06.12.1978
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1978

1 Aralık 1978

1- Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ziya GökalpMülayim, NATO savunma koleji subaylarını kabulü sırasında yaptığıkonuşmada, Yunanistan'ın tekrar NATO'nun askerî kanadına dönmesine Türkiye'nin prensip itibariyle karsı olmadığını söyledi.

2- İç Güvenlik Koordinasyon Kurulunun yapılan toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve İç Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Orhan Eyüboğlu, alınan etkin önlemlerle anarşik olaylarda büyükölçüde azalma olduğunu bildirdi.

3- Antifaşist, antiemperyalist demokratik platformu oluşturmaküzere Ankara'da toplanan 30 örgütün genel başkan ve genel sekreterleri. Başbakan Ecevit'e ortak bir mektup göndererek anarşik olayları önlemek üzere hazırlanan yasa tasarılarının, insan haklarını kısıtlayıcıhükümleri de içine aldığı gerekçesi ile geri alınmasını istediler.

4- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, TRT haber yayınları ile ilgili olarak verdiği demeçte, TRT'nin yanlış haber politikası izlediğini, zaman zaman, devleti, rejimi ve özgürlükleri zedelerhale geldiğini söyledi.

5- Orman Bakanlığı, 1 milyar 300 milyon liralık katma değersağlayacak Meriç Nehri Kenarı Ağaçlandırma Projesini başlattı.

6- Görev yapmak üzere gittiği bir gece klubünde bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan Hafta Sonu gazetesi muhabiri Cengiz Polatkan öldü.

7- Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Kıta Sahanlığının sınırlandırılması konusundaki görüşmelere Paris'te başlandı.

8- KTFD Başkanı Osman Örek, Devlet Başkanı Rauf Denktaş'aistifasını sundu.

9- İngiltere'nin en eski ve en etkili gazetesi The Times, sendikalar ile işveren arasındaki anlaşmazlık üzerine yayın hayatına son verdi.

2 Aralık 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Irak Devrim Komuta Konseyi Yardımcısı (Başbakan) Saddam Hüseyin'in çağırılısı olarak, 20 kişilik bir heyetle birlikte iki günlük bir ziyaret için Bağdat'a gitti.

2- AP Genel Başkanı Demirel düzenlediği basın toplantısında, içve dış politika konularında hükümetin tutumunu eleştirerek, BirleşmişMilletler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'taki Türk askerlerinin geri çekilmesi ve göçmenlerin eski yerlerine dönmelerine ilişkin kararını «ültimatom» olarak niteledi.

3- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk Devleti ilânı konusunda. Başbakan Bülent Ecevit'le görüştüğünü ve Başbakan'ın «Bunu, bu aşamada uygun bulmuyorum» şeklinde görüşünü kabul ettiğini söyledi.

4- İran'da Şah aleyhtarı gösterilerin en büyüğünde Sıkıyönetiminyasaklamasına karşın gece sokağa çıkıp gösteri yapan çok sayıda kişiüzerine askerlerin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının bine ulaştığıyabancı haber ajansları tarafından bildirildi.

3 Aralık 1978

1- Irak'a yaptığı resmî ziyareti tamamlayan Başbakan Bülent Ecevit beraberindeki heyetle Ankara'ya döndü. Ecevit hava alanında, ziyaretinin çok olumlu sonuçlar verdiğini, Türk - Irak ilişkilerine ve işbirliğine geniş boyutlar kazandırılması için başarılı sonuçlara varıldığınıbildirdi.

2- Partisinin Afyon İl Kongresine bir mesaj gönderen MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, son anarşik olayları, «Bir iç savaşın başlamakta olduğunun acı mesajları» olarak nitelendirdi.

3- Bayındırlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve malî portresi 350 milyon lirayı bulan yeni Ankara Adliye Sarayfmn inşaatınabaşlandı.

4- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanlığına Oktay Kurtböke seçildi.

5- Molla Mustafa Barzani ile Celâl Talabani'ye bağlı Kürt kuvvetlerinin yeniden savaşa tutuştukları ve dünkü çatışmalar sırasında200 kişinin öldüğü bildirildi.

4 Aralık 1978

1- Başbakan Ecevit'in 2-4 Aralık tarihleri arasında Irak'a yaptığıziyarete ilişkin ortak bildiri iki ülke başkentinde yayınlandı, iki ülkenin aralarındaki ticarî, ekonomik ve teknik işbirliğini geliştirmeyiamaçladıklarını belirten bildiride Kıbrıs Sorununa da değiniliyor. Türkiye ve Irak'ın, Kıbrıs sorununun iki toplum temsilcileri arasında eşitdüzeyde yürütülecek müzakerelerle çözümlenmesi konusunda görüş birliği halinde oldukları belirtiliyor.

2-Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un Bulgaristan'a yaptığı resmî ziyaret sonunda imza edilen protokolde, Türkiye ile Bulgaristan arasında turizm konusunda daha sıkı ve ortak çalışmalar yapılmasına girişilmesi, ayrıca ortak tanıtma - afişleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

3- TGS 8. Genel Kurul çalışmaları sona erdi. Yayınlanan bildiride, toplumsal anlaşmayı imzaladığı için TÜRK-İŞ Genel Başkanı kınandı, faşist ve aşırı sol saldırı ve teröre karşı DİSK'in TÜRK-İŞ'e önerdiği işbirliği çağırışının destekleneceği bildirildi.

4- Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınınortaklaşa düzenledikleri «Sanayi ürünleri ihracatının geliştirilmesi» konulu seminer Ankara'da çalışmalarına başladı. Seminere 12 yabancı ve24 Türk uzman katılıyor.

5- Elazığ'da önceki gün 1 kişinin öldürülmesinden sonra meydana gelen olaylarda bugün de 4 kişi öldürüldü, 9 kişi yaralandı.

5 Aralık 1978

1- CHP Ortak Grubunun bugünkü toplantısında, Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal tarafından verilen iç ve dış güvenlik konularında genel görüşme açılması ile ilgili önerge görüşüldü. Başbakan Ecevit'ineleştirilere verdiği yanıtlar ve yaptığı açıklamalardan sonra Unsal önergesini geri aldı.

2- AP Yönetim Kurulu toplantısında Millet Meclisi gündemindebulunan vergi yasalarında değişiklik yapılmasını öngören hükümet teklifine AP grubunun karşı çıkmasını kararlaştırdı.

3- Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Dışişleri KomisyonlarıBaşkanları, Anadolu Ajansına verdikleri yazılı demeçlerde Kıbrıs konusu ile ilgili olan ve Ada'daki Türk askerlerinin geri çekilmesini ve göçmenlerin eski yerlerine dönmelerini öngören Amerikan plânının ve Güvenlik Konseyi kararının, sorunu daha da güçlendirmekten başka birişe yaramadığını bildirdiler.

4- ABD Türkiye'ye 50 milyon dolarlık yeni kredi açtı, Türkiye'nin109 milyon dolarlık borcu ertelendi.

5- Bir süredir Paris'te yürütülen Ege Kıta Sahanlığı konusundakiTürk - Yunan görüşmeleri somut hiç bir sonuç alınmadan sona erdi.

6- Türk Deniz Kuvvetlerine ait Gayret ve Peyk destroyerleri, ikiSovyet savaş gemisinin Türk limanlarına yaptığı ziyareti iade amacıile Odessa'ya gitti.

6 Aralık 1978

1- TBMM Birleşik toplantısı, muhalefet partileri temsilcilerininbulunmayışı nedeni ile yapılamadı. Bunun üzerine basına bir açıklamayapan CHP Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Hayrettin Uysal, muhalefet partilerinin böyle engellemelerle ülkeye zarar verdiklerini belirtti.

2- AP Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan Vekilleriyaptıkları ortak açıklamada. Hükümetçe Meclislere sunulmuş olan vergiyasalarının çıkarılmaması için ellerinden gelen her türlü engellemeyiyapacaklarını bildirdi.

3- MSP Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, anarşiyiönlemeye yönelik yasa tasarıları ile ilgili olarak, bütün siyasî partilergrup yöneticilerinin bir masa etrafında toplanmaları istendi.

4- Ankara Valiliği, Mukaddes Kitap Kursları, Karşıyaka Demetevler Esnafları, Şiran Ekonomik Yardımlaşma, Malatyalılar Yardımlaşma,Pazar Çayı Sevenler, Ankara Kumcular Yardımlaşma, Beypazarlılar Tanışma, Solfasol Esnafları Tanıştırma, Sıhhiye Tüccar ve Esnafları,Emekli Öğretmenler, Evimiz Aile, Sağlık Eğitim Enstitüsünü Bitirenler,Erzincanlılar derneklerini, Dernekler Kanununa aykırı faaliyette bulunmaları nedeni ile geçici olarak kapattı.

5- NATO Savunma Bakanları dün ve bugün Brüksel'de yaptıklarıtoplantı sırasında, NATO'nun amaçlarına uygun olarak Türkiye ve Portekiz'e askerî yardım yapılması ve bu yardımdan ayrı olarak her iki ülkeye öteki ülkelerin ortak katkısı ile malî yardımda bulunulması hususunda görüş birliğine vardılar.

6- KTFD Başkanı Rauf Denktas, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili ve müstafi hükümetin Sosyal işler ve Sağlık Bakanı MustafaÇağatay'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

7 Aralık 1978

1- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Yunanistan'ın, Sofya'da toplanan «Balkan Ülkeleri Turizm Konferansı»nda Ege DenizindekiTürk - Yunan deniz sınırının harita üzerinde belirlenmesi yolundaki isteğinin, Türkiye'nin itirazı üzerine, konferansa katılan Almanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'nın oyları ile reddedildiğini açıkladı.

2- AP ve MSP Millet Meclisi Grup Baskanvekilleri verdikleri demeçlerde, Hükümetçe Meclislere sunulan vergi yasa tasarılarının yasalaşmasını önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

3- AA Muhabirinin Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiyegöre, Türkiye, 1978 yılında çeşitli uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı 1.65 milyar dolar kredi sağladı.

4- Kalkınma için Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) nün hazırladığı bir raporda, Türkiye'nin ekonomik gelişme için büyük bir potansiyele sahip olduğu ve yabancı ürünlerin rekabetine açılması, yabancıyatırımcıları teşvik etmesi ve ihracatı artırmak için çaba harcaması gerektiği belirtildi.

5- Türkiye'nin Cenevre'deki konsolosluk binasının kapısının önüne konulan bir saatli bombanın patlaması sonucu binada hasar oldu.

Olayı bir Ermeni örgütü üstlendi.

6- Devrimci İsçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Fehmi Işıklar verdiği yazılı demeçte, DİSK 'in İran'da Sah'a karşıdirenen halkı desteklediğini bildirdi.

7- Mardin'in Kızıltepe İlçesinde MHP İl Başkanı Ada Pehlivanlıoğlu kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yaylım ateşine tutularaköldürüldü.

8 Aralık 1978

1- Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi ile İşletme Yönetimi Enstitüsünün ortaklaşa düzenledikleri «Düzen Değişikliği ve 4. BeşYıllık Kalkınma Plânı» konulu seminer Ankara'da başladı.

2- İstanbul'da bulunan Dünya Bankası Uzmanlarından Shayamadas'ın açıkladığına göre Dünya Bankası, Türkiye'deki küçük sanayicilerin kullanımına sunulmak üzere Türkiye Halk Bankasına 30 - 40 milyondolar kredi açacak.

3- NATO Bakanlar Konseyi toplantısından sonra yayınlanan bildirinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog konusundaki bölümünde Türk ve Yunan Başbakanları arasında Montreux doruk toplantısının sonucu olarak başlatılan diyalogun sürdürülmesinden duyulanhoşnutluk belirtildi. Bakanlar» Türk ve Yunan Hükümetlerince atılan yapıcı adımın yeni ortak çabalar ve gerektiğinde öngörülen amacıgerçekleştirme yolundaki politik iradenin yinelenmesi yolu ile kısa zamanda olumlu sonuçlar vereceğini umduklarını açıkladılar.

4- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Türkiye'yeilişkin raporu açıklandı. Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, raporda Türkiye'nin 1978 yılı basından bu yana aldığı istikrar sağlayıcıönlemler genellikle olumludur.

5- CHP Eğitim Merkezi, Parti Genel Merkezinde düzenlenen birtörenle çalışmalarına başladı.

6- Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, «Pan Haberler Ajansı» tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan otobüs özel yolunu gerçekleştirmesi nedeni ile «1978 yılının adamı» olarak seçildi.

7- Trabzon'da bîr süre önce saldırıya uğrayarak yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Necdet Bulut öldü.

8- İsrail'in eski Başbakanlarından Golda Meir öldü.

9 Aralık 1978

1- Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret BorsalarıBirliğince yapılan açıklamada, vergi yasalarında değişiklik yapılmasınıöngören Hükümet tasarısının, «Ülkenin genel çıkarlarına ters düsensonuçlar verecek bir nitelik taşıdığı» öne sürüldü.

2- Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilkKöy-Kent'i Taşkesti'de memur, işçi ve köylülerin ortak çabaları ile halkın temel gereksinmelerini aracısız olarak karşılamak için «Köy-KentTüketim Kooperatifi» kuruldu.

3- MHP Genel Başkanı Türkeş düzenlediği basın toplantısında,ülkede can ve mal güvenliğinin kalmadığını, vatandaşların güvenlikkuvvetlerinden ümitlerini kesmiş bir durumda olduklarını ileri sürerek«Hukukun üstünlüğü temel ilkesinin yerine, komünist ve bölücü ideolojilerin üstünlüğü ilkesi hakim olmaya başladı» dedi.

4- Aydınlık Gazetesi'nce düzenlenen ve kontenjan senatörü vegazeteci Hüsamettin Çelebi ile gazeteci Örsan Öymen, Cüneyt Arcayürek ve Doğan Yurdakul'un katıldıkları «Türkiye'de Anarşi» konulu açıkoturumda anarşinin kökeninde ABD ve SSCB'nin parmağı olduğu önesürüldü.

5- Paris'te çıkan OECD organı Observer dergisinde yayınlananverilere göre, Türkiye çelik üretimi açısından 24 OECD ülkesi arasında16'ıncı sırada bulunuyor.

10 Aralık 1978

1- İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin Birleşmiş Milletlerce kabulünün 30. yıldönümü Ankara'da da törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı,Başbakan, siyasî partiler genel başkanları bugün nedeni ile demeçleryayınladılar. Başbakan demecinde, «Ulusumuzun, özgürlükçü demokrasiye bağlılığı. Ülkemizde insan haklarının en sağlam dayanağıdır» dedi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, yaptığı açıklamada, doğuve güney-doğu illeri için bir buçuk milyar liralık yatırım programı hazırlandığını bildirdi.

3- İran tarihinin Şah'a ve rejime karsı düzenlenen en büyük gösterisi Tahran'da ve 11 kentte gerçekleştirildi. Şii Müslümanların dinîbayramı olan bugünkü gösterilere birbuçuk milyonu aşkın İranlının katıldığı, ancak askerin, aldığı emir üzerine göstericilere karşıkoymamışolması ile olay çıkmadığı bildiriliyor.

4- 1978 yılı Nobel Barış Ödülleri Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan bir törenle, İsrail Başbakanı Begin ve Mısır Devlet Başkanı Sedat'ın temsilcilerine verildi.

11 Aralık 1978

1- Yüksek Askerî Şûra Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığındaolağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantıda, silâhlı kuvvetlerin personelsorunları ile askerî yargı sistemine ilişkin bazı yasalarda yapılması öngörülen değişiklik önerilerinin görüşüleceği bildirildi.

2- Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde bir kararname çıkararakMuhasebi Umumiye Kanunu, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, Maliye Bakanlığı Bashukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, devlet davalarının takibine dair kanundaki parasal sınırları, günün koşullarına göre yeniden düzenledi.

3- Gübre Fabrikaları TAS Genel Müdürü Kemal Akkaya, bir basın toplantısı düzenleyerek 1979 yılı ilkbaharında çiftçilerin gübre sıkıntısı çekmeyeceklerini, yeterli gübre ham maddesi dışalımı için Dünya Bankasından 30 milyon dolar kredi sağlandığını söyledi.

4- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre. Federal Almanya'ya iltica eden Türk terörist ve anarşistlerin Türkiye'ye iadesi konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imza edildi.

5- Uluslararası Af örgütü, İran'da siyasal tutuklulara işkence yapıldığına ilişkin uzun bir bildiri yayınladı ve Şah rejimini suçladı.

12 Aralık 1978

1- Millet Meclisi Genel Kurulu, AP, MSP ve MHP'li üyeleringelmemeleri nedeni ile bugün de toplanamadı.

2- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Yönetim Kurulu biraçıklama yaparak, Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıda, «Yeni bir hükümet modeli»ne ilişkin bir tartışmanın kesinlikle olmadığını ve bu konuda bir görüş ileri sürülmediğini bildirdi.

3- İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânında motor sanayiinin kamu öncülüğünde gerçekleştirilmesi ilkesinin yer aldığını hatırlatarak bu öncülüğü TÜMOSAN'ın yerine getireceğini söyledi.

4- AP Genel İdare Kurulunun Genel Başkan Demirel'in başkanlığında yaptığı ve 4 saat devam eden toplantısından sonra yayınlanan bildiride, «Tethiş, bölücülük ve terör artık hiç bir toplumun tahammül edemiyeceği bir seviyeye çıkmıştır.» denildi.

5- TBMM Millî Savunma Komisyonları üyeleri için Genelkurmayda düzenlenen brifing'de konuşan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren,Tam Gün Yasasının Silâhlı Kuvvetler bünyesinde kapatılması zor yaralar açtığını, oysa bu yasa ile bir sıhhiye assubay başçavuşunun, bir tümgeneral kadar maaş alacağını söyledi.

6- KTFD Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Mustafa Çağatay Federe Türk Devletinin 3. hükümetini kurdu.

7- OPEC üyeleri, ham petrol fiyatlarına zam yapılması konusunda görüş birliğine vardılar.

8- Paris'te sürgünde bulunan İran'lı dini lider Humeyni, İran ordusundaki genç subayları Şah'a karşı ayaklanmaya çağırdı. ABDBaşkanı Carter de bir basın toplantısı düzenleyerek, «Hiç bir koşulabağlı olmaksızın «Şah'ı desteklediklerini bildirdi. Diğer taraftan dün İsfahan'da düzenlenen Sah aleyhtarı gösterilerde 35 kişi öldü, 600 kişide yaralandı.

13 Aralık 1978

1- İskandinav ülkelerine ve Finlandiya'ya bir dizi resmî ziyarettebulunacak olan Başbakan Bülent Ecevit beraberindeki heyetle birlikteNorveç'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Resmî heyette BaşbakanYardımcısı Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de bulunuyor.

2- Millet Meclisi ve TBMM ortak toplantıları yapılamadı. Konuya ilişkin bir demeç veren AP Millet Meclisi Grup BaşkanvekilleriKıratlıoğlu ve Toker, hükümetçe Meclislere sunulan vergi tasarılarınınyasalaşmasını engellemek için toplantılara katılmadıklarını söylediler.

3- AP Ortak Grubunun basına açık olarak yapılan toplantısındasöz alan üyeler Hükümetin tutumunu eleştirdiler. Bu arada konuşmacılardan Antalya Milletvekili İhsan Ataöv Ordunun ve Cumhurbaşkanınıntutumunu da eleştirerek, «12 martta muhtıra veren ordu, neye bugünekadar sesini çıkartmadı» dedi.

4- MHP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Kabadayı ve Demirtola yayınlanan ortak demeçlerinde, «Bütün vatan sathının bir iç harpgörünümünde» olduğunu öne sürdü.

5- TASS Ajansının bugünkü bülteninde Kıbrıs sorununa değinenhaber - yorumda, Sovyetler Birliğinin, Kıbrıs halkının Adadan bütünyabancı askerlerin çekilmesine ilişkin isteğini desteklediği ve Kıbrıs'ıniç sorunlarının Ada halkı tarafından dışarıdan müdahale olmaksızınçözümünden yana olduğu bildirilmekte.

14 Aralık 1978

1- TBMM'de grubu bulunan siyasî partiler temsilcilerinin katılması ile oluşturulan partilerarası komisyonun toplantısında önseçimsisteminin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda bütün siyasî partilertemsilcilerinin ayni görüsü benimsedikleri bildirildi.

2- CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Altan Öymen veHayrettin Uysal, 3 AP'li milletvekilinin -Rasim Küçükel, MahmutKepoğlu, Atila Ocak - Meclise devam etmedikleri gerekçesi ile Anayasanın 80. ve Meclis İç Tüzüğünün 114. maddelerine uyularak üyeliklerinin düşürülmesi için Millet Meclisi Başkanına başvurdu.

3- Çukobirlik Genel Müdürü Abdullah Kütküt, Çukobirlik'in tümolanaklarını üreticinin yararına kullandığını belirterek, 1978 yılı kasımayı sonunda toplam ihracatın 65 milyon 381 bin 605 dolara ulaştığınıaçıkladı.

4- Büyük Türk düşünürü ve ozanı Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin705. vuslat yılı törenleri bugün Konya'da başladı.

15 Aralık 1978

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler yaptığı yazılı açıklamada,kasım 1978 ihracatının geçen yıla oranla yüzde 61.3 artarak 258 milyon 773 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

1- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler son bir hafta içinde 137 kanun kaçağıyakaladı. Kanun kaçaklarından 49'u adam öldürmek, 13'ü soygunyapmak ve 2'si de patlayıcı madde atmak suçlarından aranmaktaydı.

2- Anadolu Ajansının konuğu olarak bir süredir memleketimizdebulunan Yeni Çin Haber Ajansı Genel Müdürü Hliu Chinhin başkanlığındaki heyet yurdumuzdan ayrıldı.

3- Muğla AP Milletvekili Ahmet Buldanlı ve arkadaşları, MeclisBaşkanlığına bir önerge vererek 18 yıla mahkûm aktör Yılmaz Güney'ehapishanede film çevirmesi için izin veren Başbakan ve Adalet Bakanıhakkında gensoru açılmasını istediler.

4- Norveç'teki görüşmelerini tamamlayan Başbakan Ecevit, beraberindeki heyetle birlikte Brüksel'e geçti. Ecevit Norveç'i ziyareti ileilgili olarak yaptığı açıklamada, Norveç'in, Türkiye'nin sanayi sektörügereksinmelerini karşılamak için kredili satış olanaklarim sağlayacağınıaçıkladı.

5- İran'ın Güneyindeki Siraz kentinde bir süredir hızını kaybedenmezhep çatışmaları yeniden başladı. Olaylar sırasında 40 kişi askerîbirliklerce vurularak öldürüldü.

16 Aralık 1978

1- Tüm Kamu Personeli ve Emeklilerin Haklarını Koruma Kuruluşları Konfederasyonu (Tüm - Person-Kon) 3. Genelkurulu toplandı.Genel Kurula bir mesaj gönderen Başbakan Bülent Ecevit, Hükümetinyeni bir personel rejimi hazırlamaya karar verdiğini söyledi, kamu personelinin demokratik biçimde örgütlenebilmesinin de sağlanacağını bildirdi.

2- Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, MEYAK kesintilerinin dörtte biri, mart ayından başlayarak memurlar içinkonut yapımına harcanacak.

3- AP Gençlik Kolları toplantısına bir mesaj gönderen AP GenelBaşkanı Demirel, ülkede can ve mal güvenliğinin kalmadığını ileri sürerek, «Cumhuriyetin geleceği hakkında şüpheler, tereddütler mevcuttur.» dedi. AP Genel Sekreteri Nuri Bayar da bir basın toplantısı düzenleyerek, «Köylüyü, esnafı, sanatkârı, öğretmeni, polisi, işçiyi, gençleri ve basını. Hükümete karşı mücadeleye» çağırdı.

4- Artvin'in Şavşat ilçesi AP Yönetim Kurulu Üyesi Selim Dedesilâhlı 5 kişinin saldırısı sonucu öldü.

5- Pekin ve Washington'da yayınlanan ortak bir bildiride, 1 Ocakta ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulacağı açıklandı.

17 Aralık 1978

1- Bir açıklama yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun,Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin basın affına ilişkin girişimlerini desteklediğini bildirdi. Yazıişleri müdürlerinin, sorumlu oldukları yayın organlarında yer alan yazılardan ötürü hapis cezalarına çarptırılmalarınıönleyecek yasa değişikliği tasarısının da en kısa zamanda Meclisleresunulacağını söyledi.

2- AP Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekilleri Cahit Dalokayve Orhan Çalış, Senato Başkanlığına verdikleri bir önerge ile dış ilişkiler ve Kıbrıs konularında Senato'da genel görüşme açılmasını istediler.

3- 10 Ağustos 1978 günü Ankara'da Balgat semtinde 4 kahvehanenin otomatik silâhlarla taranarak, 5 kişinin ölümü ve 13 kişinin deyaralanması ile sonuçlanan «Balgat Katliamı» olayı ile ilgili olarak tutuklu bulunan Akdere Büyük Ülkü Derneği kurucusu İsa Armağan ve 5arkadaşının yargılanmalarına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

4- Türk Hava Yolları'nın Cenevre bürosunda bir patlama oldu.Binada kısmî hasar meydana getiren olayı bir Ermeni örgütü üstlendi.

5- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in bir süredenberi devam eden Abu Dabi toplantısı sona ermiş ve ham petrol fiyatının 1979yılı sonuna kadar kademeli olarak % 14.5 oranında artırılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştır.

18 Aralık 1978

1- Brüksel'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Bülent Ecevitberaberindeki heyetle birlikte İsveç'in başkenti Stokholm'a gitti.

2- AP Genel Başkanı Demirel, TRT'nin 14 aralık aksamı televizyonda yayınladığı toprak reformu ile ilgili programda gerçekleri tahrifettiğini söyledi. Demirel, programla ilgili olarak TRT Genel Müdürlüğüne yayınlanması isteği ile gönderdiği yazıda «1975 - 1976 - 1977 yıllarında 2 milyon 800 bin dönüm arazi dağıtıma hazır hale getirilmiştir.Toprak işleyenin, su kullananın diyenler, ne bir avuç toprak kamulaştırmıslar, ne de bir avuç toprak dağıtmışlardır.» dedi.

3- Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Parti GenelBaşkanlığından istifa etti. Bozbeyli, istifasının sadece Genel Başkanlıktan olduğunu, bundan böyle bir partili olarak üzerine düsen görevleri yapacağını söyledi. Bozbeyli'nin istifası ile boşalan Genel Başkanlığa, büyük kongre'ye kadar Genel Başkan Yardımcısı ve BaşbakanYardımcısı Faruk Sükan'ın vekâlet edeceği bildirildi.

4- Ankara Barosunun 41. Genel Kurul toplantısında Baro Başkanlığını «Hak ve Onur Birliği» grubunun adayı Sebahattin Ardıçoğlukazanırken, Yönetim Kurulu üyeliklerini «Demokratik Sol Avukatlar Birliği» grubunun adayları kazandılar.

5- Ankara'da öğrenim gören İran'lı öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında. Şah rejiminden yakındılar, İran Şahı Pehlevininülkeden kaçma hazırlıkları içinde bulunduğunu, ancak kaçmadan öncegeniş bir kitle katliamı gerçekleştirmeyi tasarladığını öne sürdüler.

19 Aralık 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlık ettiği Türk heyeti ile Başbakan Ola Ullsten'in başkanlığındaki İsveç heyeti arasında Stokholm'daiki gün süren görüşmeler sona erdi. Başbakan Ecevit, «görüşmelerdeolumlu sonuçlar» alındığını söyledi. Türkiye ve İsveç, ekonomik ve ticarî ilişkilerini geliştirmeyi, turizm ve televizyon programlan ve kültürelalanlarda işbirliği yapmayı kararlaştırdılar.

2- 1979 Malî yılı bütçe kanunu tasarısının TBMM Bütçe - Plân karma komisyonunda görüşülmesine başlandı. Sunuş konuşmasını yapanMaliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, 1979 yılının derlenip toparlanma yılıolduğunu söyleyerek, bütçe katsayı artışının öngörülmediğini bildirdi.

3- Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1978 yılı basından kasım ayının sonuna kadarki devrede Türkiye'nin dış ticaret açığı 1977 yılının ayni devresine göre, yüzde 44 oranında azalarak 2 milyar 82 milyon dolara indi.

4- Uluslararası Adalet Divanı yaptığı toplantıda, YunanistanHükümeti tarafından Ege Kıta Sahanlığı konusunda 16 ağustos 1976 tarihinde açılan davaya bakmaya yetkili olmadığına 2'ye karşı 12 oyla karar verdi.

5- Sezai Dıblan başkanlığındaki Türk iş adamları heyetinin Yunanistan'da 12-16 aralık tarihlerinde yaptığı temaslar tamamlandı vebir ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, Türk ve Yunan iş adamlarınınilişkileri artırmaya karar verdikleri bildirildi.

20 Aralık 1978

1- İsveç'e yaptığı iki günlük ziyareti tamamlayan Başbakan Bülent Ecevit beraberindeki heyetle birlikte Stokholm'den hareketle, İskandinav ülkelerini kapsayan gezisinin son durağı olan Helsinki'ye gitti.

2- Millet Meclisi Başkanının başkanlığında siyasî partiler grupyöneticilerinin yaptıkları toplantıda şiddet olaylarını önlemeye yönelikhükümet tasarılarının Millet Meclisinde öncelikle ele alınması konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

3- Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapılan birleşik toplantısında.Başbakan Ecevit ve bazı bakanlar hakkında öne sürülen iddiaları incelemek üzere 10 soruşturma hazırlık komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar 16'şar üyeden oluşacak.

4- Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Atilla Onuk ve eski Yönetim Kurulu üyeleri. Maliye Bakanlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından 1567 sayılı Yasaya aykırı davrandıkları gerekçesi ile açılan davada beraat ettiler.

5- MHP'nin, Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesi Başkanı AlişanDurkan, dükkânından evine giderken henüz kimlikleri belirlenemeyenkişiler tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

6- Manisa'da Ülkücü Gençlik, Ülkücü İşçiler, DEV-GENÇ ve gizlifaaliyet gösterdiği saptanan Briç Sevenler Dernekleri mahkeme kararıile kapatıldı.

7- Türkiye'de kemik iliği nakli ilk defa Hacettepe HastahanesindeDahiliye Kliniği doktorlarından Korkut Özerken tarafından gerçekleştirildi.

21 Aralık 1978

1- Cumhuriyet Senatosunun bugünkü toplantısında dış ilişkiler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin AP'li üyeler tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

2- TBMM Bütçe Karma Komisyonunun bugünkü toplantısında1979 malî yılı bütçe kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerintamamlanması üzerine eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, bütçenin gerçekçi ve denk olduğunu belirtmiştir.

3- Bütçe Karma Komisyonunun bugünkü toplantısında Maliye Bakanından aldığını söylediği bilgileri açıklayan CHP Erzincan SenatörüNiyazi Ünsal, yurt dışında toplam 98 bin yabancı firma, 227 banka ve58 ülkeye borçlu durumda olduğumuzu bildirdi.

4- İş Bankası tarafından yayınlanan «İş Bülteni»nde verilen bilgiye göre, tedavüle çıkarılan banknot miktarı, 27 ekim 1978 tarihi itibariyle, 1977 sonuna göre, % 37.5 oranında artarak 107 milyar lirayayükseldi.

5- Kilis Lisesi Müdürü Dinçer Saçlı silâhlı bir kişinin saldırısısonucu öldü.

6- Kahramanmaraş Meslek Lisesi öğretmenlerinden Hacı Çolakve Mustafa Yüzbasıoğlu silâhlı saldırıya uğradı. Hacı Çolak olayyerinde öldü, Mustafa Yüzbaşıoğlu ise ağır yaralı olarak hastahaneyekaldırıldı.

7- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu «Kayıp kişiler» konusundaBirleşmiş Milletlerce yapılacak bir soruşturmanın sonuçlarının taraflarıbağlamasını öngören bir karar tasarısını, Türkiye'nin şiddetli itirazınakarşı 55 çekimser ve 6 aleyhte oya karşılık 69 oyla kabul etti.

22 Aralık 1978

1- İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Siyasal BilimlerFakültesi Tarih Kürsüsü tarafından düzenlenen «Lâikliğin 50. yıldönümü»konulu sempozyumda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, «Yurtdaşlarımızın bir takım sinsi plânlarla birbirlerine karşı düşman hale getirilmelerine ve böylece kardeş kavgaları içine sürüklenmelerine devletin seyirci kalması mümkün değildir.» dedi.

2- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'e bir telgraf göndererek, TRT'nin yayınlarından yakınmış,«TRT, özellikle son zamanlarda parlamenter demokrasiye adeta düşmanbir kuruluş haline geldi» dedi.

Cahit Karakaş Siyasî Partiler Grup Başkanvekillerine de birer yazıgöndererek, TRT'nin parlâmento ve parlamenter düşmanlığını körükleyici bir kuruluş haline geldiğini iddia etti.

3- İskandinav ülkelerine yaptığı resmî ziyaretleri tamamlayanBaşbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Dışişleri BakanıGündüz Ökçün ve Türk heyetinin öteki üyeleri ile birlikte Helsinki'denhareketle Ankara'ya geldi.

4- CGP Genel Yönetim Kurulunun iki gün süren toplantısındansonra yayınlanan bildirisinde, anarşi ve ekonomik bunalım yanında enbüyük tehlikenin Türkiye Cumhuriyetini parçalamak olduğu ileri sürüldü. Bildiride, «Asıl gerçek, bölünmez bir bütün olan Türk Milletini bölerek millî misak sınırları içinde ayrı ayrı devletler kurmak isteyenlerinkorkunç şekilde hızlanan, şımartılan, göz yumulan faaliyetlerinden doğuyor.» denildi.

5- Kahramanmaraş'ta dün akşam kimliği belirlenemeyen kişilerin silâhlı saldırısına uğrayan Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerindenMustafa Yüzbaşıoğlu da öldü.

6- Kahramanmaraş'ta öldürülen iki devrimci öğretmenin yapılancenaze törenine katılanlarla sağ eğilimli kişiler arasında çatışma çıktı,ilk haberlere göre 1 kişi öldü 39 kişi yaralandı. 100'den fazla iş yeri vedernek tahrip edildi.

7- Kahramanmaraş eski CHP Senatörü olup, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisine geçen avukat Hilmi Soydan Elbistan ilçesindekimliği bilinmeyen kişilerin tabancalı saldırısı sonuncu öldü.

23 Aralık 1978

1- Kahramanmaraş'ta dün aksam saatlerinde, önceki gün öldürülen devrimci iki öğretmen'in cenaze törenine katılanlara, sağ eğilimliolduklarını bildirilen kişilerden oluşan bir grubun saldırısı ile başlayanolaylar bütün kente yayıldı. Olaylar sırasında 28 kişinin öldüğü yüzden fazlasının ağır olmak üzere 400 kadar kişinin yaralandığı haberverildi.

2- İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı. Jandarma Genel Komutanı veEmniyet Genel Müdürü Kahramanmaraş'a gittiler. Askerî birliklerinmüdahalesi ile kentte durumun normale dönmekte olduğu bildirildi.

3- Başbakan Bülent Ecevit, Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, her siyasî görüşteki herkesten, kendi yandaşlarını sükûnete davet etmelerini rica ederek, «Başka konularda görüş ayrılıkları ne olursa olsun, herkes sözünü geçirebileceği kimselere bir barış çağırışında bulunmalıdır.» dedi.

4- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Kahramanmaraş olaylarından ötürü Hükümeti acizlikle suçladı ve çekilmesini istedi.

5- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler, 14-21 Aralık tarihleri arasında yaptıkları aramalarda, 2610 tabanca ele geçirdiler. Ayrıca 110 kanun kaçağının yakalandığı bildirildi.

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, MersinSu Ürünleri Bölge Müdürlüğünü hizmete açış töreninde yaptığı konuşmada, Türk çiiftçisinin gübre sorununun çözümlendiğini bildirerek, yeniyıla 1 milyon 500 bin ton stokla gireceğimizi söyledi.

24 Aralık 1978

1- Kahramanmaraş'ta iki gün önce öldürülen TÖB-DER üyesi ikiöğretmenin cenaze töreni sırasında başlayan olaylar bugün de sürdü.Kentin çeşitli bölgelerinde alınan güvenlik önlemlerine rağmen çatışmaların devam ettiği, ölü sayısının 77'ye ulaştığı 100'ün üstünde vatandasın da yaralandığı bildirildi.

2- Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş olayları ve alınan önlemler hakkında bilgi verdi, «Bazı kimseler bu hükümeti yıkabilmek için, demokrasiyi yıkmaya, devleti parçalamaya, Türk Ulusunu bölmeye çalışıyorlar.» dedi.

AP, MSP, MHP ve CGP Genel Başkanları da konuya ilişkin görüşlerini açıklayarak. Hükümetin zamanında önlem almadığını, bu nedenle suçlu bulunduğunu ve istifa etmesi gerektiğini öne sürdüler.

3- MHP Genel Başkanı Türkeş yaptığı konuşmada TRT'nin veAnadolu Ajansının tutumunu eleştirerek, iktidarın TRT ve Anadolu Ajansı yolu ile kamuoyunu kendi istediği biçimde oluşturmak ve muhalefetin sesini kısmak yolunda büyük mesafe kaydettiğini savundu.

4- TBMM Bütçe Karma Komisyonunun toplantısında konuşanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, 1979 yılı için tüm petrol bağlantılarının yapıldığını bildirdi, yılbaşından sonra ATAŞ Rafinerisinin tam kapasite ile çalışacağını, OPEC ülkelerinin petrole yaptığıson zamdan dolayı ekonomimizin baskı altına girmemesi için sağlambir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

25 Aralık 1978

1- Kahramanmaraş'ta üç gün önce başlayan olayların büyük ölçüde yatıştığı ve güvenlik kuvvetleri ve askerî birliklerin duruma hakim oldukları sanılırken öğleden sonra yeniden çıkan çatışma 45dakika sonra askerî birliklerce bastırıldı. Kahramanmaraş olaylarındaölü sayısının 98'e yükseldiği bildirildi.

2- Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamayagöre olaylarla ilgili olarak bugün de 44 kişi tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 66'ya yükseldi.

3- İkinci Cumhurbaşkanı, büyük asker ve devlet adamı İsmet İnönü, ölümünün 5. yıldönümünde bütün yurtta düzenlenen törenlerleanıldı.

4- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, AnkaraGazeteciler Cemiyeti Basın Meclisinin dört gün süren toplantısındansonra yayınladığı bildiriyi açıkladı. Basın Meclisi, anarşi karşfsmda bütün kişi ve kuruluşları, sorumluluklarını bir kez daha gözden geçirmeyeçağırıyor.

5- Nazilli Belediye Başkanlığı seçimini AP adayı kazandı.

6- Tarsus MHP eski İlçe Başkanı Ali Düzenli dükkânında kimliğibelirsiz kişilerce tabanca ile yaylım ateşine tutularak öldürüldü.

7- İran'da kısa süren bir durgunluktan sonra Şah aleyhtarı gösteriler bugün yeniden başladı. Silâhlı kuvvetlerle göstericiler arasında yer alan çatışmalarda bugün de 20 kişinin öldüğü birçok kişinin deyaralandığı bildirildi.

26 Aralık 1978

1- Bakanlar Kurulu, dün gece saat 23.30'da başlayan ve geç saatlerde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Kara Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Nurettin Ersin'in de katılması ile sabah saat 3.45'e kadar devam eden toplantısında 13 ilimizde iki ay müddetle sıkıyönetim uygulamasına karar verdi. Bakanlar Kurulu kararında, «Anayasanın tanıdığıhür demokratik-düzeni, temel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmayayönelik yaygın şiddet hareketlerinin kesin belirtilerinin ortaya çıkmasıüzerine Adana, Ankara, Elâzığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde bugünsaat 7'den başlamak üzere iki ay süre ile Anayasanın 124. maddesinegöre Bakanlar Kurulunca sıkıyönetim ilânına karar verilmiştir..» denilmektedir.

2- Bakanlar Kurulunun bu sabahtan itibaren uygulanmasına kararverdiği ve 13 ili kapsayan iki aylık sıkı yönetim kararı TBMM'nin bugünkü toplantısında 1 red (Bağımsız Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz) ve 1 çekimser (Kontenjan Senatörü Metin Toker) oya karşılık 537oyla onaylanmıştır. CHP'den 27, AP'den 29, MSP'den 10, MHP'den4, Millî Birlik Grubundan 6, Kontenjan Grubundan 2 üye oylamaya katılmamıştır.

3- Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Korutürk tarafındanolağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantıda, yurdumuzda meydana gelenönemli iç olayların görüşüldüğü bildirildi.

4- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Savunma Bakanının imzalarını taşıyan ve bugün yayınlanan kararnameye göre, İstanbul İli Sıkıyönetim Komutanlığına Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Uruğ, Ankara ili Sıkıyönetim Komutanlığına 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Nihat Özer, Erzincan ve Sivas İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mahmut Ülker, Erzurum ve Kars illeri SıkıyönetimKomutanlığına 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Ragıp Uluğbay, Elazığ,Malatya, Bingöl İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına 8. Kolordu KomutanıKorgeneral Fikret Oktay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığına Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Akansel atandılar.

5- MHP Genel Başkanı Türkeş, Parlâmentoda düzenlediği basıntoplantısında Hükümetin, sıkıyönetim illerinin tesbitinde art niyetli davrandığını ve «Vatan hainlerine kurtarılmış sığınak bölgeleri bıraktığını» iddia etti. Türkeş, İzmir, Antalya, Rize, Artvin, Diyarbakır, Tunceli veMardin'de de sıkıyönetim ilânı gerektiğini söyledi.

6- Kahramanmaraş olaylarında ölenlerin sayısının bulunan yenicesetlerle birlikte 102'ye ulaştığı bildirildi.

7- Bayrampaşa Cezaevinden 2'si siyasî 5 tutuklu kaçtı.

8- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi ile Bahçelievler katliamı sanıklarından 4kişi yakalandı.

27 Aralık 1978

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 59. yıldönümü törenlerle kutlandı.

2- Sıkıyönetim Komutanlığı Kahramanmaraş'ta saat 18 ile 05 arasında sokağa çıkmayı yasakladı.

3- Sıkıyönetim Koordinasyon ve Askerî Hizmetler BaşkanlığınaKorgeneral Şahap Yardımoğlu atandı.

4- Sıkıyönetim uygulaması içine alınan illerde sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelere 54 askerî yargıç, savcı ve askerîmüşavir atandı.

Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş olaylarının tek sorumlusunun MHP olduğu görüşünü savundu.

5- Cezayir Devlet Başkanı Bumedyen öldü. Bumedyen 53 yaşındaydı.

6- İran'da düzenlenen Şah aleyhtarı gösteriler sırasında göstericilere ateş açmak isteyen bir grup askerle, onlara engel olmak isteyenaskerler arasında çatışma çıktı. Askerlerin birbirleri üzerine ateş açmaları sonucu 5 kişi öldü.

28 Aralık 1978

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Genelkurmay Başkanı KenanEvren'i Genelkurmay Karargâhında ziyaret ederek 1.5 saat görüştü. Görüşmeden sonra Korutürk gazetecilere, «Hükümet, 13 ilde sıkıyönetimilânına karar verdi ve TBMM bu kararı büyük bir çoğunlukla onayladı.Şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizin bu vazifeyi basarı ile yapacaklarına vemilletimizin müstehak olduğu huzur ve sükûna, bu alman idare sekli ileen kısa zamanda ulaşacağına inanıyorum.» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve arkadaşları MilletMeclisi Başkanlığına bir önerge vererek, Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak Hükümet hakkında gensoru açılmasını istediler.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler AnadoluAjansı muhabirine verdiği demeçte, ülkemizde hayvancılığı geliştirmekiçin hazırlanan 2 milyar 75 milyon liralık proje hakkında açıklama yaptı.

4- TBMM KİT Karma Komisyonunun bugünkü görüşmeleri sırasında yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin petrol gereksinmesi her beşyılda iki katına çıkıyor.

5- Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin üç gün süren 2. kongresindeseçilen Genel Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı ve Genel Başkanlığa Ahmet Kaçmaz, Genel Sekreterliğe de Yalçın Yusufoğlu getirildi.

29 Aralık 1978

1- Sıkıyönetim eşgüdüm toplantısı Başbakan Bülent Ecevit’in başkanlığında yapıldı. 3 saat süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenile ilgili Bakanların, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ileMillî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı, Başbakanlık Sıkıyönetim Eşgüdüm ve Sıkıyönetim Askerî Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanının ve Sıkıyönetim ilân edilen 13 ilinSıkıyönetim Komutanlarının katıldıkları toplantıda sıkıyönetim uygulamasına ilişkin genel durumun bir değerlendirmesinin yapıldığı ve alınan önlemlerin gözden geçirildiği bildirildi.

2- Cumhuriyet Senatosu AP Grubunca yayınlanan bildiride, TRThakkında Senato'da genel görüşme açılması ve TRT ilgilileri hakkında anayasal ve hukuki yollara başvurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş kendi isteği ile AP veCGP Genel Başkanları Demirel ve Feyzioğlu ile ayrı ayrı birer görüşmeyaptı.

4- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,asayiş şubesi ekipleri 1978 yılında çeşitli suçlardan sanrk 11 bin 132kişi yakalandı ve 1179 tabanca 976 bin mermi ele geçirildi.

5- Sıkıyönetim Komutanlığının Kahramanmaraş'ta yaptığı bir operasyonda 19 adet tabanca, 34 adet makinalı tabanca, 3 adet yivli - setlitüfek 37 adet dinamit lokumu ele geçirildiği bildirildi.

6- Yabancı ajanslara göre, İran'da Şah'ı tahttan uzaklaştırmayaand içmiş göstericiler İran'ın çeşitli kentlerinde Güvenlik Kuvvetleri ileçarpışmakta ve olaylar bir çığ gibi büyümektedir. Dün de yüzden fazlakişi ölmüş yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Ajanslar ayrıca ülke ekonomisinin de tam bir felç halinde olduğunu bildiriyorlar.

30 Aralık 1978

1-Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında 1979 – 1980 yıllarında yapılacak mal mübadelesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Bu anlaşmaya göre SSCB Türkiye'ye basta makina veteçhizat, fuel oil, motorin, elektrik enerjisi, kompoze gübreler, gazetekâğıdı olmak üzere çeşitli sınai, kimyevî madde ve malzeme ihraç edecek, Türkiye'den canlı büyükbaş hayvan, zeytinyağı narenciye sebzemeyve pamuk, deri ve diğer emtia alacak.

2- «Sıkıyönetim Askerî Hizmetler Koordinasyon Başkanlığınınkurulmasına ilişkin olarak son günlerde verilen bazı beyanatlar ve birkısım basında görülen yayınlar üzerine bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, kuruluşun yasal olduğunu bildirdi.

3- Sıkıyönetim Komutanlıkları yayınladıkları bildirilerde halkımızın, yanlarında kimlik belgesi bulundurmalarını ve görevlilerin sormalarıhalinde göstermelerini istediler, ayrıca yasalarda belirtilen hallerde görevlilere «vur emri» verildiğini bildirdiler.

4- Dün AP ve CGP Genel Başkanları ile görüşen MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş bugün de yine kendi isteği üzerine MSP GenelBaşkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Türkes daha sonra bir basın toplantısı düzenledi ve «Ecevit iktidarı düşürülmedikçe sıkıyönetim de dahil hiç birtedbir huzur ve sükûnu sağlamaya yetmeyecektir.» dedi.

5- Gaziantep yolunda bir minibüste yapılan aramada yabancımarka 30 otomatik tüfek ve 62 şarjör ele geçirildi.

6- Türkiye ile Libya arasında, toplam tutarı 800 milyon doları bulan 4 sanayi projesine Libya'nın katkısını sağlayacak anlaşma imzalandı.

7- Kıbrıs Türk Federe Devletinin Magosa limanı ile Suriye'ninLazkiye limanı arasında ilk denizyolu bağlantısı Truva feribotu ile kuruldu.

8- İran'ın Tebriz kentinde bugün yapılan Şah aleyhtarı gösterilersırasında Başkonsolosluğumuz da saldırıya uğramış ve bina yakılmıştır.

9- Yabancı ajanslar Genelkurmay Başkanı General Ezhari başkanlığındaki İran Hükümetinin istifa ettiğini, yerine bir sivil hükümet kurmak üzere muhalefetteki Ulusal Cephe Üyesi Sahpur Bahtiyar'ın görevlendirildiğini bildirdiler.

31 Aralık 1978

1- Siyasî partiler liderleri ve çeşitli örgütler yeni yıl mesajları yayınladılar. Başbakan ve CHP Genel Başkanı Ecevit, mesajında, «Türkulusunun tüm engellere ve kışkırtmalara karsın, demokrasi yolundansapmaksızın, demokrasiden ve özgürlüklerden ödün vermeksizin esenlik yolunda ilerleyeceğini ve gelişme amaçlarına erişeceğini» söyledi.

2- AP Genel Başkanı Demirel, yeni yıl mesajında, «Şartlar neolursa olsun milletimizin ve devletimizin geleceğine tam güven içindemeselelerin üstüne vararak zorlukları asabiliriz.» dedi.

3- Türkiye'de oturan ve geçerli pasaport taşıyan Türk vatandaşlarının 3 takvim yılı içinde ancak bir kez yurt dışına çıkabilecekleriaçıklandı. Resmî Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğe göre3 yılda bir yurt dışına çıkacaklara en az 300 en çok 500 dolar dövizverilecek.

4- 30 yıllık bir aradan sonra Amerika ile Çin arasında diplomatikilişkiler bu gece saat 24.00'den itibaren yürürlüğe girecek.

5- İran'ın Meşhed kentinde Şah aleyhtarı göstericilerle askerlerarasındaki çatışma sırasında 200'ün üstünde kişinin öldüğü bildirildi.Göstericiler ayrıca SAVAK ajanı 3 kişiyi astılar.