06.12.1979
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1979

1 Aralık 1979

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra, anarşiyle mücadele için mevcut yasaların tümüyle hakim kılınmasını, ayrıca yeni yasa tasarılarının bir an önce Meclis'e sevkedilmesini kararlaştırdı.

2- Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

3- MHP Küçük Kurultayı Ankara'da çalışmalarına başladı. Türkeş, Kurultay'da yaptığı konuşmada, yeni kurulan AP Hükümetinin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek; «MHP'nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir cinayet ve yasa dışı olaya karışmayacağını» söyledi.

4- MSP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'te bulunan Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın Kuveyt Emiri ile bir görüşme yaptığı, iki ülke arasındaki ilişkilerle, İslam Dünyasındaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

5- Maliye Bakanı İsmet Sezgin Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 1980 yılı Mali Bütçesi ile üretimin arttırılmasını, sanayide atıl kapasiteleri gidermeyi, döviz ve enerji yetersizliği nedeniyle durmuş olan işletmelerin çalışır hale getirilmesini amaçladıklarını söyleyerek, bütçenin anti enflasyonist bir çabanın sonucu olduğunu belirtti.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Halen 10-12 çimento fabrikasında üretim yapılmadığını»bildirerek, kapasite alanındaki çalışmaların Cumhuriyet tarihinde bu kadar düşük düzeye indiğinin görülmediğini söyledi.

7- DPT Müsteşarı Bilsay Kuruc görevinden alındı. Kuruc'un yerine, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'ın vekalet edeceği bildirildi.

8- 40. Resim ve Heykel Sergisi'nde ödül kazanan sanatçılar belirlendi.

9- Abdi İpekci'nin katili olarak yargılanırken tutuklu bulunduğu Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçan Mehmet Ali Ağca'nın kaçırılmasında payı olduğu gerekçesiyle aranan ve Ağca'nın firarından sonra görevli olduğu Maltepe Cezaevi'nden kaçan Bünyamin Yılmaz adlı er yakalandı.

10- İstanbul'da 4, Uşak'ta da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

11- NATO Başkomutanı Bernard Davies resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi.

12- Türkiye'de üç gün kaldıktan sonra Roma'ya dönen Papa II. Jean Paul, Roma Havaalanında verdiği demeçte, «Türkiye'ye yaptığım ziyaret sırasında bana gösterilen inanılmaz konukseverlik ve uygulanan kamu düzeninden çok memnun kaldım» dedi.

13- Londra'da yayınlanan The Guardian Gazetesi'nde çıkan bir haberde, «Kıbrıs Barış Harekatından 5 sene sonra Kıbrıs'lı Rum'ların beynelmilel toplantılarda zaferler kazanmasının sadece kâğıt üzerinde kaldığı, Kıbrıs'lı Türklerin ise bir devlet olmaya başladıkları» bildirildi.

2 Aralık 1979

1- MHP Küçük Kurultayı'nda bir kapanış konuşması yapan parti Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «Türkiye'nin önce bir tasarruf seferberliğine girmesi, ardından bir yatırım ve üretim seferberliği gerçekleştirmesi gerektiğini» öne sürdü.

2- CGP Başkanlık Divanı Ankara'da toplandı. Toplantıyı açış konuşmasında Genel Başkan Turhan Feyzioğlu, sağlıklı bir vergi politikası ile ödeme gücü olanlardan vergi alınmasının, devlet idaresinde ve KİT'lerde kaynak israfını önlemenin, enflasyonu frenlemek için şart olduğunu söyleyerek, «Türkiye ciddi bir vergi reformuna muhtaçtır» dedi.

3- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Ankara'da basına verdiği demeçte, «AP tarafından açıklanan 1980 mali yılı bütçesi mahiyetinin, denilenleri doğrulamadığmı» öne sürerek, «Yüzde 46'lık kısım cari harcamalara ayrılırken, ancak yüzde 19'luk kısmı yatırımlara ayrılan bütçe ile üretimi arttırıp, tüketimi kısmak mümkün değildir» dedi.

4- Ticaret Bakanı Halil Başol, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında yağ sıkıntısının en büyük nedeninin, yağlı tohum fiyatları ile yağ fiyatları arasındaki dengesizlik olduğunu ve yapılan zamlarla bu dengesizliğin giderildiğini savunarak, «Süre veremem, ama en kısa zamanda yağ bollaşacak, yeni fiyatlarla Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yağ bulabilmek mümkün olacaktır» dedi.

5- Sağlık Bakanı Dr. Münif İslamoğlu, Ankara'da yayınlanan haftalık Yankı Dergisi'nin sağlık konularına ilişkin sorularını yanıtlarken, «Biz Tam Gün Yasası'nı yürürlükten kaldırmak istemiyoruz. Yasa'da gerekli değişikliği yaparak, müessesesinin milletimizin rahatça istifade edebileceği bir sistem halinde istetmeye çalışacağız» dedi.

6- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit, Ankara'da basına yaptığı yazılı açıklamada, Köy - YSE - İŞ Sendikası ile imzalanan Toplu Sözleşme konusunda ortaya atılan iddiaları yanıtlayarak, «Köy-YSE- İŞ ile imzalanan sözleşme, işçi haklarında gerileme getirmemiştir. Koparılan yaygara ve telaş, kanunu ve hukuku tanımayanların haksızlığının bir tezahürü olsa gerekir» dedi.

7- Türk - İş İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit'in Türk - İş'e bağlı YSE - İŞ Sendikası'yla imzalamış olduğu toplu sözleşme yetkisini bağımsız bir sendikaya verdiği, ancak bunun Ankara 9. İş Mahkemesi'nce geçersiz sayıldığı bildirildi.

8- Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)'ın aylık yayın organı Görüş Dergisi'nde, Türkiye'de ölüm, doğum, kayıp ilanları ve resmi ilanlar dışında kalan ve yıllık toplamı 1 milyar 800 milyon olarak tahmin edilen reklam harcamalarının yüzde 72'sini, yani 1 milyar 300 milyon liralık bölümünü TRT'nin aldığı bildirildi.

9- Parlamento Muhabirleri Derneği Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Rafet Genç, «Gazetecilerin öldürülmediği bir Türkiye istiyoruz»dedi.

10- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık, Mehmet Ali Ağça'nm, «Kaçmadığı, kaçırıldığı» bildirilerek, «Olayın meydana geliş şekli fevkalade üzücüdür ve Komutanlık için bir ızdırap mevzuu olmuştur» denildi.

11- Kayseri'de hafta içinde dokuz kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar üzerine kente giderek incelemelerde bulunan CHP Heyetince hazırlanan raporda, son seçimlerden sonra şiddet olaylarının bu ilde bir tırmanma aşamasına girdiği belirtildi.

12- İstanbul'un Güngören semtinde duvarlara afiş asan üç kişilik gruba ateş açıldı ve bir kişi öldürüldü.

13- Federal Almanya'nın, Türkiye'nin kalkınma planı hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, OECD Türkiye Yardım Konsersiyumu çerçevesinde 1979 Mali Yılı için sağlayacağı ikili mali yardım anlaşması Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, mutfak margarininin kilosu 72.5 lira, sofra margarininin 125 gramı 9 lira, ayçiçeğinin kilosu 70 lira oldu. Bu arada satışı durdurulan çimentonun tonuna da 1000 lira zam yapıldı.

15- ANKA Ajansı'nın bildirdiğine göre, geçen hafta ortalarında başlayan altın fiyatlarındaki tırmanış, 1 ons altın fiyatının 9 ABD Doları artmasıyla hızlandı.

16- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Yunan - Amerikan Dostluk Cemiyeti olarak bilinen AHEPA üyelerinden 5 kişilik bir heyeti kabulü sırasında yaptığı konuşmada, «Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu ile 19 Mayıs Doruk anlaşması çerçevesinde masaya oturulabileceğini, Kipriyanu'nun son BM Genel Kurul kararında ısrar etmesi halinde, masaya oturulmayacağım»söyledi.

17- ABD ile İran arasında doğan gerginliği görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapan Amerikan delegesi Donald Mc Henry ülkesinin, «Tahran'da rehine tutulan 50 Amerikalı için pazarlık etmeyeceğini» söyleyerek, «Rehineler bırakılsın, İran'lı yetkililerle iki ülkeyi ayİran sorunları çözmeye çalışmak için görüşmeye hazırız» dedi.

18- AET Komisyonu son bir aylık sürede tekstil mamulleri ithalatına çok sayıda yeni kısıtlama getirdi.

19- ABD'nin Libya Büyükelçiliği bir grup Libyalı tarafından yakıldı.

20- New - York'ta tedavi edilmekte olan devrik İran Şah'ı Rıza Pehlevi, bulunduğu hastaneden ayrılarak Teksas'a gitti ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir hastaneye yatırıldı.

3 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Başbakan Süleyman Demirel'in sunduğu, Valiler kararnamesini imzaladı. Cumhurbaşkanı'nca imzalanan kararname ile 56 İl'e yeni Vali atandı, 11 İl'in Valisi ise yer değiştirdi. Kesinleşen kararnameye göre, İstanbul Valiliğine Nevzat Ayaz, Ankara Valiliğine Orhan Vecdi Gönül, İzmir'e Nazmi Çengelci, Adana'ya Metin Dirimtekin getirildi.

2- Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için alınacak önlemler görüşüldü ve devletin tarım üreticisine olan yaklaşık 8 milyar lira dolayındaki borcun bir an önce ödenmesi kararlaştırıldı.

3- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleyman Demirel, Türkiye'nin 425 bin ton yağa ihtiyacı olduğunu ve 350 bin ton yağ üretebilecek kapasitesi bulunduğunu belirterek, «Yağın 70 liradan satılmasını sağlayacaklarını, yağ meselesinin belinin bülküldüğünü»söyledi.

4- MHP Küçük Kurultayı'nın Ankara'da iki gün süren çalışmalarından sonra yayınlanan bildiride, «Komünizmin hedefi hiçbir zaman hükümetler değildir, devlettir, vatan bütünlüğüdür. Bu gerçeği görerek, bütün siyasi partiler Anayasa'nm temel ilkeleri etrafında birleşmeye, siyasi tansiyonu düşürerek, rejime istikrar kazandırmaya, barışa davet ediyoruz» denildi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, «ATAŞ Rafinesi'nin devreye sokulması için BP ve Mobil şirketleriyle görüşlmeler yapıldığını» bildirerek, bu görüşmelerde, «Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun bir çözüm yolu bulursak, akaryakıt sıkıntısı tamamen ortadan kalkacaktır» dedi.

6- Ticaret Bakanı Halil Başol, bu yıl zeytinyağı taban fiyatlarının ilan edilemeyeceğini, TARİŞ Zeytinyağı Birliği'nin üreticiden zeytinyağını serbest piyasada oluşan fiyattan alacağını söyledi.

7- Charles Woodward başkanlığındaki IMF Heyeti Maliye Bakanlığına giderek temaslarına başladı. Heyet yetkilileri önce Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş'la bir görüşme yaptı, öğleden sonra ise Maliye Bakanı İsmet Sezgin'i ziyaret etti.

8- Yeni Bütçe Kanunu'nda memur, emekli, dul ve yetimleri ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı alanların ücretlerindeki artış miktarları belli oldu.

9- TARİŞ Genel Müdürü Erdinç Gönenç ile Pamuk Birliği Yönetim Kurulu, Ticaret Bakanı Halil Basol'un teleks emriyle görevlerinden alındı. Bu arada, Pamuk Birliği eski Yönetim Kurulu tekrar görevine getirildi.

10- İstanbul Ticaret Odası'nda 29 Kasım tarihinde yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı. Buna göre Nuh Kuşçulu Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ali Zafer Taciroğlu ile Yaşar Ünal da Başkan Vekilliğine getirildi.

11- İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın, basına verdiği demeçte, «Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde ülkücülerin avukatlara saldırması olayı üzüntü ve kınama bildirileriyle geçiştirilebilecek bir olay değildir» dedi.

12- Dünya fiyatlarındaki artış yüzünden yükselmeye başlayan iç piyasadaki altın fiyatları sonucunda, külçe altının gramı 700 lirayı buldu, Cumhuriyet altını ise 5 bin 200 liradan işlem gördü.

13- Numune Hastanesi'nde bir grup hastane personeli, maaş dağıtımı sırasında Başhekim Turhan Timuçin'in görevden alınmasını ve bazı sosyal hakların engellenmesini gerekçe göstererek direnişe geçti. Direnişte bulunan 210 sağlık personeli Sıkıyönetimi Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

14- Ankara'nın Yenimahalle Pazarı arasındaki boşluk bir arsada başları ezilmiş olarak bulunan iki işçi kaldırıldıkları hastanede öldüler. Öte yandan İzmir, Urfa, Elazığ ve Giresun'da meydana gelen olaylarda toplam 5 kişi öldü.

15- Papa II. Jean Paul, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bir mesaj göndererek, Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

16- KTFD Başkanı Mustafa Çağatay, Günaydın Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Kıbrıs sorununa gerçekçi ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için Türk toplumunun hak ve menfaatlerini gözönünde bulundurmanın şart olduğunu» söyledi ve «Türk ulusunun çıkarlarını gözönünde bulundurarak kesin kararlar alma noktasına gelmiş bulunuyoruz» dedi.

17- AP Ajansı'nın San Fransisko'dan bildirdiğine göre ; ABD Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan Senatör Edvard Kennedy, seçim kampanyası sırasındaki bir konuşmasında, İran Şahını, «Dünyadaki en vahşi rejimin temsilcisi» olarak gösterdi.

18- İran bunalımını görüşmek üzere üç günden beri toplantılarını sürdüren BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda da üyelerin tamamı, Tahran'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması gerektiği görüşünde birleştiler.

19- İran'ın devrik Şah'ı Rıza Pehlevi Almanya'da yayınlanan «Bild am Sonntag» gazetesi muhabiri ile yaptığı sorulu - yanıtlı konuşmada, «Atatürk, devrimlerini gerçekleştirirken softaları ortadan kaldırarak büyük bir adam olarak tarihe geçmiştir. Ben, Atatürk'ün yaptığını yapamadım» dedi.

20- Yabancı Haber Ajansları Kabe başkanından sonra kimlikleri bilinmeyen silahlı grupların Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol kuyularına saldırdıklarını, güvenlik kuvvetleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğunu bildirdiler.

4 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığında Sıkıyönetim Komutanlarıyla yaptığı ve 10 saat süren ilk toplantıdan sonraki açıklamasında, Sıkıyönetim Yasası'nın değiştirileceğini bildirerek, «Önemli olan meselenin, meşruiyet içinde Türkiye'de huzuru sağlamak olduğunu» söyledi.

2- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Ankara'da basına verdiği yazılı demeçte, «Türkiye Cumhuriyeti Devleti üç beş komünist ve bölücü çetenin esiri olamaz, bu çetelere kesinlikle boyun eğmez. Yurt sathında MHP'lilere, Türk milliyetçilerine karşı yönelen insanlık adına utanç verici MHP katliamı mutlaka son bulmalıdır» dedi.

3- Devlet Bakanı Muhammed Kelleci Diyanet işleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ı ziyaret etti. Kelleci görüşme sırasında. Diyanet işleri Başkanlığı'nın çeşitli siyasi mihrakların tesir alanına girmekten ve yurt çapındaki sarsıcı tutumlardan uzak tutulacağını söyleyerek, yurt dışı din hizmetleri teşkilatının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Deniz Baykal Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Hükümet üretim yerlerindeki hazır kömürü tüketim merkezlerine ulaştırmamaktan ortaya çıkan aczini, madenlerin devletçe işletilmesi yasasına saldırarak kapatamaz» dedi.

5- CHP Meclis Grubu'nda İkinci Grup Başkanvekilliği için yapılan çalışmalar sonuçlanamadı. Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Turan Güneş, «Sayın Deniz Baykal Grup Yönetim Kurulu'na adaylığını koymaktan vazgeçtiği için, benim önerdiğim modelin geçerliliği kalmamıştır. Bu nedenle adaylığımı koymaktan vazgeçtim» dedi.

6- Charles Woodvard başkanlığındaki IMF Heyeti ile Türkiye Merkez Bankası yetkilileri arasındaki görüşmelere başlandı.

7- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, bütçe tasarısı ile ilgili görüşleri konusunda İstanbul'da basına yaptığı açıklamada, «Bütçe tasarısı AP'nin temsil ettiği emperyalizme bağımlı kapitalistleşmeyi geliştirmeyi ve buna karşılık işçi, emekçi sınıfları daha da yoksullaştırmayı amaçlayan bir siyasi belgedir» dedi.

8- Türk - İş'e bağlı Yol - İş Federasyonu Genel Sekreteri Muzaffer Saraç, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit'in Türk-İş üyesi 40 bin işçiyi MİSK'e kaydırma çabası içinde olduğunu ileri sürerek, «Bakan çirkin bir oyun içindedir ve suç işlemiştir» dedi.

9- Türk-İş'e bağlı Haber-İş Sendikası ile DİSK'e bağlı Yeni Haber-İş Sendikası arasında haberleşme ve işkolunda sözleşme yetkisinin saptanması konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından karara bağlandı ve yetki DİSK'e bağlı sendikaya verildi.

10- DİSK'e bağlı Bank-Sen Sendikası ile Garanti Bankası arasındaki 3. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

11- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 45. yıldönümü Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından törenle kutlandı.

12- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol ile birlikte Ankara'ya geldi.

13- FKÖ'nün Ankara temsilcisi Ebu Firaz, THA muhabirinin sorularına verdiği yanıtta, «Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği baskının yapan Filistinlileri yargılarken alacağı tavrın dünyada politik bir şekilde değerlendirileceğini» söyleyerek, «Türk yetkilileri bize, Filistinlilere adi değil, politik suçlu muamelesi yapılacağı yolunda güvence vermişlerdi. Gerillaların idam edilecekleri kanısında değilim» dedi

14- Yaklaşık 190 mahkum ve tutuklunun bulunduğu Nevşehir Cezaevi'nde yoklama yapılırken, sol görüşlü olduğu bildirilen bir kısım mahkum ve tutuklular, 5 gardiyanı rehin alarak bazı istekleri yerine getirilinceye kadar eylemi sürdüreceklerini bildirdiler.

15- İstanbul, Ankara, Urfa, Diyarbakır, Adana ve Kars'ta meydana gelen olaylarda 6 kişi öldürüldü.

16- Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğinde, pamuk küspesinin fabrikada çıplak satış fiyatını kilo başına 7 lira, ayçiçeği küspesinin fiyatını ise 6.5 lira olarak belirledi.

18- Günaydın Gazetesi'nde, «Humeyni yönetiminin Demirel Hükümetine bir mesaj göndererek Türkiye'deki Amerikan üslerinin İran'a karşı kullanılmasına izin verilmemesini istediği, dost ve kardeş Türkiye'nin bu yolda hareket edeceğine inanıyorum dediği öğrenildi» şeklinde bir haber yayınlandı.

19- Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinde rehine olarak bulunan 40 Amerikalınm sorgularına başlandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Reuter Ajansı tarafından ise; Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye son derece geniş yetkiler veren yeni Anayasa için yapılan halk oylamasına katılma oranının çok düşük olduğu, ancak oylama sonucunda yeni Anayasa'ya «Evet» denildiğinin açıklandığı bildirildi.

20- Suudi Arabistan Haber Ajansı, Suudi Arabistan Güvenlik Kuvvetlerinin, Mekke'de Mescid-ül Haram'ı işgal eden silahlı Müslümanlardan son kalanları da temizlediğini açıkladı.

5 Aralık 1979

1- AP Ortak Grubu toplantısında bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel, «Silahlı Kuvvetlerin sıkıyönetim görev ve hizmetlerini tereddütsüz yapabilmesi gerektiğine işaret ederek «Bu Sıkıyönetim başarısız olursa, Türkiye çok hadiselere gebe kalmak tehlikesiyle karşı karşıya olacaktır. Aksi halde bu günler bile aranır» dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in, «Türkiye'de nükleer füze üslendirilmemesi» yolunda mektubunu yanıtladı ve «Türkiye'nin, topraklarında nükleer başlıklı füzeler bulundurmayı düşünmediğini» bildirdi.

3- MSP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Arif Emre, Ankara'da basına yaptığı yazılı açıklamada, «Ülkemizde iktidarların değişmesine rağmen, anarşinin değişmediğini, bunun nedeninin de partilerin uzlaşmaz tutumu olduğunu» söyleyerek, «Anarşinin önlenmesi için bütün parti liderlerinin bir yuvarlak masa konferansında bir araya gelmeleri, birlikte karar almaları şarttır» dedi.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, Ankara'da yeni atanan Valilerle yaptığı toplantıda, ülkenin çok kritik dönemden geçtiğine işaret ederek, «Nereden gelirse gelsin, sağa sola bakmadan anarşinin üzerine yürümek gerekir. Vatandaşa devletin gücünü göstermekle yükümlüsünüz. Devlete sahip olduğunuzu vatandaşa göstereceksiniz» dedi.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Çimentoda devletin belirlediği fiyatların dışında ikinci bir fiyatın daha bulunduğunu, üretim azlığının, ana girdi fiyatlarındaki artışların ve dağıtım sisteminin ikili fiyatların ortaya çıkmasına neden olduğunu» söyleyerek, «Yeni fiyatlarla karaborsanın önleneceğini» söyledi.

6- Demirel Hükümeti'ne kabul oyu kullanan CHP Ankara Milletvekili Cengiz Şenses, Parti Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi.

7- İstanbul eski Valisi Orhan Erbuğ, Vilayette çalışma arkadaşlarıyla vedalaşırken yaptığı konuşmada, gelişmiş Batılı ülkelerde halk, «Hükümetler sık sık değişiyor, ama vilayetlerde valilerimiz, bakanlıklarda müsteşarlarımız olduğu için kuşku duymuyoruz», demektedir. Fakat bu, Türkiye'de böyle değildir. Her 6 ayda bir yönetici değişimi yararlı olmamaktadır, yeni göreve başlayacak arkadaşlarımız için de durum bundan farklı olmayacak.Ülkemizin bİran önce huzura kavuşmasını diliyorum» dedi.

8- Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası Genel Başkanı Şevket Yılmaz dokuma kolundaki tüm sendikaları birleşmeye çağırdı ve birleşme için sendikasının milyarlarca liralık mal varlığını ortaya koyacağını söyledi.

9- Turgut Özal'ın Başbakanlık Müsteşarlığına atanmasıyla boşalan MESS Genel Başkanlığına Şükrü Er getirildi.

10- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 1980 yılına ait 21. Ticaret protokolü imzalandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda 6 kişi öldü.

12- Türkiye, Bulgaristan'a Rezve Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada Kıt'a sahanlığının başlangıç sınırını değiştirme yoluna gittiği için bir nota verdi.

13- BM Güvenlik Konseyi Tahran'da öğrencilerin elinde rehin tutulan 50 Amerikalının serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

6 Aralık 1979

1- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yaptığı toplantıda, «Bazı suçların sıkıyönetim kapsamına alınmasını, komisyonlarda geçen anarşi yasa tasarılarının benimsenerek Hükümet programında yer alan diğer tasarıların süratle yasalaştırılması için girişimde bulunulmasını, Devlet Malzeme Ofisi'nin elinde bulunan araç ve gereçlerinistenildiğinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne derhal teslim edilmesini» kararlaştırdı.

2- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile görüştü. Denktaş görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, «Bağımsızlık ilanı, bizim için son çaredir» dedi.

3- Ankara'da bir basın toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «MHP'lilere yöneltilen saldırıların perde arkasında, Eçevit ve bazı CHP'li yöneticilerin bulunduğunu» öne sürerek, «Devlet otoritesini sağlamak için Cumhurbaşkanı, Siyasi Partiler, devlet yetkilileri ve basını işbirliğine» çağırdı.

4- DP Başkanvekili Faruk Sükan, Ankara'da basına verdiği yazılı demeçte, «Anarşi ile mücadelede iktidar ve muhalefet olarak önceden izlenecek ortak strateji ve işbirliği esasları üzerinde anlaşma olmadan, sunulacak tasarıların Meclislerden zamanında çıkması mümkün olamayacaktır» dedi.

5- CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekilliğine, İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, 32. turda ve 141 oyla seçildi.

6- Basında yer alan haberlere göre, Maliye Bakanlığı yetkilileri ile IMF yetkilileri arasındaki görüşmelerde, IMF, 1980 bütçesini olumlu bularak, kamu harcamalarında kısıntı önerdi.

7- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen TMMOB, TÖB - DER, TÜM - DER, TÜTED ve TÜS-DER Genel Başkanları Demirel Hükümeti Programı ile ilgili olarak açıklamalarında, «Demirel iktidarı bir saldırı iktidarıdır» dediler.

8- Türkiye İşveren Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada, «Türkiye gibi zengin ekonomik potansiyele sahip bir ülke, günümüzde üretim düşüklüğü, enflasyon ve darboğazlara itilmiştir. Türk ekonomisinin esas meselesi istihdam ve üretimi arttırmaktır» dedi.

9- İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, Mehmet Ali Ağca'nın kaçışına yataklık ettikleri gerekçesiyle üç sivili, Er Bünyamin Yılmaz'ı, 1 Assubay ve iki eri tutukladı.

10-- İstanbul'da bir Başkomiser, Antakya'da bir İlkokul Müdürü öldürüldü.

11- Yunan tankeri ile çarpışarak yanmaya başlayan Romen şilebinde çok şiddetli patlama oldu ve şileb tekrar yanmaya başladı.

12- Arpaçay Baraj gölü üzerinde devlet sınırının yeniden işaretlenmesini görüşen Türk - Sovyet Ortak Komisyonu arasında anlaşmaya varıldı.

13- Pakistan'daki temaslarını sürdüren MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Lahor'da Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak tarafından kabul edildi.

14- Temsilciler Meclisi üyeleriyle Beyazsaray'da bir görüşme yapan ABD Başkanı Carter, Tahran'da rehine olarak tutulan 50 Amerikalıyı kurtarmak için İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı kademeli olarak arttıracaklarını belirtti ve askeri müdahaleyi de gözden uzak tutmamaları gerektiğini bildirdi.

15- İran'da Azeri Türklerinin lideri ve Ayetullah Şeriat Medari'nin Kum kentindeki evi gösterici bir grubun saldırısına uğradı.

7 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile birlikte İstanbul'a gitti.

2- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile görüşen Başbakan Süleyman Demirel, anarşinin içinde bulunan birçok kimsenin devletten maaş aldığını öne sürerek, «Canımızı dişimize takarak milletçe bu anarşinin sonunu getirmemiz gerekir» dedi. Demirel ayrıca, Humeyni'nin kendisine Amerikan üsleri hakkında bir mesaj gönderdiği yolundaki haberleri yalanladı.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Eçevit, Grup Yönetim Kurulu toplantısında, «Hükümetin, soldan olduğu kadar sağdan gelen şiddet eylemlerini kınamadıkça, Türkiye'de olayların tırmanışının önlenemeyeceğini» söyledi.

4- MHP Genel idare Kurulu üyesi Cahit Aküzüm'ün cenaze töreninde, konuşan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «Aküzüm'ün öldürülmesi Türkiye'yi bölmek isteyenlerin oyunudur. Sömürgecilerin uşağı olanlar, bu kanı akıtmaktadırlar» dedi.

5- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Ecevit Hükümetinin ilk 25 gününde 65 kişi öldüğünün, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından söylendiğini, ancak Demirel Hükümetinin ilk 24 gününde ölenlerin toplam sayısının 120 olduğunu» söyledi.

6- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal görevinden alınarak yerine tenor İsmet Kurt atandı.

7- Milli Eğitim eski Bakanı Necdet Uğur, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Eğitim Enstitülerinde hızlandırılmış eğitimden geçerek mezun olan öğrencilerin öğretmen oldukları ve yasal haklarının ellerinden alınamayacağını» söyledi.

8- Türk - İş icra kurulu üyeleri Genel Başkan ibrahim Denizcier başkanlığında, Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret ettiler.

9- SEKA Genel Müdürlüğüne bağlı kağıt fabrikasında Türkiye Selüloz iş Sendikasının aldığı grev kararını kaldİran protokolden sonra, SEKA ile sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

10- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Meteoroloji Kürsüsü Başkanı Cavit Orhan Tütengil, evinden çıktıktan sonra, otcbüs durağının önünde bir otomobilden açılan yaylım ateşi sonucu öldürüldü.

11- İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü.

12- Türkiye ile Federal Almanya arasında toplam 498 milyon Marklık proje ve program kredisinin sağlanmasını öngören anlaşmalara ilişkin kredi sözleşmeleri Ankara'da imzalandı.

13- IMF Heyeti ile Merkez Bankası arasında Türkiye'ye verilmesi öngörülen ikinci dilim kredinin serbest bırakılmasına ilişkin protokol Ankara'da imzalandı.

14- THA, Magosa çıkılış haberinde, KTFD'nin Magosa bölgesi açıklarına giren Yunan bandıralı «Dimitra» adlı yük gemisinin Türk makamlarınca tutuklandığını bildirdi.

15- NATO üyesi üç Avrupa ülkesi Hollanda, Norveç ve Danimarka'nın Başbakanları ile Dışişleri Bakanları, ABD'de Başbakanı Carter ve Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile görüşmeler yaptılar.

16- AP'nin bir haberine göre; Libya Hükümeti Trablusgarp'ta saldırıya uğrayan ABD Büyükelçiliği'ndeki tazminatı ödemeye razı olduğunu ABD'ye bildirdi.

8 Aralık 1979

1- Görevden alınan yüksek dereceli devlet memurlarının özlük haklarına dokunulmamasını sağlayan bir kararname, Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. Kararnamede, görevden alınan devlet memurlarının, önceden aldıkları ek göstergeyi almalarının devamı öngörüldü.

2- Başbakan Süleyman Demirel Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, anarşinin önlenmesi üzerinde durarak, Hükümeti, «Fevkalade hal Hükümeti» olarak niteledi ve «Meydan okuyorum, bu rezaletler son bulacaktır. 100 gün sonra, kurtarılmış bölge diye bir şey kalmayacaktır» dedi.

3- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Milli Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, NATO'nun kış dönemi toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e gittiler.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, anarşinin önlenmesi konusunda, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Sol ve sağdan gelen anarşi ile mücadele edileceğini, Pol - Der ve Pol - Bir'in kapatılacağını, silah kaçakçılığını önlemek için sahil güvenlik genel komutanlığının kurulacağını» söyledi.

5- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Turistik işletmelerden yakınmalara göz yumulmayacağını, vasıflar yönetmeliğindeki gerekli değişikliklerin yapılacağını, genel turizm ilkelerine aykırı hareket edenlerin turistik belgelerinin iptal edileceğini» bildirdi.

6- İmar ve İskan Bakanı Turgut Toker, yaptığı açıklamada, konut sorununa çözüm getirmek için hükümet programında yer alan milli mesken politikasının uygulanmasına geçileceğini ve mesken kredisi fonlarının birleştirileceğini söyledi.

7- Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan bir anlaşma ile SEKA yatırımları ve Orman Bakanlığı'nın ormancılık projesi finansmanlarında kullanılmak amacıyla, 37 milyon dolarlık kredi sağlandı.

8- İstanbul'da ikisi polis giysili 5 kişi, kuyumcuların bulunduğu bir handa piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan altın ile 892 bin lira nakit para alarak kaçtı.

9- İstanbul, Ankara, Tokat, Kayseri ve Malatya'da meydana gelen olaylarda 5 kişi öldürüldü.

10- KTFD karasularını ihlal eden Rum bandıralı bir şilep, Magosa Limanı'na çekilerek mürettebatı gözaltına alındı.

11- ABD Başkanı Carter, Tarhan'da rehine olarak tutulan Amerikalıların aileleriyle yaptığı görüşmeden sonra bir açıklamada bulunarak, «Kan dökülmesine ve rehinelere bir zarar gelmesine neden olabileceği kaygısıyla, herhangi bir askeri müdahalede bulunmayı düşünmüyorum» dedi.

12- Yunan Başbakanı Karamanlis, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev'e gönderdiği mesajda, «NATO'nun Avrupa ülkelerine yerleştirmek istediği Gruise ve Pershing füzelerinin topraklarına yerleştirilmesine izin vermeyeceğini» bildirdi.

13- İran'ın Azerbaycan eyaletinde Ayetullah Şeriat Medari yanlılarının Tebriz'deki direnişleri devam ederken, Şeriat Medari Tahran Radyosu'nda bir konuşma yaparak, «Azerbaycan'la ilgili kararların onayımdan geçmeden uygulamaya konulmayacağı konusunda, Humeyni ile görüş birliğine vardık» dedi.

9 Aralık 1979

1- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisinin Kayseri İl Kongresinde yaptığı konuşmada «Sağ düşüncenin, milliyetçilerin anarşi ile en ufak bir ilgileri olmadığını» belirterek, «anarşinin komünist ve bölücülerden kaynaklandığını» öne sürdü.

2- ANKA Ajansı'nın DGM'lerin kuruluşuna ilişkin sorularını cevaplandİran CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, «Tabii hakim ilkesine uyulursa ve Hükümetin getireceği yasa önerileri ulus yararı ve demokrasi anlayışımıza uygun olursa DGM'lere karşı çıkmayız» dedi.

3- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «163. maddenin DGM'ler kapsamına alınması halinde bu mahkemelerin kuruluşuna karşı çıkacaklarını» bildirdi.

4- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay, Yankı dergisine verdiği demeçte, «Hükümet olarak gerçek basın için gerekli olan bütün imkanları sağlayacaklarını, naylon basının haklardan yararlanmasına olanak vermeyeceklerini» söyleyerek, «Gerçek basının sahip olduğu avantajları kimseyle paylaşmayacağız» dedi.

5- İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş verdiği demeçte, Başbakan Süleyman Demirel'in son basın toplantısındaki anarşiye ilişkin sözlerini eleştirerek, bunların kulaktan dolma bilgiler olduğunu öne sürdü.

6- Silahlı saldırganlar tarafından öldürülen Cavit Orhan Tütengil'in cenazesinin kaldırılması sırasında çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende konuşan Prof. Haluk Alp, «Türkiye'nin bazı güçlerce yer altından işgal edildiğini» belirtti.

7- Kayseri, Malatya, Adana, İstanbul ve Ağrı'da silahlı saldırılar sonucu 6 kişi öldü.

8- Brüksel'de bulunan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Rogers ile bir görüşme yaptı. Görüşmede General Rogers'ın, Yunanistan'ın askeri kanada dönüşü ile ilgili yeni teklifler sunduğu bildirildi.

9- Uluslararası, Af Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda, Türkiye'de Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinden, 4 kişinin fikir suçlusu olarak cezaevlerinde tutulduğu açıklandı.

10- Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi veren Rum Toplumu Lideri Kipriyanu, «Türkiye'ye baskı yapacak devletlerin bulunduğunu» öne sürdü.

11- İran'ın dışişleriyle görevli Devrim Konseyi üyesi Sadık Kutbizade, kurulacak bir komisyona, bütün dünyaya diplomat olarak tanıtılan ABD'li casusları teşhir amacıyla tanıtılacağını bildirdi.

12- İran'da Azeri Türkleri tarafından kontrol altında tutulan Tebriz Radyo ve TV'si, bir ara Humeyni yanlısı güçler tarafından ele geçirildi. Ancak datıa sonra Şeriat Medari taraftarı güçlerce geri alındı. Öte yandan bir açıklama yapan Şeriat Medari, bundan sonra olacaklardan hükümetin sorumlu tutulacağını bildirdi.

13- Libya yönetimi, İsrail ve ABD yönetimi ile yakın ilişki içine girdiği gerekçesiyle, FKÖ içinde en büyük gerilla örgütü olan El Fetih ve Yaser Arafat'a karşı cephe aldığı bildirildi.

10 Aralık 1979

1- İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ı ziyaret ederek kent sorunlarına ilişkin bilgi aldı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Korutürk, «Ülkemizde huzur ve sükun sağlanacaktır. Cumhuriyet kanunları ve hukukun üstünlüğü mutlaka hakim kılınacaktır» diyerek, bunda başarının hükümet ve idareye ait olduğukadar, vatandaşın tutumuna da bağlı olduğunu bildirdi.

2- Emniyet Müdürleri arasında değişiklik yapan kararname Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Kararname ile 39 İlin Emniyet Müdürleri değiştirildi, boş kalan 12 İle yeni atama yapıldı.

3- Bakanlar Kurulu, Türkiye ile BM Kalkınma programı arasında imzalanan ve gıda zincirinin tüm aşamalarını içeren, tüketiciyi sağlık zararlılarından koruyabilecek yeterli ve entegre bir gıda kontrol sistemi kurulmasını amaçlayan proje anlaşmasını onayladı.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Katar, Kuveyt ve Pakistan'a yaptığı 12 günlük gezi izlenimlerini anlattı ve «Türkiye'deki üslerin İslam alemi aleyhine kullanılmasına karşı olduklarını» belirtti.

5- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek turist sayısında büyük bir artış beklediklerini ve bunun için gerekli önlemleri aldıklarını» belirterek, «Ancak bu yıl turizm patlaması beklemiyorum» dedi.

6- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Libya Genelkurmay Başkanı Ebubekir Yunul El Cebir'in resmi konuğu olarak Libya'ya gitti.

7- Sedat Simavi Vakfı 1979 ödüllerini kazananlara törenle ödülleri verildi.

8- İstanbul, Malatya ve Rize'deki silahlı saldırılarda üç kişi, Ankara'da «Dur» uyarısına uymayan bir genç öldürüldü. Ankara ve Artvin'de iki ceset bulundu.

9- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO örgütünün kış dönemi toplantıları, Türkiye Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

10- Kıbrıs Rum yönetimi KTFD yetkililerince karasularına girdiği gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Rum bandıralı şilebin serbest bırakılması için BM'ye başvurdu.

11- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance İran bunalımına destek bulmak amacıyla çıktığı Batı Avrupa gezisinin ilk durağı İngiltere'de Başbakan Thatcher ile görüştü.

12- İran'ın Tebriz kentinde Şeriat Medari'yi destekleyen Türkler ile Humeyni yanlısı güçler arasındaki çatışmaların sürdüğü, Vilayet Konağı ve radyo TV istasyonunun Türklerin elinde bulunduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- FKÖ tarafından Beyrut'ta yayınlanan bir bildiride, Libya'nın FKÖ temsilcisi Abu Tarık'ı sınır dışı ettiği bildirildi.

14- Dünya Siyonist Teşkilatı eski Başkanı ve Dünya Yahudi Kongresi'nin kurucularından Hahum Guldman Washington'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da gerçek barışın sağlanması için İsrail'in 1967 öncesi sınırlarına çekilmesi gerektiğini bildirdi.

11 Aralık 1979

1- Adıyaman ve Harmanlı Belediye Başkanlarının AP'ye giriş töreninde konuşan Başbakan Süleyman Demirel, «Huzuru bozanların peşine hep beraber milletçe düşelim, kanunlara uymayanları zorla uyduracağız» dedi.

2- CHP Ortak Grup toplantısında söz alan Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay, «Hiçbir CHP'li DGM'lere evet diyemez» dedi. Üstündağ ise, «Demokrasimizin özüne, program ilkelerimize aykırı gelmemesi halinde DGM'ler için tartışma açabiliriz, dedim» dedi.

3- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, basına verdiği yazılı demeçte, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıldönümünün birinin daha kutlandığını bildirerek, «İnsanlara zulmedilen bir memlekette insan haklarından bahsedilemez» dedi.

4- DP Baskanvekili Faruk Sükan Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, «Silah kaçakçılığının milli güvenlik ve devlet varlığını tehdit ettiğini» belirterek, «Silah kaçakçılığı içinde bazı dernek, sendika ve siyasi partilerin adının da karıştığını» öne sürdü.

5- Türkiye ile ABD arasındaki 195 milyon dolarlık borç erteleme anlaşması Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş ve ABD Büyükelçisi Ronald Spiers arasında imzalandı.

6- Adana Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Seyfi Polat ekip otosu içinde iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü, katil sanıkları yakalandı. Gaziantep'te bir işçi öldürüldü.

7- İstanbulda' bir banka şubesi gece tavanı delerek giren kişilerce soyuldu, kasada bulunan mücevherler çalındı.

8- Brüksel'de çalışmalarına başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısında Genel Sekter Luns'un «Türkiye'ye askeri yardımın canlandırılması gerektiğini» vurgulayan raporu kabul edildi. Diğer yandan Luns, Türk Dışişleri ve Savunma Bakanları ile ortaklaşa yaptığı görüşmelerde, Brüksel'de bulundukları süre içinde Yunan Dışişleri Bakanı Rallis'le birbir görüşme yapmalarını ve Ege Komuta Kontrol sorununda «Cömert bir jestte bulunmalarını» istediği Milliyet Gazetesi haberinde yer aldı.

9- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Kipriyanu'nun Atina'ya yaptığı iki günlük ziyaret sırasında bir görüşme yapan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis «Biz kendi yönümüzden isteklerimizi ılımlı, fakat kesin bir ifade ile savunacağız» diyerek, «Demirel Kıbrıs sorununu çözmeye yardımcı olduğu takdirde Türkiye'nin iç sorunlarına da kolay çözümler bulunacağı» görüşünü savundu.

10- İran bunalımına çözüm sağlamak amacıyla La Haye'de toplanan Uluslararası Adalet Divanı'na, ABD tezini savunmak için gelen ABD Adalet Bakanı Benjamin Civiletti yaptığı konuşmada «İran'ın eski çağlardan beri geçerli olan Uluslararası Hukuk ve Dokunulmazlık Prensiplerini çiğnediğini ve rehineleri, politik şantaj vasıtası yaptığını» söyledi.

11- İran'daki ABD'li rehinelerin durumunda bir değişiklik olmazken, Tahran'dan gelen bir heyetle görüşen Azeri Türklerinin lideri Şeriat Medari yaptığı açıklamada, «Halkın yaptığını onaylamıyorum, ama onlara da hakim olamıyorum» dedi ve Devrim Hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

12- Bir Amerikan TV Şirketine demeç veren İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade, 5 haftadan beri rehin olarak tutulan ABD'lilerin casus olmadıklarının kesinlikle belirlenmesi halinde derhal serbest bırakılmaları için özel çaba harcayacağını söyledi.

12 Aralık 1979

1- AP Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Ortak Grubu'nda konuşan Başbakan Süleyman Demirel, «Türkiye'nin sorunlarının derin olduğunu» belirtti ve «Türkiye'nin meselelerini kökünden silecek tedbirleri biliyoruz. Devlet zalim ve tİran olmayacak» dedi.

2- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Meclis'teki odasında düzenlediği basın toplantısında, «Hükümetin muayyen süre içerisinde anarşiyi kaldırması ve ekonomiyi düzeltmesinin şart olduğunu» bildirerek, «Bunca ay tecrübeden sonra bu Hükümetin IMF ile bazı anlaşmalar imzalamaya temayül göstermesi milletimizce endişeyle karşılanmaktadır» dedi.

3- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen, Ankara'da yaptığı açıklamada, AP'yi asayiş yasaları konusunda samimi olmaya çağırdı ve «Şiddete karşı ortak mücadeleden söz edilirken şiddetin kaynakları devlet içine sokulmamalıdır» dedi.

4- AP Senato Grup Başkanvekilliğine Cahit Dalokay seçildi.

5- AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Oğuz Aygün'ün anarşinin önlenmesine ilişkin yasa tasarılarının Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öncelikle görüşülmesini öngören özel gündem önerisi, Danışma Kurulu'nda CHP ve MSP'nin oylarıyla reddedildi.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Tercüman Gazetesine verdiği demeçte, akaryakıt sıkıntısının giderilmesi için ham petrol bağlantılarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, «Bu yeterli değildir. Hükümetimiz bunun para karşılığını bulmak için de gayret sarfetmektedir» dedi.

7- CHP Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 65 arkadaşı uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı konularında Meclis araştırması açılmasını istediler.

8- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, İstanbul'da yaptığı yazılı açıklamada, «Demirel Hükümetinin DİSK'e bağlı sendikaların örgütlü olduğu kamu işyerlerinde kıyıma gidecek her türlü olanağı yarattığını ve anayasal hakları ortadan kaldırmaya hazırlandığını» öne sürdü.

9- Kurtalan - Haydarpaşa Güney Ekspresi, Siirt'in Beşeri ilçesi yakınında maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Olayda 41 bin lira ve kıymetli eşya alan kişiler kaçtı.

10- NATO Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu gazetecilerin sorunlarını cevaplandırırken İran'a bir ABD müdahalesinde Türkiye'nin, kullanılmasının söz konusu olamayacağını belirterek, «Komşumuz İran'a karşı böyle bir tutuma giremeyiz» dedi.

11- Milliyet Gazetesi'nden Kasım Yargıcı'nın Londra'dan yazdığı haberine göre, Times ve Guardian gazetelerinin çıkardıkları Yunanistan ekinde yer alan yazılarda, «Yunanlıların içlerine kadar işlemiş olan Türklere güvensizlik bu ülkenin dış politikasının temel taşı olmuştur» görüşü savunuldu.

12- Bir süre önce Magosa açıklarında KTFD karasularına giren «Dimitri» isimli Rus şilebi serbest bırakıldı.

13- Yunanistan'daki temaslarını tamamlayarak Kıbrıs'a dönen Rum toplumu lideri Kipriyanu, Yunan Hükümeti ile tam bir görüş birliği içinde olduğunu söyledi. Kipriyanu daha sonra, toplumlararası görüşmelerin başlatılması halinde BM kararları ve 19 Mayıs anlaşması çerçevesinde Denktaş'la masaya oturabileceklerini söyledi.

14- Brüksel'de çalışmalarını sürdüren NATO Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısında, Avrupa'da 572 nükleer başlıklı füzenin üretimi ve yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Diğer görüşmelerde de Türkiye ve Portekiz'in NATO'nun alt yapı yatırımlarına katkılarının yarı yarıya düşürülmesi kabul edildi.

15- ABD Başkanı Carter, Beyaz Saray'da dünyadaki açlık sorunu ile ilgili komisyonda yaptığı konuşmada, «Geçmişte dünyanın birçok ülkesine gereğinden çok silah yardımı yaptık. Bundan sonra yoksul ülkelere açlıkla verdikleri savaşta yardımcı olmaya çalışmalıyız» dedi.

13 Aralık 1979

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hükümetin ilk bir aylık çalışmalarına ilişkin görüşlerini bildirdi. Ecevit konuşmasında, «Örtülü Cephe hükümeti'nin örtüsü 1 ay içinde kalktı» diyerek, AP'nin anarşi konusunda CHP ile dialog kurmak istediğini hatırlattı.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yaptığı toplantıda, 5 yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda Meclis'e şevkini, ayrıca Kooperatifler, KİT ile kamunun kontrolündeki şirketlere tekel tipi ithal ve satış imkanları veren kararnameyi yürürlükten kaldırmayı kararlaştırdı.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Polatlı'da düzenlenen salon toplantısında yaptığı konuşmada «Daha önce AP ve CHP'ye oy veren bütün memleket evlatlarını bu yanlış zihniyetlerden vazgeçerek doğru yolda, hak yolda birleşmeye davet ediyoruz. 50 milyon kucaklaşarak tek bir kalp tek bir vücut olmalıyız» dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak, Son Havadis Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, gümrüklerde görülen aksaklıkların bir an evvel giderileceğini, belirli günlerde gümrük kapılarının yeni elemanlarla takviye edileceğini ve yarım kalmış fabrikaların tamamlanacağını söyledi.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer Oral, Ankara'da yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ - Kur'a bağlı olarak çalışan ve emeklilikleri gelen vatandaşların işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanması için köklü çözümler getirileceğini söyledi.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta tüpgaz olmak üzere ütü, debriyaj balatası, buzdolabı ve elektrik anahtarlarında, (halkın can güvenliğini ilgilendiren mallarda) 1 yıl sonra TSE garantisi alma zorunluluğunu getirdi.

7- TRT Genel Müdürlüğüne Doğan Kasaroğlu getirildi. Eski Genel Müdür Cengiz Taşer ise yurt dışı bir göreve atandı.

8- Şair ve yazar Behçet Necatigil, tedavi edilmekte olduğu hastanede öldü.

9- İstanbul, Amasya, Mersin ve Antalya'da meydana gelen olaylarda toplam 4 kişi öldürüldü.

10- Haydarpaşa açıklarında yanmaya devam eden Rumen tankerinde bir çatlama meydana geldiği ve geminin içindeki ham petrolün bu çatlaktan Marmara'ya yayıldığı bildirildi.

11- İstanbul - Adapazarı karayolunda uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünde 10 kişi öldü.

12- Tercüman Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu Brüksel'den, bildirdiği haberinde, NATO Başkomutanı General Rogers ile Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kanadına dönmesine ilişkin .bir görüşme yapan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in, Rogers tarafından hazırlanan rapora Türkiye aleyhine yeni şartlar eklenmesi üzerine, teklifi kabul etmediğini bildirdi.

13- Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile yaptığı görüşmeden sonra, «Türk-ABD Savunma ve İşbirliği anlaşmasının imza aşamasına girdiğini» söyledi. Erkmen, İngiliz ve Alman Dışişleri Bakanlarıyla da özel görüşmelerde bulundu.

14- Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, 1980 yılı basında petrol fiyatlarına, varil başına 6 dolar zam yapacaklarını açıkladılar.

14 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel partisine yeni katılmalar nedeniyle yaptığı konuşmada, «Ülkenin siyasi çekişmeye tahammülü olmadığını» belirtti ve «Şimdi herkes eğri oturup doğru konuşmalı, Türkiye'de kan dökülmesine taraftar değilim, ama çarelerine karşıyım demek; kan dökülmesine taraftar olmaktır» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunlara değinerek, «Demirel Hükümetinin birinci ayında görülmüştür ki, sıkıntılar ve güçlükler ağırlaşıp artmaktadır. Yanlışlığı ve sakıncaları 30 günde ortaya çıkan bir yoldan dönmek için Hükümetin ille de 100 üncü günü beklemeyeceğini umarım» dedi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş partisinin İstanbul İl Örgütü'nde düzenlediği basın toplantısında «Silahlı militan yetiştirmek amacıyla gerilla kampları açtıranın Ecevit olduğunu öne sürerek, Ecevit iktidara geldikten sonra, yeni ulusal savunma kavramı diye Türk Silahlı Kuvvetlerini dağıtıp, lağvetmeye ve Türkiye'yi felaketlere sürüklemeye kalkıştığını da unutmamalıdır» dedi.

4- Ticaret Bakanı Halil Başol, Ankara'da yaptığı yazılı açıklamada, yağ üreten fabrikaların 3-4 gün içinde tam kapasite ile çalışacağını ve ihtiyaçtan fazla yağ sağlanacağını bildirdi.

5- TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu görevini eski Genel Müdür Cengiz Taşer'den devraldı. Kasaroğiu görevine başladıktan sonra verdiği demeçte, TRT'nin tam bir tarafsızlık içinde çalışacağını bildirdi.

6- Büyük Türk düşünürü Mevlana'yı anma törenleri Konya'da başladı.

7- İstanbul Hadımköy Çakmaktepe Tep-67 Amerikan Askeri Üssü'nde görevli 4 sivil Amerikalı Florya'deki evlerinin önünde biri kız, 5 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

8- İzmir, Manisa'da meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü.

9- Brüksel'de çalışmalarını sona erdiren NATO Dışişleri Bakanları Konseyi'nin çalışmaları sonunda Türk Dışişleri Bakanlığı, NATO İlkbahar toplantısının Türkiye'de yapılmasını önerdi ve bu öneri Örgüt Bakanları tarafından kabul edildi.

10- Tercüman Gazetesi'nde yer alan bir haberde; Rum yönetiminin Wall Street Journal Gazetesine, «KTFD'nin hedefinin önce taksim, daha 34 sonra da Türkiye ile birleşmek» olduğunu iddia eden bir iian verdikleri bildirildi.

11- BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Barış Gücü'nün görev süresinin 15 Hazİran 1980 tarihine kadar uzatılmasını onayladı.

12- ABD Başkanı Carter bir grup gazeteci ve TV'ciyle yaptığı konuşmada, «İranlı liderlerde rehineler konusunda bir yumuşama olduğunu»belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Vance de İran'a uygulanacak ekonomik ambargo konusunda NATO ülkelerinin desteğinin sağlandığını ve bu kararın önümüzdeki hafta içinde uygulanacağını söyledi.

13- İran Dini Lideri Ayetullah Humeyni Tahran Radyosu'nda yayınlanan bir konuşmasında «Başkan Carter'in rehinelerle ilgili krizi kasten tırmandırdığını ve bu yolla yeniden seçilmeyi umduğunu» söyledi.

14- 17 Aralık'ta toplanacak olan OPEC ülkelerinden bazılarının ham petrol fiyatına 6 dolar zam yaptıklarını bildirmeleri, dünyada tepki ile karşılandı.

15 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel, Üniversite Rektörleri ile terör ve siyasi bölücülük konularında bir toplantı yaptı. Toplantıya bazı Bakanlar ve tüm Üniversite Rektörleri katıldı. Demirel toplantıda yaptığı konuşmada, «Herkesin kabul ettiği bir gerçektir ki can ve mal güvenliğinin sağlanması, kanun ve nizam hakimiyetinin tesisi, bugün artık siyasi mesele olmaktan çıkmış, milli mesele haline gelmiştir. Türkiye'yi hep beraber düşünme zamanı geldi geçiyor» dedi.

Ayrıca Demirel, 4 ABD'linin ölümü üzerine yaptığı açıklamada ise, olayın çok üzücü olduğunu belirtti.

2- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırladığı bir kanun teklifini Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

3- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ Ankara'da verdiği yazılı demeçte, «Hükümetin şiddet eylemleri karşısında yansız davranmasının yasalar gereği olduğunu» belirterek, «Hükümetin suç işleyenlerin bir kesimini açıkça koruduğunu» öne sürdü.

4- Millet Meclisi gündeminde bulunan anarşiyi önleme tasarısı hakkında ortak bir demeç veren CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Coşkun Karagözoğlu ve Metin Tüzün, «Hükümetin daha önce CHP Hükümeti tarafından alınmış olan önerilere sığınmak istediklerini» öne sürerek, kendi önerilerini ortaya koymalarını istediler,

5- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çavuşoğlu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında «Türkiye'nin varlık içinde yokluk çektiğini» belirterek, sanayiinin 2 yıldır yüzde 50 kapasite ile çalışabildiğini söyledi.

6- İstanbul'da bir kahvede, bir bombanın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

7- Emniyet Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda, «Türkiye'deki yeraltı dünyasının uyuşturucu madde, altın ve silah kaçakçılığı yoluyla Türkiye'nin yıllık resmi döviz gelirinin üzerinde bir parayı kontrol altında tuttuğu» bildirildi.

8- Fransa'da yayınlanmakta olan Le Monde Gazetesi'nde, «Kemalizmin sonu» adlı bir yorum yayınlandı. Yorumda, «Mustafa Kemal hareketinin, İslam dünyasında, batıya karşı koymak için «Batılılaşmak» gerektiği düşüncesini yaydığı, ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra bu anlayışın etkisinin kırıldığı» öne sürüldü,

9- ABD Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, «4 Amerikalının öldürülmesini şiddetle protesto ettiklerini» belirtti ve Türk Hükümetinin katilleri bulmadaki kararlılığından teselli bulduklarını açıkladı.

10- Hükümetinin başvurusu üzerine toplanan Uluslararası Adalet Divanı İran'da rehine olarak tutulan Amerikalıların derhal serbest bırakılması yolunda karar aldı.

11- Devrik İran Şahı Rıza Pehlevi bir süredir tedavi görmekte olduğu ABD'den ayrılarak Panama'ya gitti.

12- Nikaragua'da devrik diktatör Somoza yönetimini aktif biçimde destekledikleri ve halka karşı islenen suçlara ortak oldukları bildirilen 7000 kişinin yargılanmasına başlandı.

16 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel, şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin seri toplantılardan ikincisini Akademi Başkanları ile yaptı. Demirel, konuşmasında, «Türkiye'nin huzuruna musallat olanlar milletimizin ümidi olan gençliğimizi ve onu yetiştiren öğretmenlerimizi hedef almışlardır. Devleti içten çürütmenin yolu da budur» dedi.

2- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen verdiği yazılı demeçte, «Hükümet; kuruluşundan bu yana geçen 34 gün içinde devlet kadrolarında atama ve nakillerle uğraşmaktan, tebrik kabul etmekten başka birşey yapmamıştır» dedi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Türkiye'deki bütün rafinerilerde üretilecek motorin ve fuel-oilin Bakanlıkça saptanan tahsis listelerine göre dağıtılacağını açıkladı.

4- Ticaret Bakanı Halil Başol Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Yağa zam yapılmadığını, karaborsanın kaldırıldığını ve günlük yağ ihtiyacının karşılanacağını» söyledi.

5- Kültür Bakanı Tevfik Koraltan, Konya'da verdiği demeçte, «Yeni Hükümetin milli, etkili ve yaygın bir kültür politikası izleyeceğini, bunda Atatürk milliyetçiliğinin esas olacağını» söyledi.

6- Hükümetçe anarşinin önlenmesi amacıyla, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesini içeren kanun tasarısının esaslarının belirlendiği bildirildi. Tasarıda Polisin, Mahkeme kararı olmaksızın evleri, kişilerin üzerini araması ve kimlik kontrolü yapması öngörülüyor.

7- Eski Cumhurbaşkanlarından Senato Tabii üyesi Cevdet Sunay Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar karşısında AP ve CHP'nin işbirliği yapmalarını istedi.

8- İstanbul'da Sıkıyönetim ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortaklaşa yürüttükleri operasyonlarda, MHP İl Merkezi'nin de bulunduğu binada bulunan ÜGD'de yapılan aramada tahrip gücü yüksek bir bomba, 4 tabanca, bir kutu dinamit ve çok sayıda mermi bulundu.

9- İstanbul'da, çeşitli silahlı eylemlere girişmekten sanık 36 yıla hükümlü Alparslan Alparslan ve 40 arkadaşı Yozgat Kapalı Cezaevi'nden açtıkları bir tünelden kaçarken yakalandı.

10- Kırıkkale, İstanbul, İzmir ve Konya'da meydana gelen olaylarda 7 kişi öldürüldü.

11- Milliyet Gazetesi Brüksel temsilcisi Mehmet Ali Bİrand'ın, gazetede yayınlanan «Diyet» adlı seri yazıları üzerine, Rum Agon Gazetesi; sözü geçen kişilerin açıklamada bulunmaları gerektiğini yazdı.

12- Kıbrıs Rum kesiminde FKÖ Lefkoşe bürosu sekreteri ve bir Filistinli konuğun öldürülmesi üzerine, KTFD Başkanı Rauf Denktaş, FKÖ Lideri Yaser Arafat'a bir telgraf çekerek başsağlığı dileğinde bulundu.

17 Aralık 1979

1- Bir süredir İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, askeri bir uçakla Ankara'ya döndü.

2- Başbakan Süleyman Demirel, şiddet olaylarına ilişkin toplantılar dizisini, 36 İlin Valisi, Emniyet Müdürü ve Milli Eğitim Müdürleri ile görüşerek sürdürdü. Demirel toplantıda yaptığı konuşmada, «Yöneticilerden görev istediğini, mazaret tanımadığını» kaydederek, görev yapılırken masum vatandaşın tedirgin edilmemesini de istedi.

3- MSP Grup Sözcüsü Şener Battal, anarşiyi önleyecek yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini açıklayarak, «Birkaç anarşisti bulmak için 50 milyon insanı husursuz yapacak yasalara müsaade etmeyiz. Anarşi ile ilgili kanunların çıkması için gayret içindeyiz. Ancak namuslu vatandaşlara zarar verecek maddeleri ayıklamalıyız» dedi.

4- CGP Genel Sekreteri Orhan Öztrak, Ankara'da yaptığı açıklamada, «İster muhalefette, ister iktidarda olsun, bütün partilerin Türkiye'yi bir iç savaşa götürmek isteyenlere karsı, birleşmesi gerektiğini» belirtti.

5- Askeri Yargıtay 4. Dairesi, TCK'nın 141 ve 142. maddeleri ile ilgili suçların Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev alanına gireceğine karar verdi.

6- Maliye Bakanı İsmet Sezgin, IMF heyetiyle teknik düzeyde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, heyetin hazırlayacağı raporun IMF Yönetim Kurulu'na sunulması ve örgütün kararından sonra ikinci dilim çekme, hakkının kullanılacağını açıkladı.

7- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, son günlerde Bakanlıkta bazı kişilerin yıldırılmak için sert tedbirlere başvurulduğu konusunda sol basında çıkan haberlere ilişkin açıklamasında, «Bunlar Milli Eğitim'de kendi fikirleri etrafında at oynatanların son çabalarıdır. Milli Eğitim ismi gibi millileştirilecek ve çeşitli kadroları işgal eden anarşistler ayıklanacaktır» dedi.

8- KTFD ile Türk Hükümeti arasındaki 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Ticaret Bakanlığı'nda çalışmalarına başladı.

9- Basın -Yayın Genel Müdürlüğü görevine Cemil Ünlütürk getirildi.

10- Odalar Birliği Yönetim Kurulu ile İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclislerinin ortak toplantısında 40 konuşan Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, anarşi önlenmeden sorunlara çözüm bulunamayacağını belirterek yabancı sermayenin katkısı ile petrol aramalarına girilmesini istedi.

11- Devaülasyon söylentilerinin çıkması üzerine, altının gramı 850 lira oldu.

12- Uşak'ın Eşme İlçesi AP İlçe Başkanı Nevzat Alpay, Ordu'da bir öğretmen, Ankara'da bir polis, Samsun'da bir öğrenci, İstanbul'da da bir MHP'li yönetici kimlikleri belirsiz kişilerce öldürüldü.

13- Demir-Çelik üzerindeki devlet tekelinin kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14- THY'nın Londra bürosunda bomba patladı, olayı Ermeni Kurtuluş Ordusu üstlendi.

15- ABD'den ayrılarak Panama'ya giden devrik İran Şah'ı Rıza Pehlevi düzenlediği basın toplantısında, ABD'den ayrılmasının Tahran'daki rehinelerin salıverilmesini çabuklaştıracağını umduğunu belirtti ve uzun süre Panama'da kalacağını açıkladı.

16- İran Devrim Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade, devrik Şah'ın ABD'den ayrılarak Panama'ya gidişinin, ABD için bir yenilgi sayılabileceğini, ellerindeki rehinelerin de Noel'e kadar bırakılabileceğini belirtti.

18 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu halen 19 ilde uygulanmakta olan sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasını, Hükümete tavsiye kararı aldı.

2- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, düzenlediği basın toplantısında, «Parlamentonun seçmen akımına uğraması nedeniyle gerektiği gibi çalışamadığını» belirterek bu gibi görüşmelerin dışarıda yapılmasını istedi.

3- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması kararını benimsedi ve TBMM ortak toplantısında görüşülmesi için Millet Meclisi Baskanlığı'na sunulmasına karar verdi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıyönetimin genişletilmesine karşı olduklarını, bugünkü haliyle yeterli olacağına inandıklarını söyledi.

5- CHP Genel Yönetim Kurulu, İstanbul İl Örgütü'nü fesh etti ve İl Baskanlığı'na Fikret Gündoğan'ı getirdi.

6- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, «Bakanlık olarak Anadolu basınına büyük önem verdiklerini, turizm yatırımları için yabancı sermayeye olanak tanınacağını» söyledi.

7-Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit Ankara'da yaptığı açıklamada, «Geçmiş Hükümet zamanında uygulanmaya başlanan KUP ve KÖY - KENT projelerinin iptal edildiğini» bildirerek, «Bu girişimlerin hizmeti değil, propagandayı amaçladığını ve gerçek amacına ulaşamadığını» öne sürdü.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, akaryakıt dağıtımının düzenlenmesine ilişkin yayınlanan genelgede, hastahane, askeri birlik, fırın ve kamu ulaşım araçları, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının tam olarak karşılanacağı bu kuruluşlardan arta kalan fuel - oilin yüzde 70'inin ısınma, yüzde 30'unun da ulaşımda kullanılacağı açıklandı.

9- Türk-İş Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Denizcier, «Anarşinin partilerin işbirliği ile önlenebileceğini, fiyatların başıboş seyretmesi sürerken işçi ücretlerinin dondurulmasını kimsenin düşünemeyeceğini, asgari geçim indirimi ile vergi adaleti konularının bir an önce ele alınması gerektiğini» açıkladı.

10- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın MHP'nin silahlı cemiyet ve çete niteliğine dönüştüğü gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Savcılığı'na ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na suç duyurusunda bulundu.

11- Ankara'da bir polis, vurularak öldürüldü.

12- Karabük, Samsun, Konya, Gaziantep'te meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü.

13- TÖB- DER ve TÜM - DER'in Ankara şubeleri polisçe yapılan arama sonunda kapatıldı.

14- OPEC'in, Venezüella'nın başkenti Karakas'ta başlayan toplantısında, petrole yapılacak zam konusunda anlaşmazlık çıktığı, Suudi Arabistan'ın 1980'in ilk üç ayında petrole zam yapmayı düşünmediği bildirildi.

15- Irak'ın, İran'ın güneybatı bölgesine saldırmasıyla iki ülke arasında başlayan gerginlik devam ederken, Bağdat, Tahran Hükümetine sert bir nota gönderdi.

19 Aralık 1979

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak toplantısında sıkıyönetimin 19 ilde iki ay daha uzatılması bütün grupların oylarıyla kabul edildi. Oylamada bir CHP'li ve üç bağımsız Milletvekili red oyu kullandı.

2- CHP İstanbul İl Örgütü ile 5 ilçe Yönetim Kurulu'nun görevden alınmaları, parti içindeki muhalif grupların tepkisine yol açtı. Konuyla ilgili olarak gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, kararın normai bir parti içi işlem olduğunu, tasfiye diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada bir açıklama yapan İstanbul Milletvekili Ali Topuz, kararı, «Vahim bir cinayet» olarak nitelendirdi ve kapanması zor yaralar açacağını belirtti. Antalya Milletvekili Deniz Baykal ise, «Tasfiye politikasının giyotini işlemeye başlamış, dikensiz gül bahçesi özlemi yürürlüğe konulmuştur» dedi.

3- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, sıkıyönetim oylamasından önce yaptığı konuşmada, «Hükümet değişikliği sırasında meydana gelen boşluktan dolayı anarşinin tırmandığını, iç ve dış mihrakların bölücü faaliyetlerini arttırdıklarını» belirterek, sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması gerektiğini söyledi.

Oylama sonucu eleştirileri yanıtlayan Gülcügil, «Geçmiş anarşik olayların, bu Hükümete yıkılmak istendiğini» söyleyerek, «Bize destek olun, bu Hükümet herkese eşit muamele edecektir» dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı, olaya müdahale eden polis ve güvenlik kuvvetleri, 42 kişiyi göz altına aldı.

5- İstanbul Narkotik Şube eski Başkomiserlerinden ve halen Emniyet Amirliği yapan Zahit Avcıoğlu, Ankara'da düzenlenen bir operasyon sonucu değeri 825 milyon liralık 13 kilo 170 gr saf eroinle yakalandı.

6- İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri Savcısı iki ayrı olayda «Kasten ve teammüden adam öldürmek, yaralanmaya yol açmak, silahla tehdit etmek, tabanca bulundurmak» suçlarından sanık MHP Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu üyesi İlhami İmral ile Teğmen Süha Taçalan hakkında ölüm cezası istedi.

7- CHP Manisa eski İl Başkanı, Muş Sağlık Koleji Müdürü öldürüldü. Üç ilde meydana gelen olaylarda ise, 4 kişi öldü.

8- OPEC Toplantısında petrol fiyatı konusunda görüş birliği sağlanamazken, az gelişmiş ülkelere yapılacak yardım fonunun arttırılması kararlaştırıldı ve fon, 4 milyar dolara çıkarıldı.

9- ABD Hükümet sözcüsü Judy Powel bir açıklama yaparak İranlı öğrencilerin ellerinde bulunan rehinelerin yargılanmaya başlamaları veya herhangi bir şekilde teshir edilmeleri halinde, bunun yeni bir kışkırtma hareketi sayılacağını belirterek, böyle bir durumda, İran'ı denizden ablukaya almak gibi sert önlemler alınacağını bildirdi.

20 Aralık 1979

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki olayla ilgili olarak, «Demirel Hükümetinin işbaşına geldiğinden bu yana meydana gelen olayların, doruk noktasından bindir. Bu bir eşkiyalıktır. Daha hafif bir deyim bulamıyorum» dedi.

2- Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Türkiye'nin 1980 yılında, ekonomik zorluklar içine gireceğini belirterek, «Zorlukların önemli bir kısmı daha önceki yıllarda uygulanmaya konulmuş bulunan ekonomik ve mali politikalardaki tutarsızlıklardan ve hatalardan kaynaklanmaktadır» dedi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki olayla ilgili olarak ikisi kadın, 43 kişi göz altra alındı.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından verilen bilgide, olayın sağ görüşlüler tarafından başlatıldığını, daha sonra içeride bulunan bir kısım sol görüşlülerle kavgaya dönüştüğü bildirildi.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak, saldırıyı solcu militanların düzenlediğini öne sürdü ve soruşturmanın başladığını bildirdi.

4- Bütçe Karma Komisyonu, AP Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un başkanlığında toplanarak, 1980 yılı bütçe tasarısını görüşmeye başladı.

5- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çavuşoğlu, 1980 yılı çalışma raporunu açıklarken yaptığı konuşmada, «IMF'nin yeşil ışığının aylarca beklenmesinin, ekonomiyi alt üst ederek, sokaktaki anarşiyi ekonominin çarkına soktuğunu» öne sürdü ve Hükümetin bir hataya düşmemesini diledi.

6- Konya'nın Karaman ilçesinde bir polisin ÜGD'li üç kişi tarafındar yaralanması olayından sonra ÜGD binasında yapılan aramada silah, bomba ve mermi ele geçirildi.

7- Manisa Merkez ilçe Yönetim Kurulu ve Belediye Meclisi üyesi Feridun Toy, Antakya'da ise polis memuru Mustafa Köse öldürüldü.

8- Hükümet, ABD Dolarının uluslararası para piyasalarında değer yitirmesi nedeniyle, Türk Lirasının 10 yabancı para birimi karşısındaki değerini düşürdü. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni değerlere göre, Türk|Lirasının değeri, Alman Markı karşısında yüzde 4.8, Hollanda Florini karşısında ise yüzde 4.5 oranında düşürüldü. ABD Dolarının değeri Türk Lirasıkarşılığında sabit bırakıldı.

9- Türkiye'nin Tahran'daki Büyükelçilik mensuplarının eş ve çocukları, Hükümetin talimatı üzerine gece yarısından sonra Tahran'dan ayrılarak THY'nin «Afyon» adlı uçağı ile sabah saat 9.45'te İstanbul'a geldiler.

10- Federal Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı, NATO çerçevesindeki askeri yardımın 11. bölümüne ait anlaşma Bonn'da törenle imzalandı.

11- Sovyet resmi TASS Ajansı, Başbakan Aleksy Kosigin'in yeniden Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Şurası'na aday gösterildiğini bildirdi.

12- OPEC'in Karakas'taki Bakanlar toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının serbest bırakıldığı bildirildi.

13- Ürdün Kralı Hüseyin'in, Mudar Badran'm yerine atadığı yeni Başbakan Şerif Abdül Hamid, 20 kişilik yeni kabinesini açıkladı.

14- İran Devrim Komuta Konseyi, İsveç'teki İran Büyükelçisi Abbas Amir İntizam'ı geri çağırarak tutuklattı.

21 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile haftalık olağan görüşmesini yapan AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na yapılan baskın ile ilgili iddialarını yanıtlayarak, «Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı Hükümetin bastırdığını söylemek mantık dışıdır. Hükümet durduğu yerde kendi Bakanlığı'nı bastırır mı?» dedi.

2- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Ersoy, Vilayette düzenlediği basın toplantısında, «Türkiye çeşitli yönlerden büyük meselelerle karşı karşıyadır. Ülkede meydana gelen her türlü bunalım ve sıkıntının temelinde yatan meselelerin eğitim sisteminden kaynaklandığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir» dedi.

3- Sıkıyönetim Kanunu'nda değişiklik yaparak TCK ile ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanunun bazı maddelerinde belirtilen suçları sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri içine alan kanun tasarısı Parlamento'ya sunuldu.

4- Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yaparak, Albay ve Generallerin emekliliklerine ilişkin yaş sınırlarını genişleten kanun tasarısı, Bütçe Plan Komisyonu'nda Amiralleri de içeren şekliyle kabul edildi.

5- Bütçe Karma Komisyonu'nda, 1980 mali yılı bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde görüşmelere başlandı.

6- Danışma Kurulu'nda anarşiyi önleme paketini ele almak üzere AP'nin özel gündem istemi, CHP ve MSP tarafından kabul edilmedi.

7- Tarsus CHP İlçe Yönetim Kurulu Genel Merkez tarafından feshedildi.

8- Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesiyle, trafik cezalarının değiştirildiği, 500 lira olan cezaların araçlar için 75, yayalar için 25 lira olduğu bildirildi.

9- Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yayın organı olan «Görüş» te yer alan bir incelemede, Türkiye'de yılda 1 milyon lira brüt geliri olan kimsenin İsveç'ten sonra dünyada en çok vergi ödeyen yükümlü olduğu ileri sürüldü.

10- İstanbul, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'da meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü. |

11- ANKA Ajansı tarafından, nazüerin gamalı haçına, gamalı hilalli pazubentlerle ve nazi elbiselerine benzetilen giysilerle, gizlice eğitim gören bir örgütün, 10 yıl önce faaliyet gösterdiği ve eğitim yapan bu gençlerin MHP taraftarı oldukları öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan, bu tür iddiaları yalanladı.

12- Sovyetler Birliği'ni 30 yıl yöneten Stalin'in 100'ünçü doğum yıldönümü Sovyetler Birliği'nde kutlandı.

13- Güney Kore'de bir suikast sonucu ölen Devlet Başkanı Park'ın yerine seçilen Çoi Kyu - Hah, halk önünde Başkanlık yemini etti.

22 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel, Türk - İş İcra ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir toplantı yaptı.

2- CGP Eminönü İlçe Kongresi'nde bir konuşma yapan Parti Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, «Milli bütünlüğü sağlayacak, anarşiyi yenecek, ekonomiyi çalkantılardan kurtaracak, içte ve dışta devletimizin gücünü arttıracak tutum, Atatürkçü tutumdur» dedi.

3- MSP Grup Sözcüsü Şener Battal, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin şu andaki dış politikası Amerika güdümünde görünüyor. Türkiye'deki NATO üs ve havaalanları İran'a karşı kullanılamaz» dedi.

4- Devlet Bakanı Ahmet Karahan, bir yabancı gazeteye verdiği demeçte, Türkiye'nin son derece güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, «Hükümet, şiddet olaylarının üstesinden, kesinlikle gelecek güçtedir» dedi.

5- Bütçe Karma Komisyonu'nda 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bir konuşma yapan Maliye Bakanı İsmet Sezgin, «Tahtakale Merkez Bankası'nı ortadan kaldırmak, gerçek Merkez Bankamıza işlerlik kazandırmak istiyoruz» dedi.

6- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığına Kemal Baytaş, Müsteşar Muavinliğine de Beklan Susmuş atandı.

7- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Paris Büyükelçiliğimiz, Turizm ve Tanıtma Müşaviri Yılmaz Çolpan'ı öldürenlerin yakalanarak cezalandırılmaları için, Fransız makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

8- Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin düzenlediği basın toplantısında, sendika üyelerinin bir kısmının ölümle tehdit edildiğini açıklayarak, «Bugünkü ortamda demokrasiyi savunmakla canımızı savunmak aynı şeydir» dedi.

9- Ankara Belediyesi tarafından düzenlenen «Başkent 1. Danışma Forumu» Ankara'da başladı.

10- Türkiye'ye matbaanın getirilişinin 250. yıldönümü İstanbul Matbaacılar Derneği'nin düzenlediği gecede kutlandı.

11- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 16. Genel Kurulu'nun 1. toplantısı İstanbul'da yapıldı.

12- İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'de meydana gelen olaylarda toplam 6 kişi öldürüldü.

13- Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, sabah yerel saat 11.00 dolaylarında Champs Elysees Caddesinde bir kahvenin önünde otomatik silahla öldürüldü. Olaydan kısa bir süre sonraAFP'yi telefonla arayan bir kişi, İngilizce olarak eylemi «Ermeni İntikamcıları Komandosu» nün üstlendiğini öne sürdü.

14- Amsterdam'daki THY bürosunda sabaha karşı bir bomba patladı ve büronun bulunduğu bina tamamen tahrip oldu.

15- Dünya Bankası’nın vermeyi öngördüğü 150 milyon dolarlık program kredisinin Banka Yönetim Kurulu'nca onaylanması Ocak ayma ertelendi.

16- AP'nin Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Carter, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı alınacak yaptırımları saptamak üzere acele toplanmasını istedi.

17- ABD Başkanı Carter'ın İran'a ekonomik ambargo uygulanması için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurması üzerine bir açıklamada bulunan Ayetullah Humeyni, «ABD'nin İran'a uluslararası ekonomik ambargo uygulanması için yapacağı baskıya diğer ülkeler boyun eğmeyecektir» dedi.

18- OPEC'in 1980 yılı içinde petrol fiyatlarının saptanmasını serbest bırakmasından sonra, Cezayir kendi ihraç ettiği petrol fiyatını 30 dolara çıkardı.

23 Aralık 1979

1- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «65 yaşını dolduran her vatandaşa aylık bağlanması. Vakıflar Bankası sermayesinin arttırılması, veraset vergisindeki 40 bin liralık muafiyetin 400 bin liraya çıkarılmasını içeren yasa önerilerinin Meclislere gönderilmesinin kararlaştırıldığı» bildirildi.

2- TBMM Bütçe Karma Komisyonu toplantısında. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı ile Devtet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı ve Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

3- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Merkez Bankası tarafından yapılması gereken transfer işlemleri döviz yokluğu nedeniyle durduruldu ve «Kullanılabilir döviz miktarı» geçen hafta içinde 9 milyon dolara kadar indi.

4- Türk - İş Yönetim Kurulu yayınladığı bildiride, «Anarşiyi önlemek için anayasa hakları zedelemeden etkin önlemler alınmasını bu konuda partilerin işbirliği yapmalarını» isteyerek, madenlerin devletleştirilmesini savundu. Bildiride, ayrıca, ücretlerin dondurulması önerilerine ve KİT'lerin varlığına yöneltilen eleştirilere karşı çıkıldı.

5- Sıkıyönetim Komutanlığı, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman il ve ilçelerindeki TÖB - DER şubelerinin faaliyetlerini yasakladı.

6- İstanbul, Ankara, Samsun, Adana, Bursa ve Aydın'da meydana gelen olaylarda 1'i MHP yöneticisi olmak üzere 8 kişi öldürüldü.

7- Eşme AP ilçe Başkanı Nevzat Alpay'ı başına demirle vurarak öldürmekten sanık 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

8- Samsun - Ankara seferini yapan «Trabzon» adlı yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'na inişe geçtiği sırada Çubuk yakınlarındaki Türbetepe'ye çarparak parçalandı. Uçakta bulunan 4'ü mürettebat 43 kişiden 39'u öldü, 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

9- Hergün Gazetesi'nin merkez binasında yangın çıktı ve binada hasar meydana geldi.

10- Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılmış olan «Sürü» filmi, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen «Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması» nda büyük ödülü kazandı.

11- Michigan Teknik Üniversitesi 1979 Yılı Araştırma Ödülü'nü, Üniversitenin Mineral Araştırma Enstitüsü'nde görevli bulunan Prof. Adnan Göksel kazandı.

12- AFP ve AP'nin Washington çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Afganistan'da halen 5500 Sovyet askeri ve danışmanı bulunduğunu, Sovyetlerin Afgan sınırında her an harekete hazır, alarm halinde 30000 kişilik üç tümen bulundurduğunu belirttiler.

24 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası ile ilgili olarak yayınladığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti ve ulaşım hizmetleri yerine getirilirken kötü hava şartlarınındikkate alınmasını istedi.

2- TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonu'nda Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

3- Danıştay Başkanlığı'na, 13 Daire Başkanı Ragıp Tartan seçildi.

4- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, Türkiye'nin çeşitli illerindeki öğretim kurumlarında meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Çocuklarımız kötü telkin yapılarak, güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya .getirilmiştir. Bunu, Türk olan kimse yapmaz. Olaylara karışanlar hakkında gereken işlemleri yapacağız» dedi.

5- MİSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı, Ecevit iktidarı sırasında öldürülen Milliyetçi bir sendikacı ile ilgili olarak verdiği demeç nedeniyle, «Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif» iddiasıyla açılan davada beraat etti.

6- Kahramanmaraş olaylarının 1. yıldönümü nedeniyle tüm yurtta meydana gelen protesto gösterisinde 7 kişi öldürüldü. Diğer yandan, TÖBDER'li öğretmenler tarafından yapılmak istenen boykot eylemi ile ilgili olarak İstanbul'da bazı öğrenci ve öğretmenler tutuklandı. Ankara'da bazı liselerde meydana gelen olaylar nedeniyle 3000'e yakın kişi gözaltına alındı.

7- THY'nın Samsun-Ankara seferini yaparken Türbetepe'ye çarparak parçalanan uçak kazasından sonra, THY'nin, elinde bulunan F - 28 uçaklarını ikinci bir emre kadar seferden aldığı bildirildi.

8- Türk Hükümeti Paris Büyükelçiliği aracılığıyla resmen Fransız Hükümetine başvurarak Ermeni tedhişçiler tarafından öldürülen Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan'ın katillerinin bir an önce bulunmasını isetdi.

9- İran Dini Lideri Ayetullah Humeyni tüm Hristiyanlara bir mesaj yollayarak, «Hristiyan dünyasından çanları Allah için çalmalarını» istedi ve «Ancak Başkan Carter çanları casusları için çalmak istiyor» dedi.

10- İran'ın Belücistan bölgesindeki gerginlik ve çatışmalar sürerken İranlı öğrenciler tarafından ABD Büyükelçiliği'nde rehin olarak tutulan Amerikalıların Büyükelçilik binasından alınarak Tahran'daki Evin cezavine gönderildikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

25 Aralık 1979

1- Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı, CHP eski Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 6. yılında Anıtkabir'deki mezarında anıldı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Kahramanmaraş olaylarının yıldönümü nedeniyle meydana gelen olaylara ilişkin verdiği beyanatta, «Tüm ulusumuza derin acı veren bu olayları anma, öcünü alma bahanesiyle yüreklerde yeni acılara neden olma, hoş görülecek bir davranış değildir» dedi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Başbakan ile yaptığı görüşmeden sonra bir açıklama da bulunarak, «Can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alınmasını» istediklerini belirtti ve «Kahramanmaraş bahanesi ile ülkücü katliamına giriş-ildi» dedi.

4- DP Genel Başkanvekili Faruk Sükan Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Son anarşik olaylar karşısında Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkiler içinde otoritesini kullanmasını, iktidar ve muhalefet Genel Başkanlarını davet ederek üçlü görüşme yapmasını ve Milli Güvenlik Kurulu kararlarına uyulmasını» istedi.

5- Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp Ankara yakınlarına düşen THYuçağının düşüş nedeninin belirlenmesi için oluşturulan inceleme komisyonunun ilk çalışmaları sonucunda, uçağın normal yolundan hafif güneyesaptığının ve emniyet yüksekliğinin daha aşağısında uçmakta olduğununanlaşıldığını açıkladı.

6- Bayındırlık Bakanı Selahattin Kılıç, Tercüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kuruluşlarda, rasyonalizasyonagidilmesi gerektiğini belirtti.

7- Köy İşleri Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit ile MİSK'e bağlıKöy YSE - İŞ Sendikası arasında imzalanan ve YSE - İŞ Sendikasının yetkili olduğu 69 işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin uygulanması Rize İşMahkemesi tarafından durduruldu..

8- Türk Hava Yolları Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada,«Ülkemizde THY personeli, uçakları ve yolcuları, alanlarda yarım yamalakÇalışan aletlerin kaderine terkedilmiştir», denildi ve Adana, Gaziantep, VanHavaalanlarının güvenlik açısından hemen kapatılmasını istendi.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Ankara'deki TÖB-DER Genel Merkezini kapattı ve derneğin bütün şubeleri faaliyetten menedildi.

10- Ankara'da MHP Çankaya ilce Başkanı ve Ankara Belediye Meclisüyesi Hamza Uzgören ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül silahlısaldırganlar tarafından öldürüldü. İstanbul'da ise 4 kişi öldü.

11- Maliye Bakanı İsmet Sezgin resmi bir ziyaret için Suudi Arabistan'agitti.

12- Cumhuriyet Gazetesinde yer alan bir haberde; İngiltere TV'sinde,1. Dünya Savaşı'nda Türklerin Ermenileri katletmelerine ilişkin olduğu iddia edilen bir filmin gösterildiği bildirildi.

13- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in bir gazeteye verdiği demecindeki, «Bağımsızlık isteyen Denktaş'ı yalnız bırakmayız» sözleri üzerine biraçıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Rolandis, «Türk Hükümeti yetkililerinin bağımsız Kıbrıs Devleti düşüncesini açıkça ilk kez desteklediklerine»dikkati çekerek, Erkmen'in açıklaması hakkında Genel Sekreter Waldheimnezdinde girişimde bulunulmasını istedi,

14- Fransız Dergisi Le Point, bu yıl Hazreti Muhammed'i dünyanın enönemli adamı ilan etti.

15- ABD Başkanı Carter, BM Güvenlik Konseyi'ne, İran'a uygulanacakyatırımlar için resmen başvurdu. ABD'nin temel gereksinim maddelerineambargo uygulayacağı bildirildi.

26 Aralık 1979

1- AP Ortak Grubu'nda bir sunuş konuşması yapan Başbakan Süleyman Demirel, «Bu Hükümetin düşmanları bellidir. Gelin bu yılanın başınıezelim» dedi ve «Ülkede oluk oluk kan akarken dünyanın hiçbir yerinaeMeclis'in anarşi kanunlarına Karşı çıkmayacağını, çareyi beğenmeyenlerinçare bulması gerektiğini» söyledi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında «TRT'ye sansür uygulandığını, bundan sıkıyönetim ve TRT sorumlularının değil, Başbakan sıfatıyla Demirel'in sorumlu olduğunu» belirterek, «TRT haberlerine uygulanan sansür 12 Mart döneminde bile olmamıştı. Bütün basın organları buna karşı çıkmalıdır. Bugün TRT'de olan yarıngazetelerde olabilir» dedi.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin anarşi karşısındaki durumunu vahim olarak nitelendirerek, Hükümetin anarşi için boş laftan başka birşey yapmadığınıöne sürdü. Erbakan ayrıca, «NATO'yu İslam Ülkelerine karşı kullandırmayacağız, yeni bir CENTO kurulmasına da karşıyız» dedi.

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu Ankara'da verdiği demeçte,yasa hakimiyetini savunan partisinin demeçlerinin TRT'de yayınlanmamasını kınayarak, «Devlet ve Cumhuriyet seslerini duyururken, eşkiyaya karşı çıkan yürekli ve yapıcı sesleri duyurmamak neye yarar» dedi.

5- DP Genel Başkanvekili Faruk Sükan, Başbakan Demirel'e bir telgrafgöndererek, «Sıkıyönetimin parti liderlerinin TRT'deki konuşmalarına yasakkoyma işleminin düzeltilmesini istedi.

6- Danıştay Başkanı Ragıp Fartan, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Bazı çevrelerce öne sürülen, Danıştay'ın yürütmenin üstünde olduğudüşüncesine katılımıyorum. Danıştay, Anayasa çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir» dedi.

7- Devlet Bakanı Yılmaz Toptan, Ankara'da yaptığı açıklamada, herhangi bir sürekli geliri olmayan dul kadınlara 60 gösterge üzerinden maaşbağlanacağını açıkladı.

8- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, Millet Meclisi oturumunda, Türkiye çapında meydana gelen öğrenci ve öğretmen boykctuyla ilgiliolarak yapılan soruşturmalar hakkında bilgi vererek, «Öğrencilerin arkasına sığınan alçakların hesabı görülecektir» dedi.

9- Bütçe Karma Komisyonu'nda bir konuşma yapan Dışişleri BakanıHayrettin Erkmen, «Çok yönlü dış politikanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Türkiye'nin savunması ve ekonomik konularda batı ile olan geleneksel bağların sürdürülmesi ile mümkündür» dedi.

10- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye'nin yıllık petrol faturasının 3.5 milyar dolar olduğunu» belirterek, «Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'de emniyetiçinde petrol aramasını sağlama hususunda birtakım çalışmalar ve aynızamanda petrol kanununun gözden geçirilmesi tamamlanmak üzeredir»dedi.

11- Gazetelerin kağıt sıkıntısı sorununa çözüm getirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar, Turizm ve Tanıtma Bakanı BarlasKüntay ile çeşitli gazete sahip ve yetkili müdürlerinin katıldığı toplantıda,soruna acil çözüm getirileceği bildirildi.

12- TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, 1 Ocak 1980 ve 1 Mart 1980 arasınd aplanlanan geçici program düzenlemesini açıkladı. Kasaroğlu, bir soru üzerine, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın kendi yetkisine dayanarak gönderdiği yazı üzerine.Komutanlığın görev alanına giren haberlerin yayınlanmasının izne tabi olmasının istendiğini bildirdi.

13- Dışişleri eski Bakanı Prof. Gündüz Ökçün, THA'na yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran arasındaki son gelişmelerde. Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in tutumunu eleştirerek, «BM Güvenlik Konseyi henüz birkarar almadan bu'kuruluşun kabul edeceği yaptırımları İran'a uygulayacağız demek, peşin hükümle hareket ederek batıya göz kırpmaktır» dedi.

14- İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, örgütlü terörün kaynağı olduğu birçok yar-|gı kararı ve belgelerle açığa çıkan, eylemleri ile TCK'nın 168 ve SiyasiPartiler Yasası'nın 100, 101, 107. maddelerini ihlal eden MHP hakkındaCumhuriyet Savcısı'nın Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerekmektedir»denildi.

15- İstanbul'da üç, Samsun, Giresun, Malatya, Mersin, Ankara'da meydana gelen olaylarda toplam 8 kişi öldü. İzmir'de ise iki soyguncu öldü.

16- KTFD Başkanı Rauf Denktaş Basın Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, Rumların bugünkü siyasetlerini sürdürmeleri halinde KTFD'nin ebediyete kadar devam edeceğini söyledi.

17- Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret eden din adamlarının Elçilikte 43 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine, ABD Hükümet yetkilileri 50 kişi olarak saptanan rehinelerden 7'sinin casus oldukları iddiasıyla,başka yere nakledilmiş olabileceği ihtimalinin belirdiğini açıkladı.

27 Aralık 1979

1- Millet Meclisi'nde, anarşi paketi ile ilgili özel gündem önerileri oylanarak kabul edildi. Görüşme sırasında CHP adına konuşan Parti GenelBaşkanı Bülent Ecevit, «Bütün partilerin teröre karşı elele vermelerini»istedi. MSP adına söz alan Korkut Özal ise. «MSP olarak bu tasarılarınçıkmasına yardımcı olacağımıza söz verdik» dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında 4 saatsüren bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «Kanunnizam hakimiyetinin eksiksiz sağlanması, terör, anarşi, bölücülük ve yıkıcılığa karşı girişilmiş olan mücadelenin amansız şekilde yürütülmesinedevam olunmasını, bu meyanda yasalardaki boşlukların bİran evvel doldurulması için her türlü gayretin gösterilmesini kararlaştırmıştır» denildi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın 1980 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe PlanKomisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

4- Paris Büyükelçiliği'nde Turizm ve Tanıtma Müşaviri olarak görevyaparken, silahlı bir saldırı sonucu öldürülen Yılmaz Çolpan'ın cenazesiAnkara'da yapılan törenle toprağa verildi.

5- İstanbul Valiliği, TÖB - DER direnişi ile ilgili olarak 1785 öğretmenhakkında soruşturma açtı. Eylemi sabit görülen müdür ve müdür yardımcısı 50 öğretmen görevden alındı.

6- Ankara, Malatya, Erzurum, Bursa, İstanbul ve İzmir'de meydanagelen olaylarda 6 kişi öldürüldü.

7- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; ÜGD'nin İstanbul'daki lokallerinde ele geçirilen belgeler arasında, aralarında İ.Ü. RektörüProf. Dr. Haluk Alp, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, yazar Aziz Nesin, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydm'ın da bulunduğu, öldürülecek kişilerinisimlerini ve özelliklerini içeren listeler bulunduğu anlaşıldı.

8- Anadolu Ajansı’nın bir haberinde; Avrupa Yatırım Bankası'nın, kağıt fabrikasını da kapsayan entegre orman ürünleri sanayii kurulması içinTürkiye'ye 1 milyar 700 milyon lira tutarında kredi açtığının öğrenildiği bildirildi.

9- İran'ın dini Liderlerinden Ayetullah Şeriat Medari'nin, İran Hükümetine yaptığı bir çağrıda, «Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içinde olduğumuzagöre, diğer komşularımız Irak, Suudi Arabistan ve Türkiye ile ilişkilerimizi

düzeltmeli ve anlaşma sağlamalıyız» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10- Afganistan'daki Hafızullah Amin rejimi yapılan bir darbeyle devrildi, yönetimi eski Devlet Başkanı Taraki'nin Başbakan Yardımcılığı yapanBabrak Karmal aldı ve kendisini yeni Devlet Başkanı ilan etti.

11- Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) yayınlanan bir raporunda,1979 yılında dünyada 17 gazetecinin tedhiş olayları sonunda hayatını kaybettiği ve 69 gazetenin de kapatıldığı veya yayınının yasaklandığı bildirildi.

28 Aralık 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Devlet Tiyatroları Genel MüdürüErgin Orbey'in görevinden alınması ve yerine Cüneyt Gökçer'in atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ilegörüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin oJağanüstü bir durumda bulunduğunu, hükümetin tüm güçlük ve sıkıntıları kısasürede aşmasının beklenemeyeceğini» söyleyerek, «Hükümet fevkaladehal Hükümetidir. Eğer 32 günde herşeyi iyileştirmek mümkün olsaydı, Hükümet fevkalade halin Hükümeti olmazdı, eski Hükümet işbaşjndo olurdu»dedi.

3- Bütçe Karma Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülerekkabul edildi.

4-Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı İlhan Özdil görevinden alınarak yerine Bakanlık Müşaviri Abdullah Nişancı getirildi. Bu arada Turizm Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Ocakçıoğlu,görevinden alındı, yerine Yıldırım Acar atandı. Bankanın açık bulunan diğer Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hayrettin Baytaş getirildi.

5- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş katliamını protesto eylemlerine katıldığı saptanan 10 bin 994 öğretmenden 1711'inin soruşturması tamamlandı. 874'ü ilkokul, 837'si orta öğrenim öğretmeni olan toplam 1711 öğretmene işten el çektirildi.

6- Gazetelerde yer alan bir habere göre; THKP-C Acilciler Grubu'nun İstanbul'daki bir hücresi Siyasi Polis'çe ortaya çıkarıldı. Ali HaydarYılmaz yönetimindeki hücrenin bazı politikacıları, Türkiye'deki büyük bankaların Genel Müdürlerini, iş adamlarını ve bazı gazete yazarlarını öldürmek için liste hazırladığı ve bu kişiler hakkında istihbarat yaptığı açıklandı.

7- İstanbul, Elazığ, Ankara, Aydın ve Bursa'da meydana gelen olaylarda 5 kişi öldürüldü.

8- OECD Genel Sekreter Van Lennep, Milliyet Gazatesi'ne verdiğiözel demeçte, «Halen Türkiye'de görülen ekonomik politika değişimleri,önemli sorunların çözümü için gerekli olan karşılıklı ve çok yönlü ekonomik bağlılık ilkesi doğrultusunda gelişmektedir. Türkiye'nin içerde ve dışarda uygulayacağı böyle bir politikanın, ekonomiye canlılık kazandıracağına ve ödemeler dengesi durumunun, sermaye akımı sayesinde olumlu gelişmelere sahne olacağına güvenimiz tamdır» dedi.

9- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), yayımladığı 1979 raporunda, Abdi Ipekçi'nin öldürülmesini geçmiş yıl içinde basın için en acı haber olarakniteledi ve «Herkesin saygı duyduğu İpekçi, nefret ettiği şiddetin kurbanıolmuştur» dedi,

10- Afganistan'da Babrak Karmal tarafından gerçekleştirilen darbedensonra, Başkent Kabil sokaklarında Sovyet askerlerinin devriye gezdiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan, Kabil Radyosu, bir Devrim Mahkemesi'nde yargılananAmin'in «Afgan halkına karşı suç işlemekten» idama mahkum edildiğini vekararın derhal infaz edildiğini açıkladı.

11- Pars Haber Ajansı tarafından, Irak kuvvetlerinin İran sınırına yoğun bir saldırıya giriştiği bildirildi.

29 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel basına yaptığı açıklamada, şiddeteylemlerini önlemek amacıyla Meclis'te bulunan «Önlem paketi» konusunda CHP ile «İşbirliği» yapmaya hazır oldukları belirterek, «Yeter ki, kanunlar tırtıl hale gelmesin, iskelet haline dönüşmesin, normal değişiklikleri biz her zaman kabul ettik» dedi.

Bu arada Başbakan Süleyman Demirel, Paris'te öldürülen Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan’ın eşini Başbakanlıkta kabul ederek, taziyetlerinibildirdi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, AP ile dialog çağrısını yineledi ve «İktidar ve CHP'nin sorunlara çözüm arayışta birbirlerine biraz olsun yaklaşmaları gerekir. Böylebir yakınlaşma, ulusun büyük bir kesiminin ortak beklentisidir» dedi.

3- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanarak, Afganistan olaylarını ve bazı iç konulan görüştü. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «Afganistan'da 27-28 Aralık gecesi girişilen darbeolayının incelendiği ve bunun bağımsız bir ülke olan Afganistan'ın iç işlerine ağır bir müdahale teşkil ettiği» bildirildi.

4- Sayıştay Genel Kurulu, toplu iş sözleşmelerine konulan hükümleredayanılarak işçilere 4. derecedeki memur harcırahından fazla tutarda ödeme yapılmasının mümkün olmayacağına karar verdi.

5- DPT tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre; Türkiye'de son üçyıldan bu yana etkisini sürdüren ve çok yüksek boyutlara varan enflasyon,çeşitli kesimlerin milli gelirden aldıkları payları büyük ölçüde değiştirdi.Aynı zamanda, tarım sektöründe çalışanların, işçilerin ve memurların milligelirden aldıkları pay giderek azalırken, hizmet sektörünün payı büyük birartış gösterdi.

6- Üniversitelerarası Kurul'un sona ermesi üzerine bir açıklama yapan Kurul Başkanı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Nahit Kumbasar, «Kurul'da üniversitelerin anarşi kaynağı olmadığı, Türkiye'de anarşi nereden kaynaklanıyorsa, üniversitelere de oradan kaynaklanıyor, görüşü savunuldu» dedi.

7- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, «Başta Ankara olmak üzere Eskişehir, Denizli, Aydın, Mersin, Ödemiş ve Kayseri'de 46 silahlı eylem gerçekleştiren THKP-C Acilciler örgütü üyesi 43 militanın yakalandığı»açıklandı.

8- Uşak, Gaziantep, Malatya ve İstanbul'da meydana gelen olaylarda5 kişi öldürüldü.

9- ABD'nin Türkiye'ye 40 milyonu bağış olmak üzere vereceği 100milyon dolarlık mali yardımla ilgili anlaşma, Resmi Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

10- Afganistan'da Sovyet askeri birliklerinin desteği ile gerçekleştirilen darbeden sonra yayınlanan Beyaz Saray bildirisinde, ABD, SovyetlerBirliği'ni protesto etti ve «Bu hareket dünya barısına büyük bir tehdittir»dedi. Öte yandan NATO Güvenlik Konseyi'nde konuşan Genel SekreterJosep Luns, «Sovyet harekatı Arganistan'ın iç işlerine çirkin bir müdahaleyi göstermektedir» dedi.

11- İran resmi haber ajansı PARS'ın bildirdiğine göre; İran'ın kuzeybatısındaki Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz'de yeniden çatışmalarbaşladı. Yöre halkını oluşturan Azeri Türklerinin militanları, bir İranlı Devrim muhafızını vurdular ve 10 kişiyi rehin aldılar.

30 Aralık 1979

1- Başbakan Süleyman Demirel yayınladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin 1980 eşiğinde fevkalade hal denilebilecek önemli sıkıntılarla karşıkarşıya olduğunu belirterek, «Bu sıkıntılar geçicidir. Kendine, devletineve rejime güvenini kaybetmediği takdirde, Türkiye'nin bütün bu meselelerin içinden çıkması mümkündür» dedi ve herkesin gayret göstermesigerektiğini söyledi.

2- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Ankara'da basına verdiğidemeçte, «Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili olarak Hükümetin olayları kınamasının yeterli olmadığını, Türkiye'nin İslam Ülkeleri KonferansıGenel Kurulu'nu derhal toplantıya çağırmasını» isteyerek, «Afgan milletibizim din kardeşimizdir» dedi.

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, «Afganistan'da olanlar, bütün komünistlerin ve komünizme hizmet edenlerin gözünü açmalıdır» dedi.

4- Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abu Halil'in resmi konuğu olarak Suudi Arabistan'a yaptığı 4 günlük ziyareti tamamlayan MaliyeBakanı İsmet Sezgin, uçakla Türkiye'ye döndü. Yeşilköy Havaalanında basına .bir açıklamada bulunan Sezgin, ziyaretinin çok faydalı ve tatminedici geçtiğini söyledi.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından, çeşitli dallarda «Yılın Gazetecileri» seçildi.

6- İstanbul'da güvenlik kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yasa dışı sol bir örgüt ortaya çıkarıldı. Adana'da TİP İl Sekreteri AliKonukiş ile eşi sıkıyönetimce gözaltına alındı.

7- Yeşilköy Hava Limanı dış hatlar terminali tuvaleti ile yolcu taşıyanApron otobüsünde kısa aralıklarla iki bomba patladı. Patlamalar sırasındacan kaybı olmadı.

8- Manisa'da meydana gelen olayda bir kişi öldü.

9- Afganistan'da bulunan Sovyet birliklerinin 35 bin kişiden oluştuğu,ABD haber örgütleri tarafından saptanırken, ülkede 4 günlük yeni rejimekarşı direniş başladığı ve bir elektrik santralının Müslüman gerillalar tarafından havaya uçurularak, rejim yanlısı 5 kişinin de öldürüldüğü yabancıajanslar tarafından bildirildi.

31 Aralık 1979

1- Cumhuriyet Senatosu Başkaru ihsan Sabri Çağlayangil, yayınladığıyeni yıl mesajında, «Özgürlüklere ve demokrasiye zarar vermeden kalkınmak isteyen ulusların, bazı güçlüklerle karşılaşmasının doğal olduğunu,rejimin temel ilkelerinde anlaşılarak siyasi istikrarın sağlanabileceğini»söyledi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yeni yıl dolayısıyla verdiği demeçte, «Türk toplumunda dayanışma, diğer ülkelerdekinden daha çok gereklidir. Tam anlaşamasak da uzlaşarak gücümüzü birleştirmenin çözümlerini birlikte arayıp uygulamanın sözünü vermek ve tutmak zorundayız»dedi.

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, «Ne petrol üretebilen, ne de teknoloji satan Türkiyenin, her iki acıdan menfi şekilde etkilendiğini, bu nedenle Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımıyla karşı karşıya olduğunu» belirtti.

4- Milli Birlik Grubu Başkanı Fahri Özdilek, mesajında, «12 Mart'ı izleyen yıllarda iktidar - muhalefet diyalogunun yerini, kör doğuşun aldığını,demokrasinin yozlaştığını» öne sürdü.

5- MHP Lideri Alparslan Türkeş, yeni yıl mesajında, «1980'de milletinfesat mihraklarının oyunlarının bozulacağını, tüm tehlikelere karşı birlikhalinde tavır takınılacağını» kaydetti.

6- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ise, 1980'le başlayan yıllarınTürkiye için, Atatürkçü yolda atılım ve yükselme yılları olmasını diledi.

7- DP Genel Başkanvekili Faruk Sükan, dış politika konusunda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, «Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin bölge barış ve güvenliği için olduğu kadar, Türkiye'nin savunması ve güvenliği bakımından da tehlikeler doğurduğunu» belirtti.

8- Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Kral Halid'in, Suudi Arabistan Maliye Bakam'na «Türkiye'nin taleplerini müsbet olarak sonuçlandırınız» direktifini verdiğini bildirdi.

9- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, yeni yıl dolayısıyla yayın ladığı mesajda, «Konfederasyon olarak, milletin esenliğe çıkacağınaolan inançlarını koruduklarını» söyledi.

10- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, «Biz, mutlu günler için, kimsenin kimseyi sömürmediği, kimsenin kimseye kul olmadığı güzel günler için, barış ve kardeşlik içm kavgamızı sürdüreceğiz» dedi.

11- 129 Emniyet Amiri, çeşitli İl ve İlçelerin emniyet şube müdür veyardımcılıklarına atandı.

12- Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta Kahramanmaraş olayları nedeniyle direniş ve boykota katılan 654 öğretmenin göreninden uzaklaştırıldığı bildirildi

13- Siyasi Şube ekipleri, Ankara'da Dev - Savaş adlı yasa dışı örgüteüye 16 kişiyi, silah ve patlayıcı maddelerle yakaladı.

14- Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında 8 Ekim 1937 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme anlaşmasına ek yapılan ve 5 Aralık1979 tarihinde imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

15- AFP'nin Beyrut çıkışlı haberine göre; Yeşilköy Havaalanı'ndaki ikibombalama olayını, Beyrut'ta «Ermenistan'ın Kurtuluşu İçin Gizli ErmeniOrdusu» adlı örgüt üslendi.

16- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Tahran'daki rehineler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İran'a gitti.

17- Moskova Radyosu bir yayınında, Sovyetler Birliğı'nin Afganistan'aasker göndermesi ile ilgili olarak, «Bu bir işgal değil, yardımdır. Müdahaleyi gerektiren unsurlar ortadan kalkınca, Sovyet askerleri geri çekilecektir» dedi.