06.12.1977
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1977

1 Aralık 1977

1- Maliye Bakanı Cibat Bilgehan "Program bir rakam koymadıkama 1978 yılı için herhalde % 6 lık bir kalkınma hızı sağlanabilir. Lüks tüketimi önleyici vergi önlemleri alınacak" dedi.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Mısırda temaslarına başladı. Dışişleri Bakını verdiği bir demeçte ''OrtaDoğu içintaraflar en iyi çözün.' Bulacak dedi.

3- 1978 yatırımlarının uygulatılması île ilgili kararname uygulandı. Kararnameye göre KİT'lerin gereksiz büyümeleri önlenecek

4- Değişen kur sistemine bağlı bavı yabancı paralar Türk.lirası karşısında değer kazandı. Buna göre Türk lirası Almanmarkına karşı % 4 değer kaybetti.

5- İstanbul Üniversitesi Senatosu TRTGenel Müdür Vekilliğine atanan Prof.Nevzat Yalçıntaş'a izin vermedi.

6- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı seçim konuşmasında "Türkiye'nin halkı ezen ve devleti temellerinden sarsan bunalımı aşıp esenliği çıkması CHP’nin seçimlerde kazanacağı başarıya bağlıdır. Halk. tahammül gücünün sınırındadır"dedi.

7- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaptığı seçim konuşmasında "devletin bütün yükü MSP'nin sırtındadır" dedi.

8- COP Genel Başkanı Turban Feyzioğlu "hükümetin ınamsarasıgülünç; almaktan öteye geçmiştir." dedi,

9- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu "Demirel dönemineekonomik anarşi de eklendi." dedi.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, 3 kişi yaralandı, 7 kişi. de gözaltına alındı.

12- Kahire konferansına karşı Arap ülkelerini yumuşatmakiçin konferans 13 Aralika ertelendi.

13- Enver Sedat'ın İsrail gezisine karşı çıkarı Arap ülkeleritarafındandüzealernn Trablusgarp zirvesi Güney Ye;aen heyetinin gelmemesi ncdeniye! 2 Aralıka ertelendi.

14- BM'de "kayıp rumlar" sorunu görüşülüyor. GörüşmelerdeKTFD da temsil edilecek.

15- Almanya'da iç sorunlarının ç5sünü isteği ile 500 birüniversiteli boykota gitti,

16- Gençlik ve. Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in davet lif-î olarak Çin devlet Bakanı Türkiyeye geliyor.

17- Suriye geçiş izni vermediği için Irak'a gidecek olanyük vagonu sınırda bekliyor.

2 Aralık 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel "Türkiye Arapların haklı davalarının yanındadır, ancak Arap ülkeleri arasında çıkan ihtilaflarda taraf değildir. Hükümette Çağl'ayangilin gezisi ileilgili bir ihtilâf yoktur." dedi.

2- Türkiye ili Mısır arasında yapılan görüşmeler sonucuTürk-Mısır ekonomik, teknik ve kültürel işbirliği konularında anlaşmaya varıldı.

3- Adalet Bakanı Necmettin Cevheri yaptığı açıklamada "iyihali görülen hükümlülerin cezasını yarıya indiren yasa tasarısı hazırlandı." dedi.

4- Bakanlar Kurulu Shell ve Mobil'deki işyerlerinde Petrolîş sendikasında alınan grev kararı ile işverenin aldığı lokavtkararını 60 gün erteledi,

5- Çalışma bakanlığının çağırışı üzerine toplanan asgariücret tespit komisyonunun yaptığı üçüncü toplantıda da birsonuç alınamadı.

6- Bakanlar kurulu tarafından kabul edilen dördüncü beş yıllık plan beş yıllık plan döneminde dokuz milyar dolar dış krediyi öngörüyor.

7- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı seçim konuşmasında "MC hükümetleri döviz karaborsasını meşrulaştırdı. Hükümet kendi dövizini kendin bul düşüncesinde." dedi.

8- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "Bu hükümetin anarşiyi önlemeye gücü yetmez. Çünkü bu hükümetin kendisi anarşinin ortasındadır. Bu hükümet bir uzlaşmazlar koalisyonu halindedir." dedi.

9- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hükümet ortaklarıarasında huzursuzluk olmadığını belirterek "biz iktisadi vemanevi istiklal harbi yapıyoruz" dedi.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 36 kişi yaralandı. ODTÜ'de çıkan olaylarda 3'ü ağırolmak üzere 35 öğrenci yaralandı.

12- ABD Başkanı Carter "Castro Afrikadan askerlerini çeksin" dedi.

13- Kıbrıstaki ingiliz üslerine Rumların giriştiği saldırıdansonra Kıbrısta Ateş-kes hattında güvenlik önlemleri alındı.

14- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Perez de Cuellar veda ziyaretlerinde bulunmak üzere Ankaraya geliyor.

15- İsviçre Dışişleri Genel Sekreteri resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankaraya geliyor.

3 Aralık 1977

1- Bakanlar Kurulu Sekada işverenin aldığı lokavt kararıile Türk-lş'e bağlı Selüloz-iş Sendikasının aldığı grev kararlarının uygulanmasını bir ay erteledi. Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç "Seka'daki üyelerimizin haklarını elde edinceye kadar mücadele edeceğiz. Lokavt ne sosyal ne de anayasalbir haktır." dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in seçim konvoyu Gaziantepin Nizipilçesinde taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Bülent Ecevit Nizipte yaptığı konuşmada "Türk milletini taşlave sopayla dize getireceklerini zannedenler Türk değildir,insan değildir. Siz onlara sopa ile taşla değil 11 Aralıktaoylarla ders vereceksiniz" dedi.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaptığı seçim konuşmasında "yaptığımız savaş manevi ve iktisadi kalkınma savaşıdır, MSP büyük Türkiye'yi yeniden kuruyor." dedi.

4- CGP Genel Başkan Yardımcısı Ferit Melen 1978 bütçesiniistikrarlı olmadığını,dengeli bir bütçenin ancak ciddi incelemelere dayanılarak yapılabileceğini belirterek, bu bütçeistikrarlı bir bütçe değildir." dedi.

5- TGS Yönetim Kurulu "Vergi Adaleti" için parlamenterlereve siyasi partilere çağrıda bulundu.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, "2 kişi yaralandı, 49 kişi de gözaltınaalındı. Disk'e bağlı Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki binasına patlayıcı madde atıldı.

8- Mekke'den Libya'ya dönen bir uçak düştü içinde bulunan155 hacıdan 56 sı öldü.

9- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim Kıbrıs'ta taraftarıgörüşmeye çağırdı.

10- Mısır ile israil ikili görüşmelerini sürdürecekler.

4 Aralık 1977

1- Türk-Mısır Ortak bildirisi yayınlandı. Mısır'la Kıbrısve Orta Doğu için görüş birliğine varıldı. Dışişleri Bakanıİhsan Sabri Çağlayangil "Mısır ile ilişkilerimizin hızlanacağına inanıyorum" dedi.

2- Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan "Hükümetimiz her zamankinden daha güçlü,dimdik ayaktadır." dedi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı seçim konuşmasında"MC'nin tek kurtuluş yolu bir an önce çekip gitmektir. Demokrasiye içtenlikle inanan AP'lilerin kendi partilerini kişisel iktidar hırsı uğruna işgalcilere teslim etmeye kalkışan bir genel başkana, bu seçimlerde gereken dersi vereceklerini umuyorum" dedi.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan "MSP'nin adayları hazreti Ömer örneğidir." dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş yaptığı seçim konuşmasında "inanıyor ve ümit ediyoruz ki birbiri ile kenetlenmişTürk milletinin üstesinden gelemiyeceği hiçbir mesele olmayacakve emperyalizmin ülkemiz üzerinde sahneye koymak istediği oyunlara gelinmeyecektir." dedi.

6- SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar verdiği demeçte "Türkiye gayriciddinin ciddi olmaktan çıktığı bir ülke haline gelmiştir." dedi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardabir öğrenci öldü, dört kişi yaralandı, dört kişi göz altınaalındı, İstanbulda fatih AP ilçe örgütü binası kurşunlandı.

9- Trablusta toplanan "Red cephesi" yeni askeri karargahkurulmasına karar verdi.

5 Aralık 1977

1- Türk kadınına seçme ve seçilrae hakkını verilişinin 43.yıldönümü nedeniyle Halk Eğitim derneği başkanına gönderdiğitelgrafta Cumhurbaşkanı ^'ahu • Korutürk "Türk kadım eğiçirr.deistenilen gelişmeyi gösteremedi" dedi,

2- Ticaret Bakanı Agah Oktay Güne r düoenlediği basın toplantısında "ülkeyi, iç savaşa sürüklemek isteyenlere pirimvermiyeceğiz" dedi.

3- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demire! radyoda'yaptığı seçim konuşmasında "ülkenin battığını iddia etmekcinnet getirmektir. Seçimler huzur ve sükun içinde geçecek,böylece ülkenin itibarı akacaktır." dedi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit radyoda yaptığı konuşmada "bu hükümet 11 Aralık günü oylarınızla son bir kez tartınız, dayanamayacaktır, dökülecektir. Seçimden sonra yenizamlar gelecektir." dedi,

5- MSPGenel Başkanı Necmettin Erbakan radyo konuşmasında"MSP"li bir Belediye reisi zengini daha zengin yapmak, fakiri daha fakir yapmak için gelinir MT. O sehirlerde,yaşayan insanlara eşit muamele, yapmak için geliyor, MSP bir an zayıflayacak olursa Kıbrıs elimizden gider" dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş radyoda yaptığı seçimkonuşmasında "hedefleri Türkiye devletin.: yıkmak ve Türkmilletini köleleştirmek olan yıkıcı akımlar ülkemizin bu zordurumunu fırsat bilerek ihanetlerine cinayetlerine sabotajlarına hak vermiş bulunuyor. İç savaş başlatılmıştır, ihanetlerir hesabı sorulacaktır." dedi.

7- P Genel Başkanı Ferruh Bozheyli radyoda yaptığı konuşmada "bu iktidari sorunları çözmesi mümkün değildir." dedi.

8- TİP Genel Başkanı Behice Boran, radyo konuşmasında "MC-CHP'ye oy vermek halkın secimi,kaderi değildir, "dedi.

9- SDP Genel Bsşkanı M.Ali Âybar "Milliyetçilik kapitalizmile rtaya çıkmıt bir burjuva ideolojiğidir'5 dedi.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında11 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olay 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı ve çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atıldı.

12- Tariş üreticileri 3000 traktör sağlayacak.

13- Tekel Kocaeli’de tütüni üreticilerine avans dağıtmaya başladı .

14- Diyarbakır'da tütün rekoltesi yüicseldi.

6 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirci, yaptığı seçim konuşmasında "Türkiye karnı tok, sırtı pek bir ülkedir," dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı seçim konuşmasında "bıı seçimlerde daha açık ve kesin bir biçimde belirteceğim umduğumuz ulusal irade karşısında cephe hükümeti yerinde daha çok kalamayacaktır," decti.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakaiî yaptığı seçim konusunda "3 milyon işsize iş temin edemeyenler karnı tok sırtıpek ülkeden bahsedemez," dedi.

4- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş yaptığı seçim konuşmasında "Yılların ihmali sonucu Türkiye bugünkü açmazla karşıkarşıya geldi,," dedi.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu yaptığı konuşmada "Hükümet döviz karaborsasını meşrulaştırdı." dedi.

6- DP Genel Başkan yardımcısı Faruk Sükan yaptığı radyo konuşmasında "Türkiye'de bugün devlet burhanı var" dedi,

7- TÎP Genel Başkanı Behice Boran yaptığı bir kapalı salontoplantısında "Milliyetçi cephenin geleceğini iç ve dış sermaye belirleyecektir." dedi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.

9-Danıştayın kararına rağmen Eğitim Enstitülerine Girişsınavları Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile yapıldı.

10- Türkiye ile Federal Almanya arasında 130 milyar Marklıkmali yardım anlaşması imzalandı.

11- Mısır Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkisini kestiktensonra Rusyadaki büyükelçisini geri çağırdı.

12- ABD1de 130 bin maden işçisini kapsayan grev başladı.

13- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance 1975 yılında Helsinki'de imzalanan Avrupa, güvenliği ve işbirliği konferansınihai senedin Doğu Bloku ülkelerinin uymadığını söyledi.

14- Nato Savunma Bakanları toplantısında ambargo konusu elealındı. "Ambargonun olumsuz sonuçlarından tüm müttefiklerin zarar göreceği belirtildi.

7 Aralık 1977

1- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil Nato Bakanlarkonseyi toplantısına katılmak üzere giderken verdiğid aneçte"Ambargo nedeniyle NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerinegetirmemiz güçleşiyor." dedi.

2- Savunma Bakanı Turhan Kapanlı "Ambargo 1978 başında kaldırılacak." dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel yaptığı seçim konuşmasında "sorunlar karşısında yılmayız. Türkiyeyi hasta diyegösterenler kendileri hastadır. Hasta diye diye kaynaklarıkuruttular." dedi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit radyoda yaptığı konuşmada "Bütçe tasarısı cephe hükümetinin Türk ekonomisini gerileme ve küçültme dönemine başlattığını kanıtlayan bir belgedir. 1978 bütçesi ile 1977 nin yarısı kadar bile iş görülemez." dedi.

5- MSP li Cumalıoğlu "AP de muhalefet hat safhadadır, hükümet bozulursa günah MSP ye ait olmayacaktır." dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş "Her gün Türkiyedeölümle sonuçlanan birçok vakalar oluyor, iç savaş için günde 500.000 kişinin ölmesi mi lazım?" dedi.

7- TİP Genel Başkanı Behice Boran "Seçimler MC ye ve bugünkü CHP ye hayır demek için yapılıyor." dedi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 7 kişide yaralandı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Istanbulda bir banka şubesi soyuldu.

10- SSK tarafından sigortalılara verilen konut kredisindedevam eden inşaatlarda da yararlanılabileceği açıklandı.

11- Sonbahar toplantısını tamamlayan NATO Savunma Bakanlarıtoplantısı yayınladığı ortak bildiride ambargonun kaldırılmasını istedi.

12- ABD Savunma Bakanı Brown "Catter, ambargoyu kaldırmakiçin elinden geleni yapmayı kararlı dedi.

8 Aralık 1977

1- Ticaret bakanı Agah Oktay Güner "AET ile ilişkilerimizçok sıkıntılı bir döneme girdi" dedi.

2- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan banka genel müdürleriyleyaptığı toplantıdabankaların daha çok Devlet tahvili ve hazine bonosu almalarını istedi.

3- Çalışma bakanı Fehmi Cumalıoğlu "Çağlayan0ilin Mısırabir turist gibi gittiğini,hükümet kararını imza etmiyerek ispatlayacağız" dedi.

4- Dişişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil NATO Bakanlarkonseyinin şeref başkanı olarak yaptığı konuşmada Yunanistana barış çağrısını yineledi.

5- AP Genel Başkanı Süleyman Demiral "Türkiyeye hasta adamdenirse sağlam adam kime denir, şaşarım. Ecevitin mahalliseçimlerden sonra iktidar olacakları iddiası taraftarlarınıavutmak içindir." dedi.

6- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı radyo konuşmasında "AP Genel Başkanı yalnız ulusumuzun gençlerini, çocuklarını değil yalnız okulu ve devleti değilkendi partisini dekurtlara yedirmektedir." dedi.

7- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan "Milli selametçilerisimsiz kahraman olarak çalıştılar. Şimdi hızla kalkınma konularında bayrak açtılar. Hodri meydan diyorlar." dedi.

8- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş yaptığı seçim konuşmasında "MHP ye saldıranlar Mao ve Lenin için meddahlık yaparsatılmışlardır. MHP yabancı ideoloji ajanlarına devleti yıkmaiznini vermiyecektir," dedi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarııda 7 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarırda 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Ankara ve Istanbulda 2 bankasoyuldu.

11- Portekiz'de başbakan Mario Suarez'in kurduğu azınlık hükimeti parlementoda güven oyu alamadığı için düştü.

12- ABD Savunma Bakanı Cyrus Vance Dışişleri Bakanı ihsanSabri Çağlayangil ile Kıbrıs ve Ambargo konularında görüşmeyaptı.

13- ABD Hükümet sözcüsü: "Türkiyenin Kıbrıs konusundaki esnektutumu bizi memnun etti. Görüşmelerin gelişiminde gerekirseyardım etmeğe hazır olacağız" dedi.

9 Aralık 1977

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı düzenlenen toplantıdayaptığı konuşmada "MSP ve AP yöneticilerinin bazı tutumlarını anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan "Enerjisıkıntısı daha da artacak" dedi.

3- AP GenelBaşkanı Süleyman Demiral bir konuşma yaparak"Ülkenin halini karanlık göstermekle bir yere varmak mümkündeğildir. CHP yıldırma siyaseti izliyor. CHP kendini iktidarolma sevdasına kaptırdı" dedi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı seçim konuşmasında "Demirel yakasını kurtaramamanın hırçınlığı içendedir.Cephe hükümetini silahlı korkuluklar bile kurtaramaz."dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş yaptığı seçim konuşmasında geri kalışımızın nedeni halka tepeden bakan aydınlardır. Ülkücü aydınlar milletimizle el ele verip meselelerimilli heyecanla çözecektir, dedi.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Fevzioğlu yaptığı konuşmadaiktidarı sert dille eleştirmiş "bugünkü iktidarın hayat pahalılığına çare bulamıyacaktır. İktidarın başındakiler gerçeklere saygısız bir tutum içindedirler" dedi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

8- NATO Avrupa Müttefikleri Komutanı Orgenaral HAIG Ankara'ya geldi. Ziyaret hakkında herhangibir açıklama yapılmadı.

9- NATO Konsey toplantısından sonra yayınlanan bildirideambargonun kalkması istendi.

10- Çağlayangil Yunan Dışişleri Bakanı ile kıta sahanlığıgörüşmelerinin en kısa zamanda başlamasını kararlaştırdı.

10 Aralık 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Plevne savaşlarının 100.yıldönümü nedeniyle bir -mesaj yayınladı. Korutürk Plfcvne Sasının Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve Türk ulusuıcesaret ve kahramanlığını belgelediğini belirterek "Türk tarihi ve Türkiye tarihînin önemli olaylarının ayrıntılı birşekilde ede alınıp değerlendirilmesinin daha sıhhatli sonuçgidilmesi açısından şüphesiz yararları vardır." dedi.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil "Atina dörtlügörüşmeye hazır değil" dedi.

3-Ani olarak Türkiyeye gelen NATO Başkomutanı AlexanderHaig Genel Kurmay Başkanlığındaki 3 saatlik bir brifingekatıldıktan sonra Ankaradan ayrıldı.

4-Maliye Bakanlığı Mal mukabili ve kabul kredili ithalat koşullarını yeni esaslara bağladı. Yeni ithalat koşulları tebliğde açıklandı.

5-Meclis Başkanı Cahit Karakaşı kutlama ziyaretinde bulunan Türk-iş yöneticileri Meclisteki bazı kanun, tasarı ve telliflerin öncelikle ele alınmasını istediler. Türk-İş yöneticileri ayrıca en az geçim indiriminin asgari ücret sınırıtolmasını istediler.

6-P1- Toptaşı cezaevinden 9 siyasi tutuklu gardiyanları bağl;diktan sonra jandarmalara ateş açarak duvardan atlayıp kaçt]lar.

7- Seçim olaylarında yurdun çeşitli yerlerinde dört kişiöldü.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde, meydana gelen trafik kazalarıda 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

9- KTFD Başkanı Rauf Denktaş BM1 de "Kayıplar"la ilgili üçicü komitenin toplanması güç kazandı." dedi.

10- Kipriyanu "Türklerle Rumlar tekrar bir arada yaşayabilirler," dedi.

11- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Mısır Devlet BaşkanıEnver Sedat'la görüştü.

12- Avustralya'deki seçimi iktidardaki muhafazakar koalisykazandı.

13- 1977 Nobel ödülleri isveç Kralı Charles Gustav tarafınıdağıtıldı.

11 Aralık 1977

1- Bütün yurtta yerel seçimler yapıldı» Seçimlerde yurdun

çeşitli yerlerinde 13 kişi öldürüldü, 87 kişi de yaralandı»

2- AP'den Konya milletvekili Oğuz Atalay, Ankara Milletvekili Mustafa Kılıç ve Mardin Milletvekili Şerafettin Elçi istifa ettiler„ Üç milletvekili durumun düzelmediğini ve düzelmeyeceğini gördükleri için istifa ettiklerini açıkladılarc

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı fiyat, kalite ve standartkontrolleri yönetmeliği değiştirilmiştir, Yeni yönetmeliğe göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kontrolörleri fiyat kontrolleri yapacaklar.

4- Carter "Gerekirse Orta Doğu'ya giderim" dedi.

5- IMF heyeti görüşmelere yeniden başlamak için Ankara'yageldi. Heyet 5 kişiden oluşuyor.

12 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel "Zorla hükümete kalacağım diye bir şey olamaz" dedi»

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "CHP'nin hükümet kurması güçlü olasılıktır." dedi,

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan "1973'e göre dahabaşarılı sonuçlar aldık" dedi.

4- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan "Seçimlerdeen güçlü ve gelişen parti MHP oldu." dedi.

5- İllerde Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları bellioldu. Buna göre 2 ilde CHP, 15 ilde AP, 5 ilde MHP, 3 ildeMSP, 2 ilde de bağımsız adaylar belediye başkanlığı kazandılar.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı,

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 5 kişi yaralandı. Gaziantep'te bir kız banka soymakisterken yakalandı.

8- Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre eski tip

5 liralıklar 9 Ocak 1978 tarihinde tedavülden kaldırılcaktır.

9- AP'den istifa eden üç milletvekili istifalarını MeclisBaşkanlığını bildirdiler.

10- Denizli-Pamukka.le arasındaki hemzemin geçitte yük treniyle bir minübüs çarpıştı 11 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı»

11- IMF ile görüşmeler Ankara'da başladı. GörüşmelerdeTürk Ekonomisinin 1978 yılındaki makro dengesi ele alındı.

12- Dördüncü iktisatçılar haftası başladı.

13- BM Komisyonu kayıp kişiler konusunda Türk görüşünübenimsedi. 3 sayılı komisyon bu konudaki karar tasarısınıoylamadan kabul etti. Kipriyanu dörtlü konferans önerisinekarşı çıktı.

14- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Ürdün'e gitti. CyrusVance Ürdün Kralı Hüseyin'le 3 saat görüştü.

13 Aralık 1977

1- AP Başkanlık Divanı ve Genel idare Kurulu ayrı ayrı toplanarak yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi, Toplantılardan sonra bir açıklama yapan Genel Başkan yardımcısı Nuri Bayar "arkasında desteği kalmamışsa hükümeti yürütmek bizimelimizde değildir. Seçim sonuçları hükümeti etkileyebilir." Dedi.

2- AP Balıkesir Milletvekili Cemalettin tnkaya "Bu hükümetle memleketin meseleleri çözümlenemez" dedi.

3- AET Tarım ürünlerinin ortalama fiyat artışlarının %2oranında tutulmasını istedi»

4- Karadeniz bölgesi fındık ihracatçıları birliğince yapılan açıklamaya göre 15 Kasıma kadar 465 milyon kilo fındıkihraç edilerek,, karşılığında 157 milyon liralık döviz sağlanmıştır.

5- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Federal Almanya SosyalDemokrat Partisi lideri Willy Brandt'ın başkanlık edeceğiTokyo'da yapılacak olan Sosyalist Enternasyonal toplantısınadavet edildi, Ancak Bülent Ecevit bu toplantıya katılamayacağını bildirdi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydanagelen anarşik olaylarda 3 kişi yaralandı 7 kişi de göz altına alındı,

8- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile görüşen Ürdün KralıHüseyin öteki bütün Arap ülkeleri Kahire toplantısına katıldığı takdirde Ürdünlün katılacağını açıkladı,

9- Kahire barış konferansı için İsrail heyeti Mısır'a gitti.

14 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel Genel idare Kurulu toplantısında "hükümetten çekilmeye gerek yok- Koalisyon bünyesinden loğan güçlükler üstesinden gelinemeyecekbîr durum olursa yetkili kurullar hükümette kalıp kalmamakararını özgürce tartışma ve almaya yetkililerdir," dedi,

2- Koalisyon partilerinin meclisteki 223*e düştü, Mete Tanve Güneş Öngiiı partilerinden istifa ettiler,

MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın başkanlığında toplanan Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra Erbakans "1978 de 40 ağır sanayitesisi tamamlanacaktır," dedi».

3- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avni Çarsancaklı verdiğiyazılı demeçte yerel seçimlerle ilgili MHP'nin kanaatleriniaçıkladıktan sonra "Millet, üçlü koalisyonu onayladı„"dedi»

4- AP Milletvekili Oğuz Aygün verdikleri demeçten dolayı"Beni ihraca kimsenin gücü yetmez" dedi»

5- AP'den istifa eden Mustafa Kılıç AP'ye dönmeyeceğiniaçıkladı,

6- Mahalli seçimlerin elde edilen sonuçlarına göre CHP715, AP 709, MHP 58, MSP 46, CGP 7, Bağımsız 170 belediye başkan seçildi,,

7- Irak, petrol borcu için 4 ay süre tanıdı.

8- Ankarada bulunan IMF yetkilileri "eldeki kaynaklarla4,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşemez»" dediler»

9- ABD'nin dış yardımlar konusundaki 1978 yılı içinde Türkiye'ye sağlanan 170 milyon dolarlık kredinin ilk bölümüneilişkin anlaşma Washington'da imzalandı.

10- İstanbul polisi 9 dernekte arama yaptı„ Kıbrıslı öğrencilerin kaçırılarak kurşuna dizilmeleriyle ilgili soruşturmalar sürerken kaçırılan öğrencilerden birisi kendisine gösterilen fotoğraflardan katili bulamadı„

11- Ekonomik ve Sosyal Etüdler konferans heyeti tarafındandüzenlenen seminerde 1977 yılı bütçesinin 40 milyar açıklakapanacağı belirtildi„

12- 4. iktisat Haftası açık oturumunda Prof0Nusret Ekin"Ücretler enflasyonun gerçek yaratıcısı değil»" dedi0

13- Maliye Bakanlığının hazırladığı bir raporda KİT'lerinzararının 11 milyar olacağı açıklandı,

14- Orta Doğuda barışı sağlamak için düzenlenen hazırlık konferansı Kahirede başladı, Begin aniden ABD'ye gitti,

15- ABD'de bir uçak düştü 29 kişi öldü.

16- ABD'nin Japonyaya karşı önlem alacağı açıklandı,

17- Küba Başbakanı Fidel Castro Fransız TV'sine verdiği birdemeçte "Carter ABD-Küba ilişkilerinde olumlu rol oynuyor."dedi.

18-Pakistan lideri Ziya-ül Hak 5 günlük resmi bir ziyaretiçin Çin Halk Cumhuriyetine gitti.

15 Aralık 1977

1- Başbakan Süleyman Demire! "Bu istifalarla hükümetin çekileceğini düşünmek yanlış olur» Hükümeti düşürmek için 226oya ihtiyaç vardır„ Bulsunlar 226'yi düşürsünler hükümeti, Bukadar sorun ortada dururken bir de hükümetten çekilmek niye"dedi»

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "Türkiye'nin dönemindeiçine sürüklendiği bunalımdan bizim kadar tedirgin olan bazıAP'liler de bulunduğu yolundaki inancımı öteden beri belirtiyordum» CHP'ye hükümet görevi düşecek»" dedi»

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan "AP'nin içinde bulunduğu huzursuzluk AP'nin kendi iç sorunudur» Bunun kısazamanda ortadan kaldırılacağını ümit ediyorum" dedi.

4- MHP Genel Sekreter yardımcısı Yaşar Okuyan "istifalarolayı AP'nin iç meselesidir» Gelişmeleri sessizce izlemek durumundayız»" dedi»

5- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu verdiği demeçte yerel seçimlerde MHP'nin aldığı oylara değinerek "Bu partininYozgat ve Elazığ illeri dışında aldığı oylar hile ve tertipmahsulüdür." dedi»

6- AP Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Balıkesir Milletvekili Cemalettin tnkaya partilerinden istifa ettiler» Buistifalarla AP'nin meclisteki sandalye sayısı 180'e düştü,

7- Kontenjan Senatörü Metin Toker Senatoda yaptığı bir konuşmada. Türkiyenin tüm sorunlarının temelinde Kıbrıs sorununun yattığını öne sürerek "Kıbrıs bir habis kanser gibi hergünTürkiye'nin çıkarlarından birşey yiyerek işliyor»" dedi»

8- THY Genel Müdür Nurettin Erguvanlı görevinden alınmış,yerine eski THY Genel Müdür yardımcısı Argun Yelutaş atanmıştır.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir açıklama yaparak, Bakanlığın saptadığı fiyatların üzerinde televizyon satışı yapan firmaların cezalandırılacağı bildirilmiştir»

10- iktisat haftasında konuşan Prof„ Aydın Yalçın "bugünküekonomik sorunların çözümünü siyasal alanda aramak gerekir,"dedi Güngör Uras ise "Plan staretejisi sanayide yavaşlamayıkabul etmiş görünüyor»" dedi» Prof» Sencer Divitçioğlu "Enflasyon süreci devamlı iğreti denge içindedir»" dedi»

11- DİE'nin yayınladığı istatistikte 1976 yılında 7 bin şirketin iş hayatına girdiği belirtilmiştir»

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 32 kişi gözaltına alındı»Ankara'da bir kahveye konulan patlayıcı madde infilak etti

17'si ağır 54 öğrenci yaralandı»

13- Yeni hükümet programını meclise sunan Yunanistan Başbakanı Karamanlis "Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye çalışacağım." dedi»

16 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel istifaeden AP'lilerle görüşeceğini belirterek, "Onların sıkıntılarını dinlemeden onları istifa etmiş saymam, Hükümet görevbaşındadır," dedi,

2- Ulaştırma Bakanı Yılmaz Ergenekon "Nurettin Erguvanlı™nın THY Genel Müdürlüğünden alınması teamüllere uygun değildir," dedi,

3- MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan "50 Müslüman ülke yeniden birbirleriyle kucaklaşacaktır," dedi,

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit iktidara geldiğindekognrenin kararını beklemeden Kıbrıs için çözüm arayacağınıbelirti ve "MC hükümetinin artık günleri sayılıdır. Hükümetsorunu çözüm noktasına ulaşmışken maceracılar gelişmeleritersine çeviremezler? Demokrasiye bağlı herkes kışkırtmalarakarşı olmalı, tuzağa düşmemelidir "dedi.

5- Partilerinden istifa ederi Mete Tan ve Güneş öngüt "MChükümetine kırmızı oy vereceğiz»" dediler«

6- Partisinden istifa eden Tuncay Mataracı'nın istifamektubu Meclis Başkanlığına geldi, AP'den istifa eden Mataracı "Böylece, gerekli formaliteyi de yerine getirdim,;"dedir

DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli "Demirel, güven alamayacağı belli hükümet, dediği Ecevit hükümetinin durumunadüştü," dedi,

7- Milli Birlik Gurubu Başkanı Fahri özdilek CHP GenelBaşkanı Bülent Ecevit'le yaptığı görüşmeden sonra "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun değerlendirmesini yaptık»Türkiye'nin bugünkü durumunda biraz daha beklemenin göstereceği neticeler önem taşımaktadır' dedi,

8- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan verdiğidemeçte "Seçimlerde mükerrer oy kullandırmak,, hile yapmak»terör ve baskı yoluna gitmek MHP'nin değil ancak CHP'ninczelliklerindendiro" dedi.

9- İzmir'de deprem oldu, 23 bina hasar gördür Okullar tatil edildi,

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, 30 kişide y.aralandıa

12- BM Güvenlik Konseyinde, Kıbrıs'taki Barış Gücünün görevinin 6 ay uzatılması kararlaştırıldı.

13- ABD Başkanı Carter "Önde gelen Arap ülkeleri» İsrail'lebarış anlaşması imzalamak istiyor» Barışı FKÖ engelliyor"dedi<

14- Hollanda'da 7 aydır devam eden hükümet bunalımı bitti.Hıristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşan Dovan Agtbaşkanlığındaki koalisyon kuruldu.

17 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel partisinden istifa eden milletvekilleri ile temasların sürdürüldüğünübildirmiş "Bir kaç gün içinde herşey belli olacaktır, Bu arkadaşların sıkıntılarına çare bulmak görevimdir," dedi r.

2- MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan "AP, içindeki sarsıntıyı kısa zamanda atlatacaktır, APden ayrılanların CHP'nin kurulacağı bir hükümete destek olacaklarını zannetmiyorum. Aksi takdirde kendilerini inkar etmiş olurlar o" dedi,

3- MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş partisinin Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen 3CTürk Gençlik kurultayında "Gençlik silahları barakıp emperyalizme karşı birleşmeli. Bu ülkede en kuvvetli biziz, siziönümüzdeki yıllarda zaferlere götüreceğim»" dedi,

4- Maliye Bakanı Cihat Bilgehan "IMF ila anlaşma Ocak ayına kalabilir. Ekonomik istikrarı sağlayacak ve 1978'de sürdürülecek önlemler için anlaşmaya varıldı' dedi.

5- CHP’li Prof- Besim Üstünel "Gelişmekte olan ülkelerinyeni ekonomik düzen isteklerini gerçekleştirmek için siyasalgücü ellerine geçirmeleri gereklidir," dediu

6- CGP Genel Yönetim kurulunun yayınladığı bildiride Türkiyenin içinde bulunduğu durum anlatılmış "Vicdanlarının sesini dinleyen TBMM üyelerinin bu duruma mutlaka çare bulacaklarına inandığımızı belirtmiştik, Bu inancımız doğrulanmaktadır, Bu vahim gidişe dur demek zorunluğu vardır," denildi,

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi 81dü3 5 kişi de yaralandı. Yaralananların arasında CHP Gaziantep Senatörü Selahattin Çulakoğlu bulunmaktadır.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, 10 kişi yaralandı» çeşitli yerlere patlayıcımadde atıldı»

9- Fas’ın Mısırı FKÖ ve. Suriye ile barıştırmaya çalışıyor,israil Başbakanı Menahem Begin Orta Dcğu sorunu ile ilgili barış Önerilerinin içeriğini ABD Başkanı Carter ve birkısım senatörlere açıkladı»

10- Pakistan'daki kriket maçında yapılan gösterilerde Butto'nun eşi ve kızı yaralandı.

18 Aralık 1977

1- Bakanlar Kurulunun yaptığı 4,5 saatlik toplantıda TBMM'yesunulması kararlaştırılan anarşi ile ilgili yasa tasarılarının tümünün daha önce lf MC döneminde meclislere sunulmuş veKadük olmuş tasarılar olduğu saptanmıştırc

2- Genel İdare Kurulu yayınladığı bildiride, "İktidar olmauğrunda heryolu meşru gören bu yöneticiler AP'deki bazı gelişmelere umut bağlamışlardır.. CHP yöneticileri bu sefer dealdanmış olacaklardır." dedi.

3- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş seçim kampanyasındaçıkan olaylar için "Urfa ve Nizip'teki olayları bizimkilerçıkarmış s a onları MHP'den ihraç edeceğim." dedi.

4- AP'den istifa eden 10 milletvekil "Milli menfaatleri korumaya muktedir bir koalisyon hükümeti kuracaklara müstakilgurup olarak yardımcı olacağız, Ülke sorunlarına samimiyetleçözüm getireceğine inandığımız koalisyon hükümetine yardımcıolacağız." dedi.

5- AP Genel Başkan Yardımcısı Sadettin Bilgiç "açıklamayıben de duydum.Onların açıklamasını bekliyelim bakalım şimdilik fazla birşey söylemek erken.' dedi.

6- Genç ilçesi belediye başkanlığı itiraz üzerine AP'denCHP'li adaya geçti. Bingöl il seçim kurul başkanı CHP'ninbaşvurusu üzerine AP adayının kazandığı belediye başkanlığıseçimlerinde kullanılan oyların sayımının yeniden yapıldığını, sayım sonunda CHP .adayının daha çok geçerli oy aldığının saptandığını söylemiştir.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen, trafik kazalarında 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

8-Yurdun çeşitli yerler-nde meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişi öldü.

9- IMF ile bir süreden beri yapılan görüşmeler ertelendi.

10- 1,5 saatlik elektrik kısıntsı başlıyor.

11- İsrail Başbakanı Menahem Begin'in Washington'da yaptığıaçıklamaya göre ABD Başkanı Carter İsrail'in önerilerinionayladı.

12-Mısır Süveyş'ten geçen Sovyet gemilerinden para almayabaşladı.

13- Kıbrıs Rum Devlet Başkanı Kipriyanu'nun oğlu limasol'dayapılan pazarlık sonucu EOKA-B örgütü tarafından serbestbırakıldı.

14- Yunan elçisinin tedhişçilerle ilgisi var diyen YorgasHacinikolayus adlı tüm gazeteci tutuklandı,

19 Aralık 1977

AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel "Gidiyoruz diyene güle güle git demeyiz, tstifa edenlerle temaslar sürüyor. Meselenin açıklığa kavuşması birkaç gün alır," dedi

1- MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan "10'ların CHP'ye destek olmayacağı anlaşıldic AP'denistifalar ortaya çıkan sarsıntının giderileceğini sanıyorum.Onlar CHP'yi destekleyecek bir topluluk değildir," dedi.

2- CHP, CGP ve DP Genel Başkanları siyasal gelişmeler değerlendirdiler, Ecevitj Feyzioğlu ve Bozbeyli ile görüştü.Görüşmeden sonra Ecevit "hükümetin karşısında 226 oyun gerçekleştiğini ve Demirel, hep 226 dan söz ederdi şimdi nasılbir tavır takınacağını bekliyorum," dedi. Feyzioğlu ve Bozbeyli de "görüşmelerin süreceğini söylediler,

3- Danıştaydan karar alan kaydı silinmiş Eğitim Enstitüsüöğrencileri kayıtlı bulundukları Eğitim Enstitülerine başvurarak tekrar okullarına kabul edileceklerdir.

Milli Güvenlik Kurulu toplanmış Anarşik olaylar ve dışpolitika konularını ele almıştır. Toplantıda ayrıca DışişleriBakanı Çağlayangil Strazburg'daki Avrupa konseyis Brükseldeki NATO Bakanlar Konseyi çalışmaları ve Mısır gezisi hakkında bilgi vermiştir o

4- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü,

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldüs 7 kişi de yaralandı.

6- MKE 3S7 milyar liraya 5 yeni yatırım yapacak.

7- AET"de dokumacı ülkelerle varılan anlaşmalar yürürlüğegiriyor.

Pakistan devrik Başbakanı Butto’nun kızı Benazir Buttohalkı isyana teşvik ettiği garekçesiyle tutuklandı.

8- Libya ve Irak petrole % 23 zam istiyor. OPEC toplantısında büyük zam, ılımlı zam ve fiyatların dondurulması tartışılıyor.

9- Filistin Kurtuluş örgütü israil Başbakanı Menahem Beginin barış planını reddetti. Mısır diplomatları ise İsrail'inönerilerini ihtiyatlı bir iyimserlikle karşıladılar.

20 Aralık 1977

1- AP'den iki istifa daha oldu. Enver Akova ve Ahmet Karaaslan'ın ayrılmaları ile AP'nin meclisteki sandalye sayısı178'e düşerken MC’nin üye sayısı. 218’e indi. AP Senato gurubunda AP'li bütün bakanların istifa etmeleri istendi. GenelBaşkan Yardımcısı Nuri Bayar "bizden ayrılanların bildirilerinde ne yazmışlarsa onu yapacaklarını sanıyorum," dedi.İsmet Sezgin ise "kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Muhalefetin gensoru vermesini beklemek AP'nin daha da yıpranmasınayol açabilir' dedi.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran İnan "Koalisyon hükümeti azınlığa düşmesine rağmen AP istifa etmemekte direndiği için parti itibar kaybediyor." dedi.

3- MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk "Ortada henüz birhükümet bunalımı yok. Bu bir partinin iç meselesidir» Hükümetortağı parti olması dolayısiyle hükümeti dolaylı bir etkilemektedir «" dedi.

4- İş adamı Vehbi Koç "Kemerleri akıllıca sıkarsak, ekonomik kararlara küçük politika oyunları karışmazsa dar boğazdan çıkılacağına inanıyorum. Politikacılar geçmişi unutupberaber çalışmalıdırlar, enerji dışında yeni yatırım yapılmamalıdır."

5- Maliye Bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğüne bakanlık müşaviri Ahmet Feyyaz Sancar atandı.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldüs 18 kişi de yaralandı.

7- OPEC toplantısı Karakas'ta başladı, Suudi ArabistanPetrol Bakanı Ahmet Zeki Yamanı "Petrol'e bugün zam yok,Fakat, fiyatların 1980 yılında artacağını,1990 yılında isekorkunç bir artışın beklendiğini" söyledi.

21 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel AP'denistifa eden 12 milletvekilinin hükümeti bunalıma düşürmesiüzerine "hükümete talip kim? CHP, gelsin alsın," dedi,

2- 12 lerle İstanbul’da görüşen Ecevit "hükümet, sorunu birkaç gün içinde sonuca varacak. Hükümetin düşmesi kesinlikkazandı. İyi niyetli parlamenterlerin kendiliklerinden doğruyolu bulmaları çok saygıdeğer bir davranıştır. Bu hükümetçekildikten veya düşürüldükten sonra çok daha geçerli ve tutarlı bir hükümet kurulması olanağının bulunduğu bellidir»"dedi.

3- AP Genel İdare Kurulu toplantısında "gensoruyu bekleme"kararı aldı, Nuri Bayar "CHP'yi istediği konu veya konulardagensoru önergesi vermeğe davet ediyoruzs" dedi.Partisinin gurup toplantısında konuşan Süleyman Demirel"Güçleri varsa düşürsünler mücadelemizden yılmayacağız vedönmeyeceğiz, Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." Dedi.

4- MHP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Alpaslan Türkeş"Meclîs hükümetlerin görevini sona erdirmeye karar verdiği anhükümetler değişir, önümüzdeki günler ne olacaksa buna göreolacaktır» Siyasi partiler kanunlara saygılı davranmalıdır,"dedi.

5- Kapıkule TIR Gümrüğü Müdürü Adnan İğdır'ın görevdenalındı.

6- Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner iş adamları ve sanayicilerle japtığı toplantıda "Türkiye ekonomisi suni teneffüsleyaşıyor" dedi,

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 20 kişi yaralandı.

9- Karakas'ta petrole zam için bir karar alınamadı, Petrolfiyatları 6 ay süreyle zonduruldu.

10- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a karşı olan 400 subaytutuklandı.

22 Aralık 1977

1- Hükümetin içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlaşıyla ulusal birliği zedeleyip Türkiye'nin gelişmesini engellediği halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediğive Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle Gensoru verildi, Gensoru nedeniyle Bakanlar Kurulu toplanamadı ve atamalardurduruldu»

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "Barış ve huzur dönemiyaratmak için hükümete gelmek istiyoruz o Hükümet sorunununçözümünü geciktirici yöntemler uyguluyor.

3- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "hükümetin milletmeclisinde gerekli çoğunluğun desteğini kaybettiği açıkçaortaya çıktığına göre, AP Genel Başkanının mevcut bunalımımümkün olduğu kadar uzatacak bir yolu seçmiş olmasını memleket yararına görmüyorum," dedi.

4- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli "AP'nin istifa yerinebir gensoruyu davet ederek zaman kazanmaya gayret etmesimillet hizmetleri bakımından büyük zararlar getirecektir.

5- Basın suçlarının affı için yasa teklifi yapıldı.

6- DiSK'in olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

7- Türk-Sovyet işbirliği toplantısında Sovyetler Türkiyeyepetrol satmayı kabul etti.

8- ABD doların değerinin korunması için bütün önlemlerialacak» Başkan Carter "petrol tüketimini kısıtlayacağız»"dedi.

9- ABD'nin Lousiana eyaletinde Missisippi ırmağı kenarındaki buğday silolarında meydana gelen bir patlamada 25 kişiöldü, 11 kişi yaralandı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü,12 kişi de yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıs çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atıldı.

23 Aralık 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel "Koltukikramı ile kurulan hükümet hayretmez. Hükümetin zaman kazanmak için gensoru verilmesini zorladığı ileri sürülüyorc Bunlar garip iddialardır» Bu hükümet eninde sonunda gidecek olduğuna göre bir hafta daha hükümet etmenin ne anlamı olacaktır. Yeni kurulacak olan hükümetin dibinde entrika varsa ozaman söylenecek çok şey vardır. Koltuk ikramı ile hükümetkurmak entrika değilse ne entrikadır?" dedi»

2- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan "Tekelcisermaye çıkarları için CHP hükümetini istemektedir."dedi.

3- CGP Genel İdare Kurulu yayınladığı bildiride "Demirelbaşkasını suçlamadan yapılan uyarıları hatırlamalı" dendi.

4- DP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan "MC'ye kırmızıoy vereceğime" dedi.

5- İçişleri Bakanı Korkut Özal "Türk idarecileri yetkileribakımından çaresizdir, anarşiyi hükümetler önleyemez bütünolayların nedeni siyasi değildir» Toplumdaki bunalımın sonucudur," dedi.

6- İthalatçılara Mal karşılığı ya da kabul kredisiyle ithalhakkı tanındı.

7- Elektrik kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

8- MlSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı “Hükümetin görevden ayrılması yeni bir kargaşa dönemi doğuracak.” dedi.

9- Toptan eşya fiyatları bir ayda % 4,6 artış gösterdi.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişi öldüs 61 kişi yaralandıs çeşitli yerlere patlayıcımaddeler atıldır.

24 Aralık 1977

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk "Yeni hükümetçok zor teşkil edilir. 12 bağımsız 12 parti demektir, AP içindeki rahatsızlıklar ve 11 milletvekilinin istifası hükümetinarkasındaki çoğunluğu yitirmesi bugüne kadar sadece AP içinde, görüşülüp tartışılmıştır. Hükümetin bozulmasından MSP'ninsorumlu tutulamayacağını" söyledi.

Bağımsızlar yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "mevkive makam beklemiyoruz, Demokratik kural ve teamüllerden sapmadan meclisin çoğunluğuna dayanan bir hükümetin kurulmasınayardımcı olunmalıdır Yahşi bir hesabımız yoktur. Ülkeninyeni bir buhrana sürüklenmemesi için üzerimize düşen görevleri hiçbir sorumluluktan kaçmadan sonuna kadar sürdürmeyekararlıyız o" dendi.

2-TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi "Şimdi ortaya CHP sürülmektedir. CHP hükümet olacaktır. Halkımıza CHP'yi iktitardadeneme imkanına bu dönemde kavuşacaktır»" dedi.

3- İzmir'de toplanan Enerji panelinde elektrik, kaynaklarının yanlış seçildiği iddia edildi.

4- DİSK olağanüstü genel kurulunda örgütler arasındakiilişkiler bir iç savaş haline dönüşmek üzeredir»" dendi,

5- TRT-DER Genel kurulunda özerkliğin ve tarafsızlığın enönemli koşulu olarak TRT Genel Müdürünün seçimle iş başınagetirilmemesi istenmiştir.

6- Türkiye'ye giren yabancı TIR'ların personeline her girişte 300 dolar karşılığında döviz bozdurma zorunluğu getirildi. Görevliler harcanmayan Türk liralarını çıkışta dövize çeviremiyeceklerdir.

7- Üst kademeden bir MİT görevlisi casusluk iddiası ileAnkarada tutuklandı.

8- Yurt dışında çalışan işçilerimizin dolar olarak gönderdikleri döviz miktarı 1977'nin 10 ayında 835 milyon 844bin dolara ulaştığı Merkez Bankasınca açıklandı.

9- İstanbul Belediyesi sahipsiz çocuklar için barınak veiş atelyeleri yaptıracak.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

11-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 6 kişi yaralandı, çeşitli yerlere patlayıcı maddeatıldı, İzmir’de bir fabrikanın kasası soyguncular tarafındankaçırıldı.

12- Brejnev "Nötron bombası insanlık dışıdır," dedi.

13- Detente uygulamasından buyana ABD'deki sovyet ajanlarının sayısı iki katına çıktı.

14- Atina, Kıbrıs'tı rum mülteciler için l milyon lira bağışta bulundu.

15- Ambargonun kalkması şartı ile Atina'nın NATO çalışmalarına katılmasını kabul ettik.

25 Aralık 1977

1- Eski Cumhurbaşkanlarından, eski CHP Genel Başkanı ismetinönü ölümünün 4. yılında Anıt-Kabirdeki mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı.

2- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "yeni beliren hükümetbuhranından kısa zamanda sıyrılamamız ve kısır parti çekişmelerinden kurtulmamız lazımdır. MHP olarak milli ana davalar üzerinde ittifak etmeye topluma huzur, barış, kardeşlik ve sevgi göstermede elele vermeye bütün partileri davetediyoruz" dedi.

3- MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk "partimizin yaptığı mücadele doğruyu, hakikati halkımıza anlatmaktır. Türkiyeyi yabancı mihraklara teslim etmemek ve müslüman Türkiyeyi kurtarmak için mücadele etmekteyiz" dedi.

4- "Bağımsızları geri döndüreceğini" söyleyen SaadettinBilgiç için Konya bağımsız milletvekili Oğuz Atalay "eskikomitacılık oyunlarının artık iflas ettiğini bilmesi gerekir. Kimseyi avutmasın, avcunu yalasın." dedi.

5- DP Konya milletvekili ve genel başkan yardımcısı Dr.Faruk Sükan "bugünkü hükümetin devletin hükümranlığını koruyamadığını" söylemiş "başta hükümet olmak üzere Türkiye BüyükMillet Meclisi, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Adalet Cihazı dahilbütün devlet kuruluşları anarşinin tehtidi altındadıf"dedi.

6- AP Ankara milletvekili Oğuz Aygün verdiği bir demeçte"CHP'nin bağımsızlarla kuracağı hükümetin sıhhatli olmayacaktır" dedi.

7- MSP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan ağır sanayi 50 milyar ayrıldığını söylemiş "1976 yılında 100 büyük tesisin temeli atılmış bunlardan 15'i gerçekleşerek işletmeye girmiştir. 1978 yılında ise 40 tanesi dahahizmete açılacaktır" dedi.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran inan 1978 yılında Türkiye'nin 900 milyon KW'lık bir elektrik enerjisiaçığı olacağını ve bunun ortalama günde 6 saatlik bir kısıtlama demek olduğunu söyledi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda biri polis olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

11- Mısır Devlet başkanı Enver Sedat ile israil BaşbakanıMenahem Begin Ismailiyede ikinci kez buluştular.

12- Sinemanın ünlü aktörü Charlie Chaplin 88 yaşında İsviçre"de öldü.

26 Aralık 1977

1- Bakanlar Kurulu gensoruyu görüştü. Başbakan SüleymanDemirel "gensoru için hükümetin söyleyeceği çok şey vardır.Hükümet henüz görev başındadır. Bu görevi bize verenler bunutekrar alıncaya kadar görevde kalacağız.

2- Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak "hükümetin durumu malum.Bakanlığımız tek başına halledeceği bir şey yok. Hükümetiminbu durumu karşısında çalışmalar durdurulmuştur." dedi.

3- Çalışma Bakanı Fehmi Cumalıoğlu 12 lerin MSP'den şikayetlerini yanıtlarken "bizi ciddiyetsizlikle itham edeyorlar. Okendi ciddiyetsizlikleridir. Ciddiyetten herhalde haberleriyok." dedi.

4- CHP'li Hayrettin Uysal Gensoru görüşmelerinde Anayasa ve içtüzük kurallarının uygulanmasını istedi. CHP Danışma Kurulu toplantılarına katılmadı. Toplantıya gelen AP, MSP veMHP temsilcileri CHP'yi savunma hakkını kısıtlamakla suçlamışlardır.

5- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit bir açıklama yaparak"henüz gensoru aşamasındayız. Şu ana kadar hiçbir kisme ileveya kurulla bakanlıkların dağılımları konusunda hangi kbakanlığa kimlerin geleceği konusunda herhangi bir görüşme yapmışdeğilim. Bu aşamada henüz böyle ayrıntıları kendi kendimedüşünme hakkını bile kendimde görmem. İstişari görüşmeler deçok genel düzeyde kalmıştır." dedi.

6- AP Ankara milletvekili Oğuz Aygün "siyasi, sosyal veekonomik hayatımızın bugünkü şartlarda AP ve CHP işbirliği dışında düzeltilmesi mümkün değildir"dedi.

7-CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit gensoru önergesinin oylanacağı güne kadar hiçbir CHP milletvekilinin Ankara'dan ayrılmamasını istemiş ve "kış nedeniyle Ankara dışına çıkanmilletvekillerinin geri dönemiyeceğini" söylemiştir.

8- Gensoru görüşmeleri için meclisteki güvenlik önlemleriartırıldı. Meclis başkanı Cahit Karakaş "meclis çalışmalarınındüzenli ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve bu arada kişilerin güvenlik içinde bulunmaları bakımından yparlamenterlerin yardımlarına güvenmekteyim" dedi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

10- İsparta cezaevinde isyan çıktı. Çıkan isyan 4,5 saate bastırıldı. Olayın elebaşısı olarak 10 kişi tespit edildi.

11- Küba lideri Fidel Castro "Afrikadaki Küba askerlerinigeri çekmiyeceğim" dedi.

12- Enver Sedat ile Menahem Begin ortak bir basın toplantısıyaptılar. Toplantıda yaptıkları açıklamalara göre İsrail'ingeri çekilmesi konusunda ilerleme kaydedildi.

27 Aralık 1977

1- Hükümet hakkında verilen gensoru önergesinin gündemealınması konusu TBMM’de görüşülerek oylamaya sunulmuş, neticede 8 red oyuna karşı 424 oyla gensoru önergesi gündeme alındı. Görüşmelerde: önerge sahiplerinden CHP Gurup başkanvekili Altan Öymen "bu hükümetin ulusal savunma sorunlarımızı üçyıl askıya alması tam bir sorumsuzluk örneğidir," dedi, MHP Gurubu adına Elazığ milletvekili M. Tahir Şaşmaz "partilerinin birbirleriyle çekişmeyi bir tarafa iterek birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. MSP gurubu adına Kars milletvekili Abdülkerim Doğru "gensoruda bahsedilen sorunlardan çok meclis aritmetiği değiştiği için bu önergenin verildiğini"söyledi. AP gurubu adına izmir milletvekili Talat Asal "buönerge CHP sayın genel başkanının ünlü telaşçılığı ile ve kendi zihniyetiyle alelacele hazırlanmış bir önergedir" dedi.CHP gurubu adına Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal "ülkeyiiki cepheye ayırıp birbirini düşman ilan eden bu hükümet modeli devam ettiği sürece yaraların sarılması ülkeye barış vekardeşliğin gelmesi olanak dışıdır" dedi. Hükümet adına konuşmalara cevap veren Başbakan Süleyman Demirel yaptığı konuş mada "hükümetler gelir, gider bugün biz oluruz yarın başkası olur. Bunların kaderini millet ve meclis tayin eder. Burada medeni bir geleneği yerleştirmekte zaruret vardır. Bugensorunun açılması lazımdır. Bizi savunma imkanından mahrumetmeyiniz" dedi.

2- İçişleri Bakanı Korkut Özal senatoda yaptığı konuşmada"bugün Orta öğrenim kuruluşları dahi politikaya ykaymış durumdadır. Hatta ilkokullara bile politika girmiştir. Disiplinmekanizması çalışmadığı için bütün bu olayların sorumluluğugüvenlik kuvvetlerine yıkılmaktadır." dedi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistik gazinoların yılbaşıtarifelerini serbest bıraktı. Belediye teftiş müdürü "serbest tarife nedeniyle yılbaşını lüks bir gazinoda geçirenler5000 liraya kadar hesap ödeyebilir" dedi,

4- KİT'lerin üretimi % 14 arttı.

5- Tuz gölüne akıtılan sel suları tuz üretimini azaltıyor.- Sultanahmetteki tarihi akademi binası yandı. Sabotajdan şüphe ediliyor. Yangından hemen sonra yapılan araştırmadabinanın çevresinde bir benzin bidonu bulundu.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardal öğrenci vurularak öldürüldü, 71 kişi de yaralanmıştır.Bu arada Hacettepe Üniversitesi mühendislik fakültesi fizik bölümübaşkanı Prof.Yalçın Sanalan kimliği belirlenemeyen kişilerinsaldırısı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır,

8- Filipinlerde havaalanını basan 50 kişi 2 sivili öldürdüler.

28 Aralık 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkj Başbakanlığa öğretim üyelerine yapılan saldırılarla ilgili olarak bir yazı gönderdi,Cumhurbaşkanı Başbakanlığa gönderdiği yazıda "üniversite öğretim üyelerine yapılan saldırıların önlenmesi için hükümetçegerekli tedbirlerin alınmasını" istedi,

2- AP'nin çağırışı üzerine toplanması gereken Danışma kurulu CHP'nin katılmaması nedeniyle toplanamadı,

3- Danışma kurulunun toplanamasından sonra iktidarı oluşturanüç partinin temsilcileri bir araya gelerek, ortak bir deklarasyon yayınlamış ve Meclis başkanı Cahit Karakaşı istifayadavet etmişlerdir. Deklarasyonda meclis başkanı Cahit Karakaş'ın fahiş hataları ve yalnış teamüllere sebep olmak suretiyle Millet Meclisi başkanlığı gibi ulvi bir makamı yıprattığı gerekçesiyle özetle "itham altında bırakılarak müdafahakkının verilmemesi bir hadisedir» Ancak Yüce Meclis Başkanlığının tarafsızlığı çiğnenerek buna alet edilmesi çok üzücüdür" denilmiştir,

4- Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof» Sanalan'ın vurulması üzerine, Hacettepe Üniversitesi bir yıl süreyleöğretime kapatıldı. Üniversite Senatosu her ay toplanarak kapanma kararı üzerinde durum değerlendirmesi yapacak, Hastaneçalışmaları, kapatma kararının dışında kaldı.

5- DİSK'in yapılan olağanüstü Genel kurulunda genel Başkanlığa Abdullah Baştürk seçildi. Genel sekreterliğe de FehmiIşıklar seçildi,

6- DPT'nin yayınladığı rapora göre 10 yılda geçim % 30 oranında, gerçek ücretler ise % 175 oranında arttı, özel kesimücretlerinde en büyük artış petrol ürünü ve dokuma sanayilerinde oldu0 Kamuda ise tütün ve metal işleme daha önde yeraldı.

7- TÜRK'İŞ'e bağlı DYF-İŞ ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaimzalanan toplu sözleşme ile ilgili 5 aylık geçmiş farkların iki ay geçmesine rağmen ödenmemesi sendika ile genelmüdürlük arasında anlaşmazlığa yol açmıştır,

8- İstanbulda Türk ve Yabancı özel okullarda öğrencilerdenalınan yıllık ücretler yeniden düzenlenmiştir.

9- Tekel Genel Müdürlüğünden açıklandığına göre Kahve satışfiyatları Ocak ayından itibaren % 50 oranında düşürülecektir.

10- MHP İstanbul il başkanlığı milliyetçilere yapılan saldırıların yoğunlaştığını belirterek "eğer misillemeye kalkışsakyapılanların bin katı ile karşılık verebilecek güçteyiz"dendi.

11- Demokratik sol görüşü benimseyen birlik ve derneklerinoluşturduğu bir "demokratik sol dernekler federasyonu" kurulmuştur.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 6 kişi yaralandı. Geçen gün kimliği belirsiz kişilerce vurulan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profc Sanalan'ın yapılan ameliyat sonucu vücudundan 4 kurşun çıkarıldı.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

14- Önceki gün İstanbul iktisadi ve ticari ilimler akademisinin yanması ile ilgili olarak profesörler kurulu akedemininbir sabotaj sonucu yakıldığını bir bildiri ile açıkladı.

15- Rodezya'da güvenlik kuvvetleri ile gerillalar- arasındaçıkan çatışmada 52 kişi öldü.

16- Iran Şahı Rıza Pehlevi eşi Farah Pehlevi bir süredir öğrenci karışıklıklarına sahne olan Tahran Üniversitesinin sorumlu yöneticiliğine atamıştır.

29 Aralık 1977

1- Hükümetle ilgili gensoru görüşmelere yapıldı.

2- Gensoru görüşmelerinde AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel "CHP sayı hesabı yapıp buraya gelmiştircSonucavarmak istiyor» Yoksa kalkınmaymış, anarşiymiş CHP'nin şu anda umurunda değil, Kapkaççı bir iştir. Doğrudan doğruya boğmacadır» Buna ne ihtiyaç vardı oylamaya ulaşırsınız0Güneşgene yarın doğar. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu kadar telaşa nelüzum var,, CHP hırs ve tamah içine girmiştir. Hükümet nasılolcak? Bu kendince malum kamuoyunca meçhul „ Bu meçhul malum hale gelirse kombinezonları bozulur Telaşı dahıdur. Aslında bu çeşit işlere gerek yoktur. Hükümetler gelir gider," dedicCHP adına konuşan Hayrettin Uysal "hükümetin bir saat bile yerinde kalması sakıncalıdır, Türkiye'nin bu hükümeti 2,5 saatdaha sırtında taşımaya tahammülü yoktur" dedi, MHP adına konuşma yapan Yusuf özbaş ise "CHP, iktidar olmak için herkesleher şartla ortak olabilir. Onlar için iktidar hizmet kapısıdeğil nimet kapısıdır," dedio HSP adına konuşma yapan HüseyinErdal "gensoru önergesinin hükümetin değiştirilmesi amacıylaverildiğini "bildirmiş "yıllardır çözümlenmeyen sorunları 4.,5aylık hükümete sormanın bir anlamı yoktur o" dediç

3- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş Danışma Kurulunu toplantıya çağırmış ancak, hiçbir gurup temsilcisi bu çağırıyakatılmamıştır» Başkan Karakaş basına bir açıklama yaparak"Sayın gurup temsislcilerinin hiçbirisi görüşme saatlerininuzatılması konusunda istekli değiller" dedi.

4- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldü, 2 kişi de yaralandıc Cerrahpaşa Tıp Fakültesibir bildiri yayınlayarak "düşünce özgürlüğünü yurt severliğin, halkını, öğrencisini sevme ve saymanın tabanca kurşunuile ortadan kaldırılamayacak kadar kutsal inanış ve duygularolduğunu çağdışı kafalar bilmelidir" dendi, istanbul Üniversitesi tüm ilgilileri kınamak ve uyarmak için 10 gün tatiledildic iTÜ'nün Maçka binaları Ülkücü olduğu bildirilen birgurup tarafından 10 saat işgal edildi.

6- ABD Başkanı Carter 6 ülkeyi kapsayan gezisine Polonyadan başladı.

7- İsrail Meclisi Begin'in Orta Doğu ile ilgili barış planını onayladı, Ürdün ise Begin'in barış planını reddetti,,

8- Portekiz'in Sosyalist Parti lideri Mario Soares'e yinePortekiz'de hükümet kurma görevi verildi.

30 Aralık 1977

1- Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar yeni yıl dolayısıyleyayınladığı mesajda "Ordu politika dışında kalmaya kararlıdııAşırı faaliyetler son derece tehlikeli boyutlara ulaşmıştır,Bu faaliyetlerin devamının topyekün savunmamızı zaafa uğratacağının gözden uzak tutulmaması gerekirc" dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel "yeni yılı büyük ümitlerlegirilmemesine bir sebep yokc Meclis karar verir hükümet gider.Kimse kendini anayasadan üstün sayamaz" dedi.

3- TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu "son bir yıliçinde eğitimkurumlarında yapılan operasyonlar eğitim sistemini son derece yozlaştı'rmış, Orta ve yüksek öğrenim kurumlarınıyurtsever gençlerimiz için yaşanılmaz bir hale getirmiştirüÖğretmenlere yapılan saldırılar gençlere yapılandan hafifdeğildir" dedi.

4- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında l kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda l kişi öldüs 3 kişi de yaralanmıştır. Çeşitli yerlerepatlayıcı maddeler atılmıştır.

6- İzmir NATO Karargahına Amerika'lı yerine bir Türk subayıkomuta edecek.

7- Noel yortusu tatilinden dönen İspanyol deniz piyadelerini taşıyan bir otobüs kamyonla çarpışmış 24 deniz piyadeeri ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştır.

8- Carter "eski ideolojik görüşler artık değişti," dedi.

9- Kipriyanu "1978!in Kıbrıs sorununa çözüm başlangıcı olacağını umuyorum" dedi.

Türkiye Pakistan'dan 120 biri ton fuel-oil satın aldı.

31 Aralık 1977

1- Gensoru oylaması yapıldı» Cumhuriyet döneminde ilk kezgensoruyla hükümet düşürüldü, Gensoru oylamasında hükümete 218 güven oyuna karşılık 228 güvensizlik oyu verildi.

2- Demirel Meclisteki oylamadan sonra Çankaya köşküne giderek Cumhurbaşkanına hükümetin istifasını sundu. CumhurbaşkanıFahri Korutürk istifayı kabul etti.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel "Eğer bazı arkadaşlarımız bakanlık verilerek bağımsızİaştırıldıysa bu fevkaladesakin bir yoldur» Bu işin önü alınmaz» Demokratik kurallariçinde bir an önce bunalımın çözülmesini diliyoruz"dedi.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan "yeni bir hükümetbuhranı doğmuştur,, Meclis hükümet hakkında kanaatini ortayakoymuştur„ Saygı ile karşılıyorum" dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "demokrasilerin faziletiburadadır. Hükümetler milli iradeyi temsil eden Meclisler tarafından devamlı denetim altındadır. Meclis hükümetin görevineson vermiştir," dedi.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "yenibir hükümetindemokratik yoldan gereksiz zaman yitirmeden kurulması lazımdır," dedi,

7- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "kendi içinde tutarlı

ve uzun ömürlü bir hükümetin kuruluşunun kısa bir sürede sağlanabileceği umudunu taşıyorum»" dedi.

8- Yeni yıl dolayısiyle siyasi parti liderleri mesajlar yayınladılar, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit "tüm demokrasi yeni bir sınavdan geçiyor. Tüm yurttaşlarıma barış ve esenlik içinde başarılı ve umutlu yıllar dilerim" dedi.

9- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel "Türkiye 1978'e demokratik mekanizmanın işlerliğini korumuş olarak girmektedir,"dedi.

10- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "gençler silahı bırakıpomuz omuza vermeli ve birbirlerine sevgiyle yaklaşmalıdırlar,"dedi,

11- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu "Milletiniz sorunlarıgören planlı ciddi, dürüst, hesaplı bir yönetime muhtaçtır,layıktır," dedi.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda-1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

14- Vietnam birlikleri Kamboçya'ya saldırdı, Kamboçya komşusuile diplomatik ilişkilerini kesti.

15- Carter gezisine devam ediyor» Polonya'dan sonra Carteriran'ı ziyaret ediyor.