06.12.1982
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1982

1 Aralık 1982

1- Milli Güvenlik Konseyi, 1983 bütçe tasarısını görüşmeye başladı.

2- Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Sedat Celasun Pakistan'a gitti.

3- Tercüman Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; DışişleriBakanı İlter Türkmen, Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü'nün 5. yıldönümü münasebetiyle, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı'na gönderdiği mesajda, «Lübnan'da vukubulan olayların Türkiye'de büyük infial uyandırdığını» belirtti.

4- Danışma Meclisi Genel Sekreterliği, Meclis üyeleri için «Karşılaştırmalı Milletvekili Seçimi Kanunları» adlı bir kitap hazırladı.

5- Anayasa Komisyonu'nda Siyasi Partiler Yasası ile ilgili alt komisyondan gelen önerilerle, diğer komisyonlardan ve üyelerden gelenönerilerin bir ayrımı yapıldı.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Megalo İdea'yı dış politikalarına mesnetyapmış olanların iddialarının hiçbir çevrede ciddiye alınamayacağını»söyledi.

7- Maliye Bakanlığı, Diş Hekimliği fakültelerinde geçerli olan diş tedavi, bakım ve ameliyat ücretlerine yüzde 600'e varan oranlarda zam yaptı.

8-Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasi ve ekonomik görüşmeler tamamlandı.

9- Devlet Planlama Teşkilatı'nın kamu yatırımları raporu yayınI landı. Raporda, geçen yıl cari fiyatlarla 750 milyar liralık yatırım harcaması gerçekleştirildiği bildirildi.

10- Ankara İli Umumi Hıfzısıhha Meclisi, hava kirliğinin uluslararası standartlar gözönünde tutularak saptanan seviyelerin üstüne ulaşması halinde yürürlüğe konulmak üzere, «kademeli uyarı planıve önlemleri»ni saptadı.

11- Basında yeralan bir habere göre; Petrokimya Anonim Şirketi(PETKİM), petro kimya ürünlerine yüzde 2 ile 8 arasında değişenoranlarda zam yaptı.

12- Lastik fiyatlarına, bugünden ifibaren geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında zam yapıldı.

13- Cumhuriyet Ata lirası 21.100 liradan işlem gördü.

14- Günaydın Gazetesi'nin basın ve yayımı, İstanbul SıkıyönetimKomutanlığınca ikinci bir emre kadar durduruldu.

15- Kırkpınar eski Başpehlivanlarından Ordulu Mustafa, dünAnkara'da vefat etti.

16- İstanbul'un bütün ilçelerinde park yasağı bulunmayan umumamahsus yerlerde park edecek araçlar için «abonman kartı» uygulamasıbaşladı.

17- 12 Eylül Harekatı'ndan sonra dağılan yasa dışı «Rızgari» ve«THKP-C/Acilciler» örgütlerini yeniden oluşturan 24 kişinin silahları,hazırladıkları bildiriler ve pankartlarla birlikte Adana'da ele geçirildikleri, 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi tarafından açıklandı.

18- 9'uncu Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaram AskeriMahkemesi, çeşitli suçlardan yargılanan bir kişiyi idam, üç kişiyi demuhtelif hapis cezasıyla cezalandırdı.

19- Kısa adı Keramik-İş olan, DİSK'e bağlı Çimento-Tuğla ve Toprak, Sanayii işçileri Sendikası'nın 16 yöneticisi hakkında, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca dava açıldı.

20- Emekli Sandığı'ndan, emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü,dul ve yetim aylığı alanların üç aylıklarında artış getiren ve 1 Ocak1983'ten itibaren uygulanacak kanun Resmi Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

21- NATO Savunma Planlama Komitesi toplantısı Brüksel'de başladı. Toplantıda bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, «Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'ye ve NATO'ya karşıdevamlı ve planlı bin çatışma ortamı yaratmaya çaba gösterdiğini vebu çabaların belli bir amaca yönelik olduğunu, Ege Denizi ve EgeHava sahasını, açık denizler dahil tamamiyle Yunan egemenliği altınasokup Yunan milli toprakları içine katmak istediğini» belirtti ve «Papandreu'nun sözde Türk tehdidi karşısında NATO ve ABD'den teminat istemesi anlamsızdır. Ayrıca Papandreu, bu tutumuyla gerçekamacını saklamak yolunda .şantaja dahi başvurmaktan çekinmiyor»dedi.

22- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Moskova'daki temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'ın başşehri Bakü'ye gitti.

23- Basında yeralan bir habere göre; Federal Almanya BakanlarKurulu birleşiminde, Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher tarafından hazırlanan Türkiye raporu ele alındı ve dondurulan 400 milyonmarklık ekonomik yardımın serbest bırakılması kararlaştırıldı.

24- Uluslararası Basın Enstitüsü I.P.I Yönetim Kurulu'nun Paris'teyaptığı iki günlük toplantının sonunda, Türkiye ile ilgili bir bildiri yayınlandı.

25- Akajans'ın Berlin çıkışlı haberine göre; Merkezi Amerika'dabulunan Aspen Enstitüsü, Berlin'de «Türkiye» konulu bir konferans düzenledi.

26- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Papa'ya suikast olayı ile ilgisi olduğu iddiasıyla geçtiğimiz hafta Roma'da tutuklanan Bulgar Sergei İvanov Antonov'a benzeyen bir kişiyi suikast günü Sen Piyer Alanı'nda gösteren bir fotoğraf İtalyan basınında yayınlandı.

27- Resmi temaslarda bulunmak üzere Bonn'a giden YunanistanCumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis, burada, Hürriyet Gazetesi'neverdiği demeçte, «Türk-Yunan ilişkileri gerek NATO gerekse Batı'daönemle izleniyor. Bu bölgede huzur olması Batı'nın çıkarınadır» dedi.

28- AP Ajansı'nın Amman ve Fes çıkışlı haberine göre; FKÖ'nünSiyasi Büro Şefi Faruk Kaddumi, «ABD Başkanı Reagan'ın Orta-Doğubarış planının, Washington'un şimdiye kadar takip ettiği politikanın daha ilerisinde olduğunu, ancak kendilerinin hafla, ABD tarafındanşartsız olarak kabul edilmeyi beklediklerini» söyledi.

29- Yabancı ajansların haberlerine göre; Lübnan'daki Dürzi müslümanların lideri Velid Canbolat, Beyrut'taki Ermeni Üniversitesiönünde meydana gelen patlamada yaralandı.

2 Aralık 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da Anadolu Ajansı muhabirineverdiği demeçte, «Bir süredir düşmekte olan milli gelirimizde 1981 ve1982 yılında artış sağlanmış, 1983 yılı için ise yüzde 5 oranında birartış beklememize imkan verecek şekilde birçok sektörde iyileşmebelirtileri tesbit edilmiştir» dedi.

2- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilmekte olan bilim, hizmet ve teşvik ödülleri, düzenlenen bir törenle kazanan bilim adamlarına Başbakan Bülend Ulusutarafından verildi. Törene, bir yakınının hastalığı nedeniyle katılamıyanCumhurbaşkanı! Kenan Evrenin konuşma metnini; TÜBİTAK GenelSekreteri Tevfik Karabağ okudu ve «Araştırma içgüdüsü olmayan insan ve toplumlar yerinde kalmaya mahkumdur» dedi.

3- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, siyasi partiler kanunuile ilgili görüşmelerini sürdürdü. Komisyon'da genel esaslarla ilgilikısım üzerinde çeşitli öneriler ve diğer komisyonlardan gelen önerilerele alındı.

4- Tasfiyesine karar verilen bankerlik kuruluşları aracılığı ile tahvil pazarlayan şirketlerin, anapara ve faiz ödemeleri için banka belirlemeleri konusunda Maliye Bakanlığı yeni bir tebliğ yayınladı.

5- İstanbul Üniversitesi Senatosu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e,Fahri Hukuk Doktoru unvanı verilmesini kararlaştırdı.

6- Emlak Vergisi'ne matrah olacak vergi değerlerinin takdiri ileilgili tüzükte değişiklik yapılarak, bundan böyle bu takdirin metrekare esasına göre yapılacağı açıklandı.

7- İthalat belgesi. yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bundanböyle ithalat belgelerinin her yıl vize edilmesi zorunluluğu getirildi.

8- Kahramanmaraş bölgesinde başarılı hizmet gören 33 emniyetgörevlisi, İçişleri Bakanlığı'nca öldüllendirildi.

9- Türkiye Kimya Sanayii İşverenler Sendikası'nın 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan seminer istanbul'da başladı.

10- Cumhuriyet altını gün içinde bin lira daha değer kazanarak,22.600-23.000 liradan işlem gördü.

11- Tercüman Gazetesi yazan Ergun Göze ile Sorumlu Yazı İşleriMüdürü Aydoğdu İlter haklarında, en az sekiz yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

12- 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Konya Askeri Mahkemesi sağ görüşlü Veyis Koç ve Sait Korkmaz'ı ömür boyu hapis cezasınaçarptırdı.

13- 1 Mayıs 1979 tarihinde Tuzluçayır semtinde izinsiz gösteri yapmak suçundan yargılanan 88 kişi beraat etti.

14- Resmi bir ziyaret için Pakistan'da bulunan Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Jandarma Genel Komutan. Orgeneral Sedat Celasun,İslamabad'daki temaslarına başladı.

15- Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı'nın NATO toplantılarındaki tutumunu eleştirdi ve «Bu davranışın altında yatan asılniyetin Türk tehdidi bahanesiyle Ege adalarını silahlandırabilmek içinittifaktan destek temin etmek olduğunu» söyleyerek, «Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'yu Türkiye ile diyaloga» davet etti.

16- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Franz Karasek, Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Kenan Evren'e bir kutlama mektubugönderdi.

17- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu veTRT sanatçılarının katıldığı Türk Haftası, Suudi Arabistan'da başladı.

18- Yabancı ajansların haberine göre; Amerikan Senatosu Ödenekler Alt Komitesi, Türkiye'ye gelecek yıl içinde toplam 700 milyondolar tutarında yapılması öngörülen yardımı onayladı. Yardımın 400milyon dolarının askeri, 300 milyon dolarının ise ekonomik olacağıkaydedildi.

19- Basında yeralan bir habere göre; Federal Almanya'nın bu yılTürkiye'ye yapmayı taahhüt ettiği 413.5 milyon marklık ekonomik yardımın serbest bırakılması yolunda Dışişleri Bakanı Hans DietrichGenscher tarafından hazırlanan ve dün Federal Hükümet tarafındanda onaylanarak parlamentoya sunulan «Türkiye Raporu», Federal Parlamento'nun Dışişleri Komisyonu birleşiminde ele alındı.

20- NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarından oluşan Fransave İzlanda dışında tüm ülke bakanlarının katıldığı, «Savunma PlanlamaKomitesi» toplantıları sona erdi.

21- Basında yeralan bir habere göre; İtalya'da ortaya çıkarılanbüyük çaptaki silah ve eroin kaçakçılığını yöneten Suriye uyrukluErmeni Henry Arsanyan, Trente savcılığında sorguya çekildi.

22- AF Ajansı'nın Brasilia çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan'ın Brezilya'da Cumhurbaşkanı Figueirdo ile, görüşmeyaparken, ABD'nin Brezilya'ya 1.2 milyar dolar tutarında bir köprükredi vereceği açıklandı.

23- Lübnan'daki Dürzi müslümanların lideri Velid Canbolat'ın dünbir suikast girişimi sonucu yaralanmasının ardından Lübnan'ın orta kesimindeki dağlarda yaşayan müslümanlar ve falanjist milisler arasındaçatışmaların yeniden başladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanlığı, Pakistan'ın sipariş ettiği «F-16» tipi savaş uçaklarına yerleştirilmesi istenen elektronik araç-gereçler konusunda, iki ülke arasındadoğan anlaşmazlığın giderildiği bildirildi.

25- Dünya tıp tarihinde ilk kez bir insana sürekli kullanabileceğiyapay kalp takıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Habere göre;ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Take City Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyat sonucunda bir tür plastik olan poliüretandan yapılanyapay kaip yetmezliğinden ölmekte olan Barnay Clark adlı 61 yaşındaki diş hekimlinin göğüs boşluğuna yerleştirildi.

26- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın Güney Yemen'de yaptığı konuşmada, «Çok yakın bir tarihte Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde İsrail ilesavaşın kaçınılmaz olacağını» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27- NATO'nun Savunma Bakanları seviyesindeki Brüksel'de toplanan Savunma Planlama Komitesi çalışmalarından sonra yayınlanan ortakbildiride, «ittifaka üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek konusunda görüş birliğine varıldığı» bildirildi. Basındaki haberlere göre;Yunanistan, ortak bildiride yer alan ittifakın nükleer gücünün artırılmasıyla ilgili üç maddeye rezerv koydu, İspanya ise bildiriyi imzalamadı.

28- İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Genel Sekreteri FelipeGonzales, kabinesinin Temsilciler Meclisi'nden göverioyu almasıyla resmen Başbakan oldu.

3 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Necmettin Alkan'ı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşkanıTuğgeneral Semahattin Devrim'i makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 12 Aralık'ta başlayarak iki hafta sürecek Uzak Doğu gezisiyle ilgili programı açıklandı.

3- Dış ekonomik ilişkilerle görevli Devlet Bakanı Sermet RefikPasin, Tercüman Gazetesi'nin bir sorusuna verdiği cevapta, «IMF ileyeni bir Stand-By anlaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu» söyledi.

4- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Sovyetler Birliği'ne yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Havalan'ında basına bir demeçveren Türkmen, «Türkiye, NATO üyesi olarak Avrupa'da istikrarlı biraskeri dengenin muhafazasının lüzumuna inanmaktadır. Fakat kuzeykomşumuzla da ilişkilerimizi karşılıklı güven ortamı ve yapıcı bir işbirliği içinde yürütmek isteğimiz de muhakkaktır» dedi.

Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Sovyetler Birliği'ne yaptığıresmi ziyaretin sonunda yayınlanan ortak bildiride, «İlter Türkmen ileAndrei Gromiko, ikili ilişkiler ve uluslararası önemli konular hakkındayararlı bir görüş teatisinde bulunmuşlardır» denildi.

5- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, «Kan»ın öneminin her türlü tartışmanın dışında tutulması gerektiğini belirterek, «1983 yılının Ulusal KanYılı olarak ilan edildiğini», açıkladı.

6- Anayasa Komisyonu toplantısında, siyasi partilere hazinedenyardım yapılıp yapılmaması konusu tartışıldı.

7- Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanuntasarısı. Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

8- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, ANKA Ajansı'nayaptığı açıklamada «Çok yakın bir zamanda işçi ile işverenin karşılıklıserbest pazarlık sistemine geçeceklerini ve sorunlarını kendilerinin çözümleyeceklerini» söyledi.

9- Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası'nın 20. kuruluşyıldönümü nedeniyle, İstanbul'da «İstihdam, İşçi - İşveren ilişkileri veSosyal Güvenlik» konulu seminer düzenlendi.

10- Bulgar Kızılhaç Başkanı Kırıl Ignakowe Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Sidanov'un başkanlığında bir heyet, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay ile yaptığı görüşme sonunda, «Türk işçilerinin Bulgar karayolundan geçmeleri sırasında Kızılhaç'ın sunduğusağlık hizmetlerinden yararlanma anlaşması» yaptı.

11- Trakya Üniversitesi ilk öğretim yılına başladı.

12- Basında yeralan bir habere göre; Londra borsasında altın fiyatının yeniden 440 doların üstüne çıkması üzerine, dün 23 bin lirayaerişen Cumhuriyet Altını, bugün birara 24.200 liradan satıldı.

13- Basında yeralan bir habere göre; üç ayrı suçtan 10. Asliye CezaMahkemesi'nde yargılanan Banker Kastelli (Abidin Cevher Özden), ikisuçtan beraat ederken, bir bankaya verdiği karşılıksız çek nedeniyleTCK'nın 503. maddesi birinci fıkrası uyarınca dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3'ay hapis ve 15 bin lira para cezasına çarptırıldı.

14- 62'si hakkında idam istenen toplam 72 sanıklı DİSK davasına,Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde Tekstil Sendikası Başkanı ve DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Rıdvan Budak'ınsorgusuyla devam edildi.

15- Toplu silah kaçakçılığı suçundan Sıkıyönetim Komutanlığı 4Nolu Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Eroğlu, 11 yıl 8 ay ağırhapis cezasına çaptırıldı.

16- Tokat'ta Türkiye Komünist Emek Partisi'ne (TKEP) ne üye19 kişi silahlan ile birlikte yakalandı.

17- Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi, adamöldürme ve yaralama suçlarından yargılanan üç kişiyi çeşitli ağır hapiscezalarına çarptıdı.

18- Milli Savunma Bakanı Haluk Bayülken, Brüksel'de tamamlanan NATO Savunma Bakanları Toplantısından sonra Federal Alman WDR Radyosu'na verdiği demeçte, «NATO'nun, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir taktik içinde olduğunu anladığını» söyledi.

19- Federal Alman Hükümeti'nin 23 sayfalık «Türkiye Raporu»nda,ülkede ekonomik ve sosyal istikrarın korunabilmesi için OECD ülkeleritarafından yapılan yardımların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

20- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre;Federal Almanya Hükümeti, Almanya'nın NATO çerçevesinde Türkiye'ye yaptığısavunma yardımlarının önümüzdeki yıl da devam etmesini istedi.

21- Ermeni Patriği Şinork Kalustyan Amerika'da yayımlanan «LosAngeles Times» gazetesine verdiği demeçte, «Teröristleri itham etmekteyim. Bunlar Ermeni asıllı olamaz. Fanatik hareketlerin pkmlaması son,derece utanç vericidir» dedi.

22- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, dün 11 ülke tarafındansunulan' bir karar tasarısında, «Bir Filistin devletinin kuruluşu için girişimlerde bulunulması ve İsrail'in işgal ettiği tüm Arap topraklarındançekilmesi» istendi.

23- Avrupa Ekenomik Topluluğu Doruk Toplantısı, Danimarka'nınBaşkenti Kopenhag'da başladı.

24- ABD Başkanı Ronald Reagan, beş günlük Latin Amerika ülkeleri turunun ikinci durağı olan Kolombiya'nın başşehri Bogota'ya gitti.

25- Basında yeraiari bir habere göre; ABD Başkanı Ronald Reagan,Kıbrıs konusunda Birleşik Amerika Kongresi'ne sunduğu raporda, «ikitaraf da hala BM desteğindeki görüşmelerin devam etmesi ve gelişmenin bu forumda sağlanması için çalışmaya devam ediyorlar. Biz debunun en verimli yol olduğu kanısındayız» dedi.

26- Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Caspar Weinberger24 saatlik bir ziyaret için Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'a gitti.

27- Anadolu Ajansı'nın Viyana çıkışlı haberine göre; ÇekoslovakResmi Haber Ajansı ÇTK, İtalya'da 25 Kasım'da Papa'ya suikast olayıile ilgili görülen ve gözaltına alınan Bulgar İvanov Antonov'un tutuklanması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Batı basınında bu yönde çıkan haberlerin detant görüşmelerinin başlamasına yakın bir dönemde yoğunlaşmış olması çok ilginçtir» dedi.

28- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan Haber Ajansı ANSA, İtalyan polisinin yaptığı açıklamaya yer verdi ve dün dünyabasınında yer alan ve Papa'ya suikast teşebbüsünün yapıldığı an çekilen fotoğraflarda görülen uzun boylu ve kalın gözlüklü şahsın Antonovolmadığının uzmanların yaptığı araştırmalar sonucu kesinlik kazandığını belirttiğini bildirdi.

29- İngiltere'nin Sovyetler'in Londra'daki deniz ateşesi AlbayAnatoli Pavloviç Zotov'u sınırdışı ettiği basında yeralan bir haberdebildirildi.

30- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da önümüzdeki günlerde sıkıyönetimin kaldırılacağı ve yerine kuvvetli birdevlet başkanlığı sisteminin getirileceği hükümet sözcüleri tarafındanaçıklandı.

31- Anadolu Ajansı'nın Palermo çıkışlı haberine göre; İtalyanpolisi, eski bir mafia patronunun, kimliği saptanamayan bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

4 Aralık 1982

1- Basında yeralan bir habere göre; Milli Güvenlik Konseyi GenelSekreterliği memur maaş katsayısının 34, yakacak yardımının da altıbin lira olması yolunda bir rapor hazırladı.

2- Tercüman Gazetesi'nde, Başbakan Bülend Ulusu ile çeşitli konulara ilişkin yapılan röportaj yayınlandı.

3- NATO toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Ümit HalukBayülken ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun,Brüksel'den İstanbul'a geldiler. Milli Savunma Bakanı Bayülken, Yeşilköy Havaalanı'nda gazetecilere verdiği demeçte, «Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı meşru haklarını metanetle ve sonuna kadar müdafaa ve muhafaza edeceğini» belirterek, «Türk hükümetinin, iki ülkearasındaki' sorunları görüşmeler yoluyla çözümlemeye hazır olduğunu,NATO'nun da bu düşünce tarzını onayladığını» söyledi.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, son günlerde tırmanışgösteren altın fiyatları ilgili olarak Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, altına hücum edip bundan gelir sağlayacağını düşünen vatandaşların sonunda zarar göreceğini söyledi ve «Bankerlik olayında da faizler başını alıp gitmişti. Dikkat edin, şimdi de altın fiyatları anormalbir şekilde ve bilinçsiz olarak hızla yükseliyor. Altın spekülatörleri,halkın tasarruf arzusunu istismar ediyor. Nitekim, kuyumcuların altınalmadığını tesbit ettik. Sadece satış yapıyorlar. Sonunda fiyatları düşürecekler ve halka yüksek fiyatla sattıkları altını ucuz fiyatla gerialacaklar» dedi.

5- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarısı»nın, yeni Anayasa'da gösterilen ilkelereuygun olarak hazırlanarak, Başbakanlık'a sunulduğunu» söyledi.

6- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, yabancı di! ağırlıklı eğitim yapacak ticaret lisesi açılmasıiçin çalışmalar yapıldığını söyledi.

7- Yüksek Hakem Kurulu, son bir hafta içerisinde 5 bin 288 işçiyi kapsayan 397 işyerine ait 51 sözleşmeyi yenileyerek yürürlüğekoydu.

8- Akajans'ın Köln çıkışlı haberine göre; bazı resmi temaslarda bulunmak üzere Federal Almanya'da bulunan Devlet Sanayi ve İşçiYatırım Bankası (DESİYAB) Genel Müdürü Dr. Halit Kara, daha yüksekkar garantisi sağlama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, «1981yılı için net yüzde 31 kar dağıttığımız hisse senetlerimizin satışına devam edilmektedir. 1982 ve daha sonraki yıllarda dağıtılacak kar paylerının da bunun altında olmayacağına inanıyorum» dedi.

9- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı HalitNarin, Tercüman Gazetesi'ne AET ile ilgili olarak verdiği demeçte, «AET'nin bize karşı tutumu hatalıdır. Bu hatada bizim dış temsilciliklerimizin ve özel sektörün geç kalmışlığının payı vardır. Karşılıklıalış-verişlerde dengenin bozulmaması için aldığımız mal kadar satmamız da gereklidir. Türk milletinin her ferdinin ithalatta ve satılan mallarda ortaklık menfaati vardır» dedi.

10- Mimarlar Odası Başkanı Abdullah Tuncer, İmar affı konusundaAnkara'da basına yaptığı açıklamada, «Kaçak yapı sorunu kent planlarıyla çözülmelidir» dedi.

11- Miliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, bünyesindeABD'deki Türk doktorlarının bulunduğu Kıran International TradingCorp adlı bir firmanın, Türkiye'de 25 milyar liralık yatırım yapacağı bildirildi.

12- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; YüceDivan'da yargılanan ve 13 yıl hapis cezasına mahkum olan Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Hilmi İşgüzar, Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kararı ile avukatlık yapma hakkını kaybetti.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesin'deTDKP üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan ikisi tahliyeedildi.

14- 12 Eylül sonrasında MHP genel merkez binalarında yapılanaramalar sırasında ele geçirilen bir rapor üzerine hakkında ölüm cezasıistemiyle dava açılan Muzaffer Genç'in yargılanmasına Sıkıyönetim 1Nolu Askeri Mahkemesi'nde .başlandı.

15- Birleşmiş Milletler'in ilgili komisyonunda diplomatların korunmasına ilişkin görüşmelerde Türkiye'nin de ortak sunucu olduğu birkarar tasarısı, oylamasız kabul edildi.

16- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABDDışişleri Bakanlığı Güney Avrupa İşleri Direktörü Dirk Gleysteen, Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle'nin Türkiye ziyareti sırasında varılan savunma işbirliği anlaşmasının tamamiyle NATO programlan çerçevesinde olduğunu belirterek, «Aslında Türk uçaklarının kullandığıbazı tesisleri NATO'nun alarm durumunun gerektireceği hallerde, hemTürk hem de Amerikan uçaklarının kullanabileceği seviyeye getireceğiz. Bu bizim öteki NATO üyeleriyle de yaptığımız bir anlaşmadır»dedi.

17- Federal Alman iktidar partilerinden CDU/CSU Meclis GrubuSözcüsü Hans Klein, federal hükümetin verdiği karar doğrultusunda Türkiye'ye yardımların serbest bırakılmasını istedi.

18- Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'de iki gün süren OrtakPazar Doruk Toplantısı sona erdi.

19- AP Ajansı'nın San Jose çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Latin Amerika gezisinin üçüncü durağı olan KostaRika'da görüştüğü El Salvador'un geçici Devlet Başkanı Alvaro AlfredoMagans'ya, «Bu Orta Amerika ülkesinde insan haklarının korunmasıkorusunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini» söyledi.

20- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanlığı, Sovyetler Birliği'nin yeni bir kıtalararası füzenin denemesini yaptığını bildirdi.

21- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan polis yetkilileri, Papa suikasti ile ilgili olarak Antonov'dan sonra VassilievJuelio Kolev adlı ikinci bir Bulgar hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını açıkladılar.

22- Milliyet Gazetesi'nde yeralan bir haberde; İngiliz gazetelerinden The Times'in, ABD ile FKÖ arasında gayriresmi görüşmelerin başladığını yazdığı bildirildi.

23- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya lideriGeneral Jaruzelski, dün televizyondan yaptığı konuşmada, sıkıyönetimin askıya alınması için parlamentoya çağrıda bulunduğunu söyledi.

24- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da Devlet Başkanı Enver Sedat'ın öldürülmesinden sonra yönetimi devirerek yerine, İran'da Ayetullah Humeyni'nin kurduğu tip bir yönetim kurmayı tasarlamakla suçlanan «El Cihad» örgütünün 302 üyesinin yargılanmasına başlandı.

25- Anadolu Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; İspanya Ekonomi Maliye ve Ticaret Bakanı Migue Boyer, ülkenin para birimi olanPezo'nun yüzde 8 oranında devalüe edildiğini açıkladı.

26- AP Ajansı'nın Salt Lake City çıkışlı haberine göre; yapay kalbiyle üçüncü gününü yaşayan Amerikalı diş doktoru Barney Clark konuşmaya başladı.

27- AP Ajansı'nın Celle çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'nınBergen Belsen kenti yakınlarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazitoplama kampı olarak kullanılan alanda yapılan kazılarda 30 kişiliktoplu mezar bulundu.

5 Aralık 1982

1- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, haftalık Yangı Dergisi'nin sorularına verdiği yanıtta, halkın aldığı faizlerin maliyetlere gittiğini ve hayat standartlarının yükselmediğini belirterek, «Halk yüzdeyüz faiz bile alsa gene kendisine ödetiyorlar. Faiz yüksek olunca faizmaliyet unsuru olarak enflasyona etki yapıyor» dedi.

2- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 12 Eylül'den sonra hakkındasoruşturma yapılan vali ve kaymakamlar ile disiplin işlemine tabi tutulan emniyet görevlileri konusunda Tercüman Gazetesi'ne açıklamadabulundu.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, NATO Bakanlar Konseyi kışdönemi toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

4- Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp, İngiliz Denizaşırı Ticaret Odası'nın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, İzmir'de yaptığı açıklamada, devletin belli bir ön ödeme ile katkıda bulunacağı kıdem tazminatıfonuna 1983 yılı içinde işieriik kazandırılacağını açıkladı.

6- Yargıtay tarafından verilen bir kararda, sendika işyeri temsilcisinin hizmet akdinin feshinde ihbar ve kıdem tazminatlarının 3 misliödeneceğine dair toplu iş sözleşmesi hükmü bulunsa bile bunun iş kanununa aykırı olduğu belirtilerek ödenmesi hükme bağlandı.

7- Türk kadınının milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 48. yıldönümü, gönüllü kadın kuruluşlarının düzenledikleritörenlerle kutlandı.

8- Muğla eski milletvekillerinden Halil Dere Ankara'da öldü.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, gazeteci Ramazan Güntay'ı altı ay hapse mahkum etti.

10- Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan Milli Gıda Yüksek Kurulu'nun çalışma esaslarını ve usullerini belirleyen yönetmelik yayınfandı.

11- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Federal Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda, Almanya'da resmenkayıtlı 1 milyon 576 bin Türkten 53 bininin aşırı teşkilatlara üye oldukları belirtilerek, bunların 27 bininin aşırı sol teşkilatların mensubuolduğu ifade edildi.

12- ANKA Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; BirleşikAmerika Başbakanı Ronald Reagan, Sovyetler Birliği'nin yeni lideri YuriAndropov'dan bir mesaj aldığını doğruladı. Reagan, Andropov'un mesajında nükleer savaş tehlikesinin azaltılması için yaptığı önerilere ilgiduyduğunu belirttiğini kaydetti.

13- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; beş günlükGüney Amerika gezisini tamamlayan ABD Başkanı Ronald Reagan, dünakşam ülkesine döndü.

14- AP Ajansı'nın Washington ve Beyrut çıkışlı haberine göre;ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ortadoğu Özel temsilcisi Philip Habib'indeğerlendirme yapılması amacıyla Washington'a geri çağrıldığı, ABDDışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

15- İsrail Dışişleri Bakanı Izak Şamir'in, İsrail TV'sinde dün yaptığıkonuşmada, ABD yönetiminin İsrail'e yapılan yardımı artırmadığını önesürdüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- İtalyan Haber Ajansı ANSA tarafından verilen bir haberde,Papa'ya karşı yapılan suikast girişiminde üçüncü bir Bulgar'ın dahaadının karıştığı, ancak Teodoro Ayvazov ismindeki söz konusu kişihakkında diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle tutuklama emri çıkarılamadığı bildirildi.

17- Papa'ya suikast girişimine katılmakla suçlanan ve tutuklananRoma'daki Bulgar Havayolları görevlilerinden Antonov'un Sofya'da tutuklu bulunan iki İtalyan ile değiştirilmesi yolundaki Bulgar hükümetinin önerisi, İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nca resmen reddedildi.

6 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti.

2- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, «Konut Fonu»nda oluşturulan paranın yüzde üçünün araştırmalarda kullanılmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarına ayrıldığınısöyledi.

3- Danışma Meclisi üyesi ve İmar affı yasa tasarısı sözcüsü HayriSeçkin, İmar affı ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, «Bu af,bedelsiz, cezasız bir af değildir.Belediyeye ve devlete karşı usulsüzlüğün nisbetine göre, ağır para cezası getirecektir. Bu tutar ödendiktensonra ancak kaçak yapılar affedilecektir.» dedi.

4- Basında yeralan bir habere göre; Danışma Meclisi AnayasaKomisyonu, siyasi partiler yasa tasarısına ilişkin ana ilkeleri alt komisyonlar eliyle belirledi.

5- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafındanDünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen «Çalışan Kadınlar Konferansı» Ankara'da düzenlendi.

6- Hormon ve bazı bileşiklerin değerlerini saptamak amacıyla geliştirilen «Ria Sistemi»ni tanıtmak amacıyla Ankara Üniversitesi TıpFakültesi Endokrinoloji Bölümü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Güvenlik Bölümü ile bazı ilaç firmalarının düzenledikleri seminer Ankara'da başladı.

7- Basında yeralan bir habere göre; Cumhuriyet Ata Altını, 22bin 200 liraya düştü.

8- Kapatılan CHP'nın eski genel başkanı Bülent Ecevit İsveç'egitti.

9- 574 sanıklı yasa dışı Ankara Dev-Yol davasında sanıkların sorgularına başlandı.

10- Kapatılan MHP gençlik kolu ve ÜGD Mecidiyeköy şubesi üyesi14 kişi hakkında, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı, iddianamede, 6 sanık hakkında ölümcezası istendi.

11- Ankara'da çeşitli tarihlerde Hasköy bölgesinde kurşunlama, bombalama ve gasp olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan ve hakkındagıyabi tutuklama kararı bulunan sağ görüşlü Ahmet Zambak, Almanya'nın Berlin kentinde, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

12- 45 gün önce saldırıya uğrayan «Hafta Sonu» gazetesi muhabiriBediz Doğan hastaneden taburcu edildi.

13- Pakistan'a resmi bir ziyaret yapan Milli Güvenlik Konseyi üyesive Jandarma Genel Komulanı Orgeneral Sedat Celasun, Lahor'da incelemelerde bulunduktan sonra Karaçi'ye gitti.

14- Akajans'ın Bonn çıkışlı haberine göre; Ekonomik İşbirliği veKalkınma Örgütü (OECD) Türkiye Konsorsiyumu Başkanı Dr. RolfGeberth, Bonn'da 24 Ocak istikrar tedbirlerinin sonuçlarıyla ilgili olarakyaptığı bir konuşmada, «Türkiye, ihracatında inanılması güç bir mucizeyarattı» dedi.

15- Ürdün Kralı Hüseyin başkanlığında Sovyetler'den sonra Çin'iziyaret eden Arap heyetiyle görüşen Çin Halk Cumhuriyeti BaşbakanıZhao'nun, Orta Doğu sorununa ilişkin Arap barış planını desteklediklerini açıkladıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak, iki günlük resmi bir ziyaret için ABD'ye gitti.

17- Anadolu Ajansı'nın Manama çıkışlı haberine göre; Irak kuvvetleri, dün Bağdat'ın 250 kilometre güneyindeki Missan bölgesi ilecephe merkezinde İran kuvvetlerine karşı yeni bir saldırı başlattı.

7 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ermeni Patriği Sinork Kalustvan'ı,Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü. Kalustyan, Cumhurbaşkanlığa seçilmesi dolayısıyla Kenan Evren'i kutladı.

2- Milli Güvenlik Konseyi, yayınladığı 72 numaralı karar ile işçilerin hangi hallerde işlerine son verileceğini yeniden açıkladı.

3- Milli Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu, 1983 mali yılıbütçe yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve bütçeyi kabuletti.

4- Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Middle EastBank Ltd'nin bazı koşullarla Türkiye'de bankacılık faaliyetinde bulunmasına izin' verdi.

5- Uyuşmazlık Mahkemesi, siyasi partilerin ve yan kuruluşlarınınher kademedeki yönetici ve üyelerinin, sıkıyönetimin ilanına nedenolan suçlarından dolayı yer ve zaman kaybına bakılmaksızın askerimahkemede yargılanmalarını kararlaştırdı.

6- Türk-İş İşçi Sağlığı ve Aile Planlaması Bürosu Ankara'da çalışmalarına başladı.

7- TMMOB Orman Mühendisleri Odası'nca düzenlenen 7. TeknikKongre'de oriman kaynaklarının planlanması ve işletilmesi konusutartışıldı.

8- Gübre çeşitlerinin bazılarında fiyatlar yüzde 1-34 oranında arttırılırken, bazılarında yüzde 22 oranına kadar düşürüldü. Bu arada boyave matbaa mürekkepleri de değişik oranda zam gördü.

9- Dün birara 21.600 liraya kadar gerileyen Cumhuriyet altını,bugün 600 lira birden artarak 22.200 liradan satıldı.

10- Türk Haberler Ajansı'nın İzmir çıkışlı haberine göre; Torbalıve Bayındır ilçelerinde sürdürülen operasyonlarda, silah alan ve satan13 kişi yakalandı.

__ Yılmaz Güney, yayın yolu ile komünizm propagandası yapmak suçundan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı AskeriMahkemesi'nce gıyabında 7 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

11- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,İstanbul Çağlayan'da dün bir kuyumcuyu soyarak 4 milyon 775 binlira değerindeki 1.5 kilo altını çalanların, yasa dışı Marksist LeninistSilahlı Propaganda Birliği (MLSPB) örgütüne üye olduklarının belirlendiği bildirildi.

12- Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde, yargılanan yasadışı İşçinin Sesi adlı örgüt militanı sekiz kişiden dördüömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

13- Tunus'ta yapılan Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonubirinci dönem toplantısı sonunda, iki ülke arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla anlaşmalar imzalandı.

14- Basında yeralan bir habere göre; Birleşmiş Milletler GenelSekreteri Perez de Cuellar, Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda;toplumlararası görüşmelerin sürdürülmesini ve Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresinin uzatılmasını istedi.

15- Federal Almanya'nın Russelsheim şehrinde yapılan «YabancılarMeclisi» seçimlerinde beş Türk, temsilci seçildi.

16- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Papa 2. Jean Paul'e karşıgirişilen suikastte terörist Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiğigerekçesiyle Bulgar havayolları görevlisi Antonov'un İtalya'da tutuklanması üzerine Bulgaristan bu ülkeye kendi ülkesi üzerinden yapılantransit taşımacılığını durdurdu.

17- Papa'ya suikastte bulunan Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiğigerekçesiyle tutuklanan Bulgar Havayolları Roma bürosu görevlisiSergey İvanov Antonov'un avukatları, tahliye taleplerini reddedenÖzgürlük Mahkemesi kararını temyiz için Yargıtay'a başvurdular.

18- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; resmi birziyaret dolayısıyla ABD'de bulunan Pakistan Devlet Başkanı GeneralZiya Ül Hak, ABD Başkanı Ronald Reagan ile görüştü.

19- ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bonn'a gitti.

20- Çin Komünist Partisi Başkanı Hu Yaobang'ın, «Ülkesinin kesinbir zafer elde edilene kadar Arap mücadelesini destekliyeceğini» söylediği Çin resmi Haber Ajansı «Hsinhua» tarafından açıklandı.

21- Merkezi Paris'te bulunan ve savaş suçlarını araştıran bir merkez tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 13 eylül günü Afganistan'daki Sovyet askerlerinin bir yeraltı sığınağında gizlenmekte olan105 Afganlıyı diri diri yaktıklarının öne sürüldüğü yabancı ajanslartarafından bildirildi.

22- Basında yeralan bir habere göre; Sovyetler Birliği için casuslukyaptığını kabul eden Kanadalı profesör Bugh Hambleton, yedi günsüren yargılanması sonunda 10 yıl hapse mahkum oldu.

23- Türk Haberler Ajansı'nın Bueons Aires çıkışlı haberinde, Arjantin'de hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını protesto amacıylailan edilen ülke çapındaki grevin, toplumsal yaşamı büyük ölçüde durdurduğu bildirildi.

24- El Salvador'da hükümet güçleri ile gerillalar arasında çatışmalar sürerken, solcu gerillaların bir futbol maçında iki takım oyuncuları ile 200 kadar seyirciyi kaçırdıkları yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

25- AP Ajansı'nın Teksas çıkışlı haberine göre; ABD'nin Huntsvillekentinde cinayet suçuyla ölüm cezasına çarptırılan Zenci MüslümanCharlie Brooks adlı mahkum, damarına zehirli ilaç verilerek idamedildi.

8 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerini makamlarında ziyaret ederekbir süre görüştü.

2- Milli Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu, 1983 mali yılıbütçe yasa tasarısında katsayıyı 34 olarak belirledi, yakacak yardımının 6 bin liraya çıkarılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesinin de imza aşamasında olduğu açıklandı.

3- Milli Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu Başkanı HüsnüKüçük Ahmet, Ankara'da yaptığı açıklamada, 1983 Mali Yılı Bütçe Yasasıile en üst düzeydeki memurun net ücretine yüzde 22.5 oranında 13 bin384 lira, en küçük memurun net ücretine ise yüzde 30.4 oranında 3 bin876 lira zam yapıldığını bildirdi.

4- Hükümet ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İşarasındaki zirve toplantısı, Başbakan Bülend Ulusu'nun başkanlığı'ndaAnkara'da yapıldı. Başbakan Bülend Ulusu, toplantıyı açarken' yaptığıkonuşmada, «Bundan sonra gelinecek nokta, işyerleri ücret yelpazesinin tesisi, değişik işyerlerindeki farklılıkların makul seviyeye indirilmesi ve ücret artışlarında beli bir seviyenin üzerindeki miktarın', kalifikasyon ve buna bağlı verimlilikle ilişkilendirilmesi olacaktır» dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ise, «biran önce serbest pazarlık dönemine geçilmesini istediklerini» belirterek, «işçilerin, çalışmahayatında ve yaşlılık dönemindeki tek güvencesi olan kıdem tazminatıkurumunda, daha ileri düzeyde bir sınırlamaya gidilmemesi, kıdemtazminatı tavanında bugünkü oranı koruyan artışlar yapılmasını öngören Türk-İş görüşünün benimsenmesi de istediklerimiz arasındadır» dedi.

5- Hükümet, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarını Anayasa'nın öngördüğü normlara uygun hale getirmek ve bu amaçlakuruluş, görev ve yetkileri ile yönetim organlarının seçimlerini yenidendüzenlemek için kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisiistedi.

6- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Terceüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, Ege'de dengenin Türkiye'nin aleyhinde olduğunu belirterek, «Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya kalkarsa hayati çıkarlarımıza karşı girişilmiş bir hareket olur, tepkimiz de buna göreolur» dedi.

7- Türk-İş tarafından düzenlenen Çalışan Kadınlar Konferansı'nınikinci gününde konuşan Çalışma Bakanı Turhan Esener, «Kreşin toplusözleşmeye konulması gerektiğine inanıyoruz» dedi.

8- Danışma Meclisi'nde İmar Affı Yasa Tasarısı'nın görüşülmesinedevam edildi ve Komisyon'da değiştirilen 5. madde kabul edildi. Bunagöre; İstanbul Boğazı'ndaki kaçak inşaatlar, İmar Affı dışında bırakıldı.

9- Şam Büyükelçisi Mustafa Aksin görevinden alınarak merkezeatandı.

10- Altın fiyatının günlük olarak Merkez Bankası'nca ayarlanmasından sonra, boğaz geçişi yapan transit ve serbest gemilerden alınmasıkararlaştırılan yeni tarife, yalnız transit geçiş yapan gemilere uygulanmaya başlandı.

11- Behçet Necatigil Şiir ödülü «Kayayı Delen Zincir» adlı şiirkitabıyla Turgut Uyar'a verildi.

12- Federal Almanya'nın Radyo Televizyon Kurumu olan WDR ileTRT arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Ankara'da görüşmeleryapıldı.

13- Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Hasan Bıyıklı istifaetti.

14- Danışma Meclisi'nde, İstanbul'da Emniyet Müdür Muavini Mahmut Dikler'i öldürmekten askeri mahkemece idama mahkum olan Harun Kartal, Aslan Şener, Ahmet Fazıl Ercüment ve Tayfun Özkok'undosyası Milli Savunma Bakanlığı'nca geri alındı.

15- 574 sanıklı yasa dışı Ankara Dev-Yol davasında sanıklardandördünün tahliyesi kararlaştırıldı.

16- Silahlı eylemci Ali Ataş (Ağtaş) hakkındaki ölüm cezasınınyerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi Danışma Meclisi Başkanlığı'na gönderildi.

17- 1. Ordu ve Sıkıyöneetim Komutanlığı'nca, Türkiye Gazetesi'nin basımı, dağıtımı, bulundurulması, taşınması ve sıkıyönetim bölgesine sokulması yasaklandı.

18- Basında yeralan bir habere göre; Brüksel'de AET'nin dış ilişkilerinden sorumlu Bakan ve Başkan Yardımcısı Haferkamp ile 40 dakikalık konuşmadan sonra bir demeç veren Dışişleri Bakanı llter Türkmen, «AET artık Türkiye ile ilişkileri hakkında bir karar vermelidir»dedi.

19- Federal Almanya'nın bu yıl için Türkiye'ye taahhüt ettiği 413.5milyon marklık ekonomik ve 1983 yılı için öngörülen 130 milyon marklık askeri yardımlar, parlamentonun Dışişleri ve Ekonomik İşbirliği Komisyonlarının yaptıkları toplantılarda görüşülerek onaylandı.

20- AP Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Sosyal Komitesi, Kıbrıs'ta kayıp kişilerleilgili bir karar tasarısının görüşülmesi sırasında, Kıbrıs Türk FedereDevleti Temsilcisi Dr. Latif Birgen'iri konuyla ilgili konuşma yapmasınıreddetti.

21- Basında yeralan bir haberde; İtalyan basınının, Roma Savcılığı'ndan aldığı bilgiye dayanarak, Papa suikasti planını tüm ayrıntılarıyla birlikte açıkladığı bildirildi.

22- ABD çevik kuvveti için yeni bir kumanda sistemi kurulacağınınaçıklandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

23- ABD Temsilciler Meclisi, dünkü toplantısında, kıtalararası MXfüzelerinin yapımı için gerekli bütçeyi onaylamadı.

24- ABD'yi resmen ziyaret etmekte olan Pakistan Devlet BaşkanıZiya Ül Hak'ın, Başkan Ronald Reagan ile yaptığı görüşmeden sonra,iki ülkenin de Afganistan konusunda görüş birliğinde oldukları açıklandı.

25- İki aya yakın bir süredir Ortadoğu'da bulunan ABD BaşkanıRonald Reagan'ın Ortadoğu özel temsilcisi Philip Habib Washington'adöndü.

26- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberinde; Sovyetler Birliği resmi haber ajansı TASS'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nin MX füzeleri bütçesini reddettiği esinin memnunlukla karşılandığını belirttiği bildirildi.

27- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD yönetimi,Sovyetler Birliği'ni, Temsilciler Meclisi'ndeki MX füzelerinin bütçesikonusundaki oylamayı etkilemeye çalışmakla suçladı.

28- REUTER Ajansı'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre; DanimarkaParlamentosu, Batı Avrupa'ya yerleştirilecek ABD füzeleri için gelecekte yapacağı ödemeleri dondurdu.

29- Lübnan ve İsrail birlikleri arasındaki çatışmada iki Lübnan askerinin öldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9 Aralık 1982

1- Milli Güvenlik Konseyi 1983 mali yılı bütçe tasarısını kabul etti. 2 trilyon 558 milyar 902 milyon 502 bin lira olarak bağlanan 1983Bütçe kanununda, katsayı 34 olarak kesinleşirken, devlet memurlarınaödenmekte olan yakacak yardımı 6 bin liraya çıkarıldı.

Bütçeyi Milli Güvenlik Konseyi'ne sunan Başbakan Bülend Ulusu,yaptığı konuşmada, enflasyon oranını yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirmenin, bu oranı yüzde 100'den yüzde 40'a indirmekten daha zorolacağını belirterek, «Şimdi nisbi ağırlığı artan dış enflasyonist faktörler ve maliyetleri olumsuz yönde etkileyen ekonomik verimlilikle ilgilimenfi unsurlarla mücadele gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Busafhada enflasyonla mücadele daha da zorlaşmaktadır. Ve programıntaviz verilmeksizin uygulanması daha büyük bir önem arzetmektedir.»dedi.

2- Ziraat Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

3- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Hükümet, işveren ve işçikesimi 1983 yılında süresi sona eren toplu sözleşmelerde esas alınacak zam oranlarıyla ilgili önerilerini belirlemeye başladı.

4- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, öğretmenlerin meselelerini devletin imkanlarını da gözönünde bulundurarak çözmeye çalıştıklarını söyledi ve « Bu camianın Atatürk ilkeleri doğrultusunda bir bütünlük ve hiyerarşik düzen içindeçalışmalarını, ülkenin büyük yararına görüyorum» dedi.

5- Danışma Meclisi'nde 1475 Sayılı İş Kanunu ve 854 Sayılı Denizİş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatlarını asgari ücretten ayİrankanun tasarısı görüşülerek kabul edildi.

6- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, 1983 yılında süresi sona eren toplu sözleşmelere uygulanacak zam miktarının belirlenmesiyle ilgili yapılan çalışmaları hakkında ANKA Ajansı'na yaptığıaçıklamada, kurulun hükümet, işçi ve işveren kesiminde zam miktarıyla ilgili önerileri istediğini söyledi.

7- Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Basın Müşaviri Ekrem İrge, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

8- Türk-İş ve kısa adı FPİA olan Uluslararası Aile Planlaması Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen «İşçi Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi Koordinasyon Toplantısı» Ankara'da başladı.

9- İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiNükleer Tıp ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen«RİA Semineri 1982» başladı.

10- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca süresiz olarak kapatılan«Günaydın» gazetesinin yayınına izin verildi.

11- Bağımsız Tüm Hak-İş Sendikası hakkında Birinci Ordu ve istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nde davaaçıldı.

12- Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde görülen Bahçelievler katliamı davası karara bağlandı.

13- NATO Dışişleri Bakanları Konseyi Brüksel'de toplandı.

14- Basında yeralan bir habere göre; Papa Jean Paul'e karşı 1981yılının 13 mayıs günü terörist Mehmet Ali Ağca tarafından yapılansuikast girişimiyle ilgili olarak aranan silah kaçakçısı Bekir Çelenk, Bulgaristan'da gözaltına alındı.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; kıtalararasıMX füzeleri için gerekli bütçeyi onaylamayan Temsilciler Meclisi, bufüzeler ve yerleştirilecekleri silolar üzerindeki araştırma ve geliştirmeçalışmalarına izin verileceğini açıkladı.

16- AP Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail BaşbakanıMenahem Begin, Beyrut katliamını soruşturan komisyona verdiği ifadede, «Lübnanlı sağcı milisleri geçen Eylül ayında Sabra ve Şatillakamplarına gönderdikleri zaman bir katliamın olacağını hiç düşünmediklerini» söyledi.

17- Türk Haberler Ajansı'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; İsveç Dışişleri Bakanı Bodstroem, isveç hükümetinin Avrupa'da nükleersilahlardan arındırılmış bölge oluşturulması yolunda Doğu ve Batı askeri bloklarıyla, bağlantısız Avrupa ülkelerine çağrıda bulunacağınıaçıkladı.

18- Anadolu Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'nınGdansk kentinde gözaltında tutulan tüm öğrenci ve işçiler serbestbırakıldı.

10 Aralık 1982

1- Kıdem tazminatlarının asgari ücretten ayıran yasa tasarısı MilliGüvenlik Konseyi'nde görüşülerek kabul edildi.

2- Basında yeralan bir habere göre; Türkiye Hükümeti, BekirÇelenk'in iadesini Bulgaristan'dan istedi.

3- Bankalar Biriiği'nin olağanüstü toplantısına başkanlıkeden Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, toplantıdan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, «Mevduat faizleri düşürülmeyecek» dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman Ankara'da basına yaptığı açıklamda, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Sözleşmemetnini imzalamayacağının daha önceden açıklanacağını, bundan farklıolan Deniz Hukuku Konferansı sonuç belgesinin de Türkiye tarafından imzalanmayacağını söyledi ve «Bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerkendilerini buna bağlı sayarlar. Türkiye bu sözleşmeyi de imzalamaktadır. Yunanistan'ın değil 12 millik karasuyu düşüncesini kabul etmekaltı millik üzerindeki karasularını menfaatlerimize ciddi bir tehlike olarak görüyoruz. Onun için altı milin ötesindeki bir fikri kabul etmemizmümkün değildir» dedi.

5- Maliye Bakanlığı tarafından piyasaya çıkarılan 40 milyar liralık devlet tahvilinin 20 milyarlık ilk bölümünün satışı sona erdi.

6- İstanbul Ticaret Odası aylık olağan meclis tolantısında yapılan oylama sonucunda, odanın banka kurma tasarısı, gündemden çıkarılarak askıya alındı.

7- «Türk Bankası Ltd.»nin Türkiye'deki ilk şubesi İstanbul'da faaliyete geçti.

8- İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Türk Derneği'nde yapılan bir toplantı ile kutlandı.

9- Sedat Simavi Vakfı 1982 ödüllerini kazananlara ödülleri törenle dağıtıldı.

10- Türkiye İş Bankası'nın açtığı, «Dış Tanıtma ve Turizm KonuluAraştırma ve İnceleme Yarışması»nda birincilik ödülünü, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Olalı kazandı.

11- Basında yeralan bir habere göre; idam cezalarının kaldırılmasıve ömür boyu hapse çevrilmesi için 1880 tutuklu ailesini temsil edenbir heyet, dün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine başvurdu.

12- Diyarbakır 2 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekteolan 78 sanıklı PKK örgütü ana davası sanıklarından 99 sanık için ölümcezası istendi.

13- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Taamüden birden fazla kişiyiöldürmek, bir kişiyi öldürmeye tam teşebbüs ve 6136 sayılı yasayamuhalefetten Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ncegıyabında idam isteğiyle yargılanmakta olan Ağa Demir adlı sanıkberaat etti.

14- Kastamonu ve civarında 1981 yılı mart ayına kadar toplu silah kaçakçılğı yapmak suçundan Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Nolu Askeri Mahkemssi'nde yargılanan 8 sanıktan 4'ü toplam 73 yıl ağır hapiscezasına çarptırıldı.

15- Merkezde görevlendirilen valilerin etkinleştirilerek, bakanlıkçalışmalarına daha fazla katkıda bulunmalarını amaçlayan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

16- NATO'ya üye 16 ülkenin Brüksel'de yaptıkları Sonbahar Dönemi Konsey Toplantısı, ortak bildirinin yayınlanmasıyla sona erdi. Ortak bildiride, ittifak savunmasının güçlendirilmesi ve doğu blokuylagerçek detantın sürdürülmesi gereğine işaret edildi.

17- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, NATO Sonbahar DönemiKonsey Toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, «Konsey'de yaptığı konuşmasında ittifak içi dayanışma konusu üzerindedurduğunu ve üyelerin birbirlerinin ekonomik durumlarına zarar verecek tutum içine girmelerinin bu dayanışmaya zarar verdiğini belirttiğini» söyledi.

Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Brüksel'de Federal Alman DışişleriBakanı Genscher ve ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile de ayrı ayrı ikiligörüşmelerde bulundu.

18- Federal Almanya'nın bu yıl için Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği 413.5 milyon marklık ekonomik ve 1983 yılı için öngördüğü 130milyon marklık askeri yardım, Parlamento'nun Bütçe Komisyonu tarafından da onaylanarak serbest bırakıldı.

19- AP Ajansı'nın Montego Bay çıkışlı haberine göre; BirleşmişMilletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Jamaika'da yapılan bir törenle 118ülke tarafından imzalandı.

20- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Senato'da görüşülmeye başlanan savunma bütçesi çerçevesinde kıtalararası MX füzeleri bütçesinin onaylanmasını sağlamakamacıyla dün gece Cumhuriyetçi senatörler ile yediği yemekte yaptığı konuşma, «füzelerin reddedilmesinin Sovyetler Birliği'ndeki yeniyönetime yanlış zamanda yanlış bir mesajın verilmesi anlamına geleceğini» söyledi.

21- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Polonya'deki sıkıyönetim yasaklarının hafifletilmesi halinde bu ülkeyle olan ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22- İran'da dini lider Ayetullah Humeyni'den sonra işbaşına geçecek kişiyi saptamak amacıyla düzenlenen seçimlerin birinci aşamasınınyapıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

23- AP Ajansı'nın Managua çıkışlı haberine göre; Orta Amerikaülkelerinden Nikaragua ile kuzey komşusu Honduras arasında sürmekte olan sınır savaşı yüzünden bölgeyi boşaltma çalışmalarını sürdürenhelikopterlerden birinin düşmesi sonucu 75 çocuk öldü.

24- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde denetimi ele geçirmeye çalışan Müslüman örgütler arasında süreri çatışmalarda 28 kişi öldü, 94 kişi deyaralandı.

25- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet kozmonotları Anatoli Brezevoy ve Valentin Lebedy uzayda 211 gün kalarakyeni bir rekor kırdıktan sonra Dünya'ya döndüler.

11 Aralık 1982

1- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin Anadolu Ajansı muhabirininTürkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri konusundaki sorularınıcevaplandırırken, «AET'nin ekonomik açıdan bazı güçlükleri olduğunubiliyoruz. Topluluk bu çerçevede üçüncü ülkelere karşı bazı kısıtlayıcıtedbirler getirmektedir. Ancak Türkiye, ortaklık statüsü içinde kendisine de üçüncü ülkeler gibi davranılmasını kabul edemez.» dedi.

2- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk yaptığı açıklamada un ihracatçılarına gereken kolaylığın sağlanacağını belirterek, «İhracat için hükümet olarak her türlü kolaylığı gösterdik ve göstermeye de devamedeceğiz.» dedi.

Ticaret Bakanı Cantürk zeytinyağı üreticileri hakkında yaptığı yazılı açıklamada da «Üreticilerin güç durumda kalmaması için her türlüönlemin alındığını» ifade etti.

3- AP Ajansı'nın Montego Bay çıkışlı haberine göre; Yunanistan'ında dahil olduğu 119 ülke, Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Nihai Senediniimzaladı. Türkiye Nihai Senedi «Bütün kararların ittifakla alındığı yolundaki ifadenin, Türkiye'nin bazı maddelere koyduğu rezervlere yervermemesi yüzünden, sözleşmeyi ise Ege'nin özel durumunu dikkatealmayarak bütün karasularını 12 mile çıkartması» nedeniyle, imzalamadı.

4- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. İsmail Türk AA'ya yaptığı açıklamada «Yaz aylarında durgunluk gösteren sermaye piyasasıfaaliyetlerinin yeniden canlandığını, yeni tahvil ihracı için izin talepleri gelmeye başladığını, banka mevduatlarında artış görüldüğünü»bildirdi.

5- Türk - İş tarafından yapılan açıklamada «Yarın Ankara'ya gelecek olan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) heyetinin ziyaretiyle Türk-İş - ICFTU ilişkilerinin yeniden başlayacağı»bildirildi.

6- Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından düzenlenen fotoğraf sempozyumu, Alman Kültür Merkezi'nde başladı.

7- Hürriyet Gazetesi kurucularından Sedat Simavi kabri başındaanıldı.

8- 1980 yılında Çorum'da meydana gelen olaylardan sanık 4 kişiye, 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce ömürboyu hapise cezası verildi.

9- Güvenlik güçlerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi Acilciler adlı örgütüyesi üç kişi ile yasa dışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi ve GençKomünistler Birliği örgütlerine mensup 42 militan yakalandı.

10- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan dün Senato'ya yaptığı çağrıda «Savunma bütçesi çerçevesinde ele alınacak olan kıtalararası MX füzelerinin bütçesini reddetmemelerini» istedi.

11- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu «Uluslararası Barışİletişimi ve Eşgüdümü Merkezi» adlı kuruluşun gerçekleştirdiği bir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, «Dünyanın bir nükleer savaşasürüklenmekte olduğundan endişe duyuyorum. Cruise ve Pershing füzelerinin Avrupa'ya yerleştirilmesi güç dengesini alt üst edecektir.»dedi.

12- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; bir süre önceserbest bırakılan Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa askeri yönetime, ülkenin' içinde bulunduğu ekonomik güçlükler ile işçi sorunlarının çözümlenmesi çabalarında işbirliği önerdi. Ancak Walesa Dayanışma Sendikası liderlerinin serbest bırakılmasını şartını da öne sürdü.

13- Lübnan'ın Trablusşam kentinde Suriye ve FKÖ yanlısı karşıtgörüşlü müslüman gruplar arasında 5 günden bu yana devam edençarpışmalara son vermek amacıyla Suriye yanlılarının tek taraflı ateşkes ilan ettikleri, çatışmalarda bugüne kadar toplam 35 kişinin öldüğü,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 14 gün sürecek Uzakdoğu veAsya gezisi başladı. Esenboğa Havaalanı'ndan askeri törenle uğurlanan Cumhurbaşkanı Evren hareketinden önce verdiği demeçte, «Günümüzde ikili temas ve ziyaretlerin ülkeler arasındaki ilişkilere ve anlayışa yaptığı olumlu katkıları malumdur. Bu itibarla mümkün olan nisbette ve şartlar ne zaman elverirse bu gibi temasları en yüksek düzeyde yapmaktayız. Ziyaret edeceğimiz ülkelerin hepsi ile dostluk vaiyi ilişkilerimiz vardır. Endonezya ve Bangladeş'le ayrıca İslam Konferansı üyesi olarak da sıkı işbirliği ve dayanışma içindeyiz.

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyetive Bangladeş Halk Cumhuriyeti halklarına Türk halkının sevgi ve iyidileklerini götürmekten mutluluk duymaktayım.» dedi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in gezisine MGK üyesi ve DenizKuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, Dışişleri BakanlığıEnformasyon Genel Müdürü Nazmi Akıman ile TRT ve basın mensupları da katıldı.

2- Bakanlar Kurulu yurt dışında basılan toplam 10 adet dergi,broşür kitap ve gazetenin Türkiye'ye sokulmasını ve dağıtılmasını yasakladı. Yasak kapsamına giren yayınların adları basında yer aldı.

3- Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken Ürdün'e yaptığıresmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Esenboğa Havaalanı'nda birdemeç veren Milli Savunma Bakanı Bayülken, «Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin daha da artacağını» söyledi.

4- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu inceleme gezisini sürdürdüğü Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında «İstanbul Boğazı'nın tarihi ve tabii güzelliği ile kalması için bakanlığımıza sunulanprogram kabul edilerek onaylandı.» dedi.

İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu «Toplu Konut Fonu» ile ilgili olarak ANKA'ya yaptığı açıklamada da «Bütçede bu fona ayrılan ödeneğin yetersiz olduğunu, bu durumda kooperatif inşaatlarının yarım kalabileceğini» söyledi.

5- Ticaret Bakanlığı, özel ve resmi et kombinalarının kuruluş veişleyişi üs ilgili yeni bir. yönetmelik yayınladı.

6- Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar yaptığı açıklamada AET'nin Türk ihraç mallarına uyguladığı tedbirlerle ilgili olarak,«Türkiye'nin elinde anlaşmanın öngördüğü tüm olanakları kullandıktan sonra haklı davasını kabul ettirmemesi halinde, karşı önlem almak ve topluluktan yapılan ithalatı kısıtlamaktan başka çare kalmayabilir. Sorunu bir çözüme götürmese bile hükümetimizin gereğinde bukaynaktan olan ithalatı kısıtlama yoluna gitme görüşünü Türk özel.sektörü her yönüyle desteklemektedir.» dedi.

7- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca özel kan merkezleri denetim altına alındı.

8- Cumhuriyet Gazetesi'nde TRT Genel Müdürü Macit Akman ilekurum çalışmaları hakkında yapılan röportaj yayınlandı.

9- Türk düşünürü Mevlana'yı anma törenleri Konya'da başladı.

10- Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı, Hürriyet Gazetesi'nin1402 sayılı yasa uyarınca komutanlık bölgesinde dağıtılmasını ikincibir emre kadar yasakladı.

11- AET'den yapılan bazı ithalat kalemlerine yüzde 15 fon uygulaması başlatıldı. Para ve Kredi Kurulu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere hükümeti, Birleşmiş Miletler Deniz Hukuku Sözleşmesini imzalamayı reddetmediğini,yalnızca bu konuda karar vermeyi ertelediğini» bildirdi.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre; Lübnan'da Dürzi Müslümanlar ile sağcı Hristiyan milisler arasında 6 haftadır süren çatışmaların ardından, Müslüman ve Hristiyan liderlerin ülkenin orta kesimindeki karayollarına kurulan barikatları kaldırmak konusunda anlaşmayavardıkları Lübnan Radyosu tarafından açıklandı.

14- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalya Başbakanı AmintoreFanfani Senato'da yapılan güvenoylamasını 116'ya karşı 176 oyla kazandı.

15- Polonya'da sıkıyönetimin ilan edilişi birinci yılını doldururkenbir açıklama yapan askeri hükümetin sözcüsü Jerzy Urban, «Bir yıllıkaskeri yönetim, Polonya'daki karışıklık ve dengesizliğe son verilmesinisağladı. Ekonomik krizde az da olsa bir iyileşme kaydedildi.» dedi.

16- AA'nın Havana çıkışlı haberine göre; Küba Devlet BaşkanıFidel Castro «Angola hükümeti istediği sürece Küba askerlerinin Angola'da kalacağını» bildirdi.

13 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, beraberinde Milli Güvenlik Konseyi üyesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, DevletBakanı Sermet Refik Pasin, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, DışişleriBakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Erdem Ener, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Nazmi Akıman ve çeşitli uzmanların da yeraldığı bir heyetle birlikte, dört uzakdoğu ülkesini kapsayan gezisinin ilk bölümü olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Pekin'de Halk KongresiSarayı'nda, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi.Başkanı Zhao Ziyangtarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Evren, Çin Devlet Konseyi Başkanı'nın onurunaverdiği yemekte yaptığı konuşmada, Pekin'de yapacağı görüşmelerinTürkiye ile Çin arasındaki anlayışın daha da derinleşmesine nedenolacağını belirterek, «Milletlerarası sorunların gitgide daha karmaşıkve tehlikeli boyutlara ulaşmak istidadında olduğuu» söyledi ve Türkiye'nin komşuları ile iyi ilişkiler içinde olduğunu, sorunları müzakereyoluyla halletmek prensibinde olduğunu açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Zhao Ziyang dayaptığı konuşmada, «Türk Hükümeti ve halkı Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde milli güvenliği korumak, milli ekonomisini geliştirmek vehalkının hayat düzeyini yükseltmek yolunda büyük çaba sarfetmiş vegöze çarpan başarılar elde etmiştir» dedi.

2- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Uzakdoğu gezisi için Türkiye'den ayrılmadan Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «AET'denithal ettiğimiz malların Türkiye'de imal edilmesi için kendi imalatımızıve bu arada tekstil ihracatımızın kısıtlanmasından sonra ihracatımızıteşvik edeceğiz. Bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz» dedi.

3- Danışma Meclisi Genel Kurulu, açık oylamada İmar affı yasatasarısını 43'e karşı 71 oyla kabul etti, 19 üye çekimser kaldı.

4- Danışma Meclisi'nde, Mustafa Alpdündar ve arkadaşlarının işçi emekli, dul ve yetimlerine 3 ay yerine 2 ayda bir maaş verilmesiniöngören kanun teklifi kabul edildi. Ayrıca işçi emeklilerine verilmekte olan sosyal yardım miktarı da, memur ve memur emeklilerine verilmekte olan yardımla birleştirildi.

5- Danışma Meclisi'nde, yurt dışındaki işçilere yeniden borçlanma hakkı tanıyan kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

6- Türk-İş ile Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu(ICFTU) arasındaki ilişkilerin yeniden belirlenmesi amacıyla Türkiye'ye gelen ICFTU Genel Sekreteri John Vanderveken başkanlığındakiheyet ile Türk-İş arasındaki görüşmeler Ankara'da başladı.

7- Dicle Üniversitesi'ne bağlı olarak bu yıl açılan Diyarbakır Hukuk Fakültesi'nde yeni öğrenim yılına başlandı.

8- UNESCO tarafından desteklenen «Uluslararası Deprem Semineri» İstanbul'da başladı.

9- Danışma Meclisi'nde, kan davası nedeniyle 3 kişiyi taammüden öldürmekten idam cezası verilmiş bir sanık için infazına ilişkindosya görüşülerek kabul edildi.

10- 574 sanıklı yasa dışı Ankara Dev-Yol davasında sanık Oğuzhan Müftüoğlu'nun sorgusu tamamlandı.

11- Terörist Mehmet Ali Ağca'nın Kartal Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir kıraathane'de bulunduğunuihbar eden ülkücü Ramazan Gündüz'ü öldürmekten sanık dört ülkücühakkında dava açıldı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı üç Nolu Askeri Mahkemesi, sanıklar hakkında idam talebinde bulundu.

12- Sovyet havayollarına ait bir yolcu uçağını silah zoruyla Sinop'a kaçıran üç hava korsanının yargılanmasına Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

13- Avrupa para anlaşmasının Avrupa Fonu tarafından Türkiye'yeverilen kredilerden kaynaklanan bazı borçlar ertelendi. Bu konudaTürk ve ABD hükümetleri arasında imzalanan anlaşma Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

14- Yatırımların öri teşviki ve yönlendirilmesi ile 1983 yılı ihracatı teşvik tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

15- İngiltere'de üst düzeyde bir Türk diplomatına suikast hazırlığıiçinde olmakla suçlanan iki Ermeni'nin duruşmasının Ağır Ceza Mankemesi'ne devredilmesi kararlaştırıldı.

16- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Hükümeti, parlamentodan, yılbaşından itibaren sıkıyönetimin temel kısıtlamalarını kaldırmasını istedi.

17- Basında yeralan bir habere göre; iki İskandinav gazetesi tarakurtaran personelinin yaptığı uyan grevinden sonra, Atina ve Pire'deki doktorlar da 24 saatlik greve gitti.

18- Basında yeralan bir habere göre; İki İskandinav gazetesi tarafından «Dayanışma Sendikası'nın insan hakları için verdiği savaşımınanısına» düzenlediği «Özgürlük ödülü»nü, Polonya Dayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa'nın kazandığı açıklandı.

19- Basında yeralan bir habere göre; İngiltere'ye gelecek yıldan itibaren yerleştirilecek Cruise füzelerinden 96'sının konumlandırılacağıGreenham Common Askeri Üssü çevresinde toplanan yaklaşık 30 binkişi, füzelere karşı gösteri yaptı.

14 Aralık 1982

1- Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve beraberindeki heyet, Çin Devlet Konseyi Başkanı Zhao Ziyang başkanlığındakiÇin heyeti ile yapılan resmi görüşmelerde «Çin ile ekonomik ve kültürel alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi» benimsendi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren yaptığı konuşmada, «Doğu - Batı arasındaki güvensizlik havasının dünya barışını tehdit ettiğini» belirterek,«Silahsızlanma çabalarının güvenliği sarsmayacak şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu» söyledi ve «Orta Doğu'ya ilişkin Türkiye'ningörüşlerini» açıkladı.

Çin Başbakanı Zhao Ziyang ise konuşmasında «Atatürk'ün tarihselbaşarılarından» söz ederek «Türkiye'nin özellikle son yıllarda istikrarakavuşmuş olmasından ve ekonomide kaydettiği gelişmelerden memnunluk duyduklarını» belirtti ve «Pekin'in uluslararası konulardakigörüşlerini» anlattı.

2- Başbakan Bülend Ulusu Ankara'da temaslarını sürdürmekteolan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) heyetini kabul etti.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun da katılması ile Merkez Bankası'nda devam edilen toplantıda yeni faiz kararnamesi üzerinde çalışmalar tamamlandı. Buna göre; 6 ay vadeli mevduata yüzde 40,1 yıl vadeli mevduata yüzde 45 faiz verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıcavadesiz mevduata ödenen faiz de yüzde 5'ten yüzde 20'ye çıkarıldı.

4- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu siyasi partilere Hazine'den «Mali yardım» yapılmasını ilke olarak benimsedi. Ancak bu yardımın hangi ölçülerde partilere dağıtılacağı konusunda çalışmalar yapması için, 3 Numaralı Alt Komisyon görevlendirildi.

5- Askeri Yargıtay 3. Dairesi yasa dışı «Acilciler» örgütü davasında verilen sekiz idam cezası kararından üçünü onayladı, beşini iseuygulanan madde yönünden bozdu.

6- Ankara Ticaret Odası ile Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı'ncaortaklaşa düzenlenen «Türk ekonomisinin dışa açılması» konulu seminerde bir konuşma yapan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarı Yıldırım Aktürk, «1983 yılında ve önümüzdeki yıllarda da ihracatınarttırılması için çabaların sürdürüleceğini, düzenleyici önlemlerle dahaiyiye gidileceğini ve sorunların çözümüne çalışılacağını» söyledi.

7- Otel ve motel fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

8- İki yılda bir düzenlenen Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülüyarışmasının ikincisi Yunanistan ve Türkiye'de yapıldı.

Türkiye'de yapılan yarışmada ödülleri resim dalında Aydın Ayan;Afiş dalında Sadık Karamustafa; heykel dalında Can Ercin; şiir dalında Ali Cengizkan ve Yaşar Miraç; öykü dalında Muzaffer Abayhan;röportaj dalında Erhan Akyıldız kazandılar.

9- İzmir'de yargılanan THKP-C Devrimci Kurtuluş Örgütü üyesi2 kişi ile Adana'da yargılanan yasa dışı sol bir örgüt üyesi bir kişîölüm cezasına çarptırıldı.

10- Barış Derneği soruşturmasıyla ilgili olarak yazar Aziz Nesin'in1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca ifadesi alındı.

11- Bir sanığa işkence yaparak ölümüne neden olmaktan 14 yıl 2ay hapis cezasına çarptırılan Komiser Muavini Mustafa Haskiriş içinInterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

12- 224 nüfuslu 41 Afgan ailesinin Türk vatandaşlığına alınmasınailişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

13- Ajansların Roma çıkışlı haberlerine göre; İtalya Dışişleri BakanıEmilio Colombo ile görüşmelerde bulunduktan sonra Roma'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, «Papa'yasuikast girişimiyle ilgili soruşturmanın başlangıcından bugüne dekABD'nin sürdürdüğü olaya resmi düzeyde müdahale etmeme tutumuna son verdiğini» belirterek, «Papa'ya karşı girişilen saldırıda Bulgaristan resmi makamları rol oynamışsa bunun çok ciddi sonuçlara yolaçabilecek bir olay sayılması gerektiğini» söyledi.

14- Yabancı ajansların Washington çıkışlı haberlerine göre; ABDBaşkanı Ronald Reagan, «Polonya'ya uygulanan ekonomik tedbirlerinkaldırılmasının sıkıyönetimin sona ermesine bağlı olduğunu» açıkladı.

Öte yandan Roma'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı George Shultzyaptığı açıklamada, «Bugüne kadar'hep vaadler ve sözlerden başka bir şey duymadık. Polonya'ya karşı tutumumuzu büyük ölçüde değiştirecek elle tutulur bir gelişme olmadı» dedi.

15- DPA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, erken seçime gidilebilmesi için' parlamentodan güvenoyu istedi.

16- Sovyetler Birliği'nin denizaltından atılabilen 4 yeni nükleerfüzenin denemesini yaptığı AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberinde bildirildi.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre; FKÖ ile Ürdün hükümetitarafından yapılan ortak açıklamada «İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Gazze ve Batı Şeria'dan çekilmesinden sonra Filistin - Ürdünbirliği için bir referandum yapılacağı belirtildi.

15 Aralık 1982

1- Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyareti sürdüren Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri HuYaobang ve Komünist Partisi Politbüro Sürekli Komitesi Başkanı DengŞiaoping ile görüşmelerde bulundu. Pekin'de eski imparatorluk sarayını, Türk Sergisini gezen, Türk Büyükelçiliği'ne giderek Büyükelçilikmensuplarıyla tanışan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, gece de Çin HalkKonseyi Başkanı Zhao Ziyang onuruna bir akşam yemeği verdi.

2- Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in 1402sayılı Sıkıyönetim Yasası'na göre kamu görevlerinden uzaklaştırılanların durumuna açıklık getirmek amacıyla verdiği kanun teklifi, Danışma Meclisi Mili Savunma Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

3- Başbakan Bülend Ulusu İstanbul'a gitti.

4- Bakanlar Kurulu, yakacak yardımı yönetmeliğine göre ödenmekte olan yakacak yardımının 1 ocak 1983 tarihinden geçerli olmaküzere, derece farkı gözetmeksizin ayda 6 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı.

5- Bakanlar Kurulu, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlereilişkin 35 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik ve ek yapılmasına ilişkin 50 sayılı kararnameyi benimsedi.

6- Çalışma Bakanı Prof. Dr. Turhan Esener, başkanlığında çalışmalarını tamamlayan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti 16 yaşından büyükler için ayda brüt 16 bin 200 lira, 16 yaşından küçükler içinde brüt 11 bin 100 lira olarak saptadı.

Öte yandan Çalışma Bakanı Turhan Esener, Ankara'da yaptığıaçıklamada, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesine başlanan 1475 sayılıİş Kanunu'ndaki değişikliklerin bir reform niteliğini taşıdığını söyledi.

7- Türkiye'den İran'a yapılan transit ihracat yeniden başlatıldı.Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Türkiye'de üretilmeyen mallan Türk ihracatçıları aracılığı ile dış ülkelerden sağladığını belirterek, yeniden global 200milyon dolarlık transit olanağı sağlandığını bildirdi.

8- Anayasa Komisyonu, siyasi partiler kanunu ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Anayasa Komisyonu'nun yaptığı toplantılarda, siyasipartiler kanununda yer alacak cezai hükümler görüşüldü.

9- Kat mülkiyeti yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi teklifinin Danışma Meclisi gündemine alınması kararlaştırıldı.

10- Danışma Meclisi Genel Kurulu ihale yasasında değişiklik öngören yasa hükmündeki kararnameyle hükümlülerin tahliyelerinden sonra iş bulabilmeleri konusunda devletçe yardım yapılmasını öngörenyasa tasarısını kabul etti.

11- Memur, işçi ve Bağ - Kur'a bağlı olanların hizmet sürelerininbirleştirilmesini yeni kayıtlara bağlayan ve birleştirmede «İtibari hizmet süresi»ni dikkate almayan tasarı, Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

12- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı imzasıyla Ankara'da yapılan, açıklamada, «Bazı-yöneticilerin ve özellikle dekanların, 2547 Sayılı YÖK Yasası tarafından kendilerine tanınmış olanuygulama ve yürütmeye ilişkin konularda (YÖK'ün takdirine bağlı)olduğunu iddia ederek sorumluluk almadıklarına »işaret edildi ve «Buçeşit tutum ve davranışlara meydan verilmemesi» istendi.

13- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, son faiz kararlarının sanayiden çok bankalara dönük bir karar olduğunu belirtti ve «Bu kararın bankadan yüksek faizle kredi alan sanayiciye birşey getirmemiştir. Dolayısı ile bu kararın sanayie olumlu bir etkisi olduğunu söylemek güçtür» dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu ise, konuya ilişkinaçıklamasında, «Bu operasyonu, belli bankaların sıkıntılarını giderici biroperasyon olarak değerlendirmek mümkün» dedi.

14- Ticaret Bakanlığı tarafından, toptan eşya fiyatlarının Kasımayında yüzde 1.8 oranında arttığı açıklandı.

15- Hürriyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Türk - Amerikan ilişkilerini görüşmek, üzere Washington'a çağrılan Ankara'dakiAmerikan Büyükelçi Strausz Hupe, Ankara'dan ayrıldı.

16- Birden fazla şahsı öldürmek ve diğerini de öldürmeye teşebbüste bulunmaktan idam cezasına çarptırılan Muzaffer Öner'in bu cezasının yerine getirilmesine ilişkin tasarı Danışma Meclisi'nde görüşülerek kabul edildi.

17- Faiz oranlarını benimseyen Merkez Bankası tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında, bir kültür değişimprogramı ile ticaret protokolü imzalandı. Bu anlaşmaları Türk tarafıadına, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ile Devlet Bakanı Sermet RefikPasin imzaladılar.

19- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberinde, İtalya'nın Trento Kenti'nde ortaya çıkarılan uluslararası silah kaçakçılığı olayını soruşturanSavcı Palermo'nun, olayla ilgili olarak Seyfi Şahin adlı bir Türk ile adıaçıklanmayan bir Suriyelinin tutuklandığını açıkladığı bildirildi.

20- Basında yeralan bir habere göre; Papa'ya karşı girişilen suikast olayını soruşturan İtalyan Savcı Martella, «Papa'yı vuran kurşunları ateşleyen terörist Mehmet Ali Ağca'nın, Polonya'da feshedilenDayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa'yı da öldüreceğini itiraf ettiği» yolundaki haberleri doğruladı.

21- Jamaika'da «Uluslararası Deniz Hukuku» sözleşmesini, boğazlardan geçiş maddesine bir not düştükten sonra imzalayan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Papulias, «Sözleşme, Yunanistan'ın deniz haklarına ilişkin iki önemli sorununu çözmektedir» dedi.

22- Basında yeralan bir habere göre; Yunanistan'da binlerce özelaraç sahibi parlamento önünde vergileri protesto amacı ile, gösteri yürüyüşü düzenledi.

23- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; ABD Ortadoğuözel temsilcisi Morris Draper, Lübnan'da asker bulunduran İsrail, Suriye ve Filistinlilerin geri çekilmesini sağlamak amacıyla yeni bir plansundu.

24- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Afganistan gizlipolis örgütünde görevli bir general, Pakistan'dan sığınma hakkı istedikten sonra İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği bir demeçte, eski Sovyet lideri Brejnev'in, Afganistan'ı ilhak etmeyi planladığını açıkladı.

25- AP Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberine göre; Guatemala hükümeti, Honduras Cumhurbaşkanı Roberto Suazo Cordoba'nınkızı Xiamora Suazo Estrada'nın solcu gerillalar tarafından kaçırıldığınıaçıkladı.

26- Kuzey Yemen'de iki gün önce meydana gelen depremdeölenlerin sayısı 2 bini geçti.

16 Aralık 1982

1- Uzakdoğu ülkelerine yaptığı resmi ziyareti sürdüren Cumhurbaşkanı Kenan Evren Şanghay Belediye Halk Hükümeti'nin, onurunaverdiği yemekte yaptığı konuşmada, «Gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti» belirtti. Cumhurbaşkanı Evren Şanghay'da ÇocukSarayı'nı da ziyaret etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu İstanbul'da Eczacıbaşı serum, antibiyotik ve ilaç hammaddeleri tesislerini açarken yaptığı konuşmada,«Sağlık hizmetlerinde hem hizmet yoğunluğu hem de hizmet niteliğikonusunda artan beklentilerin en önemlilerinden birisi ilaçtır. İlacınetkin, zararsız ve makul bir fiyatta olması ve tartışılmaz bir kalitedeolması gerekir.» dedi.

3- İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda ilgililerden şehrinsorunları hakkında bilgi alan Başbakan Bülend Ulusu, yaptığı konuşmada, «İstanbul ilinin büyük sorunları olduğunu» belirterek, «Hükümet olarak bunları çözümlemek için gereken her yardımı yapacağız.»dedi.

4- Devlet Bakanı İlhan Öztrak basına gönderdiği yazılı açıklamada «İşçi emeklilerinin aylıklarını arttıracak yasa tasarısının kasım ayısonunda Danışma Meclisi'ne gönderildiğini» belirtti.

5- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu mali konulara ilişkinolarak yaptığı açıklamada, «Talep enflasyonu önlendi. Ancak maliyetenflasyonu ortaya çıktı. Bu operasyonu başarmak için çalışıyoruz.» dedi.Maliye Bakanı Kafaoğlu «Alınan bu tedbirlere ek olarak önümüzdekigünlerde de yeni bazı tedbirler alınacağını» sözlerine ekledi.

6- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu Diyarbakır'ın Lice veHani ilçeleri deprem bölgelerinde denetlemelerde bulundu.

7- Danışma Meclisi'nde, ek göstergelerin emekliliğe sayılması ileilgili verilen kanun teklifi incelenmek üzere Komisyon'a geri verildi.

8- Gelir Vergisi yasası ile Kurumlar Vergisi yasasında değişiklikyapılmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığı.na sunuldu.

9- İstanbul Sanayi Odası aylık olağan meclis toplantısında faizlerle ilgili son düzenlemeler görüşüldü.

10- Resmi Gazete 55. yayın yılını doldurdu.

11- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam eden Barış Derneği davasında dernek başkanı Mahmut Dikerdem tahliye edildi, eski CHP milletvekilerinden Mustafa Gazalcı, ismail Hakkı Öztorun ve Kemal Anadol hakkında yetkisizlik kararı verildi ve davalarına Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'ndebakılması kararlaştırıldı.

12- Banker Kastelli adıyla bilinen Abidin Cevher Özden'in tahliye istemi, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

13- Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yasa dışı TKP-Marksist Leninist, TİKKO Partizan adlı örgüt üyesi41 kişinin yakalandığı bildirildi.

14- Akajans'ın Washington çıkışlı haberine göre; NATO Başkomutanı Orgeneral Bernard Rogers Washington'da düzenlediği basın toplantısında «Komuta-kontrol konusunda savaş öncesi işbirliğinin yapılmasının gerekliliğini her iki ülke başkanları biliyor. Bu konuda kendileri ile uzun görüşmelerde bulunduk. Savaş sırasında herhangi birbölgenin bağımsızlığı söz konusu değildir. Ege hava sahası ittifak mensupları tarafından korunacaktır.» dedi.

15- Polonya askeri yönetiminin Gdan'sk kentinde 1970 ve 1981yıllarındaki işçi olaylarında ölenlerin anısına düzenlenen anma toplantısında kapatılan Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa'mn konuşmasını engellemek için bir süre gözaltına alındığı, yabancı ajanslartarafından bildirildi.

16- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan SavunmaBakanı İssamhour, «Ülkesindeki ABD askerlerine en az 1 yıl daha gereksinim duyacaklarını» açıkladı.

17 Aralık 1981

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak Endonezya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Evren veberaberindeki heyet, Endonezya Cumhurbaşkanı Suharto ve BaşkanYardımcısı Adam Malik tarafından askeri törenle ve 21 pare top atışıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, havaalanından HürriyetSarayı adı verilen Başkanlık Sarayı'na giderek, Suharto ile görüştü.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Gölcük ve Kocaeli'ni ziyaret ederekincelemelerde bulundu.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularına verdiği yanıtlarda, «Vadesiz mevduata yüzde 20 faizverilmesinin bankalara 80 milyar dolayında bir ek kaynak sağlayabileceğine inandıklarını, bunun da nihai kredi maliyetlerini aşağıya çekeceğini, Türkiye'nin ekonomik bakımdan olumlu yönde olduğunu»söyleyerek, «Türkiye, banker şokunu atlatmıştır. Vatandaşın tasarrufşevki yeniden doğmuştur. Bunu artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz» dedi.

4- Mevlana'nın 709. ölüm yıldönümü nedeniyle Konya'da düzenlenen Mevlana Haftası'nın son gecesinde, Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu bir konuşma yaparak, «Büyük düşünür Mevlana'yısevgi ve saygıyla andıklarını» söyledi.

5- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Ağca'nın suç ortaklarını saptamak amacıyla İtalya'da genişletilen soruşturmaya paralel olarak Türkiye'de de soruşturmayapıldığını söyledi.

6- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, 27 Mayıs Öncesi dahil12 Eylül 1980'den önce kurulan partilerin, «Rumuz, amblem ve isimlerinin kullanılmaması» ilkesini benimsedi.

7- Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Papulias'ın, «Ege'de 12 millik kara suları hakkımız Deniz Hukuku Sözleşmesiyle doğmuştur» şeklindeki sözleri ile ilgili olarak gazetecilerin bir sorusunu cevaplandıranDışişleri Bakanlığı sözcü vekili Kaya Toperi, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in «Ege'de statükonun bozulmasının sorumluluğu bütünüyle Yunanistan'a ait olacaktır» biçimindeki sözlerinin halen geçerli olduğunusöyledi.

8- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi KayaToperi, Dışişleri Olağan brifinginde bir soruyu yanıtlarken, «Bulgaristan'dan Çelenk'in hangi nedenlerden gözaltına alındığının bildirilmesinin ve tutukluluğunun devamının istendiğini ve Bekir Çelenk ile ilgili iade dosyasının Bulgar makamlarına iletildiğini» açıkladı.

9- Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1982 Kasım ayı içinde toplam sermayesi 3.5 milyar olan 380yeni şirketin kurulduğu bildirildi.

10- Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı (MUT) Genel Sekreterliği Genel Müdür Yardımcılıklarına TunaIşkır ve Ali Çetin Çulhaoğlu atandılar.

11- Gazi Üniversitesi ve Lisansüstü İşletmecilik Bilimi UzmanlarıDerneği'nin birlikte düzenledikleri «işletme Bilim Uzmanlar Eğitimve Sosyal Dayanışma» konulu konferans Ankara'da yapıldı.

12- Vergili maddelerden imal olunan poliüretan sünger için yüzde seksen oranında ilk madde indirimi tesbit edildi.

13- Ankara'da yapılan açıklamada, Endonezya Dışişleri Bakanı Mohtar Kusumet Maja, «Türkiye'nin Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamamasının güçlü nedenleri vardır. Ege Denizi'nin özel bir durumu vardır. Anadolu yarımadasının çok yakınına kadar gelen Yunan adalarıbirçok sorun yaratmaktadır. Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalamamasını anlayışla karşılıyoruz» dedi.

14- Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICFTU GenelSekreteri John Vanderveken, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, «Türk - İş'in ICFTU üyeliğinin askıda kalması için hiçbir nedenkalmadı. Önümüzdeki mayıs ayında yapılacak toplantıda Türk-İş'in askıya alınmış üyeliğin tekrar oylanması için teklifte bulunacağız.» dedi.

15- Çin Halk Cumhuriyeti'nden «China Civil En'gineering Constraction Cooperation» adı verilen müteahhitlik kuruluşunun iki yetkilisi,temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

16- İçel'in Tarsus ilçesinde ideolojik amaçla adam öldüren iki ürgüt mensubu ile iki yardımcısı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

17- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'deyayınlandı.

18- Elektrik hizmetlerinin belediyelerden Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

19- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD nezdindeki Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Başkanı Dr. Rolf Geberth, Paris'te Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Dış dünyanın Türk ekonomisine karşı güven duygusunun artmakta olduğunu» söyledi ve «Ekonomi alanında Türkiye bugün iyi bir yoldadır. Bununla birlikte, gözlenen vegiderek artan bazı zorluklara karşın, Türkiye'nin 1984 yılında düzlüğeçıkacağını ümit ediyorum. Umudum, 1984'te Türkiye'deki enflasyonhızının yüzde 20'ye ve belki de yüzde 20'inin altına düşmesidir» dedi.

20- İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'deki inşaat ve taahhütsektörü üzerine yayınladığı sekiz sayfalık ekte, «Türkiye'nin bu alanda çok başarılı olduğunu, Ortadoğu'da aldığı ihalelerle bu konuda batılı şirketlere meydan okuduğunu ortaya koyduğunu» yazdı.

21- Bulgaristan resmi haber ajansı Genel Müdürü Boyan Traikovtarafından Sofya'da düzenlenen basın toplantısında, Bekir Çelenk «Mehmet Ali Ağca'ya Papa'yı vurması için 3 milyon Mark önerdiği ya daverdiği biçimindeki iddiaların doğru olmadığını, Ağca'yı tanımadığını,Ağca'nın Bulgaristan'da bulunduğu 11-15 temmuz tarihleri arasındakendisinin de Sofya'da olduğunu ancak Ağca'yı görmediğini ve karşılaşmadığını, Papa suikasti ile ilgili iddiaların iftira olduğunu, bir arkadaşı ile çıktığı yemekte Serdar Çelebi ile tanıştırıldığını, bütün tan'ışıkhğının bundan ibaret olduğunu» söyledi ve «Güvence verilmesihalinde İtalyan savcı Martella'ya ifade verebileceğini» belirtti.

Basın toplantısında ayrıca, İtalya'da tutuklu bulunan Bulgar Havayolları görevlisi Antonov'un eşi ve Bulgaristan'ın Roma'daki askeriateşe yardımcısı Teodor Ayvazov ve Kolev Valisev de bulundular.

22- Frankfurt Yüksek Mahkemesi, İtalyan Savcı Martella'nın isteğiüzerine, Frankfurt'ta gözaltına alınan Musa Çelebi'nin İtalya'ya gönderilmesini kabul etti.

23- Milliyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Roma'da parlamento Güvenlik Konseyi toplanarak, Bulgaristan olayını görüştü.

24- Yunanistan. Başbakanı Andreas Papandreu, perşembe gecesiYunan TV'sinde halka hitaben yaptığı konuşmada, «İşçilerin ücret artışiarının 1983 yılı sonuna kadar belirli bir düzeyde dondurulacağınıve bir ekonomik seferberlik için başta işçiler olmak üzere herkesin kemerleri sıkması gerektiğini» söyledi ve «Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs sorununa ilişkin isteklerinden ötürü, Avrupa'da savunmaya en fazla ödeneği ayıran ülkeyiz» dedi.

25- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Amerikan Senatosu, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, ilk MX füzesinin sipariş edilebilmesini sağlayacak 988 milyon dolarlık bütçeyi 42'ye karşı 56 oyla kabul etti.

26- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Washington Post gazetesine verdiği bir demeçte, Lübnan'da bulunan İsrail ve diğer birliklerin en kısa zamanda geri çekilmemeleri halinde, bu ülkede işgalci güçler durumuna düşeceklerini,söyledi.

27- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Lübnan DışişleriBakanı Elie Salem, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'a, İsrail'in Güney Lübnan'ı ilhak edebileceğini, bunun ardından Suriye ve FKÖ güçlerinin de elinde bulundurdukları bölgelerde aynı uygulamaya gidebileceklerini bildirdi.

28- AP Ajansı'nın Birleşmiş Milletler çıkışlı haberine göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün yapılan bir oylamada, İsrail veLübnan'da, Beyrut'taki Sabra ve -Şatilla kamplarında Filistinlilere yapılan katliamı kınadı.

29- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet Gizli Servisi KGB'nin Başkanı olan V. Fedorçuk'un, İçişleri Bakanlığı görevinegetirildiği, eski bakanın ise başka bir göreve atandığı açıklandı.

30- Federal Almanya'da yaklaşık ikibuçuk aydır işbbaşında bulunan Hristiyan liberal hükümet, 6 martta erken seçimin gerçekleştirilebilmesi için, parlamentodan güvensizlik oyu alarak düşürüldü.

31- REUTER Ajansı'nın Kuala Lumpur çıkışlı haberine göre; İslam Konferansı Genel Sekreteri Habib Chatti, Malezya Dışişleri Bakanı TanSri Gazali ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği demeçte, «İran-Irak savaşına barışçı yollardan çözüm bulunması olanaklarının giderek dahaazaldığını» bildirdi.

18 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Endonezya'deki resmi temaslarına Endonezya Cumhurbaşkanı Suharto ile yaptığı görüşmelerle başladı.Cumhurbaşkanı Evren ve Suharto görüşmelerinin ardından ekonomikçerçeve anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, akşam Suharto'nun verdiği yemekte yaptığı konuşmada, «Türkiye ile Endonezya'nın kilit mevkide ülkelerolduğunu, bu nedenle zaman zaman bunalımlı dönemlere girildiğini»söyledi ve «Türkiye'nin yakın bir geçmişte böyle buhranlı dönem yaşadığı malumunuzdur. Milletimiz sağduyusuyla temel hak ve hürriyetilkelerine bağlılığı sayesinde bu dönemi tarihe maletmiştir. Bugün, Türkiye'de huzur ve güven sağlam temeler üzerinde kurulmuştur. Bu ortamda yeni Anayasa Türk milletinin kahir çoğunluğu tarafından kabuledilmiştir. Bu heyecanlı destek sayesinde geleceğe güven ve ümitlebakabilmekteyiz» dedi.

Cumhurbaşkanı Evren, Endonezya televizyonunda yaptığı konuşmada da, «Türkiye'nin ekonomik, sınai ve teknolojik alanda olanaklarının birçok yönden Endonezya ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu» söyledi ve «Türkiye'nin Endonezyaekonomisine alt yapı imalat sanayi, tarım gibi alanlarda yararlı olabileceğini» belirterek, «Biz Endonezya ekonomisinin güçlü kaynak ve olanaklarından yararlanmayı düşünüyoruz» dedi.

Cumhurbaşkanı Evren, Cakarta'da Kubata Kahramanlar Mezarlığı'na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunarak özel defteri imzaladı,daha sonra Cakarta Vali Konağı'nı ziyreti sırasında, Cakarta Valisi,Cumhurbaşkanı Evren'e üzerinde Cakarta'nın emblemi bulunan bir şildverdi, Cumhurbaşkanı Evren de üzerinde «Türkiye Cumhurbaşkanlığı»yazısı ve amblemi ile Atatürk'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» özdeyişibulunan bir şildi valiye verdi.

2- Çalışma Bakanı Turhan Esener, Tercüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «kıdem tazminatı fonunun işverenlerin ücretler üzerindenyüzde 8 veya 10 oranında yatıracakları primlerden oluşacağını, toplanan primlerin işçiye ancak emeklilik halinde ödeneceğini» söyledi.

3- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu, Konya'da basınayaptığı açıklamada, 1983 yılında Turizm Bankası aracılığıyla konaklamatesisleri için, toplam 8 milyar liralık kredi açılacağını söyledi.

4- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, Adana'da 100. Yıl.Sitesi'nin temelini attı.

5- Danışma Meclisi üyesi Cahit Tutum, «Fiili hizmet sistemindedeğişiklik yaparak, erken emeklilik konusuna bir çare arama ve bunun yerine emeklilik süresine sayılmayan itibari hizmet zammınınuygulanmasını» öngören bir kanun teklifi hazırladı.

6- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Birikmiş sorunların, kısa süredeçözümü için, yoğun çalışma içindeyiz. Yaşayan bir organdan şikayeteksik olmaz. Şikayetlerin objektif olarak üzerine eğilip, gerektiği halde düzeltilmesi yoluna gideceğiz.» dedi.

7- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, basına yaptığı açıklamada, «Tarım işçilerinin de aynı asgari ücret alması için çalışıyoruz»dedi.

8- Ak Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşinci Yıllık Kalkınma Planı Banka - Kredi Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Dr. GüngörUras tarafından hazırlanan «Banka - Kredi politikaları ve Tedbirleri»konulu rapor yayınlandı.

9- Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan «Atatürk İlkelerive inkılap Tarihi» Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan törenleaçıldı.

10- Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'nce düzenlenen«1982 Sonbaharında Türkiye'nin iktisadi Durumu ve Özel Sorunlar»konulu seminer İstanbul'da yapıldı.

11- Milliyet Gazetesi'nde, OECD'nin, Federal Almanya'nın«ISOPLAN» araştırma kuruluşuna yaptırdığı, «Türkiye'deki yabancıyatırımlar» konulu araştırma raporu yayınlandı.

12- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde, Dev-Yol, Dev-Sol DHB, TKP - ML ve Kurtuluş Örgütlerine üyeoldukları ve çeşitli eylemlerde bulundukları iddiasıyla yargılanan 16 kişiden dokuzu beraat etti, yedi sanık 24 yıl arasında hapisle cezalandırıldı, dört kişi hakkında da görevsizlik kararı verildi.

13- Asayiş Şube ekiplerince İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılanoperasyonlarda, şüpheli görülen 63 kişi gözaltına alındı.

14- 1983 Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 1983tarihinde yürürlüğe girecek olan bütçe, 2 trilyon 558 milyon 902 bin500 lira ile Milli Güvenlik Konseyi'nde bağlanarak kesinleşti.

15- Bakanlar Kurulu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Bankası TAO'nun sermayelerinin artırılmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre,TCDD'nin sermayesi 150, Denizcilik Bankası'nın sermayesi 50 milyarlira oldu.

16- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; NATO Dışişleri bakanları kış dönemi toplantılarına katıldıktan sonra 12 gün süren ve yediülkeyi kapsayan bir geziye çıkan ABD Dışişleri Bakanı George Shultz,gezisinin son yeri olan Londra'dan ayrılmadan önce yaptığı konuşmada, «Görüşmelerinde, güçlü, birleşmiş ve ahenkli bir Batı ittifakının,Sovyetler Birliği'ne karşı yeni bir strateji saptamaya hazır durumda olduğunu gördüğünü» söyledi.

17- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD, Sovyetve Afgan hükümet kuvvetlerinin Müslüman mücahitleri izleyerek Pakistan topraklarına girmeleri halinde, uluslararası ilişkilerin önemli ölçüde etkileneceğini Sovyetler Birliği'ne bildirdi.

18- ABD'yi resmi ziyaretinin ardından Kanada'ya geçen PakistanDevlet Başkanı General Ziya Ül Hak'ın, Kanada Başbakanı ile yaptığıgörüşmeden sonra basın mensuplarına, «Ülkesinin işgal tehdidi ve tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- Yunanistan'da yayınlanan gazeteler tarafından, YunanistanDevlet Başkanı Konstantin Karamanlis'in, kendisiyle bir görüşme yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Klibi'ye «Biz Arapları her konudadesteklerken, her nedense bugüne değin Araplardan ne maddi ne demanevi birşey görmedik» dediği bildirildi.

20- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Parlamentosu, ülkede geçen aralık ayından buyana uygulanmakta olan Sıkıyönetimin hükümetçe askıya alınması doğrultusundaki bir önergeyionaylamakla birlikte, askeri konseyin elinde bulunan özel yetkilerinyürürlükte kalmasını kararlaştırdı.

21- Anadolu Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalya, Sovyetler Birliği'nin Roma Büyükelçiliği'nde görevli Ataşe İvan Chelak'ısınırdışı etti.

22- Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'ın, Lübnan'da yayınlanan bir dergiye verdiği demeçte, Ürdün ile gelecekteki Filistin devleti arasında bir konfederasyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19 Aralık 1982

1- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki temaslarını tamamlayanCumhurbaşkanı Kenan Evren, Bali Adası'na gitti. Bali Adası'nda Valitarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Evren, onuruna verilen,yemekte yaptığı konuşmada, «Bali Adası'nı ziyaret etmekten duyduğumemnunluğu» belirterek, «Bali, aynı zamanda turizm endüstrisinin çokgeliştirdiği bir yöre. Bu konuda eriştiğiniz en büyük başarı, ada ahalisinin karakterini kaybetmeden, geleneklerine zarar vermeden büyükturist akımını massedebilmesidir.» dedi.

2- Türkiye'nin yurt dışı ticari temsilciliklerine yeni atamalar yapıldı. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı veTicaret Bakanlığı'nda yapılan yeni atamalar basında yer aldı.

3- Yeni tespit edilen Asgari Ücret ile ilgili olarak sendika yöneticileri ve öğretim üyelerinin' görüşleri basında yer aldı.

4- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) GenelBaşkanı Halit Narin MEBAN'ın aylık yayın organı «Para» dergisineverdiği demeçte, «Türk ekonomisine, yaratılan kaynakların nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunun açıklığa kavuşturulmasını» isteyerek,«Türk Parasını Koruma Kanunu, ekonomimizin üstünde Demokles'in kılıcı gibidir.» dedi.

5- Batıkent'te 88 konutun daha temeli atıldı ve konut sayısı 8bine yükseldi.

6- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu yeni yıl yemeğinde-Milliyet Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili olarak «Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluk vebarış en büyük, en samimi dîleğimdir. Bu konuda gerçekten samimiolduğumu bilmenizi isterim.» dedi,

7- KTFD Başkanı Rauf Denktaş Cumhuriyet Gazetesi muhabirininsorularını cevaplandırırken, «Anayasayı değiştirmelerinin söz konusu olmadığını» söyledi.

8- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalya Devlet Başkanı Sandro Pertini gazetecilere yaptığı açıklamada, «Uluslararası terörün çok yanlı amaçlar güttüğünü ve jeopolitik konumlarından ötürü İtalya ve Türkiye gibi ülkeleri hedef aldığını» söyledi.

9- Reuter Ajansı'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Petrol İhraçEden Ülkeler örgütü (OPEC) Petrol Bakanları toplantısında bir açıklama yapan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani, «Petrol fiyatlarının düşürülmesine tüm ülkelerin karşı olduğunu» söyledi.

10- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da parlamentonun sıkıyönetimin askıya alınması için hükümete yetki vermesinden sonra Devlet Konseyi Başkanı Henryk Joblonski yaptığı açıklamada «Bunun 31 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini» söyledi.

11- AP Ajansı'nın Lizbon çıkışlı haberine göre; Portekiz BaşbakanıFrancisco Balsemao, iki yıldan bu yana sürdürdüğü Başbakanlık görevinden istifa etti.

12- AP'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail hükümeti, toplantısonunda yaptığı açıklamada «Lübnan'da bulunan İsrail birliklerinin geri çekilmesi için Beyrut hükümeti ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu» bildirdi.

20 Aralık 1982

1- Bali Adası'ndan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a gidenCumhurbaşkanı Kenan Evren, Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun DooWhan tarafından karşılandı.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve beraberindeki heyetin Endonezya'ya yaptığı ziyaretle ilgili olarak Türkiye - Endonezya ortak bildirisi yayınlandı. Ortak bildiride, Türk ve Endonezya Cumhurbaşkanları, «Uluslararası terörizmin, uluslararası camia için ciddi bir tehlikeoluşturduğunu» ifade ettiler ve «Kaynaklarına bakılmaksızın terörizmikınadıkları ve önlemek için ikili ve çok taraflı işbirliği yapılması gerektiği üzerinde mutabık kalındığını» belirttiler.

3- Danışma Meclisi'nde, «Haklarında mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yasama organınca yerine getirilmesine kararverilen hükümlülerin hayatlarının sonuna kadar kapalı infaz kurumlarında kalmasına» ilişkin ceza infazı hakkındaki kanuna bir madde ekleyen kanun teklifi kabul edildi.

4- Danışma Meclisi'nde Adem Özkan hakkında verilen ölüm cezasının yerine getirilmesi kabul edildi.

5- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık Cumhuriyet Gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlarken, «Bir engel olmadığı takdirde1983 yılı işçi zammı oranının yılbaşına yılbaşına kadar açıklanacağını»söyledi.

6- Basın Yayın Genel Müdürlüğü, san basın kartlarının geçerlilik süresinin 31.12.1983 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

7- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 20. kuruluşyıldönümü kutlandı.

8- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı OsmanÖzbek, hükümet-çiftçi zirvesi konusunda verdiği demeçte «Zirveninolumlu geçtiğini» belirterek, «Eğer hükümet verdiği sözü tutarsa tarımsektöründeki kalkınma hızı 1983 yılında yüzde 5'i geçecektir.» dedi.

9- Türkiye İş Bankası'nın 1982 eleştiri-deneme büyük ödülü «Pafve Puf» yapıtıyla Salah Birsel’e, Seramik büyük ödülü de «EvrendeBarış» seramik panosuyla Hamiye Çolakoğlu'na verildi.

10- Cumhuriyet Gazetesi'nde Uğur Mumcu'nun «Karanlık dosyalarıyeniden açıyoruz» başlıklı yazısı yayınlanmaya başladı.

11- Günaydın Gazetesi'nin düzenlediği 1982 Sinema Kraliçeliğiyarışmasını Şafak Yavuz kazandı.

12- Bir süre önce Sovyetler Birliği'ne ait bir yolcu uçağını Sinop'akaçıran ve siyasi iltica hakkı isteyen Doğu Alman asıllı üç Sovyet vatandaşı, yargılandıkları Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbestbırakıldılar.

13- Paris'te yapılan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)çerçevesindeki Türkiye'ye yardım konsorsiyumu toplantısında, 800milyon dolarlık yardımın Türkiye'ye yapılması üye ülkelerce kararlaştırıldı.

14- İtalyan Parlamentosunda Dışişleri, İçişleri, Savunma ve AdaletBakanları «Papa suikasti» olayı ile ilgili bilgiler verdiler.

15- AP Ajansı'nın Cakarta çıkışlı haberine göre; İslam KonferansıÖrgütü Genel Sekreteri Habib Chatti, Endonezya'ya yaptığı resmi ziyaretinde Devlet Başkanı Suharto ile görüştükten sonra yaptığı basıntoplantısında «Afgan halkına kendi geleceğini tayin etmek hakkınıntanınmasını» isteyerek, «İslam Konferansı Örgütü'nün Afganlı mücahitleri desteklediğini» söyledi.

16- THA'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan PetrolBakanı Zeki Yamani, «OPEC Petrol Bakanlarının toplantısında 1983yılı süresince günde 18.5 milyon varillik bir üretim tavanı ve temelfiyatın varil başına 34 dolarda dondurulması konularında anlaşmayavardıklarını» açıkladı.

17- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD KongresiUzlaşma Komitesi, Başkan Reagan'ın desteklediği kıtalararası MX füzeleri bütçesini reddetme kararı aldı.

18- AP Ajansı'nın Caracas çıkışlı haberine göre; Venezuela'nınbaşkenti Caracas'ta bir petrol tankının infilak etmesi sonucu 32 kişiöldü, 300 kişi de yaralandı.

21 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Güney Kore'de Meçhul AskerAnıtı'na çelenk koyarak anıt özel defterini imzaladı. Daha sonra kızıŞenay Gürvit ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo Whan ve eşini ikametgahlarında ziyaret etti, öğleyin de Koreli işadamlarının onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo Whantarafından onuruna verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, «Heriki ülkenin de hedefi uluslarına ve gelecek nesillerine daha mutlu vemüreffeh bir yaşam hazırlamaktır. Bu yolda ülkelerimiz arasındamümkün olan nispette işbirliği yapılmasının bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulmasının karşılıklı çıkarlarımız bakımından lüzumlu olduğuna inanmaktayım. Türkiye yeni bir ekonomik düzenin gerçekleşmesive adil ve devamlı bir barışın kurulabilmesi için elinden geleni yapmaktadır ve bu çabalarında kendisine Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesini rehber almaktadır. Kore sorununun barışçı yollarlaherhangi bir dış müdahale olmaksızın iki Kore arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşturulması hususundaki Kore görüşü Türk dış politikasının ana ilkelerine uygun düşmektedir» dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo Whan tarafından, Güney Kore'nin en büyük nişanıverildi.

2- Türkiye'nin 19. Şeker fabrikası Başbakan Bülend Ulusu tarafından Muş'ta hizmete açıldı. Başbakan Ulusu, üç gün sürecek Doğu Ana.dolu gezisinin ilk durağı olan Muş'ta vilayet önünde toplanan halkahitaben yaptığı konuşmada, «Devlet hizmetinde bulunan görevlilerinvatandaşlarımıza karşı tarafsız ve adil davranmaları için her yerde olduğu gibi burada da görevli arkadaşlarımı uyarıyorum» dedi.

3- Akdeniz Bölgesi Sosyal Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'ndakonuşan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, «1983 yılına SSK'nın 300,Bağ-Kur'un da 35 milyar liralık bütçelerle gireceklerini» belirtti.

4- Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapan velaikliğe aykırı suçların cezalarını artırarak 141 ve 142'nci maddelerleparalellik sağlayan tasarı, Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

5- Basında yeralan bir habere göre; Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yürürlüğe konulanvergi, resim, yönetmelik ve bununla ilgili diğer mevzuat ile TBMMkurulduğundan bu yana yürürlüğe girmiş olan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı vergi ve resimlerle, bunların cezalan belli oranlarda arttırıldı.

6- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda Gelirler ve Kurumlar Vergisi tasarısının ilk 14 maddesi görüşülerek benimsendi.

7- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, siyasi partiler kanunutaslağı üzerindeki görüşmelerini sürdürdü.

8- Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, komisyonda görüşülmekte olan yeni SiyasiPartiler Kanunu ile ilgili olarak bazı gazetelerde haberler çıktığını belirter-ek, «Komisyonda siyasi partiler ile ilgili olarak bugüne kadar hiçbir konuda karara varmış değiliz» dedi.

9- Yugoslav Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile temaslarda bulunanUlaştırma Komisyonu heyeti yurda döndü. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, transit geçiş belgelerinin bakanlıkça belirleneceği,aylık ve günlük kotalar halinde verileceği belirtildi.

10- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kişinin kalıcı sakatlıkları nedeniyleoluşan beden gücü kaybı sonucu gelirinde ve dolayısıyla mal varlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi tazminat gerektiğine karar verdi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. İsmail Türk, Ankara'dayaptığı açıklamada, 1982'de banker iflasları ve sermaye piyasasınıolumsuz etkileyen olaylara değinerek, «Bu yılın sonuna kadar halkarzına izin verilen hisse senedi ve tahvillerin 25 milyar lirayı aşacağını, geçen' hafta sonu itibariyle bu miktarın 24 milyar lira dolaylarındagerçekleştiğini» açıkladı.

12- Yüksek Hakem Kurulu, süresi 1983'te sona erecek toplu işsözleşmelerine uygulanacak artış oranıyla ilgili görüşmelere başladı.

13- Yurt dışı görevlerde iken ülkeye silah getirmek isteyenlerinyapacakları işlemler ile silah ve mermilerin yurda sokulmasına ilişkinişlemler yeniden belirlendi.

14- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle rehabilitasyon müesseselerinin kendilerine ayrılan döner sermayelerini 1.5milyardan' 5 milyara çıkarmalarına izin verildi.

15- Emekli Korgeneral Şahap Yardımoğlu'nun Türkiye Halk BankasıYönetim Kurulu'ndaki üyelik görevinin süresi Ticaret Bakanlığı'nca uzatıldı.

16- Telekomünikasyon Sanayii'nde kullanılan Telem makinalarınınTürkiye'de yerli olarak yapılması için PTT Genel Müdürlüğü ile Almanfirmaları arasında lisans anlaşması Ankara'da yapıldı.

17- Türkiye'nin Hakkari sınırına yakın Irak topraklarında, ayrılıkçıgüçlerle Irak kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda, biri TürkTIR şoförü 17 kişinin öldüğünün öğrenildiği basındaki haberlerde yeraldı.

18- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Los Angeles'te olduğu belirlenen firari silah kaçakçsı «İnce Memet» namıylatanınan Mehmet Cantaş'ın yakalanması için Amerika Birleşik DevletleriAdalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nca yazı yazıldı ve iadesi istendi.

19- Basında yeralan bir habere göre; yasadışı Dev - Sol örgütüne üyeolmak ve bu örgüt adına çeşitli eylemlere katılmak suçunu işlediğigerekçesiyle TCK'nın 146/1 maddesine göre ölüm cezası ile yargılananÜmit Eker'i kesinleşen bir başka cezasının infazından sonra tahliyeeden beş kişi hakkında üç ay ile bir yıl arasında hapis cezası istemiyledava açıldı.

20- Yasadışı Partizan örgütü davasında yargılanan 16 sanıktan üçütoplam 41 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı, davada 9 sanık beraatederken, 4 sanık için görevsizlik kararı verildi.

21- Basında yeralan bir habere göre; pasaportunun Bekir Çelenktarafından kullanıldığı iddia edilen Kenter Albayrak'ın, yazılı ifadesiTürkiye'ye geldi. Yugoslavya resmi makamlarınca İçişleri Bakanlığı'nagönderilen yazıda, Kenter Albayrak'ın uyuşturucu madde kaçakçılığısuçundan tutuklandığı, pasaportunun da kendisinde olduğu belirtildi.

22- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; ABD Senatosu «Güvenlik ve Terörizm» Alt Komitesi Başkanı Alabama SenatörüJeremieh Denton, bir açıklama yaparak, «Sovyetler Birliği Türkiye üzerindeki ezeli emellerini tarih boyunca savaşlarla gerçekleştiremeyeceğini anlayınca bu ülkeyi bir iç çatışmaya sürüklemek için teröristleridestekledi» dedi.

23- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; FederalAlman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, «Federal hükümetinTürkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına karşı olduğunu» belirterek, «insan Haklan Komisyonu'na başvurulmasını da faydalı bir yololarak görmediğini» açıkladı.

24- Avrupa Konseyi Sosyal İşler Komisyonu Avrupa'deki göçmenişçilere karşı bazı ülkelerde görülen yabancı düşmanlığı sorununu özelsurette incelemekle görevlendirildi.

25- NATO'nun Brüksel'de bulunan genel merkezinden yapılanaçıklamada, Sovyet lideri Yuri Andropov'un Avrupa'daki orta menzillifüzelerin azaltılması yolundaki yeni önerilerinin dikkatle ele alınacağıbelirtilirken, İngiltere ve Fransa'nın öneriyi reddettikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26- Basında yeralan haberlerde, Bulgarların Papa suikasti soruşturmasını yürüten İtalyan Savcı Martella'yı resmen Sofya'ya davet ettikleri bildirildi.

27- Akajans'ın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan hükümeti, 197281 yıllarında Roma'daki Bulgaristan Büyükelçiliği'nde çalışan iki diplomat hakkında tutuklama emri çıkarttı.

28- THA'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Arnavutluk lideri EnverHoca, geçtiğimiz yıl intihar eden Arnavutluk Başbakanı Mehmet Şehu'nun eşi Fikret Şehu'yu CIA ve Yugoslav Haberalma örgütleriyle birlikte kendisini zehirlemeye çalışmakla suçladı.

29- Anadolu Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran KaraKuvvetleri Komutanı Albay Seyyad Sirazi, İran silahlı Kuvvetleri'ninIrak'ın tümünü istilaya hazırlandıklarını söyledi.

30- Lübnan'daki yabancı güçlerin çekilmesiyle ilgili ABD - İsrail Lübnan görüşmelerinin Noel'den önce başlayacağı Lübnan BaşbakanıŞefik Vazzan tarafından açıklandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

31- Polonyalı piyano virtüözü Arthur Rubinstein dün Cenevre'deöldü.

22 Aralık 1982

1- Uzakdoğu gezisini sürdüren Cumhurbaşkanı Kenan Evren,Güney Kore'de düzenlediği basın toplantısında, «Güney Kore Cumhuriyeti'nin son yıllarda gerçekleştirdiği ilerleme ile piyasa ekonomisininen başarılı örneklerinden birini verdiğini» belirterek, «1971-1980 yılları arasındaki Türkiye'nin durumunu» anlattı.

Öte yandan Türkiye ile Güney Kore'nin, birbirlerinin coğrafi konumlarından yararlanarak serbest bölgelerden yararlanmaları konusunda ilke anlaşmasına varıldı.

2- Başbakan Bülend Ulusu Doğu Anadolu gezisinin ikinci gününde Tunceli'ye gitti. Tunceli'de halka hitaben bir konuşma yapan Başbakan Ulusu «Sağlıklı bir iktisadi politika uygulamanın para değerindeki düşüşleri ve dolayısıyla aşırı fiyat artışlarını önleyebilmek içinçok dikkatli ve ölçülü davranmak gerektiğini» belirterek, «1983 yılımillet olarak çalışmak, daha çok çalışmak, üretken olmak ve geleceğegüvenmek yılı olacaktır. Ekonomik ve sosyal hayatın teminat altınaalınması da sizlerin devletimize güveninin tam ve devamlı olmasınıgerektirir. Devletimize güvenin, Devletimiz çok güçlüdür. Bu gücü desizlerden almaktadır.» dedi.

Başbakan Ulusu Vilayette kentin sorunları hakkında bilgi aldıktansonra Elazığ'a geçti.

3- Bakanlar Kurulu, kamu kurumlarındaki çalışma saatlerini dörtlüsisteme göre ve haftada 40 saatten az olmayacak şekilde yeniden düzenledi.

4- Akajans'ın haberine göre; Adalet Bakanı Cevdet Menteş, «Papa2. JeanPaul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile ilgiliolarak İtalyan adli mercilerinin Türkiye'ye gelme hususunda herhangibir talepleri olmadığını» açıkladı. Öte yandan iade istemi Fransa tarafından kabul edilmeyen Yılmaz Güney için, Fransa nezdinde yeniden iade girişimi çalışmalarının sürdürüldüğünü» söyledi.

5- Danışma Meclisi'nde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasa'nın 135. maddesinde öngörülen ilkelere uygun hale getirilmesi amacıyla hükümete 1 yıl süre ile bu konuda kanun gü-

cünde kararname çıkarma yetkisi verilmesini öngören yasa Tasarısı;Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması'na ek üçüncü protokolün onaylanmasına ilişkin tasarı; futbol müsabakalarındamüşterek bahis tertip ve uygulamasında çıkacak her türlü uyuşmazlıkhallerinde 1 yıl içinde dava açılmasını öngören yasa tasarısı; 828 sayılıithalde alınacak damga resmi hakkında kanun ile değişikliklerin yürürlülük süresinin 31 Aralık 1987 tarihine uzatılmasını öngören yasatasarısı ile Gümrük Yasası'nda bazı maddeleri değiştiren ve para cezalarını arttİran yasa tasarısı kabul edildi.

6- Danışma Meclisi'nde, kadın işçilerin evlenmeleri halinde iştenayrılmalarında başvuruları sonucu 3 ay içinde kıdem tazminatı alabilmelerini öngören kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

7- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, «Birleşik ArapEmirlikleri Bakanlar Kurulu'nun, BEA'ya ziyaret vizesiyle giren yabancıların bu ülkede 1 aydan fazla kalamayacakları kararını aldığını» açıkladı.

8- Uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme ile ilgili olarak 12 bakanlıkta çalışmalara başlandığı haberi basında yer aldı.

9- Anadolu Ajansı, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine «NewsletterFrom Turkey» adlı İngilizce bülten yayınına başladı.

10- Teksif Başkanlar Kurulu'nda bir konuşma yapan Teksif ve Türkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, «İşçi ücretlerinin, pahalılığın nedeniolmadığını» belirterek, «Sosyal adaletin güçlenmesi ve milli gelirindaha adil dağılımı için vergi politikası yararlı bir araç olabilir» dedi.

11- THA'nın haberine göre; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı CHP soruşturması nedeniyle ifadeleri alınan ve İstanbulSıkıyönetim Komutanlığı'nca DİSK davasıyla ilgili soruşturmaları sürdürülen CHP yöneticisi ve milletvekili 133 kişinin yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

12- Yabancı ajansların haberlerine göre; Papa 2. Jean Paul'e suikast girişimi ile ilgili olarak Bulgaristan'da tutuklu bulunan Bekir Çelenk hakkında, İtalya'da 1 ay önce ortaya çıkarılan eroin ve silah kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak da ikinci bir tutuklama kararı çıkarıldı.Öte yandan suç ortağı olarak «Oflu ismail»in de tutuklanması İtalyanSavcılığı'nca istendi.

13- Uluslararası Fuarcılık Firması Interteks tarafından Birleşik ArapEmirlikleri'nden Sarjah'ta düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Sergisi açıldı.

14- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu 1983 bütçesi kabuledilirken yaptığı konuşmada «1983 yılının Kıbrıs sorununa yönelik biryıl olacağını» söyledi.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Yuri Andropov'un «ABD'nin Avrupa'ya önümüzdeki yıl Pershing-2 ve Cruise füzelerini yerleştirmektenvazgeçmesi halinde Avrupa'daki SS 20 füzelerini azaltmaya hazır oldukları» yolundaki önerisi, İngiltere ve Fransa'dan sonra ABD tarafından da reddedildi.

16- Yabancı ajansların Kahire çıkışlı haberlerine göre; Çin BaşbakanıZao Ziyang Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, «Orta Doğu'da barışın sağlanmasıiçin Filistinlilere bağımsız devlet kurma hakkının tanınması gerektiğini» söyledi.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre; Washington'da bulunanÜrdün Kralı Hüseyin ABD Başkanı Ronald Reagan ile ikinci bir görüşme yaptı.

18- İran Meclis Başkanı Hocatülislam Rafsancani'nin, «İran - Iraksavaşına son verilmesini amaçlayan barış heyetlerinin bir daha İran'agelmemeleri çağrısında» bulunduğu İran Ulusal Haber Ajansı tarafındanbildirildi.

23 Aralık 1982

1- Güney Kore'den sonra Bangladeş'e geçen Cumhurbaşkanı Kenan Evren Dakka'nın Ziya Havaalanı'nda askeri törenle karşılandı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Çavduri'nin onuruna verdiği akşam yemeğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, «Türkiye'ninBangladeş'in uluslararası alandaki aktif rolünü izlediğini, iki ülkeninüyesi oldukları örgütlerdeki örnek bir işbirliği yaptığını» belirterek,«İki komşu Müslüman devlet, İran ile Irak arasındaki anlamsız savaşısona erdirmek ve bölgede kalıcı bir barışa yol açmak için islam Konferansı iyi niyet komitesi içinde beraberce yaptığımız çabaların sonuçvermemesi üzücüdür. Ancak, bu çabalarımıza fırsat zuhur ederse gerekiyi niyet içinde, gerek ikili temaslarla devama kararlıyız.» dedi.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Güney Kore'ye ziyaretinin sona ermesinden sonra yayınlanan ortak bildiride, «İki ülke halkları arasındaki dostluk ve güven duyguları» dile getirilerek, «Özellikle ticari,ekonomik ve teknik işbirliği alanlarında ilişkilerin daha geliştirilmesi,ortak teşebbüslerin teşviki ve yeni işbirliği alanlarının bulunması» kararlaştırıldı.

3- Milli Güvenlik Konseyi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya Kayseri'de denetlemelerde bulundu.

4- Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Nejat Tümer resmi bir ziyaret için gittiği Japonya'dan yurdadöndü.

5- Başbakan Bülend Ulusu, Elazığ, Bingöl, Muş ve Tunceli illerini kapsayan üç günlük Doğu Anadolu gezisini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Elazığ'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ulusu, «1983 yılında Doğu Anadolu'da kalkınmada öncelikli bölgelere doğrudan yapılacak yardım miktarının 143 milyar liraolduğunu» söyledi.

6- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken, «Maliyet enflasyonunu düşüreceğizdiye ücretleri yükseltmek, yeniden talep enflasyonu yaratacak bir reçetedir. Biz maliyetleri düşürerek çalışanların satın alma güçlerini yükseltmeye çalışıyoruz.» dedi ve «Karşılıksız çek verenin hemen hapsegireceğini» söyledi.

7- Adalet Bakanı Cevdet Menteş Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi cinayetiile ilgili olarak ayrı bir soruşturmanın gelişmekte olduğunu» belirterek,«Ağca'nın suç ortakları konusundaki bilgilerin değerlendirilmesi çalışmaları gelişmektedir. Elde edilecek delillere göre, gerekirse görevlisavcı Roma'ya gidecek ve çalışmalarını orada da sürdürecektir.» dedi.

8- Danışma Meclisi'nde, Milli Güvenlik Konseyi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin'in «Sıkıyönetim Komutanlarınınistemleri üzerine işlerine son verilenlerin durumlarının yeniden incelenmesi ve kamu hizmetlerinde görevlendirilmeyecekleri tespit edilen memurlar ile diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin bir daha kamu kurumlarında çalıştırılmayacaklarına» ilişkin teklifikabul edildi.

9- Danışma Meclisi Başkanlık Divanı yaptığı toplantıda, AnayasaKomisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın komisyonda ortaya çıkanusul tartışması ile ilgili görüş isteğini sonuçlandırdı ve «KomisyonBaşkanı'nın eşit sonuçlu oylama durumunda tercihini koyduğu tarafınağırlık kazanacağını» belirledi.

10- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nda değişiklik yapan ve sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan kişilerin bölge dışına çıktıktan sonra faaliyetlerinin sıkıyönetim komutanlıklarınca izlenmesini öngören tasarı kabul edildi.

11- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi yasalarında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısıüzerindeki çalışmalarını tamamladı ve tasarı tümüyle kabul edildi.

12- Maliye Bakanlığı'nca yeniden değerleme uygulamasının sonuçlarını da gözönüne alarak amortismanlar ve buna ilişkin uygulamayeniden düzenlendi ve azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayırmada tavan yüzde 50'ye yükseltildi.

13- İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye'de adam öldürmek, İtalya'da kaçakçılık suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve Hollanda'daolduğu belirlenen kaçak Oflu İsmail'in Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

14- İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tekstil-82 Fuarı'nda bir konuşma yapan İSO Başkanı İbrahim Bodur, «Tekstil en başarılısektörümüz durumundadır, istihdam gücü olarak yüzde 40'a ulaşantekstil sanayiimiz 9 ayda yüzde 20 oranında ihracatı artırarak 700 milyon dolar döviz sağladı» dedi.

15- İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl düzenlediği basıntoplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dün işadamlarıyla da birtoplantı yapan Belediye Başkanı Tırtıl, «İstanbul metrosu yapımı içinhükümetten söz aldıklarını ve artık metro yapımı için çalışmaların resmen başlatıldığını» söyledi.

16- Veteriner Hekimliği öğretiminin ve mesleğinin 140. yıldönümükutlandı.

17- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığında devam eden Barış Derneği davasında tutuklu olarak yargılanan 19 sanık tahliye edildi.

18- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik genel kontrolda aranan 11 kişi yakalandı.

19- Güvenlik güçlerince Adana'da gerçekleştirilen operasyonlardasağ ülkücü oldukları belirlenen 8 terörist yakalandı.

20- Akajans'ın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan Dışişleri Bakanı Haralambopulos yabancı gazetecilere Türk-Yunan ilişkileri hakkında bilgi verirken, «Yunanistan Ege'de Türk uçaklarımn Yunan havasahasını ihlal ettiklerini iddia ederek tek taraflı iptal edilen Türkmen Haralambopulos buluşması gerçeğine rağmen yeni bir diyalog için ilkadımı Türkiye'nin atmasını ve teşebbüsün Türkiye'den gelmesini bekliyor. Hangi seviyede olursa olsun, bu diyalogun çerçevesini belirleyecek ikili buluşmaların devamını ve iki ülke ilişkilerinde yumuşamayıarzu ediyor.» dedi.

21- Bulgaristan yönetiminin, Papa 2. Jean Paul'e yapılan suikastgirişimi konusunda sürdürülen araştırmalarda İtalya'ya bir kez dahaişbirliği önerdiği, AP Ajansı'nın Viyana çıkışlı haberinde bildirildi.

22- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da sıkıyönetim ilanından bu yana tutuklu bulunan Dayanışma Sendikası liderlerinden 7'si hariç tümünün serbest bırakıldığı Polonya yönetimi tarafından açıklandı.

24 Aralık 1982

1- Uzakdoğu gezisinin sonunda Bangladeş'e giden Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Bangladeş Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Ersad'ınonuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, «1939 yılında Bangladeş'te yapılan Atatürk Lisesi'ni gezmekten duyduğu memnunluğu» belirttive «Genç nesillerin Atatürk ismini taşıyan bu irfan yuvasında feyizlenmeleri hepimizi fevkalade sevindirmiş, yaptığımız temaslar, ilişkilerimizin daha da gelişeceğine olan inancımızı kuvvetlendirmiştir. Türkiye'nin ekonomik gelişme yolundaki tecrübelerinden dost ve kardeşBangladeş'i de yararlandırmak konusunda işbirliğine hazırız» dedi.

Öte yandan Türk ve Bangladeş heyetleri arasında kültürel alandaişbirliğini öngören anlaşma ile bir de protokol imzalandı.

2- Başbakan Bülend Ulusu Ankara - Polatlı yolu üzerinde kurulan Hema Dişli Fabrikası'nı törenle hizmete açtı. Törende bir konuşmayapan Başbakan Bülend Ulusu, «Otomotiv sanayii gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin en büyük derdi olan işsizlik sorununageniş istihdam imkanlarıyla çözüm getirebilecek başlıca sanayii dallarından biridir. Otomotiv sanayiinde bir kişi için yapılacak yatırım yansanayi ile beraber bakım, onarım ve diğer servis hizmetleriyle beraber 10 kişi için yapılacak yatırım anlamına gelmektedir.» dedi

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken, «Atatürk Barajı ile ikinci Boğaz Köprüsü projelerinde karşılaşılan güçlüklerin aşılacağını, bankaların TVreklamı dışındaki öteki reklamlarını da kesmeyi düşündüklerini» söyledi.

4- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner terörle mücadele konusundayaptığı açıklamada, «Terörün kaynaklarına inileceğini, kaçakçılıkla mücadele için bakanlık bünyesinde bir koordinasyon komitesi kurulduğunu» belirtti.

5- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Ziraat Bankasının 1983 yılına aitçalışma ve plasman programını tetkik etmek amacıyla gerçekleştirilentoplantıda yaptığı konuşmada, «Ülkemiz halen tarımsal nitelik taşıyanbir ekonomik yapıya sahiptir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu bünyesinde bulunduran, tüm nüfusun beslenmesini sağlayan, sanayinin hammadde ve işgücü talebinin karşılanmasında etkinliği muhafaza edentarım sektörü 1981 yılı verilerine göre gayri safi milli hasılanın yüıde21.5'ini ve ihracatın yüzde 47.2'sini oluşturmaktadır. Bu nedenlerletarım sektörü Türk ekonomisinde en önemli sektör olma özelliğinidevam ettirmektedir.» dedi.

6- Asgari Ücret Tespit komisyonu çalışmalarından sonra bir açıklama yapan Çalışma Bakanı Turhan Esener, «Tarım ve orman işçilerininasgari ücretinin 16 yaşından büyükler için' 13.200 lira, 16 yaşındanküçükler için ise 8760 lira olduğunu» söyledi.

7- THA'nın haberine göre; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı KayaKılıçturgay bir genelge yayınlayarak, «Kamu hastanelerine gelen hastaların' özel hastane ve muayenehanelere gönderilmemesini» istedi.

8- Anka Ajansı'na bir açıklama yapan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, «Yüksek öğretim kurumlarında 6 yılınıdolduran öğrencilere bir hak tanınıp tanınmayacağı konusunun Meclis'iilgilendiren bir Af Kanunu kapsamına girdiğini» söyledi.

9- Yol-iş Federasyonu'na bağlı DLH-İş Sendikası'nın Ankara'da yapılan olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Behzat Akdoğan getirildi.

10- Bayındırlık eski Bakanlarından Selahattin Kılıç ve arkadaşlarınıngörevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle yargılandıkları davadasavunmalar tamamlandı.

11- DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar Halkın Sesi adlı gazetedeyayınlanan bir yazısından dolayı 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan davada 6 ay hapis cezasınaçarptırıldı.

12- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi 13 sanık tahliye edildiler.

13- Toplu sigara kaçakçılığı ve döviz kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce görevsizlik kararı verilerek AnkaraSıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'ne gönderilen Ali Tosun Asal (Oflu Yılmaz) ve 43 arkadaşı hakkında 7-15 yıl arasında hapis cezaları istendi.

14- Papa 2, Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca ile ilgili soruşturmayı sürdüren İtalyan Savcı Martella'nın,bu soruşturmadan çekilmek istediği AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberinde bildirildi.

15- Federal Almanya Cumhurbaşkanı Karl Carstens geleneksel Noelkonuşmasında, «Ülkede sayıları 2 milyonu geçen işsizlere yardım edilmesini» istedi ve «Bu arada ekonominin ağır bir yükünü omuzlayanyabancı hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.» dedi.

16- THA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği komünist Partisi Genel Sekreteri Yuri Andropov'un, Moskova'da bulunanPolonya Başbakanı General Jaruzelski tarafından Polonya'ya davet edildiği, Moskova Radyosu tarafından bildirildi.

17- Ürdün Kralı Hüseyin'in ABD ziyareti sona erdi ve ülkesinedöndü.

18- Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında Hristiyan milislerle Müslüman dürziler arasında çatışma çıktığı, çatışmada 13 kişinin öldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- Yabancı ajansların Suel çıkışlı haberine göre; Güney Korehükümeti aralarında 48 siyasi tutuklunun da bulunduğu 1200 kişiyi serbest bıraktı.

20- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'li yazar ClaireSterling, «Wall Street Journal» gazetesinde çıkan yazısında «Bulgaristan'ın Papa olayından başka olaylarla da bağlantısı olduğunu» öne sürdü.

21- Fransız şair ve yazarı Louis Aragon Paris'te öldü.

25 Aralık 1982

1- Uzakdoğu gezisinin sonunda Bangladeş'e giden Cumhurbaşkanı Kenan Evren temaslarını tamamladı ve TV'ye bir demeç verdi. Cumhurbaşkanı Evren, demecinde iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinerek, «İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da alt kıta müslümanlarınmbir kısmının kendi devletini oluşturmalarını Türkiye büyük bir gururve sevinçle karşılamış, onlara hemen dostluk ve kardeşlik elini uzatmıştır.» dedi.

Cumhurbaşkanı Evren'in üç günlük Bangladeş ziyareti sonundayayınlanan ortak bildiride, «İslam ülkelerinin işbirliğinin dünya barışına katkıda bulunacağı, dünya barışını tehdit eden uluslararası sorunların yeni boyutlar kazanmasından duyulan kaygı» belirtildi ve «Arapİsrail anlaşmazlığı, İran-lrak savaşı, Afganistan'ın işgali ve benzeri sorunlarla ilgili ortak görüşler» ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'ın başkenti Karaçi'ye gitti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Uzakdoğu gezisine katılanDevlet Bakanı Sermet Refik Pasin Pakistan'ın başkenti Karaçi'de gazetecilerin sorularını cevapandırırken, «Uzakdoğu ülkelerine dayanıklı tüketim malları satılmasının hedeflendiğini» söyledi.

3- Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan, Ankara Posta İşletme Merkeri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, «Ulaştırma ana planını yaptık ve uygulamaya koyduk. 10 yıllık ana haberleşme planının ilk hedefleri de uygulamaya konuldu. 10 yıl sonra telefon talep eden vatandaşlarımız müracaat ettiği gün telefon alacaktır.» dedi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, basına yaptığı yazılı açıklamada «1982 yılı içinde 22 bin işçi konutunun tamamlanarak hak sahiplerine dağıtıldığını» bildirerek, «Bugüne kadar inşaatları tamamlanarak hizmete açılan SSK'na ait sağlık, hizmet ve rant tesislerinin sayısı41'dir.» dedi.

5- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, «Türkiye'de konvertibileteye geçişin yavaş yavaş olacağını, IMF ile yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki mart ayında yetkililere bildireceklerini, Türkiye'nin yüzde 7'likbir kalkınma hızına ulaşması halinde işsizliğin önüne geçilebileceğini»belirterek, «Türkiye'nin kalkınma hızını belli bir seviyede tutuyoruz.Ama nakısdan geldik. Nakıs 1'den sıfıra geldik, 4.7'ye kadar gideceğiz.» dedi.

6- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada «Yapılan uyanlara rağmen satışı yasaklananbazı ilaçların halen satılmakta olduğunun belirlendiğini» söyledi ve«Uyarı genelgesinin yerine getirilmediğini» belirtti.

7- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık ANKA'ya yaptığıaçıklamada «Yeni Anayasamızın 53. ve onu takip eden maddeleri uyarınca yakın tarihte toplu pazarlık dönemine geçileceğini öngören Yüksek Hakem Kurulu, süresi 1 Ekim 1982 ve onu takip eden tarihlerdebiten ve bitecek sözleşmeleri en çok 2 yıl olmak üzere yenilemeyi kararlaştırmıştır.» dedi.

8- 7. Kolordu ve Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı Basın veHalkla İlişkiler Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı TürkiyeKomünist Partisi'ne mensup 69 kişi, Türkiye Komünist Emek Partisi'nemensup 29 kişi, THKP/C-Acilciler grubuna mensup 12 kişi olmak üzeretoplam 110 örgüt mensubunun yakalandığı bildirildi.

9- Son günlerde ortaya çıkan eroin olaylarıyla ilgili olarak İstanbulEmniyet Müdürü Şükrü Balcı İstanbul'daki liselerin' müdür ve yöneticileriyle bir toplantı yaptı.

10- Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ve YönetimKurulu Başkanlığı'na Alpay Ressamoğlu getirildi.

11- Kurtuluş savaşı komutanlarından ve eski Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, ölümünün 9. yıldönümünde kabri başında anıldı.

12- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nın 20. kuruluş yıldönümü kutlandı.

13- AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri BakanıAndrei Gromika ABD'nin Moskova Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede,«Komünist Parti Genel Sekreteri Andropov'un silahsızlanma önerilerininWashington tarafından daha ciddi biçimde incelenmesi gerektiğinisöyledi.

26 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren 14 gün süren Uzakdoğu gezisinitamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Evren Esenboğa Hava Limanı'nda gezisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Ziyaret ettiğimülkelerin coğrafik bakımdan bizden çok uzak, siyasal ve ekonomik yönden farklı sistemlere sahip olmaları, ilişkilerimizin geliştirilmesi için birmesele teşkil etmiyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığınasaygı duyan, iç işlerine karışmayan bütün ülkelerle iyi ilişkiler içindeolmak ana prensibimizdir. Cumhurbaşkanı seviyesinde bugüne kadarbir temas olmamıştı. Ben bunu gerçekleştirmekle kendimi mutlu hissediyorum. Gezimizin bir amacı da, Türkiye'nin gerçekçi ve yapıcı dışpolitikasını, günümüzün gergin politik ortamında uluslararası ilişkileracısından dile getirmektedir.» dedi.

Ziyaret ettiği ülkelerle olan ilişkileri de hatırlatan CumhurbaşkanıEvren, «Serbest bölgeler suretiyle bu ülkelerin ekonomilerine büyükkatkılar sağladıklarını» belirterek, «Bu konuda Türkiye için de artıkkarar vermenin zamanı geldi, kısa zamanda karar verip serbest bölgeihdas etmemiz halinde Türkiye çok karlı çıkacaktır.» dedi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren «Gezisine özel sektör temsilcisininkatılmasının yararlarını gördüklerini, bundan sonraki gezilerine de özelsektör temsilcilerinin katılacağını» sözlerine ekledi.

2- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tetkik Kurulu BaşkanlığınaMüşavir Rahmi Uçarkaya getirildi.

3- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu,1982 yılı Türkiye ekonomisinin genel görünümüne ilişkin olarak görüşlerini «Para» dergisine açıklarken, «Ekonomik kararlar alınırken gelecek nesilleri de düşünmek gerektiğini» belirtti ve «Sosyal nedenlerleolsa da Türkiye kalkınmasını sürdürmek zorundadır. Bunun için deödemeler dengesini bozmadan içteki hareketleri hızlandırmak zorundadır.» dedi.

4- İller düzeyinde standart ve uygun bir taksi taşıma ücreti uygulanmasını sağlamak amacıyla başlatılacak olan taksimetre sistemineöncelikle Ankara'da ve 1 Şubat 1983 tarihinde başlanılacağı, içişleriBakanlığı'nca açıklandı.

5- Kent - Koop ortağı 50 kooperatif başkanının oluşturduğuBaşkanlar Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı.

6- Yuvarlak profil, köşebent ve pik demir fiyatlarına yüzde 9.4ile yüzde 7.3 arasında zam yapıldı.

7- Hürriyet Gazetesi'nde Ermeni örgütü ASALA ile ilgili bilgileryer aldı.

8- Cumhuriyet Gazetesi'ne özel bir demeç veren Filistin Kurtuluşörgütü lideri Yaser Arafat, «Türkiye'nin bölgede büyük bir güç olduğunu, bu nedenle Türkiye'den destek beklediklerini» söyledi.

9- Yabancı ajansların haberine göre; Afganistan işgalinin üçüncüyıldönümü nedeniyle bir konuşma yapan ABD Başkanı Ronald Reagan,«10 bin kişilik Sovyet ordusunun ülkede kontrolü sağlayamadığını»bildirdi ve «Afganistan'ın bağımsızlığı için savaşan gerillaların kararlılığını kutladığını» söyledi.

10- AP Ajansı'nın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu Noel nedeniyle yaptığı bir konuşmada, «Sürgünde bulunan Yunan komünistlerinin istedikleri zaman ülkelerinedönebileceklerini» söyledi.

11- Yabancı ajansların haberlerine göre; Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da bir açıklama yapan Federal Ekonomik İşbirliği BakanıJurgan Warnke, «Hükümetinin daha önce planlanan mali yardım yükümlülüklerini yüzde 28 azaltarak, gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki yıl sadece 3.4 milyar mark tutarında kalkınma yardımı yapılacağını» söyledi.

12- Yabancı ajansların haberlerine göre; Lübnan'da bulunan İsrailbirliklerinin geri çekilmeleri konusunda İsrail ve Lübnan yetkilileri arasındaki görüşmelerin bu hafta başlayacağı, İsrail tarafından resmenaçıklandı.

27 Aralık 1982

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 63. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

2- Başbakan Bülend Ulusu, resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan' Pakistan Maliye Bakanı Evlam İsak'ı kabul etti.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun başkanlığında toplanan Para Kredi Kurulu toplantısında, «Bankaların mevduat munzamkarşılıkları disponibilite oranları ile banka ve sigorta muameleleri vergi oranlarının düşürülmeleri, bu arada bankalara yeni memur alınmaması yolunda prensip kararına varıldığı» basındaki haberlerde bildirildi.

4- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner denetim için gittiği Konya'dadüzenlediği basın toplantısında, «12 Eylül'den sonra anarşi nasıl Önlenmişse, uyuşturucu madde kullanımı, imali ve satımı da aynı şekildeönlenecektir.» dedi.

5- Danışma Meclisi'nde MEYAK kesintilerinin yüzde 75 fazlasıyla18 ayda hak sahiplerine ödenmesini öngören madde komisyondangeldiği şekliyle kabul edildi.

6- Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada «Maliye Bakanlığı müfettişleri, hesap uzmanları, gelir kontrolörleri ve kontrol memurlarından oluşan denetim birimlerinin tüm il ve ilçelerde yaygınbir vergi denetimine başladıkları ve bu konuda gerekli talimatın ilgilibirimlere gönderildiği bildirildi.

7- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada,Maliye Bakanlığı ile varılan anlaşma gereğince, öğretim elemanlarınınders yükünü aşan sayıda ders verdikleri takdirde kendi üniversitelerinden de ek ders ücreti alabilecekleri bildirildi.

8- İktisadi Araştırma Vakfı (İAV) Başkanı Prof. Orhan Dikmenekonomide uygulanacak tedavi paketiyle ilgili olarak ANKA Ajansı'nayaptığı, açıklamada, «IMF'nin yerli yersiz müdahaleleri, paketin oluşturulmasını iyice güçleştirmektedir. IMF'nin Türkiye ekonomisine uygunbir istikrar ve gelişme modelinin oluşturulmasına yardımcı olacak yerde Türkiye ekonomisini kendi hazır modeline uydurmaya çalışması cidden bir talihsizliktir.» dedi.

9- İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 46. yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.

10- Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turgut Erem İstanbul'da öldü.

11- THA'nın haberine göre; Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan ve Turgutlu'da çeşitli silahlı eylemlere katılan Dev Yol üyesi Mustafa Adak, ömür boyu hapiscezasına çarptırıldı.

12- 229 sanıklı yasa dışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)davasına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

13- 3. Ordu ve 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemelerinde görülmekte olan silah kaçakçılığı davaları, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemelerinde görülen kaçakçılık davalarıile birleştirildi.

14- Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde devam eden 572 sanıklı Dev-Yol davasında 3 sanık tahliye edildi.

15- Akajan's'ın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan sorgu yargıcıilario Martella'nın önümüzdeki günlerde tekrar Almanya'ya gideceği,Papa'ya suikast girişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca ile ilişkili olduğu tahmin edilen bazı Türklerin ifadesini alacağı açıklandı.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre; İsrail Savunma BakanıAriei Şaron Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, «Orta Doğu politikasında Camp David anlaşmasının temel alındığını» belirterek, «Bizimaçımızdan Camp David gerçekçi tek plandır, öncelikle bu anlaşmayıyerine getirmeliyiz.» dedi.

Öte yandan FKÖ lideri Yaser Arafat da Cezayir'de bulunan ÇinBaşbakanı Zao Ziyang ile bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Zao Ziyang'ın, «FKÖ'yü sonuna kadar desteklemeyedsvam edeceklerini» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17- AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği yönetimi, ülkenin kuruluşunun 60. yıldönümü nedeniyle siyasi suçlular ileağır ceza suçluları dışında af ilan edildiğini açıkladı.

28 Aralık 1982

1- Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Hava Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Tahsin Şahinkaya, Başbakanlık Deniz Müsteşarı emekli Koramiral Fahrettin İçmez'i ziyaret ederek müsteşarlığın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

2- Başbakan Bülend Ulusu Ilgın Şeker Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, «Bugün Türkiye birçok problemini geride bırakmıştırve süratle gelişmektedir. Bu gelişmeleri asla kifayetli gördüğümüzüsöylemek istemiyorum. Ama başarılarımızı küçümsemeyerek Türkiye'debaşka kıyafetler aramayalım diye, bilhassa belirtmeyi görev sayıyorum» dedi.

3- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin Uzakdoğu ülkelerini ziyareti sırasında yapılan temaslarla ilgili olarak AA'ya yaptığı açıklamada,Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sonra Güney Asya ve Uzakdoğu'nunönemli potansiyelinden de yararlanabilirsek dışa açılma hamlemize80'li yıllarının ikinci yarısında yeni bir hız getirebiliriz» dedi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Ankara'da başlayan SosyalGüvenlik Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, «Federal Almanhükümetinin Türk işçilerinin geri dönüşünü sağlamak için uyguladığıteşvik programı ile ilgili olarak, «Bu teşvik önlemleri aldatıcıdır. 30-35bin mark vererek işçinin, bir daha hiçbir zaman bulamayacağı işinielinden almak parayla ölçülemez» dedi.

5- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu toplantısında devletmemurlarının ek göstergeleri yeniden düzenlendi.

6- Danışma Meclisi'nde, daha önce bir bölümü kabul edilen vedevlet memurlarının ek göstergelerini yeniden düzenleyen tasarı kabul edilerek Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderildi.

7- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, siyasi partiler kanunuile ilgili görüşmelere devam etti ve partilerin «Küçük kurultay yapmasını» ilke olarak benimsedi.

8- Esenbcğa Havaalanı'nda silahlı baskın düzenleyen, 9 kişininölümüne ve 78 kişinin yaralanmasına neden olan Ermeni terörist Levon

Ekmekçiyan'm ölüm cezasına çarptırılmasına ilişkin tasarı Danışma Meclisi'nde kabul edildi.

9- İstanbul'da toplanan Üniversitelerarası Kurul, CumhurbaşkanıKenan Evren'e, Türkiye'nin bütün üniversiteleri adına «Fahri profesörlük ve fahri doktora» unvanının verilmesini kararlaştırdı.

10- Yunanistan Dışişleri Bakanı Haralambopulos'un «Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogun kurulabilmesi için Türkiye'nin adım atması gerektiği» yolundaki açıklamasını cevaplandıran Dışişleri Bakanlığısözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, «Diyalogun başlamasını biz engellemedik. Engelleme Yunan tarafından gelmiştir. Bu teşebbüsün bizdengelmesi beklenemez» dedi.

11- Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar Uzakdoğu gezisi ile ilgili temaslarını açıklarken, «Bu ülkelerle mevcut ticaret hacminin biriki yıl içinde birkaç katına yükseltilebileceğini, şimdiden krom, gübre, inşaat malzemeleri gibi bazı ihraç malları için ön bağlantıların yapıldığını» belirterek, «Netice olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seyahatleri ülkemiz için birçok yönden yararlı ve başarılı geçmiştir. Kapılar aralanmıştır, iş yapmak için gerekli temas kanalları kurulmuş,hedefler belirlenmiştir.» dedi.

12- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulubankalar mevduatına uygulanan faiz oranlarının düşürülmesi konusunda yaptığı açıklamada, «Ağırlığı olan 9 bankanın serbestçe belirleyeceği faiz oranlarının Merkez Bankası'nca uyulması zorunlu oranlar olarak ilan edilmesi ilkesinin bir görüntüden ibaret olduğunu, aslında1980 öncesi faiz sistemine dönüldüğünü» belirterek, «Centilmenklik anlaşmasına göz yumulmasa ve diğer mali tedbirler alınsaydı, ekonomide sağlanan' başarı daha büyük olurdu» dedi.

13- Esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından verilen kredileryüzde 67 ile 2.5 kat dolayında arttırıldı.

14- Devlet Demiryolları taşıma ücretlerine yüzde 20 oranında zamyapıldı.

15- Türkiye'de kurulması düşünülen serbest bölgelerle ilgili olarak bir açıklama yapan İzmir Belediye Başkanı Cahit Günay, «İzmir,serbest bir ticari bölgeyi her yönüyle ayakta tutacak olanaklara sahiptir. Altyapı, haberleşme, ulaşım ve konaklama yönünden karşılaştığı sıkıntı ve sorunların ortadan kaldırıldığı şu günlerde İzmir'in şansı tartışılmaz hale geldi» dedi.

16- Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti Başkanı Suphi Altan UBA'ya yaptığı açıklamada, 1981 yılına oranla bu yıl trafik kazalarında yüzce 6, ölümlerde yüzde 12, yaralanmalarda da yüzde 4'lük azalma olduğunu bildirdi.

17- Karabük Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü kok dışında ksian yan ürünlerine yüzde 8-13 arasında zarn yaptı.

18- Radyo reklam programlarına 1983 yılından geçerli olmak üzere yüzde 78 ile yüzde 283 oranında zam yapıldı.

19- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde MGK'nın 70 sayılı bildirisine aykırı davranmak suçundanyargılanan Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Okay Gönensinile yazar Oktay Akbal hakkında Askeri Savcı 3 aydan 1 yıla kadarhapis cezası istedi.

İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde görülen başka bir davada iseCumhuriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensin ile Cumhuriyetgazetesi yazarı Hasan Uysa! beraat ettiler.

20- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde yasak yayın bulundurmak yoluyla 1402 ssyılı kanuna muhalefetettiği gerekçesiyle yargılanan Cevat Balta adlı sanığa 25 gün süreyle Ankara'da herhangi bir eğlence yerine gitmeme cezası verildi.

21- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi'nden yapılan açıklamada İzmir'de TKP üyesi 23, TDKP üyesi 11kişinin yakalandığı bildirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ise çeşitli suçlardan aranmakta olan 16kişinin yapılan operasyonlarda ele geçirild:ğini bildirdi.

22- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yasa dışı Kurtuluş ve Halkın Yolu adlı örgütlere üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 29 Harb okulu öğrencisi beraat etti.

Öte yandan aynı mahkemede Kurtuluş örgütü sanıklarından 12'si3-7 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 5 sanık ise beraat etti.

23- Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu'nda görevli Ataşe AleksandrDiamandis'iri casus olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği, basındaki haberlerde yer aldı.

24- Barış Derneği davası sanıklarının tutukluluk durumuna itiraziçin Avukat Burhan Apaydın tarafından çeşitli makamlara verilen veCumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan dilekçelerde Askeri Savcı, yargıç ve İstanbul Emniyet Müdürü'ne hakaret edildiği gerekçesiyle açılan Avukat Burhan Apaydın ve Cumhuriyet Gazetesi sorumlu yazıişleri müdürü Okay Gönensin'in yargılandıkları davaya İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

25- MHP ve yari kuruluşlarıyla ilgili davanın duruşmasında 6 sanık tahliye edildi.

26- Milli Güvenlik Konseyi, Halil Fevzi Uyguntürk, Muzaffer Önenve Kazım Ergün hakkındaki ölüm cezalarını onayladı ve karar ResmiGazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

27- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye'yeYardım Konsorsiyumu Başkanı Dr. Rolf Geberth Ankara'da yayınlananTurkish Daily News gazetesine verdiği demeçte, «Türkiye'nin, 24 Ocakkararlarının meyvesini 1985'ten sonra toplamaya başlayacağını» belirterek, «Ülkede yabancı yatırımların artacağını, ticaret akışının hızlanacağını, bunuri da değişmekte olan ekonomik yapıyı güçlendireceğini»söyledi.

28- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan ile İsrailarasında, ülkeden yabancı birliklerin çekilmesine ilişkin görüşmelerBeyrut'un güneyinde Halde banliyösünde başladı. Görüşmelere İsrailve Lübnan heyetlerinin yanı sıra ABD Başkanı Ronald Reagan'ın OrtaDoğu temsilcisi Morris Draper de katıldı.

29- AP Ajansı'nın islamabad çıkışlı haberine göre; Afganistan'daenflasyonun yüzde 200'ü geçtiği yetkililerce bildirildi.

29 Aralık 1982

1- Cumhurbaşkan Kenan Evren, Başbakan Bülend Ulusu'yuÇankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.

2- Milli Güvenlik Konseyi, haklarında soruşturma açılan Sanayieski Bakanı Şahap Kocatopçu ile Maliye eski Bakanı Kaya Erdem'in,Yüce Divan'a şevklerine gerek olmadığına karar verdi.

3- Milli Güvenlik Konseyi'nde kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kanun tasarısı görüşülerek kabul edildi.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken Türkiye'de kurulması düşünülen serbest bölgelerle ilgili olarak, «Serbest bölgelerin istihdam ortamı yaratacağını, yabancı sermayenin gelmesine yardımcı olacağını» söyledive «İran'la 1983 yılında bir ticari anlaşma imzalanacağını» belirtti.

Öte yandan Danışma Meclisi'nde bir konuşma yapan Maliye Bakanı Kafaoğlu, «Bankalar, Sermaye Piyasası ve Merkez Bankası kanunlarında yeni düzenlemeler yapılacağını» »söyledi.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Bağ - Kur Genel Müdüriüğü'nde incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, «Sosyal güvenlikkuruluşlardın diğer kuruluşlardan farkı, sosyallik vasfının ağırlığıdır.Biz banka değiliz, herhangi bir şekilde sandık da değiliz, sosyallikvasfının ağır olduğu kurumumuzda nimet-külfet dengesine bakmakmecburiyetindeyiz.» dedi.

6- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki yasa tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

7- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Emile Van Lennep Daily News gazetesi'nin sorularını yanıtlarken,«Uluslararası alanda devam eden ekonomik durgunluk ve buna bağlıolarak artan korumacılığın Türkiye'nin ihracat hamlesini etkilemeyebaşladığını» belirterek, «Başta Türkiye'nin de bu bunalımı atlatmakiçin 5 yıla gereksinimi olduğunu tahmin ediyordum. Şimdi iyi sonuçlara çok kısa zamanda ulaşılmasından memnunum» dedi.

8- Yabancı ajansların haberine göre; İsrail Savunma Bakanı ArielŞaron Fransız Le Figaro gazetesine ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından öneriler ve kendileri tarafından kabul edilmeyen planla ilgiliolarak yaptığı açıklamada, «Bizim askeri harekatımızla Amerikan Başkanı'nın Orta Doğu'da genel bir barış için yaptığı öneriler arasındabir ilişki yoktur. Bugün, Reagan planının Lübnan sorununa bağlanmakistendiği gerçeği doğru» dedi ve «Batı Şeria ile Gazze sorununda ABDile farklı bakış açılarında olduklarını» söyledi.

9- THA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya KomünistParti yayın organı Tribuna Ludu yaptığı bir yorumda, «DayanışmaSendikası hareketinin içinde Amerikan desteğinin yanı sıra İtalya'nında bulunduğunu» ileri sürdü.

10- AP Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; ABD'de kötühava şartları 22 kişinin ölümüne neden oldu.

11- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliğiresmi yayın organı Izvestia, Afganistan'da bulunan ABD'li diplomatların «Afgan hükümeti karşıtı çalışmalarda bulunduklarını» öne sürdü.

12- AA'nın Caracas çıkışlı haberine göre; Venezüella'nın başkentiCaracas'da bir enerji merkezinde meydana gelen patlamada 150 kişiöldü.

30 Aralık 1982

1- Sıkıyönetim Komutanlıklarının istemi üzerine kamu kuruluşlarında çalışan memur ve işçilerden işlerine sen verilenlerin durumlarının yeniden değerlendirilmesini öngören yasa Milli Güvenlik Konseyi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

2- Başbakan Bülend Ulusu THA'ya yaphğı açıklamada, 1982 yılının bir değerlendirmesini yaparak «1982 yılı toplumumuz açısından1983 yılına dönük iyimser tahminler yapmamıza imkân vermektedir.Cumhuriyetimizin 60. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 1983 yılıise, siyasi partilerin yeniden teşkilatlanacağı ve arzu edilmeyen bazıgelişmeler kaydedilmediği takdirde, genel seçimlerin yapılacağı bir y:lolarak önem taşımaktadır.» dedi.

1983 yılına yönelik çalışmalar ve beklentiler konusunda da görüşlerini açıklayan Başbakan Bülend Ulusu, «Üreteni ve tüketeni ileulusumuz açısından yeni bir sınav dönemi sayılması gereken 1983'ünuluslararası ekonomik konjonktürün olumsuz etkilerine rağmen, refahınarttığı ve sağlıklı büyümenin süratlendiği bir yıl olmasını sağlamak zorundayız» dedi.

3- Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu'nun Ankara'dakitoplantısının açış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Bakanı ve MilliKoordinasyon Kurulu Başkanı Sadık Şide, «Halen yüzde 2 olan sakatçalıştırma oranının arttırılması ile ilgili girişimlerin bir rapor halindeBaşbakanlık'a sunulduğunu» söyledi.

4- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde değişiklik yapan kanun tasarısı görüşüldü ve hayat standardıuygulaması değiştirilerek kabul edildi.

Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu da yaptığı açıklamada, «Aşırıbir vergilendirme getirmediklerini» söyledi.

5- Danışma Meclisi İktisadi İşler Komisyonu bor madeni ile nükleer enerji hammaddelerinin devlet eliyle işletilmesini kararlaştırdı.

6- THA'nın İzmir çıkışlı haberine göre; Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu'nda görevli idari Ataşesi Aleksandr Diamandis'in casusluk olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nazmi Akıman tarafından yapılan açıklamada, «Olayın doğru olduğu, ancak bu olayınhaziran ayında ortaya çıkarıldığı» belirtildi.

Yunanistan'ın İzmir Konsolusu Christos Karaponâ's ise yaptığı açıklamada, «Türk basınında çıkan haberlerin asılsız olduğunu, olayın kapandığını söyledi.

7- Maliye Bakanlığı'nca İmar ve İskân Bakanlığı Toplu KonutFonu'na 1.2 milyar lira ödenek aktarıldı.

8- Türk Tanıtma Vakfı'nın tüzüğünde yapılan değişiklik Ankara13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce onaylandı.

9- Basında Türk işadamlarının 1982 yılına ilişkin ekonomik görüşleri ve 1983 yılında beklenen gelişmelerle ilgili düşünceleri yer aldı.

10- CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecsvit İskandinav ülkelerineyaptığı ziyareti tamamlayarak yurda döndü.

11- Rüşvet aldıkları gerekçesiyle Gölcük Donanma ve SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan iki Hakim Yüzbaşı 8 yıl2 ay ile 6 yıl 9 ay 20 gün ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

12- 6. Kolordu ve Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi ideolojik nedenle taammüden adam öldüren iki kişiyi ölürn cezasına çarptırdı.

13- Türkiye ile Macaristan arasında imzalanmış bulunan ceza işlerinde adii yardımlaşma ve suçluların geri verilmesi sözleşmesi Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve yürürlüğe girdi.

14- Yabancı ajansların haberlerine göre; İsrail ile Lübnan arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turu İsrail'in Kıryat Smona kasabasında yapıldı. Toplantıdan sonra yayınlanan ortak açıklamada görüşmelerde taraflar arasındaki bazı ayrılıkların giderildiği, diğerleri üzerinde deuzlaşma zemini sağlandığı belirtildi.

15- AP Ajansı'nın Miami çıkışlı haberine göre; ABD'nin Miami kentinde bir polisin zenci bir genci vurarak öldürmesi üzerine çıkan şiddetolaylarının devam ettiği, 29 kişinin de çeşitli suçlardan tutuklandığıbildirildi.

31 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yayınladığı yeniyıl mesajında-,mücbir bir sebep olmadıkça, 1983 yılında siyasi partilerin oluşması vesonbaharda da milletvekili genel seçimlerinin yapılmasının hedef alındığım bildirerek, «Buna göre diyebiliriz ki, 1983 yılı, milletçe siyasi sorumluluğun, bu veçhesi ile bölüşülmeye başlandığı ve Anayasamızıngetirdiği yeni dönemin başlangıcı olacaktır» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, yayınladığı yeni yıl mesajında, 1983yılını «Çalışma Yılı» ilân ettiğini bildirdi ve «Türk işçisi, Türk çiftçisi veişadamı bu yıl daha çok üretmeye, daha verimli çalışmaya önem vermelidir. Böylece yeni yatırımlara sevkedilebilecek gelir fazlası, en sağlıklı yoldan sağlanmış olacaktır» dedi.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Anadolu Ajansı muhabirinin çeşitli sorularını cevaplandırırken, «Serbest bölge, serbest liman uygulamasına1983 yılı içinde başlamak istiyoruz» dedi.

4- Tercüman Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Genelkurmay Başkanlığı ile İlişkiler veEtüd Dairesi tarafından hazırlanan bir raporda, «Televizyonda, uyuşturucu madde alışkanlığının zararlarını konu alan yayınlara her imkândanistifade edilerek yer verilmesi gerektiği» belirtildi.

5- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Türk Haberler Ajansı'naverdiği demeçte, «1983 yılı programının enflasyonla mücadeleyi devamettirmek, ihracat artışında devamlılık sağlamak ve aynı zamanda ekonomideki gelişmelere bağlı olarak son yıllarda daha da önem kazanmış olan istihdam sorununa çözüm aramak amacında olduğunu» söyledi.

6- Bakanlar Kurulu, kurumların özel kazançlarından alınan gelirvergisinin oranını düşürdü.

7- Terörist Mehmet Ali Ağca'nın Papa'ya suikast girişimiyle ilgisibulunduğu iddiası üzerine Sofya'da Bulgar makamlarınca gözaltına alınan silah kaçakçısı Bekir Çelenk'in sahte pasaport taşıdığı yolundaTürk ve yabancı basında yeralan yayınlar üzerine, Türk Hükümeti,bunun doğru olup olmadığını Bulgaristan'dan resmen sordu.

8- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Ankara'da yaptığı açıklamada, «Türkiye, Yunanistan'la müzakereden yanaÖn koşul olmazsa müzakere mümkün olur» dedi.

9- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı yeni yıl mesajında, «En iyimser hesaplarla yapılan enflasyon hızı tahminlerine dayalıbiçimde sürdürülen Yüksek Hakem Kurulu'nun ücret zammı anlayışıgerçek enflasyona ulaşmaktan çok uzaktır» dedi.

10- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca yayınlananyeniyıl mesajında, «Türkiye'nin bir mutluluklar ülkesi olması, halen devam etmekte olan ekonomik ve sosyal problemlerin çözümüne ve işhayatının canlandırılmasına bağlıdır. Bu sorunların 1983 yılında aşılacağından emin bulunmaktayız.» denildi.

11- Kara Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Vakfın özvarlığının beş milyar lirayı aştığı bildirildi.

12- Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Genel Sekreterliği'ne Ayşe Gülin Günal atandı.

13- Merkez Bankası tarafından, 1982 yılında 1 milyar 400 milyondoları faiz, 700 milyon doları da anapara olmak üzere toplam 2 milyar100 milyon dolar tutarında dış borcun ödendiği açıklandı.

14- Hürriyet Gazetesi'nde, Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğluile yapılan söyleşi yayınlandı.

15- TCDD İşletmesi, eşya taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yaptı.

16- Milliyet ve Tercüman Gazeteleri tarafından ayrı ayrı yapılan«Yılın Sporcusu Anketi» sonucunda, Salih Bora birinci oldu.

17- Danışma Meclisi'nde MEYAK kesintilerinin yüzde 75 faizle haksahiplerine geri verilmesini öngören tasarı Milli Güvenlik Konseyi'ncedeğiştirildi ve hükümetten geldiği şekliyle yüzde 60 faizle ödenmesikabul edildi. Konuya ilişkin yasa Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

18- Bankaların İhracatı Teşvik Fonu kredilerinde uygulayacaklarıyıllık faiz oranı yüzde 24.25 olarak belirlendi. Konuya ilişkin BakanlarKurulu kararı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

19- Resmî Gazete'nin 30 Aralık 1982 sayısında Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğe göre; teşvikli sektörlere yatırım yapan veya ihracat taahhüdüne girenlere Faiz Farkı iade Fonu'ndan yapılan iadeler,çeşitli kredilerde yüzde beş ile 20 arasında düşürüldü.

20- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; ABDKongresi, Türkiye'ye 400 milyon dolarlık güvenlik yardımını onayladı.

21- Basında yeralan bir habere göre; Yunan hükümet sözcüsü, birYunan diplomatının Türkiye tarafından altı ay önce «istenmeyen adam»ilân edildiğini doğruladı.

22- KTFD'de yeni kurulan Sosyal Demokrat Parti ile, parti sayısı11'e yükseldi.

23- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Andropov'un,ABD Başkanı Regan'la bir doruk toplantısı yapma isteminin, Washingtontarafından olumsuz karşılandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan Andropov'un, Filitin Kurtuluş Örgütü lideri YaserArafat'ı Moskova'ya davet ettiği, Filistin Haber Ajansı WFA tarafındanaçıklandı.

24- AP Ajansı'nın Helsinki çıkışlı haberine göre; hükümet bunalımı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Finlandiya Başbakanı Kalevi Sorsa,koalisyon hükümetini Komünist Partisi'nin desteği olmadan da kurabileceğini belirterek, kabinede yer alan komünist bakanların yerine SosyalDemokrat Parti'den üç üye ile Liberal Parti'den bir'üyeyi atadı.

25- Türk Haberler Ajansı'nın Canberra çıkışlı haberine göre; Avustralya Dışişleri Bakanı Tony Street, ülkesinde bulunan iki İranlı diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

26- AP Ajansı'nın Miami çıkışlı haberinde, ABD'nin Miami kentinde siyahlarla güvenlik güçleri arasında çıkan ve üç gün süren çatışmalardan sonra durumun sakinleştiği bildirildi.

27- AP Ajansı'nın Rio de Janerio çıkışlı haberine göre; Brezilya,yabancı bankalara kredi borcu ödemelerini durdurdu.