06.12.1976
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1976

1 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel AP Ajansına verdiği demeçte,«ABD Kongresi Ambargo kararı almakla, Türkiye'nin savunma gücü nü baltalamıştır. Biz hibe değil, parasıyla silâh istiyoruz» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü ziyaret ettikten sonra, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'egirme kararı ile ilgili eleştirileri cevaplarken bu kararı değiştirmeninçağdışı olduğunu ileri sürdü.

3- Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan Vandeprem bölgesinde incelemeler yaptı. Erbakan verdiği demeçte,«Devletin yardım eli felâketzedelere ulaşmıştır» dedi.

4- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, yaptığı basın toplantısında 1977 yılı Bütçesi ile yeni vergi getirilmeyeceğini, tahminlerin fiatartışı düşünülmeden yapıldığını söyledi.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, düzenlediğibasın toplantısında; 1977 yılı bütçesinde, Türkiye'nin sanayileşmesini sağlayacak esas projelerin yer aldığını bildirdi.

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Danıştay kararlarını yerine getirmediği için tazminat ödemeye mahkum oldu.

7- 1977 yılı Bütçesindeki yatırım harcaamlarmın Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Sayıştay'ın Devlet Planlamakontrolü altında yapılmasını sağlayacak olan, karar resmi gazetedeyayınladı.

8- Antalya CHP milletvekili Deniz Baykal CHP'nin 23. Kurultayısonuçları için yaptığı açıklamada, «Bu kurultayla birlikte parti içitartışmalarda kapanmıştır. CHP'de yeni yönetimin emrindeyiz» dedi.

9- Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide, işçi-memur ayırımı konusunda yapılan toplantıdan sonra gazetecilere, «işçi-memur ayırımını olumlu karşıladıklarını, fakat bazı eksikliklerin olduğunu» söyledi.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

11- Batı Avrupa Birliği Meclisinin 22. dönem toplantılarına katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, birkonuşma yaparak Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Ege denizindeki anlaşmazlık ve Türkiye - AET ilişkileriyle ilgili olarak Türkhükümetinin görüşlerini açıkladı.

12- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliğindeyaptığı konuşmada, «Cuntayı, Türk müdaahlesine tercih ederdik»dedi.

13- B.M. Sosyal İşler Komisyonunda göçmen işçilerin durumuele alındı. Komisyonda bir konuşma yapan Türkiye temsilcisi Büyükelçisi Yüksel Söylemez, «Kaçak işçiler feci şartlarda yaşıyorlar»dedi.

14- Lahey'deki zirve toplantısı sonunda yayınlanan Ortak Pazar bildirisinde, Kuzey-Güney görüşmelerinin önemi üzerinde duruldu.

15- Lübnan'daki Arap Barış Gücü Komutanlığı; Filistinliler, Solcu Müslümanlar ve Hiristiyanlara bir ültümatom vererek ellerindekiağır silahları Pazar gününe kadar teslim etmelerini istedi. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Simon Perez verdiği demeçte, Suriye'ninİsrail tarafından yapılan uyarıları dikkate aldığını ve Güney Lübnanda sınır bölgelerine girmediğini açıkladı.

16- Bangladeş'in sıkıyönetim Komutanı General Ziya Ur Rahman yönetime el koydu.

17- Varşova Paktı Başkomutanı Sovyet Generali Yakubovski öldü.

18- İtalyan Parlamento Komisyonu, eski Başbakan Mariano Rumor hakkında Lockheed skandali ile ilgili olarak soruşturma açmayakarar verdi.

2 Aralık 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yayınladığı bir mesajda, deprem felâketine uğrayan vatandaşların maddi ve manevi yaralarınınkısa zamanda sarılması dileğinde bulundu.

2- Ticaret Bakanlığınca yayınlanan toptan eşya fiyat endeksine göre, genel fiyat seviyesinde geçen yıla oranla yüzde 20 lik bir artış görüldü.

3- Resmî Gazetede yayınlanan işçi - memur ayırımı raporu, TRTbünyesinde çalışan sözleşmeli ve kadrolu personel arasında huzursuzluk yarattı.

4- Memur yardımlaşma Kurumu Kanun tasarısının altı yılı aşkınbir süredir kanunlaştırılmaması nedeniyle, 120 binden fazla memurMEYAK'dan faydalanamadan emekli oidu.

5- Tüm Kamu Personeli Koruma Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez, THA muhabirine verdiği demeçte, katsayının en azından 14'e çıkarılması gerektiğini söyledi.

6- Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü SadrettinTezcaner, ilkokullarda beslenmenin yetersiz olduğunu ve yeni beslenme programlarının uygulanacağını söyledi.

7- CENTO tarafından düzenlenen «hava kirlenmesi» konulu seminer Ankara'da başladı.

8- Otuz benzin istasyonu soyan ikisi kız, altı kişilik şebeke, Sakarya jandarması tarafından yakalandı.

9- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,Batı Avrupa Birliği Asamblesinde yaptığı konuşmada; YunanistanDışişleri Bakan Yardımcısı Stavropulos'un, Kıbrıs görüşmelerininTürkiye tarafından engellenmekte olduğu yolundaki suçlamalarınıreddetti.

10- KTFD Başkanı Rauf Denktaş THA'ya verdiği özel demeçte,Kıbrıs sorununun halli için bazı ilkelerin taraflarca benimsenmesi gerektiğini savunarak «Rum Liderliği yanlış hesaplardan vazgeçmelidir» dedi.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter, Senato Dışişleri Komisyonu üye.leri ile yaptığı bir görüşmede Türkiye'deki üslerin önemini belirterek,«Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsızım» dedi.

12- Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı AbdûlhalimKaddam, Şam'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vuruldu.Hastaneye kaldırılan Kaddam'm durumunun iyi olduğu bildirildi.

13- Angola, BM'nin 146. üyesi oldu.

3 Aralık 1976

1- T.B.M.M. Başkanı Kemai Güven, Ankara Bayram gazetesineverdiği demeçte Meclisin verimli çalışma yapamadığını bildirdi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Deprem bölgesi Van veilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Necmettin Erbakanverdiği bir demeçte, «Gelir dağılımında büyük farklılıklar olduğunu»söyledi.

4- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının esaslarını basına açıkladığı sıralarda, Sanayi veTeknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun da bakanlığına ait bütçeninkanuniyet kazanmamış rakamlarını bir basın toplantısı yaparak açıklaması, «Cumhuriyet hükümetlerinde eşine rastlanmamış, teamüldışı bir olay» olarak nitelendirildi.

5- Milli Savunma Bakanı Ferit Melen bir açıklama yaparak, Savunma araç ve gereçlerinin milli harp sanayinden temin edilmesiningerekli ve yararlı olduğunu söyledi.

6- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Akdeniz HaberAjansı'na verdiği demeçte, İsveç ve Norveç'te çalışan Türk işçilerinikapsayacak sosyal güvenlik sözleşmelerinin Ocak ayında imzalonacağını açıkladı.

7- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Yurtdışı İşçiÇocukları Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, yurtdışındaki Türk çocuklarının eğitim sorunlarını çözümlemek amacıyla yeni tedbirleralınmasını kararlaştırdı.

8- İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Halûk Alp, son olaylarındeğerlendirmesini yaptığı demecinde, «Üniversitemizde çalışmayauygun bir ortamın doğmasını diliyoruz» dedi.

9- İtalya'ya bir ziyaret yapan Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard D'Estaign ile İtalyan yöneticiler arasındaki görüşmelerde, enfazla üzerinde durulan konunun «Türkiye-Yunanistan, İspanya vePortekiz'in AET'ye tam üye olma istekleri ile bunun sonucunda ortaya çıkacak durumun» olduğu bildirildi.

10- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 1956 yılından sonra Türkiye'ye göç edenlere, Yugoslavya'da kalan ve millileştirilenmalları karşılığı herhangi bir tazminat ödemeyeceğini bildirdi.

11- Amerikalı gazetecilere bir demeç veren Suriye Devlet Başkanı Hafız El Esat, Mısır ile ülkesi arasında İsrail konusunda fikirayrılıklarının kalmadığını, Güney Lübnan'ın Filistinliler tarafından İsrail'e saldırmak için bir üs olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiniaçıkladı.

12- Çin Dışişleri Bakanı Çiao Hua, dört radikal liderle ilişkisi olduğu nedeniyle görevinden alındı, yerine Çin'in BM'deki daimi temsilcisi Huang Hua atandı.

4 Aralık 1976

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, NATO Askeri Komitesinin 63. dönem toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

2- 1977 Malî yılı Bütçesinde yeni vergi bulunmadığını açıklayanMaliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, artan bütçe giderlerinin ancakdaha etkili tedbirlerle karşılanabileceğini, böylece hem vergi kaybının azaltılacağını, hemde vergi tahsilatının hızlandırılacağını ve basitleştirileceğini söyledi.

3- Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe verdiği demeçte «Tümulaştırma sektöründe çağın teknolojisine mutlaka uyacağız» dedi.

4- Sosyal Güvenlik bakanı Ahmet Mahir Ablum Akdeniz HaberAjansına verdiği demecinde, «Memur statüsüne geçen işçilerin kazanılmış ücret düzeylerinin korunacağını» söyledi.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, verdiği demeçte, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Yüksek öğrenim yurtlarınındevamlı kontrol altında tutulduğunu, yüksek öğrenim yurtlarında kesin huzur sağlandığını ve 100 bin öğrenciye yüksek öğrenim kredisi verileceğini açıkladı.

6- Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlananbir bültene göre; ihracatımızdaki artış, dış ticaret açığımızı 109 milyon dolar azalttı.

7- Çaldıran bucağına beş kilometre uzaklıkta bulunan Aytörenköyünde depremden sonra petrol fışkırdığı bildirildi. Köylülerin başvuruları üzerine ilgililer duruma elkoydu.

8- İstanbul Devlet Operası sanatçılarından Bariton Mete Uğur,Bükreş Devlet Operasında başarılı bir temsil verdi.

9- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,NATO'nun Avrupa Grubu Bakanlar ve Savunma Planlama Komitesitoplantılarına katılmak üzere Paris'ten Brüksel'e geçti.

10- Sovyetler Birliği ile İran arasında imzalanan Ekonomik veTeknik işbirliği antlaşması gereğince; İsfahan'da 800 megavatt gücünde bir termik santral ile ülkenin güneyinde, Kerman'da bir maden tesisleri fabrikası kurulması kararlaştırıldı.

11- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, ilk basın toplantısındayaptığı açıklamada, «Geleneksel tarzda bir diplomasi izleyeceğinive yetenekli astlarına önemli sorumluluklar vereceğini» söyledi

12- İngiltere Başbakanı James Callaghan bir televizyon demecinde, artan ekonomik gerileme tedbirinin Avrupa Hükümet Liderlerini kaygılandırdığını, bu sorunun, Ortak Pazar Hükümet Başkanlarınca Lahey'deki son toplantıda da ele alındığını bildirdi.

13- Oslo Havaalanında 15 Kg. eroin ele geçirildi.

5 Aralık 1976

1- Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven, Parlementerlerin meclisdışı çalışmalarını sınırlayan yasa taslağının hazırlandığını bildirdi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Ağrı'ya bağlı Diyadin ileVan'a bağlı Özalp'e giderek deprem bölgeleri inceleme gezisini tamamladı. Bülent Ecevit, Ankara'da gazetecilere verdiği demeçte;yardımın yeterli, fakat dağıtımın eksik olduğunu söyledi.

3- İzmit'teki klor alkali fabrikasında sürmekte olan grev nedeniyle, suları ilaçlamak için klor bulamayan İstanbul Sular İdaresi yetkilileri, bu geceden itibaren suların kaynatılmadan içilmesinin tehlikeli olduğunu açıkladı.

4- TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör verdiği demeçte, bütçe tasarısı ile 9'dan 10'a çıkarılan memur maaşlarına uygulanan katsayının, bütçe komisyonunda 11'e çıkarılması gerektiğini öne sürdü.

5- Tüm Sağlık Haklarını Koruma Derneği ile DİSK'e bağlı HAŞİŞ Sendikası yaptıkları toplantıda birleşme kararı aldılar.

6- Tüm Teknik Elemanlar Derneği Genel Başkanı Aykut Göker,işçi-memur ayırımına ilişkin son düzenlemeyle ilgili açıklamasındayapılan ayırımın, hiçbir bilimsel ölçüye uymadığını öne sürdü.

7- THY'nin «Samsun» yolcu uçağının sefere verilmeden önceyapılan bakımı sonucunda iniş takımları çöktü ve uçak altında kalan iki teknisyen ağır şekilde yaralandı.

8- İstanbul Uluslararası Film ve Müzik Festivalinin hafif batımüziğine ayrılan bölümü sona erdi. Türk sanatçısı Neco birinci olarak büyük ödülü aldı.

9- Türk Kadınına siyasal haklar verilişinin 42. yıldönümü Ankara'da törenlerle kutlandı.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında25 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

11- Anadolu Ajansına bir demeç veren KTFD Başbakan Yardımcısı Vedat Çelik, «Güvenlik Konseyi aleyhimize karar alırsa, karşıtedbir alacağız» dedi.

12- AET Komisyonu Genel Sekreteri Emile Noel verdiği demeçte, «serbest işçi dolaşımı konusunda Türkiye ile uzlaşmak üzereyiz»dedi.

13- Alman Ekonomi Enstitüsü, içlerinde Türklerin de bulunduğubir veya bir buçuk milyon kadar yabancı işçinin ülkelerine gönderilmeleri halinde, Alman iş piyasasındaki sorunların ortadan kaldırılmasının mümkün olamayacağını açıkladı.

14- ABD Başkanı Jimmy Carter, Dışişleri Bakanlığına tanınmışdiplomatlardan Cyrus Vance'i getirdi.

15- Batı Avrupa Birliği Asamblesinde Akdeniz sorunlarının görüşülmesi sırasında bir konuşma yapan Yunanistan Dışişleri BakanıStavro Pulos, Ege ve Kıbrıs sorunlarının çözümü için Batı Avrupaülkelerinin daha aktif rol oynamasını istedi.

16- FİAT Firması Başkanı Giovanni Agnelli bir açıklama yaparak,Libya'nın İtalyan FİAT firmasına yüzde 10 oranında ortak olacağınısöyledi.

17- İspanya'da dört siyasal parti «Sosyal Demokratik İttifak» adıaltında birleşti.

18- Uluslararası Çalışma Örgütü «İLO» Yunanistan'a çağrıda bulunarak, geçen Mayıs ayında yürürlüğe giren ve işçi haklarını zedeleyici nitelikte görülen Sendikalar Kanununun değiştirilmesini istedi.

19- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, Güvenlik sağlanır sağlanmaz Suriye birliklerinin Lübnan'dan çekileceklerini açıkladı.

6 Aralık 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, CHP Genel Yönetim Kuruluüyeleri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Korutürk, görüşmeden sonra«CHP'nin huzur ve refahta hissesi büyüktür» dedi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru verdiği bir demeçte, «Yeni yatırımlarla üç milyon kişiye iş bulunacaktır» dedi.

3- Devlet Yatırım Bankası, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların finansman ihtiyaçlarının karşılanması için 9,2 milyarlık kredi açtı.

4- Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında görüşlerini açıklayanVehbi Koç, Türkiye'nin AET içinde disiplinli bir şekilde rekabet edebileceğini öne sürdü ve bedelsiz ithalat rejiminin büyük döviz kaybına yol açtığını, bu yoldan dönülmesi gerektiğini söyledi.

5- Havran CHP ilçe binası kırk kişilik bir grup tarafından basıldı. CHP ilçe başkanı İlhami Kavuk ve altı kişi yaralandı.

6- Binlerce memurun, harcırahlarının yasalara aykırı olarak eksik ödendiği gerekçesiyle Danıştay'a başvuracağı açıklandı.

TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör konuyla ilgili olarak verdiği demecinde, harcırahların yasalara uygun bir şekilde ödenmesikonusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

7- Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı, «Filistin Halkıyla DayanışmaHaftası» düzenledi.

8- 11. Uluslararası Boğaziçi Rallisini Levent Pekün-Sevim Sipahi çifti kazandı.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında28 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

10- NATO ülkeleri Genelkurmay Başkanlarından kurulu Askerî Komite Toplantılarına katılmak üzere Belçika'ya giden GenelkurmayBaşkanı Semih Sancar'ın özel uçağı için Yunanistan, ilk kez Ege Hava Sahasını açtı.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter Türkiye'deki deprem ve felâketzedelerin ihtiyaçları konusunda, Ankara'da Türk Hükümeti ile temaslar yapan Ticaret Bakanı Richardson ile görüşerek kendisindenbilgi aldı.

12- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Cyrus Vance «NEWS WEEK»dergisine verdiği özel demeçte, kendisini bekleyen en önemli sorunların uluslararası güvenlikle ilgili olduğunu belirtirken, «Dünyaya silah ihracatını dondurmalıyız» dedi.

13- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Amerikan dergisi «NEWSWEEK»'e verdiği demeçte, İsrail ile barış anlaşmasına hazır olduğunu söyledi.

14- Japonya'da II. Dünya Savaşının sonundan beri iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti, son seçimlerde Lockheed skandalıyüzünden tek başına çoğunluğu sağlayamadı.

15- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ABD'nin bir milyar dolar karşılığında Filipinlerdeki iki üs'den yararlanmasını öngören önerisini reddetti.

16- İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi 44 yıldan buyana ilk kez İspanya'da toplanarak yıllık kongre çalışmalarına başladı. Toplantıdansonra yayınlanan bildiride, bu yıl başında Amerika ile İspanya arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesi önerildi.

7 Aralık 1976

1- AP Senato Grubunda bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel, deprem bölgesine yapılan yardım hakkında bilgi vererek, «Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığı tartışmasınıgerçekdışı boyutlara ulaştırmak, hassasiyetler yaratmaya çalışmakinsafsızlıktır» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ortak Grupta yaptığı konuşmada, Van depremi konusunda üyelere geniş bilgi vererek, CHPheyetlerinin deprem bölgesinde nöbet tutacağını, Koalisyonun herbakanının deprem yerinde kendilerine göre plân yaptığını söyledi.

3- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil verdiği demeçte,«ABD, işbirliğinin icaplarını yerine getirmezse NATO'ya katkımız sınırlı olur» dedi.

4- Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem bir demeç vererek, «Eğitim Enstitülerindeki sınavların usulüne uygun olarak yapıldığını, ancak, sınav heyetlerinin usulüne göre kurulmadığı için iptal edildiğini» açıkladı.

5- Millet Meclisinin birleşiminde, CHP milletkevili Doğan Araslı'nın, çiftçi borçlarının takside bağlanması ile ilgili yasa teklifi, APve MSP'li milletvekillerinin önerisiyle komisyona gönderilmek istenince görüşmeler yarıda kaldı.

6- TBP Genel Sekreteri Celil Gürkan, Genel Başkan MustafaTimisi ile parti Gençlik Kollarının amacı konusunda «Bağdaştırılması zor görüş ayrılıkları» na düştüklerini belirterek istifa etti.

7- TSİP Genel Yönetim Kurulu ve Teşkilât temsilcilerinin toplantısından sonra yayınlanan bildiride, «1977 yılı bütçesi halka yeni külfetler yüklemeyi öngörmektedir» denildi,

8- Susurluk Şeker fabrikasında santrfüj kazanı patlaması sonucu bir kişi öldü, altı kişi de ağır yaralandı.

9- Ankara Hukuk Fakültesi ile Erkek Teknik Yüksek ÖğretmenOkulu, çıkan olaylar nedeniyle kapatıldı.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydaan gelen trafik kazalarında18 kişi, öldü, 60 kişi yaralandı.

11- ABD'ye ilk tütün satışı yapıldı. Ege Tütün ihracatçılar Birliğiilgilileri, Amerikan firması ile mevsimin ilk resmî anlaşmasının yapıldığını ve bir aylık tescil beyannamesi imzalandığını açıkladılar.

12- AET Genel Sekreteri Emile Noel, Brüksel'de TRT muhabirineverdiği demeçte, «Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin bugünkü hızıyla devam etmesi halinde, ortak Pazar'a yirmibeş yıl sonra bile tamüye olmasını imkânsız gördüğünü» söyledi.

13- New York'da çalışmalarını sürdüren BM Genel Kurulunda songünlerde Ortadoğu sorununun çözümüne ilişkin girişimlerin yoğunlaştığı bildirildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve çoğunluğubloksuzlardan oluşan onaltı ülke, Genel Kurula Ortadoğu'ya ilişkin iki karar tasarısı sundular.

14- BM Güvenlik Konseyinin gizli toplantısında, Genel Sekreterlik için seçim yapıldı. Genel Sekreterliğe yeniden Avusturyalı diplomat Kurt Waldheim getirildi.

15- Yunanistan Koordinasyon Bakanı, Papaligouras Yunan hükümetinin Aspropyrgos petrol rafinerisini devletleştireceğini açıkladı.

16- Sovyetler Birliği, ABD'nin 200 Deniz mili karasuları içinde balık avlıyabilmek için büyük bir Amerikan balıkçı şirketinin hisselerini satın aldı.

17- FKÖ'ye bağlı El Fetih Örgütü ile Suriye eğilimli Es Saika Örgütü militanları arasında Lübnan'ın Trablusşam kentinde çıkan çatışmada yirmi kişi öldü.

18- Japonya'da seçimi kaybeden Liberal Demokratik Parti, bağımsız milletvekillerinden sekizini transfer ederek hükümet kurmakiçin gereken çoğunluğu sağladı.

8 Aralık 1976

1- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, TürkiyeSovyetler Birliği ekonomik ve teknik işbirliği toplantısına katılmaküzere Moskova'ya gitti.

2- İzmit körfezinde Hollanda bandıralı bir tankerden elektrikkontağından ötürü yangın çıktı. İçinde 30 bin ton fuel oil bulunantankerdeki yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı.

3- Türkiye ile Çekoslovakya arasında, Türkiye'ye bir dizi yatırım için 20 milyar lirayı aşan finansman sağlanmasını öngören birprotokol imzalandı.

4- AP Meclis Grubu toplantısında konuşan Genel Başkan Süleyman Demirel, CHP'yi eleştirerek «Millet kanun hakimiyetini çıkmaza sokanlara hakettikleri dersi verecektir» dedi.

5- MSP Başkanlık Divanı, Ortak Pazar ve Kıbrıs konularındaalınacak kararları saptamak üzere toplandı. Toplantıdan önce basına bir açıklama yapan Genel Başkan Necmettin Erbakan, bağımsızKıbrıs Türk Devletinin ilânı için kaybedilecek zaman olmadığını savundu.

6- MHP Genel Merkezi, Anayasa Mahkemesinin «Yurt dışındakiteşkilâtların kapatılması» uyarısından sonra Almanya'daki teşkilâtıkapattıklarını resmen açıkladı.

7- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli verdiği demeçte, CepheHükümetinin ancak ortaklar arasında ateşkes anlaşmasıyla devamedebildiğini öne sürdü.

8- Oyak - Renault tesisleri zam istekleri reddedildiği için imalâtıdurdurdu.

9- Türk-İş tarafından yayınlanan toplu sözleşmeler ve sosyalyardımlara ilişkin bildiride, işverenlerin sürekli olarak sosyal yardımve ücretlerden söz ederek, kâr'm tartışmasını önlemek istedikleri önesürüldü.

10- Uluslararası Af Örgütünün, 1977 yılını «Düşüncelerinden ötürü tutuklananlara özgürlük yılı» ilân ettiği bildirildi.

11- Birinci İstanbul Film Festivalinin «Yerli Film Yarışması» sonuçlandı. Yarışmada birinciliğe lâyık eser bulunamadı.

12- Türkiye İkinci Sütçülük Kongresi Ankara'da çalışmalarınabaşladı.

13- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

14- Varşova Paktına üye ülkelerin diplomatları, Kıbrıs Rum kesimindeki Sovyet Kültür Merkezinde ortak bir basın toplantısı yaptılar.Polonya'nın Lefkoşe Büyükelçiliği Maslahatgüzarı toplantıda yaptığıaçıklamada, «Doğu Blokuna bağlı hiçbir Sosyalist ülke KTFD'ni tanı mıyor» dedi.

15- Yunanistan, NATO'nun Kongre onayını bekleyen Türk-ABDve Yunan - ABD Savunma Anlaşmalarını desteklemek için ortak bildiriye özel bir madde konulmasına itiraz etti.

16- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil İngiltere'de yayınlanan «THE FINANCIAL TIMES» gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin bu günkünden daha kötü olamayacağını belirtti.

17- Dünyanın en büyük altı fosfat üreticisi ülke, Fas, Tunus, Cezayir Togos, Senegal ve Ürdün dünya piyasasındaki menfaatlerinidaha iyi korumak amacıyla tekel kurdular.

18- OPEC Başkanı, Endonezya Madenler Bakanı Muhammed Sadli,OPEC'in petrol fiyatlarını bu ay arttıracağını söyledi.

19- Çin'in yeni lideri Hua Kuo Feng, Mısır'ın devrimci gelişmesineÇin'in her türlü yardımı yapmaya devam edeceğine dair Mısır'a güvence verdi.

20- Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing'nin Yugoslavya'ya yaptığı resmî ziyaretten sonra bir Fransız-Yugoslav ortakbildirisi yayımlandı. Bildiride Kıbrıs sorununa da değinildi.

21- Federal Almanya'da muhalefet cephesini oluşturan HristiyanDemokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik içinde meydana gelen bölünmenin ardından, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SDP) içinde de bazıbölünmeler olduğu açıklandı.

9 Aralık 1976

1- Millet Meclisi birleşiminde, küçük çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 15 bin liraya kadar olan borçlarının on yıl vadeyle, on eşit taksitte faizsiz olarak ödenmesi kabuledildi.

2- Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere bir demeçveren Başbakan Süleyman Demirel, işçi-memur ayırımındaki uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda bilgi verdikten sonra deprem bölgesinde sekiz bin konut yaptırılacağını açıkladı.

3- DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri toplu sözleşmedendoğan bazı haklarının verilmediğini ileri sürerek, direnişe başladılar.

4- Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen «Dünya BilinçMahkumları» yılı, Prof. Mümtaz Sosyal tarafından açıldı.

5- A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Oğuz Erol ileyönetim kurulu, üniversitede çan güvenliği kalmadığı gerekçesiyle istifa ettiler.

6- Kars CHP Milletvekili Davut Aksu öldü.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

8- NATO'nun gizli toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı İhsanSabri Çağlayangil, ABD ambargosunun kaldırılması ve Türk-Yunangörüşmelerinin hemen başlaması için müttefiklere kesin uyarıda bulundu.

9- NATO Konseyinde konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Dimitriosios, ikili ilişkilerde Türkiye'nin kışkırtıcı bir hareketi olmadıkça Yunanistan'ın kriz yaratmayacağını söyledi.

10- BM. Genel Sekreterliğine yeniden seçilen Kurt VValdheim, düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa da değindi ve «Kıbrıs'la toplumlararası görüşmelerin başlayacağını umuyorum» dedi.

11- Dünya Bankasından yapılan açıklamada; kanalizasyon sistemini geliştirmesi için Yunanistan'a 36 milyon dolarlık kredi açılacağı bildirildi.

12- İran Şahı Rıza Pehlevi Amerikan AP Ajansına verdiği demeçte, Petrol zammı ve ABD-İran ilişkileri konularına değinerek yüzde 15'lik zammın çok olumlu bir karar olacağını açıkladı.

13- Lübnan'da Başbakanlığa atanan Müslüman Lider Selim ElHoş, yeni hükümeti kurdu.

14- Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yabancı uyrukluların ülkede iş sahibi olmalarını yasakladı.

15- Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri,şimdiye kadar hiçbir Arap ülkesinde yapılmamış şekilde gelişmiş silahlar yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladılar.

10 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte,«Olaylar anarşi sınırını aştı. Hükümetin önünde son iki tedbir vardır:Üniversiteye el koymak veya Sıkıyönetim» dedi.

2- Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun toplantısında KonyaMSP Milletvekili Şener Battal'ın 1977 yılının 6 Haziran tarihinde yapılması gereken mahalli seçimlerin, 11 Aralık tarihine ertelenmesineilişkin kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

3- Trafik polislerine kestikleri cezalardan prim verilmesi önerisi, Meclis Alt komisyonunda kabul edildi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum bir açıklamayaparak, Federal Almanya İş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri ileTürk Hükümeti yetkilileri arasında sürdürülen «Türk işçilerinin çocuk paralarına» ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

5- Turizm Bakanı Lütfü Tokoğlu bir açıklama yaparak, Uluslara,rası 1. İstanbul Müzik ve Film Festivali'nin içeriğini savundu.

6- Ankara CHP Milletvekili Necdet Evliyagil, Turizm Bakanı Lütfi Tokoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasını istedi. Evliyagil,bu konuda Meclis Başkanlığına verdiği önergede, Fransız rejisörüLelouch'un çevirdiği film konusunda yolsuzluklar olduğunu iddia etti.

7- CHP Millet Meclisi Grup Başkan vekilleri Ali Nejat Ölçen veHayrettin Uysal verdikleri ortak demeçte, AP'nin Millet Meclisindeküçük çiftçilerin borçlarının takside bağlanmasını öngören yasa tasarısının görüşülmesi sırasında engelleme yaptığını öne sürdüler.

8- Ücret zammının düşük tutulduğu ve DGM'ye ilişkin grev nedeniyle işten çıkartılmış temsilcilerin yeniden göreve alınmadıklarıgerekçesiyle, ASİS Sendikası Ankara'deki Sunta Fabrikasında grevkararı aldı.

9- Türkiye'yi hava saldırılarına karşı koruyacak her türlü silahsisteminin koordineli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla,«Hava Savunma Komutanlığı» kuruldu.

10- Good-Year Lâstik fabrikasında, onüç yıllık işçi Hakkı Çilin'inişveren tarafından fabrikadan çıkarılması üzerine direnişe geçen işçiler, fabrikanın doksan kişilik memur personelini sekiz saat rehintuttular.

11- Türkiye Müzisyenler Sendikası Genel Merkez İcra Kurulu, yaptığı basın toplantısında, TRT'de çalışan sanatçıların çeşitli sorunlarını dile getirdiler ve boykotlarına devam edeceklerini belirttiler.

12- Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Taşkın Çilli yaptığı basıntoplantısında, «Pendik Tersanesinin bir günlük gecikmesi, ülkeyeyaklaşık olarak 590 bin lira döviz kaybına neden oluyor» dedi.

13- Ankara Ziraat Fakültesi önünde açılan yaylım ateşi sonunda,Aynur Sertbudak adındaki bir kız öğrenci öldü, Fahrettin Polat adındaki öğrenci de yaralandı.

14- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

15- NATO Dışişleri Bakanlarının son oturumunda ortak bildiri hazırlanırken, Türk-Yunan Dışişleri Bakanları tartıştı ve Türkiye'nin istekleri yumuşatılarak kabul edildi.

16- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yaptığı basın toplantısında, «ABD, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırmazsa, Amerikan üs'lerine temelli el koyarız» dedi.

17- Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Yunanistan tarafından kapatHan Eskişehir-Larissa telefon hattı açıldı.

18- Kıbrıs Barış Gücü Komutanlığına İrlandalı Tümgeneral JamesJoseph atandı.

19- Sovyetler Birliğinde Mevlana Celâleddin Rumi üzerine birdoktora tezi hazırlandı.

20- Lübnan'da yeni hükümet göreve başlarken, Başkent Beyrut'un batısındaki Sanaye semtinde çarpışmalar yeniden yoğunlaştı.

21- Türkiye ve Akdeniz ülkelerine geniş çapta kaçak sigara sokan Milletlerarası kaçakçılık şebekesi Viyana'da yakalandı.

11 Aralık 1976

1- Çalışma Bakanı Şevket Kazan, GÜNAYDIN gazetesine verdiği özel demeçte, «Türk işçilerinin serbest dolaşımı sağlanmazsa, Ortak Pazardan çıkarız» dedi.

2- Tüm Siyasi Parti Liderleri, Başbakan Süleyman Demirel'inSıkıyönetim ve Üniversitelere el koyma görüşlerine karşı çıktılar.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bazı ilâçlara zam yaptı.

4- Bebek Maksim Gazinosu yandı, İtfaiye Müdürü yangını kuşkulu buldu.

5- Futbol Federasyonu Başkanı Firuzan Tekil, Federasyon Kurulunu açıkladı. Adnan Süvari Asbaşkan, Prof. Dr. Tayyıp Çalışlar,Dr. Suat Sümer, Cihat Arman, Dr. Burhanettin Tüker, Semih Sevilen, Ferit Şahin, Yavuz Özkan kurula üye seçildiler.

6- Deprem felâketzedelerine yardım turnuvasında, Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1, Fenerbahçe Ankara karmasını 1 -0, SamsunsporOrduspor'u 3-1, Trabzonspor Giresunspor'u 4-0 yendi.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

8- Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden sonrayayınlanan ortak bildiride, Ege Kıta Sahanlığı müzakerelerinin, Ocakayı sonunda başlayacağı açıklandı.

9- Yunan Hükümeti yayınladığı bildiride, Türkiye'yi, Paris veBern'de yapılan Türk-Yunan görüşmelerinde üzerinde görüş birliğinevarılan temel kuralları çiğnemekle suçladı.

10- Türkiye dahil yedi ülkeden ithalatı kısıtlamaya hazırlananOrtak Pazar, yapılan ikili anlaşma sonucunda Romanya'ya tekstilihracında ayrıcalık tanıdı.

11- İki Türk işçisi Bonn'da 25 kilo esrarla yakalandı.

12- OECD tarafından yayınlanan tüketici fiatlarının son durumuna göre; Türkiye, OECD ülkeleri içinde en yüksek fiyat artışları açısından dördüncü sırada yer alıyor.

13- Lübnan'ın yeni Başbakanı Selim El Hos, Coğrafik ve Psikolojik olarak Lübnan'ın bölünmesi fikrine karşı olduğunu açıkladı.

14- Hindistan Başbakanı İndira Gandi'nin, iktidardaki KongrePartisi ile Moskova çizgisindeki Hindistan Komünist Partisinin, yediyıldır ilk kez birbirlerine şiddetle hücum ettikleri bildirildi.

15- SB resmi bir açıklama yaparak, balıkçılık bölgesini 200 mileçıkardığını duyurdu.

16- Cezayirde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisinin tek adayı olan Huari Bumedyen Cumhurbaşkanlığına seçildi.

17- İspanya Devlet Danışma Konseyi Başkanı kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldı.

12 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel TERCÜMAN gazetesine verdiğiözel demeçte, Üniversitelere el koyma tedbirinin, ya da sıkıyönetimilânının son çare olduğunu, kapanan üniversitelerin yöneticileri ile birlikte, yeniden öğrenim-öğretim hürıiyetlerine kavuşturulması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit verdiği demeçte, deprembölgesinde köylülerin hayvanlarını elden çıkarmaya zorlanmasınınson derece sakıncalı olduğunu söyledi.

3- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu ve bazı CHP'li parlamenterler Erzurum'un Pasinler ilçesinde saldırıya uğradılar. Olayıöğrendikten sonra Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıyaçağıran Genel Başkan Bülent Ecevit, CHP'nin, gerektiğinde ölümügöze alarak demokrasiyi savunacağını belirtirken, «bu acı olaylarınüst üste gelmesi, kuşkusuz rastlantı değildir dedi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum bir açıklama yaparak, yurt dışındaki işçilerimizin haklarını korumak için özen gösterildiğini bildirirken, «İran ve Suudi Arabistan bizden yüksek ücretler le işçi istemektedir. Bunun için Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılmasının gerekli olduğunu kendilerine söyledik» dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Kırıkkale İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, «MHP'li gençler tahriklere kapılmamalıolaylardan uzak kalmalıdır» dedi.

6- MHP'nin Ankara İl Merkezi, İlçe Merkezi ve İl Gençlik Kollarının bulunduğu binaya kimliği bilinmeyen kişilerce patlayıcı maddeatıldı. Patlama sonunda ölen, ya da yaralanan olmadı.

7- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli Ordu İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Hükümeti eleştirerek, «anarşi hükümetin içindedir»dedi.

8- Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Ahmet Cebeci, ağır sanayi yatırımlarına yurt içinde ve dışında çalışan işçilerin de ortak edileceklerini açıkladı.

9- Tüm-Person-Kon Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez ve GenelSekreteri Vecihi Birler düzenledikleri basın toplantısında, işçi-memur ayırımındaki komisyon raporu ile, memurların katsayısının ona çıkarılması kararına karşı olduklarını bildirdiler.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi öldü, 37 kişi yaarlandı.

11- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bonn'da FederalAlmanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ile görüştü. İkiDışişleri Bakanının görüşmelerinde Türkiye, Almanya'dan AET'dedestek ve askerî kredi garantisi istedi.

12- Kıbrıs ve Filistin sorunlarını görüşmek üzere Atinada toplanan, Asya-Afrika Halkları Dayanışma Örgütü toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiride, Kıbrıs Türk bölümünde üretilen malların boykot edilmesi kararlaştırıldı.

13- Yunanistan Ana muhalefet Parti Lideri Yorgo Mavros yaptığı açıklamada, Yunan Hükümetini diktatörlükle suçladı.

14- Ekonomik çevrelerden verilen sayılara göre, Federal Almanya dış piyasalara en çok mal satarak Avrupa'nın ihraç şampiyonuoldu.

13 Aralık 1976

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Pasinler'de CHP GenelSekreteri Orhan Eyüboğlu ve CHP heyetine yapılan saldırıyla ilgiliolarak verdiği demeçte, olayı sıkıyönetim ortamı oluşturmak isteyenlerin bir tertibi olarak niteledi.

2- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu'na Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılan saldırıyı kınadı ve «Suçlular hangi partiden olursa olsun hiçbir ayrım yapılmadan cezalandırılacaklardır» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Brükseldeki NATOtoplantısından yurda döndü.

4- Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Şükrü Elekdağ,Dışişleri Bakanı Oscar Fisher'in çağrılısı olarak Demokratik AlmanCumhuriyetine gitti.

5- AET Türk işçilerine Ortak Pazar ülkelerinde serbest dolaşımhakkı tanımadığı için MSP, misilleme olarak gümrük indirimi kararnamesini imzalamayacağını bildirdi.

6- Türkiye ile Romanya arasındaki enerji, maden ve petrol aianlarmda işbirliği anlaşması Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğegirdi.

7- DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Kapı ve Kalorifer işçileri İzmir Şube Başkanı Saim Akbulut, düzenlediği basın toplantısında,üyelerinin 1 Ocak 1977 günü haklarını alıncaya değin eyleme geçeceklerini açıkladı.

8- Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımı, yurdumuzu etkisi altına alırken, kar yağışı Edirne-İstanbul yolunda ulaşımın aksamasına yol açtı.

9- Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru ve beraberindeki heyetin İtalya gezisi başladı. Türk heyetini karşılayan İtalyan Bütçe ve Bölgesel Ekonomik Plânlama Bakanı Senatör Marlino, yapılan konuşmada özellikle tarım sektöründeki işbirliğine değindi.

10- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Kıbrıs'taki duruma ilişkinolarak Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, Kıbrıs'ta anlaşmazlıkkonularının askıya alındığını belirtti.

11- Orta Doğu sorunlarını inceleyen THE MIDDRE EAST dergisinde, 1976 yılının, Türk tarımı için tarihsel bir rekor olduğu belirtildi.

12- Türk-Sovyet Karma Ekonomi Komisyonunun Moskova'da yapılan ilk dönem çalışmaları sonunda, Türkiye ile Sovyetler Birliğiarasında on yıllık bir ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı.

13- Lübnan'da Hristiyan liderlerden, eski Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanı Kâmil Şamun'a başarısız bir suikast yapıldı. Muhafızlardan biri ile bir suikastçı öldü.

14- İsrail Başbakanı İzak Robin NEWS WEEK dergisine verdiğidemeçte, İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütüyle barış görüşmeleri yapamayacağını açıkladı.

15- İspanya Devlet Danışma Konseyi Başkanı Oriol'u kaçıranların, «1 Ekim Cephesi» adlı solcu bir örgüt olduğu açıklandı.

16- Yugoslavya, Sovyetler Birliğinin Sovyet Donanmasına bağlıgemilerin Adriyatik limanlarından daha geniş yararlanmaları yolundaki isteğini reddetti.

14 Aralık 1976

1- 15 bin liraya kadar olan çiftçi borçlarının on eşit takside bağlanması ve faizsiz olarak tahsil edilmesi, 1000 liraya kadar olan borçlarının da tümünün affını kapsayan kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

2- AP Senato Grubu toplantısında konuşan Başbakan SüleymanDemirel, kaba kuvvetin herşekline karşı olduğunu söyleyerek, «bizolup bitenler karşısında görevimizi yapıyoruz» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Akdeniz HaberAjansı muhabirine verdiği demeçte, «ABD ve Türkiye'nin müşterekfaaliyete geçmesi elbetteki Amerikan ambargosunun kalkmasınabağlıdır» dedi.

Çağlayangil, Yunan Dışişleri Bakanı Bitsios'la yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki ikili ilişkileri birçözüm yoluna bağlamak niyeti ve azmi ile hareket ettiklerini belirtti.

4-PTT Tesislerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma bakanıNahit Menteşe, Tahtakale santralında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da telefon görüşmelerinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, bunu gidermeye çalıştıklarını, ayrıca Türkiye'deki yerleşmealanlarının yüzde 80 inde otomatik telefon sisteminin kurulmuş olacağını bildirdi.

5- 1977 Malî yılı bütçe gerekçesi açıklandı. Gerekçede 1977 yılıbaşından itibaren gönüllü olarak katma değer vergisi uygulamasınabaşlanacağı açıklandı.

6- Dünya Bankası ile Ziraat Bankası arasında imzalanan bir anlaşma gereğince 5 zirai proje için, 63 milyon lira tutarında bir tarım üretimi ve ihracatı projesi kabul edildi.

7- DİSK'e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası, Sümerbank'a aitİzmit Mannesman Boru Fabrikasında grev kararı aldı.

8- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından hazırlanan bir raporda, organize sanayide 1976 yılında günlükişgücü maliyetinin 216 liraya yükseldiği belirtildi,

9- Sinemayla ilgili on kuruluş temsilcisi düzenledikleri basıntoplantısında, İstanbul Film Festivalinin, Türk sinemasını temsil yeteneğine sahip olmayanlarca düzenlendiğini belirttiler.

10- Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Gazetecilik veHalkla İlişkiler Yüksek Okulu ile Hasköy'deki Esenevler Lisesindeçıkan olaylarda altı kişi yaralandı, yirmi kişi gözaltına alındı.

11- AET ülkelerinin Türkiye'ye tanımayı kararlaştırdıkları yeni tavizlerle ilgili Konsey Kararı, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından incelenmeye başlandı.

12- BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Barış Gücünün görev süresinialtı aylık yeni bir dönem için uzatmayı kabul etti.

13- BBC Televizyonuna bir demeç veren İran Şahı Rıza Pehlevi«ABD ve Batı Almanya yüzde 15 oranındaki bir petrol zammını kolayca hazmedebilir. Ancak İtalya, hatta Fransa ve İngiltere için zorluklar doğabilir» dedi.

14- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, BaşbakanZülfikâr Ali Butto'nun davetlisi olarak üç günlük resmi bir ziyarettebulunmak üzere Pakistan'a hareket etti.

15- İspanya Devlet Konseyi Başkanı Oriol'u kaçıranlar yayınladıkları bir mesajda, tedhişçilik nedeniyle hapis cezasına çarptırılan15 kişinin serbest bırakılmasını bildirirken, hiçbir gecikmeyi kabuletmiyeceklerini açıkladılar. Buna karşılık İspanya hükümeti Oriol'ukaçıranlarla pazarlığa girmeyeceği belirtildi.

15 Aralık 1976

1- Başbakan Demirel, AP Meclis grubu'nda düzenlediği toplantıda; koalisyon partilerinin gayret içinde olmalarını istedi ve CHP'yieleştirerek «CHP, Cumhuriyetin izinde değildir» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Yeşilköy Havaalanındaverdiği demeçte; Başbakan Demirel'in CHP hakkındaki sözlerini eleş tirerek; «Demirel'in elinden Cumhuriyeti kurtarmaya çalışıyoruz» dedi.

3- Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca verdiği bir demeçte «kimsezorla işçi veya memur yapılmayacak» dedi.

4- Çalışma Bakanı Şevket Kazan TERCÜMAN gazetesi'ne verdiği demeçte, «İşçilerimizin serbest dolaşımı konusunda taviz vermeyeceğiz» dedi.

5- Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Araştırma Komisyonuna,Lockheed olayıyla ilgili olarak ABD'den gelen belgelere ait bilgi verdi.

6- Sağlık Bakanı Kemal Demir, telefonla hastane başhekimlerine tamim göndererek, hastanelerde sendikal faaliyet yapılmasınıönlemelerini istedi.

7- T.İ.P. Genel Başkanı Behice Boran ve TSİP Genel BaşkanıAhmet Kaçmaz, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde 15-16 Haziranolayları nedeniyle yazdıkları yazılardan ötürü yargılanmaya başlandılar.

8- Kasım ayı maaşlarını hâlâ alamayan İstanbul Belediye işçileri, işyerlerini işgal ederek direnişe geçtiler.

9- K.T.F.D. Maliye Bakanı Mehmet Altınay istifa etti.

10- Kısa adı ÜNAY olan Üniversite ve Yüksek Okul AsistanlarıDerneğinin, dokuz öğrenci derneğinin başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, Ankara Üniversitesi Senatosunun kapatmakararına karşı çıkılarak, «bu karar devleti yıkmak isteyenlere hizmettir» denildi.

11- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

12- İtalya'ya resmî bir ziyaret yapmakta olan Devlet Bakanı veBaşbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve beraberindeki heyetile İtalyan yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde; İtalya'nın Türkiye'ye, Edirne'den İran'a kadar uzanacak bir yol projesi teklifi görüşüldü.

13- Kıbrıs'ta BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatan karardansonra, KTFD Başkanı Rauf Denktaş, «Karara katılmayacaklarını» söyledi.

Güvenlik Konseyindeki müzakereler sırasında konuşan Türkiye'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi İlter Türkmen ise, «çözüm olmadıkça Kıbrıs'ta çekilemeyiz» dedi.

Öteyandan, Rum temsilcisi, göçler konusunda bir BM komisyonukurulmasını istedi. Sovyet delegesi ise, bütün yabancı kuvvetlerinAdadan çekilmesi için çağrıda bulundu.

14- Pakistan Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, ülkesini ziyaret etmekte olan Yunanistan Başbakanı Karamanlis onuruna verdiği yemekte «Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmesi olanaksız bir anlaşmazlık olmadığını» söyledi.

15- Katar'ın başkenti Doha'da Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü(OPEC)'in bakanlar düzeyindeki konferansı sıkı güvenlik tedbirleriiçinde açıldı. Petrol üreten ülkeler temsilcilerinin çoğunluğu, petrolfiyatlarının artmasını isterken, Suudi Arabistan temsilcisi Petrol Bakanı Zeki Yamani, zam önerisine karşı çıktı.

16- Federal Almanya eski Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Helmut Schmidt, Federal Meclis tarafından tekrar Başbakan seçildi.

17- Londra hükümetinin savunma giderlerini kesme kararıNATO'da sert tepki yarattı.

18- İspanya'da 22 milyon seçmen siyasal reformlar için oy kullandı.

16 Aralık 1976

1- Bakanlar Kurulu'nun Üniversitelerin durumunu görüşmesinden sonra, gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Süleyman Demirel, «hükümetin Üniversitelere el koyma yetkisi olduğunu,fakat Bakanlar Kurulu'nun şimdilik böyle bir kararı olmadığını» söyledi.

2- Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu Bolu dağında makam otomobilinin tankerle çarpışması sonucu başından yaralandı. Beyin sarsıntısı geçiren Bakan Müftüoğlu için Ankara'dan beyin cerrahî uzmanı istendi.

3- Çalışma Bakanı Şevket Kazan, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın işçi-memur ayırımı konusunda demeç verme, ya da açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.

4- Vatan Partisi Ankara Merkez İlçe Teşkilâtı'nda partili üyelerarasındaki görüş ayrılığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada, bir kişiöldü, 6 kişi yaralandı.

5- Yeşilköy Havaalanı'nda çalışan radar kontrolörleri, kullanılmakta olan radarın sivil havacılığı tehdit eder bir hale geldiğini vegüvenli bir araç olmak niteliğini kaybettiğini belirterek direnişe geçtiler. Bu nedenle uçak iniş ve kalkışları kontrol kulesinden radarsızolarak yapılıyor.

6- Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy, «ŞabanKarataş, ilgili yüksek mahkeme kararına uymayarak, TRT Genel Müdürlüğü makamını zorbalıkla elinde tutuyor» dedi.

7- Devlet İstatistik Enstitüsü araştırması sonucu; memur maaşlarının, kiraların altında kaldığı ve kiraların 6 ayda yüzde 150 arttığıaçıklandı.

8- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, «Ereğli Demir Çelik'teki yabancı sermaye payıtasarruf sahiplerine verilmelidir» dedi.

9- Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Yalçın Yılmaz,Van ve yöresindeki deprem yaralarının sarılmadığını, pek çok hayvanın telef olduğunu, bunun yanında tefeci ve kaçakçıların çeşitli oyunlar sergilediğini ileri sürdü.

10- İstanbul Emniyet Müdür Muavini Şükrü Balcı, «geçici görevle» Mardin'e Emniyet Müdürü olarak atandı.

11- CHP İzmir Senatörü Nazif Çağatay, Ankara'da öldü.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

13- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakanile İtalya Dışişleri Bakanı Arnoldo Forlani arasında Türkiye - İtalyaarasında «Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması» imzalandı.

14- OPEC'de petrol zammı kabul edildi. Önerisi kabul edilmeyenSuudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani toplantıyı terketti.

15- «Continental Oil» adlı bir Amerikan şirketi yaptığı açıklamada, 1971 yılından bu yana yabancı ülkelerdeki siyasal partiler ile devlet memurlarına rüşvet dağıttığını kabul etti.

16- Carter'in Rum asıllı danışmanı Prof. Konstantinos Aleksandridis, Lefkoşa'da Makarios ile bir görüşme yaptı. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Aleksandridis, «Carter Ada'dakibunalımı, Amerika ve NATO çıkarları dışında insani acıdan değerlendirmektedir» dedi.

17- İspanya'da, Suarez hükümetinin önerdiği anayasal reformlar için yapılan halk oylamasında, oylamaya katılanların yüzde 90'ıdemokrsiye «evet» dedi. Katılma oranının yüzde 80 olduğu oylama,gelecek Mart'ta bütün İspanya'da genel seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

18- İngiliz Hükümetinin, Sterlinin değerini korumak ve enflasyonla mücadele için kamu harcamalarını kısma kararı, NATO'nun yanısıra, ülkedeki işçi sendikaları ve İngiliz basınında sert tepkilere yolaçtı.

19- Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te, Savunma Bakanlığıncadüzenlenen bir toplantının yapıldığı salona bomba yerleştirildi, patlama sonunda aralarında yüksek dereceli subaylar ve diplomatlarında bulunduğu 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

20- Batı Samod devleti, BM'nin 147. üyesi olarak örgüte kabuledildi.

17 Aralık 1976

1- Cumhurbaşkanı Korutürk ile haftalık olağan görüşmeleriniyapan Başbakan Süleyman Demirel, görüşmeden sonra gazetecilere, «Cumhurbaşkanına memleket sorunları hakkında bilgi verdiğini»bildirdi.

2- Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfü Tokoğlu, 1. İstanbul Uluslararası Film ve Müzik Festivali ile ilgili olarak verdiği demeçte, «bütün gayrimüsait şartlara rağmen festival başarılı olmuştur» dedi.

3- Sovyetler Birliği'ne yaptığı geziyi tamamlayarak Ankara'yadönen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, «Moskova'daki resmî görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki bütün ekonomikmeselelerin ele alındığını» bildirdi. Kılıç, OPEC ülkelerinin petroleyaptıkları zam konusunda da, «petrol fiyatlarını arttırmayacağız»dedi.

4- Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin, düzenlediği basın toplantısında, «Üçüncü Plân döneminin bütçelerinde cari hizmetlere ayrılan payın en düşük, yatırımlara ayrılanpayın en fazla olduğu bütçe, 1977 bütçesidir» dedi.

Sezgin, bütçede sosyal güvenliğe büyük ağırlık verildiğini desözlerine ekledi.

5- Danıştay Dava Daireleri Kurulu, Şaban Karataş'ın TRT GenelMüdürlüğü'ne atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

6- Resmi Gazete'de ilk kez «düzeltme» çıktı. Resmî Gazete'de,Başbakan Yardımcısı ve Bakanların görevli değil, izinli olarak haccagittikleri Başbakanlıkça açıklandı.

7- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, ANKAAjansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken, AP'yi eleştirdi ve«MSP, hükümetin bütçe çıkıncaya kadar ahenkli çalışmasına çabagösterecek» dedi.

8- DP Genel Başkanı Bozbeyli, verdiği demeçte, hükümetinanarşi karşısındaki tutumunu eleştirerek, istifa etmesi gerektiğiniöne sürdü.

9- AP Torbalı Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Yenice ve arkadaşları, bir lokantada Torbalı CHP Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Şengül'ü bıçaklayarak öldürdüler, Hamdi Yapışkan'ı da ağır şekilde yaraladılar.

10- İstanbul Belediyesi temizlik işçileri üç günden beri direnişlerini sürdürürken; Belediye Başkanı Ahmet İsvan da, Ankara'da borçpara için girişimlerde bulundu. İşçilere bir duyuru gönderen İsvan,halka karşı tepki uyandıracak hareketlerden kaçındıkları için teşekkür etti.

11- Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy, verdiğidemeçte, «hükümetin üniversitelere el koyma yetkisi olmadığını»söyledi ve gerekçe olarak, halen bu konuda yürürlükte yasa bulunmadığını hatırlattı.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13- K.T.F.D. Başkanı Rauf Denktaş, Madrid'de yayınlanan PUEBLO gazetesine verdiği demeçte, «Rumların, ABD'nin yeni Cumhurbaşkanı Carter konusunda hâlâ hayâlden kurtulmadıklarını» söyledi.

14- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'in, Kıbrıs sorununa önem ve öncelik verdiği bildirilirken; Türk-ABD anlaşmasınınonaylanmasını ve ambargonun kaldırılmasını istediği belirtildi.

15- Kıbrıs'ta toplantılar yapan Türk-İş Yönetim Kurulu, amaç veilkeleri doğrultusundaki bir siyasal partiyi destekleme kararı aldı.

16- OPEC ülkeleri, petrole yapılacak zam konusunda anlaşamadılar. 11 ülke yüzde 10'luk bir zam uygulamaya karar verirken; SuudiArabistan ve Arap Emirlikleri, sadece yüzde 5 oranında bir zam yapacaklarını açıkladılar. Zam kararı, dünyada geniş yankılar uyandırırken, Sovyetler Birliği'nin de COMECON ülkelerine sattığı petrolün fiyatını arttıracağı bildirildi.

17- Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile Pakistan BaşbakanıZülfikâr Ali Butto arasındaki, bölgesel ve dünya sorunları konusundaki resmî görüşmeler tamamlandı.

18- Japonya Başbakanı Takeo Miki, Liberal Demokrat Parti'nin5 Aralık seçimlerinde aldığı kötü sonucun sorumluluğunu kabul ederek, Başbakanlıktan ve Parti Başkanlığından istifa etti.

19- «Avrupa Gazeteciler Derneği», Paris'te yapılan üç günlük toplantı sonunda kuruldu.

18 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, düzenlediği basın toplantısında ekonomik sorunlar ve dış politika konularında geniş açıklamalarda bulundu ve «akaryakıta zam, olmayacak» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İngiliz İktisatçısı NicolasKador ile CHP Genel Merkezinde konuştu ve «CHP politikayı bilimle birleştiren partidir» dedi.

3- AP Genel Başkan Yardımcıları arasında yapılan görev bölümünde, Sadettin Bilgiç Teşkilât Başkanlığına getirildi.

4- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, yazılı birdemeç vererek; hükümetin dağıldığı yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

5- Genel Başkan Alparslan Türkeş'in başkanlığında toplananMHP Genel İdare Kurulu, NATO ve AET'nin tutumunu eleştirdi.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Sarıoğlan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, kısa görüşlü parti hesaplarından yakındı ve «hükümete bazı şartlarla katıldık, sabrımız sonsuz değildir»dedi.

7- Depremin hasara yol açtığı Muradiye İlçesinde, gönderilenyardımlardan yararlanamadıklarını ileri süren bir grup felâketzede,Kızılay'ın yardım depolarına saldırdı.

8- Yardım sağlamak için Ankara'ya gelen İstanbul Belediye Başkanı Ahmet isvan, temaslarından bir sonuç alamadan İstanbul'a döndü.

9- İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, anarşi için eğitilen 55ortaöğretim öğrencisinin yakalandığı bildirildi.

10- İngiliz İktisatçısı Lord Nicolas Kaldor, Ankara'da CHP genelMerkezinde düzenlenen seminerde bir konuşma yaparak, «şimdikiekonomik bunalım 1929 krizine benziyor.» dedi. Ayrıca üretim malları fiyatlarındaki artışların yaratacağı enflasyonun 1974 ve 1975'dekinden daha yüksek düzeyde işsizliğe yol açabileceğini» de iddiaetti.

11- İstanbul Baro Başkanlığı seçimini «Çağdaş Avukatlar Grubu»adayı Orhan Apaydın kazandı.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

13- KTFD Maliye Bakanı Mehmet Altınay'ın istifası üzerine, yerine Mustafa Çağatay atandı.

14- Şili Komünist Partisi Lideri Lovis Corvalan ile Sovyet muhalifi Vladimir Bukovski, Zürih Havaalanında değiştirildi.

15- Petrol zammı konusunda ABD yeni Başkanı Jimmy Çarter veDışişleri Bakanı Cyrus Vance, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine petrol fiyatına yüzde 5'den fazla zam yapmadıkları için teşekkür ettiler ve bu tutumu «barışçı» olarak nitelediler.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ahmet Zeki Yamani de Cidde'deverdiği bir demeçte, «OPEC'e boyun eğmedik, ama son durum,OPEC çözüldü anlamına gelmez» dedi.

16- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la Siyasal ve askeri koordinasyon görüşmeleri yapmaküzere Kahire'ye gitti.

19 Aralık 1976

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Torbalı'da öldürülenCHP'li gencin babasına gönderdiği başsağlığı mesajında «İktidarınamacı, ülkeyi kalıcı bir faşizmin içine itmektir» dedi.

2- MHP İstanbul İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Alparslan Türkeş, anarşik olaylara değinerek, Anayasanın, milletimizin bünyesine uymadığını ileri sürdü.

3- A.Ü. Rektörü Tahsin Özgüç, YANKI Dergisinin sorularını cevaplandırırken; devletin kan dökmeyi önleyici gerekli tedbirleri almaması üzerine, üniversiteyi kapatmaktan başka çareleri kalmadığını açıkladı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Batman ise, konuyla ilgili olarak «üniversitenin kapatılması basiretsiz bir olaydır» dedi.

4- İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Galata Köprüsününonarımı için hükümet yardımının şart olduğunu belirtti.

5- DİSK'e bağlı Besin-İş Sendikası Et ve Balık Kurumuna bağlı19 işyerinde greve başladı.

6- ANKA Ajansı yıllık ekonomik raporunda yapılan açıklamayagöre; kişi başına düşen milli gelir 887 dolardan 955'e, dış borç ise,125 dolardan 171'e yükseldi.

7- 8. Türk Kooperatifçilik Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Fahri Halil Örs, düzenlediği basın toplantısında; «Türkiye'de23 bin 737 kooperatif, 4,5 milyon civarında da kooperatif üyesi bulunmasına rağmen, kooperatifler kanunu günün şartlarına uygundeğil» dedi.

8- Tüm İlköğretim Müfettişleri Derneğinin Ankara'da başlayan7. Genel Kurul toplantısında, Türkiye'deki halkın yüzde 40'ının okuma-yazma bilmediği ileri sürüldü.

9- Ankara Barosu'nun 39. Genel Kurulu çekişmeli geçti, 4 adayın katıldığı Baro Başkanlığı seçimini Teoman Evren kazandı.

10- TOFAŞ SAS Serbest Güreş Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler finalinde İtalyan takımını 10-0; Yugoslav takımını da 9-1 yenerekAvrupa Şampiyonu oldu.

11- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

12- İtalya'daki temaslarını sürdüren Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Necmettin Erbakan, Roma'da bir basın toplantısı yaptı.Erbakan, TÜMOSAN tarafından Konya'da yaptırılan motor ve traktör fabrikasının 1977 yılında faaliyete geçeceğini, bu konuda «FiatFirması» ile bir lisans anlaşmasının imzalandığını söyledi.

13- Yunanistan'da, Cunta döneminin İçişleri Bakanı Yorgolas tutuklandı.

20 Aralık 1976

1- 1977 Mali yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler TBMM BütçeKarma Komisyonunda başladı. Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon yaptığı sunuş konuşmasında, «Bu bütçenin uygulanması, kaynakları ve yapısı itibariyle, fiyatları artırıcı bir etki oluşturması beklenmemelidir» dedi. Bütçeyi «Bir enflasyonla mücadele, büyüme ve genişleme bütçesi» olarak nitelendiren Maliye Bakanı, Türkiye'nin petrol zammından en çok zarar gören ülkelerden biri olduğunu da belirtti.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, SSCB ileimzalanan protokole göre, Rusya ile 12 proje üzerinde ortak çalışmayapılacağını belirtti.

3- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, 8. Türk Kooperatifçilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, «Demokrasi orta sınıfın güçlenmesi ile yaşayabilir» dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı, Arpaçay Barajı için Kosigin'in Ankara'yagelme isteğinin geri çevrildiği yolundaki haberleri yalanladı.

5- Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ,«Doğu Almanya ile işbirliğinin geliştirilmesinde mutabık kaldık» dedi.

6- AP Genel Başkan yardımcılığından istifa ettiği söylenen Sabit Osman Avcı, «fiilen henüz böyle bir şey yok» dedi.

7- MSP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Süleyman Arif Emreve bazı arkadaşları, Kur'ân kurslarına devletin, yardımını öngören birkanun teklifini, Millet Meclisi Başkanlığına verdiler.

8- Ankara Belediyesi, TBMM Genel Sekreterliği'ne gönderdiğiyazıda, «ruhsatı alınmadığı takdirde Meclis binasını kapatacağını»bildirdi.

9- İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, «İstanbul halkınahesap verme» olarak nitelediği basın toplantısında, hükümetin belediyelere karşı izlediği politikayı yerdi ve «yapılmayan hizmetlerin sorumlusu değilim» dedi.

10- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel BaşkanıHalit Narin, yeni bütçenin Türkiye'ye cevap verecek bir bütçe olmadığını savunarak, «AET'ye girmemiz şart» dedi.

11- ODTÜ, 1976-1977 öğretim yılma başladı.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

13- Brüksel'de yapılan AET - Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısında, 10 aylık kriz dönemini kapatan bir «ödün paketi» üzerinde anlaşmaya varıldı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, alınan ödünleri yetersiz bulduğunu belirtti.

MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu'da, AET Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısıyla ilgili olarak ANKA Ajansına verdiği demeçte; kararların yetersiz ve Türkiye aleyhine olduğunu öne sürdü.

14- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Alman DPA Ajansı muhabirine verdiği demeçte, «NATO'dan ayrılmayı düşünmüyoruz, ancakNATO'ya olan katkımızı sınırlamamız gerek» dedi.

Ecevit, Türkiye'nin Ortak Pazar'da da bel bağlamaması, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile yakın işbirliği kurması gerektiğini söyledi.İç politikaya da değinen Ecevit, hükümeti eleştirdi.

15- Kıbrıs Rum Lideri Makarios, İngiliz THE TIMES Gazetesineverdiği demeçte; Carter'in göreve başlamasıyla, Türkiye'ye önemlibaskı yapabileceğini ileri sürerek; barış için Magosa'nm merkezi ilebir miktar daha toprak istediklerini açıkladı.

16- İtalya'da bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısıNecmettin Erbakan, Roma İslâm Merkezinde yaptığı konuşmada,«Filistin meselesinin halli için her türlü yardımı yapacağız» dedi.

17- Libya Petrol Bakanı İzzettin Mabruk «Suudi Arabistan'ın tutumu OPEC'in bölünmesine yol açabilir» dedi.

Öte yandan, İran basını ve radyosu Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani'ye karşı yoğun bir suçlama kampanyasına girişti.

18- Lübnan'da Arap Barışgücüne bağlı Suriye birlikleri Beyrut'ta3 gazeteyi işgal ederek, gazetelere el koydu.

19- Başbakan İzak Rabin'in istifa etmesiyle, İsrail'de erken seçim kararı alındı. Siyasi bunalım yüzünden seçimler Kasım yerineMayıs'a alınıyor.

21 Aralık 1976

1- Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu'nda 1977 bütçesinintümü üzerinde yapılan görüşmelerde, bütçenin, enflasyonu artırıcı,hayat pahalılığını kamçılayıcı olduğu ileri sürüldü.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Ecevit, «65 yaşını doldurmuş ve sosyal güvenlikkuruluşlarının herhangi birinden maaş almayan bütün yurttaşlaraaylık bağlanması için bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığı'na verdiklerini» açıkladı.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakanve beraberindeki heyet İtalya'dan yurda döndü. Yeşilköy'de bir demeç veren Necmettin Erbakan; çok yararlı temaslar yaptığını, gezisi sırasında 1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandığını belirtti.

4- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Mecliste CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli'yi ziyaretederek, trafik tasarısının bütçeden önce Meclislerden geçirilmesiiçin yardım istedi. Görüşmede ayrıca, güvenlik konuları ile belediyelere yardım edilmesini sağlayacak bir fonun bütçeye konulmasıkonuları da ele alındı.

5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, AKDENİZHaber Ajansı muhabirine verdiği demeçte, Brüksel'de yapılan Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplantısında alınan kararların, özellikletarım alanında, Türkiye ile AET arasındaki sorunlara herhangi birçözüm getirmediğini söyledi.

6- Maliye Bakanlığı, İstanbul Belediyesine 50 milyon lira gönderdi, Belediye Başkanı Ahmet İsvan, çalışanların kazanılmış haklarının 171 milyon lira olduğunu, gönderilen 50 milyon liranın işçive memur maaşlarını ödemeye yetmeyeceğini açıkladı.

7- İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, «Hükümetin gerekliyardımı yapmaması halinde, bu ay işçi ve memur maaşlarını ödeyemeyeceğini» açıkladı.

8- AP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Sabit OsmanAvcı, Kabinede görev alacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

9- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde,Besin-İş Sendikasınca uygulanmak üzere alman grev kararının, milli güvenlik bakımından 30 gün süre ile geciktirilmesi Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı. Sendika Başkanı Demirhan Tuncay,yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay'da davaaçacaklarını bildirdi.

10- Kimyagerler Derneği ve Ankara Tabip Odası Halk SağlığıBürosu, Ankara'da hava kirliliğinin, aşılmaması gereken sınırın 37,5katına ulaştığını, böyle bir atmosferi çok yakında kitle halinde ölümlere neden olan «akut hava kirlenmesine» dönüşeceğini belirtti;

11- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem, THA muhabirine verdiği demeçte, Danıştay ve mahkeme kararlarına rağmen görevinden ayrılmayan TRT genel müdürü Prof. Şaban Karataş hakkında, Cumhuriyet Savcılarının, bu uygulamadan zarar görenlerinşikâyeti üzerine ve basında yeralan haberleri ihbar sayarak kamudavası açmaları gerektiğini söyledi,

12- ODTÜ Rektörü Prof. Ilgaz Alyanak, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Sonel'e bir muhtıra vererek, Mütevelli Heyeti'nin çekilmesini, ya da kendisinin görevden alınmasını istedi.

13- TÖB-DER genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, Genel YönetimKurulu toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında katsayının 14'e çıkarılmasını, her öğretmene ve eğitim iş kolunda çalışanhizmetli ve memurlara 1500'er lira yan ödeme verilmesini istedi.

14- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

15- Dünya borsalarında Alman markı yeniden Amerikan Doları,ingiliz Sterlini, Fransız ve İsviçre Frangına göre değer kazandı.

16- İngiltere Kalkınmaya Yardım Bakanı Reginald Prentice, hükümet ile İşçi Partisi arasında giderek artan anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

17- Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani, «Suudi Arabistan, Arap çıkarlarının gerektiği her yerde ve her koşulda petrolüpolitik bir silah olarak kullanacaktır» dedi.

18- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la Suriye Devlet BaşkanıHafız Esad, yayınladıkları ortak deklarasyonla, Mısır ve Suriye'ninbirleşme kararı aldığını açıkladılar.

19- Rodezya'da gerilalar, beyazların yanında düşük ücretle çalıştıkları için zenci 40 işçiyi kurşuna dizdi. Kurşunlanan işçilerin 27'si öldü.

22 Aralık 1976

1- TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda 1977 Mali yılı bütçe kanunu tasarısının tümü kabul edilerek, maddelere geçildi.

2- Brüksel'de yapılan Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplantısından dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, YeşilköyHavaalanı'nda verdiği demeçte, «toplantıda Türkiye açısından olumlu sonuçlar elde edildi» dedi.

3- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, TBMM Bütçe Komisyonu'nda İstanbul Belediyesi ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, «İstanbul için gerekeni yaptık» dedi.

Öte yandan, Belediye temizlik işçilerinin direnişleri devam ederken, Beledike Başkanı Ahmet İsvan, «Belediye'ye yapılan yardımınyeterli olmadığını» söyledi.

4- Çalışma Bakanı Şevket Kazan, «Yurt dışındaki işçilere oyhakkı tanımadığı için» AP'nin tutumunu eleştirdi.

5- Ege bölgesindeki zeytin alanlarında incelemelerde bulunanTicaret Bakanı Halil Başol, «Türkiye'de bugün için herhangi bir yağsıkıntısı yoktur ve yağ konusu üzerinde spekülasyona asla izin vermeyeceğiz» dedi.

6- Lockheed rüşvet olayını incelemekle görevli Meclis Araştırma Komisyonu, ABD'den Türkiye'ye gelmemiş bilgileri almak üzere Komisyonunun 6 üyesinin Amerikaya gönderilmesini kararlaştırdı.

7- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, AP Millet Meçlisi gruptoplantısında yaptığı konuşmada, anarşi olaylarına değinerek CHP'yi suçladı.

8- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tüm yurt teşkilâtına bir genelge yayınlayarak «Trafik Yasasının engellenmesinive tasarının reddedilmesinin sağlanması için girişimlerde bulunulmasını» istedi.

9- THY pilotları, Türk sivil havacılığının güvenliği ile ilgili birtoplantı yaparak, yönetimin baskısının can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirttiler.

10- Sümerbank halı fiyatlarına % 25-35 arasında zam yaptı.

11- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

12- İsrail'de Başbakan İzak Rabin'in istifasının ardından erkenseçim için çalışmalar sürdürülürken, ABD Dışişleri Bakanlığındanyapılan açıklamada İsrail'deki son hükümet bunalımının Ortadoğukonusundaki barış girişimlerini olumsuz yönde etkilemeyeceği görüşü savunuldu.

13- Batılı kaynaklar, Ortadoğu'daki siyasal gözlemciler ve Filistin kaynakları, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat'la Mısır DevletBaşkanı Enver Sedat arasında Kahire'de imzalanan ve iki ülkeninbirleşmesini öngören anlaşma hakkında, Ortadoğu surunun çözümü için Araplarla İsrail arasında yapılması beklenen görüşmeleriçabuklaşüracağı ve görüşmelere muhtemelen Ocak ayında başlanabileceğini belirttiler.

14- Kısa süre önce Sovyet makamları tarafından serbest bırakılan Sovyet aydını Vladmir Bukovski, Zürih'te batılı gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nde yaklaşık 250 bin siyasi tutuklunun bulunduğunu söyledi.

15- Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto, ülkenin Pencap eyaletinde zengin petrol ve tabii gaz yatakları bulunduğunu açıkladı.

23 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısındansonra gazetecilerin AET ile ilgili bir sorusu üzerine, «AET ile ilişkileri istediğimiz zaman koparmak mümkün, ama ilişkilerin koparılmasında fayda görmüyoruz. İlişkilerin iyileştirilmesi hedeftir» dedi.

2- ODTÜ Mütevelli Heyeti, Rektör Prof. Ilgaz Alyanak'ı görevinden almayı kararlaştırdı ve bu konudaki kararını Milli Eğitim Bakanının onayına sundu. Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir soru üzerine, «ODTÜ RektörüSayın Alyanak'm istifa kararını inceledikten sonra gereken yapılacaktır» dedi.

ODTÜ Üniversite Konseyi de bir toplantı yaparak, Rektör IlgazAlyanak'ı savundu ve Mütevelli Heyetini suçlayarak Heyetin değiştirilmesini istedi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, 1976 yılı tütün üretiminin yüzde 55 oranında arttığını ve 300 milyon kiloyu bulduğunuaçıkladı.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Millet Meclisi'nde konut kredileri ile ilgili bir sözlü soru üzerine, işçilere krediverme yerine, konut yapıp dağıtma ilkesinin benimsendiğini açıkladı.

5- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, ANKAAjansına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in AETkonusunda Brüksel'de yaptığı anlaşmanın hükümet kararlarına uygun olmadığını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Mümtaz Zeytinoğlu'da, AETile yapılan son Ortaklık Konseyi toplantısının «Türkiye'nin teslimiyeti ile sonuçlandığını iieri sürdü.

6- CGP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, CGP GenelBaşkanı Prof. Turhan Feyzioğlu'nun «hükümeti oluşturan partilerinliderlerine muhtıra vermediği, ancak hükümet içindeki pürüzleringözden geçirilmesi için liderler toplantısı yapılmasını istediği» bildirildi.

7- İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, işçilere bir çağrıdabulunarak, ücretlerini alamadıkları için sürdürdükleri direnişe sonvermelerini istedi. Buna rağmen direnişlerini sürdüren işçilerin bağlıolduğu Genel-İş Sendikası yöneticileri hakkında da savcılık, soruşturma açtı.

8- DİSK Genel Baçkanı Kemal Türkler, kamuoyuna yaptığı açıklamada, hükümetin artık hiçbir yasallığı kalmadığını belirterek, «Tüm ilerici parti, kuruluş, güç ve kişiler 1977 serbest seçimlerinin gerçekleşmesi için tüm olanaklarını seferber etmelidirler» dedi.

9- Depremde ikinci derecede ağır hasar gören ve kışı naylonçadırlarda geçiren Erciş'in Yukarı Işıklı köyünde, son hafta içinde4 çocuk çadırda soğuktan donarak öldü.

10- 12 Ocak 1976 günü, Bornova'daki Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Fen Fakültesine silahlı saldırı olayı sanıklarından150 kişinin duruşmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Mahkeme heyeti duruşmada ara karar alarak Büyük Ülkü DerneğiBornova Şubesi'yle, Ülkü Ocakları Derneği İzmir Şubesi'nin kapatılmasına karar verdi.

11- Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu üyelerindenYüksel Büyükgül, trafik kazasında öldü.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13- New York Özgürlük Enstitüsü'nün yayınladığı raporda, Türkiye «Tam özgür» ülkeler arasında yer aldı.

14- Alman Sanayii Odaları Birliği sözcüsü Dr. Rossing, TERCÜMAN gazetesi'ne verdiği özel demeçte Türkiye'nin dengeli bir çizgide olduğunu ve Alman iş adamlarının en kısa sürede ortak yatırımlar için harekete geçeceklerini söyledi.

15- FBI (Federal Soruşturma Bürosu) Başkanı tarafından yapılan açıklamada, emekli bir Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ajanı,Ruslara savunma sırlarını satacağı sırada. Federal Soruşturma Bürosu ajanları tarafından suçüstü yakalandı.

16- Şili'de diktatör General Pinochet, Kolombiya Radyo, TV'naverdiği demeçte, Şili'de bir daha temsilî demokrasiye dönülmeyeceğim ve ülkenin darbeden bu yana olduğu gibi, «otoriter demokrasi» ile yönetileceğini söyledi.

17- İspanyol polisinin, ülkeye gizlice giren yasadışı KomünistPartisi genel Sekreteri Santiago Carillo ve parti üyesi 7 kişiyi tutuklamasından sonra Madrit'te protesto gösterileri başladı.

18- Süratli bir silahlanma çabasında olan Yunanistan Hükümeti, Fransız Cherburg tersanesine 6 adet füzeatar hücumbotu dahasipariş etti.

24 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra «Ülkenin iç vedış sorunları hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verdiğini» büdirdi.

Başbakan Demirel, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken :Üniversite olaylarına ve TRT sorununa da değindi.

2- TBMM Karma Bütçe Plan Komisyonunda Başbakanlık vebağlı kuruluşların bütçeleri kabul edildi.

Başbakanlık bütçesi üzerindeki eleştirilere cevap veren DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, anarşik olaylara değinerek, «Dünyanın birçok ülkelerinde cereyan eden hadiselere bakarsanız, Türkiye'nin en huzurlu ülkelerden biri olduğunu görürsünüz» dedi.

Devlet Bakanı Seyfi Öztürk ise, eleştirileri cevaplandırırkenözellikle aşırı akımlar üzerinde durarak, Anayasa Mahkemesinin veDanıştay'ın da öğrencilerle ilgili bazı kararlarını eleştirdi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir, «1974 yılında fiyat artışı alamamış olan ve maliyetindeki artışlar % 20'yi geçen ilâçlara % 30'a varan zam yapıldığını» açıkladı.

4- Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, İktisadi ve Ticari İlimlerAkademilerarası Kurul toplantısını açarken yaptığı konuşmada, sağve sol görüşleri eleştirdi.

5- OYAK Renault yöneticileri yaptıkları toplantıda, Renault fabrikasını kapatma kararı aldılar. Sanayi Bakanlığının zam isteklerinikabul etmemesi üzerine bu kararı alan yöneticiler, bayilerdeki teslimatı durdurdular.

6- Danıştay 8. Dairesi, Eğitim Enstitüleri 2. giriş sınavları konusunda, dava sonuna kadar «yürütmeyi durdurma» kararı aldı.Dava, 2. giriş sınavlarında başarı kazanamayan eski öğrenciler tarafından açılmıştı.

7- İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın çağrısına rağmenBelediye Temizlik işçilerinin direnişleri devam ederken, Vali NamıkKemal Şentürk'ün emri ile Bayındırlık ve YSE Müdürlüklerinin işçive araçlarıyle çöpler toplanıp, denize dökülmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı da, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvanhakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile soruşturma açtıve Belediyenin hesaplarına el koydu.

8- ODTÜ Rektörü Ilgaz Alyanak, Üniversitelerarası Kurul toplantısında, Mütevelli Heyetin kendisini görevden uzaklaştırması konusunda sorulan bir soruya, «Ben artık görev yapamaz duruma getirilmiştim» dedi.

Prof. Ilgaz Alyanak'ın Mütevelli Heyeti tarafından görevdenalınması, çeşitli kuruluşlarca tepki ile karşılandı. ODTÜ MimarlıkFakültesi Genel Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada,«Rektör Prof. Dr. İlgaz Alyanak'ın görevde kalmasının, MütevelliHeyetinin ise, istifa etmesinin gerekli olduğu» öne sürüldü.

9- Ankara Valisi Büyük Ülkü Ocağı Aydınlıkevler Şubesi'ni«Milli Güvenlik» açısından sakıncalı görerek kapattı.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

11- Kıbrıs Rum toplumu lideri Makarios, Belçika'da çıkan L'ACTUEL dergisine verdiği demeçte, Kıbrıs için BM garantisi istedi ve«Türkiye'yi yola getirmek için ABD ambargosu devam etmeli» dedi.

12- Yunanistan Devlet Başkanı Kostantin Catsos, Noel dolayısıyle yayınladığı mesajda, Ege Kıta Sahanlığı konusundaki Türk isteklerinin adalete uygun olmadığı görüşünü savundu.

13- Federal Almanya Devlet Başkanı Walter Scheel, yayınladığıNoel mesajında, üikedeki yabancı işçilere daha insancıl davranıimasını isterken, «refah ve zenginlik, Alman halkına daha yoksul kişileri küçük görme hakkını vermez» dedi.

14- Viyana'da bir demeç veren İran Devlet Bakanı Muhammed Yegane, «Petrol zammı konusundaki görüş ayrılığı OPEC'in dağılmasına yol açmayacak» dedi.

15- Lübnan Parlamentosunca, Başbakan Selim El Hoss'a, ülkeyi kararnamelerle yönetmek için altı aylık süre ve özel yetkiler verildi.

16- Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan, DoğuAlman Radyosu tarafından yayınlanan mesajda, Şili'de Demokrasive özgürlüğün yeniden kurulması için mücadelesini sürgünde sürdüreceğini söylerken, ülkesindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

17- İspanya'da Komünist Parti Genel Sekreteri Santiago Carillo'nun tutuklanması, ülkede çeşitli gösterilere yol açtı. Belgrad'daTanjug Ajansı'na, Yugoslav Komünistler Birliği Başkanı niteliğiyleaçıklama yapan Mareşal Tito, Carrillo'nun serbest bırakılması gerektiğini savunarak, «Carillo'nun tutuklanması, İspanyol Hükümetinindemokratikleşmeyi reddettiği anlamına gelir» dedi.

25 Aralık 1976

1- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, CHP Genel Merkezinegiderek Genel Başkan Bülent Ecevit ve diğer yöneticileri son Kurultay'da seçilmeleri nedeniyle kutladı. Ecevit ve Tunç ülkenin ekonomik siyasal ve sosyal konularını da görüştüler.

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, esnaf ve sanatkârların büyük sermaye çevreleri tarafından ezildiğini öne sürdü.

Türk-İş genel Başkanı Halil Tunç'da AP ve CHP'nin birlikte destekleneceği yolundaki haberleri yalanlayarak, «Türk-İş tek bir partiyi destekler» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, düzenlediği basın toplantısında, yaptığı İtalya gezisi ve temaslarındanaldığı sonuçlan açıklarken «1982'de traktörler % 100 yerli olacak»dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş,«Kaba kuvvetle eğitim özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına karşıolduğunu, üniversiteyi kapatmanın da çıkar yol olmadığını» bildirdi.

4- AP Millet Meclisi Grup Baskanvekili Oğuz Aygün, ANKAAjansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken, «AP Millet MeclisiGrubu olarak, mahalli seçimlerle genel seçimlerin, Haziran ayındayapılmasından yanayız» dedi.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, CGP Gençlik Kollarıtoplantısında yaptığı konuşmada, «Kanun dışı eyleme, kanun dışıeylemle karşı konacağını sananlar var» dedi.

6- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Sakarya İl Kongresindeyaptığı konuşmada bu hükümetten hizmet beklemenin hayal olduğunu» iddia etti.

7- Çalışmalarını tamamlayan Üniversitelerarası Kurul, Başbakan Süleyman Demirel'e verilmek üzere, öğrenci olaylarıyla ilgilibir muhtıra hazırladı. Üniversitelerde meydana gelen olayları önlemek için alınması gereken tedbirleri içeren metinde özellikle polisin tarafsız olması isteniyor.

8- İmalâtını tamamen durduran Renault-Oyak fabrikası yetkilileri, 2700 işçi ile 800 personeline işten çıkarma konusunda gereklitebligatın yapıldığını bildirdiler.

9- THY pilotları kendilerinin «içkili olduğunu» iddia eden birtelefon ihbarı üzerine 11 saat Yeşilköy Havaalanı'ndan uçuş yapmadılar ve muayene edilmelerini istediler. Muayene sonunda pilotların içkisiz olduğu anlaşıldı. Sabah saat O6'da telefon eden ve pilotların sarhoş olduğunu söyleyen kişinin kimliğinin belirlenemediğiolayda, uçuşlar saat 17'de başladı.

10- Büyük Devlet adamı İsmat İnönü, ölümünün 3. yılında anıldı.

11- TÖB-DER Genel Merkezi Basın Bürosu, Van ve Sapanca yöneticilerinin tutuklandığını bildirdi.

12- Ankara Valiliği, Ülkü Ocakları Etlik Şubesi'ni kapattı.

13- Yurdun çeşitli bölgelerinde maydana gelen trafik kazalarında 31 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

14- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin raporunagöre, örgüt üyesi ülkelerde işsizlik daha da artacak ve büyüme hızıyavaşlayacak. Raporda işsizliğin en hızlı artacağı ülkelerden biride, Türkiye olarak belirtildi.

15- Federal Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünce hazırlanan raporda, önümüzdeki yıl AET ülkelerinde açık ve gizli işsiz sayısının artacağı öne sürüldü.

16- Mısır Havayollarına ait Boeing-707 tipi bir yolcu uçağının Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında bir fabrikanın üstünedüşmesi sonucu 51 yolcu ile 30 işçi öldü.

17- Chicago'da bir apartmanda çıkan yangında, Noel eğlencesi yapan 12 kişi yanarak öldü, çok sayıda da yararlananlar oldu.

18- İspanya'da Komünist Partisi Lideri Carillo'nun tutuklu olduğu hapisanenin önünde gösteri yapan binlerce kişi, polisle çatıştı.

19- Bolivya Hükümeti petrole % 10 zam yaptı.

26 Aralık 1976

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya ile yapılan anlaşmanın büyük önemtaşıdığını, birçok ülkeden Türkiye'ye kredi ve fabrika kurma tekliflerinin geldiğini belirtti.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Atina'da yayınlanan VRADÎNİ gazetesine verdiği demeçte, «Türk-Yunan ilişkilerinde sorunların çözümünün sağlanması için, her iki tarafın da iyiniyet göstermesi şarttır» dedi.

3- ODTÜ Rektörü Prof. Ilgaz Alyanak'ın görevden alınmasınailişkin Mütevelli Heyet kararı, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdemtarafından onaylanarak kesinleşti.

4- AP'nin, genel ve mahalli seçimlerin Haziran ayında birlikteyapılmasından yana olmasına karşılık, CHP ve MSP yöneticileri mahalli seçimlerin Aralık, genel seçimlerin de Ekim'de yapılmasındanyana olduklarını açıkladılar. CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu,erken seçimlerin değil, zamanında seçimlerin geçerli olduğunu savundu.

MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu da, «Mahalliseçimlerin Aralık ayında yapılması konusunda CHP ile görüş birliğindeyiz, aklıselim de bunu gerektirir» dedi.

5- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyii, Partisinin Kütahya İlKongresinde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek, «Hükümetortakları ya barışmalı, yahut ayrılmalıdır» dedi.

6- Ankara'nın «Hava Kirliliği» konusunda Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılan çalışmaları anlatan NükleerKimya grup Şefi Dr. İlhan Ölmez, arsenikten 10 bin kat daha zehirliselenyumun Ankara'nın havasında yüksek oranda arttığını, buna,kentte yılda yarım milyon tondan fazla linyit kömürünün yakılmasının sebep olduğunu açıkladı.

7- Türk Hukuk Kurumu Başkanı Anayasa Profesörü MuammerAksoy, «TRT konusunda tartışmalı basın toplantısı»'nda yaptığı konuşmada, TRT genel müdürü Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürüolduğu bir dönemde yapılacak genel seçimin geçerli olmayacağıgörüşünü savundu.

8- Danıştay 8. Dairesi, eğitim enstitüleri ilk giriş sınavlarını kazanan öğrencilerin, «Millî Eğitim Bakanlığının sınavları iptal etmeyetkisi bulunmadığına» ilişkin başvurularını reddetti.

9- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, «Ülkeyi tehdit eden tek tehlikenin aşırısol» olduğunu ifade etti.

10- TPAO Genel Müdürü Mehmet Gölhan, YANKI dergisine verdiği demeçte, OPEC'in son yüzde 10'luk zammıyla, Türkiye'nin 1977yılı petrol ihtiyacını karşılamak için 123 milyon dolarlık fazla ödemeyapması gerektiğini söyledi.

11- Van'a yerleştirilen felâketzedelerden bir grup, önce Vali Konağına, daha sonra da vilâyete yürüyerek, kendilerine engel olmakisteyen güvenlik kuvvetleriyle çatıştılar. Aralarından 10 kişinin tutuklandığı yürüyüşe katılanlar, aç olduklarını ve yardım alamadıklarını öne sürdüier.

12- AP Aydın Senatörü eski gençlik ve Spor Bakanlarından Celalettin Coşkun Ankara'da öldü.

13- Büyük Türk Şairi ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet AkifErsoy, ölümünün 40. yılında anıldı.

14- NATO Genel Sekreteri Joseph Lons, Brüksel'de TRT muhabirinin sorularını cevaplandırırken, Türkiye'nin, ittifak içindeki rolünü tam olarak yapması içingerekli silahların verilmesinden duyulanüzüntünün hemen hemen NATO üyesi tam ülkelerce paylaşıldığınısöyledi.

15- İsrail Dışişleri Bakanı Jigal Allon, YANKI Dergisine verdiğidemeçte, «Türkiye Orta Doğu'da istikrar unsurudur» dedi.

16- Federal Almanya Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Buschofrt, ülkede çalışan yabancı işçilerin ülkelerine dönmelerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

17- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, yıl sonu ve bayramlar dolayısiyle 1527 siyasal tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

18- Federal Almanya Hükümet sözcüsü Grunewalac, petrol zammının Alman ihraç ürünlerini tehlikeye soktuğunu söyledi.

19- Kanada'nın Toronto şehrinde bir otelde çıkan yangında 60kişi öldü.

27 Aralık 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında toplananMilli Güvenlik Kurulunda, milli güvenlik ve bütünlüğümüze yöneliktehditler değerlendirilerek, bunlara karşı alınacak tedbirler gözdengeçirildi.

2- Karma Bütçe Plân Komisyonu, Millî Savunma bütçesini görüşerek kabul etti.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, ABD'den 40 Phantom uçağı, Almanya'dan da 180 Leopard tankı alınması konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

CHP sözcüleri ise, özellikle ambargo, Lockheed, Harp Okulu,NATO konuları üzerinde durdular.

3- Devlet Bakanı Gıyasetin Karaca, Pasinler AP İlçe binasındayaptığı konuşmada. Eğitim Enstitüleri sınavlarına değinerek, «Eğitim Enstitüleri için yapılan ikinci imtihanların iptalinde, Danıştaykararına uyulmayacağım» söyledi.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, MSP Genel İdareKurulu çalışmaları hakkında bilgi verirken, erken seçim konusunada değinerek, «Genel seçimlerin 1977 ekiminde yapılması normaldir» dedi.

5- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek Lockheed uçak şirketinin Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddiasını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun, Türkiye ve ABD arasında bu konuda imzalanan anlaşmayüzünden denetim görevini yapamayacağını bildirdi.

6- Van deprem bölgesinde yardım çalışmaları yapan ve dahasonra Diyarbakır'daki üslerine dönmek üzere Van'dan ayrılan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter Silvan yakınlarında düştü, dört subay şehit oldu.

7- İstanbul Boğazında Sovyet şilebi «Matsesta»'nm çarptığı «Lok Prabha» adlı Hint şilebi ikiye bölünerek battı. Kazada 2 mürettebat kayboldu.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı.

9- Sovyetler Birliği'nin resmi yayın organı PRAVDA gazetesiAnkara'deki muhabirinin imzasiyie yayınladığı bir makalede, AET'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Brüksel'de bir süre önce alınan kararların, Türk kamu oyunda hayal kırıklığına yolaçtığını öne sürdü.

10- Federal Almanya Savunma Bakanı George Leber, BİLD gazetesine verdiği demeçte, NATO'nun savunma gücünün zayıflamadığını belirtirken Türk-Yunan gerginliğinin yakın bir gelecekte giderileceğini söyledi.

11- TIME Dergisi tarafından yılın adamı seçilen Jimmy Carter,dergiye verdiği demeçte; Eylül ayına kadar yeni bir silahsızlanmaanlaşmasına ilişkin görüşmeler yapmak için Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev iie görüşmek istediğini belirtti.

12- Kahire'de yayınlanan yarı resmi EL AHRAM gazetesi, MısırHükümetinin, Dışişleri Bakanı İsmail Fehmi'nin resmi bir yazı ile,ABD ile Sovyetler Birliği'ne resmen başvurarak, Ortadoğu sorununun çözümü konusunda «kesin ve somut öneriler» getirmelerini istediğini açıkladı.

13- Kanada Başbakanı Pierre Trudeau Kanada televizyonunaverdiği demeçte, «Quebec Eyaletinin Kanada'dan ayrılma girişiminde bulunması halinde gerçek bir şiddet tehlikesi doğar» dedi.

28 Aralık 1976

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ODTÜ Rektörü Ilgaz Alyanak'ın görevden alınması üzerine bir açıklama yaparak, «Rektörün görevden alınması huzursuzluğa yol açmıştır. Eğer öğrenim aksarsa, bundan Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı sorumludur» dedi.

2- Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Türk Silahlı Kuvvetlerinde önümüzdeki yıllarda ihtiyaç fazlası er birikimini önlemek için köykalkınması, yeraltı madenciliği ve ormancılık alanlarında çalışanlarınaskere alınmayacaklarını açıkladı.

3- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç Meclis Basın Bürosundabir açıklama yaparak, lise birinci sınıfta okutulmakta olan «Ahlâk»kitabında işçiler ve grevler aleyhinde birçok ibarenin bulunduğunubildirirken, «Bu kitabın toplattırılması için her türlü eyleme girişeceğiz» dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem de, bu konudayaptığı açıklamada, kitabı derhal tetkik ettireceğini ve Senatoyabilgi vereceğini söyledi.

4- Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda, içişleri Bakanlığıbütçesi görüşülürken, bir konuşma yapan AP milletvekili SebatiAtaman «Devlet dağıima tehdidi altında bulunmaktadır» dedi.

5- Rektör Ilgaz Alyanak'ın görevden alınması üzerine bir toplantı yapan 300 kadar ODTÜ Öğretim üyesi, Mütevelli Heyetini istifaya çağırdı.

ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Rona Aybay, bu konudadüzenlediği basın toplantısında «sahip çıkmaya kesin kararlıyız»dedi.

6- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Tiyanşan düzenlediği basın toplantısında; yeni «Trafik tasarısı»na karşı direneceklerini, daha köklü bir çözüm yolunun bulunmasını istediklerini açıkladı.

7- Zam isteklerinin kabul edilmemesi üzerine kapatma kararıalan OYAK-Renault otomobil fabrikasında çalışan işçiler, sorununbir an önce çözümlenmesi için Ankara'ya bir heyet gönderdiler.

8- İstanbul Üniversitesinde çıkan olaylar nedeniyle Fen, Hukukve Edebiyat Fakülteleri kapatıldı.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

10- İngiltere'de yayınlanan «THE MİDDLE EAST» dergisinin, KıbrısRum Yönetimi Başkanı Makarios'la yaptığı röportajda Makarios,«Türklerin şantajına boyun eğmesi, Amerika'nın çıkarlarına aykırıdır» dedi.

11- ABD Devlet Başkanlığına seçilen Jimmy Carter, ilk kabinetoplantısını Georgia eyaletinde yaptı.

12- Cape Town bölgesinde karşıt Afrika grupları arasında çıkançatışmada yirmidört kişi öldü, yüzden fazla insan yaralandı.

13- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos bir basın toplantısı düzenleyerek, Filipinlerin güneyinde özerk bir Müslüman bölgesi kurulacağını bildirdi.

14- Suudi Arabistan Hükümeti Petrol rezervlerinin kısa zamandatükenmesi endişesi üzerine, yabancı firmalara maden aramak içinkolaylık sağladı.

15- Beyaz Rusya'nın Cumhurbaşkanı ve Sovyet Komünist PartisiMerkez Komitesi üyesi Sulfanov, trafik kazasında öldü.

29 Aralık 1976

1- Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven, Danışma Kurulu toplantısında, 30 yasa önerisinin öncelikle ele alınmasına karar verildiğini açıkladı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, liselerde okutulan «Ahlâk» ve «Felsefe» kitaplarını eleştirerek, «En üstün değer emek toplumda en saygın kişi emekçidir» dedi.

Öte yandan Türk Dil Kurumu da, okullarda okutulan ısmarlamakitapların zararlı ve yanlış olduğunu ileri sürdü.

3- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun karşı çıktığı yeni trafik tasarısı hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu ve tasarıya herkesin sahip çıkması gerektiğini savundu.

4- AP Meclis Grubunun toplantısında bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in,«AP oylarıyla iktidar olacağız» yolundaki sözlerini eleştirdi.

5- MSP Millet Meclisi Grubu, memur maaş katsayısının 12'yeçıkartılması için gerekli girişimde bulunulmasını kararlaştırdı.

6- İstanbul CHP Milletvekili Doğan Öztunç, Danıştay kararlarını uygulamadığı ve hukuk dışı yollarla Şaban Karataş'ı TRT Gene!Müdürlüğünde tuttuğu için, Başbakan Süleyman Demirel hakkındaMeclis soruşturması açılmasını istedi.

7- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın ve Yönetim Kuruluüyeleri, bir basın toplantısı düzenleyerek, mesleki sorunlarının çözümlenmemesi halinde direnişe geçeceklerini bildirdiler.

8- Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikasında Murat 131'in imalâtınabaşlandı.

9- Tüm Sağlık-İş Sendikası, DİSK'e bağlı Has-İş'e katıldı.

10- Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Bankacılık Yüksek Okulu ve Yıldırım Beyazıt Lisesinde meydana gelen olaylarda ikisi ağır 8 öğrenci yaralandı, 3 öğrenci de gözaltına alındı.

11- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

12- ABD, Lockheed konusunda Türkiye'ye gönderilen belgelerinMeclis Komisyonuna verilmesi üzerine, iki hükümet arasındaki, belgelerin gizli tutulması ile ilgili anlaşmayı ertelediğini bildirdi.

13- Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Bitsios verdiği bir demeçte, 1976 yılında karşılaştıkları en önemli dış meselenin, Türkiyei!e ihtilaf olduğunu söyledi.

14- OECD'nin yaptığı bir araştırmaya göre, örgüte üye 20 ülkearasında Türkiye, «Gelir dağılımının en adaletsiz olduğu» ülke olarak gösteriliyor.

15- Almanya'da yayınlanan DER SPIEGEL Dergisine bir demeçveren Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani, Batı Avrupa ülkelerinde komünist partilerin iktidara gelmesinden endişe duydukları için petrole yapılan zammı düşük tuttuklarını söyledi.

16- Fransız Dışişleri Bakanı De Guiringaud verdiği bir demeçte,11 OPEC ülkesinin petrol zammını yüzde 5'e düşürerek Suudi Arabistan'a uyacaklarını ileri sürdü.

17- Dünya Bankasının hazırladığı çeşitli ülkelerin kalkınma hızları ve milli gelirlerine ilişkin raporda; fakir ülkelerin son beş yıldagerçek anlamda kalkınma ve büyüme kaydetmedikleri, buna karşılıkOPEC ve sanayi ülkelerinin önemli gelişme kaydettikleri belirtildi.

18- Filistin gerillalarının ellerindeki ağır silahları Güney Lübnan'ataşımaya basarnaları üzerine, Falanjist Partiye bağlı birliklerin Filistin mevzilerini top ateşine tuttukları bildirildi.

19- Suriye Hükümeti tarafından ülkede yaşayan Yahudi azınlığına uygulanmakta olan tüm yasakların kaldırıldığı açıklandı.

30 Aralık 1976

1- Başbakan Süleyman Demirel Bakanlar Kurulu toplantısındansonra bir açıklama yaparak, Lockeed ile ilgili iddiaları cevaplandırdı. Demirel, «bizim alnımız açık, yüzümüz aktır» dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel bir demeç vererek, «Renault»otomobilleri konusunda, «devletin fabrikaya el koyması» gibi birdurumun söz konusu olmadığını açıkladı.

3- Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken tartışmalar çıktı. CHP Genel Sekreteryardımcısı Hasan Esat Işık, «ABD'nin, Ege'deki durumu aleyhimize değiştirdiğini» ileri sürdü.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Süleyman Demirel'in Lockheed rüşvet oiayı ileilgili konuşmasını cevaplandırarak, «rüşvet olayı, on yıllık çerçeveiçinde ele alınmalıdır» dedi.

5- Bakanlar Kurulu, Et ve Balık Kurumu iş yerlerinde uygulanmak üzere Tek Gıda-İş Sendikasınca alınan grev kararını, Mili Güvenlik açısından otuz gün süreyle erteledi.

6- Mili Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Talim ve Terbiye DairesiBaşkanı Rıza Kardaş'ın, bazı kitaplarda meydana gelen ve yanlışanlaşılma ile suistimallere yol açan hatalar nedeniyle görevindenalındığını açıkladı.

7- T.G.S. Sendikası bir açıklama yaparak, Anadolu Ajansı işyerlerinde toplu pazarlıktaki, anlaşmazlık yüzünden «grev» koranaldığını bildirdi.

8- Manisa savcılığı Ülkü-Bir Genel Başkanı Prof. Dr. OrhanDüzgüneş hakkında «Laikliğe aykırı» davranışta bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtı.

9- THY Dış uçak seferlerine yüzde onbeş oranında zam yapıldı.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

11- Libya Devrim Komuta Konseyi Başkanı Muammer Kaddafi,ülkesinde devlet yönetimini değiştirecek bir dizi reform hazırlandığını, bu değişikliklerle Libya'da halk iktidarının gerçekleşeceğiniaçıkladı.

12- SB. de yayınlanan bir kararnameye göre; doktor ve memurmaaşları, işçi ücretleri seviyesine çıkarıldı.

13- İtalya Dış Ticaret Bakanı Rinaldo Ossola, Roma'da yayınlanmakta olan bir gazeteye verdiği demeçte, İtalya'nın Devlet PetrolŞirketi ENİ ile İran Ulusal Petrol Şirketi arasında ortaklık görüşmelerinin son safhaya geldiğini açıkladı.

14- İran Şahı Rıza Pehlevi bir İtalyan dergisine verdiği demeçte, Libya'nın ortaklığını kabul eden «Fiat» firmasının İran'da yatırım yapma şansı kalmadığını bildirdi.

15- Romanya'da Cumhuriyetin 30. kuruluş yıldönümü törenlerlekutlandı.

16- İspanya Komünist Partisi Lideri Santiago Carillo ve beraberindeki yedi arkadaşı kefaletle serbest bırakıldılar.

31 Aralık 1976

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ve siyasi parti genel başkanları, yeni yıl dolayısiyle birer mesaj yayınlayarak «1977 yılının barış yılı olmasını»dilediler.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Mecliste kendisini ziyarete gelerek, lise 1 ahlâk dersi kitabının toplatılmasını isteyen Türk-İş yöneticilerine, «kitabın toplattırılacağım» söyledi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,Bakanlıklararası Ekonomik Kurul toplantısından sonra bir açıklamayaparak, AET'den yeni isteklerde bulunulacağını büdirdi.

4- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, TBMM Bütçe-PlânKarma Komisyonunda Bakanlığının bütçesiyle ilgili eleştirileri cevaplandırdıktan sonra, Lockheed rüşvet olayı ile ilgili olarak «ABD'den zorla bilgi alamayız» dedi.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aldığı bir kararla, çimentofabrikalarının bayilere ve ihtiyaç sahiplerine verebileceği çimentomiktarlarını yeniden düzenledi. Düzenlemede fabrikaların yıllık üretimleri esas alındı.

6- Lockheed Komisyonu Başkanı CHP'li Yılmaz Alpaslan, düzenlediği basın toplantısında Başbakan Süleyman Demirel'i eleştirerek «Demirel döneminde daha pahalı uçaklar alınmıştır» dedi.

7- AP'li Parlamenterler CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında, CHP'li parlamenterler de Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel hakkında, Lockheed olayı ile ilgili olarak Meclissoruşturması açılmasını önerdiler.

8- Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, Yumurtalık Hakimi Safa Mutlu'yu öldürdüğü iddiasıyla 19 yıl ağır hapse mahkûm olan Aktör Yılmaz Güney'in cezası hakkında «Onama» kararı aldı.

9- Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okuluna bir grup tarafından yapılan silahlı baskın sırasında ağır yaralanan öğrenci Necip Bozalioğlu öldü.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

11- Yunanistan Başbakanı Karamanlis, yeni yıl dolayısiyle yayınladığı mesajda, 1976 yılında Türkiye'nin tahriklerine soğukkanlılık ve kararlılıkla karşı konulması sonucu savaş tehlikesinin atlatıldığını öne sürdü.

12- Amerikalı siyah Müslümlanların Lideri Wallace D. Muhammet yayınladığı yeni yıl mesajında, «1977 yılında ABD'deki Yunanlılara karşı Türklerin yanında olacağız» dedi.

13- İspanyol Hükümeti 13 yıldır siyasi tutukluları yargılayan olağanüstü kamu düzeni mahkemelerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

14- Lübnan'da Suriye yanlısı olan El-Seika örgütü ile ArafatınLiderliğindeki EI-Feth örgütü gerillaları arasında yeniden çatışmaçıktı.