12.1.1983
×

Hakkında

Künye

İletişim

OCAK 1983

1 Ocak 1983

1- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ile aynı yasa kapsamına girenkurumlardan aylık alan memurların 1933 yılında alacakları yan ödemelerBakanlar Kurulu'nca yeniden belirlendi.

2- Hükümet, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerineilişkin kanun hükmünde kararnameye ek yeni bir kararname çıkardı. Bu kararname ile menkul kıymetler tanzim fonundan avans alan bankerlik kuruluşlarının avanslarını kapatmaları için gereken üç aylık zorunlu süreninMaliye Bakanlığfnca bir yılı geçmemek üzere uzatıiabilmesi hükmü getirildi.

3- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Ankara'da Türk Haberler Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Ekonomimizdeki düzelme 1983 ve sonrasındada devam edecektir.» dedi.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Ekonomiyi kontrol ederek sağlığına kavuşturacağız.»dedi.

5- Çalışma Bakanı Turhan Esener, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Yurtdışında çalışan Türk işçi sayısının aileleriyle birlikte 2.5 milyona yükseldiğini» bildirdi.

6- Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma payı alınmaması hakkındaki yasada yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi üzerine Ankara'dabir açıklama yapan Köyişieri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney, «Söz konusu yasanın köye götürülecek hizmetlerin hızlandırılabilmesi için halkıngönüllü katkılarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlandığını» söyledi.

7- Anadolu Ajansının bir haberine göre; Sermaye Piyasası KuruluBaşkanı Prof. Dr. İsmail Türk, Ankara'da yaptığı açıklamada, «Bu yıl sermaye piyasasında iş hacminin 50 milyar lirayı aşacağını» söyledi.

8- Basında, Türk sanayici ve işadamları ile akademik çevrelerin, 1982yılına ilişkin değerlendirmeleri ve 1983 yılına ilişkin de bekienti ve önerileri yer aldı.

9- Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği'nin «Başarılı Eğitimci ödülü»nüODTÜ Makina Bölümü öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Abdullah YalçınGöğüs kazandı.

10- 1983 yılı ithalat rejimi ve yönetmeliği ile bunlara bağlı liberasyon listelerindeki değişiklikler belli oldu.

11- Bağ-kur emekli aylıklarında, ortalama yüzde 40 oranında artışoldu.

12- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Türkiye, yabancı kuruluşlardan sağlayacağı kredileri kullanacağı önemli ve büyük projeleri belirledi.

13- Basında yeralan bir habere göre; 200 bin esnafa yeniden götürüusule tabi olma hakkı verildi.

14- Diyarbakır Ergani ve Kulp ilçelerinde yürütülen seri operasyonlarsonunda 20 kilo esrar ele geçirildi.

15- Milli Güvenlik Konseyi, daha önce Danışma Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen vevergilendirmede hayat standardı esasını getiren yasa tasarısını, yeniden değerlemeye ilişkin bazı hükümler de ekleyerek kabul etti. Yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

16- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapan ve 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanunu'nu yürürlükten kaldıran kanun ile, 5422 sayılı Kurumlar vergisi Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren kanun yürürlüğe girdi.

17- Hizmet akdi ile çalışan her türlü işçi, gemi adamı, gazeteci ile tarım ve orman kesiminde çalışanları kapsayan yeni asgari ücretler yürürlüğe girdi.

18- Basında, dünyadaki liderlerin yeni yıl mesajları yayınlandı.

19- Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitri Marudas'ın, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yeni yıl mesajının olumlu karşılandığını açıkladığı ve «Cumhurbaşkanı Evren'in sözlerinden, Türkiye'nin moratoryumun yeniden başlamasını istediği anlamını çıkarabilirsek, Yunanistan buna olumlu cevapvermeye hazırdır» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- Amerikan Çevik Kuvveti (RDF) nin, resmi bir komutanlık durumuna girdiği basında yeralan haberlerde bildirildi.

21- Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolai Tikonov'un ocak ayında Atina'ya yapacağı resmi gezi öncesinde bir açıklama yapan Sovyet Büyükelçisi Vladimir Kaboskin'in «Atina - Moskova arasındaki ticaret ilişkisinin900 milyon dolara ulaştığını» söylediği Yunan resmi haber ajansı tarafından bildirildi.

22- AP Ajansının İslamabad çıkışlı haberinde, Afganlı gerillaların,Kabil'deki resmi devlet konuk evine bir baskın düzenledikleri ve 16 muhafızı ödürdükleri bildirildi.

2 Ocak 1983

1- Başbakan Bülend Ulusu, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, kamu kuruluşlarının 1983 yılında işletmeye açacakları tesisleri için elemanihtiyacını halen devlet kesiminde çalışan memur ve işçilerden karşılayacaklarını bildirdi ve «Bu fazla personelin kimseyi işinden etmeksizin zaman içinde verimli şekilde kullanılması söz konusudur.» dedi.

2- Bakanlar Kurulu, Türkiye - Libya Ekonomik Komisyonu Alt Komite toplantısına ilişkin protokolü onayladı.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, ANKA Ajansı'na yaptığıaçıklamada, MEYAK kesintilerinin geri ödenmesi için 40 milyar liraya ihtiyaç bulunduğunu bildirdi ve «Ama bu, bütçeye ek bir yük getirmeyecektir.Şu anda 33 milyar lirası hazır, geri kalan bölümü de faizlerden karşılanacak.» dedi.

4- İmar ve İskan Bakanı Prof. Ahmet Samsunlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 1982 yılında toplu konut için 789 kooperatife6 milyar 550 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, «Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın toplu konut kuruluşu haline getirilmesi için çalışmalarınsürdürüldüğünü» söyledi.

5- Devlet Planlama Teşkilatı, serbest bölge ve serbest liman konusunda bir rapor hazırladı ve Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'a sundu. Raporda, serbest bölge ve limanın İskenderun ile Mersin arasında kalan yörede kurulması önerildi ve yer teshilinin yapılması istenildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. İsmail Türk, Ankara'dabasına yaptığı açıklamada, «Bankacılık sisteminin sermaye piyasasına girmesi ile bu yıl piyasada büyük gelişme olacağını» söyledi.

7- Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği açık oturumda konuşan YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, araştırmalara göre, yılda beşbin hekim mezunolursa on yıl içinde Türkiye'nin hekim ihtiyacının karşılanacağını belirterek,«Bunu hedef aldık, önümüzdeki yıl 5 bin 500 öğrenci alacağız, dedi.

8- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerBölümü Devletler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Hüseyin Pazarcı, Yankı Dergisi'ne verdiği demeçte, «Yunanistan'ın 3'üncü Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kendine göre yorumlayarak saptırdığını ve bu yönde uluslararasıkamuoyu yaratma eylemine dönüştürdüğünü» söyledi.

9- Anadolu Ajansı’nın bir haberine göre; Uludağ Üniversitesi RektörüProf. Dr. Nihat Balkır, «Türkiye'de yüksek öğrenim çağına gelmiş gençlerinsayısının dört milyona ulaştığını, ancak bu gençlerden sadece yüzde 6'sınayüksek öğrenim yapma olanağı tanındığını» bildirdi.

10- Nusaybin - Şenyurt arasındaki sınırda, iz kontrolü yapan ŞenyurtTaburu'na bağlı 4 kişilik müfreze mayın patlaması sonucu şehit oldu.

11- Kötü hava şartları nedeniyle, 50 saat ulaşıma kapalı kalan İstanbul Ankara karayolu, tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

12- Türkiye'de, ABD'nin müşterek savunma tedbirlerine katılmasına müsaade edilen üslerde ve ABD'ye ait idari ve destek kuruluşlarında inşaat vemodernizasyon faaliyetlerinin yeni esasları belirlendi. Konuya ilişkin tebliğResmi Gazete'de yayınlandı.

13- «Orhan 3» adlı bir Türk gemisi Sicilya Adası'nın 60 mil açıklarındadün kısmen yandı, 14 kişilik mürettebatı kurtarıldı.

14- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Lefkoşa'da basına verdiği demeçte, «Kipriyanu'nun bu yılbaşı mesajında Türk halkını Ermeni, Maruni ve Latin azınlıklarına denk bir azınlık olarak mütealaa etmesi buhalka yeni bir saldırı ve yeni bir hakarettir» dedi.

15- Güneş Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İtalya'daki 420milyon mark değerindeki eroin kaçakçılığına adı karışan 5 Türk işadamıhakkında ölüm cezası istemi ile dava açıldı.

16- Anadolu Ajansı'nm Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in bu ay Falkland adalarına yapmayı düşündüğügeziyi iptal ettiği «Observer» gazetesinin haberinde bildirildi.

17- Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, ABD'nin İndiana eyaletindebir gazeteye verdiği demecinde, «Pakistan'a ABD'nin 3.2. milyardolar askeri yardım yapması, bu ülkeyi büyük devletlerin çatışmalarına ve rekabetlerine çekecektir.» dedi.

18- Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Suriye yanlısı ve karşıtı olan Müslüman milisler arasında üç günden beri süregelen çatışmalardan toplam 25 kişinin öldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali, «El Ekber» gazetesine verdiği demeçte, «Birçok Arap ülkesinin ABD Başkanı Ronald Reagantarafından hazırlanan barış planı görüşmelerde temel olmak üzere benimsediklerini» söyledi.

19- Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine bu yıl ortalama yüzde3 oranında zam yapılacağını açıkladı.

20- Londra'da bulunan bir İran bankasından 9 milyon sterlin (yaklaşık2 milyar 700 milyon lira) değerinde mevduat sertifikasının çalındığı basındayeralan haberlerde bildirildi.

3 Ocak 1583

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sayıştay Başkanı ve Genel Kurul üyelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Evren, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, «Yargı organları, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim'e politika girerse,memleket 12 Eylül öncesi duruma gelir» dedi.

2- Merkezi İtalya'da bulunan «Uluslararası Altın Mercuri» örgütününaltın plaketi Ankara'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Kenan Evren'everildi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, örgüt Genel Sekreteri Lorenzo Gallo'dan altın plaket ödülünü alırken yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin uyguladığı politika, tüm ülkelerle politik ve ekonomik modellerine bakmadan barış içinde işbirliğini sürdürmektir. Bundan sonra da aynı çizgide yürüyecektir. Bütün arzumuz, tüm dünyada barış ve işbirliğinin sağlanmasıdır» dedi.

3- Başbakan Bülend Ulusu Ajans UBA'ya yaptığı açıklamada, geçenyıl ihracatımızın yüzde 60'a varan bir kısmının sanayii ürünlerinden oluştuğunu belirterek, «Dün montaj sanayii diye nitelenen birçok tesisimizin bugün mamullerini yurt dışında satmaları gerçekten küçümsenmeyecek birbaşarıdır» dedi.

4- Bakanlar Kurulu, sırdaş hesap ve tasarruf mevduatlarına uygulanacak vergi oranlarını yeniden düzenledi. 1 Ocak 1983'ten itibaren yürürlüğegiren Bakanlar Kurulu kararıyla isimsiz hesaplara bankalarca verilen faizlerden alınacak vergi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilirken, nama yazılı tasarruf mevduatı verilen faizlerden kesilecek vergi oranı da yüzde 20'yeindirildi.

5- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Denizcilik Bankası arasında ortaklaşa yürütülen «Pendik Tersanesi Yardım» konulu proje anlaşmasıBakanlar Kurulu'nca onaylandı.

6- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Türk - AET ilişkileri ve serbestbölgeler konularına ilişkin olarak Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,«Türkiye ile AET arasındaki ilişkiler teknik sorunların ötesinde politik birboyut kazanmıştır. Sorunlar AET'nin önerdiği gibi fon uygulamaları üzerineteknik görüşmelerle değil, olayların başından itibaren çok üst düzeyde elealınmasıyla çözülebilir. Bunun bakanlar düzeyinde olması da mümkündür»dedi.

7- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, İzmir Belediyesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, «1982'de toplu konut yapımı için ayrılan 16milyar liranın 1983 yılı içinde kullanılacağını böylece Toplu Konut Yasası'ndan yararlanmaya hak kazanan kooperatiflere bu yıl 36 milyar lira dağıtılacağını» söyledi.

8- Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan, Birleşmiş Milletler Genel kurulunca 1983 yılının «Dünya Haberleşme Yılı» olarak ilan edilmesi nedeniyleAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, 1983 Dünya Haberleşme Yılı'nınülkemizdeki faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir komite kurulduğunu belirterek, «Hükümetin büyük önem verdiği haberleşme sistemimizin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların hızlandırılması ve haberleşmede geri kalmışlık kaderinin yenilmesi konusunda azimli olduğunu» söyledi.

9- Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan «1980 Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri» raporunda, 1980 yılında 3 bin 828 işyerinde 325 524 işçiyikapsayan 2 bin 84 toplu iş sözleşmesi yapıldı.

10- Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen «Dünya Haberleşme Yılı» nm başlaması dolayısıyla bir demeç veren Ankara GazetecilerCemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, «Haberleşme yılı olan 1983'te, dünya basın ve yayın organları özgürlüklerin, insan haklarının korunmasında yapacakları işbirliğini görüşecek uluslararası teröre karşı kurulması gereken ortak cepheyi oluşturacaklardır» dedi.

11- Filistin Kurtuluş örgütü Siyasi Büro Başkanı Faruk Kaddumi, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in konuğu olarak Ankara'ya geldi.

12- Emekli Tuğgeneral Dr. Saffet Barış, Ankara'da vefat etti.

13- Gazeteci Erdoğan Arman, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldü.

14- Manisa Gazeteciler Derneği fahri Başkanı, emekli gazeteci ve basın şeref kartı sahibi Kemal Besen, Manisa'da öldü.

15- Diyarbakır'da ruhsatsız olan yedi katlı bir apartman sabaha karşıçöktü ve ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

16- Basında yeralan bir habere göre; Antalya'da ısı, 40 yıldır ilk defaeksi 2 oldu.

17- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa suikastı olayınısoruşturmakla görevli İtalyan Savcı Martella suikast olayında terörist Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiği öne sürülen Bekir Çelenk'in iş ortağı AtalaySaral'la görüşmek için Federal Almanya'ya gitti.

18- Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde «Dünya Haberleşme Yılı» başladı.

19- Basında yeraian bir habere göre; Ortak Pazar üyesi 10 ülkeden dokuzunun benimsediği ortak balıkçılık politikasına karşı çıkan Danimarka'yaait 100 kadar balıkçı gemisi denize açıldı.

20- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İngiltere DışişleriBakanı Franscis Pym'in Arap ülkelerine yapacağı bir dizi ziyaret sırasında,Riyad'a da uğrama isteği Suudi Arabistan tarafından reddedildi.

21- AP Ajansı'nın İslamabad çıkışlı haberinde, Afganistan'daki BabrakKarmal rejimine bağlı askerler arasında yeni yıl tatili sırasında çıkan bir isyanda 30 subayın öldürüldüğü bildirildi.

22- Tercüman Gazetesi'nde yeraian bir habere göre; 10 yıllık bir çalışmasonunda Aachen Üniversitesinde vücudun dışında kan dolaşımını ayarlayarak kalbin normal çalışmasını sağlayan bir pompa gerçekleştirildi.

4 Ocak 1983

1- Başbakan Bülend Ulusu, Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Komite Başkanı Faruk Kaddumi'yi kabul etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu hükümet çalışmaları ile ilgili olarak tüm bakanlıklara valiliklere ve kamu kuruluşlarına gönderdiği genelgede, «Bakanlar Kurulu'nda alman kararlar hükümet sözcüsü devlet bakanı veya toplantıda bu yolda özel bir karar ittihaz olunması halinde, ilgili bakan tarafındankamuoyuna intikal ettirilecektir.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu, adli yardım istemlerinin iletilmesine ilişkin Avrupasözleşmesini onayladı.

4- Bakanlar Kurulu Otomarsan A.Ş'nin dizel motoru araç ile diğer parçaları, yarı mamul ve mamulleri üretmesine izin verdi.

5- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu İzmir'de yaptığı açıklamada,«Hükümet iki yıldan beri gayret içindedir. 1.5 milyon konut açığını kapatabilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak herşeyin bir anda bitirilmesi demümkün değildir. Devlet her işi bırakıp konut yapımına yönelemez.» dedi.

6- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Valiliklere gönderdiği genelgede«öğrencilerin uyuşturucu madde, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardankorunması için öğrencilere bu konularda bilgi verilmesini» istedi.

7- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili olarak yaptığı toplantıda, siyasi partilerin il ve ilçeler dışında ocakve mahalle muhtarlıkları düzeyinde de örgütlenmelerini ilke kararma bağladı.

8- 10 aylık 1982 bütçesinde öngörülen 1 trilyon 715 milyar 640 milyonliralık gelir tahmininin, 9 ay sonunda 73.7 oranında gerçekleştiği ve kasım sonunda 450 milyar liralık gelir açığı bulunduğu Maliye Bakanlığı verilerindebildirildi.

9- Kamuoyu Oluşturma ve Tanıtma Özel İhtisas Komisyonu ilk toplantısı Devlet Planlama Teşkilatında yapıldı.

10- Diyarbakır'da çöken apartmanın enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, ölü sayısının 40'a, yaralı sayısının da 39'a yükseldiği yetkililerce bildirildi.

11- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde yargılanan 52 sanıklı TDKP davasında, 2 sanık tahliye edildi.

12- Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Komite Başkanı Faruk Kaddumi Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte,«ASALA ile bir ilgileri olmadığını» belirterek «Bizim tutumumuz şudur ve çokaçıktır; Türk halkının ulusal özlemlerine zarar verebilecek hiçbir hareketle işbirliği yapmak istemiyoruz.» dedi.

13- AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet televizyonununda yayınlanan bir haber programda, «Papa 2. Jean Paul'e yapılan suikast girişimiile bir Varşova Paktı üyesinin ilişkisi olduğu, suikast girişiminde Bulgar ajanlarının rolü olduğu» iddialarını resmen yalanladı.

Öte yandan suikast olayı ile ilgili soruşturmayı yürüten İtalyan SavcıMartella'nın, Federal Almanya'da soruşturmaya devam ettiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da toplanan Varşova Paktı Ülkeleriliderlerinin doruk toplantısında, «Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri Yuri Andropov'un Batı'ya yaptığı füzelerin sınırlandırılması önerisi ileDoğu Bloku'nun ve özellikle Polonya ile Romanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin ele alındığı» yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- THA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran Cumhurbaşkanı Hocatülislam Ali Hamaney, «ABD ve İsrail'in Orta Doğu'ya sızması tehlikesine karşıbölgedeki ilerici devletlerin işbirliği yapmalarını» istedi.

16- AA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni dünya müslümanlarını «ABD ve Sovyetler Birliği'nin İslam ülkelerindeki egemenliğine son vermek üzere ayaklanmaya» çağırdı.

17- AA'nın Bağdat çıkışlı haberine göre; Irak Resmi Haber Ajansı INA,Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Bağdat'ı ziyaret eden ABD SenatörüStephen Solarz ile yaptığı görüşme sırasında, «İsrail'in de kendi güvenliğinikoruma hakkını kabul etmiş olduğunu» duyurdu.

18- Lübnan'ın Trablusşam kentinde 11 haftadır sürmekte olan Suriyeyanlısı alevilerle Filistin desteğindeki sünni Müslümanlar arasındaki çarpışmalarda 30 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı THA'nın Beyrutçıkışlı haberinde bildirildi.

5 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Başbakan Bülend Ulusu, Diyarbakır'da bir apartmanın çökmesi sonucu 65 kişinin ölümüne yel açan olaylailgili olarak birer taziyet mesajı gönderdiler.

2- Başbakan Bülend Ulusu, 1983 yılı ücret zammı ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık ile de bir görüşme yapan Türk-İşGenel Başkanı Şevket Yılmaz'ı kabul etti.

3- Vergi Usul Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısının Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.

Konu ile ilgili olarak Genel Kurul'da bir konuşma yapan Maliye BakanıAdnan Başer Kafaoğlu, «Yeniden değerlendirmenin bir kez uygulanacağını,sonraki yıllar için ise hızlandırılmış amortisman yönteminin getirildiğini»belirterek, «Bu durum Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak yaklaşık 30-40 milyar liralık bir vergi kaybına yolaçacaktır. Çünkü uygulama ihtiyari olacaktır.» dedi.

4- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk 1983 yılı ithalat rejimini açıklamakiçin düzenlediği basın toplantısında, «1983 yılında da ithalat hacminin 10milyar dolar olarak öngörüldüğünü, bu yıl ithalat rejiminde teminat oranlarının önemli ölçüde indirilmek suretiyle ithal mallarının ve bilhassa sınaigirdilerin maliyetlerinde bir miktar azalma sağlanacağını, böylelikle de sınaimalların maliyetlerinin olumlu yönde etkileneceğini» bildirerek, «Bu uygulamadan amaç, ülkemizde bazı temel ve önemli malların fiyatlarının gereksiz yere artmasını önlemektir.» dedi. Öte yandan video ithalinin de Bakanlık iznine bağlandığı belirtildi.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Siyasi Partiler yasa tasarısınıhazırlama çalışmalarıyla ilgili olarak ikinci tur görüşmelerini tamamladı.Komisyon ön seçimlerde partinin milletvekili adaylarını, partiye kayıtlı tümüyelerin oy kullanması yöntemiyle belirlenmesini ilke olarak benimsedi.

6- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adı ile katma bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir kuruluşun kurulmasını öngören yasa tasarısıDanışma Meclisi Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu'nda kabul edildi.

7- Türk-İş işçi Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Ankara'dayapıldı.

8- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu yaptığı açıklamada, tekelci uygulamalara karşı bazı sanayi mallarına fen ödenerek ithalat olanağıtanınmasının isabetli bir karar olduğunu belirterek, «Ancak burada uygulanacak fon miktarı önemlidir. Eğer fon aşın yüksek tutulursa, navlun ve gümrükle birlikte ithal malının satış fiyatı iç piyasanın çok üzerine çıkardı. Hiçbir işe yaramaz. Fon çok küçük tutulursa bu kez de yerli sanayi hırpalanır.»dedi.

9- İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur yaptığı açıklamada «Başbakan Bülend Ulusu'nun inşaat sektörünün destekleneceğineilişkin açıklamasını memnunlukla karşıladıklarınl» belirterek, «Bu sektöründurumu ve sektörle ilgili olarak bugüne dek alman olumsuz karar ve uygulamaların genel ekonomiye verdiği zarariar ortadadır. 1982'de büyük kayıplar veren bu kesimin, içinde bulunduğumuz yılı da aynı koşullar içinde geçirmesi olanaksızdır.» dedi.

10- Yüksek öğretim Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı ANKAAjansı'na yaptığı açıklamada, «Çalışan öğrencilerin durumu ile ilgili düzenlemelerin yasa ile çelişmediğini» belirterek, «Bu düzenleme üniversiteleıeaittir, özerk olduklarından kendileri düzenleyeceklerdir. Ancak İTÜ'de uygulamalı çalışma yapıldığından devam durumu zorunludur.» dedi.

11- Yüksek öğretim Kurulu, 2547 sayılı kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlan ve bağlı kurumlarda görevli personel ve öğrencilerin kılıkkıyafetlerini düzenleyen bir yönetmelik yayınladı.

12- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, Diyarbakır'da meydanagelen bina çökmesi olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiğiözel demeçte, «Benzeri bir olayın da Ankara'da olabileceğini» belirterek,«Sorun hükümet düzeyinde ele alınmalı ve bir seferberlik anlayışı içindeözel ve kamu sektörünün işbirliği ile denetim sürdürülmelidir.» dedi.

13- Adana'mn düşman işgalinden kurtuluşunun 61. yıldönümü törenlerle kutlandı.

14- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastane ücretlerinde yüzde 20 ile40 arasında indirim yaptı.

15- Okullarda uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla Ankara'da Toplum Zabıtası Müdürlüğü'nde bir konferans yapıldı.

16- 1982 yılı enflasyon oranının yüzde 34.5 olarak belirlendiği, İstanbulTicaret Odası Ücretliler Geçinme İndeksi'nde bildirildi.

17- Ankara'da taksi ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

18- Serbest çalışan hekimlerin hasta muayene ücretleri 750-1980 liraolarak yeniden belirlendi.

19- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in annesi Naciye Evren izmir'de vefatetti.

20- Üniversitelerde değiştirilen Doçentlik Yönetmeliği'nde, yazılı vesözlü sınavlar birleştirildi ve iki sınav ortalamasının başarı notu olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

21- Bir yazısından dolayı üç aylık hapis cezasını tamamlayan TercümanGazetesi yazarı Nazlı Ilıcak tahliye edildi.

22- Türkiye Yazarlar Sendikası'nm 17 yöneticisi ile 1 üyesi hakkındaaçılan davaya, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

23- Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi BüroBaşkanı Faruk Kaddumi Anadolu Ajansı muhabinin sorularını cevaplandırırken, «Ziyaretinden memnun kaldığını» söyledi.

24- Alman Haber Ajansı DPA tarafından yayınlanan bir yorumda, «Türkiyenin İslam ülkelerindeki ekonomik ilişkilerini başarılı biçimde geliştirdiği,Türk firmalarının 1982 yılında aldıkları siparişlerin, önceki yılların toplamından fazla olduğu» belirtildi.

25- Federal Almanya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,«Papa 2. Jean Paul'e suikast girişimine karıştığı gerekçesiyle Almanya'datutuklanan Türk Federasyon Başkanı Musa Serdar Çelebi'nin İtalya'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı, anavatanı olduğu için Türkiye'nin iade isteminin kabul edilmediği» bildirildi.

26- AP Ajansı'nın Prag çıkışlı haberine göre; Çekoslavakya'nın başke.ıtiPrag'da yapılan ve 7 doğu bloku ülkesinin askeri ve siyasi liderlerinin katıldığı doruk toplantısında, «Herhangi bir nükleer savaşın önüne geçilmesi,ulus'ararası gerginliğin giderilmesi ve Avrupa'da güvenliğin sağlanarak işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı «Çekoslovak Haber Ajansı»CTK tarafından bildirildi.

6 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, vefat eden annesi Naciye Evren'incenaze törenine katılmak üzere İzmir'e gitti.

2- 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen yasalarca geçen «Devlet Başkanı» unvanı, «Cumhurbaşkanı» olarak değiştirildi. Milli GüvenlikKonseyi Üyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya'nın bukonudaki yasa teklifi Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabuledildi.

3- Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'un sabahki toplantısında, Türkiye'de kurulması öngörülen serbest bölgeler sorunu ele alındı.

4- Diyarbakır'da çöken Hicret Apartmanı olayı ile ilgili incelemelerdebulunan İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, «Türkiye'deki 1700 belediyenin 1400'ünde mühendis ve mimar yoktur. İmar konusundaki sorunlarivedilikle çözülmezse felaket sayısı ilerde artabilir.» dedi.

5- Vergi Usul Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı,Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- Türk Ceza Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını velâikliğe aykırı olarak işlenen suçlara verilen cezanın artırılmasını öngörenyasa tasarısı Danışma Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

7- Danışma Meclisi Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu muvakatının bazı maddelerinin değiştirılrr.esini öngören yasa tasarısını kabul etti.

8- Büyük Millet Meclisi'nin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş yasalardan başlayarak 31 Aralık 1980 tarihine kadar yürürlüğe girmişbulunan tüm yasalarda yazılı para cezalarını 3-150 misli artıran yasa tasarısıDanışma Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

9- 15 yıl ve daha yukarı hapis cezaları ile ölüm cezalarına ait hükümlerin Yargıtay'ca re'sen incelenmesini öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

10- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda silahlı sol eylemci Ali Aktaşile adi cinayetten hükümlü Duran Bircan haklarında ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin yasa tasarıları kabul edildi.

11- Diyarbakır'ın Şehitlik Mahallesi'ndeki Hicret Apartmanı'nın çökmesiolayı Danışma Meclisi Genel Kurulunda gündem dışı bir konuşmayla tartışıldı.

12- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, serbest bölge uygulamasına bir yerde değil, birkaç bölgede başlamayı arzuladıklarını bildirdi.

13- Milliyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından görevlendirilen 120 uzman taıafından 40 ilde yapılan belirlemelerde, Türkiye'de yarım kalmış 93 kamu yatırımı olduğu saptandı ve buprojeler programdan çıkarıldı.

14- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Anadolu Ajansı'na yaptığıaçıklamada, «1983 yılı içinde toplu iş sözleşmelerinde işçilere ödenecekzam oranının yüzde 30 dolayında olacağını» söyledi.

15- Ziraat Bankası Genel Müdür Vardımcılığı'na Doğan Salman atandı.

16- Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde hava sıcaklığının eksi 30 dereceninaltına düşmesi üzerine ilk ve orta dereceli okullar dört gün süreyle tatiledildi.

17- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Shell şirketinin Diyarbakır'da yaptığı aramalar sırasında, yeni bir petrol sahasına rastlandı.

18- Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından Ankara'da yapılan yazılı açıklamada, sıkıyönetim ilanından 30 Kasım 1982 tarihine kadar Sıkıyönetim Askeri Savcılıklarına 58 bin 990 dosya geldiği bildirildi.

19- Yılmaz Güney ile Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu 10 kişiTürk vatandaşlığından çıkarıldı.

20- Barış Derneği davasında sorguları tamamlanan CHP'li dört eski milletvekili İsmail Hakkı Öztorun, Kemal Anadol, Mustafa Gazalcı ile NedimTarhan'ın tahliyelerine karar verildi.

21- Türk Hava Yolları'na ait «Truva» adlı uçağı 1972 yılında 71 yolcusuyla Bulgaristan'a kaçıran Hacı Özdemir'in yargılanmasına SıkıyönetimKomutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

22- Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Samsun'a rafineri malzemesigetiren Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığı'na ait, «Amiral Şükrü Okan» gemisinde yakalanan kaçak eşyalarla ilgisi görülen gemi mürettebatından 35kişi, sevkedildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

23- Akajans'ın Brüksel çıkışlı haberine göre; Avrupa Konseyi BakanlarKomitesi Dönem Başkanı ve Belçika Dışişleri Bakanı, Leo Tindemans, Belçika Dışişleri Bakanlığının Brüksel'deki yabancı gazeteciler onuruna verdiği yeni yıl davetinde, Türk basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında,«Türkiye ile meselelerimizi dostane biçimde halletmeliyiz» dedi.

24- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın dün gece düzenlediği basın toplantısında Varşova Paktı doruğunda alınan karara değindiği ve komünist ülkeler ile Batı arasında karşılıklı alarak güç kullanmaktan vazgeçme yolundaki öneriyi gözden geçireceklerini söylediği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

25- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere Savunma Bakanlığı'na Michael Heseltine getirildi.

26- Trablusşam'da karşıt görüşlü Müslüman milisler arasında altı gündür süren çatışmaların daha da şiddetlendiği, Suriye'nin çabasıyla sağlanan ateşkesin de kısa bir süre sonra yeniden bozulduğu yabancı ajanslartarafından bildirildi.

Aynı kaynakların haberine göre; Kuveyt'teki temsilciliğinin düzenlediğitoplantıda konuşan FKÖ Lideri Yaser Arafat, «ABD'den Filistin halkının ken.di kaderini tayin hakkını tanımasını» isteyerek, «Bu gerçekleştiği takdirdesürgünde bir Filistin hükümeti kuracaklarını» belirtti.

7 Ocak 1982

1- 1475 Sayılı yasada iş akitleriyle ilgili olarak yapılması düşünülendeğişiklikler dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeniden görüşüldü.

2- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, 1983 ma'i yılı bütçe kanunutasarısının kabulü nedeniyle bir kokteyl verdi.

3- Yüksek Hakem Kurulu (YHK) Başkanı Naci Varlık, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 1933 yılı için, işçi ücretlerine ayda yüzde 20artı 1500 lira zam yapılmasının kararlaştırıldığını, bu zammın ortalama hesapla yüzde 25 net artış ifade ettiğini açıkladı.

4- Türkiye İşveren Sendikaları Genel Sekreteri ve Danışma MeclisiÜyesi Rafet İbrahimoğlu, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)'nin verimlilik konusunda Ankara'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, pahalı kredisorunu ve maliyet, enflasyonunun devam ettiğini belirterek, «1983'te bu meselelerin çözümü ile birlikte ülkemizde istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak yeni yatırımların yapılması mümkün olacaktır.» dedi.

5- Ankaralı sanayicilerle yapılan ve uygulayıcı kamu kuruluşları yetkililerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Odalar Birliği BaşkanıMehmet Yazar, 1982 yılında programlanan hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını söyledi ve «1983 yılının ekonomik hedeflerine ulaşabilmek için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi ve ihracatın artırılması gerektiğini» söyledi.

6- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in annesi Naciye Evren, İzmir'de Karşıyaka Kabristanı'nda toprağa verildi.

7- Bir yıl önce girdikleri «Memuriyet sınavını» kazanarak TBMM'daaday memur elan ve göreve başlayan 62 kişi, asaletleri onaylanarak topluhalde yemin ettiler.

8- Basında yeralan habere göre; Cumhuriyet Ata liranın fiyatı 22 bin850 liraya kadar düştü.

9- Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sümerbank'ın 1981 yılında 9milyon dolar olan ihracatı, 1982 yılında 28 milyon 233 bin dolara ulaştı.

10- Para ve Kredi Kurulu tarafından yayınlanan bir tebliğ ile, reeskontkaynağından açılan özel orta vadeli kredilere bankalarca uygulanacak yıllık azami faiz oranları, bir tanesi dışında artırıldı.

11- Basında yeralan habere göre; Diyarbakır'ın 50 km. kuzeyinde Shellşirketinin açtığı Kervan adlı arama kuyusunda petrol bulunduğu bildirildi.

12- Ajans UBA'nın bir haberine göre; Milli Piyango'nun dağıttığı İkramiye ve elde ettiği hasılatta 11 yıl içinde yüzde 1000 oranında artış görüldüğü yetkililerce belirtildi.

13- İFSAK'ın geleneksel «Ulusal Kısa Film Yarışması» sonuçlandı vebüyük ödülü Muammer özer 16 mm'lik «Toprak Adam» filmiyle kazandı.

14- Beş gün önce çöken «Hicret Apartmanının enkazının kaldırılmasıçalışmaları tamamlanırken ölü sayısı 80'e yükseldi, yaralı sayısı ise 42 olarak belirlendi.

15- Türkiye'de ilk kez Türkiye Çocuk Evleri Vakfı tarafından 1980 yılında açılan ana-baba okulu ile 1981 yılında hizmete açılan evlilik okulununçalışmaları Vakıf Yönetim Kurulu'nun aldığı bir kararla durduruldu.

16- DİSK Yedinci Genel Kurul Onur Kurulu Üyesi olan ve aynı yıl görevinden istifa eden Oleyis Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Şaban Aydıntahliye edildi.

17- Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü 20 milyon lira değerinde60 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak polis üç kişiyi gözaltına aldı.

18- Barış Derneği davasında tahliyelerine karar verilen 4 eski milletvekili Kemal Anadol, Hakkı Öztorun, Nedim Tarhan ve Mustafa Gazalcı tahliye edildiler.

19- Cumhuriyet Gazetesi'nin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Okay Gönensin ile muhabir Fatih Güllapoğlu'nun yargılanmalarına İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

20- Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bir yönetmelikle valiler tarafından kuyumcu, arıcı, tarihi eserlerin korunmasını sağlayan bekçilere de silah ruhsatı verilmesi öngörüldü.

21- Anadolu Ajansı’nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı, Kongre'ye bir metup göndererek, Türkiye'ye satılması planlanan 205 milyon dolar tutarındaki askeri malzemeyi açıkladı.

22- Akajans'ın Washington çıkışlı haberine göre; Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisi, «Papa 2. Jean Paul'e karşı yapılan suikast teşebbüsünde, eğer Bulgaristan'ın parmağı varsa, kesinlikle Sovyetler Birliği'nin derolü olduğunu" öne sürdü.

23- Basında yer alan bir habere göre; İkinci Dünya Savaşından bu yanadokuzuncu kez oluşturulan Federal Alman Parlamentosu, erken seçimlerin6 Mart'ta gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Kari Carstens tarafından feshedildi.

24- İngiltere karasularının 12 miilik bir kesiminin Danimarkalı balıkçılara kapatılmasını protesto için yönetimindeki balıkçı gemisiyle yasaklanmışbölgeye giren Danimarkalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Kent Kirk'in NorthShields Mahkemesi'nce 30 bin Sterlin para cezasına çarptırıldığı yabancıajanslar tarafından bildirildi.

25- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'da üç eyalette yapılan yerel parlamento seçimlerinde, Başbakan İndira Gandi'ninKongre Partisi Andra Pradeş eyaletinde 44 sandalye, eski bir aktör olanRama Rao'nun dokuz ay önce kurduğu Telegu Desam Partisi ise 150 sandalye kazandı. Karnataka eyaletinde de Kongre Partisi'nin sandalye sayısı152'den 76'ya düştü.

26- ANKA Ajansı’nın Dakka çıkışlı bir haberine göre; Bangladeş Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Erşad, hükümet tarafından yayınlanan birdergiye verdiği demeçte, ülkesindeki siyasal faaliyetlere 1984 yılında izinverilebileceğini söyledi.

27- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; bir Sovyet uydusunun Amerikan topraklarına düşme ihtimaline karşı, ABD nükleer acil araştırma ekibinin alarma geçirildiği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü JohnHughes tarafırjdan bildirildi.

28- Kemancı Leonid Kogan geçtiğimiz hafta içinde öldü.

8 Ocak 1983

1- Basında yeralan bir habere göre; Cumhurbaşkanı Kenan Evren'inUzak Doğu gezisindeki temasları, işbirliği konusundaki kararlar ve işbirliğiolanakları bir değerlendirme toplantısında ele alındı.

2- Bakanlar Kurulu, ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak tören yönetmeliğini yeniden düzenledi.

3- Akajans'ın bir haberine göre; Kooperatifler Kanunu'da değişiklik yaparak, kooperatif ortaklığını cazipleştirmeyi amaçlayan kanun taslağı Bakanlar Kurulu'nca son şeklini aldı.

4- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Tercüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «Çimento önemli bir ihraç ürünümüzdür» diyerek, ihracatta müşahade edilen darboğazlarla ilgili tedbirler üzerinde durulacağını bildirdi.

5- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, dün gece verdiği kokteyldeyaptığı açıklamada, «Yeni bir tasfiye sistemi oluşturmak için çalışmalarımızsürüyor» dedi.

6- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, Cumhuriyet Gazetesi'neyaptığı açıklamada, «İmar Affı Yasası'yla çürük binaların affedilmesininamaçlanmadığını» söyledi ve «Projesi bulunmayan, teknik kurallara uymayan, donatımı yetersiz olan, bir teknik kişinin bilgi ve sorumluluğu altındayapılmayan binalar imar affı dışında kalacaktır» dedi.

7- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, «Öğrencilerin uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan korunması konusuna ayrı önem veriyoruz» dedi.

8- Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan bir raporda, izlenen önemli81 projenin 1982 Temmuz'unda yüzde 22'lik yatırımının gerçekleşebildiğisaptandı.

9- 1978 yılından 1982 yılı sonuna kadar DPT Yatırımları Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından teşvik edilen yatırımlar içinde en büyük payı imalat sektörünün aldığı, yatırımların en büyük oranda teşvik edildiği bölgenin ise Marmara Bölgesi olduğu DPT raporunda açıklandı.

10- Maliye Bakanlığı HAZMİİT Genel Sekreterliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Osman Tunaboylu ile Koray Tiritoğlu atandı.

11- Türk Büro - İş Sendikası'nın 7. Genel Kurulu toplandı.

12- TMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası, Milli Güvenlik Konseyi'ne başvurarak, kaçak yapıların zaman içinde ve planlı olarak tasfiye edilmelerini isteyerek, «Kaçak yapılaşma çağdışı kalmış imar mevzuatının ve onun uygulamasının bir ürünüdür» dedi.

13- İslam Kalkınma Bankası'nın ortaklığıyla gerçekleştirilen sanayi kuruluşu olan YONTAŞ Yonga Levha Sanayi Tesisleri, Samsun'un Terme ilçesinde açıldı.

14- Türk güreşçisi Yaşar Doğu, ölümünün 22. yıldönümü nedeniyle Ankara'da, mezarı başında anıldı.

15- Diyarbakır'da çöken Hicret Apartmam'nın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altından çıkan 83 ölüden 50'si törenle toprağa verildi.

16- Hicret Apartmanının sahibi ve müteahhidi Abdülkerim Dalmış, olaydan sonra yurt dışına kaçmak isterken, Mardin'in sınır ilçesi Kızıltepe'depolis tarafından yakalandı.

17- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Talih Oyunları Yönetmeliği'ni yürürlüğekoydu.

18- Anka Ajansı’nın Brüksel çıkışlı haberine göre; NATO Karargahı tarafından 1982 rakamlarına dayanılarak hazırlanan tabloda, Türkiye'nin NATOüyesi Avrupa ülkeleri arasında asker gücü açısından birinci sırayı aldığıbildirildi.

19- Milliyet Gazetesi'nin Atina çıkışlı haberine göre; Yunan hükümetiAvrupa Ekonomik Topluluğu'nca (AET) yöneltilen bir soruya yanıt olarakYunanistan'ın balıkçılık sınırının altı mil olduğunu, ancak bu sınırın 12 mileçıkarılması halinde üyelerden birinin daha önce 6-12 mil arasında avlanmalarından doğan eski hakkının saklı tutulabileceğini bildirdi.

20- AP Ajansı’nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa 2. Jean Paul'ekarşı girişilen başarısız suikasti soruşturan İtalyan yetkililer, olayda terörist Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiği öne sürülen Bulgar Antonov'un, Ağca ileyüzleştirildiğini açıkladılar.

21- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İngiltere Başbakanı Margareth Thatcher'in gizlice Falkland adalarına gittiğini İngiliz yayın kurumu BBC yayınını keserek duyurdu.

22- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun, Doğu Bloku'nun saldırmazlık paktının çağrısını cesur bir öneri olarak nitelediği ve Varşova'nınyeni girişimini olumlu karşıladıklarını söylediği yabancı ajanlar tarafındanbildirildi.

23- Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in ABD Başkanı RonaldReagan'a gönderdiği mektupta, «Ülkesinin iç ve dış tehlikelerden kurtarılması konusunda ümidini Reagan'ın sarfedeceği gayretlere bağladığını» belirttiği yabancı ajanlar tarafından bildirildi.

24- AP Ajansı'nın Milano çıkışlı haberine göre; İtalya'da hükümetin aldığı ekonomik kararlara karşı çıkan işçiler, ülke çapında son 10 yılın en büyükgrev ve protesto gösterilerini düzenlediler.

25- AP Ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; İran donanması ile Devrim Muhafız birliklerinin, körfezin doğusu sahillerinde ortak bir deniz karargâhı teşkil edecekleri Tahran Radyosu tarafından bildirildi.

26- AP Ajansı'nın New York çıkışlı haberinde, dünyaya düşmesi beklenen Sovyet uydusu «Cosmos 1402»nin ABD'de radarla takip edildiği vehükümetin Acil Nükleer Araştırma Teşkilatı'nın alarmda olduğu bildirildi.

Öte yandan, Sovyet Resmi Haber Ajansı, TASS, Cosmos 1402'nin yörüngesinden çıktığını, ancak atmosfere girdikten sonra yanacağını, dolayısıile bir zarar vermeyeceğini açıkladı.

9 Ocak 1983

1- Başbakan Bülend Ulusu Enerji Tasarruf Haftası'nı bir televizyonkonuşmasıyla açarken, «Geçen yıl enerji sarfiyatında yüzde 10'luk bir tasarruf sağlandığını» belirterek, «Enerji tasarrufu için göstereceğiniz tümgayretlerin, ülkemizin enerji sorununun çözümüne katkıda bulunacağınınbilincinde olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle 1983 yılında ülke çapında sizin desteğinizle yapılacak çalışmalar neticesinde yüzde 10'un da üzerindeenerji tasarrufu sağlanacağına inanıyorum» dedi.

2- Devlet Bakanı İlhan Öztrak seçim yasasına ilişkin olarak görüşleriniaçıklarken «Getirilecek düzenlemeyle küçük partilerin oluşumunun önleneceğini, siyasi partilere çifte baraj sistemi getirileceğini söyledi.

3- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Devlet Planlama Teşkilatı'ncaserbest bölge için önerilen Yumurtalık ve İskenderun'da incelemeler yaptı.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Maliye Bakaniığı'nca hazırlanan ve yurt dışına ihracat yapanlara getirdikleri dövizin yüzde 5'ini kullanma imkanını veren tebliğ ile ilgili olarak Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Bu tebliğ ile konvertibiliteye geçişte bir adım atılacağını» söyledi.

5- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Varşova Paktı tarafından öne sürülen öneriler hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, «Silahsızlanmaya ve Doğu ile Batı arasında itimat havasının yerleşmesine yönelikgirişimleri Türkiye daima yapıcı bir zihniyetle incelemeye hazırdır. Bu gelişmelerin çeşitli forumlarda sürdürülen müzakerelerin olumlu bir yöndeilerlemesini kolaylaştıracak bir zemin oluşturmasını dieriz.« dedi.

6- Milliyet Gazetesine bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanıİlhan Evliyaoğlu «Turizmi Teşvik Fonu'ndan tesis yapmak isteyenlere Turizm Bankası'nca verilmekte olan kredilere ilave olarak bakanlığın da birkredi vereceğini, bunun için de 1 milyar 150 milyon lira ayrıldığını» söyledi.

7- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar AA'ya yaptığı açıklamada,«Türkiye'nin uluslararası bankacılık sektöründeki güvenilirliğinin arttığını»belirterek, «1982 yılında 1 milyar 400 milyon doları faiz, 700 milyon dolarıana para olmak üzere 2 milyar 100 milyon dolar borç ödendiğini» söyledi.

8- Yol-İş Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Saraç «Demir-ÇelikFabrikalarından çıkarılan 1300 işçinin, yeniden işbaşı yapacağını» açıkladı.

9- Akajans'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde piyasa değeri 100 milyon lira olan 10 kilogram toz esrar ele geçirildi, öte yandanİstanbul Narkotik Büro yetkilileri yapılan bir dizi operasyon sonunda eroin,bazmorfin ve esrar satan 13 kişinin yakalandığını açıkladılar.

10- Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde yer alan bir haberde, «Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin, MehmetAli Ağca tarafından öldürülmesiyle ilgili dava dosyasının İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nca yeniden incelenmeye alındığının öğrenildiği bildirildi.

11- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis'in, ABD'ninAtina Büyükelçisi Monteagle Stearns'dan, Mısır'ın Türkiye'ye devredeceği35 Fantom uçağıyla ilgili bilgi istediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- ANKA Ajansının Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagen «Doğu ve Batı arasında iyi ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için somut adımlar atılmasına yönelik görüşmelere her zamanhazırız» dedi.

13- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Associated Press Ajansı'naverdiği demeçte, «Ortadoğu sorununa ABD Başkanı Reagan'ın önerileridoğrultusunda bir çözüm sağlanabilmesi amacıyla Arap ülkelerinin israil ileen kısa zamanda doğrudan görüşmelere başlamaları» çağrısında bulundu.

10 Ocak 1982

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Ankara, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Evren, ziyaretleri sırasındayaptığı konuşmalarda, «12 Eylül Harekatı'nın yapılmasını hiçbir zaman arzuetmezdik, millet de etmezdi ama, başka yapılacak yol kalmamıştı. Birtekyol vardı o yol da bu idi. Çünkü her yol denenmiş, tecrübe edilmiş ve netice vermemişti.» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Yatağan Termik Santrali'ni hizmete açmak, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

3- İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından iskenderun'da düzenlenen «Türkiye'de Transit Ticaretin Sorunları ve Çözüm Yolları ile Serbest Bölge»konulu seminere katılan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, serbest ticaretve sanayi bölgelerinin en kısa zamanda oluşturulması için çalışmaların hükümetçe başlatıldığını açıkladı.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Hürriyet Gazetesi'nin soruları» konulu panelde yaptığı konuşmada, «Sendikalar yasa tararısmın kısamaz. Mutlaka bazı yan gelirleri vardır. Biz vatandaşı düşünüyoruz. Vergifelsefesine göre, faiz geliri en yüksek oranda vergilendirilecek gelir olmalıdır » dedi.

5- Çalışma Bakanı Turhan Esener, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ncadüzenlenen «Yeni Anayasa ve Ulus'ararası Anlaşmaların Işığında iş Yasaları» konulu panelde yaptığı konuşmada, «Sendikalar yasa tasarısının kısabir süre sonra kamuoyuna açıklanacağını» belirterek, «Her türlü görüşübir kenara bırakıp Türk İş Hukuku ve Türk sosyal politikasının geleceğikonusu etrafında birleşilmelidir.» dedi.

6- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Tevfik Fikret Alpaslan,Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Anayasa'nın eski siyasilerleilgili geçici 4. maddesinin siyasi partiler yasasında da yer alacağını açıkladıve «Siyasi partiler yasasında, eski siyasilerle ilgili Anayasa'da belirtilenyasaklamalardan daha ileri bir tahdit düşünülmemelidir.» dedi.

7- Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyon toplantısında ele alınankamu alacaklarının özel uzlaşma yolu ile tahsili hakkındaki kanun tasarısı, Alt Komisyon'a havale edildi.

8- Osmanlı imparatorluğu döneminden beri yürürlükte olan «Cem-iİanat Nizamnamesi»ni yürürlükten kaldıran yardım toplama yasa tasarısıDanışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

9- Başbakanlık Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu ile Kent-Kooptarafından ortaklaşa düzenlenen «Konutlarda Enerji Tasarrufu» konulu toplantı Ankara'da yapıldı.

10- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İngiltere'nin karasularını Danimarkalı balıkçılara kapaması ve Danimarkalıların gelmesinekarşı Deniz Kuvvetleri'yle askeri keşif uçaklarını harekete geçirmesi üzerineDanimarka Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

11- Gazeteciler Bayramı'nın 22. yıldönümü dolayısıyla bir demeç verenAnkara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, «Basın mesleğindeçalışanlarla çalıştıranların çözüm bekleyen ayrı ayrı sorunları vardır. Bu sorunlar bayramdan bayrama hatırlanan sorunlardan olmayıp, basınımızı hergün biraz daha zorluklara iten sorunlardır.» dedi.

12- Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, 10 Ocak Basm Bayramı nedeniyle Ankara'da yaptığı açıklamada, batılı haber tekellerinin Dünya haberleşme haritasının yüzde 90'ını denetim altında tuttuklarınıbelirterek, «Türk basını bu denetim ve bağımlılıktan sıyrılmahdır» dedi.

13- Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Haüt Soydan istifa etti.

14- Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Genel Sekreteri ve İstanbulVerem Savaş Derneği Başkanı Dr. Zülfü Sami Özgen, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki veremli hastaların sayısının 1982’deeklenen 26 bin yeni hasta ile birlikte 86 bine ulaştığını söyledi.

15- Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay'ın Ermeniler tarafından şehit edilmesi sırasında başına isabet eden kurşunla önce komaya,sonra da bitkisel hayata giren eşi Nadide Akbay, tedavi edildiği hastanedevefat etti.

16- Türkiye'de tarım öğretiminin 137. yıldönümü Ankara'da kutlandı.

17- Cumhuriyet Ata lira 350 lira artarken, 24 ayar külçe altının gramıaynı kaldı.

18- Bulvar Gazetesi, birinci yayın yılını tamamladı.

19- Bir süre önce gözaltına alınan Türkiye Yazarlar Sendikası GenelSekreteri Ataol Behramoğlu, eski lise müdürü Şefik Asan ve tiyatro sanatçısı Ali Erol Taygun, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı AskeriMahkemesi'nce serbest bırakıldılar.

20- Basında yeralan habere göre; Türk Hava Yollan'nın Truva uçağınıBulgaristan'a kaçıran Hacı Özdemir, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam eden duruşmasında Bulgaristanile Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Beyrut'taki yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

21- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının özel hastanelere ilişkin tüzüğü, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

22- Birleşmiş Milletler'in Türkiye Temsilciliği'nden verilen bilgiye göre;Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1982 yılı içinde 88 toplantı yaptı.

23- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'da yaşayan İslam cemaatlerinin Frankfurt'ta yaptıkları toplantıda, Frankfurt veçevresindeki İslam kuruluşlarını temsil edecek bir islam birliğinin kurulması kararlaştırıldı.

24- AP Ajansı’nın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'daBaşbakanlığa aday gösterilen Hans-Jochen Vogel, geçtiğimiz hafta ABDBaşkanı Ronald Reagan ile yaptığı temaslardan sonra iki günlük bir ziyaıeiiçin Moskova'ya gitti.

25- İngiltere Başbakanı Margareth Thatcher'in, Falkland adalarınınmerkezi Port Stanley'de savaş alanlarını gezdiği ve çarpışmalarda ölen askerlerin mezarlarını ziyaret ettiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26- Basında yeralan bir habere göre; Yunan hükümeti, Drahmi'nin değerini yüzde 15.5 oranında düşürdü.

27- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İngiltere'nin karasularını Danimarkalı balıkçılara kapaması ve Danimarkalıların gelmesinekarşı Deniz Kuvvetleri ile askeri keşif uçaklarını harekete geçirmesi üzerine Danimarka, Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

28- Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz'in, dün İran'ın yasadışı «HalkınMücahitleri Örgütü» Başkanı Mesud Hecevi ile bir görüşme yaptığı, buarada Nikaragua'daki Bağlantısızlar hazırlık toplantısına giderken İspanya’ya uğrayan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin, iki ülke arasında savaşın sona erdirilmesi için öne sürdükleri barış koşullarını yinelediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

29- Lübnan'ın Trablusşam kentinde yaklaşık birbuçuk aydan bu yanasüren Suriye yanlılarıyla karşıtları arasındaki çatışmaların, kenite ateşkesinsağlanmasından sonra dün gece sona erdiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

30- AP Ajansı'nın Kahire ve Beyrut çıkışlı haberlerine göre; Mısır Başbakanı Fuad Muhiddin, Kahire'de yayınlanan haftalık «Mayo» dergisine verdiği demeçte, «ABD'nin, İsrail politikasına sözle yaptığı eleştirilerin Uygulamaya tercüme edilmesi için müeyyide konmasının şart olduğunu» söyledi.

31- AP Ajansı'nın Sao Paolo çıkışlı haberine göre; Brezilya'nın SaoPaolo kentindeki bir akıl hastanesinde çıkan ayaklanmayı bastırmak içinpolisin düzenlediği operasyonda yedi kişi öldü.

11 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Gazi Üniversitesi'ni ziyaret etti.

2- Milli Güvenlik Konseyi, üç adi suçlu hakkında verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin yasa tasarılarını onayladı.

3- Başbakan Bülend Ulusu Yatağan Termik Santrali'nin açılışında yaptığı konuşmada, «Huzur ve güven ortamının ve iş barışının sağlanmasınaparalel olarak ekonomik hayatta elde edilen başarıların devam ettirilmesikararında olduklarını» eblirterek, «Türkiye'de" bilinenden daha çok petrololduğuna inanıyoruz. Bu sebeple petrol arama, geliştirme ve üretimindeyerli ve yabancı tüm imkânlardan yararlanmak kararındayız. Bunun içinhazırlanan petrol kanununun yeniden düzenlenmesi çalışmaları son safhayagelmiş bulunmaktadır.» dedi.

4- Devlet Bakanı İlhan Öztrak kamu kuruluşlarının basın ve halklailişkiler konusundaki tutumlarını görüşmek amacıyla tüm DPT, Çevre Müsteşarlığı ve tüm bakanlıkların müsteşar yardımcıları ile bir toplantı yaptı.Toplantıda basına doğru haber vermek gerektiği belirtilerek, «Bu amaçlabakanlıklarda yeni bir enformasyon sisteminin kurulması» öngörüldü.

5- İskenderun ve Adana'da incelemelerde bulunan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, «Serbest bölge olarak seçilen yerlerin en fazla 3 ay içindeaçıklanacağını» söyleyerek, «incelemeler sonucu birden fazla bölgeyi, serbest ticaret bölgesi veya serbest üretim bölgesi olarak seçebiliriz. Mutlakabir bölgenin serbest bölge olacağı şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm yoktur»dedi.

6- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Konseyi Alt Komisyonlarınıntoplantıları sırasında Türkiye Özel Alt Komitesi ve Hukuk Komisyonu'nunTürkiye'ye ilişkin olarak hazırladığı karar taslağı ile ilgili olarak yaptığıaçıklamada, «Şayet Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Türkiye'ninçoğulcu parlamenter rejime geçişinin son aşamasına girdiği bir anda Türkiye ile Konsey arasındaki ilişkileri sınırlayacak ve bunları olumsuz yöndeetkileyebilecek bir karar kabul ederse tarihinin en büyük çelişkisine düşmüş olacaktır.» dedi.

7- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl'ı kabul ederek şehrin sorunları hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinl İstanbul'da sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Evliyaoğlu,«Belgesini yenilemeyen turistik tesislerin kapatılacağını, fahiş fiyatlar uygulayan turistik işletmelerin ise 200 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacaklarını» açıkladı.

8- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk Afyon'un Bolvadin ilçesinde Almanfirması tarafından kurulan alkaloit fabrikasıyla ilgili olarak Milliyet Gazetesimuhabirinin sorularını yanıtlarken, «Konuyla ilgilendiğini, fabrikanın işletilmesi konusunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdürülmekte olduğunu» söyledi.

9- Kamu alacaklarının özel uzlaşma yolu ile tahsiline ilişkin yasa tasarısı Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek benimsendi.

10- Kat mülkiyeti yasasında değişikük yapılmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul ediıdi.

11- Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından düzenlenen «Yeni Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalar Işığında İş Yasaları» konulu panel İstanbul'da başladı.

12- Ermeni teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaıalanan ve 7 aybitkisel hayat yaşayan Lizbon Büyükelçiliği mahalli msmuru Nadide Akbaytoprağa verildi.

13- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı,«Kaçakçılık maksadiyle teşekkül meydana getirmek» suçunu işlediğine ilişkin açılan soruşturma nedeniyle Msgırdıç Şellefyan'ın 15 gün içinde Savcılığa başvurmasını istedi.

14- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’ndesilahlı sağ eylemci Cengiz Ayhan, TEP Genel Başkanı Mihri Belli'yi öldürmeye tam teşebbüs suçundan yargılandı.

15- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde adamöldürmek, öldürmeye tam teşebbüs, yasa dışı örgüte girmek ve silahlı gaspsuçlarından yargılanan 12 sanık 5 yıl ile 36 yıl arasında değişen ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

16- CHP eski milletvekillerinden Veli Zeren hakkında, çektiği bir telgrafta «Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği» gerekçesiyledava açıldı.

17- Askeri Yüksek idare Mahkemesi üyeliğine Hava Kurmay Albay ErolZambak'ın atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında sürekli görevlendireceğipersonel hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

19- Hürriyet'in Brüksel çıkışlı haberine göre; Avrupa Parlamentosu’nunStrasbourg'da yapılan toplantısında, İngiliz Parlamenter Lady Elles’in "Kıbrıs'daki Kayıp Şahıslar» raporu ve Siyasi Komisyon'da bu rapora dayanılarak hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

20- AP Ajansı'nın Viya çıkışlı haberine göre; Sofya Başsavcısı BulgarHaber Ajansı ETA'ya verdiği demeçte, «Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde karışması konusunda İtalyan makamlarından kendilerine bir kanıtgelmediğini, bu nedenle Bekir Çelenk'in serbest bırakılabileceğini ve Bulgaristan'dan ayrılabileceğini» söyledi.

21- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma BakanıCaspar Weinberger, «Bütçe açığının azaltılması amacıyla uzmanlarca sürdürülen baskıya rağmen, askeri harcamalarda yapılacak indirimleri bir yada iki milyar dolar düzeyinde tutmaya çalıştığını» açıkladı.

22- AP Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Hans Vogel, ABD Başkanı RonaldReagan’dan sonra Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri YuriAndropov ile görüştü.

23- Falkland Adaları'na yaptığı ziyareti sürdüren İngiltere BaşbakanıMargaret Thatcher İngiliz birliklerini denetedi ve «Falklandlıların geçmişteyaşadıkları acıları unutturmak için hükümetinin herşeyi yapacağını» söyledi.

24- AP Ajansı'nın Milano çıkışlı haberine göre; İtalyan işçileri dün hükümeti protesto etmek için grev ve gösteriler yaptı.

25- AA'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; El Salvador İnsan Hakları Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'a birmektup yazarak «Bu ülkeye başlattığı silah satışını durdurmasını» istedi.

26- İsrail ile Lübnan arasında sürmekte olan görüşmelerde anlaşmasağlanabilmesi amacıyla ABD tarafından sunulan önerilerin Lübnan tarafından kabul edildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27- AP Ajansı’nın Beyrut çıkışlı haberine göre; İsrail Savunma BakanıAriel Şaron yayınladığı bir bildiride, «Ülkesinin barış görüşmelerine FÖK'nün açık veya örtülü herhangi bir şekilde katılmasına karşı olduğunu, işgalaltındaki Batı Şeria ve Gazzeli Filistinlilerle görüşmeyi arzuladıklarını»söyledi.

28- AP Ajansı’nın haberine göre; Afganistan'da Sovyet yanlısı BabrakKarmal yönetimine karşı çarpışan Müslüman direnişçiler, «Mazar Şerif»kentinde görev yapan 15 Sovyet danışmanını kaçırdı.

12 Ocak 1983

1- Milli Güvenlik Konseyi, daha önce Danışma Meclisi'nde görüşülenAvrupa Konseyi İskan Fonu ile ilgili yasa tasarısını, «Devlet Başkanı» yerine «Cumhurbaşkanı» unvanının kullanılması ile ilgili yasa tasarısını, Türkiye ile Tunus arasındaki hava ulaştırmasıyla ilgili yasa tasarısını, HavaHarb Okulu ile ilgili tasarısını, seferberlik durumlarında sivil personelindurumları ile ilgili yasa tasarısını, spor müsabakalarındaki ikramiye ile ilgili yasa tasarısını, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki yasatasarısını kabul etti.

2- Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi'nde kabul edilen 7 ayrı yasa teklifini görüşerek kabul etti.

3- Milli Güvenlik Konseyi üç adi suçlunun idam cezasını onayladı.

4- Ege Bölgesi'ndeki gezisini sürdüren Başbakan Bülend Ulusu PetkimPetrokimya A.Ş. Aliağa Kompleksi'nde yaptığı konuşmada, «İskenderun'unsanayi ve ticaret, Antalya'nın dışta görev yapan müteahhitlerin taleplerininkarşılanması ve İzmir'in ticari serbest bölge statülerine sahip olacağını»belirterek, «Bu konuda çalışma grubunun yapacağı incelemeler sonundahazırlanacak teklif Bakanlar Kurulu'na gelecektir. Ancak kesin olarak söyleyebileceğimiz üç merkezde serbest bölgenin kurulacağıdır.» dedi.

5- Başbakan Bülend Ulusu Yatağan Termik Santralı'nın birinci ünitesinin açılışından sonra santralde kullanılacak kömürlerin çıkarıldığı madenocaklarını da ziyaret etti ve yöre halkının sorunlarını dinledi.

6- Başbakan Bülend Ulusu Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda işadamlarıve esnaf temsilcileri ile yaptığı toplantıda, «1983 yılını çalışma ve tasarrufyılı ilan ettiklerini» belirterek, «Sıkıntılarımız henüz bitmemiştir. Hükümetolarak büyük milletimizden isteyeceğimiz fedakarlıklar vardır. Başta azizmilletimizden bu yıl daha çok çalışmasını, daha çok üretmesini, buna karşılık daha fazla tasarruf etmesini bekliyoruz.» dedi.

7- Devlet Bakanı İlhan Öztrak TİME dergisi muhabirleri ile görüşmesikonusunda basına yaptığı yazılı açıklamada, «Hasbihal şeklinde yaptığı konuşmanın tam olarak yansıtılmadığını'' bildirerek, «Time dergisi muhabirlerinin siyasi partiler ve seçim kanunlarının esaslarının ne olabileceği konusundaki sorusuna her iki kanun ile ilgili çalışmaların Anayasa Komisyonutarafından yapıldığını, bu nedenle henüz bir açıklama yapmanın mümkünve doğru olmadığını, aksine bir davranışın Kurucu Meclis'le hükümet arasındaki mücamele kurallarına aykırı düşeceğini tam bir açıklıkla belirttim»dedi.

8- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner beraberinde Ankara Valisi MustaraGönül ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İncelemelerinden sonra gazetecilere bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Çetiner, «Uyuşturucu konusu üzerinde teşkilatının hassasiyetle durduğunu» söyledi.

9- Türk Dışişleri Bakanlığı, Papa 2. Jean Paul'e yapılan suikast girişimi ile ilgili olduğu gerekçesiyle Bulgaristan'da tutuklanan Bekir Çelenk'inBulgar makamlarınca serbest bırakılabileceği yolunda basında çıkan haberler üzerine, Sofya Büyükelçiliğimizden bilgi istedi.

10- Basında yer alan haberlere göre; Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu siyasi partiler yasa tasarısının genel esaslar bölümünü 8 madde olarak belirledi.

11- Danışma Meclisi İktisadi İşler Komisyonu'nda, devletçe işletilecekmaden sahaları için arama ve işletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin yöntem kabul edildi.

12- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda YÖK ile ilgili kanun gücündekararnamenin görüşülmesi sırasında Marmara Üniversitesi'nin adı «FatihÜniversitesi» olarak değiştirildi.

13- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, tüketicifiyat endekslerinde 1982 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24-30 arasındaartış görüldü.

14- Enerji tasarrufu haftası başladı.

15- İstanbul Sultanahmet alanı, turizm yatırımlar için öncelikle bölgeseçildi.

16- Karikatürist Şadi Dinççağ vefat etti.

17- Milli Gazete 11. yayın yılına girdi.

18- Teknik anza nedeniyle yörüngesinden çıkarak atmosfere giren veay sonunda dünyaya düşmesi beklenen Sovyet uydusu Cosmos 1402'ninTürkiye'ye düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alındı.

19- Yargılanmakta olan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ve arkadaşları, Cumhuriyet Gazetesi'nde Uğur Mumcu tarafından terörist MehmetAli Ağca olayıyla ilgili olarak yayınlanan yazı dizisinin durdurulması içinAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı'na bir şikayet dilekçesi verdi'er.

20- Diyarbakır'da çökerek 83 kişinin ölümüne neden olan apartmanınsahibi ve müteahhiti ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

21- 456'sı tutuklu 759 sanıklı Fatsa Dev-Yol davasına Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

22- Gümrük ve sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Nolu Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Abuzer Uğurluve 16 arkadaşının tahliye istemleri reddedildi.

23- Türkiye Yazarlar Sendikası'nın yöneticileri aleyhine açılan davayaİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devamedildi ve sendika başkanı Aziz Nesin'in sorgulaması yapıldı.

24- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı makina aksamı veyedek parça kaçakçılığı yapmaktan sanık 27 kişi için görevsizlik kararıverdi.

25- Ekonomist Aslan Başer Kafaoğlu, bir soruşturma nedeniyle ifadesialınmak üzere İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na sevkedildi.

26- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam eden TARİŞ olayları ile ilgili davada 167 sanıktan 143'überaat etti, 4 sanık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, 20 sanık ise 4 ay15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

27- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

28- İran, İngiltere, İtalya, Amerika ve Kudüs'te basılan altı kitap ve ikiderginin Türkiye'ye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

29- Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Nikolai Podgorni'nin öldüğü,Sovyet Yüksek Şurası tarafından açıklandı.

30- İngiltere Başbakanı Margarat Thatcher Falkland Adaları'na yaptığı5 günlük ziyareti tamamladı ve adadan ayrıldı.

31- ANKA Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran hükümeti yurtdışında bulunan İranlılar için getirilen yeni uygulamalara paralel olarak, bu kişilerin iki ay içerisinde maüarma sahip çıkmalarını istedi.

13 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'a gitti.

2- Milli Güvenlik Konseyi, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve KambiyoBorsaarı Kanunu'nda değişiklik yaparak, borsa bankerliği izni almadanborsada iş yapılmasına ilişkin yasağın süresini uzatan tasarıyı kabul etti.

3- Başbakan Bülend Ulusu İzmir'de özel sektöre ait Degaj Tersanesi'nde yaptığı inceleme sırasında, «1983 ve 1984»ü istihdam yılı ilan ettiklerini» belirtti ve gemi sanayiinin geliştirilmesi için tersanelere her türlüdesteğin sağlanacağını söyledi.

4- Basında yeralan bir habere göre; bankerlerle ilgili kanun gücündekararname çıkarmak üzere verilen yetki uyarınca, hükümet, bankerlerle ilgili son yasal düzenlemeyi yaptı.

5- Hükümetin bankerlerle ilgiii olarak kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi sona erdi.

6- Milli Güvenlik Konseyi, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve KambiyoBorsaları Kanunu'nda değişiklik yaparak, borsa bankerliği izni almadanborsada iş yapılmasına ilişkin yasağın süresini uzatan tasarıyı kabul etti.

7- Türk-İngiliz diplomatik ilişkilerinin 400'üncü yıldönümü nedeniyleTürkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Belstead, Ankara'da Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'le görüştü.

8- Anayasa Komisyonu toplantısında, parti kuruluş bildirgesinin Cumhuriyet Başsavcılığına yerine İçişleri Bakanlığı'na verilmesiyle tüzel kişilikkazanacağı kabul edildi. Ayrıca Anayasa Komisyonu, partiye üye olamayacaklarla ilgili maddeyi de düzenledi.

9- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen YÖK kararnamesindeCumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, ModernDiller Yüksek Okulu ile Temel Bilimler Yüksek Okulu kaldırıldı. Buna karşılık İnönü Üniversitesi'nin Adıyaman'da Atatürk Üniversitesinin de Ağrıda mesleki yüksek okullar kurulmasını karşılaştırdı.

10- Bütçe Plan Komisyonu Türkiye'de karada üretilen petrol ve doğalgazın yüzde 35'inin deniz sahasında üretilen petrol ve doğal gazın ise yüzde45'inin ihraç edileceğini karara bağladı.

11- Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine,tüm Türkiye'de şeker satışları durduruldu.

12- Hürriyet Gazetesi'nde işadamı Vehbi Koç'un, Türkiye ekonomisineilişkin görüşleri yeraldı.

13- Beyaz Saray Haber Fotoğrafçıları Derneği'nin «38. Yıllık ödüllerSergisi» Ankara'da açıldı.

14- İdam cezaları kesinleşerek dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan Adem Özkan ile Hüseyin Çaylı'nın cezalan infaz edildi.

15- Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı NecatiTaşkın ve iki sendikacı Lefkoşe-Magosa yolunda meydana gelen trafik kazasında öldü, üç kişi de yaralandı.

16- Anadolu Ajansı’nın bir haberine göre; Uluslararası Para Fonu IMF'nin üç yıllık Stand-By anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye sağladığı bir milyar 250 milyon SDR'lik kredinin 100 milyon SDR'lik diliminin kullanımınahazır duruma geldiği Maliye Bakanlığı yetkililerince bildirildi.

17- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Papa suikastindeMehmet Ali Ağca'nın kullandığı Brovvning marka tabancanın asıl sahibiAvusturyalı Horst Grillmayer bir silah kaçakçılığı olayı nedeniyle tutuklandı.

Öte yandan, Papa'ya suikast girişiminde terörist Mehmet Ali Ağca'yapara sağladığı gerekçesiyle Federal Almanya'da tutuklu bulunan Türk Federasyonu Başkanı Musa Serder Çelebi’yi Roma'ya götürecek olan İtalyanpolis ekibi Frankfurt'a gitti.

18- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'de, SilahlarınKontrolü ve Silahsızlanma Dairesi'nin geçtiğimiz günlerde görevden alınanbaşkan yardımcısı Robert Grey'den sonra, Daire Başkanı Eugene Rostowile Avrupa'daki NATO ve Varşova Paktı kara birliklerinin sayısında indirimyapılması görüşmelerini sürdüren Richard Starr da görevlerinden istifaettiler.

19- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, 40 bin nükleer başlıklı füzeninateşlenmeye hazır beklediği ve çıkacak bir nükleer savaşta dünya nüfusunun 30 dakikada yokolacağı belirtildi.

20- Moskova'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'ınSovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Yuri Andropov ve Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile yaptığı özel görüşmeden sonra düzenlediğibasırr toplantısında, «Sovyetler Birliği'nin gerekirse bir Ürdün-Filistin Konfederasyonu'nu destekleyeceğini» söyledi.

Öte yandan Yuri Andropov'un, Doğu-Batı silahsızlanma görüşmelerininbir parçası olarak SS-20 füzelerinin bir kısmını kaldırma konusunu görüşmeye hazır olduklarını söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- İsrail ile Lübnan arasında sürmekte olan barış görüşmelerinin altıncı oturumunda ABD'nin uzlaşma önerileri çerçevesinde gündem konusunda anlaşmaya varıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e İstanbul Üniversitesinde düzenlenenbir törenle tüm üniversitelerin Fahri Profesörlük ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Fahri Hukuk Doktorluğu unvanları verildi. CumhurbaşkanıEvren, törende yaptığı konuşmada, «Üniversite eğitim ve öğretiminin 12 Eylül'den önce zaman zaman durmasının üniversite özerkliği kavramının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını» söyledi ve «Hakikatte herhangi birfakültede doktora yapmış veya profesörlük imtihanı kazanmış olmuyorum.Üniversitelerimizin herhangi bir fakültesinde bir öğretim üyesi gibi kürsüdenders verecek değilim. Tevcih edilen bu unvanın sadece manevi bir değertaşıdığını biliyor ve bundan dolayı da manen büyük zevk duyuyorum» dedi.

2- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı İhsan Doğramacı, CumhurbaşkanıKenan Evren ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ni ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, «1983-1984 öğretim yılından itibaren tüm fakülteve yüksek okulda okuyan öğrencilerin, sanat dersi öğrenimi göreceklerini»bildirdi.

3- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Bulgaristan Başsavcısı'nın İtalyan Savcı Martella'ya yazdığı mektubun tam metnini Sofya'dan getirterek inceleyen Türk Dışişleri Bakanlığı, Sofya Büyükelçiliği kanalıyla Bekir Çelenk'in Türkiye'ye iadesi için yeni bir girişimde bulundu.

4- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Siyasi Partiler yasa tasarısıile ilgili olarak bir bölüm maddeye daha kesin şeklini verdi ve yazım içinRedaksiyon Komitesi'ne şevketti. Böylece Komisyonun kabul ederek kesinhale getirdiği madde sayısı 52'ye ulaştı.

5- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 1983 yılında ihracat kredilerinin kullanımında ihracatçılarırahatlatacak bir seri önlem alındığını,limitlerde bir gelişmede olduğunubelirterek, «1983 yılının daha başarılı olacağına inanıyorum, gayretlerimizbunun için» dedi.

6- Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Ankara'dabasına yaptığı açıklamada, «Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk'ün direktifleriile kurulduğunu ve devam etmesinin vasiyet edildiğini» belirterek, «Atatürk'ün vasiyeti bozulmamalıdır» dedi.

7- Türk - İngiliz diplomatik ilişkilerinin başlamasının 400'üncü yılı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi'nce düzenlenen «Türk - İngiliz Siyasi İlişkilerinde 400 Yıl» konulu seminer çalışmalarına başladı.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir yıllık geçici görevle Fransa'yagönderilen tiyatro sanatçısı Işık Yenersu, Başbakan Bülend Ulusu tarafından yazılı bir emirle «Acele» geri çağrıldı.

9- Şeker fiyatlarına yüzde 12 oranında zam yapıldı.

10- Türkiye'nin Üsküp Başkonsolosu Ekrem Arıkan, geçirdiği bir sinirbuhranı sırasında intihar etti.

11- Basında yeralan bir habere göre; Berlin Alternatif Liste Grubu Cihan Arın adındaki Türk'ü fedaral milletvekilliğine aday gösterdi.

12- Basında yeralan bir habere göre; Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yasuikast girişiminde kullandığı silahla ilgili olarak aranan Avusturyalı silahtüccarı Horst Grillmayer'in dün Avusturya sınır polisi tarafından tutuklanmasından sonra, ortağı Otto Tintner hakkında da Ağca'nın suikastta kullandığı silahın kağıtlarını imha etiği gerekçesiyle soruşurma açıldı.

13- Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiği gerekçesiyle altı hafta önce Frankfurt'ta tutuklanan TürkFederasyon Başkanı Musa Serdar Çelebi, İtalya'ya gönderildi.

14- AP Ajansı'nın Lahey çıkışlı haberine göre; NATO BaşkomutanıGeneral Bernard Rogers, ittifaka üye ülkelerin nükleer silahlar konusundaikna edilmesini istedi ve «İlk nükleer gücü kullanan NATO olmalıdır» dedi.

15- AP Ajansı'nın Gdansk çıkışlı haberine göre; Polonya'da bir süreönce kapatılan bağımsız «Dayanışma Sendikası» lideri Lech Walesa,Gdansk kentindeki Lenin Tarsanesi'nde eski işine kabul edilmedi.

16- Şili Hükümeti'nin pazartesi gününe kadar ülkedeki bütün banka vefinansman kuruluşlarının faaliyetlerinin doldurulduğunu açıkladığı, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

15 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Evren, Gazeteciler Cemiyeti Özel Defteri'neyazdığı yazıda, «12 Eylül 1980 Harekatı'ndan sonra yurdumuzun arzu edilenhuzur ve sükuna kavuşması için verilen mücadelede, İstanbul gazetecileriüzerlerine düşen görevi yerine getirebilmenin çabası içerisinde olmuştur.Normal düzene geçildikten sonra da bu yardımı devam ettirmelerini bekliyon ve tüm basın mensuplarına en iyi dilek ve başarı temennilerimi sunarım.» dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e 1. Ordu Komutanlığındabir birifing verildi.

2- İstanbul'a giden Başbakan Bülent Ulusu, Ankara'ya döndü.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Gelecek siyasi iktidara banker kamburu bırakmayacağız.Bu işi 1983 yılı içinde kapatmaya niyetliyiz.» dedi.

4- Hürriyet Gazetesi'nde, «tasarruf bonosu»na benzer bir sistemin yeniden kurulması çalışmalarına ilişkin olarak Maliye Bakanı Adnan BaşerKafaoğlu'nun açıklamaları yer aldı.

5- Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Yunanistan'ın karasularını altı milin üzerine çıkarması,Türkiye tarafından kabul edilmeyecek bir husustur» dedi.

6- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, toplu konut kooperatiflerinin kredi verilmesinde gözönüne alınan katılım paylarının yükseltilmeyeceğim ve kooperatiflere verilecek kredilerle ilgili kaynak yaratılması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

7- Danışma Meclisi Başkanı Orhan Aldıkaçtı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Hazırlamakta olduğumuz yeni siyasi partiler kanunu ileparti içerisindeki grupların tümünün güçleri oranında merkez karar organlarında temsil edilmeleri sağlanacaktır» dedi.

8- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk, «24 Ocak kararlarının üçüncü yılı ve Türkiye'nin ekonomik durumu» konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, «Türkiye'de ekonomik yapının köklü ve kalıcı bir iyileşme içerisine girmesini sağlayacak önlemler alınmakta olduğunu»söyleyerek, «Müesseseler ekonomik büyümeye ayak uyduramamaktadır»dedi.

9- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, «Sanayide İlişkiler Dergisi»neyaptığı açıklamada, «Ülkemizde sağlıklı bir işçi-işveren ilişkilerinin kurulması için serbest pazarlık sisteminin engelsiz kullanmaya olanak verecekhükümlerin yeni düzenlemelerde bulunmasına bağlı olduğunu» söyledi.

10- Merkez Bankası'nm 7 Ocak tarihli bilanço göstergelerine göre; yılsonunda 542 milyar 723 milyon lira düzeyinde olan emisyon hacmi, 7 Ocaktarihinde 61 milyon lira azalarak 542 milyar.662 milyon lira oldu.

11- Türk Haberler Ajansı'nın, Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığından edindiği bilgide, 1982 yılında yabancı sermaye 172.6 milyon dolar tutarında giriş izni verildiği bildirildi.

12- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Para - Kredi Kurulu'nun dün yapılan toplantısında, yurt dışına turistik çıkışların «koşullu»olarak serbest bırakılmasına, dövizsiz çıkışların ise kaldırılmasına kararverildi.

13- Cumhuriyet Gazetesi'nde, İngiltere Devlet bakanı Lord BELSTEAD ileAnkara'da yapılan söyleşi yayınlandı.

14- ANKA Ajansı'na bir açıklama yapan Banker Alacaklıları Üst Komitesi, piyasa bankerlerinden olan alacaklarının devlet tarafından üstlenilmesini istedi.

15- Ermeni komitacılar tarafından 1921 yılında şehit edilen Osmanlıİmparatorluğu Sadrazamı Talat Paşa'nm eşi Hayriye Talat Bafralı, İstanbul'da vefat etti.

16- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Berlin'de «Alternatif Liste» adındaki muhalefet grubu tarafından Bundestag'a giderek, Federal milletvekilliğine liste başı sembotik aday olarak gösterilen mimar Cihan Arın, «Bu girişimin nedeni yabancılar politikasındaki olumsuzluklarıortaya koymak içindi» dedi.

17- Basında yeralan bir habere göre; filminin galası için Yunanistan'agiden Yılmaz Güney’in geri verilmesini, Türk Büyükelçiliği Yunan hükümetinden resmen istedi.

18- Kıbrıs'ta geçen çarşamba günü trafik kazasında hayatım kaybedenüç sendikacı taprağa verildi.

19- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, Amerikan Silahların Kontrolü veSilahsızlanma Dairesi Başkanı Rostow'un istifası üzerine düzenlediği basıntoplantısında, müttefiklerinden ABD'ye güvenmelerini istediği ve Rostow'unistifası ile, silahsızlanma konusunda izlenen poüukada herhangi bir değişmeolmayacağı yolunda güvence verdiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- Basında yeralan bir habere göre; Alman Sosyal Demokrat Partisi(SPD) erken seçimlerden sonra anayasada değişiklik yaparak, erken seçimyolunun tıkanmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan, Federal Alman Dışişleri Bakanı ve Hür Demokrat Partisi(FDP) Genel Başkanı Hans Dietrich Genscher, partisinin bir seçim toplantısında, «Sosyal Demokratların silahsızlanma konusunda tek taraflı davrandıklarını, bu durumda Almanya'nın güvenliğinin Sosyal Demokratlar tarafından tehlikeye düşürüldüğünü» öne sürdü.

21- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberinde ABD Silahların Kontrolüve Silahsızlanma Dairesi Başkanlığı'ndan istifa eden Eugene Rostow'un,Beyaz Saray Danışma Kurulu üyeliğine atandığı bildirildi.

22- AP Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Turizm BakanıAvram Şarir, ülkesinin Lübnan'ı işgalinin ardındaki nedenlerden birinin,FKÖ'nün İsrail'e önerdiği bir saldırmazlık paktım sabote etmek olduğunuöne sürdü.

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanı Abdülkerim Haddam'ın İsrail'in işgal ettiği tüm Arap topraklarından gsri çekilmesini ve bağımsız bir Filistindevleti kurulmasını esas almayan her türlü Ortadoğu barış planını reddedeceklerini açık'adığı ve İsrail'in Lübnan'ın işgalinin Suriye'ye yönelik olduğunu öne sürdüğü, REUTER ajansının Managua çıkışlı haberinde bildirildi.

23- Anadolu Ajansının Manama çıkışlı haberine göre; Tunus DışişleriBakanı EI-Begi El-Sibsi, Arap Birliği Heyetinin Londra ziyaretini iptal ettiğinive Arap ülkelerinin İngiltere ile çatışmaya girmek istemediklerini açıkladı.

24- AP Ajansı'nın Bogota çıkışlı haberinde, Latin Amerika ülkelerindenKolombiya'da iki kenti basan gerillaların, aralarında bir de belediye meclisiüyesi bulunan dört kişiyi öldürdükleri bildirildi.

15 Ocak 1383

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'daki inceleme ve denetlemelerini tamamladiktan sonra Ankara'ya döndü.

2- Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada. «Demokrasiye geçişin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in açıkladığı takvimçerçevesinde gerçekleşeceğini» belirterek, «Bundan hiç kimsenin şüpheetmeye hakkı yoktur» dedi.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, Türkiye'de devlet yapısının yeniden örgütlendiğini, Maliye Bakanlığının da yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyledi ve «Müdahale etmeyen devlet, güçsüz devlettir» dedi.

4- Bakanlığı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere İzmir'e giden İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, yaptığı açıklamada, sivil cezaevleri yönetiminin Adalet Bakanlığı'dan alınarak, İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını söyledi.

5- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğ'u, Cumhuriyet Gazetesi'neverdiği demeçte, «Sanatçının gelişmesinden devletin sorumlu olduğunu,devletin sanatçıyı korumak, gözetmek zorunda bulunduğunu» söyledi ve«Biz buradan hareketle önce sanatçının doyurulabilmesini ele aldık» dedi.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir İlker, İran'a gitti.

7- Çalışma Bakanı Turhan Esener, 274 Sayılı Sendikalar, 275 sayılıToplu Sözleşme, Grev - Lokavt ve 1475 sayılı İş Kanunu üzerinde yapılançalışmalarla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Sendikalar yalnız işkolu düzeyinde kurulacak, aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu sözleşme yapılamayacak, uygulanamayacak» dedi.

8- Anayasa Komisyonu çalışmalarını sürdürerek, siyasi partiler yasataslağının mali hükümlerini ele aldı.

9- Anayasa Komisyonu toplantısınds, siyasi partilerin kapatılmaları ileparti yasaklamaları tartışıldı.

10- Geçiğimiz eylül ayında bir trafik kazası sonucu ölen İstanbul Devlet Operası ve Balesi Müdürü Mustafa İktu'nun yerine, Devlet Operası Genel Müdürlüğü Genel Müzik Direktörü Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu atandı.

11- Türk Harb - İş Sendikası Genel Kurulu Ankara'da çalışmalarınabaşladı.

12- Türk Hava Yollarının Paris - İstanbul - Ankara seferini yapanTK - 158 sayılı Boeing 727 tipi Afyon yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'na iniş sırasında pist başına çakılarak yandı. Kaza sonunda sabaha kadar süren belirlemelere göre ölenlerin sayısı 46'ya çıktı, yaralı olarak kurtulan 22 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Uçak mürettebatındanpilotlar Ahmet Turhan Toker ile Yılmaz Ülgen ve uçuş mühendisi MehmetTermiyeci yaralı olarak, üç hostes ise hafif yaralarla kurtuldular.

13- Danışma Meclisi Kayseri Üyesi ve Anayasa Komisyonu üyesi FeyizFeyzioğlu, Esenboğa'da meydana gelen uçak kazası sonucu vefat etti.

14- Danışma Meclisi Adana üyesi Turgut Yeğenağa, İstanbul'da geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldü.

15- Marmara Üniversitesi'nin 100. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

16- Emekli Korgeneral Atıf Erçıkan Ankara'da öldü.

17- Askeri Yargıtay, hem kendisi hem de avukatı kaçak olan ve bir kişiyi öldürmekten sanık Mehmet Ertürk hakkındaki müebbet hapis cezasınıbozdu.

18- Seyitömer Termik Santrali'nin 150'şer megavat gücünde enerji üreten üç ünitesinden birinde dün gece saat 24.00 sıralarında bilinmeyen nedenle bir patlama oldu.

19- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberinde, Federal Almanya'dan kesin dönüş yapan işçi sayısının giderek artarak günde 120 aileye ulaştığıbildirildi.

20- Bakanlar Kurulu, çeşitli tabii afetlerden zarar gören veya elindeolmayan sebeplerle muhtaç duruma düşmüş olan çiftçilere yardım yapılmasını kararlaştırdı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'deyayınlandı.

21- Yugoslavya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Bakariç öldü.

22- OPEC'e üye sekiz ülkenin petrol bakanları, Bahreyn'in başkentiManama'da iki gün süren toplantıdan sonra örgütün önümüzdeki Pazargünü Cenevre'de olağanüstü toplanması kararını alarak dağıldılar.

23- Anadolu Ajansı'nın Managua çıkışlı haberine göre; Bağlantısız ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzeyde temsilcileri tarafından ortak bildiri yayınlandı.

24- AP Ajansı'nın Doha çıkışlı haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Katar Haber Ajansı'na verdiği demeçte, «Filistin halkınınbaşına gelen felaketlerin ahlaki ve tarihi sorumlusunun İngiltere olduğunu»söyledi.

17 Ocak 1983

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Tercüman Gazetesi'ne Kıbrıs'taki songelişmeler ve Türk - Yunan ilişkileri konularında yaptığı açıklamada, «Kıbrıs meselesinin toplumlararası görüşmeler yoluyla çözümlenmesi için heryol denenmelidir» dedi ve «Türkiye ile Yunanistan arasında ne gizli ne deaçık bir moratoryum mevcuttur» şeklinde konuştu.

2- Danışma Meclisi, Turgut Yeğenağa ve Prof. Feyzi Feyzioğlu'nun ölümü nedeniyle çalışmalarına bir gün ara verdi.

3- Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen «Türk İktisat Politikası» seminerinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Orhan Oğuz, «Paranın ekonomik kanını meydana getirdiğini, iyi nitelik'eri ile ekonomiyi canlandırdığını kötü nitelikleri ile de ekonomik hastalıkları en küçük birimlere kadar taşıdığını» söyleyerek, "Sıkı para politikasının da, kısa dönemdeacılı, fakat uzun dönemde de tedavi edici bir iktisadi ameliyat niteliği taşıdığını» belirtti.

4- Türk - İş ile kısa adı (AAFLI) olan Asya, Amerika Hür ÇalışmaEnstitüsü'nün ortaklaşa düzenledikleri «Kadın İşçiler Liderlik Eğitim Semineri» Bursa'da başladı.

5- Türk Hava Yolları'mn pazar gecesi Esenboğa Havaalanı'nda pisteçarparak parçalanan Boeing-727 tipi Afyon yolcu uçağında 45 kişinin hayatını kaybettiği kesinlik kazandı.

6- TÖBANK'ın 25. kuruluş yıldönümü kutlandı.

7- İran'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir İlker başkanlığındaki Türk heyeti, İranlı yetkililerle görüşmelere başladı.

8- KTFD Bakanlar Kurulu, Lefke'de Devlet Başkanı Rauf Denktaşbaşkanlığında toplandı. Denktaş, toplantıda yaptığı konuşmada; Lefke'nintoprak tavizi gibi bir sebeple Rumlara bırakılmasının söz konusu olmadığını» söyledi.

9- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Yunan HükümetSözcüsü, Yunan Hava Kuvvetleri için alınacak 100 - 120 savaş uçağı ile ilgili seçim kararının mart ayı sonuna kadar verileceğini açıkladı.

10- AP Ajansı'nın Honolulu çıkışlı haberine göre; Birleşmiş Milletler tarafından 1983'ün «Dünya Haberleşme Yılı» ilan edilmesi üzerine Honolulu'dayapılan ilk milletlerarası toplantıda, «Haber alma hürriyetlerinin yaygınlaştırılması yolunda adımlar atılması» istendi.

11- Federal Almanya'da üç günlük bir resmi ziyaret yapmakta olan Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'nun, Alman Dışişleri BakanıHans Dietrich Genscher ile dört saat süren iki ayrı görüşme yaptığı, görüşmelerde, «orta menzilli nükleer füzeler, silahsızlanma ve Avrupa'nın güvenliği konularının ele alındığı» yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- AP Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japon Başbakanı Yasuhiro Nakosone, dört günlük bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'negitti.

13- İsrail'le Lübnan arasındaki barış görüşmelerinin yedinci turu Lübnan'ın Halde kasabasında yapıldı. Lübnan'da yayınlanan «Al Amal» gazetesi, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ortadoğu özel Temsilcisi PhilipHabib'in Lübnan'daki yabancı birliklerin geri çekilmesini sağlamak amacıyla taraflara iki aşamalı bir plan sunduğunu bildirdi.

14- AP Ajansı'nın Gdansk çıkışlı haberine göre; Polonya'da kapatılanBağımsız Dayanışma Sendikası'nm eski lideri Lech Walesa, Lenin tersanelerindeki işine yeniden başlamasına hükümetin izin vermemesi halindemahkemeye başvuracağını bildirdi.

15- ANKA Ajansı'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail'de, annesinin rahmindeyken mesane tıkanıklığı ameliyatı geçiren bir bebeğin, sağ salimdünyaya geldiği belirtildi.

18 Ocak 1983

1- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu Toplu Konut Semineri'ndeyaptığı konuşmada, «Toplu konut yapımının gerçekleştirilmesi için nakitparaya ihtiyacı bulunduğunu» bildirerek, «Yasaların amacına ulaşması ancak mali olanakların sağlanması ile mümkündür» dedi.

2- 1 Mart 1979 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile öğrenim derecesine bakılmaksızın tüm devlet memurlarına verilen bir derece ilerlemesineilişkin yeni bir düzenleme getiren yasa teklifi Danışma Meclisi Bütçe PlanKomisyonu'nda benimsendi ve emekli memurların da aynı haktan yararlanmaları sağlandı.

3- Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Erdem EnerYunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi'ni makamına çağırarak, «Yunanistan'aserbest giriş - çıkış yapan Yılmaz Güney'in, iki ülke arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye iade edilmesini» ikinci kez istedi.

4- Esenboğa Havaalanı yakınında meydana gelen uçak kabasında yaşamını yitiren Danışma Meclisi Kayseri üyesi Feyzi Feyzioğlu için TBMMönünde bir tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Kenan Evren,Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmakve Bakanlar Kurulu üyeleri Feyzioğlu'nun yakınlarına başsağlığı dileğindebulundular.

5- Türk Tarih Kurumu eski Başkanlarından Ordinaryüs Profesör Enver Ziya Karal ölümünün birinci yıldönümünde düzenlenen bir törenle anıldı.

6- Ankara'da perakende şekerin yeni fiyatı 100 lira olarak belirlendi.

7- Esenboğa Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasıylailgili olarak Ulaştırma Bakanlığfndan yapılan açıklamada, «SoruşturmanınÇubuk Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütüldüğü, ayrıca Sivil Havacılık GenelMüdürü Başkanliğı'nda oluşturulan bilirkişi heyetinin teknik çalışmalarınadevam ettiği» bildirildi, öte yandan uçağın düşüş nedenini aydın'atacakolan «Kara Kutu» cihazının da İstanbul'da 10 kişilik bir uzman heyetinceincelendiği basındaki haberlerde yer aldı.

8- 759 sanıklı yasa dışı Fatsa Dev-Yol davasında iddianamenin okunmasına Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

9- Sovyet Hava Yolları'na ait yolcu uçağını Sinop'a kaçıran Doğu Alman asıllı 3 Sovyet vatandaşı hakkında Sinop Mahkemesi'nin verdiği beraatkararı, «Uçak kaçırma suçu hakkında beraat kararı verilemez» gerekçesiyleYargıtay tarafından esastan bozuldu.

10- Hacı Ali Demirel hakkında Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından karşılıksız çek vermekten dolayı gıyabında tutuklama kararı verildi.

11- Yağmur Ticaret Bankerlik kuruluşunun sahibi Sinan Kuran «Karşılıksız çek vermek ve dolandırıcılık» suçlarından tutuklandı.

12- Gözaltında bulundurulan ekonomist Aslan Başer Kafaoğlu, İstanbulSıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce tutuklanmasınagerek görülmeyerek serbest bırakıldı.

13- Türkiye'de kurulması planlanan serbest bölgelerle ilgili olarak biraçıklama yapan Kıbrıs Türk Federe Devleti Çahşma ve Kooperatifler Bakanıİsmet Kotak, «Federe Devlet'te yürürlükte olan serbest liman ve bölge yasasının geliştirilmesi için 1979 yılından bu yana hazırlık yapıldığını, ilk uygulamanın verdiği deneyimle yasal düzenlemenin hazırlandığını» söyleyerek,«Bu konu Türkiye'de gündeme geldiğine göre Kuzey Kıbrıs'taki serbest bölgenin varlığı dikkate alınmalıdır» dedi.

14- Basında yeralan bir habere göre; Atina'da bazı Avrupalı parlamenterler ile ABD Kongre üyelerinin katıldığı geleneksel toplantıda bir konuşmavapan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, «Yunanistan'ın iki temelulusal sorununun Ege ve Kıbrıs olduğunu» belirterek, «Kıbrıs sorunundatoplumlararası görüşmelerin çözümüne Türkiye ve Yunanistan'ın karışmaması gerektiğini» söyledi.

15- Yabancı ajansların haberine göre; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Guellar düzenlediği basın toplantısında, «Genel Sekreter Yardımcılarından Diego Cordovez'in, Tahran, İslamabad ve Kabil'i ziyaret etmek için yola çıktığını, Afganistan sorununa barışçı yollardan bir çözümbulunacağından ümitli olduğunu», söyledi.

16- Federal Almanya Cumhurbaşkanı Karl Carstens'in «Federal Parlamentoyu feshetmesinin yasal olarak anayasa ile bağdaşmadığını» ileri sürenHristiyan Demokrat Parti milletvekili Karl Hans Lagershausen ile Hür Demokrat Parti milletvekili Friedhelm Rentrop'un, Anayasa Mahkemesi'ne şikayette bulundukları, basındaki haberlerde yer aldı.

17- AA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya BaşbakanıHelmut Kohl ile görüştükten sonra basına bir demeç veren Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, nükleer füzeler konusunda Batı'nınönerdiği sıfır çözümün kabul edilemeyeceğini belirterek, «Hiçbir şekildekabul edemeyeceğimiz bu sıfır çözüm Birleşik Amerika'ya şu andaki durumundan da fazla üstünlük sağlayacak» dedi.

18- AA'nm Moskova çıkışlı haberine göre; Afganistan'da yayınlanan«Kabil Times» gazetesi, TASS Ajansı'na dayanarak verdiği bir haberde, «Afganistan'daki tüm siyasi tutukluların şartsız oiarak serbest bırakıldığını» bildirdi.

19- AP Ajansının Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı parçalanan Sovyet uydusu Cosmos 1402'nin nükleer reaktör kısmının dünya yüzeyinden 205 Km uzaklıkta yörüngeye girdiğini bildirdi.

20- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütülideri Yaser Arafat Mısır'da yayınlanan El Ahram El İktisadi dergisine verdiği demeçte, «Mısır'ın Arap dünyasının yeniden liderliğini üslenmesini veFilistin davasına ilişkin yükümlülüğünü teyid etmesini» istedi.

19 Ocak 1983

1- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner yayınladığı genelgede, «Kırsalkesimdeki il ve köy yollarında trafik denetiminin yetersiz kaldığını» belirterek, «Trafik denetleme hizmetleri polis ve jandarma tarafından bütün yollar üzerinde yapılmalıdır» dedi.

2- Adalet Bakanı Cevdet Menteş yurt dışında bulunan teröristlerle ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, soruşturmaların sürdürüldüğünü belirterek, «Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak basına yansıyan gelişmeler ilgili adli merciler tarafından değerlendirilmekteve sonucuna göre kanuni muktezasmın takdir ve tayin olunacağının tabiiolduğunu» söyledi.

3- Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan Esenboğa Havaalanı'nda meydanagelen uçak kazası ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu'na bir brifing verdi.Ulaştırma Bakanı Aysan Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte de «Kaza ileilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü» belirterek, «Hava meydanlarımızın altyapılarında bazı noksanlıklar vardır. Ancak mevcut elektronik cihazlarımızınsağlıklı çalışması normal denetimlere tabi tutulmaktadır. Alt yapı noksanlıklarımızın tamamlanması uzun süreli planlarımız içindedir.» dedi.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1982 yılının ilk 9 ayında ülkemize gelen yabancıların sayısında önceki yılın aynıdönemine göre azalma oldu, turizm gelirlerinde de düşme görüldü.

5- Gemi adamlarına fiili hizmet zammı uygulanmasını öngören yasateklifi Bütçe Plan Komisyonu'nda benimsendi.

6- Ek göstergelerin her derece ve kademede emekli aylığına yansıtılmasını öngören yasa teklifi Bütçe Plan Komisyonu'nda kabul edildi.

7- Görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan Orhan Aydın'ın yerine, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Yargıtay ikinci Hukuk Dairesi üyesiİsmet Ömer Yanıkoğlu, yardımcılığına da Danıştay üyesi Süleyman Türkoğluseçildi.

8- Devlet Planlama Teşkilatı'nın «1982 Eylül Üretim Raporu»na göre, Türkiye'nin ham petrol üretimi 1981 yılının eş dönemine göre yüzde 0.9 gerileyerek 1 milyon 748 bin tona düştü.

9- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üyesi 24 ülke arasında fiyat artışı bakımından ikincisırayı aldı.

10- İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi BAKO Menkul Değerler Yatırım ve Finansman Şirketi'nin tasfiyesine karar verdi.

11- Mersin'de çöken binanın projesinin 5 kat için hazırlandığı, ancak6 kat olarak inşa edildiğinin belirlendiği, basındaki haberlerde yer aldı.

12- 1980 yılında Niksar Savcısı Hitat Gerçeker'i öldürmekten yargılanan 9 sanıktan üçü Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırıldı.

13- Kaçakçılık olayına karıştıkları gerekçesiyle aralarında 22 subay veastsubayın da bulunduğu 32 kişinin yargılanmasına Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

14- İran'da idama mahkum edilen ve Türkiye'ye kaçan ve bazı kişileresahte pasaport sağlayan Siavas Nayab adlı İranlı, İstanbul'da güvenlik güçlerince yakalandı.

15- İç piyasada üretilen kütük ve sacdan mamulleri ihracında ton başına 25 dolarlık vergi iadesi yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

16- Federal Almanya'nın «Theodor Heuss» vakfı ödülü, Türk işçisi İzzettin Karanlık'a verildi.

17- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa 2. Jean Paul'a yapılanbaşarısız suikast girişiminde terörist Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan Musa Serdar Çelebi İtalya'ya getirtildi vesorgusu yapıldı. Güvenlik yetkilileri sorgulamanın Mehmet Ali Ağca'nın ifadesinin doğrultusunda olduğunu bildirdiler.

18-. Yabancı ajansların Beyrut çıkışlı haberine göre; Beyrut yakınlarında bulunan Amerikan deniz piyadelerinin mevzilerine bir İsrail devriyesininyaklaşması üzerine Amerikan deniz piyadeleri kırmızı alarma geçirildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM Barış Gücü'nüngörev süresini 6 ay daha uzattı.

19- Yunanistan'da hükümetin ekonomi politikasını ve işsizliği protestoamacıyla Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ülke çapında 4saatlik bir uyarı grevi yaptı.

20 Ocak 1983

1- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da düzenlediği 9. basın toplantısında, anarşi ve terörün tamamen yok edildiğini, 1981 yılında 350 ideolojikve 2871 adi gasp ve soygun olayının kaydedilmiş olmasına karşılık, geçenyıl bu rakamların sırasıyla 53 ve 994'e indiğini belirterek, «Başka bir deyişle ülkemizde kaydedilen ideo'ojik olay sayısında bir yıl içinde yüzde 85oranında, adi olaylarda ise yüzde 65 oranında bir azalma görülmüştür. Bubüyük başarı milletçe hepimizin eseridir.» dedi.

Başbakan Bülend Ulusu, Türk - Yunan ilişkilerine de değinerek, «Kıbrıs sorununun çözümünde yegane yolun toplumlararası müzakereler olduğuna dair görüşümüzü de aynen muhafaza ediyoruz. Bu toplantıda sadeceYunanistan'ın Ege'de hak ve çıkar dengesini aleyhimize değiştirecek emrivakilere girişmek hevesine kapılmasının doğuracağı çok ciddi sonuçlara birkere daha dikkati çekmekle yetiniyorum» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da düzenlediği dokuzuncu basıntoplantısından sonra gazetecilerle yaptığı sohbette, siyasi parti kuracağı vegenel başkanlığına geleceğine ilişkin söylentiler için, «Böyle bir gelişmeyok. Seçimlere kadar görevde kalacağım» dedi.

3- Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkında yasa hükmünde kararnamenin Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi tamamlandı. Genel Kurul, kararnameyi bazı değişiklikler yaparak kabul etti.

4- Bakanlar Kurulu, 60 kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni verdi,196 kişiyi de Türk vatandaşlığından çıkardı.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, Konya'da basına yaptığı açıklamada, emekli işçilerin şubat ayında üç aylık maaşlarını zamlı olarak alacaklarını bildirdi.

6- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanvekili Prof. Kemal Daı,Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, siyasi partiler yasa tasarısının77 maddesinin kesin şeklini aldığını, 45 civarında maddenin ise henüz kesinleştirilemediğini açıkladı.

7- Danışma Meclisi'nin İhtisas Komisyonlarında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile Olağanüstü Hal Yasa Tasarılarının görüşülmesine başlandı.

8- Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, kürtaj yasa tasarısını görüştü ve tasarıda 12 hafta olarak belirlenen kürtaja izin vermesüresini 10 haftaya indirerek kabul etti.

9- İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis toplantısında konuşan İSO Başkanı Nurullah Gezgin, «24 Ocak kararlarının temel felsefesi, serbest pazarageçiş ve devletin fiyatlara müdahale etmemesidir. Eğer, serbest piyasa kurallarını çiğneyip rekabetten kaçınarak, piyasaya tek bir fiyat dikte ettirecek olursak, bunun karşısında, o malların ithal yasağının kaldırılmasını dahoşgörü ile karşılamamız gerekir. Ancak ithal yasağı kaldırılan mallardavani akü ve pilde, bunları üreten şirketlere, piyasaya girecek olan ithalmalları ile rekabet olanağı tanımak üzere, hammaddesini dışarıdan getirmeolanağı verilmelidir» dedi.

10- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca hakim ve Cumhuriyet savcılarının atama ve yer değiştirmelerine ait kararname hazırlandı.

11- Adanalı Orhan Çobanoğlu adlı mimar mühendis müteahhit, MilliEğitim Vakfı’na 200 milyon liralık bağış yaptı.

12- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Avrupa Konseyi'nin 1982 Anayasasınailişkin raporu yayınlandı.

13- Barış Derneği davasında, dosyalardaki delillerin tartışılmasına başlandı.

14- Kapatılan MSP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 33 arkadaşı hakkında, «Devletin düzenini, dini esaslara bağlamaya kalkışmak velaikliğe aykırı davranmak» gerekçesiyle açılan davada karar, 24 Şubat perşembe gününe kaldı.

15- Adam öldürmek suçundan yargılanan ülkücü Ahmet Kerse ile adisuçtan sanık Şevkiye Ersen hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesineilişkin yasa tasarıları, Danışma Meclisi genel kurulunda kabul edildi.

16- Fatsa THKP-C Dev-Yol davasında, iddianamenin okunması tamamlandı.

17- Resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku tarafından kabul edildi.

18- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Birleşmiş Milletler özel Temsilcisi Hugo Gobbi ile görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerebir açıklamada bulunan Denktaş, «Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde yürüttüğü siyaset, Kıbrıs Rumlarını görüşmeler a'eyhinde tahrik etmekte ve Kıbrıslı Rumların arasındaki sayıları az olmayan aşırı uçlara tehlikeli yollar göstermektedir» dedi.

19- Basında yeralan bir habere göre; Doha-Amman-Ankara seferiniyapmakta olan Türk Hava Yolları'nın TK 807 uçuş sayılı Boeing 727 tipiyolcu uçağı, ikaz üzerine Şam Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak birsüre sonra hareket ederek, Ankara'ya geldi.

20- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, Alman Birinci Televizyonu ARD'nin dün akşam «Papa suikasti ve arkasındakiler» adı altındayayınladığı bir programda, Papa suikastinin uygulayıcısının Mafya ile işbirliği halinde bulunan sağcılar olduğunu öne sürdüğü bildirildi.

21- ANKA Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan, Washington'da yaptığı bir açıklamada, «Bu yılın sonuna kadar. Sovyet heyeti ile Cenevre'de yapılmakta olan görüşmelerde bir sonuçalınamazsa, Avrupa'ya Pershing ve Cruise füzelerini yerleştireceklerini»söyledi.

22- Anadolu Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği resmi haber Ajansı TASS, «Eğer Japonya'yı Amerika'nın silah deposuhaline getirirseniz, Hiroşima felaketinden çok daha büyük bir felaketi gözealmış olursunuz» dedi.

23- Federal Almanya liderleri ile Bonn'da üç günlük temaslarını bitiren Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'nun Doğu Berlin'deDoğu Almanya liderleriyle görüşmelere başladığı, bu görüşmelerde esaskonunun Avrupa'nın güvenliği ve askeri dengenin korunması olduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam'ın, Birleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'a gönderdiği bir mektupta, «İsrail'in, Suriye topraklarında kurulduğu haber verilen uzun menzilli füze üslerine karşı bir saldırıya geçebileceğini» Öne sürdüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

25- Lübnan'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi amacıyla Lübnan veİsrail arasında ABD gözetiminds sürdürülen görüşmelerin sekizinci oturumugerçekleştirildi.

26- Anadolu Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birüği'nin Venüs gezegenine indirdiği, «Venere 13» ve «Venere 14» sondaj araçlarınca gönderilen ve birkaç gün önce dünyaya varan bilgilerin bilgisayarladeğerlendirilmesi sonunda Venüs'ün dış kabuğunun bazaltla kaplı olduğuöğrenildi.

27- Anadolu Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'ınkuzeyindeki Assam eyaletinde güvenlik güçleri, ayaklanan göstericileriateş açarak dağıttı ve eyalette sokağa çıkma yasağı kondu.

21 Ocak 1983

1- Yeniden değerlendirme ile ilgili geçici 11. maddenin düzenlenmesini de içeren Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan tasarı Milli GüvenlikKonseyi'nde görüşüldü.

2- Devlet Bakanı İlhan Öztrak, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada,tasfiyesine karar verilen bankerler ile bunlardan alacaklı olan vatandaşların işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanmış olacağını bildirdi ve «Yaklaşık120 bin vatandaşımızın 50 milyar liralık alacağı, yıl sonuna kadar tümüyleödenecektir.» dedi.

3- TÜSİAD Genei Kurulu İstanbul'da yapıldı. Maliye Bakanı AdnanBaşer Kafaoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bu ay içinde alınacakyeni önlemler için açıklamalar yaptı ve çeşitli sorulan cevaplandırarak,«Yeni düzenlemeler ile sermaye piyasasının hareketlendiri'mesine çalışıldığını, tasarrufçuya düzenli bir ortamın hazırlanmasına ve sermaye piyasasının hareketlendirilmesine çalışıyoruz. Sermaye mülkiyetinin tabana yayılması için menkul kıymet vergilerine özendirici tedbirler alıyoruz.» dedi.

4- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun «Ekonomimizin gelişmemesinin nedeni,Türk tehdidine karşı yaptığımız savunma harcamalarıdır» sözü hakkındaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazmi Akıman, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Sakız gibi çiğnenmiş ve orijinalitesi kalmamış bu isnatlar üzerinde yorum yapmaya değmez» dedi.

5- Basında yeralan haberlere göre; Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi veya borç alamayacağını hükme bağladı.

6- Türk Hava Yollan'nın Boeing 727 tipi yolcu uçağının dün Şam'a indirilmesi olayı ile ilgili olarak, Ankara'daki Suriye Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisinden bilgi istendi.

7- Geçtğimiz pazar günü Esenboğa'da meydana gelen uçak kazasındahayatını kaybeden Türkiye'nin Paris Konsolosluğu Muavin Konsolosu SibelÇetintaş için Dışişleri Bakanlığı önünde bir tören düzenlendi.

8- Akajans'ın Diyarbakır çıkışlı haberine göre; Irak'ta güvenlik görevlileri ile Iraklı kanun kaçakları arasında çıkan çatışmada, bir Türk şoförühayatını kaybetti.

9- Federal Alman seçim ve partiler yasasını araştırmak için bir süredir Bonn'da incelemelerde bulunan Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, sona eren çalışmalarıyla ilgili olarak Bonn'da yaptığı açıklamada, «Türkiye'de seçim sistemi mutlaka değiştirilecek» dedi.

10- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa suikasti soruşturmasını yürüten İtalyan sorgu yargıcı İlario Martella, geçen hafta Almanya'dan İtalya'ya getirilen sağcı Türk Federasyonu Başkanı Musa Serdar Çelebi'yi dinledikten sonra Mehmet Ali Ağca'yı yeniden sorguya çekti.

11- ANKA Ajansının Sofya çıkışlı haberine görs; Bulgaristan BaşsavcısıProf. Kostantin Luetov, Ağca olayına karıştığı iddiasıyla Bulgar makamlarıtarafından tutuklanan, daha sonra da serbest bırakılan Bekir Çelenk'in yetkili makam'arın kontrolü altında bulundurulduğu açıklandı.

12- Akajans'ın Marsilya ve Paris çıkışlı haberlerine göre; Türkiye'ninParis ve Marsilya Başkonsoloslukları önünde akşam saatlerinde Ermenigrupları gösteri yaptılar.

13- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, yürütülmekte olan nükleer silahsızlanma görüşmelerindeki ABD Temsilcisi Paul Nitze ile görüştükten sonrayaptığı açıklamada, «Dünyadaki nükleer savaş tehlikesini azaltmak için herolasılığı değerlendireceklerini» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Anadolu Ajansı'nın Dortmund çıkışlı haberine göre; Federal AlmanBaşbakan adayı Hans Jochen Vogel, SSCB'nin Avrupa'deki orta menzillinükleer füzelerin azaltılması önerisine; Birleşik Amerikanın yapıcı bir karşıöneri ile cevap vermesi gerektiğini söyledi.

15- ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SovyetlerBirliği'nin Japonya'yı tehditle yıldırmaya çalışmakla suçlandığı yabancıajanslar tarafından bildirildi.

22 Ocak 1983

1- «Yeniden Değerlendirme» yasa tasarısı üzerinde Milli Güvenlik Komisyonu'nun yaptığı bir değişiklikle, bankaların, yeniden değerlendirme yapmaları, «Nakit Sermaye» koymaları koşuluna bağlandı.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Vatandaşların bazı fedakarlıklara katlanması pahasına dahil olsa,daha sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşulduğunu kabul etmek gerektiğinimemur ve işçilerin satmalma gücünün artırılacağını» söyledi.

3- Ajans UBA'nın haberine göre; Devlet Bakanı İlhan Öztrak kamuyönetiminin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının devam ettiğini ancak dokuz bakanlığın kaldırılması konusunda hiçbir çalışma olmadığını açıkladı.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) ile çok ortaklı şirketler tarafından Bolu'da ortaklaşadüzenlenen «Ekonomik Büyümenin Finansmanı» konulu seminerde yaptığıkonuşmada, Türk işçilerinin gönderdikleri dövizlerin bugüne kadar gerektiği şekilde değerlendirilmediğini belirterek, «Şimdi işçi tasarruflarının Türkiye'nin kalkınmasında etkili bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılacak» dedi.

5- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «Zorunlu devlet tahvillerinin alım-satımını yaparak ekonomidearz-talep dengesini sağlamakla görevli Devlet Borçlar İdaresi'nin (DBl) kurumasında kararlı olacaklarını» söyledi.

6- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prol. Dr. Kaya Kılıçturgay, DünyaCüzzam Haftası nedeniyle Ankara'da verdiği demeçte, «Türkiye'de ihbarıyapılmış 3 bin 963 cüzzam hastası bulunduğunu» açıkladı.

7- Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Afyon uçağının düşüşü ile ilgin biraçıklama yapıldı ve «Uçak, pist yönünde, iniş yerinden biraz erken alcalmış ve müessif kaza olmuştu» denildi.

8- Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, Milliyet Gazetesi'ne verd:ği özel demeçte, «Yaşamlarını yurt dışında sürdüren Türk vatandaşlarının yapılacak genel seçimlerde oylarını bulundukları ülkede kullanabilmelerinin söz konusu olamayacağını» söyledi.

9- «Dünyada Basının Kendi Kendini Kontrol Sistemleri ve Uygulamalar» konulu seminer, İstanbul'da başladı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, seminerde yaptığı konuşmada, «Cemiyetin, Türkiye Gazete,çiler Sendikası ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası ile ortak bir görüşiçinde, bir Basın Konseyi kurulması için girişimde bulunduğunu» açıkladı.

10- Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Cahit Külebi, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Tasarısının Anayasa'da saptanan sınırlarını çok zorladığını ve bu tasarının bizzat Anayasa'nm 134. maddesindeki esaslara ters düştüğünü» öne sürdü.

11- Yeni Anayasa'nın öngördüğü esaslar çerçevesinde, «1630 sayılıDernekler Yasası» hükümlerini yürürlükten kaldıracak yeni dernekler yasasına ilişkin taslak hazırlandı.

12- Ticaret Bakanlığı'nca yapılan hesaplamalara göre 1982 yılı ortalama enflasyon hızı yüzde 25.2 olarak gerçekleşti.

13- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; SEKA GenelMüdürlüğü, ürettiği gazete kağıdının tonuna yüzde 15'e varan zamlar yaptı.

14- Yazar Kemal Bilbaşar, tedavi edildiği hastanede öldü.

15- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ruh Hastalıkları Kliniği eski direktörlerinden emekli Prof. Hava Tabib Albay M. Halit Özkut öldü.

16- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Federal Alman hükümetinin Türkiye Raporu yayınlandı.

17- Er, onbaşı ve çavuşların aylıklarına 1 Ocak 1983 tarihinden geçerliolmak üzere ortalama yüzde 215 oranında zam yapıldı.

18- DİSK davasında Askeri Mahkeme tarafından dün tahliyesine kararverilen İstanbul eski belediye başkanı Ahmet İsvan ile Hasan Kahraman veSaim Akbulut serbest bırakıldı.

19- «Paralarına tamaen ayrı tarihlerde iki kişiyi öldürmek» suçundanIsparta Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan AhmetMehmet Uluğbay'ın cezası, Akşehir Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edidi.

20- Türk Ceza Yasasındaki bazı para ve hapis cezalarının artırılma amayönelik yasa değişikliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

21- Cezaların infazı hakkındaki yasada değişiklik öngören yeni yasayürürlüğe girdi.

22- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanıınu'nda değişiklik öngören yasa,Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g'rdi.

23- Paris'in Opera caddesindeki THY bürosuna el bombalarıyla saldıran ve üç personelin çok hafif olarak yaralanmasına neden olan iki Ermeniteröristten biri binanın kapısında nöbet bekleyen iki THY görevlisi ve birpolis tarafından yakalandı. Saldırıyı «Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu» ASALAüstlendi.

24- Türkiye hakkındaki tasarının hazırlayıcısı ve 12 Eylül 1980'dan buyana Türkiye'deki gelişmeleri Avrupa Konseyi'ne rapor etmekle görevliolan Avusturyalı Sosyalist parlamenter Ludwig Steiner, Milliyet Gazetesi'neverdiği özel demeçte, «Türkiye'ye karşı Konsey'de sertleşme yok» dedi.

25- Akajans'ın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma BakanYardımcısı Richard Perle, Washington'da yaptığı açıklamada, «Amerika'nınTürk-Sovyet sınırında daha istikrarlı bir denge görmek istediğini, bu istikrarlı dengenin, Doğu Akdeniz bölgesindeki hareket kabiliyetlerini daha daartıracağını» bildirdi ve «Önümüzdeki yıl ABD'nin Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımı artıracağını» söyledi.

26- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; «YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu, Atina'da yaptığı açıklamada, BaşbakanBülend Ulusu'nun ikili müzakereler önerisini olumlu bulduğunu belirterek,«İki ülkenin dışişleri bakanlarının diyalog olanaklarını nesnel bir gözle araştırarak bir çerçeve oluşturmak amacıyla biraraya gelmelerinin yararını Yunan hükümeti de inkar etmiyor» dedi.

27- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, «Yunan hükümetinin, Türkiye'nin sırtından Ege'deki çıkar ve haklar dengesinde bir değişiklik yapmaya niyeti yoktur» dedi.

28- ABD eski Başkanı Jimmy Carter'ın güvenlik danışmanı Paul Henze,Associated Press Ajansı'na verdiği demeçte, Papa'nın vurulması olayının,Batılı ülkelerin haberalma servislerinin yeterli işbirliği yapmamaları sonucu meydana geldiğini söyledi ve «Haberalma servisleri, Türkiyenin uyarmalarınıdinleselerdi, Ağca, Papa'yı vurmadan önce yakalanırdı» dedi.

29- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ortadoğu özel Temsilcisi PhilipHabib, Lübnan'dan Mısır'a gitti, öte yandan FKÖ Lideri Yaser Arafat, ArapBirliği Örgütü çalışmalarına katılmak üzere Fas'ın Marakeş kentine gitti.

30- Sovyetler Birliği'nin uzaydaki casus uydusu Cosmos 1402'nin Umman Denizi'ne düşmesinin beklendiği TASS Ajansı tarafından açıklandı.

31- Basında yeralan bir habere göre; İngiltere'de bu ay itibariyle yıllıkenflasyon oranının yüzde 5.4'e düştüğü açıklandı.

32- İspanya'nın Marbella kentindeki bir bankaya girerek yaklaşık 10 milyon dolar çalan soygunculardan iki kişinin tutuklandığı Anadolu Ajansı'nın Roma çıkışlı haberinde bildirildi.

33- AP Ajansı’nın Paris çıkışlı haberine göre; Paris'in Champs ElyséesBulvarı'nda bir kuyumcudan 9 milyon frank (yaklaşık 250 milyon lira) değerinde elmas çalındı.

34- Almanya’da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma kimyasal bomba artıklarının tehlike oluşturduğu basında yeralan bir haberde bildirildi.

23 Ocak 1983

1- Üçüncü yılını dolduran 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleriningenel değerlendirmesini yapan Başbakan Bülend Ulusu Günaydın Gazetesimuhabirinin sorularını cevaplandırırken, «Olumsuz yönlerin ihmal edilebilecek ölçüde olduğunu- belirterek, «Bu uygulamanın sonunda piyasada pekçok mal için uygulanan çift fiyatlar ve dükkanların önünde alıcıların oluşturduğu kuyruklar kaybolmuş, Türk sanayiinin dışa açılması ve bu dışaaçı'maya paralel olarak da hem kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi,hem de verimliliğin artırılması mümkün olmuştur.» dedi.

2- İstanbul'da yapılan Dünyada Basının Kendi Kendini Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları» konulu seminerin son gününde bir konuşma yapanDevlet Bakanı Prof. İlhan Öztrak, «Basın özgürlüğü ve hukuk devleti birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki temel kuruluştur. Her hak yetki veözgürlükler beraberinde sorumluluk getirir. Haklar, yetkiler arası denge iyişekilde kurulmalıdır.» dedi.

3- Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, kamu ve özel sektördenoluşan bir heystle birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti.

4- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu 24 Ocak ekonomik istikrartedbirlerinin 3. yılını doldurması nedeniyle Tercüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «Bu uygulama ile istihdam seviyesinde gelişme olmadığını ama,ihracatın büyük ölçüde arttığını» belirterek, «Ekonomik program sayesindehalkın tüketimden tasarrufa doğru kayması teşvik edilmiştir ki bu büyük birkaynak yarama hadisesidir.» dedi.

5- Akajans'ın haberine göre; Milli Savunma Bakanı Ümit HalukBayülken İstanbul'da İngilizce yayınlanan Middle East Review dergisine,Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri ile olan ilişkileri ve NATO'nun Orta Doğu'yakarşı tutumu konusunda verdiği demeçte, «Türkiye, zaman zaman Arapülkeleri arasında meydana çıkan anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıklarında taraftutmaktan titizlikle kaçınmaktadır.» dedi.

6- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu haftalık bir dergiye verdiğidemeçte; «Bakanlığın mülk konut üretiminden vazgeçtiğini, yaptırılan sosyal konutların kiralık konutlar haline dönüştürüldüğünü, bu konutların dar gelirli memurlara en fazla 2 bin 500 en az 1000 liradan kiraya verildiğini»belirterek «Bu yıl 7 bin sosyal konutun ve 500 geri kalmış yöre konutununtamamlanacağını» söyledi.

7- Basında yer alan bir habere göre; Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Siyasal Partiler Yasa Tasarısı ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürdüve parti kapatmaları ile cezai hükümlerini karara bğladı.

8- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü İsmail Kafesçioğlu haftalık Yankı Dergisine yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin coğrafi yeriile petrol potansiyeli arasında bir bağ olmadığını, komşularında petrol olduğu halde Türkiye'de petrol olmamasının doğal sayılması gerektiğini» belirterek, «Türkiye'nin ümidi henüz aranmamış bölgeler hariç büyük ölçüdederin sondajlara dayanmaktadır. Derin sondajlar ise büyük para ve dahaileri teknoloji isteyen uzmanlık alanlarıdır.» dedi.

9- Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nda açık bulunan SosyalGüvenlik Bakanlığı temsilciliğine SSK Genel Müdür Başyardımcısı Nuri Ernam atandı.

10- Akajans'ın haberine göre; SEKA Genel Müdürlüğü içlerinde gazetekağıdı da bulunan bütün kağıt çeşitlerine yüzde 9 ile yüzde 14 arasındadeğişen oranlarda zam yaptı.

11- Yargıtay emekli üyelerinden Akil Önder Ankara'da vefat etti.

12- AP Ajansı’nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan Devlet Radyosuna bir demeç veren Lübnan Başbakanı Şefik El Vazzan «İsrail'in Lübnan'da erken uyarı istasyonları bulundurması isteğinde ısrar etmesinin görüşmeleri çıkmaza sürüklediğini» söyledi.

Öte yandan Lübnan bunalımına bir çözüm bulunabilmesi amacıyla temaslarını sürdüren ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Philip Habib SuudiArabistan'dan Katar'a geçti.

Ürdün Kralı Hübeyin de Arap Barış Planını açıklamak amacıyla çıktığı Körfez gezisinin sonunda Umman'a gitti.

Yine aynı ajansın haberine göre; Fas Kralı 2. Hasan, Filistin KurtuluşÖrgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ı 3 gündür süren «Yediler» ve «KudüsKomiteleri» toplantısının basına kapalı olarak yapıldığı Marrakeş'de kabuletti.

13- AP Ajansı'nın Bağdat ve Tahran çıkışlı haberine göre; İran - Iraksavaşı karada karşılıklı top ateşiyle sürerken Irak savaş uçakları güneycephesindeki İran mevzilerini bombaladılar.

14- Uzaydaki yörüngesinden çıkan Sovyet uydusu Cosmos 1402'ninnükleer yakıt bulunmayan ana parçasının yarın sabah atmosfere girerekUmman Denizi'ne düşmesinin beklendiği AP Ajansı'nın Washington çıkışlıhaberinde bildirildi.

24 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Bülent Ulusu'yu makamındaziyaret ederek bir süre görüştü.

2- Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Mecüsi'nde görüşülerek kabul edilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yasa tasarısını reddetti.

3- Avrupa Konseyi Siyasal Komisyonu'nca hazırlanan ve Perşembegünü oylanacak Türkiye ile ilgili yeni karar tasarısı hakkında bir açıklamayapan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, «Hele bu son karar tasarısı baştanaşağı çelişkilerle dolu bir metin, bunun dışında bünyesinde hiçbir Türktemsilcisinin bulunmadığı Konsey Asamblesinin varacağı her kararın Türkiye'yi bağlaması bir yana Avrupa Konseyi'ni Türkiye'nin Ocak 1982 denberi muhatab kabul etmediği de ayrı bir gerçek» şeklinde konuştu.

4- İçişleri Bakanı Sefahattin Çetiner başkanlığında yapılan ve 14 ilinvali ve emniyet yetkililerinin katıldığı, kaçakçılıkla mücadele ve istihbarathizmetlerinin etkin bir yapıya kavuşturulması amacına yönelik toplantı, Ankarada başladı.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nda hazırlanan siyasi partiler yasa tasarısının «Siyasi Partilerin Kapanması» ile «Ceza Hükümleri»başlıklı bölümlerinde yer alacak maddelerin metinleri açıklandı ve basındayer aldı.

6- Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Argir KonstantinovCumhurbaşkanı Kenan Evren'e itimatnamesini sundu.

7- Sermaye Piyasası Kurulu Başkan; Prof. İsmail Türk AA'ya yaptığıaçıklamada, «Bankaların aracı kuruluşlar gibi faaliyet gösterebileceklerini,menkul kıymet alım-satımında aracılık yapabileceklerini bildirdi.

8- Türk-İş ile Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)tarafından düzenlenen «Sendikal Haklar ve özgürlükler» konulu forumunaçış konuşmasını yapan Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, «Demokrasilerde hür sendikacılığın bulunduğunu, sendikacılara büyük görevler düştüğünü» söyledi.

9- Akajans'ın Samsun çıkışlı haberine göre; İstanbul'dan Trabzon'agitmekte olan Kaptan Hasan Hantal adlı şilep Samsun'un Terme ilçesi yakınlarında fırtınaya yakalanarak kayboldu, 11 mürettebattan haber alınamadı.

10- Cüzzam Haftası başladı.

11- İstanbul Şişli'de bir çorap fabrikası deposunda çıkan yangın çevreye de sıçradı ve iki fabrika bir ev ile iki depo tamamen yandı.

12- Cumhuriyet Gazetesi ile Milli Gazete'nin 1. Ordu ve SıkıyönetimKomutanlığı bölgesinde basımı, yayımı, dağıtımı, bulundurulması veya taşınması yasaklandı.

13- Kan davası nedeniyle iki kişiyi öldüren üç kardeş Rıdvan Karaköse,Cavit Karaköse ve Süleyman Karaköse hakkında verilen idam cezaları Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

14- Çukurova İthalat ve İhracat Anonim Şirketi sorumlular ve suç ortakları hakkında yurda gümrüksüz yedek parça soktukları ve naylon faturalarlasattıkları iddiasıyla açılan davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

15- 22 Ocak günü Paris'teki THY bilet satış bürosuna el bombası atanve olaydan sonra yakalanan Ermeni terörist Abraham Tomasyan sorguyargıcınca suçlu bulunarak tutuklandı.

16- AP Ajansının Paris çıkışlı haberine göre; Avrupa Sosyalist Liderleri toplantısı için Fransa'ya giden Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu Paris'te yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularını yanıtlarken,«ABD'nin bize yazılı garanti vermesi konusunda ısrar etmiyoruz, ancakEge Denizi'ndeki askeri dengenin korunmasını istiyoruz» dedi.

17- Fransa'da yayınlanan Le Monde Gazetesi, «ASALA'nın aşırı unsurlarının Fransa'nın tutumu karşısında düş kırıklığına uğradıkları için Fransıztoprakları üzerinde yeniden eyleme geçtiklerini» öne sürdü.

AP Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran Başbakanı Mir Hüseyin Müsavi «Irak'la yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri savaşın görüşmeler yoluyla sona erdirilmesine olanak bulunmldığım» söyledi. İran'ın resmi haberajansı IRNA tarafından yapılan açıklamaya göre Musevi, «Irak son ıhtarımızı dikkate almaksızın saldırılarını sürdürdüğü takdirde Saddam Hüseyinrejimine karşı son darbeyi indirmek için geniş çaplı bir saldırıya geçeceğiz»dedi.

18- Yörüngesinden ayrılarak Hint Okyanusu'na düşen Sovyet uydusuCosmos 1402'nin nükleer artık bırakıp bırakmadığının araştırıldığı AP Ajansı'nın Washington ve Moskova çıkışlı haberinde bildirildi.

25 Ocak 1983

1- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan «El Fecr» gazetesine verdiği demeçte, İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanınartırılması çağrısında bulundu.

2- Milli Güvenlik Konseyi, yayınladığı 29 numaralı bildiride, 2 Haziran1981'den sonra yapılan gecekondular ile 1 Ocak 1983'ten sonra yasalaraaykırı olarak inşasına başlanan tüm yapı ve tesislerin imar affı dışındabırakılacağını ve yıktırılacağım açıkladı.

3- Başbakan Bülend Ulusu Başbakanlık'ta KİT yöneticileri ile yaptığıtoplantıdaki konuşmasında, yürütülmekte olan fiyat politikasında bir değişikliğin olmadığını belirterek, «Fiyatlar, maliyetler ve piyasa şartları dikkatealınarak, küçük oranlarda sürekli olarak ayarlanacak, büyük oranlı aniartışlardan kaçınılacaktır» dedi.

4- Anayasa Komisyonu, siyasi partiler yasa tasarısının milletvekili adayadaylarının belirlenmesine ilişkin hükümlerini esasa bağladı. Komisyon'unaldığı karar ile, partilerin seçimlerde kullanacak'arı kontenjanın sayısı vekullanış biçimi sınırlandırıldı.

5- Anayasa Komisyonu'nda, Siyasi Partiler Kanunu'nda yeni kurulacakpartilerin «12 Eylül Harekatı'na karşı bir tutum, beyan ve davranış içinde»bulunamaycakları hükme bağlandı.

6- Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin yüzde beş oranında kontenjandan aday göstermelerine imkan tanıyan bir maddeyi kabul etti.

7- Kamu alacaklarının özel uzlaşma yolu ile tahsiline ilişkin yasa tasarısı, Danışma Meclisi Mali İşler Komisyonunda vergi oranları değiştirilerekve kapsamı genişletilerek benimsendi.

8- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Ankara'dabasına yaptığı açıklamada, «Suriye Büyükelçisi'nin bildirdiğine göre, 20Ocak günü Amman'dan kalkan THY uçağı Suriye hava sahasına kapalıolan bir noktadan geçerek inmiş ve İsrail'le çatışmanın devam ettiği askeri

yasak bölgeye doğru yol almıştır. Bu yasak bölgede THY uçağının tehlikeye maruz kalacağı düşünülerk Şam'a indirilmiştir» dedi.

9- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Bankalarımız serbest faizi hazmedemedi» dedi.

10- Anadolu Ajansı’nın bir haberine göre, Devlet Planlama TeşkilâtıMüsteşarı Yıldırım Aktürk, «24 Ocak kararlarının 1984 yılından itibarenbaşlayacak ciddi bir hamle dönemi için gerekli altyapıyı oluşturduğunu»söyledi ve «Daha iyi bir Türk toplumu için, bazı fedakârlıklar yapmamız gerekiyor» dedi.

11- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı ve TUD BaşkanıEkrem Pakdemirli, yaptığı açıklamada, «Ortadoğu pazarı, Batı'nın elindenalınmıştır» dedi.

12- Feshedilen siyasi partilere ait mal varlıklarının Hazine'ye intikallerine ilişkin işlemler tamamlandı.

13- İşadamı Vehbi Koç, Sisav'm «Serbest Bölge» sorununun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, serbest bölge kurulmasına serbest liman biçiminde başlamak gerektiğini belirtti ve «önce serbest limandan işebaşlamak lâzım. Alt tesisleri vardır, haberleşme olanakları vardır. En uygunliman neresiyse oradan başlamalıdır» dedi.

14- Türkiye İş Bankası'nın 1982 büyük ödülleri Ankara'da düzenlenentörenle dağıtıldı. 1982 büyük ödüllerini eleştiri ve deneme türünde YazarSalah Birsel, sanat alanında ise seramikçi Hamiye Çolakoğlu aldılar.

15- Milliyet Gazetesi'nde, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye ilişkin Raporu yayınlandı.

16- Tercüman Gazetesinde, «Maliye eski bakanlarının açıklamalarınınyeraldığı «70'lerden 80'lere Türk ekonomisi» başlıklı yazının birinci bölümüyayınlandı.

17- THY'nın bir süre önce Ankara'da Esenboğa Havaalanı'nda düşen«Afyon» uçağında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

18- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; toplu silah kaçakçılığı suçundan hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Mehmet Candaş'ın Amerika'dan iadesi istendi.

19- MHP ve yan kuruluşları davasında parti genel başkanı AlparslanTürkeş ile parti yöneticileri Necati Gültekin, Mehmet Doğan, Mehmet Irmakve Gümrük ve Tekel eski müsteşarı Namık Kemal Zeybek'in tahliye istemleri bir kez daha reddedilirken Ankara bölgesi sanıklarından Hakverdi Satılmış, Ahmet Gözer, İbrahim Türegün, Selim Mısırlıoğlu ve Vahit İçmeli'nintahliyeleri kararlaştırıldı.

20- Danışma Meclisi Adalet Komisyonu, kiralık katil Mustafa Başaranhakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul etti.

21- Amasya'da devam eden Fatsa Dev-Yol davasında sorgulaması yapılan dokuz sanıktan dördünün tahliyesine karar verildi.

22- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,güvenlik güçlerinin bir süredir İstanbul'da yaptığı seri operasyonlarda Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist Devrimci Halkın Birliği adlı örgüteüye 10 kişinin ele geçirildiği bildirildi.

23- İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda demirli bulunan Milas-1 şilebindeyangın çıktı.

24- İstanbul'da yüklediği demir ile Rize'ye giderken Karadeniz'de tutulduğu fırtına sırasında batan yük gemisi «Kaptan Hasan Hantal» ın içindeki 11 mürettebatın izine rastlanamadı.

25- Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulmayı amaçlayan toplumlararası görüşmelere 8 Mart tarihine kadar ara verildi.

26- Basında yer alan bir habere göre; Sudwestpresse Gazetesi'ne birdemeç veren Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, «Türklerin önemlibir bölümünün aileleri ile birlikte memleketlerine dönmeleri gerekir, 2.5milyona varan Türk, Almanya için fazladır. Adil ve insancıl önlemlerle sayıları azaltılmalıdır» şeklinde konuştu.

27- Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Basın Bürosu'ndan yapılanaçıklamaya göre; 21 Ocak'ta bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, «Kasım ayında beklenmeyen bir şekilde meydana gelenYunan ulusal havaalanının toplu ihalelerinden sonraki dönemde Türkiye'nintutumu yumuşamaya olumlu katkıda bulunmuştur» dedi.

28- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Papa'ya suikastolayında terörist Mehmet Ali Ağca’ya yardım ettiği gerekçesiyle Roma'datutuklanan Bulgar Havayolları görevlisi Sergei Antonov'un avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için yeniden mahkemeye başvuracaklarını açıkladılar.

29- ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger'in, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin Ortadoğu'da süren barış çabalarını etkilemeyeceğini ve Mısır'la olan ilişkilerinin askeri ve diğer alanlarda gelişereksüreceğini söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

30- İsrail'de Parlamento Alt Komitesinin Dışişleri Bakanı Ariel Şaron'un İsrail Birliklerinin Lübnan topraklarında 40 kilometreden fazla ilerlememesi yolundaki hükümet emrine uymayarak yasalara karşı geldiği doğrultusunda karara vardığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

31- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın, İngiitere hükümetinin aralarında FKÖtemsilcisinin de bulunduğu bir Arap Birliği heyetiyle görüşme yapmayı kabul ettiğini söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

32- AP Ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Irak, İran, Suriye veLibya arasında yapılan üçlü görüşme'eri kınayarak Arap ülkelerinden İran'ın bu iki Arap müttefiğine karşı gereken tedbirleri almalarını istedi.

26 Ocak 1983

1- Türk Kara Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın olağan genel kurulunu bir konuşmayla açan Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Kara KuvvetleriKomutanı ve Vakıf Başkanı Orgeneral Nurettin Ersin, vakfın varlığının beşmilyar 310 milyon 499 bin liraya ulaştığını açıkladı.

2- Gümrük İşbirliği Konseyi'nin kuruluşunun 30. yıldönümü için Ankara'da düzenlenen törende konuşan Başbakan Bülent Ulusu, son yıllardaekonomik bunalım nedeniyle ülkelerin himayeci bir politika izlemeleri vebu arada.ithalatlarını kısıtlamalarının serbest ticareti tehdit ettiğini, bununuluslararası icaret düzeni için tehlike oluşturduğunu söyleyerek, «Dünyaticaretindeki himayeci eğilimlerin artışında ülkemizin de oldukça zarar gördüğünü itiraf etmek isterim» dedi.

3- Uyuşturucu maddeler, asayiş ve diğer sorunların tartışıldığı toplantıya katılan 15 ilin valisi, Başbakan Bülend Ulusu tarafından kabul edildi.

4- Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Danışma Meclisi'nde yaptığı gündemdışı konuşmasında, TRT'yi eleştirilerde insaflı olunmasını istedi ve pilotprogram olarak hazırlanan, ancak seyirci tarafından beğenilmeyen «Curcuna 83» hakkında soruşturma açılarak yayından kaldırıldığını bildirdi.

5- İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1983 yılına ait genel yatırım ve finansman programı ile ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesi hazırlandı.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi Özgül, Avrupa Spor Bakanları toplantısına katılmak için Paris'e gitti.

7- Maliye Bakanlığı devlet memurlarına uygulanan ek göstergelerleilgili olarak bir bildiri yayınladı. Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, örneğin 2. derece kadroda bulunmakla birlikte 1. dereceden aylık alan bir mühendis ya da bir avukatın 1. dereceden aylık aldıkları için 400 ek göstergeden yararlanacakları, aynı biçimde, kadro derecesi örneğin beş olan ve 1.dereceden aylık alan yüksek öğrenimli bir öğretmenin de 400 ek göstergeden 1 Ocak 1983 gününden itibaren yararlanacağı bildirildi.

8- Maliye Bakanlığı borsada rayici olmayan yabancı paraların VergiUsul Yasası'na göre 1982 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmaküzere kurlarını saptadı.

9- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı Yıldırım Aktürk, basma yaptığıaçıklamada, bankaların elinde biriken fonlardan belli bir bö.umunun konutsektörüne ayrılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

10- Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına Aydın Saraçoğlu seçildi.

11- Atatürk'ün silah arkadaşı ve milli mücadele kahramanlarından Kâzım Karabekir, ölümünün 35'inci yılında Kars ve Karaman'da düzenlenentörenlerle anıldı.

12- Altın piyasasında Cumhuriyet Altını 24 bin 950 liradan alınıp, 25 bin50 liradan satıldı.

13- İstanbul'da Boğaziçi'nde yapılması öngörülen ikinci asma köprüiçin Kanlıca - Baltalimanı yamaçlarında sağlam zemin arama çalışmalarınabaşlandı.

14- AET Türkiye Masası Şefi Pierre Du Chateau düzenlenecek bir tören için, Sovyetler Birliği Ticaret Bakan Yardımcısı Grisin Timofeevis ise,resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi.

15- Tercüman Gazetesi'nde, FKÖ Ankara Temsilcisi Ebu Firaz'ın, Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin açıklamaları yeraldı.

16- Milliyet Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Danışma MeclisiAdalet Komisyonu, çalışmaya başladığı günden bu yana toplam 44 kişihakkında verilen ölüm cezasını onayladı. Yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi onaylanarak infazı için yasa tasarısı hazırlanan 44 ölümcezasının 25'i adi suç, 19'u ise siyasi suça bağ'ı olarak verildi.

17- Basında yeralan bir habere göre; avukat Orhan Apaydın'ı, tutuklubulunduğu sırada meslekten men etmeyen İstanbul Barosu hakkında soruşturma tamamlandı ve dava açıldı.

18- Fatsa THKP-C Dev-Yol davasında duruşmada hazır bulunan 21 sanıktan 13'ünün sorgulaması yapıldı. 13 sanıktan 6'sının tahliyesine kararverildi.

19- Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensinile yazarı Oktay Akbal, Sıkıyönetim 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde üçeray hapis cezasına mahkum edildi. Gönensin'in cezası yasa gereği 9 binlira para cezasına çevrildi.

20- Avrupa Konseyi Genel Kurulu, Siyasi Komisyon'un Türkiye hakkındaki karar tasarısını görüştü.

21- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; NATO GenelSekreteri Joseph Luns, üye ülkelere gönderdiği bir memorandumda, NATOve Varşova Paktları arasındaki kuvvet dengesi konusunda bilgi verdi.

22- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, Cenevre'de başlayacak olan «Avrupa'daki orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı indirim» görüşmeleri öncesinde Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'le birgörüşme yaptığı, Genscher'in görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, «Ülkesi ile ABD arasında tam anlaşma sağlandığını» eöylediği, ABD BaşkanıReagan'ın ise, «Biz sıfır çözümde ısrar etmeyeceğiz» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yetkilisi Vadim Zagladin, «Silahsızlanma görüşmeleri konusunda iyimser olduklarını» söyledi.

23- ABD Başkanı Ronald Reagan, yılda bir kez Amerikan halkına yaptığı, ülkenin genel durumuna ilişkin konuşmasında okuduğu «Birlik» mesajında, «Ülkenin güç'ü olduğunu, ancak karşı karşıya olduğu ekonomik güçlüklerin pekçok Amerikalı için kaygı verici olduğunu» söyledi.

24- Basında yeralan bir habere göre; Avrupa döviz borsalarında, bütünparalar karşısında değer yitiren İngiliz Sterlini, dolar karşısında tarihte görülen en düşük seviyesine indi.

25- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, ülkesiyle Batı arasındaki ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan dört Batı ülkesini kapsayan gezisine başladı.Gezisinin ilk durağı olan Washington'a giden Mübarek'in, ABD Başkanı Ronald Reagan ve diğer Amerikalı liderlerle «Lübnan'daki İsrail askerlerininbiran önce geri çekilmesi» ve «Geniş kapsamlı bir Arap - İsrail diyalogununbaşlatılması» konularını görüşeceği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26- AP Ajansı'nın Lefkoşa çıkışlı haberinde, İran'da Hazar Denizi yakınlarındaki Amol kentinde bağımsızlık ilân etme girişiminde bulunan «İranKomünistler Birliği» adlı ayrılıkçı Örgütün 22 liderinin idam edildiği bildirildi.

27- AP'nin İslamabad çıkışlı haberinde, Afganistan'da rejim karşıtı gerillalarca bir süre önce kaçırılan 16 Sovyet danışmanının sağ olarak rehintutuldukları bildirildi.

27 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, adam öldürmeye tam teşebbüs suçlarından hüküm giyerek cezalarını çekmekte olan 3-16 yıla mahkum Mehmet Usta, Şahin Küpeli, Ahmet Ziya Serbest ve Hasan Kaya'nın cezalarınısürekli hastalığı, sakatlığı ve yaşlılığı nedeniyle özel yetkisine dayanarakaffetti. Konuya ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

2- Başbakan Bülend Ulusu'nun imzasını taşıyan ve Başbakanlık Personel Daire Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede, kamu görevlilerinin kendi «şahsi ve resmi» sorunlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na doğrudan başvuruda bulunamayacakları bildirildi.

3- Hükümet, uyuşturucu maddelere karşı mücadeleyi en üst düzeydeele almaya ve bu mücadeleyi koordine etmek ve yürütmek amacıyla bir komisyon ve sekreterya kurulmasına karar verdi.

4- Ankara Ticaret Odası Meclisi'nde 24 Ocak istikrar tedbirleri değerlendirildi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Kemal Cşntürk, getirilen sistemin başarılı olduğunu belirterek, «İstikrar tedbirleri bir sistemdir. Şahıslara bağlı değildir. Şahıslar gider sistem sürer, nitekim öyle olmuştur.» dedi.

5- Çalışma Bakanı Turhan Esener, işçilerin işten çıkarılırken gerekçegösterilmesini öngören bir tasarıyı hükümete şevketti ve Milliyet Gazetesinekonuya ilişkin olarak verdiği demeçte de, «Konuyu hükümete anlattım. Bence işten çıkartmalarda gerekçe göstermek lazımdır» dedi.

6- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü Şener Akyol, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Komisyon'un, siyasi partiler yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tümüyle tamamladığını ve geçici maddeler dahil bütün maddelerin redaksiyon komitesine verildiğini» açıkladı.

7- Anayasa Komisyonu ön seçimlerle ilgili maddeleri yeniden düzenledi ve ilk genel seçimlerde merkez yoklaması uygulanmasını kararlaştırdı.

8- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Türk Mali sisteminin yeniden düzenlenmesi hakkında yetki kanunu tasarısı «DanışmaMeclisi Mali İşler Komisyonu'na sevkedildi.

9- Emekli Sandığı Yasasında değişiklik yapılmasını ve ölen memurunana ile babasına muhtaç olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanmasınıöngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

10- Para - Kredi Kurulu, yurt dışına turistik çıkışların serbest bırakılmasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

11- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belçika'nın Cibelo Gerbar film şirketi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen «Atatürk Tarihi Dramatik BelgeselFilmi» Ankara'da düzenlenen bir törenle basına gösterildi.

12- Cumhuriyet Altını bir önceki güne göre 650 lira birden değer kazanarak 25.650-25.700 liradan işlem gördü.

13- Pamuk ipliği ihracatındaki asgari ihraç fiyatı uygulaması nedeniyleTARİŞ, Çukobirlik ve Sümerbank'ın ihracatının durduğu, İzmir Pamuk İpliğiİhracatçıları Birliği yetkilileri tarafından açıklandı.

14- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın himayesinde Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Ankara'da düzenlediği «Yaşlı-genç elele» toplantısında, yaşlılar ve gençlerin karşılaştıklarısorunlar tartışıldı.

15- Türkiye'de görev süresi dolan Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu Temsilcisi Robert Cox bir veda kokteyli verdi.

16- Türkiye - Sovyetler Birliği arasında yeni ticaret mübadelelerini düzenleyecek protokol toplantısı Ankara'da başladı.

17- İtalyan Savcı Palermo'nun ortaya çıkardığı uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye kanadını oluşturan dört kişinin yargılanmasına Sıkıyönetim Komutanlığı 4 No'lu Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

18- Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi'nin eşini ve kızını Fethiye'de öldüren Şener Yiğit adlı katil hakkındaki ölüm cezası Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda onaylandı.

19- Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yayımcı İlhan Erdost’un ölümüyle ilgili raporunda, kasıtlı olarak öldürü'düğünün tıbben tayinininolanaklı olmadığı görüşüne vardı.

20- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Papa suikastiolayını soruşturan İtalyan yargıç Martella, uluslararası bir tutuklama kararıçıkararak, Mehmet Ali Ağca'yı Kartal Maltepe Cezaevi'nden kaçtıktan sonra evinde saklayan Abdullah Çatlı'nın tutuklanmasını istedi.

21- Resmi Gazete'de yayınlanan ek gösterge uygulamasına ilişkin raporla, 1-4 dereceler arasında, genel idare hizmetleri sınıfında görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve ek gösterge uygulamasından yararlanamayanemekli, dul, yetim ve malûllerinin durumuna açıklık getirildi.

22- Gelir Vergisi Yasası'nda yapılan değişikliğe bağlı olarak 12 Temmuz 1975 ile 13 Nisan 1980 tarihleri arasında ödenen kıdem tazminatlarınınnasıl vergilendirileceği ve geçmişteki uygulamanın yeni yasaya nasıl uyarlanacağı konusunda bir genelge yayınlandı.

23- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; ABD AdaletBakanlığı Baş Sorumlusu William French Smith ile Fransa Adalet BakanıRobert Badminter arasında imzalanan «iade-i mucrimin» anlaşması yürürlüğe girdi.

24- Basında yer alan Strasbourg çıkışlı haberlere göre; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Siyasi Komisyon Raportörü Ludwig Steinertarafından hazırlanan Türkiye hakkındaki karar tasarısını kabul etti.

25- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi, Türkiye'nin Bakanlar Komitesi'ndeki oy hakkından vazgeçmesini ve Türkiye'nin Konsey'de tutulup tutulmaması konusunda kesin kararın 1984'te verilmesini kararlaştırdı.

26- Alman Politik İşbirliği Enstitüsü tarafından düzenlenen «Türk İşçileri örneğinde Yabancı İşçilerin Geri Dönüşleri» konulu seminer Münih'tebaşladı.

27- Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında «Avrupa’daki orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı indirimi» görüşmelerine sekizhaftalık aradan sonra yeniden Cenevre'de başlandı.

28- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, üç günlük resmi bir ziyaret içinWashington'a giden Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e, «İsrail'in Lübnan'daki katı tutumunu kırabilmek için ABD'nin her türlü baskıyı yapmayahazır olduğunu, ancak bu aşamada 2.5 milyar dolar tutarındaki ekonomik ve askeri yardımı şimdilik durdurmayı düşünmediklerini» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

29- Anadolu Ajansı’nın Viyana çıkışlı haberine göre; Orta Avrupa'dakiasker sayısının azaltılması konusunda Doğu-Batı görüşmeleri yeniden başladı.

30- Anadolu Ajansı'nın Adan çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluşörpütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Başkanı Yaser Arafat, Filistin .devriminin 18.yıldönümü dolayısıyla Güney Yemen'in başkenti Aden'de düzenlenen askeri törende yaptığı konuşmada, «Filistin halkmın yasal hakları kabul edilmedikçe, İsrail'e karşı silahlı savaşı sürdürmeye kararlı olduklarını» söyledi.

28 Ocak 1983

1- 506 Sayılı Sosyal.Sigortalar Yasası'nda değişiklik yapan teklif, MilliGüvenlik Konseyi'nce kabul edildi. Mustafa Alpdündar ve arkadaşlarıncaverilen teklife son şeklini veren Konsey, işçi emeklilerinin gösterge tablosunu yeniden düzenledi.

2- Akajans'ın bir haberinde, 2 Hazİran 1981'den sonra yaptırılan gecekondularla, 1 Ocak 1983'ten sonra başlanan ruhsatsız inşaatlarm yıktırılmasını öngören 29 numaralı kararın uygulanmasına ilişkin olarak, MGK GenelSekreteri Orgeneral Necdet Uruğ'un başkanlığında teknik seviyede bir çalışma yapıldığı bildirildi.

3- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi tarafından kabul edilen Türkiyeile ilgili karar hakkında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman yaptığı açıklamada, «Meclis'in tutumu, talihsiz bir çelişkidir. Bu karartek yönlü ve peşin hükümlüdür» dedi.

4- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Devlet Planlama Teşkilatı Milli Eğitim Alt Komisyonu, yüksek öğretimde alınması gerekliönlemleri belirledi.

5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, komisyon raporları ile maddegerekçeleri Millet Meclisi Vakfı tarafından kitap haline getirildi.

6- 24 Ocak kararlarının üçüncü yıldönümü dolayısıyla yapılan Türkiye Odalar Birliği açıklamasında, «Yeni ve hayali modeller aranmamalıdır.Kısa dönemde ekonomik istikrarın sağlanması ve uzun dönemde istikrariçinde kalkınmanın başarısı buna bağlıdır.» denildi.

7- Üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile memurlarını yakındanilgilendiren iki tasarı ve bir kararname taslağı hazırlandı.

8- Trafik Kanunu'nun suç saydığı eylemleri uygulayan sürücülere uygulanan para cezaları miktarı üç kat artırıldı. Bu duruma göre, en az ödenecek para cezası 1500 lira, en yüksek ise 15 bin lira oldu.

9- Akbank'ın 35. yılı kutlandı.

10- Emekli Korgeneral Şefik Erensu, YÖK'ten istifa ederek ayrıldı.

11- Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan bir habere göre; halen Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında özel gözetim altında bulundurulan BekirÇelenk'in iade edilmeyeceği açıklandı.

12- Nejat Söyler ve beş kardeşi hakkında, «Teşekkül halinde kaçakçılık, toplu kaçakçılık, rüşvet vermek, kimlik ve pasaportta sahtecilik, gümrük mühür ve kaşelerini çalmak, sahte gümrük belgeleri düzenlemek suçlarından dava açıldı ve davada Nejat Söyler iie Mehmet Taner için 108 yıla kadar ağır hapis cezası istendi.

13- Silahlı sağ eylemci Cengiz Ayhan'ın müebbet ağır hapse mahkûmolduğu «Maslak katliamı» olayına katıldığı gerekçesiyle İstanbul ÜlkücüGençlik Derneği 2. Başkanı Mustafa Bolat hakkında idam istemiyle davaaçıldı.

14- Banker Kastelli adıyla bilinen Abidin Cevher Özden hakkındaki İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı Yargıtay 6'ıncı Ceza Dairesi'nce bozuldu.

15- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi,ekonomist yazar Aslan Başer Kafaoğlu hakkında gıyabi tutuklama kararıverdi.

16- Lübnan'da Başkent Beyrut yakınlarında bulunan Satura kasabasındaki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün güvenlik merkezi binasında meydana gelen patlamada en az 30 gerillanın öldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17- AP Ajansı’nın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; İran ile Irak arasındaki savaşta, her iki taraf da karşılıklı olarak birer uçak düşürdüklerini iddia ettiler.

18- Doğu ile Batı arasında silahsızlanma görüşmeleri sürerken, dünyadaki nükleer silahların, tüm nüfusa bölünmesi halinde, adam başına dörtton TNT düştüğünün uzmanlarca belirlendiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

19- Fransız sinema sanatçısı Louis De Funes, geçirdiği bir kalp krizisonucunda öldü.

29 Ocak 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'inresmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Tun SriMuhammed Shalie'i kabul etti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve TRT Gene1 Müdürlüğü'nün Türk MüziğiKorosu'nun, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde verdikleri konseri izledi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer Tekel ürünlerine yapılan zamlarla ilgili açıklamasında, «Hükümetimiz 1883 yılında enflasyon oranını yüzde 20 olarak saptamıştır. Biz, vatandaşlarımızı fazla mağdur etmemek içinTekel maddelerine yapılan zammı geçen yılki zam oranlarının altında tuttuğumuz gibi, tavanı kimi maddelerde ancak yüzde 17'ye varan fazla olmayan zammı sağlayabilmek için istihsal Vergisi'nde de önemli ind'rimieryaptık.» dedi.

4- Maliye Bakanlığı, kamu kuruluşlarınca kiralanan gayrimenkullere1983 için yüzde 20 kira artışı uygulanabileceğini açıkladı.

5- Tekel maddelerine zam yapıldı. Buna göre kısa filtreli sigaralar 60liradan 70 liraya, uzun filtreliler 65 liradan 75 liraya, 70 cc'lik Yeni Rakı 670liradan 750 liraya, 35 cc'lik Yeni Rakı 350 liradan 380 liraya yükseltildi.

6- Denizcilik Bankası şehir ve körfez hattı yolcu ve araç ücretleriile arabalı vapur ücretlerine ortalama yüzde 38 oranında zam yaptı.

7- Emlak Kredi Bankası'nın yapı tasarrufu, kredi limitini 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükselttiği, kredide bekleme süresinin de 2 yıldan 1yıla indirildiği basındaki haberlerde yer aldı.

8- KÖY-YOL-İŞ Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısısona erdi.

9- 7 Ağustos 1982 tarihinde Esenboğa'da silahlı baskın gerçekleştiren ve yaralı olarak ele geçirilen Ermeni terörist Levon Ekmekçiyan sabahakarşı idam edildi.

10- THA'nın haberine göre; 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim KomutanıOrgeneral Haydar Saltık, «Basın yolu ile devletin emniyet muhafaza kuvvetlerine dahil olan Milli İstihbarat Teşkilâtı'nı tahkir ve tezyif ettiği ve komünizm propagandası yaptığı» gerekçesiyle feshedilen TİKP'nin GenelBaşkanı Doğu Perinçek hakkında verilen mahkûmiyet kararını temyiz etti.

11- Samsun'un Terme açıklarında batan Kaptan Hasan Hantal gemisinin sağ olduğu belirlenen ikinci kaptanı İsmet Şafak, Deniz Polisi'nce gözaltına alındı.

12- HHA'nın haberine göre; Adıyaman'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda PKK adlı yasa dışı Örgütünün 20 militanı yakalandı.

13- İşçi emeklileri ile dul ve yetimlere ödenmekte olan aylıkları yükselten yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14- Eski Cumhurbaşkanlarından Celâl Bayar'ın oğlu Turgut Bayar Cenevre'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan Kongre'de yaptığı konuşmada «1984 yılı bütçesinde ülke içiharcamaların dondurulmasını ve savunma harcamalarının 30 milyar doiararttırılmasını istedi.

16- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD haberalmakaynaklarına dayanan Washington Post gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’ninnükleer silah üretimi konusunda Pakistan'a önemli bilgiler verdiğini bildirdi.

17- AP Ajansının Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron, «1967'de İsrail ile tüm ilişkilerini kesen Sovyetler Birliği'ne,ülkesi ile yeniden ilişki kurması için» çağrıda bulundu.

18- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın İsveç ve DanimarkaSosyal Demokrat partileriyle Norveç İşçi Partisi'nin davetlisi olarak İskandinavya'yı ziyaret edeceği, AP Ajansı'nın Lübnan çıkışlı haberinde bildirildi.

19- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün patlayan bir bomba 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

20- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan Başbakanı İndira Gandi yeni bir kabine kurdu.

30 Ocak 1983

1- Hürriyet Gazetesi'nin Frankfurt çıkışlı haberine göre; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği bir raporda, Hollanda, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka tarafından yöneltilen «Ülkede insan haklarının korunmadığı» yolundaki suçlamaları reddetti ve «Askeri rejimin içsavaşı önlediği, barış ve güvenliği sağladığı» belirtildi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Federal Almanya'ya hareketindenönce Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, Türk işçilerinin AET topluluğu içindeki serbest dolaşımlarıyla ilgili görüşlerini açıklarken, «Bilindiğigibi bu konu Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mevcut ortaklık ilişkilerimizden kaynaklanan bir yükümlülük niteliği taşımaktadır. Ülkemizin, anlaşmaların genel dengesi içinde önemli ağırlığı olan bu haktan vazgeçmesi sözkonusu olamaz» dedi.

3- Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği«Evliya Çelebi Ödülü» nü kazananlar açıklandı. Açıklamaya göre ödül kazananların adları şöyle, «Kültür ve Turizm Bakanı İlhan EvliyaoğluKültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kemal Gökçe, TRT GenelMüdürü Macit Akman, Basın - Yayın Genel Müdür BaşyardımcısıErdoğan Tamer, «Yöre Yöre» kitabı yazarı Nail Güreli, «YöreYöre» kitabının ressamı Etem Çalışkan, Milliyet Gazetesi tu rizm yazarı Halûk Durukal, Yenigün gazetesi sahibi ve turizm yazarı KemalBayram Çukurkavaklı, arkeolog yazar İlhan Akşit, Maya dergisi sahibiÜnal Yaltırık, Sanat Dünyamız dergisi yöneticisi Nurhayat Berker, Yurt Turizm ekleri dolayısıyla Milliyet gazetesi, fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı,Dünya gazetesi Turizm yazarı Ercümend Melih Özbay, tarih ve araştırmayazarı Orhan Bayrak.»

4- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in konuğu olarak Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Tan Sri Muhammed Ghazali Shafie temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti.

İkili ilişkilerin yanı sıra çeşitli uluslararası sorunların da ele alındığıgörüşmelerden sonra bir konuşma yapan konuk bakan Shafie, «Biz serbestbölgelerimizde herşeyden önce işgücü sorununa çözüm buluyoruz. Bununyanında yabancılardan teknolojiyi öğreniyoruz. Serbest bölgeler Malezya'ya çok yarar sağladı. Türkiye'nin de mutlaka çok yararınadır.» dedi.

5- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sokrat Plaka İstanbul'a gitti.

6- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Ruhi Orbay atandı.

7- AP Ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen kasırganın yol açtığı su baskınlarında 11kişi öldü.

31 Ocak 1983

1- Başbakan Bülend Ulusu kısa adı «Türk-İnşa» olan Türkiye ResmiSektör Müteahhitleri İşveren Sendikaları Genel Başkanı Mevlüt Hamzaoğlu ve beraberindeki heyeti Başbakanlık'ta kabul ederek bir süre görüştü.

2- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Ankara Gazeteciler Cemiyeti'niziyaret ederek Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

3- Ankara'da toplanan 5. Milli Tütün Komitesi toplantısında bir konuşma yapan Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer, «1981 yılından itibarenalınan tedbirlerle tütünde arz ve talep dengesi kurulmuş, kalite yükseltilmiştir. Nitekim 1981 ürünü piyasasındaki alımlarla özel sektör alıcıları adeta Tekel'le yarışır edercesine alımlarda bulunmuş ve üreticiye kilo başınadaha fazla para ödenmiştir.» dedi.

4- Devlet Bakanı İlhan Öztrak, sağ kalça kemiğinin kırılması üzerineAcil Yardım ve Trafik Hastanesi'ne kaldırıldı.

5- Abdi İpekçi Fotoğraf Yarışması'nı Bülent özgören kazandı.

6- Televizyon 16. yayın yılına girdi.

7- Türkiye'de bulunan Malezya Dışişleri Bakam Sri Muhammed Shafie İstanbul'da tarihi yerleri gezdi.

8- Türk Eğitim Derneği'nin 55. kuruluş yıldönümü kutlandı.

9- «Tuhaf Bir Tasarı» başlıklı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet gazetesisahibi ve başyazarı Nadir Nadi ile Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensin'in, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca ifadeleri alındı.

10- Bakanlıkların yeniden düzenlenmesine ilişkin kadro kararnamesineek kanun gücünde kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in davetlisi olarak Bonn'a giden Dışişieri Bakanı İlter Türkmen başkanlığındakiheyetle Alman yetkilileri arasındaki görüşmelere başlandı. Görüşmelerdeikili ilişkilerin yanı sıra Türk işçilerinin durumu da ele alındı.

12- Fransa, Norveç, İsveç, Danimarka ve Hollanda tarafından İnsanHakları Komisyonu'na açılan dava ile ilgili olarak Türkiye 70 sayfalık birraporu Komisyona sundu. Strasbourg'daki daimi delegasyon tarafından sunulan raporda, «Türkiye'de insan haklarının askıya alındığı yolundaki iddialar tamamen geçersizdir» denildi.

13- Yabancı ajansların Berlin çıkışlı haberlerine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan Avrupa halkına gönderdiği açık mektupta, Sovyetler Birliği ile, ABD ve Sovyet orta menzilli nükleer füzelerini yeryüzünden yasaklamayı öngören bir anlaşma imzalamayı teklif etti.