09.11.1977
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1977

1 Kasım 1977

1- Bakanlar Kurulu, Petrol iş Sendikasının iki yabancı işyerinde uygulayacağı grevleri milli güvenlik gerekçesiyle bireray erdeledi.

2- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek "Yeni FullTime yasa tasarısı Meclise gönderildi." dedi.

3- Meclis Başkanlığı için yapılan 30 ve 31. turlardan birsonuç alınamadı. Turlara bugün de devam edilecektir,

4- Kocaeli CHP Milletvekili ibrahim Akdoğan partisindenönce istifa etti sonra istifasını geri aldı.

5- Memurlara "Yakacak yardımı" ödenmesine başlandı,

6- istanbul Üniversitesi 1977-1978 Ders yılına sıkı güvenlik önlemleri altında törensiz olarak başladı.

7- Danıştay Dava Daireleri Kurulu DYP İş'in 60 gün süreyleertelenen grev kararının iptali isteğini 2. kez reddetti,

8- Pakistan Hükümet Başkanı bir günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi.

9- Kanada gelişen ülkelerin borçlarının silinmesini önerdi.

10- CHP Meclis gurup başkan Vekilliklerine Hayrettin Uysalve Altan öymen seçildi.

11- CHP Senato Gurup Başkanvekilliklerine Erdoğan Bakkalbaşıve Hasan Fehmi Güneş seçildiler ayrıca Senato Cumhurbaşkanlığı kontenjan gurubu başkanlığına Zeyyat Baykara Başkan Vekilliğine de Şerif Tüten seçildi,

12- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli "iktidar îç çalkantılarnedeniyle etrafa bakamaz haldedir," dedi.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarısonucu 33 kişi öldü 36 kişi ağır yaralandı.

14- Toptan eyya endesleri Eylül ayında istanbul'da % 5.6oranında arttı.

2 Kasım 1971

1- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan Alman Basın Ajansı (DPA)na verdiği demeçte "istencek tedbirler hükümet politikasına ters düşerse görüşmeler kesilir, IMF ile görüşme iki hafta dahasürbilir," dedi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk Türk Uçak Sanayiinin yurdun çeşitli yerlerinde tesisler kuracağını bu arajet motorları fabrikasının da Malatya'da kurulmasının planlandığını açıkladı.

3- Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner "Margarine şimdilik zamyapılmayacak, ancak gerekirse Türkiye'yi yağla yıkayacak ithalatı yaptırırım' dedi.

4-Millet Meclisinde Başkanlık için yapılan 32, turda da birsonuç alınamadı. AP'li Ali Naili Erdem adaylıktan çekildi.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "Demirel, KinyasKartal'ın çağırışını engelliyor" dedi.

6- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli "Hükümet olmasaydı, ülkemiz bundan daha kötü duruma düşmezdi." dedi.

7- Ankara, istanbul ve İzmit'te meydana gelen çatışmalarda8 kişi yaralandı.

8- Türk Sanayicileri ve iş Adamları Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre Sınai üretimin ilk dört ayda artışgösterdiği belirtildi.

9- Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde açılan Sanayi FuarındaTürkiye Pavyonu Müdürü "Türkiye'nin Kıbrıs'a yapılan ihracatı büyük artış gösterdi. Kıbrıs'a 6 ayda 250 milyon liralıkihracat yapıldı." dedi»

10- İzmir Bölge Müdürü izmir Rafinerisinin 3 milyon 600 bintona çıkarıldığını, üretimin yıl sonunda da 4 milyon tonaçıkarılacağını, böylece 500 milyon lira döviz tasarrufununsağlanacağını belirtti.

11- Türk-İş'e bağlı Hava-lş sendikası ile Türk Hava Yolları arasında 7. dönem toplu pazarlık görüşmeleri başladı.

12- Türkiye'ye resmi bur ziyarette bulunan Pakistan HükümetBaşkanı Orgeneral Ziya-ül Hak düzenlediği basın toplantısında"Modern Türkiye'nin giriştiği reformlardan ilham alıyoruz.Pakistanın nesi varsa Türkiye'deki kardeşlerimizin emrindedirdedi.

13- Özel bir ziyaret için Türkiyeye gelen Katar Emiri ŞeyhKalifa Bin Hamad El Thani Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından Yeşilköyde askeri bir törenle karşılandı.

14- ABD Temsilciler Meclisi yabancı ülkelerde rüşvet verenABD şirketlerinin bir milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını öngören bir tasarıyı kabul etti.

15- Sovyet Devriminin 60» yılı münasebetiyle bir konuşma yapan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, barışçılamaçlar dahil tüm nükleer patlamaların yasaklanmasını istedi.

3 Kasım 1977

1- Bakanlar Kurulu zeytinyağı, taban fiyatını 23 lira olaraksaptamış, 55 bin ton çay ihraç edilmesini, doğu illerine yapılacak yakacak nakliyatında Devlet Demir Yollarında yüzde elli indirim uygulanmasını kararlaştırdı.

2- Millet Meclisi Başkanlık seçimine bir çözüm bulmak için9 Kasım gününe, kadar çalışmalarına ara verdi» Bu süre içindemecliste gurubu bulunan dört parti başkan seçimi için görüşmeler yapıp çözüm arayacaklardır,

3- Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe "Bakanlığın onayı olmadan ODTÜ öğretime açılamaz." dedi.

4- Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan öğrenci çatışmalarında 17 kişi yaralandı.

5- Altın fiyatları 124 liradan 128 liraya çıktı.

6- Yunanistan'da şiddetli yağışlar büyük zarara yol açtıayrıca Atina ve Pirede selden 25 kişi öldü,

7- Bulgaristan'da son 80 yılın en şiddetli depreminde cankaybı olmadı. Ancak hasarın büyük olduğu bildirildi,

8- Yunanistan Milliyetçi Cephe Partisi Genel Başkanı StefanoStefanopulos "Atina'nın NATO'dan çekilmesi Türkiye'ye yaradı»dedi:

4 Kasım 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden çıkarken "Yerel Seçimlerdeki mücadele nedeni ölçüleriçinde yürütülmeli." dedi.

2- Meclis Başkanı seçimine çözüm bulmak amacıyla yapılanGurup Başkanvetilleri toplantısına MSP katılmadı.

3- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan "içişleri Bakanlığı 90 milyona usulsüz 2 bina aldı." dedi.

4- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu "Devlet nazi Almanyasındaki gibi adım adım işgal ediliyor." dedi.

5- TRT Genel Müdür vekilliğine Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaşatandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine de Doç.Dr. Kamil Turanile Doç.Dr. Mukbil özyörük getirilmişlerdir.

6- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı YılmazAdıgüzel "Bu hükümet ülke sorunlarına çözüm bulamaz." dedi.

7- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde llkoukul öğrencileri ileöğretmenlerinin katıldığı yürüyüşte kaymakamın evi taşlandı.Olayla ilgili olarak 5 öğretmen gözaltına alındı.

8- Çay-Kur Doğu Karadeniz'de 378 milyon kilo yaş çay satınaldı. Satın alınan çaydan üreticilere Çay-Kur'un l milyar 690milyon lira borcu kaldığı belirtildi.

9- SBF Dekanlığına Prof.Dr Cevat Gerey seçildi.

10- Türk-Çek Konsolosluk sözleşmesi parafe edildi.

11- Yunanistan Avrupa Konseyi insan Hakları KomisyonununKıbrıs ile ilgili olarak hazırlanan raporun açıklanmamasıyolunda alınan karardaki katkılarından dolayı Avrupa EkonomikTopluluğu ülkelerini protesto etti.

12- İngiltere'deki Elektrik Santralleri işçilerinin zam isteği ile işi yavaşlatmalarından dolayı elektrik kısıtlamasıuygulanıyor.

13- İsrail'de hükümetin yeniekonomik politikası gereği aldığı fiyat ve vergi zammı kararını protesto amacıyla grevleryapılıyor.

14- İşsizlik nedeniyle Amerika Birleşik Devletlerindeki Çeliktesisleri milyonlarca doları bulan zarara girdi.

5 Kasım 19771

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demire! eski demokratlarla ilgili haberlere "ben yazılı herhangi, birşey almadım. Demokrasilerde eleştiri bir gerektir. Meşru zeminlerdeher türlü eleştiri yapılır. Biz her zaman buna açığız."dedi.

2- Millet Meclisinde gurubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin Başkan seçimi için yaptıkları toplantıda bir sonucavarılamamış çalışmalara ara verilmiştir.

3- Hac'a gitmek için vize alamayan bir gurup hacı adayı

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret ederek kendilerine yardımcı olmasını istemişler, Ecevit'de "Hükümete bir hatırlatmada bulunurum. Suudi Arabistan nezdinde gerekli girişimleri mutlaka ve etkin bir biçimde yapmalıdır ve sonuç almalıdır." dedi.

4- MHP’li Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek'in yeğeni MehmetÇapar evinin önünde bir silahlı saldırı sonucu öldürüldü.Ayrıca Ankara'da MHP Gençlik Kolları Üyesi Mustafa Başoğlu'dasokakta kurşunlanarak öldürüldü.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen anarşikolaylarda 2 kişi öldü üç kişi yaralandı.

6- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli İstanbul il örgütünde düzenlediği basın toplantısında "vatandaş-devlet ilişkilerinin tümü ile hukuki işlerliği yitirdiğini, işlerin kapanınelinde kaldığını." söyledi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde "Ankara, Denizli, Trabzon,Bursa, İzmir" pahalılığı ve iktidarın siyasal tutumunu protesto eden mitingler yapıldı.

8- Elazığ Çocuk Islah evinden kaçan 12 mahkumdan 2 siyakalandı.

9- Yurdun çeşitli yerlerindeki trafik kazalarında 5 kişiöldü 10 kişi yaralandı.

10- Sinema emekçileri yeni sansür yönetmeliğini protestoiçin İstanbul'dan Ankara'ya yapacakları yürüyüşü başlattılar. Sanatçıları istanbul Belediye Başkanı Ahmet Isvanuğurladı.

Hindistan Başbakanı Desai ve iktidar partisine mensup25 yöneticiyle taşıyan uçak düştü. Uçak personelinden 5kişi öldü desai de yaralı olarak kurtuldu.

11- ABD Başkanı Carter 5 kıtaya yapacağı geziyi enerjitasarısı nedeniyle erdeledi.

6 Kasım 1977

1- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, Türkiyede bulunan IMF heyetiyle yapılan görüşmelere ilişkin olarak "IMF'le sürdürülengörüşmeler, 1978 yılına ilişkin veriler elde olmadığı içinuzadı, IMF anlaşmada fedakarlık isterse yaparız," dedi.

2- Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında "CHP ile koalisyonyaparsa, AP kendisi inkar etmiş olur." dedi. Ayrıca bu haftaiçinde hükümette dördüncü beş yıllık planın staratejisininsaptanacağını, uçak sanayii için son çalışmaların yapıldığını" açıkladı,

3- 11 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarakpartiler dün Belediye Başkan adayları ile Belediye Meclisive il Genel Meclisi adaylarını seçmişlerdir.

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu partisinin Ankara tikongresinde yaptığı konuşmada "Türk ekonomisinin ciddiyetsizliğin keyfine terk edilmiş göründüğünü" öne sürdü.

5- MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin ve yardımcısı Nevzat Kösoğlu ortak basın toplantısında saldırılardan sonrahala eanarşiyi tertipliyenin MHP olarak gösterilmesi bizi üzmektedir." dediler.

6- Bursa'daki bayiler toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim kurulu Başkanı Nejat Eczacıbaşı "Ekonomik alandaki görüntümüz, tüm sorunlarımızdan daha da karanlıktır.Enflasyon afeti hertürlü ölçüyü aşmıştır. Ülkemizi dönüşüolmayan günlere itmeden sorunlara çare bulmada ilk görev parlamentomuza ve siyasal partilerimize düşer." dedi.

7- Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 9 aylık bir aradan sonra yeniden öğretime başlamasıyla ilgili olarak bir demeç veren CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu "ciddi kaynaklardanODTÜ de kanlı olayların çıkacağını öğrendik, uyarıyoruz"dedi.

8- Bakanlar kurulu kararı ile TRT Genel rnfîHürlüğüne atananNevzat Yalçıntaş, "Üniversite Yönetim Kurulu izin varmeuKUgöreve başlayamam" dedi,

9- Diyarbakırın Çermik ilçesinde bir lise öğrencisi öldürüldü.

10- Bandırma Gönen yolunda -kamyon minübis çarpışmasında 7kişi öldü.

11- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, bağlantısız ülkelerin karartasarısı ile ilgili olarak, "bağlantısızların karar tasarısı,gerçek dışı ve çelişkilerle dolu" dedi.

12- İsrail Başbakanı Begin Bir Amerikan televizyonuna verdiği demeçde ABD nin Orta Doğu için Sovyetlerle ortak çalışmasını eleştirdi.

13- Yunanistan Başbakanı Karamanlis Pariste yaptığı bir konuşmada "ülkemin bugünkü durumu savunma giderlerinin artışına bağlıdır" dedi,

14- Lübnanda sağcı Hıristiyanlarla solcu müslümanlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi öldü,

15- Hollandada, tedhişe karşı, tüm siyasi partiler, ortakbir komisyon kurdular.

7 Kasım 1977

1- 9 aydan beri kapalı olan ODTÜ öğretime başladı ve olaylar çıktı. Derslere girmeyip form düzenleyen öğrenciler,okuldan, Jandarma ve polis çıkmadıkça, Rektör Hasan Tan tarafından alınan işçilerin işlerine son verilmedikçe, öğrenimebaşlamıyacaklarını açıkladılar.

2- MHP 49 ilde Adalet Partisinin Belediye Başkan Adaylarınıdestekliğeceğini açıkladı.

3- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ODTÜ Mütevveli Heyetininkararnamesini ikinci kez geri çevirdi.

4- Kendilerine pasaport verildiği halde, döviz verilmediğini söyleyen ve hükümetin bu konudaki tutumunu kınayan Hacıadayları Ankarada protesto yürüyüşü yaptı.

5- Toplu işsözleşmelerinin bir karara b ağ lanamaması sonucu,MESS, Renualt dahil 7 fabrikada lokavt ilan etti.

6- İstanbul Belediyesi otobüs, troleybüs ve tünel ücretlerine % 50-100 zam yaptı.

7- Eski Bakanlardan Prof. Adnan Erzi tabanca çektiği için5 aya mahkum oldu.

8- Sinema sanatçılarının Ankara'ya yaptıkları yürüyüş AnıtKabir'de sona erdi.

9- Danıştay kararını uygulamayan tş ve îşçi Bulma KurumuGenel Müdürü Hüseyin Coşkun 6 aya mahkum oldu.

10- Siirt Batman arasındaki doğan bölgesinde günde 150 varil petrol üreten yeni bir petrol alanı bulundu.

11- Yapı ve Kredi Bankasının bir araştırmasında tarımın,tümkredilerin % 22 sinden yararlandığı açıklandı.

12- Dokuma Sanayiinin sorunlarını görüşmek üzere Dünya Bankasından bir heyet Türkiye'ye geldi.

13- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs sorununu görüşmeye başladı. KTFD'ye söz hakkı 11 e karşı 79 oyla reddedildi.Türk Hükümeti karar tasarısını olumsuz karşıladı.

14- Türk-lran sınırında 980 milyon liralık uyuşturucu maddeele geçirildi.

Sovyetler Birliğinde Ekim Devriminin 60. yılı kutlandı,imdiye kadar görülmemiş bir ;araç ve silah gösterisi yapıldı.

İspanya, Sahra'daki Fas-Cezayir gerginliği nedeniyle Polisario gerillan tarafından şiddetle eleştirildi,

8 Kasım 1977

1- Siyasi Partilerin gurup başkanvekillerinin yapmış oldukları toplantıda Meclis Başkanlığı için bir anlaşma sağlanamadı

2- Cumhuriyet Senatosunda CHP'lilerin verdiği "Zamlar, HayalPahalılığı ve Enflasyon" konusunda ki genel görüşme yapıldı. Yapılan konuşmalarda kontenjan senatörü Zeyyat Baykara AP-CHPkoalisyonu önerdi» CHP1li Ziya Müezzinoğlu ise hükümeti istifiya çağırdı.

3- Diyarbakır CHP il binasındaçıkan silahlı çatışmada 5 kişiyaralandı, izmit'de 3000 kişi ön yoklamayı kazanamayan ErolKöse lehinde gösteri yaptı. Gültepeli CHP'liler İzmir il merkezini bastı bu arada 2 gazeteci dövüldü.

4- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çıkan olaylar nedeniyle bir haflta öğrenime kapatıldı. Malatya AP Gençlik Kolu eski başkanınıyaralayan otogar müdürü cezaevine konulurken öldürüldü, Zeytinburnunda yakalanan 5 TlKKO üyesinden 2 sinin idamı istendi.

5- MHP'nin 49 ilde AP'yi destekleyeceği haberi yalanlandı.

6- PETKÎM'de yolsuzluğu adı karışan bir müdürle iki er görevden alındı.

7- Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Hac'a gidiş içinvize alma süresinin 9 kasım akşamına kadar uzatıldığını bildirdi.

8- İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkan vekili RefikBaydur "Çalışma Bakanının asgari ücret rakamını açıklamasıyasalara aykırıdır." dedi.

9- Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Hayrettin Hanağası görevinden alınarak yerine emekli jandarma albayı Sıtkı Kadakal atandı

10- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan Mecliste düzenlediği basın toplantısında içişleri Bakanını yanıtlayarak "Israr ediyorum içişlerinde bina alımında yolsuzluk vardır. Devletzarara sokulmuştur." dedi.

11- BM Genel Kurulunda konuşan Kıbrıs Rum Dışişleri BakanıHristofides "Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyini fiilen ilhak ediyor."dedi.

12- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş BM GenelKuruluna sunulan karar tasarısının barış ve görüşme yollarınıtıkadığını söyledi,

13- BM Güvenlik Konseyinin Güney Afrika'ya silah ambargosu konulması ile ilgili kararından bir hafta sonra Fransız hükümetibu ülkeye verilmesi öngörülen silahlarla ilgili kontratı feshet

9 Kasım 1977

1- AP Meclis gurubunda gündem dışı bir konuşmayla Cumhurbaşkanının ODTÜ mütevelli heyeti kararnamesini ikinci kez geri çevirmesi eleştirildi. Aynı toplantıda hacılarla ilgilibir eleştiriye Başbakan Demirel "70 sente muhtaç olduğumuzbir devirde biz hacılarımıza 70 milyon dolar ayırdık. Daha ne yapalım." dedi.

2- Meclis Başkanı ile ilgili 33. turda bir sonuç alınamadı.Anlaşma için bir araya gelen gurup başkanvekiileri bir dahatoplanmamak üzere dağıldı.

3- 9 CHP Milletvekili başkan seçilmemesini protesto etmekamacıyla mecliste oturma grevi yaptı.

4- Başbakan Yardımcısı Erbakan düzenlediği basın toplantısında "Plan çalışmalarına bu hafta başlanacak, Bütçe 30 Kasımda meclise verilecektir." dedi.

5- CHP Diyarbakır il merkezindeki olaylarda yaralanan birüye öldü.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran tnan enerjidarlığı nedeniyle TRT'den TV yayınının kısıtlanmasını istedi,

7- TKi Genel Müdürlüğü Aşkale maden ocağındaki iş akitlerinin feshini durdurdu,

8- Yurdun çeşitli yerlerinde patlama ve silahlı saldırılarolmuş ve arada Ankara'da Maltepe'de Belediye otobüsünde karşıt görüşlü gençler çarpışmış ve bir gurup genç otobüsü hakim olarak otobüsü Site Öğrenci Yurduna kaçırmışlardır,

9- Hakini ve savcıların nı?aşlarını artırmak için yasa önerisi hazırlandı.

10- DPT Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Ernam atandı.

11- Yapılan açıklamalara göre Ağustos v.'mda 64 bin kişi işistemi yaptı.

12- TÜSIAD'a göre Otta Doğu ülkelerinin Türkiye'ye yeterlibirpazar olmadığı açıklandı.

13- Ticaret Bakanlığı sanayicilere asgari ihraç fiyatındanpamuk verilmesini kararlaştırdı.

14- Türkiye'nin BM' deki daimi temsilcisi tlter Türkmen BMGenel kur ulundayap tığı konuşmada "Kıbrıs'ta gizli bir Yunanordusu olduğunu, Türk ordusunun ise barış sağlanınca çekileceğini" açıkladı.

15- İsrail jetleri Güney Lübnanda bulunan Filistin göçmen kampjlarını napalm bombalarıyla saldırmış, 68 kişi ölmüş 101 kişiise yaralanmıştır.

16- ABD Başkanı Carter enerji tasarısının istediği yönde oylanmaması halinde tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

17- Uluslararası Basın Enstitüsü Pakistan'da 4 gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

18- ABD'den sonra Çin de uluslararası çalışma örgütünden ayrıldı.

10 Kasım 1977

1- Ölümünün 39. yıldönümünde Atatürk bütün yurtta, Kıbrıstave dıştemsilciliklerimizde törenlerle anıldı.

2- AP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel partisinin Meclisgurubunda sürdürülen "Genel görüşmede" CHP ile hükümet kurmaönerisine "Misyonumuz buna manidir." dedi.

3- Meclis Başkanı seçimi için yapıan 35. turda da bir netice alınamadı.

4- Cumhuriyet Senatosunda "zamlar, hayat pahalılığı veenflasyon" konusunda açılan genel görüşmeler sırasında tartışma çıktı. Üye olmadığı için Ticaret Bakanına söz verilmedi.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, montaj sanayii talimatınagöre faaliyette bulunan otomotiv ve elektrik sanayaii şirketleri tarafından imal edilen malların bakanlıkça tespitedilen fiyatların üstünde satılmalarını yasaklamıştır."

6-TC. Merkez Bankası bankaların diviz satışlarını durdurmuştur. Bankaların döviz pozisyonu tutma yetkisi ellerindenalınmıştır. Her türlü turistik ve hacı dövizi satışları ileDÇM hesabı olan yurt dışındakiişçilerimize yapılan döviz ödemeleri de durdurulmuştur.

7- Danıştay Eğitim Enstitüleri ile bazı yüksek okullaraöğrenci alınması ile ilgili sınavları müzik, resim ve bedeneğitimi branşı dışında geçici bir süre için durdurmuştur.

8- AP Ankara milletvekili Oğuz Aygün "CHP ile hükümet dahauyumlu, ciddi olur." dedi.

9- Türk-lş Genel Başkanı Halil Tunç "Aşırı karşıt uçlarAnayasa ve Demokratik rejimi yoketme konusunda kirleşmişlerdir. Türkiye'nin tek yolu gerçek Atatürk'çülüktür. Buyoldan sapılması ülkeye felaket getirir." dedi.

10- BM Genel Kurulunun Türkiye aleyhine sunulan kararı onaylamasını kınayan KTFD Başkanı Rauf Denktaş "bu karar bizibağlamaz üstelik Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmayı amaçlayangörüşmeleri daha da zor duruma sokmuş, anlaşmayı uzaklaştırmıştır." dedi.

11 Kasım 1971

1- Başbakan Süleyman Demirel vekaleten idare edilen DevletiBakanlığına istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, Güvenlikbakanlığına da Edirne Milletvekili ilhamı Ertem'in atandıklarını, bu atamaların Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığın:»açıklamıştır» Başbakan bu açıklamayı yaparken BM Genel Kurulunun aldığı karara ilişkin sorulan bir soruya da "BM kararı hakkında herhangi bir yargıda bulunmak istemediğini" söyledi.

2- Bakanlar Kurulu BP şirketine ait işyerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararını ve işverenin lokavtkararını bir ay süreyle ertelemiştir.

3- Halen silah altında bulunan 1956 doğumlu erleri 2,5 ay 8ce silah altında bulunan yedek subayların da 3 ay önce terhis edilmeleri ile ilgili kararname bütün askeri birliklereGenel Kurmay Başkanlığı tarafından bildirilmiştir.

4-Enerji Bakanlığı. Anadolu linyitleri işletmesine bağlı Dodurga linyitleri dağıtımında yolsuzluk yapıldığı saptanmış,Çorum şube müdürü ve şube şefine görevden el çektirilmiştir.

5- Emekli, aid malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alanlara "yakacak zammı" çekleri aylık aldıkları bankaşubelerine gönderilmeye başlanmıştır.

6- DPT Planlama Dairesi Başkanı içen Bötüçene görevindenalinmiştir.

7- MerkezBankası durdurduğu döviz satışlarını ikinci biremir ile serbest bıraktı.

8- İstanbul Barosu yönetim kurulu bir yazılı açıklama ileAskeri Mahkemelerin görevlerine ilişkin iptal isteği AnayasaMahkemesince bir karara bağlanıncaya kadar yargılama yapmamalarını istemiştir,

9- İstanbul'da iki banka şubesi silahlı kişilerce soyuldu.

10- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu "Yerel seçimlerdeCHP görülmemiş bir zafer kazanacak." dedi.

11- AP Genel Başkanı Yardımcısı Nuri Bayar "Milletimiz vurguncuları himaye eden CHP'lilere iltifat etmeyecektir»"dedi.

12- Milli Birlik Gurubu bir bildiri yayınlayarak "Bunalımlıbir devreye girildiğinin görülmemesi acı sonuçlar doğurur,ilk çareyi parlamentonun en kısa sürede duruma egemen olmasında görüyoruz." dedi»

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yunanistan ana muhalefet partisi Genel Başkanı Mavrosyaptığı bir konuşmada hükümeti eleştirerek "Kıbrıs bir TürkYunan sorunu haline getiriliyor." dedi,

14- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan "BM'nin kararıTürkiye için ağır bir darbedir." dedi.

12 Kasım 1977

1- Yüksek Planlama Kurulu Başbakan Demirel Başkanlığında toplandı. Plan stratejisinin görüşülmeye başlandığı toplantıdaMaliye Bakanı 1978 Mali yılı bütçesini 250 milyar lira olaraksundu. Dördüncü beş yıllık planda kalkınma hızının yılda %5.5 en fazla %, 6 da kalacağı belirtildi,

2- İçişleri Bakanı Korkut Özal DP Genel Başkan YardımcısıFaruk Sükan'in iddiasını yanıtlayarak" bina alımı ile ilgiliusulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları çirkin bir iftiradan ibarettir. Bina alımında yolsuzluk yoktur." dedi.

3- Bakanlığı ile ilgili bilgiler edinmek için İstanbul'agelen içişleri Bakanı Korkut Özal gazetecilerle yaptığı konuşmada "Polisiye önlemler artırıldı. Hiçbir cinayetin faili polisin elinden kurtulamayacaktır." dedi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yerel seçimlerle ilgilikampanyayı başlattı. Ecevit "bu hükümet mutlaka çökecektir."dedi.

5-CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu partisinin 5, büyükkongresinde yaptığı konuşmada "Demirel Meclisi işletmiyor.Türkiye'yi plansız bırakanlar, şimdi devleti parselliyerekelde ne kalmışsa onu tahrip ediyorlar." dedi.

6- Eğitim Enstitülerinde yapılan giriş sınavları danıştayın durdurma kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca ertelendi.

7- Türk-iş yönetim kurulu toplantısında hükümetin istifasıistendi.

8- TÜSÎAD Başkanı Feyyaz Berker "ülkenin güvenliğinin veekonomisinin tehlikeye girdiğini, sanayiinin durmak üzereolduğunu, ülkeyi, kurtarmak için CHP-AP ortak çaba göstermeli" dedi,

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardaiki kişi öldü dört kişi yaralandı.

10- Girneden Taşucu'na hareket ettikten sonra fırtınaya tutulan Ertürk-1 feribotundakilOl yolcu 24 saat sonra helikopterle kurtarıldı.

11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan UPl Ajansına verdiği demeçte "BM'nin Kıbrıs Kararı hükümetin yenilgisidir. Hükümetin bu kararın önemini azaltmaya çalışması, gerçekçi bir yaklaşım değildir," dedi.

Korede 40 ton dinamit yüklü tren infilak etti. 52 kişi-MÜ Bir dikkatsizlik sonucu meydana gelen facia sonucu binkişi yaralandı, 10 bin kişi evsiz kaldı.

Rumlar Ercan havaalanına inecek bir Alman uçağını zorlaka'ya indirdiler. Bir süre alakonan Alman uçağı rumtehtidlerine rağmen Larnaka'dan havalanıp Türk kesimine indi.

12- Kralcı Parti lideri Stefanopulos Karamanlis'i tutarsızlıkla suçladı. Yunanistan'ın NATO1nün askeri kanadından çekilmesinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

13 Kasım 1977

1- MHP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Alpaslan Türkes11 ay içinde 68 ülkücünün öldürüldüğünü, 537 sinin ise yaralandığını belirterek "CHP cinayetleri kınamalıdır." dedi,

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Yerel seçimler nedeniyleyaptığı konuşmada "hükümetin parlamentoyu çalıştırmamasının nedeni hesap vermekten kaçınmasıdır. Hükümeti oluşturanlarınulusa söyleyecek sözleri kalmamıştır. Parlamentonun kilidi

11 Aralıkta açılacak." dedi.

3- Kalkınma için bölgesel işbirliği teşkilatı (RCD) ülkeleriTurizm Bakanları ve müsteşarları toplantısı Ankara'da yapılıyor.

4- Televizyon yayınları TRT Yönetim Kurulu kararı ile l Aralıktan itibaren günde 4 saat ile sınırlandırılıyor.

5- ODTÜ'de görevli 2 öğretim görevlisinin evlerine ve otomobillerine patlayıcı madde atıldı, istanbul'da DMMA'ya meçhulkişiler tarafından atılan patlayıcı madde çevrede panik yarattı.

6- Yerel seçimler için seçime katılacak siyasi parti adaylarının listelerine itiraz süresi sona erdi. Kesin listeler19 Kasımda ilan edilecektir.

7- Pakistan'dan iş vaadiyle Türkiye'ye getirilen 4000 Pakis4tanlı güç durumda kalmıştır. Gaziantep'te parasızlıktan istasyon caddesinde çadırlar kuran Pakistanlıların durumu içişleri ve Dış işleri Bakanlıklarına bildirildi.

8- Kırk yılı aşkın bir -üreden beri yaptığı başarılı Kanser Araştırmaları ile uluslararası üne kavuşan Prof.Dr.Perihan Çambel fareler üzerinde yeni bir tür kanser tümörüüretmiştir.

9- Bir süreden beri boş bulunan Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığına Necdet Seçkinöz atanmıştır. Orman Genel Müdürlüğüne ise eski MSP Milletvekillerinden Yasin Bozkurt getirilmiştir.

10- Türk Eğitim Derneği bu yıl yoksul öğrencilere 775.000liralık burs verecektir.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi ölmüş, 46 kişide yaralanmıştır.

12- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis "hiçbirülke üzerimizde baskı kullanamaz" dedi.

13- İsrail Başbakanı Menahem Begin "Orta Doğuda kalıcı

bir barış sağlanması için israil'e bile gitmeğe hazır olduğunu" açıklıyan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı resmen İsrail'e davet etti.

Pakistan'da Butto'nun partisinin Ravalpindi il başkanıMuhammed Salim tut klandı. Öte yandan Ziya-Ul Hak yönetimibelli başlı ülkelerdeki Büyük elçileri İslamabad'a çağırdı.

14 Kasım 1977

1- Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya köşkünde toplanmıştır. Milli Güvenlik kurulunun asayiş,dış politika ve Kıbrıs sorunlarını ele aldığı bilinmektedir.

2- Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil ÇekoslovakyaDışişleri Bakanı şerefine verdiği yemekte "Türkiye'nin Kıbrıspolitikası açıktır. Türkiye Kibrisin bağımsızlığının, toprakbütünlüğünün, egemenliğinin ve bağlantısız statüsünün, ancakiki toplumun eşit haklarla katılacağı iki bölgele ve FederalDevlet yapısı ile kurulacağı inancındadır" dedi.

3- Bölünmüş ailelerin birleştirilmesini ön gören Bulgaristangöz andlaşması imzalandı.

4- Bankalar, transfer işlemlerini kendi dövizleri ile yapabilecekler» ihtiyaç fazlası dövizler Merkez Bankasına devdilecektir.

5- Naci Tibet Merkez Bankası başkan yardımcılığına getirildi.

6- CHP Parti Divinı ilk toplantısını yaparak genel başkanyardımcılıklarına Ferit Melen, Orhan Öztırak ve Hayri Başarlı,genel sekreterliğine de Haydar Zengin'i seçmiştir.

7- SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar bugünkü TİP'in kapatılan TİP ile ilgili olmadığını söyledi.

8- TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi "ülkedeki bunalımlardanhükümet kadar CHP' de sorumludur" dedi.

9- MHP Genel sekreteri Necati Gültekin "bütün vatandaşları,CHP yöneticilerini uyarıp kanlı olayları kınamaya davet ediyoruz" dedi.

10-CHP genel sekreteri Orhan Eyüpoğlu "zamlar kralı Demirelergeç kamuoyunu küçük görmenin cezasını çekecektir.

11- İzmir Tekel Başmüdürü "Eğedeki tütün ekicisine 21 milyon 449 bin lira dağıtıldığını ödemelerin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi,"

12- Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliğinin yaptığı açıklamada ilk 9 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracatolduğu belirtilmiştir.

13- Tarım iş Sendikası Genel Başkanı Binali Yağışhan "ülkenin kurtuluşu için AP-CHP koalisyon, şarttır" dedi,

14- TCDD ile DYF-lş Sendikası arasında Haziran ayından

beri devam eden uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlanmıştır.

15- Hindistan'da meydana gelen kasırgadan 350 kişi öldü,100bin kişi evsiz kaldı.

16- FKÖ Cenevre Orta Doğu Barış görüşmelerine katılmak üzere BM Genel Sekreteri Kurt Waldheiın'dan özel davetiye göndermesini istiyor.

17- Sovyetlerin Etiyopya'ya yardım yapması üzerine Somali"dekiRus Danışmanları Somali"den çıkarılıyorlar.

18- İngiltere tarihinde ilk defa 35 bin itfaiyeci greve başladı.

19- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda iki kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

15 Kasım 1977

1- Enerji Bakanlığı Kurban bayramı süresince enerji kısıtlamasının bütün yurtta kaldırılacağını bildirdi.

2- 15 Ekim tarihinden beri Ankarada bulunan IMF Heyeti Aralık ayında tekrar dönmek üzere Amerikaya hareket etti.

3- İstanbul iktisat Fakültesi izin talebinde bulunan TRT Genel Müdür Vekili Prof,Dr. Nevzat Yalçıntaş'a izin vermedi.

4- MHP Meclis Başkanı seçiminde CHP'nin başkan adayına oyverecek.

5- AP Gurup başkan vekili ilhan Ersoy "MHP'nin Meclis Başkanı seçilirse bundan memnunluk duyarız, inşallah seçilir."dedi.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "iyi niyet, sorumluluk duygusu ve sağduyu ile cözülemiyecek hiçbir sorun yoktur.Millet Meclisinde başkan seçilmesi için ciddi bir imkan doğmuş olmasından mutluluk duyuyorum" dedi.

7- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar italya Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Andrea Viglion'nun resmi davetlisi olarak Roma'ya gitti.

8- Yozgat cezaevinden kaçan 24 hükümlü ve tutukludan 9'usürdürülen operasyon sonucu yakalandılarD

9- Ankara Hipodrum istasyonunda iki elektrikli banyo treniçarpıştı. Kazada ibi makinistle bir şef tiren öldü, On yolcudayaralandı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü» 35 kişi yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen çeşitli anarşikolaylarda l kişi öldü, l kişi yaralandı, 2 gazeteci 2 müzisyenile kitapçı ve gazete bayileri dövüldüler.

12- BM Avrupa Ekonomik Komisyonunun yayınladığı raporda"Türkiye'nin aldığı son ekonomik önlemlerin ithalat artışınıfrenliyerek dış ticaret açığının indirilmesine yardımcı olacağı" belirtildi.

13- Yunanistan Başbakanı Karamanlik "Türkiye'ye dürst,gerçek"çi bir diyalog öneriyoruz," dedi.

14- Yunanistan Savunma Bakanı Averof "Yunan ordusu Ülkeyisavunacak durumdadır." dedi.

15- ABD, Küba'yı Etiyopyaya yardımı artırmakla suçladı.

16- Sudan Devlet Başkanı Numeyri,Sovyetlerin Afrikadançekilmesini istedi»

16 Kasım 1977

1- Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 37, turdanda bir sonuç alınamadı.

2- İçişleri Bakanı Korkut Özal "sekiz aydan beri kapalıolan ODTÜ öğretime açıldı. Diğer üniversitelerde de sınıfmevcutları arttı. Anarşi, tırmanma noktasından aşağı doğruinmiştir," dedi.

3- Türkiye 3. Bilimsel ve teknik petrol kongresinde birkonuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan"Cumartesi ve pazar günleri trafiği kapama durumuna gelinmiştir." dedi.

4- Başbakan Süleyman Dendrel başkanlığında Toplanan YüksekPlanlama Kurulu dördüncü plan döneminde yıllık kalkınma hızının % 8,5 olarak saptadı.

5- DPT uzmanları plan stratejisine karşı çıktılar. DPTmüsteşar vekili Erman "uzmanların hazırladığı belgeyi de YüksekPlaniama Kuruluna götüreceğim." dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

7- DP Genel Başkan yardımcısı Faruk Sükan "Özal usulsüz bina alımıylailgili demeçlerimi örtbas ediyor." dedi.

8- Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak dün bir yazılı açıklama yaparak Gümrüklerden vergisiz geçecek eşyaların miktar ve listelerini açıkladı. Bundan böyle bütün gümrük kapılarına aynı eşyadan aynı miktarda vergi alınacak,

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardaiki banka soyuldu, AP'li ve MHP'li işçiler çatıştı 22 kişiyaralandı, üç yere patlayıcı madde atıldı.

10- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin "Elektrikkısıtlaması dolaylı olarak döviz kaybına yol açıyor. Türkiyeen önemli dönemi yaşıyor" dedi»

11- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın israil'e gitmeyehazır olduğunu söylemesi Arap dünyasının sert tepkilerineyol açtı,

12- İsrail beklenen ziyarete büyük önem veriyor, Enver Sedathaftaya Tel Aviv'e gidiyor.

13- KTFD Başkanı Rauf Denktaş "rumların ekonomik boykotu bizi tam ayrılığa götürüyor," dedi.

14- Dünya Kupası eleme gurubunda Doğu Almanya ile karşılaşarMilli takımımız Doğu Almanya'ya 2-1 yenildi.

17 Kasım 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel bir demeç vererek Yunanistanbaşbakanı Konstantin Karamanlis'in "ikili anlaşmazlıkların gerçekçi bir diyalogla çözümlenmesi" yolundaki önerilerini "memnuniyetle karşıladığını belirtmiş, "iki ülke arasındaki Kıbrısdahil bütün sorunların iyiniyetli ve yapıcı görüşmelerle halli,bizim bidayetten beri savunduğumuz çözüm yoludur. Eğer Yunanistan başbakanı beyanatında ifade ettiği gibi nihayet aynı görüşü benimsemişse bunu olumlu bir gelişme sayarız." dedi.

2- Bakanlar Kurulu dördüncü beş yıllık plan döneminde kalkınma hızını ortalama 7,8,5 olarak kabul etti. Bu konuyla ilgili olarak Başbakan Süleyman Demirel "kalkınma hızının ilkyıldüşük olacağını, sonra yükseleceğini ve ortalamasının % 8,5olacağını" söyledi.

3- Başbakan yardımcısı Prof.Dr, Necmettin Erbakan, imar veIskan Bakanı Recai Kutan ve içişleri Bakanı Korkutözal 600 dolarlık dövizlerini alarak hacca gittiler.

4- Meclis Başkanlığı seçiminin 38. turunda CHP'li Cahit Karakaş 227 oyla Meclis başkanlığına seçildi.

5- MeclisBaşkanı Cahit Karakaş tam bir tarafsızlık içindemeclisiyöneteceğini söyledi.

6- Meclis başkanı seçiminden sonra CHP Genel Başkanı BülentEcevit MHP milletvekillerinin ellerini sıkarak teşekkür etti.MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "vazifemizi yaptık" dedi.CGP Genel başkanı Turhan Feyzioğlu "bu anlayış diğer konularda da gösterilmeli" dedi.

7- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "MHP ile hükümet içinişbirliği yapmakla meclisleri çalıştırmak için işbirliği yapmakayrı anlamlar taşır." dedi.

8- "Ekonomimizin bugünkü durumu" hakkındaki genel görüşmeyitamamlayan Cumhuriyet Senatosu 13 Aralıka kadar tatile girdi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardabir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı, bir yere patlayıcı maddeatıldı ve üç kişi gözaltına alındı.

10- Daha önce 30 Kasım da sona ereceği bildirilen ithalat bellerinin vize ettirilmesi tarihi Ticaret Bakanlığının aldığıyenibir kararla 30 Aralık 1977 tarihine kadar uzatılmıştır.

11- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat 19 Kasımda İsrail'e gidiyor.

12- Atina'da öğrenciler ile Polis çatıştı 6 kişi yaralandı.

13- Almanya uçağının Larnaka'ya indirilmesiolayı büyüyor.Almanya, Kıbrıs Rum hükümetini protesto etti.

14- Rauf Denktaş Kipriyanu Makarios'un kabul ettiği ilkeleri tersyüz ediyor, dedi.

15- AET Bakanlar Konseyi Başkanı Simonet "Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin devamını istiyoruz."dedi.

16- Afganistan Planlama Bakanı makam odasında vurularak öldürüldü.

17- Portekizde Başbakan Mario Soares'in azınlık hükümetinden 4. bakanı da istifa etti. Soares ay sonuna kadar güvenoyuisteyecek.

18 Kasım 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ile yaptığıtalik görüşmeden sonra "Meclis Başkanı seçimini AP'nin engel,,lemediği ortaya çıktı/' bir başka soru üzerine de "Devalüasyon söylentileri ihracatımızı % 30 geriletti" dedi.

2- Meclis Başkanı Cahit Karakaş MHP Genel Başkanı AlpaslanTürkeş'e "sizin ve partinizin sayesinde meclis başkanı seçildim dedi.

3- Maliye bakanlığının yayınladığı yeni tebliğ ile dövizeçevrilebilir mevduat (DÇM) hesapları için yeni haklar tanındı

4- Sanayi Bakanlığının tespit ettiği fiyatların üzerindefiyatla satılan araçlara plaka verilmeyecek. Bu konuda SanayiBakanlığı içişleri Bakanlığına bir yazı yazarak yüksek fiyatla satılan araçlara plaka verilmemesini istemiştir.

5- AP Genel Başkan yardımcılığından istifa eden Nuri Bayaristifasını geri aldı.

6- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekili Mustafa ErnamSosyal planlama Dairesi Araştırma Şubesi Müdürü Oktay Varlıergörevinden aldı.

7- AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe "yurtaaşların yerel yönetimlerde AP'ye hizmet imkanı vereceğine inanıyoruz, inanıyoruz ve güveniyoruz ki milliyetçiler bu seçimde sol düşünceye fırsat vermeyeceklerdir." dedi,

8- Parlamento Muhabrrleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleriile bir görüşme yapan Meclis Başkanı Cahit Karakaş "MeclisBaşkanı seçimiyle Türkiyenin içte ve dışta itibarı artmış,sonuç vatandaşta, herkeste ve her yerde büyük bir ferahlıkyaratmıştır," dedi,

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı,

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda l kişöldü 2 kişi ağır yaralandı. Bu arada istanbul'da BayrampaşaTekel deposu ile bir banka şubesi soyuldu.

11- istanbul Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden ProfDr. Abdullah Kuran seçildi,

12- Türkiye'nin BM'deki daimi temsilci yardımcısı Elçi NazmiAkıman Güney Afrikanın ırkçı ve insanlık dışı tutumunu kınadıBM'nin Güney Afrika'ya ekonomik ambargo uygulamasını istedi.

13- Brüksel'de yapılacak olan AET toplantısında topluluğun

Türkiyenin pamuk ipliği ve konfeksiyon ihracatına koymak isteyeceği kısıtlamalara karşı çıkılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı ösözcüsü Afrika'daki 27 bin Kübalının barışı tehlikeye soktuğunu belirterek "Kübanın sö zünde durmayıp askerlerini azaltacağına % 20 artırdığını"söyledi.

19 Kasım 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit İstanbulda yaptığı seçimkonuşmasında, "Demirel, ulusla saygısızca inatlaştığı içinMeclis 5 ay başkansız kaldı, gaşkan seçiminde CHP hiç birödün vermedi. Yerel seçim MC'nin sonu olacaktır." dedi.

2- AP Kastamonu milletvekil Fethi Acar ile RizemilletvekiliTuncay Mataracı önce partilerinden önce istifa ettiler sonravazgeçtiler,

3- TiP Genel Başkanı Behice Boran partisinindüzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Meclis Başkanlığı seçiminde CHP'ninMHP ile işbirliği yapmasını kınamış," Meclis Başkanlığını aslında MHP kazanmıştır." dedi.

4- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan hükümetin, milletin büyük çoğunluğunun ve parlamentodaki desteğini kaybettiğini iddia ederek demokratik ülkelerde olduğu gibi, "emanetidevretmesi" gerektiğini iddia etti.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu partisinin yönetimkurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada "anarşi, pahalılık mal darlığı, dış ödeme güçlükler gibi ciddi sorunlar bugünkü hükümetin ciddiyet dışı, akıl dışı partizan tutumuyla çözülemez." dedi.

6- Merkez Bankasının aldığı bir karar gereğince ihraçtan elde edilen dövizin % 25 ile ithalat yapılabilecek.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

8- Yurt dışında ilk defa bir türk fuar Isviçrenin B.aselkentinde 25 Kasım günü açılacak. Fuarın açılışını Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner yapacaktır.

9- Tarihi buluşma gerçekleşti. 30 yıldan buyana ilk defa birArap lideri israil'e resmi ziyarette bulundu. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat için sıkı güvenlik önlemleri alındı.

10- Yunanistanda 6,5 milyon seçmenin katılacağı seçimler bugünyapılıyor.

11- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Israili ziyaretiniprotesto amacıyla pek çok ülkede gösteriler yapıldı» Ankaradada Libya elçiliği önünde Mısır bayrağı yakıldı.

12- Bir Etiyopya yük uçağı Komadan kalkışta havada infilaketti. Toplam 5 kişi öldü.

13- Belçikada bir askeri uçak düştü, 2 kişi öldü.

14- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, Türkiye'ninOrta Doğu politikasının açık ve kesin olduğunu ifade etmişve "israil 1967 savaşında işgal ettiği toprakları hakikisahiplerine vermedikçe ortadoğuda bir barış düzeni kurulacağına inanmıyorum," dedi.

15- IMF'ye niyet mektubu verilmediğini söyleyen MaliyeBakanı Cihat BİLGEMAN servet vergileri ile ilgili tedbirlerin hazırlanmakta olduğunu belirterek "Türkiye'nin ekonomik durumu parlak değildir" dedi,

16- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 11 Aralıkta yapılacakyerel seçimler dolayısıyla yaptığı konuşmada "Yerel seçimyeni bir hükümet için halk oylamasıdır. Kurban Bayramı arefesinde ALLAH'a kesilen kurbanlardan başka kurban vermeyeceğiz", dedi,

17- TGS Genel Başkanı Semih BALCIOĞLU dün yaptığı açıklamada Türkiye'de basın özgürlüğünün ağır sancılar içinde olduğunu belirtmiş ve "Devlet Kuvvetlerinin basın özgürlüğünesaygılı davranmaları, ulusumuza saygılı davranmaları olacaktır. Çünkü; basın bir ulusun sesidir. TGS yöneticiler kurulu,otoriter ve totaliter rejimlerin karşısında çağdaş hukuk devleti düzeninin yanındadır." dedi.

18- MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin dün verdiği demeçteSaldıranların solcu olduğu bilinmektedir. Ancak, bu gerçeğigöremeyen, sadece CHP yöneticileri olmaktadır", dedi.

19- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik 'kazalarında 14 kişi öldü.

20- AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe, ECEVİT'in konuşmasınadeğinerek "Sayın Ecevit yeniden hükümet olma hastalığına tutuldu," dedi.

21- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Suluova olayları ile ilgili olarak beş kişi de gözaltına alındı.

22- israil'e resmi bir ziyaret yapmakta olan Mısır DevletBaşkanı Enver Sedat israil Parlamentosunda yaptığı konuşmadabarış için beş koşul önerdi.

23- Enver Sedat'ın israil gezisi Batı dünyasında olumluşekilde yorumlanırken Arap ve doğu bloku ülkelerinde tepkiler devam ediyor.

içinde 165 yolcu ve mürettebatı bulunan bir uçak Atlan-ik Okyanusundaki Madeira adasına yaptığı uçuş sırasında parçalanarak ikiye bölünmüş, 165 yolcu ve mürettebatın 123'ü ölmüş 39 kurtarılmıştır. Üç yolcu kayıptır,

21 Kasım 1977

1- Siyasi Parti liderler Kurban bayramı dolayısıyla TürkMilletine mesajlar yayj.nl lyarak barış ve kardeşlik dilediler.

2- ÂP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, "kin, husumet ve kavganın yerine karşılıklı saygıyı ve ülke menfaatlerini hakim kılmalıyız," dedic

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Kurban bayramınınlığı kırmak ve bütün yurttaşlarımız arasında bir ulustan olmanın gönül bağını pekiştirmek bakımından hayırlı bir vesileolacağını umarım," dedic

4- MSP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan bayram nedeni ile yayınladığı mesajında işçinin, köylünün,memurun ve esnafın sırtındaki ağır vergi yükünü kaldırmayı kendilerine amaç edindiklerini belirtti.

5- MHP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Alpaslan Türkeş,bayram nedeniyle yayımladığı mesajında barış çağrısını yinelemi"kısır parti çekişmelerine son verilsin" demiştir.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, şu anda artarak sürüpgiden siyasi cinayetlerin devirdiği fidan gibi memleket evlatlarını ve yasa boğulan ailelerini düşünmeli ve ülkede yasahakimiyetini kurmaya yemin etmeliyiz"

7- Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay, "Yüzlerin gülebileceği, özlemlerin gerçekleşebileceği, korku ve sıkıntılarınazalab ileceği bir bayram sevincini paylaşmak hepimizin hakkıolmalıdır," dedi.

8- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, "Her zamandan çokmuhtaç olduğumuz iç barışın kurulmasında ve ülke sorunlarınınçözümünde ulusça en büyük güvencemiz karşılıklı sevgi, saygıve kardeşlik duygularının yenilenmesine fırsat veren kurbanbayramında halkımıza mutluluklar diliyorum," dedi.

9- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar bayram nedeniyle silahlı kuvvetlere yayımladığı mesajında, "Milli Birlik ve beraberliği tehdit eden olaylar küçüksenmiyecek boyutlara ulaştı," dedi.

10- Hükümet on yıllık Türk-Sovyet Ekonomik işbirliği anlaşmasonayladı,

11- Suriye Hükümeti, Suriye-Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle Haydarpaşa-Bağdat demiryolunu ulaşıma kapattı..Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 22kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Bu arada bayram tatilinden yaratlanarak Yugoslavya'ya gitmekte olan Galatasaray futbol takımı

kalecisi Kajganiç Silivride geçirdiği bir trafik kazasındahayatını kaybetti.

12- Bir Avusturya uçağı, Brezilya'da And dağlarına çarparakparçalandı» Uçakta bulunan 79 kişiden 39 u ölmüş, kırk kişikurtulmuştur.

25 Kasım 1977

1- AP GenelBaşkanı ve Başbakan Demirel, Bayram gazetesineyaptığı açıklamada "işbaşında bir hükümet varken CHP-AP koalisyonu düşünülemez," dedi,

2- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, Demirel'in IMF heyetiylebir anlaşma yapmasının sözkonusu olmayacağını, heyetin araraporu vermek üzere ABD'ne gittiğini belirterek "bütçe, meclislere 30 Kasımda sunulacaktır," dedi,

3- MHP Genel Başkan yardımcısı ve Devlet Bakanı Sadi Somucuoğlu, "MHP Parlementodaki bütün partiler arasında işbirli£ve karşılıklı anlayışa dayanan bir dialog ortamının meydanagetirilmesini öteden beri savunmaktadır," dedi.

4- Hac münasebetiyle Suudi Arabistan'a giden MSP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan, Suudi Arabistan Kralı Halit. ile görüştü,

5- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, "memur maaşlarındaki katsayı 1978 mali yılında artmayacaktır," dedi.

6- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yerel se.çimler nedeniyle yaptığı konuşmada "Türkiye bu kışı bu hükümetle çıkamayacaktır. 11 Aralık yerel seçimleri Türkiyenin kurtuluş seçimiolacaktır» Kimin hükümet kurmasını istediğinizi daha yükseksesle haykırınız," dedi.

7- CGP Genel Başkan Yardımcısı Ferit Melen verdiği demeçte"bu iktidarın bunalımlara çözüm bulamıyacağı ortaya çıktı„"dedi.

8- SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, milliyetçiliğin kapitalizmle ortaya çıkmış bur burjuva ideolojisi olduğunu ilerisürerek, "Türkeş*in milliyetçiliği faşisttir," dedi.

9- Danıştayın durdurduğu eğitim enstitüsüne giriş sınavlarına 6 Aralıkta başlanacağı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince açıklandı»

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 24 kişi öldü, 43 kişi yaralandı,

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardaiki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Bu arada çeşitli yerlerepatlayıcı maddeler atıldı„

12- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD ile SovyetlerinKıbrıs rumları lehine ortak hareketlerini sağlamak amacıylaKlerides, ilgili devlet temsilcilikleri nezdinde faaliyetegeçti»

13- Yugoslavya'da ulusal bayram nedeniyle 217 siyasi hükümlüaffedildi.

26 Kasım 1977

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran tnan, "bütünçaliŞmalar yapıldı, artık Türkiyede bütan gazı sıkıntısı çekilmeyecek. Libya'ya borcumuz yok, ama petrol tesliminde zaman zaman gecikme oluyor," dedi.

2- Seçim gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı BülentEcevit, AP'lilere "AP'yi kurtarmak istiyorsanız CHP'ye oyverin," dedi.

3- Kültür Bakanı Avni Akyol, yabancı kültürlerin gençlerüzerinde boşluk, kararsızlık veya hayranlık gibi, yıkıcıpsikolojik etkiler yarattığını belirterek "yabancı kültürler,kaos'un ve anarşinin kaynağı olmaktadır," dedi.

4- CHP Genel sekreteri Orhan Eyüboğlu, iç barış sahte demeçlerle sağlanamaz." dedi.

5- AP Genel başkan yardımcısı ismail Hakkı Tekinel, verdiği yazılı demeçte CHP'yi millet iradesine karşı gelmeklesuçlamış ve CHP'nin bir iktidar kaçağı olduğunu ileri sürmüştür.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, bir demeç vererek,"saflarına koministlerin, faşistlerin cumhuriyet ve Atatürkdüşmanlarının asla sızamadığı, milliyetçi, medeniyetçi partiCGP'dir," dedi.

7- MÎP Genel Sekreter Yardıcısı Yaşar Okuyan, "yaşamlarıburjuva, fikirleri marksiz olanlar, MHP'yi anlıyamazlar,"dedi.

8- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'nın 1978 yılı bütçesindememur maaş katsayısının artırılmıyacağını açıklaması üzerineTüm-Person Kon Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez, "katsayı yirminin üzerinde olmalıdır," dedi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında sekiz kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

10- Yurdun çeşitli yerleinde meydana gelen anarşik olaylardabir genç tabanca ile iki kişi de taş ve sopalarla yaralandı.

11- Son seçimlerde partisinin büyük oy kaybına uğraması üzerine Merkez Birlik Partisi Genel Başkanı Yorgo Mavros Partibaşkanlığından istifa etti.

12- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Perez de Guellar, "üzüntü ile belirtmek isterim ki,iki toplum arasında büyük bir güvensizlik vardır. Kıbrıstaengelleri kaldırmak için güven zorunludur," dedi.

27 Kasım 1977

1- MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkesdört günlük bir ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti0 Türkeş, Libya'ya hareket etmeden önce Yeşilköy hava limanındagazetecilere "kardeş memleketle münasebetlerimizin en samimive en yüksek seviyede bulunduracağız, ikili anlaşmaların hepsi,ni yürürlüğe koyacağız," dedi.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran İnan, "benzin ve mazota gazyağı katıyorlar, Gazyağının ucuz oluşundan yararlanmak isteyen bu gibi kişileri ortaya çıkaracağız." dedi.

3- Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe, eğitim enstitüsü sınavlarının, şikayetleri giderecek biçimde yapılması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Danıştay kararınıbekleseydık Eğitim Enstitüleri sınavları geç kalırdı0"dedi0

4- Hac nedeniyle Suudi Arabistan'a giden MSP Genel Başkanıve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan Iraka geçerek, IrakDevrim Komite Konseyi başkanı Saddam Hüseyin ile görüştü.

5- Seçim konuşmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı BülentEcevit, "Kalkınma nutku çekenler kalkınma planını hazırlıyamadı. l Aralık'ta TBMM'ye sunacakları bütçe. Anayasaya veyasalara aykırı olacaktır. Eğer o bütçeyi getirmekte direnirlerse cephe hükümeti kendi gayrimeşruluğunu ilan etmişolacaktır," dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi Öldü, l kişi yaralandio

7- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, Yunanistandayayımlanan TOVÎMA gazetesine verdiği demeçte, "Türk-Yunansorunlarını görüşmek için üçüncü bir ülkede buluşmaya gerek yoktur» Yunanistan'ın AET'de siyasi konularda söz sahibiolmasına karşıyız," dedi.

8- Dünya Kupası grup elemelerinde Türk Milli Takımı rakibiMalta Milli takımını 3-0 yendi.

28 Kasım 1977

1- Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş Libyada "Türkiyeninkutsal yerlerin düşman elinde bırakılması yolundaki her türlü planı kınıyoruz," dedi.

2- MSP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan, on günlük hac gezisini bitirerek yurda döndü. Erbakan91. bin kişinin hacca gittiğini söyledi," Hani kolera vardı," dedi,

3- 1978 yılı içinde başlanmış yatırımlar sürdürülecek,yeniyatırımlara gidilmiyecektir. 1978 de kalkınma hızı % 5 olarak saptandı.

4- 77 CHP Milletvekili seçmen yaşının 18'e indirilmesiiçin Meclis başkanlığına yasa önerisi verdiler,

5- AP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Tekinel verdiğidemeçte, "Türkiye'nin elektriğini 1950'den 1977'ye kadarkırk defa artıran bir hamleyi daima köstekleyen CHP'nin bumemlekete vereceği olumlu bir şey olamaz, AP eserlere eserkatarak millet huzuruna çıkar," dedi,

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında otuz kişi öldü, kırk iki kişi yaralandı.

7- Yurdun çeşitliyerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda4 kişi ölmüş,yirmidört kişi yaralandı. Ayrıca ODTÜ Rektörvekilinin evine patlayıcı madde atıldı.

8- Enver Sedat'a karşı olan Suriye ile Irak arasındaki gerginlik giderilemedi. Cezayir Devlet Başkanı Bumedyen tarafından görevlendirilen özel danışman Ahmet Talip Ibrahimin’inçabaları sonuçsuz kaldı.

9- Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in kurduğu yeni bakanlarkurulu Cumhurbaşkanı Tsatsos tarafından onaylandı.

10- Japonya Başbakanı Takeo Fukuda hızlı ekonomik gelişmeve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm getirmek amacıyla kabinesinde değişiklikyyaptı.

11- Romanya'da grev yapan dört bin maden işçisi sürüldü.

12- Nobel töreni açış konuşmasını Profesör Mümtaz Sosyalyapacak.

13- Kanada Başbakanı Pierre Elliot Trudeau, Quebec'in Kanadadan ayrılması halinde istifa edeceğini söyledi.

29 Kasım 197?

1- Başbakan yardımcısı Alpaslan Türkeş, "Türkiye Orta Doğudaki son gelişmelerde Libyanın yanında olacaktır," dedi,

2- MSP, Mısıra resmi bir ziyarette bulunacak olan Çağlayangilin gezisine karşı çıktı.

3- AP'li Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, "Çağlayangilin Mısırgezisi,Sedatın îsraili ziyaretiyle karıştırılamaz," dedi.

4- Çalışma Bakanı Fehmi Cumalıoğlu "asgari ücretin üçbinlira olmasılazımdır," dedi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan, YüksekPlanlama Kurulunun toplantısında enerji yatırımlarının kısıtlanmaması gerektiğini öne sürerek plan, program ve bütçetaslaklarını sert bir dille eliştirerek kırkbeş milyarlıkgereksinmeye karşılık yirmi milyar ayrıldığını, belirtti ve "çok fazla su içmeye alışmış bir bünyeye hiç su vermemeyebenziyor bu," dedi.

6- Hazine Genel Sekreterliği Maliye Bakanını uyardı: Devlet hazinesi tehlikeli durumda.

7- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit grup toplantısında yaptığı konuşmada "bütçenin Anayasaya aykırı olacağı şimdidenbellidir," dedi.

8- CHP Meclis grubunda konuşan Ecevit, AP ve MSP'nin Meclisçalışmalarını engellediğini, söyledi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 36 kişi yaralandı,

10- İçişleri Bakanı Korkut özal'ın oğlu, aleyhlerinde ifadeverdiği gerekçesi ile ülkücüler tarafından dövüldü.

11- Yurdun çeşitliyerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 17 kişiyaralandı, 40 kişi gözaltına alındı,

12- İstanbulda Ekim ayında toptan satış fiatlarındaki artışbir ay öncesine göre % 6, bir yıl önceye göre de % 34 düzeyine ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana ise toptan eşya fiatları % 29,1 artış göstermiştir.

13- Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner, "Türkiye, İsviçre'deaçılan tekstil sanayi ürünleri fuarında SOmilyon dolarlıkbağlantı yaptı. Bu Türkiye'nin tekstil konusunda ortak pazarve Avrupa'ya ben de varım demesidir," dedi,

14- Ticaret Bakanlığı çekirdeksiz kuru üzüm için onbin

luk veni bir ihraç kotası tahsis etti. Liberasyon listesinden yapılan ithalatta 1976'ya göre % 34,6 yükselme var.

15- Enver Sedat'ın Orta Doğu ile ilgilikonferansa yaptığıağrıya karşı çıkan arap ülkeleri arasında görüş ayrılıklarıbelirdi.

16- ABD Başkanı Carter, Kongreden enerji programını geçermikiçin ertelediği altı ülkeyi kapsıyan dış gezisine 29 Aralıkta başlıyor. Başkan Carter ilk gezisini Polonyaya yapacak.

30 Kasım 1977

1- Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Korutürk'ün sağlığıdüzeliyor.

2- Başbakan Süleyman Demirel, "Plan Meclisten geçmedi diyememleket bütçesiz mi kalacak? Tenkid edenlerin çare söylemelejgerekir. Memleketi bütçesiz bırakmamanın yolu budur, başka yapabilen varsa söylesin?" dedi,

3- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil dört günlük resmi bir ziyaret için Mısıra gitti.

4- Bakanlar Kurulu toplantısında MSP1li Bakanlar Demirel veÇağlayangili eleştirdi. Çağlayangilin Mısır gezisine Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan da karşı çıktı. Başbakan yardımcısı Türkeş, "Çağlayangilin gezisi talihsiz bir deviye rastlamıştır," dedi.

5- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan Meclisteyaptığıbasın toplantısında "Kahire ziyaretinin zamansız olduğu görüşideyim. Aynı şekilde böylesine kızgın bir devrede Başbakan yardımcılarından birinin Bağdatı, diğerinin Trablusu ziyaretlerinin zamanını da uygun bulmuyoruz," dedi.

6- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit verdiği demeçte, "Cephehükümeti sonu yaklaşan ömrünü, belli ki, artık ancak oyunlarla, engellemelerle, Anayasa ve yasa ihlalleri ile birkaçgün uzatabileceğini düşünmektedir. AP Mecliste kalkınma Planıgörüşmesini önlemek ve bütçe görüşmelerini kısa zamana sıkıştırmak istiyor," dedi.

7- 1978 yılı mali bütçe tasarısı TBMM'ne verildi.

8- 1978 Programında kızlar için özel imam-hatip okullarıaçılmasına yer verildi.

9- Asgari ücret komisyonu toplantısından sonuç alınamadı.

10- Danıştay, eğitim enstitüsü sınavlarını tekrar durdurdu.Danıştay 11. Dairesi aldığı bir kararla lise ahlak kitaplarınöğretimden kaldırdı.

11- Ege Sanayi Odası Başkanı Yılmaz Adıgüzel, "Giderek tehlikeli boyutlara ulaşan ciddi sorunları, ülkenin geleceğiniaçık bir şekilde tehdit etmeye başladığını" söyledi.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi öldü, 46 kişi yaralandı,

13- MSP ile MHP arasında anlaşma sağlanınca ihracat rejimiyürürlüğe girdi. Yeni rejime göre sağlanan döviz en geç üç içinde yurda getirilecek ve on günde yetkili bankaya yatırılacak.

14- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, "1978 yılı programının hazırlanıştarzında, hükümetin içindeki uyumsuzluğu gayet açık bir biçimde görmekteyiz," dedi,

15- İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ertuğrul Soysal "Türkiyede Devlet idaresinin her dalında gördüğümüz akıl almazperişanlık, ekonomik projeksiyonlarda da yadırganmamalıdır,"dedi.

16- Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri, bazı Arap ülkelerinintepkisi ile karşılanan Kahire konferansına karşı, Bağdat zirve toplantısının 5 Aralıkta yapılacağını açıkladı.

17- Kahire konferansına Rusya "hayır" dedi. Buna göre konferansa sadece Mısır, İsrail ABD ve BM temsilcileri katılacaklar.