12.1.1980
×

Hakkında

Künye

İletişim

OCAK 1980

1 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, anarşik olayların ve tedhiş hareketlerinin önlenmesinin, ekonomikistikrarın sağlanmasının, 1980 yılında Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarının başında geldiğini söyleyerek, «Ulusumuzun içtenlikle özlediği huzur, güven ve refah ortamının yaratılmasına yönelik etkin önlemlerin alınması ve eksiksiz bir şekilde uygulanması hususunda, başta TBMM'nindeğerli üyelerinin ve anayasal kuruluşlarımızın, gecikmeksizin birleşmelerinin bir zorunluluk olduğuna inanıyorum» dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı KenanEvren, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nı kabul ederekbir süre görüştü. Komutanlar görüşme sırasında Korutürk'e «Yazılı birmetin» vererek, görüşlerini ilettiler.

2- Başbakan Süleyman Demirel, İzmir'de yayınlanan bir gazeteye verdiği özel demeçte, «Türkiye 1980'de terör belasından kurtulmanın yolunubulacaktır» dedi.

3- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sadık Şide, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Geçen yıl boyunca vurgulanantoplumsal anlaşma artık kadük olmuştur» dedi.

4- Sivas ve Kırıkkale'de meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.Ankara'da ise, Sıkıyönetim Komutanhğfnca aranan ve çeşitli olaylara karıştığı öne sürülen bir şahıs, polislerin «Dur» ihtarına uymadığı için açılanateş sonucu öldü.

5- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu, Rum TV'sinde yayınlanan yeni yıl mesajında, «Kıbrıs'ın bir silah deposu değil, barış ve sevgiadası olmasını istiyoruz» dedi.

6- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, ABD Büyükelçiliği'nde rehinetutulan 50 ABD'linin serbest bırakılması yolunda temaslar yapmak amacıyla Tahran'a gitti.

Öte yandan, Tahran'daki SSCB Büyükelçiliği de bir grup göstericininsaldırısına uğradı.

7- NATO Daimi Konseyi Brüksel'de toplanarak, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü ve Batı'nın alabileceği önlemleri tartıştı.

8- İran'ın Beiucistan eyaletinde ve Sanandaj kentinde ateşkes anlaşmasına rağmen çatışmaların yeniden başladığı yabancı ajaslar tarafındanbildirildi.

2 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Kuvvet Komutanlarının 27 Aralık 1979 tarihinde, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olması nedeniyle kendisine verdikleri, «Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görüşü» başlıklı yazı ve buna ekli Orgeneral Evren'in önyazısını açıkladı. «Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görüşü» başlıklı yazıda, «Türk SilahlıKuvvetleri İç Hizmet Yasası ile kendisine verilen görev ve sorumluluğunidraki içinde, ülkemizin bugünkü hayati sorunları karşısında, siyasi partilerimizin bir an önce milli menfaatlerimizi ön plana alarak, Anayasamızınilkeleri doğrultusunda, Atatürkçü bir görüşle bir araya gelerek, anarşi, terör ve bölücülük gibi devleti çökertmeye yönelik, her türlü hareketlere karşı bütün önlemleri müştereken almalarını ve diğer anayasal kuruluşlarında bu yönde yardımcı olmalarını ısrarla istemektedir» denildi.

Orgeneral Kenan Evren ise, Cumhurbaşkanı'na verdiği mektupla ilgiliön yazısında, «Kuvvet Komutanlarıyla yaptığım son gezilerimde, Ordu veKolordu Komutanı seviyesindeki Generaller ve Amirallerle görüşmelerimde, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde,süratle bir sonuca ulaşabilmek için, gerekli tedbirlerin müştereken tesbitiamacıyla, tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin bir kez daha uyarılması, bütün Komutanlarca dile getirildi» dedi.

Genelkurmay Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı dahil, Kuvvet Komutanlarının imzalarını taşıyan, «Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görüşü» boşlıklı yazı ile buna bağlı önyazı Cumhurbaşkanlığı'nca, tüm siyasi partilerinGenel Başkanlıklarına gönderildi.

Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı tarafından Cumhurbaşkanı'na verilen «Mektup» konusuna ilişkinTHA muhabirinin sorularını yanıtlayan MBG Başkanı Fahri Özdilek, «Teneffüs ettiğimiz hava bu zemini hazırladı» şeklinde konuştu.

2- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk daha sonra, Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ileÇankaya Köşkü'nde bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra gazetecilerinsorularını yanıtlayan Demirel, «Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Cumhurbaşkanı'na verdikleri mektup ile ilgili bir yorum yapmayacağını» belirtti.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise, Komutanların Cumhurbaşkanı'na verdiği mektupla ilgili olarak, «Ben dilerdim ki, iş bu üzücü noktaya gelmeden önce iki büyük parti arasında zorunlu, ciddi bir diyalog kurulabilsin. Bu konudaki iyi niyetli, yapıcı çağrılarımıza olumlu bir yanıt verilsin. Fakat maalesef bu fırsat kaçmıştır» dedi.

4- Başbakan Süleyman Demirel, AP Ortak Grubu'nda yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tarafından verilenmektupla ilgili olarak konuyu Hükümetle, Genel İdare Kurulu'nda ve Meclis Gruplarında görüştükten sonra ortaya koyacaklarını bildirerek, «Bunusoğukkanlılıkla yapacağız» dedi. Demirel, grup tonlantısmdan sonra, parlamentodaki odasında Bakanlar Kurulu'nun bazı üyelerini ayrı ayrı kabulederek bir süre görüştü.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, «Hükümetin anarşiyi önleyemediğini, ekonomiyi düzeltemediğini» öne sürdü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşlerini yansıtanmektupla ilgili olarak da, «AP ne zaman iktidara gelirse buhran döneminegirilmiştir. Ancak bu seferki daha kısa zamanda meydana gelmiştir. Bunu üzüntüyle karşılıyorum» dedi.

6- TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda Gümrük ve Tekel Bakanlığı1980 mali yılı bütçe kanun tasarısı görüşüldü.

7- Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafındanonaylanan KİT ve benzeri kuruluşların 1980 yılına ilişkin genel yatırım vefinansman kararnamesinde, «Maliye Bakanlığı borçlarını ödemeyen kuruluşların ödeneklerini kesmeye yetkilidir» denildi.

8- CHP Ortak Grup toplantısında, «Önlem Paketi» adı verilen ve bazıkanunlarda değişiklik yaparak yürütme organına yeni bazı yetkiler verentasarılar, bazı değişikliklerle kabul edildi.

9- Ankara Senatörü, Uğur Alacakaptan CHP Genel Yönetim Kurulun'dan istifa etti.

10- Merkezi Giresun'da bulunan Karadeniz Bölgesi Fındık ihracatçılarıBirliği Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan sirkülerde, «Yeni ürün fındıktan 40 bin ton iç fındık satıldığı, bunun karşılığında Türkiye'ye 4.5 milyar liralık gelir sağlandığı» bildirildi.

11- Basın Şeref, Emekli Gazeteci ve Sarı Basın Kartlarının geçerliliksüresi 1 yıl uzatıldı.

12- İstanbul, Tarsus ve Eskişehir'de meydana gelen olaylarda toplam6 kişi öldü. Bu arada, İsrail Havayolları «El-Al» ın Yeşilköy bürosu Müdürüsilahlı kişilerce öldürüldü.

13- Hollanda Hükümeti ile Türkiye arasında devlet borçlarının ertelenmesi ve yeni kredi sağlanmasına ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı,

14- Afganistan'da Devrim Lideri Babrak Karmal'ın bir açıklama yaparak, «Sovyetler Birliği'nden daha çok yardım istemeyi düşünüyoruz» dediği,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Devrik İran Şah'ı Rıza Pehlevi, ABD'de yayınlanan «Daily Mail» gazetesine yaptığı açıklamada, uluslararası bir mahkeme önüne çıkmayı kabul edeceğini bildirdi.

3 Ocak 1980

1- Millet Meclisi birleşiminde, «Anarşiyi önleme paketi» adı altındaMeclis'e gönderilen tasarılarda, içindeki kamu güvenliği ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı yasalarda değişiklik yapılmasıyla bazı yeni hükümler eklenmesini öngören tasarılar kabul edildi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada. Bakanlar Kurulu'nun, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tarafından Cumhurbaşkanı'na verilen mektubu görüştüğü bildirildi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, basına yaptığı açıklamada,özlenen ve istenen kanunların çıkmamış olmasının sorumlusunun bu Hükümet olmadığını belirterek, «Silahlı Kuvvetlerimizin sunduğu metnin, yeniHükümet zamanına tesadüf etmesini, Hükümetle ilgili görmüyoruz. Bugünkü şartlarda bunun aksinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim metinde istenilen hususlar. Hükümet programında yer alan ve partimizce desavunulan görüşler ve özlemlerdir» dedi.

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, mektupla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, «Mektupta belirtilen tüm kaygıların sağduyusahibi her vatanseverin rahatça paylaşabileceği kaygılar olduğunu, bumektubu belli bir siyasi parti ya da kuruma verilmiş gibi görmenin yanlış olacağını» söyledi.

5- DP Genel Başkanvekili Faruk Sükan Meclis'te düzenlediği basıntoplantısında, «Başta siyasi partiler olmak üzere, bütün anayasal kuruluşların ve devlet organlarının Silahlı Kuvvetler'in sesine kulak vermeleri gerekir ve tedbir almalıdırlar. Yarın çok geç olacaktır» dedi.

6- DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk basına bir açıklamada bulunarak, «Türkiye'nin bu duruma getirilmiş olması üzücüdür. Siyasi partilerin yönetimlerinin ilkelliğinden kaynaklanan keşmekeşlik, terörün kaynağına inmekte tereddüt gösteren bugünkü siyasal iktidarlar, görünen o ki,Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımdan çıkaramayacaklardır» dedi.

7- Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı HalitNarin, basına yaptığı açıklamada, «Demokrasinin son senelerde girmişbulunduğu büyük tehlikeyi hatırlatmak için Silahlı Kuvvetlerin vermiş olduğu uyarı mektubu bir süpriz olmamıştır» dedi.

8- Dünya altın fiyatlarındaki yükselmeden etkilenen Türkiye'de külçealtının gramı ilk kez bin lirayı aşarak 1050 liradan işlem gördü.

9- THKP-C'ye bağlı çeşitli fraksiyonlardan ayrılan militanlarca oluşturulan THKP-C Devrimci Savaş örgütünün 10 üyesi İstanbul'da, 16 üyeside Ankara'da yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.

Öte yandan, Örnektepe'de bir süre önce iki erin şehid edilmesi ile ilgili olarak yapılan operasyonlarda 12 kişi yakalandı. İstanbul'da meydanagelen olaylarda ise üç kişi öldürüldü.

10- OECD Türkiye'ye yardım Konsorsiyumu Ülkeleri ile Japonya tarafından oluşturulan Türkiye'ye yönelik İvedi Yardım Programı çerçevesindeİsveç Hükümeti'nden sağlanan yaklaşık 12 milyon Amerikan doları karşılığı, 50 milyon İsveç Kronu tutarındaki krediye ilişkin anlaşma, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Tunç Bilget ve İsveç'in Ankara BüyükelçiliğiMaslahatgüzarı arasında imzalandı.

11- İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade'nin, ABD Büyükelçiliğindekirehine Amerikalılar sorununa bir çözüm sağlamak amacı ile Tahran'da bulunan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim’i öldürmeyi amaçlayan bir komplonun ortaya çıkarıldığını açıkladığı haberi yabancı ajanslarca bildirildi.

4 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ı, ÇankayaKöşkü'nde kabul ederek görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çağlayangil, görüşme sırasında bir süre önce GenelkurmayBaşkanı ve Kuvvet Komutanlarınca verilen mektup üzerinde de durulduğunu, iç ve dış meseleler üzerinde konuşarak fikir teatisinde bulunduklarınıbelirtti.

2- AP Grup toplantısı sırasında. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'den görüşme isteği gelmesi üzerine toplantıdan ayrılan Başbakan SüleymanDemirel, Evren ile görüştü ve daha sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkile haftalık olağan görüşmesini yaptı. Demirel, tekrar grup toplantısına dönerek görüşmeler hakkında bilgi verdi ve «Bu mektup iyi niyetle verilmiştir. Ancak verilen mektup bu hükümetin başarısını etkilerse, üikeye faydalı olmamızı etkilerse ona göre davranırız. Bu Hükümet, sayı hükümeti değil, başarı hükümetidir» dedi

3- Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubu toplantısından sonra açıklamada bulunan Grup Başkanı Zeyyat Baykara, Grubun, siyasi partileri ülkedeki bunalıma son vermek için duygusal etkilere yer vermeksizin birlikte çözüm aramaya, gerektiğinde birlik sorumluluk yüklenmeye çağırdığınıbildirdi.

4- TBMM Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

5- CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu toplanarak, Meclis'te önlem paketi görüşülürken, yoklama isteminde bulunan 11 Milletvekilinin uyarı cezası ile cezalandırılmalarını istedi ve bu kararını Disiplin Kurulu'na gönderdi.

6- Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre; para arzı Kasım 1979'da 12 milyar lira dolayında daralarak, 437.9 milyar liradan 425.0milyar liraya geriledi.

7- Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne Atilla Onuk getirildi.

8- İstanbul'da meydana gelen olaylarda 4, İzmir'de ise 2 kişi öldürüldü.

9- Uyuşmazlık Mahkemesi'nin, silah kaçakçılığı davalarında sivil mahkemelerin görevli olduğuna ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınladı.

10- Gazetelerde yer alan haberlere göre; Irak'ta Devrim Komuta Konseyi'nin tanınmış Türk liderlerinden 5 kişiyi idama mahkum ettiği haberiAnkara'da doğrulandı.

11- Yabancı ajanslar, NATO Güney Kanadı Komutanı Amiral HaroldShear'ın, «Afganistan müdahalesinden sonra Sovyetler'in Basra Körfezi'ne400 km. yaklaştığını, ancak aynı sıcak bölgede bulunan Türkiye'nin Sovyet egemenliğine girmeyeceğini» söylediğini bildirdi.

5 Ocak 1980

1- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Zeyyat Baykara, Şerif Tüten, Fahri Çoker ve Sefa Reisoğlu,Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret ederek son gelişmeler hakkındakigrup görüşünü açıkladılar.

2- CHP Genel Yönetim Kurulu toplantısına ara vererek gazetecilerebir açıklamada bulunan Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit, Başbakan Süleyman Demirel'in «Mektup olayının kökünde yatan, yasaların gecikmesidir» şeklindeki sözlerine değinerek, «Başbakan böyle diyerek, sorunları vebunalımı ne kadar basite indirdiğini göstermiştir. Bu bir talihsizliktir» dedi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif islamoğlu, 33. Verem Eğitimve propaganda Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, «Bakanlığın 30 yıidan bu yana yaptığı mücadele sonunda Türkiye'de, veremden ölümün yüzbinde 272'den, yüzbinde 9'a düştüğünü, bu sonucun dünyaca övünülecekdüzeyde olduğunu» belirtti.

4- Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde süren «Kahramanmaraş toplumsal olayları» duruşmasında, sanık ve müdahil avukatları ile askeri savcı tarafından soruşturmanın genişletilmesi yolundaki istem yinelendi vemahkeme heyeti de Kahramanmaraş'ta 44 ayrı olay yerinde keşif yapılmasına, 1064 tanığın daha keşiflerde dinlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

5- Adana'da Paktaş fabrikasında çıkan silahlı çatışmada bir işçi öldü.

6- Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle doğu bölgelerinde birçok kentin ulaşımını aksattı, bağlantı kesildi.

7- Türkiye'ye ekonomik yardımın sürdürülmesi olanaklarını görüşmekamacıyla Ankara'ya gelmiş olan OECD Genel Sekreteri Van Lennep, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun ve BaşbakanSüleyman Demirel ile görüştükten sonra Ankara'dan ayrıldı.

8- ABD Dışişleri Özel Danışmanı Nimetz ile Savunma Bakan Yardımcısı Siena başkanlığındaki ABD Uzmanlar Heyeti Ankara'ya geldi.

9- Reuter Ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Kıbrıs Rum Yönetimi Maraş bölgesinde 1974 yılından bu yana kapal» olan otellerin açılmakararını kınadı ve Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Rolandis konuyla ilgiliolarak BM'ye gönderdiği notada, «KTFD'nin bu kararının toplumlararasıgörüşmeleri tehlikeye düşüreceğini» belirtti.

10- BM Güvenlik Konseyi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülkenin çağrısı üzerine Afganistan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

11- İran'a giderek Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde rehine olan Amerikalıların serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, temaslarını tamamlayarak NewYork'a döndü.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter, bir TV programında halka yaptığı açıklamada, ABD'nin Sovyetler'e sattığı tahıl oranında büyük ölçüde azalmaolacağını ve Sovyetler'e daha önceden satılmasına karar verilen 17 milyonton tahılın gönderilmeyeceğini bildirdi.

Carter ayrıca, Afganistan'ın işgali nedeniyle yaptığı konuşmada da,Moskova Olimpiyatlarına değinerek, «Hiç istemediğimiz halde, bu durumkarşısında olimpiyat oyunlarına katılmama kararı almak zorunda kalacağız» dedi.

13- Afganistan yeni yönetiminin ülkede siyasi af ilan ettiği, Kabil'deİngilizce olarak yayınlanan «New Times» gazetesi tarafından bildirildi.

6 Ocak 1980

1- Eski parlamenterlere bazı haklar tanıyan kanun, CumhurbaşkanıFahri Korutürk tarafından onaylandı.

2- Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Akademilerin 1980 mali yılıbütçe kanun tasarıları TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

3- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, Adana'da, Mersin, Gaziantep,Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin vali, emniyet müdür ve jandarmaalay komutanlarıyla «Asayiş toplantısı» yaptı.

4- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay, Yankı Dergisi'ne yaptiğıaçıklamada, «Gerçek basın ile basına verilen haklan istismar eden basınımutlaka ayıracağız. Türkiye'de yalnız gerçek basının yayın hayatına devametmesi için elimizden geleni yapacağız» dedi.

5- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'a gidecek olan Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Irak gezisini erteledi.

6- Trabzon, Bursa ve Urfa'da meydona gelen olaylarda toplam 6 kişiöldürüldü. Bu arada, Adana'da bombalanan bir evde, bir kız çocuğu ölübulundu.

İstanbul Paşakapısı Cezaevindeki ayaklanmadan sonra Yozgat'a gönderilen üç kişi, kadın kılığına girerek cezaevinden kaçtı.

7- Türkiye ile ABD arasında savunma işbirliği görüşmeleri için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Matthew Nimetz ile, Savunma Bakan Yardımcılarından James Sienna, resmi temaslarına başladılar.

8- Federal Almanya Dışişleri Bakanı ve Hür Demokrat Parti BaşkanıHans Dietrich Genschear, partisinin toplantısında yaptığı bir konuşmada,Afganistan olaylarından sonra Türkiye'ye yardımın arttırılmasını istedi.

9- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Magosa'da yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin değerli adamlarını öldüren Ermenilerin arkasında Kipriyanu'nunmaddi desteğinin olduğunu» öne sürdü.

10- ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin NATO 'nun Avrupa'yamodern füzeler yerleştirilmesi konusunda görüşmeler yapılması önerisinireddettiğini açıkladı.

11- AP'nin Pekin çıkışlı haberine göre; Pekin'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Harold Brown, Sovyetler Birliği'ni, Çin ile ABD'nin ortak çıkarlarının tehdit edilmesi durumunda, savunma ve diplomasi açısından eyleme geçecekleri yolunda uyardı.

12- Çin Halk Cumhuriyeti, ülkesinde bulunan 20 milyon Müslümana,«Afganistan'a yapılan Sovyet müdahalesine karşı» çihad çağrısında bulundu.

13- Tahran'ın güneyindeki Isfahan şehri Humeyni Komiteleri Başkanıve Devrim Muhafızları üyesi Amir Abbas Bahreynian, kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

14- Hindistan'da genel seçimlerin ikinci kademesinde olayların çıkması üzerine bütün ordu birlikleri alarma geçirildi.

7 Ocak 1980

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Parlamento Muhabirler, Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Rafet Genç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Kuvvet Komutanlarıyla görüştü. Demirel, görüşmeden sonragazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından Meclis'lere karşı sorumludur. Genelkurmay Başkanı da Başbakan'a karşı sorumludur. Bu çerçeve içerisinde Türk Silahlı Kuvvetieri'nin Kuvvet Komutanlarıyla, Genelkurmay Başkanıyla konuşması kadar, tabii bir şey olamaz" dedi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Kontenjan Grubu Başkanı ZeyyatBaykara ile bir görüşme yaptı. Daha sonra gazetecilere bir açıklamada bulunan Ecevit, ülke sorunları üzerinde yararlı bir görüşme olduğunu belirterek, "Değerlendirmelerimiz arasında genel bir yaklaşım gördüm" dedi.

Kontenjan Grubu Başkanı Zeyyat Baykara ise açıklamasında, "İki büyük parti liderinin biraraya gelmelerini istiyoruz. Bununla ilgili görüşlerimiz, daha önce açıkladığımız bildiride yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışı sorunlar, bunu zorunlu kılmaktadır" dedi.

4- CHP, TBMM Ortak Grubu, Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'in yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplanarak, Kuvvet Komutanlarının uyarı mektubunu görüştü. Ecevit, grupta yaptığı konuşmada, mektubun Türkiye'devar olan bunalımdan soyutlanamayacağını savunarak, "Komutanların mektubu o bunalımın bir bölümüdür. O bunalımın bir yansımasıdır" dedi. Ecevit daha sonra, iki büyük partinin işbirliği yapması gerektiğini belirterek,"Ama bizim iyi niyetli çağrılarımıza rağmen diyalog kurulmazsa, kendi tavrımızı çok sağlıklı biçimde saptamalıyız" şeklinde konuştu.

5- Yüksek Hakimler Kurulu 313 yargıcı yeni görevlere atadı. Bu atamalar sonunda İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na Fahrettin Ar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na ise Şakir Çaldağ getirildi.

6- Banka finansmanı, projelerin uygulanması, banka tarafından açılacak olan ikinci program kredisi ve bankanın enerji sektörüne katkısınınarttırılması konusunda, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelenDünya Bankası Avrupa-Kuzey Afrika ve Türkiye Bölümü Başkanı Davar ileİktisatçı Chakil Faruruqi'den oluşan heyet, Maliye Bakanı İsmet Sezgin ilegörüştü.

7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı, Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı ile Federal Almanya Uluslararası İşbirliği Vakfı'ncadüzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, petrol bunalımındandolayı gelişmekte olan ülkelerde açlık tehlikesinin söz konusu olduğunubelirterek, "Türkiye gıda maddeleri üretimi açısından dünyada kendi kendine yeterli 7 ülkeden birisidir" dedi.

8- Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay, Cezayir Turizm Bakanı Abdülmacit Allahom'un davetlisi olarak Cezayir'e gitti.

9- Merkez Bankası'nın 28 Aralık 1979 verilerine göre; 1979 yılının sonhaftasında piyasaya 11 milyar 182 milyon liralık kağıt para sürüldü veemisyon hacmi yıl sonunda 180 milyar 318 milyon liraya yükseldi.

10- Bafra, İstanbul, Niğde'de meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü.,

11- "Irak'ta- Türk Cemaati ileri gelenlerinden beşi hakkında idam kararıverildiği" yolundaki haberler üzerine Tercüman Gazetesi'ne açıklamada bulunan Irak Büyükelçiliğimden bir üst kademe yetkilisi, "Irak, daima Türkiye'ye dostluk beslemiştir. Ancak ülkelerimiz arasında son yıllarda heralanda daha da gelişen münasebetleri çekemeyenler, Türk kamuoyunuIrak aleyhine kışkırtmaktadırlar" dedi.

12- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; ABD Hükümeti,1980-81 mali yılında Türkiye'nin talep ettiği askeri yardım ihtiyaçlarını belirten listedeki malzeme ve teçhizatın sağlanmasını, kabul etti.

13- Türkiye'nin İran'dan 1880 yılında ham petrol ve fuel-oil alması konusunda yapılan görüşmeler tamamlandı ve konuya ilişkin anlaşma imzalandı.

14- Washington Star Gazetesi’nin Londra çıkışlı haberinde; ABD ve İngiltere arasında hazırlanmakta elan yeni bir ortak plan uyarınca, Türkiye ve Pakistan'a büyük miktarda askeri ve ekonomik yardım yapılmasınlaöngörüldüğü bildirildi.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; İran'a ziyaretinitamamlayan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, ABD Başkanı Jimmy Carter'a yaptığı açıklamada, "İran'a karşı uygulanacak ekonomik yatırımlarınTahran'daki ABD Büyükelçiliğinde rehin tutulan Amerikalıların salıverilmesi yolunda İran'ı ikna edeceğinden şüpheli olduğunu" söyledi.

16- Amerikan Dergisi Newsweek'ln kendisiyle yaptığı bir konuşmada,Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, ABD'nin bir süreden beri Sovyet yayılma politikasına karşı "Yetersiz" kaldığını öne sürdü.

17- AP'nin İsrail TV'sine dayanarak verdiği Tel Aviv çıkışlı haberine göre; ABD, Basra Körfezi'ne anında müdahale olanağı sağlayacak olan Mısır'da, bir üs kurmak için süratle harekete geçti.

18- AP Ajansfnın Şam çıkışlı haberine göre; Suriye Başbakanı Muhammet Ali el-Halabi, iktidardaki Baas partisinin 21 kişilik bölgesel liderlikkonseyine seçilemediği için Başbakanlık görevni otomatikman kaybetti.

8 Ocak 1980

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, CumhurbaşkanıFahri Korutürk ile 1 saat 15 dakika süren olağanüstü bir görüşme yaptı.Demirel gazetecilere yaptığı açıklamada. "Hükümet bir taraf, Genelkurmaybir taraf değildir. Bugünkü şartlar içerisinde de Genelkurmay bir taraf,ondan sonra Meclisler ayrı bir taraf değildir. Silahlı Kuvvetlerin birtakımsıkıntılarını anlamak, onlara çare bulmak Hükümetin görevidir" dedi.

2- Millet Meclisi birleşiminde, "Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun bazımaddelerinin değerlendirilmesini ve ek maddeler eklenmesini" öngören 2.madde görüşülerek, 181 red oyuna karşılık 193 kabul oyu ile kabul edildi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1980 yılında yapılacak mal mübadelerine ilişkinticaret protokolü Bakanlar Kurulu'nca onaylandı,

4- CHP Ortak Grubu'nda Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının "Uyarı Mektubu" görüşülürken konuşan parti Genel Başkanı BülentEcevit, "Silahlı Kuvvetler'in demokrasi dışı bir niyeti olmadığı kanısını taşıdığım" yineledi.

5- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, Milli Eğitim Başkanlığıbütçesinin, Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında eleştirileri yanıtlarken, "Türkiye'de öğretmenlerin sayısının fazla olduğu, bu nedenle Eğitim Enstitülerinin sayılarını normal bir ölçüde azaltacaklarım" söyledi.

6- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şaban Çavuşoğlu, THA'ya yaptığıaçıklamada, "İş adamı Vehbi Koç'un ekonomik bunalıma karşı fiyatların,karların, kiraların ve ücretlerin dondurulması" önerisi konusunda görüşlerini belirterek, "Gerekli önlemler alınamazsa, dondurma işlemi istenmeyen sonuçlar doğuracaktır" dedi. İTO Başkanı Nuh Kuşculu da, "Dondurma"önerisine katılmadığını söyledi

7- İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye İhracatçı Birlikleri ile AET arasında bir mektup imzalamada, aracı olmadığını açıkladı.

8- Samsun, İstanbul, Gaziantep, Urfa, Adana'da meydana gelen olaylarda 6 kişi öldürüldü. Siverek'te 'Apocu' oldukları ileri sürülen 5 siyasitutuklu, dışarıdan bir grup tarafından açılan destek atışlarının yardımı ilekaçtı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, Kıbrıs Özel

Temsilcisi Galindo Pohl ile yaptığı görüşmede, "Biz, toplumlararası görüşmelerin

yeniden başlamasını istiyoruz. Tatminken iyi çözüm, tarafların dikkatli ve ciddi

müzakereleri sonucu bulunabilecektir" dedi.

9- BM Güvenlik Konseyi'nde Sovyetler Birliği, Afganistan konusundadört bağlantısız ülke tarafından verilen ve tüm yabancı kuvvetlerin Afganistan'dan çekilmesini öngören karar tasarısını veto etti.

10- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Tahran gezisi ile ilgili olarakBM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunda, İran'a karşı uygulanacakzorlayıcı tedbirlerin sadece bunalımı ve halkın direncini artırmaya yarayacağını belirterek, rehinelerin kurtarılması için bir soruşturma açılmasınıönerdi.

11- ABD Başkanı Carter, NBC TV'sine verdiği demeçte, "Sovyetler Birliği'nin Basra Körfezi'ne karşı girişebileceği bir saldırı tehlikesine karşılıkülkesinin hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

12- AFP Ajansı Yeni Delhi çıkışlı haberinde, İndira Gandi'nin partisinin"Kongre 1" genel seçimlerinde, 544 üyeli parlamentonun yaklaşık 300 üyeliğini kazanarak, iktidara döndüğünü bildirdi.

13- Devrik Şah Rıza Pehlevi'nin Panama'da bulunması nedeniyle gösterilerin yoğunlaşması üzerine ülkede bütün okullar tatil edildi.

9 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsanSabri Çağlayangil ile Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ı kabul ederekgörüştü. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Çağlayangil, CHP Genel BaşkanıBülent Ecevit ile de bir görüşme yaptı.

2- AP Ortak Grubu'ndan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayanBaşbakan Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Eeevit'in, iki parti arasındaki işbirliği konularına değinen sözlerini ele alarak, "Türkiye'nin iyiliği için,menfaati için her türlü işbirliğine varım. Laftan ibaret kalmamak şartı ile,Türkiye'nin selameti, güvenliği ve aydınlık günleri için elbette herkesle işbirliği yaparım. Ama bu konuda bir vuzuha, bir açıklığa ihtiyaç vardır" dedi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ilegörüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin demokratik rejim içerisinde, bunalımlardan kurtuluşunu kolaylaştırmak için CHP'nin AP ile işbirliğine hazır olduğunu" söyleyerek, "Eğer bir koalisyon önerisi bugün Hükümette bulunan partiden gelecek olursa, yetkili organlarımıza destekleyerekgötürürüm" dedi.

4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Kuvvet Komutanları, Başbakan Süleyman Demirel ile yaptıkları görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasal ve icraya ilişkin isteklerini belirten bir yazılı metin verdiler.

5- Türkiye ile ABD arasında imzalanacak yeni "Ekonomik ve Savunmaİşbirliği Anlaşması" üzerinde üç gündür Ankara'da sürdürülen görüşmelersonuçlandırıldı ve temel anlaşma metni ile ekler üzerinde görüş birliği sağlandı. Öte yandan, Türkiye'deki ortak savunma tesislerine uygulanan geçici statünün 45 günlük bir süre için yeniden uzatılmasına ilişkin BakaniarKurulu kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6- İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington ve beraberindeki heyet,İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçakla Ankara'ya geldi. Konuk Bakan,gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin politik ve coğrafi konumunadeğinerek, "Türkiye NATO için önemli değil, gerekli hale gelmiştir" dedi.

7- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Beyaz Saray BasınSözcüsü Jody Powell gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Ayetullah Humeyni,Tahran'daki Büyükelçilikte tutulan rehinelerin akıbetini kontrol olanağınıkaybetmiş olabilir" dedi.

8- Beyaz Saray'da 100 kadar Kongre üyesi ile konuşan ABD BaşkanıJimmy Carter, "Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki darbeye yardımcı olmasıyla, barışın ikinci dünya savaşından bu yana, en ciddi bir şekilde tehlikeye girdiğini" söyledi.

9- Sovyet resmi TASS Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, Sovyet - Amerikan ilişkileri konusunda bir dizi önlemalınacağına ilişkin konuşmasına yanıt verilerek, "Beyaz Saray, SovyetlerBirliği'nin dış politikasını etkileme niyetleri besliyorsa, bu umutsuz bir iştir" denildi.

10- Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından, Kasım ayında Mescid-ül Haram'ı basarak işgal eden 63 kişinin idam edildikleri açıklandı.

10 Ocak 1980

1- Millet Meclisi birleşiminde, "Önlem paketi" içinde yer alan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda değişiklik yapan bölüm ile toplantı ve gösteriyürüyüşü hakkındaki kanunda değişiklik yapan çerçevenin bir bölümü kabul edildi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsanSabri Çağlayangil'i, makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

3- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "6 kanun tasarısının Meclislere şevki ve ihracat yapan sanayicilerin ihtiyaçları olan akaryakıtın kendileri tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığı" bildirildi.

4- İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'le görüştü. Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Ortak bir temennide bulunduk. O da Afganistan'ın bir an önce kendi idaresine kavuşması veAfgan milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını yeniden kazanması temennisidir" dedi.

Lord Carrington ise, "Afgan sorunu konusunda Türk Hükümeti ile İngiliz Hükümetinin görüşlerinin benzer olduğunu ve bölge ülkelerinin bütünlüğünün desteklenmesi kararına vardıklarını" belirtti. Carrington daha sonra Ankara'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitti.

5- Türk - ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği anlaşması ile savunmadesteği, savunma sanayii ve tesisler alanlarında işbirliğini düzenleyen üçtamamlayıcı anlaşma, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ortak Güvenlikİşleri Yardımcısı Faruk Sahinbaş ve ABD Büyükelçisi Ronald Spiers tarafından parafe edildi.

6- Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Ergin Orbey, Danıştay'a davaaçarak, görevinden alınması ve Cüneyt Gökçer'in Genel Müdürlüğe atanması ile ilgili kararın iptalini istedi.

7- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Oktay Kurtböke, 10Ocak Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı demecinde, "Türkiye'nin ve basınımızın içinde bulunduğu olağanüstü zor koşullarla engeller, Türk basınıçalışanlarının bayram yapmalarını engelleyecek boyutlardadır" dedi.

8- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve YönetimKurulu üyeleri "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı" dolayısıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş ve Başbakan Süleyman Demirel'i parlamentoda ayrı ayrı ziyaret ettiler.

9- Gaziantep. Ankara ve Adana'da meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü, Antakya'da ise Vilayet önündeki grubu dağıtmak isteyen 1 polisşehit edildi. Öte yandan, İzmir Buca Kapalı Cezaevinde, sol siyasi tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşun altında 35 metre uzunluğunda birtünel bulundu.

10- Afyon yakınlarında bir posta treniyle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

11- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; 1979 yılı Ocak - Kasım döneminde, anlaşmalı ülkelerden yapılan dışalım, önceki yıllara göre önemli tutarda artış gösterdi ve 100 milyon 440 bin dolara ulaştı.

12- Gazetelerde yer alan bir habere göre; Türkiye, yeni Afgan Hükümetiyle ilişkilerini dondurdu.

13- AP Ajansı'nın bildirdiğine göre; BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim,İran'daki son gelişmelerin Amerika ile İran arasındaki bunalımın çözebileceğini açıkladı.

11 Ocak 1980

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ilehaftalık olağan görüşmesini yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bir soru üzerine, "Bugün Türkiye'de bir koalisyon meselesi yoktur.Orta yerde bir Hükümet varken, bütün bunları bir tarafa bırakıp bir Hükümet tartışması açmak, meseleyi tümüyle başka bir istikamete kaydırmaktır" dedi.

2- Bakanlar Kurulu'nca Meclis'e gönderilen ve anarşiyi önlemek amacıyla TCK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarında değişiklik yapan, bazımaddeler ekleyen tasarılar ile Kara Kuvvetleri'nde Orgeneral ve Korgeneral sayılarını arttİran vraset ve intikal vergisi kanununda değişiklik yapantasanlar, başkanlıkça ilgili komisyonlara verildi.

3- CHP Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun ve 50 arkadaşı, Meclis Başkanlığına bir önerge vererek. Başbakan Süleyman Demirel hakkındaAnayasa'nın 4'üncü ve TCK'nın 125'nci maddesine aykırı hareket ettiği,ülkemizdeki ABD üs ve tesislerinin, ulusal çıkarlarımız dışında kullanılmasına izin verdiği gerekçesiyle bir.Meclis Soruşturması açılmasını istediler.

4- TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu, CHP Genel Başkanı BülentEcevit'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

5- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem, istifa ettiğini bildirdi.

6- Disk Genel Başkanı Abdullah Baştürk, DİSK Yönetim Kurulu veBaşkanlar Konseyi'ni açarken yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki songelişmelerin temel nedeni, Afganistan yönetiminin çağrısı üzerine Sovyetaskerlerinin Afganistan'a girmesidir. Neden bu olmasına karşın, olay dün- .ya çapında barışı olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.

7- Türkiye Maden-İş Sendikası ile Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasıarasında 108 işyerinde çalışan 35 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerine uyuşmazlık çıktı ve uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

8- İskenderun, Tepeler'de bir karakola silahlı saldırı düzenleyen gruplar, üç polisi öldürdü, 3 polisi de ağır yaraladı.

Öte yandan, İstanbul, Gaziantep ve Urfa'da meydana gelen olaylarda5 kişi öldü, bir kişinin de cesedi bulundu. İzmir'de ise, iki yıl önce EyüpSavcısı'nı öldürmekten sanık bir kişi yakalandı.

9- İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede son iki ayın gelişmeleri karşısında, NATO'nun Amerika dışındaki üyelerinin Türk savunmasını güçleştirecek faaliyetlerini artıracağı" ümidini belirtti.

10- Gazetelerde yer alan haberlere göre; Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, Yunan Parlamentosu'nda yaptığı dış politikaya ilişkinkonuşmasında, "Kıbrıs dramının sorumlusu Türkiye'dir. Konunun askıdakalmasının sorumlusu da Türkiye'dir" dedi.

11-. ABD Başkanı Jimmy Carter bir TV programında yaptığı konuşmada,"Dünya barışı son günlerde gerçekten tehlikeye gimiştir. Ancak, ne olursa olsun Amerika yumuşama politikasından vazgeçmeyecektir. Gene eleAmerikan halkından silahsızlanmaya önem vermesini istiyorum" dedi.

12- Reuter Ajansı'nın Havana çıkışlı haberine göre; Küba Devlet Başkanı Fidel Castro aleyhtarı broşür ve posterlerin yoğunluk kazanması üzerine Başkent Havana'da gece devriyelerinin sayısı arttırıldı.

12 Ocak 1980

1- Cumhuriyet Senatosu Boşkanı İhsan Sabri Çağlayangil, AnadoluAjansı'na verdiği demeçte, basının kamuoyunun olusturulmasındaki önemine değinerek, "Basın, siyasi partiler karşısında tarafsız kalabilmelidir.Fakat, Cumhuriyete karşı tarafsız olamaz" dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevitüç saat süren bir görüşme yaptılar. Başbakan Süleyman Demirel, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin faydalı olduğunu belirterek, "Bu konuşmayla herşeyin hallolduğunu. Türkiye'nin rahatakavuştuğunu söylemek, yahut öyle umanlar varsa o neticeye varıldığınıiddia etmek yanlıştır. Keşke, öyle olsa da, o zaman meseleler çok dahabaşka olur" dedi.

Ecevit ise, görüşmenin uzun, açık ve yararlı olduğunu söyleyerek, "Biz,Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve bunalımlar karşısında ikibüyük partinin geniş kapsamlı bir işbirliğine yönelmesini, hem Türk toplumunun büyük bir kesiminin giderek belirginleşen ortak isteği olarak görüyoruz, hem de CHP olarak bu gereksinmeyi duyuyoruz. Ancak Sayın Demirel daha önce de ifade ettiği gibi, bu işbirliği olanaklarını araştırmanınHükümet biçimi üzerinde olmasını doğru bulmuyor" seklinde konuştu.

3- TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonu'nda Kültür Bakanlığı bütçesi76 milyon 677 bin liralık bir artışla kabul edildi.

4- MHP Genel İdare Kurulu'nun toplantısı sürerken basına bir açıklamada bulunan Parti Genel Başkanı Alparslan Türkeş, bir AP-CHP koalisyonuna karşı olduklarını belirterek, "Böyle bir koalisyonun kurulması halinde 14 Ekim seçimleriyle kesilen Türkiye'yi bölme ve komünistleştirmehareketlerinin de yeniden hız kazanacağını" öne sürdü.

5- Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen "Türk toplumunda kadın sorunlarına yaklaşım" konulu seminer Ankara'da çalışmalarına başladı.

6- İskenderun'da bir karakola baskın yapılarak bir potisin şehit edilmesiyle ilgili görülen Dev-yol taraftarı 20 kişi gözaltına alındı.

7- Adalet Partisi Şişli ilçe Yönetim Kurulu üyesi ve il Genel Meclisiüyesi Necdet Balcıoğlu, yazıhanesinde, kimlikleri belirsiz kişilerin silahlısaldırısı sonucu öldürüldü.

8- Federal Alman DPA Ajansı tarafından yapılan bir yorumda, "TürkABD Savunma işbirliği Anlaşması görüşmeleri sonunda parafe edilen anlaşma ile ABD yapısı nükleer silahlar için yeni üsler elde edilmiş olduğunu"öne sürüldü.

9- Anadolu Ajansı Fransız Haber Ajansı'na dayanarak verdiği haberde. BM'de basına açıklama yapan Amerika delegesi Mc Henry'nin, "ABD,İran'a yaptırımlar uygulanması isteminden vazgeçti" dediğini bildirdi.

10- Afganistan'ın yeni Lideri Babrak Karmal, yabancı gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, "Sovyet birlikleri ABD, Cin, Pakistan, Mısır veSuudi Arabisyan tarafından sürdürülen kışkırtma hareketleri bitince geridönecektir. Üstelik ülkemde öyle abartıldığı gibi, 80 bin Sovyet askeri yoktur. Çok az sayıda asker bulunmaktadır" dedi.

11- İran'da Ayetullah Şeriat Medari yanlısı 11 kişinin kurşuna dizildiğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi. Öte yandan, İran Hükümeti, devrikİran Şah'ı Rıza Pehlevi için tutuklama emri çıkararak, bu kararı PanamaDevlet Başkanı Aristides Royo'ya bildirdi.

13 Ocak 1980

1- Bütçe Karma Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülmeye başlandı.

2- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Meclis'teki Grup odasında düzenlediği basın toplantısında, "Muhtıranın AP liderine verildiğini,Hükümetin iki ayda iflas ettiğini, Batı'ya teslim olduğunu" öne sürdü.

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, Ankara'da basına verdiği yazılı demeçte, "Türkiye ekonomisi 1980 yılına, sosyalizme geçiş uğrundaki pahalı tecrübeyi ödeyerek girmektedir" dedi.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, Bütçe görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasama hakkının tehdit altında bulunduğu bir ülkede, diğer demokratik hak ve hürriyetlerden söz etmenin mümkün olamayacağınısöyleyerek, "Türkiye'nin bölünmezliğine, bütünlüğüne, huzuruna tasalluteden çeteler, örgütler ve bunları himaye eden mutlaka ortadan kaldırılacaktır. Millet ve devlet hainlerinin elleri, devletin güçlü pençesi ile mutlakakırılacaktır" dedi.

5- Diyanet isleri ile görevli Devlet Bakanı Muhammed Kelleci, Valiliklere gönderdiği genelgede, tarafsızlığını yitiren din görevlileri hakkında titizlikle kanuni takibat yapılacağını bildirdi.

6- Türk-İş'e bağlı Tek-Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu toplantısından sonra basına yazılı bir açıklamada bulunan Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, "Ülkemizin ekonomik sorunları en kısa zamanda çözümlenmeli, enflasyonun ağırlığı isçi sınıfının sırtından kaldırılmalıdır" dedi.

7- Samsun'da silahlı kişilerce yaylım ateşine tutulan bir kahvehanede2 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

İskenderun'da 3 polisin şehit edilmesi, 4 polisin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, düzenlenen operasyonlarda 4 otomatik silah,100 mermi, 6 tüfek ele geçirildi, 80 kişi de göz altına alındı.

8- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; KTFD'de AnaMuhalefet Partisi olan Toplumcu Kuruluş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran, "Türk toplumunun ekonomik bir felaketle karşı karşıya kaldığını,sosyal patlamaların eşiğine gelindiğini" öne sürerek, Hükümetin istifasınıistedi.

9- Enformasyon ve turizm alanında Türk-Cezayir işbirliğini öngören biranlaşma, Cezayir'de, Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay ile Cezayir Turizm Bakanı Abdülmecid Allahoum ve Enformasyon Bakanı Abdülaziz Mehri tarafından imzalandı.

10- Türkiye'nin AET ile ilişkilerinin yeni bir yaklaşımla geliştirilmesinive Ortaklık Konseyi ile müzakerelerin başlatılmasını içeren resmi bildirisi,Daimi Temsilciler Meclisi'nde ele alındı.

11- Reuter Ajansı’nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler BirliğiDevlet Başkanı Leonid Brejnev, Batılı ülkelerin Afganistan daki olaylarlailişkin "Büyük yalanlar" söylediklerini belirterek, ABD'nin tehlikeli bir tutum takındığını öne sürdü.

12- Reuter Ajansı İslamabad çıkışlı haberinde; Pakistan Devlet BaşkanıZiya Ül Hak'ın, "Pakistan toprak bütünlüğünü, İslamiyet bayrağı altındakurulacak bir ulusal birlik sayesinde koruyacaktır" dediğini bildirdi.

13- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı heberine göre; Afganistan'ın yeniLideri Babrak Karmal, İran dini ve siyasi lideri Ayetullah Humeyni'ye birmesaj göndererek, "İki ülke arasında en yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kurulmasını istediğini" bildirdi.

14- AP Ajansı Tahran çıkışlı haberinde; "Kara Cuma" olayları ile ilgiligörülen 4 eski ordu mensubunun, kurşuna dizildiğini bildirdi.

15- Reuter'in Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır, Afganistan'daki, Sovyet müdahalesi üzerine, Sovyetler Birliği'nden Kahire'deki Büyükelçilik personelinin azaltmasını istedi.

14 Ocak 1980

1- Genişletilmiş Sıkıyönetim Koordinasyon toplantısı GenelkurmayBaşkanlığında yapıldı. 10 saat süren toplantıdan sonra gazetecilere biraçıklamada bulunan Başbakan Süleyman Demirel, «Devleti yıkmaya kalkanları kahredecek güç, devletimizde mevcuttur» dedi.

2- MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Eğer CHP bu haftaki imtihanında durumu değiştirip, dışgüçlerin tesiriyle saptığı yanlış yoldan kendini kurtaramaz ise, bu faşist değişikliklerin karşısına çıkamaz ise, hiçbir zaman silemeyeceği bir kara leke teşekkül edecektir» dedi.

3- AP Cumhuriyet Senatosu Grubu'nun, madenlerin devletleştirilmesine ilişkin kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla açtığı itiraz davası, Anayasa Mahkemesi'nce kanunun biçim ve özü yönünden Anayasa'yaaykırı olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

4- Bütçe Karma Komisyonu'nda dün gece sabaha karşı görüşülmesisona eren içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri üzerindeki eleştirileri yanıtlayan İçişleri BakanıMustafa Gülcügil, terörün ve silah kaçakçılığının «ikiz kardeş» olduğunusöyleyerek, «Apocular ve Acilciler fraksiyonuna bağlı örgütlerin tamamıtemizlenmiştir. Ufak tefek döküntüler de kazınmaktadır» dedi.

5- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada, bir Alman ajansına dayanılarak basında yer aları«Türkiye ile ABD arasında imzalanan Savunma İşbirliği anlaşmasının,ABD'ye Türkiye'de yeni üsler sağlayacağı» haberinin asılsız olduğu bildirildi.

6- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunları Cemiyet tarafından düzenlenen «Sanayileşme sorunlarını ve Az Gelişmiş ülkeler» konuluseminerin açış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer Oral,«Türkiye ekonomisinin sorunları karşısında, bu sorunları çözümlemekiçin olanaklarının da bulunduğunu» söyledi.

7- Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler ve 6 arkadaşının, sendikal çalışmalar sırasında «Sosyal bir sınıfın öteki sosyalsınıflar üzerinde tahakkümünü amaçlayan propaganda yaptıkları» gerekçesiyle, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklanmaları kararlaştırıldı.

8- Kayseri ve İstanbul'da meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.

9- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı, Roma'da yapılacak olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma «İFAD»'ın 3. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Roma'ya gitti.

10- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) başarılı gazeteciler için bir Abdiİpekçi Vakfı kurmaya ve her yıl bir gazeteciyi Abdi İpekçi ödülü ile taltifetmeyi kararlaştırdı.

11- BM Güvenlik Konseyi'nin sabaha karşı yaptığı toplantıda, ABDtarafından verilen ve «İran'a mali ve diplomatik yaptırımlar uygulanmasını» öngören karar tasarısını, Sovyetler Birliği veto etti. Bu, Sovyetler Birliği'nin BM tarihinde kullandığı 114. vetosu oldu.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter'in, «ABD'nin çıkarlarını korumak içinİran ve Afganistan bunalımında, gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını» söylediği yabancı ajanslarca bildirildi.

13- İran'ın Dini Lideri Ayetullah Humeyni, Tahran Radyosu'nda yaptığıbir konuşmada, Sovyetlerin, İran'a Amerika'ya karşı askeri ve ekonomikyardım yapmak istedikleri yolundaki açıklamaya değinerek, «İran Hükümeti'ne Sovyetler Birliği'nin ne de başka bir ülkenin, ulusumuza hakaretsayılacak böylesine girişimlerde bulunmasına izin vermez» dedi.

14- Paris'ten dinlenen Tahran Radyosunun yayınladığı bir bildiriyle,İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade, Afganistan'a yapılan Sovyet müdahalesini kınadı.

15- Hindistan seçimlerini kazanan İndra Gandi, dördüncü kez Başbakan olarak yemin etti ve görevine başladı.

15 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügli'iÇankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü. İçişleri Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Gülcügil, görüş,mede, «Cumhurbaşkanı'na 238 Mülki İdare Amiri'nin atanmasıyla ilgili kararname hakkında» bilgi verdi.

2- Önlem paketinin 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki Yasa'da değişiklik yapan dördüncü çerçeve maddesi, Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP ve MSP'nin oylarıyla reddedildi.

3- Bütçe Plan Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 1980 MaliBütçe Tasarısı görüşüldü. Bakanlığın bütçesi üzerindeki eleştirileri yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Ahmet ihsan Birincioğlu, «Bölgedeki durum nedeniyle, Silahlı Kuvvetler'in modern silahlarla donatılması için büyük gayretsarfedildiğini, Milli Harp Sanayii ile gerekli önlemlerin alındığını» söyledi.

4- Türk-ABD Savunma Anlaşmasıyla ilgili olarak Başbakan SüleymanDemirel hakkında 51 CHP'linin verdiği soruşturma önergesinden, CavittinYenal, Şükrü Bütün ve Sabri Öztürk imzalarını geri aldı.

5- Son bir yıl içinde Cumhuriyet altını yüzde 182.5 oranında, Reşat altın fiyatları aynı dönem içinde (Kulplu ve kulpsuz) yüzde 97 ile yüzde 100arasında değişen artışlar kaydetti.

6- Adana ve Manisa'da meydana gelen olaylarda 2 kişi öldürüldü.

7- Silifke'nin Akkuyu yöresinde kurulacak olan Akkuyu nükleer santrali için, yapımı üstlenen isveç'in ASEA Atom Firması yetkilileri ile Türkiye Elektrik Kurumu arasındaki görüşmelerin üçüncü bölümü Ankara'dabaşladı.

8- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, KTFD yöneticilerini,BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözetiminde ve 19 Mayıs'ta kendisiyle KTFD Başkanı Rauf Denktaş arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak, toplumlararası görüşmeleri tekrar başlatmaya çağırdı.

9- BM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki yabancı askerlerin hemençekilmesi için yapılan oylamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104ülke olumlu oy kullandı, 18 ülke ise karar tasarısına olumsuz oy verdi.

10- İran Dışişleri Bakanlığı, Ayetullah Humeyni'nin isteği üzerine Tahran'daki Sovyet Büyükelçiliği'ne verdiği notada, «Sovyetlerin İran'a yardım yapacağı» yolunda asılsız haberlerin çıkarıldığına işaret ederek, «Böyle açıklamalar, İran İslam Devrimi'nin anlayışına ters düşer dedi.

11- AFP'nin Belgrad çıkışlı haberine göre; Yugoslavya Devlet BaşkanıMareşal Tito'nun rahatsızlığı nedeniyle, Ülke yönetimi, Anayasa'da öngörüldüğü üzere partiden Lazar Kolisevski (Devlet Başkan Yardımcısı), Stefan Doronjski (Parti Başkanı) ve Dusan Dragosaviç (Parti Sekreteri) tarafından devralındı.

16 Ocak 1980

1- Anayasa Mahkemesi Hakimler Yasası'nda yer alan «Yabancı ileevli olmamak, (Görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır)» hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

2- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen, Ankara'da basınaverdiği demeçte, «Gözü, devleti partizanlaştırmaktan başka bir şey görmeyen bu Hükümetin, 100 günlük amacı anlaşılıyor ki, devleti 100 günde işgaletmekten başka birşey değildir» dedi.

3- DP Başkanvekili Faruk Sükan basına verdiği yazılı demeçte «Dünyada olduğu gibi bölgemizde de siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yeni kuvvet dengeleri gelişmekte, hatta Asya haritasında değişmeler olacağına muhakkak nazarıyla bakılmaktadır» dedi.

4- Bütçe Plan Komisyonu'nda, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşüldüve bütçe, 5 milyar 735 milyon 946 bin lira olarak bağlandı.

5- CHP'nin sol kanadına mensup 23 Milletvekili, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif İslamoğlu'nun görevini kötüye kullandığını ileri sürerek,hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istedi.

6- Kısa adı AIESEC olan uluslararası kuruluşun İstanbul şubesincedüzenlenen «Türkiye'de ekonomi öğretimi sorunu ve çözüm yolları» konuluseminer, İstanbul Ticaret Odası'nda yapıldı.

7- Tekel Bira Fabrikasında işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin21 aydır sonuçlanmaması üzerine direnişe geçti.

8- Yargıtay 9. Dairesi, TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında,Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık mahkumiyet kararınıoybirliği ile esastan bozdu.

9- Sıkıyönetim Mahkemesi'nce haklarında tutuklama kararı verilen Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler, Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen ile Maden-İş yöneticileri Kemal Daysal, Bahtiyar Erkul, MehmetKaraca ve baştemsilci Necdet Onaran, bir basın toplantısı düzenlediktensonra, Sıkıyönetim Komutanlığına teslim oldular.

10- İstanbul ve Artvin'de meydana gelen olaylarda 3 öğrenci öldürüldü.

11- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu'nun önerileri, KTFDtarafınca üst düzeyde görüşüldü. Görüşmeden sonra bir açıklamada bulunan KTFD Başkanı Rauf Denktaş, iki toplumun çeşitli alanlarda sağlamak kontrolündeki yakınlaşmasını üzere BM Ledra Palas Oteli'ne bir heyetgöndermeye hazır olduğunu bildirdi.

12- Brüksel'de bir araya gelen 15 NATO ülkesinin temsilcileri ile ayrıca toplanan AET üyesi 9 ülkenin Dışişleri Bakanları, Sovyetler Birliği'nmAfganistan'a müdahalesini kınayarak, Sovyet Birliklerinin Afganistan'dançekilmesi için çağrıda bulundular.

13- Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaretten dönüşte California’da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Harold Brown,«Afganistan'da İran sınırına yığmak yapan Sovyet askerlerinin İran vePakistan'ı ele geçirmek isteyebileceklerini» ileri sürdü.

14- İran Dışişleri Bakanı, Sadık Kutbizade, Tohran'da yaptığı basıntoplantısında, «Amerika, etkinliğini kullanarak İran'ın ve diğer ülkelerin içişlerine karıştığı sürece, Sovyetler Birliği de Afganistan'ın iç işlerine karışacaktır. Sovyetler Birliği'ni kınıyoruz. Ancak bizim bağımsız bir politikamız vardır ve politikamızı diğer ülkelerin tepkilerine göre ayarlayamayız»dedi.

15- AP'nin Moskova çıkışlı haberine göre; Afganistan'ın yeni LideriBabrak Karmal Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, «ABD, NATOmüttefikleri ve Çin'in, Pakistan topraklarını Afganistan'a karşı bi- silahlısaldırı üssüne çevirdiğini» öne sürdü.

17 Ocak 1980

1- Millet Meclisi birleşiminde, anarşi paketinin içinde yer alan veDernekler Kanunu'nda bazı değişiklikleri öngören tasarının büyük bölümü, CHP ve AP'lilerin oylarıyla kabul edildi. CHP'nin karşı çıktığı bazı maddeler ise CHP ve MSP'nin oylarıyla reddedildi.

2- Bütçe Karma Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mn bütçesi görüşülerek kabul edildi

3- Türkiye'nin İsviçre'ye olan 75 milyon franklık borcu, kısa ve ortavadeli oluşlarına göre 7 ile 9 yıl arasında ertelendi. Anlaşma Ankara'da Hazine Genel Müdürü Tunç Bilget ile İsviçre Kamu Ekonomisi Bakanlığı Ticari Bölüm Başkanı M. Lechot arasında imzalandı.

4- Türkiye ile Hollanda arasında 40 milyon florinlik (yaklaşık 720 milyon TL) bir borç anlaşması imzalandı.

5- Tokat, Gaziantep, Adana, Bursa ve İstanbul'da meydana gelen olaylarda 9 kişi öldürüldü.

6- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmit, Parlamentoda yaptığıkonuşmada, Türkiye'ye yapılacak yardım konusuna değinerek, "Türkiye'yeyardım konusunda öbür dostlarımız adına da insiyatifi ele almaya hazırız. 1979'da olduğu gibi, bir kez daha Türkiye için olağanüstü bir yardımıgerçekleştirmeye hazırız» dedi,

7- Milliyet Gazetesi'nin Lefkoşe kaynaklı haberine göre; Kıbrıs RumYönetimi, KTFD Başkanı Rauf Denktaş’ın ortak bir hükümet oluşturulmasına ilişkin önerisini reddetti.

8- Sovyet Resmi Ajansı TASS, yayınladığı bir yazıda, Sovyetler Birliği'nin Yugoslavya'yı işgal etmek istediği yolundaki haberleri yalanladı vebunu. Batı basınının asılsız bir propagandası olarak niteledi.

9- AP Ajansı'nın Bükreş çıkışlı haberine göre; Romanya BaşbakanıNicolaeu Causescu, uluslararası durumun bozulması nedeniyle, Romanyanın askeri gücünü arttırması ve uyanık bulunması gerektiğini söyledi.

10- Hindistan Başbakanı indira Gandi, İngiltere Dışişleri Bakanı LordCarrington ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere bir açıklamada bulunarak, «Hiçbir ülkenin bir diğer ülkeyi işgalini desteklemiyoruz, ancakAfganistan değişik bir konudur. Sovyetler Birliği ülkedeki Devrimci Konseytarafından çağrılmıştır, bir işgal durumu yoktur» dedi.

11- Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'na (OPEC) üye ülkeler MaliyeBakanları'nm Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları toplantıda, teşkilatın, azgelişmiş ülkelere yapmakta olduğu mali yardımın 800 milyon dolardaha artırılması kararlaştırıldı.

18 Ocak 1980

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile haftalık olağan görüşmesini yaptı. Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, «Vahamet tablosunu biz yaratmadık. Ne zaman düzelecek diye kimse gözümüzün içine bakmasın» dedi ve güçlükleriaşmak için çalıştıklarını belirtti.

2- Türkiye-Libya Karma Komisyonu Protokolü, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

3- Silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı yaptığı iddiasiyla SıkıyönetimAskeri Mahkemesi'nde yargılanan ordudan tard odilmiş Yüzbaşı MehmetAli Çevikel, ifade vermesi için gönderildiği Ankara Adliyesi'nden kaçtı, daha sonra yakalandı.

4- İstanbul, Gaziantep, Urfa, Kars ve Adana'da meydana gelen olaylarda toplam 9 kişi öldürüldü.

5- Humeyni'ye karşı oldukları gerekçesiyle kredileri kesilen bir grupİran'lı öğrenci, olayı protesto etmek amacıyla Cağaloğlu'ndaki İran Konsolosluğu'na gelerek, Konsolosla görüşmek istediler. Ancak, Konsolosluğun yazılı başvurusu üzerine öğrenciler gözaltına alındılar.

6- İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Dairesi Başkanı Ariye Levin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

7- Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; son Afganistanolaylarında sonra «Carter Doktrini» adıyla şekillenen Amerikan dış politikası çerçevesinde Türkiye'nin staratejik önemi artarken, Amerika'nınisteği üzerine Almanya, Türkiye'ye yapılacak ikinci acil yardım planınınöncülüğünü üstlendi.

8- Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua, resmi bir ziyaret için Pakistan'a gitti.

9- ABC TV'siyle bir röportaj programı yapan İran'ın devrik Şah'ı RızaPehlevi, uluslararası mahkeme önünde yargılanması gereken kişinin kendisi değil, İran'daki yeni rejimin üyeleri olduğunu söyledi.

10- AP Ajansı'nın Ravvalpindi çıkışlı, haberine göre; Pakistan DevletBaşkanı Ziya Ül Hak, ABD'nin Pakistan'a 400 milyon dolarlık yardım yapacağı yolundaki haberlere değinerek, «Bu rakamın bölgedeki Sovyet tehdidi karşısında yetersiz kalacağını, Sovyet tehdidi karşısında Pakistan'ın güvenliğini sağlamak için bir Amerikan-Pakistan Savunma anlaşmasının gerekli olduğunu» söyledi.

11- AFP tarafından, Küba'da çok sayıda rejim karşıtının Başkent Havana'daki yabancı ülke temsilciliklerine sığındıkları bildirildi.

19 Ocak 1980

1- Millet Meclisi'nde «Önlem Paketi» olarak nitelendirilen asayiş kanun tasarıları, çerçeve üç maddesi dışında görüşülerek kabul edildi.

2- TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülerek, 5 milyarlık bir artışla kabul edildi.

3- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Tercüman Gazatesi'ne yaptığıaçuklamada, «Türkiye'nin İran'a karşı bir ekonomik tedbir uygulamasınınsöz konusu olmayacağını» belirterek, «Türkiye'nin ehemmiyetini Afganolayı arttırmıştır diyemeyeceğim. Türkiye'nin ehemmiyeti her zaman vardır. Ancak bu ehemmiyeti değerlendirmede, başkaları zaman zaman hataya düşmüş bulunabilirler» dedi,

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Parti Divanı'nın açış konuşmasında, «Ekonomik bunalımı aşabiliriz. Ancak bunun için milletimizin bütün güçlerini, ahenk içinde seferber etmeye mecburuz. Yıkıcı-bölücü örgütleri ve şiddet eylemlerini yenebiliriz. Ancak bunun için, devlet güçlerinin çabalarını elbirliğiyle desteklemeye mecburuz» dedi.

5- AP Meclis Grup Başkanvekili Dr. Oğuz Aygün, «Önlem Paketi» ileilgili olarak basına verdiği demeçte, «Önümüzdeki hafta bu kanun tasarısını, üzerindeki spekülasyonları önlemek amacıyla bir an önce çıkaracağız. Artık nasıl çıkarsa çıksın. Çünkü CHP ile MSP bu tasarıyı defolu hale getirmişlerdir» dedi.

6- İstanbul ve Hatay'da meydana gelen olaylarda 2 kişi öldürüldü.

7- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Afgan direniş kuvvetlerinin bazı bölgelerde geri çekilmesi üzerine Pakistan, Afgan sınırına7 tümen asker sevkederek hava kuvvetlerini alarma geçirdi.

Öte yandan, Pakistan'a dört günlük resmi bir ziyaret için giden ÇinDışişleri Bakanı Huang Hua, havaalanında kendisini karşılayan Ziya ÜlHak'ın Dışişleri Danışmanı Aga Şahi'ye, «Afganistan'daki son gelişmelerbenim ziyaretime daha başka bir anlam kazandırmıştır» dedi.

8- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Federal Almanya'da yer aJanbir gazeteye verdiği demeçte, «Mareşal Tito'nun, devletin ve partinin başında bulunmaması halinde Sovyetler Birliği'nin Yugoslavya'ya karşı daaskeri bir müdahaleye girişebileceğini» öne sürdü.

9- Tahran Radyosu'nda bir konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade, «Sınırlarımızda Sovyet varlığı bizi kayıtsızlığa itemeyecektir. Yığılma haberleri doğruysa derhal bu faaliyetleri protesto edeceğiz»dedi.

10- Moskova Radyosu, Afganistan'da 1978 yılında Davut Han iktidarınıdevirerek işbaşına geçen eski Devlet Başkanı Nur Muhammed Taraki'ninkendisini iktidardan düşüren eski Devlet Başkanı Hafızullah Amin'in emriyle üç subay tarafından boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

11- AP Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japon güvenlik servisleri, Sovyetler Birligi'ne önemli bilgi verdikleri gerekçesiyle emekli bir tümgeneral ve iki subayı tutukladı.

20 Ocak 1980

1- TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda imar ve İskan Bakanlığı 1980mali yılı bütçe tasarısı görüşülerek kabul edildi.

2- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; yürürlük maddesidahil olmak üzere 10 çerçeve maddeden oluşan ve 1978 yılı Kasım ayındaCHP ağırlıklı hükümet tarafından Millet Meclisi'ne sevkedilen kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılma- 'sı, bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı içinde yeralan çerçevelerden 7'si Millet Meclisi Genel Kurul'nda görüşüldü. Bunlardan 5'i kabul edildi, biri reddedildi, birini ise içişleri Komisyonu incelemeküzere geri aldı.

3- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Metin Somuncu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, MHP desteğindeki terör odaklarının, AP hükümetinin kurulmasından bu yana CHP'lilere olan saldırılarını artırdığını savunarak, «Demirel itfaiyecilikte başarılı olamamıştır. Aksine, kendi Başkanlığı döneminde başlayan yangın, her geçen gün daha da artmaktadır,artmaya devam edecektir» dedi

4- MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, Yankı Dergisi'ne yaptığıaçıklamada, «Biz gerek Amerika, gerekse Sovyetler Birliği karşısında eşithaklarda işbirliğinden yanayız. Eşitlik ilkesine uyulmamışsa, milli menfaatlerimize aykırı sayarız ve sonuna kadar mücadele ederiz» dedi.

5- MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, Yankı Dergisi'nin sorularını yanıtlarken, «Kendilerini açıkça bağlayan çizgileriyle AP veCHP arasındaki yakınlaşmanın çok zor olduğunu» söyledi.

6- Basın Yayın Genel Müdürü Orhan Koloğlu görevinden alınarak.Bakanlık müşavirliğine getirildi.

7- Antakya Belediye Başkanı Şükrü Güçlü bir açıklamada bulunarak,kentte mahalle aralarında her gün silahlar atıldığını, can ve mal güvenliçkalmayan halkın sokağa çıkamadığını belirterek, Antakya'da da sıkıyönetimin ilan edilmesini istedi.

8- İstanbul, Ankara, Hatay ve Samsun'da meydana gelen olaylardakişi öldürüldü.

9- Makarios'un isim günü dolayısıyla Kıbrıs'ın Rum kesiminde düzenlenen «Makarios'a sevgi yürüyüşü»'nde konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Kipriyanu, Makarios'un, Rum toplumunu mezardan yönettiğini ve onunizinde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

10- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; BM Genel SekreteriKurt Waldheim, İranlı yöneticilerle, Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması için «Çözüm paketi» üzerinde görüştüklerini bildirdi.

11- İran Dışişleri Bakanı Kutbuzide, İran'da yabancı basına yaptığıaçıklamada, «Sovyet Birlikleri Afganistan'dan çekilmediği takdirde, İran,Afganistan'daki gerilla hareketine maddi yardımda bulunabilir» dedi.

12- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun sol bacağının kesildiği ve ameliyat sonrası durumun iyi olduğu, doktorların yayınladığı resmi bir bildiri ile açıklandı.

21 Ocak 1980

1- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan Ankara'da basınayaptığı açıklamada, «Hükümet ister kalır, ister gider. Bu kendi bilecekleri bir iştir. Bizim desteğimiz sadece Meclis içerisindedir. Yani, herhangibir güven oylaması ile ilgilidir. Bu konuda sözümüzü tutuyoruz. Destek olmak demek, eleştiriden vazgeçmek değildir» dedi.

2- Sümerbank'ta 20 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Sümerbank ile Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası arasında imzalandı. Törende birkonuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar, «Bugün Türkiye'nin en büyük sorununun üretim yetersizliği olduğunu belirterek, Sümerbank işçilerinden, bu darboğazdan çıkmakta üstlerine düşen sorumluluğuyerine getirmelerini» istedi.

3- Türkiye'nin Tahran'daki Büyükelçisi Turgut Tülümen, Ankara'yagelerek, Dışişleri Bakanlığında, İran'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

4- Türkiye ile Federal Almanya arasında turizm ve tanıtma alanındabir işbirliği anlaşması hazırlanması konusunda Ankara'da çalışmalarabaşlandı.

5- Ankara Belediyesi, 1 milyon çocuk kitabının dağıtımına başkentinçeşitli merkezlerinde başladı.

6- Kahramanmaraş'ta 1978 yılının Aralık ayında meydana gelen katliam sanıklarından 2'si 6. Kolordu ve Adana-Kahramanmaraş-GaziantepAdıyaman illeri Sıkıyönetim Askeri Cezaevi'nden kaçtı.

7- Atina'da yayınlanan To-Vima Gazetesi'nde yer alan bir haberde;Girit Adası'ndaki Amerikan Hava Kuvvetleri üssünün, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına yeniden girmesi halinde NATO yararına Ege sahasını kontrol altına alabileceği ve Ada'daki Amerikan komutanlığının Türkiye ile Yunanistan arasında tampon görevini üstlenen planın, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı General Bernard Rogers tarafındanhazırlandığı bildirildi.

8- ABD Başkanı Jimmy Carter, yaptığı TV konuşmasında, «Pakistan'ın güvenliği için gerekirse, askeri eyleme de geçebiliriz» dedi.

9- Başkent Tahran'da, Devrim Konseyi toplantısından sonra gazetecilere bir açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade, Afganistan'daki Sovyet birliklerinin İran sınırına 30 km. yaklaştıklarını bildirerek, bu durumun kendileri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

10- AFP ve AP'nin San Salvador çıkışlı haberlerinde, işçilerin ve kırsal kesim emekçilerinin ücretlerinin arttırılmasını isteyen solcu grupların,Salvador'un çeşitli kentlerinde 300 kadar Katolik Klisesini işgal ettiklerinibildirildi.

11- Kolombiya'nın kuzeyindeki Sincelejo kentinde yapılan boğa güreşleri sırasında, bir tribünün çökmesi sonucu 162 kişi öldü, 600 kişi de yaralandı.

22 Ocak 1980

1- Milli Güvenlik Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında yapılan toplantısından sonra yayınlanan bildirisinde, «Milli Güvenlik Kurulu, bir milli mesele olan anarşi, terör, bölücülük ve yıkıcılıklamücadelede bütün anayasal kuruluşların ve vatandaşların Cumhuriyet veAtatürk ilkeleri doğrultusunda devletin yanında yer almaları zorunluluğunubir daha belirtmiştir. Huzur ve güvenin eksiksiz sağlanması için, topyekün,amansız ve etkin bir mücadelenin sürdürülmesini kararlaştırmıştır» deniîdi.

2- Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin, değişiklik yapılması öngörülen kanun tasarılarının Millet Meclisi'nde görüşülmesi tamamlandıve tasarı değişikliğe uğrayarak kabul edildi.

3- Kısa adı TÜTED olan Tüm Teknik Elemanlar Derneği, SıkıyönetimKomutanlığınca kapatıldı.

4- TARİŞ'in tüm ünitelerinde Valilik emriyle yapılan aramalar sırasında polisle işçiler arasında çatışma çıktı, olaylarda 10 polis ile 20'ye yakınişçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

5- İran Petrol Bakanı ve Devrim Komitesi üyesi Moinfar, Milliyet gazetesine verdiği demeçte, «Hiçbir ülkeye göstermediğimiz kolaylıkları Türkiye'ye sağlamaya hazırız» dedi.

6- AP'nin Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Jimmy Carter, Amerikan Kcngresi'ne yazılı olarak sunduğu «Birlik Mesajı»nda, «NATO çerçevesi içinde, ABD'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm bulabilmek için harekete geçtiğini, böylece NATO'nun güney kanadı için büyük önem taşıyan Türkiye'nin güçlendirilmesinin amaçlandığını» kaydetti.

7- Sovyet TASS Ajansı, Sovyetler Birliği'ndeki ayrılıkçı liderlerden veNobel Fizik Ödülü sahibi Andrei Sakharov'un tutuklandığını bildirdi.

8- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; İran Devrim Konseyi, İranve Sovyetler Birliği arasında 1921'de imzalanan anlaşmanın, Sovyet birliklerinin gerektiğinde İran'a girmesine izin veren 5 ve 6'ncı maddelerini feshetti.

9- AP'nin Ottowa çıkışlı haberinde, Kanada'nın kadın Dışişleri BakanıFlora McDonald'm, bir ABD yurttaşının da katıldığı casusluk olayı nedeniyle, Ottovva'daki Sovyet Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ateşe ile bir şoförün ülkeyi terketnıelerinm istendiğini açıkladığı bildirildi.

10- Afganistan'da Afgan Müslüman gerillaların spor müsabakaları izlemekte olan ve dini töreni» katılan Sovyet askerlerine saldırarak, 50 kadaraskeri öldürdükleri yabancı ajanslarca bildirildi.

11- AP'nin İslamabad çıkışlı haberine göre; Pakistan'da askeri yönetim yetkilileri ile yaptığı görüşmeleri tamamlayan Çin Dışişleri BakanıHuang Hua, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan sonra Pakistan'ı işgal etmeşini önlemek amacı ile bu ülkeye yapılan yardımı arttırmaya karar verdikleri açıklandı.

23 Ocak 1980

1- TBMM Birleşik Toplantısı'nda dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açıldı.

2- TBMM'de, dış politikadaki gelişmeler konusunda açılan genel görüşme sırasında MSP Grubu adına söz alan Parti Genel Başkanı Necmettin Erbakan, «İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile Rusya'nın, Yalta'daki dünyayı paylaştıklarını, buna karşı islam uyanışından ürktüklerinive SALT II anlaşmasını da bu yüzden imzaladıklarını» öne sürdü.

AP Ortak Grubu'nda bir konuşma yapan Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Devlet adeta aslanın ağzında idi.Şimdi biz devleti aslanın ağzından almaya çalışıyoruz» dedi .

Demirel, İngiliz Radyosu BBC'ye verdiği demeçte ise, «Biz bir yaşambiçimi olarak demokrasiyi seçmişiz. Onu bir kurum, bir gıda olarak yaşatmak niyetindeyiz» şeklinde konuştu.

CHP Grubu adına konuşan Hasan Esat Işık, «Türk - Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşması yararlıdır, gereklidir, Türkiye'nin savunmasındaönemi vardır. NATO ortak savunmasının bütünlüğünü sağlamak açısındanda önemi vardır. Bu bölgede yeterince güçlü olmak lazımdır» dedi.

AP Grup Sözcüsü Celal Yardımcı ise, «Bir zamanlar Türkiye'dekisiyasi partiler arasında dış politikada fikir birliği içinde bulunulduğu için,devlet menfaatlerinin bu birlikle korunduğunu, ancak sonraları türlü ihtiraslar yüzünden bu birliğin yara aldığını» söyledi.

MHP adına konuşan Agah Oktay Güner, «Bağlantısız Blok üyesiolunması yolundaki propaganda ve gayretlerin ne ölçüde nasipsiz olduğunu delili Afganistan olayıdır ve bu işgali haklı görmek mümkün değildir»dedi.

3- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, dış politikadaki gelişmeler konusunda açılan genel görüşme sırasında yaptığı konuşmada, uluslararasıalandaki son gelişmelerin dünya konjonktürü ve Türkiye üzerindeki etki-,terine değinerek, «Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi dünyayı soğuk savaşa yöneltmiştir. Sovyetlerin bu ülkeden bir an önce çekilmesini istedikve bunu dünyaya açıkladık» dedi.

4- Türkiye ile Federal Almanya arasında Turizm işbirliği anlaşmasının protokolü, Ankara'da imzalandı.

5- İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün TARİŞ'in tüm ünitelerinde yaptığı aramaları protesto eden kalabalık bir öğrenci grubunun Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi hastanesini işgal etmesi üzerine, meydana gelen olaylarda3 jandarma eri, 10 polis ve 70 öğrenci yaralandı.

6- İzmit Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 500 mahkûm,bazı sorunlarının çözümü için 7 gardiyanı rehin alarak 15.5 saat süren birdireniş yaptı.

7- Federal Almanya Hükümet Sözcüsü kabine toplantısından sonrabir açıklamada bulunarak, Türkiye ve Pakistan'a yapılacak yardım konusunda bilgi verdi ve Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarına birlikte çalışmalarıiçin talimat verildiğini bildirdi.

24 Ocak 1980

1- TBMM Bütçe Karma Komisyonunda, Senato, Meclis bütçeleri ileCumhurbaşkanlığı ve Sayıştay bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, «Yoklukları kaldırmak ve karaborsayı önlemek için önlem aldıklarını» belirterek, «Bu ekonomiyi böyle götürmenin anlamı yoktur. Her Hükümet için sıkıntılı sayılabilecek tedbirierin alınması zorunludur. Biz bu tedbirleri aldık» dedi.

3- Bakanlar Kurulu, Türk Lirasının değerini yeniden düzenleyerek, 1ABD Dolarının yeni değerini 70 lira olarak belirledi. Bakanlar Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, «Gübre ve gübre hammaddesiile tarımsal ilaç ve bunların hammaddesinin dışalımında 1 dolar 55 lira,dış seyahat harcamalarında, dış seyahat harcamaları vergisi dahil 70 liraüzerinden işlem göreceği, yurda gönderilen işçi dövizlerine ise, dolar başına 70 lira ödeneceği» bildirildi.

4- Danıştay 4. Dairesi, kamu kesiminde teşvik amacıyla verilen ikramiye ve mükafatların gelir vergisine tabi olamayacağını hükme bağladı.

5- Kültür Bakanlığı, Atatürk'ün doğumunun 100, yıldönümünde yapılacak her türlü kutlamada, yayınlarda, afişlerde, panolarda, ışıklandırmalarda, pullarda, televizyonda, anıtlarda ve bu amaçla yurt dışına gönderilecek her türlü dokümanda kullanılmak üzere «Amblem Yarışması» açtı.

6- Siyasi amaçlı çeşitli kuruluş ve kişilere para yardımı yaptığı gerekçesiyle, Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında «Faaliyetten men» cezasıverilmesi istenen Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) içinaçılan dava, Ankara 8. İş Mahkemesi'nce reddedildi.

7- Ankara, İstanbul ve İzmir'de meydana gelen anarşik olaylarda 3kişi öldürüldü.

8- Türkiye'nin Finlandiya Hükümetine olan 2 milyon dolar tutarındakigarantili ticari borçlarını erteleyen anlaşma onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- İran Dışişleri Bakanı Kutbizade, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdit gelmesi durumunda kayıtsızkalamayız. Zira İran ile Türkiye dost olmaya, iyi ve sıkı ilişki kurmaya zorunlu iki ülkedir» dedi.

Kutbizade, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, «Şah'ın geriverilmesi için Panama'nın, İran Hükümetinden gerekli hukuki belgeleri beklediğini» söyledi.

10- ABD Başkanı Jimmy Carter, Kongre'nin ortak toplantısında yaptığıkonuşmada, «Bir dış güç petrol bölgesini ele geçirirse, Amerika askeri eyleme girişmekten çekinmeyecektir» dedi.

11- İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Lordlar Kamarası'ndayaptığı konuşmada, Hükümetinin Sovyetler Birliği ile yüksek düzeydekiilişkilerini durdurduğunu açıkladı

12- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni, bir kalp rahatsızlığı geçirdiğiiçin, kalmakta olduğu Kum kentinden Tahran'a getirilerek Mehdi Rıza hastanesinde tedavi altına alındı.

13- Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karmal, Kabil'de düzenlediğibasın toplantısında, 27 Aralık'ta gerçekleştirilen darbeden bu yana ülkede15 binden fazla siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

25 Ocak 1980

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ilehaftalık olağan görüşmesini yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan ekonomik kararların amacının vatandaşı incitmek ya da sıkıntıya sokmak olmadığını belirterek, «Hedef durmuş ekonomiyi harekete geçirmektir» dedi.

2- Bakanlar Kurulu, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası'nın THY'de aldığı grev kararının uygulanmasını 30 gün erteledi.

3- Bakanlar Kurulu'nca akaryakıt, kömür ve diğer ürünlere yapılanzamları açıklandı. Buna göre; 22 lira olan normal benzinin satış fiyatı 32lira, 25 lira olan süper benzinin fiyatı ise 36 lira, daha önce tonu 2 bin 300lira olan çimentonun tonu 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu arada, 21ile 22 liradan satılan demirin taban fiyatı 65 liraya yükseldi, 4000-5000 kalorilik linyit 2 bin liraya, taş kömürü 7 bin liraya kok kömürü ise 11 binliraya çıktı.

Öte yandan gazete kağıdına yüzde 354 oranında zam yapıldı ve bugüne kadar tonu 9 biri" liradan satılan gazete kağıdının, 12 sahifeye kadarolanının fiyatı 40.900 liraya çıkarıldı.

4- Maliye Bakanlığı'mn tebliğine göre; yurt dışına turistik çıkışlardaalınması zorunlu 300 ile 500 dolar arasındaki döviz miktarının alt sınırı 1dolar olarak belirlendi, üst sınır olan 500 dolar ise aynen bırakıldı.

5- CHP Milletvekili Hasan Zengin ve 8 arkadaşı, Başbakan SüleymanDemirel'den. İzmir Valisi, Emniyet Müdürü ve TARİŞ Genel Müdürü'nüngörevden alınmasını istedi.

6- Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nce yayınlanan «1980 yılına girerken Türk Ekonomisi» adlı raporda, «Ekonomik önlemler paketinin gerçekçi, kesin ve sürekli önlemlerin tamamını kapsadığı, arkasındanbaşka paketlerin gelmeyeceği inancı nalka verilmelidir» görüşü savunuldu.

7- TARİŞ'te tüm işçilerin başlattığı direniş sürerken, TARİŞ GenelMüdürü Hakkı Gürün, işçileri işbaşı yapmaya çağırdı ve «Aksi halde İşYasasının 17. maddesi uygtfanarak direnişe katılan işçilerin bildirimsiz vetazminatsız olarak işten çıkarılacağını» açıkladı.

8- İstanbul'da meydana gelen iki ayrı olayda, görevli jandarma askerlerinin «Dur» iftarına uymayan iki kişi açılan ateş sonucu öldü. Levent'teise, kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu.

9- Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan «Yeni ekonomik önlemler paketi»bütünüyle Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğegirdi.

10- Bakanlar Kurulu'nun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan kararı gereğince, faiz oranları ve faiz farkı ödeme oranları yenidendüzenlendi. Kararnameye göre; en az iki yıl vadeli orta ve uzun sürelikredilere faiz oranı yüzde 22, kısa vadeli kredilerde ise yüzde 21 oldu.

11- Türkiye'nin 99 bin yabancı alacaklıya olan 1.8 milyar dolarlık garantisiz ticari borçlarının tasfiyesini ve borçların yeni bir ödeme planınabağlanmasını amaçlayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

12- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Pakistan'ın İslamabad kentindeyapılacak olan olağanüstü İslam Ülkeleri Konferansı'na katılmak üzereİstanbul'dan Pakistan'a gitti.

13- Akajans'ın Mardin çıkışlı haberinde; «Irak'ta Türk cemaatinin önde gelenlerinden üç Türk hakkında Devrim Komuta Konseyi Mahkemesı'nce verilen idam kararlarının bir hafta kadar önce infaz edildiği öğrenilmiştir» denildi.

26 Ocak 19880

1- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ANKA Ajansı'na, son ekonomik önlemlerle ilgili bir açıklama yaparak, «Bu kararlar Hükümetin ömrünü kısaltır» dedi.

2- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yapılan devalüasyonların, Türkiye'ye yarar sağlamadığını öne sürerek, «Bu yapılan devalüasyonlardan sonra gerekli tedbirleralınmalıdır. Asgari ücret mutlaka vergi dışı bırakılmalı, akılcı bir vergi reformu gerçekleştirilmeli, işci-memur ayrımı giderilmelidir» dedi.

3- TBMM'de çalışma odasında bir basın toplantısı düzenleyen DPGenel Başkanvekili Faruk Sükan, «Devalüasyon kararlarıyla yeni mali veekonomik tedbir ve zamlarla ilgili kararlar sağlam tedbirlerle tahkim edilmezse, sosyal ve siyasal hayatta yeniden derin yaralar açılacaktır» dedi.

4- Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Hükümetin aldığı ekonomik kararlarla,ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, ithal girdilerine dayanmayan fiyatartışların: önlemek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti ve «Hükümetinenflasyonu durdurmak, ithalatı açmak, duran fabrikaları çalışır hale getirmek için son ekonomik kararların alındığını» söyledi.

5- DİSK'in İzmir'de düzenlediği «Demokrasi mücadelesi yürüyüş ve mitingi»'nde konuşan Konfederasyon Genel Başkanı Abdullah Baştürk, yeni yapılan devalüasyonla işçi ve emeklilerin açlık ve sefaletin kucağınaresmen itildiğini» öne sürerek, «Anarşi ve teröre korşı mücadele bahanesiyle Demirel iktidarı, işyerlerinde anarşi ve terör yaratmıştır» dedi.

6- TUSİAD tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçman, para arzı yavaşlatılmadan enflasyonunyavaşlatılamayacağını öne sürerek, «Enflasyonu önleyici tedbirlere başvurmakta kararlı her Hükümete yardımcı olmayı görev sayıyoruz» dedi.

Aynı toplantıda söz alan Türkiye işveren Sendikaları KonfederasyonuYönetim Kurulu Başkanı Halit Narin ise, «Son ekonomik önlemlerin cesur, alışılmışın dışında ve ekonomik gereklere parelel olduğunu» söyledi.

7- Tekel maddelerine, Şekere, PTT hizmetlerine, DDY ve Denizyollarıyük ve yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

8- Karagümrük Karakolu'nu basan bir grup militan, karakoldaki polisve bekçilerin silahlarını alarak, nezarethaneye kapattı. Daha sonra binayave dışardaki bir polis aracına patlayıcı madde atarak kaçtı. Olaydan son-

ra Milliyet Gazetesi'ne telefon eden bir kişi, eylemin Dev-Sol adlı bir örgüt tarafından, İzmir'deki TARİŞ ve Ege Üniversitesi olaylarını protestoamacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

9- Milliyet Gazetesi'nde, işadamlarının «Devalüasyona» ilişkin görüşleri yayınlandı.

10- KTFD'nin Türkiye'ye olan borçlarının ertelenmesi ve yeni kredilerin açılmasıyla ilgili protokol Lefkoşe'de imzalandı.

27 Ocak 1980

1- Cumhuriyet Senatosu Başkanı ihsan Sabrı Çağlayangil,Yankı Dergisi'ne yaptığı açıklamada, son gelişmeleri değerlendirirken, «Olağanüstühal yaşıyoruz. Olağanüstü tedbirlerle bunu karşılamaya mecburuz. Parlamento içinde tek siyasi partilerin asgari müştereklerde birleşmeleri mümkündür. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu ortamda, istikrar ve işbirliği büyük bir önem kazanmaktadır. Bütün siyasi partilerin, bu görüşte birleştiklerini zannediyorum» dedi.

2- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Yankı Dergisi'nin sorularınıyanıtladı. Karakaş, olağanüstü hallerde Meclis ve Senato başkanlarının klasik görevleri dışında, başka görevlere yöneldiklerini söyleyerek, «Son günlerdeki girişimlerimizin amacı, partilerarası, gruplararası yaklaşımı sağlamak, böylece halkın her zamandan fazla beklediği çözümlere gitmektir.Çıkış yolu, bence Parlamento içindeki partilerin kesin tavırlarını belli etmeleri, asgari müştereklerde birleşmeleridir» dedi.

3- Başbakan Süleyman Demirel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, son ekonomik önlemlerin nedenini anlatarak, «Dünyanın hangimemleketi bu duruma düşmüşse, alınacak tedbirler bunlardır. Yaptığımız1iş bir zam furyası değildir, dörtnala giden enflasyona dayanamayacak olanTürkiye'yi kurtarma işidir. Bizim, birtakım tedbirler alırsak altımızdaki sandalye gider gibi ucuz düşüncelerimiz olmadı, zamların falan da savunmasını yapmıyorum. Yaptığımızdan başka yapacak şey yoktu» dedi.

4- Bakanlar Kurulu, yurt içinde üretilen veya dış ülkelerden ithal olunan kimyevi gübrelerin perakende satış fiyatlarına yüzde yüzün üzerindezam yaptı. Halen 40 milyar lira olan devlet sübvansiyonunu ise 22 milyarliraya indirdi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, basına yaptığı açıklamada, TBMM'de yapılan dış politika ile ilgili genel görüşmenin yarardan çokzarar verdiğini öne sürerek, «Hükümet dış politika konularını milletin temsilcisi Parlamentodan saklıyor» dedi.

6- TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Görüşmeler sonucunda, 1980 mali yılı konsolidebütçesi 770 milyar 40 milyon 338 bin lira olarak bağlandı. Bu arada komisyon, memur maaşları katsayısını da 22 olarak belirledi.

7- Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Bütçe Karma Komisyonu'nda yaptığıkonuşmada, Türk ekonomisinin ciddi bir ekonomik duraklama ve çözülme ile karşı karşıya olduğunu, bunun önlenmesi için yoğun bir çaba harcandığını bildirerek, «Bu önlemler Türk ekonomisinin bugünden yarına düzlüğe çıkmasını sağlayamaz. Ancak önemli ve çok yerinde bir başlangıçtır.Sorumluluk hissi olan herkesi yardıma çağırıyoruz» dedi.

8- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, Valilere gönderdiği genelge ile«Ülke çıkarlarının ve hizmet icaplarının gerektirdiği durumlarda sorumluluk endişesine kapılmadan tam bir cesaret ve yüreklilikle davramlmasını»istedi.

9- İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 15 gün içindegenel güvenlik ve asayişle ilgili çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan4416 kişinin yakalandığı bildirildi

10- Bazı ihracatçı firmalara, yapacakları ihracatların 40 bin dolara kadar olan miktarının hiçbir formaliteye tabi tutulmamasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- İran islam Devrimi yönetiminin Maliye Bakanı Beni Sadr, seçimden önce Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye'nin Batı bankalarının yükü altında kalmamasını sağlamaya biz hazırız ve tüm olanaklarımızı ortaya koymaya niyetliyiz, Yapacağımız yardım karşılığında da hiçbir koşulumuz yok» dedi.

12- Aralarında, AP İstanbul İl Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İl Sekreteri Orhan Keçeli ve Koordinatör Doğan Ersoy'un da bulunduğu ve başkanlığını yaptığı 20 kişilik bir AP Heyeti, Hrıstiyan Demokrat Parti "CDU"nün davetlisi olarak Almanya'ya gitti.

13- 37 ülkeden yaklaşık 900 milyon Müslümanı temsil eden DışişleriBakanlarının «Olağanüstü toplantısı» Pakistan'ın başkenti Islamabad'dabaşladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Pakistan Devlet BaşkanıZiya Ül Hak, islam ülkelerinin dayanışma göstermeleri gerektiğini belirterek, «Artık toplu halde savunmamızın yol ve yöntemlerini düşünmeyebaşlamalıyız. Aksi durumda kendimizi güvenlik içinde hlssedemeyeçeğiz»dedi.

14- İslam Konferansı'nda bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Sovyet güçlerinin Afganistan'dan derhal ve koşulsuz çekilmesi. Afgan halkının istediği yönetimi serbestçe saptamasının gerektiğinibelirterek, «Türkiye, bir komşunun diğerine iradesini zorla uygulatmasınıkabul edemez. İsrail'in islam topraklarını işgali dışında, İslam Konferansı'nın kuruluşundan bu yana bir Müslüman ülkeye ilk defa böyle bir hareket yapılmaktadır. Türkiye bunu, sessizlikle geçiştiremez» dedi.

15- Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis, AFP muhabirine verdiği demeçte, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünün yalnızca Türkiye ile Yunanistan arasında kalan ikili bir sorun olmayıp, NATO'ya üye olan tüm ülkelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren bir sorun olduğunuöne sürdü.

16- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Başkanı Albay MuammerKaddafi, İran'da yayınlanan «Ettelaat» gazetesine verdiği demeçte, «Mısırile dostluk kuran Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini kestiği gibi, ülkesininABD ile de ilişkisini kesebileceğini» söyledi.

17- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İslam Konferansı sürerken, Pakistan'da sürgünde bulunan Afgan mücahit örgütü liderleri, düzenledikleribasın toplantısında, «Afganistan'ın Kurtuluşu İçin İslam İttifakı» adıylabir örgüt kurduklarını açıkladılar.

28 Ocak 1980

1- 1980 mali yılı, Bütçe Komisyonu'nda 30 milyarlık ek yapılarak bağlandı. Bu arada, tam günde çalışan sağlık personeli, hakimler, üniversiteöğretim üyeleri ve TBMM üyelerinin yolluklarında kullanılacak 16 katsayı22'ye çıkarıldı.

2- Başbakan Süleyman Demirel, ekonomik önlemlere ilişkin düzenlediği ikinci basın toplantısında, «Fiyat kontrol komitesinin kaldırıldığını, fiyatların para-kredi tedbirleriyle kontrol edileceğini, eşel-mobil sistemi,sigarada tekelin kaldırılması, vergi düzenlemeleri gibi önlemlerin parlamentodan geçerek tatbik kaabiliyeti kazanacağını bildirerek «Enflasyonkontrol altına alınmalıdır. Türkiye ekonomisini yeniden üreten bir ekonomihaline getirebilmek için Merkez Bankası kilitli olmaktan kurtarılmalı, bunun gerektirdiği ilk hareketi verebilmeli, döviz gelirlerini artıracak her türlü tedbire başvurmalı ve netice alınmalıdır. Bu husus hayatidir. Herşeyyapılıp bu yapılmazsa, neticeye varamayız» dedi.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, «Hükümetin almaya başladığı ekonomik ve mali kararların,devalüasyonun ve fiyat artışlarının da sorunlar ve bunalımlar yaratacaknitelikte olduğunu, bu tutumla sosyal devlet kavramının bir yana bırakıldığını, devletin de devlet olmaktan çıkarıldığını» öne sürerek, «Kısacasıdevlet, kcıpatilizmi en ileri biçimde uygulayan ülkelerde bile görülmedikölçülerde devreden çıkarılmaktadır» dedi.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, THA muhabirine yaptığıaçıklamada, «Hükümet kurulurken verdikleri desteğin yalnızca Millet Meclisi'nde güvenoyu konusunda olduğunu, hükümetin yapacağı işlerle ilgisibulunmadığını» söyledi.

5- Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, 67 İlin Milli Eğitim Müdürlerinin katıldığı, Ankara'deki seminerde yaptığı konuşmada, «Şimdiasıl görevimiz başlıyor, Atatürkçü milli eğitim ordusu, milli eğitimimizi birdefa daha fesattan kurtaracağız, düz yola çıkaracağız. Bu mücadeledesnğ, sol yoktur. Doğru yol vardır» dedi.

6- Ticaret Bakanı Halil Başol, düzenlediği basın toplantısında, yeni'thalat rejimini açıklayarak, 1980 yılında 7 milyar dolarlık ithalat yapılmasının planlandığını bildirdi.

7- Amasya'nın Suluova ilçesi Merkez Karakolu, bir grup tarafındanbasıldı ve Başkomiser Ali Kemal Büyük öldürüldü. Öte yandan Pendik'te dün bir grubun silahlı saldırması sonucu ağır yaralanan sol görüşlü birkişi kaldırıldığı hastanede öldü.

8- Tekel maddelerine, demire ve çimentoya yapılan zamlar ResmiGazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

9- 1980 yılı ithalat rejimi kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

10- REUTER Ajansı’nın Bonn çıkışlı haberine göre; radyoya bir demeçveren Federal Alman Maliye Bakanı Hans Matthoefer, Türkiye için ayrılan yardım miktarının yetersiz olması halinde, parlamentoda Türkiye içinek mali yardım istenmesinin gerekli olacağını bildirdi.

11- REUTER Ajansı'nın Lefkoşe'den bildirdiğine göre; Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, BM kararlan çerçevesinde Hükümetinin,sınırları olmayan iki bölgeli federal sisteme dayalı bir çözüm konusunda,görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

12- Time Dergisi'nde yayınlanan bir haberde; «Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun ABD Başkanı Carter'a başvurarak, ölümünden sonra Yugoslavya'nın Sovyetler Birliği'nin eline geçmesine izin vermemesiniistediği» öne sürüldü.

13- İran'da yapılan Başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 80'indenfazlasını topladığı bildirilen Maliye Bakanı Beni Sadr, sonuçların belli olmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, rehineler sorununa değinerek, «ABD, İran'ın içişlerine karışmazsa her mesele kolayca halledilir»dedi.

14- Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kajazi ve Suudi, Arabistan Dışişleri Bakanı SuudBin Faysal ile ikili görüşmeler yaptı.

29 Ocak 1980

1- Başbakan Süleyman Demirel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Enflasyonun mutlaka kontrol altına alınacağını ve makul birseviyeye indirileceğini» belirterek, «Bu önlemler alınmasaydı, esasen ezilmiş kitleler, daha çok ezilirdi. Bu önlemlerle Merkez Bankası işler halegetirilecek, döviz gelirleri arttırılacak, Türkiye, yatırım hamlesini yenidenharekete geçirecektir» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, parti ortak grubunda yaptığıkonuşmada, «Bundan böyle dikkatimizi ve kararlılığımızı daha titiz bir biçimde göstermek zorundayız. Çünkü Hükümet, modası geçmiş bir GüneyAmerika modelini, üstelik daha sakıncalı ölçülerle Türkiye'ye uygulamakistemektedir. Artık böyle bir model, demokratik işçi hakları yok edilmedikçe herhangi bir ülkede uygulanamaz. Artık kartlar açıktır. Tehlike gözler önündedir» dedi.

3- Başbakanlık ve DPT Müsteşarı Turgut Özal, KİT ve özel banka yöneticileriyle ayrı ayrı yaptığı toplantılarda, «Bankaların dışsatıma sanayicileri desteklemelerini, Hükümetin yayımladığı kararnamedeki öncelik sıralarını da titizlikle uygulamalarını» önererek, «KİT'lere kesinlikle işçialınmayacak, zarar eden KİT'lerin kurtarılması için özel bir çaba harcanmayacaktır» dedi.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, Cumhuriyet Senatosu birleşiminde Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi'nin soru önerisini yanıtlarken,TASS Ajansı muhabiri Aleksiyev'in 3.6.1977 günü Türkiye'de görevlendirildiğini, ancak bu kişinin Alman Stern Dergisi'ne verdiği demeçte, . «Türkiyetabii sosyalist olacaktır» dediğinin saptandığını, bunun üzerine bakanlıkkanalıyla sözkonusu muhabirin «Persona non grata» ilan edildiğini anlatarak, «Sovyetler Birliği de bu kişiyi görev süresi sona ermediği halde. 5Ekim 1979 tarihinde geri çekmiştir» dedi.

5- Federal Almanya Parlamentosu İçişleri Komisyonu üyeleri MilletMeclisi İçişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek, uyuşturucu maddekaçakçılığı ile silah kaçakçılığının ilişkileri üzerinde genel bir görüşmeyaptılar.

6- SEKA Genel Müdürlüğü tarafından, bütün kağıt ve karton cinslerine yapılan zamlar, eski ve yeni fiyatları açıklanarak yürürlüğe kondu.

7- İstanbul, Adana ve Gaziantep'te meydana gelen olaylarda toplamüç kişi öldürüldü.

8- İslamabad'daki İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı'ndaSovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesini kınayan bir karartasarısı oy birliği ile kabul edildi.

9- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun, Başkan Carter'ın uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olimpiyatların yapılmasına karar vermesidurumunda, Amerikan sporcuların oyuna katılmamaları ve Amerikalılarında oyunları izlemek için Sovyetler Birliği'ne gitmemeleri konusundaki çağrısını, sıfıra karşı 14 oyla onayladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10- İran Cumhurbaşkanı Abdulhasan Beni Sadr, Fransız Le Mondegazetesine yaptığı açıklamada, «Tahran'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmaları karşılığında, ABD'nin İran'a ekonomik ve askeri yardımda bulunması» yolundaki önerisini «Kabul edilmez» nitelikte olduğunu belirterek, «Bağımlı bir ülke, egemen güç karşısında özellikle zayıf durumdadır. Rus yayılmacılığına direnme niyetinde olduğumuz açıktır. Ama bu nedenle Amerikalılara ülkemizde tekrar bir köprübaşı kazanmalarına izinvermeyeceğiz» dedi.

11- Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ham petrolünvariline 2 dolar zam yaptılar.

30 Ocak 1980

1- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi ipekçi'nin ölüm yıldönümü nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği, «Türkiye'de Terör» konulu seminer, Cemiyetin Konferans salonunda başladı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, seminerde yaptığı konuşmada, «Anarşi ve terörün bugün Türkiye'nin bir numaralı meselesi olduğunu ve bİran önce çare bulunması gerektiğini, bunun için de Atatürk'ünKurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptığı konuşmalarla bize yön vermiş olduğunu» söyledi.

2- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin ortak grup toplantısında yaptığı açıklamada, «Biz düzen değiştirmiyoruz.Düzeni muhafazaya çalışıyoruz» dedi.

3- AP Ortak Grup toplantısında. İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önerge reddedildi.

4- MSP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Hasan Aksay ve Süleyman Arif Emre, Grup toplantısından sonra gazetecilere yaptıkları açıklamada, Grubumuz faizci, zamcı AP ve CHP zihniyet ve politikalarından milletimizi kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır» dediler.

5- Türk-İŞ'e bağlı 14 sendika yöneticisi tarafından Ankara'da basınayapılan açıklamada, «Anayasa ve yasa dışı antidemokratik uygulamalarakarşı işçi sınıfının suskun kalmayacağı» belirtilerek, «Hükümet meclislerin çıkartmış olduğu yasaları, 27 Mayıs Devrimi'nin getirdiği Anayasa'yı veanayasa kuruluşlarını bir kenara iterek, Türkiye'yi uçuruma götürmektenbaşka hiçbir sonuca ulaşamaz» denildi.

6- DİSK Genel Başkanvekili Rıza Güven'in TARİŞ işçilerinin üyesibulundukları sendikaların İzmir temsilcileriyle yaptığı toplantıda, «TARİතte 8 gündür sürdürülen direnisin kaldırılması» yolunda karar alındı. RızaGüven, işçilerle yaptığı toplantıda kararı açıkladı.

7- Türkiye Elektrik Kurumu'nun, belediyelere ve köy birliklerine verdiği elektrik enerjisine zam yapıldı ve daha önce kilovatsaati 130 kuruşolan elektrik fiyatı 215 kuruşa çıkarıldı.

Öte yandan, demiryollarında, taşımacılık ücretlerine, PTT hizmetlerineve Petkim'in ürettiği 20 ürüne zam yapıldı.

8- Aralarında eski Emniyet Müdürü Zeki Şahin ile İstanbul Ağır SuçMasası Komiserlerinden Ali Yaşar Günaydın'ın da bulunduğu 3'ü polis, 18 kişiyi öldürdükleri öne sürülen TKP/ML üyesi 98 kişi polis tarafından, çeşitli silah ve suç aletleriyle birlikte yakalandı,

Ankara, Antalya ve Konya'da meydana gelen olaylarda 4 kişi öldürüldü, İstanbul'da ise, elinde bomba patlayan genç öldü.

9- Milliyet Gazetesi’nde yer alan bir habere göre; IMF'den sağlanması öngörülen 220 milyon dolarlık kredinin 100 milyon dolarlık bölümü, ABDCity Bank'tan sağlandı ve Merkez Bankası'mn hesaplarına devredildi.

Yine aynı gazetede yer alan bir başka habere göre; Türkiye, «İslamÜlkeleri Olağanüstü Konferansı'nda dün alınan kararlardan bir bölümüne.uymayacağını» açıkladı.

10- Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Apel, Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Almanya, Türkiye'ye bir sosyal lider gibi yardımcıolmaya karar verdi» dedi.

11- Türk-Arap İlişkileri Konferansı Daimi Komitesi Genel Sekreterliği'ne, Basın-Yayın eski Genel Müdürü Orhan Koloğlu getirildi.

12- Pakistan Dışişleri Bakanı Ağa Sahi, İslamabad'da üç gün süreyleyapılan islam Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının kapanış konuşmasında, «Toplantının İslam ülkelerinin doğu ve batı hegemonyası altına girmeyeceğini gösterdiğini» belirterek, «Konferansta alman kararlar İslamdünyasının süper güçlerin baskısı altında olmadığını ispatlamıştır» dedi.

13- Sovyet resmi TASS Ajansı konferansla ilgili bir yorumunda, İslamülkelerinin «Sovyet askeri birliklerinin derhal Afganistan'dan çekilmesi»yolundaki çağrısını, «Afganistan'ın içişlerine müdahale» olarak yorumladı.

14- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliği'ne İslam Konferansının İslamabad'da toplanmasını protesto etmekamacıyla el yapısı bir bomba atıldı ve aynı amaçla 500 kişinin katıldığıbir gösteri yapıldı.

15- San Salvador'da hükümetteki Hristiyan Demokrat Parti Merkezi'nin«28 Şubat Halk Birliği» örgütünden 50 militan tarafından işgal edildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

31 Ocak 1980

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Abdi İpekçi'nin anısına düzenlenen seminer için Burhan Felek'e gönderdiği telgrafta, «İleri sürülecek fikirlerin, terörle mücadele konusunda hayırlı sonuçlar verecek çalışmalaraışık tutması» dileğinde bulundu.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığındadört saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile ihtiyaç fazlası yedek subay adaylarının kısa devre erlikyapmasını öngören yasa tasarılarının Meclislere şevkinin kararlaştırıldığıbildirildi.

3- Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre, 1979 yılı içinde Türkiye'de fiyatlarda resmi olarak yüzde 81.4 oranında artış meydana geldi. Gıda mamulleri fiyatları ortalama yüzde 65.8,sanayi hammaddesi ve yarı mamullerin fiyatları ise yüzde 103.4 oranındayükseldi.

4- 1 Şubat 1979'da şehit edilen gazeteci Abdi İpekçi'nin anısına,Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen seminerin ikinci gününde konuşan TGS Genel Sekreteri Acar Şölen, «Tetiği çekenlerin değil, çektirenlerin yakalanması amaç olmalıdır» dedi.

TRT Haber Dairesi Başkanı Muammer Yaşar Bostancı ise, konuşmasında, terörün kitle haberleşme araçlarını istismar ettiğini belirterek, «Terörün kamuoyuna yansıtılmasında yeni yöntemler bulunmalıdır. Terörleilgili gerçekler kamuoyundan saklanmamalı, ancak terörün kamuoyu vicdanında mahkum olması sağlanmalıdır» dedi.

5- Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS)'in haftalıkyayın organı bir gazetede. Maliye Bakanı'na ve milletvekillerine yazılanaçık bir mektupta, «Hükümetin en kısa zamanda asgari ücreti vergi dışıbırakmasını ve gelir vergisi dilimlerini gözden geçirmesini bekliyoruz» denildi,

6- Gazeteciler Cemiyeti'nin basın şehidi Abdi İpekçi'nin anısına saygıamacıyla düzenlediği «Türkiye'de terör» konulu yarışmanın sonuçları belirlendi. Büyük jüri, birinciliğe değer yapıt bulamadı, Kemal Savcı ikinci,Cengiz Özer'de üçüncü oldu.

7- Türkiye-Pakistan Kültür Derneği ile Türk Libya Dostluk Derneği'nin birlikte düzenledikleri «İslamın XV. Yüzyılı» toplantısı İstanbul'da yapıldı.

8- TARİŞ işyerlerinde sekiz gündür devam eden direniş, DİSK'in çağrısı üzerine sabah sona erdi ve işçiler işbaşı yaptı.

9- İstanbul ve Adana'da meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.

10- Mekke'de yapılan İslam Ülkeleri Başkent Belediye Başkanları Birinci Genel Kurul Toplantısında, Türkiye'yi temsil eden Ankara BelediyeBaşkanı Ali Dinçer Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

11- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmit, OECD çerçevesindeTürkiye'ye yapılacak olan ekonomik ve mali yardım çalışmalarının koordinasyon görevini Maliye Bakanı Mathoffer'e verdi.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter'in bölge gazeteleri, radyo ve TV yöneticileri ile yaptığı basın toplantısında, «Basra Körfezindeki çıkarlarımızıtehdit edebilecek bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak koruyabiliriz» dediğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- AP Ajansı'nın Tunus çıkışlı haberine göre; Tunus, Libya Büyükeiçisi'ni sınır dışı ettikten sonra Libya'daki kendi Büyükelçisini de geri çekme kararı aldı.

14- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Suriye'nin Halep kentinde anarşistler bir Sovyet danışmanını vurarak öldürdüler.