06.12.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1981

1 Aralik 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında yapılanAskeri Şura toplantısı sona erdi.

2- Maliye Bakanı Kaya Erdem Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «1982 mali yılı bütçe tasarısının 1 trilyon 815 milyar liraolarak bağlandığını, bu bütçe ile memur aylıklarında yüzde 25'e varanartışların sağlandığını» söyledi. Maliye Bakanı Erdem, «Vergi farklarının ilk taksidinin bu ay içinde, ikinci taksidinin ise Mayıs ayında ödeneceğini» belirterek, «Toplu sözleşmesi bu tarihten sonra bitecek işyerlerindeki işçilere ise bu farkların ilk taksidi, sözleşmenin yapıldığıtarihten bir ay, ikinci toksidi ise 6 ay sonra ödenecektir.» dedi

3- Maliye Bakanı Kaya Erdem basın toplantısında kamu yatırımları, vergi denetimi ve sermaye piyasası ile ilgili konularda da açıklamalarda bulundu

4- Danışma Meclisi'nde Mali İşler Komisyonu, İktisadi İşler Komisyonu, Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonu, Bayındırlık, Ulaştırma,İmar ve İskan, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, Tarım ve Orman, Köyişleri ve Kooperatifler Komisyonu üyeleri seçildi.

5- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu 1982 yılı genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu görüşmeye başladı.

6- Memurların ücret sistemlerine köklü değişiklikler getiren vetüm memurlara görev tazminatı verilmesinin öngörüldüğü «DevletPersonel Kanunu tasarısı» MGK İhtisas Komisyonuna sunuldu.-

7- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre;Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç olmak üzere yurdumuzun herbölgesinde görevlendirilmek üzere yabancı uyruklu 30 pratisyen doktor ile 15 uzman doktorun Türk uyruklu hekimlere ödenen eşit ücretleÇalıştırılmaları Maliye Bakanlığı'nca uygun görüldü.

8- Üniversitelerarası Kurul üyeliğine Ege Üniversitesi'nden GıdaFakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Saygın, Çukurova Üniversitesi'ndende Rektör Yardımcısı Prof. Şefik Yeşilsoy seçildi.

9- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili olarak Ankara'da devam edendavada mahkeme, sorgusu tamamlanan sanıklardan Genel BaşkanYardımcılarından Ahmet Er'in tahliyesini kararlaştırdı, Sadi Somuncuoğlu'nun tahliye istemi ise reddedildi.

10- KTFD'de, Mustafa Çağatay'ın başkanlığındaki koalisyon hükümetine, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi veDemokratik Halk Partisi tarafından verilen güvensizlik önergesi Federe Meclis'e sunuldu.

11- Atina'da yayınlanan Apoyevmatini Gazetesi, «İsrail'in, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'yu bir Türk militana öldürtmekiçin suikast planı hazırladığını öne sürdü.

12- ABD ile İsrail arasında Stratejik işbirliği anlaşmasının imzalandığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- AP Ajansı'nın Şam çıkışlı haberine göre; Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad TV'ye verdiği demeçte, «Dün başkentte meydanagelen patlamayla ilgili olarak sorumlu tutulan Müslüman KardeşlerÖrgütü'ne savaş açıldığını ve örgütün ortadan kaldırılacağını» açıkladı.

14- AP Ajansı'nın Korsika çıkışlı haberine göre; Yugoslav lneXAdrip şirketine ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı çoğunluğu Yugoslav turistleri olan 169 yolcu ve mürettebatla Korsika Adası'na düşerekparçalandı.

2 Aralık 1981

1- TÜBİTAK bilim, teşvik ve hizmet ödülleri, Devlet Başkanı Or-

general Kenan Evren, MGK üyeleri ile Başbakan ve bazı bakanlarında bulunduğu bir törenle sahiplerine verildi. Törende bir konuşma yapan Orgeneral Evren, «Ülkemizin Batı ülkeleri içinde yüksek öğrenimkurumları, araştırma kuruluşları ve yetişmiş insan gücüyle önemlibir seviyeye ulaştığını» belirterek, «Ancak, yüce milletimize özgü kabiliyetlerle bezenmiş bu potansiyelin ülkemizin yücelmesi yolunda verimli ve etkin olabilmesi için araştırma ve geliştirmeyle görevli tümkurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalışman gerekir» dedi.

2- Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek Ankara'deki 7Hayvancılık Kongresi'nde yaptığı konuşmada, «Doğu Anadolu sığırcılık projesinin 9 yıl sonra gerçekleşeceğini, hayvancılığa yeterinceönem verilmesi halinde Doğu bölgesinin kalkınacağını» belirtti.

3- Danışma Meclisi İhtisas Komisyonularmın boş kalan üyelikseçimleri tamamlandı.

4- Milli Eğitim Bakanlığfnın nakil ve tayinlerle ilgili olarak yapılan açıklamasında, öğretmen adaylarının ad çekilerek atamalarının yapıldığı belirtildi.

5- İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası Müessesi Müdürü CelalKurtuluş başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

6- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim KuruluBaşkanı Halit Narin düzenlediği basın toplantısında, «Bugün Türkiye'de hiç bir müessesenin yatırım yapacak düşüncede olmadığını» belirterek, «Bu koşullar altında gidecek olanlar namuslu müesseselerdir. Sayın Özal'm bunu takdirle karşılayarak 1982 yılına başka birPolitika ile girmesini bekliyoruz.» dedi.

7- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına NurullahGezgin seçildi.

8- Sağlık Bakanlığı ile İstanbul İli Sağlık Müdürlüğü tarafındanortaklaşa düzenlenen ve hastanelerin idari, parasal ve personel sorunlarına ilişkin panel, İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi'nde başladı.

9- Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Danış,ma Meclisi Merkez üyesi Ertuğrul Alatlı aleyhine, 30 Kasım 1981 günü siyasi partiler hakkında yaptığı konuşma nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

10- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla Ürdün'de,Ürdün Kraliçesi Nur tdraf(ından Türk resimleri sergisi açıldı,

11- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa'da İngilizce olarak yayınlanan International Herald Tribüne gazetesi'nin Türkiye ilavesinde, «Askeri Rejim Balayında» başlığı ile yayınlanan yazıda, «TürkSilahlı Kuvvetleri'nin idareyi ele almasından bu yana 15 aylık bir süregeçmiş olmasına rağmen halkın orduyu geniş ölçüde desteklemeyedevam ettiği» belirtildi.

12- UPI Ajansı'nın Cenevre çıkışlı haberine göre; Stratejik Silahların sınırlandırılması görüşmeleri için bir araya gelen ABD heyetbaşkanı Paul Nitze ile Sovyetler Birliği heyet başkanı Yili Kvitsinky'nin aralarında kararlaştırdıkları «Görüşmelerin gizli tutulması» ilkesinin uygulanmasıyla, görüşmelerle ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.Siyasi ve diplomatik kaynaklar, ilk görüşmeden sonra karşılıklı sunulan öneri paketlerinin her iki ülke başkanlarına gönderildiğini ve gelecek yanıtlara göre görüşmelerin yeniden başlayacağını bildirdiler.

13- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu'nun 8-9 Aralık tarihlerinde Brüksel'deyapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına Ulusal Savunma Bakanı olarak katılacağı resmen açıklandı.

3 Aralık 1981

1- Danışma Meclisi Başkanlık Divanı toplantısından önce gazetecilere bir açıklama yapan Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak, «Toplantının komisyonlar ve başkanlık divanı arasında işbirliğini ve uyumu sağlamak amacıyla yapıldığını» belirterek, «Milletinbizden beklediği neticelere ulaşacağımız ümidini kesinlikle taşımaktayım-» dedi.

2- ABD Savunma Bakanı Casper Weinberger resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanındaki karşılama töreninde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, «Türkiye'nin bulunduğu foölgeki barış ve istikrar unsuruolmayı ve komşularııyla yakın ilişkiler sürdürmeyi amaçlayan bir siyaset izlemeye büyük özen gösterdiğini» belirterek, «Ekonomik ve askeriyönden kuvvetli birTürkiye için dostlarından gelecek katkıyı Türkiyememnunlukla karşılayacaktır..» dedi.

ABD Savunma Bakanı Weinberger ise, «Ankara'da yapılacakmüzakerelerde, Türkiye'nin NATO ittifakında oynadığı önemli rolündikkate alınacağını» belirterek, «Türkiye'nin gücünü muhafaza etmesi NATO ittifakının tümü için büyük önem taşımaktadır.» dedi.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kuruluşların 1981 yılıOcak-Eylül dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı Azot SanayiGenel Müdürlüğü'nde başladı. Toplantıda bir konuşma yapan Sanayive Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, «İhracatın çok hızlı bir dönem yaşamasına rağmen KiT'lerin buna ayak uyduramadığını» belirterek, «Halkın parasıyla açılan bu tesislerin yine halka satılması konusu üzerinde duruluyor.» dedi.

4- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca, «Eyüpsultan Camii ve Küli'yesinin Dünya İslam Kültür ve Ziyaret Merkezi haline getirileceği»Qcıklandı.

5- Türk ekonomsinin yıl içindeki gelişmeleri ile 1982 yılındaki hedeflerini görüşmek üzere IMF heyeti Ankara'ya geldi.

6- Feshedilen CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit, 4 aylıkhapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne kondu

7- İstanbul'da güvenlik kuvvetlerince sürdürülen seri operasyonlar sonucu 30 öldüme ve soygun olaylarına karıştıkları belirlenen yasa dışı Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB)örgütünün 47 militanı yakalandı, 1 militan da ölü olarak ele geçirildi.

8- Federal Almanya'nın yabancı işçiler için aldığı önlemlerle ilginolarak bir açıklama yapan Federal Almanya'nın Ankara BüyükelçilikMüsteşarı Von Hassel, «Bu kararlar geriye yürümeyecek, ancak bundan sonra Almanya'ya gelmek isteyen yabancılar için uygulanacaktır.» dedi.

9- Dışişleri Bakanlığında yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'deyayınlandı.

10- Fransız TV'si ikinci kanalında Ermeni sorunuyla ilgili olarakyayınlanan bir programda, «Türkiye'de yaşayan Ermenilerin tüm haklara sahip bir vatandaş oldukları» vurgulandı.

11- KTFD'de Çağatay hükümetine üç muhalefet partisince verilen lgüvensizlik önergesinin Federe Meciis'de gündeme alınması kabuledildi. Öte yandan, KTFD Federe Meclis Başkamı Nejat Konuk istifaetti.

12- İki dönemdir BM'de Genel Sekreterlik görevini sürdüren BMGenel Sekreteri Kurt Waldheim, 3. dönem için koyduğu adaylıktançekildiğini açıkladı.

13- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Libya LideriMuammer Kaddafi'nin ABD Başkan; Rona.'d Reagan'a karşı suikastdüzenlemesi amacıyla Amerika'ya, «Ölüm komandoları» gönderdiğişeklindeki hberler üzerine bir açıklama yapan Başkan Reagan, «Kaddafi'nin bana karşı olan bu tehdidini görmemezlikten gelemeyiz.» dedi.

14- Belçika'ya resmi bir ziyaret yapan Vunanistan Devlet BaşkamKonstantin Karamanlis'in AET konusunda yaptığı bir konuşmada.

runlara topluluk dışından ziyade, topluluk çerçevesinde çözümlenması» gerektiğini söylediği ve bu görüşün de Belçika BaşbakanıCaston Eyskens tarafından da paylaşıldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Reuter Ajansı'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail ile ABDarasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması konusunda İsrail hükümetine verilen güvensizlik önergesi İsrail Parlamentosunda yapılanoylamada reddedildi.

16- UPI Ajansı'nın Ottowa çıkışlı haberine göre; Kanada Parla-

mentosu'nda yapılan bir oylamada, «İngiltere'nin Kanada'daki sömürge statüsünün kaldırılması» istendi.

17- AP Ajansı'nın İslamabad çıkışlı haberine göre; Pakistan hükümeti, dün Afgan uçaklarının sınırı aşarak bir Pakistan otobüsüne ateşaçıp 5 kişinin ölümüne neden olduklarını belirtti ve Afganistan'ı protesto etti.

4 Aralık 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal MiliiyetGazetesi'ne verdiği özel demeçte, istikrar programının milletin feda.karlığı, çalışkanlığı, sıkıntılara göğüs germesi sayesinde başarıya ulaş.tığını belirterek, «Hükümetin 1982 için enflasyon hedefi yüzde 25'tirBiz bunun da altına inmeye çalışarak dargelirlileri daha çok rahatve huzura kavuşturmaya çalışacağız. 1982 yılında enflasyon oranından taviz vermek mümkün değildir. Halkı tekrar sıkıntıya sokamayız. Mahdut iş çevreleri rahatsızlarsa tavsiyelerini kendilerine saklasınlar. Kısa vadeli menfaatleri yerine uzun vadeli menfaatlerini vememleketi düşünsünler.» dedi.

2- Türk Hükümeti, Avrupa Konseyi Danışma Meçlisi Siyasal veHukuk İşleri Komisyonu üyelerinin, raportör Steiner başkanlığında birheyet halinde Türkiye'ye gelme taleplerini 7 Ocak 1982'den itibarenkabule hazır olduğunu İsviçre Hükümeti'ne bildirdi.

3- Hükümetin konuğu olarak Türkiye'de bulunan 35 kişilik Almangazeteci grubunun ziyareti sırasında soruları yanıtlayan Danışma,Meclisi Başkam Prof. Sadi Irmak, anayasanın hazırlanması ile ilgiliolarak, «Biz optimal zamanda anayasa yapmak istiyoruz. Hazırlayacağımız Anayasa liberal ve demokratik özelliklen olan Atatürk ilkelerine bağlı bir anayasa olacaktır. Bunu takiben yapacağımız seçimkanunu ile seçimlere gideceğiz. Tabii siyasal partiler kanunu ile de yeni partiler kuracağız.» dedi.

4- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Basın Yayın Genel Müdürlüğünün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Aiman gazetecilere yaptığı basın toplantısında çeşitli soruları yanıtladı ve «Türkiye'nin daima barışçı bir politika izlediğini belirterek, «Bölgede hiçbir komşumuza karşı Türkiye'nin saldırı tehdidi yoktur. Ayrıca Türkiye olarak KTFD'ye her vesile ile toplumlararası görüşmelerde adil bir yol bulunabilmesiiçin ellerinden gelen en iyi çabayı göstermelerini tavsiye ediyoruzAma bildiğiniz gibi Türkiye bu konuda bir taraf değildir.» dedi.

5- ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger ile TürkiyeSavunma Bakanı Ümit Bayülken arasında Ankara'da devam eden görüş-

melerde, «Türkiye'nin bir Sovyet tehdidine karşı caydırıcılık rolüarttırılması ve bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her yönden

kviye edilmesi konusunda tarafların görüş birliğine vardıkları, buroda Amerika'nın çevik kuvvet birliklerine Türkiye'ye herhangi birkolaylık sağlanması ile ilgili hiçbir teklifte bulunmadığı, ayrıca ABDhükümetinin Türkiye ile Yunanstan'a sağlanmakta olan askeri yardımı belirli ve sabit bir orana bağlamayı kabul etmediği ve bunu gerekli görmediği, zira Yunanistan'a karşı Türkiye'den bir tehdit geleceği iddialarını geçerli bulmadığı» belirtildi.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu KiT'lerle yaptığı iki günlük toplantıdan sonra Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Toplantılarda, tasarruf stoklarımızın durumu ve ihracata yönelme gibi konulan ele aldık. 1982 yılı programına göre, sadece imalat sanayiinde bir kısıtlama yapmaya karar verdik.» dedi.

7- 19 Üniversitenin rektörleri ile temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda YÖK'e üye gönderilecek 8 kişi seçildi. Seçilen 8 üyenin adlarışöyle; Prof. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Haldun Gürman, Prof. Dr. RaufSaygın, emekli Prof. Mahir Büyükpamukçu, Prof. Dr. Eyüp Hizalan,Prof|. Dr. Besim Tanyel, emekli Prof. Yaşar Önen, Prof. Selahattin Gürtürk.

8- Türkiye ile Macaristan arasında 1982-83 yıllarını kapsayan ekonomik ve ticari alışverişi düzenleyen ticaret protokolü Ankara'da Ticaret Bakanı Kemal Cantürk ile Macaristan Ticaret Bakan Yardımcısı arasında imzalandı.

9- Türk-İş Genel başkanvekili Şevket Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu'nun bir toplantıda «Bazı KİT'lerde istihdam daralması olmasını memnunlukla karşıladıkları» şeklindeki sözleriyle ilgili olarak yaptığı açııklamada, «İşsizliğin en büyük sosyalfelaket olarak kabul edildiği istihdamı arttırmak için bütün devletimin çaba sarfettiği çağımızda bakanlığına bağlı kamu işletmelerinde istihdamın daralması bir bakan için övünç değil, üzüntü vesilesiolmalıdır.» dedi.

10- İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur İstanbul», «AV ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sergisinin» açılışında yaptı9' konuşmada, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı

Hafit Narin'in ekonomik duruma ilişkin açıklamalarını olumlu karşı,dığmı belirterek, «Küçük ve orta sanayicilerin herhangi bir finans kuruluşuna dayanmadığını, bu nedenle de serbest faiz politikası Şartları içinde boğulduklarını» söyledi.

Madeni Eşya Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Şükrü Er iseAnkara'da yaptığı açıklamada, «İşçi ücetleri ile kredi maliyetlerindeki artış sonucu bir maliyet enflasyonu yaşanmakta olduğunu, 24|Ocak kararlarının bir yere kadar başarılı olduğunu» belirterek, «Uygulanan ekonomik politikanın aynen sürdürülmesini istikbal vaadedergörmediğini» söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Faralyalı, «Sanayi kesiminin en önemli sorunlarından finansman ve pahalılığının faizlerin resmen tespit edildiği dönemde alınmış tedbirlerinhala devam etmesinden kaynaklandığını» bildirdi.

11- Adana Sanayi Odası Başkanı Hacı Sabancı, bugünkü takipedilen ekonomik politikayla büyük yatırımların yapılmasına özel kesim olarak imkan göremediklerini belirterek, «1982 yılına girerken yatırımların canlanması ve üretimin artması için mutlaka kur garantisigetirilmelidir. Kur garantisi yatırımcıları yeni yatırımar yapmaya teşvik edebiecek etkili bir araçtır.» dedi.

12- Türk-İş'e bağlı Türkiye Çimse-İs Sendikası Başkanlar Konseyi,üç gün süren toplantıdan sonra Ankara'da yayınladıkları bildiride çeşitli konulara ilişkin görüşlerini açıkladılar. Asgari ücretle ilgili görüşlerin de yer aldığı bildiride, «Asgari ücretin her yıl düzenlenmesi, kurulacak komisyonun sürekli çalışması ve bu ücretin vergi dışı bırakılması yolunda yasal değişikliklerin yapılması isteğimizi tekrarlıyoruz.»denildi.

13- Anıtlar Yüksek Kurulu, 1981 yılı son toplantısında İstanbul'cHaydarpaşa, Rasimpaşa, Osmanağa, Söğütlüçeşme, Kadıköy, Mühürdar, Caferağa, Bahariye, Moda ve Kurbağalıdere'nin Marmara'ya deküldüğü yerden Bağdat caddesine kaa'ar uzanan bölümü SİT (Kormaya muhtaç alan) ilan etti. Bu nedenle adı geçen semtlerin mevcıimar planları yönetmelikleri iptal edildi.

14- Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluşunun 122. yıldönümü törenlerle kutlandı..

15- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Maliye Bakanlığı, son bir yıllık dönemde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'ne üye 10ülke ile, 1 milyar 242 milyon dolara ulaşan borç ertelemelerini gerçekleştirdi.

16- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Nihat Güner yaptığı açıklamada, «Ekim 1981 ihracatının 486,641 dolara ulaştığını, bu ihracatın geçen yılın aynı ayındaki ihracata oranla yüzde 86,7 fazla olduğunu» söyledi.

17- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, ASELSAN binasındakiçökme olayını inceledikten sonra verdiği raporda, olayın bilgisizlik veilgisizliğin bir sonucu olduğunu belirtti,

18- 4 Aralık 1981 itibariyle açıklanan resmi döviz kurları;1 Amerikan doları döviz alışı 128.00, döviz satışı 130.56 lira, efektif alış128.00, efektif satışı 131.84 lira 1 Batı Alman markı döviz alışı 57.65,döviz satışı 58.80 lira, efektif alış 57.65, efektif satış 59.38 lira, 1 Sterlindöviz alışı 249.60, döviz satışı 254.59, efektif alış 249.60, efektif satışı257.09 lira olarak belirlendi.

19- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nçe Ankara'da yapılan seri operasyonlarda yasa dışı TKP/Birlik ve TKP/Leninçiler İşçinin sesi örgütlerine üye toplam 87 militanın gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandanİzmir'de THKP-C Dev Yol adlı yasa dışı örgütü tekrar faaliyete geçirmekisteyen 29 kişi, Konya'da TKP-ML adiı yasa dışı örgütün 90 militanıyakalandı.

20- Hürriyet Gazetesi'nde, 2 yıl önce Atina Temyiz Mahkemesi'nçe,«Türkiye'nin, Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesi içinde «Garantör» devlet olarak Kıbrıs'a müdahalesi yasaldır. Asıl sorumlu haklarında dava açılan Yunanlı subaylardır, »şeklinde alınan kararla ilgili biryazı yayınlandı.

21- DPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; her altı ayda bir Kongre'ye Kıbrıs'la ilgili olarak bir rapor sunan ABD Başkanı

Ronald Reagan, son raporunda, «İki tarafın BM Genel Sekreteri KurtWaldheim'in görüşmeleri hızlandırıcı önerilerini benimseyerek toplumlararası görüşmelere yeniden başladıklarını, tarafların farklı görüşlerde ortak bir noktaya vararak anlaşmaya ulaşmalarının beklendiğini» belirtti.

22- UPI Ajansı’nın Washington çıkışlı haberine göre; Amerikan İstihbarat Kaynakları, Sovyetler Birliği'nin Küba'ya 1981 yılının ilk 11.ayında 62 bin dolaylarında askeri malzeme gönderdiğini bildirdi.

23- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Senato'ya sunduğu bir öneriile B-1 bombardıman uçaklarının yapımına karar verildiği, Deniz Kuvleri'nin güçlenmesi için de faal görevden çekilmiş olan bazı gemilerinyeniden sefere konmasının kararlaştırıldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- ANKA Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Sudan DevletBaşkanı Cafer Numeyri, Mısır ile öteki Arap ülkeleri arasındaki bozukilişkilerin yeniden düzeltilmesi için gayret göstermesi konusunda Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in kendisine yetki verdiğini söyledi.

5 Aralık 1981

1- Türk kadınına siyasi hakların verilişinin 47. yıldönümü nedeniyle düzenlenen «Dünyada ve Türkiye'de Kadının Durumu» konuluseminere bir mesaj gönderen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren,«Türk kadını, Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplarla 600 yıllık gerileme devresini geride bırakarak dünya kadınlarının birçoklarının bugündahi ideali olan haklara sahip olmuştur.» dedi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ABD Savunma BakanıCaspar Weinberger'i Çankaya Köşkü'nde kabul ederken yaptığı konuşmada, «Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi, savunmaya yöneliktir. Zaten NATO ittifakının gayesi de budur, savunmaya yöneliktir. Savunmada ne kadar güçlü olursak bölgemizdeki ve dolayısıyla dünya istikrarı üzerindeki rolümüz deo nispette etkili olur.» dedi.

3- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, OECD toplantılarına katılmak üzere Paris'e gitti.

4- ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger Türkiye'ye üç günlük ziyaretini tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Ümit Bayülken'le ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, «Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyükçapta modernizasyona ve takviyeye muhtaç olduğu kuşkusuzdur. ABDyönetimi bunu dikkate alarak Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardımısürdürmeye, bunu 1983 bütçe yılında artırmaya kararlıdır. İki ülkegörevlilerinden kurulacak olan yüksek düzeyde savunma grubu dayardımın akışını ve bununla ilgili politika kararlarının hızlandırılmasınısağlayacaktır.» dedi.

Öte yandan NATO 8. dönem toplantılarına katılmak üzere MilliSavunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken beraberindeki bir heyetle Brüksel'e gitti.

5- OECD Türkiye Konsorsiyumu çerçevesinde Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan 5 milyon 641 bin 127 Hollanda florinitutarındaki kredi anlaşması Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

6- TÜSİAD Başkanı Ali Koçman Milliyet Gazetesi'ne verdiği özeldemeçte, özel sektörün enflasyonu savunamayacağını belirterek, «Uygulanmakta olan ekonomide istikrar programının en açık hedefi enflasyonla mücadele etmek ve Türk ekonomisi ile Türk toplumunu geçmiş yıllarda gözlenen enflasyonist afetin karanlıklarına yeniden dönmeyi önlemektir.» dedi.

7- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, 5 Dev-Sol militanının Sivas'ın Zara ilçesi Kumoğlu köyüde güvenlik kuvvetleriyle girdiklerisilahlı çatışma sonucu yakalandığını açıkladı.

8- Basketbol Milli Takımı, Balkan Basketbol ŞampiyonasındaYugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'ı da yenerek Balkan şampiyonu oldu.

9- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Senatosu, B-1stratejik bombardıman uçakları için 2.4 milyar, MX kıtalararası balistik füzeleri için de 1-9 milyar dolar ayrılmasını öngören 208.7 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

10- AP Ajansı'nın Washington çrkışlı haberine göre; YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu ile görüşen ABD Kongre üyelerindeNew York Demokrat temsilcisi Jonathan Binghan, «Papandreu ilegörüştükten sonra NATO sorununun çözüme kavuşturulabileceği konusunda umutluyuz.» dedi.

6 Aralık 1981

1- THA'nın haberine göre; demir-çelik ürünleri ithalatında alınanvergi oranının yüzde 1'den yüzde 10'a çıkartılması yönündeki Bakanlar Kurulu kararı MGK tarafından geri çevrildi.

2- Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak Güneydoğu AnadoluBirliği'nin düzenlediği bir sempozyumda Atatürk ile ilgili bir konferansvermek üzere Federal Almanya'ya gitti.

3- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 5. Olağan Genel Kurulunda bir konuşma yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu«1982'de Türkiye'ye 2 milyon turist gelmesinin beklendiğini» açıkladı.

4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işveren tarafından tek taraflı olaraksözleşmesi feshedilen bir işçi, işveren tarafından tekrar işe çağrılsa bile ihbar ve kıdem tazminatı alabileceği yolunda bir karar aldı.

5- Türk-İş Teşkilatlandırma Genel Sekreteri ve Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik, Tes-İş Sendikası'nın Adana Şubesinin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «Türk toplumunun bir tüketim toplumu olmaktan kurtumadıkçc ekonomik kalkınma çabalarının bir sonuç vermeyeceğini» belirtti.

6- İlk kadın milletvekillerinden Mebrure Gönenç Ankara'da vefat etti.

7- Eski parlementerlerden Ali Adil Altay Ankara'da öldü.

8- Uluslararası Birinci Noel Baba Festivali, Antalya'nın Kaş ilçesi Demre bucağında törenlerle kutlanmaya başlandı.

9- Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince Tunceli'nin Ovacık ilçesinebağlı bir köyde yapılan operasyonlarda yasa dışı örgütün beş militanından ikisi ölü, üçü de sağ ele geçirildi.

10- Libya'nın Türkiye Halk Bürosu Komitesi üyesi Halil MuhammedHalife, «ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, kendisine 5 Libyalı intiharkomandosu tarafından suikast girişiminde bulunulacağı yolundaki» iddiası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «ABD'nin bu tür haberleri yayınlamasında üç sebep vardır. Bunlardan birincisi başta ABD olmaküzere dünya kamuoyuna Libya'nın terörist olduğuna inandırmak, ikincisi ABD'nin Kaddafi'ye yaptığı 3 suikast girişimini örtbas etmesi, üçüncüsü de Libya devriminin ABD'ye göre büyük bir tehlike olduğudur»dedi.

7 Aralık 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi, büyük kentlerin yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin ana belediyelere bağlanabilmesine ilişkin kanunu kabul etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu Federal Alman Gazetecilerinden oluşanbir heyeti Başbakanlıkta kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede,Türkiye'nin geçmişteki durumu ile bugünkü durumunu karşılaştıranBaşbakan Ulusu, Avrupa Parlamentosu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, «Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır. Türkiye üzerine düşen görevleri yaparak, Avrupa ile birlikte çalışma arzusundadır. Eğer örgüttençıkarılırsa bu kararı da normal karşılar. Bizi istemeyen kimse ile birlikte çalışmak arzusunda değiliz. Belki de buna gerek kalmaz. Eğerparlamentoda böyle bir hava varsa belki de biz çıkarız.» dedi.

3- «Üniversitelerde Yönetim ve Özerklik» konulu uluslararası Rektörler Sempozyumu Ankara'da Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Cem'i Demiroğlu'nun başkanlığında toplandı.

Sempozyuma Ankara Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin katılmadığı belirtildi.

4- Maliye Bakanlığı'nın kararı üzerine tüm Türkiye'de vergi denetimine başlandı.

5- T.C. Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar guvanyör toplantısına katılmak üzere Zürih'e gitti.

6- Antalya'nın Kaş İlçesi Demre Bucağında düzenlenen «BirinciUluslararası Noel Baba Festivali» müzikli gösterilerle son buldu.

7- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından Türk ekonomisihakkında hazırlanan özel raporda, önümüzdeki yılda kalkınma hızının yüzde 5-5.5 arasında olacağı belirtildi.

8- Milli Eğitim Bakanlığı ile öteki bakanlıklara bağlı okullardagörevliler ile öğrencilerin kılık kıyafetine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da düzenlenen «Kemalizmin Dünü, Bugünü, Yarını» adlı sempozyuma katılmak üzere Bonn'dabulunan Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak, «Avrupadan gelen baskının yoğunlaşması üzerine Türkiye'nin tutumunun ne olacağı»şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta, «Bugüne kadar ne meclisimiz nede hükümetimiz üzerinde böylesi bir baskı olmamıştır. Ne şekilde olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, Türk milleti baskıdan hoşlanmaz. Hiç kimse Türkiye'ye böyle bir baskı yapmaya cesaret edemez.Kaldı ki, bu yöndeki bir baskı da iyi bir tesir yapmaz.» dedi.

10- KTFD Meclisi'nin, Ekrem Urus başkanlığında yaptığı birleşimde Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Mustafa Çağatay başkanlığındaki azınlık hükümeti için verilen güvensizlik önergesi 17'yekarşı 21 oyla kabul edildi. Başbakan Çağatay daha sonra istifasınıKTFD Devlet Başkanı Rauf Denktaş'a sundu.

11- Brüksel'de başlayan NATO Avrupa Grubu toplantısında, Yunanistan delegesinin görüş bildirememesi üzerine ortak bildiri yayınlanamadı, toplantı bir gün ertelendi.

12- Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin İtalya'da yayınlanan «Corriere Della Sera»gazetesine verdiği demeçte, «Biz Reagan'ı öldürmekiçin kimseyi görevlendirmedik. Biz bağlantısız olmak istiyoruz. Ancak bir savaş çıkarsa Libya bundan kaçmayacak ve Amerika'yı göğüsleyecektir. Biz eski ÇIA ajanlarını ülkemizde barındırdık. Çünkü öldürülmekten korkuyorlardı. Biz terör örgütleri ile kurtuluş örgütlerini ayırt ediyoruz. Bu yüzden Kızıl Tugayları değil, FKÖ'yü destekliyoruz-»dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- ANKA Ajansının Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan seçimlerinde iktidardaki PASOK partisi karşısında muhalefete düşenYeni Demokrasi Partisi Başkanı Yorgo Rallis, yapılan güvenoyu yoklamasını kaybederek parti başkanlığından düşürüldü.

14- UPI Ajansı’nın Varşova çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası ile hükümet arasındaki anlaşmazlık devam ederken sendikanınVarşova kolu, yaptıkları bir toplantıda «17 Aralık Perşembe gününü»tüm ülkede protesto günü olarak ilan etti.

15- AP Ajansının Madrid çıkışlı haberine göre; İspanya ordusunda görevli 100 subay, yönetim aleyhinde olan ve 23 Şubat darbe girişimine katılan subayları övücü bir bildin yayınladı. Madrid yetkilileride bildiriyi imzalayan ordu görevlileri hakkında soruşturma açıldığınıbildirdi.

16- AP Ajansının Bangkok çıkışlı haberine göre; Kampuçia'nın devrik Kızıl Kmer yönetimi merkez komitesi, dün yaptığı toplantıda Komünist Parti'nin feshedildiğini açıkladı.

8 Aralık 1981

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen NATO Bakanlar Konseyi toplantısına gitmeden önce Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte «Türkiye'nin ABD ile NATO içinde işbirliği yaptığını» belirterek, «Ben Amerika'nın Türkiye - Avrupa gerginliğinden yararlanmak istediği görüşünekatiyen katılmıyorum, bu intihada değilim. ABD'nin amacı Türkiye ileBatı Avrupa arasındaki ilişkilerin sarsıntıya uğramaması ve daha güçlenmesidir. Sanıyorum ki, ABD, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı daha büyük bir anlayış göstermeleri ve NATO dayanışmasına daha uygun bir davranış içinde olmaları gereğini belirtmektedir.» dedi.

2- Başbakanlıkça bakanlıklara gönderilen bir genelgede, «İdeolojik faaliyetlere karışmış, eylemleri desteklemiş 20 yıllık memurlarınöncelikle resmen emekliye sevkedilecekleri» bildirildi.

3- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner bakanlığının tüm merkez vetaşra birimleri ile belediyelere gönderdiği genelgede «Yeni trafik kanununda belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de öncelikle büyük illerimizde başlamak üzere taksimetre sisteminin uygulanmasına geçileceğini» belirtti.

4- Yargıtay, «Yasaların yasakladığı biçimde propaganda yapmave övme iddiası taşımadıkça önlem niteliğinde toplanmasına ya damahkeme hükmüne dayanılarak zoralımına karar verilen kitapların,sadece bulundurulmasının suç teşkil etmediğine» ilişkin kararını yineledi.

5- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili olarak sürdürülen davadatahliye isteminde bulunan ve sorguları tamamlanan parti genel sekreteryardımcısı Nevzat Kösoğlu ile Ömer Çakıroğlu'nun, tutuklu sanıklardanMehmet Sorgun'un tahliye edilmesi Mahkeme tarafından kararlaştırıldı.

6- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, «30 Kasım günü Ankara'nın Etlik semtinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği örgütü üyesi biri kız iki militanın yakalandığı» açıkladı.

7- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, Almanya'dan Irak'taki bir firmaya gönderilmek üzere İskenderun Limanı'na gelen 65 milyonliralık saç levhanın Habur sınır kapısından çıkış yaptığı gösterilerekjc piyasaya sürüldüğü ve örgütün 29 militanının yakalandığı belirtildi.

8- Papa 2- Jean Paul'a suikast girişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca'nın davasını yürüten Roma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Prof. Severino Santiapichi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir konferans verdi.

9- Bonn'da düzenlenen «Kemalizmin Dünü, Bugünü, Yarını» adlısempozyumun son gününde bir konuşma yapan Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak, «Türkiye'de konservatif ve ilerici partilerin kurulacağını» belirterek, «Türk Milleti ve Türk ordusu en kısa zamandademokrasiye dönmek istemektedir. Ancak sürdürülen olumlu çalışmaların aceleye getirilmemesi gerekmektedir.» dedi.

10- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; içinde 257 yolcu bulunan 3 Venezüella uçağı 11 hava korsanı tarafından kaçırıldı.Daha sonra yakıt karşılığı 132 yolcuyu serbest bırakan hava korsanlarıPanama'ya inerek «30 milyon dolar fidye ile tutuklu bulunan Küba yanlısı 12 Kızıl Bayrak gerillasının serbest bırakılmasını» talep ettiler.Vanezuellalı yetkililerce istekleri kabul edilmeyen hava korsanları 125yolcuyu da Havana'da serbest bırakarak Küba makamlarına teslimoldular.

11- 6 Lübnanlı Şii hava korsanı tarafından kaçırılan bir Libya Uçağının Roma'mn Ciampino Havaalanına indirildiği, hava korsanlarının«Lübnan'ın Libya ile ilişkilerini kesmesini ve Trablus'ta gözaltına a!ınan Şii lideri İmam Musa Sadr'ın serbest bırakılmasını» istedikleri,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9 Aralık 1981

1- Dört kişilik bir heyetle dün Ankara'ya gelen Ulusal Güvenlikve Dışişlerinden sorumlu Güney Kore Devlet Bakanı Koh KaeWooDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Başbakan Bülend Ulusu veDevlet Bakanı İlhan Öztrak tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

2- Balkan Şampiyonu olan Basketbol Milli Takımımız ile 100. yılUluslararası Atatürk Boks Turnuvası'nda ilk üç dereceyi alan boksörlerimiz Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından ÇankayaKöşkü'nde kabul edildi.

3- Danışma Meclisi toplantısında toprak ve tarım reformu yasatasarısı için bir geçici komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca Başbakan Bülend Ulusu da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Basketbol Milli Takımını kabul etti.

4- Fransız makamlarınca Ermeni terörist Dimitri Giorgiu (HacikAvedisyan) nün serbest bırakılması üzerine Türk Hükümeti adına biraçıklama yapan Devlet Bakanı İlhan Öztrak, bunun mantık dışı birşeyolduğunu belirterek, «Bu gibi müsamahakar tutumların ileride yeni birfaciaya sebep olması halinde bunun bütün mesuliyetinin bu müsamahayı gösterenlere ait olacağını da dünya kamu oyuna bir kere dahaaçıklamak isteriz.» dedi.

5- Tercüman Gazetesi'nde Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ileTürkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili olarak bir söyleşi yayınlandı.

6- Devlet teşkilatının reorganizasyonu amacıyla oluşturulan kurulun başkanlığını yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlukurulun amacının, «Geçmişte olduğu gibi çeşitli hükümetlerin bakanlıklar kurup kaldırma konusundaki düzensiz uygulamalara bundan sonragidilmemesi için bu alanda düzen sağlanmasına yönelik çalışmalaryapmak olduğunu» söyledi.

7- Kültür Bakanlığı'nın katılmasıyla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın adı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Öte yandan Kültür BakanıCihad Baban istifasını Başbakan Bülend Ulusu'ya sundu.

8- THA'nın haberine göre; evlatlık edinme yaşının 40'tan 35'e indirildiği Medeni Kanun Komisyon toplantısından sonra yapılan açıklamada bildirildi.

9- Ankara'da yapılan ve Avrupalı rektörlerin de katıldığı «Üniversitelerde Yönetim ve Özerklik» sempozyumunda bir konuşma yapanTürk Üniversite Rektörleri Konseyi Başkanı Prof. İhsan Doğramacı,«YÖK'ün oluşumunun gelecek yıllarda siyasal iktidarların politik tercihlerinden etkilenmeyeceğini» söyledi.

10- Türkiye Bankalar Birliği tarafından verilen bilgiye göre; ülkemizde banka sayısı bu yıl 44'ten 46'ya aynı dönem içinde şube sayısıda 5975'ten 6165'e çıktı. Eylül 1981 sonu itibariyle 46 bankanın toplamitibarı sermayesi 176 milyar 901 milyon liraya yükseldi.

11- 10 Aralık 1981 itibariyle açıklanan resmi döviz kurları; l Amerikan dolarının döviz alışı 128.90, döviz satışı 131.48, efektif alışı 128.90,döviz satışı 132.77 lira; 1 Batı Alman markının döviz alışı 57.40, dövizsatışı 58.55, efektif alışı 57.40, efektif satışı 59.12 lira; 1 Kuveyt dinarının döviz alışı 459-12, döviz satışı 468.30, efektif alışı 436.16, efektifsatışı 472.89 lira; 1 Sterlinin döviz alışı 247.87, döviz satışı 252.83, efektif alışı 247.87, efektif satışı 255.35 lira olarak belirlendi.

12- 89 Emniyet Müdürü ile Emniyet Amiri arasında terfi ve yerdeğişikliği oldu, 48 Başkomiser de Emniyet Amirliği'ne terfi etti.

13- Gazeteci yazar İlhami Soysal ve arkadaşlarının yargılandığıEMAŞ davasının duruşmasında Soysal'ın salıverilme istemi kabul edilmedi, teknik müdür Haluk Şahin ise tahliye edildi.

14- Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edilen Gümrük ve Tekel eski Bakanlarından Tuncay Mataracı için Başsavcı, 38 ile 97 yılarasında hapis cezası istedi. Öte yandan Başsavcı Bayındırlık eskiBakanlarından Şerafettin Elçi'nin ise beraatini talep etti.

15- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı yasadışı TürKominist Partisi'nin 205 üyesi hakkında dava açtı.

16- Basında yeralan habere göre Brüksel'de yapılan NATO SaUnma Bakanları toplantısında, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun sadece kendi istediği bildiriyi kabul edeceğini, bundan başka hiçbir şeyi onaylamayacağını bildirmesi üzerine bir açıklama yapan NATOGenel Sekreteri Joseph Luns, «Yunanistan doğu sınırlarının korunmasim istedi. Tüm çabalarımıza rağmen Türkiye'nin kabul ettiği formülleri dahi reddederek tutumunda ısrar etti» dedi.

Böylece NATO Savunma Bakanları toplantısının, ilk defa olarak bildiri yayınlanmadan kapatılması kararlaştırıldı.

17- UPI'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'ye bir ziyaretyapan Kıbrıs Rum lideri Spiros Kipriyanu, ABD Başkanı Reagan ve Dışişleri Bakanı AIexander Haig ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, «Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi ve şu andaki durumumuzu geniş olarak açıklama imkanını buldum. ABD yetkilileri ile yaptığım görüşmelerin yararlı olacağını ümit ederim.» dedi.

18- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD yönetiminin«Libya tarafından organize ve finanse edilen bir suikast timinin Reagan yönetiminin önde gelen kişilerinden birini öldürmesi halinde doğacak ciddi sonuçlardan Libya yönetiminin sorumlu tutulacağını» belirten bir nota ilettiği bildirildi.

19- Yunanistan muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi BaşkanıYorgios Rallis'in partisinden istediği güvenoyu oylamasında, partibaşkanlığına Yeni Demokrasi Partisi'nin tutucu sağ kanadını temsil eden Averof Tosicas seçildi.

20- Basında yer alan habere göre; Danimarka'da yapılan genelseçimlerde Başbakan Anker Jörkensen başkanlığındaki Sosyal Demokratlar iktidarı kaybetti, en çok oy alan partiler de Merkez Demokratlar,Muhafazakar Parti ve Sosyalist Halk Partisi oldu.

21- 6 Şii hava korsanı tarafından kaçırılan Libya uçağı Beyrut,Atina, Roma Havaalanlarından sonra Tahran Havaalanına indi. Burada İranlı yetkililerle görüşen hava korsanları 3 yolcuyu serbest bıraktıktan sonra tekrar Beyrut Havaalanına indi.

22- Sovyetler Birliği'nin, gelinlerine vize vermeyi kabul etmesi üzerine Nobel ödülü sahibi fizikçi Sakharov ve eşinin açlık grevinden vazgeçtiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10 Aralık 1981

__ Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak, Meclis Genel Kurulu'na Almanya gezisi hakkında bilgi verdi. Irmak temasları sırasındaTürkiye'nin ekonomik durumunun da görüşüldüğünü ve Avrupalı yöneticilerin Türkiye'ye güvendiklerini belirtti.

1- Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, Bakanlar Kurulundagörüşülerek MGK'ye sevkedilen sendikalar tasarısı ile toplu sözleşme,grev ve lokavt tasarısının getirdiği yeniliklerle ilgili olarak basma yaptığı açıklamada, «Bu tasarıların hazırlanması sırasında işçi ve işverenkuruluşlarının, üniversitelerin ve bakanlıkların görüşleri en geniş şekliyle alınmış, her madde üzerinde danışmalar yapılmıştır. Ayrıca Yargıtay'ın iş hukuku ve sendikalarla ilgili tüm içtihat kararları birer birerincelenmiş, değişiklikler buna göre saptanmıştır. Ayrıca ve en önemlisi de Türkiye'de sendikal faaliyetlerin ve grev, lokavt, toplu sözleşmeuygulamalarının 12 Eylül'den önceki dönemlerde arzettiği manzaralarla, karşılaştığı güçlüklerle bir daha karşılaşmamak amacı da özellikledikkate alınmıştır.» dedi.

2- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, «İlke olarak yasa dışı bir greve katıldığı iddiasıyla işçinin hizmet akdinin tazminatsız feshi yoluna gidileblmesi için grevin yasa dışı olduğu ve işçinin bu greve katıldığınınispat yükünün işverene ait olduğuna» karar verdi.

3- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlerin not yerine puan vermesi yeni yönetmelikte kararlaştırıldı.

4- Basına yazılı bir demeç veren İTO Yönetim Kurulu BaşkanıNuh Kuşçulu, Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı Halit Narin'inekonomi politikalarına karşı yaptığı eleştirilerle ilgili olarak, 24 Ocakistikrar tedbirlerinin amaçlarından birinin iç talebi kısmak suretiyleenflasyonun önlenmesi olduğunu belirterek, «Ancak, ekonomide henüz beklenen bünyesel değişimin tamamlanamadığı gözönüne alınırsa, izlenen temel politikadan küçük bir sapmanın dahi toplumun herkesiminin katlandığı fedakarlıkları boşa çıkaracağı ve ekonomimizitekrar eski hasta durumuna döndüreceği gözden uzak tutulmamalıdır.» dedi.

5- Sedat Simavi Vakfı 1981 ödüllerini fen bilimleri dalında ProfDr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Raşit Tolun, sağlık bilimleri dalında Prof.Dr. Onur Erol, Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, görsel sanatlar dalında. Yüksel Arslan, İlhan Koman, edebiyat dalında, Edip Censever, spor dalındada Salih Bora ve Efe Aydan kazandı.

6- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusu yapılan MHPGenel İdare Kurulu üyesi Mehmet Irmak, «Kahramanmaraş davalarıiçin Alpaslan Türkeş'ten 600 bin lirayı kendisinin aldığını ve avukatlaravermek üzere Adana'ya götürdüğünü» söyledi.

7- Basında, NATO Savunma Bakanları toplantısı ile ilgili çeşitliülkelerin tepkileri yayınlandı.

8- Brüksel'de başlayan NATO Dışişleri Bakanları Konseyi'ndeçeşitli genel sorunların yanı sıra İspanya'nın NATO'ya katılma isteğinin görüşüldüğü ve ilk aşamada bu isteğin olumlu karşılandığı bildirildi.

9- KTFD'de, Demokratik Halk Partisi Genel Başkanı Nejat Konuk milletvekilliğinden istifa etti.

10- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi, 5.7 milyar dolarlık dış yardım yasa tasarısını, bazı kesintiler yaptıktan ve Başkanın Libya petrolüne ambargo konmasınıgözden geçirmeye çağıran bir madde ekledikten sonra onayladı.

11- DPI ve AP Ajanslarının Washington çıkışlı haberlerine göre;ABD Başkanı Ronald Reagan Libya'ya karşı uygulanacak müeyyidelerkonusunda son hazırlıklarını sürdürürken Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin yolladığı ileri sürülen «Suikast mangası» nm halen Meksika'da olduğu bildirildi. Öte yandan ABD Başkanı RonaldReagan, Libya'deki tüm Amerikan vatandaşlarını bu ülkeyi terketmeye çağırdı.

12- UPI Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; İran eski ŞahıRıza Pehlevi'nin oğlu, kendisini Şah ilan ettikten sora Kahire'de yaptığı açıklamada, «İran'ın milli birliği için monarşinin şart olduğunu»söyleyerek «Bütün İranlıları Humeyni yönetimini devirmeye» çağırdı.

13- AA'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; 6 Şii hava korsanı tarafından kaçırılan ve en son Beyrut Havaalanı'na indirilen Libya uçağıkurtarıldı, hava korsanları Suriye barışgücü askerlerine teslim oldu.

11 Aralık 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Sigortalar Yasası'nın bazı maddelerinde işçi emeklileri lehine değişiklikler yaptı. Buna göre, göstergetablosu 30 sayı arttırılarak en düşük gösterge 420'ye, en yüksek gösterge sayısı da 840'a çıkarıldı, emekli olan hak sahipleri lehine de aylıklarında ortalama 525 lira artış sağlandı.

2- Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak Konya'da düzenlediği basın toplantısında «Bizim anayasa konusunda büyük tecrübemizvar. Dünyanın da büyük tecrübeleri var. Biz her ikisinden de faydalanacağız. Her şeyden önce kendi milli ihtiyaçlarımızı gözönüne alarakanayasa ve bize emanet edilen diğer kanunlar bu yönde çıkacaktır.»dedi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada «Turizm Bankası tarafından verilmekte olan tatil kredisinin 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldığını, kredilerin vadesinin deiki ayı ödemesiz olmak üzere 1 yıl olarak tespit edildiğini» söyledi.

4- Büyük Türk düşünürü ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'ninölümünün 708. yılı nedeniyle Konya'da düzenlenen «Mevlana Haftası»başladı.

5- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Ulusal Gelişme ve Eğitim Vakfıadı altında yeni bir vakıf kuruldu.

6- Hürriyet Gazetesi ve TRT muhabiri Doğan Uluç 1982 yılı Birleşmiş Milletler Muhabirleri Derneği Başkanlığına seçildi.

7- İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi.

8- Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları içinRomanya'da bulunan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk Romanya DevletBaşkanı Nicolai Cavuşesku ile görüştü

9- Basında yer alan haberlere göre; NATO Dışişleri Bakanlarıtoplantısından sonra yayınlanan ortak bildiride, Portekiz'e, Yunanistan'a ve Türkiye'ye yardım konusu isim kullanılmadan belirtildi.

10- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonları (ICFTU) Yönetim Kurulu.Brüksel'de 5-6 Kasım tarihleri arasında yaptığı son toplantısında«Türk-İş'in ICFTU üyeliğinin askıya alınması kararının» devamına karar verdi.

11- KTFD'de milletvekilliğinden ve kurucusu olduğu DemokratikHalk Partisi Başkanlığından istifa eden Nejat Konuk'un, «Milli Davanınistismarına yol açmamak» için istifasını geri aldığını belirttiği, basındaki haberlerde yer aldı.

12- Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin bağımsız bir TVmuhabiri ile yaptığı röportajda, «Amerika'nın Akdeniz'de bulunan 6.Filosu'na saldırmak bizim görevimizdir. Çünkü ABD Libya'yı işgal etmek üzeredir.» dediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- AP Ajansı'mn Varşova çıkışlı haberinde, Dayanışma Sendikası lideri Lech Valesa'nın Sendika Yönetim Kurulu'nda yaptığı birkonuşmada, «Silahlı çatışmayı düşünmedikleri, tek silahlarının grevlerolduğunu» söylediği, bildirildi.

14- Reuter Ajansı'mn Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin,de işbaşındaki askeri yönetim, Devlet Başkanı Roberto Videla'yı görevinden aldı.

15- İspanya'da, geçen şubat ayında yönetimi devirme girişimindebulunan subayları destekleyen ve hükümet aleyhindeki bir bildiriyiimzalayan 100 subay ve er arasında 5 yüzbaşının Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12 Aralık 1981

__ Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısından dönüşte Esenboğa Havaalanında gazetecilerinsorularını yanıtladı. NATO Dışişleri Bakanları toplantısından önce yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı ile ilgili olarak bir açıklamayapan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, «Savunma Bakanları toplantısında Yunanistan'ın bütün ittifak için sorumsuz olan bir tutumu ortaya çıktı. Yunanistan, daha önce de NATO danışması bakımından sorumsuz tutumunu sürdürdü. Yunanistan toplantılar sırasında Türkiye'yekarşı olan mesnetsiz davranışını belli etmiştir. Yunanistan'ın bu durumu Türkiye ile ilgili değil, ittifakın temel siyasi felsefesine de uzakkalmaktadır. Papandreu'nun benimsediği siyaseti iyi değerlendirmesive hata yapmaması dileğimizdir.» dedi.

1- Brüksel'de yapılan NATO Avrupa Grubu ve Savunma Bakanları Komitesi toplantılarına katılan Milli Savunma Bakanı Ümit HalukBayülken yurda dönüşte havaalanında verdiği demeçte, «'Yunanistan'ın gereksiz yere bir Türk Yunan meselesi yarattığını» söyleyerek,«Kısacası Papandreu iddialarında yalnız kalmıştı. Ayrıca Papandreuçok ısrarlı ve uzlaşmaz tutumuyla da en hafifinden yadırganmıştır»dedi.

2- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bazı maddelerinindeğiştirilmesi üzerine basına bir açıklama yapan Sosyal GüvenlikBakanı Sadık Şide, «Gösterge tablosu rakamlarının 30 puan arttırılaraksigortalılar için önemli ferahlıklar sağlandığını» belirterek «Yapılan değişiklikler, sigortalılarımızın en çok sızlandıkları hususlarda şikayetleri tümüyle ortadan kaldıracak niteliktedir.» dedi.

3- İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 33. yıl dönümünedeniyle görüşlerini açıklayan SBF İnsan Hakları Derneği BaşkanıProf. Bahri Savcı, «İnsan hakları demokrasinin işlevi ve amacı olupdemokrasiyi oluşturan ve niteleyen baş kurumdur.» dedi. BirleşmişMilletler Türk Derneği Başkanı Prof. Cahit Talaş da, «İnsan HaklarıEvrensel Bildirisi, şimdi ulaşmış olduğu büyük gücünü ve saygınlığını,insan onurunu koruyuculuğundan ve insana insan olmaktan ötürüverdiği değerden ve uluslararası ahlak kurallarından almaktadır.»dedi.

4- Türk-İş'e bağlı Köyyol-İş Sendikası'nın Genel Kurulu'nda GenelBaşkanlığa yenide Mahir Seçer getirildi.

5- ABD tarafından Türkiye'ye verilmesi öngörülen 300 milyon dolar ekonomik, 400 milyon dolar askeri ve 3,5 milyon dolar askeri eğitim ve öğretim yardımı ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaonaylandı.

6- AA'nın Tiran çıkışlı haberine göre; Atatürk'ün doğumunun100. yıldönümü nedeniyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir fotoğrafı sergisi açıldı.

7- İngiltere'de yayınlanan Economist Dergisi'nde yer alan, «Ortak Pazar Türkiye'yi çıplak gözle görmüyor» başlıklı bir başyazıda«Çekileceğini açıklamış olan bir yönetim, Brüksel'in istediği tempoyaayak uyduramadı diye yardımı kesmek garip bir tutumdur» denilerekAET'nin Türkiye'ye karşı tutumu eleştirildi.

8- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Güvenlik Konseyi tarafından Perulu temsilcisi Perez de Cuellar'ın aday olarak gösterildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9- Yabancı ajansların Abu Dabi çıkışlı haberine göre; petrol üreticisi ve ihracatçısı 13 ülkenin üye olduğu OPEC, 62. olağan toplantısında ham petrol fiyatlarını 20-70 cent dolayında düşürme kararı aldı.

10- Fransız Elçiliği'nin basılması ve Çad'da çıkan olaylar nedeniyle geçen yıl Libya ile diplomatik ilişkilerini kesen Fransa'nın, yenidenLibya ile dipplomatik ilişki kurmak istediğini açıkladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- AA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Gdansk'da çalışmalarını sürdüren Dayanışma Sendikası «Ülke Kurulu» toplantısında, radikal kanat, «Ülkede hangi siyasal sistemin uygulanacağının halkoylaması ile belirlenmesini» önerdi, ancak bu öneri de bazı tartışmalara yol açtı.

12- Arjantin'de görevinden alınan Devlet Başkanı Videla'mn yerinesalt ordu komutanı General Leopolde Galtieri'nin getirildiği ve 4 Bakanın istifa ettiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13 Aralık 1981

1- THA'nın haberine göre; Maliye Bakanlığı Hazine Genel Mtrdürlüğü yetkilerince, «Ruhsat almak için Maliye Bakanlığı'na başvuran327 bankerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve ruhsat işlemlerinin 1982Mart ayma kadar tamamlanacağı» bildirildi.

2- Şair Behçet Necatigil’in anısına ailesince düzenlenen «Necatigil 1981 şiir Ödülü» nü, «Alaca Karanlıktaki Ülke» adlı eseriyle Ahmet Erhan kazandı.

3- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı THKP/C Devrimci Sol, THKP/C Kurtuluş ve TDKPHalkın Kurtuluşu adlı örgütlerin 102 militanı silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

4- İçişleri Bakanlığı'nca Aydın, Afyon, Tunceli ve Kastamonuillerine atanan yeni emniyet müdürleri ile Erzurum ve Aydın emniyetmüdürlerinin merkeze alınmasına ilişkin kararnameler Resmi Gazete'de yayınlandı.

5- Türkiye ile Suriye arasındaki emlak sorunlarını çözüme bağlamak amacıyle Şam'da bir protokol imzalandı.

6- Polonya'da yönetim orduya devredildi ve Askeri Konsey kuruldu. Polonya Başbakanı General Jaruzelski TV'de yaptığı konuşmada, «Geçici olarak sendikaların kapatıldığını ve grevlerin yasaklandığını» açıklayarak, «Biz askeri diktatörlük istemiyoruz. Bu bir askeridarbe değildir. Kardeşler arasındaki çatışmayı önlemek için bu girişimde bulunduk.» dedi.

Öte yandan eski Başbakan Edvark Gierek ile Dayanışma Sendikası kurucularından teorisyen Jacek Kuron'un tutuklandığı, bir aratutuklanan Dayanışma Sendikası lideri Lech Valesa'mn da hükümetüyeleri ile üst düzeyde görüşmelerde bulunduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Ülkedeki olağanüstü hal ile ilgili olarak Konsey sokağa çıkmayaşağı ilan etti.

7- Polonya'da yönetimin orduya devredilmesi üzerine İsrail veTürkiye'ye ziyaretlerde bulunacak olan ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in gezisinin iptal edildiği Dışişleri yetkililernce açıklandı.

8- Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Alexander HaigPolonya'daki durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada «Sovyetler Birliği'nin bu ülkeye müdahalesini beklemediğini, böyle bir gelişme olursa ABD'nin buna kayıtsız kalmayacağını» söyledi.

Öte yandan Polonya'da ordunun yönetime el koyması ile ilgiliolarak açıklamalarda bulunan diplomatik gözlemcilerin görüşleri basındaki haberlerde yer aldı.

9- Kıbrıs Rum yönetiminin AET'ye tam üyelik için başvurduğuajansların Lefkoşe çıkışlı haberlerinde bildirildi.

10- ANKA Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, «Kıbrıs sorununun çözümlenmesi amacıyla taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğini» bildirdi.

11- BBC Radyosunun haberine göre; Suriye Devlet Başkanı HafızEsad'ın «ABD, Libya'ya saldırırsa Suriye'nin de Kaddafi yönetimininyanında yer alacağını» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- AA'nın Mexico City çıkışlı haberine göre; Meksika'nın başkenti Mexico City'nin havaalanında Nikaragua havayollarına ait birBoeing-727 yolcu uçağında kalkıştan az önce patlayan bomba 6 kişininyaralanmasına neden oldu.

14 Aralık 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Dışişleri Bakanı İlterTürkmen ile Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi BüyükelçiOsman Olcay'ı ayrı ayrı kabul etti.

2- 6245 sayılı Harcırah Yasası'nda günün koşullarına göre değişiklikler yapan ve yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.

3- Askeri Yargıtay daire sayısının altıdan beşe indirilmesini öngören Askeri Yargıtay Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısıMGK Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

4- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda, 1982 mali yılıbütçe kanunu tasarısını sunan Maliye Bakanı Kaya Erdem, «Bu bütçenin 1981 yılı bütçesinin devamı mahiyetinde olduğunu» belirterek,«1982 bütçesi de enflasyon hızının daha da düşürülmesini sağlayacak,üretim yavaşlamasına neden olan darboğazları giderecek ve ekonomik istikrarı zedelemeden, kamu personelinin, dar ve sabit gelirli kesimlerin reel kazançlarında artışlar sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Konsolide devlet bütçesinin sağlam kaynaklarla finanse edilmesine dikkat edilmiştir. Tüm harcamalarda tasarruf ilkesine titizlikleuyulmaya devam olunacaktır» dedi.

5- SSK Kadıköy Bölge Müdürlüğü'nün yeni binasının törenle hizmete açılışı sırasında bir konuşma yapan Sosyal Güvenlik BakanıSadık Side «1982 yılında işçilere, işçi ailelerine, emeklilere, yurt dışında çalışıp da eş ve çocukları ana vatanda olanlara verilen hizmetlere yeni bir sistem getirildiğini» belirterek, «1982'den itibaren tarımdaçalışan 11 milyon insan sigorta edilecek. Bu hizmet 10 yıl kademeliolarak yapılacaktır.» dedi.

6- Danışma Meclisi oturumunda. Adalet Komisyonu'nca kabuledilen Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapan yasa tasarısı ile kamukuruluşları arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin yasa taşanları aynen kabul edildi ve Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderildi.

7- Kısa adı YAZKO olan Yazar ve Çevirmenler Yayın Kooperatifi'nce çeviri ve şiir dalında büyük ödüle «Arthur Rimbaud'dan Şiirler»adlı çevirisiyle Erdoğan Alkan layık görüldü. Şiir özendirme dalında«Saklı Kalan» adlı yapıtıyla Ahmet Telli, öykü dalı özendirme ödülünü«Hanya Konya» adlı yapıtıyla F. Ülke Aren, inceleme dalında özendirmeödülünü «Sivil Toplum ve Devlet» adlı yapıtıyla Kürşat Bumin, inceleme dalında diğer özendirme ödülünü «Yapısalcılık ve bir Uygulama»adlı yapıtıyla Ayşegül Yüksel kazandı.

8- Türkiye Kominist Partisi üyesi 230 kişinin yargılanmasına Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Gölcük Askeri Mahkemesi'ndebaşlandı.

9- Polonya'da ordunun yönetime el koymasından sonra Gdansk veVarşova'da kurulan grev komitelerinin halkı açlık grevine, işçileri isedirenişe çağırdığı, ülkenin bazı işyerlerinde işçilerin grev ve direnişleribaşlattığı, bu arada ilk gün tutuklananlardan bazılarının serbest bırakıldığı. Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa ile yeni yönetimarasında görüşmelerin sürdüğü ve yönetimin Walesa'dan işçilerinyatıştırılması konusunda kendilerine destek olmasını istedikleri, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Bu arada yeni yönetim, halktan ellerinde bulunan paralarınıbankaya yatırmalarını istedi.

10- İsrail Hükümetinin 1967 savaşı sırasında Suriye'den alarakişgal ettiği Golan tepelerini topraklarına ilhak etme kararı aldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın devlet konuğuolarak gittiği Yunanistan'da, Başbakan Andreas Papandreu tarafından karşılandığı ve görüşmelere başladıkları, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- ANKA Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin yayın organı «Kızılyıldız» gazetesinde çıkan

bir haberde «Ülkenin tarımsal durumunun tehlikeli olduğu, hasadınzamanında kaldırılabilmesi için ordu birliklerinin seferber edileceği»bildirildi.

__ THA'nın Trablus çıkışlı haberinde Libya'da çalışan Amerikalıların eş ve çocuklarından oluşan 70 kişilik bir grubun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

15 Aralık 1931

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Danışma MeclisiBaşkanı Prof. Sadi Irmak'ı, Federal Almanya'ya yaptığı ziyayretle ilgili olarak bilgi almak üzere Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu ANKA Ajansı'na verdiği demeçte, sözel sektöre sigara üretme olanağı tanıyan yasa tasarısının işlemekonulmayacağını sigara darlığının bir yasa değişikliğine gidilmeksizinaşıldığını» belirterek, «Bir yandan kurulu fabrikalarımızdaki üretim artışı, öte yandan yeni tesislerle eklenecek kapasite artışı nedeniyle özel sektörün sigara sanayiine ayırabileceği kaynakları, mal ve hizmetnoksanı hissettiğimiz diğer alanlara kaydırmasının daha yararlı olacağına inanmaktayız.» dedi.

3- Dışişleri Bakanı ilter Türkmen Çin'e hareketinden önce Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesimine silah ve asker sevkettiğine dair haberle ilgili soruya verdiği yaynıtta, «Henüz bu haberler konusundabakanlıkta bir değerlendirme yapmış değiliz. Bu haberleri duyduk amatam bir değerlendirme yapmadık. Bunların sıhhatini kati bir şekildesaptamış değiliz .» dedi ve haberin doğruluğu halinde bunun «Uluslararası hukuka aykırı ve yeni bir gerginlik kaynağı teşkil edecek birhareket olduğunu» belirtti.

4- İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepelerini tek yönlü bir kararla ilhak etmesi Türk Hükümeti tarafından kınanarak «Türk Hükümetiİsrail'in dünya kamuoyuna tepkilerini hiçe sayarak bölgede giriştiğibu yeni emrivakiyi, Orta Doğu'da barış çabalarına darbe vuracak veyeni ihtilaf tohumları ekecek bir davranış olarak esefle karşılamaktadır.» denildi.

5- Keskin'in Çelebi Nahiyesi'nde yaptırılan Atatürk Anıtı AnkaraValisi Mustafa Gönül tarafından açıldı.

6- Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), basınaverdikleri yazılı açıklamada, «24 Ocak kararlarının kısa sürede başarılısonuçlar verdiğini, desteklemeye devam edeceklerini» belirterek «Bukararların ana prensiplerini zedelemeyecek, buna karşılık mevcutdarboğazları çözümleyecek» önerilerde bulundu.

7- Galatasaray Lisesi'nin 500. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

8- Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ToptanEşya Fiyatları, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranındaartış gösterdi- Geçen yılın kasım ayında ise bu oran yüzde 3.8, 1979'daise yüzde 7.9 olmuştu.

9- Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 20kasım 1981'de bankalardaki toplam mevduat 1 trilyon 195 milyar liraya yükseldi, vadeli tasarruf mevduatı 399 milyar liraya, mevduatsertifikaları da 113.4 milyar liraya ulaştı.

10- Tercüman Gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak'ın 4 Mart1977'de yazdığı bir yazıda Danıştay kararlarını eleştirdiği gerekçesiyleaçılan hakaret davasında verilen 9 ay'ık mahkumiyet kararı kesinleşti.

İstanbul Sıkıyönetim Merkezi'nde, basın yoluyla «Faşizmi övmekve halkı düşmanlığa teşvik etmek» suçundan yargılanan Son HavadisGazetesi yazarı Güngör Yerdeş ile Yazı İşleri Müdürü Yüksel Baştunçberaat ettiler.

11- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada mahkeme sorgulanyapılan sanıklardan Cengiz Gökçek'in tahliyesini kararlaştırdı, Mehmet Doğan ile diğer sanıkların tahliye istekleri ise reddedildi.

12- ORİNTAŞ İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü bir Yapı Kooperatifini dolandırdığı gerekçesiyle, yargılandığı İstanbul 5. Ağır CezaMahkemesi'nde 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

13- «Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası»na aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Hacı Ali Demirel'in yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yurt dışına ihraç ettiği malların döviz karşılığını yurda getirmemekle suçlanansanık Hacı Ali Demirel, duruşmaya gelmedi.

14- Hollanda Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve kırsalalanlarda başarılı çalışmalarda bulunan kuruluşlara verilen Jaap VanPraag Ödülü, 1981 yılı için Türkiye Kalkınma Vakfı'na verildi.

15- Polonya'da ordunun yönetime el koymasının üçüncü gününde,tutuklanamayan işçi liderlerinin yaptığı grev çağrısına uyan işçilerinfabrikalarda grevlere başladığı, askeri birliklerin fabrikaları kuşatarakbazı işçileri tutukladıkları, Dayanışma Sendikası lideri LechWalesa ile ilgili olarak bir açıklama yapılmadığı, yabancı ajanslartarafından bildirildi.

16- Polonya'da ordunun yönetime el koyması üzerine bir açıklamayapan ABD Dışişleri Bakanı AIexander Haig'in, «Polonya'deki durumaydınlığa kavuşuncaya kadar ABD'nin bu ülkeye yapmayı planladığı200 milyon dolarlık yiyecek yardımı durdurulmuştur» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Japonya Başbakanı Zenko Suzuki de «Ülkesinin Polonya'yayaptığı ekonomik yardımın..geleceğinin bu ülkedeki siyasal gelişmelere bağlı olduğunu» söyledi.

17- UPI Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Moskova'daadını açıklamayan bir Sovyet yetkilisi yaptığı açıklamada, «Birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde General Wojiciech Jaruzelski sıkıyönetim idaresine karşı gelenleri bastırmayı başarmaz ve bizden yardımisterse hemen kabul ederiz.» dedi.

18- AA'nın Birleşmiş Milletler çıkışlı haberine göre; Güvenlik Konseyi tarafından aday gösterilen Perulu diplomat Perez de Cuellar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından BM Genel Sekreterliğineseçildi.

19- İsrail Parlamentosunun işgal altındaki Golan Tepelerini ilhaketme kararı üzerine, Suriye'nin Birleşmiş Milletler'e başvurarak Güvenlik Konseyi'nin acele toplanmasını istediği ve Orta Doğu'da 1973'debaşlatılan ateşkes durumunun ortadan kalktığını açıkladığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- Beyrut'taki Irak Büyükelçiliği'nde patlayan bir bombanın 25kişinin ölümüne, 100 kişinin de yaralanmasına neden olduğu, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16 Aralık 1981

__ Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Sovyet işgali üzerineAfganistan'dan Pakistan'a sığınan 200 Türkmen ailesinin Türkiye'yekabul edilmesi için» hükümete direktif, verdi.

__Kara Havacılık Okulu'nun Ankara Temelli'de yaptırılan yardımcı hava meydanı, düzenlenen bir törenle Devlet Başkanı OrgeneralKenan Evren tarafından hizmete açıldı-

1- Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Sedat Celasun, Danışma Meclisi Başkanhğı'na bir kanunteklifi vererek 17 Ekim 1980 ile 30 Kasım 1981 tarihleri arasında güvenlik kuvvetlerinin çağrısı üzerine veya kendiliğinden askeri ya damülki makamlara silahlarını teslim etmiş olanlar hakkında takibat yapılmamasını istedi.

2- Türk ve Tunus hükümetleri arasında 28 Eylül tarihinde Ankara'da imzalanan ve iki ülke arasında turizm işbirliğini öngören anlaşma,Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

3- Danışma Meclisi'nde gündem dışı konuşma yapan ErtuğrulZekai Ökte ile Bekir Tunay Yunanistan'ın NATO içindeki tutumunuve silah göndermesini eleştirdiler. İlk sözü alan Ökte, «Bütün dünyabilsin ki nasıl yurtta barışı istediğimiz anda ve kısa sürede sağlayabiliyorsak, gerektiğinde bölgemizde ve dünyada da barışı sağlayabilecek güçteyiz» dedi.

Bekir Tunay'da konuyla ilgili olarak, Yunanistan'ın Lozan andlaşmalarına uyması gerektiğini hatırlatarak, «Türkiye Cumhuriyeti daima haktan ve hakikatten yana olmuştur. Ümit ederiz komşumuz Yunanlı devlet adamları sorumluluklarının idrakine kısa zamanda ulaşacaktır, dedi.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk Konya'dayaptığı açıklamada, «Halen milli gelirimizin fert başına 1500 dolar olU9unu, bu rakamın 5 bin dolara yükselmesi halinde bile çok çalışmagerektiğini» söyledi.

4- Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Sedat Celasun'un resmi konuğu olarak Türkiye'ye gelenTunus Cumhuriyeti Milli Muhafız Komutanlığı Genel Direktörü AmeurGhedire incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geçti.

5- Türkiye'deki terörist faaliyetlerinin kökeni konusunda incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen terör uzmanı ve gazeteciClaire Sterling, Amerikan Haber Merkezi'nde düzenlediği toplantıda,«Ermeni teröristlerin amacının Türkiye'yi tecrit etmek ve istikrarsızhale getirmek olduğunu, bu amaçla kullanıldıklarını» söyledi.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye'de Odalar Birliği'nindüzenlediği 100. yıl El Sanatları Sergisi Ankara'da açıldı.

7- Toplu sözleşmelerinin süresi sona eren işçilerin, birikmişvergi farklarının ödenmesine başlandı.

8- İstanbul Radyosu eğlence yayınları eski Müdürü Altan Poyraz İstanbul'da vefat etti.

9- 11 hakim subayın çeşitli görevlere atanmasına ilişkin kararResmi Gazete'de yayınlandı.

10- Türkiye Kalkınma Vakfı, İçel'in Tarsus İlcesi'nde uyguladığıtavukçuluk projesiyle Hollanda Çalışma Bakanlığı'na bağlı HıvosVakfı’nın en büyük ödülünü kazandı.

11- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin başvurusuüzerine İsrail'in Golan Tepelerini ilhak kararını görüşmek üzere toplandı.

12- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; KTFD, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerini ilhak kararını kınadı.

13- AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Cenevre silahsızlanma görüşmeleriyle ilgiliolarak yeni bir açıklamada bulunarak, Avrupa'deki orta menzilli nülkleer füzelerin köklü biçimde azaltılmasından yana olduğunu bildirdi.

14- ANKA Ajansı'nın Atina çıkışlı haberine göre; YunanistanAtina'daki Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğine diplomatik statütanıdı.

15- Polonya'da askeri yönetime karşı grev ve direnişlerin yoğunlaştığı, bu arada ekmeğin karneye bağlandığı, yiyecek sıkıntısının isehad safhaya geldiği haberi basında yer aldı.

16- AP Ajansı'nın Manama çıkışıı haberine göre; Bahreyn'dehükümet konağına saldırarak bazı bakanları rehine almayı ve ülkedebir darbe yapmayı planladıkları öne sürülen 53 kişinin tutuklandığıiçişleri Bakanlığı yetkilisince açıklandı.

17 Aralık 1981

1- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nun 1982 mali yılıbütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki çalışmaları tamamlandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Maliye Bakanı Kaya Erdemüyelerin sorularını yanıtladı ve «1982'de vegilerde sosyal ve ekonomikamaçlı düzenlemeler getirileceğini» söyledi.

2- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, Harp Okulları Kanunu'ndadeğişiklik yapılarak, savaş ve olağan üstü hallerde Genel Kurmay Başkanlığı'nca harp okullarındaki öğretim ve eğitime ara verilebilmesineilişkin kanun tasarısı görüşülerek kabul edildi.

3- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu toplantısında görüşlerini açıklayan İstanbul üyesi Muhsin Zekai Bayer, «İki partili bir sistemegidilmesini sağlayacak düzenleme» yapılmasını istedi.

4- Sayıştay Genel Kurulu, «Devlet mallarının sigortalanma işlemlerinin kamuya ait sigorta şirketlerine yaptırılmasının zorunlu olduğuna» karar vedi.

5- «Birinci Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler» semineri HacettepeÜniversitesi'nde başladı.

6- Gazeteciler Cemiyeti ve Halkla İlişkiler Derneği'nce İstanbul'da«Atatürk Döneminde Türkiye İmajı ve Türkiye'nin Tanıtılması sorunları» konulu bir sempozyum düzenlendi.

7- Türkiye Spor Yazarları Derneği'nce düzenlenen «Atatürk veSpor» Sempozyumu yapıldı.

8- Genelkurmay eski başkanlarından emekli Orgeneral CemalTural Ankara'da vefat etti.

9- Feshedilen MHP'nin eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş’earkadaşlarının, Yankı Dergisi'nde MHP hakkında yayınlanan birnedeniyle mahkemeye başvurdukları ANKA Ajansı tarafındanrildi.

10- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ve beraberindeki heyet Frankfurt'tan Pekin'e geçti. Heyeti Havaalanında karşılayan Cin DışişleriBakanı Huang Hua yaptığı konuşmada, «Bugün Milli Güvenlik Konseyive başındaki General Kenan Evren'in yönetiminde Türk halkı iç istikrarı sağlamayı ve ekonomisini geliştirmeyi başarmıştır. Biz bundançok memnunluk duyuyor ve samimi olarak Türkiye'nin bu yolda ilerlemeye devam etmesini diliyoruz.» dedi.

11- AA'nın haberine göre; Paris'te UNESCO merkez binasındaAtatürk'ün 100. doğum yıl dönümü nedeniyle bir seminer düzenlendi.

12- Türkiye'nin Cenevre Konsolosluğunda görevli Mehmet Yergüz'ü öldüren Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu (ASALA) üyesi MardirosMıgırdıç Cangoçyan'ın yargılanmasına İsviçre'de başlandı.

13- THA'nın haberine göre; İstanbul'da bir kişiyi öldürmekten sanık Dev-Sol militanı Muharrem Mirascıoğlu'nun tutuklu bulunduğuYugoslavya'nın başkenti Belgrad Merkez Cezaevinde intihar ettiğibildirildi.

14- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler BirliğiDevlet Başkanı Leonid Brejnev ile bir görüşme yapan Amerikalı sanayici Hammer, ABD Başkanı Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet BaşkanıBrejnev arasında bir zirve toplantısı olabileceğini söyledi.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan tarafından Libya petrolüne karşı uluslararası bir boykot kampanyası başlatmasını isteyen bir önerge ABD Senatosu'ndareddedildi.

16- ANKA Ajansı'nın Nevvyork çıkışlı haberine göre; BirleşmişMilletler Genel Kurulu, işgal altındaki topraklar statüsündeki GolanTepeleri'nde İsrail tarafından girişilen uygulamaları kınadı.

17- Polonya'da, güvenlik kuvvetleri ile işçiler arasında çıkan çapmalarda 7 kişinin öldüğü 400'e yakın kişinin yaralandığı, bu aradaKatolik Kilisesinin de askeri yönetimi eleştirdiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

18 Aralık 1981

1- Genel Kurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneral CemalTural için Genelkurmay binası önünde düzenlenen saygı törenineDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK üyeleri, Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak, Başbakan Bülend Ulusu, bazı bakanlarve silah arkadaşları katıldı.

2- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda daha önce görüşülerek kabul edilen Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı bütçeleri üzerindeki sorulan yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal,«1982 bütçesinin istikrar programı çerçevesinde hazırlandığını, bupolitikaların iyi izlenmesi halinde 1983 yılı sonuna kadar tüm sıkıntılarıngeride kalacağını» belirterek, «1981'de alınan önlemlerle enflasyonunyüzde 32 civarında düşürüldüğünü, yüzde 4.4'lük bir büyüme hızı eldeedildiğini» söyledi.

3- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk Giresun'da Fiskobirlik EntegreFındık İşletme Tesisleri'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, «İhracatımızın onbirinci ay sonu itibariyle geçici rakamlara göre 3 milyar900 milyon dolara varmıştır. Bu durumda 1981 yılı ihracatının 4 milyar i400 milyon dolara yaklaşacağı, yani geçen yıla nazaran birbuçuk milyar dolar daha fazla bir seviyeye çıkacağı anlaşılmaktadır.» dedi.

4- Teşvik belgesine bağlanmış yatırım malları ile ihracat girdisi olarak gümrüklere gelen maddelerin CİF bedellerinin yüzde 10'u karşılığında ilk sahiplerine satılarak tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.

5- MGK'nın 52 numaralı bildirisine aykırı hareket etiği gerekçesiyle 4 aylık hapis cezasına mahkum edilen ve Ankara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Bülend Ecevit, hükümete hakaret ettiği gerekçesiyle4 ayrı suçtan 4 ile 24 yıl arasında hapis istemiyle Ankara DördüncüAğır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

6- Türkiye-Çekoslovakya Karayolu Karma Komisyonu toplantısınailişkin protokol Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da taraflar arasıncimzalandı.

7- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İsrail'in GolariTepeleri'ni ilhak etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ileGüvenlik Konseyi «İsrail'in kararını kabul etmediğini ve protesto etiğini» açıkladı. Öte yandan İsrail kararından vazgeçmeyeceğini bildirdi.

8- Polonya'da 16 madende işçilerin direnişlerinin sürdüğü, buarada Varşova'da askeri yönetim aleyhine gösteri yapanlarla güvenlik kuvveleri arasında çatışmaların meydana geldiği, Dayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa'nın Varşova yakınlarında bir misafirhanedegözaltında tutulduğu, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9- Kızıl Tugaylar örgütü tarafından Verona'daki evinden kaçırılanNATO'nun Güney Avrupa'deki yetkilisi General Dozier'le ilgli olarakörgütün henüz bir istemde bulunmadığı, yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

10- Pars Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; Tahran Radyosu,İran Devrim muhafızlarının özerklik isteyen etnik grupların yaşadığıülkenin batı kesiminde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 karşı devrimciyi öldürdüklerini haber verdi.

11- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'da yoğun yağış ve fırtına yüzünden Ganj nehri deltasında ölenlerin sayısı200'ü aştı.

19 Aralık 1981

1- Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili İlhan Öztrak, DışişleriBakanlığı'nm bütçesiyle ilgili olarak komisyonda bilgi verirken, «Papandreu hükümetinin uzlaşmaz ve çelişkili tutumunu değiştirerek ikiliilişkiler yanında Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmasını diliyoruz.» dedi.

2- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

3- İstanbul Barosu'nun yıllık olağan Genel Kurul toplantısındaseçimleri İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın başkanlığındakiÇağdaş Avukatlar grubu kazandı.

4- Hürriyet Gazetesi'nce Kayseri'de yaptırılan Atatürk rölyefiyerine kondu.

5- Yüksek Hakem Kurulu, bu hafta içinde 48 işyerinde 5 bin 35 işçiyi kapsayan 28 toplu iş sözleşmesi yürürlüğe koydu-

6- Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, tarım üretim planlaması yapmak amacıyla bakanlık bünyesinde bilgisayar olanaklarından yararlanılarak «Bilgi Bankası» kuruldu.

7- Türk Kültür Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen «Türk-Yunanilişkileri ve Barış» konulu panel Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı.

8- İngilizce olarak yayınlanan Middle East Reiew Dergisi, Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı «Yılın Bakanı» seçti.

9- Yöresel yayın yapan TRT'ye bağlı Kars ve Gaziantep il radyolarının yayınlarına son verildi.

10- Arçelik Fabrikası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerineyapılan buzdolabı ihracatından 891 bin 844 dolar tutarında döviz girdisisağladığı açıklandı.

11- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Çin'e yaptığı ziyaretin ikincigününde Çin Lideri Deng Xiopaing ve Başbakan Zhao Ziyang ile ayrıayrı görüşmelerde bulundu.

Daha sonra Türkmen ile Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua arasında yedi maddelik bir ekonomik, sınai ve teknik işbirliği anlaşmasıimzalandı.

12- AA'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japonya'da düzenlenenÜçüncü Yomiuru Çizgi Film yarışması'nda, 3 Türk yapımcısı Atilla Özer,Gübüz Doğanekşioğlu ve Ercan Akyol özel ödül aldı.

13- Cenevre Başkonsolosluğumda görevli Mehmet Yergüz'ü öldürmekten sanık Ermeni terörist Mardiros Mıgırdıç Cangoçyan, yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu ve 14 yıl 5 ay 18gün ağır hapis cezasına mahkum edildi, ayrıca 15 yıl süreyle İsviçre'yegirmesi de yasaklandı.

14- Birleşmiş Milletler 36. dönem Genel Kurul toplantısı sona erdi.Toplantıda Kıbrıs sorunuyla ilgili sorunun ileri bir tarihe bırakılmasıkararlaştırıldı.

15- UPI Ajansı'nın Verona çıkışlı haberine göre; Kızıl Tugaylarörgütü tarafından kaçırılan Amerikalı General James Dozier'in yargılanacağı ve pazarlık şartlarının sonra bildirileceği, İtalyan HaberAjansı ANSA'ya telefon eden bir kişi tarafından bildirildi.

16- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa Hükümeti'nin 5 büyük şirketi ile 36 banka ve 2 büyük yatırım grubunun millileştirilmesineilişkin yasa tasarısı Ulusal Meclis'te oy çoğunluğuyla kabul edildi.

17- UPI Ajansı'mn Tiran çıkışlı haberine göre; Arnavutluk Başbakanı Mehmet Şehu'nun dün geçirdiği bir kriz sonucu intihar ettiğiTiran Radyosu tarafından açıklandı.

18- UPI Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Beyrut'un Müslüman kesiminde meydana gelen patlamalarda 10 kişi öldü.

20 Aralık 1981

1- Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili İlhan Öztrak Cenevre Başkonsolosluğumuzda görevli Mehmet Yergüz'ü öldürmek suçundan 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ermeni teröristle ilgili olarakHürriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken, «Terör ile mücadelededünya çapında bir başarı kazanabilmek için Cenevre Mahkemesi kararının, öteki ülkelere de örnek teşkil etmesi gerektiği kanısındayız.»dedi.

2- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığıbütçesi görüşülerek kabul edildi. Toplantıda bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner yeni trafik kanun tasarısının MGKgündeminde olduğunu, 1982 yılında güvenlik kuvvetlerinin her yöndengüçlendirileceğini belirtti.

3- THA'nın haberine göre; Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide,işverenlerin SSK'ya olan 26 milyar lira tutarındaki birikmiş prim borçlarının 16 milyar liraya indirildiğini açıkladı.

4- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanacakyeni anayasanın Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesinin 1982 yılı eylül ayı içinde tamamlanmasının ve anayasanın1982 ekim ayı içinde halkoyuna sunulmasının beklendiği basında yeralan haberlerde bildirildi.

5- 1982 Mali Yılı Bütçesinde, kamu kuruluşlarındaki işçi ve memurkadrolarındaki şişkinliklerin giderilmesi, aile yardımının 100 lira arttırılarak 600 liraya çıkarılması, doğum yardımının da 2500 lira olmasıöngörüldü.

6- Ankara Barosu'nun 44. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşmayapan Baro Başkanı Muammer Aksoy, Fransa'deki Ermeni terörüyleilgili olarak Paris Barosu'nun sesini duyurmamasmı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek. «Olağanüstü dönemlerde özgürlükler ve hukukdevleti ilkeleri bir süre askıya alınabilir ama işkence meşru hale gelemez. İşkencenin önlenmesi için objektif önlemleri alma sorunluluğuvardır.» dedi.

Öte yandan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu ve Türkiye BarolarBirliği Delegasyonuna seçilen üyeler de belirlendi.

7- Ankara Aydınlar ocağı tarafından, İslam Ülkeleri Ekonomikİşbirliği konulu bir açık oturum düzenlendi.

8- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 20. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

9- Federal Almanya ARD tetevizyonu'nca NATO konusunda düzenlenen açık oturum Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı.

10- Atatürk'ün doğumunun 1UO. yıldönümü kutlamalarına Katılmaküzere Pakistan, Tunus, KTFD, Mısır, Moritanya ve Bangladeş'in, Atatürk'ü konu alan posta pulları çıkaracakları. Ulaştırma Bakanlığı Basınve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden açıklandı.

11- AP Ajansı'nın haberine göre; AP Ajansı'na telefon eden birErmeni, Cenevre Başkonsolosluğumuzda görevli Mehmet Yergüz'üöldüren Ermeni terörist Mardiros Cangoçyan'ın 14.5 yıl hapse mahkumedilmesi üzerine ASALA'nın sessiz kalamayacağını belirterek, «İsviçreye karşı halk ihtilali kanunlarına göre eyleme geçeceklerini» önesürdü.

12- AET ülkeleri adına Avrupa'da yapılmış olan «Ariane-4» adlıroketin 4. ve son deneme uçuşunun yapıldığı ve yörüngesine yerleştirildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiliz BBC televizyonu,Polonya'nın güneyindeki işçilerin ayaklandıklarını, güç kullanmak istemeyen bazı askerlerin tanklarını terkettikterini bildirdi.

14- Öte yandan Polonya'nın Washington Büyükelçisi RanualdSpasowski, ülkesindeki kriz nedeniyle ABD'den sığınma hakkı istedive bu isteği kabul edildi.

15- İtalyan polisinin, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki teröristleresilah sağladığı öne sürülen bir silah kaçakçılığı şebekesinin 25 üyesiniyakaladığı, yabancı ajanslar tarafından bildriildi.

16- AP Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberine göre; solcu gerillalar ile askeri birlikler arasında çıkan çatışmada bir teğmen ile 8solcu gerilla öldü.

17- AP Ajansı'nın Roseau çıkışlı haberine göre; Karaibler'dekiDominik Adası'nda silahlı bir grup, polis karargahının ve merkez çezoevini basarak hükümeti devirme girişiminde bulundu, çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

21 Aralık 1981

1- Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin günün ihtiyaçlarına göreyeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı Milli Güvenlik Konseyi'nde görüşülerek kabul edildi.

Öte yandan kapsamı genişletilen Nakdi Tazminat Kanunu yasatasarısı da Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.

2- Milli Güvenlik Konseyi'nde Almanya'ya kaçan ve Türkiye'deidamlık bir suçtan yargılanması gereken teröristlerin Almanya mahkemelerinde yargılanacakları, buradaki cezaları bittikten sonra Türkiye'ye iade edilmeleri halinde Türkiye'de de cezalarını çekecekleri kararlaştırıldı.

3- Gölcük Donanma Komutanlığı bünyesinde yapımı tamamlanan1 Denizaltı fabrikasının hizmete açılışı sırasında bir konuşma yapanMGK üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer,«Türkiye'nin denizlerdeki hukukunu kollamak ve korumak için TürkDeniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde her türlü tedbiri almaktan kaçınmayacağını» söyledi.

4- Başbakan Bülend Ulusu Danışma Meclisi Genel Kurulu'ndahükümetin kuruluşundan bu güne kadar izlediği politikaya ilişkin bilgiler verdi. Demokrasi süreci, Polonya'deki durum, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal etmesi, ekonomik gelişmeler ile ilgili konulara değinenUlusu, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun tutumu hakkında da,«Yunan hükümeti'nin bugün takındığı uzlaşmaz tutum, gerginliklerikaçınılmaz kılar ve Yunanistan'ı ancak hüsrana uğratır. Yunanistan(Sadece benim haklarım vardır, sizinkiler, hudutlarını benim tayin ettiğim haklarımın bittiği yerde başlar) gibi, akılcı olmayan ölçüsüz birtutum izlemektedir. Bu davranışın Ege bakımından sonucu Ege'nintümüyle Yunanistan'ın egemenlik alanına dahil edilmesi olur. Böylebir tutumun doğuracağı sonuçlardan tabiatıyla Yunanistan sorumluolacaktır.» dedi

5- 86 hakim ve cumhuriyet savcı adayının görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'nda yapılan kur'a çekiminde birkonuşma yapan Adalet Bakanı Cevdet Menteş, «Hakim ve savcı adaylarından, başka yerlerde geçici yetki verilmesi halinde mutlaka ve zaman kaybetmeden gitmelerini» isteyerek, «Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na güveniniz. Hakimlik ve Savcılık mesleğini devletimizinimkanları ile bağdaştırarak daha cazip kılmanın gayreti içindeyiz.»dedi.

6- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, SSK tarafından düzenlenen «Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları» konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, «1980 yılında 159 bin 600 iş kazasının meydana geldiğini, bu kazalar sonucu 1014 kişinin hayatlarını kaybettiğini» söyledi.

Şide, Milli Prodüktivite Merkezi'nce Ankara'da düzenlenen «Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri» seminerinde yaptığı konuşmada da, «Tarım ve Orman işçisinin de sosyalgüvenlik altına alınmasının hükümet programında yer aldğını ve konunun Sosyal Güvenlik Üst Kurulu'nda ele alınarak hazırlanacak raporun Başbakanlık'a sunulacağını» belirtti-

7- Danışma Meclisi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün sermayesini 7 milyon liradan 500 milyon liraya çıkaran yasa tasarısınıkabul etti.

8- YÖK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Doğan Karan ile Prof. Dr.Kemal Karhan Danışma Meclisi üyeliğinden istifa ettiler.

9- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından YüksekÖğretim Kurumu'na atanan üyelerin adları belirlendi. YÖK'e DevletBaşkanı tarafından seçilen üyelerin adları şöyle; Prof. Dr, Gürol Ataman (Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi); Prof. Dr. Neşet Bilaloğlu(AİTİA Tıp Fakültesi Dekanı); Prof. Dr. Servet Bilir (Anadolu Ünversitesi eski Rektörü); Prof. Dr. Neşet Çağatay (Selçuk ÜniversitesiRektörü); Prof. Dr. İhsan Doğramacı (Hacettepe Üniversitesi eskiRektörü); Prof. Dr. Kemal Karhan (Ege Üniversitesi Makina Fak. eskiDekanı); Prof. Dr. Doğan Karan (Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü);Prof. Dr. Melih Koçer (ADMMA Başkanı)

Bakanlar Kurulu tarafından seçilen YÖK üyelerinin adları iseşöyle; Vahap Aşiroğlu (Emekli Büyükelçi); Şefik Erensi (Emekli Korgeneral - ODTÜ eski Rektörü); Muhlis Fer (Başbakanlık eski Müst. Eski Devlet Bakanı); Vecdi Gönül (Merkez Valisi); Ziya Kayla (Maliye Bakanlığı eski müst. - Merkez Bankası eski Başkanı); MustafaYülûğ (Maliye Bakanlığı Müşaviri). YÖK'e Genelkurmay Başkanlığı'nca kendi bünyesinden Korgeneral Tevhit Kural, Milli Eğitim Bakanlığı'ncakendi bünyesinden Aydoğan Ataünal ile Hayrettin Utkanlar seçildi.

YÖK'e Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyelerin adlarıda şöyle;

Prof. Dr. Mahir Büyükpamukçu (Ankara Üniversitesi öğretim üyesi; Prof. Dr- Haldun Gürman (Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi);Prof. Dr. Selahattin Gürtürk (Ankara Üniversitesi öğretim üyesi);Prof. Dr. Eyüp Hizalan (Ankara Üniversitesi öğretim üyesi); Prof.Dr. Yaşar Önen (Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi); Prof. Dr.Tahsin Özgüç (Ankara Üniversitesi eski rektörü ve öğretim üyesi);Prof. Dr. Rauf Saygın (İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi); Prof Dr.Besim Tanyel (Ege Üniversitesi öğretim üyesi).

YÖK Başkanlığı'na 4 yıl süreyle Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nıngetirildiği belirtildi. Öte yandan YÖK Başkanvekilliklerine de VahapAşiroğlu ile Prof. Dr. Tahsin Özgüç getirildi.

10- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan bir raporda, 1981 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye 725 bin 672 yabancı uyruklu kişinin giriş yaptığı saptandı.

11- Maliye Bakanlığı, stok affı, ek servet bildirimi, veraset veintikal vergileriyle ilgili kanunların uygulamalarının tahminlerin çokaltında gelir getirdiğini saptayarak, «Bunların ilke olarak kaldırılmasınıya da yeni bir şekle dönüştürülmesini» benimsedi.

12- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun 33. Danışma Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı.

13- Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. ErkânBenli, «Türkiye'de halen 5 ayrı yasaya göre kurulmuş 25 çeşit 4240kooperatifin ve 172 birliğin bulunduğunu» söyledi. .'

14- Hak - İş Federasyonu Genel Başkanlığı'na Necati Çelik seçildi.

15- Ankara Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırmayagöre; 1981 yılının ilk 11 ayında Ankara'da meydana gelen 9 bin 111trafik kazasının yüzde 81'inin kişisel kusurdan doğduğu» belirtildi.

16- Genelkurmay eski Başkanlarından Orgeneral Cemal Tural'ıncenazesi İstanbul Şişli Camiinde düzenlenen törenden sora Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

17- Eskişehir'de yasadışı bir örgüt tarafından asılan bombalı pankart indirilirken patladı, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

18- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, dünyanın çeşitliülkelerinde yeraltı muhalefeti yürüten yasa dışı İslami Örgütlerin geçen hafta sonunda Londra'da üç günlük bir toplantı yaptıkları, toplantıda Mısır, Suriye, Sudan ve Irak'taki çalışmalara hız verilmesinin ve ayrıca Afganistan'da Sovyet işgaline karşı mücadele edenİslam mücahitlerinin desteklenmesi için neler yapılması gerektiğininkararlaştırıldığı bildirildi.

19- 21 Aralık 1963'de Kıbrıs Rumlarınca Türk Toplumuna girişilensilahlı saldırılar sonucu ölen soydaşlarımızı anmak amacıyla KTFD'nintüm kentlerinde düzenlenen «Mücadele ve Şehitler Haftası» başladı.

20- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), 24 üyeülkenin 1 yıllık ekonomik uygulamalarını değerlendirip gelecek yıllailgili tahminlerinin belirlendiği çalışmalar tamamlandı. ÇalışmalarınTürkiye ile ilgili bölümünde Türkiye'de ekonomik performansın 1981yılında önemli ölçüde yükseldiği sonucuna varıldığı belirtildi.

21- AP Ajansı'nın Bern çıkışlı haberine göre; Ermeni Gizli Kurtuluş Örgütü ASALA tarafından İsviçre'ye karşı terör eylemlerine başlanacağı yolundaki tehdit üzerine bir açıklama yapan İsviçre AdaletBakanlığı sözcüsü «İsviçre hükümetinin terörist örgütlerin zorba isteklerine boyun eğmeyeceğini» açıkladı.

22- UPI Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Irak birliklerininson 24 saat içinde düzenledikleri saldırılarda 700 İran askerini öldürdükleri Irak Genelkurmay Başkanlığı'nca açıklandı.

23- AP Ajansı'nın Roseau çıkışlı haberine göre; başarısız darbegirişimi sonucu Dominik Cumhuriyeti'nde olağanüstü durum ilan edildi, basına sansür konuldu.

24- AP Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberine göre; bir sağörgüt üyesi gerillalar Kuzey Guatemala'da bir köyü basarak 25 köylüyü rehin aldılar. Daha sonra 6 köylü ölü olarak bulundu.

25- Polonya'nın Washington Büyükelçisi Spasowski'den sonra,New York'daki Konsolos Yardımcısı Ted Kondratovvicz'in de ABD'deniltica isteminde bulunduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22 Aralık 1981

1- Bakanlar Kurulu, yurt dışından ham bitkisel yağ ve yağlı tohum ile mamul yağ ithaline izin verdi.

2- Başbakan Bülend Ulusu kabinesindeki 4 bakan, Sağlık veSosyal Yardım Bakanı Necmi Ayanoğlu, Gümrük ve Tekel BakanıRecai Baturalp, Sanayi ve Teknololi Bakanı Şahap Kocatopçu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl'ün yerine bu bakanlıklara atanan yeni üyeler Bakanlar Kurulu'na tanıştırıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Mehmet Turgut, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı'na Fahir İlkel, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na AliBozer, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na da Prof. Kaya Kılıçturgay getirildi.

3- Danışma Meclis! Bütçe Plan Komisyonu'nda, Ticaret, Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı' nın 1882 yılı bütçeleri görüşülerekkabul edildi.

4- Orta öğretim kurumlarında değiştirilen kıyafet yönetmeliğiyleilgili olarak bir açıklama yapan Danışma Meclisi Çanakkale temsilcisiMehmet Pamak, «Allah'ın emrine uyarak başlarını örten öğrencilerinşimdi başlarını açmak zorunda bırakıldıklarını» belirterek, «Şurasıiyi bilinmelidir ki, devlet laik olur, Cumhuriyet laik olur ama bizatihiferdin veya dinin laik olması beklenemez» dedi.

5- Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Başbakanlık'a bağlıözerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde bir araştırma ve bilim kurumu niteliği taşıyan «Türk Bilimler Akademisi Kanunu» tasarısı Başbakanlık'a sunuldu.

6- Dışişleri Bakanlığı'mn önerisi ile hükümet, Türkiye'nin yurt dışındaki bazı büyük merkezlerindeki temsilciliklerinde emniyet ataşelikleri kurulmasını kararlaştırdı.

7- Sayıştay Genel Kurulu, yurt dışından yapılan alımlardan doğan banka ve sigorta muameleleri vergisinin resmi dairelere de yansıtabileceğine bu takdirde bunun bütçeden ödenmesinde bir sakıncabulunmadığına karar verdi.

8- Gecekondu önleme bölgeleri ve geri kaljnış yörelerde kiralıkkonut mimari projeleri hazırlanması için İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü tarafından, Bayındırlık Bakanlığı «Mühendislikve Mimarlık Yarışması Yönetmeliği» kuralları içinde serbest, ulusal vetek kademeli olarak yarışma düzenlendi.

9- Milliyet Gazetesi'nde, SBF ve Hukuk Fakültesi'nin 23 öğretimüyesi ve yardımcısı tarafından hazırlanan yeni anayasa düzeni hakkındaki rapor yayınlandı.

10- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre; 1981yılının Ooak- Ekim aylarını kapsayan ilk 10 aylık dönemde toplam1 milyar 672.3 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapıldı.

11- Türkiye'ye bazı maddelerin ithaliyle ilgili temaslar yapmaküzere gelen Cezayir Alım Heyeti, Odalar Birliği Başkanı ve diğer yetkililerle yaptıkları görüşmelerden sonra, bazı gereksinimlerinin tümünü Türkiye'den karşılamak üzere bir öneride bulundu.

12- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada parti üst düzey yöneticilerinin sorgusu tamamlandı ve eğitimcilerin sorgularına başlandı.Bu arada Alpaslan Türkes ve 6 yöneticinin tahliye istemi de reddedildi.

13- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Başbakan Bülend Ulusu'nunDanışma Meclisi'nde yaptığı ve Kıbrıs sorununa değinen konuşmasını her açıdan uyarıcı ve güven verici bulduklarını belirterek,«Barış istiyorsak, gerçekçi olmak ve güçlü olmak zorundayız. Çünkükarşı tarafın niyetlerinin ne olduğu gözle görülür bir şekil almaktadır»dedi.

14- A.A.'nın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu, Başbakan Bülend Ulusu'nun Danışma MeclisiGenel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya verdiği yanıtta, Ege Denizi'ndebir Türk tehdidiyle karşı karşıya bulundukları yolundaki iddialarınıyineleyerek «Türk Başbakanı ve Savunma Bakam'nın bölgede barışınkorunmasının öncelikle gerekli olması nedeniyle böyle bir tehdidinvar olmadığını önemle belirtmelerinden memnunluk duyduğunu» söyledi.

15- A.A.'nın Ascoli Piceno çıkışlı haberine göre; Papa II. Johnpaul'e bir suikast girişiminden İtalyan Mahkemesi'nde yaşamboyuhapis cezasına çarptırılan terörist Mehmet Ali Ağca üçüncü kez açlık grevine boşaldı.

16- A.A.'nın Washington çıkışlı haberine göre; Amerikan Silahsızlanma ve Silahların Sınırlandırılması Ajansı (P8S) tarafından 5 Araılktarihinde Danimarka, İsviçre, Federal Almanya ve İtalya'da yapılangösteriler konusunda fikri sorulan ABD Başkanı Ronald Reagan, «Bugösterilerin Sovyetler Birliği tarafından satın alınan «Dünya BarışKonseyi» tarafından düzenlendiğini» öne sürdü.

17- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev AmerikanNBC Televizyonu muhabirinin sorularını yanıtlarken, 1982 yılı içindeABD Başkanı Ronald Reagan ile görüşme önerisini yineleyerek, «Daha önceki deneyler de göstermiştir ki, doruk görüşmeleri, taraflarıntavrının daha iyi anlaşılması ve ciddi siyasi konulara değinilmesi açısından devletlerarası her türlü görüşmeden çok daha yararlı olmaktadır» dedi.

18- İsrail'in tek taraflı olarak ABD ile imzaladığı stratejik işbirliğianlaşmasını iptal ettiğini belirtmesi üzerine bir açıklama yapan ABDDışişleri Bakanlığı sözcüsü Dean Fischer, «Başbakan MenahemBegin'in sözlerinden anlaşmanın tümü ile iptal edildiği anlamınınçıkmadığını, bu nedenle anlaşma varmış gibi hareket ettiklerini»söyledi ve konunun İsrail hükümetinden sorulacağını belirtti.

19- ABD Generali Dozier'in kaçırılmasıyla ilgili olarak İtalyankabinesinde konuşan Başbakan Sandro Pertini'nin «Bu olayda dışgüçlerin parmağı olduğunu, Papa'nın suikasti ile Dozier'in kaçırılması arasında ilişki olabileceğini» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- A.A.'nın Cenevre çıkışlı haberine göre; Uluslararası Hukukçular Komisyonu, İran'da Şah'ın düşüşünden bu yana geçen üç yıliçinde 3350 kişinin idam edildiğini, bu idamların 2000'inin Beni Sadr'ıngörevinden alınışından sonra gerçekleştiğini açıkladı.

21- Akajans'ın Cenevre çıkışlı haberine göre; İsviçre HükümetiBirleşmiş Milletler Teşkilâtı'na üye olma kararı aldı.

22- Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü Direktörü Peter Gallinger Polonya Başbakanı Jaruzelski'ye gönderdiğimesajda, «Polonya'da haberlere konan sansürün kaldırılmasını» istedi.

23- AA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya ARDtelevizyonuna bir demeç veren Polonya Başbakanı General Jaruzelski’nin başdanışmanı General Gronicki, askeri konseyin sıkıyönetimi kaldırmak için üç koşul (1. Fabrikalardaki olayların son bulması, 2. Ulusal ekonominin işlerlik kazanması, 3. Sosyalizmin karşı devrimcilertarafından ortadan kaldırılma tehlikesine son verilmesi) öne sürdüğünü açıkladı. .Öte yandan film yönetmeni Andrzej Wajda'nın da tutuklandığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi. .

24- UPI Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da bir yolsuzluğa adı karışan milletvekili hakkında soruşturma açılmasındansonra, öldürülen eski Başkan Enver Sedat'ın kardeşleri hakkında dasoruşturma açılması bazı milletvekillerince istendi.

25- AP Ajansı'nın Manama çıkışlı haberine göre; Bahreyn hükümeti, İran'ın Bahreyn İşgüderi Hasan Şustri'yi istenmeyen kişi ilarederek sınır dışı etti.

23 Aralık 1981

1- Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini kabul eden Devlet BaşkanıOrgeneral Kenan Evren, YÖK Yasası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Özerklikle herşeyin halledilemeyeceğini» belirterek, «Bu Kurulun Türk Milletine büyük yarar sağlayacağına inanıyorum- Eğerkanunun hazırlanmasında bazı noksanlıklar veya hatalar olmuşsa buda tatbikinden sonra vaki olacak uyarılarla düzeltilecektir.» dedi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ve beraberindeki heyet Çin'eyaptığı 6 günlük resmi ziyaretini tamamlayarak, gezinin son uğrakyeri Kanton'dan ayrıldı. Kanton'dan hareketinden önce Milliyet Gazetesi'ne bir demeç veren Türkmen, «İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ulaşımın önemini» belirterek, «Bu seyahat Asya ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde ulaşımın önemini göstermiş. Bu sorunun pratikbir uluslararası işbirliğiyle açık bir şekilde çözümlenmeden ekonomikve ticari ilişkilerimizi geliştirmek olanaksızdır.» dedi.

Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren ile Başbakan Bülend Ulusu'yu ülkesine davet eden Çin Başbakanı Zhao'yu Türkiye'ye davet etti.

3- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nda Meclis üyelerincehazırlanacak yeni anayasaya ilişkin görüşlerini açıklayan Fuat Azgürile Abdullah Pulat Gözübüyük, «Yasama organının tek meclisten oluşmasını» istediler. Öte yandan bir basın toplantısı düzenleyen RahmiHasanoğlu da «Hazırladığı projenin İlkeler ve Anayasalar adlı ikibloktan oluştuğunu ve yeni anayasanın isminin Ulusal Yönerge olmasını» istediğini bildirdi.

4- Yüksek Öğretim Kurulu, Prof. İhsan Doğramacı'nın başkanlığında ilk toplantısını Ankara'da yaptı. Bir basın toplantısı düzenleyenDoğramacı, «Kurulun görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, çalışma esaslarını düzenleme, akademiler ve yüksek okulların YÖK yasasına göre düzenlenmesi komisyonu akademik personel statülerini düzenleme, kurulun bütçe ve mali işlerinin düzenlenmesi komisyonlarınınoluşturulduğunu» söyledi.

5- Arnavutluk Dış Ticaret Bakanı Nedim Hoca Ticaret BakanıKemal Cantürk'ün resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi.

6- Türkiye tarafından aday gösterilen Boğaziçi ÜniversitesiFransız Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Ayfer Bakkalcıoğlu UNESCO Kültür Etüdleri Bölümü Direktörlüğü'ne atandı-

7- Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Sermaye Piyasası Tebliği'nin 1 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe gireceği ve «Menkul değerlerin satışına aracılık eden firmaların en az 200 milyon lirasermayeli bir anonim şirket olmaları gerektiği» belirtildi. Tebliğ uyarınca, «Menkul değerlerin satışına aracılık yapacak anonim şirketlerin ödüne para verme işleri ile uğraşmayacakları, üstlenebilecekleriyükümlülüklerin, ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin toplamının15 katı ile sınırlandırıldığı ve borsa bankeri unvanını kullanamayacakları» da belirtildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tasanda,«Bankerlerin hiçbir şekilde bankalar gibi mevduat toplayamayacakları, mevduat toplayan bankerlere ve mahiyetinde çalıştırdığı kişilereuygulanacak para cezasının asgari 500 bin lira olacağı» belirtilerek«Mahkemelerin bu müesseseleri kapatabilme olanağı» getirildi. Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan bu tasarı Danışma Meclisi'ne sunuldu.

8- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 62. yıldönümü nedeniyle Ankara Belediyesi ve TRT'nin işbirliği ile bir film çekildi.

9- Ankara'da banker olarak faaliyette bulunan 6 kişinin tutuklandığı, 10 bankerin de halen aranmakta olduğu emniyet yetkililerince bildirildi.

10- Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Uğur Mumcu, «Ve Bayar»başlıklı bir yazısından dolayı MGK emirlerine aykın hareket ettiğigerekçesiyle yargılandığı İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde beraat etti.

11- Eski milletvekillerinden Nuri Bozyel, Yüksel Çakmur ve Sadullah Usumi, duvarlara afiş yakıştırdıkları gerekçesiyle haklarındaaçılan davalarda beraat ettiler.

12- Milliyet Gazetesi'nde Nilüfer Yalçın'ın, «Türkiye ve Yunanistan arasında gizli notalar» başlıklı yazısı yayınlandı.

13- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili dava sanıklarından AlpaslanTürkeş Askeri Savcı Hakim Albay Nurettin Soyer hakkında, «Davaiddianamesinde Türkeş'in yazdığı kitaplardan yapılan alıntılarda bazıpasaj ve bölümlerin alındığı ve bu şekilde mana ve yazı konusunundeğiştirildiği» gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

14- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarında eski bakanların görevden ayrılmaları yeni bakanlarında göreve atanmalarıyla ilgili kararnameler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15- Akajans'ın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan Ana Muhalefet Partisi lideri Avengelos Averof Türkiye ve Yunanistan Başbakanlarının açıklamalarından sonra iki ülke ilişkilerinde meydana gelen gelişmeler ve Başbakan Papandreu'nun tutumu» ile ilgili olarakyaptığı değerlendirmeden sonra yayınladığı bildiride, «Ege bizi ayırmak yerine birleştirmelidir. Çünkü hiçbirimiz Ege'yi bir Yunan gölüolarak görmüyor ve istemiyoruz» dedi.

16- A.A'nın Roma çıkışlı haberine göre; Kızıl Tugaylar tarafındankaçırılan ve İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya telefon edilerek öldürüldüğü bildirilen Amerikalı General James Dozier'in hayatta olduğu,ölüm haberinin asılsız olduğu ABD Savunma Bakanlığının bir sözcüsü tarafından bildirildi.

17- UPI Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Almanya'da yayınlanan Stern Dergisi'ne bir demeç veren Avusturya Başbakanı BrunoKreisky, FKÖ lideri Yaser Arafat'la görüşmeyi reddeden İsrail yöneticilerini eleştirerek, «FKÖ'nün terörist girişimlerini de onaylamadığını» belirtti ve «Ancak kendileri terörist olan kimselerin başkalarınıeleştirmesi iki yüzlülüktür. Terör bir devrimin başlangıcında gelir veamaca ulaşınca sona erer.» dedi.

18- UPI'nın Beyrut çıkışlı haberine göne; Beyrutta geçtiğimizhafta havaya uçurulan Irak Büyükelçiliğimde sürdürülen kurtarmaÇalışmaları sırasında bir Irak'lı elçilik görevlisi canlı olarak bulundu.

19- Polonya'da tutuklanan 5000'e yekin tutuklunun yılbaşına kadar serbest bırakılacağı, Dayanışma Sendikası lideri Lech Valesa'nın durumunun iyi olduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- UPI Ajansı’nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, İsrail'in Golan Tepelerini ilhakından sonra çıktığıKörfez Ülkeleri gezisinin ilkinde Suudi Arabistan'a giderek Kral Halidve Veliaht Prens Fahd ile görüşmelerde bulundu.

21- A.A.'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde Nabluz - Cenin karayolu üzerinde Sanur adlı bir yerleşim merkezi kurduğu bildirildi.

Öte yandan «Shinouy» partisi'nce verilen ve İsrail İşçi Partisi'ncedesteklenen Begin Hükümeti'ne karşı güvensizlik önergesi, 47'ye karşı 57 oyla Parlamento'da reddedildi. Bu arada Gueoula Çöken adlıbir bayan milletvekilinin de Batı Şeria ile Gazne'nin iltıakmı öngörenbir yasa tasarısını Meclis'e sunduğu bildirildi.

22- A.A.'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da bir milletvekiliile bir yönetici Halkın Mücahitleri tarafından öldürüldü.

23- DPA'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin'de Devlet Başkanlığı görevine getirilen Genelkurmay Başkanı General Leopolde Fortunata Galtieri görevine başladı.

24 Aralık 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi, Türkiye Odalar Birliği Yasası'nın çeşitli maddelerini değiştiren yasa tasarısıyla. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Çalışmalarını yeniden düzenleyen yasa tasarısını kabuletti.

2- Çin Halk Çumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyareti tamamlayarakyurda dönen Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Yeşilköy Hava Limanı'ndaverdiği demeçte, Türk - Çin ilişkilerinin daha geliştirilmesini istediklerini belirterek, «ilişkiler kültürel ve ekonomik alanlarda geliştirilmeyeçalışılacaktır. Ticaret Bakanımızın Pekin'e yaptığı ziyaret sırasındaiki ülke arasında 130 milyon dolarlık ticari hedef bu yıl içinde gerçekleşecek, ancak bu hedefe önümüzdeki yıl varılacaktır. Ekonomik,sınai ve teknik işbirliği anlaşması imzaladık. Anlaşmanın önemli olduğunu bildirmek isterim» dedi.

3- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1982 yılı bütçesini görüşerek kabul etti.

4- Danışma Meclisi'nde, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaimzalanmış olan ve Karadeniz'de iki ülke karasuları arasındaki denizhududunun işaretlenmesine ilişkin belgelerin onaylanmasının uygunbulunduğuna dair kanun tasarısı ile, Urfa ili Viranşehir ilçesine bağlıCeylanpmar bucağında «Ceylanpınar» adı ile ve İzmir ile Menemenilçesine bağlı Alrağa bucağında «Aliağa» adıyla iki yeni ilçe kurulmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

5- Türkiye Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği tarafından gerçekleştirilen, «Hava kirlenmesinin azaltılmasında ısı tasarrufu» konulubilimsel toplantıda bir konuşma yapan İmar ve İskan Bakanı ŞerifTüten, «Sorunun halledilebilmesi için gönüllü kuruluşlar ile devletinbir arada çalışması gerekir. Sorunun konut konusu ile ilgili bağlantısıvardır. Fazla enerjinin dışarı çıkmasını engellemek yolunda konut politikalarının oluşturulması gerekir» dedi.

6- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün resmi konuğu olarak Ankara'ya gelen Arnavutluk Ticaret Bakanı Nedim Hoca, Başbakan Bülend Ulusu tarafından kabul edildi. Görüşmeden önce bir açıklama yapanNedim Hoca, «Türkiye ile ticaret, tarım, spor ve kültür alanlarındakiişbirliğini her alana yaymak istiyoruz. Burada imzalanacak ticaretprotokolü tüm ilişkilerimizde büyük yararlar sağlayacaktır» dedi.

7- Ankara Cumhuriyet Savcılığının başvurusu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine. Askeri Yargıtay, feshedilen CHP'nineski Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce verilen 4 aylık hapiscezasını çok bularak bozdu.

8- Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başbakanlık'a sunulan, «Türkiye Dil Kurumu» ile «Türk Tarih Kurumu» nün Atatürk'ünvasiyeti zedelenmeden birer enstitü olarak kurulmasını öngören yasatasarısı hakkında görüşlerini açıklayan TDK Başkanı ve TTK üyesiProf. Dr. Şerafettin Turan «Atatürk'ün kurduğu bu kurumların ortadankaldırılmaması gerektiğini» öne sürdü.

9- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık Ankara'da yaptığıaçıklamada, «1982 yılında sona erecek toplu sözleşmeler için ortalama yüzde 25 zam uygulanacağını, kurulun 1981 yılında sona erentoplu iş sözleşmelerinde işçi ücretlerine ortalama yüzde 15 oranında,zam yapılmasını kararlaştırdığını» söyledi.

10- İstanbul Ticaret Odası (İTO) işletmelerin bozulan öz kaynakborç dengelerinin düzeltilmesi, kredi faizlerinin aşağı çekilebilmesi,sermaye piyasasının işlerliğe kavuşturulması, vergiler, ihracat teşvikleri ve kredileri, servet beyannameleri, yabancı sermaye ve KİT'lerle ilgili önerileri ve ekonomimizde alınması gereken tedbirleriiçeren bir rapor hazırladı.

11- Merkezi Ankara'da bulunan 15 bankerlik kuruluşunun temsilcileri Ankara'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, «Şubatayından itibaren tasarruf sahiplerine ödenen faiz oranlarında azaltma yapacaklarını» belirterek «1 milyar liralık bir tasarruf fonu kurulmasını» kararlaştırdıklarını açıkladılar.

12- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın tarafından Tercüman Gazetesi ile yazarlarından Ergun Göze hakkında «Yayın yoluylaşeref ve haysiyetine saldırıda bulunulduğu» gerekçesiyle İstanbul

18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı ve sorumlular 8 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

13- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile Konfederasyonun 51 yöneticisi hakkındaölüm cezası istemiyle açılan davaya İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemesi tarafından Topkapı Atatürk Öğrenci Sitesi'ninspor salonunda başladı. Mahkeme heyeti savcının istemi üzerinedavada «Savaş hükümlerinin» uygulanmasını kabul etti ve avukatsayısı 52'ye indirildi. Öte yandan tutuksuz 10 sanık da, savcının isteğiüzerine tutuklandı.

14- Türkiye'de bloke paralan olan kişilerin Türkiye'ye geçici olarak geldiklerinde, «Ayda 1500 dolar karşılığı Türk lirasını, yakın akrabalarının ise 750 dolar karşılığı Türk lirasını» geçmemek üzere buparalardan yararlanabilmelerine ilişkin Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

15- ANKA Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Emile Van Lennep, Paris'te Türk ekonomisi dış yardım ve tüm batı ekonomilerinde uygulanmakta olan sıkı para politikaları ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarda, «Sıkı parasal ve mali politikaların gevşetilmesi zamanının henüzgelmediğini» söyledi ve «Türkiye'ye bu yıl OECD tarafından yapılacak yardım konusunda bir şey söylemenin şimdiden mümkün olmadığını» belirtti.

16- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, yayınladığı Noel mesajında, «Polonya askeri hükümetine karşı uygulayacağı, 1 - Export İmport Bankası'nın ihracatgarantisinin kaldırılması, 2 - ABD'deki Polonya sivil havacılık haklarının askıya alınması 3 - Polonya balıkçılarının ABD sularında avlanmalarının yasaklanması, 4 - Yüksek teknoloji ihracatı ve gıdayardımının durdurulması şeklindeki 4 maddelik yatırımların uygulamayakonulduğunu» bildirdi.

17- DPI Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Washington Büyükelçisi Spasowski'den sonra Polonya'nın Tokyo Büyükelçisi ZdislawRurarz'ın sığınma istemi de ABD tarafından kabul edildi.

18- UPI Ajansı'nın Washigton çıkışlı haberine göre; Japonlardanrüşvet aldığı gerekçesiyle Savcılıkça soruşturması yapılan ABD Başkanı Reagan'ın danışmanı Richard Ailen, beraat etti ve görevine dönebileceği savcılıkça bildirildi.

19- Akajans'ın Viyana çıkışlı haberine göre; Viyana'da yayınlanan günlük Kurier gazetesi, Avusturya güvenlik kuvvetlerinden eldeettiğini belirttiği «Filistin Kurtuluş örgütü'nün Viyana'da girişeceği60 silahlı eylemin gizli planlarını» yayınladı.

20- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; 17 Aralık tarihindeVerona'daki evinden Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırılan Amerikalı General James Dozier'i bulmak için yapılan operasyonlar sırasında, biri kadın üç örgüt üyesi yakalandı.

25 Aralık 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi'nde, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret ve Ticaret BorsalarıBirliği kanunu kabul edildi.

2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde daire sayısının 3'ten 2'yeindirilmesi ve Başkanlık Müessesesinin kaldırılmasına ilişkin iki kanunMilli Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

3- İstanbul Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan TR - 2 AtomReaktörü düzenlenen bir törenle Başbakan Bülend Ulusu tarafındandeneme üretimine başlatıldı. Törende bir konuşma yapan BaşbakanUlusu, «Böyle bir araştırma reaktörü bize, nükleer teknoloji alanındaihtiyaç duyacağımız teknik elemanlarını bugünden yetiştirmek imkânını vereceği gibi, bu alandaki bilgi ve deneysel birikimimizin gelişmesine de hizmet edecektir» dedi.

4- Bakanlar Kurulu reasürans tekelinin 31 Aralık 1991 tarihinekadar 10 yıl süre ile Milli Reasürans TAŞ'ye verilmesini kararlaştırdı.

5- Ağustos ayında Ankara'da imzalanan Türk - Irak ekonomikve teknik işbirliği karma komisyonu ikinci dönem oturumu tutanağıBakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

6- Turizm ve Kültür Bakanı İlhan Evliyaoğlu Danışma MeclisiBütçe Plan Komisyonu'nda Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki eleştirileri cevaplamak üzere yaptığı konuşmada, «Sinema kanunu tasarısının hazırlandığını, özel tiyatrolara yardım edileceğini, eski eserlerin korunacağını açıklayarak, «Bunların yanı sıra Kültür VarlıklarıKoruma Kanunu adı altında bir tasarı hazırlanarak Başbakanlık'asunulmuştur. Bu tasarının kanunlaşmasıyla birçok sorun ortadan kalkacak, eski eser kaçakçılığını önleyici önlemlerde alınmış olacaktır.»dedi.

7- MGK üyesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral SedatCelasun tarafından verilen, ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar ve benzeri aletlerin askeri ya da mülki makamlara teslimi ile il-

gili yasanın teslim süresine ilişkin hükmü genişleten yasa teklifi.Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

8- Kültür Bakanlığı Müsteşarı Kemal Gökçe Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak kitap toplama, dağıtma veokutma kampanyası başlattıklarını açıklayarak, «Kitapsız bir yurt parçası bırakmamak için açtığımız bu kampanyaya uzanacak elleri bekliyoruz» dedi.

9- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Irak Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdülrezzak Haşimi temaslarına başladı.

10- Askeri Yargıtay Üçüncü Dairesi, feshedilen CHP'nin eskiGenel Başkanı Bülent Ecevit hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce verilen 4 aylık mahkumiyet kararını fazla bularak bozdu. Oybirliği ile alınan karara göre ceza 4 aydan üç aya indirildi.

11- Yüksek Hakem Kurulu'nun 1981'de sona eren toplu iş sözleşmeleri için vereceği zam miktarı yüzde 15 ücret artışı artı 4000lira olarak kesin biçimde saptandı. Ancak hükümetin isterse, sözleşmenin yenilenmesini beklemeden bu miktarın avans olarak verilmesinisağlamak için kararname çıkarabileceği belirtildi.

12- Ziraat Bankası'nın 1982 yılı çalışma ve plasman programınıngörüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen, «Tarımsal kredilere uygulanacak faizin yılbaşındanitibaren yüzde 2 oranında düşürüleceğini» açıkladı.

13- Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanlardan İsmet İnönü, ölümünün 8. yıldönümünde Anıtkabir'deki mezarının başında törenle anıldı.

14- Tercüman Gazetesi'nin haberine göre; «Savaş Yolu» adlı derginin Yazı İşleri Müdürü Candemir Özler, yayın yoluyla bölücülük yaptığı gerekçesiyle 9 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

15- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi, TÖB - DER'in kapatılmasını ve tüm taşınmaz mallarına el konmasını kararlaştırdı. Öte yandan «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki tahakkümünü tesis etmek amacıyla gizli örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak ve komünizm propagandası yapmak» suçundan 50 TÖB - DER'li yönetici 1 yıldan 9 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 12 TÖB - DER yöneticisi de beraat etti.

16- Sıkıyönetim ilanından 13 gün sonra halkın karşısında biraçıklama yapan Polonya Başbakanı General Jaruzelski'nin, «Sıkıyönetimin ülkede anarşiyi sona erdirdiğini, askeri konseyin en kısazamanda yönetimi sivil hükümete devredeceğini» söylediği, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

17- Reuter Ajansı'nın İslamabad çıkışlı haberine göre; PakistanDevlet Başkanı General Ziya Ül Hak, radyo ve TV'den yaptığı konuşmada, ülkede bir Meclis-i Şûra kurulduğunu açıklayarak, «Bu konseyhiçbir şekilde diktatörlük anlamına gelmeyecektir, ben ve yardımcılarım devlet işlerini paylaşacağız.» dedi.

26 Aralık 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, İslam Konferansı'na bağlı olarak İstanbul'da kurulan «İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi» niziyaret etti.

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin düzenlediği «Türk ÇiftçisiOnur Günü ve Türkiye Tarım Seferberliği» konulu toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, bu yıl içinde enflasyonun yüzde 25 düşürüleceğini belirterek «Enflasyon ağı inmedenfaizlerin inmesi enflasyonu hızlandırır ve bu şekilde alınan kredileriyanlış yolda kulanmaya zorlar. Türkiye'nin gübreye ihtiyacı vardır.1982 yılında 9 milyon ton gübre kullanılacaktır. Devletin çiftçiye yaptığı gübre sübvansiyonu 65 milyardır. Gübreyi az kullanmak onu üretimden aşağıya çekmeye götürecektir» dedi.

3- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Ulaştırma Bakanı NecmiÖzgür, komisyonda yaptığı açıklamada kara, deniz ve hava ulaşımıile ilgili bilgiler vererek, «1982 - 1993 yıllarını kapsayan ve her türlüyatırımları belirleyen bir ana planın hazırlandığını, bunun Başbakanlık'a sunulduğunu» söyledi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanlığına yeni atanan Ali Bozer, sigaraüretimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sigarada üretim yetersizliginin olmadığını belirterek, «Ancak karşımızda hepimizin bildiğikalite sorunu bulunmaktadır. Bu sigara konusundaki en önemli sorundur» dedi.

5- Türkiye ile Arnavutluk arasında üç gün süren resmi görüşmeler sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmini 40 milyon dolarayükseltmeyi öngören protokol Ankara'da Ticare Bakanı Kemal Cantürk ile Arnavutluk Ticaret Bakanı Nedim Hoca arasında imzalandı.

6- Yüksek Hakem Kurulu geçtiğimiz hafta içinde 29 işyerindeçalışan 4 bin 692 işçiyi kapsayan 29 toplu iş sözleşmesini yürürlüğekoydu.

7- Ankara Gazeteciler Cemyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yürütme Kurulu üyeleri Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ'u ziyaret ettiler.

8- Tüm Üniversite ve Akademi Okutmanları Derneği Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa Yılmaz Canküyer seçildi.

9- Merkez Bankası bünyesinde yeni kurulan İşçi Dövizleri GenelMüdür Yardımcılığı'na Mustafa Özyürsk atandı.

10- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Nüfus Planlaması GenelMüdürlüğü tarafından «Aile Sağlığı ve Aile Planlaması El Kitabı» hazırlandı.

11- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu,bu yılın değerlendirmesini yaparak, «24 Ocak kararlarının ekonomikbaşarılar elde ettiğini, 1982 yılında da bazı ekonomik tedbirlerin alınması ile bu başarının süreceğini» söyledi.

12- İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit BüktaşTHA'ya yaptığı açıklamada, «Halktan yapabileceklerin üstünde şeyler istenmesinin ve izlenen politikalarda aşırılığa kaçılmasının toplumsal yapıda çalkantılara yol açabileceğini» söyledi.

13- THA'nın haberine göre; Aralık ayı içinde Petrol İşleri GenelMüdürlüğü tarafından birisi TPAO'ya 16'sı da ABD'li petrol şirketlerineolmak üzere 794 bin 491 hektarlık alanda toplam 17 petrol aramaruhsatı verildi.

14- Türkiye İş Bankası'nın 1981 büyük ödülleri «Atatürk Devrimi»yapıtıyla Prof. Dr. Suna Kili, «Ölümsüzlük ardında Gılgamış» şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday, «Yarım Küreler» tablosuyla Prof. Dr.Adnan Coker'e verildi.

15- «Gürhan Güner» gemisi, 1980 yılı boyunca deniz güvenliğineolağanüstü katkıda bulunduğu gerekçesiyle «AMVER Başarı Ödülü»nü aldı.

16- Mlliyet Gazetesi'nde zor duruma düşen küçük tasarruf sahiplerinin korunmasına ilişkin uzmanların görüşleri yayınlandı.

17- Eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü bir kalp krizi sonucuİstanbul'da vefat etti.

18- Merkez emniyet müdürlernden İbrahim Kızıltan Ankara'da vefat etti.

19- Güvenlik soruşturmaları tamamlanamayan 22 bin öğretmeninatama ve nakilleri 1 ay ertelendi.

20- İktisadi devlet teşebbüsleri ve benzeri kuruluşların 1982 yılınaait genel yatırım ve finansman programında KİT'lerle ilgili hususlarResmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, «KİT'lerin artış oranlarınıkendilerinin saptayacakları, ancak bu artışın küçük oranlarda yapılmasının gerektiği, mevcut kadroların dondurulduğu» belirtildi.

21- 1981 Mart ayında Paris'te kurulan Mustafa Kemal Derneği,(Türkiye ile Dayanışma ve Türkiye'den Haberler Derneği) BaşkanıProf. Vincent Readecker, derneğin kuruluş amaçlarını açıklarken,«Son yıllarda özellikle Giscard d'Estaing'in Cumhurbaşkanlığı döneminde, kendisinin Yunan hayranlığı sonucu Türkiye'nin Fransa'dakiimajı büsbütün bulandırılmış, Fransız kamuoyu Türk düşmanlığı ileşartlandırılır hale gelmişti. İşte bu büyük ve tehlikeli yalan kampanyasının etkilerini önlemek, Atatürk'ü ve onun eseri olan yeni modernCumhuriyeti tanıtabilmek için kurduk bu derneği» dedi.

22- Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Odası'na gönderilen bir yazıda Avusturya'nın, ülkemiz menşeli sanayi mamullerine uyguladığı gümrük indirimini yüzde 35'ten yüzde 50'ye çıkardığı bildirildi. .

23- ANKA Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran Enformasyon Başkanlığı'nca, İran Devrimi'nin üçüncü yıldönümü nedeniyledünyanın birçok ülkesine İran Devrimi'nin başarılarını anlatmakamacı ile 25 heyet yollayacağı açıklandı.

24- ANKA Ajansı'nın, DPA'nın Kudüs çıkışlı haberine dayandırarak verdiği habere göre; İsrail'de yayınlanan «Yedioth Ahronoth» ga-

zetesine bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron, «İsrail'in hiçbir zaman 1967 öncesi sınırlara çekilmeyeceğini» söyledi.

25- Polonya'da bağımsız Dayanışma Sendikası'nm el altından dağıttığı bildirilerde «Halkı sıkıyönetime karşı direnmeye çağırdığı vekilise temsilcileri ile Komünist Partisi yöneticilerinin ülkeniniçinde bulunduğu bunalıma siyasal bir çözüm bulmak amacı ilegörüşmeler yapıldığını» ileri sürdüğü, yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

27 Aralık 1981

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 62. yıldönümü başkentte törenlerle kutlandı.

2- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, haftalık Yankı Dergisi ileMiddle East Review Dergisi tarafından «Yılın Adamı» seçildi. Özal Yankı Dergisi'ne verdiği demeçte, memurların zor durumda olduğunu belirterek, «1982'de enflasyonla mücadeleyi taviz vermeden götürürsekdar gelirlilerin durumunda önemli düzelme olur.» dedi.

3- Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme vakıflarınca Atatürk'ündoğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla yurt çapında tüm lise ve dengiokullarıyla KTFD'deki lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler arcsında düzenlenen «Atatürkçülük Kültür Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

4- Danışma Meclisi, ilk kez yasa görüşmelerine başladığı 14 Aralık 1981 tarihinden bu yana geçen süre içerisinde toplam 9 yasa tasarısı üzerinde görüşmelerini tamamladı ve kabul etti.

5- İstiklal Marşı'mızın Şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 45.yıldönümünde törenlerle anıldı.

6- Bankerler Birliği Başkanı Hüsnü Göçmenoğlu basına verdiğidemeçte, «Gerekli önlem alındığı taktirde batan paranın yüzde 75'ininkurtarılacağını» belirterek, «Kaçtığı söylenen bankerlerin hala bankalarda paraları vardır Bir an önce tüm bankerlerin bankalardaki paralarına ve gayri menkullerine el konulması gerekmektedir. Böylelikledevlet hatasını onarmış olacaktır.» dedi.

7- Çeşitli banka genel müdürlerinin 1982 yılı mevduat faizlerineilişkin görüşleri basındaki haberlerde yer aldı.

8- Ücretlilerin vergi yükünün düzeltilmesi için Mali Müşavirlerve Muhasebeciler Derneği Başkanı Turgut Arığ tarafından MaliyeBakanlığı aleyhine dava açıldı.

9- Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. BedrettinCömert'in katil sanığı silahlı sağ eğlemci Rıfat Yıldırım'ın Berlin'de yakalandığı, THA tarafından bildirildi.

10- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Polonya ile ilgili olarak bazıgazetelere verdiği demeçte, «Polonya'da Halk oylamasına başvurulmasının soruna olumlu bir çözüm getireceğine inandığını» söylediği,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin işgalinin 2. yılına girdiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- Polonya'da askeri yönetim 15. gününü doldururken bazı yerlerde direnişlerin devam ettiği, özellikle Silezya'daki maden ocaklarında işçilere işbaşı yapma çağrısında bulunan yönetim, bazı yerlerdeyiyeceklere el koyduğu, öte yandan açlık sorununun çözümlenemediği,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- UPI Ajansı'nın Bükreş çıkışlı haberine göre; Romanya KomünistPartisi, kendi dergisinde yayınlanan yazısında «Polonya halkının kendikaderi hakkında kendisinin karar vermesinin en uygun hareket olacağını, kimsenin ülkenin içişlerine karışmaması gerektiğini» belirtti.

14- ANKA Ajansı'nın Manila çıkışlı haberine göre; «Lee Kasırgası»nın Filipinler'de 400 aileyi evsiz bıraktığı, kasırganın Güney Çin Denizine doğru yöneldiği bildirildi.

15- AP Ajansı'nın Lahor çıkışlı haberine göre; Pakistan ŞeriatMahkemesi Başkanı Şeyh Afitab Hüseyin, ülkede adı yolsuzluğa kansan memurların bundan böyle «Halkın gözü önünde kurşuna dizileceğim» açıkladı.

28 Aralık 1981

1- MGK üyesi kuvvet komutanları ile birlikte Kırıkkale'ye gidenDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, burda MKE tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı'nı açarken yaptığı konuşmada, «Bir taraftan kalkınacağız, bir taraftan Atatürk'ü yaşatacağız.» dedi.

2- Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek, Danışma MeclisiBütçe Plan Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi ile ilgili olarak bilgiverirken yaptığı konuşmada, «1982 yılının bakanlık teşkilatının reorganizasyon yılı olacağını» söyledi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer, yayınladığı bir genelge ile,«31 Aralık 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yurt dışından gelenyolcuların daha önce beraberinde getirebildikleri 250 gram kahve ile200 gram çay miktarlarının 50ü'er grama çıkarıldığını» bildirdi.

4- Türkiye'nin Fransa'ya olan toplam 247.8 milyon dolar tutarındaki borç ve faizlerini erteleyen 2 Eylül 1981 Paris anlaşması BakanlarKurulu'nca onaylandı.

5- Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kardeş Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ninbirlkte düzenledikleri «Atatürk Çocukları Atatürk'ün İzinde» konuluresim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri İstanbul Valisi Nevzat Ayaz tarafından törenle verildi.

6- Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği tarafından meslektenihraç edilen Avukat Ergun Göze'nin ihraç kararını onaylamadı.

7- Milli Prodüktivite Merkezi'nin 1982 yılı programı, üniversite,akademi, bakanlık ve bazı kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcilerininkatıldığı, bir toplantıda tartışıldı.

8- Esnaf Kredi Komitesi'nin, Türkiye Halk Bankası'nın 1982 yılıçalışma ve plasman programını görüşmek üzere Ankara'da yaptığıbir toplantıda konuşan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü ŞahinUlusoy, «Yılbaşından itibaren kısa vadeli esnaf kredisi faiz oranınınyüzde 20'ye, orta vadeli esnaf kredisi faiz oranının da yüzde 22'ye düşürüleceğini açıkladı.

9- Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Şinasi Ertan THA'yayaptığı açıklamada, «Yalnız Türkiye'nin değil tüm dünyanın enerji sorununu çözebilmesi için nükleer enerjiden yararlanması gerektiğini»belirterek, «Kuşkusuz böyle bir girişim için gerek teknolojiye, gereksebüyük maddi kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu konuda yabancısermayeden yararlanmak gündeme getirilmelidir.» dedi.

10- ANKA Ajansı'nın haberine göre; 1 Ocak 1981 tarihinden 18 Aralık 1981 tarihine kadar geçen süre içinde şirketlerde net sermaye artışının 203 milyar 620 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

11- Akaryakıt fiatlarına yarından geçerli oimak üzere 2-5 lira,tüpgaz fiatlarına da 10-205 lira arasında zam yapıldı.

12- Eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü, düzenlenen askeritörenle Edirnekapı şehitliğinde toprağa verildi.

13- Eski milletvekillerinden Nüzhet Çubukçu İstanbul'da öldü.

14- Konya'nın Yunak İlçesi Kaymakamı İsmet Yayla, makam odasında bir komiser muavini tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

15- İstanbul'da birer dakika ara ile 3.9 ile 4.2 şiddetinde iki depremoldu.

16- Münfesih AP Çorum eski milletvekili Ethem Eken, sahte ortaokul diploması almak suçundan 1 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

17- Kayseri'de 4 öldürme olayını gerçekleştiren yasa dışı Dev- Yolörgütünün 67 militanı ile 3 öldürme olayını gerçekleştiren THKP-Acilciler adlı yasadışı örgütün 51 militanının yakalandığı açıklandı.

18- Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Dış Ticaret Bakanı Nedim Hoca, Türkiye'den ayrıldı.

19- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı He Ying, Milliyet Gazetesi'neverdiği özel demeçte, «Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Çin'e yaptığıziyaretten sonra ilki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da artacağını» söyledi.

20- THA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Sovyet birliklerinin Afganistan'ı işgalinin ikinci yıldönümü nedeniyle yaptığı bir açıklamada «Sovyet birliklerinin geri çekilmesi» çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Cemal Hasan da Kahire'de yaptığı bir konuşmada, «Sovyetler Birliği'ni Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye» çağırdı.

21- Amerika'da yayınlanan TIME Dergisi, Polonya'deki DayanışmaSendikası Lideri Lech Walesa'yı yılın adamı seçti.

22- Polonya'da askeri yönetimin ocak ayından itibaren fert başınaayl«k et miktarını 2.5 kiloya indirdiği, ağır işte çalışanlar, hamileler,dullar, emekliler ve çocukların bu kısıtlamanın dışında tutulduğu, ürünlerini kamu kuruluşlarına satmayan çiftçileri ise sert bir bildiri ileuyardığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

23- AP Ajansı'nın Milano çıkışlı haberine göre; 13 gün önceVerona'daki evinden Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılan AmerikalıGeneral Dozier'in, Amerika'nın Vietnam'daki katliamının bir katili olarak «Proleter bir mahkemede» yargılanacağı, bir çöp kutusuna bırakılan General'in resmi ile birlikte bulunan bildiride açıklandı.

Örgüt sözcüsü olan bir kişi İtalyan haber ajansı ANSA'ya telefonla yaptığı açıklamada, üç şartlarından ikisinin «Milano'da tutuklu bulunan bir arkadaşlarının serbest bırakılması ve İtalya Savcılığının MusaSadr ile ilgili olarak hazırladığı dosyanın yabancı haber ajanslarına verilerek yayınlanması» olduğunu, birinci şartın ise İtalya'da açıklanacağını bildirdi.

29 Aralık 1981

1- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıbütçelerini görüşerek kabul etti.

2- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten bakanlığının 1982 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, konut sorununun çözümü için gerekli önlemlerin alınacağını belirterek, «1982 yılı konutsorununun çözümünde önemli bir hamle yılı olacaktır.» dedi.

3- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Napoli Büyükelçimiz Hayrettin Bilir'in eşi AzizeBilir'e İtalya'da silahlı bir saldırı yapümak istendi, ancak daha sonrasaldırgan kaçtı.

4- Askeri Yargıtay 3. Dairesi «Çuval Cinayeti» sanıkları ülkücüFikri Arıkan ile Kemal Özdemir hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce verilen ölüm cezası kararını onayladı.Öte yandan İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı'nca idam cezasına çarptırılan sağ görüşlü Yıldırım Şekercioğlu hakkındaki idam kararını isebozdu.

5- Türkiye İş Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bankanın sermayesinin 40 milyon liradan 30 milyar liraya yükseltilmesikabul edildi, öte yandan yeni Yönetim Kurulu üyeleri de seçildi.

6- Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Turgutİlhan getirildi.

7- Türkiye Elektrik Kurumu 1 Aralık tarihinden itibaren konutlardakullanılan elektriğin kilovat saatini 610 kuruştan 725 kuruşa yükseltti.

8- Milliyet Gazetesi'nde para darlığı nedeniyle birçok firmanınsahip değiştirdiği, bir kısmının da hisselerinde pay oranlarının düştüğühaberi yer aldı.

9- Kütahya iline bağlı Emet ilçesinde 10 saat ara ile 6 depremmeydana geldi.

10- İstanbul Pendik Tersanesi'nde 400 asetilen tüpünün infilaketmesi sonucu çıkan yangında bir işçi ağır yaralandı.

11- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, MHP ve yonkuruluşları davasında, Alpaslan Türkeş ve Sadi Somuncuoğlu tarafından «Mit ajanı» olduğu ileri sürülen Hicabi Koçyiğit adlı kişininitiraflarının uydurma olduğunun belirlendiğini bildirdi ve bu kişi hakkında dava açtı.

12- Türkiye Genç Komünist Birliği adlı yasa dışı örgütün «ÖzelTim»ini oluşturan 3'ü kız 25 militanı, İstanbul'da Sıkıyönetim Güvenlikgüçlerince gerçekleştirilen seri operasyonlarda çeşitli silah, sahtekimlik ve 299 adet Cumhuriyet altını ve paralarla birlikte ele geçirildi.

13- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nça, Kahramanmaraşve Afşin'de güvenlik güçlerince sürdürülen seri operasyonlarda yasadışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Devrimci Savaş örgütünün kurucusuHamdullah Erbil ile merkez komite üyelerinden 109 militanın yakalandığı, açıklandı.

14- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Noel'de açlık grevine başlayan Polonya Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa, grevini sona erdirdi, maden işçilerinin direnîşleri de sona erdi.

Öte yandan, kömür ocaklarında çalışan 939 işçinin eylemlerineson vermeleriyle Başbakan General Jaruzelski başkanlığındaki 20 kişili'k «Polonya Askeri Konseyi»nin ülke denetimini tamamen sağladığı,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

30 Aralık 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren yeniyıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, «Danışma Meclisi tarafından hazırlanacak anayasanın halk oylamasına sunulduktan sorıra seçimlerin de 1983 yılı sonbaharında yapılabileceğini, bu tarihin de en geç 1984 ilkbaharı olacağını» belirterek, Türkiye'nin ekonomik bir değerlendirmesini yaptı.

2- Milli Güvenlik Konseyi, Ziraat Bankası'nın Merkez Bankası'naolan bir kısım borçlarının hazineden ve bazı kuruluşlardan olan alacakları karşılığında tahkim edilmesine ilişkin yasa tasarısı ile, umumi,mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen dairelere ve belediyelerle sermayesinin tamamı devlete veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilafların tahkim yoluyla halline ilişkin yasada değişiklik yapan yasa tasarısını onayladı.

3- Başbakan Bülend Ulusu Bakanlar Kurulu toplantısında bankerlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Vatandaşların vadesi gelmemiş paraları istememelerini, gerekli önlemlerin alınacağını» belirterek, «Bu vesile ile sermaye piyasasının güven ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumaküzere Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna dayanılarak teşkil edilen Sermaye Piyasası Kurulu hemen çalışmaya başlayacaktır.» dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı tarafından, Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren'in 11-18 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'ya gezi yapacağı bildirildi.

5- 1981 Sakatlar yılının sona ermesi nedeniyle bir yıl içinde yapılan faaliyetlerin ele alındığı toplantının açış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Balkanı Sadık Şide, 1982'de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi vererek, «Mevcut sakatlarımıza iş temin etmek öncelikleele alınacaktır. Sakatlarımıza hangi yaşta olursa olsun ihtiyaçları olan eğitim, ekmeğini kazanacak mesleki bilgi ve .beceri kazanmalarınaçalışacağız.» dedi-

6- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin çözümünde arabuluculuk yapma teklifi üzerine bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, «Bu teklifin memnunlukla karşılandığını» belirterek, «Buna rağmen böyle bir teşebbüsün faydalı bir tesiri olabilmesi için bugünkü durumun daha ziyade aydınlığa kavuşması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu Cemahiriye'ye bildirdik.» dedi.

7- Sermaye Piyasası'nın 17. maddesinde öngörülen Sermaye Piyasası Kurulu oluşturuldu.

8- Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre,Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Barolar Birliği'nden yeni anayasa konusunda görüş ve düşüncelerini bildirmesini istedi.

9- Ankara Ticaret Odası Oda Meclis toplantısında başkanlığaGüngör Yener seçildi.

10- Basında, 1981 yılında ekonomik durum ile ilgili yazılar yayınlandı.

11- Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen Yılın Adamı ve YılınOlayı anketleri yapıldı. Yurtta Başbakan Yardımcısı Turgut Özal YılınAdamı, Danışma Meclisi'nin açılması ise Yılın olayı seçilirken, yurt dışında Polonya Bağımsız Dayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa YılınAdamı, terörist Mehmet Ali Ağca'nın Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunması Yılın Olayı seçildi.

12- Tercüman Gazetesi'nde 1981 yılında yurt içinde ve yurt dışındameydana gelen olaylarla ilgili bir yazı yayınlandı.

13- Hikayeci Ayhan Bozfırat İstanbul'da vefat etti.

14- Son Havadis Gazetesi yazarlarından Tekin Erer ile gazeteninyazı işleri müdürü Yılmaz Tunçkol, Türk Dil Kurumu'nu küçük düşürmekten dolayı Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nce 2.5 ay hapis cezasına çarptırıldılar, ancak mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirdi..

15- Hazal filminin yönetmeni Ali Habip Özgentürk, DİSK'in eğitimçalışmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı.

16- Akajans'ın Paris çıkışlı haberinde, Fransız Dışişleri Bakanlığı'nca, Paris Büyükelçiliğimiz Maslahatgüzarı Gün Gür bakanlığa çağrılarak, «Fransa'nın DİSK davasından duyduğu endişe» belirtildi.

17- Federal Almanya eski Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Willy Brandt, Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulunduktan sonra KTFD Başkanı Rauf Denktaş ve Başbakan Kenan Atakol ilebir görüşme yaptı-

18- AP Ajansı'nın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan'a iki günlük bir resmi ziyaret yapan Fransa Dışişleri Bakanı Claude Cheysson,görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, «Görüşmeler yapıcı oldu. Aramızda bazı görüş ayrılıklarının olmasına karşı taraflar birbirlerinin görüşünü gayet iyi anladılar.» dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Haralambopulos ise, «İki tarafın birçok konu üzerinde görüş birliğine vardığını, üzerinde görüş birliğine varılamayan konulardada belirgin bir yaklaşım sağlandığını» söyledi.

31 Aralık 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, yeni yıl mesajında, «1981 yılının birderlenme-toparlanma yılı olarak geçirildiğini » belirterek, «1982 yılınısiyasi ekonomik ve sosyal gelişmeler açısından bir atılım yılı olarakdeğerlendirmek istiyor, ulusumuz adına birçok sorunun çözümleneceğiyıl olarak karşılıyoruz.» dedi.

2- Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, erken emeklilikle ilgili işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması için gereken hazırlıkların tamamlandığını bildirerek,«Erken emeklilik için başvurma süresi dün bitmiştir. Biz bakanlıklardan ve diğer birimlerden gelen istekleri inceleyip önerilerimizi Bakanlar Kurulu'na götüreceğiz. Erken emeklilikte sayısal bir durum kesinlikle mevcut değildir.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda, vatandaşlarıntasarruflarının güvence altına alınması için bir dizi «Yasal» önlem alınması ilke olarak benimsendi ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda görev verildi.

4- Çalışma Bakanı Turhan Esener, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, çalışma yasasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi ve «Kazanılmış işçi haklarından geriye gidilmemesi esastır.» dedi.

5- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Turizm ve Tanıtma,İmar ve İskan ile Çalışma Bakanlıkları bütçe tasarılarını görüşerekkabul etti.

6- Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, yeni yıl mesajında,1982'nin ilk ayından geçerli olmak üzere asgari ücretin yeniden tesbitini Başbakanlık ve Çalışma Bakanlığı'ndan resmen istedikleriniaçıkladı.

7- Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından, üç ayn kategoride,sekizer dalda seçilen «1981 yılının Başarılı Gazetecileri» açıklandıBuna göre Haber Dalı'nda Cumhuriyet'ten Faruk Bildirici, Yerel Basın’dan Cumhur Kılıcçıoğlu (Sonsöz Siirt): Makale Dalı'nda Yetkin Aröz(Koop-İş Dergi); Mizanpaj Dalı'nda Milliyet'ten Erdoğan Erdi, YerelBasından İsmet Korbay (Yenigün) ve Ahmet Barutçu (Kent-Kilis); Karikatür Dalı'nda Yerel Basından Hikmet Aksoy, (Karadeniz-Trabzon;jnceleme-Araştırma Dalı'nda Cumhuriyet'ten Reha Öz; Fotoğraf Dalı'nda Yerel Basından Davut Aktaş (Karadeniz-Trabzon); Spor'da Cumhuriyet'ten Aybars Hünalp birinci oldular. TRT'de çalışmakta iken kurum dışına çıkarılan 86 kişinin de ödüllendirildiği yarışmada bu yıl ilkolarak Abdi İpekçi Özel Ödülü basına yaptığı katkılardan dolayı gazeteci yazar İlhami Soysal'a, Ümit Kaftancıoğlu Ödülü düşünce özgürlüğüne yaptığı katkılardan dolayı Doç. Server Tanilli'ye verildi.

8- Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği «Yılın sporcusu» anketinde,Türkiye'de basketbolcu Efe Aydan, dünyada'da İngiliz atleti SebastianCoe yılın sporcuları seçildiler.

9- Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince, örgütlenme faaliyeti içindebulunan «Genç Öncü» ve «Sosyalist Gençler Birliği» adlı yasa dışı 2sol örgütün, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 70 militanı yakalanarak, Sıkıyönetim Komutanlığı gözetimi altına alındı.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (3) No'lu Askeri Mahkemesi'nin 50 sanıklı TÖB-DER davasında verdiği karar için Yargıtay'a başvuruldu.

Öte yandan, Türk Dil Kurumu aleyhinde yazılar yayınlayıp, bunlaramahkeme eliyle gönderilen açıklamaları yayınlamayan Tercüman Gazetesi, mahkemece 43 bin lira para cezasına çarptırıldı.

11- Akajans'ın bir haberine göre; Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren'in yeni yıl dolayısıyle yayınladığı mesajda, normal seçimlerin1983 yılı sonbaharında yapılabileceğini açıklaması, Batı Avrupa başkentlerinde olumlu karşılandı.

12- ABD'nin Yale Üniversitesi Teorik Fizik Kürsüsü'nde öğretimüyeliği yapan bilim adamımız Prof. Dr. Feza Gürsey'e «Temel Tanecikler Fiziği problemlerine, gruplar teorisi ve simetri ilkelerininetkili bir biçimde uygulanabilmesi» konusundaki araştırmalarından,New York İlimler Akademisi tarafından Tabii Bilimler «Cressy Morrison» ödülü verildi.

13- Birleşmiş Milletler Sekreteryası tarafından ortaokul ve liselerledengi okul öğrencileri arasında uluslararası kompozisyon yarışmasıdüzenlendi.

14- Vatikan'da St Peter meydanında geçen 13 Mayıs'ta Papa 2.Jean Paul'u vuran terörist Mehmet Ali Ağca'ya iki veya üç kişinin yardımcı olduğu, bunlardan birinin Ömer Ay adındaki terörist, diğerinin'deBulgar asıllı Mustafa Eyof olduğu Amerikan ABC televizyonunda önesürüldü. ABC TV'si ayrıca, Ağca'mn yardımcılarından birinin Libya'daABD Başkanı Reagan'ı öldürmek üzere eğitilen suikastçi ekibin üyeleriarasında bulunduğunu da kaydetti.

15- Toplumlararası görüşmelerdeki Türk görüşmecinin danışmanıRüstem Tatar, tüm resmi görevlerinden istifa ettiğini açıkladı ve istifasını KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a sundu.

16- Akajans'ın Lahey çıkışlı haberinde, Amerikan Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında diplomatik ilişki kurulmasının 200. yıldönümü dolayısıyla ABD Başkanı Reagan'ın Lahey'e yapması düşünülenbir günlük ziyaretin bazı güvenlik gerekçeleri ileri sürülerek Hollandatarafından kabul edilmediğinin öğrenildiği bildirildi.

17- Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI yetkililerinin, ülkedeson yıl içinde bir Ermeni tedhiş örgütünün, terörün yaygınlaşmasındaetkin olduğunu açıkladıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

18- Polonya'da, şubat ayında yapılması gereken bazı yerel ve kısmiseçimlerin «Ülkede düzen sağlanıncaya kadar» iptal edildiği, sokağaçıkma yasağının kaldırıldığı, ülkede devlet mahkemelerinin kurulmasıiçin çalışmaların başladığı, 46 saatlik haftalık çalışma süresinin 42saate indirildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- Polonya Askeri Konsey Başkanı General Jaruzelski'nin ülkedesosyal, ekonomik ve siyasi reformları gerçekleştirmek üzere, KomünistPartisi'nin üç üst seviye yöneticisini görevlendirdiği yabancı ajanslartarafından bildirildi.

20- İtalyan Başbakanı Spadolini, ABD Başkanı Reagan'a gönderdiği mektupta, Kızıl tugayların NATO'nun dengesini bozmak amacıGeneral Dozier'i kaçırdığını öne sürdü.

21-Irak resmi haber Ajansı (INA) dünkü bir haberinde, iki Amerikan yapısı F-15 İsrail savaş uçağının Irak hava sahasını ihlal ettiğiniöne sürdü.

22- Batı Afrika ülkesi Gana'da Hava kuvvetlerinde görevli pilot teğmen Jerry Rawling üç yıl içerisinde ikinci defa sivil hükümeti devirerek iktidara el koydu.

23- AP Ajansı'nın Manila çıkışlı haberine göre; Filipinler'i haftasonunda etkisi altına alan «Lee» kasırgasından ölenlerin sayısı 19l'eçıktı.