11.10.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1981

1 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye'nin Paris

Başkonsolosluğu'na yapılan Ermeni saldırısı nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand'a bir mesaj göndererek Fransız TV'sinin tutumunu kınadı.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, düzenlenen bir törenle, 10 sanatçıya «Devlet Sanatçılığı» payesi verdi. Devlet Sanatçılığı payesini alan santçılar şöyle; Cemal Reşit Rey, Cüneyt Gökçer, Nevit Kodallı, Hikmet Şimşek, Yıldız Kenter, Suna Korat, GürerAykal, Meriç Sumen, ismail Aşan, Tunç Ünver.

3- Başbakan Bülend Ulusu Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, «Devlet Üretme Çiftliklerinin düzgün bir şekle getirilmesinin amçlan olduğunu, bu tesislere yurt dışındaki işçilerimizin ortakolmasını sağlayacak bir yasanın çıkartılmasını amaçladıklarını» belirterek, «Gezimden gayet müsbet izlenimlerle dönüyorum. 1981 yatırımları tamamiyle gerçekleşmiştir.» dedi.

4- Türkiye'deki siyasî ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakındanizlemek amacıyla Ankara'ya gelen Avrupa Parlamentosu üyeleriBaşbakan Bülend Ulusu tarafından kabul edildi.

8 üyeden oluşan heyet daha sonra Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve CHP eski Başbanı Bülent Ecevit ile görüşmelerde bulundu.

5- Türk Medenî Kanunu üzerindeki değişiklik çalışmalarını sürdüren komisyon, «Ailenin reisi koçadır» hükmünün yasadan çıkartılmasını kararlaştırdı.

6- TES - İŞ Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Başkan Orhan Erçelik, 274 sayılı Sendikalar Yasa Tasarısı, ile 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasa Tasarısıhakkında bilgi vererek, «Toplu sözleşme görüşmelerine işverenin 69ün içinde katılmaması halinde grev uygulamasına geçileceğini»söyledi. Erçelik ayrıca «İşkolu üzerine işyeri sendikası sistemine geçileceğini, böylece federatif sistemin terkedileceğini» belirtti.

7- PTT Genel Müdürlüğüne Servet Bilgi atandı.

8- Kırıkkale Belediye Başkanı emekli Albay Sacit Sönmez, 4.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından görevinden alındı.

9- Millî Gazete fıkra yazarlarından Sadık Albayrak, «Hilafet veHalifesiz Müslümanlar» adlı kitabındaki bir bölümden dolayı, «Devletin siyasî, hukukî, temel nizamlarını dinî esaslara uydurmak ama-,;cıyla yayın yoluyla propaganda yaptığı ve telkinde bulunduğu» gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askerî Mahkemesi'nce 16 ay hapis ve 5 ay Amasya'da gözetim altında bulundurul-;ma cezasına çarptırıldı.

10- Gaziosmanpaşa şilebi ile yurt dışına esrar ve eroin kaçırmak isterken yakalanan 15 sanığın yargılanmasına İzmir SıkıyönetimKomutanlığı Askerî Mahkemesinde başlandı. Askerî Savcı 15 sanıkiçin ölüm cezası iatedi.

11- 25 Eylül günü başlayan Antalya Şenliği Ulusal Altın Portakal Film yarışmasında birincliğe layık film bulunamadı, ikinciliğe «AhGüzel İstanbul», üçüncülüğe de «Gül Hasan» filmi seçildi.

12- Milliyet Gazetesi'nde, Dünya Bankası tarafından hazırlananve önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen «gizli» Türkiye raporu açıklandı. Raporda, yatırım harcamalarının azaltılması önerilerek bu ağırlığın özel sektöre verilmesi gerektiği, savunuldu.

Ayrıca, «Türkiye'de kamu sektörü sadece bazı temel sanayi dallarına ve alt yapı yatırımlarına yönelmeli, diğer yatırımlar özel sektörebırakılmalıdır.» görüşüne yer verildi.

13- Birleşmiş Milletler Örgütü'nün New York'taki merkezinde Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in imzasını taşıya özel «AtatürkArmağanı» Dışişleri Bakanı iter Türkmen tarafından BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'e verildi.

Törende bir konuşma yapan Kurt Wa!dheim de «Atatürk'ün yüzyılın büyük adamlarından biri olduğunu, eski düşmanlarıyla dostluklar kurarak barışa büyük hizmetler yapmış olduğunu» belirterek,«Atatürk'ün harekete geçirdiği barış kavramı önünde saygılarımısunuyorum.» dedi.

14- Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu toplantısında, «Türkiye'deki gelişmelerin 23 Kasım günü Ankara'ya hareket edecek siyasive hukuk komisyonlarından oluşan karma heyetin dönüşünde vereceği rapor ve Danışma Meclisi'nin çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkacak durumun dikkate alınarak Ocak 1982 toplantısında ele alınmasını içeren» Steiner önerisini kabul etti.

Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu da Herrero De Mignon tarafından hazırlanan ve «Türkiye'deki gelişmeleri, Avrupa Konseyistatüsü ve anlaşmalar açısından incelemek yerine, siyasî sonuçlarçıkartmakla suçladığı» raporu tartışarak reddetti.

15- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Fransa'da sürgünde bulunan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Beni Şadr ile HalkınMücahitleri Örgütü lideri Mesut Reçavi, «Amaçlarının İran İslâm Devrimi yönetimini devirmek olduğunu belirterek, kendilerinin sürgündebir iran hükümeti kurduklarını» açıkladılar.

16- Ajansların Kuveyt çıkışlı haberine göre; İran Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı, Kuveyt'in merkezindeki Um Al Ayş Petrol Toplama Merkezine saldırdılar. Olayda çan kaybı olmadı, ancak maddîhasar meydana geldi.

Saldırıdan sonra bir açıklama yapan Kuveyt Hükümet Sözcüsü,Abdülaziz Hüseyin, «İran'ın Kuveyt Büyükelçisini makamına çağırarak bir protesto notası verdiğini» bildirdi.

Öte yandan İran ise yaptığı açıklamada, kendi uçaklarının böylebir saldırıda bulunmadığını belirterek, iddiayı yalanladı.

17- UPI Ajansı’nın Beyrut çıkışlı haberine göre; FKÖ merkezininbulunduğu Beyrut'un batı kesiminde bir otomobilde patlayan bomba 40 kişinin ölümüne, 300 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

2 Ekim 1981

1- İngiltere'de yayınlanan Economist Dergisi'ne bir demeç vereDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren «Hemen sivil yönetimeçilmesi halinde 12 Eylül Harekatından önceki iki yıl içinde 5.000nin ölümüne yol açan siyasal cinayetlerin yeniden başlayacağını, terör örgütlerinin üstüne gidilip bunların ezilmesine rağmen en czında14.500 kişinin halen aranmakta olduğunu» söyledi.

2- Terfi edemeyen ve emekliye sevkedilmosi gereken Koramircve Korgenerallerden en fazla üç Korgeneral ve Koramiralin, yeniderdeğerlendirilmek şartıyla üç yıl daha aynı göreve devam edebilmekrine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasındaki değişiklik,!Millî Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.

3- Devlet istatistik Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre; 15yılı başında toplam 122.8 milyon adet olan sanayi ürünleri miktarı,Aralık 1980'de toplam 231.9 milyon adede ulaşmış ve yüzde 88'lbir artış gerçekleşmiştir.

öte yandan 1980 ve 1981 yıllarının sekiz aylık (ocak - ağustos)ihracat gelirinin bir önceki yıla oranla yüzde 58.5'lik bir artış sağlandığı bu artışın tarım ürünlerinde yüzde 33.6, madencilikte yüzde 5, sanayide ise yüzde 107.5 oranında gerçekleştiği bildirildi.

4- Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tarihlerde Ankara, Adana ve Yozgat'ta8 kişinin öldürülmesi eylemlerine karıştıkları belirlenen Dev - Yol örgütüne mensup 88 kişi ele geçirildi.

5- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; ABD tarafından bu yıl çeşitli ülkelere verilecek olan ve Türkiye'yi de kapsayan «Dış Yardım Yasası» ABD Kongresi'nde görüşülemedi.

6- BM toplantılarına katılmak üzere New York'da bulunan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen düzenlediği basın toplantısında Türk dışpolitikası hakkında bilgi vererek, «Amerikan askerî yardımı için 1982malî yılı bütçesini bekliyoruz. Ek yardım bundan sonraki ek bütçedemümkün olabilir. Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının yardım seviyesinin çok üstünde olduğunu hatırlatıyoruz. Amerika hükümetini bizim uzun süreli savunma ihtiyaçlarımıza daha' fazla dikkati çekmeye

sevketmek istiyoruz ve bu istikamette devamlı temas halindeyiz.Amerika zaten ihtiyaçlarımızı biliyor.» dedi. Dışişleri Bakanı Türkmen,daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; 5 AWACSerken haberalma uçağı ile birlikte çeşitli silahların Suudi Arabistan'asatışını öngören karar tasarısı ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Senato'ya sunuldu. Reagan Senato'da düzenlediği basm toplantısında, «Amerika'nın güvenliğini tayin etmek bizim sorumluluğumuz altındadır. Diğer ülkeler Amerika'nın dış politikasını tayin edemez. AVVACS uçaklarının satışı gerçekleşecektir.» dedi.

8- ANKA Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; SovyetlerBirliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Moskova'da bulunan MalagasiDevlet Başkanı Dldier Rastsiraka le görüşürken yaptığı konuşmada,«ABD ile silahsızlanmayı ancak eşitlik ve ortak güvenlik ilkeleri içinde görüşebileceklerini» söyledi.

9- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası liderliğine adaylığını koyan Bydogoszcz sendikası lideri JanRulevvski kongre'de yaptığı konuşmada, «Polonya sürekli ilişki kuracağı müttefiklerini kendi seçmelidir. Sovyetlerin gerçek bir tehdit unsuru olduğunu düşünmek büyük hatadır. Sovyet imparatorluğununemperyalist emelli bu tür tehdit politikasını reddetmeliyiz. HelsinkiSözleşmesi'nin, 'bir ülke kendi bağımsızlığını korumak amacıyla bağlı bulunduğu uluslararası paktlardan çıkabilir' ilkesinin verdiği avantajı kullanmalıyız» dedi.

10- İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

11- İran uçaklarınca Kuveyt'in kuzey kesimindeki bir petrol tesisinin bombalanması olayını yalanlayan İran Dışişleri Bakanlığı TV'deyayınladığı bir bildiride, olaydan Irak'ın sorumlu olduğunu öne sürerek, «Irak Hükümeti savaşı genişletmek için daha önce de iki kezbenzer yollara başvurmuştu. Irak bu yolla savaşı bölgeye yaymayıKuveyt Hükümetinden bazı ödünler sağlamayı ve ABD'den daha fazladestek alabilmeyi amaçlamaktadır.» dedi.

12- Brighton'da yapılan ingiltere işç Partisi'nin yıllık kurultayında, daha önce istifa eden bir milletvekilinden sonra Dickson Mabonadında bir milletvekilinin daha istifa ettiği ve kurultayın sona erdiği,yabancı ajanslar tarafından bildirildi,

3 Ekim 1981

1- İstanbul'da düzenlenen «İkinci Turizm Sempozyumu» nda birkonuşma yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoglu, «Turizmden:7 ayda 23 milyar 750 milyon lira kazanıldığını» açıkladı.

2- Meslek Kadınları Derneği'nce Ankara'da «Atatürk YolundaKadın» konulu açık oturum düzenlendi.

3- Güvenlik kuvvetlerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı Türkiye Komünist Partisi Marksist - Leninist Türkiyeişçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TKP/ML - TİKKO) adlı örgüt elemanı 26kişi silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

4- Göçen hafta Ermeni teröristlerce Paris'te şehit edilen güvenjik görevlisi Cemal Özen'in cenazesi yurda getirildi.

5- Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen 1981 Türkiye Güzellik Yarişmasi'nı Aydan Şener kazandı.

6- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal Washington'da «IMF»,Dünya Bankası yetkilileri, bazı ülkelerin Maliye Bakanları ve çeşitli:bankaların temsilcileri ile yaptığı görüşmelerden sonra düzenlediğibasın toplantısında «Herkesin Türkiye'yi ekonomik gelişme açısmdanörnek bir ülke olarak gösterdiğini» belirterek, «Bu, bütünüyle Türkiye'nin grafiğinin iyiden iyiye yükseldiğini gösteriyor. Bununla beraber Türkiye meselelerini halletmiştir demek istemiyorum. İyi istikamette olduğumuzu ve neticeye doğru gittiğimizi ifade ediyorum.»dedi.

7- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, «10 yıl içinde gerçekleştirilecek olan ve içinde çölebaşlıklı 100 MX füzeleri, 100 adet yeni geliştirilmiş B 1 bombardıman uçağı, nükleer denizaltılar ve mevcut stratejik füzelerin karave hava haber alma sistemlerinin geliştirilmesini de öngören «nükleersilahlanma programını» açıkladı.

8- AA'nın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'lereddetti.

9- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; iki yıl süreyleyeniden Dayanışma Sendikası başkanlığına seçilen Lech Valesa, oylamadan sonra yaptığı açıklamada «Barışçı mücadelemize tüm gücümüzle devam edecek, demokrasinin ne olduğunu öğreneceğiz» dedi.

4 Ekim 1981

1- Bakanlar Kurulu TES - İŞ Federasyonu'nda daha önce enerjiişkolu seviyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinde değişiklikler yaparak yeniden yürürlüğe koydu.

2- Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Kamulaştırma Yasası gereği, imarplanına göre kamulaştırılan taşınmaz mallarla ilgili olarak Danıştay'da dava açılmasının mümkün olmadığına karar verdi.

3- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık ANKA Ajansınayaptığı açıklamada, bankalardaki uygulanacak sözleşmelerle ilgiliilkelerin be'irlendiğini ve grup sözleşmesinden vazgeçildiğini belirterek, «Bankalarda sırası gelen toplu sözleşmeleri ele almaya başlayacağız. Her bankadaki toplu'sözleşmenin özelliğini, mevcut ücretuygulamasını ve sosyal hükümleri gözönünde tutarak, toplu sözleşmeleri tek tek ele alacağız.» dedi.

4- İstanbul'da iki ayrı yerde bomba imali sırasında meydana gelen patlamada bir terörist öldü, üç terörist de ağır yaralandı.

5- Geçen ay Türk vatandaşlığından çıkarılan Yahya Demirel'inPanama vatandaşlığına geçtiği haberi basında yer aldı.

6- Girit'in Hanya kasabasında bir seçim konuşması yapan Yunanistan PASOK lideri Andreas Papandreu, «Yunanistan'ın bir karıştoprak vermemek şartıyla Türkiye ile barış ve dostluk istediğini»söyledi.

7- ANKA Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi ArabistanABD'den alacağı AVVACS uçaklarını kendi sınırlan içinde kullanmayıve elde edeceği bilgileri ABD'ye haberdar etmeyi taahhüte hazır ol^düğünü, uçakların Suudi Arobistan'lı ve ABD'li personel tarafındanortak kullanımının ise kabul edilemeyeceğini bildirdi.

8- İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Hocatülislam Hameney kazandı ve İran'ın üçüncü Cumhurbaşkanı oldu.

öte yandan iran TV'si çeşitli suçlardan dolayı 66 kişinin dahaidam edildiğini açıkladı.

9- 18. Bağdat Fuarı'nın açılışında bir konuşma yapan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in «Ülkenin ulusal onuru ve egemenlikhakkını korumak dışında bir amaçları olmadığını» söylediği ve İran'aateşkes çağrısında bulunduğu, bu ateşkes önerisinin iran tarafından reddedildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10- İrlanda'nın Maze Cezaevi'nd© açlık grevi yapan İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) militanlarının açlık grevinden vazgeçtikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

5 Ekim 1981

1- Paris'te Ermeni teröristlerce şehit edilen güvenlik görevlisi ;Cemal Özen'in cenaze töreni nedeniyle İçişleri Bakanı SelahattinCetiner'e bir mesaj gönderen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren,olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, «Tarihi gerçeklerden habersiz,yürekleri kin ve nefretle doldurulmuş bu canilerin, hakettikleri cezayaçarptırılmalarını bekliyoruz.» dedi.

2- Avrupa Konseyi'nin işbirliği ile Adalet Bakanlığı tarafından |hazırlanan «Cezaevleri infaz personelinin fonksiyon ve görevleri ile Jbu personelin meslekî formasyonu» konulu seminerde bir konuşmayapan Adalet Bakanı Cevdet Menteş, «Yetişmiş ve nitelikli infaz personeline sahip olmadan çağdaş ve insancıl bir infazdan söz edileme- Jyeceğini» belirterek, «Yakın bir gelecekte tüm olanaklara ve her türlügüvenlik önlemlerine sahip infaz kurumlarına kavuşacağımızdan eminbulunmaktayım.» dedi.

3- Ankara Savcılığı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu basarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 4 Ermeni teröristin gıyabında kamu davası açmak için hazırlık araştırmasoruşturmasına başladı.

4- Ermeni teröristlerce Paris Başkonsolosluğumun işgali sırasında şehit edilen güvenlik görevlisi Cemal Özen devlet töreni ile toprağa verildi.

5- İkinci dönem okuma - yazma kursları başladı.

6- 1981 Balkan Boks Birinciliği'nde, Yener Durmuş ile Selamî Karakelle kilolarında birinci olarak «altın» madalya kazandılar.

7- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1981 -1982 öğretim yılına baş-

8- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi'nce«Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmek, hafkı kanuna itaatsizliğe sevketmek» suçlarından Ülkü Ocakları. Derneği eski genel

başkanlarından Muharrem Şimşek, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ülkü- Bir. dergisinin yazı işleri, müdürlüğünü o tarihte yapan Bedirverilen 6 ay hapis cezası ise paraya çevrildi.

9- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde yargılanan, bir jandarma erini şehit ederek TİKKO lideriOrhan Bakır'ı kaçıran 11 teröristten 6'sı hakkında ölüm, diğerleri içinde 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası istendi.

10- İstanbul Srkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi, DİSK ve bağlı sendikalar yöneticilerinin tutukluluk hallerine yapılan itirazı inceleyerek yapılan tahliye istemlerinin tamamını reddetti.

11- PKK örgütüne maddî ve manevî yardımda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP eski miletvekili Mustafa Kılıç tahliye edildi.

12- Çinliler tarafından kendilerine baskı yapıldığını öne sürerekturistik pasaportla Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistan'lı 100 kişininiltica istekleri kabul edilmedi.

13- Basında yer alan haberlere göre; Avrupa Konseyi ParlamenterAsamblesi, Steiner tarafından hazırlanan karar tasarısını, «11 Eylülöncesinde siyasî parti temsilcisi veya üyelerinin ilk genel seçimlereaday olmalarının engellenmemesi yolunda bir çağrının karara eklenmesi ve Türk Hükümetinin tutuklulara yapılan kötü muameleyi durdurması» şeklindeki iki değişiklikle kabul etti.

Böylece Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin sürdürülüp sürdürüimeyec.eği konusundaki kararın ocak ayında görüşülmesi kararlaştırıldı.

14- Yunanistan ana muhalefet partisi Sosyalist PASOK lideriAndreas Papandreu ilk kez Türk liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, «PASOK hükümeti Kıbrıs'ın bağımsızlığından yanadır. YunanistanKıbrıs'ta Türklere bir karış toprak veremeyecektir. Türk liderleri buGerçeği gözönüne aldıkları gün, en sonunda barışa evet diyeceklerdir.» dedi.

15- AET ülkeleri Maliye Bakanları, yapılan toplantılar sonundaederal Alman Markı ve Hollanda Florini'nin Avrupa Para Sistemi

içinde yüzde 5.5 oranında revalüe edilmesini, Fransız Frangı ile Italyan Liretinin ise yüzde 3 oranında devalüe edilmesini kararlaştırdı,

16-AA'nın Hortum çıkışlı haberine göre; Sudan Devlet BaşkanıCafer El Numeyri. parlamenter sayısını azaltmak amacıyla parlamentoyu feshetti.

17- UPI Ajansı'nın Gdansk çfkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası Başkanlığı'na yeniden seçilen Lech Valesa, «Sigara ve diğetüketim maddelerine yapılan zamların derhal durdurulması için»Polonya Hükümetine bir ültimatom verdi.

6 Ekim 1981

1-Yurt dışındaki temaslarını tamamladıktan sonra yurda dönen

Dışişleri Bakanı İlter Türkmen düzenlediği basın toplantısında. Ermeni saldırıları karşısında Türkiye'nin bir süreden beri politikasını değiştirdiğini belirterek, «Artık susma politikası değil, tarihsel gerçekleri vurgulama politikası güdüyoruz. Bu politikamızı bundan sonra herülkedeki temsilcilerimiz yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek, ayrıca propaganda çalışmalarına devam edecektir.» dedi.

Türkmen ABD'nin Türkiye'ye yaptığı yardım miktarı ile ilgili birsoruyu da «ABD'nin yapacağı yardım böyle kaldığı sürece Türkiye'nin aleyhine olacağı gerçektir. ABD Dışişleri Bakanı Haig ile NewYork'ta yaptığım görüşmede önümüzdeki malî yıl için isteklerimizibelirttim. Bu konuda olumlu sonuç alınacağı kanısındayım.» dedi.

Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu Romanya Turizmve Spor Bakanı Emile Draganescu'nun davetlisi olarak Romanya'yagitti.

2- Avrupa Para Sistemi'ne (EMS) bağlı AET ülkelerinin paralarında yapılan kur ayarlamaları Türk lirasının kurlarının da yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Buna göre; 1 Batı Alman Markının alış kuru 52.60 lira iken 55.20 liraya çıktı. 1 Hollanda Florini 47.33liradan 50.02 liraya, 1 dolar da 121.40 liradan; 123.70 liraya yükseldi.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Ankara SıkıyönetimKomutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nce TCK'nın 163/4. maddesineaykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı.

4- Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri'nde görevlibazı subay üyelerin görevinden alınarak yeni atamalar yapılmasınailişkin kararname Resmî Gazete'de yayınlandı.

5- İstanbul'daki İran Başkonsolosluğuna giren 26 İranlı öğrenci,Konsolosluk eşyalarını tahrip ettikten sonra güvenlik kuvvetlerinceele geçirildi.

Öte yandan İran'ın Paris'teki Kültür Merkezi de 20 kadar Humeyni aleyhtarı genç tarafından basılarak binanın bazı katları tahripedildi.

6- Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili olarak aldığı karardansonra bir demeç veren Türkiye Raportörü Ludvig Steiner, «KonseyDanışma Meclisi'nin vereceği bu kararın hem Türkiye açısındanhem de Avrupa Konseyi açısından önemi büyüktür. Hata yapılmasıhalinde kolay tamir edilemeyecek durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle tüm gelişmeleri yerinde incelemek üzere bir heyet gezisi hazırlıyoruz.» dedi.

7- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 1973 Ekim savaşını anmagününde. Kahire yakınlarında düzenlenen bir askerî töreni izlerken 6kişilik bir askerî grubun saldırısına uğradı ve kaldırıldığı hastanedeöldü. Suikast olayından sonra İsrail ve ABD yayınladığı bildirilerleolayı kınadılar. B.M. Genel Sekreteri Kurt VValdheim de olayı «vahşet»oiarak niteledi.

8- UPI Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal, Orta Ooğu'da barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler'de alınan kararların uygulanabilir hale getirilmesini ve ABD'nin İsrail'den desteğini çekmesini istedi.

7 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren. Kurban Bayramı do-

layısı ile yayınladığı mesajında, «Vicdan hürriyeti, her türlü baskıdanve şiddetten uzak tutulmalı, istismar edilmemeli, toplumsal olay haline getirilmemeli, hele devlet yönetimine asla yansıtılmamalıdır.» dedi.Orgeneral Evren ayrıca, «Stratejik hammadde ve jeopolitik bir konuma sahip olmaları nedeniyle, İslam ülkelerinin birbirleriyle olan sorunlarını silaha başvurmadan çözüme kavuşturmaları» dileğinde bulundu.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Mısır Devlet BaşkanıEnver Sedat'ın ölümü dolayısıyla Devlet Başkanlığına geçici olarakgetirilen Sufi Ebu Talip'e bir başsağlığı mesajı gönderdi.

3- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, İstanbul'da İngilizce olarak yayınlanan «Middle East Revievv» dergisine verdiği demeçte, Türkiye'de gerçekleştirilen her şeyin dünya kamuoyunungözleri önünde cereyan ettiğini belirterek, «Ön yargılardan uzak,iyiniyetli ve tarafsız eleştirilere açığız ve bunlardan memnunluk duymaktayız.» dedi.

4- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu örgütlerinin yıllıkolağan toplantılarına katılan Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısıTurgut Özal Ankara'ya döndü. Özal, Esenboğa havaalanında verdiği demeçte, ABD'deki temaslarından memnun ayrıldığını ve Türkiye'nin gelişmesinin öteki ülkelere örnek gösterildiğini bildirdi.

5- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Mısır Devlet Başkanı EnverSedat'ın ölümüyle ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, «Bu elimolayın Orta Doğu siyaseti üzerindeki etkileri şu anda herkesi düşündüren bir konudur. Bu konuda herhalde acele bir hüküm vermek imkanı yoktur. Benim kişisel olarak görebildiğim kadar yeni Mısır yönetiminin asıl kaygısı herhalde İsrail'le yapılmış olan anlaşmanın gereklerinin sağlanması olacaktır.» dedi.

6- Millî Güvenlik Konseyi'nce Anayasa Mahkemesi üyeliklerineseçilen Mahmut Delalettin Çührük ve Hasan Semih Özmert, Devlet8aŞkanı Orgeneral Kenan Evrendin de katıldığı bir törenle ant içerekyefıi görevlerine başladılar.

7- Bakanlar Kurulu'nun, 1978 yılından önce ithal edilen ham petjrol kur farklarının ithalatçı firmalardan alınmasına ilişkin kararı yQ.Irürlüğe girdi.

8- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, bayram mesajınada, «Ekonomik istikrar tedbirlerinin fiyat artışlarının hızı kesilme!dikçe bir anlam taşımayacağını» belirterek, «Ekonomik tedbirlerinibelli bir kişinin insiyatifine terkedilmesi, kanaatimce yanlıştır vebu yanlış, uygulamalarla daıha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.» dedi.

9- Tekel Genel Müdürü Niyazi Serenkök, Türkiye'nin sigara ihracatında ilk kez dünya pazarına çıktığını ve Suudi Arabistan'a ilkiparti olarak iki ton sigara gönderildiğini açıkladı.

10- Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumlarındaokuyan ve halen tutuklu veya gözaltında olan öğrencilerle sınavlarasırasında tutuklu olup hüküm giymeyen ve halen serbest bulunanıöğrencilere ibütünleme ve diğer sınavlara girme hakkı tanındı.

11- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; 1975 yılı başından 198Myılının sonuna kadar Türkiye'de toplam 284 bin 742 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 31 bin 365 kişi öldü, 177 bin 359 kişi defyaralandı.

12- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askerî Mahkemesi'nce,dün tutuklanan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vekillerinin bu karara karşı 2 nolu Askerî Mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

13- İzmir ve Bursa'da sürdürülen davalarda, 3 kişi, 4 ile 13 yılarasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 6'ıncı Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik kuvvetlerince Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı örgüt militan»!21 kişi yakalandı.

14- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, yasa dışıTHKP/C Kurtuluş adlı örgütün yedi militanı hakkında 5-15 yıl arasında değişen ağır hapis cezası istemiyle dava açtı.

15- Türk millî takımı, dünya kupası elemelerinde Sovyetler Biriligi ile İzmir'de yaptığı futbol maçında, Sovyet takımına 3 - O yenildi.

16- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü özel yardım programı

erçevesinde Federal Almanya'dan alınacak 460 milyon mark tutarındaki krediye ilişkin anlaşma onaylandı.

17- Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yeorgeos Rallis «Die Welt» gazetesine verdiği bir demeçte anamuhalefet partisi PASOK liderinin öne sürdüğü gibi «Yunanistan'ınNATO'dan çıkmasının Türkiye'nin işine yarayacağını ve Ege'dekikuvvet dengesinin bu durumda Yunanistan'ın aleyhine bozulacağını» söyledi.

18- Milliyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; İngiltere hükümetinin Kuzey İrlanda'da açlık grevi yapmış olan cumhuriyetçi hükümlülerin beş isteğinden üçünü kabul edeceği kesinleşti.

19- Basında yer alan haberlere göre; Birleşmiş Milletler, GenelSekreteri Kurt VValdheim'ın çağrısı üzerine düzenlenen Genel Kurultoplantısı, öldürülen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a karşı Arapülkelerinin temsilcileri tarafından boykot edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Sedat'ın ölümüne ilişkinaçıklamasında, «Sedat'ın ölümünde bir yabancı parmağı bulunup bulunmadığını bilemeyeceğini» söyledi. Küba Radyosu'nun Enver Sedat'ın ölümü ile ilgili yayınında, «O, Arap davasına, Mısır halkına sırt çeviren, ABD ile İsrail'in maşası haline gelmiş bir haindi.» denildi. FKÖLideri Yaser Arafat, «Sedat'ın ölümüyle Mısır halkının davaya olaninancının bilinçleneceğini» belirtti. Libya Devlet Başkanı Kaddafi ise«Mısır halkına ve Arap ulusuna ihanet edenlerin cezası budur.» dedi.

20- DPA'nın Pekin çıkışlı haberine göre; Çin Dışişleri BakanıHuang Hua'nın, «Sovyetler Birliği'nin saldırıları ve yayılmacılığınakarşı Avrupa, ABD, Japonya, Çin ve bazı Üçüncü Dünya ülkelerindeoluşan bir ortak cephenin kurulmasını önerdiği» bildirildi.

8 Ekim 1981

1- İstanbul Bayram Gazetesi'nde Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Turgut Özal'ın açıkladığı 1982 yatırım programının ilkeleri yayınlandı. Buna göre devlet harcamalarında tasarrufa gidileceği,ihracata dönük ve kısa sürede üretime geçecek yatırımlara öncelikverileceği belirtildi.

2- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten İstanbul Bayram Gazetesi'neverdiği demeçte, toplu konut kanunu ile ilgili olarak «Toplu konudkanununun öngördüğü fona ayrılacak 100 milyar lira 1981 bütçesinde yok. Bu kanunun uygulamaya konulması için 100 milyar lirapara basılması gerek. O zaman da uygulanan istikrar politikası altüst olur. Bu bakımdan fona para ayrılması için 1982 bütçesinin çıkarılmasını bekleyeceğiz.» dedi.

3- Ankara Bayram Gazetesi'nde. «Kışlalı ve Subaşı Onur Kurulu'nca Ankara Gazeteciler Cemiyetinden ihraç edildiler» haberiyle ilgili olarak yayınlanan tekzipte, Yankı Dergisi Genel Yayın MüdürüMehmet Ali Kışlalı, «Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nce yayınlanan3 ağustos tarihli Bayram Gazetesi'nde hiç haketmedikleri (Devletbölücülüğü yayınına aracılık yapmak) ağır ithamıyla karşı karşıyakalanlar da haklarını yargı organlarında tabii arayacaklardır.» dedi.

4- Uluslararası Altın Merküri Onur Komitesi, uluslararası işbirliği ve gelişmeye yaptığı katkılardan dolayı İstanbul Ticaret Odası'naödül verdi.

5- Güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Sığınakköyünde yapılan operasyonda, dış piyasa değeri 4 milyar lira olan33 kilo saf eroin ele geçirildi.

6- Ajansların Kahire çıkışlı haberlerine göre; bir «suikast sonucuöldürülen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın yerine Mısır'ın üçüncü Devlet Başkam'nın Başkan Yardımcısı Hüsnü Mübarek'in olması.Mısır Parlamentosu tarafından kararlaştırıldı.

7- Sovyetler Birliği'nin resmi haber ajansı TASS Suriye'nin başkenti Şam'da Sovyet personelinin oturduğu bir evde meydana gelenpatlamada iki kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığınıbildirdi.

9 Ekim 1981

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu KurbanBayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, 1 yıllık önemli konuları elealarak, «Anarşi ve terörün kontrol altına alınması, milletçe özlenenhuzura kavuşulması bu dönemin en çarpıcı özelliği olmuştur. Çalışmabarışı sağlanmış, yoklar listesi kalkmış, sanayide verim artmıştır.Alınan ekonomik tedbirler milletçe tasarrufa yönelik olunca ve ihracat özendirilince sanayicimiz bu politikanın paralelinde, dış pazarlara yönelmiştir.» dedi.

2- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side THA'ya verdiği demeçte,1479 sayılı Bağ - Kur ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu yasalarında yapılan değişiklikler konusundaki çalışmaların sürdürüldüğünübelirterek, «işçi, esnaf ve memur emeklilerinin maaşları çok yakınveya eşit seviyeye getirilecektir.» dedi.

3- TEKEL Genel Müdürü Niyazi Sürenkök, İstanbul Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçte, Tekelin malî yıl itibariyle 1979'da 4 milyar99 milyon liralık, 1980 yılında 6 milyar 543 milyon liralık ve 1981 yılınınMart-Eylül döneminde ise 13 milyar 166 milyon liralık yaprak tütünihraç ettiğini belirterek, «Aneak, bu rakamlar malî yıl itibariyle hesaplanmıştır. Gerçek ihracat dönemleri ise mevsimlere göre belirlenmektedir.» dedi.

Sürenkök, vergisiz satışlardan elde edilen gelirin de geçen döneme oranla yüzde 24'lük bir artış gösterdiğini de kaydetti.

4- Tarihi Orient Ekspresi 91 yolcusu ile İstanbul'a geldi.

5- 1981 Nobel Tıp Ödülünü beyin üzerinde yaptıkları çalışmalarınedeniyle ABD'li Roger Sperry ile ABD'li doktor David Nubel ve İsveçli doktor Torsten Vicsel kazandı.

10 Ekim 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal İstanbul]Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçte, «1981 yılı dış ödemeler dengesi açığının önceden planlanan rakamın 1 milyar dolar kadar altında;gerçekleşmesinin 24 ocak İstikrar tedbirlerinin bütünüyle planlı bir,şekilde uygulanması sonucu olduğunu» belirterek, «Şu anda Türkiye'nin Ödemeler Dengesi gayet iyi gidiyor. Yani herhangi ilâve bir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız önümüzdeki aylarda Türkiye'nin beynelmilel para piyasasına çıkması konusunda bazı ön temaslarımız olabilir.» dedi.

2- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşculu İstanbul Bayram Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Halen firmalar arası anlaşmaları önleyecek bir kartel kanunun çıkarılmadığını, KiT'lerinirasyonalizasyon sorununun halledilmediğini, ihracat sigortasının reaiize edilmediğini, enerji yatırımlarına ağırlık verilmediğini, tedrici olarak ithalat ve gümrük sınırlamalarının azaltılmadığını, koruma politilikasının sektörler itibariyle bir takvime bağlanmadığını» belirterek,«Serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin işlenmesini kısıtlayan ve kaynakların optimal dağılımını engelleyen sorunlar mevcuttur.» dedi.

3- Bu yıl Deniz Kuvvetlerinden emekli olan 4 amiral, 25 subayıve 94 assubay düzenlenen bir törenle şilt ve beratlarını aldı.

4- Kahire'de 5 gün önce 1973 Orta Doğu savaşının 8. yıldönümü nedeniyle düzenlenen askerî geçit törenini izlerken uğradığı suikastsonucu ölen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat törenle toprağa verildi,

11 Ekim 1981

1- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu

yaptığı açıklamada, «Bu yılki fiyat artış oranının yüzde 40 dolayında gerçekleşeceğini» belirterek, «Dış ticarette uygulanan gerçekçikur politikası ihracatımızı olumlu yönde etkilemiştir. İhracatımızdakiartışta özellikle Orta Doğu ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ihracatındaki artışın payı büyük olmuştur. Nitekim 1980 ocak-ağustos döneminde ihracattaki sanayi ürünleri payı yüzde 38.7 iken buyılın aynı döneminde yüzde 47.1'e yükselmiştir.» dedi.

2- Orta öğretimde sınıf geçme ve sınav yönetmeliği yeniden düzenlendi.

3- İskenderun Körfezi'nde petrol arama çalışmaları sürdürülen«Efe-1» adlı sondaj kuyusunda doğal gaz bulunması ve petrol bulma olasılığının artması üzerine, sondaj çalışmalarına TPAO ve italyan AĞIP firmalarıyla ortaklaşa katılan İsveç Salen firmasının hissesenetlerinin İsveç Borsası'ndaki alış ve satışı durduruldu.

4- İmar ve İskan eski bakanlarından Ahmet Karaaslan 12 Eylül'den sonra girdiği İçişleri Bakanlığı Bakanlrk Müşavirliği görevindenistifa etti.

5- Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Avrupa Ülkeleri Festivali'nde, yönetmenliğini Erden Kıral'ın yaptığı Bereketli TopraklarÜzerinde filmi büyük ödül kazandı.

6- Bir suikast sonucu öldürülen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın cenaze törenine 80 ülkenin temsilcileri ve Mısır hükümet askerî erkanı dışında halk alınmadı.

7- AA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almnaya'nın başkenti Bonn'da düzenlenen savaş karşıtı mitinge katıla 250 bin kişi,Avrupa'deki nükleer silahlanma yarışına son verilmesini istedi.

12 Ekim 1981

1- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlananı«Atatürk ve Tarım Haftası» konulu seminerde bir konuşma yapanDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, fakülte çevresinde alınangüvenlik önlemlerinin devletin ayakta kalmasına yönelik olduğunubelirtti ve tarım sektörüyle ilgili olarak da «Tarımsal yapı, gün geçtikçemeyvelerini vermeye başlamış, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yanagerek tarım alanı ve gerekse verimde küçümsenmeyecek gelişmeler sağlanmıştır.» dedi.

2- Bakanlar Kurulu toplantısında 6245 sayılı Harcırah Kanunu'ndadeğişiklik yapılmasına ilişkin tasarı kabul edildi ve MGK'ne sunulması kararlaştırıldı.

3- Resmî temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gelen Endonezya Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Poernomosidi Hadjisaroso Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu'yu makamında ziyaretiederek, «Orta Doğu'da daha geniş bir pazara yayılmak için Türkiyeile ortak işbirliği yapmak amacında olduklarını» söyledi.

4- Tercüman Gazetesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl ile yapılan söyleşi yayınlandı.

5- Türkiye Elektrik Kurumu, Makine Kimya Endüstrisi, TürkiyeDemir-Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi'nin sermayesinin arttırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayınlandı.

öte yandan Petkim Petrokimya Anonim Şirketi'nin sermayede 8 milyar liradan 40 milyar liraya yükseltildi.

6- UPI Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig Washington'a dönmeden önce yaptığı açıklamada, «Dost ve düşmanlarımıza bu bölgedeki varlığımızı Mısır SilahlıKuvvetleri'yle yapacağımız aralıklı manevralarla göstermeye devamedeceğiz. Mısır ve ABD askerî birliklerine ek, bölgedeki diğer bazıdost ülkelerin silahlı kuvvetleri de manvralara katılacaktır.» dedi.

7- AP Ajansı'mn Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet resmî

haber ajansı TASS, yaptığı açıklamada «Sovyet hükümetinin, ABD'ninMısır Arap Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde iç işlerine karışmasını şiddetle kınadığını» duyurdu.

8- Tahran Devlet Radyosu, tarafından yayınlanan İran AskerîKomutanlığı bildirisinde. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in koşulsuz barış çağrısının yeniden reddedildiği ve İran askerlerinin sonnefeslerine kadar çarpışacakları açıklandı.

Öte yandan Almanya'nın Sesi Radyosu'nun Reuter Ajansı'na dayanarak verdiği bir habere göre; îran'da sokak gösterilerinde yaralanan 100 kadar okul yaşındaki çocuğun önce hastaneye kaldırıldığı,sonra da yataklardan toplanarak Evin Cezaevi'ne götürülerek idamedildikleri, Halkın Mücahitleri örgütünce ileri sürüldü.

9- DPI Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Polonya SilahlıKuvvetleri'nin kuruluşunun 38. yılı nedeniyle bir demeç veren Sovyetler Birliği Savunma Bakam Dimitri Ustinov, «Polonya'da gerginliğin sürdüğü şu günlerde Polonya ve Sovyetler Birliği orduları arasındaki anlayış ve işbirliğinin daha da artması gerekir.» dedi.

10- THA'nın Adis Ababa çıkışlı haberine göre; Etiyopya'da toplanan Afrika Birliği örgütü (OAU) bütün dünya ülkelerine ırkçı GüneyAfrika rejimine baskı yapılması çağrısında bulundu.

11- ANKA Ajansı'nın Mexico City çıkışlı haberine göre; Meksika'nın kuzeyini etkisi altına alan kasırgada 70 kişi öldü, 40 bin kişi deevsiz kaldı.

13 Ekim 1981

1- Ankara'nın başkent oluşunun 58. yıldönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

2- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira parasının saptanması yönteminin kamu düzeyi ile ilgili olduğunu belirterek, bir yerel mahkemenirkira ücretine toptan eşya fiya't endeksindeki artışın yüzde 30'undarfazla zam yapılmasını öngören kararını bozdu.

3- TRT eski Genel Müdürlerinden Cengiz Taşer, Münih Bas-fkonsolosluğu Basın Merkezi Koordinatörlüğü görevinden alınarcTurizm ve Tanıtma Bakanlığı Müşavirliği'ne tayin edildi.

4- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Şubesi'nce, Tunceli'de yapılan operasyonlar sırasında yasa dışaşırı sol bir örgüt üyesi 19 kişinin silahlarıyla birlikte yakalandıaçıklandı.

5- 11 Ekim tarihinde toplanan NATO Asamble Daimî Komisyonu,Türkiye'nin Asambleye üyeliğinin devam etmesini kararlaştırdı.

6- Federal Almanya birinci televizyonu ARD, «Günün Konulan»adlı programda, Türkiye'de yaşayan Ermenilerle iglili görüntüleri sergiledi ve Türkiye'de yaşayan Ermenilerin Türk toplumu ile kaynaşanbir azınlığı oluşturduğunu vurguladı.

7- Fransa Savunma Bakanı Hernu'nun bir Ermeni Derneği toplantısında Türkiye'yi suçlayan konuşmasıyla ilgili olarak Fransa'nınTürkiye Büyükelçilik Maslahatgüzarı Baude, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili Oktay Cankardeş tarafından çağrıldı ve Cankardeş «Türkiye'nin bu konuşmadan duyduğu üzüntüyü, Türk kamuoyundaki etkilerini ve Ermeni cinayetlerini teşvik etmek açısından taşıdığıtehlikeleri» açıkladı.

8- AP ve UPI Ajanslarının Washington çıkışlı haberlerine göre;ABD eski Başkanlarından Gerald Ford ve Jimmy Carter'in, «ABD ileFilistin Kurtuluş Örgütü arasında bir diyalog kurulmasının gerçekçi

hjr yaklaşım olacağını» belirtmeleri üzerine bir açıklama yapan ABDBaşkanı Ronald Reagan, «Bunun bir şartı vardır. Esasen bu diyalog hiçbir zaman rededilmemiştir. Bu şart da FKÖ'nün İsrail'in varlığ,nı kabul etmesidir ki, şimdiye kadar böyle bir açıklamada bulunmamıştır.» dedi.

9- İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti yıllık kurultayı çalışmalarına Blackpool kentinde başlandı.

10- İran Devlet Başkanı Hocaîülislam Ali Hameney İran Parlamentosu'nda düzenlenen törende and içerek görevine resmen başladı.

Öte yandan İran resmî haber ajansı PARS «Sovyetler Birliği'ndenbir grup uzmanın İran devriminin gelişmesini takip etmek için Tahran'a geldiğini» bildirdi.

11-Mısır'da Devlet Başkanlığı için seçimler yapıldı. Öte yandanMısır polisi, düzenlenen operasyonlar sonunda aşırı dinçi gruplarınliderleri olan 5 kişiyi tutukladığını açıkladı.

12- THA'nın Trablusgarp çıkışlı haberine göre; Libya'da bulunan Mısır eski Genelkurmay Başkanı General Saadettin Şazli yaptığıaçıklamada, .«Sedat'ın diğer Arap ülkelerinden bağımsra olarak İsrailve ABD'yle, Orta Doğu'da barış için imzaladığı Camp David ön anlaşmalarına kesinlikle karşı olduğunu» belirterek, «Ancak önemli olanMısır halkının düşüncesidir, halk bunları kabul ediyorsa ben deederim.» dedi.

13- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır SavunmaBakanı General Abdül Halim Ebu Gazzala verdiği demeçte, «Mısırordusu alarm durumundadır. Başkan Sedat'ı öldürenler Mısır ordusunun her bir askerinin nefretini kazanmıştır. Dinçi gruplar ordunun'Cine sızamamıştır. Mısır'da herhangi >bir darbe tehlikesi ve olasılığıyoktur.» dedi.

14- UPI Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Polonya ordusunun 38. kuruluş yıldönümünde bir konuşma yapan Tuğgeneral

Ludvig Sobersi «Biz askerler, ülke içindeki huzursuz görüşmelerden kaygı duyuyoruz ve yakından izliyoruz. Sosyalist Polonya devletininzayıflatılmasma ye ortak çıkar ilişkilerimizin koparılmasına devamlıseyirci kalamayız.» dedi.

15- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu, Polonya Hükümetine fiyat politikası ve yiyecek ihtiyacının karşılanması görüşmelerinin biran önce başlamasıamacıyla 22 Ekim tarihine kadar süre tanıdı. Aksi takdirde genelgreve gideceklerini bildirdi.

16- AA'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'ı ziyaret etmekteolan Sudan Devlet Başkanı Cafer El Numeyri yaptığı açıklamada,«Libya içinde mücadele ederek Kaddafi yönetimini devirmenin gerekli olduğunu» savundu.

17- THA'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Kahire Havaalanı'ndameydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı, bir Malta uçağı da tahripoldu.

14 Ekim 1981

1- «Atatürk Yılı Türk Silah Kluvvetleri Askerî Tıp Kongresi» Gülhane Hastanesi'nde düzenlenen bir törenle başladı.

GATA Komutanı ve Askerî Tıp Fakültesi Dekanı Hava Tümgeneral Prof. Dr. Necati Kolan kongreyi açarken yaptığı konuşmada,«Genç tıbbiyeliler, büyük Atatürk'ün kendini emanet ettiği hekim olabilmenin tüm gururu ve inancı içinde hazırlanmaktadır.» dedi.

2- Burdur'daki Burtrak Traktör Fabrikası, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal tarafından hizmete açıldı.

3- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden eski kontenjan senatörü Prof. Dr. Hüseyin Nail Kübalı vefatetti.

4- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde sorgusu yapılan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'insorgusu sırasında iddia makamına hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanması ve 24 saat içinde sorguya çekilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan 1 Numaralı Askerî Mahkeme MHP davasından, iddianamede yer alan Adana, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bafra ve Erzurumolayları sanıkları olan toplam 285 kişinin dosyasını ayırdı. Böylece MHPdavasında Genel Başkan Alpaslan Türkeş ve parti yöneticileri ile birlikte 301 sanık kaldı.

5- Dünya Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Orhan Birgitile yazı işleri müdürü İlyas Yeşil, «Enerji Sorunu» ve «Kıbrıs'ta salampolitikası» başlıklı yazılar nedeniyle İstanbul Asliye Ceza Toplu Basın Mahkemesi'nde devam eden duruşmalarında beraat ettiler.

6- Türk-Alman Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak Türkiye'yegelen Prof. Fritz Neumark Odakule'de verdiği konferansta, «1933'tensonra Türkiye'de iki önemli gelişmenin göze çarptığını, birincisininköyden kente göçün, ikincisinin ise Türk işçilerinin dış ülkelere göçü

olduğunu» belirterek, «Türk hükümeti enflasyon ile mücadelede kararlıdır. Ancak işsizlik gibi önemli ekonomik sorunları şiddetlendirmek pahasına enflasyon oranını düşürmek başarı sayılmaz, önemliolan enflasyonun kaynaklarını iyi saptamaktır.» dedi.

7- Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından Paris'te yapılan açıklamada «Savunma Bakanı Charles Hernu'nun bir Ermeni Komitesi'ncedüzenlenen toplantıda Türkiye ile ilgili olarak söylediği sözlerinkendi kişisel görüşlerini yansıttığı, bu sözlerin hükümetin resmî görüşü olmadığı» belirtildi.

8- Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinde, Savunma Bakanı Hernu'nun Türkiye ile ilgili sözleri eleştirilerek, «Eğer Fransa'deki Ermeni toplumunun korunması söz konusu ise bunun kadarönemli olan bir başka şey de diplomatların korunmasıdır. Onlar bizim konugumuzdur. Ayrıca Fransa'nın Türkiye'nin desteğine hiçbir ihtiyacı yoktur. Hernu'nun Türk Konsolosluk görevlisinin merasiminden5 gün sonra böyle bir konuşmaya nasıl dili varıyor» denildi.

9- Mısır'da halk oyu ile Devlet Başkanlığına seçilen Hüsnü Mübarek Mısır Meclisi'nin olağanüstü toplantısında yemin etti ve «Enver Sedat'ın politikalarını aynen sürdüreceğini» açıkladı.

10- AA'nın Kuveyt çıkışlı haberine göre; Libya Dışişleri BakanıAbdullati El Obeydi, «Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın öldürülmesiolayı ile Libya'nın bir ilişkisi olmadığını» açıkladı.

11- AA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın çeşitli kentlerinderejim muhalifi 32 kişi idam edildi.

12- AA'nın Oslo çıkışlı haberine göre; Norveç'te muhafazakarBaşbakan Kaare VVilloch önderliğindeki 16 kişilik yeni azınlık hükümeti Kraliyet Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonragörevi resmen devraldı.

13- THA'nın Oslo çıkışlı haberine göre; bu yılın Nobel Barış Ödülü, Mülteciler Yüksek Komisyonu'na verildi.

15 Ekim 1981

1- Danışma Meclisi'nin 160 üyesinin kimlikleri açıklandı. TBMM

Basın Bürosunda düzenlenen basın toplantısında, MGK Genei Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, illerden 120, MGK'ne doğrudan başvuranlar arasında 40 üye olmak üzere toplam 160 DanışmaMeclisi üyesinin 11 bin 640 aday arasından seçildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Millî Güvenlik Konseyi Kontenjanından seçilen 40 üyenin adları şöyle;

«Eşref Akıncı (Emekli Orgeneral Kara Kuvvetleri eski Komutanı),Alaeddin Aksoy (Em, Hak. Alb.), Ertuğrul Alatlı (Em. Sb.), Alı NejatAlpat (Em. Sb.), Mustafa Alpdündar (Harp- İş Sendikası İdarî ve Malî Sekreteri), Prof. Hikmet Altuğ, İsmail Arar (Adalet eski Bakanı),Ethem Ayan (Em. Org. Hava Kuvvetleri eski Komutanı), İmren Aykut(Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri), Mahir Canova(Tiyatro sanatçısı), Ender Ciner (Mühendis), Ahmet Sanver Doğu(Petkim Yönetim Kurulu üyesi), A. Nedim Eray (Em. General), AdnanErsöz (Em. Org. MİT eski Müsteşarı), Halil Gelendost (Emekli Alb.),İhsan Göksel (Em. Korg.) Prof(. Feyyaz Gölcüklü, Hayati Gürtan (MPMGenel Sek.), Vahap Güvenç (Eski Kontenjan Senatörü), Abdullah Pulat Gözübüyük (Adalet eski Bakanı, DİSK Kayyımı), Mehmet Hazer(Eski Kars senatörü), Selçuk Kantarcıoğlu (Devlet Personel Dai. Bşk.),A. Mümin Kavalalı (Yargıtay üyesi), Recep Meriç (Tarım BakanlığıMüs. Yrd), Feridun Şakir Öğünç (Türk - İş Genel Danışmanı), Ertuğrul Zekai Ökte (Öğretim görevlisi), Tülay Öney (Çevre Müste. Dai.Bşk.), Teoman Özalp (Yük. Müh.), Nuri Özgöker (Endüstri Müh), Nermin öztuş (MEB Başmüfettişi), Kazım Öztürk (MGK Yasama Sekreteri), Atalay Peköz (Avukat), İbrahim Şenoeak (Em. Org.), Ragıp Tartan (Danıştay eski Bşk.), Aydın Tuğ (Merkez Valisi), Bekir Tünay (Em.Alb. MGK Genel Sekreterliği Kamuoyu Oluşturma Müşaviri), HidayetUğur (Em. Subay), Zeki Yıldırım (.İmar Bakanlığı müfettişi), NamıkKemal Yolga (Em. Büyükelçi), Mustafa Yücel (İstanbul GazetecilerCemiyeti Genel Sekreteri).»

İllerden seçilen 120 üyenin adları şöyle;

«ADANA: Prof. Dr. Kemal Dal, Abdurrahman Ali Girmen (AdanaZiraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı), Hlmi Sabuncu (Banka

Merkez şube müdürü), Turgut Yeğenağa (Çukurova Elek. A.Ş. İdarMeclisi Bşk.)

ADIYAMAN : M. Nedim Bilgiç (Millî Eğitim Müdürü)

AFYON : Erdoğan Bayık (Topraksu Gn. Md. Yrd.), Orhan Civelek (Fabrika Müdürü),

AĞRI: Paşa Sarıoğlu (TEK Proje Grup Müdürü),AMASYA: M. Talat Saraçoğlu Mühendis),

ANKARA : Prof. Dr. Mahmut Akkılıç. Fikri Devrimsel (Yalova Cum..Sav), Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Rafet İbrahimoğlu (TİSK Gen. Sek.)Prof. Dr. Halil İbrahim Karal, Prof. Dr. Doğan Karan, (Hacettepe eskiRektörü), Necmettin Narlıoğlu (Sayıştay 6. Daire üyesi), M. Fevzi Uyguner (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. lüğü),

ANTALYA: Dr. Serda Kurtoğlu (Medenî Hukuk öğr. üyes), AFehmi Kuzoğlu (Em. tümg.),

ARTVİN: Mumammer Yazar (Anayasa Mahkemesi üyesi).Doğan Gürbüz (Toprak - İskan Gn. Md. Yard.)

AYDIN : Öp. Dr. Halil Akaydın,

BALIKESİR: İbrahim Barangil (Em. general), Fenni İslimyeli (Ti-,caret eski bakanı)

BİLECİK: Orhan Baysal,

BİNGÖL : Mehmet Aydar (Gazeteci, yazar),

BİTLİS: Necdet Gsbeloğlu (Ağır ceza yargıcı),

BOLU : Dr. Tandoğan Tokgöz (SSVB Nüfus Planlaması Gn. Md.),

BURDUR: Hamdi Özer (Em. Danıştay üyesi),

BURSA: İsmail Hakkı Demirel (Avukat), Recai Dinçer (Ziraat İşleri Gn. Md.), M. Ali Öztürk Tekeli (Bursa Veteriner Fak. Dekan Yrd.),

ÇANAKKALE: Mehmet Pamak (Gelirler Gn. Md. Yrd.),ÇANKIRI : Şükrü Başbuğ (Em. subay),

CORUM : Ahmet Samsunlu (Prof.), A. Avni Şahin (Organize San.Böl. Kurucu Heyet üyes),

DENİZLİ: Dr. E. Yıldırım Avcı, İsmail Şengün (Merkez Bank. Danışmanı),

DİYARBAKIR: Vehbi Dabakoğlu (Em. Sağlık Kol. Md.), AhmetSarp (Ulaştırma Bakanlığı eski Müs.),

EDİRNE: Ali Dikmen (Em. tümg.),ELAZIĞ: A. Lami Süngü (Em. tümg.),ERZİNCAN: Abdülbaki Cebeci (Emekli subay),ERZURUM: Prof. Dr. M, Utkan Kocatürk, Abdülkadir Erener,

ESKİŞEHİR: Tevfik Fikret Alparslan (Em. korg. 1. Taktik veSıkıyönetim eski Komutanı),

GAZİANTEP: Dr. Mehmet Akdemir, Bekir Sami Dace (Cumhuriyet sav.),

GİRESUN : Bahtiyar Uzunoğlu (Ticaret bakan, müfettişi),

GÜMÜŞHANE: Halit Zarbun (Anayasa mah. eski üyesi, eski kon.senatörü),

HAKKARİ: Evliya Parlak (Milî eğitim müdürü),

HATAY : Zeki Özkaya (HATAŞ Tarım ürünleri yönetim kuruluüyesi), Lütfullah Tosyalı (Bayındırlık müdürü),

İSPARTA: A. Güngör Çakmakçı (Avukat),

İÇEL: İbrahim Göktepe (Emekli San. Müdürler Kurulu üyesi),Turhan Güven (Adalet Bk. Adlî Sicil Gn. Md.),

İSTANBUL: Prof. Dr. Orhan Aldıkactı (İst. Üni. Hukuk Fak. öğ.üyesi), Prof,. Dr. Mustafa A. Aysan (İst. Üni. İşletme Fak. öğ. üyesi),Muhsin Bayer (İDMMA öğ. üyesi), Prof. Dr. Feridun Ergin (İstanbulİkt. Fak. öğ. üye.). Prof. Dr. Siyami Ersek (jst. Göğüs Cerrahi MerkeziBaşhekimi), Enis Muratoğlu (Yargıç), M. Yılmaz Özman (Yönetici),Muzaffer Sağışman (Dekan), Hayrullah Seçkin (Serbest meslek),

İZMİR: Aydemir Aşkın (Müşavir), Kemal Karhan (Dekan), TurgutKunter (Emekli koramiral), Dündar Soyer (Serbest), Prof. Dr. TüreTunçbay (İzmir Tıp Fak. öğ. üye.),

KARS: Fuat Azgür (Em. sub. Danıştay üye.), Abbas Gökçe,

KAYSERİ: Yavuz Altop (İktisatçı), Prof. Dr. Mehmet Feyzi Feyzioğlu (ist. Ün. Hukuk Fak. öğ. üye.),

KIRKLARELİ : Muzaffer Ender (Emekli öğretmen),KIRŞEHİR: Sadi Erdem (Emekli alb. yük. müh.),

KOCAELİ: Hamdi Açan (Doktor), S. Feridun Güray (Adalet BgBkan. müfet.),

KONYA: Prof. Dr. Sadi Irmak (Eski Başbakan), A. Asım İğnecilejB(Eski vali), Salih Necdet Özdoğan (Ziraat Müh.), Osman Yavuz (Orman Bak. Müs. Yrd.),

KÜTAHYA: Halil Erdoğan Gürel (Gediz İplik San. Md. Mua.),K. MARAŞ: Rıfat Bayazıt (Hukukçu), Halil Evliya (İnş. Müh.),

MALATYA : Ayhan Fırat (Elektrik Müh.), Dr. Abdurrahman Yılmaz(Dev. Hastanesi Başhekimi),

MANİSA: Süleyman Sırrı Kırcalı (Danıştay üye.), Ahmet VefikKitapçıgil (Eski vali),

MARDİN : Dr. Beşir Hamitoğulları (SBF öğ. üye.)

MUĞLA: Mehmet Kanat (Türkiye Ziraî Don. Kur. Başmüşaviri

MUŞ: Nazmi Önder (Yem San. Gn. Md. Yrd.),

NEVŞEHİR: Necip Bilge (Em. Prof. KHO öğ. üye.),

NİĞDE: Azmi Eryılmaz (Em. sb. Danıştay üye.),

ORDU : Ali Mazhar Haznedar (jmar ve İs. Bak. Müs.), Dr. CavidarfTercan (SSK Hastanesi Başhekimi),

RİZE : Şadan Tuzcu (Mak. Müh.),

SAKARYA : Cahit Tutum (TODAİE öğ. üye.),

SAMSUN : Prof. Dr. Şener Akyol (İst. Huk. Fak. öğ. üye), Cevdet]Kareli, Turgut Oral (Bölge ticaret müdürü),

SİİRT: Fuat Yılmaz (Em. sub.),

SİNOP: özer Gürbüz (Yargıtay Cumhuriyet Başsav. Yrd.),

SİVAS: Dr. M. Rahmi Karahasanoğlu (Doktor), R. Adli Onmuş](Köyiş. Bak. Müs. Yrd.)

TEKİRDAĞ : Salih İnal (Tekirdağ Bağcılık Araş. Ens. Md'.)

TOKAT: Halil Ertem (Em. Yargıtay üye.), Serafettin Yarkınmez.)

TRABZON : Öp. Dr. Zeki Çakmakçı (KTÜ Sağlık Bilim. Fak.A- üye-), Prof- Dr Akif Erginay (Em. Prof.)

TUNCELİ: Kamer Genç (Danıştay Savcısı)

URFA: Nihat Kubilay (Öğretmen), Mehmet Velid Kören (Avukat)

UŞAK : Remzi Banaz (Müf.)

VAN : Avni Müftüoğlu (Emniyet Gen. Md. lüğü Teftiş Kur. Bşk.)

YOZGAT: Fahri Öztürk (Mersin Valisi)

ZONGULDAK: Cemil Çakmaklı (Toplu Konut Yön. Kurl. Bşk.),Turgut Tan (SBF İdare Huk. Doç.), İsa Vardal (1. İş Mahkemesi Yargıcı).

2- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Yüksek Hakem Kurulu'nun normal demokratik düzene geçildiği zaman da görevine devam etmesi gerektiğini»öne sürdü.

3- Kültür Bakanlığı'nca, çeşitli sanat dallarında verilmesi kararlaştırılan 1981 yılı başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu. Buna göre;heykel dalında Prof. Dr. Zühtü Müridoğlu, resim dalında Eşref Üren,Klasik Türk Musikisi dalında Dr. Nevzat Atlığ, seramik dalında FüreyaKoral, Halkbilim dalında Dr. Hamit Zübeyr Koşay, sahne dekoru dalında Refik Eren, düzyazı dalında Tarık Buğra, şiir dalında Orhan SaikGökyay başarı ödülü aldı.

4- Fırat nehri üzerinde kurulmakta olan Karakaya Baraj gölüaltında kalacak arazilerin kamulaştırma işlemlerine yeniden başlandı.

5- Tercüman Gazetesi'nin 21. yayın yılına girişi kutlandı.

6- MHP ve yan kuruluşları ile ilgili davada duruşma hakimi Hakin Kıdemli Binbaşı Vural Özenirler le Hava Hakim Yüzbaşı Ali FahirKayacan, Askerî Yargıtay'ın denetimine tâbi olmak kaydıyla duruş-

çekildiler. Dava, Askerî Yargıtay'ın vereceği karara kadardurduruldu.

7- Türk - Alman Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak İzmir'e gidelFederal Alman ekonomist Prof,. Fritz Neumark, yabancı sermoryeTürkiye'ye yatırım yapması konusunda, «Henüz çok erken, ekonomiortam ise yeterli değil.» dedi. Neumark ayrıca, «Para politikaları ykur ayarlarının hergün yapılması yararlıdır. Enflasyon düzeyi yüzde55'ten yavaş yavaş yüzde 20 ve beiki iki yıl sonra yüzde 10 gibi birorana indirilebilirce, o vakit bence özel teşebbüsler de daha fazlayatırım yapacaklardır. Ancak, Türkiye'de acil olarak bir vergi reformyapılmalıdır sözümü yine tekrarlıyorum.» şeklinde konuştu.

8- Fransız Televizyonu 2. kanalının Türkiye ile ilgili bir program yapmak için başvurusu kabul edildi ve bunun üzerine Fransız TVekibi İstanbul'a gelerek çalışmalarına başladı.

9- Türk önerileri üzerine Batılı ülkelere bilgi vermek amacıylaAvrupa başkentlerinde bir geziye çıkmış olan Ktbrıs Türk FedereDevleti Başkanı Rauf( Denktaş, Bonn'da gazetecilere yaptığı açıklamada, «Kıbrıs'ta eşitlik ve ortaklığa dayalı bir federe sisteminin temelikoşul olduğunu» vurgulayarak, «20 yılda üç kez göçe zorlanan Türk;toplumu, yeni bir göçe zorlanamaz.» dedi.

10- KTFD Başbakanı Mustafa Çağatay, Lefkoşa'da düzenlediği!basın toplantısında, «Kıbrıs Türk toplumunun kendi varlığını koruyabilmesi eğer bağımsızlık üanı ile gerçekleşecekse bundan kaçınmayacağız.» dedi.

11- Fransa'nın adının açıklanmasını istemeyen askeri strateji uzinanlarından birisi Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, FransızSavunma Bakanı Charles Hernu'nun bir Ermeni toplantısında söylemis olduğu ve Le Monde gazetesi tarafından bildirilen, «Türkiye'ninNATO üyesi olmasına teessüf ettiği» yolundaki sözlerini, askeri açıdart«İnanılmaz» biçimde niteledi.

12- Anadolu Ajansının Beyrut çıkışlı haberine göre; Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu «ASALA» adlı örgüt, Beyrut'ta basına bir bildiridağıtarak, «25 eylülde Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu baskınısırasında Fransa hükümetinin kendilerine verdiği sözü 22 ekimdesyerine getirmemesi halinde çok ağır ciddi ve güçlü bir darbe indireçekleri» tehdidinde bulundu.

13- Anadolu Ajansı’nın New York çıkışlı haberine göre; Kıbrıs

Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu. açıklamasında, «Kamu hizetlerinde Türklere eşit haklar tanımamız mümkün değildir.» dedi.

14- AP Ajansı'nın Paris çıkışlı haberne göre; Fransa'ya resmî birziyaret yapmakta olan Polonya Bağımsız Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa, Polonya halkının, fiyatı ne olursa olsun toplumdabazı reformlar yapmakta kararlı olduğunu söyledi.

15- 1981 yılı Nobel Edebiyat Ödülü Elias Cenetti'ye verildi.

16- 1980 yılında dünyada 593 gizli ajan ortaya çıkarıldığı yabancıajanslar tarafından bildirildi.

17- Siyasî partilerin feshedilmesi ile ilgili olarak TV'den halkhitap eden Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Türkiye'de siyasî partilere dayalı demokratik parlamenter sistem mutlaka kurulaçaktır. Ama mevcut bu partilerle değil. Yurdu 12 Eylül öncesine getiren partilerle kurulacak demokrasi yıkılmaya mahkum olacaktır.dedi.

18- 12 Eylül'den bu yana faaliyetleri durdurulmuş bulunantün siyasî partiler, Millî Güvenlik Konseyi'noe feshedildi ve mallaHazine'ye devredildi.

19- Basında yer alan haberlerde; Millî Güvenlik Konseyi'ninbul ettiği bir yasa ile feshedilen Adalet Partisi'nin mal varlığınınmilyar lira, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığının ise 3 milyailira olduğu bildirildi.

20- Millî Güvenlik Konseyi, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yan

gılama Usulü; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler; Sayıştay ve Vakıfyasalarında değişiklik öngören tasarıları onayladı.

21- Ünversitelerarası Kurul'un Kayseri'de iki gün devamolağan toplantısında, «Öğrencilerin lisedeki başarılarının, karşılaşılacak çeşitli güçlükler nedeniyle 1982-83 üniversitelerarası seçme veyerleştirme sınavında gözönünde bulundurulması» kararlaştırıldı.

22- Sınıf öğretmeni yetiştiren Eğitim Enstitüleri yönetmeliğindiyapılan değişiklikle, yüksek öğrenim görmemiş 150 bini aşkın öğretmene ileri özlük hakları sağlanarak, dışarıdan bitirmelere girerekyüksek öğrenim yapma olanağı tanındı.

23- Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Havacılık Mühendisliği bölümü açıldı.

24- Basında yer alan bir haberde evlilik dışı doğan çocukların,basının soyadını taşıyacağı bildirildi.

25- Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü yasasındadeğişiklik yapıldı ve 200 ve daha fazla sanık hakkında acılan davalarda görev alacak hakim sayısı 2'den 4'e çıkarıldı.

26- İsparta Yarıaçık cezaevinden 6 gün izinle çıkan aktör Yılmaz

Güney, izin süresinin bitiminde cezaevine dönmedi.

27- TÖB - DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÖB - DER'in

15 Eylül 1979 günü Ankara'deki toplantısında yaptığı konuşmadandolayı gıyabında 1 yıl hapis, 2 bin lira da ağır para cezasına çarptırıldı.

28- MSP davasında, bayram öncesi tutuklanan Necmettin Erbakan'ın tahliyesine karar verildi.

29- Yasa dışı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) örgütünemensup 31 sanığın duruşmasına başlandı. Askerî savcı iddianamesinde sanıklardan yedisi için idam cezası istedi.

30- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada 2 hakimin çekilmeleriile ilgili belgelerin hazırlanmasına başlandı.

31- Hasan Asker Özmen adlı kişiye Emniyet 1. şubede işkenceyaparak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan KomiserMuavini Enver Göktürk ve iki arkadaşı Ter yıl hapis cezasına çarptırıldı.

32- Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'de toplam 44 milyon AvruppHesap Birimi (Yaklaşık 48.5 milyon ABD doları) tutarında üç ayrı kredi açmayı kararlaştırdı.

33- Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Adnan Bulak, kendi isteğiyleCansız Başbakanı Pierre Mauroy ile Başbakanlıkta bir saat görüştü.

34- Paris'te bir açıklamada bulunan Fransız Hükümet Sözcüsü,urkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na yaptıkları saldırıdan sonra tutuklanan 4 Ermeni teröriste işkence yapıldığı yolundaki söylentilerir«ddetti ve baskın sırasındaki görüşmelerde teröristlere 'hiçbir söz ve"rilmediğini söyledi.

35- Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulmayı amaçlayanlumlararası görüşmelere bir aylık aradan sonra Lefkoşe'de yenbaşlandı.

36- Yunanistan Başbakanı ve iktidardaki Tutucu - Liberal YeniDemokrasi Partisi Lideri Yeorgios Rallis, Yunanistan'da Sintagmeydanında yaptığı konuşmada, «Türkiye ile büyük barışçıl bir diya.loğa girmek istedik. Muhaliflerimiz ise Ege sorununda daha tehlikelibir davranış içindeler.» dedi.

37- Yunanistan PASOK Partisi Lideri Andreas Papandreu, Atina'nın Sintagma meydanında yaptığı konuşmada, «Yunan ve Türk halkının arasında hiçbir anlaşmazlık yoktur. İki halkın işbirliği yapması)gereklidir. Egemenliklerini kazanabilmeleri için de ortak mücadelefyapmaları zorunludur.» dedi.

38- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Suudi Arabistan'a 5 AWACSuçağının verilmesi için hazırladığı öneri, Temsilciler Meclisi'nden sorira Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nca reddedildi.

39- UPI'nın bir haberine göre; Ali Recai ile Bahonar'ın öldürülmesi üzerine İran Meclisi'nce başbakanlığa yeni Devlet başkanı seçilinceye kadar geçici olarak atanan Rıza Mahdavi Kani ile kabinesi istifa etti.

40- İsrail Dışişleri eski Bakanı Moşe Dayan öldü.

17 Ekim 1981

Almanya'nın Der Spiegel Dergisi'nin sorunlarını yanıtlayan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, kendisine yöneltilen «takvim»ile ilgili bir soruya karşılık, «Bugüne değin beni kimse yalancılıkla itham edemez. Gelecekte de, verdiği namus sözünü tutan bir insanolarak kalmak istiyorum.» dedi.

1- Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Adnan Bulak'ın dün FransaBaşbakanı ile görüşmesinde, Başbakan Mauroy'un, «Biz Ermeni mevzuunda Türk hükümetinin görüşlerini paylaşmıyoruz. 1915 olayları nedeniyle gelip Fransa'ya yerleşen 400 bin Ermeni asıllı Fransız'ın orijinallerini ve kültürlerini aramalarını çok iyi anlıyorum» dediğine dairAFP'nin yaydığı haberin Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenmesinden sonra yapılan açıklamada, «Paris Büyükelçimizin bu konuda yolladığı rapor, Fransız Haber Ajansı'mn haberiyle bağdaşmamaktadır.Paris Büyükelçimiz bu konuda Fransız makamlarının dikkatini çekmiştir» denildi.

Öte yandan Fransa Başbakanı Pierre Mauroy ile dün yaptığıgörüşmeyle ilglii olarak-bir açıklama «Fransız hükümetinin Osmanlıİmparatorluğu topraklarında yaşayan Ermeni toplumu ile ilgili görüşünün asıl ve esastan yoksun olduğunu» söyledi.

2- TÜSİAD tarafından yapılan bir aroştırmada, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin Batı ülkelerin bankalarına her yıl yaklaşık 2.3milyar dolar yatırdıkları bildirildi.

3- Siyasî partilerin feshine ilişkin yasa uyarınca, tüm siyasî partilerin genel merkez, şube il ve ilçe binalarındaki tabelalarının sökülmesine başlandı.

4- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (3) numaralı askerî mahkemesi ülkü Ocakları Derneği eski başkanlarından Muharrem Şimşek'i«Bakış» adlı dergideki bir yazısında MGK'nm 52 numaralı bildirisineQykın hareket ettiği gerekçesiyle tutukladı.

5- 15 Eylül 1981'den bu yana ycpılan operasyonlarda Hatay'ınİskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde faaliyet gösteren yasa dışsol bir örgütün 45 militanı yakalandı.

6- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, sona eren :Kuzey Atlantik Asamblesi toplantısında, delegelerin sorularını yanıtlarken«Şimdiki askerî yönetim Türkiye'de inanılmaz işler başarmıştır.» de

7- UPI'nın Londra çıkışlı haberine göre; Londra'da arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu İngiliz Kraliyet Deniz Komandoları Komutanı Tuğamiral Sir Steuart Pningle ağır, yoldan geçen birisi ise hafif yaralandı.

8- DPA'nın Ottowa çıkışlı haberine göre; İngiliz Uluslar Toplu-

luğu üyesi Kanada, aynı örgüte üye Hindistan vatandaşlarına ülkeyegirmeden önce vize almaları zorunluluğunu getirdi.

9- UPI'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Yeni Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, Müslüman fanatiklerin yeni bir komplo düzenlemelerinin önlenmesini istemesi üzerine Mısır güvenlik kuvvetleri ülke çapında başlattıkları bir seri operasyonla 150 kişiyi tutukladılar.

10- Anadolu Ajansı, Paris çıkışlı haberinde Polisaryo cephesininBatı Sahra'da 2.500 Fas askerinden oluşan bir garnizonun savunduğu Gueltat Zemmour kentini işgal ettiği bildirildi.

11- UPI'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Par»tisi Lideri Kania, Parti Merkez Komitesi'ne tüm grevlerin, kışın ülkenin ekonomik güçlüğünün daha da artacağı gerekçesiyle yasaklanmasim bildirdi.

12- THA'nın Sapporo çıkışlı haberine göre; Japonya'nın Hokkaido adasının orta bölgesindeki Yubari'de bulunan/bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 42 maden işçisinin öldüğü, içlerinde kurtarma faaliyetlerine katılan görevlilerin de bulunduğu 51kişinin de kaybolduğu bildirildi.

18 Ekim 1981

1- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ile «1982 yılında Türkiyeekonomisi» konusunda yapılan röportaj Hürriyet'Gazetesi'nde yayınlandı.

2-Yüksek Hakem Kumulu Başkanı Naci Varlık, Cumhuriyet Gazetesi muhabirine yaptığısaçıklamada, «1980 yılının ikinci yarısındasona eren toplu sözleşmeler için uygulanmakta olan yüzde 75 veyüzde 70 zam oranının giderek düşürüleceğini» söyledi.

3- Öğretmenlerin tayin ve naki! yönetmeliği kapsamı genişletilerek, «Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim - öğretim hizmetleri Sınıfı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği» olarak yeniden düzenlendi.

4- Kayseri'de toplanan Üniversitelerarası Kurul, Prof. Altan Günalp'ın, «Öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında alacakları puanlara lise başarı puanının onda ikisinin eklenmesi» yolundaki önerisinireddederek, uygulamanın şimdiye kadar olduğu gibi sürdürülmesinikararlaştırdı.

5- İskenderun Körfezi'nde petrol bulunan EFE-1 kuyusunda 1700metre derinlikte «tuzlu su» çıktı. TPAO yetkilileri, kuyudan tuzlu suçıkmasına rağmen yapılan çalışmanın, bölgede «Basra Körfezi» niteliğinde kaliteli petrol bulunduğunu kanıtladığını belirttiler.

6- Eski Bayındırlık bakanlarından Şeraittin Elçi ile SefahattinKılıç hakkındaki iddiaları incelemek üzere kurulan soruşturma komisyonlarının çalışma süresi Millî Güvenlik Konseyi'nce 60'ar gün uzatıldı.

7- «Atatürk Türkiyesi» sempozyumu, New York'taki Türk Evi'ndeYapıldı.

8-Türkiye, bir kişinin ölümü bir kişinin yaralanmasına nedenolcın Paris Başkonsolosluğu baskını olayında yakalanan Ermenilerinduruşmasma «Müdahil» olarak katılma kararı aldı.

9- UPI'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği'ninjresmî yayın organı Pravda, ABD'yi «Sovyetler»in silah gücü hakkında yanlış bilgi vermekle suçladı.

10- Yunanistan'da yapılan genel seçimleri muhalefetteki AndrecrçHPapandreu'nun liderliğini yaptığı Pasok Partisi kazandı.

11- Polonya Komünist Partisi Genel Sekreteri Stainslavv Kania«Ülkedeki huzursuzluklara bir çözüm getiremediği» gerekçesiyle istifa etti. Başbakan General VVojciech Jaruzelski parti genel sekreterliğine atandı.

19 Ekim 1981

1-_ Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Millî Güvenlik Konseyi üyeleri, Başbakan Bülend Ulusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sertoülend Bingöl ve Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp üç gün sürecek Anadolu gezisine başladılar. Karakaya Barajı üzerine inşaedilecek demiryolu köprüsünün temelini attıktan sonra Malatya Vilayet binasında halka hitaben bir konuşma yapan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «2. Ordu Karargahı'nın 1983 yılında Malatya'ya kaydırılacağını» belirterek, «Sizlerin ve ülkenin huzuru için, huzurun devamı için ne yapılması lâzım geliyorsa hepsi yapılacaktır. Bugün asayiş bakımından Türkiye, dünyada sayılı ülkelerdendir. Bunundevamı için herşey yapılacaktır.» dedi. Konuşmasında Ermeni meselesine de değinen Evren, Malatya'dan Elazığ'a geçerek Vali ile görüştü ve ilin sorunları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'da da bir konuşma yapan Orgeneral Evren, «ÖzellikleAvrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'de yapılacak ilk seçimlerde 12Eylül öncesi parlamenter olan kişilerin de bu seçimlere katılmasınınsağlanması yolunda baskı yapıldığını, bu nedenle tüm siyasî partilerin feshedildiğini» söyledi.

2- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, 3. Türk Hukuk Kurultayı'ndayaptığı konuşmada, hukuk devriminin Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler arasında özel bir yeri olduğunu belirterek, «Hukuk devrimi statik değil dinamik bir yapıya sahiptir. Hedef ve temel ilkeleri saptırılmadan, değfşen toplum koşullarına ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlaracevap verecek her türlü yeni düzenlemelere açık olan bir devrimdir.» dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav da kurultayı açarkenyaptığı konuşmada, «Atatürk'ün başlattığı hukuk devriminin bugünhangi aşamaya eriştiğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu» kaydetti.

3- Mahrumiyet bölgelerinde görev alacak öğretim üyelerine 2 kati harcırah ödenmesini öngören Harcırah Yasası'ndaki değişikliğe''iŞkin yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Millî Güvenlik Konseyi'ne gönderildi.

4- Millî Tarım Fuarı Ankara'da açıldı.

5- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nce düzenlenç«Ulusal Eczacılık Kongresi» çalışmalarına başladı.

6- Millî Prodüktivite Merkezi ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından ortakdüzenlenen «İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği ve Türkiye»konulu seminer Ankara'da başladı.

7- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açık,lamada, Ege bölgesinde 9 cinayet işleyen 48 Dev-Yol militanının elegeçirildiği bildirildi. Öte yandan İskenderun'da da yasa dışı sol birörgüt militanı 45 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı.

MHP ve yan kuruluşları davasından çekilen 2 hakim üye ile ilgiilibelgeler ve dosyalar Askerî Yargıtay'a gönderildi.

8- Merkez Bankası'nın hesaplarını gözden geçirmek ve Türkiyeekonomisinin genel gidişine ilişkin verileri toplamak amacıyla 4 kişilik IMF heyeti Ankara'ya gelerek incelemelere başladı.

9- Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Emile cazimajou görevinde»alındı.

10- ABD'de bulunan Fransa Devlet Başkanı Mitterand'ın, ABDDışişleri Bakanı Alexander Haig ve Başkan Reagan ile görüşmelerde bulunduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İran Meclisi'nde Ali Ekber Haşimi Rafsancani tarafından okunan bir bildiri ileyeni Devlet Başkanı Ali Hamenei'nin, Başbakanlığa Dr. Ali Ekbebr Ve-

layeti'yi atadığı açıklandı.

12- UPI Ajansı'nın Ankara çıkışlı haberine göre; İran'ın dinî lideriAyetullah Humeyni yaptığı bir açıklama ile, İnsan Hakları Komisyonu'nu İran'ın iç işlerine karışmak ve İslam Devrimini yıkmakla suçladı ve kuruluşu «şeytanî örgüt» olarak niteledi.

13- UPI Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; AfganistanDevlet Başkan: Bnbrak Karmal Times gazetesine verdiği demeçte,

Amerika ile Çin'in, ülkesindeki komünizme karşı güçlere silah yarriımını durdurmaları halinde 85 bin Sovyet askerinin geri çekileceğini

ve 1 ay içinde Afganistan'ın kendi sorunlarına çözüm bulabileceğini»açıkladı.

14- UPI Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne seçilen Başbakan Jaruzelski, Bakanlar Kurulu'na parti üyesi olmayanlar ile Katoliklerin de alınacağını belirtti ve «Dayanışma Sendikası ile yakında başlatılacak görüşmelerin ulusal ekonomiyi girdiği çıkmazdan çıkarmayı başaracağınıumduklarını» söyledi.

15- AA'nın Kahire çıkışlı haberine göre, Mısır Savunma BakanıGeneral Ebu Gazala «Mayo» dergisine yaptığı açıklamasında 134askerin, «Aşırı dinci görüşleri taşıdıkları» gerekçesiyle ordudan çıkarılarak sivil göreve atandıklarını bildirdi.

20 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK üyeleri ve Başıbakan Bülend Ulusu, Güneydoğu gezilerinin ikinci gününde Siirt'inBatman ilçesinde düzenlenen «Vatan Sana Minnettardır-81» tatbikatını izledikten sonra petrol bölgesinde incelemelerde bulundular.

2- Birinci Ordu ve İstanbul Sikıyönetim Komutanı OrgeneralHaydar Saltık Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren adına Birineve İkinci Zırhlı Tugay Komutanlıklarına sancaklarını teslim etti.

3- İslam Ülkelerinin Tarım Bakanları düzeyindeki Gıda Güvenliçve Tarımsal Kalkınma İşbirliği Toplantısı Ankara'da başladı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, İslam ülkeleri arasında gıda ve tarım işbirliğine dayanan bireylem programı sunduktan sonra, «İnancımız odur ki, tarımsal alanda çeşitli ortak yatırımların geliştirilmesi ve Türkiye'nin potansiyelinden yararlanılması bütün İslam ülkelerinin refahına büyük katkılarda bulunacaktır.» dedi.

4- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sanayi, tarımjve hizmet sektöründe çalışanların kademe, unvan, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsayan «Meslek kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yasa tasarısı» Başbakanlık'a sunuldu.

5- Millî Eğitim Bakanlığı'nda Plan ve Prensipler Genel Müdürlü-,ğü bünyesinde bir İstatistik Şubesi kurulduğu bir genelge ile bildirildi.

6- Pamuk ve tütün ihracında alınmakta olan destekleme ve fiyatistikrar primleri Para ve Kredi Kurulu tarafından düşürüldü. Bunagöre Ege tipi pamukta istikrar primi kilogramda 20 liradan 15 liraya,Çukurova tipi pamukta 16 liradan 8 liraya düşürüldü.

7- Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Hilmi İşgüzar ve arkadaşlarının duruşmalarına Anayasa Mahkemesi'nde devam edildi. Öte

dan İşgüzar'ın tahliye istemi Mahkeme heyeti tarafından yenidenreddedildi.

8- 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluğu sahasında yapılan operasyonlarda Dev - Yol üyesi biri ölü, biri yaralı toplam18 militan yakalandı.

9- Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu toplantısında Türkiye'deki gelişmeler hakkında raportör Von Hassel'in yeniden bir raporhazırlamasını ve konunun aralık ayında ele alınmasını kararlaştırdı.

10- AP Ajansının Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Beyaz Saray'da kabul ettiği gazetecilere yaptığıaçıklamada bir soru üzerine «Eğer biz Sovyetleri onların ilk darbesinden sonra karşılık verme gücümüzün tahmin edemeyecekleri kadarbüyük olduğuna ikna edersek, savaş alanında çatışmaya girmektenkaçınırlar.» dedi.

11- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Mısır SavunmaBakanı Abdülhalim Ebu Gazala, VValt Street Journal gazetesine verdiği demeçte, çok sayıda Sovyet gemisinin Suriye birliklerini ve zırhlıtugayları taşımak üzere Suriye limanlarında bekletildiğini öne sürerek, «Bu birliklerin nereye gönderileceğini kimse bilmemektedir. Zırhlı tugaylar belki Ça.d'a belki de Mısır - Libya sınırına yerleştirileceklerdir. Bunun bir Sovyet planı olduğundan kuşku duymamak gerekir.»dedi.

12- Reuter Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Libya Dış İlişkiler Sekreteri Abdül Ati Übeydi, Trablus'taki Arap Büyükelçilerinibakanlığa davet ederek Libya ile Sudan arasındaki ilişkilere değindiVe «Libya'nın ne Sudan, ne de diğer komşu ülkelerin topraklarına ilişkin hiçbir isteği yoktur. Ancak bu ülkeler de dışardan müdahalelerekarşi çıkmaktadır. Libya bu ülkelerin halklarının kendi geleceklerinikendilerinin tayin etmelerini istemektedir.» dedi.

13- UPI Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendi-

ası lideri Lech Valesa Paris'de düzenlediği basın toplantısında, «Tüm

9Uclerin ve karar yetkisinin Silahlı Kuvvetler Komutanı Başbakan Ja-

ruzelsk'nin elinde toplanmasının Polonya'nın sorunlarını çozumlembüyük rol oynayacağını ve sendikanın ekonomik ve sosyal sorunlaçözümünde hükümete her türlü yardımı yapacağını» söyledi.

14- Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis Panlenik Sosyalist Hareket Partisi Başkanı Andreas Papandreu'yukümet kurması için Başbakan olarak görevlendirdi.

Secim sonuçlarının açıklanmasından sonra Eurovison'a bir demeç veren Papandreu, «Avrupa ile: yakın işbirliğini planladıklarını» söyledi. Amerikan TV'sine de bir demeç veren Papandreu, «Ülkedeki Amerkan üslerini Yunanistan'ın öteki ülkelerle ilişkileri açısındarfzararlı gördüklerini ve bu üsleri rtk fırsatta, kapatacaklarını» söyledi.

21 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Ker.arv Evren, Güneydoğu Anadojuezisinin son durağı olan Urfa'da 20. Mekanize Tugay bahçesindehalka hitaben yaptığı konuşmada, siyasî: partilerin kapatılması konusuna da değindi, «Zamanı geldiğinde demokratik parlamenter düzenemutlaka geçileceğini» belirterek, «Ancak size çok büyük görev düşür Seçeceğiniz kişileri ona göre seçin ki, bir daha Türkiye bu noktaya gelmesin.» dedi. Devlet Başkanı Evren ayrıca, yeni bir topraktarım reformu yasasının hazırlanarak Konsey gündemine alındığınıbildirerek, «Topraksız köylü kalmayacaktır.» şeklinde konuştu.

2- OECD Türkiye Konsorsiyum Başkanı Mr. Gebert ve OECDuzmanı Mr. Khun, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özalile görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin- 1982 yılında ihtiyaç duyduğuprogram kredisi ile bunun OECD tarafından sağlanabilecek kısmınınbelirlenmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

3- Türkiye'nin NATO savunması içindeki durumu ve ortaya çıkansorunlarla ilgili temaslar yapmak amacıyla Ankara'ya gelmiş od-anNATO Avrupa müttefik kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Sir P§terTerry, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet öztorun'lagörüştü.

4- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Yunan seçimlerinden spnraCumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «PASOK iktidarında Baîı'nın Türkiye'ye karşı dönük temel tutumunda bir değişikliğe yol açmayacağını» bildirdi.

5- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 21 - 24 ekim tarihleri arasında Kapadokya turiznru ve sorunları konusunda düzenlenen seminerde konuşan Turizm ve TanıtmaBakanı İlhan Evliyaoğlu, «Turizm eğitimi seferberliğini kısa süredeerı etkin biçimde tamamlama kararındayız.» dedi.

6- Maliye Bakanlığı, «Yasa gereğince izinlerini yenilemek ya daVeni izin almak için Bakanlığa başvuran borsa ve piyasa bankerlerine- işlemler tamamlandıktan sonra bir yıl ya da 9 ay süreli geçici ruhsat verileceğini» açıkladı.

7- 3. Türk Hukuk Kurultayı'nın son gününde «Laik hukuk ve deylet anlayışı» konulu bir bildiri sunan Prof. Muammer Aksoy, Türk toplumunun çağdaşlaştırılabilmesi için laik devlet anlayışının mutlakatirilmesi gerektiğini belirterek, «Laiklik devrimi Atatürk'ün Türk toplumuna yaptığı hizmetlerin tam bağımsızlık yanında en büyüğjhem devlet ve hukuk alanındaki devrimlerinin, hem de sosyal ve kültürel alandaki devrimlerin gerçek çekirdeğidir.» dedi.

8- CHP eski Genel Başkanı Bülent Eçevit'in, yabancı basma veridiği bir demeç nedeniyle Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'ncaifadesi alındı.

9- Mehmet Ali Ağca'mn İran'a kaçırılması olayına adı karışaraMuammer Çındıllı, tahliye edildi. Bu arada, 9'uncu Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nolu Askerî Mahkeme Savcısı, Ağca olayınınAnkara'deki MHP ve yan kuruluşları davası ile birleştirilmesini istedi,

10- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauft Denktaş, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'daki iktidar değişikliğive Kıbrıs konusunda, «Biz Papandreu'nun sorumluluk sandalyesineoturduktan sonra iyice etrafını görebileceği bir zamanı tanımanın en doğru ve barışçı yol olduğuna inanıyoruz.» dedi.

11- Basında yer alan bir habere göre; Federal Alman Parlamentosu ekonomik işbirliği komisyonu 1982 yılı için Türkiye'ye ekonomikyardımın dondurulmasını kararlaştırdı.

12- Basında yer alan bir habere göre; Bonn'da bir açıklamadabulunan Avrupa Konseyi Liberal Grup Başkanı FDP'Ii parlamenter Dr.Manfred Voliler, Türkiye'nin Konsey ile ilişkilerinde herhangi bir karara varılmasında aceleci davranılmamasını isteyerek, «Önemli olan Türkiye'nin Konsey'den çıkartılması değil, Türkiye'nin demokratik biraile topluluğu olan Avrupa Konseyi'ne dönüşüdür.» dedi.

13- Beyaz Saray Ulusal Savunma Komitesi üyesi TümgeneralSchvveitzer'in, Sovyetler Birliği'nin kara ve denizaltından atılan füzeler ile uzun menzilli bombardıman uçakları açısından üstün olduğunuaçıkladığı gerekçesiyle görevinden alınıp yerine Amerikalı JamesNonce'nin atandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- ABD'li General Robert Kings'in, sayıları 200 bine varan Ameaskerinin, Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu ve Basra Körfezi yörnde giriştiği askerî faaliyetleri engelleyebilmek için hazır durumla beklemekte olduğunu açıkladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Fransa ve Kanada dışında 13 NATO ülkesinin savunma bakanlarının katıldıkları «NATO Nükleer Planlama Grubu»nun, İskoçya'nınGleneagles kasabasında yapılan toplantısı sona erdi. Toplantıdansonra yapılan açıklamada, «Sovyet SS - 20 orta menzilli nükleer füzelerine karşı Avrupa'deki NATO ülkelerinde de 1983 yılına kadar572 adet ABD yapısı «Curise» ve «Pershing - 2» füzesi yerleştirilmesi, fakat aynı zamanda bu füzelerin karşılıklı sınırlandırılması içinSovyetler Birliği ile görüşmelerin başlatılması yolunda NATO tarafından daha önce alınan «Çifte karar»m desteklendiği» belirtildi.

16- Federal Almanya'nın Münih Kentinde dün gece polisle aşırısağcı bir grup arasında çıkan çatışmada iki tedhişçinin öldüğü, birtedhişçi ile bir polisin de ağır yaralandığı yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

17- Yunanistan'ın yeni sosyalist hükümeti, Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis önünde and içtikten sonra ilk toplatısım yaparken,Başbakan Andreas Papandreu bakanlara hitaben «Bu, bütün halkınhükümetidir ve halkı hayal kırıklığına uğratmayalım. Yeni bir Yunanistan ve değişiklik için elele verelim.» dedi.

18- REUTER Ajansı’nın Varşova çıkışlı haberine göre; GeneralWojcieoh Jaruzelski'nin Polonya Komünist Partisi'nin başına geçmesinden ve bundan böyle Dayanışma Sendikası'nın eylemlerine dahafazla göz yumulmayacağını açıklamasından bu yana ilk kez dün gece Dayanışma Sendikası yandaşları ile polis arasında çatışma çıktı.

19- Anadolu Ajansı'nın El Ayyun çıkışlı haberine göre; Güneybölgesi Komutanı General Ahmed Dlimi, El Ayyum'da yaptığı açıklamada, Fas Hava Kuvvetlerine mensup uçakların, pazartesi günü Motanya sınırı içinde bulunan Polisario gerillalarına ait mevzileri bombalandığını bildirdi.

22 Ekim 1981

1- MGK, Bedelli Askerlik Yasası'nda yapılan değişikliklerle ilgiliyasa tasarısını, KİT'lerde sözleşme ile yönetici çalıştırılabilmesiilişkin yasa tasarısı,bulundukları ilden başka bir ile. giden öğretin»üye ve yardımcılarına; ödenecek ders ücretlerinin yüzde 50 ile yüzde100 arttırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Tuzla Deniz Harp Okulu insaatinin tamamlanması, Türkiye ile İran arasındaki hudutların yeni.den işaretlenmesineyüşkin protokolün uygunluğuna dair kanun, Diyarbakır Tıp Fakültesi'ne 300 kişilik ilâve kadro verilmesi ve kadınsubay yetiştirilmek üzere okutulurken askerî öğrenciliklerine, son verilenlerin öğrencilikte, geçen başarılı sürelerinin Emekli Sandığı'ncborçlandırılmasına ilişkin yasa tasarılarını kabul etti.

2- Ankara'da, 22 ilin, valisinin de katıldığı Bakanlar-Kurulu toplantısmda konuşan Başbakan Bülend Ulusu, 1982 mairijyılı bütçesinde enflasyonun yizde 25 olarak öngörüldüğünü açıkladı, maaşve ücretlerin bu oran üzerinden hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

3- Maliye Bakanlığı yayınladığı'bir tebliğle ödünç para vermeişlerine ilişkin kanunca değşiklik yapdn kanun uyarıca," çalışmaizinlerini yenilemek üzere, süresi içinde 278 gerçek ve tüzel kişininbakanlığa başvurduğunu ve bu kuruluşlara Merkez Bankası'nca daha önce belirlenen çerçeve içinde ilan ve reklamları içr'Pn izin verileceğini açıkladı.

4- Ankara Alman Kültür Merkezi'nde Atatürk zamanında TürkAlman ilişkilerini gösteren belgesel bir serginin açılrşmda FederalAlmanya Büyükelçisi Oncken, «Devletlerarası ilişkilentçıkmaz sokak değildir, dedi.

5- Gazeteci Doğan Yukay, geçirdiği bir rahatsızlık-, sonucu öldö.

6- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, ftesedilenCHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Eeevifin yabanchcve yerli basına.verdiği bildirilen demeci nedeniyle. Sıkıyönetim 1 mımaralı AskerMahkemesi'nde dava açarak, 3 ay ile bir yıl arasında değişen hapiscezası ile cezalandırılmasını istedi.

7- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'a açtığı iki ayrıdavasında 13 kişinin ölümle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul'da Gen,ç Öncü ve Halkın Kurtuluşu adlı örgütlere üyeimak, çeşitli eylemlerde bulurajnaktatı sanık/ toplam 46 kişinin yargılanmasına 1. Ordu ye İstanbul Sıkıyönetim Kpmutanlığı Askerî Mahkernesi'nde başlandı.

Akdeniz yolcu gemisinde eje geçirilen,uyuşturucu madde ileilaili olarak 2'si gemici 5 kişi hakkında idam cezası istemiyle 4. ağırceza mahkemesinde yargılama başladı.

8- Birleşmiş Milletler Türkiye Daimî Temsilcisi Coşkun Kırca,Birleşmiş Milletler gündeminde yeralan «Diplomatların korunması»başlıklı maddenin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu'nun uluslararası terörizme karşı karar aldığını hatırlatarak,«Avustralya, Danimarka, İsviçre hükümetlerinin aldıkları etkin önlemleri ve kararlı tutumları örnek bir davranış olarak görmekteyiz.Ancak, 'müttefikimiz Fransa'nın ters bir tutum idinde olduğunu görüyoruz.» dedi.

9- Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Türkiye'ye kriedilerindondurulması yolundaki bir öneriyi kabul etti.

10- Federal Almanya'nın başkeati Bonn'da üç gündür devam edenTürk-Alman Karıina Eğitim Komisyon çalışmaları tamamlandı ve toplantılar sonucu, Türk çocuklarının yoğun buluncduğu orta dereceliokullarda Türkçe'nin birinci yabancı dil olarak okutulması konusundailke anlaşmasına varıldı.

11- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in görüşlerini içeren belgeBM özel Temsilcisi Hugo Gobi tarafından KTFD1 Başkanı Derîktaş'asunuldu. Denktaş, görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada,Gobi'nin söz konusu belgeyi pazarlık için sunmachğmı3söyledi ve «BuSürüşler konunun anayasa ve toprak sorunu ile ilgili kısımlarını kapsamaktadır ve iki tarafın konularda aynı görüşte olduğu ve birbirinden ayn oldukları noktaları yakınlaştırmak için orta yollar neler ola- görüşünü ele almaktadır.» dedi.

12- TASS Ajansı'nın verdiği bir habere göre; Sovyetler:) Birliğilet Başkanı Leonid Brejnev, bir konuşmasında, «Sovyetler Bir-

ligi, gelecek ay ABD ile başlatacağı görüşmelerinde iyiniyetin enlasını gösterecektir.» dedi.

13- UPI'nın Londra çıkışlı haberine göre; Birleşik Amerikavunma Bakanı Caspar VVeinberger, tüm Avrupalı müttefkilerininrülmemiş boyutlardaki Sovyet askerî tehditi karşısında sessiz kalma,lan halinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

14- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Hint Ok.yanusu'nda bulunan «America» adlı Amerikan uçak gemisi, SüveyşKanalı yoluyla Akdeniz'deki Amerikan 6. Filosu'na katılma emri aldı.

15- Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki çeşitli sorunların ele alınacağı Güney - Kuzey zirve toplantısı, Meksika'nın Cancun adasında başladı.

16- Londra'da yayınlanan «Financial Times» gazetesi SovyetlerBirliği'nin Batı'ya altın satışlarının son aylarda arttığını bildirdi.

17- AP Ajansı'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; dinleme servislerinin aldığı haberlere dayanan İsrail televizyonu dün akşam kurulan hava köprüsü sayesinde üç günden bu yana Suriye'den Libya'yaÖnemli miktarda askerî malzeme nakledildiğini haber verdi.

18- Basında yer alan haberlere göre; Pazar günü yapılan Yunanseçimlerinin kesin sonucu açıklandı ve sosyalist PASOK'un 172, tutucu Yeni Demokrasi Partisi'nin 115 ve Moskova çizgisindeki YunanKomünist Partisi'nin de 13 sandalye kazandığı bildirildi.

19- Yunanistan'ın yeni Sosyalist Başbakanı Andreas Papandreuile Kıbrıs Rum toplumu Lideri Spiros Kipriyanu arasında Kıbrıs sorununa ilişkin yeni politikanın saptanması konusundaki görüşmelerebaştandı.

20- Polonya'nın güney ucundaki 600 bin nüfuslu Wroclaw kentinde 1500 kadar sendikalının gösteriler yaptığı, bu arada ülkeninbazı bölgelerinde gösteri ve toplantıların yasaklandığı, belirsiz birsüre için alkollü içki satışının durdurulduğu yabancı ajanslar tarafm-jdan bildirildi.

23 Ekim 1981

1-Danışma Meclisi Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in

açış konuşması ile açıldı.

Orgeneral Evren konuşmasında «Şimdi çalışıma sırası, 12 Eylülaünü milletimiz önünde verdiğimiz sözün gereği olan, Türk toplumunavaraşır bir Anayasa ve Partiler Kanunu ile Seçim Kanununu hazırlamayı ve bunlara paralel hukukî düzenlemeler yapmayı müteakip, insanhak ve hürriyetlerine saygılı millî dayanışma içinde sosyal adaleti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun huzur, güven ve refahını ön plandatutan demokratik laik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı sağlam birdevlet yapısını oluşturmaya gelmiş bulunmaktadır.» dedi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Birleşmiş MilletlerTeşkilâtı'nın 36. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, «Devletler arasındaki ilişkileri tehdit eden bir nitelik kazanan uluslararasıterörizm konusunda Birleşmiş Milletler'in etkin tedbirler almasını»istedi.

3- Antalya'da yapılan 20. Ford ve 12. Anadol Bayiler Toplantısında bir konuşma yapan Koç Holding İdare Meclisi Başkan VekiliRahmi Koç, «Türkiye'nin sanayileşme politikasında yön ve felsefedeğiştirmesi gerektiğini» belirterek, «Herşeyi yapmak yerine en avantajlı ürünleri yapmak yoluna girmemiz icap ettiğini» söyledi.

4- Arap - Türk Bankası Ankara şubesi düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

5- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numralı Askerî Mahkemesi'nde, feshedilen MHP ve yan kuruluşlarının duruşması sırasında«Askerî Savcıya hakaret ettiği» gerekçesiyle Alpaslan Türkeş hakkında dava açıldı.

6- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü kutlama faaliyetleriçerçevesinde Belçika ve Hindistan'da konferanslar düzenlendi.

7- ABD Senatosu 1981 yılı dış yardım tasarısını onayladı.

8- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek El Ahram gazetesiniverdiği demeçte, «Enver Sedat'ı öldürenlerin amaçlarının ülkedekbütün siyasî ve askerî liderleri öldürmek olduğunu» belirtti ve «Burdan sonra Mısır'da İran'da olduğu gibi bir İslam Cumhuriyeti kurmcistiyorlardı.» dedi.

9- Polonya Hükümeti'nin, Dayanışma Sendikası'na önemli ekenomik ve sosyal konularda ortak çözüm aramak amacıyla bir koalisyon hükümeti kurulmasını önerdiği yabancı ajanslar tarafımdan bildirildi.

24 Ekim 1981

__ Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 7 yasa ResmîGazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile Ankara Sanayi odası'nca Sincan'da kurulması planlanan Ankara Organize Sanayi bölgesinin temeli Başbakan Yardımcısı Turgut Özal tarafındanatıldı. Temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten de katıldı.

2- ME- SA tarafından Sincan yakınlarındaki Yenikent kasabasında gerçekleştirilen Çelik İnşaat Kalıbı Fabrikası törenle hizmeteaçıldı.

3- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna kanlı bir baskın düzenleyen 4 Ermeni teröristin serbest bırakılmasını isteyen 150 - 200 kişilik bir grup Paris'de bir yürüyüş yaptı.

4- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı Pakistan'a 40 adet gelişmiş F-16 tipi savaş uçağısatma önerisini Kongre'ye sundu.

5- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da 126 kişinin daha tutuklandığı bildirildi. Buna göre; Başkan Enver Sedat'ınölümünden bu yana tutuklananların sayısı 356'ya ulaştı.

6- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin İtalya Haber Programı'naverdiği demeçte, «Sudan lideri Numeyri'nin günlerinin sayılı olduğunu» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

7- AP Ajansı'nın İslamabad çıkışlı haberine göre; Afganistan'dayönetime karşı olan direnişçilerin bir Sovyet danışmanını kaçırarakrehine tuttukları açıklandı. Yapılan açıklamada danışmanın serbest

bırakılması için Babrak Karmal yönetiminin elinde bulunan 50 direnişiçinin geri verilmesinin istendiği belirtildi.

8- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya hükülmet sözcüsü Jerry Urban TV'de yaptığı açıklamada, «Ekonomik gerjjlemenin ve ayaklanmaların durdurulması için olaylı yörelere özeliaskerî birliklerin gönderileceğini» belirterek, «Düşmek üzere olan bir?devlet kendisini kurtarmak için bütün gerekli önlemleri almak zorun-1dadır.» dedi.

9- Meksika'nın Cancun Adası'nda yapılan, kalkınmış ve kal-

kınmakta olan ülkeler arasındaki çeşitli sorunların görüşüldüğü Kuzey-Güney zirve toplantısında liderler «Durumun dünya çapında elealınmasını» kararlaştırdılar.

25 Ekim 1981

__ Başbakan Yardımcısı Turgut Özal Valiliklere gönderdiği genel«1982 yılı yatırım programının 28 ana nokta halinde belirlendiğini» ve «1982 yılında enflasyon hızını yavaşlatıcı, ihracatı, üretimive istihdamı arttırıcı yatırımlara yer verileceğini, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu önemini kaybeden projelerin yatırım listesinden çıkarılacağını» bildirdi.

1- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada «Kurulumuzun elinde süresi 1980 yılınınikinci yarısında dolmuş toplu sözleşmeler bulunmaktadır. Yeni yılagirerken 1980 yılına ait hiçbir toplu sözleşme yenilenmemiş durumdakalmayacaktır.» dedi.

2- Yerli ve yabancı birçok bilim adamının da katıldığı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nce düzenlenen «Atatürkve Zamanı» konulu seminer çalışmalarını tamamladı.

3- Roma'daki Türk Büyükelçiliğinde görevli Konsolosluk İkinciKatibi Gökberk Erğenekon, Roma'da uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olaydan bir süre sonra Paris'te AFP bürosuna telefon eden kimliğini açıklamayan bir kişi «ASALA'ya bağlı 24 Eylül 1981 intihar komando üyelerinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra sağ olarak üslerine döndüklerini» bildirdi.

4- IMF Türkiye Masası Başkanı Peter Hail başkanlığında üst dü2eYde bir heyet görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

5- Türkiye - Norveç Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı Norvec'in başkenti Oslo'da başladı.

6- THA'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır. Devlet BaşkcHüsnü Mübarek Meksika TV'sine verdiği demeçte, «Mısır'ın Libya ya da herhangi bir Arap ülkesi ile savaşmak niyetinde olmadığırAWACS'larm sadece barışı sağlamak için Mısır'da bulunduğunusöyledi.

7- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Polonya Hükümetinin Dayanışma Sendikası'nın genel grev kararma karşı olarakymladığı bildiride, «Ülkenin çok çetin ekonomik koşullar altında bulunduğu bu dönemde grevlerin sabotaj anlamına geldiği» öne sürüldüve anarşinin hiçbir ülkede hoşgörü iie karşılanmadığı belirtildi.

26 Ekim 1981

1- ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre; Hükümet, 25 yılınıdolduran devlet memurlarının emekliliğini öngören bir tasarı hazırlayarak Millî Güvenlik Konseyi'ne sundu.

2- UBA'nın bir haberine göre; Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Yılmaz Güney'in İsviçre'de olduğunun tahmin edildiğini belirterek, «Yılmaz Güney, siyasî suçlu olmadığı için Türkiye'ye iade edilmesigerekir.» dedi.

3- Yargıtay, zimmete geçirilen paranın, sanığın sorguya çekilmesinden önce ödendiği tesbit edildiğinde, cezasının yarı yarıya düşürülmesi gerektiğine karar verdi.

4- Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eski MHP Genel Başkanı AlparslanTürkeş hakkında Merzifon 8ulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 3 aylıkhapis cezasını «usul» yönünden bozdu.

5- Maliye Bakanlığı, doktorlarla ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak Başbakanlık'a sundu.

6- Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Türkan Akyol, Üniversitelerarası Kurul'un almış olduğu bir kararı mektupla Devlet Başkanlığı'na iletti.

7- Her ilden seçilen başarılı köy muhtarları Ankara'ya geldi.

8- Her yıl tekrarlanan Hava Savunma Tatbikatı'nın bu yıl HavaGözetleme Tatbikatı ile birleştirilerek icra edildiği ve Karadeniz,Ege Denizi ve Akdeniz uluslararası deniz ve hava sahasını da kapsayacak şekilde tatbikatın bütün Türkiye çapında gerçekleştirildiğiaçıklandı.

9- Türk - İş Yönetim Kurulu Genel Başkan İbrahim Denizçiera?kanlığmda toplandı. Denizçier, toplantıyı açarken yaptığı konuş-

moda, işçilerin devletten 12 milyar civarında alacağının bulunduğunü belirtti.

10- Tercüman Gazetesi ikinci bir emre kadar İstanbul Sıkıyortim Komutanlığı'nın emri ile kapatıldı.

11- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan operasyon!,da sol örgüt üyesi 160 militan yakalandı. İzmir'de THKP-C ML «Kasabahlar Grubu»nu oluşturan 17 teröristin duruşmasına başlandıaskerî savcı 4 kişiyi öldüren 9 kişiyi de yaralayan, çeşitli silahlı ey-,lemlerin sanığı teröristlerden dördü hakkında ölüm, diğerler için de 5'ile 15 yıl arasında tıapis cezası istedi.

12- İsviçre'nin Lozan kentinde başlayan Dünya Anayasa Mckemeleri Toplantısı'na Anayasa Mahkemesi Başkanı Şevket MüftügHbaşkanlığında bir heyet katıldı.

13- Federal Almanya'nın Türkiye'ye karşı 5 ekim 1980 tarihindenitibaren uygulamaya başladığı «vize» zorunluluğu ile ilgili görüşmelerBonn'da Türk - Alman heyetleri arasında başladı.

14- AP Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Yunanistan'ın)yeni sosyalist Başbakanı Andreas Papandreu, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, Yunanistan'ın NATO içinde kalıp kalmamasının ve ülkedeki Amerikan askerî üslerinin statülerinin, yapılacakgörüşmelerden sonra belli olacağını bildirerek, «Amerikan hükümetişunu anlamalıdır, artık Yunanistan'ın başında görevinin herşeydenönce Yunan halkının çıkarlarını korumak olduğunun bilincinde olanbir hükümet vardır.» dedi. Papandreu ayrıca, «NATO, bizi tehdit edenmüttefikimiz Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmıyor.» şeklinde ko-^nuştu.

15-Anadolu Ajansı'nın Ascoli Piceno çıkışlı haberine göre; Papa HJean Paul'o geçtiğimiz 12 Mayıs'ta suikast girişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca'nın Ascolipiceno yakınlarında tutuklu bulundüğü Marino Del Teroronto Cezaevi'nde açlık grevine başladığı haber verildi.

16- Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesçu Federal Almanyayınlanan «Frankfurter Rundshau» Gazetesi'ne verdiği demeçte,karşısında,<ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli nükleer silah yerleştirmemesiSovyetler Birliği'nin, Avrupa'deki füzelerini geri çekmesini» istedi.

__ Polonya'nın çeşitli kentlerinde 27C bini aşkın işçi, Dayanışmagendikası'nın genel grev çağrısına bir gün kala greve başladı.

Öte yandan Polonya'da gıda maddeleri darlığı ve yüksek fiyat politikasının yol açtığı gergin havanın neden olabileceği çatışmaları önlemek üzere askerlerden oluşan özel güvenlik birliklerinin. Polonya'nın 2000 kasabasmda göreve başladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 67 ilden seçilen Başarılı köy muhtarlarına hitaben yaptığı konuşmada, «Yönetimin birkolu olan ve devletten maaş alan muhtarların, birer yönetici gibi, ta.yinen atanmasında bazı faydalar vardır zannediyorum. Tabii bu düşünmeye değer.» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Yunanistan Başbakanı Andreas Pg.pandreu'nun Amerikan ABC televizyonuna verdiği bir demeçte, «Türkiye bizi tehdit ediyor» şeklinde kullandığı ifade üzerine Ankara'dayaptığı açıklamada, Papandreu'nun iddialarını, «Peşin hükümlü vemesnetsiz» olarak değerlendirdi.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da bulunan bazı yabancıbasın mensupları ile yaptığı toplantıda, Danışma Meclisi'nin açılmasının Türkiye'de Demokrasinin yaşayabileceği- bir ortamın yerleştirilmesinde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, «Türkiye, gerçek bir parlamenter demokratik düzene Türk milletine yakışır, benliğine en uygun yönetim tarzı olduğu için geçecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın» dedi ve «Avrupalı dostlarımız bizi anlamalarıiçin biraz daha gayret göstermelidirler.» şeklinde konuştu.

4- İngiltere'de yayınlanan Guardian Gazetesine bir demeç veren :Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «Türkiye'nin ekonomik durumugeliştikçe, Avrupa'nın Türkiye'de demokrasiye dönülene kadar yardımı kesme tehditleri gitgide daha az etkili olacaktır.» dedi.

5- Danışma Meclisi Başkanlığı'na ikinci turda 67 oy ile eskibakanlardan Sadi Irmak seçildi. Diğer adaylardan Mustafa Aysanikinci turda 57, Namık Kemal Yolga ise 34 oy aldı. Başkanvekilliklerinede Vefik Kitapçıgil 123, Fenni İslimyeli ise 88 oy alarak birinci turdaseçildiler.

6- Garantisiz ticarî borçların tasfiyesi ile ilgili olarak alacaKHlara tanınan alternatif seçme süresi bu yılın sonuna kadar uzatıldı-

7- Basında yer alan bir habere göre; bankalardaki toplamduat 2 ekim tarihinde 1 trilyon 122 milyar 600 milyon liraya ulaştı

8-TRT Yönetim Kurulu 1 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak

televizyonda yayınlanan reklamlardan alınacak ücretlerin yüz-

de 25 radyo reklamlarından alınacak ücretlerin ise yüzde 50 olarak

alınmasını, ayrıca televizyonda yayınlanacak reklamların günlük 21

dakika ile sınırlandırılmasını kararlaştırdı.

9-Akajans'ın bildirdiğine göre; Türkiye, Roma'da meydana gelen son Ermeni saldırısından sonra, dünya çapında uygulamakta olduğu propagandayı daha da etkili bir duruma getirme kararı aldı.

10- İkinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, Kayseri Ülkü Ocakları Derneği, Ülkücü kültür dernekleri mensuplarıolan 154 sanık hakkında açtığı davada, sanıklardan 26'sı hakkındaölüm, diğerleri hakkında da 7 yıldan 36 yıla kadar çeşitli ağır hapiscezaları verilmesini istedi. Öte yandan Balıkesir ve Denizli'ye bağlıilçelerde faaliyet gösteren yasa dışı THKP-C Balıkesir Devrimci Halkın Öncüleri örgütüne mensup 20 sanık hakkında ölüm cezası, 13sanık için de 5 -13 yıl arasında hapis cezası istendi.

11- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili olarak İstanbul bölgesi olaylarını içeren dava, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nca sürdürülen soruşturma sonunda 1 No'lu Askerî Mahkeme'yeaçıldı. Davada, 45 sanıktan 20'si hakkında ölüm cezası istendi.

12- Basında yer alan haberlere göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiüği 2. Katibi Gökberk Ergenekon'a yapılan suikast girişiminin soruşturmasını sürdüren Roma polisi, bu arada Mehmet Ali Ağca dosyasını da konuyla ilgilî olarak yeniden açtı.

13- Yunanistan'ın yeni Sosyalist Başbakanı Andreas Papandreu,NATO günü nedeniyle Kıbrıs TV'sine verdiği ayrı ayrı demeçlerinde,NATO'nun Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı savunmasız bıraktığını önesürdü ve «Yunanistan'ın NATO'ya üyeliğinin devamı isteniyorsa savunmasının güçledirilmesi gerekir.» dedi.

14- ABD Savuma Bakanlığı'nın Kongre'ye yaptığı bir duyuruda6 milyon dolar değennde 20 adet «M-60» tankı, destek donatımı ve

yedek parçanın Sudan'a verileceğini bildirirken, Fransa'nın da C«Lhafif silahlar göndermeye başladığı yabancı ajanslar tarafından tyıdirildi.

15- DPA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya,

ile nükleer enerjinin barışçı kullanımı amacıyla bir anlaşma imzaladı.

16- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır hükümetininyarı resmî yayın organı El Ahram Gazetesi, aşırı dinci 30 kişinin dahatutuklandığını, bunların Sedat'ın öldürülmesinden sonra hükümetekarşı eylemlerden sorumlu tutulduklarını açıkladı. Son tutuklamalarla Enver Sedat'ın öldürülmesinden bu yana tutuklananların sayısı427'ye ulaştı.

17- Dayanışma Sendikası'nın «Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize ortak çözüm bulmak amacıyla Dayanışma - Hükümet ortakkomisyonunun faaliyete geçmesi halinde genel grevin ve halen uygulanmakta olan grevlerin kaldırılacağı» koşuluna karşılık PolonyaHükümeti ve parti liderlerinin ortak bir bildiri yayınlayarak, «Eylemeeylemle karşılık verilecektir.» şeklinde bir açıklama yaptıkları yabancaajanslar tarafından bildirildi.

18- AP Ajansı'nın Helsinki çıkışlı haberine göre; 1956 yılındanberi Finlandiya Devlet Başkanlığı görevini sürdüren Urho Kekkonen'sağlık nedenleri ile görevinden istifa etti.

28 Ekim 1981

___ Cumhuriyetin ilânının 58. yıldönümü tüm yurtta, Kıbrıs Türkdere Devleti'nde ve dış temsilciliklerimizde kutlanmaya başlandı.

__ Danışma Meclisi toplantısında Meclis içtüzüğünü hazırlamak

üzere İçtüzük Geçici Komisyonu oluşturuldu.

1- Askerî Yargıtay Birinci Dairesi, MHP ve yan kuruluşlarıyla

ilgili davada Duruşma Hakimi Kıdemli Binbaşı Vural Özenirler ile Hâkim Üye Hava Hakim Yüzbaşı Ali Fahir Kayacan'ın davadan çekilmenedenlerini yerinde bulmadı ve çekilme kararını reddetti.

2- Sayıştay'da boş bulunan daire başkanlıkları için seçimler ya-

3- «Türk - İş Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, «Çalışma hayatını yeniden belirleyen yasaların Millî Güvenlik Konseyi'nce biran önce çıkarılması, asgarî geçim indiriminin asgarî ücret düzeyinde ve vergiden muaf olarak gerçekleştirilmesi» istendi ve «Yüksek Hakem Kurulu çalışmalarında görülen aksaklıklarındüzeltilmesi için hükümetle temas etmek üzere İcra Kurulu'nun görevlendirildiği» belirtildi.

4- Ordu eski senatörlerinden Selahattin Acar Ankara'da bir işyerinde ölü olarak bulundu.

5- Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaokullar ve Orta ÖğretimKurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

6- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Yunanistan'ln yeni Başbakanı Andreas Papandreu, Yunan halkına yayınladığı mesajda «Kıbrıs'ı Yunanistan'ın ulusal topraklarının bir bölümü» ola-

göstererek, «Ulusal topraklarımızın bir bölümü yabancı askerlerinaltında bulunmaya devam etmektedir.» dedi.

7- UPI Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; ABD SavunmaBakanı Caspar Weinberger Yunanistan'ın, NATO'dan çekilmesiylegül olarak yaptığı açıklamada, «Yunanistanın çekilmesi güney nadında büyük ve önemli bir kayba yol açar. Papandreu'dan bu kararını geri almasını istiyor ve bekliyoruz. Aksi halde yeni önlemler almak zorunda kalacağız.» dedi.

8- THA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; resmî biriçin Moskova'da bulunan Kuzey Yemen Devlet Başkanı AliSaleh onuruna düzenlenen davette bir konuşma yapan SovyetlerBirliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev. «ABD ile İsrail arasındaki bustratejik işbirliği Araplara felaket, dehşet ve kan saçmaktadır. ABDile İsral'in ortak siyaseti bölge ülkelerinin, özellikle de Libya'nın gü.venliğini tehdit etmektedir.» dedi.

9- AA'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetlerine ait bir denizaltının İsveç'in Karlskrona limanı yakınlarında karaya oturduğu yetkililerce açıklandı.

10- Polonya'da Dayanışma Sendikası üyesi bir kısım işçinin saatlik genel uyarı grevi yaptıkları, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

29 Ekim 1981

1- Cumhuriyetin 58. yıldönümü tüm yurtta, dış temsilciliklerimiz-

ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde törenlerle kutlandı.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Cumhuriyet Bayramı dovısıylo Ankara Şehir Hipodromunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, «Bütün vatandaşların rejime sahip çıkması gerektiğini»belirterek, «Atatürk ilkeleri üzerinde bina edilen Türkiye Cumhuriyetidevleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de bütün ulusun 'Tek millet tek devlet' ilkesine bağlı kalması suretiyle devam edecek veonu hiçbir güç bölüp parçalayamayacaktır.» dedi.

2- Ankara'da Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki Atatürkbüstünün açılışı dolayısıyla düzenlenen bir törende konuşma yapanKöyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney, «Cumhuriyet idaresinin köylere dönük pek çok hizmetlerine rağmen Türkiye genelinde,köylerimizin büyük sorunları ağırlıklarını hala muhafaza etmektedir.»dedi.

3- Danışma Meclisi İçtüzük Komisyonu toplantısında başkanlığaNecip Bilge, sözcülüğe İsmail Arar, katipliğe de Kazım öztürk getirildi.

4- Askerî Yargıtay Ankara Yol - İş Sendikası'nın kapatılması ileilgili kararı esastan bozdu.

5- Türk - Alman heyetleri arasında Bonn'da yapılan vize görüşmelerinden sonra yayınlanan ortak bildirde, «Toplantıların dostanebir hava içinde yürütüldüğü ve işlemlerin basitleşitirilebilmesi'Cin alınması gereken önlemlerin gözden geçirildiği» belirtildi ve"Görüşmelere 1982 yılı başlarında Ankara'da devam edilmesi» kararlaştırıldı.

6- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu Le Monde gazetesine verdiği demeçte NATO ile ilgili olarak, «Avrupanın iki düşman

kampa bölünmesi, hiçbir katkıda bulunmak istemediğimiz silahlanmayarışının baş nedenidir. Doğu Akdenizde başka bir NATO üyesi Tür-

ye ise,Yunanistan'ı tehdit etmektedir. NATO, sadece doğu sınırımızı

garantiye almaktan kaçınmakla kalmamakta, fakat Ankara’ya nisbetsiz ölçüler içinde askeri yardım yapmaktadır. Bu yardım Ege denizin’de kuvvetler dengesini değiştirebilir. Bu eşitsizlik devam ettiği sürece NATO ile aramızda bir mesafe bırakmak zorundayız, dedi.

7- Yunanistan'ın Kıbrıs'a asker çıkaracağına ilişkin Rum basının,da çıkan haber üzerine bir açıklama yapan KTFD Başkanı Rauf Denk.taş, «Kıbrıs bugüne kadar Yunan toprağı olmamıştır ve biz var oldukça Türkiye varoldukça Atatürk'ün izinde yürüdüğümüz sürece deYunan olmayacaktır. Dünyanın da bunu böyle bilmesi gerekir.» dedi

8- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; AmerikanSenatosu Genel Kurulu, erken uyan sistemleriyle donatılmış olanAWACS'ların Suudi Arabstan'a satılmasını öngören tasarıyı kabuletti.

9- AP Ajansının Stockholm çıkışlı haberine göre; Sovyet DenizKuvvetlerine ait bir denizaltının Karlskrona limanı yakınlarında yasakbölgede karaya oturmasını İsveç Dışişleri Bakanlığı protesto etti.

10- ANKA Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran Meclisi,Devlet Başkanı Ali Hameney'in Dışişleri Bakanı Musevi'nin başbakanlığa atanması yolundaki kararını onayladı.

30 Ekim 1981

1- Cumhuriyetin ilanının 58. yııldönümü nedeniyle Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, iki kabul resmi verdi.

2- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberine göre; Millî Güvenlik

Konseyi Tarım Komisyonu, Toprak ve Tarım Reformu'nun «kısa dönem», «orta dönem» ve «uzun dönem» olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmesini önerdi.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmakve Başkanlık Divam'nın üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

4- Bakanlar Kurulu kok ve sömikok ithalatına izin verdi.

5- Ankara Üniversitesi 1981 -1982 öğretim yılı düzenlenen bir törenle açıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkan Akyol, yaptığı açış konuşmasında, «Ülkenin geleceği ve' yararı açısından en iyibir üniversite ve yüksek öğrenim kanununun bekleyişi içinde olduklarını» söyledi ve «İdarî özerklik hiçbir zaman devletin denetim ve gözetiminden kaçmak, devletin gözetim ve denetiminin dışında kalmakanlamını da taşımaz.» dedi.

6- Basında yer alan bir habere göre; Dışişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede, Libya'deki nakit darlığının geçici olduğu, Türkişadamlarının bazı güçlükleri aştıktan sonra Libya pazarına dahagüvenle yerleşebilecekleri açıklandı.

7- 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'ncasol bir örgüte mensup 96 militan hakkında dava açıldı.

8- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Federal Alman Savunma Bakanı Hans Apel'in «Askerlik çağına gelmiş yabancıları da silah altınaalmayı düşündükleri» yolundaki açıklaması üzerine Millî SavunmaBakanlığı yetkilleri, «Türk vatandaşlarının yabancı bir ülke ordusunda hizmet vermelerinin mümkün olmadığını» bildirdiler.

9- ABD Başkanı Ronald Reagan, Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği mesajda Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerini sundu ve «İki ülke arasında ilerisi için, eniyi yakın ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini arzuladığını» belirtti.

10- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fahir Alaçam'ı makamına davet ederek kendisine.Türk Hükümeti'ne iletilmek üzere resmen ve sözlü olarak bir mesajverdi. Papandreu daha sonra gazetecilerle yaptığı görüşmede. Büyükelçi Alaçam'la yaptığı görüşmede Türk Hükümeti'ne barış mesajı gönderdiğini söyledi.

11- Milliyet Gazetesi muhabirinin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Walter J. Stoessel ile Washingtpn'da yaptığı görüşmede sorduğu, «Papandreu'nun geçen hafta sonu ABC televizyonuna demecinde,Yunanistan'ın ABD'den Türkiye'ye karşı garantiler isteyeceği yolundaki açıklaması üzerine ne düşündüğü ve ABD'nin böyle bir güvenceverip vermeyeceği» sorusuna verdiği yanıtta Stoessel, «Bu konudageçmişte yapılanların ötesinde yeni bir şey- yapmaya hazır değiliz.»dedi.

12-Akajans'ın Brüksel çıkışlı bir haberine göre; Brüksel'de yayınlanan «Le Soir» gazetesi, Belçika'da yakalanan 4 Alman uyruklusağcı teröristin, geçenlerde Anverst'teki yahudi mahallesine atılanbombaların sanıkları olabileceğini belirttikten sonra, «Kara Enternasyonal» adı verilen ve Anvers'te faaliyet gösteren aşırı Türk sağcılarıyla, Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın

ilişki içinde olduğunu ileri sürdü.

13- Petrol Üreten Ülkeler Örgütü OPEC üyesi 13 ülkeden 12'siCenevre'de yaptığı toplantıda, uyguladıkları fiyatı 2 ilâ 3 dolar arasında düşürdü. Ancak Suudi Arabistan varil fiyatını iki dolar birdenarttırdı.

14- ABD'nin Philadelphia şehrinin Belediye Başkanı VVİlHarnGreen, 29 Ekim 1981 günü resmî bir bildiri yayınlayarak Philadelphia'da Atatürk Günü itan etti.

15- AP Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; İspanya'nıniTO'ya üye olmasını öngören yasa tasarısı 350 üyeli temsilcilerdişinde 146'ya karşı 186 oyla kabu! edildi.

__ UPI'nin Kahire çıkışlı haberine göre; yarı resmî EI-Ahram ga-

tesi, aşın dinci gruba mensup 553 kişinin tutuklandığını bildirdi.

__ Polonya'da bağımsız Dayanışma Sendikası'nın. üyelerine

arevlere son vermeleri için bir çağrıda bulunduğu yabancı ajanslartarafından bildirildi.

16- AP Ajansı'nın San Jose çıkışlı haberine göre; Nikaragua'dekiSandinista yönetimine karşı 7 hava korsanı, Kosta Rika Havayollan'na ait bir yolcu uçağını 17 yolcusu ile birlikte başkent San Jose'yekaçırarak, tutuklu bulunan 7 arkadaşlarının serbest bırakılmalarını istedi, korsanların isteği Nikaragua tarafından kabul edildi.

31 Ekim 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ABD BaşkanıReagan'ın kutlama mesajında verdiği yanıtta «ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler savunduğumuz idealler yararına gelişmeyeedecek.» dedi.

2- Millî Güvenlik Konseyi, bazı maddelerinde değişiklik yapı|.ması için yüksek öğrenim yasa tasarısını komisyona iade etti. Basında yer alan haberlerde, üzerinde değişiklik düşünülen maddeler arasında rotasyon süresi, rektör seçimi gibi konuların da bulunduğubildirildi.

3- Organ nakli konusunda değişiklik öngören yasa tasarısı MGK'yesunuldu.

4- Atatürk Orman Çiftliği'nin süt fabrikası ürünlerine yüzde 20ile yüzde 11 arasında zam yapıldı. Öte yandan Sümerbank Genel Müdürü Şükrü Akgüngör, «Sümerbank'ın ürettiği mamullerde yüzde 18indirim yapılacağını» söyledi.

5- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, iki Türk işadamına ait 6700 gros tonluk Marianne isimli gemiye, 30 Türk denizcisinin el koyduğu bildirildi.

6- Basında yer alan bir habere göre; bankalardaki toplam mevduat eylül itibariyle yüzde 45.9 oranında artış göstererek 1 trilyon87 milyar 400 milyon liraya ulaştı.

7- 9. Kolordu Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada,9. Kolordu sorumluluk bölgesinde yasa dışı Dev-Yol üyesi 12 teröristile 4 hücre evi ortaya çıkarıldı.

8- Fransa Devlet Başkanı François Mitterand Türkiye Cumhur»yetinin kuruluşunun 58. yıldönümü nedeniyle Devlet Başkanı Örgenerai Kenan Evren'e bir kutlama mesajı gönderdi.

9-Yunan Başbakanı Papandreu'nun, Türkiye Büyükelçisi FahirAlaçam'la yaptığı görüşme ve bununla ilgili açıklamalarına dair gaçilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nazmi

Akıman, «Bu görüşü memnunlukla karşıladıklarını» söyledi ve «Yuistan Başbakam'mn dün büyükelçimize söylediklerini dikkatli bir

derlendirmeden geçireceğimiz tabiidir. İyiniyetler, uygulama alageçtikçe, sorunlarımızın çözümünü kolaylaştırır.» dedi.

10- Basında yer alan bir habere göre; terörist eylemlerine katılıp,Federal Almanya'ya kaçtıktan sonra, bu ülkede yakalanarak tutuklanan sağ eylemci Necati Şahin'in yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesi kesinleşti.

11- Fransa'nın Türk yurttaşlarına vize uygulamasıyla ilgili görüşmeler Paris'te yapıldı. Görüşmede, Fransa heyeti, Türk vatandaşlarının oturma ve çalışma süresini uzatırken, vizenin bu işlem sırasındaverilmesi yolunda kolaylık sağlamayı kabul etti.

12- DPA'nın Hamburg çıkışlı haberinde, Federal Almanya'nın ülKeye yabancı işçilerin girişinin yavaşlaması için sert önlemler almayıplanladığı bildirildi.

13- REUTER Ajansı'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği'nin Stockholm Büyükelçisi Mihail Yakovlsv, dün gece İsveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Leif Leifland'ı ziyaret etti ve hükümetinin denizaltı olayından «teessür duyduğunu» bildirdi.

14- REUTER Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır polisi,son iki tgün içinde 34 aşırı dinciyi daha tutukladı ve toplam tutuklusayısı 587'ye ulaştı.

15- Petrol ihracatçısı 4 Arap ülkesi Suudi Arabistan, Kuveyt, Irakve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin Taif'teki toplantısında, 10Yoksul Afrika ülkesine yaklaşık 25 milyar Türk lirası tutarında acilVardım kararı alındığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- Anadolu Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonyaarlamentosu, tüm grevlerin derhal durdurulmasını öngören bir hürmet teskeresini oybirliğiyle kabul etti. Parlamento, bu çağrıyaulak aşılmadığı takdirde, hükümete gerekeni yapması için bütün yaal Yetkileri tanıyacağını da bildirdi.