09.11.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1981

1 Kasım 1981

1- Türkiye 2. İktisat Kongresi'ni açacak olan Devlet Başkanıeneral Kenan Evren, yanında Millî Güvenlik Konseyi üyesi ve Ha«Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Başbakan Bü-

lend Ulusu, Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken ve Prof. Afet

İnan olduğu halde İzmir'e gitti.

2- Hükümet Danıştay Yasası'nda değişiklik öngören bir tasarıhazırlaydık Millî Güvenlik Konseyi'ne sundu.

3- Devlet Personel Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısı,Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek Millî Güvenlik Konseyi'nesunuldu.

4- Hatay eski Senatörü Mehmet Sönmez, Sosya! Güvenlik Bakanlığı Müşavirliği görevinden istifa etti.

5- Çorum eski senatörlerinden Sefa Yalçuk, Ankara'da öldü.

6- SEKA Genel Müdüriüğü'nce gazete kağıdının tonuna yapılan7 bin liralık zam ile birinci hamur kağıdın tonuna yapılan 15 bin liralık zam yürürlüğe girdi.

7- Şeker satışları durduruldu.

8- 1973'ten beri Ermeni teröristlerce dış ülkelerde .şehit edilen19 Türk diplomatının anısına Karaköy Ermeni Kilisesi'nde düzenlenenayinde konuşan İstanbul Ermeni Ki>isesi Patriği Şinork Kalustyan, dışu|kelerdeki Ermenilere seslenerek, «Nefret verici eylemlere karşı çıktı ve sapık zihniyetlere karşı mücadele ederek halince fikirlerin fitlenmesine fırsat vermeyin.» dedi.

9- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanlığı 12 EylülO ile 12 Eylül 1981 tarihleri arasını kapsayan bir yıl içinde yapılançalışmalar konusunda bir açıklamada bulundu ve Türkiye'deki terö-

rizmin dış ülkelerden büyük ölçüde yardım aldığının belgelendiği dirildi. Halen dış ülkelerde Türkiye aleyhine yıkıcı bölücü faaljygösteren kuruluş ve örgütlerin sayısının toplam 662 olduğu, bunlardan 286'smın aşırı sol, 109'unun aşırı sağ, 27'sinin bölücü ve 240'm.irticai örgütler olduğu kaydedilen açıklamada, aynı dönem için661.821 tabanca, 75.103 tüfek ele geçirildiği belirtildi.

10- Balıkesir güvenlik kuvvetlerince Bandırma, Gönen,

ve dolayında yapılan operasyonlarda silah kaçakçılığı, cinayet vezı adi suçlar işledikleri beblirlenen 15 kişi yakalandı.

11- Sıkıyönetim Komutanlığı askeri mahkemelerine ilk kez birgeneral atandı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskerîMahkemesi subay üyeliğine atanan Jandarma Genel KomutanlığıKurmay Başkanı Tuğgeneral Dündar Konya iie ilgili atama karanResmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Federal Savunma Bakanı Hans Appel'in, «Alman ordusununpersonel gereksinimini karşılamak için, yabancı işçi çocuklarındanyararlanmayı düşündükleri» yolundaki açıklamasından sonra Milliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Federal Savunma Bakanlığısözcüsü, «Alman askerlik yasasının kendilerine bu olanağı tanıdığını,ancak bunun hayata geçirilebilmesi için, iki ülke arasında çalışmalarınçok yönlü olarak sürdürülerek, ilgili ülkelere anayasa değişikliğinegidilmesi gerektiğini» ifade etti.

13- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Almannarkotik polisinin işbirliği yaptığı bir uyuşturucu madde kaçakçısından elde edilen bilgiler, uluslararası bir kaçakçı şebekesini ortayoçıkardı.

14- AP Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Sovyetler BirliÖ"Devlet Başkanı Leonid Brejnev, «Eğer herhangi bir yerde küçük &olsa bir nükleer savaş başlarsa bu, tüm dünyada nükleer savaşödönüşür» dedi.

15- AP Ajansı'nın Caernarthen çıkışlı haberine göre;parlamentosunda 2 üyesi bulunan Gal Ulusal Partisi'nin yıllık kurultfljyında, «İngiltere yönetiminden ayrılarak, bağımsız sosyalist bir devleti kurma kararı» aldı.

16- İngiltere'nin Karaip denizindeki sömürgelerinden Antigua bağımsız bir devlet haline geldi.

17- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Parlamentosu'nun tüm grevlerin yasaklanması kararını oybirliği ile onaylanarak kabul etmesine karşılık, Dayanışma Sendikası yetkilileri bazı grevlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu öne sürdüler.

18- ANKA Ajansı'nın Ndjamenia çıkışlı haberine göre; Libya brlikleri, Cad hükümetinin isteği üzerine bu ülkeden çekilmeyi kabuletti.

19- Tunus'ta ilk genel seçim yapıldı ve seçime iktidardaki UlusalCephe'yle birlikte dört parti katıldı.

2 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 2. İktisat Kongresi'ni açış konuşmasında, «Türkiye'nin ekonomik modelini ararkensosyalist ve kapitalist ekonomilerin mutlakları üzerinde oynayarakzihinleri bulandırmanın ve zaman israf etmenin hiçbir ekonomik değerinin görülmediğini» söyleyerek, «Ekonomiyi, sosyal gelişmenin mihenk taşı olarak ele almak uygun olur.» dedi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Ankara Üniversitesitarafından düzenlenen Uluslararası Atatürk Sempozyumu'na gönderdiği mesajda, «Cağımızda birçok değerli düşünür, Devlet adamı yetişmiştir. Ama, Atatürk kadar çağı iyi sezen ve doğru yorumlayanazdır.» dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, İkinciTürkiye İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada, arzulanan hedeflerevarılabilmesi için 2-3 yıllık gayret ve fedakârlığa gerek duyulduğunusöyleyerek, «Önümüzdeki ay ve yıllarda bir numaralı problem yineenflasyondur. Kalkınmanın devamlı olabilmesi, ödemeler dengesinde-,ki gelişmelerin devam ettirilmesi, enflasyon hızının daha aşağıyaçekilmesi ile mümkün olacaktır.» dedi.

4- Kısa adı WHO olan Dünya Sağlık Teşkilâtı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri «Uluslararası Entegre Vektör - Sıtma Kontrolü» konulu seminerin açış konuşmasını yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Neomi Ayanoğlu, «Eleman yokluğu nedeniyle büyük bir çıkmazın içinde bulunulduğunu» söyledi.

5- İçel, Kastamonu, Trabzon ve Van valileri Bakanlar Kurulukararıyla merkeze alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

6- Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi, işçi statüsünden memurstatüsüne geçirilenlere kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine kararverdi.

7- Cumhuriyet Gazetesi'nde, 557 sayılı Nüf,us Planlaması ve TürkCeza Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısı yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi, Trabzon KTÜ, İstanbul, Bursa ve TrabİTİA'leri, Kocaeli DMMA'sı 1981 -82 öğretim yılına başladı.

8- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; ekim ayının üçüncü haftasında sermayeleri toplamı 996,5 milyon lirayı bulan 112 yeni şirketkuruldu.

9- Merkez Bankası tarafından bastırılan 5000 liralık kağıt paralar tedavüle çıktı.

10- Banker Kastelli Ankara'da yapımına başlanan Atatürk Kültür

Merkezi için 15 milyon lira bağışladı.

11- Marmara Bölgesi'nde zeytin alım kampanyası 210 lira tavan,114 lira taban fiyatla açıldı.

12- Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, TercümanGazetesi hakkında 26 Ekim tarihinde verdiği «Yayın Yasağı» kararını kaldırdı.

13- Sıkıyönetim Komutanlığı (ki Numaralı Askerî Mahkemesi'ndegörülen bir davada savunma avukatı olarak söylediği sözler nedeniylehakkında adaletin manevî şahsiyetine hakaretten dava açılan AvukatEmin Değer'in yargılanmasına Sıkıyöetim Komutanlığı 1 NumaralıAskerî Mahkemesinde başlanıldı.

14- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Adana'da 17 kişinin öldürülmesi. 4 kişinin yaralanması, gasp silahlı soygun, ev ve işyerlerinin sila'hla taranması, patlayıcı madde atılması gibi çeşitli-eylemlerin sanığıolarak mart ayında 25 elemanı yakalanan «Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi/Devrimci Kurtuluş» adîı yasa dışı sol örgütün, içlerinde yataklık yapan bir de doktorun bulunduğu firardaki 12 elemanı yakalandı.

15- MHP ve yan kuruluşları ile ilgili davada iki hakimin duruşmadan çekilme nedenlerinin olmadığını belirten Askerî Yargıtay Birinci Dairesi'nin kararı. Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nageldi.

16- Türkiye, Norveç Karma Ekonomik Komisyonu'nun Oslo'da ygjpılan dördüncü toplantısı sona erdi ve imzalanan protokolle Nor«veç'in OECD çerçevesinde 1981 yılı için taahhüd ettiği yaklaşık 8.5milyon dolar (50 milyon Norveç Kronu) tutarındaki bağışı aralık ayıiçinde Türkiye'nin kullanımına sunması kararlaştırıldı.

17- Fransa Devlet Başkanı François Mitterand, Türkiye'nin ParisBaşkonsolosluğunun Ermeni teröristlerce basılması ve bir korumagörevlisinin şehit edilmesi olayı üzerine, Devlet Başkanı OrgeneralKenan Evren'in ekim ayı başında kendisine göndermiş olduğu mesajıyanıtladı.

18- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da DevletBaşkanı Enver Sedat ve kabinesindeki üyelerin öldürülmesini, çeşitli-'kamu binalarına silahlı baskınlar düzenleyerek yönetimi ele geçirmeyiplanlayan «Kefaret ve Günahtan Arınma» örgütünün tamamen çökertildiği, liderleri de dahil 12'si asker 650 kişinin tutuklandığı bildi- :rildi.

19- İran Devlet Başkanı Ali Hameney'in pazar günü Tahran'dayaptığı bir konuşmada, «Ülkenin siyasal durumunun mükemmel oldüğünü» öne sürdüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- UPI'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail Başbakanı Menahem Begin, ABC televizyonuna yaptığı bir açıklamada Amerika veAvrupa ülkelerini, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Fahd'ın 8 maddelik barış planını benimsemekle İsrail'in varlığı ve gücünün sınırlanmasına yardımcı olmakla suçladı.

21- UPI'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da parlamento ve bağımsız Dayanışma Sendikası liderlerinin tüm çağrılarına karşın 300 bin kadar işçinin grevlerini sürdürdükleri bildirildi.

22- Pakistan'ın muhalif politikacılarından ve «Demokratik Parti» 'lideri Navebzade Nurullah Han, sıkıyönetimin emri üzerine üç aylıkbir süre için evinde gözaltına alındı.

3 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye 2. İktisat

naresi dolayısıyla verilen yemekte yaptığı konuşmada, «Bu kongden gaye ner yan|y|a bozulmuş ekonomiyi düzeltmek, sağlıklı veişlerli hale getirmek için yapılan çalışmaları daha da olgunlaştırmaktır.» dedi.

2- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, iskitkrar programınıntatbiki ile önümüzdeki 2-3 yıl sonunda carî ödemelerde dengeninsağianacağını bildirerek, «Türkiye beynelmilel piyasalardan rahatlıkla para alabilecek duruma gelmiştir. Türkiye çok kısa sürede ikiayağı üzerinde durmak mecburiyetindedir.» dedi ve önümüzdeki yıliçin öngörülen yüzde 25 enflasyon oranının zor bir hedef olduğunusöyledi.

3- Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Türk Haberler Ajansı'na verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde oluşturulacak anayasa komisyonunun çalışmalarına ışık tutacak anayasa taslakları hazırlanması için kurum ve kişilere çağrıda bulundu.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sınaî maliyetleri yüzde20 civarında artan 425 adet ilacın fiyatlarını yeniden belirledi ve 425adet ilaca ortalama yüzde 28 oranında zam yaptı.

5- 1981 yılı üçüncü kredi dilimi olan 100 milyon SDR (yaklaşık115 milyon dolar) Türkiye'nin kullanımına verildi.

6- 12 Eylül'den sonra Belediye Başkanlığı'na getirilen emekli albay ve avukat Abdullah İrfan Bali, İl İdare Kurulu'nun kararıyla gölden alındı.

7- 2.Türkiye İktisat Kongresi'ne Odalar Birliği delegesi olarak işadamı Vehbi Koç- Kongre'de yaptığı konuşmada, birterek"1 kalklnması icin özel sektöre büyük görevler düştüğünü belirleterek «Bugün özel sektör memleket içinde ve dışında birçok işleriracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Bu nedenle devletle birlikte

özel sektör de petrol aramalarına devam etmelidir. Devlet özelliklealtyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleriti, özel sektör de üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir.»

8- Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, siyasidemeç vermek ve yaymak suçundan 4 ay hapis cezasına mahkum,

9- Erzurum'da 9. Kolordu ve Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin illeriSıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'ndesuçlardan yargılanan yasadışı sol örgütlere mensup 7 kişiye

61 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, Ankara'da Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, 42 ülkücü hakkında 10 yıla kadar hapisisteğiyle dava açtı.

10- İsveç Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsveç karasularında karaya oturduktan sonra yüzdürülen Sovyet denizcilisininkaptanının sorgulanmasından tatmin olunmadığı ve sorguya devamedilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

11- Alman ve Fransız yetkilileriyle geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin şartlarında kolaylıklar sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerde, Alman hükümeti bazı istisnaî durumlarda Türk işadamları ile TIR şoförlerinin ikamet ettikleri ülkenin dışındaki 3'üncü bir AET ülkesinden vize alabilmelerini ilke olarak kabuletti. Fransa ise, Türk vatandaşlarından aldığı vize harcının kaldırılmasını kabul etti.

12- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda süresiz greve gidildi.

13- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; Sovyeller Birliği DevleBaşkanı Leonid Brejnev, Federal Almanya'da yayınlanan «Der Spıe"gel» dergisine verdiği demeçle, SSCB'nin Avrupa'yı hedef| alan ortamenzilli 975 adet SS - 20 nükleer füzesi bulunduğunu açıkladı.

14- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltereBakanı Lord Carrington, Prens Fahd'ın Orta Doğu barışı için önerdiği8 maddelik barış planının detaylarını görüşmek üzere Riyad'a

15- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; «TheWashington Post» gazetesi, ABD'nin Suudi Arabistan'a AWACS er-

uyarı uçakları satışının gerisinde aynı zamanda Ortadoğu petrolkuyularının korunmasını öngören, «Büyük Savunma stratejisinin» bulunduğunu bildirdi.

16- İran'da karşı devrimcilerin komünikasyon dairesini ele geçiriphükümet görevlisi 4 kişiyi yaktıkları İran'ın resmî Pars Ajansı tarafından bildirildi.

17- ANKA Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi ArabistanVeliahdı Prens Fahd Orta Doğu'da barışın sağlanması için, Arapülkelerinin süper güçlere baskı yapmalarını istedi.

18- Madrid'deki İsviçre havayolları binasını bombalayan iki Lübnan'lı Ermeni yakalandı.

4 Kasım 1981

1- Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken basına verdiğidemeçte, Federal Almanya'da çalışan yabancı işçi çocuklarının buülkede askerlik yapmaları konusunda Federal Almanya'dan Türkiye',ye resmî bir talep gelmediğini» açıkladı.

2- Türkiye ile Yunanistan arasındaki «Hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile Trakya hududunda Meriç nehrinin denize döküldüğübölgedeki hudut işaretlerinin muhafazası, kontrolü, bakımı, onarımıve ihyası» hakkındaki protokol anlaşması onaylanarak yürürlüğe girdi.

3- Emniyet Müdürleri 2. bölge toplantısı Erzurum'da EmniyetGenel Müdürü Fahri Görgülü'nün bir konuşmasıyla açıldı.

4- Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılanaçıklamada, Yüksek Denizcilik OkUu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu içinde «Denizcilik Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi» adı altında yeniden düzenlendiği belirtildi.

5- Türkiye 2. İktisat Kongresi'nin üçüncü gününde, beş ayrı yerdeçalışmalarını sürdüren 7 komisyonda 57 tebliğ sunuldu.

6- Türkiye 2. İktisat Kongresi nedeniyle İzmir'de bulunan işadamıve sanayici Vehbi Koç Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte,«Fedakârlıklar, imkânlar dahilinde olmalı. Şirketler için bunalım hadsafhaya geldi» dedi.

7- İzmir'de yapılan Türkiye 2. İktisat Kongresi'nin üçüncü gü:.nünde Sanayi Komisyonu'na «Sanayide Kurumlaşma» konusunda birtebliğ sunan iş adamı Sakıp Sabancı «Türkiye'de iç ve dış paranınkıt, fiyatının pahalı olduğunu, bunun büyük projeleri gerçekleştirebilecek nitelikte kurumlaşmayı teşvik etmediğini, aksine sınırlandırdığını» belirterek «Kurumlaşmanın desteklenmesini» istedi.

8- 25 Hakim subayın başka görevlerine atanmasına ilişkin kcrarnameler Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

9- Federal Almanya Hristiyan Demokrat Partisi dış politika söz-

cüsü DR. Alois Mertes, Federal Almanya Dışişiari Bakanı Hans Dietrichrenscher'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Almanya'nın 1982 yılmapekin Türkiye'ye yapacağı yardımlara ilişkin açıklamasında «Yardımların Türkiye'nin IMATO'daki konumu gereği verildiğini» söyledi.

10- AP Ajansı'nın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Frankfurt'ta polis ile göstericiler arasında çatışmaların sürdüğü, bu arada bir bankale Frankfurt tren istasyonu yakınlarında bir telefon kulübesinde bomba patladığı polis tarafından açıklandı.

11- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; UNESCO'nun Paris'teki merkezinde çevirmen olarak çalışan Nikolay Polyanski adındaki bir Sovyet diplomatı, kendi siyasî düşünceleri ile Sovyet rejimi arasındakiayrılıktan ötürü Fransa'dan siyasî sığınma hakkı istedi.

12- THA'nın Gdansk çıkışlı haberine göre; Polonya'da bağımsızDayanışma Sendikası Yönetim Komitesi, Sendika Başkanı Lech Valesa'nın yasa dışı görevlere son verilmesi ve anlaşmazlıkların özel birkomitenin çalışmalarıyla çözümlenmesi çağrısını geri çevirdi.

13- DPA'nın Cape Canavera çıkışlı haberine göre; uzay dolmuşu«Colombia»nm 2. deneme seferi teknik arıza nedeniyle süresiz ertelendi.

5 Kasım 1981

1- Fransa Devlet Başkanı François Mitterand'ın Orgeneral Kenan1Evren'e gönderdiği cevabî mesajla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı1,nın yaptığı resmî açıklamaya göre; Mitterand, «Paris Başkonsolosluğumuza son ermeni saldırısını menfur bir olay» olarak nitelendirdi ve«Hükümetinin bu olayı açıkça takbih ettiğini» belirtti.

2- Resmî bir ziyaret için Türkiye'ye gelen UNESCO Genel Direktörü Amandou Mahtar m'Bow Ankara'deki temaslarına başladı veMillî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Kültür Bakanı Cihad Baban, Başbakan Bülend Ulusu, Turizm ve TanıtmaBakanı İlhan Evliyaoğlu ile görüştü.

3- Danışma Meclisi'nin içtüzüğünü hazırlayan geçici komisyon-'ca kurulan «Alt Komisyon» genel ilkeleri saptadı ve raporunu verdi.

4- İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Mülkî İdare Amirleri atama,değerlendirme ve yer değiştirme yönetmeliği'ne göre ilçeler 6 hizmetbölgesine, iller ise 5 hizmet bölgesine ayrıldı.

5- Askerî Yargıtay 2. Dairesi 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılan ülkücü Hikmet Kozan hakkındaki kararı «Suç vasfı yönünden» bozdu.

6- Türk Eğitim Derneği'nin yıllık bilimsel toplantılarından beşincisi «Atatürk ve Eğitim» konusunda Ankara'da başladı.

7- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; eylül ayı sonu itibariyleyılın ilk dokuz ayında tekstil ürünleri ihracatı, geçen yılın eş döneminegöre yüzde 77 oranında artarak 526.2 milyon dolara ulaştı.

8- Pazartesi sabahı satışı durdurulan şekere yüzde 8 ile 14 arasında zam yapıldı.

9- Gazeteci - yazar İlhami Soysal, DİSK Genel Başkanı AbdullahBaştürk, Gazeteci Kurtul Altuğ ile 7 sanığın yargılanmalarına AnkaraSıkıyönetim Komutanlığı iki numaralı Askerî Mahkemesi'nde başlandı.

10-Aydınlık yayınları sahibi Hacer Leyla Yurdakul askerî kuvvetle-

ri alenen tahkir ve tezyip etmek suçundan 1. Ordu ve İstanbul Sıkıvönetim Komutanlığı 3. Numaralı Askerî Mahkemesi'nce 2 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

11- Ankara Emniyet Müdürlüğü İnfaz masası dedektiflerinin son

72 saat içinde sürdürdükleri operasyonlar sonucu 19'u 91 yıl ilâ 21gün arasımda çeşitli cezalara hükümlü 45 kişi yakalandı. Hatay'da isesol bir örgütün üyesi 11, İzmir'de 24 militanı yakalandı. Görevini kötüye kullanan Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser muavini 3yıl hapis ve 1000 lira para cezasına çarptırıldı.

12- Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışma düzeni ile ilgili yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

13- Avrupa Parlamentosunun Strasbourg'da yapılan toplantısında Türkiye AET Üçüncü Malî Protokolü'nün topluluk 1983 bütçesinegiren 33 milyon dolarlık bölümünün dondurulması yolunda sol kanadamensup milletvekilleri tarafından verilen önerge reddedildi.

14- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberine göre; İtalya'nın Romayakınlarındaki cezaevinde müebbet hapis cezasını geçirmekte olanterörist Mehmet Ali Ağca'nın annesi Müzeyyen Ağca, kendisi ile görüşen İtalyan gazeteci ile Papa'ya bir mektup göndererek oğlununVatikan yasalarına göre yargılanarak affedilmesini istedi.

15- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa'ya suikast girişiminde bulunduktan sonra ömürboyu hapse mahkûm olan Ağca'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde başlatmış olduğu açlık grevine sonverdiği cezaevi yetkilileri tarafından açıklandı.

6 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Ankara Üniversitesi'nce düzenlenen «Uluslararası Atatürk Sempozyumu»nün son g(j.nünde yaptığı konuşmada, Atatürk'e verilen önemin yalnız «100. Yıl'igsınırlı kalmamasını» istedi ve bundan sonraki yıllarda da bu konuüzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyleyerek, «Bilhassaüniversitelerin önem atfetmesini rica ediyorum.» dedi.

2- 2. Türkiye İktisat Kongresi nedeniyle oluşturulan sanayi komisyonunda oturumların sona ermesinden sonra düzenlenen tartışmada konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal,«Petrolden sonra madencilik sektöründe de yabancı sermayenin desteği gereklidir.» dedi.

3- Danışma Meclisi içtüzüğünü hazırlamakla görevli İçtüzük Geçici Komisyonu, Alt Komisyon tarafından hazırlanan raporu ve taslağı görüşmek üzere toplandı.

4- Millî Güvenlik Konseyi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Kurmay Albay Yücel Tanyel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Danışma Meclisi Başkanlık Divanı'na gönderilen yasa tasarısı ve teklifleriyle Konsey gündeminde bulunan yasa teklif ve tasarılarının adlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre, 54 yasa tasarısı ve-,teklifi Konsey gündeminde kaldı, 63 yasa tasarı ve teklifi de DanışmaMeclisi Başkanlığı'na gönderildi.

5- Dışişleri Sözcüsü Nazmi Akıman, Amerikan Newsweek Dergisi'nin Yunan Başbakanı Papandreu'ya atfen yayınladığı Türk-Arnerikon savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde faaliyetgösteren tesislerin tamamen Amerika'nın kontrolü altında olduğunuöne süren haberi bir açıklamayla yalandı ve «Tesisler yetkili Türmakamlarının her zaman için denetimine tâbidir. Türk Hükümetibilgisi haricinde herhangi bir faaliyetin yürütülmesi olanağı yoktur,dedi.

6- Suriye'nin karasularını tek taraflı bir kararla 35 mile çıkarmaın Türkiye tarafından tanınmadığı Suriye Hükümeli'ne resmen bil-

7- Türkiye'ye bir günlük resmî ziyaretini tamamlayarak Ankara'dan ayrılan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher,Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'le yaptığı görüşmeden sonrabasın mensuplarına verdiği demeçte, «Türkiye'de askerî yönetiminbelirli bir takvim çerçevesinde hareket ederek, mümkün olduğu kadar süratle demokratik rejimi kurmak kararında olduğuna kesinlikleinandığını» belirtti.

8- UNESCO Genel Dirketörü Mantar Amadou M'Bovv'a Ankara'da düzenlenen bir törenle «Fahri Tarih Doktorluğu» unvanı verildi.

9- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada, «İktisat Kongresi'nin Türkiye'nin bundan sonraki ekonomik politikasına ışık tutacağına inandıklarını» belirterek, «Biz esas olarak Atatürkçü karma ekonomiden yanayız. Nesalt devletçiyiz, ne de salt özel sektörden yanayız. Tercihlerimizi ideolojik esaslara göre değil, Türkiye'nin somut çıkarlarına göre yaparız.»dedi.

10- Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Yavuz Zeytinoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği öze! demeçte, «Sanayii, salt tarım ve konfeksiyondan ibaret gören anlayış ile sanayi ortada kalır.» dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur ise açıklamasında, «Çalışma hayatımızı düzenleyen işçi ve işveren ilişkilerinesağlıklı bir yön veren sosyal barışı bir daha bozulmayacak biçimdesağlayan yasaların ivedilikle çıkarılmasıyla birlikte sayın Millî Güvenlik Konseyi'nce konan işçi çıkarma yasağı da kaldırılmalıdır.»dedi.

11- Basında, Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Yasası ile ilgili olarak çeşitli Üniversite rektörleri, dekanları ve öğretim üyelerinin görüşleri yer aldı.

12- Türk - Ermeni Patriği Şinork Kalustyan, bir süre önce Trakya'da uçak kazasında şehit düşen Silahlı Kuvvetler mensuplarınınailelerine Patrikhane adına 1 milyon 214 bin 210 lira bağışladı.

13- Basında yer alan bir habere göre; Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunu basarak 1 polis memurunu şehit eden Maiyette Başkonsolosu yaralayan Ermeni teröristlerin rehin aldıkları kişilere karşı Türkiye'den iadesini istedikleri papaz Hiranî Küçükgüzelyan'ın yargılanmasına 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı askerî mahkemesi'nde devam edildi ve sanık tahliye edildi.

14- İstanbu'lda Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, «Yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan sanık «AliRıza Tura'yı 7.5 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı, 2 Numaralı AskeriMahkemede başlayan 4 THKP-C Kurtuluş örgütü militanının davasında, askerî savcı Şerif Oğuz ile Teoman Çuhadar hakkında ölüm cezası istedi.

15- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, sinema sanatçısı Tarık Akan (Tahsin Tarık Üregül) hakkında, TCK'nm 140. maddesi uyarınca, en az 6 yıl 8 ay hapis isteğiyle dava açtı.

16- Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. ve 2. Şube ekipleri tarafındangerçekleştirilen operasyonlar sonucu yasa dışı THKP-C Kurtuluş örgütünün 55 militanı yakalandı.

17- Yüksek Öğretim Kanunu, Millî Güvenlik Konseyi'nce kabuledildi ve Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasada, öğrenci ve hocaların bir siyasî partiye ya da yan kuruluşlarına üye olamayacakları, okuluna iki dönem içinde 30 gün gitmeyen öğrencinin sımf,ta kalmış sayılacağı, lise mezunu bir gencin 6 yıl içinde ancak 3kez sınava girebileceği kazanamadığı takdirde bir daha sınava alınmayacağı bildirildi.

18- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, kendisini ziyaretederek Başbakan Bülend Ulusu'nun mesajını ileten Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fahir Alaçam'la görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, «Bugün Türkiye'nin Atina'deki Büyükelçisi bana, TürkBaşbakanı Ulusu'nun mesajını iletti ki, bu da bir zeytin dalıdır. Zorunlu olarak büyük iyimserlik göstermeden, belki, iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme başladığı inancındayım.» dedi.

19- Kıbrıs Rum tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri KurtWaldheim'in sunduğu önerilerin toplumlararası görüşmeler masasında müzakere edilmesini kabul etti.

20- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; BatıAvrupa'ya yönelebilecek herhangi bir Sovyet saldırısını caydırmakiçin NATO'nun nükleer silah kullanımı öngören hiçbir planı bulunmadığı, ancak bu fikrin birkaç yıl önce gündemde olduğu ABD hükümeti tarafından açıklandı. .

21- İsveç'te geçtiğimiz hafta karaya oturan Sovyet denizaltısımürettebatının sorgulanmasından sonra, «VVhisky 137» tipindeki denizaltının İsveç yetkililerince serbest bırakıldıkları yabancı ajanslartarafından bildirildi.

7 Kasım 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, sona eren İzmir İktisat Kongresi'ninkapanış konuşmasında, «Uyguladığımız ekonomik politikanın, toplumun her kesiminin temsil edildiği bu kongrede tasvip gördüğü anlasilmiştir.» dedi.

2- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; DanışmaMeclisi Başkanı Sadi Irmak, yeni Anayasanın 2 yıl içerisinde hazırlanabileceği ve yumuşak bir başkanlık sistemine gidilebileceği konusundaki görüşlerinin, Danışma Meclisi üyelerinden çoğu tarafındanpaylaşıldığını» söyledi.

3- Yargıtay, işçilerin, İş Yasası'nın 13. maddesindeki kötü niyettazminatını yalnız bir sendikaya veya işverenin istemediği bir sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarında değil, sendikal faaliyetnedeniyle de işten çıkarıldıklarında da alabileceklerine karar verdi. J

4- İngitere'de yayınlanan Guardian gazetesi'nin Ankara'da bulunan muhabirine bir demeç veren Amiral Işık Biren, «Batı'nın Türkiye'yi anlamasını, Türkiye'nin şartlarını kavramasını» istedi.

5- Ulusal Basın Ajansı'mn bir haberine göre; Yüksek HakemKurulu son beş gün içinde toplam 4 bin 349 işçiyi kapsayan 24 topluiş sözleşmesini' yenileyerek yürürlüğe koydu.

6- Basında Yüksek Öğretim Kurumu Yasası'nın tam metni yeraldı.

7- 657 sayılı kanuna tabi bütün memurların maaşlarına brüt maaş tutarının yüzde 25'i oranında zam yapılması öngörüldü.

8- Basında yer alan bir habere göre; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi üyeliğine bir hafta önce atananTuğgeneral Dündar Konya görevinden istifa etti.

9- Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN)'m Etimesgut dolaylarında Macunköy'deki tesislerine ati araştırma test ve kontrol binasıinşaatı çöktü.

10- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara sunduğu öneriler Rum kesiminde ingilizce yayınlanan «The Cyprus Weekly» adlı haftalık gazetede açıklandı. Açıklamaya göre, Wa!dheim'in önerileri arasında, «Kıbrıs'ta f(ederal, bağımsız,egemen ve bağlantısız bir cumhuriyet kurulması ve bu cumhuriyetinayrı Türk ve Rum bölgeleriyle, federal hükümetin bulunacağı bir federal bölgeden oluşması» maddeleri yer aldı.

11- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, Federal Almanya'nın Baden VVüttenberg eyaletinde, anası ile babası blraradabulunmayan çocukların Almanya'ya sokulmaması, evi dar olana evlenme izni verilmemesi gibi önlemlerin uygulamaya sokulması üzerineTürk işçilerinin Anayasa Mahkemesi'ne dava açtıkları bildirildi.

12- Basında yer alan bir habere göre; İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti, çeşitli konularda aralarındaki işbirliğini yaygınlaştırmak amacıyla, «Hükümetlerarası Kurul» kurmayı kararlaştırdı.

13- Anadolu Ajansı'nm Bükreş çıkışlı haberine göre; RomanyaDevlet Başkanı Nikolai Cavuşesku, Zalau kentinde yaptığı konuşmada, silahsızlanma konusuna değinerek, «Orta menzilli füzelerin imhaedilmesini» istedi.

8 Kasım 198ı1

1- Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi üyesiOramiral Nejat Tümer, Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığının resmiçağrılısı olarak gittiği Almanya'da resmî temaslarını tamamladıktansonra Türkiye'ye döndü.

2- Türkiye Şişe Cam Fabrikası Anonim Şirketi'nin Lüleburgaz'dakurduğu «Trakya Cam Sanayii ve Televizyon Camı Fabrikalarınınaçılış konuşmasını yapan Başbakan Bülend muşu, «Milletçe hedefimiz, üretimi, istihdamı ve aynı zamanda ihracatı artırmaktır. Vatansathında tüten her yeni fabrika bacası, bizim için ayrı bir bahtiyarlıkkaynağıdır.» dedi.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side Türk-İş'e bağlı Sağlıkİş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda değişFklik yapılacak, işçi ve memurlar kanunun çıkmasından sonra 1 aylık süre içinde başvurarak statülerini değiştirebileceklerdir. Kendilerine hangi durum avantajlı geliyorsa onu seçebileceklerdir. Bir kişi memur kadrosunda bulunması gerekiyorsa, ancakişçi kadrosunda ise bu durumda emekliliğine kadar bu statüde devamedebilecektir. Yeni alınacak kişi esas kadroda işe alınacaktır.» dedi.

4- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'na bağlı güvenlikekipleri tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu, 11Eylül-26 Ekim tarihleri arasında Van, Urfa ve Mardin illerinde düzenlenen operasyonlarda dış piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olantoplam 549 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

5- Aselsan Araştırma Test ve Kontrol Merkezi inşaatında dûnmeydana gelen çökmede beş kişi öldü.

6- Yunan emniyet makamlarının açıklamasına göre; Türkiye'den iki kişi, Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'dan sığınma isteğinde buulndu.

7- Türkiye'ye yaptığı ziyaretten sonra Almanya'nın Sesi Radyosu'nun sorularını yanıtlayan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans

Dietrich Genscher, «Ülkede demokrasiye ne zaman geçileceği konusunda pek yakında bir açıklama yapılacağına inandığını» söyledi.

8- UNESCO Genel Direktörü M'Bow, Türkiye'deki temaslarınıtamamlayarak Paris'e gitti.

9- AP Ajansı'nın Venedik çıkışlı haberine göre; NATO KuvvetleriKomutanı General Rogers, Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikasınason vermek için, NATO üyesi ülkelerin daha kesin kararlar ve önlemler alması gerektiğini söyledi.

10- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; İngiltereDışişleri Bakanı Lord Carrington'un Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında Camp David anlaşmalarını eleştirmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine yol açtı ve Amerikan hükümetinin bu açıklama karşısında duyduğu rahatsızlık, Washington'daki İngiltere Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz hükümetine iletildi.

11- Irak Büyükelçiliği Basın Müşavirliği, İran ile Irak arasındasürmekte olan savaşta Kıbrıs Rum kesiminin İran'la işbirliği yaptığınıve İsrail'den sağlanan askerî yardımın Larnaka Havaalanı üzerindenbu ülkeye gönderildiğini resmen açıkladı.

12- UPI'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da Enver Sedat'ınölümüne neden olan suikasti gerçekleştirenlerin askerî mahkemedeyargılanmalarına başlandı.

13- Belçika'da yapılan ve 226 temsilciye 50 senatörün yenileneceği genel seçimler de ilk defa 18 yaşındakiler de oy kullandılar.

14- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre;, ingiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, İran lideri Ayetullah Humeyni'ninki ay içinde görevinden ayrılacağını öne sürdü.

9 Kasım 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi'nce, «12 Eylül öncesi ve sonrası» adlı331 sayfalı ve 22 holümden oluşan bir kitap yayınlandı.

2- Türk vatandaşlığı hakkını koruyan ve kendi isteği ile Kıbrıs'ayerleşen KTFD uyruklu 4 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim kurumumezunu yükümlülerin yecieksubaylık hizmetini KTFD'de yapabilecekleri, bu şekilde askerliklerini Kıbrıs'ta yapanların Türkiye'de de askerliğini yapmış sayılacağına ilişkin kanun tasarısı Millî GüvenlikKonseyi'nde kabul edildi.

3- Çocuk mahkemelerinin kuruluşu görev ve yargılama usullerihakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren ve işlerlik kazandırankanun tasarısı, Miiiî Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

4- Başbakan Bülend Ulusu, İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti'niziyaret ederek Cemiyet Genel Başkanı Burhan Felek ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle basının sorunlarını görüştü. Ulusu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, «Hükümetimiz, basın mensuplarıyla iyi ilişkiler içindedir. Yapıcı tenkitlerinizi, irşatlarınızı bekliyoruz, basına her zamanaçığız.» dedi.

5- Devlet Bakanı Mehmet Nimet Özdaş, dört kişilik bir heyetleTürkiye - Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına katılmak üzere Pakistan'a gitti.

6- Danışma Meclisi'nin 4. birleşiminde ilk gündem dışı konuşmayı yapan merkez temsilcisi İsmail Arar, Meclis Başkanı Sadi Irmak'ıbasına verdiği çeşitli demeçlerdeki, «Anayasa Komisyonu'nun seçimi, çalışma biçimi ve Anayasa'yı hazırlaması için geçecek süreyleyumuşak başkanlık sistemine» ilişkin sözlerine değinerek, «Lütfen butarz beyanlara devam etmeyiniz, çok ciddî bir güven sorunu ortayaçıkar ve hem meclisimiz ve hem de kendiniz yıpranırsınız.» dedi.

Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak ise, Arar'a verdiği Ya"nıtta, «Bir matbuat polemiğinden kaynaklanan bir durum ile karşı karşıya bulunduğunu» söyleyerek «Bir ders daha almış olduk. Basın

haber ihtiyacındadır. Bulunduğum devlet görevlerim esnasında devlet yönetiminden kamuoyunu haberdar etmek prensibini benimsedim.»

__ Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanlıkları dış teşkilâtında bazı atamalar yapıldı.

7- Boğaziçi Üniversitesi'nce düzenlenen «Uluslararası AtatürkKongresi'nin açılışında br konuşma yapan Güney Avrupa MüttefikKuvvetleri Başkomutanı Amiral William J. Crovve, «Her komutan Atatürk'ü tanımalı ve ondan ders almalıdır.» dedi.

8- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve UNESCO'nun katkılarıyla Balkan ülkelerinde deprem riskinin azaltılması amacıyla düzenlenen «Kuvvetli yer hareketleri verisini toplama ve değerlendirme»konulu seminer Ankara'da başladı.

9- TRT'de çalışan 61 muhabir, kameraman ve diğer teknik görevliler çeşitli bakanlıkların merkez ya da bölge müdürlükleri emrine verildi.

10- ANKA Ajansı'nın Ankara çıkışlı haberine göre; Merkez Bankası 1981'in ilk 10 aylık döneminde kamu iktisadî teşebbüslerine 30milyar liralık, bankalara ise 67.5 milyar liralık finansman olanağı sağladı.

11- 1981 yılının ilk altı ayı sonunda Türkiye'ye yatırım yapmak üzere döviz transfer ederek giren yabancı sermaye 25.8 milyon dolardakaldı.

12- Yurt dışında iş yapan Türk müteahhit firmaların sayısı 106'youlaŞtı, alınan iş miktarı ise toplam 7 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

13- Libya ve Ortadoğu ülkelerine işçi göndermeyi etkileyen tümAktörlerin aynen devamı halinde 1985 yılında bu ülkelerdeki Türk"Bilerinin sayısının 350 bine ulaşabileceği bildirildi.

14- Türkiye ile Kongo Halk Cumhuriyeti arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişki kurulması kararlaştırıldı.

15- Adliye'nin manevî şahsiyetine hakaret suçundan hakkında dava açılan avukat Emin Değer beraat etti.

16- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel temel eğitimkurumlarının, kendi içlerinde ve aralarında yapacakları spor çalışmave yarışmalarını düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17- Federal Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in Türkiye'yeyaptığı resmî ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Lothar Ruhi, «Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı yardımlarla ilgili olarak bugün bir karar vermek durumunda olmadıklarını, bukararın, Türkiye'deki gelişmelerin ışığı altında 1982 yılı başlarında verileceğini» söyledi.

18- Geçtiğimiz hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ingiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington İngiliz TV'sinin kendisiyle yaptığı söyleşide, «Ortadoğu barışı için yararlı olacaksa, Yaser Arafat'lagörüşmeye hazırım.» dedi.

öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı İzak Şamir'in, Kudüs'te yaptıtığı bir konuşmada, Batı Avrupa'nın Suudi Arabistan barış planınıdesteklemesi olgusunun İsral'in barış için vermeye hazır olduğu ödünleri yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini söylediği yabancıajanslar tarafından bildirildi.

19- REUTER Ajansı'nın Brüksel çıkışlı haberine göre; Belçika seçimlerinden sonra açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Philippe Busquin, sosyal hristiyanların sahip oldukları sandalyelerin dörtte birinikaybettiklerini söyledi Başbakan Mark Eykens ise, «Bu açık ve ciddîbir yenilgidir. Ancak, hiçbir zaman bozgun anlamına gelmez.» dedi.

20- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Mısır.LibyaVa saldırdığı takdirde Amerikan ordusunun Sovyetler Birliği'"6karşı Mısır'ı koruyacağına dair güvence verdiği yolundaki Washington Post gazetesinin bir haberi Amerikalı yetkililerce doğrulanmadı.

21- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da iktidardaki Batı yanlısı yönetimi devirmeyi amaçlayan iki komünist örgüteüye 65 kişinin tutuklandığı, iktdardaki Ulusal Demokratik Parti'ninyayın organı Mayo'nun haberinde bildirildi.

22- AP Ajansı'nın Cagliari çıkışlı haberine göre; italya'deki solcuKızıl Tugaylar Örgütü'ne üye iki tutuklu, duruşmalarında yaptıklarıitiraflarda Filistin Kurtuluş Örgütü'nden makinalı tüfek ve el bombaları aldıklarını açıkladılar.

23- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Irak'ın uzun menzilli toplar ve füzelerle İran'ın askeri garnizon kenti olan Defzui'u bombardımana tuttuğu ve 32 kişinin öldüğü Tahran radyosu tarafındanaçıklandı.

24- AP Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberine göre; Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 150 kilometre batısındaki Joyabaj kentinde ordu birlikleri ile solcu gerillalar arasında çıkan çarpışmada 8 gerilla ile bir teğmen öldü.

25- Suriye'de 4 milyonu aşkın seçmenin katılacağı iki gün süreliparlamento seçimlerine başlandı.

26- Batı Almanya'nın büyük çelik yapımcılarından Klöçkner Werke, bu yılın ilk çeyreğinde AET komisyonu tarafından saptanan üretimkotasını aştığı gerekçesiyle 5 milyon DM cezaya çarptırıldı.

10 Kasım 1981

1- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 43. yıldönümünde tüm yurtta, dış temsilcilklerimizde KTFD'deve Atina Büyükelçiliği ile Selanik'te doğduğu evde düzenlenen törenlerle anıldı.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Anıt Kabir'de düzenlenen törenlerden sonra Atatürk Özel Defteri'ne'yazdrğı yazıda, «Ölümsüz Atatürk, sonsuzluğa akıp giden her 10 Kasım'da olduğu gibi, doğumunun 100. yılını coşkuyla kutladjğımız bu 10 Kasım'da da içimizdeyokluğunun o büyük ve dinmeyen acısı, düşüncelerimizde ise inkilapve ilkelerini dünya durdukça yaşatma azmi ve heyecanı ile yine huzurundayız.» dedi.

2- Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin orjinalliğine bağlı kalarakAnkara'da yaptırılan ev, Atatürk Orman Ciftliği'nde Devlet BaşkamOrgeneral Kenan Evren tarafından törenle açılarak Kültür Bakanlığı'na devredildi.

3- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Millî Güvenlik Konsey Genel Sekreterliğince hazırlanan «12 Eylül Öncesi ve Sonrası» adlı kitabın önsözünde, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir zaman siyasaliktidar olma hevesine kapılmadığını» belirterek, «Bu kitap 12 Eylülidaresinin bir savunma belgesi değildir. Ülkemizin ve milletimizinbağımsız, onurlu parlamenter demokratik bir cumhuriyet rejiminesahip olabilmek için verdiği mücadelenin yansız, belgeli anlatımıdır.»dedi.

4- Ülkemizdeki enerjinin daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanarak Millî Güvenlik Konseyi'nesunuldu.

5- Yüksek Planlama Kurulu, 1982 malî yılı bütçe kanunu tasarısı le 1982 ihracat rejimi ve yönetmeliğini görüşmeye başladı.

6- Çoğdaş Gazeteciler Derneği tarafından Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen «100. Yılda Atatürk» konulu sergi törenle açıldı.

7- SEKA Genel Müdürlüğü ithal ettiği gazete kağıdının tonuna10 bin lira zam yaptı.

8- Akajans'ın bir haberine göre; SEKA Genel Müdürlüğü'nünbir süre önce kağıt çeşitlerine yaptığı zamların ardından, bölgedekiözel teşebbüslere ai^t kağıt fabrikaları da mamullerine yüzde 15 ileyüzde 30 arasında değişen zam yaptılar.

9- Tercüman Gazetesi yazarı Ergun Göze'nin aleyhine yazdığı36 yazıyla ilgili olarak İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydm'm 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 10 milyon liralık tazminat davasına başlandı.

10- Ankara Belediyesi eski Başkanı Ali Dinçer ve altı arkadaşıBurhaniye'de, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 141'inci maddesi ikinci fıkrası aleyhine davranmaktan açılan davada beraat ettiler.

11- Adana 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde devam eden yasa dışıDev-Yol adlı örgüt üyeleri hakkındaki duruşma sonuçlandı, 7 sanıkhakkında idam, 2 sanık hakkında müebbet, diğer sanıklar hakkındada 8 ile 4 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezaları verildi. Aynı davanın diğer 23 sanığı ise beraat etti.

12- Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kirneşe Köyü'nde, yasadışı bölücü bir örgüte mensup ve çeşitli eylemlere katılan 4 teröristgüvenlik kuvvetleri ile girdikleri silahlı çatışma sonunda silah ve diğer malzemeler ile birlikte ele geçirildi.

13- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği Resmî Gazete'de yayınlanrak yürürlüğe girdi.

14- Gemi Sağlık Resmî Yasası Millî Güvenlik Konseyi tarafındankabul edildi ve Resmî Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girdi.

15- Türkiye gezisi ile ilgili olarak Frankfurter Rundschau gazetesinin sorularını yanıtlayan Federal Almanya Dışişleri Bakanı HansDietrich Gensoher, «Türkiye'ye yapılacak yardımların dondurulmasının, ülkedeki gelişmeleri izlemek ve değerledirmek açısından uy9un olacağını» söyledi. Genscher, bir soru üzerine, yardımların kesilmesinin kimseye yarar sağlamayacağını ve bu nedenle Türkiye'nin

böyle bir karara olanak vermemek için herşeyi yapması gerektiğinibelirtti.

16- Basında yer alan bir habere göre; uzun bir süreden beri Lefkoşe ve Atina'da, son olarak da Rum Ulusal Dayanışma Konseyi'nde,BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'in «Birleştirici DeğerlendirmeBelgesi»ni tartışan Rum tarafı, bu belgenin görüşmeler masasınagetirilmesini kabul etti.

17- Toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması konusundaki temaslarını sürdüren BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Gobby, KTFDBaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'i ziyaret etti.

18- UPI'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan Havasahasını iki kez ihlal eden ve Tebuk hava üssü üzerinde uçan İsrailsavaş uçaklarının Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından kovalandığı açıklandı. Resmî bir bildiri ile açıklanan İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı ihlalleri, ABD yetkililerince de doğrulandı.

19- AP Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Radyosu,İsrail karşıtı gösterilere sahne olduğu gerekçesiyle süresiz kapattığıBatı Şeria'daki «Bin Zeid Üniversitesi» öğretim üyeleriyle birçok öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

20- UPI'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail'in Güney Lübnan'ayeniden saldırıya hazırlandığı Beyrut'ta bulunan Filistin KurtuluşÖrgütü yetkililerince açıklandı. Bu arada İsrail Savunma Bakanı ArielSharon yaptığı bir açıklamada, «Ateşkes anlaşması 30 kez ihlal edilmiştir. Buna daha fazla göz yummayız. Gerekli önlemleri alacağız.»dedi.

21- Anadolu Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Bağımsız«Dayanışma» Sendikası'nın, sendikaya baskı yaptığı gerekçesiyleeleştirmiş olduğu Polonya Başsavcısı Luçjan Czubirtski istifa etti vebu göreve eski adalet bakan yardımcılarından Françiszek Ruşen getirildi.

22- AA'nın bir haberine göre; Sudan Devlet Başkanı Cafer El Numeyri, Bakanlar Kurulu üyelerini görevden aldığını bildirdi-

11 Kasım 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu İngilizce yayınlanan Middle East Review dergisine verdiği demecinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin özel bir önemi ve ağırlığı olduğunu belirterek. «Bunun herşeyden önce iki ülkenin bölgede ve tüm İslam dünyası içindeki yerlerinden ve üstlendiği rollerden kaynaklandığını» bildirdi.

2- Boğaziçi Üniversitesince düzenlenen Uluslararası AtatürkKonferansı'nın üçüncü gününde «Atatürk ve 3. Dünya» konulu birbildiri sunan Federal Almanyalı gazeteci Dietrich Schlegel, «Atatük'ün Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkması sonucu yalnız Türkiye değil, tüm doğulu ülkelerin de bağımsızlıklarına kavuştuklarını» belirtti.

3- Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen «Çocuk Yayınları Sempozyumu» Ankara'da başladı.

4- Tercüman Gazetesi'nde Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmakile yapılan söyleşi yayınlandı.

5- Avrupa Konseyi Eğitim, Kültür ve Spor bölümü direktörü Michael Marschall Von Bieberstein Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

6- 8 yıl aralıksız Federal Almanya'da yasal olarak bulunan 18 21 yaşları arasındaki gençlere kolaylıkla Alman vatandaşlığına geçme hakkı verimesine ve askerlik yükümlülüklerini bu ülkede yapmalarına ilişkin öneri Federal Almanya Bakanlar Kurulu tarafından kabuledildi.

öte yandan bir açıklama yapan Federal Hükümet sözcüsü Becker,sayıları 4,6 milyona ulaşan yabancı sayısı ile Federal Almanya'nınkaldırabileceği sınıra ulaştığını belirterek, «Yabancı sayısının dondurulabilmesi için Almanya'deki işçilerin ülkelerindeki yakınlarını yanlarına getirmelerinin önleneceğini» söyledi.

7- Reuter Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan TV'de yaptığı konuşmada, «Avrupa'da bir savaşçıkacak olursa ABD ve Sovyetler Birliği'nin kendi topraklarını savaşa

sokmaksızın karşı karşıya kalabilecekleri» yolunda görüşünü yeniliyerek, «Tüm nükleer güçlerin herhangi bir savaşta kaybetme korkusuile karşı karşıya kalınca son silahı da kullanma yoluna gidebileceğini» belirtti.

8- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği resmî haber ajansı TASS, İsveç'in elektronik dinleme aygıtlarıyla Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerinden sağladığı bilgileritarafsız bir ülke olmasına rağmen NATO'ya verdiğini ileri sürdü.

9- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu Lefkoşe'de düzenlediği basın toplantısında, «Toplumlararası görüşmelerin başlaması için BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'in sunduğu bir belgeyiilke olarak kabul ettiğini» açıklayarak, «Bütün görüşlerimizi müzakeremasasında ortaya koyacağız.» dedi.

10- Basında yer alan haberlere göre; Yunan Enformasyon işleriyle görevli Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Dimitris MarudasYabancı Gazeteciler Derneği'nde düzenlenen bir basın toplantısındaTürk-Yunan diyalogunun devam edip etmeyeceği yolundaki bir soruya verdiği yanıtta, «Hükümet iki halkı birbirinden ayıran hiçbirşeyin olmadığı görüşündedir.» dedi.

11- THA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; son birkaç aydır Polonya'da casusluk yaptıkları gerekçesiyle 100'den fazla gazetecininsınır dışı edildiği bildirildi.

12- Yabancı ajansların Moskova çıkışlı haberlerinde; Afganistansorununa çözüm amacıyla İran tarafından hazırlanan ve SovyetlerBirliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'ya sunulan planın reddedildiği bildirildi.

13- İsral'in Güney Lübnan'daki Asiye bölgesini top ateşine tuttuğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde başlayan körfez ülkeleri doruk toplantısındabir konuşma yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud ElFaysal, hava sahalarını ihlal eden İsrail'i kınadı, ancak sorunu Birleşmiş Milletler'e götürmeyeceklerini söyledi.

14- UPI Ajansı'nınrşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro, Dayanışma Sendikası'nınhükümete katılmasını sağlayacak bir planı kabul etti.

12 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'ı makamında ziyaret ederek başkanlığa seçilmesinikutladı.

2- Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 55 yaşını ve 25 hizmet yılını dolduran memurların istedikleri takdirde emekli ikramiyelerini net yüzde 30 zamlı alarak emekli olabilmelerini öngören tasarıyıbenimsedi.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Türk - İş İcra Kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu'na katılan üyelerden oluşan heyeti kabul ederek bir süregörüştü. Türk-İş Genel Başkan Vekili Şevket Yılmaz BaşkanlığındaKaya Özdemir, Mustafa Başoğlu ve Kemal Özer'den oluşan heyet görüşme sırasında Başbakan Bülend Ulusu'ya çeşitli işçi sorunlarınailişkin dört maddelik bir öneri sundular.

4- Danışma Meçlisi İç Tüzük Taslağı basılarak üyelere dağıtıldı.

5- Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı eski BüyükelçiMemduh Aytür, tedavi altında bulunduğu hastanede öldü.

6- Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Eçevit'in 4 ayhapse mahkum oluşu ile ilgili kararın gerekçesi, duruşma hakimi tarafından hazırlandı ve dosya 1 numaralı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesı'nin kıdemli Hakimi Alabay Hüseyin Garip'e verildi.,

7- Genç erkekleri ameliyatla kadın yaptığı iddia edilen OperatörDr. Ali Nihat Mındıkoğlu ile, kendisine ameliyat yaptırarak kadın olansekiz kişi hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

8- Erzurum'da 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı 1 NumaralıAskerî Mahkemesi eski AP Kars senatör adayı Salim Dursunoğlu'nuöldürmek suçundan yargılanan Necati Kılıç, Yılmaz Kızılateş ve ErsoyAblak adlı THKP-C militanlarını idama mahkum etti.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, Alparslan Tür-;keş ve arkadaşları ile ülkücü kuruluşların anarşik olaylara karışanüyeleri hakkında açtığı davaya ek olarak hazırladığı iddianamede izmir olaylarına adları karışan Cafer Oral ve Mustafp Alta adlı iki sanık hakkında daha ölüm cezası istedi.

9- Maliye Bakanlığı prefinansman dövizlerine ilişkin olarak yenikararlar aldı. Konuya ilişkin Bakanlık tebliği Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi BüyükelçiCoşkun Kırca, Altıncı Yasal Komite'nin görüşmeleri sırasında yaptığıkonuşmada, «Uluslararası hukukun, diplomatik personelin güvenliğineilişkin hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, bir örgüt kurulmasını» önerdi.

11- Anadolu Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Türkiye'ninBirleşmiş Milletler Delegasyonu Müsteşarı Mehmet Güney, BM Yasası'nı değiştirmeye yönelik çalışmaları kınadı.

12- Ortak Pazar yürütme organı durumundaki AET Komisyonu,Brüksel'de yapılan haftalık olağan toplantısında, Türkiye ile toplulukarasında imzalanan 4'üncü malî protokolün bir süre daha bekletilmesi kararını aldı.

13- Anadolu Ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Kıbrıs TürkFedere Devleti Başkanı Rauf Denktaş, uluslararası garanti isteyenRum yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu'yu yanıtlarken, «Bağımsız federal bir Kıbrıs'ı Türkiye etkin bir şekilde garanti etmezse, böyle birbağımsızlığın sonu çok erken gelir ve Enosis mezbahasında Türk toplumu yeniden katledilebilir.» dedi.

14- Anadolu Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Körfez ülkeleri doruk toplantısında, Suudi Arabistan'ın İsrail'in devlet olarak kabulünü de öngören sekiz maddelik barış planı onaylandı. Yayınlanan sonuç bildirisinde ayrıca İsrail'in işgal altında bulundurduğu tümArap topraklarından çekilmesi de istenirken aynı doğrultuda bir başka karar da BM Genel Kurulu Ekonomik Komisyonu'nda alındı,

15- PAjansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Paris'teki ABD Bü-

yükelçiliğ'i Maslahatgüzarı Christian Chapman büyükelçiliğe gitmeküzere evinden otomobille ayrılırken silahlı bir saldırıya uğradı.

16- Tokyo'da yayınlanan bir gazetenin haberine göre; doğu blokuortak pazarı olan COMECON'un yatırım bankasının Batılı bir bankalar konsorsiyumundan 200 milyon dolarlık kredi istediği bildirildi.

17- DPA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği, birsüre önce İsveç'in Saltık denizi kıyısındaki Karlskrona Deniz Üssü'nün yakınında karaya oturan Sovyet Denizaltısında nükleer silahlar

bulunduğu yolundaki haberleri yalanladı.

18- AA'nın N'Djamena çıkışlı haberine göre; Libya askerlerininÇad'ı terketmesinin hemen ardından, savunma eski bakanı HisseneHabre'a bağlı Kuzey Ordusu Birlikleri (FAN) ile şimdiki Dışişleri Bakakanı Ahmed Aoyl'in başbakanlık ettiği «Devrimci Demokratik Konsey»kuvvetleri arasında, ülkenin doğu kesminde yer alan İriba ve Adrekentlerinde çarpışmalar yeniden başladı.

19- REUTER Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; PolonyaHükümeti yeni bir ulusal cephe oluşturulması da dahil olmak üzereçeşitli konular üzerinde Bağımsız Dayanışma Sendikası ile görüşmeyapmayı kabul etti.

20- Londra'nın Royal Albert Hail Salonu'nda yapılan 31. DünyaGüzellik Yarışması'nda Venezüella güzeli Pillin Leon birinci, Kolombiya güzeli Nini Johanna Soto Gonzales ikinci, Jamaika güzeli SandraAngela Cunningham üçüncü oldu.

13 Kasım 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi, emekliliği özendirici ve sakatlarınemeklilik yaşlarını düşüren hükümler taşıyan kanun tasarısını ka.bul etti. Yasa uyanrıca, 20 fiili hizmet yılını doldurmuş olan memurların 31 aralık 1981 tarihine kadar emekliliklerini istemeleri halindeemekli ikramiyelerinin yüzde 25 fazlasıyla ödeneceği, bu durumda olupda emekliliğini istemeyen memurların 31 ocak 1982 tarihine kadar resen emekliye sevkedilebilecekleri ve emekli ikramiyelerinin yüzde 15fazlasıyla ödeneceği basında yeralan haberlerde bildirildi.

2- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Danışma Meclisi'ne aktarılan yasa tasarıları ile üyelerin sunacakları yasa tekliflerinin ilgilikomisyonlarda görüşülmeden önce yürürlükteki Anayasaya aykırı olupolmadığının incelenmesi kararlaştırıldı.

3- Türkiye, 10 adet AET ülkesi başkentinde, 600 milyon dolarlık4'üncü malî protokolün AET Komisyonu'ndan biran önce çıkarılıpKonsey'e yollanması ve formalitelerin biran önce tamamlanıp uygulamaya sokulabilmesi amacıyla, geniş bir diplomatik girişim başlattı.

4- Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen «Uluslararası Atatürk Konferansı» sona erdi. Konferansın kapanış oturumunda 17'si Türk, 6'sı yabancı 23 bilim adamı ve araştırmactya «Şeref,Ödülü» verildi.

5- 100. Yıl Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığfnca programlanan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk'ünyurt gezilerinde kullandığı vagonlarından oluşan özel tren dizisi, Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan illerde gezilerde bulunmak üzere Ankara'dan Malatya'ya gitti.

6- Ankara'da çalışmakta olan bir banker, kendisine faizle por°verenlerin tüm aramalarına karşın bulunamadı.

7- Türkiye ile Güney Kore arasında sürdürülen ilk dönem karmdekonomik komisyon çalışmaları tamamlandı ve komisyon çalışmalarıyla ilgili protokol iki ülke heyetleri arasında Ankara'da imzalandı.

8- Türkiye ile Avusturya arasında imzalanmış bulunan Sosyalüvenlik sözleşmesi'nin günün koşullarına uygun hale getirilebilmesiiçin dört gündür İstanbul'da sürdürülen çaılşmalar tamamlandı ve her•ki ülkenin heyet başkanları tarafından imzalandı.

9- ASELSAN Araştırma Kontrol ve Test Merkezi inşaatında geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan çökmede kusuru bulunan 5 kişiden NANSA firması sahibi NaciErkuş ile ASELSAN kontrol mühendisi Haluk Tatver haklarında gıyabîtutuklama kararı verildi. Olayda kusuru görülen inşaat mühendisive şantiye şefi ise gönderildikleri mahkemece tutuklandılar.

10- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İstanbulmalî şube dedektifleri, 4 gün içinde 110 milyon liralık altına el koydu.

11- Bandırma'da gizli örgüt kurmak suretiyle sosyal bir sınıfın birdiğer sosyal sınıf üzerinde tahakkümü tesis etmek suçundan yargılanan feshedilmiş Bandırma MHP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildiler.

12- Federal Alman Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yabancı işçi ailelerinin ülkeye alınmaması ve 8 yıl ülkede çalışan gençişçilerin Alman vatandaşlığına geçirilmesi konularıyla ilgili Türkiye,Alman hükümetinden bilgi istedi.

13- ABD'nin Philadelphia eyaletinde iki gün süren Atatürk Sempozyumu sona erdi.

14- Basında yer alan bir habere göre; Federal Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in «Türkiye'ye yapılacak yardımların yetkili kurullardan geçebilmesi için demokrasiye dönüş konusundaki gelişmelerin görülmesi gerekir.» şeklindeki ifadeleri Ankara diplomatikÇevrelerince, «Genscher kendi kamuoyunun önünde konuşmaktadır.Kendisinin, Türkiye'nin aleyhine bir tutum içinde olmadığı kanısındaYaz» şeklinde değerlendirdiler.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda bir açıklamadabulunan ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in, Türkiye ve Pakis-

tan'a yapılan güvenlik yardımının gerekli olduğunu ve sürdülec«ğj.ni beJirttiği, Prens Fahd'ın barış planındaki «Kudüs başkent olrricty1üzere ayrı bir Filistin devleti kurulması» önerisinin ise kabul edilme,yeceğini söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- ANKA Ajansı'ın, İtalya'nın haftalık «Oggi» dergisine dayanarak verdiği haberde Papa'ya saldırısında Mehmet Ali Ağca'ya ülkücüÖmer Ay'ın yardım ettiğinin kesinleştiğini bildirdi.

16- AP Ajansfnın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır Devlet Başkanı Ever Sedat ile yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan suikast giriş;,minin sorumlusu olarak tutuklanan aşırı dinci örgüt üyesi 24 kişi hakkında askerî savcı idam talebiyle dava açtı.

17-Anadolu Ajansı'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail SavunmaBakanı Arjel Saron, televizyonda yaptığı bir konuşmada, «jsrailuçaklarının ülkenin güvenliğini tehdit eden devletlerin toprakları üzerindeki gözlem uçuşlarını bundan böyle de sürdüreceğini» söyledi.

18- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da Zielona Gora kömür madenlerinde çalışan 150 işçi 22 gün sonra başlattıkları grevi, Polonya hükümetinin tüm haklarının verileceğini kabuletmesinden sonra işbaşı yaparak sona erdirdikleri, ancak ülke çapında halen 65 işyerinde grevlerin sürdüğü açıklandı.

19- AP Ajansı'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre; Danimarka Başbakanı Angker Joergenson ekonomik planının çoğunlukla reddedilmesi üzerine 8 aralıkta erken seçime gidilmesine karar verdi.

14 Kasım 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da düzenlediği basın toplanda, ekonominin hissedilir bir iyileşme sürecine girdiğini belirterek.Tesbit edilen asgarî ücretle önceki yıla nazaran önemli artışlar sağlandığını» söyledi ve «Bugünkü ücreti yeterli görmemekteyiz.» dedi.

2-İç Tüzük Geçici Komisyonu, son olarak oluşturulan Tarım

ve Orman Komisyonu ile birlikte. İhtisas Komisyonlarının sayısını11'e çıkardı.

3- Maliye Bakanlığı'ndan basına yapılan açıklamada,, «Bakanlığın bankerlik için hiçbir kuruluş veya şahsa izin veya ruhsat vermediği» belirtildi.

4- Yüksek Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta içinde 54 işyerinde 8bin 400 işçiyi kapsayan 27 toplu is sözleşmesini yürürlüğe koydu.

5- Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik BakanlığıMüsteşar Yardımcısı Rüştü Altay atandı.

6- Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Ali Doğan Ünlü, bankafaizleri konusunda Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Centilmenlik anlaşması ve buna bağlı olarak uygulanan faiz yarışının sürmesi halinde 1982 yılının bankalar açısından pek parlak geçmeyeceğini» öne sürerek, «Vadeli ve vadesiz mevduatın kaldırılarak, tek birmevduat sistemi oluşturulmasını» önerdi.

Kendi aralarında yaptıkları «centilmenlik anlaşmasını bozavadeli mevduata yüzde 50'den fazla faiz verdikleri ileri sürülenözel bankaların ihracat reeskontlarının Merkez Bankası'nca durdurulması üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Halit Soydan bu uygulamayı eleştirdi ve«Uygu!akanunî bir dayanağı yoktur. Faiz oranları arz ve talebe görededi.

7- Millî Güvenlik Konseyi'nce çıkartılan, «Yüksek Öğrenim Yasası» dün gece TV'de düzenlenen bir açık oturumda, üniversite rektörleri tarafından tartışıldı.

8- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklaJmada, yasa dışı TKP üyesi 35 kişinin yakalandığı bildirildi.

9- 20 hizmet yılını dolduran memurlara yüzde 25 zamlı ikramiyeödenerek, emekillik hakkı veren kanun, Resmî Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

10- Türkiye'nin İslam Kalkınma Bankası'na olan katılma payının63.1 milyon İslam Dinarına çıkarılmasına ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayılanarak yürürlüğe girdi.

11- Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuma saldıran yüzler!maskeli bir grup, Maiyette Başkonsolos Yavuz Aktaş'a saldırdılarve başından sopayla yaraladılar. Öte yandan, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği de basılmak istendi.

12- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, Fransız sınır velhava polisi tarafımdan geçtiğimiz çarşamba günü Orly Havalimanı'nda1gözaltına alınan ve «Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu ASALA» mensubu olduğu belirtilen bir kişinin polis tarafından sorguya çekildikten sonra, bir ara sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldığı,,ancak, Creteil Savcılığı tarafından «uygunluk nedeniyle» alınmış,bu kararın, «polis memnuniyetsizliği üzerine» Paris İstnat Mahkemesi tarafından iptal edildiğinin öğrenildiği bildirildi.

13- Diplomatlara karşı işlenen suçlarla ilgili tasarı, BM Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edildi.

14- Cumhuriyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Washington'da yayınlanan ve Pentagon kaynaklarına yakınlığı ile bilinen «Armed Forces Journal» (Silahlı Kuvvetler Dergisi) Körfez bölgesiningüvenliğini sağlamak amacıyla «Acil Müdahale Birliği»ninDeployment force) Türkiye'de yerleştirilebileceğini öne sürdü.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberinde; ABD Başkanı

Ronald Reagan'ın ulusal güvenlik danışmanı Richard Allen'in bir Japondergisinden bin dolar aldığı bildirildi.

16- ABD ile Mısır kuvvetlerinin giriştiği ortak manevralar, Mısırtopraklarında başladı.

17- 3 jeneratöründen Tinin arızalanması nedeniyle 5 günlük uzayyolculuğunu yarıda kesen, «Uzay Mekiği» Colombia, California'dakiEdward Hava Üssü'ne indi.

15 Kasım 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu Bandırma Entegre KimysvjGübre Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, «1981 yılında 6.7milyon ton gübre üretiminin beklendiğini, bu yıl devletin gübreyeuygulayacağı sübvansiyonun 60 milyar lira dolayında .olacağını»1söyledi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut özal ile beraberindeki bir heyet, Türkiye'ye yapacağı ödemelerle ilgili konulan'görüşmek üzere Libya'ya gitti.

3- Uluslararası Konutlandırma Bilimleri Kuruluşu'nca Viyana'dgdüzenlenen «Ekonomi ve teknolojinin konut yapımına etkisi» konuluuluslararası kongreye katılmak üzere, imar ve İskan Bakanı Şerif Tüten ile Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder Viyana'ya gittiler.

4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi ve bozulmasıyla ilgili yasadaki düzenlemenin doğrudan doğruya kamu düzeniyle ilgili olduğunu, bu nedenle «Tarafların anlaşmalarıylatoplu iş sözleşmesinin süresinden önce bozulamayacağına» kararverdi.

5- Yüksek Planlama Kurulu 1982 yılı konsolide bütçesinin 1 trilyon 889 milyar lira olmasını öngördü.

6- Danıştay Dava Daireleri Kurulu, Petrolofisi eski Genel Müdürü Mustafa Özyürek'in görevden alınma işlemini yasalara aykırı bularak iptal etti.

7- Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinde, Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak ile yapılan söyleşi yayınlandı.

8- UBA tarafından verilen bir habere göre; Federal Almanya'da;bir süre önce yakalanan 2 sağ teröristten birisinin Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bedrettin Cömert'i öldürmekten sanıkolarak aranan Üzeyir Bayraklı, diğer teröristin ise sağ görüşlü HüseyinTurgut olduğu belirlendi.

9- Ankara'da güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarsonucu «THKP-C Devrimci Yol» adlı yasa dışı sol örgütün lider kadrosu ile militanlarının büyük bölümünü oluşturan 72 üyesinin yakalandığı Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı.

10- Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunu dün basan ve Başkonsolos Yavuz Aktaş ile idarî memur Ayhan Şener'i yaralayan TİKKO'nun Partizan kolu üyelerinden 4 kişi polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

11- TCDD ve TEK'te yapılan atamalarla ilgili kararnameler Resmî Gazete'de yayınlandı.

12- Cin Halk Cumhuriyeti'nde, «El Popola Cinio» adlı Espirantodilinde yayınlanan dergide, Atatürk'ü tanıtan bir yazı yer aldı.

13- Senegal ile Gambia'nın aralarında yaptıkları bir anlaşma ilebirleştikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16 Kasım 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi'nce 16 ekimde kabul edilen siyasî partilerin feshine ilişkin kanun hükümleri uyarınca Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanan, siyasî partilerin mallarının Hazine'ye intikalini düzenleyen yönetmelik tamamlanarak Başbakanlığasevkedildi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Strasbourg'daki toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrılmadan önce Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu toplantı gündeminde Türkiye diye ayrıbir madde yoktur ve Türkiye'nin üyeliği konusunda bir oylamaya gidilmesi ve karar alınması söz konusu değildir. Biz, Türkiye'deki gelişmeler ve demokrasiye dönüşle ilgili hazırlıklar konusunda BakanlarKomitesi'ne bilgi vermeyi kendimiz istedik. Bu bilgileri vereceğiz çünkü Türkiye, Avrupa Konseyi'yle ilişkilere önem vermekte, bu geçicidönemde ilişkilerin bozulmamasında yarar görmektedir.» dedi.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, «İşçi emeklilerinin sorunları ile ilgilenecek 8 kişilik birihtisas komisyonu oluşturulduğunu» söyledi.

4- Danışma Meclisi'nde içtüzük tekliflerinin görüşülmesine başlandı. İlk gün içtüzüğün tümü üzerinde görüşmeler tamamlanarakmaddelere geçildi, içtüzüğün 15 maddesi aynen benimsenirken, 2 maddesi de değiştirilerek kabul edildi. Değişiklikle yasama yılının başlangıcı 1 Eylül, bitiş tarihi ise 31 Ağustos olarak kabul edildi.

5- Danışma Meclisi'nin çalışmaya başlamasından sonra aralarında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin katiliMehmet Ali Ağca'nın da bulunduğu 23 kişi hakkında verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, MeclisBaşkanlığfna gönderildi.

6- Ulusal Basın Ajansı'nın bir haberine göre; Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanı ve Danışma Meclisi Üyesi MustafaAlpdündar, Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'yi kamuoyu önünde

«açık oturuma davet etti. Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side ise, «Sayın Mustafa Alpdündar ile kamuoyu önünde her zaman tartışmayahazırım.» dedi.

7- Danışma Meclisi'ne «Türk hukuk mevzuatının yeniden düzenlenmesi» ne ilişkin ve ilk yasa önerisi, merkez üyesi Kazım Öztürkve 9 arkadaşı tarafından verildi.

8- Türk - İş ve Yüksek Hakem Kurulu yetkilileri Başbakan BülendUlusu'nun başkanlığında toplanarak, işçi sorunlarını görüştüler. Toplantıda, Türk-İş'ten 2 temsilci, DPT'den 1 temsifci ve Maliye'den 1temsilciden oluşan bir komisyonun kurulmasına karar verildi ve bukomisyonun Yüksek Hakem Kurulu'nun çalışmaları konusunda inceleme yapması gerektiği sonucuna varıldı-

9- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre; işyerinde aynı durumdaki işçiler arasında ayırım gözeten kıdemtazminatı uygulamasının kollektif iş hukuku ilkelerine aykırı olduğugerekçesiyle sendika temsilcisine emsali işçilerden fazla kıdem tazminatı ödenmesini öngören toplu sözleşme hükmünün geçerli olamayacağına karar verildi.

10- Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, «YalnızcaHazine'nin satışa sunduğu devlet tahvilleri ve Hazine bonolarındadevlet garantisi bulunduğu bildirildi.

11- İstanbul'da yapılan 12. Bankalararası toplantıda, 1 ocak 1982tarihinden itibaren 1 ay vadeli tasarruflara yüzde 25, 2 ay vadelimevduatlara da yüzde 35 faiz uygulanmasına karar verildi, ayrıcabanka yöneticileri, «Centilmenlik Anlaşması»na kesinlikle uyulayacağma ilişkin Merkez Bankası'na söz verdiler.

12- Akajans'ın bir haberine göre; «Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkındaki Kanun» ile «Meccani LeyliTalebenin Mecburi Hizmetlerine Dair Kanun» ve bu kanunlarda değişiklik öngören kanunları, aralarında «Adı geçen bu kanunların diliningünümüzün yaşayan Türkçesine uygun olması»mn da bulunduğu çeşitli gerekçelerden dolayı yürürlükten kaldıran, «Temel Eğitim ve Orta öğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal YardımlarKanunu» tasarısı Başbakanlık'a sunuldu.

13- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu'nun İSO Meçlisi'nden isteyeceği ibradan önce hazırladığı faaliyet raporunda, «İthal ikamesi, ihracatın özendirilmesi, iç piyasaya dönük yapı sebebiyle20-25 yılda buralara gelen sanayimizin, yeni ekonomik koşullarlc1,5 yıla uyum sağlaması beklenemez. 25 yıllık birikimi olan sanayiiryeni politkalara intibakı ancak 4-5 yıllık dönem için sağlanabilir.»denildi.

14- İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı'na yeniden RefrtSunol, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına da Nejat Basmacı seçildiler.

15- Türkiye İş Bankası tarafından düzenlenen ve Atatürk'ün 1938yılında ölümünden bu yana her 10 Kasım'da yayınlanan gazeteleriiçeren «O'nun Ardından 10 Kasımlar» sergisi İstanbul'da AtatürkKültür Merkezi'nde açıldı.

16- Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptırılan Atatürkbüstü, düzenlenen bir törenle Ankara Valisi Dr. Mustafa Gönül tarafından açıldı.

17- Merkez Bankası mevduatında, 1981 yılı başından bu yanameydana gelen genişleme 230.1 milyar lira oldu.

18- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından basınayapılan açıklamada. Emekli Sandığı Yasası'nda değişiklik yapan vebazı geçici maddeler ekleyen yeni yasa hükümlerinden yararlanarakzamlı emekli ikramiyesini alabilmek için yaklaşık 50 bin kamu görevlisinin emekliye ayrılma işlemlerini başlatmasının beklendiği belirtildi.

19- Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıldönümü kutlandı. Bu nedenle radyoda bir konuşma yapan Rektör Vekili Prof,. Dr.Mehmet Kıcıman, «Araştırmacı bilim adamlarına engeller çıkarmayarak geniş olanaklar sağlanmasının kısa zamanda olumlu sonuçlara yol açacağını» belirtti.

20- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelen ve bu arada Konya'ya giderek tarihi veturistik yerleri filme alan Fransız Televizyonu ikinci karalı dış politika

sorumlusu Mcurica Rether ve arkadaşları, Konya'da gazetecilereyaptıkları açıklamada, «Bugün için Türkiye Fransa'da sevilmeyen birülke değil, belki az tanınan, az bilinen bir ülke görünümündedir.»dediler.

21- Eski başbakanlardan Nihat Erim, koruma polisi Ali Kartal ileİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Dikler ve koruma polisiTurgut Ergülen'i öldüren, Besim Yeten, Üzeyir Çakır adlı polisleri öldürme kastı ile yaralayan Devrimci - Sol'un 6 militanı Sıkıyönetim 2Numaralı Askerî Mahkemesi'nde ölüm cezasına çarptırıldı.

22- ASELSAN Araştırma Test ve Kontrol Merkezi inşaatında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan çökme olayı ile ilgili soruşturma sonuçlandırıldı ve inşcat sorumluları suçlu bulunarak Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

23- Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü münasebetiyle Dışişleri veTurizm Bakanlıklarının desteğinde Vakko tarafından düzenlenen«Anadolu Güneşi Dünkü ve Bugünkü Türkiye» gösterilerinin yurt dışıbölümünün ilk ikisi İtalya'nın başkenti Roma ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

24- Beraberinde 8 kişilik resmî heyetle Türk-Libya ortak komisyon toplantısına katılmak üzere dün Kıbrıs'a giden Turgut Özal temaslarına başladı.

25- Akajans'ın Hannover çıkışlı haberine göre; Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğumu basarak konsolosluk yetkililerine saldıran«TİKKO» adlı örgütün «Partizan» fraksiyonuna üye beş kişiden Abuzer Kömürcü delil yetersizliği ve tam teşhis yapılamadığı gerekçesiyle tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

26- Basında yeralan bir habere göre; Almanya'nın Augsburg kentindeki bir Türk kahvesine aşırı görüşlü olarak bilinen Türk teröristlerce baskın yapıldı, olayda hafif yaralananlar oldu. Daha sonra failler Polis tarafından yakalandı.

27- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanarj bir habere göre; Türkiyeve isviçre'den sonra dün Beyrut'taki Fransız kurumlarına karşı ya-

pılan bombalı saldırıların sorumluluğunu da Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu (ASALA) üstlendi.

28- AP Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Amerika'da yayınlanmakta olan Time dergisi, Fransa'nın eski Başkanı Valery Giscard d'Estaing'in, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi içinAmerika'nın desteğini istediğini ancak ABD'nin böyle bir girişimi onaylamadığım yazdı.

29- Yunanistan'ın Sydney Başkonsolosu Konstantin Gianaris'inlevinde sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü, Sovyetler Birliği'nin BMdelegesi Büyükelçi Oleg Troyanoski'nin ise New York'taki evinin yaylım ateşine tutulduğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı yabanajanslar tarafından bildirildi.

30- UPI'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanı ElBaz, Suudi Arabistan Veliahdı Prens Fahd'ın barış planının «İsrail veFilistinlileri birbirlerini tanımaya çağırdığını» belirterek, Mısır - Arapyakınlaşmasının İsrail'in zararına olmayacağını söyledi.

31- UPI Ajansı'nın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Frankfurt havaalanının genişletilmesini protesto eden göstericiler, alana giden yollara barikatlar kurarak, polisle çatışmaya girdi, olaydan sonra 100kişi tutuklandı.

32- Yunan Parlamentosu, 4 yıl sürecek çalışmalarına, andicerekbaşladı.

33- UPI'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır eski GenelkurmayBaşkanı Şazli, iki bakan ile birlikte Ulusal Cephe örgütü Üyesi 11kişînin hükümeti devirme girişiminden suçlu bulunup tüm sosyal ve siyasî hakları geri alındı, mal varlıklarına el konuldu.

34- Cenevre'nin merkezinde polisin bir apartman katma baskınısırasında çıkan çatışmada 3 İtalyan teröristin ölü olarak ele geçirli'.diği THA'nın haberinde bildirildi.

17 Kasım 1981

__ İçtüzük teklifi v» İçtüzük Geçici Komisyon raporu üzerinde

görüşmelerini sürdüren Danışma Meclisi üyeleri, Anayasa ile ilgilimaddeler üzerinde çeşitli görüşler öne sürdü.

1- Yargıtay, «İsçi bir işte sürekli çalıştığı halde, çeşitli tarihlerdehizmet sözleşmesi bozulup kıdem tazminatı ödendikten sonra yenidenaynı işte çalıştığında, kıdem tazminatının, işe ilk başladığı tarihtenitibaren ödenmesi» gerektiğine karar verdi.

2- Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne, malî hükümlerleilgili iki ayrı taslak halinde sunulan 657 sayılı «Devlet Personel Kanunu»nda değişiklik öngören tasarı, «Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine yeniden değişiklik yapılması istemiyle, Başbakanlık'a geri gönderildi.

3- Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, Millî Güvenlik Konseyi, Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ileTürk - İş Genel Başkam'na hazırlanan «Sendikalar Yasası» ile ilgiligörüşlerini içeren bir rapor gönderdi. Raporda, «Sendikaların Devlet Denetleme Kurulu'nun görev kapsamından çıkarılması» istenerek,«Devlet sendikaları denetlemek istediğinde Maliye'nin yapacağı denetim ile yetinmelidir.» denildi.

4- Yeni Yüksek Öğretim Yasası'na göre altı yıl içinde üç kez üniversiteye giriş sınavına katılmış ancak başarı sağlayamamış öğrencilerin artık yeniden sınava alınmaması konusuyla ilgili olarak, bu durumdaki yaklaşık 30 - 40 bin kadar öğrencinin bir hak daha tanınmasıiçin Millî Güvenlik Konseyi'ne bir dilekçe ile başvurduğu, basındayer alan haberlerde bildirildi.

5- Tercüman Gazetesi'nde, Yavuz Donat'ın, Başbakan BülendUlusu ile emeklilik konusuna ilişkin yaptığı röportaj yer aldı.

6- Maliye Bakanlığfnca banka genel müdürlüklerine gönderilenGenelgede, şube açma ve sermaye artırımlarının ikinci bir emre kadar

durdurulduğu bildirildi.

7- TÜBİTAK tarafından Ankara'da düzenlenen «Çevre Bilim Serrypozyumu»nda .bir konuşma yapan Türkiye Çevre Sorunları Vakfı GenelSekreteri Engin Ural, yeni Anayasa'da çevre korunmasıyla ilgili hükmün mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

8- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tcmrafından Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle, halk arasında sarblolarak bilinen epilepsi, yakın akraba evliliklerinde çok görülen ve irsibir kan hastalığı olan thalassemia ve lenf bezlerinde görülen hodgkııyhastalıkları hakkında üç ayrı sempozyum düzenledi.

9- Turizm Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Belçika'nın Cibelcofjfrması tarafından hazırlanan «Atatürk» filminin meclis sahnelerininçekimine başlanıldı.

10- Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na Dr. Orhan Işık.Yönetim Kurulu Başkanlığına da Mehmet Yazar seçildi.

11- Basında yaralan habere göre; dolar başlıca para piyasalarında değer kazanırken, altın fiyatları da hızla düşüş göstererek 400 doların altına indi.

12- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davaya Alparslan Türkeş'insorgusu ile devam edildi. Türkeş sorgusunda «Tanzimat'tan beri gelisen milliyetçiliğin suçlu olarak gösterildiğini» öne sürerek, iddianamede kitaplarından yapılan alıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nde, fes-,hedilen TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve arkadaşlarının yargı-;(anmalarında 5 sanık tahliye edildi.

öte yandan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, 9 Dev-Yol militanı hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle davaaçtı.

14- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; TİKP'nin duruşmalarını izlemek üzere Türkiye'ye gelen Belçikalı senatör Verveylen ve Alman Sosyalist Demokrat Parti'si yönticilerinden Bayan Gensefort, «Askerî mahkemeler heryerde önyargılı hareket eder, ama bunu Türkiye'de görmedik.» şeklinde konuştular.

15- Maliye Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegiren tebliği ile, bankaların, bankerler veya diğer üçüncü şahıslarracılığıyla mevduat sertifikalarını pazarlamalarını, bankaların mevduat sertifikalarını faiz kuponlu olarak düzenlemelerini ve ihraç etmelerini yasakladı. Basında ayrıca, konuya ilişkin çeşitli bankerlerinve iktisatçıların görüşleri yer aldı.

16- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Konseyi BakanlarKortseyi'ne katılmak üzere Strasbourg'a gitti. Federal Alman hükümeti, Türkiye'deki iç gelişmelerle ilgili verileri ve gözlemleri belirleyen bir rapor hazırlayarak bunu engeç şubat ayı sonuna kadar FederalParlamento'ya sunmak kararı aldı.

17- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Brüksel'de biraraya gelen 10AET ülkesi bakanlarına, Türkiye'deki siyasî gelişmeleri ve son Ankaragezisinden edindiği izlenimleri anlattı. Genscher daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, «Almanya'nın şubata kadar beklenmesi veondan sonra Türkiye ile ilişkilerin genel bir değerlendirilmesinin yapılması yönündeki tutumunun diğer AET ülkeleri tarafından da benimsendiğini» belirtti.

18- Danimarka'da ülkedeki yabancıların da oy kullandığı ve ikiTürk'ün de adaylığını koyduğu yerel seçimler yapıldı.

19- Fransız Dışişleri Bakanı Claude Cheysson, Brüksel'deki Dışişleri Bakanları toplantıları sırasında gazetecilerle yaptığı görüşmede,Fransız hükümetinin «Ermeni suikastleri» hakkındaki görüşlerini belirtti ve «Ermenilerin tarihte derin acılarla başbaşa kaldıkları bilinmektedir, ancak bu durum terörist eylemleri haklı gösteremez. Ermenilerile Türkiye arasında taraf olmak istemiyoruz.» dedi.

20- Paris'in doğu garında meydana gelen ve iki kişiyi yaralayanPatlama eylemini, geçtiğimiz hafta adını ilk kez duyuran «Orly» Erdeni yeraltı örgütü üstlendi.

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in Sovyet KoPartisi Merkez Komitesi'nin ekonomik sorunlar toplantısında

yaptığı konuşmada, son beş yıllık planın en önemli ekonomik vesorununun beslenme konusu olduğunu söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- AP Ajansı'nın Dakka çıkışlı haberine göre; mayıs ayında öldürülen Bangladeş Devlet Başkanı Ziya-ür-Rahman'ın yerine vekaletenbaşkanlık görevini yürüten Abdussettar, pazar günü yapılan başkanlık seçimlerini kendisinin kazandığını açıkladı.

22- AP Ajansının Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da hükümet ve bağımsız Dayanışma Sendikası, ülkenin geleceğini görüşmek için toplantı yapmaya hazırlanırken, yaklaşık 30 bin kadar öğrenci yedi üniversitede boykot yaptı.

23- ABD'li aktör VVilliam Holden, Kalifornia'daki evinde ölü bulundu.

18 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Millî Güvenlik Kon-

seyi üyelerine Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda görevli bakanlar. Devlet Planlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı tarafından Genelkurmay Karargahı'nda ortaklaşa brifing verildi.

2- Kayseri'de yaptırılan 1020. Ordu Donatım Ana Tamir Fabrikası ile Tank Yenileştirme ve Modernizasyon Tesisleri, Orgeneral Nurettin Ersin tarafından açıldı.

3- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun birleşiminde içtüzük görüşmelerine devam edildi, «Meclis'in hükümete karşı denetim yetkisinin bulunup bulunmadığı» konusu, yapılan konuşmalarla yenidengündeme geldi. Merkez temsilcisi Mustafa Alpdündar, «3 ayda birşekere zam yapan hükümetin üyesine bunun nedenini soramayacakmıyız ? Kanun yapma yeteneğine sahip bir meclis, herhalde hesapsorma yetkisine de sahip olmalıdır.» dedi.

4- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlık'csunulan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi KanunuTasarısı'nın esasları belli oldu. Daha önce çıkarılan bu konudaki 6kanunun iptaliri öngören tasarıda, «Her döner sermaye işletmesinin ayrı bir birim olması» öngörüldü.

5- Danışma Meclisi'nin Merkez Temsilcisi Abdullah Pulat Gözübüyük, 12 Eylül sonrası getirildiği DİSK kayyumu görevinden istifaettiğini açıkladı.

6- Türkiye iktisadî ticarî ilimler, devlet mühendislik ve mimarlıkile güzel sanatlar akademileri başkanları, yeni yürürlüğe giren YüksekÖğretim Yasası ile ilgili görüşleri saptamak amacıyla İstanbul'da toplandılar. İstanbul İktisadî Ticarî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr.Orhan Oğuz, konuya ilişkin açıklamasında, toplantının bir danışma niteliğini taşıdığını belirterek, «Yeni yürürlüğe giren Yüksek Öğretimasası'nın akademiler yönünden ortaya çıkardığı durumu, tereddüteri ve belirsizlikleri görüşeceğiz. Toplantıda, yeni yasa karşısındauygulamada dağınıklığa meydan vermemek ve birliği sağlamak, ortak

görüş ve önerilerin süratle tesbiti ve yetkililere iletilmesi amaçlanmaktadır.» dedi.

7- TRT'nin 1982 yılı içerisinde ikinci kanal televizyon yayınınbaşlaması Yüksek Planlama Kurumu tarafından uygun bulunmadı.

8- Kızılay Genel Merkezi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasın,da «Atatürk ve Kızılay» konulu bir resim yarışması açtı.

Öte yandan, Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutlamak içiıgtüm yurtta ve dünyada yapılan faaliyetlerin bir kitap halinde toplanacağı ve kitabın hazırlanması için Millî Komite Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Özel'in görevlendirildiği açıklandı.

9- TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu tarafından düzenlenen «Atatürk İlkeleri Işığında Türk Eğitim Sistemi Bilimsel Toplantısı»Ankara'da başladı.

10- Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından düzenleneni«Millî Hedefe Ulaşmada Tarımsal Hizmetlerin Birleştirilmesi ve ÇiftçiTeşkilâtlanması Nasıl Olmalıdır ?» konulu sempozyum Ankara'da başladı.

11- Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi'nin 208. kuruluş yıldönümütörenlerle kutlandı.

12- Basında yer alan bir habere göre; MHP ve yan kuruluşlarıyldîilgili davada sanıklardan biri 17 eylül 1981 tarihinde verdiği dilekçedegeçici bir süre polise teslim edildiği takdirde bazı sanıkların adalete^teslimini sağlayabileceğini açıkladı.

13- Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve 6 yürütme kurulu üyesi hakkırda, işçiyi yasa dışıgreve teşvik iddiasıyla açılan dava Sıkıyönetim Komutanlığı'na gönderildi.

14- Politika Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Özgür'ü öldürmek suçundan idam cezası istemiyle yargılanan, feshedilen MHPİstanbul İl Gençlik Kolları. Başkanı Kazım Ayaydın ile Gürsel Başdemir beraat ettiler.

15- «TKP/İşçinin Sesi» adlı yeraltı örgütünün 3'ü kadın 13 militaaüvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sonucu yakalanarakgözaltına alındı.

16-Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen'in yurt dışına çıkış,yasaklandı.

17- THA'nın bir haberinde sezon başından bu yana yaklaşık 3bin 500 ton tütün ihraç edildiği ve 14 milyon dolarlık döviz girdisisağlandığı bildirildi.

_ Oto alım - satımı ve bankerlik yapan, son olarak da petrolarama şirketi kuran bir bankerin daha kaybolduğu, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde otomobilinin terkedilmiş olarak bulunduğu basındayer alan haberlerde bildirildi.

18- Akajans'm Trablus çıkışlı haberine göre; Türk - Libya KarmaKomisyonu'nun 7. dönem çalışmalarına katılmak üzere Cemahiriyede bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, LibyaLideri Muammer Kaddafi ile görüştü. Kaddafi görüşmede, «Bu ilişkilerin daha da gelişmesini ve islam alemi içinde örnek bir kardeşlikilişkisi olmasını bekliyor ve diliyoruz.» dedi. Temaslar sırasında ayrıca, Türkiye, Libya'ya işbirliği konusunda 10 maddelik yeni bir teklifpaketi verdi.

19- Avrupa Konseyi'ne üye 21 ülke dışişleri bakan ya da yardımcılarıyla, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'ne dahil bazı parlamenterlerin katıldıkları Kollog'da bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı İlterTürkmen, 12 Eylül'e nasıl gelindiğinin bir özetini yaparak, «DevletBaşkanımız, Danışma Meclisi'nin açılış konuşmasında, Anayasa çalışmalarının yeterince ilerleyince seçim tarihinin de açıklanacağınıbelirtti. Kişisel kanım, bu konuda 1982'nin ilk aylarında daha somutveriler elde edilebileceği yönündedir. Bizim saklayacak hiçbir şeyimizyok. Dostlarımızın bizi anlamalarını bekliyoruz, zira bu geçiş dönemi

mırlıdır ve ne olursa olsun bu dönemde yapılması gerekenler gerçekleştirilecektir.» dedi.

20- Avrupa Parlamentosu toplantısında, Türkiye ile ilişkilerin askıa alınması ve 600 milyon dolarlık malî protokolün da dondurulmasındaki iki önergenin «öncelikli şekilde» görüşülüp onaylanması

yolundaki istekler reddedildi. Böylece Türkiye aleyhindeki iki öneri toplantı gündeminden çıkarıldı.

21- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, «OECD Kon.sorsiyumu'nun Türkiye'ye 1981 yılında vermeyi taahhüt ettiği toplam970 milyon dolarlık yardımdan bugüne kadar onaylanan miktarın 388.8milyon dolar olduğu, ayrıca, Türkiye'ye yardım konsorsiyumuna katı.lan 16 ülkeden İsviçre'nin dış yardımlar konusunda yeni bir yasal düzenlemeye gittiği için Türkiye'ye vereceği krediyi henüz belirlemediği» bildirildi.

22- Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm bulmayı amaçlayan toplumlararası görüşmeler bir ayı aşkın aradan sonra Lefkoşa'da, BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi Gobby'nin gözetiminde yeniden başladı. Taraflar görüş ve düşüncelerini bildirdikten sonratoplantı 2 aralık tarihine ertelendi.

23- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; BMGenel Sekreteri Kurt VValdheim, Lefkoşe Ledra Palas'ta, Türk ve Rumtaraflarına resmen sunulan «Birleştirici Değerlendirme Belgesi»nde,«Harita üzerinde Rum tarafına, tampon bölgeyi de içeren % 70'likbir toprak kalmak üzere tanımlayıcı bir çizgi çizilmesini, sınır bölgelerindeki etkenlerin niceliğinin bölüm bölüm belirtilerek, bu çizgi temelinde çalışmalar yapılmasını» istedi.

24- Uluslararası Sevgi Derneği'nin Yunanistan kolunun Atina'da

düzenlediği Türkiye ile ilgili dizi konferansların ilkinde Ortodoks kilisesinin din adamlarından İeronimos, «Gereğinde Türklerle Yunanlıların bir federal devlet altında yaşamalarının ideal olduğunu» söyledi.

25- Yunan Hükümeti, siyasal sığınma hakkı isteyen Muzaffer Güçlü adlı Türk'ü uçakla Türkiye'ye geri gönderdi.

26- Geçtiğimiz pazartesi akşamı Alman Birinci Televizyonu'nda«Rudis Tagesshow» adlı eğlence programında «Atatürk» hedef alınarak şaka yapılması üzerine, Televizyon Müdürlüğü'ne bir yazı gönderen Türkiye'nin Bonn Büyükelçiliği Basın Müşavirliği konuya büyükhassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, uyarıda bulundu.

27- Basında yeralan bir habere göre; Fransa'da, kendisini Ermenitedhiş örgütü «Orly Grubu»nün bir temsilcisi olarak tanıtan bir kişi

haber ajanslarına telefon ederek, Fransız hapishanelerinde bulunanFrmeni'nin serbest 'bırakılması için Fransız hükümetine çağrıda bulundu ve «Bu son uyarıdır» dedi.

__Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Fransız

Haber Ajansı AFP'ye Beyrut'ta özel bir açıklama yapan (ASALA)'mnlideri Agop Agopyan, «Dimitriu'nun Orly'de tutuklanmasından üç saatsonra Beyrut'tan Orly Havaalanı .polisiyle telefonla irtibat kurduk vepolis bize arkadaşınızın serbest bırakılması için 150 bin dolar ödemeniz gerekir dedi.» şeklinde konuştu.

28- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Reagan, ABD ve Avrupa'da yayınlanan TV konuşmasında, Sovyetler Birliği lideri Brejnev'e, «Avrupa'da ve dünyada nükleer ve klasiksilahların büyük ölçüde azaltılması» çağrısında bulundu.

29- Türk Haberler Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; İngiltereBaşbakanı Thatoher'le yıllık onuncu İngiliz-Batı Alman ortak toplantısını yapan Batı Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, «ABD ileSovyetler Birliği Avrupa'deki orta menzilli füzelerin sınırlandırılmasıkonusunda anlaşmaya varamadıkları takdirde 1983'de Batı Alman topraklarına füzeleri yerleştiririz.» dedi.

30- Polonya'da hükümet ile Bağımsız Dayanışma Sendikası arasında başlayan görüşmelerin ilk bölümünde, daha ayrıntılı görüşmeleri ele almak üzere dört karma komisyonun kurulmasına ara verildiği ve görüşmelerin bir süre ertelendiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

19 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Yüksek Hakimler»Savcılar Kurulu'nun boş bulunan iki yedek üyeliğine atamalarda bulundu. Güven Dinçer'in istifası, Fuat Azgür'ün de Danışma Meclisiüyeliğine seçilmesi ile boşalan yedek üyeliklere Danıştay 1. Daireüyesi Salim Özkan ile Danıştay 7. Daire üyesi Fikret Anıl getirildiler,

2- Danışma Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sadi Irmak, Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet gazetelerinin Ankara bürolarını ziyaret etti.

3- Erken emeklilik konusunda Başbakanlığın yayınladığı 8 maddelik genelgede, erken emeklilik yasasından yararlanabilmek için, memurların 31 aralık 1981 tarihine kadar 20 fiili hizmet yılını veya aynıtarihe kadar 55 yaşını ve 10 fiili hizmet yılını doldurmuş bulunmaianve erken emeklilik yasası yürürlüğe girdiği tarihte fiilen çalışmaktaolmaları, ayrıca kendilerinin 31 aralık 1981 tarihine kadar emekliliklerini talep etmeleri ve bu taleplerin kurumlarınca kabul edilmesi gerektiği bildirildi.

4- Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili İlhan Öztrak, TİKP duruşmasını izlemek üzere Türkiye'ye gelen Federal Alman Sosyal Demokrat Parti Yöneticisi Prof. Monica Genselforth, Belçikalı SenatörMillî Eğitim, Adalet ve Dışişleri eski Bakanı, Belçika İnsan Hakları ilgası ikinci başkanı ve «Fahri devlet bakanı» unvanına sahip Fletr Vermeylen ile makamında yaptığı görüşmede, «Bu memlekette fikirlerinden dolayı hiç kimsenin mahkum edilmesi söz konusu olamaz.» dedi.

5- Devlet Planlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı tarafından dünDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyelerine verilenbrifingde, 1982 konsolide bütçesi 1 trilyon 891 milyar lira olarak önerildi.

6- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Neçmi Ayanoğlu'nun davetlisiolarak Türkiye'ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr.di Manafi resmî görüşmelerine Ankara'da başladı.

7- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Cumhuriyet Gazetesi'ne

verdiği özel demeçte, «Yüksek Öğretim Kurumu Yasası'nda uygulamanın bu yıl başlaması gerektiği görüşünde olduğunu» söyledi.

8- Kasım ayında SSK emeklilerine yapılan fjarklı ödemeler konusunda açıklama yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side, Yapılanintibak sonucu bulunan farktan, daha önce avans mahiyetindeki ödeme ile 7 aylık hastalık sigortası primi düşüldüğü için kasım ayındayapılan ödeme işçilerin almayı umdukları miktarın altında kaldı.» dedi,

9- Kültür Bakanlığı 1981 Sakatlar Yılı ve Atatürk'ün doğumunun100. yıldönümü dolayısiyle sakat çocuklar arasında ödüllü bir yarışmadüzenledi.

10- Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nca, tüm gümrüklere gönderilengenelgede, Maliye Bakanlığı ile varılan anlaşma gereği, yolcu beraberieşya vergilerinin döviz bozdurmak suretiyle gümrüklerce de tahsiledilmesi gerektiği açıklandı.

11- Azot Sanayii tarafından düzenlenen, «Türkiye gübre sanayiinin sorunları ve çözüm yolları» konulu seminerde bir konuşma yapanSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Gölhan, bu yılsonunda 6.5 milyon ton gübre üretilebileceğinin tahmin edildiğini söyledi ve elde 4.5 milyon ton stok bulunduğunu kaydederek, «Bu durumda bir kısım gübrenin ihracatına gidilmesinde büyük yarar vardır.»dedi.

12- İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr.Orhan Oğuz, yeni yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Yasası'na ilişkingörüşleri saptamak amacıyla akademi başkanları İJe iki gündür sürdürdükleri toplantıda, «Öğrencilerin üniversitelerarası seçme ve yerleştirme sınavına girişlerinin üç kez ile sınırlandırılmış olması ile yüksek öğretimde devam zorunluluğu konmasını endişe ile karşıladıklarını» açıkladı.

13- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gübre veziraî mücadelede -ilâç ithal ve ihracatında uygulanmakta olan «özelkur» sistemine son verildi.

14- İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde bir konuşma yapan İSOMeclis Başkanı İbrahim Bodur, «Bankaların faiz uygulaması sanayiibatıracak noktaya gelmiştir.» dedi.

15- İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan «1980 yılı Türkiye'nin 500 büyük firması» araştırmasında ilk 10 sırayı, karnu kuruluşlan aldı.

16- Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na yeniden ŞinasiErtan seçildi.

17- Dünya Bankası tarafından 1981 yılında Türkiye'ye iki parti halinde açılmış olan 375 milyon dolarlık kredinin kullanılış biçimini izlemek ve 1982 yılı kredisi üzerinde görüşmeler yapmak üzere Ankara'datemaslarda bulunan heyetin başkanı Mr. Gregory, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler konusundaki düşüncelerini DPT Müsteşarı YıldırımAktürk ile yaptığı görüşmede açıkladı.

18- Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılan Hikmet Kozan hakkındaki karaneksik soruşturma nedeniyle bozdu.

19- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında Sıkıyönetim.Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nce verilen 4 aylık mahkumiyetkararı. Sıkıyönetim Komutanlığının temyiz etmemesi nedeniyle kesinleşti ve karar, infazın yerine getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

20- Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı ve 21 sanığın,Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi ve tutuklu sanıkların salıverilmeleri yolundaki talepler reddedildi.

21- Basında yer alan haberlere göre; MHP ve yan kuruluşlarıylailgili davanın duruşmasında eski MHP Genel Başkanı AlparslanTürkeş'in sorgusu devam etti. Türkeş sorgusunda, «Bizi 1977 yılındaiktidardan Mafia düşürdü.» dedi.

22- Diyarbakır 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 NumaralıAskerî Mahkemesi, 12 Mart 1980 günü Silvan'da bir minübüsü durdurarak içindeki 6 kişiyi öldürmekten sanık Müslüm Bayık ile Batıat- .tin Bayık adlı teröristleri ölüm cezasına çarptırdı.

23- İzmir'de yasa dışı Dev - Yol örgütü üyesi iki kişi hakkında

ölüm cezası istemiyle Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriMahkemesi'nde dava açıldı.

İzmir'de 12 kişi, İstanbul'da da bir kişi değişik hapis cezalarınaçarptırıldı.

24-Ses sanatçısı Selda Bağcan'ın devletin dışarıdaki itibarını kıracak şekilde asılsız haber yaymak suçundan 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı ve 1 yıl hapsi istendi.

25- Basında yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Yugoslavya'yı ziyaret sırasında Yugoslav İçişleri Bakanı Heljevic'le terörizmin engellenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşımücadele ve E - 5 yolu üzerindeki trafik konularını görüştü.

26- Türk - Libya Karma Komisyonu'nun 7. dönem toplantıları sonaererken imzalanan bir protokolle, iki ülke arasındaki teknik, ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması öngörüldü.

27- Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili görüşmeler sona erdi.

28- Roma'da bir süre önce bir Ermeni saldırısında yaralanan Türkdiplomatı Gökberk Ergenekon, kendisini yaralamaktan sanık DimitruGiorgiu ile yüzleşmek amacıyla Paris'e gitti.

29- KTFD'de Toplumcu Kurtuluş Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisive Demokratik Halk Partisi genel başkanları Alpay Durduran, ÖzkerÖzgür ve Nejat Konuk imzalarıyla yayınlanan ortak -bildiride, radikalsağ eğilimi Ulusal Birlik Partisi dışındaki üç partinin, koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

30- Paris'in Orly Havaalam'nda geçen haftasonu sahte KıbrısRum pasaportu ile yakalanan ve Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu«ASALA» üyesi olduğunu söyleyen Dimitru Giorgiu takma adlı kişininGerçek kimliğini belirlemek amacıyla Fransız polisi İnterpol'e başvurdu ve bu uluslararası kuruluş aracılığıyla tüm dünyaya sanığın fotoğraf ve parmak izlerini gönderdi.

31- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; FrartsıLe Monde gazetesine bir demeç veren Türk ermenileri, «Ermeni teröristler yabancı tohumudur.» dediler.

32- Akajans'ın bir haberine göre; İsveç Hükümeti, bir kişiyi öldürüp, bir kişi yaralamak ve silah taşımak suçlarından Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından aranan bir APO'cunun Türk hükümetinin resmen geri istemesine rağmen, iadesini reddetti.

33- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, Sovyetler Birliği Devlet Baş.kanı Leonid Brejnev'e gönderdiği bir mektupta, silahların karşılıklıazaltılması önerisi, Sovyet Resmî TASS Ajansı tarafından «propaganda amaçlı» olarak nitelendirildi ve ajans «Reagan'ın isteklerininyerine getirilmesi halinde Avrupa'da dengenin değil, tam tersine Batı lehine silah üstünlüğünün varolacağı» görüşünü öne sürdü.

20 Kasım 1981

__ Başbakan Bülend Ulusu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özel

demeçte dış politika ile ilgili soruları yanıtladı ve 1982 malî yılı bütçesi ile memurlara verilecek katsayı artışını açıkladı.

1- Danışma Meclisi, Anayasa Komisyonu'nun çalışma ilkelerini düzenleyen ve içtüzük geçici komisyonunca hazırlanan 47 maddelikiçtüzük taslağını kabul etti.

2- Milliyet Gazetesi'nden Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Strasbourg'da yapılan AvrupaKonseyi toplantısındaki izlenimlerini açıkladı.

3- ABD tarafından OECD çerçevesinde Türkiye'ye verilmesi öngörülen 300 milyon dolarlık ekonomik yardımın ilk bölümünü oluşturan 100 milyon dolarlık anlaşma Ankara'da, ABD adına Ankara Büyükelçisi Robert Strousz ile Türkiye adına Maliye Bakanı Kaya Erdemarasında imzalandı.

4- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, «Babalık davasında kan muayenesinin dayanılacak kanıtlar yönünden zorunlu olduğuna, aksi halde babalıkla ilgili uyuşmazlığın çözümlenmesinin mümkün olmadığına» karar verdi.

5- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen yarışmalarda ödül alanlara törenle ödülleri verildi.

6- THY, «Bu yıl alınan önlemler sonucu zararını 1 milyar 337milyon lira azalttığını» açıkladı.

7- Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre; toptan eşyaYatları endeksi eylül ayına oranla ekim ayında 1.6 oranında artışgösterdi. 1981 yılının ilk 10 aylık toptan eşya fiyatları endeksinin toplarn artışı ise yüzde 21.2 oranında oldu.

8- Ozan Enver Gökçe Ankara'da vefat etti.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askerî Mahkemesi'nceyasa dışı THKP/C Acilciler örgütü üyesi 71 kişiyle ilgili davada 8 sanık ölüm cezasına çarptırıldı, 2 sanık hakkında verilen ölüm cezası yaş küçüklüğü nedeniyle 20 yıl ağır hapis cezasına çevrildi.

10- Zorunlu hizmete tabi sağlık persoonelinin kura ile görev yerine atanmasına üşikin yönetmelik yürürlüğe girdi.

11- Banka kurmak için 4 milyar lira tutarında asgarî sermayehaddinin getirilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı tebliği Resmî Gazete'de yayınlandı.

12- Los Angeles Dünya Sorunları Konseyi'nin daveti üzerine Kaliforina'daki seminerde bir konuşma yapan Metin Toker, «Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını» belirterek, «Geçici bir devre için sıkınlılarımız var. Bunların en önemli ikisini teşkil eden rejim ve ekonomi konularında süratle ilerlemekte olduğumuzu başta sizler, dostlarımız memnuniyetle görüyor ve kabul ediyorlar. Gösterilecek iyiniyet veanlayış, geçici devrenin süresini azaltacak, sonucunu daha sağlam ve devamlı kılacaktır. Sanırım siz de biz de bunu istiyoruz» dedi.

13- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı, İsviçre Dışişleri Bakanı Aubert, Avrupa Konseyi çalışmalarından sonra düzenlediğibasın toplantısında, Mlliyet Gazetesi muhabirinin «Ermeni suikastleri hakkında kişisel vs Konsey'in görüşleri» ile ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtta, «Bizim için Ermeni olsun, bir diğeri olsun yapılan suikastlerin tümü, dil, din, ırk farkı olmaksızın terörizme girer. Biz, İsviçre'deErmeni terörizminden çok zarar gördük. Sayısız İsviçre temsilciliğibombalandı. Suç üstünde bir Ermeni yakalandı, tutuklandı ve yargılanacak. Bunu kurtarmak için Adalet Sarayı'nın dahi kapısı uçuruldu. Tümünü de Ermeni teröristler yaptı. Hem İsviçre, hem de Avrupa Konseyi tüm terör olaylarına karşıdır. Terörizm demokrasilerin kanseridir.» dedi.

14- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; Orly Havaalanında düzenlenmiş sahte pasaportla yakalanan ASALA militanı, Paris'te, bun-

dan bir süre önce Roma'da bir Ermeni militanının saldırısına uğrayanRoma Büyükelçiliğimiz 2. Katibi Gökberk Ergerekon ile yüzleştirildi.

15- Akajans'ın Londra çıkışlı haberine göre; The Economist Der-

gisi, bir yorumunda «Sovyetler Birliği'nin Kafkaslar ve İran sınırı bovunca askerî güçlenmesine karşılık Doğu Anadolu'da NATO'nun özelbir askerî güç bulundurması ve Türkiye'ye daha fazla askerî yardımyapılması» gerektiğini belirtti.

16- UPI Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, 25 Kasım günü Fez'de başlayacak olan Arapzirvesine katılmayacağını açıkladı.

17- UPI Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası lideri Lech Valesa, «Batılı ülkelerden Polonya'ya bu kışı geçirmek için acil yiyecek yardımları göndermelerini» istedi.

21 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu Milliyet Gazetesi'ne Ermeni terörüyleİlgili olarak yaptığı açıklamada, «Ermeni terör odaklarının Filistin vaıLübnan olduğunun belirlendiğini» bildirerek, «Bu konudaki devlet polilikası belirlenmiştir. Savunma değil, aktif girişimler yapılacaktır.»'1dedi.

Memur maşalarında Mart ayında yüzde 25'lik enflasyon oranının;üstünde zam yapılacağını da belirten Başbakan Bülend Ulusu, «KİT»lerin malî denetiminin Yüksek Denetleme Kurulu'nca yapılacağını»söyledi.

3- Anayasa Komisyonu üyeliği için Meclis Başkanlığına 55 üyebaşvurdu.

4- Hacettepe Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof. İhsan DoğramacıYÖK'le ilgili olarak ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Yasanınyeni bir düzen getirdiğini, bu düzen getirilirken de kişilerin haklarınınkorunması yoluna gidildiğini» belirterek, «Gerek kamu, gerekse özelsektöre açılma imkanı sağlanması, döner sermaye müessesesi getirilmesi de üniversitelere nasip olan bir özerkliktir.» dedi.

5- Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında,Tercüman Gazetesi yazarı Ergun Göze hakkında İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun «avukatlıktan ihraç» kararı oybirliğiyle onaylandı.

6- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Maliye Bakanlığı yeni bankakurulması, mevcut bankaların gelişmesi ve yabancı bankaların şubeaçmalarıyla ilgili ön koşulları açıkladı. Buna göre; yeni bir banka ku-Jrulabilmesi için asgarî sermaye miktarı, en az yarısı ödenerek Merke7|Bankası'nda bloke edilmiş olmak üzere 4 milyar lira olarak belirleri-jdi, bankaların sermaye miktarlarının şube sayılarına bağlı olaraKŞartacağı da karara bağlandı.

İncelemelerde bulunmak üzere izmir'e giden İran Sağlık BaHadi Hamofi «Türkiye'ye gelmekten büyük bir mutluluk duydu-

belirtti ve «Türk ve İran halkı arasında islam kültüründen

paklanan bir yakınlık vardır.» dedi. Konuk bakan daha sonra öğnim gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini de ziyaret etti.

__ 1982 malî yılı bütçesinde carî harcamalar, savunma giderleri

ve yatırımlarla ilgili olarak resmî görüşmelerde bulunmak üzere KTFDBaşbakanı Mustafa Çağatay ve beraberindeki bir heyet Ankara'ya

7-Bir ihbar sonucu, Konya'nın Karaman ilçesinde bir evin bodrum katında yasa dışı dinî ayin yaptıkları belirlenen 25 kişi güvenlikkuvvetlerince yakalandı.

8- Ajansların Abu Dabi çıkışlı haberine göre; Libya'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ve bebraberindeki heyet Birleşik Arap Emirliklerine gitti.

9- AA'nın Trablus çıkışlı haberine göre; Libya Cihad AraştırmalarıMerkezi tarafından Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen «Atatürk Konferansı» Libya'nın başkenti Trablus'ta başladı.

10- Ajansların Los Angeles çıkışlı haberlerine göre; Los Angeles'mBeverly Hiüs kesiminde bulunan Türkiye Başkonsolosluğumun kapısı önünde bir patlama oldu. Olaydan sonra haber ajanslarına telefon eden bir kişi patlamayı «Ermeni Adalet Komandoları» adlı bir örgütün üslendiğini bildirdi.

öte yandan olay sırasında Başkonsolosukta kimse bulunmadı9' için ölen ya da yaralanan olmadı.

11- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; Fransız adlî yetkilileri,

havaalanında sahte pasaportla yakalanan ve gerçek adının

acik Averficiyan olduğu belirlenen Ermeni militanın diplomatımız

Berk Ergenekon'la yüzleştirildiğini ve diplomatımızın Ermeni mili-

anı tanıyamadığını» açıkladı.

12- Romanya Hükümeti «Avrupa'da çalışan işçilerimizin Türkiye’ye geliş ve gidişlerinde Romanya'dan geçen yolu izlemeleri halindeher türlü kolaylığın sağlanacağını» açıkladı.

13- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Sovyetler

ligi Komünist Partisi Başkanı ve Devlet Başkanı Leonid Brejnev'ir,Federal Almanya'ya yapacağı ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapanKuzey Ren Wesfolya Eyalet İçişleri Bakanlığı, «Sovyet liderinin Bonn'da kaldığı sürece eyalet sınırları içinde yaşayan Afganistanlılarınkağa çıkışlarının yasaklandığını» bildirdi.

14- REUTER Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler:Birliği'nin Washington Büyükelçiliği, beş ay önce Sovyetler BirliğiDevlet Başkanı Leonid Bre j n ev tarafından ABD Başkanı Ronald Reagan'a yazılmış olan ve iki ülke arasında barış ve işbirliğini öngörenmektubun içeriğini açıkladı.

15- Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında 25 yıl süreli;;doğal gaz anlaşmasının imzalandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22 Kasım 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve beraberindeki birhevet Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak'ın resmi konuğuolarak Pakistan'a gitti.

Onuruna verilen akşam yemeğinde bir konuşma yapan OrgeneralKenan Evren «Çatışma ve gerginliklerle dolu bir bölgede Türkiye vePakistan'a önemli görevler düşmektedir. Bu hayati derecede stratejik bölgenin güvenliği için iki ülkenin güçlü ve istikrarlı olmaları vazgeçilmez unsurlardır. Barışa ve uluslararası işbirliğine bağlılıkları,dünya ve bölge problemlerine dengeli ve yapıcı yaklaşımları değerlitemel unsurlardır.» dedi.

2- Hisarbank tarafından Afyon'da yaptırılan ilkokulun açılışındabir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam «Okulların çatısı altından geçmeyen toplulukların yok olmaya mahkum olduklarını» söyledi.

3- KTFD'nin 1982 yılı ekonomik bütçesi için Türkiye'den alınacak krediler» konusunda görüşmek üzere beraberindeki bir heyetleAnkara'ya gelen KTFD Başbakanı Mustafa Çağatay Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte Kıbrıs'taki hükümet bunalımına değindive «Savunma harcamaları ve krediler için Türkiye'den bu yıl 7.5 milyarlira kredi isteyeceklerini» söyledi.

4- Adli Tıp Meclisi üyeliğine Dr. Behçet Ercüment Eper atandı.

5- Ankara Ticaret Borsası Başkanlığı'na Cevat Bingöler seçildi.

Müzisyen Çinuçen Tanrıkorur'un Konya Turizm Derneği'nce980 yılında açılan beste yarışmasında birinci olan «Beyati ArabanYin Bestesi» Paris'te Akademi Enternasyonal Belutece tarafından aln madalya ile ödüllendirildi.

6- Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Avrupa Komisyonu Başkaaston Thorn, Yunan devlet televizyonunda yayınlanan demecin-

ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusundaki bir soruyu yanıt-

lorken, «Demokratik ilkelere saygı gösterilmesine derinden bağlry,zBu nedenle bugün siyasal düzenden ötürü mümkün olduğunca sürat.li bir biçimde demokrasiye dönülmesi için Türkiye nezdinde ısrar ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'ye gerekli olan her türlüyardım ve desteği hiçbir engel olmaksızın sağlamaya hazırız.» dedi.

7- Basında yer alan bir habere göre; Yunan Parlamentosuna Sosyalist Hükümetinin programını sunan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu yaptığı konuşmada, «HükümetininKıbrıs sorununu dünyaya anlatabilmek ve ayrıca Kıbrıs'a haklı bir çözüm yolunda yardım edebilecek tüm güçleri aydınlatabilmek amacıile bir haçlı seferine başlayacağını» belirtti. Papandreu Ege sorunuiie ilgili olarak da, «Gerek komşularımız gerekse NATO şunu iyi anlamalıdır. Kara, deniz ve hava sahalarımız ayrıca Ege'deki YunanKıt'a Sahanlığı da müzakere konularına giremez. Bu yerlerimiz uluslararası antlaşmalarla tanımlanmıştır.» dedi.

8- Maliye, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarına yapılan üç yeni atama Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Associated Press Ajansı,Fransız adlî kaynaklarına dayanlılarak verdiği bir haberde, Fransa'datutuklu bulunan Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu ASALA üyesi teröristHaçik Avediciyan'ın serbest bırakılacağını ve Fransa'dan çıkanla;cağını öne sürdü.

Orly Havaalanında sahte kimlikle yakalanan Ermeni teröristin kimliğinin saptanması amacıyla yapılan yüzleştirmede saldırıda yaralanan Gökberk Ergerekon «kendisine saldıran kişininuzun saçlı ve sakallı olduğunu, gösterilen teröristin ise sakalının vesaçlarının traş edilmiş olduğunu» belirtti ve «Kendisine gösterilenterörist ile saldırıyı yapan teröristin vücut yapısının ve eşkalinin benzediğini» söyledi.

10- Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Bonn'da yapılan toplantısında bir konuşma yapan Başbakan Helmut Schmidt'in, Federal Almanya'nın yabancı barındırabilecek son sınıra ulaştığını ve daha fazla yabancının gelmesinin Almanya'da uzun bir süredir yaşamlar"11sürdüren yabancıların geleceğini tehlikeye soktuğunu, federal düzeyde alınmaya çalışılan yeni önlemlerle yabancı nüfusunun dondurulmasına çalışıldığını» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildiri'.

11- Üç günlük resmî bir ziyaret için Federal Almanya'ya giden Sovtier Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Leo-

grejnev'in protesto gösterileriyle karşılandığı ajanslar tarafımdanb'idirildi. Öte yandan bir açıklama yapan Federal Almanya BaşbakanıHelmut Sçhmidt «İkili görüşmelerde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki karşılıklı güvensizliğin giderilmesine çalışacaklarını» belirterek,«Federal Almanya'nın Sovyetler Birliği ile ABD arasında herhangi biraracılık rolü oynamayacağını, sadece silahlsızlanma görüşmelerininkısa zamanda olumlu sonuç vermesi için etkili olacağını» söyledi.

12- AA'nm Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı RonaldReagan «Sovyet Havayolları» Aeroflot uçaklarının bu ay başındaABD'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden uçtuklarını açıkladı ve «Cezaolarak Aeroflot seferlerinin 8 gün süre ile yapılmasını men ettiğini»duyurdu.

13-AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği'nderejim aleyhtarı fizikçi Andrei Sakharov önceden açıkladığı açlık grevine başladı.

14- Akajans'ın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'de yayınlanan «8 Days» dergisinde askerî yönetim hakkında «Ülkeyi yönetengenerallerin silahlı kuvvetlerin geleneğini izleyerek, sivil yönetimi vedemokrasiyi tesis edeceklerine hiç şüphe yok» denildi.

23 Kasım 1981

1- Pakistan'da bulunan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evrenile Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak arasındaki ilk görü»,me Ravalpindi'de yapıldı. Görüşmelerden sonra teknik heyetler org,sında adlî, ticarî ve kültürel üç anlaşma imzalandı. Öte yandan Traktörfabrikasının Pakistan'da bir traktör fabrikası kurması öneriside ele alındı.

Bu arada Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e, PakistanDevlet Başkanı General Ziya Ül Hak tarafından «Nişan-ı Pakistan»takıldı.

Görüşmelerden sonra basına bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, «Görüşmelerde Doğu-Batı ilişkileri, Avrupa'dakidurum, Polonya ile ilgili gelişmeler, Atlantik ittifakının dayanışma vegücünün arttırılmasına verdiğimiz önem, NATO üyelerinin Avrupa'dabarış ve güvenliğin kuvvetlendirilmesi için son atılımların» anlatıldığını, «Orta Doğu'daki sorunların ele alırarak, özellikle Fahd Planı'nıdesteklediğimizi belirttiğini» söyledi.

2- Danışma Meclisi toplantısında Anayasa Komisyonu'nun 15üyesi belirlendi.

Buna göre Anayasa Komisyonu'na seçilen üyeler şöyle:

Orhan Aldıkaçtı,

Tevfik Fikret Alpaslan,

Kemal Dal,

Recep Meriç,

Feridun Ergin,

Feyyaz Gölcüklü,

Feyzi Feyzioğlu,

Teoman Özal,

Turgut Tan,

Muammer Yazar,

İhsan Göksel,

Hikmet Altuğ,

Mümin Kavalalı.

3- «TFD Başbakanı Mustafa Çağatay resmî temaslarına basarak Başbakan Bülend Ulusu ve Devlet Bakanı Zeyyat Baykara ileayn ayrı görüştü.

4- Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı ve Sosyal Bilimler Derneâi tarafından Ankara'da düzenlenen «Kentleşme Sürecinde Bütünleşme Sorunları ve Çözümler» konulu seminerde bir konuşma yapanİmar ve iskan Bakanı Şerif Tüten, konut sorunu ile ilgili olarak, «Artık devletin yönlendirici ve düzenleyici görevinin arttırılması gerekmektedir. Bundan böyle devlet kendisi doğrudan sosyal konutlar üreteceği gibi kooperatif, sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimlerikonut üretimi içir uzun vadeli düşük faizli kredilerle destekleyecektir.» dedi.

5- UBA'nın haberine göre; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nce alınanbir kararda, «iş Yasası'nda işçinin işverenden izin almaksızın veyahaklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki kez herhangi bir dinlence gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren dilerseiş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeden bozabilir» denildi.

6- TEKSİF Başkanlar Kurulu'nun Bursa'da başlayan toplantısında bir konuşma yapan TEKSİF Genel Başkanı Şevket Yılmaz, «Bugünkü şartlarda asgarî ücretin yetersiz kaldığını» belirterek, «Üzerinden bir yıl bile geçmeden asgarî ücretin böylesine aşınması, hayat pahalılığının tırmanışını gösteren bir delildir.» dedi.

7- İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen «Cumhuriyet Döneminde

Sanayiinin Gelişmesi» adlı sempozyum İstanbul'da başladı.

8- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü tarafından dü-

zenlenen «Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri ve Enerji

Sergisi»™ açarken bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar

kanı Serbülent Bingöl, «Güneş ve insanın iki tükenmeyecek enerji

kaynanağım oluşturduğunu» belirterek, «Güneşin varlık verdiği herşeyi

dişine ram etmesini bilen insan bu tükenmez enerji kaynağını da

Geniş şekilde insanlığın hizmetine verecektir.» dedi.

9- Malatya İnönü Üniversitesi 1981 -1982 öğretim yılına

10- CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'e dört aylık hapissim çekmek üzere İnfaz Savcılığı'nca davetiye çıkarıldı:

11- Tercüman Gazetesi başyazarı Nazlı İlıcak, yazar Raufmer ve sorumlu yazı işleri müdürü Aydoğdu İlter hakkında, ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığınca, «Sıkıyöne.tim yasaklarına aykırı davrandıkları» gerekçesiyle dava açıldı.

12- Güvenlik kuvvetlerinin Adana, İçel ve İskenderun'da

lan seri operasyonlar sonucu yasa dışı, bölücü ve yıkıcı PKK örgütünün 33 militanının yakalanarak gözaltına alındığı 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından açıklandı.

13- ANKA Ajansı'nın Oslo çıkışlı haberine göre; 1981 yılı OECDözel yardım programı çerçevesinde Türkiye'ye taahhüt edilen 9 milvon dolarlık hibe yardımı ertelendi. Öte yandan ABD'nin Türkiye'yeyapacağı 300 milyon dolarlık ekonomik yardımın ilk bölümünü oluşturan 100 milyon dolara işlerlik kazandıran anlaşma Ankara'da imzalandı.

14- Akajans'ın Hannover çıkışlı haberine göre; Alman Sosyal Demokrat Partisi Hannover Yönetim Kurulu'na, Almanya'da bulunan Ticaret Lisesi öğretmeni Elçin Kuşat adında bir Türk kadını seçildi.

15- ANKA Ajansı'nın Abu Dabi çıkışlı haberine göre; beraberindeki bir heyetle Abu Dabi'de bulunan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal,Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Şeyh Hamdan bin Muhammed ile bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapanBirleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdülrahmanel Carvan, «Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik birliğini geliştirmek ve iki ülke arasında ortak yatırımlara gidilmesikonularının ele alındığını» söyledi.

24 Kasım 1981

__ «24 Kasım Öğretmenler Günü» törenlerle kutlandı. Törene bir

esai gönderen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Bazı hainrin eli sopalıların öğretmenler arasına karıştığını, bu gibilerin Atatürkçü öğretmenler tarafından tespit edilerek ilgili mercilere habervermelerini, bu konuda öğretmenlere büyük görevler düştüğünü» söyledi.

__ Pakistan'daki gezisini sürdüren Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, İslamabad'dan helikopterle Nasırbagh Mülteci Kampı'nagiderek Afganlı mültecilerle, Hayber Geçidi'nde de kabile reisleriylegörüştü.

Afganlı mütlecilere hitaben bir konuşma yapan Orgeneral Evren,«BM'nin yardımının fazlalaşmasını arzu ediyorum. Türkiye olarak Kızılay vasıtasıyla mümkün olan yardımı yapmaya gayret ettik. Bu yardım devam edecektir.» dedi ve iyi dileklerde bulundu.

1- 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığıönünde yaptırılan «Başöğretmen Atatürk Anıtı ve Atatürk'ün GençliğeHitabesi» kompozisyonu Devlet Başkanı Vekili Orgeneral NurettinErsin tarafından açıldı.

Törende bir konuşma yapan Orgeneral Ersin, «Anıtın Atatürk ilkelerine bağlılığın ve millî eğitim davasının sembolü olduğunu» söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ise, «Atatürkçü bakışın bütün

ülkeyi bir baştan öteki başa sardığı bu dönemde, artık başöğretmen,

bütün özellik düşünce ve görüş bütünlüğü çarpıcı, etki, otorite ve

heybetiyle Millî Eğitim Bakanlığı'ndadır. Hedef ve ilkeleri bütün öğ-

retım kurumlarında özenle uygulanacaktır.» dedi.

2- Anayasa Komisyonu Başkanlığına Prof. Orhan Aldıkaçtı seçildi.

3- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerindenProf. ve doçent ile 20 asistan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne veÜniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na gönderdikleri yazıda, «YüksekÖğrenim Kanunu'nun sadece idarî özerkliği değil, bilimsel özerkliğibüyük ölçüde kaldırdığını» belirttiler.

4- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusuna devam edilen Alpaslan Türkeş, «Askerî Savcı tarafından mahkemeye verilenve gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca tarafından ya.zılan mektubun kendisine hiçbir zaman gelmediğini ve Mehmet AliAğca'yı tanımadığını» söyledi.

5- Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Elazığ'da yapılan seri operasyonlarda yasa dışı TKP-ML/Partizan örgütünün 53 militanı silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

6- Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile birlikte Pakistan'da bulunan Türkgazetecilerinin sorularına verdiği yanıtlarda, «Pakistan'ın nükleerteknolojiyi elde etmeye kararlı olduğunu, Türkiye ile Pakistan arasında ortak tesisler kurmanın yararlı olacağını, demokrasiye gocişiçin henüz bir takvim veremeyeceğini» belirtti ve «Atatürk çağdaştarihçilerin, gelecek nesillerin hayran olacakları Türkiye'yi yarattı. Butarihte bir dönüm noktasıdır. Biz Türkiye'yi Müslüman dünyasınınlideri olarak görüyoruz.» dedi.

7- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu hükümeti programının görüşüldüğü parlamentoda bir konuşma yapan Yunanistan AnaMuhalefet Partisi lideri Yorgo Rallis, «Ege'de kıta sahanlığı sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerle ya da Lahey Uluslararası Mahkemesi kanalıyla çözümlenmesinin doğru olacağını»söyledi.

Başbakan Andreas Papandreu da verdiği yanıtta «En kritik sorunun Ege'deki hava kontrolü olduğunu» belirterek, «Kontrol yetkilerianlaşılmadıkça Larissa'da karargah kurmayacağız. Ege kontrol sahasının sınırı Atina FIR hattıyla çakıştığı, yani özlü bir biçimde sınırlarımanlaşılmcaya kadar karargahın kurulmasına izm vermeyeceğiz.»

8- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nunYunanistan'ın NATO'nun askerî kanadından çekileceği tehdidi üzerineyaptığı açıklamada, «Yunanistan NATO'nun güvenlik önlemlerindenyararlanmak istiyorsa, ittifaka tam üye olarak kalmasının zorunlu olduğu» bildirildi-

9- Federal Almanya'deki ziyaretini sürdüren Sovyetler BirliğiDevlet Başkanı Leonid Brejnev'in, ABD Başkanı Reagan'm Avrupa'danükleer silahların karşılıklı kaldırılması teklifine karşı çıkmasının ardından yeni bir öneri getirerek «Amerika'nın Avrupa'ya orta menzillisilah yerleştirmekten vazgeçmesi halinde Sovyetler Birliği'nin deAvrupa kıtasındaki SS-20 füzelerini azaltmaya hazır olduklarını» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

25 Kasım 1981

1- Ajansların Lahor çıkışlı haberlerine göre; Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Pakistan'ı ziyaretinin dördüncü gününde uçaklaPeşaver'den Lahor'a gitti. Devlet Başkanı Orgeneral Evren, piyade vemekanize birliklerle Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların hakiki mermiler kullandığı tatbikatı izledi. Tatbikattan sonra Orgeneral Evren'e, tatbikatın sembolü olan «Gümüş Panter» amblemi ile:Pakistan Kura Kuvvetleri'nin şildi armağan edildi.

2- Devlet Başkanı Vekili Orgeneral Nurettin Ersin ile BaşbakanBülend Ulusu, Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'ya gelen 67 ilintemsilcisi öğretmenleri ve Latin harfleriyle Türk alfabesini ilk öğretenöğretmenleri ayrı ayrı kabul etti.

3- Danışma Meçlisi birleşiminde Bütçe Plan Komisyonu'nun 27üyesi belirlendi.

4- Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı düzenlediği basın toplantısında, «Komisyonun nasıl çalışacağı konusunun tartışıldığını ve çalışma şekli kesin şeklini aldıktan sonra da Anayasa'mnyapılmasına geçileceğini» belirterek, «Kapanmış olmalarına rağmensiyasî partilerin dünya görüşleri, felsefeleri mevcuttur. Bu fikirlergelişebilir. Anayasa yapılırken bunlardan da esinleneceğiz.» dedi.

5- Devlet memurlarına uygulanan katsayının önümüzdeki yıl'i25'ten 30'a çıkarılması ve bunun yanında gösterge tablolarında gerekli değişiklik yapılarak maaşlarda yüzde 25 oranında bir artış sağlanması Bakanlar Kurulu'nda ilke olarak benimsendi.

6- Millî Eğitim Bakanlığı'nca Türk Kara- Hava ve Deniz Kuvvetleri güçlendirme vakıflarının katılmalarıyla Atatürk'ün doğumunun100. yıldönümü nedeniyle lise ve dengi okulları arasında düzenlenenAtatürkçülük kültür yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Buna göre birinciliği Halil Şahin (Gaziantep Lisesi), ikinciliği N"Kaan (Balıkesir Lisesi), üçüncülüğü de Muharrem Kahraman Güney(İmam Hatip Lisesi) kazandı.

7- Deniz Kuvvetleri Vakfı'nca düzenlenen «Atatürk ve Deniz»

konulu uluslararası gemi modelleri yarışmasında kazananlara ödülleKuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Doğan Toktamış tarafındanverildi.

8- Türk Hukukçu Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen «Atatürk'ten Bugüne Türk Kadını ve Sorunları» konulu sempozyuma katılmak üzere Türkiye'ye gelen Cezayir Hukukçular Derneği Direktörlerüyesi Fatma Chenaif, «Çağdaşlaşmada Türk kadınının kendilerine model olduğunu» belirterek, «Başka ülkelerin de birer Atatürk'leri olsaydı birbirlerine savaş açacakları yerde, ülkelerini çağdaş düzeydetutmak için çalışırlardı.» dedi.

9- Süt Endüstri Kurumu mamullerinin perakende fiyatları yenidenbelirlendi. Buna göre sütün kilosu 70 lira, yoğurdun kilosu 90 lira, tereyağının fiyatı da 500 lira oldu.

10- THA'nın haberine göre; 1981 yılının ocak - ağustos aylarınıkapsayan ilk sekiz aylık döneminde transit taşımacılıktan toplam 89.1milyon dolar gelir sağlandı.

11- Kısa adı Pankobirlik olan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Bîrliği'nin 10. genel kurulu Ankara'da yapıldı.

12- Ankara ve İzmir'de iki banker borçlarını ödemediği için tutuklandı.

13-Askerî Yargıtay, Akyazı soygunu sanıklarından sol terörist Ramazan Yukarıgözü, Erdoğan Yazgan, Ömer Yazgan ve Mehmet Kambur hakkındaki ölüm cezasını onayladı, Kars'da meydana gelen olaysonucu ölüme mahkum edilen Necdet Özbir hakkındaki kararı isebozdu.

14- Ankara İnfaz Savcılığı CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'ln 4 aylık hapis cezasını Datça'da geçirmesini kabul etti.

15- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusu tamamlanansanıklardan Alparslan Türkeş, mahkemeye verdiği 174 sayfalık yazılımetmde, iddianamedeki suçları kabul etmediğini belirtti.

16- Milliyet Gazetesi'nde Parlak Yıldız-82 tatbikatını gerçekleştiren Amerikan Çevik Kuvvetlerle ilgili bir tanıtma yazısı yayınlanmaya başlandı.

17- Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü kutlama faaliyetleri çerçevesinde Roma Üniversitesi'nce düzenlenen «Kemal Atatürk Gelenek ve Kültür» haftası Roma'da başladı.

18- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Yunanistan'daBaşbakan Andreas Papandreu tarafından kurulan ilk sosylist hükümet, Yunan Parlamentosundan güvenoyu aldı.

19- THA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Yunan silah sanayiineyapılacak yardımlar ve Yunanistan'ın Fransa'dan silah alımı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e giden Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu Fransız yöneticileri ile görüştü.

20- Mısır'da, ölen Devlet Başkanı Enver Sedat döneminde tutuklanan 31 kişinin, ulusal birlik ve bütünlüğünün sağlanması gerekçesiyleserbest bırakıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- AP Ajansı'nın Fez çıkışlı haberine göre; Arap Birliği'ne bağlı21 ülkenin liderleri ve devlet başkanlarının katıldığı 12. doruk toplantısı Fas'ın Fez kentinde başladı. Ancak daha sonra bir açıklama yapan Fas Kralı 2. Hasan, «Zirveden iyi bir sonuç alınabilmesi ,çin toplantının ertelendiğini» bildirdi.

26 Kasım 1981

1-Pakistan'a ziyaretini sürdüren Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Pakistan Devlet Başkanı General Ziya ÜI Hak ve beraberindeki Türk heyetiyle birlikte Lahor'dan Karaçi'ye geçti.

2-YÖK yasasıyla, çalışan öğrencilerin durumu hakkında ANKA

Ajansı'na bir açıklama yapan Başbakan Bülend Ulusu, «Biz müktesephakka her zaman riayet ederiz. Halen çalışan öğrenciler varsa, onlarislerine güçlerine devam etmek durumundadırlar.» dedi.

3- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığına İstanbul üyesi Mustafa Aysan seçildi.

4- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Pankobirlik Genel Kurultoplantısında bir konuşma yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side,«Tüm tarım işçileri 1982 yılında sosyal güvenlik kapsamına alınacak,hazırlanan yasa tasarısı 1982 yılından itibaren uygulanacaktır.» dedi.

5- Kültür Bakanlığı 1981 yılı başarı öldülleriiri kazananlar bellioldu. Buna göre heykel dalında Prof. Dr. Zühtü Muratoğlu, resim dalında Eşref Üren, klasik Türk sanat müziği dalında Doktor Nevzat Atlığ,seramik dalında Füreyya Koral, halkbilim dalında Dr. Hamit ZübeyrKosay, sahne dekoru dalında Refik Eren, düzyazıda Tarık Buğra, şiirdalında da Orhan Saik Gökyay ödül kazandı.

6- Gülhane Askerî Tıp Akademisi'ni tanıtmak amacıyla basınmensuplarına bir brifing verildi.

7- Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçman İktisat Dergisi'ne yaptığı açıklamada «Devletin alacağı kararlara etkili olmada özel sektör büyük çaba sarfeder, amakararlarını empoze etmede ve alınan kararlara kesin olarak karşı çıkmada da çok dikkatli davranır.» dedi.

ANKA Ajansı'nın haberine göre; aylık yayınlanan «Bilim ve Saat» dergisinin, Ankara'da yayınlanan «Yeni Forum» dergisi hakkın-

da açtığı manevî tazminat davası sonuçlandı, Yeni Forum deAnkara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 20 bin lira tazminatcezasına çarptırıldı.

8- Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit,metin manevî şahsiyetine hakaret suçu işlediği iddiasıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

9- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada mahkeme tarafındanidam istemiyle yargılanan ve sorgusu tamamlanan Agah Oktay Güner serbest bırakıldı.

10- Merzifon Hava Üssü'ne bağlı askerî bir jet uçağı eğitim uçuşusırasında Gümüşköy yakınlarında düşerek parçalandı, kazada havapilot yüzbaşı Feray İnak ile hava pilot üsteğmen Ömer Yalçın şehitoldu.

11- Zeynel Abidin Ceylan adlı sanığın Emniyet Müdürlüğü'ndekisorgusu sırasında işkence ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılananAnkara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube'de görevli komiser muavini Mustafa Haskiriş, Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nçe 14 sene 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12- 640 hakim, savcı yardımcısı ve Yargıtay Tetkik Hakiminin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin atama kararnameleri Resmî Gazete'de yayınlandı.

13- Tercüman Gazetesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haigve Millî Güvenlik İşleri Danışmanı Richard Ailen ile Yunanistan konusunda yapılan röportaj yayınlandı.

14- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Hukuk ve Siyasî İşler Komisyonlarından oluşan 25 kişilik heyetin 7 Aralık tarihinde Türkiye’ye yapacağı gezi Türk hükümetinin erteleme önerisi üzerine iptaledildi.

15- THA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Londra'da yapılacak AETdoruk toplantısına gitmek üzere Paris'e uğrayan Yunanistan Başkanı Andreas Papandreu, Fransa Devlet Başkanı Mitterand ile yaptığı görüşmede, «NATO'nun, Yunanistan'ı ve sınırlarını Türkiye'ye karsı korumadığını» söyledi.

16-AP Ajansı'nm New York çıkışlı haberine göre; BM Genel Ku-

rulu'na olağan raporunu sunan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim,«Kıbrıs'ta bir çözüm sağlamak için görüşmelerin sürdürüldüğünü, soraylarda hızlı gelişmeler görüldüğünü» belirtti.

17- UPI Ajansı’nın Washington çıkışlı haberine göre; Sovyetler

Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in Bonn görüşmelerinde şartlıolarak «SS-20 füzelerinin azaltılması» ile ilgili karşı önerisinin, Amerikan hükümeti tarafından iyiniyet adımı olarak nitelendirildiği veStratejik Silahların Sınırlandırılması görüşmelerinde bu iyiniyetin devam etmesi halinde Reagan - Brejnev doruk toplantısının gerçekleşebileceği Beyaz Saray Basın Sözcüsü Larry Shaks tarafından açıklandı.

18- LJPI Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye 10 ülkenin liderleri iki gün sürecek zirve toplantısı için Londra'da çalışmalarına başladı.

27 Kasım 1981

1- Pakistan'a yaptığı resmî ziyareti tamamlayan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren yurda döndü. Esenboğa Havaalanındaaskerî törenle karşılanan Devlet Başkanı Orgeneral Evren gazetecilere yaptığı açıklamada, «Pakistan üe aramızda mevcut kültürel ve siyasî işbirliğinin yanısıra, bu seyahatimizde ekonomik işbirliğinin degerçekleştirilmesi, için çabalarımız oldu. Diğer sahalarda işbirliğinizin iyi olmasına karşılık mutlaka ekonomik işbirliğimizi de perçinlememiz gerekiyor. Bu seyahat her bakımdan yararlı olmuştur.» dedi.

2- Adalet Bakanlığı, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergimahkemeleri, kanun tasarıları ile idari yargıda usul, hakimler, savcılarve Adalet Bakanlığı merkez teşkilat kanun tasarılarını hazırlayarakBasbakanlık'a sundu

3- Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, «İşyeri henüz yasa kapsamınaalınmadan işe girmiş bir kişiye ait sigortalık süresinin SSK Kapsamına alınma gününden önce başlatılmasının yasa dışı olduğuna» karar verdi.

4- Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) YönetimiKurulu Başkanı Mete Gökner bankanın 6. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı basın toplantısında «88 kuruluşa proje kredisi verildiğini, bu kredilerin yüzde 45'inin de kalkınmakta öncelikli yörelere tahsis olunduğunu» belirtti.

5- Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince Adana ve Hatay illeriyleilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı ÜGD örgütünün 30 elemanı silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

6- Akajans'ın haberine göre; Türkiye ile Romanya Ulaştırma Bakanlığı heyetleri arasında Karadeniz'deki «RO-RO» taşımacılığı ile ilgili görüşmeler tamamlandı ve bir ön protokol imzalandı.

7- ANKA Ajansı'ının Berlin çıkışlı haberine göre; Batı Berlin Senatosu, eyaletteki 18 yaşından küçük Türk çocuklarına iki yıldan fazla oturma izni verilmemesini kararlaştırdı.

8- THA'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; İsveç'te yayınlanan

Aftonbladet gazetesi, «İsveç'te bir süre önce yakalanan eroin şebekemin doğrudan ASALA ile ilgili olduğunu ve adı saklanan bir futboltakımını da kamuflaj örgütü olarak kullandıklarını» açıkladı.

__ Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Resmî Romenajansı, Romanya'da maden kömürü üretimindeki kayıplardan sorumlu oldukları gerekçesiyle Komünist Partisi yöneticilerinden üç kişininişine son verildiğini bildirdi.

9- AA'nın Belgrad çıkışlı haberine göre; Yugoslavya Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

10- ANKA Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; ispanya Parlamentosu, ülkenin NATO ittifakına üye olmasını onayladı.

28 Kasım 1981

1- Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle Türkiye - Hindis.tan Kültür Derneği'nin düzenlediği «Atatürk ve Nehru» semineri Ankara'da başladı.

2- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık «Son bir hafta içinde 189 işyerinde çalışan 7 bin 371işçiyi kapsayan 7 toplu iş sözleşmesinin yenilenerek yürürlüğe sokulduğunu» açıkladı.

3- Akajans'ın haberine göre; Atatürk'ün 100. doğum yılı nedeniyleEsenboğa Havaalam'nda Atatürk ile ilgili çeşitli rozet, heykel, mask.çerçeve, resim, kart, anahtarlık, şilt ve bayrakların satıldığı bir turistik eşya satış yeri açıldı.

4- Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan «İhracatı GeliştirmeEtüd Merkezi» tarafından hazırlanan «Türkiye ihracat Rehberi»nin

dağıtımına başlandı.

5- Basında yer alan bir habere göre; «Şirketlerin çıkardıklarıtahvillerin faiz oranları, bankalarca 6 aydan fazla vadeli mevduata,uygulanan azamî faiz oranının 5 puan eksiğinden aşağı olamayacaktır» şeklinde yeni bir düzenleme getirildi.

6- «Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun» ile «Hazine'ye İntikalEden Malların Tasf,iyesi»ne ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

7- Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi, görüşülmekte olan ETKO davasının Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1Nolu Askerî Mahkemesi'nde devam eden MHP ve yan kuruluşlarıylailgili dava ile birleştirilmesini kararlaştırdı.

8- Banker kuruluşlarının radyo ve TV reklâmları için aldıklarıizinlerin 30 gün sonra, basında yayınlanmak üzere aldıkları izinleride 15 gün sonra geçerliliğini yitirdiğine ilişkin Maliye Bakanlığı tebliği Resmî Gazete'de yayınlandı.

9- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Ortak Pazar,

Türkiye'nin AET'ye sanayi ihracatı olan pamuk ipliğine yüzde 16oranında teminat akçesi alınmasını kararlaştırdı.

10- Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bulgaristan

UNESCO Millî Komitesi Başkanı Zaharavia, «Atatürk'ün bütün söylevve demeçlerinin Bulgarca'ya çevrildiğini» bildirdi.

11- Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak Ravalpindi'deTRT muhabirine yaptığı açıklamada, «Devlet Başkanı Orgeneral Keran Evren'in Pakistan'a yaptığı ziyaretten sonra iki ülke arasındakiticarî, kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını» söyledi.

12- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; Kıbrıs Rum Yönetimilideri Spiros Kipriyanu'nun, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkovile yaptığı görüşmeden sonra yayınlanan ortak bildiride, «Türkiye'nin garantör devlet olarak yapmış olduğu barış harekatı yabancı müdahale olarak» nitelendirildi ve bu yabancı müdahalenin sona erdirilmesi gerektiği öne sürüldü.

13- Avrupa Konseyi'nden 21 kişilik bir heyetin 7 Aralık tarihindeTürkiye'ye gelmeleriyle ilgili programın Türkiye tarafından ertelenmesi üzerine, Konsey Dönem Başkanı olan İsviçre Hükümeti, «Yenibir tarihin biran önce saptanarak Avrupa Konseyi heyetinin gelmesine olanak tanınması için girişimde bulunma» kararı aldı.

14- AA'nın Fez çıkışlı haberine göre; Fas Kralı 2. Hasan, yaptığıaçıklamada, «Geçen hafta içinde toplanan ancak bir .sonuç elde edemeden dağılan Arap Doruğunun haziran ayında yine Fas'ta toplanabileceğini, verilen bu ara süresinde Arap ülkeleri liderlerinin birbirleriyle akılcı görüşmeler yapmalarını ve doruğun ikinci oturumunundüzenlenebilmesi için gerekli sonuçlara varmalarını» istedi.

29 Kasım 1981

1- ANKA Ajası'nın bir haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen «Maiyet Memurları Yönetmeliğinde, İçişleri Bakan,lığına başvuruda bulunan adayların son 5 yıl içinde hiçbir siyasi par.tiye üye olmama koşulu getirildi.

2- Teksif Sendikası İzmir Şubesi'nin 8. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Türk - iş Genel Eğtim Sekreteri Kaya özdemir, «Anayasa yapılırken Türk - İş'in görüşleri alınmalı, Türk işçisinin sesi mutlaka duyurulmalıdır.» dedi.

3- Parlamento Muhabirleri Derneği'nin Ankara'da yapılan 14.Olağan Genel Kurulu'nda dernek başkanlığına yeniden Rafet Genç seçildi.

4- Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde Sakatlar Yılı nedeniylesakat memurlar için telef/on santral operatörlüğü kursu düzenlendi.

5- Türkiye ile Bulgaristan'ın Karadeniz limanları arasında açılması öngörülen Ro-Ro deniz taşımacılığı konusunda resmî görüşmelerde bulunmak üzere Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı Uluslararasıİlişkiler Dairesi Müdürü Porvan Petrov'un başkanlığındaki bir Bulgarheyeti Ankara'ya geldi.

6- DPA'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdullah Bin Baz, «İslamiyette doğum günlerinin kutlanmadığı» gerekçesiyle Mevlit Kandili'ne karşı çıktı ve buna son verilmesi için diğer İslam ülkelerinde gerekenin yapılmasını istedi.

7- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre Fransız TV'sine bir demeoveren Romanya Devlet Başkanı Nikolae Çeausescu, «ABD ile SovyetlefBirliği arasında yarın Cenevre'de başlayacak olan (NATO ve VarşovaPaktı ülkeleri topraklarında üslendirilmiş veya üslendirlecek nükleerbaşlıklı orta menzilli füzelerin sınırlandırılması) görüşmelerine Avrupadevletlerinin de katılması gerektiğini» söyledi.

8- İran - Irak arasındaki savaşın yeniden başladığı ve İran birliklerinin Irak cephesinde başlattıkları taarruzun sürdüğü, Irak birliklerinin işgal altında bulunan 70 yerleşim merkezinden geri çekildiğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9- Reuter Ajansı'mn Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi, «Ülkede giderek artan toplumsal,siyasal ve ekonomik kargaşalığı önleyebilmek için olağanüstü yasalar çıkarılmasını» istedi.

10- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Suriye'ninbaşkenti Şam'ın merkezinde bir askerî tesiste meydana gelen patlamada 64 kişi öldü, 135 kişi de yaralandı.

11- Amerikan film yıldızı Natalie Wood denizde boğularak öldü.

30 Kasım 1981

1- 2 gün sürecek olan Yüksek Askerî Şûra, çalışmalarına DevletBaşkanı Orgeneral Kenan Evren'in başkanlığında başladı.

2- Danışma Meclisi Merkez Temsilcisi Ertuğrul Alatlı, «AnayasaKomisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı'mn komisyon çalışmalarıyla ilgiliolarak Tercüman Gazetesi'ne açıklama yaptığını, böylece DanışmaMeclisi İçtüzüğü ile Kurucu Meclis hakkında suç işlediğini» belirterek, Orhan Aldıkdçtı ile Tercüman Gazetesi hakkında Başbakanlık Divam'nca gerekli inceleme ve işlemin yapılmasını istedi.

3- 1 trilyon 891 milyar liralık 1982 malî yılı bütçesi DanışmaMeclisi'ne verildi.

4- Türkiye ile Fransa arasında 1978 yılında Paris'te parafe edilen ek sosyal güvenlik sözleşmesi ve bu sözleşmenin eki olan idarianlaşmanın gözden geçirilmesi konusundaki çalışmalar Ankara'daDışişleri Bakanlığı'nda başladı,

5- Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Kültür Bakanlığı'nın Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlanması kararlaştırıldı.

6- İstanbul Valisi Nevzat Ayaz İstanbul Sanayi Odası Meclisi'niaçarken yaptığı konuşmada, «12 Eylül'den sonra anarşi ve terörlemücadelenin başarıyla yürütüldüğünü, sağlanan huzurun yabancılarında takdirini çektiğini» belirterek, bu huzurun devamı için bütün vatandaşların ve özellikle sanayicilerin uyanık olmalarını ve şehrin temizlenmesinde sanayicilerin yardımcı olmalarını» istedi.

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na yeniden İbrahim Bodur seçildi.

7- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Ocak-Ağustos aylarını içinealan ilk sekiz aylık dönemde dış kredi akışı 1980 yılının eşdönerninegöre yüzde 36 oranında (419 milyon dolar) azaldı.

8- Aralarında bulunan 120 kişi hakkında idam cezası istenen

800 sanıklı «Artvin Dev-Yol» davası Erzurum'da 1 Numaralı AskerîMahkeme'de kimlik tespitiyle başladı.

9- Güvenlik kuvvetlerince Uşak'ta, çeşitli eylemlere karıştıklarıbelirlenen sağ örgüte üye 6 kişi yakalandı.

10- Uşak Emniyet Müdürlüğü'nce Kızılcasöğüt köyünde yapılanoperasyonda piyasa değeri 4 milyon lire olan 4 kilo baz morfin elegeçirildi.

11- Hürriyet Gazetesi'nde, Yunanistan'ın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Averof'un yeni yayınlanan «Kaybolmuş Fırsatlar» adlı kitabında, «Kendisinin bakan olduğu dönemde Karamanlis hükümetininEOKA'yı nasıl beslediğini hangi yollardan siloh sağladığını» anlattığına ilişkin haber yayınlandı.

12- Japon gazetecilerden hediye kabul ettiği için hakkında soruşturma açılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Richard Allen'in görevden ayrılma isteğinde bulunduğu, bu isteğin Başkan Reagan taraf,ından kabul edildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Lefkoşa'da yaptığı açıklamada..«Kipriyanu - Jivkov görüşmesinden sonra yayınlanan ortak bildirideyer alan görüşlerin tamamen Rum görüşünü yansıttığını, dolayısıylaKıbrıs Türklerini bağlamadığını ve etkilemeyeceğini» belirtti.

14- Avrupa'deki stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleriİsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmelerde ABD'yi temsileden Paul Nitze ile Sovyetler Birliği'ni temsil eden Yuli Kvitsinskyarasındaki ilk görüşme 90 dakika sürdü. Gazetecilere bir demeç veren Paul Nitze, «Her iki tarafın da görüşmelerin gizli kalması konusunda anlaşmaya vardıklarını» bldirdi.

15- DPA'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japonya BaşbakanıZenko Suzuki kabilesinde değişiklik yaparak, hükümet üyelerinin üçte ikisini yeniledi.

16- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır Devlet Baş.kanı Enver Sedat'ı öldürmekten yargılanan İslambuli, duruşma sırasında, «Sedat'ı öldürdüm. Bundan gurur duyuyorum. Çünkü isLarniyete ihanet etmişti.» dedi.

17- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Başbakanı ve Komünist Parti lideri Jaruzelski, parti Merkez Komitesitoplantısında yaptığı konuşmada, «Grevler ve anarşinin durdurulmadığı takdirde ülkenin savaş durumuna gireceğini» belirterek, «Mevcutdurum daha fazla süremez. Bu yıkıcı süreç mutlaka durdurulmalıdır,yoksa büyük bir çatışmaya, savaşa doğru gideceğiz.» dedi.

18- UPI Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Genelkurmay Başkanı General Rafael Eytan bir okulda yaptığı konuşmada,«Batı Şeria'da yaşayanları» uyararak, «Sizin yaşınızdaki çocuklar molotof kokteyli atarlarsa bilsinler ki suç ailelerinindir. Bu nedenle deevleri yıkılacaktır.» dedi.

Öte yandan İsrail hükümeti İsrail birliklerinin çekilmesinin ardından Sina'da görev yapacak Barış Gücü'ne ilişkin olarak hazırlanandeklerasyon metninde değişiklik istedi.

19- Suriye hükümetinin, dün Şam'ın merkezinde meydana gelenpatlamadan Müslüman Kardeşler örgütünü sorumlu tuttuğu, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.