09.11.1978
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1978

1 Kasım 1978

1- Yasama döneminin 2. yasama yılı çalışmalarına bugün başlayan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde siyasî partilerin ve diğer grupların sandalye dağılımı şöyledir :

Cumhuriyet Senatosu

Millet Meclisi

 CHP

76

 CHP

214

AP

64

AP

174

MSP

6

MSP

24

MHP

1

MHP

16

CGP

3

CGP

1

DP

DP

1

Bağımsız

1

Bağımsız

16

MBG

18

Boş

4

Kont. Gr.

14

 

 

Tabii Üye

1

 

 

Toplam

184

Toplam

450

2- Cumhuriyet Senatosu CHP Grup Başkanvekilliklerine HasanFehmi Güneş ile Fikret Gündoğan, Millet Meclisi Grup Başkanvekilliklerine de Hayretin Uysal ve Altan Öymen seçildiler.

3- Cumhuriyet Senatosu AP Grup başkanlığına Eskişehir Senatörü Cahit Ucuzal, Grup Başkanvekilliklerine de Elâzığ Senatörü CahitDalokay ile Bolu Senatörü Orhan Çalış seçildi.

Millet Meclisi AP Grup Başkanvekilliklerine de Ankara Milletvekili Turgut Toker ile Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu getirildi.

4- Bakanlar Kurulunun 4. 5 yıllık kalkınma plânı taslağı üzerindeki çalışmaları sona erdi ve plân Parlâmentoya sunuldu.

5- Ankara Üniversitesi yeni öğrenim yılma başladı. Bu nedenleyapılan törende konuşan Başbakan Bülent Ecevit, yeni bir üniversiteleryasasının çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti, ancak üniversiteözerkliğini kısmayı değil daha da genişletmeyi düşündüklerini söyledi.

6- Bakanlar Kurulu, kaliteli üretimin artırılmasını özendirmekiçin TMO'nin üreticiye aynî kredi sağlamasını kararlaştırdı.

7- Yunanistan, Nikolas adlı balıkçı teknesinin, bir Türk devriyebotu tarafından batırıldığını öne sürerek Türkiye'yi resmen protesto etti.

8- Bağdat'ta toplanan Arap Ülkeleri dışişleri bakanları altılar komitesinin hazırladığı, Camp David anlaşmalarının reddedilmesini öngören bir belgeyi oybirliği ile onayladılar.

2 Kasım 1978

1- Parlâmentonun beşinci yasama döneminin ikinci çalışma yılına başlaması dolayısiyle Başbakan Bülent Ecevit ve ana muhalefet partisi lideri Süleyman Demirel bugün televizyonun haber programındabirer konuşma yaptılar. Ecevit, yeni yasama yılında öncelikle kanunlaşması gereken tasarılar hakkında açıklama yaptı. Demirel ise, parlâmentoları demokratik nizamın kalbi olarak tanımladı ve parlamento kürsülerinin hür olması gerektiğini söyledi.

2- Seçim ve siyasi partiler yasalarında yapılması öngörülen bazıdeğişiklikleri belirlemek üzere kurulan partiler arası komisyon bugünkü toplantısında seçmen kütükleri konusunu ele aldı.

3- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında, «şiddet olaylarını önleyemediği ve uyguladığı sivil sıkıyönetim ile halkın özgürlüklerini kısıtladığı iddiası ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında gensoruaçılmasına ilişkin AP milletvekili Sait Göker ve 9 arkadaşının önergelerinin gündeme alınması reddedildi.

4- AP Genel İdare Kurulunun bugün yapılan toplantısından sonra yayınlanan bildiride, AP'nin muhalefet görevini, kararlılık içinde, bütün gücü ile sürdüreceği belirtildi.

5- Ankara'da çalışmalarını sürdüren DİSK Yönetim Kurulu veBaşkanlar Konseyi toplantısı sürerken bir açıklama yapan DİSK GenelBaşkanı Abdullah Baştürk, AP - CHP koalisyonunu, emekçi sınıfının çıkarlarına ters bulduklarını açıkladı.

6- Malatya sigara fabrikası törenle açıldı. Yeni fabrikada yıldatoplam 10 milyon kilo sigara üretilecek.

7- Türkiye ile Bulgaristan arasında 2 Eylül 1978 tarihinde Ankarada imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyetiarasında hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi» bugün yürürlüğe girdi.

8- Çeşitli suçlardan tutuklu bulunan ve ülkücü oldukları bildirilen13 kişi bugün Bayrampaşa (Sağmalcılar) cezaevinden kaçtı.

9- İzmir polisi, sabotaj düzenlemek ve banka soymak suçlarındanaranmakta olan THKP - C Eylem Birliğine bağlı 4 kişinin kaldığı yerebaskın yaptı. Baskın sonucu çıkan çatışma sırasında eylemcilerden birkişi öldü. diğerleri ele geçirildi.

10- Sovyet kozmonotları Aleksandr ve Vladimir Kovalenok, uzaydaotomatik «Salyut-6» uzay istasyonu içinde geçirdikleri rekor düzeydeki140 günlük yolculuktan sonra bugüo yeryüzüne indiler.

3 Kasım 1978

Başbakan Bülent Ecevit Bayrampaşa Cezaevinden 13 kişinin kaçışı olayı için, «bunda, ihmalin ötesinde bazı kasıtlar bulunduğunu» söyledi ve «kaçanlar veya kaçırılanlardan bazıları, kendilerini kimlerin suça ittiğini itiraf etmiş kimselerdir. Bu nedenle, kaçtılar ama inşallah dışarıda canlan emniyette olur. Canlarını güvence altına alabilmenin yolu, gelip devlete teslim olmalarıdır.» dedi.

1- Avusturya'ya yaptığı geziden dönen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, Avusturya Steyr Firmasının, Zirai DonatımKurumuna traktör imali için 400 milyon Avusturya Şilini kredi açtığınıbildirdi.

2- CHP Kocaeli Milletvekili Turan Güneş, CHP Millet MeclisiGrup başkanlığına. İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun tutumu hakkında ve bakanı düşürmeyi amaçlayan bir gensoru önergesi verdi.

3- Federal Almanya'ya yaptığı geziden dönen MHP Genel Başkanı Türkeş, işçilerimizin Köln radyosunun yaptığı «bölücü, kışkırtıcı»yayınlardan şikâyetçi olduklarını söyledi.

4- Millet Meclisi Başkanını ziyaret ederek, asgarî geçim indirimiile vergi adaletini sağlamaya yönelik yasaların bir an önce çıkarılmasını isteyen TÜRK - İŞ Genel Sekreteri Sadık Şide, daha sonra basınayaptığı açıklamada, ülkemizde yılda 50 milyar lira tutarında vergi kaçırıldığını söyledi. Şide'nin Millet Meclisi Başkanına sunduğu öneri paketini 200 bin işçi imzalamıştır.

5- TRT - DER yönetim kurulu bir bildiri yayınlayarak, TRT'dehuzursuzluğun devam ettiğini, oysa 12 mart ve özellikle Karataş döneminde «TRT'ye yasa dışı olarak atanan 2 bin faşist» in halen görevdebulunduklarını belirtti.

6- Türkiye'den başka 17 ülkenin katıldığı Uluslararası Çocuk Kitapları sergisi Ankara'da açıldı.

7- 7 Gemiden oluşan bir Federal Alman filosu bugün İzmire geldi.

8- Avusturya'nın Ankara Büyükelçici Heins Laubenin eşini vekızını öldüren berber Şener Yiğit, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinceidama mahkûm edildi.

Bağdat'ta toplanan Arap ülkeleri liderleri, Mısır - İsrail Barış Plânını önlemek amacı ile 11 milyar dolarlık bir fon kurmayı kabul ettiler.

9- Karaiblerdeki Dominica Adası, İngiliz sömürge yönetimindenkurtularak bağımsızlığına kavuştu.

4 Kasım 1978

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ın başkanlığında çalışmalarını sürdüren partilerarası komisyon, seçmen yaşının 21'den 18'eindirilmesi ve yurt dışındaki tüm Türk vatandaşlarına oy hakkı tanınmasını oy birliği ile kabul etti.

2- CHP Yedinci Olağanüstü Kurultayı Ankara'da toplandı. Kurultay Başkanlığına Malatya İl Başkanı Niyazi Ergün Gökçe'nin seçilmesinden sonra açış konuşmasını yapan Genel Başkan Bülent Ecevit,CHP tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında bilgi verdi,iç ve dış politika konularında açıklamalarda bulundu. Tüzük değişikliğiistemi, delegelerce yapılan eleştirilerden sonra, Genel Başkanın isteğine uygun olarak yapılan değişikliklerle kabul edildi.

3- Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Enternasyonali üyeliğine kabul edildi. Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan Sosyalist Enternasyonali toplantısında, Kıbrıs Rum Sosyalist Partisi liderinin menfi oyunakarşı diğer tüm delegeler CHP'nin kabulü doğrultusunda oy kullandılar.

4- MİSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı başkanlığındaki birheyeti kabul eden AP Genel Başkanı Demirel, görüşmeden sonra yaptığı konuşmada, CHP'nin, kamu kuruluşlarına parti komiserleri yerleştirdiğini öne sürerek, «Bu hükümeti desteklemek, kanı, işkenceyi, zulmü desteklemektir.» dedi.

5- Bayrampaşa cezaevinden kaçan 13 ülkücüden Fuat Çatalbaşcezaevine giderek savcıya teslim oldu.

6- Ülkücü Gençlik Derneğinin kongresinde konuşan Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu, Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 13 ülkücüden«arkadaşlarımız» diye söz etmiştir.

7- İran'da 12 ilde ilân edilen sıkıyönetime karşın Sah aleytarıgösteriler dün de büyük ölçüde devam ederken, ordu birliklerinin öğrenciler üzerine ateş açması sonucu 40 kişi öldü, bir çok kişi de yalandı.

5 Kasım 1978

1- 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânının görüşülmesine Bütçe - PlânKomisyonunda başlandı. Komisyon, görüşmelerin bitimine değin günde11 saat çalışmaya karar verdi.

2- AP ve MHP Genel Başkanları Başbakan Bülent Ecevit'inCHP'nin Yedinci Olağanüstü Kurultayında yaptığı konuşmaya cevap vererek Demirel ve Türkeş, Ecevit'in açıkladığı MHP ile ilgili raporun düzmece olduğunu söylediler.

3- Resmî bir ziyaret için Londra'ya giderken İstanbul'a uğrayanÇin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Vank Çen verdiği demeçte,«Türkiye ile Çin arasında çok eskiye dayanan bir dostluk mevcuttur.Şimdi ise her iki ülke de üçüncü dünyaya aittir.» dedi.

4- Elazığ, Urfa, Bingöl ve Adana'da meydana gelen anarşik olaylarda 5 kişi öldü.

5- Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 13 ülkücüden Halil Güner,Amasya'da yakalandı.

6- Kuzey Yemen'de aralarında bir de eski bakan bulunan 12 kişigeçen ay Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e karşı düzenlenen darbeteşebbüsüne katıldıkları gerekçesi ile idam edildi.

6 Kasım 1978

1- 1970 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından MHP hakkında hazırlanan ve ilgili kurumlara dağıtılan, ancak son günlerde, varlığı iktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu olan rapor, Anadolu Ajansının bugünkü bülteninde tam metin olarak yayınlandı. Ajans, 8 sayfa tutan raporun «Anadolu Ajansı Araştırma Bölümü»nce elde edildiğinibildirdi.

2- TASS Ajansı bugün Başbakan Ecevit'in haziran ayında Sovyetler Birliğine yaptığı geziye ilişkin bir haber geçti. Ajansın bildirdiğine göre, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev bu geziyi, «Barışçıişbirliğinin gelişmesine yapılan gerçek bir katkı» olarak niteledi.

3- Fiskobirlik Genel Müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Birlik,ekim ayının sonuna kadar üreticiden 142 milyon kilo fındık aldı, bunakarşılık 3 milyar 319 milyon lira ödedi.

4- Bugün Helsinki'de yapılan bir açıklamaya göre, İsveç Hükümeti, Türkiye'ye bir nükleer santral satılması konusunda hazırlanan projeye ihracat kredisi vermeyi taahhüt etti. Proje, İsveç firması «AseaAtom» ile Finlandiya metal sanayii ihracat örgütü «Metex» tarafındanhazırlandı.

5- Arap Ülkeleri Devlet Başkanlarının katıldıkları «Doruk Toplantısı» Mısır ile İsrail arasında varılan Camp-David anlaşmalarını kınayanbir açıklama ile sona erdi.

6- İran'da Şah aleyhtarı gösterilerin yoğunlaşması üzerine Başbakan Şerif İmami istifa etti ve yerine Şah, Genelkurmay Başkanı General Gulam Rıza Azhari'yi atadı. İran'da genel valiler de görevlerinden alındı, Tahran'da yayınlanan 5 gazeteden dördü kapatıldı, sadecehükümet organı durumunda olan Raştakiz gazetesinin yayınına izin verildi.

7 Kasım 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit bugün düzenlediği basın toplantısında,Türkeş'in iddialarını yanıtlayarak kendisine ilişkin suçlamayı «İnsanlıkdışı bir iftira» olarak niteledi ve Türkes'i «Müfteriliği, insan hayalininötesine geçmiş bir kişi» diye tanımladı.

2- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında Bursa AP milletvekiliAli Elverdi ve 10 arkadaşının, Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 4 mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri almadıkları iddiasıile İçişleri Bakanı Özaydınlı ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarındagensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması reddedildi.

3- Bakanlar Kurulu, kamu kesiminde yer alan kuruluşların mevduatlarının. Ziraat, Halk, Emlâk - Kredi, Anadolu, Denizcilik ve Vakıflar bankaları ile Etibank ve Sümerbank'a yatırılmasını kararlaştırdı.

4-Şiddet olaylarına karşı alınacak yasal önlemler paketi bugünCHP Grup yöneticileri tarafından siyasî partiler, Millî Birlik ve Kontenjan Grubu yetkililerine verildi. Tasarıda, kolluk gücü yetkilerinin artırılması, dernekler yasasında değişiklik yapılması, ruhsatsız silâh taşıyanlara verilecek cezaların yeniden düzenlenmesi gibi konular yer alıyor.

5- MHP Genel Başkanı Türkeş bugün düzenlediği basın toplantısında. Başbakan Ecevit'in konuştuğu günlerin akabinde şiddet eylemlerinin arttığını öne sürerek, Ecevit'i yabancı bir komünist partisininüyesi olarak suçladı.

6- Aşırı alkollü beş polis Başbakanlık Konutu önünde, Başbakanın da içeride bulunduğu bir sırada olay çıkardı. Polislerin aracınıniçinde bozkurt resmi bulundu. Polisler tutuklandı.

7- ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak İran'da yeni kurulan askerî yönetimin ABD tarafından desteklendiğini bildirdi.

8 Kasım 1978

1- Millet Meclisinde, «Mamak olaylarında gerekli önlemleri almadığı» iddiası ile İçişleri Bakanı Özaydınlı hakkında verilen gensoruönergesinin gündeme alınması reddedildi.

2- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, ivedilikle gereksinme duyulan bazı dış alım girdilerinin finansmanı amacı ile Dünya Bankasından150 milyon dolarlık program kredisi sağlayan anlaşmanın bugün imzalandığını bildirdi.

3- Muş Valisi Rasim Gezmiş, İsparta Valisi Cemal Mirkelam veBilecik Valisi Ayhan Demircan merkeze alındılar.

4- Birleşmiş Milletler Bloksuzlar Grubu, Kıbrıs konusunda hazırlamış olduğu ve Türkiye'ye karşı müeyyide (yaptırım) uygulanmasınıöngören karar tasarısında değişiklik yaparak bazı sert ifadeleri Türkiyelehine yumuşattı.

5- İran eski Başbakanı Amir Abbas Huveyda gözaltına alındı.Fransa'da bulunan İranlı Şii lider Ayetullah Humeyni, bugün basına dağıtılan ve «İran Halkına Mesaj» başlığını taşıyan çağırışında, ABD'nin,İran'da kurulan askerî rejimi desteklediğine dair bildirisini şiddetleeleştirerek, İran halkını, bu hükümeti tanımamaya ve «baltalamaya» çağırdı.

9 Kasım 1978

1- Atatürk'ün 40. Ölüm Yıldönümü dolayısiyle bir mesaj yayınlayan Başbakan Bülent Ecevit, Ülkenin, anarşiye, Atatürk'ün devlet anlayışından uzaklasıldığı için sürüklendiğini söyleyerek, «Atatürk'ün devlet anlayışını yeniden geçerli kılmanın çabası içindeyiz.» dedi.

2- Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, Köylüye UlaşımProjesinin uygulanmaya başlanmasından buyana 2 bin kilometre köyyolu yapıldığını açıkladı.

3- AP Samsun Milletvekili Ethem Ezgü ve 10 arkadaşı MeclisBaşkanlığına bir önerge vererek, «Anarşi ve anarşinin önlenmesindeaciz kaldığı» iddiaları ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında genelgörüşme açılmasını istediler.

4- Demokratik Alman Cumhuriyetinin, Türkiye'nin acil dış alımgereksinmelerinde kullanılması için kredi açmasına ilişkin anlaşma bugün Ankara'da iki taraf temsilcileri arasında imzalandı.

5- Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu adlı örgüt Türkiye'de ekim ayıiçinde İstanbul'da Sultanahmet Camiine ve Sirkeci Garına, Ankara'dada Birleşmiş Milletler Merkezine konan bombaların sorumluluğunu yüklendi. Bu açıklama kısa adı SALA olarak bilinen örgütün bir temsilcisitarafından Beyrut'ta yapıldı.

10 Kasım 1978

1- Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'ün ölümünün 40. yıldönümü nedeni ile Cumhurbaşkanı Korutürk, siyasi parti liderleri ve diğerkuruluşlar mesajlar yayınladılar.

2- Adalet Bakanı Mehmet Can, Türk Ceza Yasasının 19. ve 24.maddelerinin değiştirilmesine ve bu yasada belirtilen suçlar için verilecek cezaların 100 bin liraya kadar çıkartılmasına ilişkin yasa tasarısının Meclislere sunulduğunu açıkladı.

3- Türkiye ile Libya Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesi arasındaimzalanan ticarî ve malî işbirliği anlaşması uyarınca bugün Mersin'denLibya'ya 110 bin baş koyun ihraç edildi.

4- Bayrampaşa Cezaevinden kaçan 13 ülkücüden Yusuf Arpacıkda cezaevine gelerek teslim oldu.

5- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin derhal Ada'dan çekilmesini öngören bir karar tasarısını 4 aleyhte 22 çekimsere karsı 110 oyla kabul etti.

11 Kasım 1978

1- Kurban Bayramı dolayısiyle siyasi parti liderleri bayram mesajları yayınlayarak, birlik beraberlik önerdiler.

2- 1978 yılının ilk 8 ayında ülkemize yaklaşık 539 milyon dolarlık işçi dövizi girdiği açıklandı.

3- Mekke'de 2. dönem toplantısını yapan Dünya İslâm Birliği,Kıbrıs Türk Federe Devletinin her alanda desteklenmesini öngören birkarar tasarısını kabul etti ve islâm ülkelerini KTFD ile ilişkiler kurmayaçağırdı.

4- Kahire'de yapılan açıklamaya göre, ABD, 1979 yılında Mısır'ın kalkınma projeleri için bir milyar dolar verecek.

12 Kasım 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, resmî bir ziyarette bulunmak üzerebir heyetle birlikte Romanya'ya gitti. Ecevit ve beraberindekiler Bükreş havaalanında Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Manescu,eşi ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

2- Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay yetkililerinin, diğer teknik düzeydeki kişilerin katılmaları ile oluşan heyetler birgün Türkiye bir gün Yunanistan'da olmak üzere Meriç nehri üzerindeki«Çıplak Ada» konusunu ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflı diğer sınır sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldiler.

13 Kasım 1978

1- Millî Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Bulgaristan Millî Eğitim Bakanının resmî konuğu olarak Sofya'ya gitti.

2- Bükreş'te bulunan Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindekiheyet ile Romen yetkilileri arasındaki resmî görüşmeler başladı. Başbakan Ecevit Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Causescutarafından kabul edildi ve Galiçya Cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin Bükreş'teki mezarlarını ziyaret etti.

14 Kasım 1978

1- Türk - Romen görüşmeleri sona erdi, çeşitli konuları içeren'işbirliği protokolü imzalandı. Başbakan Ecevit ve beraberindeki heyet Türkiye'ye döndü.

2- İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan rakamlara göre Türkiye'de, Eylül sonu itibariyle 12 aylık dönemde fiyatlar % 67 artış gösterdi.

3- ABD Başkanı Carter, İran Şahını desteklediğini bir kere dahaaçıkladı demecinde, «İran'da monarşiyi alaşağı etmek isteyen alçaklarhedeflerine varamayacaklar.» dedi.

15 Kasım 1978

1- Cumhuriyet Senatosunda 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının görüşülmesine Başbakan Bülent Ecevit'in sunuş konuşması ilebaşlandı. 3 saat kadar süren konuşmasında Ecevit plân hedefleri hakkında geniş bilgi vererek, plânın hazırlanmasında Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik durumunun gerçekçi bir gözle ele alındığını söyledi.

2- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns 3 günlük bir ziyaret içinbugün Ankara'ya geldi. Luns, gazetecilere, bu ziyareti sırasında TürkHükümeti yetkilileri ile NATO'ya ilişkin sorunları, Türkiye'nin silâhlıkuvvetleri ve ekonomisine değinen konuları görüşeceğini bildirdi.

3- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Yaver Kabakçı ile odacısı Hüseyin Sarı bugün Genel Müdürün makam odasında Ofis'tenemekli Mustafa Ölmezoğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüler. Sanık olaydan sonra yakalandı. Cinayetin kişisel nedenlerle işlendiği bildirildi.

4-Anadolu Ajansı ile Romanya resmî haber ajansı Agerpress arasında bugün haber alış verisine ilişkin beş yıl süreli bir anlaşma imzalandı.

5- ABD, Kanada ve İngiltere tarafından oluşturulan ve Kıbrıs'tatoplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayacağı öne sürülen «öneriler paketi» Kıbrıs Türk ve Rum yetkililerine verildi.

6- Sovyetler Birliğinin Lefkoşa Büyükelçisi, Lefkoşa'da yayınlanan Halkın Sesi Gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa uluslararası bir konferans yolu ile çözüm getirilmesi önerisini yineleyerek, «Kıbrıs sorununa çözüm aranırken iki toplumun hakları gözetilmeli» dedi.

16 Kasım 1978

1- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 arkadaşının Malatya olaylarında Başbakan ve içişleri Bakanının tutumu konusunda genel görüşme açılmasınailişkin önergeleri reddedildi.

2- Ankara Valiliğince, amaçları dışında faaliyet gösterdikleri saptanan 14 dernek hakkında geçici kapatma kararı verildi.

3- Millet Meclisi MHP Grup Başkanvekilliklerine yeniden İhsanKabadayı ve Faruk Demirtola seçildi.

4- Alkol ve alkollü içkilere % 40 - 60 oranında zam yapıldı.

5- Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetlerine ait Dzerjnskiy kruvazörüile Reshitenliy muhribi dört günlük bir ziyaret için İstanbul limanınageldi.

6- Türkiye'nin ilk film operatörlerinden ve Atatürk'ün fotoğrafçısıRemzi Ar öldü.

7- Bugün Newyork'ta yapılan bir açıklamada Dünya Bankası Yönetim Kurulunun, Türkiye'ye 150 milyon dolarlık bir program kredisiaçılmasına karar verdiği bildirildi.

17 Kasım 1978

1- Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin başvurularını inceleyenAnayasa Mahkemesi Tam Gün Çalışma Yasasını Anayasaya aykırı bulmadı.

2- Bakanlar Kurulu, bor tuzları, maden kömürü ve demir madenlerinin devletçe aranıp isletilmesini, bu madenlerle ilgili olarak daha önce verilmiş olan arama ruhsatnameleri ve isletme haklarının iptalini kararlaştırdı.

3- Maliye Bakanı Müezzinoğlu düzenlediği basın toplantısında,«220 banka ile 2 milyar 900 milyon dolarlık borcun ertelenmesi ve500 milyon dolar taze para getirilmesinin son aşamasında bulunuyoruz» dedi.

4- NATO petrol boru hatlarının sivil amaçla kullanımında ilkadım olan Eskişehir akaryakıt depoları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal tarafından törenle açıldı.

5- Hükümetçe hazırlanan kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bunlara bazı hükümler eklenmesi hakkındaki yasa tasarısı Meclislere sunuldu.

6- İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre. JandarmaGenel Komutanlığına bağlı birliklerin 9-16 Kasım tarihleri arasındayaptıkları aramalarda 330 tabanca, 68 tüfek ile 731 bin mermi ele geçirildi. Açıklamaya göre ayrıca bu aramalar sırasında 126 kanun kaçağıda yakalandı.

7- Milliyet Gazetesi karikatüristi Bedri Koraman dün gece üç kişinin saldırısına uğradı. Koraman, saldırganların tabancalarının ateş almaması ile muhakkak bir ölümden kurtuldu.

8- Londra'da yapılan dünya güzellik yarışmasında 20 yaşındakiArjantin güzeli Silvana Suarez Dünya güzeli seçildi.

18 Kasım 1978

1- CHP Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında konuşan Başbakan, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Bakanlar Kurulunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmadığını, böyle bir durumun genel görüntü bakımından da sakıncalı olacağını söyledi.

2- AP Temsilciler Meclisinin bugünkü toplantısında konuşan Genel Başkan Süieyman Demirel, Hükümetin fiilen tükendiğini, şeklen nezaman tükeneceğinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağını öne sürdü.

3- AP Temsilciler Meclisi, Parti Genel Sekreterliğine SakaryaMilletvekili Nuri Bayar'ı seçti. Genel Sekreterliğin öteki adayı NahitMenteşe ise seçimi 3 oy farkla kaybetti.

4- Sezon basından bu yana çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından1 milyar 644 milyon liralık döviz sağlandığı açıklandı.

5- Atatürk'ün 100'üncü doğum yıldönümünde uluslararası birkonferans düzenlenmesine ilişkin karar tasarısı, UNESCO Sosyal Bilimler Komisyonunda 82 oiumlu ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Çekimser oyu isveç delegesi kullandı.

6- Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavusescu'nun Yugoslavyayı ziyareti sonunda yayınlanan ortak bildiride Kıbrıs sorununa da değinilerek, sorunun, Ada'da yaşayan iki toplumun temsilcileri arasında görüşmeler yolu ile çözüme bağlanması önerildi.

19 Kasım 1978

1- 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Tasarısı Cumhuriyet Senatosunda beş gün süren görüşmelerden sonra bazı düzenlemelerle 22 redoyuna karşılık 92 oyla kabul edildi. CHP, Millî Birlik Grubu ve Kontenjan Grubu üyelerinin kabul oyu verdikleri oylamada Erzincan CHPSenatörü Niyazi Unsal ile Yozgat MSP Senatörü Süleyman Ertuğrul Ergin çekimser kaldılar.

2- AP Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Genel BaşkanSüleyman Demirel, «Bütün uyarı ve ikazlara karsın TRT'nin taraf tuttuğunu, partizanca ce keyfi bir idare içinde bulunduğunu» öne sürdü.

3- AP Temsilciler Meclisinin bugünkü toplantısında konuşan Genel Başkan Süleyman Demirel, «Bütün uyarı ve ikazlara karşın TRT'nintaraf tuttuğunu, partizanca ve keyfi bir idare içinde bulunduğunu» önesürdü.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes Partisinin Zonguldak İlKongresinde yaptığı konuşmada, halkı, iktidara karşı «Millî İttifak» ve«Millî Direnis»e çağırdı.

5- DİSK Temsilciler Meclisi Genel Başkan Abdullah Baştürk'ünaçış konuşması ile çalışmalarına başladı. Baştürk, konuşmasında tertipve cinayetlerin kısmen de olsa ortaya çıkarılması ile faşist cinayet vekatliamların MHP ve Ülkü Ocaklarından kaynaklandığının belirlendiğinisöyledi, ayrıca DİSK'in bir CHP - AP koalisyonuna da karşı olduğunubildirdi.

6- Türkiye'ye yaptığı 4 günlük ziyareti tamamlayan NATO GenelSekreteri Joseph Luns, Ankara'dan ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, Türkiye'den memnun olarak ayrılmakta olduğunu söyleyerek,Türkiye'nin ekonomik güçlükleri konusunda, ittifakın başkentlerindebüyük bir ilgi ve anlayış oluştuğunu bildirdi.

7- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev Pravda gazetesinde yayınlanan demecinde, İran'daki olayların bu ülkenin bir iç meselesi olduğunu bildirerek, herhangi bir dış müdahalenin, karsısındaRusya'yı bulacağını belirtti.

20 Kasım 1978

1- Türkiye Üçüncü Genel Enerji Kongresi çalışmalarına başladı.Açış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal,Türkiye'nin nükleer enerji konusunda daha fazla gecikmeye tahammülüolmadığını söyledi. Kongreye bir mesaj gönderen Başbakan Ecevit deülkemizde enerji sorununun bugün büyük bir önem ve ivedilik kazandığını bildirdi.

2- Doğu Karadeniz Bölgesi Valiler Toplantısını bir konuşma ileaçan içişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, kamu güvenliğine ilişkin bazı yasalarda yapılacak değişikliklerle anarşinin en alt düzeye indirilebileceğini söyledi.

3- İstanbul'da öldürülen 3 devrimci gencin cenazelerini törenlekaldırmak isteyen 300 kadar genç, polisin buna engel olması üzerineKaraköy İskelesinde bulunan Suadiye Vapurunu yolcuları ile birlikte kaçırdılar ve ikibuçuk saat kadar Boğaz'da ve Marmara'da dolaştırdılar,işgalciler gözaltına alındılar.

4- Prof. Erdal İnönü, 68 oyun seçilmek için yeterli olmasına karşın 100 oy elde ederek UNESCO Yürütme Konseyine seçildi.

5- Arnavutluk Komünist Partisi Lideri Enver Hoca, Tiran'da yaptığı konuşmada, Türkiye - Arnavutluk ilişkilerine de değinerek, «Türkiye ile ticarî ve kültürel ilişkilerimiz memnunluk verici düzeyde» dedi.

21 Kasım 1978

1- Millî Güvenlik Kurulunun Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ünbaşkanlığında yaptığı toplantıda, yurt çapında kaçakçılığın önlenmesi ve kara sınırlarımızda alınacak güvenlik önlemleri konusundabakanlıklararası komisyon tarafından hazırlanan raporların incelendiğive bu raporlardaki önerilerin bazıları ile ilgili olarak hükümete gereklitavsiyelerde bulunulduğu bildirildi.

2- Hükümet üyesi bağımsız bakanların önderi durumunda olduğusöylenen Konya Milletvekili Oğuz Atalay, AP Genel Başkanının, bu hükümet normal yoldan düşürülecektir şeklindeki görüsünü eleştirerek,«Memleketin düzlüğe çıkması için bugünkü hükümetin alternatifi olmadığı muhakkaktır.» dedi.

3- Genel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir'e gelişinde Çiğli Havaalanında toplum polisi Mehmet Çetin'in silâhının patlaması ve Belediye Başkanı İsvan'ın kardeşi Mehmet İsvan'ınyaralanması ile ilgili davanın bugünkü duruşmasında Savcı Nazım Karaaslan, olayın CHP Genel Başkanına bir suikast girişimi olduğunu önesürerek, sanığın ağır ceza mahkemesinde idam istemi ile yargılanmasınıistedi.

4- Libya Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ebubekir Yunus Cabir,beraberindeki heyetle resmî bir ziyaret için Ankara'ya geldi.

5- İran'da son 24 saat içinde yeniden olaylar çıktı. Şah aleyhtarıgöstericiler ile güvelik kuvvetleri arasında yer alan çatışmalarda 20kişi öldü, bir çok kişi de yaralandı.

22 Kasım 1978

1- Mîllet Meclisi Genel Kurulunda 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânıtasarısının görüşülmesine başlandı. Sunuş konuşmasını yapan BaşbakanBülent Ecevit plân hedefleri hakkında bilgi vererek, plânın hazırlanmasında Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik durumunun gerçekçi bir gözleele alındığını söyledi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, yaptığı bir açıklamada geçen yılın ocak - ekim döneminde 3 milyar 542 milyon dolar olan dışticaret açığının 1 milyar 620 milyon dolar azalarak 1 milyar 921 milyon dolara düştüğünü söyledi. Köprülüler, dış satımın da bu yıl 2 milyar doları aşacağını bildirdi.

3- Ticaret Bakanı Köprülüler bir hafta sürecek resmî bir ziyaretiçin bugün Moskova'ya 9'tti. Köprülüler, bu gezisi sırasında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini 3 katına çıkaracakbir ticaret anlaşması imzalayacak.

4- Türkiye 3. Genel Enerji Kongresine sunulan enerji istatistikleri raporunda verilen bilgiye göre, Türkiye'de elektriğe kavuşan köylerinoranı % 39.9 olduğu belirtildi.

5- Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Ülkü Ocakları Derneğinin,tüm şubeleri ile kapatılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Dernek Genel Başkanı Ali Batman'ı da 10 ay hapis 2.500 lira ağır para cezasınaçarptırdı.

23 Kasım 1978

1- Hükümetçe Parlâmentoya sunulan Üniversiteler Yasasında bazı değişiklikleri öngören tasarı hakkında görüsünü bildiren Ankara Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu, yasa taslağını «sakıncalı» buldu. ODTÜÖğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Tosun Terzioğlu da tasarıyı «sorunlu» olarak niteledi.

2- İlâç fiyatlarına % 64 ilâ % 15 arasında değişen zam yapıldı.

3- Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sürekli KomitesiBaşkan Yardımcısı Ulanfu'nun başkanlığında 23 kişiden oluşan bir ÇinParlâmento heyeti bugün Ankara'ya geldi.

4- Monako Prensi Rainier ile eşi Grace Kelly ve araştırmacı Kaptan Cousteau, Antalya'da yapılacak «Akdeniz Bilimsel Deniz Araştırmaları» Kongresine katılmak üzere bugün Türkiye'ye geldiler.

5- Dünya Bankası, Batı Raman sahasında petrol üretimini artırmayı amaçlayan bir çalışma için Türkiye'ye 2.5 milyon dolarlık bir kredi açtığını bildirdi.

6- Amerikanın büyük ekonomik dergilerinden Enstituonal Envestorun kasım ayı sayısında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumutahlil eden ve özellikle Türkiye'nin kısa vadeli borçlarının ne şekildeertelenebileceğini anlatan 15 sayfalık uzun bir yazı yayınlandı.

24 Kasım 1978

1- TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunca alınan kararlar, «Demokrasiyikorumakla ilgili öneriler» adı altında, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a veAP Genel Başkanına sunuldu. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunca hazırlananmetinde, CHP ve AP'nin ortak bir hükümet kurmaları istendi.

2- Libya Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cabir, ülkemize yaptığı resmî ziyareti tamamlayarak yurduna dönerken verdiği demeçteTürkiye ile Libya arasındaki işbirliğini her alanda en iyi biçimde sürdürmek amacında olduklarını söyledi.

3- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Moskova'da «Türkiye 1978İhraç Ürünleri Fuarı» açtıktan sonra düzenlediği basın toplantısında,Sovyetler Birliği ile ticaret ilişkilerinin olumlu yönde gelişmekte olduğunu söyledi.

4- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunda 1978 mart ayında yapılandeğişiklikten sonra Ajansın eski yönetim kurulu üyelerinin, bugünkü yönetimin yasal olmadığı gerekçesi ile açtıkları dava sonuçlandı ve Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulununyasal olduğuna karar verdi.

5- Bolivya ordusu bu sabah bütün ülkede yönetimi ele geçirdi.Bolivya Genelkurmay Başkanı General David'in imzası ile yayınlananbildiride kısa zamanda genel seçimlere gidileceği bildirildi.

25 Kasım 1978

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yapılan açıklamayagöre, Bakanlığa bağlı 596 hastahane ve sağlık merkezinde çalışan doktor, eczacı, kimyager ve veterinerlerin oluşturdukları toplam 8178 hekimden 4500'ü tam gün yasası kapsamında görev yapmaktadır.

2- MHP'nin İstanbul İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Alparslan Türkeş, «Anayasayı ayaklar altına alan, kanunsuzluğu bir itiyathaline getiren iktidara karşı «Direnme hakkı» kullanmak artık kaçınılmaz hale gelmiştir.» dedi.

3- Mardin bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz Türk Ceza Yasasının 141 ve 142. maddeleriyle 6187 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmasına ve 163'üncü maddenin değiştirilmesine ilişkin bir yasa önerisini Millet Meclisi Başkanlığına verdi.

4- DİSK'in «Faşizme Karşı Demokratik Plâtform» toplantısı Ankara'da başladı. Toplantıyı bir konuşma ile açan Genel Sekreter FehmiIşıklar, Hükümetin anarşiye karşı hazırladığı yasa tasarılarını eleştirerek, «Hükümet, kazanılmış ekonomik, demokratik hak ve özgürlüklerinkısıtlanması yolu ile faşist terörü yok edebileceği yanılgısına düşmüştür.» dedi.

5- Yunanistan - AET ortak parlâmento komisyonu Paris'teki çalışmalarını tamamladı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan YunanHeyeti Başkanı Yani Pesmezoğlu, Yunanistan'ın 1 Ocak 1981'de AET'yetam üye olacağını söyledi.

26 Kasım 1978

1- DİSK'in öncülüğünde ve DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ınbaşkanlığında toplanan 33 demokratik kitle örgütü Başbakan Ecevit'ebir mektup göndererek hazırlanmakta olan Polis Görev ve Yetki Yasası,Devlet Memurları Yasası, Dernekler Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasında öngörülen değişikliklerin demokratik özgürlüklerikısıtlayıcı nitelikte bulduklarını bildirdi ve gerçekleşmemesini istedi.

2- Bugün İstanbul Veliefendi Hipodromunda yapılan at yarışlarında elde edilen 3 milyon 700 bin lira tutarındaki hasılatı bankaya götürmekte olan oto 3 kişi tarafından otomatik silâhlarla tanararak, hasılat kaçırıldı. Olayda bir polis öldü, diğer görevliler yaralandı.

3- Dünyada 8000 gazete ve 2500 Radyo-Tv. istasyonunun aboneolduğu bildirilen Amerikan The Associated Press haber ajansı bugünyayınladığı İstanbul çıkışlı bir yorumunda Türkiye'de ideoloji ve mezhepçatışmaları yüzünden halkın birbiri ile selâmlaşmadığını, anarşinin«Solcu Ecevit Hükûmeti»ni de tehdit etmekte olduğunu öne sürdü.

4- İran'da Şah rejimini protesto etmek amacı ile dün başlatılangenel grevin ülkede hayatı büyük ölçüde etkilediği, güvenlik kuvvetleriile grevciler arasında çıkan çatışmalarda 9 kişinin öldüğü birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

27 Kasım 1978

1- CHP Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grupları bugüntoplanarak. Hükümetçe hazırlanan şiddet eylemlerini önlemeye yönelikyasa değişikliği tasarısını görüşmeye başladı. Başbakan Ecevit'in yaptığı geniş açıklamalardan sonra ortak grup, tasarının 7 kişilik bir komisyon tarafından yeniden incelenmesine ve sonucun bir raporla bildirilmesine karar verdi.

2- MTA Genel Müdürlüğünce bugün yapılan bir açıklamada,(MTA Sismik-1) araştırma gemisinin Saroz Körfezi ve Karadeniz'in bazıbölgelerinde yaptığı bilimsel araştırmalarda Türkiye'nin, bugünkü petrol ihtiyacının tamamını karşılayacak potansiyelde petrol bulunduğubildirildi.

3- Zeytinyağı asgarî ihraç fiyatı 1250 dolar olarak belirlendi.

4- Türkiye'nin enerji üretimini artırmak amacı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yürütmekte olduğu yatırım programının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere Belçika Hükümeti Türkiye'ye2 milyar 800 milyon Belçika Frangı tutarında kredi verdi.

5- KTFD'de Osman Örek kabinesinin 7 bakanı istifa etti.

28 Kasım 1978

1- Partilerarası Komisyon yaptığı toplantıda, siyasî partiler veseçim yasalarında bazı değişiklikler yapılması konusunda görüş birliğinevardı.

2- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun A.A. muhabirineyaptığı açıklamada. Ülkemizde ilk kez turizm alanında halk sektörü uygulamalarının 1979 yılı içinde başlatılacağını açıkladı. Bakan, bunun.Turizm Bankası ile Turizm Tanıtma Bakanlığının ortak katkılarıyla oluşturulacak şirketler tarafından yapılacağını söyledi.

3- AP'li 4 milletvekili ülkenin geleceğini tehlikede gördükleriniileri sürerek özellikle anarşi konusunda önlem alınması istemi ile Başbakan Ecevit'e bir «uyarı mektubu» gönderdiler.

4- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan verdiğiyazılı demeçte, TRT'yi taraflı yayın yapmakla suçladı. Okuyan, TRT'nin,suç işleyenlerin bazılarını MHP yanlısı olarak tanıttığı halde Suadiyevapurunu kaçıranlarla Veliefendide 4 milyonluk soygunu yapanların solcu olduklarını gizlediğini söyledi.

5- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'taki Türk Kuvvetlerinin geri çekilmesini, mültecilerin evlerine dönmelerini isteyen birkarar tasarısını benimsedi. Benimsenen metin, iki toplum temsilcilerini,derhal görüşmeleri yeniden başlatmaya çağırmakta ve Genel Sekreterden 30 mayıs 1979 gününe dek Konseye, kaydedilen ilerlemeleri gösteren bir rapor sunmasını istemektedir.

29 Kasım 1978

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Ankara Gazeteciler Cemiyetiniziyaret ederek. Cemiyet Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yönetim KuruluÜyeleri ile bir süre görüştü.

2- 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı Millet Meclisinin bu gecegeç saatlere kadar süren toplantısından sonra 226 oyla kabul edildi.Oylama sırasında Mecliste bulunan tek üye MSP Konya MilletvekiliŞener Battal plâna red oyu verdi. CHP'li üyeler ve bağımsız bakanlararasında tartışma konusu olan motor ve aktarma organları ile ilgili bölüm plânda su şekilde yer aldı : «Motor ve aktarma organları konusunda üretimin yurt içinde karşılanması ve çeşitlerin sınırlı kalması ve kamu öncülüğünde gerçekleştirilmesi ilkedir. Dizel motorlarında ve aktarma organlarında TÜMOSAN girişimleri gerçekleştirilip, öncülük işleviniyerine getirmesi sağlanacaktır.»

3- Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Cahit Aydoğan, Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığına da Orhan Işık seçildi.

4- Bugün Urfa'da meydana gelen siyasal amaçlı anarşik olaylarda4 kişi öldü.

5- Politika Gazetesi yazı işleri müdürlerinden Ali İhsan Özgür'üncesedi bugün İstanbul Fenerbahçe'de terkedilmiş bir otomobilde bulundu.

30 Kasım 1978

1- Bakanlar Kurulunca 395 milyar 781 milyon olarak bağlanan1979 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı Meclislere sunuldu.

2- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yaptığıaçıklamaya göre kasım ayı sonu itibariyle «Köylüye Ulaşım Projesi»çerçevesinde 2200 km. lik bir yol yapımı gerçekleşerek, «Köylüye İşProjesi» ile de 10 bin köylüye is sağlandığını belirtti.

3- CHP Ortak Grubunda, Turan Güneş ve arkadaşları tarafından verilen İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu hakkındaki gensoru görüşmeleri tamamlandı, güvenlik önergesi 55 kabul ve 5 çekimsere karşı95 oyla reddedildi.

4- AP Millet Meclisi Grubunun bugünkü toplantısından sonra yapılan açıklamada, CHP Hükümetinin ülkeyi ağır ve vahim bir durumasoktuğu iddia edilerek, «Bu Hükümetten milletimizi kurtarmak her parlamenterin görevi haline geldi.» denildi.

5- Gazeteci Nazlı Ilıcak, Abdi İpekçi ve Metin Toker'den oluşanbir Türk heyeti bugün Yunan gazetecilerinin çağırılısı olarak Atina'yagitti.

6- Bugün İstanbul'un Maltepe semtinde bir evin bodrum katındayer alan patlama sonucu olay yerinde arama yapan güvenlik yetkilileriburada çok sayıda tabanca, otomatik tüfek, şarjür, mermi, bomba imalinde kullanılan malzeme, dinamit lokumu, fünye ve diğer patlayıcımaddeler ile İstanbul - İzmit sanayi bölgesine ait ayrıntılı haritalar elegeçirdiler.

7- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticaret hacmini iki buçuk katına çıkaran anlaşma bugün Moskova'da Ticaret Bakanı TeomanKöprütüler ile Sovyet yetkilileri arasında imzalandı.

8- KTFD Başkanı Rauf Denktas Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türk askerlerinin adadan çekilmesi, göçmenlerin evlerine geridönmesi yolundaki kararını eleştirerek, sorunun çözümlenmesi içinKTFD'nin bağımsızlığını ilân etmekten başka çıkar yol kalmadığını söyledi.