Öte yandan, Erbakan yaptığı bir açıklamada, MSP'nin hükümetten istekleri ile ilgili muhtıra konusunda Genel İdare Kurulunun yetkili olduğunu belirterek, «hükümet çalışmaları konusundane gerekliyse yapılacaktır» dedi.

5- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, muhtaç kişilere bağlanacak maaş konusunda yaptığı açıklamada, maaş ödeme tarihinin1 Mart 1977 olarak saptandığını bildirdi.

6- DİSK'e bağlı Yeni Haber-İş Sendikası ile TMMOB, TÜTED veTÜM-DER yöneticileri düzenledikleri ortak basın toplantısında, TRTSeçim Kurulunun, TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'la ilgili kararıgeciktirdiğini öne sürerek, bu konuya ilişkin görüşlerini açıkladılar.

7- Orman Bakanlığı ile Türkiye Tarım ve Tarım Sanayi İşçileriSendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile 320 bin ormanve tarım işçisine yeni ekonomik ve sosyal haklar sağlandı.

8- İstanbul, İzmir, Erzurum, Kars, Ankara ve Mardin'de meydana gelen öğrenci olaylarında onbiri öğrenci olmak üzere 16 kişiyaralandı.

9- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafındandüzenlenen. «Türkiye'de karayolu taşıması ve trafik güvenliği» toplantısı Ankara'da başladı.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

11- Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasında Galatasaray Anderlecht'e5-1, Trabzonspor Liverpool'a 3-0 yenilerek elendiler.

12- Bern'de Ege Kıt'a Sahanlığı ile ilgili olarak Türk - Yunanheyetleri arasında dün başlayan görüşmelere ara verildi.

13- ABD Başkanlık seçimini, Demokrat Parti adayı Jimmy Carterkazandı. Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerini de Demokratlarkazandı.

14- Hindistan Temsilciler Meclisi, İndira Gandi Hükümetine sınırsız yürütme yetkisi veren tarihi önemdeki bir Anayasa değişikliğini kabul etti.

15- Aralarında eski Başkan Mao'nun eşi Çiang Çin'in de bulunduğu «Dörtler» in, iktidarı ele geçirebilmek için Şanghay Milis Kuvvetlerinden yararlanarak bir darbe yapmak istedikleri, Çin'deki resmi basın organları tarafından doğrulandı.

16- General Electric Şirketi, yabancı ülkelerdeki yüksek düzeydeki memurlara 550 bin dolar tutarında rüşvet dağıttığını açıkladı.

4 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Süleyman Demirel, ABD yeni Başkanı Jimmy Carter'a birer kutlama mesajı gönderdiler,

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra gazetecilere bir açıklama yapanBaşbakan Süleyman Demirel, «Carter Türkiye aleyhine hareket ederse, ABD menfaatlerine karşı çıkar» dedi.

3- Meclisin yeni yasama yılında daha verimli çalışır hale getirilmesi konusunda, siyasi parti gruplarının yetkilileri ile başlattığıgörüşmelerini tamamlayan Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven,«Grup yöneticileri bana yardımcı olmayı vaadettiler» dedi.

4- Tüzük çalışmalarıyla ilgili toplantıların birincisine katılmaküzere Trabzon'a giden CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinindüzenlediği toplantıda, «Türkiye'de pahalılık» konusuna değindi.

5- Ankara Abidinpaşa semtinde meydana gelen çatışmada, biröğretmen kaza kurşunuyla başından vurularak öldü.

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, «Milliyet»gazetesine yaptığı özel açıklamada, «Türkiye'nin buğday ihracı» konusunda bilgi verdi.

7- Son öğrenci olaylarını görüşen İstanbul Üniversitesi Senatosu, bir bildiri yayınlayarak, «olayların, politik düşüncelerini zorlahâkim kılmak isteyen küçük gruplar tarafından çıkarıldığını» belirtti.

8- DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, «Emniyet ÖrgütününModernizasyonu» ile «bazı müesseselerde özel koruma örgütlerikurulması» girişimlerini yerdi.

9- Federal Alman İşadamları Heyeti Başkanı Dr. Gunther Sohl,İstanbul Sanayi Odasında düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye'de ileride yapacağı yatırımlar konusunda bilgi verdi.

10- Ege Tütün Üreticileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Şerafettin Arabacı, tütün üreticilerinin sorunlarına en kısa zamanda çözüm getirilmemesi halinde, Ege'nin tüm il ve ilçelerinde Demokratik hak arama eyleminegeçeceklerini açıkladı.

11- Türk Atlantik Derneğince düzenlenen «Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Türkiye'nin Görünümü ve Tutumu» konulu sempozyum Ankara'da başladı.

12- Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu, DP'li Vedat Önsal'ınbaşkanlığında, Trafik Tasarısını görüşmek üzere Ankara'da toplandı.

13- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

14- Tüm Akdeniz ülkeleriyle anlaşmalarını tamamlayan AET'ninsorumlu bakanlarından Cheysson, düzenlediği basın toplantısında,«Ortak Pazarın, Akdeniz ülkelerine Türkiye'den daha fazla tarımürünü verdiğini» açıkladı.

15- ABD'nin yeni Başkanı Jimmy Carter, Georgia eyaletindeyaptığı konuşmasında, «Beyaz Saray'da göreve başladığım zaman ilkişim. Dışişleri Bakanı Kissinger'in görevine son vererek, yerine yenisini atamak olacaktır» dedi.

16- Irak Hükümeti, Suriye'nin Lübnan olaylarında ve bazı ulusalsorunlarda takındığı tutumu protesto için Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik personelini geri çekmeye karar verdiğiniaçıkladı.

17- Arnavutluk Komünist Partisi Birinci Sekreteri Enver Hoca.Parti Kongresinde yaptığı konuşmasında, Arnavutluk Komünist Partisi içinde son yıllarda geniş çapta bir temizlik hareketine gidilmişolduğunu doğruladı.

18- İtalya Hükümeti, tatillerin üretimi olumsuz yönde etkilediğigerekçesiyle dinî bayramlar dışındaki bütün tatilleri kaldırdı.

19- Endonezya'da bir yolcu uçağının iniş sırasında parçalanması sonucu 26 kişi öldü.

5 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le haftalık görüşmesini yapan Başbakan Süleyman Demirel, daha sonra gazetecilere yaptığıaçıklamada, Korutürk'le iç ve dış sorunlar hakkında konuştuklarınıbelirtti.

2- MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Partisinin Genel İdare Kurulu toplantısını açarken yaptığıkonuşmada, «20 aydır uygulanmayan Koalisyon Protokolü maddeleribulunduğunu» öne sürdü.

3- Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Yüksek Öğretim Kurulunun 15. olağan toplantısını açarken yaptığı konuşmada, üniversiteolaylarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

4- Taşkızak Tersanesinde iki geminin denize indirilmesi dolayısiyle bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, imalâtı ile Silâhlı Kuvvetlere büyük katkısı bulunan M.K.E'nin, gün geçtikçe bu hizmetlerden uzaklaştığını ve hisselerinin satıldığını açıkladı.

5- Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Feyzi Ünlü'nün dövülerek başından ağır yaralanması üzerine toplanan Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu, üniversiteyi birhafta süre ile kapattı.

6- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan, düzenlediği basıntoplantısında Tarım Bakanı Korkut Özal'ın, buğday ihracı konusundaki açıklamalarını yanıtladı.

7- Kocaeli Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş,bir basın toplantısı düzenleyerek, önümüzdeki CHP Kurultayında Genel Sekreterliğe adaylığını koyacağını açıkladı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

9- Satranç Olimpiyadının 7. turunda, Türk Satranç Milli TakımıFas'ı 2,5-1,5 yendi.

10- KTFD Meclisi, dış politikayı belirleyen bir karar tasarısınıonayladı.

11- Beyrut'u Hıristiyan ve Müslüman bölgeler olmak üzere ikiyeayıran hatta bugün meydana gelen çarpışmalarda 65 kişi öldü.

12- ABD'nin yeni Başkanı Jimmy Carter, düzenlediği ilk basıntoplantısında, Kongrenin ve Amerikan halkının dış politika konularında söz sahibi olabileceği bir uygulamanın getirileceğini söyledi.

13- Mısır ve Sovyet Dışişleri Bakanları arasında, Sofya'da yapılan ikili görüşmeler sonucunda ortak bir bildiri yayınlandı.

14- Japonya Başbakan Yardımcısı Takeo Fukuda istifa etti.

15- Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis, Arap Barış Gücü Komutanlığına, Müslüman Albay Ahmet El Hac'ı atadı.

16- ABD'nin Tahran Büyükelçisi Richard Helms, istifa etti.

17- Rusya'da, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere yardım edenyedi kişi ölüme mahkûm edildi.

6 Kasım 1976

1- Üniversite Denetleme Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'inbaşkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Demirel, «üniversitede huzursuzluk çıkartmaktan zevk alanlar birgünpişman olacaklardır» dedi.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Fransayı ziyaretidolayısiyle «Le Monde» gazetesine bir demeç veren Başbakan Süleyman Demirel, «Carter'ın seçilmesinin, Türk - ABD ilişkilerini etkilemiyeceğini» söyledi.

3- Partisinin Tarsus'ta düzenlediği toplantıda, Başbakan Süleyman Demirel'i eleştiren CHP Genel Başbakanı Bülent Ecevit,cülkenin büyümeye değil, gelişmeye ihtiyacı olduğunu» belirtti.

4- Ticaret Bakanı .Halil Başol verdiği demeçte, işçi dövizininazaldığını, bu nedenle sıkıntılı bir dönemin başladığını açıkladı.

5- Taksim'deki İsrail Hava Yolları bürosu ile, Bebek'teki Mısır Konsolosluğuna ve Gümüşsuyundaki Philips binasına kimliği belirlenemeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı.

6- Parlementoda grupları bulunan, MHP'nin dışındaki siyasipartilerin Grup Başkanvekilleri ortak bir demeç yayınlayarak TRT'nin yayınlarını protesto ettiler.

7- Türkiye Oleyis Sendikasının 3. dönem Genel Kurul toplantısında Türk-İş'in sol bir politika izlemesi istendi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında14 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

9- Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat istifa etti.

10- Batı Trablus'ta yapılan Satranç Olimpiyadında Türk bayansatranç takımı, Irak bayan milli takımını 1,5-0,5 yenerek şampiyonluğu garantiledi.

11- Pakistan'ın Dır bölgesinde halkla güvenlik kuvvetleri arasındameydana gelen çatışmalarda 50 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı açıklandı.

12- Suriye, Lübnan'a gönderilecek Arap Barış Gücüne 20 binasker verdi.

7 Kasım 1976

1- AP Temsilciler Meclisi, Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı.

Yapılan seçimlerde, Sadettin Bilgiç, Necmettin Cevheri, HüseyinÖzalp, Kasım Önadım, Sabit Osman Avcı, Nuri Bayar, İsmail HakkıYıldırım Genel Başkan yardımcılıklarına, Nahit Menteşe ise yenidenGenel Sekreterliğe getirildiler.

2- CHP'nin Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda, Genel BaşkanBülent Ecevit konuşurken bir otel inşaatı iskelesinin çökmesi sonucu Yaşar Karaca adlı onaltı yaşındaki bir işçi öldü. Olay sırasında52 kişi de yaralandı.

3- Fransa'deki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönenDışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gezisiyle ilgili olarak verdiği demeçte, «Fransa, bugüne kadar Türk - Yunan ilişkilerinde dengeli tutum izlemiştir» dedi.

4- MSP Genel İdare Kurulu bir bildiri yayınlayarak, hükümetinkurulduğu günden bu yana gerçekleştirilmeyen koalisyon protokolühükümlerinin yerine getirilmesi için tedbirler alınmasını istedi.

5- SP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, partisinin olağanüstüGenel Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, SosyalistPartinin önümüzdeki seçimlere katılacağını açıkladı.

6- TÜRK-İŞ'e bağlı Gıda İş Sendikasının, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yem sanayii ile ilgili beş fabrikasında çalışanişçileri grev kararı aldılar.

7- Lâstik ithalâtı için öngörülen süre, bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan bir genelge ile kaldırıldı.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

9- Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı istifa etti.

10- Avrupa Şampiyon Klüpler Bayanlar Voleybol Turnuvasınınilk tur maçında Eczacıbaşı Post Wien'i 3-1 yendi.

11- Bir İsrail hücumbotu İsrail karasuları dışında bir Arap gemisini batırarak, iki gemiyi de ele geçirdi. Lübnan yakınlarında meydana gelen olayda, bir Arap gerillası öldü, ikisi de yaralandı.

12- Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğine, Ekim Devrimininyıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı gönderdi.

13- İspanya'da, Lockheed'den komisyon aldığı saptanan iki general görevden uzaklaştırıldı.

8 Kasım 1976

1- Yüksek Plânlama Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanarak, 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 1977 yılı malî bütçesini görüşmeye başladı.

2- AP Temsilciler Meclisinin bildirisinde, «AP'nin 197' seçimlerinin kazanılması için seferber olacağı» belirtildi.

3- İstanbul'da Vezneciler'deki Site ve Sivas öğrenci yurtları arasında çıkan silâhlı çatışma sırasında, olay yerinden geçmekte olanEnver Ülgün adlı bir kişi vurularak öldü.

Ankara'daki çatışmalarda ise 12 kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı.

4- Türkiye AET Parlamento Komisyonu Ankara'da toplandı.

5- Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı Prof.Cevat Geray bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlıYüksek okullarda uygulanan tek yanlı sınav ve mülakat yöntemini,fırsat eşitliği, öğrenim özgürlüğü ve yasa önünde eşitlik ilkelerineindirilmiş bir darbe olarak nitelendirdi.

6- CHP Araştırma Bürosu, «Elektrik Sorunu» na ilişkin bir rapor yayınladı.

7- Şekerbank Pangaltı Şubesi, silâhlı iki kişi tarafından soyuldu. Bankadan 51 bin lira alan soyguncular yakalanamadılar.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

9- BM Genel Kurulu, Kıbrıs Rum Yönetiminin başvurusu üzerine toplanarak, Kıbrıs sorununu yeniden ele aldı.

10- Arnavutluk Emek Partisi 7. Kongresi çalışmalarını tamamladı. Yapılan seçimde AEP Merkez Komitesi Birinci Sekreterliğineyeniden Enver Hoca getirildi.

11- Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisariocephe sözcüsü, Sahra gerillalarının bir yıl içinde 6500 Fas ve Moritanya askerini öldürdüklerini bildirdi.

12- Yunanistan ve Filipjinler'de şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerde can kaybının olmadığı bildirildi.

9 Kasım 1976

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinin İstanbul bölgetoplantısında yaptığı konuşmada, «CHP'nin kuracağı düzende ekonomik büyüme daha hızlı olacaktır» dedi.

2- MSP Grubu toplantısından sonra bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, «Bizhükümetin yıkılmasını istemiyoruz. Bu konuda azami gayreti gösteriyoruz» dedi.

3- Lockheed rüşvet olayıyla ilgili olarak ABD'den gelmesi beklenen son belgeler, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu tarafından soruşturmayı yürüten komisyona teslim edildi.

4- Türkiye AET Karma Parlamento Komisyonunun Ankara'dasüren çalışmaları tamamlandı. Komisyon tavsiye niteliğinde kararlar aldı.

5- Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası MESS'in 20.Genel Kurul toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıda bir konuşmayapan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı FeyyazBerker, «işçinin, çalıştığı yere ortak olmasını» önerdi.

6- İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde çıkan çatışmadabir öğrenci yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

7- 19 ülkenin katıldığı «Uluslararası Çocuk Kitap Sergisi» Ankara'da açıldı.

8- Sinema bilet fiyatları bugünden itibaren yüzde elli zam gördü.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10- BM Genel Kurulu, Kıbrıs sorununun tartışılması sırasındaKTFD temsilcisine söz hakkı vermedi.

11- Arnavutluk Emek Partisinin 7. Kongresine sunduğu rapordaEnver Hoca, «Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşması. Balkanlar ıçmbir zafer olur» dedi.

12- Arap Barış Gücü kuvvetlerini oluşturan Suriye birlikleri, Lübnan'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü güçleri elinde bulunan mevzileriniişgal etmeye ve Beyrut üzerine doğru ilerlemeye başladı.

13- 15 Afrika ülkesi, «Ecovvas» adı verilen bir Ortak Pazar kurdu. Örgüt, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini ve kalkınmafonu kurulmasını öngörmekte.

10 Kasım 1976

1- Atatürk, ölümünün 38. yıldönümünde bütün yurtta, KTFD'ndeve yurt dışı temsilciliklerinde törenlerle anıldı.

2- Başbakan Süleyman Demirel ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli gereksinimlerikonusunda bir görüşme yaptılar.

3- Eğitim Enstitüsü sınavları, yönetmeliğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca iptal edildi.

MHP, konu ile ilgili olarak yayınladığı bildiride, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'i eleştirerek, kararın hükümetin haysiyetini kırıcı nitelikte olduğunu öne sürdü.

4- MSP Grup Başkanvekili Şevket Kazan, Çalışma Bakanlığınagetirildi.

5- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, işçi-memur ayırımı konusu ile ilgili olarak Başbakan Süleyman Demirel ile görüştü.

6- «Tercüman» gazetesi tarafından düzenlenen Büyük İşçi Kurultayına katılmak üzere Avrupa'dan Ankara'ya gelen işçi temsilcileri, Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum ve TÜRK-İŞ GenelBaşkanı Halil Tunç'la görüştüler.

7- Yüksek Sağlık Şûrası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in başkanlığında, çeşitli sağlık sorunlarını görüşmek üzere Ankara'da toplandı.

8- CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına yeniden Neriman Elgin seçildi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde bugün meydana gelen olaylar sırasında bir öğrenci öldürüldü, 49 öğrenci yaralandı.

10- Aliağa Rafinerisinde çalışan 252 işçi hakkında, «devlet malına zarar vermek» gerekçesiyle soruşturma açıldı.

11- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullar ile 625 sayılı özelöğretim kurumları yasasına göre açılan ilkokulların yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

13- BM Genel Kuruluna yeniden getirilen Kıbrıs sorunu görüşmelerinde söz alan Türkiye'nin daimi temsilcisi İlter Türkmen, «Kıbrıs ihtilâfı, Türkiye ve Yunanistan için bir trajedidir» dedi.

Öte yandan KTFD temsilcileri, kendilerine Genel Kurulda sözhakkı verilmemesi üzerine, BM Özel Siyasi Komisyonu toplantısınıboykot ettiler.

14- Suna Kan, Şili'de başarılı bir konser verdi.

15- Lübnan'da Arap Barış Gücünü oluşturan Suriye zırhlı birlikleri, hiç bir direnme ile karşılaşmadan Beyrut yakınındaki Müslüman ve Hıristiyan kesimine girdi.

16- BM Genel Kurulunda, Güney Afrika'ya uygulanan silâh ambargosuna uymayan batılı ülkeler kınandı.

17- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail Başbakanına birmesaj göndererek barış çağrısında bulundu.

18- Japonya'da, Hiro Hito'nun İmparator oluşunun 50. yıldönümünde olaylar çıktı.

19- İtalya'da bir milyon işçi, hükümetin aldığı sert ekonomik önlemleri protesto etmek amaciyle greve gitti.

11 Kasım 1976

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayanDemirel, «CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, muhalefette iken iktidar olmak istiyor» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara bölge toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tüzük tasarısına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Ecevit, Eğitim Enstitüleri sınavlarının iptalini olumlu karşıladıklarını da kaydetti.

3- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Eğitim Enstitüleri sınavlarının iptali üzerine Başbakan Süleyman Demirel'e bir muhtıravererek Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in istifasını istedi.

Öte yandan sınavların, yönetmeliğe aykırı yapıldığı gerekçesiyledün iptal edilmesi üzerine Eğitim Enstitülerinde boykotlar başladı.Ankara, İzmir ve Turgutlu'da meydana gelen öğrenci olaylarında23 kişi yaralandı.

4- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye ile SSCBarasında imzalanacak olan siyasi belge ile ilgili olarak bu ülke tarafından hazırlanan taslağın Türkiye'ye verildiğini açıkladı. Cağlayangil, Türkiye'nin bu taslak üzerindeki görüşlerinin karşı tarafa bildirildiğini kaydetti.

5- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında on yıl süreyle elektrikalışverişini düzenleyen anlaşma imzalandı.

6- Cumhuriyet Senatosu toplantısında, CHP Malatya SenatörüHamdi Özer'in temel atmalarla ilgili araştırma önergesi kabul edildi.

7- Altın fiyatları yüzde onbeş oranında yükseldi.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

9- Ressam Elif Naci'nin Basında ve Sanatta 60. yılı düzenlenenbir törenle kutlandı.

10- Avrupa Şampiyonu Cemal Kamacı boksa veda etti.

11- Türkiye ile Yunanistan arasında, Ege konusunda yapılacakgörüşmeler süresince tarafların uyacağı kuralları saptayan bir önanlaşma imzalandı.

12 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Ankara'da yapıları ve«Tercüman» gazetesi tarafından düzenlenen «Büyük İşçi Kurultayına bir mesaj göndererek başarı dileklerinde bulundu.

Kurultayda bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirelise, «ortaya çıkacak hususları hükümet olarak kısa zamanda gerçekleştireceğiz» dedi.

2- TÜBİTAK'ın bilim, hizmet ve teşvik ödüllerinin dağıtımı nedeniyle bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, «dışarıdaki bilim adamlarımız Türkiye'ye çağırılmalıdır» dedi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Kastamonu ve Araç ilçesinde yaptığı konuşmalarda, 1977 seçimlerinde partisinin tek başınaiktidara geleceğini belirterek, «milli birliği biz getireceğiz» dedi.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının, sanayicilere iki milyarliralık reeskont kredisi dağıtacağını açıkladı.

5- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ile Ulaştırma Bakanı NahitMenteşe, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile birlikte resmi bir ziyarettebulunmak üzere İran'a gittiler.

6- Yönetim Kurullarının bugün aldığı kararla, İstanbul Üniversitesi süresiz, Bursa Üniversitesi ise 16 Aralık tarihine kadar kapatıldı.

Öte yandan Bursa, Ankara, Malatya ve Balıkesir'de meydanagelen olaylarda 4'ü ağır olmak üzere 60 öğrenci yaralandı, 40 öğrenci gözaltına alındı.

7- TRT Genel Müdürü Şaban Karataş, Konya'da düzenlediğibasın toplantısında, parti temsilcilerini TRT yayınları konusundatartışmaya çağırdı.

8- DİSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyinin yaptığı olağanüstü toplantıdan sonra basına bir demeç veren GenelBaşkan Kemal Türkler, DİSK'in bir İşsizlik Fonu kurduğunu açıkladı.

9- Sanayi Odaları Birliği, sanayileşme stratejisini saptamak üzere Ankara'da toplandı.

10- DGM'ye karşı direniş yapan 150 işçi hakkında, yasa dışı grev yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.

11- AP Genel Sekreter Yardımcılığına Antalya Milletvekili İhsanAtaöv getirildi.

12- Federal Alman sanayicileri ile birlikte Türkiye'ye gelen Federal Ekonomi Bakanlığı yüksek danışmanlarından Dr. Karl OttoHeuse, «Milliyet» gazetesine verdiği özel demeçte, «Türkiye, düşündüğü büyük sanayi projeleri için Almanya dışında krediler bulmalıdır» dedi.

13- Piyasaya sahte ilâç süren büyük bir şebeke, İstanbul MaliPolisince ortaya çıkarıldı.

14- Ankara'da iki benzin istasyonu soyuldu.

15- Muğla yöresinde 125 milyon tonluk kömür rezervi saptandı.

16- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında11 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

17- Bağlantısız ülkeler, Kıbrıs'tan bütün yabancı birliklerin çekilmesini isteyen bir karar tasarısı BM Genel Kuruluna sundular.

18- Bern'de, Ege Kıta Sahanlığı müzakerelerinin usulü hakkında anlaşmaya varıldı.

19- Beyrut'ta ilerici Hıristiyan lider Raymond Edde'ye başarısızbir suikast girişiminde bulunuldu.

20- Portekiz Komünist Partisi yıllık kongresi, çalışmalarına başladı.

21- Transkei hükümeti, topraklarındaki Güney Afrika polisininülkeyi terketmesini istedi.

13 Kasım 1976

1- BM Genel Kurulunda ele alınan «Kıbrıs'taki bütün yabancıaskerlerin çekilmesi ve mültecilerin yerlerine dönmesi»ni öngörenteklifin kabulünden sonra Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangilverdiği demeçte, «önlem alınmadan Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmez»dedi.

2- Kanser Savaş Konseyi İstanbul'da çalışmalarına başladı.Konseyde bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir, 14 Kanser hastanesinin yapılacağını söyledi.

3- Türk Hukuk Kurumu'nun Ankara'da düzenlediği konferansta, 1961 Anayasasına dönmek için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

4- Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı bir basın toplantısı düzenleyerek, «teşvik tedbiri ve yeni bir vergi politikası istediklerini» bildirdi.

5- İstanbul'da yapılan «Demokratik Üniversite Mitingi»nde meydana gelen silâhlı çatışma sonucunda 4 kişi yaralandı.

6- İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Halûk Alp, «Üniversiteyiöğretime kapatmaktan başka çareleri olmadığını ve koşullar değişmedikçe Üniversitenin açılmayacağını» söyledi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

8- Avrupa Şampiyon Kulüpler Serbest Güreş Yarı Final Müsabakasında TOFAŞ-SAS, Bulgar Haskova takımı ile 5-5 beraberekaldı.

Voleybol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur maçlarındada Eczacıbaşı erkek ve bayan voleybol takımları rakiplerini yenerek2. tura yükseldi.

9- BM Genel Kurulunun toplantısında, «Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerinde dönmesini»öngören bir karar tasarısı kabul edildi.

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan KTFD Başkanı Rauf Denktaş,kararın Türk toplumunu bağlayıcı olmadığını söylerken; Rum Yönetimi Başkanı Makarios verdiği demeçte, «kararın birçok olumlu yanlar taşıdığını» söyledi.

10- İspanya'da 2 milyon işçi, hükümetin ekonomik politikasınıprotesto amaciyle genel greve gitti.

11- Arjantin'de sekiz profesör Marksist propaganda yapmaksuçundan tutuklandı, 28 öğretim üyesi için de tutuklama karan çıktı.

14 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, Çayırhan Termik Santrali veKömür Üretim Tesislerinin temelini atmadan önce Beypazarı ilçesinde yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Anarşi konusuna da değinen Demirel CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i anarşiyi korumaklasuçladı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Aydın'da düzenlenenaçık hava toplantısında, hükümetin genel politikasını eleştirdi. EcevitEge ve Hora konusuna da değindiği konuşmasında, «bu hükümetleyapılan hiç bir gizli anlaşmayı tanımayacağız» dedi.

Ecevit'in konuşması sırasında 50. Yıl Anıtının çökmesi sonucu,2 si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,BM Genel Kurulunun dün aldığı kararla ilgili olarak, «Kıbrıs Türklerinin görüşünü almadan verilen ve verilecek hiç bir karar, KıbrısTürklerini bağlayamaz» dedi.

4- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partisinin Eskişehir İlKongresinde yaptığı konuşmada, hükümeti anarşiye ve kanunsuzolaylara karşı ilgisizlikle» suçladı.

5- TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye ile S.S.C.B arasında imzalanması kararlaştırılan «iyikomşuluk ve dostça ilişkiler belgesi»nin kamuoyunda tartışılmasını istedi.

6- Antalya Gençlik Örgütünün saldırıya uğraması sonucu 7 kişiyaralandı, bazı dükkânlar tahrip edildi.

7- TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu düzenlediği basın toplantısında, Gazi Eğitim Enstitüsüne yapılan son saldırı olayını kınayarak, can güvensizliği nedeniyle öğretmenlerin görevlerini bırakabileceklerini söyledi.

8- Keşan Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı MetinAtalay Çırpan kazandı.

9- 13 büyük banka, «kişisel ve kurumsal tasarrufların sermayeye dönüşmesini ve sınaî yatırımlara geçmesini» amaçlayan birortaklık kurdu.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

11- Avrupa Şampiyon Kulüpler Güreş Turnuvası yarı finalinde Polonya'nın Stal-Rzeshow takımını 10-0 yenen Tofaş SAS finalekaldı.

Voleybol Kupa Galipleri Turnuvasında ise Büyükdere Boronkaytakımı İspanyol Covadonga takımını 3-0 yenerek 2. tura geçti.

12- Tahran'da bulunan Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon veUlaştırma Bakanı Nahit Menteşe, İran hükümet yetkilileriyle TIR anlaşmasını görüştüler.

13- Kuzey Atlantik Asamblesi'nin ABD'de yapılan 22. dönem toplantısında Kıbrıs konusu ele alındı.

14- BM Genel Kurulunun Kıbrıs konusunda aldığı karar, Yunanmuhalefet lideri George Mavros tarafından olumlu karşılandı.

15- Münih'te yayınlanmakta olan «Münchner Merkürs» gazetesi, Türk - Sovyet dostluk belgesinin NATO anlaşmasına ters düşeceğini ileri sürdü.

16- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 1973 savaşında kaybettikleri silâhların yerinin doldurulamadığını belirterek, «ABD, Mısır'asilâh vermek zorundadır» dedi.

15 Kasım 1976

1- Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Eğitim Enstitüleri girişsınavlarının tekrarlanacağını, kontenjanın da arttırılacağını söyledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu ise, sınavların iptali işlemini kanunsuz olarak niteledi.

2- DP Meclis Grup Başkanvekili Özer Ölçmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin dışişleri konusunda gizlibir tutum sürdürdüğünü beliterek S.S.C.B ile yapılacak anlaşmanınmutlaka açıklanmasını istedi.

3- Kıdem tazminatı konusunda sendikanın işverenle anlaştığınıöne süren Teksif Sendikasına bağlı işçiler, Teksif Sendikası Topkapı Şubesini işgal ederek üç yöneticiyi rehin aldılar.

4- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen «Türkiye'de Kimya Sanayii ve Teknolojisi» konuluseminerde konuşan Kimya Mühendisleri Odası Başkanı İhsan Karababa, Türkiye'de kimya sanayiinin dışa bağımlılığı ve teknoloji sorunlarına değindi.

5- ODTÜ'nün kuruluşunun 20. yıldönümü törenlerle kutlandı.

6- Devam eden öğrenci çatışmalarında, 5 öğrenci ve 6 polisyaralandı.

7- Urfa - Viranşehir yolunda silâhlı ve maskeli 6 kişi 11 kamyonu soydu. Soyguncular jandarmayla yaptıkları çatışma sonunda,çaldıkları eşya ve paralarla ele geçtiler.

8- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında14 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

9- Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmalarının maraton dalında 2.11.30'luk bir dereceyle birinci oldu.

10- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ulaştırma Bakanı NahitMenteşe ile İran hükümet yetkilileri arasında Tahran'da sürdürülenkarayolu taşımacılığıyla ilgili görüşmeler bir anlaşma yapılamadansonuçlandı.

11- Fransız emniyet yetkilileri, Paris Büyükelçimiz İsmail Erez'eyapılan suikastle ilgili soruşturmanın sonuçlanması üzerine yaptıkları açıklamada, Erez'in «Ermeni Katliamı Adalet Komandoları» adlıörgüt tarafından öldürüldüğünü belirttiler.

12- Fransa'yı resmen ziyaret etmekte olan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ile Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing, Ege Kıta Sahanlığı ve Kıbrıs sorunu konularını görüştüler.

13- Lübnan'da iki yıla yakın bir süredir devam etmekte olan içsavaş, Arap Barış Gücünün Lübnan'ı tamamen işgal etmesiyle bugün kontrol altına alındı.

14- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail ile bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyleyerek, «İsrail'in 1976'danberi işgal ettiği topraklardan çekilmesi koşuluyla böyle bir anlaşmanın hazırlanabileceğini» belirtti.

15- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri LeonidBrejnev, Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun çağrılısı olarak Belgrat'a gitti.

16- Japonya'da 5 Aralık'ta yapılacak olan Millet Meclisi seçimleri için adayların ve partilerin propaganda kampanyası resmenbaşladı.

17- Ünlü Fransız sinema oyuncusu Jean Gabin Paris'te öldü.

16 Kasım 1976

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, AP Senato Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Meclislerin kanun yapabilir duruma getirilmesi konusundaki görüşlerini açıkladı. Demirel, «1977'de başarılı olamazsak memleketi bunalımdan kurtaramayız» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, A.A.ya verdiği özel demeçte, Türk halkının CHP ile iktidara gelmeye kararlı olduğu görüşünü savunarak, «bu hükümet aradan çekilince, Türkiye'ye barışgetirmek hiç de zor olmayacaktır» dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Başbakan Süleyman Demirel'e yazılı bir başvuruda bulunarak,Eğitim Enstitüleri sınavının yenilenemiyeceği görüşünü savundu.

4- Ağır Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı veBaşbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın başkanlığında toplandı.Erbakan toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, «Yatırımların gerçekleşmesi için asıl meselenin para değil, teknik kadro ve proje yapmagüçlüğü» olduğunu belirtti.

5- Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, kiraları donduracak tasarının, yakında meclise sevkedilerek hükümetçe destekleneceğinisöyledi.

6- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk bir açıklama yaparak, Sanayi Bakanlığında sanayicilerden MSP için teberru ya da rüşvetalındığı yolundaki iddiaları yalanladı.

7- Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, İran hükümetinin,TIR kamyonlarının Türkiye'den ücretsiz geçmesi talebinde direnmesi nedeniyle bu konuda bir anlaşmaya vanlamadığım bildirdiler.

8- 11 Kasım günü Gazi Eğitim Enstitüsünde bir grup tarafındandövülen öğrenci öldü. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen öğrenci olaylarında da yaralanmalar oldu.

9- İlâç Sanayicileri, sahte ilâç yapımcılarının şiddetle cezalandırılması gerektiğini savunarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdiler.

10- Yeşilköy Havalimanında 11 Ağustos 1876 gecesi İsrail uçağıyolcularına ateş açarak, 4 yolcuyu öldüren ve 21 kişiyi de yaralayan iki Filistinli gerilla ömür boyu hapse mahkûm oldu.

11- TÖB-DER yöneticileri, haklarında «mühür sökme» suçundanaçılan davada beraat ettiler.

12- Sümerbank mamullerinden bir bölümüne % 33 oranındazam yapıldı.

13- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

14- NATO Genel Kurultayında bir konuşma yapan Genel Sekreter Joseph Luns, «Türk - Yunan uyuşmazlığının, NATO'nun güneydoğu kanadını tehdit ederek, bu bölgede güvenliği tehlikeyedüşürdüğünü» söyledi.

Luns, iki ülke arasında arabuluculuk yapmayı arzuladığını, ancak taraflardan bu konuda bir çağrı almadığını da kaydetti.

15- ABD, Vietnam'ın BM üyesi olmasını öngören karar tasarısını veto etti.

16- ABD'nin yeni Başkanı Jimmy Carter, Nükleer silâhsızlanmaya devam edeceklerini, bu konuda Sovyetler Birliği ile temaslardabulunacağını söyledi.

17- Yugoslavya'yı resmen ziyaret etmekte olan Sovyetler BirliğiKomünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Yugoslavya'yasaldırmak niyetinde olmadıklarını, bu söylentiyi batı ülkelerinin Yugoslavya ile SSCB'nin arasını açmak için çıkardığını söyledi.

18- Kanada'nın Ouebec bölgesinde yapılan milletvekili genelseçimini bağımsızlık yanlısı Ouebec Partisi kazandı.

17 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, köy kalkınması projesini başlatmak üzere geldiği Çankırı'da yaptığı konuşmasında, anarşi olaylarına değinerek, bu konudaki görüşlerini açıkladı.

Demirel, hareketinden önce Ankara'da Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Semih Sancar'la bir görüşme yaptı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, TRT'ye yazılı bir başvuruda bulunarak, «TRT'nin, Anayasaya, yasalara ve yüksek mahkeme kararlarına aykırı bir tutum içinde olduğunu belirtti ve siyasalyayınlarda yeni kuralların saptanmasını» istedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,MSP Grup toplantısını açarken yaptığı konuşmada, bütçe konusundaki görüşlerini belirtti. Ağır sanayi yatırımlarında taviz vermeyeceklerini söyleyen Erbakan, TRT yayınlarına ilişkin görüşlerini deaçıkladı.

4- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk yaptığı bir açıklamada, trafikkanunu tasarısının biran önce yasalaşması gereğine değindi.

5- Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem bir açıklama yaparak,«Eğitim Enstitüleri giriş sınavlarının mutlaka yapılacağını, sınavyapmak istemeyen müdür ve yöneticilerin derhal gözaltına alınacağını» belirtti.

6- TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada beraat etti.

7- CGP Van Milletvekili Muslih Görentaş istifa etti. CGP, Millet Meclisindeki sandalye sayısı dokuza düştüğünden grup kurmahakkını kaybetti.

8- Ankara Üniversitesine bağlı Ziraat ve Hukuk Fakülteleri 4gün tatil edildi. Meydana gelen çeşitli öğrenci olaylarında 40 kişiyaralandı, 96 kişi gözaltına alındı.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

10- Dünya kupası eleme maçında Milli Futbol takımımız Dresden'de Doğu Almanya Milli takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Atina'daki 9. Balkan Eskrim Şampiyonasında ise Mehmet özmen, Balkan Flöre şampiyonu oldu.

11- Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile Halil Tunç başkanlığındaki Türk-İş heyeti arasında Münih'te yapılan görüşmelerde, serbest dolaşım hakkı konusu ele alındı.

12- ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Kuzey Atlantik Asamblesinde yaptığı konuşmada, «Yunanistan - Türkiye arasındaki anlaşmazlığın, silâh zoru ile çözümlenmeye kalkışılması NATO içinbüyük bir felâket olur» dedi.

13- Yunanistan Dışişleri Bakanı Bitsios, Başbakan Karamanlis'lebirlikte bulunduğu Viyana'da düzenlediğ basın toplantısında, Kıbrıssorunu ve Türk - Yunan ilişkilerine değinerek, «Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeler için zaman gerektiğini» söyledi.

14- Brüksel'de toplanan AET Dışişleri Bakanları, Yunanistan'a 5milyar lira yardımda bulunulmasını kararlaştırdı.

15- Ürdün'ün başkenti Amman'daki İntercontinental Oteli, «Kara Haziran» örgütüne üye 4 gerilla tarafından basıldı. Otel müşterilerinden çoğunu rehin alan gerillalardan üçü ölü olarak ele geçirildi.

16- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri LeonidBrejnev ile Yugoslavya Devlet Başkanı Tito arasında sürdürülengörüşmeler sona erdi.

17- ABD Savunma Bakanlığı, Pakistan'a 100 savaş uçağı satmayı kabul etti.

18- Lockheed uçak şirketinin Nijerya'da da rüşvet dağıttığıaçıklandı.

18 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, safra kesesinden ameliyatolmak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisine yattı.

2- Bakanlar Kurulu toplantısında, öğrenci olayları ve alınmasıgereken tedbirlerle, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim sorunlarıüzerinde duruldu.

Başbakan Süleyman Demirel, toplantıdan sonra gazetecilerleyaptığı görüşmede, bütçeye yeni vergi konulmayacağını söyledi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANKA Ajansının sorularını cevaplandırırken, Eğitim Enstitülerinde yenilenecek sınavları,Cumhurbaşkanını ve kamuoyunu aldatmak için sergilenmiş bir oyunolarak nitelendirdi.

4- İstanbul Üniversitesinin 656 öğretim üyesi yayınladıkları birbildiri ile, «Tüm anayasal kuruluşları ve öğretim kurumlarının yöneticilerini demokrasiyi savunmaya» çağırdı-

5- Ülkücü kuruluşların başkanları düzenledikleri basın toplantısında, Eğitim Enstitülerine giriş sınavlarının iptalini protesto ettiler.

6- Devam eden öğrenci olaylarında, çok sayıda öğrenci yaralandı, 8 öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Veteriner Fakültesi bir hafta süVe ile öğrenime kapatıldı.

7- Ereğli Kömür İşletmesi Kozlu üretim bölgesinde çalışan10 bin kadar maden işçisi, 7, dönem toplu iş sözleşmesinin beşaydanberi sonuçlanmadığı gerekçesiyle direnişe başladı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

9- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, TRT Haber Merkezi'ninsorularını Londra'dan yanıtlarken, «ABD'nin Türkiye'ye uyguladığsilâh ambargosu sürdüğü takdirde örgütün Avrupalı üyeleri, Türkiye'ye yardım için olanak arar» dedi.

10- OECD, Türkiye için hazırladığı son raporda, enflâsyonunönlenmesi için ücret ve gelirlerin bir yıl süreyle sınırlandırılmasınıönerdi.

11- Türk güzeli Jale Bayhan, Dünya Güzellik Yarışmasında finale kaldı.

12- AET, Japonya'ya bir ültimatom vererek, «Batı Avrupa'yaolan ihracatını kontrol altına almadığı takdirde, önemli kısıtlamatedbirleri alacağını» belirtti.

13- S.S.C.B Komünist Partisi Birinci Sekreter Leonid Brejnev'inYugoslavya'ya yaptığı üç günlük gezisi, iki ülke arasında yayınlanan ortak bir bildiri ile son buldu. Bildiride, bağımsızlığa saygı vesosyalist gelişmenin değişik yollarını seçme özgürlüğü onaylandı.

14- Pekin Radyosundan yapılan bir açıklamaya göre Çin, bu yıliçindeki 4. nükleer denemesinde bir hidrojen bombası patlattı.

19 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, «Tercüman» gazetesine verdiği özel demeçte, iç ve dış politika konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

3- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal bir basıntoplantısı düzenleyerek, bakanlığına ilişkin konular hakkında bilgiverdi. Özal, «1976'da rekor seviyede bir tarım yılının idrak edildiğini» belirtti.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, «Yurt dışındaki işçilerin emeklilik konusunun kesinlikle halledileceğini» söyledi.

5- Türkiye İlâç Sanayii İşverenler Sendikası Başkanı Nejat Eczacıbaşı, «1800 dolayında ilâca % 20-30 arasında zam yapıldığını»açıkladı.

6- Maden Mühendisleri Odası Başkanı Murat Turan, Türkiye'nin, dünya krom rezervlerinin ancak yüzde birine sahip olduğu halde, krom ihracatında dünyada ilk sıralarda yer almasının, gelişmekte olan Türk Ağır Sanayii için endişe verici bir durum yarattığınıöne sürdü.

7- Bulgaristan'dan anavatana gelen 301 göçmen, Karaağaçbölgesine yerleştirildi.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

9- NATO'nun yıllık toplantısına bir mesaj gönderen ABD'ninyeni Başkanı Jimmy Carter, «NATO müttefiklerimizle olan bağlarımızı kuvvetlendirmeye ve sorunlarımızı birlikte çözümlemeye kararlıyız» dedi.

10- ABD'nin tanınmış dergisi «TIME», son sayısında, JimmyCarter'ın Başkan seçilmesinin, Kıbrıs'lı Rumlarda doğurduğu sevinci «fazla iyimserlik» olarak nitelendirdi.

11- Sovyetler Birliği'nin resmi TASS Ajansı, Almanya'da çalışanyabancı işçiler hakkında yayınladığı haberinde, Türk ve diğer işçilerin Almanya'da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü kaydetti.

20 Kasım 1976

1- CHP Parti Meclisi toplanarak, Kurultaya sunulacak tüzük değişikliğine son biçimini verdi.

Genel Başkan Bülent Ecevit yaptığı açış konuşmasında, «sontoplantılarımıza halkımızın gösterdiği büyük ilgi, bazı çevrelerin maneviyatını kırdı» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğludüzenlediği basın toplantısında, Yüksek Plânlama Kurulu kararlarındayer almasını istedikleri konuları belirtirken, «şahıs malı araziye temelatılmamalıdır» dedi.

3- SP, TRT'nin haber uygulaması için Danıştay'a başvurdu.

4- CHP'li 10 milletvekili, Mersin'deki bir fabrikanın piyasayasürdüğü bozuk çimentolarla ilgili olarak Meclis araştırması açılmasını istedi.

5- Ankara Üniversitesi Senatosu bir bildiri yayınlayarak, «olaylar, sorumluların kararlı bir tutum içinde olmamasından doğmaktadır» dedi.

6- İstanbul Göztepe Akşam Ticaret Lisesi önünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ZülfikarUralçin adlı öğrenci öldü.

7- Tez Büro-İş Sendikası ile Uluslararası Büro İşleri Sendikasının ortaklaşa düzenledikleri formda, içşi-memur ayırımı sorunununyalnız işçi çıkarları açısından değil, özgürlükçülük açısından da elealınması istendi.

8- Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Aliminyum tesislerinde çalışan işçiler arasında çıkan çatışmada 20 işçi yaralandı.

9- TGS Genel Kurulu çalışmalarına başladı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde bugün meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

11- Ege Kıta Sahanlığı sorunun çözümü amaciyle Türk ve Yunan heyetlerinin Bern'de yaptıkları toplantılarda saptanan usullerAnkara ve Atina'da açıklandı.

12- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, «Daily Express» gazetesineverdiği demeçte, «Türkiye bir çözüme inandığı için bağımsızlıkilânını geciktiriyoruz» dedi.

13- Londra'da yapılan NATO Savunma Bakanları gizli toplantısı sona erdi. Yayınlanan bildiride, NATO'nun klâsik silâh miktarınıarttırması gerektiği kaydedildi.

14- ABD, Angola'nın BM'e üyeliğini veto etmeyeceğini bildirdi.

15- Mısır'daki Roma elçiliğine, kimliği bilinmeyen kişilerce bomba atıldı.

21 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, Ağaçsar ve Kovalı barajlarıile Calbama su tünelinin temellerini attı.

Demirel, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türk - Yunan ilişkilerine de değindi.

2- Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, yedeksubay birikiminiönlemek amaciyle yeni bir kanun tasarısının hazırlandığını bildirdi.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Kütahya Muhtarlar Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, muhtarların BAĞKUR kapsamına alınacağını açıkladı.

4- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partisinin Eminönü veGaziosmanpaşa kongrelerinde yaptığı konuşmalarda hükümeti eleştirdi.

5- CHP'nin Gençlik Kolları Kurultayında çıkan çatışmada, biriağır olmak üzere dört kişi yaralandı.

6- CHP Parti Meclisi bugün toplanarak, kurultaya sunulacakolan tüzük ve program değişikliği taslaklarını görüştü.

7- Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı, «Japonya ilemontajı aşan bir işbirliği çalışması içindeyiz» dedi.

8- TGS Genel Yönetim Kurulunun olağan kongresinde, Türkİş'ten ayrılma önergesi, üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde bugün meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

10- OECD tarafından hazırlanan bir araştırmada, Türkiye'nin turizm alanında propaganda için en fazla para harcayan ikinci ülkeolduğu belirtildi.

11- Arap Barış Gücüne bağlı Suriye birlikleri, Trablusşam veSayda kentlerine girdiler.

12- Sovyetler Birliği ile Kıbrıs Rum Yönetimi ticaret görüşmeleriLefkoşe'de başladı.

13- Fransa'nın Sovyetler Birliğinde bir petro-kimya tesisi kuracağı açıklandı.

14- İran Şahı Rıza Pehlevi, Almanya'da yayınlanan «Spiegel»dergisine verdiği demecinde, «petrol satışlarında takas usulüne büyük ölçüde yer vereceklerini» söyledi.

22 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanan MilliGüvenlik Kurulu, okullarda can güvenliği konusunu görüştü.

2- Genel Başkan Bülent Ecevit'in başkanlığında toplanan CHPParti Meclisi, yeni tüzük ve program tasarısını oylayarak kabul etti.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Türkiye İşçiEmeklileri Cemiyeti Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, emekliişçilere de mesken kredisi verileceğini söyledi.

4- Sınav yönetmeliğine aykırı yapıldığı gerekçesiyle Milli EğitimBakanlığınca iptal edilen Eğitim Enstitüleri sınavı yenilendi.

5- Tüm İlköğretim Müfettişleri Derneği (TİM-DER) Yönetim Kurulu toplantısında, Danıştay kararına rağmen, 135 ilköğretim müfettişinin görevlerine iade edilmemesi eleştirildi.

6- Bursa Kapalı Cezaevinde isyan çıkaran mahkûm ve tutuklular, Cezaevi müdürünü dört saat süre ile rehin aldılar.

7- Bir Japon Sanayi Heyeti, özellikle ağır sanayi yatırımlarıkonusunda girişimde bulunmak amaciyle Türkiye'ye geldi.

8- Alman silâh sanayicileriyle görüşmelere Ankara'da başlandı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında17 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

10- Yazar Sevgi Sosyal İstanbul'da öldü.

11- Ege uçuş sahasının hava trafiğine yeniden açılması konusunda Paris'te sürdürülen görüşmelerde, Eskişehir - Larissa askeritelefon hattının açılması kararlaştırıldı.

12- Afrika - Asya Halkları Dayanışma Teşkilâtı, Kıbrıs konusundauluslararası bir konferans düzenledi,

13- İsrail Başbakanı İzak Rabin, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a bir çağrıda bulunarak, Ortadoğu barışı için doğrudan doğruyagörüşme yapılmasını önerdi.

14- FKÖ'nün, ABD Adalet Bakanlığına resmen başvurarak, ABD'de bir Enformasyon Bürosu açmak istediği bildirildi.

15- Hindistan Başbakanı İndira Gandi'nin Kongre Partisi, yaptığı ulusal toplantıda, ülkedeki olağanüstü durumun sürdürülmesinionayladı.

16- İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, New York'ta yayınlanan,«Mideast Report» adlı bülten için verdiği demeçte, «Sovyet - Irakanlaşmasına karşı silâhlanıyoruz» dedi,

17- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri LeonidBrejnev, resmî bir ziyarette bulunmak üzere Romanya'ya gitti.

18- Hindistan hükümeti petrol sanayiini devletleştirmek amaciyle. Amerikan Caltex Petrol Şirketinin Hindistan'daki bütün hisselerini satın aldı.

23 Kasım 1976

1- AP Senato Grubunda hükümet ve Meclis çalışmalarına ilişkin genel görüşmeler sırasında konuşan Başbakan Süleyman Demirel, hükümet sorununa değinerek, «iktidar ülkeye yararlı olmaktan çıkarsa, ne pahasına olursa olsun hükümet devam etsin diyemeyiz» dedi.

2- MSP Meclis Grubu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Genel Başkan Necmettin Erbakan, «Kıbrıs'ta BağımsızTürk Devleti kurulmazsa MSP sorumluluk almaz» dedi.

3- Bugün Millet Meclisinde Irak'la 1974 yılında yapılan KültürAnlaşmasının onay tasarısı görüşülürken CHP ve AP'liler arasındatartışmalar çıktı.

4- CHP Ortak Grubunda bugün yapılan konuşmalarda, GençlikKolları Kurultayının yapılış biçimi ve Genel Merkezin bu konudakitutumu eleştirildi.

5- Lockheed Rüşvet olayı ve yurt dışında kamu adına yapılanalımlardaki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere kurulan MeclisAraştırma Komisyonu bugün toplandı. Komisyona uçak alımları ileilgili bilgi veren Korgeneral İhsan Göksaran, DC-10 uçaklarının usule uygun alındığını söyledi.

6- TGS Olağan Genel Kurul Toplantısı nedeniyle yayınlananbildiride, «Türk-İş emeği temsil etmekten uzaktır» denildi.

7- Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen SanayiKongresi Ankara'da başladı.

8- Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfınca düzenlenentartışmalı toplantıda, «Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı» eleştirildi.

9- İstanbul'da bugün yedi ayrı yerde meydana gelen patlamalar sırasında bir kişi yaralandı, geniş çapta hasar meydana geldi.

10- Diyarbakır Tıp Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada yaralanmalar oldu.

Öte yandan meydana gelen olaylar nedeniyle Ankara Üniversitesi Hukuk ve Ziraat Fakülteleri öğrenime yeniden kapatıldı.

11- AET Komisyonu Genel Sekreteri Emil Noel, «Milliyet» gazetesine verdiği özel demeçte, «Topluluğun Türkiye ile güçlüklerinigidermek için ciddi bir çalışma içinde olduğunu, Almanya'daki boşişler için Türklere öncelik tanınması gerektiğini» belirtti.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

13- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, BBC Radyosunda yayınlanan demecinde, ülkesinde demokrasinin yaşama şansının Türkiye ile gerginliğin giderilmesine ve Atina'nın AET'ye üyeolarak kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

14- İsrail Savunma Bakanı Simon Peres, İsrailin Lübnan sınırınaaskeri yığmak yapmaya başladığını açıkladı.

15- Cenevre'de Rodezya konusundaki görüşmelere katılan siyah liderlerden Nkomo, verdiği demeçte, görüşmelerin çıkmaza saplanmasından ötürü İngiltere'yi suçladı.

16- İtalya'da hükümetin aldığı ekonomik önlemleri protesto etmek amaciyle, memurlar ve kamu görevlileri greve başladılar.

17- Yunanistan'da «Ulusal Halkçı Parti» adlı yeni bir parti kuruldu.

18- Bir Yunan yolcu uçağının düşmesi sonucu 50 kişi öldü.

19- Fransız yazarı Andre Malraux öldü.

24 Kasım 1976

1- Van ve çevresi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolunun bazıil ve ilçelerinde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yolaçtı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 500, Erciş'te 64, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ise 10 yurttaşın öldüğü saptandı, Muradiye ilçesindeki evlerin yüzde doksanbeşi tamamen yıkıldı.

2- Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan Japon ve İtalyan sanayicileriyle bir görüşme yaptılar.

3- Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, İşçi - Memur ayırımı Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını, Bakanlar Kuruluna sunulacak raporun ise hazır olduğunu açıkladı.

4- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Türkiye ileSuriye arasında tarımsal gelişmeyi öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

5- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon verdiği bir demeçte, «gelişme halindeki ülkeler, kaynakları ne olursa olsun, dış kredi bulmakve kullanmak zorundadırlar» dedi.

6- Çalışma Bakanı Şevket Kazan düzenlediği basın toplantısında, işçi-memur ayırımı konusundaki kararnamenin işçiler lehinedüzeltildiğini açıkladı.

7- Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasının bazı maddelerini iptal etti.

8- CHP Ankara Senatörü İbrahim Öztürk, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği bir önerge ile, Eğitim Enstitüleri sınavı içinSenato araştırması açılmasını istedi.

9- BM'in Türkiye'de afyon ekiminin denetimi konusunda Türkhükümetiyle yaptığı yardım anlaşması Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarındaiki kişi öldü.

11- Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamuranİnan, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, Sovyetler Birliği ileherhangi bir saldırmazlık anlaşması imzalanmasının söz konusuolmadığını söyledi.

12- Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Kliniği Yönetmeni Prof. Gazi Yaşargil, mikrobeyin cerrahlığı yöntemini geliştirmede gösterdiği büyük başarı nedeniyle Marcel-Benoist Kurumu'nca ödüllendirildi.

13- Rum Toplumu Lideri Makarios, Türk tarafının yapıcı biröneri getirmemesi halinde, toplumlararası görüşmelere katılmayacaklarını söyledi.

14- Alman hükümeti, Türkiye'ye Leopard tankı ve diğer bazı askeri malzemelerin satılmasına izin vereceğini açıkladı.

15- İsrail Başbakanı İzak Rabin, basına verdiği demeçte, GüneyLübnan'da yeni bir siyasal ve askeri durumun ortaya çıktığınısöyledi.

25 Kasım 1976

1- Van ve çevresini sarsan şiddetli depremde ölü sayısının 4bini aştığı açıklandı. Yağmur ve aralıklı yağan kar nedeniyle yardım ve kurtarma ekipleri, felâket bölgesindeki köylerin çoğuna ulaşamadı. Deprem felâketzedeleri için yurt içinde ve dışında yardımkampanyaları açıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Türk ulusuna,deprem felâketinden duyduğu üzüntüyü belirten bir başsağlığı mesajı yayınladı.

2- Bakanlar Kurulu bugün iki defa toplanarak depremle ilgilikonuları görüştü. Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulutoplantısından sonra yaptığı açıklamada, «hiç kimse aç ve açıktakalmayacak» dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,sanayi tesislerinin yapımında İtalya'nın «ENİ» şirketi ile işbirliğiyapılması konusunu görüşmek üzere, ülkemizde bulunan şirkettemsilcilerini kcbul etti.

4- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada, bir genç öldürüldü.

5- Çalışma Bakanı Şevket Kazan düzenlediği basın toplantısında, işçi-memur ayırımı konusunda açıklamalarda bulundu.

6- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan Meclis'te birbasın toplantısı düzenleyerek, hükümetin Kerkük Türkleri ve diğerTürklerle ilgili tutumunu eleştirdi. Sükan, «Irak, Kerkük Türklerinebaskı yapıyor» dedi.

7- Savcılık, Türk-İş'e bağlı MADEN-İŞ Federasyonu hakkındayolsuzluk iddiasıyla soruşturma açtı.

8- Belediyede çalışan temizlik işçilerinin, ücretlerini ve toplusözleşme farglarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grev sona erdi.

9- Mobilya yolsuzluğu iddialarını incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu toplantı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'e bir mesaj göndererek, Doğu Anadolu'da büyük can vemal kaybına yolaçan deprem dolayısıyle taziyetlerini bildirdi.

Öte yandan AET, deprem için Türkiye'ye maddi ve mali yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

12- Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Kıta Sahanlığı ileilgili görüşmeler yıl sonuna kadar donduruldu.

13- Batı Berlin'de toplanan AET Yunanistan Karma ParlamentoKomisyonunun yaptığı toplantıdan sonra bir açıklama yapan Avrupa heyetinin başkanı Paul de'Clera, «Atina hükümetinin, Türkiye'nin Ortak Pazara alınmasına karşı çıkmayacağı konusunda sözverdiğini» söyledi.

26 Kasım 1976

1- Van bölgesinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısıaltı bini aştı. 4 bine yakın vatandaşımızın yaralandığı, 8 binden fazla evin tamamen yıkıldığı, 2 bine yakın evin ise oturulamayacakduruma geldiği bildirildi.

2- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, trafik sorununun çözümüiçin yeni trafik yasası ile ehliyetlerin geçici olarak geri alınabileceğini açıkladı.

3- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, can güvenliğive öğretim özgürlüğü kalmadığı için 1 Aralık tarihine kadar öğretime ara verdi.

Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesinde de öğrenime süresizara verildi.

4- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e giden DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, «Milliyet» gazetesine verdiği özel demeçte, «serbest dolaşım» konusunda açıklamalarda bulundu.

5- DİSK'e bağlı MADEN-İŞ sendikasına üye 700 işçi, toplu işsözleşmelerinde anlaşmazlık çıkması üzerine Mannezman - Sümerbank boru fabrikasında grev kararı aldı.

6- İstanbul Belediyesi işçileri, Maliye Bakanlığının işçi ve memur maaşlarının ödenmesi için yardımda bulunmayacağını bildirmesiüzerine, maaşlarının verilmemesi halinde, Galata Köprüsünü trafiğekapatacaklarını açıkladılar.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

8- BM Toplum İnsan ve Kültür Komisyonu raporunda, BM'inbu yıl fonundan Türkiye'ye 3,5 milyon dolar yardım yapacağı vearaştrmalar için iki dev uçak vereceği açıklandı.

9- Varşova Paktı Toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'tebaşladı.

10- BM, Gazze ve Şeria nehrinin batı yakasındaki topraklardabir Filistin devleti kurulması yolunda karar aldı.

11- İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Parlamentoda yaptığı konuşmada, İskoçya ve Faller'e kısmî özgürlük verileceğini açıkladı.

12- İngiltere ile Rodezya Yurtsever Cephesi, Rodezya'da 1 Mart1976 tarihinde, siyah çoğunluk yönetimine geçilmesi için anlaşmayavardıklarını açıkladılar.

13- Sosyalist Enternasyonal, çalışmalarına Cenevre'de başladı.

27 Kasım 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, bir süreden beri yatmakta olduğu Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Eğitim Hastanesinden taburcu edildi.

2- Van'a giden Başbakan Süleyman Demirel ve Genel KurmayBaşkanı Orgeneral Semih Sancar, deprem bölgesinde incelemelerde bulundular. Van'da bir konuşma yapan Başbakan Demirel, felâketzedelere, «kışı çadırda geçirmeyeceksiniz» dedi.

Öte yandan Muradiye ve Çaldıran'da meydana gelen yeni birdeprem sonucu, ilçe ve bucakta ayakta kalabilen binalar çöktü.

3- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanarak, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları gözden geçirdi.

4- CHP Kurultayı çalışmalarına başladı. CHP Genel BaşkanıBülent Ecevit Kurultayı açış konuşmasında, «halk CHP iktidarı istiyor, gelemezsek kabahat bizimdir» şeklinde konuştu.

5- Adana Sanayi Odası Başkanlığına yeniden Sakıp Sabancı seçildi.

6- Ege Tütün Üreticileri Sendikasının düzenlediği, «tütün tabanfiyatlarının açıklanmamasını protesto» mitingi Akhisar'da yapıldı.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

8- Firuzan Tekil, Futbol Federasyonu Başkanlığına getirildi.

9- Güreşçilerimiz Pakistan Turnuvasında altı birincilik kazandı,

10- Belçika'nın «Waterschei» kömür madenindeki 6 arkadaşlarının iş anlaşmasına uymadıkları gerekçesiyle işten çıkarılması üzerinegreve giden Türk işçileri ile grevi önlemek isteyen Belçika'lı işçilerarasında çatışma çıktı. Olay sırasında bir Belçika'lı yaralandı.

11- Yunanistan Maliye Bakanı bir açıklama yaparak, Türkiyeyüzünden, Yunanistan savunma masraflarının rekor düzeye ulaştığını söyledi.

12- Varşova Paktı üyelerinin Bükreş'te yaptıkları toplantı sonunda imzalanan bildiride, Avrupa'da çalışmanın azaltılması ve askerî yığınağın kısıtlanması konusunda bazı önlemler öngörüldü.

13- Lübnan'da Filistinli gerillalar ağır silâhlarını Arap Barış Gücüne teslim etmeyi reddetti.

14- Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Ahmet Zeki Yamani,«yeni bir petrol ambargosunun herkesin mahvına yol açacağını»belirtti.

28 Kasım 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, 1977 Bütçe Tasarısı hazırlıklarının sürdürüldüğünü, bütçenin genel çerçevesinin ise saptandığını bildirdi.

2- CHP 23. Kurultayında bir konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit, «bir partide her zaman tavanda çatlak olabilir,önemli olan tabanda olmamasıdır» dedi.

3- Deprem bölgesinde başlayan yoğun kar yağışı, Muradiye,Çaldıran ve her iki ilçeye bağlı 102 köyde felâketzedeleri donmatehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Kitle halindeki yeni ölümleri önlemek için seferberlik ilân edildi.

4- DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada, «İşverenin, DİSK Dayanışma Fonu için kesinti yapmakzorunda olduğunu» belirtti.

5- Türkiye'deki özel sektör kuruluşları, «Hür Teşebbüs Kuruluşları Birliği» adı altında birleşme kararı aldı.

6- Sayıştay Genel Kurulu, parlamenter ödeneklerine zam yapılmasına ilişkin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı başvurusunureddetti.

7- İşçi-Memur ayırımına ilişkin kararname, Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe girdi.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

9- Türkiye 1. liginde Beşiktaş Göztepe'yi 3-0, Trabzonspor Orduspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe ise Bursasporla berabere kaldı.

10- Bern'deki Kıta Sahanlığı görüşmelerinde Yunanistan, Türkiye'nin Ege adalarının silâhsızlanması talebini reddetti.

11- Varşova Paktı Siyasal Danışma Komitesinin Bükreş'te yaptığı toplantıda imzalanan deklarasyonun Kıbrıs sorununa ilişkinbölümünde, sorunun çözüme bağlanması için çabaların arttırılmasıistendi.

12- Cenevre'deki Sosyalist Enternasyonal toplantısında bir konuşma yapan İsrail Başbakanı İzak Rabin, Ortadoğu sorununa birçözüm getirmek üzere Cenevre Konferansının yeniden toplanmasını önerdi.

Öte yandan Sosyalist Enternasyonal'in, bildirisinde, «ABD'nin,askeri yönetimlere karşı izlediği siyaseti yeniden gözden geçirmesi»istendi.

29 Kasım 1976

1- Deprem nedeniyle Ankara'ya gelen ABD Ticaret BakanıRohardson, Başbakan Süleyman Demirel ile yardımlar konusundabir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra bir demeç veren Demirel,«ABD Kongresi, Savunma İşbirliği Anlaşmasını onaylamazsa iyi olmaz» şeklinde konuştu.

2- CHP 23. Kurultayında yeni tüzük ve program görüşülerekkabul edildi. Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, «bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle CHP, daha çok halkın partisiolmuştur» dedi.

Daha sonra Ecevit'in, CHP'nin Sosyalist Enternasyonale üyeolması için Kurultay Başkanlığına verdiği önerge, oybirliği ile kabuledildi.

3- Ceyhan'da karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelen çatışmalarda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı.

4- Danıştay, Bakanlar Kurulunun SİSAG grevini erteleme kararını durdurdu.

5- Japon işadamları heyeti ile Türk işadamları ve sanayicileriarasında İstanbul Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Japon Heyeti Başkanı Kinzo Matsuo, «şimdilik sadece teknolojik işbirliğinden yana olduklarını, bu nedenle kamu kesimine yöneleceklerini» söyledi.

6- İstanbul Belediyesinde çalışan ve 59 gündür maaş alamayan işçiler bugün Belediyeyi işgal ettiler.

7- Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Nurullah Gezgin getirildi.

8- Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülmekte olan 1977 programı taslağında, 1977 yılı için kalkınma hızı yüzde 8,2 olarak saptandı.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

10- İlerici Kadınlar Derneğince düzenlenen, «Türkiye'de ve dünyada kadın» adlı sergi başkentte açıldı.

11- Çalışmalarına 18 sosyalist partinin temsilcilerinin katılmasıyla başlayan Birinci Akdeniz Sosyalist Konferansı bir ortak bildirinin benimsenmesiyle sona erdi.

12- Sosyalist Enternasyonal Kongresi sona erdi. Yayınlananbildiride, sosyalist ilkelere dayalı yeni bir dünya ekonomi düzenikurulması için çağrıda bulunuldu.

13- AET Zirve Toplantısı Lahey'de çalışmalarına başladı.

14- Filistinli gerillalardan sonra, solcu müslümanlar da Lübnan'daki Arap Barış Gücüne ağır silâhlarını teslim etmeyi reddettiler.

15- Sovyet havayollarının Moskova - Leningrad seferini yapmakta olan bir yoicu uçağının düşmesi sonucu 72 kişi öldü.

30 Kasım 1976

1-Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkle haftalık olağan görüşmesini yaptı. Görüşmeden sonra gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Demirel «bütçenin son günde 15 milyar lira artırılarak bağlandığını» söyledi.

2- 23. CHP Kurultayı sona erdi. Genel Başkanlığa Bülent Ecevit, Genel Sekreterliğe Orhan Eyüboğlu yeniden seçildiler. Seçimden sonra bir konuşma yapan Ecevit, «Kurultay'da çekişmeler oldu ama Demokratik Sol tüzüğü konusunda oylar bölünmedi» dedi.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Abium, özel bankasandıklarına bağlı sendikalıların Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına alınmasını sağlıyacak tüzüğe son şeklinin verildiğini açıkladı.

4- İstanbul belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının ödeneceğinin bildirilmesi üzerinedirenişten vazgeçtiler.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

6- Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Semih Sergen, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

7- Yunan Hükümeti, Türkiye'deki depremden zarar görenlereyardım malzemesi taşıyan uçakların, Ege uçuş koridorlarından yararlanabileceğini açıkladı.

8- Avrupa Birliği yayınladığı raporda, Türkiye ile Batı Avrupaorasında daha sıkı işbirliği öngördü.

9- Yunan Hükümeti, Parlamentoya sunduğu yeni bütçe tasarısında savunma için 23 milyar lira ayırdı.

10- Paris'te toplanan Batı Avrupa Birliği Asamblesinde, Avrupasilah sanayiinde işbirliğinin arttırılmasını öngören bir karar tasarısı kabul edildi.

11- Libya hükümeti, Arap Birliğine başvurarak, Lübnan'daki Barış Gücünde görevli askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

12- Sovyetler Birliği ile ABD arasında, yüksek düzeydeki ekonomik görüşmeler Moskova'da başladı.

13- Suriye, Kurban Bayramı nedeniyle, Lübnan'lı ve Filistinlitutukluları serbest bıraktı.