11.10.1984
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1984

1 Ekim 1984

1- 5 gün sürecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gerive incelemelerine başlayan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Van'a gitti.Van'da halka hitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra 100. Yıl Üniversitesi'ni öğretime açtı.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, IMF veDünya Bankası'nın yıllık Genel Kurul toplantıları için gittiği ABD'dendöndü ve Ankara Esenboğa Havaalanı'nda toplantılar ve temasları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3- Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, İmar Affı Yasası'ndanyararlanma süresinin sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, «Kanuni müracaat süresi içinde, müracaatlarını yapmamış olan yapı sahipleri bu kanunun getirdiği aftan yararlanamayacaklardır» dedi.

4- İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, MERNİS projesi ile ilgili çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, «Türkiye'deki bütün nüfus hizmetlerinin otomasyona bağlanmasını öngören Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)'in genel uygulamasına 1985 yılı sonlarında geçileceğini» bildirdi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Türkiye Elektrik Kurumu'nca yürütülen büyük enerji projelerinde dış kaynak kullanılmasının, TürkLirası temininde çekilen güçlük nedeniyle sınırlı kaldığını» söyledi.

6- Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından veto edilen milletvekilleri aylıklarına ilişkin yasa, geri gönderme gerekçesi doğrultusunda değiştirilirken, Başbakan ve Bakanlar ile TBMM Başkanı ve DiVanüyelerinin temsil ödeneklerine ilişkin iki yasa, Bütçe Plan Komisyonu'nda aynen kabul edildi.

7- Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlaması nedeniyle düzenlenen törenler basında yer aldı.

8- Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında alınan karar gereğince oluşturulan İşçi Koordinasyon Kurulu, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir başkanlığında çalışmalarına başladı.

9- Devlet Tiyatrolarının kuruluşunun 35. yıldönümü törenlerlekutlandı.

10- Ürdün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Şerif Zeid bin Şakir,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'un davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

11- Irak Ulaştırma Bakanı Abdülcabbar Abdülrahim EI-Ensari, resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi ve iki ülke heyetleri arasındakiresmi görüşmelere de başlandı.

12- İngiltere Deniz Aşırı Ticaret Masası Başkan Yardımcısı ve KentDükü Edward George Patrick başkanlığındaki bir heyet, temaslardabulunmak üzere Ankara'ya geldi.

13- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, ihracatta vergiiadelerinin ödenmesi işleminin ikinci bir emre kadar durdurulduğubildirildi.

14- 171 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

15- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, 6 Türk savaş uçağının EgeDenizi'nde Atina Fır hattını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Nazmi Akıman'a verdiği protesto, Büyükelçi tarafından reddedildi.

16- Avrupa Konseyi Asamblesi'nin Strasbourg'daki Sonbahar dönemi toplantısında, «Batı Trakya'daki Türk azınlığa Yunanistan Hükümeti tarafından uygulanan baskı politikası» gündeme alınırken,«Türkiye'deki azınlıklar» tasarısı gündeme alınmadı.

17- Çin Halk Cumhuriyeti lideri Deng Şiaoping, ülkesinin kuruluşunun 35. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende halka hitaben yaptığı konuşmada, TayVan ile birleşme çağrısında bulundu.

18- Mısır'da gıda maddeleri fiyatlarının artışını protesto etmekamacıyla başlatılan olaylardan sonra Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek,«Bazı yiyecek maddelerine yapılan zamların durdurulduğunu» bildirdi.

2 Ekim 1984

1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gezisini sürdüren Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hakkari, Yüksekova, Eruh, Şemdinli veSiirt'te hallka hitaben birer konuşma yaptı.

2- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman başkanlığındaki parlamento heyeti, Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak Ankara'ya döndü.

3- Türkiye - Kuveyt Sağlık İşbirliği ön anlaşması İzmir'de Sağlıkve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın ile Kuveyt Sağlık Bakanı Dr.Abdurrahman Awadi tarafından imzalandı.

4- Dışişleri Bakanlığı, Gümülcine Başkonsolosluğu'ndaki Türkgörevlinin karakola götürülerek bir süre alıkonulması olayıyla ilgiliolarak Yunanistan'ı protesto etti.

5- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Tercüman Gazetesi'neyaptığı açıklamada, «Bugün için hür sendikacılık hareketinden sözetmek mümkün değildir» dedi.

6- Ankara'da bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı OrgeneralŞerif Zeid bin Şakir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğve Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile birer görüşme yaptı.

7- Kent Dükü Edward George Patrick başkanlığındaki İngiliz ticaret heyeti, Başbakan Turgut Özal, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıCemal Büyükbaş, Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Hazine veDış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ile Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar'ı ziyaret ettikten sonra bir basın toplantısı düzenleyerek,temasları hakkında açıklamalarda bulundular.

8- Merkez Bankası ile İ.Ü. İktisat Fakültesi'nin ortaklaşa düzenledikleri «Birinci Uluslararası Bankacılık Sempozyumu» İstanbul'dabaşladı.

9- İstanbul, Tuzla'da bulunan Dersan ve Yıldırım TersanelerindeTürk-İş'e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası tarafından alınan grev karanuygulanmaya başladı.

10- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen DİSK davasında sanık sayısı, Taper-İş davasının daeklenmesiyle 611 oldu.

11-- Türkiye Komünist Partisi/Birliği (TKP/B)'nin 28 elemanı gerçekleştirilen bir operasyon sonucu İstanbul'da yakalandı.

12- New York'taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, Yugoslavya Dışişleri Bakanı Mojsov, İran Dışişleri Bakanı Velayeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Raşit Abdullah ile ayrı ayrı görüştü.

Bu arada, BM 6. Komisyon raportörlüğüne Dışişleri Bakanı VahitHalefoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Başhukuk Danışman Yardımcısı Menmet Güney seçildi.

13- İslam Konferansı Genel Sekreter, Habib Şatti'nin Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve FKÖ'yü İslam Acil Kuvvetİ'ni oluşturmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de toplantıya çağırdığı bildirildi.

14- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Marudas, «NATO yetkililerinin, Ege Denizi'nde yapılmakta olan Kararlılık Gösterisi tatbikatı nedeniyle Türkiye'nin yayılmacı politika planlarına hizmet ettiğigerekçesiyle protesto edildiğini» açıkladı.

15- Avrupa Konseyi'nin yeni Başkanı İspanyol Marcelino Orejagörevine başladı.

16- ABD Çalışma Bakanı Raymond DonoVan, yolsuzluk . yaptığıgerekçesiyle hakkında soruşturma açılması üzerine görevden uzaklaştırıldı.

3 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki gezisinin üçüncü gününde TatVan'dan Bitlis'e giderek halkahitaben bir konuşma yaptı. Daha sonra Muş'a giden CumhurbaşkanıKenan Evren, burda da bir konuşma yaptıktan sonra Varto ve Hınısilçelerinde incelemelerde bulundu ve Erzurum'a gitti.

2- Başbakan Turgut Özal başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun çalışmaları hakkında Devlet Bakam ve Hükümet SözcüsüMesut Yılmaz'ın açıklamaları basında yer aldı.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, Güneş Gazetesi'neKatma Değer Vergisi tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve tasarıhakkında TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda bir brifing verdi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, TercümanGazetesi'ne verdiği demeçte, «Geçen yıl elektrik üretimindeki artışınvüzde 4.8 civarında olduğunu, bu yıl ise üretimdeki artışın yüzde10.5'e ulaştığını» söyledi.

5- Dev - Yol üyesi Hıdır Aslan hakkındaki ölüm cezası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ölüm cezasına mahkum sağ eylemci Mehmet Onur Miman'ın dosyası ise Adalet Komisyonu'nca geri alındı.

6- Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi, «Bu yılın 8 ayındaMerkez Bankası'nın ihracatçılara 190 milyar lira vergi iadesi ödediğini» açıkladı.

7- 7. Kolordu ve Sıkıyönelim Komutanlığı tarafından yayınlananbir bildiride, «Dün gece Hakkari bölgesinde göreve gitmekte olan biraskeri araca açılan ateş sonucu bir subay, bir astsubay ve bir erinşehit edildiği» açıklandı.

8- Dokuma iş kolunda 80 bin dolayında işçiyi kapsayan topluiş sözleşmesi Teksif Sendikası Başkanı ve Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ile Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı ve TİSK GenelBaşkanı Halit Narin tarafından imzalandı.

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan bir istatistiğe göre,Türkiye'ye gelen turist sayısında bir öncekj yılın ilk 7 ayına göre,yüzde 24.2 oranında artış oldu.

10- Romancı Muazzez Tahsin Berkand İstanbul'da vefat etti.

11- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri MahkemelerindeEylül ayı içinde toplam 26 kişi idama, 50 kişi de ömür boyu hapiscezasına mahkum edildiler. Mahkemeler toplam 189 sanığı ise 3 ayile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 701 sanıklı Dev-Yol davasında 9 sanık tahliye edildi.

12- 1984-1985 öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerindenalınacak harçlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlendi ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

13- İhracatçılar Derneği tarafından Sovyetler Birliği'nin başkentiMoskova'da düzenlenen Türk İhraç Malları Sergisi, Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemocin tarafından açıldı.

14- Federal Alman Hükümeti, İçişleri Bakanı Frederich Zimmermann'ın yabancı işçilerin beraberlerinde getirebilecekleri çocuklarınınyaş sınırını 16'dan 6'ya indirilmesi ile ilgili önerisini reddetti.

15- Mısır'ın, Kuzey Yemen'in başkenti Sana'da 8-12 Aralık tarihlerinde toplanacak olan İslam Dışişleri Bakanları Konferansı'na resmendavet edildiği bildirildi.

4 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Erzurum ve Kars'ın bazı köylerinde yapılan deprem evlerini gezdi ve Kars ili ile Selim ilçesindehalka hitaben birer konuşma yaptı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Şemdinli'de teröristlertarafından şehit edilen subay, astsubay ve er için, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'a bir başsağlığı mesajı gönderdi.

2- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin, Bakanlar Kurulu'na Başbakanlık'ta son olaylarla ilgili bir birifing verdiği bildirildi.

3- TBMM milletvekili lojmanlarının temeli, CumhurbaşkanlığıKonseyi üyesi Nurettin Ersin, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman veBaşbakan Turgut Özal tarafından atıldı.

4- Dev-Yol üyesi İlyas Has'ın idam cezası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, TİKKO üyesi Muzaffer Öztürk ile Sedat Yılmazsoy'un dosyaları da Adalet Komisyonu'nca yeniden görüşülmek üzeregeri alındı.

5- MDP Grup Başkanvekilliklerine Ali Bozer ve Sabri Keskin,Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Mustafa Çorapçıoğlu, NaciMimaroğlu, İmren Aykut, Mehmet Kocabaş, Ebubekir Akay, HaydarKoyuncu ve Mükerrem Hiç seçildiler.

6- Türkiye'de bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı OrgeneralŞerif Zeid bin Şakir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğile birlikte, Kahramanmaraş'ta yapılan «Orgeneral Fevzi Uçaner-84»tatbikatını izledi.

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda, Hakkari ve Diyarbakır'ınköylerinde 22 terörist ile çok sayıda silah ele geçirildi.

8- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen, THKO Türkiye Devrimci Yol davasında iki sanıkömür boyu hapse mahkum edildiler,

Adana 1 Numaralı Askeri Mahkeme'de sonuçlanan yasa dışıTHKP-C Devrimci Savaşçıları örgütü davasında 5 sanık ömür boyu,52 sanık da 3-16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 21 sanıklı Dev Maden-Sen, 33 sanıklı Sosyal-İş, 33sanıklı Devrimci Yapı-İş ve 62 sanıklı Genel-İş davalarının aynı mahkemede görülen ana DİSK davasıyla birleştirilmesi üzerine DİSK davasındaki sanık sayısı 760'a yükseldi.

10- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, New York'da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «Kıbrıs sorunu, Ortadoğu'daki gelişmeler, İran - Irak savaşı, Afganistan sorunu ve terörizm konularında Türkiye'nin görüşlerini» açıkladı.

11- Sovyetler Birliği'nde bulunan Devlet Bakanı Ahmet KurtcebeAlptemoçin, Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolai Tikhonov tarafındankabul edildi.

12- ABD Senatosu Genel Kurulu'nda, Türkiye'ye yapılacak yardımın şarta bağlanmadan 715 milyon dolar olarak gerçekleşmesini de içine alan 1985 mali yılı bütçesi ve yardım programı kabul edildi.

13- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt, Washington'dadüzenlenen «Ortadoğu Üzerinde Türk ve Amerikan Görüşleri» konulukonferansta yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin güvenliği tehlikeye düştüğü takdirde, Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getireceğimize dair en ufak bir şüphe olmamalıdır. Aynı şekilde hiçkimse terörizme karşı savaşma yükümlülüğümüz hakkında şüphe duymamalıdr»dedi.

5 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kars'ın Digor ve Kağızman ilçelerinde halka hitaben birer konuşma yaptıktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki denetleme ve incelemelerini tamamlayarak Ankara'ya döndü.

2- Afyon ve Uşak'ta halka hitaben birer konuşma yapan veUşak'ın Merkez ve Çeşme ilçelerinde 740 aileye tapu tahsis belgelerini veren Başbakan Turgut Özal, Ankara'ya döndü.

3- Halkçı Parti genişletilmiş Kurucular Kurulu Toplantısı'nda yapılan seçimlerle yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

4- A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ile F. Almanya Ruhr Üniversitesi ve Friedrich Naummann Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen«Türk - Yunan İlişkileri Semineri» Ankara'da başladı.

5- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde gümrük kaçakçılığından yargılanan sanıklardan 24'ü tutuklandı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doğan Akinile Gümrükler Kontrol Genel Müdürü Nusret Ergül ve Gümrük memuru Savaş Yılmaz ise tahliye edildiler.

İzmir 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, Balıkesir Halkın Kurtuluşudavasında Şeref Tunçgil'i 14 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, İskenderun Gümrüğü'nde kaçakçılık yapmaktan sanık 11 kişi 10 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis, 582 milyon86 bin -722 lira para cezasına mahkum edildiler.

Aynı mahkemede görülen silah kaçakçılığı davasında ise 5 sanık7 yıl 3 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkumedildiler.

6- Mehmet Ali Ağca ve Üzeyir Bayraklı'yı yurt dışına kaçırdıkları gerekçesiyle göz altına alınan 12 kişiden 7'si İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce tutuklandı.

7- Yasa dışı örgüt üyesi Hasan Has hakkındaki idam cezasınınyerine getirilmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

8- Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayınlanan genelgesinegöre, mal mukabili ithalatta transfer için bankalara başvuru süresi,ithalat rejimine göre irat kaydedilmek koşuluyla, 2 aydan 4 aya uzatıldı.

9- ABD Kongresi Uzlaşma Komisyonu, 1985 mali yılında Türkiye'ye yapılacak yardım miktarını, 700 milyon dolar olarak kabul etti.

10- Federal Almanya Parlamentosu, Türkiye'ye yapılması öngölen, 130'u askeri, 130'u da ekonomik olmak üzere toplam 260 milyonmarklık yardımın devamına karar verdi.

6 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra verdiği demeçte, «Hükümetin üzerinde çalıştığı konular, ABD Kongresi'ndeki görüşmeler, Bakanlar Kurulu'nda görüşülen bütçe ve yıllık program, KİT'lere yapılacak atamalar konularının ele alındığını» bildirdi.

2- Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Sovyetler Birliği'ne yaptığı geziyi tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

3- İstanbul'un kurtuluşunun 61. yıldönümü, törenlerle kutlandı.

4- Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma esaslarıHakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

5- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan 8 sanıklı yasa dışı Antalya Gazipaşa TBKP/CDevrimci Yol örgütü davasında, 2 sanık ömür boyu hapse, 6 sanıkise 3 yıl ile 24 yıl arasında ağır hapis cezasına mahkum edildiler.

6- Malezya'ya resmi bir ziyaret yapan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun, başkent Kuala Lumpur'da düzenlediği basın toplantısında, «İki ülke subaylarının karşılıklı olarak eğitileceklerini» söyledi.

7- Yunanistan sınırını geçen iki Türk askeri, Yunanistan'da 6 ay20'şer günlük hapis cezalarına mahkum edildiler.

8- ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephan Solarz, Ermeni terörhareketleri de dahil olmak üzere terörizmin kınanmasını öngören birkarar tasarısını ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık DiVanı'na verdi.

9- Suriye Dışişleri Bakanı Faruk Sara, New York'ta gazetecilereyaptığı açıklamada, «ABD'nin, yalnızca İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine yönelik bir arabuluculuk girişimini onayladıklarını» bildirdi.

7 Ekim 1984

1- Van'a giden Başbakan Turgut Özal, Van'ın Erciş ve Ağrı'nınPatnos ilçelerinde halka hitaben birer konuşma yaptı.

2- Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, yaptığı açıklamada, «TIR taşımacılığında ve dış ticarette önemli yer tutan geçiş belgelerinin 1985yılına kadar herhangi bir sorun yaratmayacağını» belirterek, «Geçişbelgeleri kapasitesinin yüzde 40 oranında arttırıldığını» söyledi.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, yaptığıaçıklamada, «Libya'da çalışma süresini tamamlayan ve Libya SosyalSigortalar Kurumu'na kesilen sigorta primler; bulunan işçilerimize veya ölümleri halinde geride kalan dul ve yetimlerine aylık bağlanabileceğini» bildirdi.

4- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, BM 39. dönem toplantılarıiçin giitiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak, Ankara'ya döndü.

5- YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, THA'ya yaptığı açıklamada, «Yüksek öğretim harçlarına karşı isteyen değil, ihtiyacı olan.öğrencinin devlete borçlanabileceğini» bildirdi.

6- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, THA'ya yaptığı açıklamada, «Asgari ücretlerin en geç 2 yılda bir belirlenmesini yasalardaöngörüldüğünü, ancak bunun Türkiye'de, asgari ücret 2 yılda bir belirlenir şeklinde yorumlandığını» belirtti.

7- 1. Milletlerarası Türk Halı Kongresi, İstanbul'da Atatürk Kuıtür Merkezi'nde başladı.

8- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliği ile, her çeşit peynirin ithalatında uygulanan ton başına400 dolarlık fon kesintisi, beyaz peynir için geçerli olmak üzere 10dolara indirildi.

9- İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan 4. Askeri Filmler Festivali'nde, Türk prodüktör Yavuz Karaözbek'in hazırladığı ve NATO adınayarışmaya giren «Engel» adlı filmi birinci oldu.

10- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, 8 günlük resmi birziyaret için Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.

8 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Siirt'inEruh ve Şırnak ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Eruh veŞemdinli'de halka hitaben birer 'konuşma yaptı ve Ankara'ya döndü.

2- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Türk-Amerikan ilişkileri ve Ege'deki son gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu.

3- HP Merkez Karâr ve Yönetim Kumulu toplantısında yapılanseçimlerde, Genel Sekreterliğe Yılmaz Hastürk, Genel Başkan Yardımcılıklarına ise Reşit Ülker, Günseli özkaya, özer Gürbüz ve IdrisArı kan' getirildiler.

4- «Tarih boyunca Türklerin Ermeni toplumu ile İlişkileri» konulu sempozyum, Erzurum'da başladı.

5- Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, Libya'nın İtalyan sömürgeciliğinden kurtuluşunun 14. yıldönümü nedeniyle düzenlenentörende yaptığı konuşmada, «Libya'nın İtalya'ya tesliminden Türkiye'nin sorumlu olduğunu ve Türkiye'nin üzerine büyük sorumlulukdüştüğünü» belirterek, «Çünkü Türkiye, Libya'yı İtalyanlara, Libyalılaradanışmadan teslim etmiştir» dedi.

6- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Marudas, yaptığı açıklamada, «Ege'deki G-18 Hava Koridorunu, NATO manevraları dolayısıyla sivil uçakların güvenliğini sağlayamayacakları gerekçesiyle yarın gece saat 24'e kadar kapattıklarını» açıkladı.

7- Irak savaş uçaklarının Basra Körfezi'nde Liberya bandıralı birpetrol tankerine ateş açmaları sonucu, gemi mürettebatından 6 kişiöldü, 6 kişi de yaralandı.

8- Filipinler'de ordu birlikleri ile Yeni Halk Ordusu gerillalarıarasında geçen hafta çıkan çatışmalarda 13 kişinin öldüğü bildirildi.

9 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ve DevletBakanı İsmail Özdağlar'ı ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından bir daha görüşülmeküzere geri gönderilen milletvekili maaşlarına ilişkin kanun, TBMMGenel Kurulu'nda değiştirilerek kabul edildi.

3- Türkiye'yi resmen ziyaret etmekte olan OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Başkanı Rolf Geberth, gazetecilere yaptığı açıklamada, «Türkiye dış borçlarının ana para ve faizini ödeme planını eksiksiz yerine getirmektedir. Türkiye'ye verilecek kredi 1985 yılında700 milyon dolar olacaktır» dedi.

4- Taşkömürüne yüzde 10-16 arasında zam yapıldı.

5- Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği istasyonu yakınındaki hemzemin geçitte iki banliyö treninin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 48kişi yaralandı.

6- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerj Mahkemesi'nde görülen kapatılan MHP davasında, Genel Başkan AlpaslanTürkeş'in tahliye istemi 27. kez reddedilirken, 6 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

7- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Kapsis, düzenlediği basın toplantısında, «Ege üzerinde son günlerde meydana gelen ihtilafın Yunanistan - NATO ihtilafı olmadığını, Türk-Yunan ihtilafı olduğunu» söyledi.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, sözlü olarak istifa edenBaşbakan Nejat Konuk'un istifasını kabul etmedi ve görevine ay sonuna kadar devam etmesini istedi.

9- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Ürdün Kralı Hüseyin ilegörüşmelerde bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti.

10- El Salvador Devlet Başkanı Jose Napoleort Ouarte'nin yönetime karşı savaşan gerilla gruplarına barış çağrısında bulunduğu ve UMIN ile FDR adlı iki gerilla örgütünün görüşme isteğini kabul ettiklerini bildirdi

10 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Yargıtay Birinci Başkanlığı'naseçilen Nihat Renda'yı makamında ziyaret ederek kutladı.

2- Başbakan Turgut Özal, BBC Dünya Servisi'nde yayınlanan demecinde, «Türkiye'de siyasal tutuklu olmadığını, mahkumlara işkenceyapmanın yasak olduğunu ve aydınlar dilekçesi hakkında açılan daVanın demokrasiye aykırı olmadığını» söyledi.

3- Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Irak Petrol Bakanı Ahmet Kasım Takı'nın resmi konuğu olarak Irak'a gitti.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, GüneşGazetesi'ne verdiği özel demeçte, «İthal malı kömürler ile ilgili tümbağlantıların yapldığını, bu kömürlerin en geç Kasım ayı başında Türkiye'ye geleceğini »söyledi.

5- Başbakanlık teşkilatını düzenleyen kanun hükmündeki kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp yaptığı açıklamada, «Yunanistan uçaklarının dün ve bugün Türk hava sahasını 3 kez ihlalettiklerini» belirterek, «Bu ihlaller Türk askeri uçaklarınca önlenmiştir. Söz konusu ihlaller, Ankara'deki Yunan Büyükelçiliği nezdindeprotesto edilmiştir» dedi.

7- Halkçı Parti Grup Başkanvekilliklerine Turhan Beyazıt ile Şeref Bozkurt seçilirlerken, Grup Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlendi.

8- Türk Tanıtma Vakfı Genel Başkam Kemal Baytaş düzenlediğibasın toplantısında, TÜTAV'ın çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

9- Türk-İş'in toplu sözleşmelerle ilgili olarak aldığı ilke kararları basında yer aldı.

10- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Basın veHalkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan bir açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin pusu kurarak ateş açmaları sonucu 8 erinşehit edildiği, bir astsubay ve 1 erin de yaralandığı bildirildi.

11- Dün gece Ankara'ya gelen Libya Tarım Bakanı Ömer Durda,Başbakan Turgut Özal'la bir görüşme yaparak, Libya lideri MuammerKaddafi'nin mesajını iletti.

12- Ankara Radyosu sanatçılarından Nermin Demirçay, geçirdiğibir trafik kazası sonucu Ankara'da, Tiyatro sanatçısı Kani Kıpçak iseİstanbul'da öldü.

13- Barış Derneği davasında haklarındaki mahkumiyet kararı eksik soruşturma nedeniyle bozulan sanıkların yargılanmalarına istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yeniden başlandı.

14- Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Atalay Coşkunoğlu atanırken, bazı bakanlıklara yapılan atama kararlan da Resmi Gazete'deyayınlandı.

15- Washington'da toplanan IMF Yönetim Kurulu, Türkiye ile ilgili raporu onayladı ve bu yılki kredinin üçüncü dilimi olan 56 milyon SDR'nin ödenmesini kararlaştırdı.

16- Yunanistan'ın 36 saat süreyle kapattığı G-18 sivil hava koridoru yeniden ulaşıma açıldı.

11 Ekim 1984

1- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın GüneydoğuAnadolu Bölgesi'nde ayn ayrı yaptıkları incelemelerin değerlendirildiği bildirildi.

Bu arada Başbakan Turgut Özal'ın öğleden sonra CumhurbaşkanıKenan Evren ile yaptığı haftalık olağan görüşmesine GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Necdet Üruğ ile Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'da katıldılar.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 1985 maliyılı bütçesi ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, «1985 programında büyüme hızının yüzde 5.5enflasyon oranının da yüzde 25 olarak hedeflendiğini» söyledi ve«Programda özel sektörün çay fabrikası kurmasına olanak tanındığını»belirtti.

3- Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, «8 aylık kısa askerlikdöneminin daha da kısaltılmasının söz konusu olmadığını, yedeksubaylık ve 18 aylık askerlik süresi konusunda da bir değişikliğin düşünülmediğini» açıkladı.

4- HP Genel Başkanı Necdet Calp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki son olaylarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

Bu arada MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü ve DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı'da son olaylarlailgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birer başsağlığı mesajı ilettiler.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, düzenlediği basıntoplantısında, «Ege'deki son NATO manevrası sırasında Yunanistan'ınNATO ilkelerine ters düşen tutumu ile ilgili olarak Türkiye'nin NATOve NATO ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunacağını» belirterek,«Yunanistan'ı Sivil Havacılık Örgütü'nün Paris'te bulunan Avrupa Bölgesi Ofisi'ne şikayet ettik. Montreal'deki merkezi'ne de durum bildirilecektir» dedi.

6- Devlet Bakanı Mesut Yılmaz başkanlığındaki Türk heyeti ileYugoslavya Devlet Bakanı Boro Denkov başkanlığındaki Yugoslavheyeti arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Ankara'dabaşladı.

7- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, «1984 yılıenflasyonunun yüzde 38-40 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini»söyledi.

8- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Tek Gıda-İş Sendikası'nın Başkanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «Türkiye'de sağlıklı çalışma barışı isteniyorsa sendikaları sağlıklı çalıştıracak yasa değişikliklerinin yapılmasının zorunlu olduğunu» söyledi.

9- Emekli Sandığı Genel Müdürü Ateş Amiklioğlu, Emekli Sandığı'ndan aylık alan emeklilerle, dul ve yetimlerin muayene ve tedavileri hakkındaki tüzükte yapılan son değişiklikleri Milliyet Gazetesi'rie açıkladı.

10- Soroptimist Dernekleri Dünya Başkanlığı'na Sadun Katipoğluseçildi.

11- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Beytüşşebap ilçesi Jandarma komutanı'nın aracına teröristlerce ateş açılması sonucu 1 subayın şehit edildiğini, 1 erinde yaralandığını bildirdi.

12- Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıöğretim üyelerinden Dr. Sargut Şölçün'ün görevine, aydınlar dilekçesine imza atması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nce sonverildi.

13- NATO Savunma Bakanları ilkbahar toplantıları İtalya'nınStreasa kentinde başladı.

14- Strasbourg'da toplanan Avrupa Parlamentosu, Türkiye - AETKarma Parlamenter Komisyonu'nun yeniden kurulmasını, ancak Komisyonun hükümetlerarası ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'nin durumunun ileride yeniden ele alınmasından sonra işletilmesini kararlaştırdı.

15- Türkiye'yi de kapsayan ABD dış yardım programı, Kongre'de onaylanarak yürürlüğe girdi.

16- Nobel Edebiyat Ödülü, Çekoslovak şair Jaroslav Seifert'e verildi.

12 Ekim 1984

1- Erzurum'a giden Başbakan Turgut Özal, deprem bölgesindeincelemelerde bulunduktan sonra, Ağrı'ya gitti.

2- Irak'a yaptığı resmi geziyi tamamlayan Devlet Bakanı AhmetKurtcebe Alptemoçin Türkiye'ye döndü.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, ÇalışmaMeclisi'nde yeniden düzenlenen Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu tasarısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Kıdem Tazminatı Fonu tasarısında, tazminat sistemine dokunulmadığını, sadece İş Kanunu'nunbugüne kadar işlemeyen tazminat fonu müessesesinin düzenlendiğini»bildirdi.

4- Katma Değer Vergisi Yasa Tasarısı, TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda kabul edildi.

5- Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının AnavatanPartisi tüzüğünün bir maddesinin Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle, bu partiye ihtar verilmesi yolundakibaşvurusunu reddetti.

6- Çimentoya yüzde 9 ile 9.1 oranında zam yapıldı.

7- Güvenlik kuvvetlerince İstanbul'da yapılan operasyonlarda,THKP-C, Dev-Yol ve TKP/ML-TİKKO adlı yasa dışı örgütlenin elemanıoldukları bildirilen 16 kişi yakalandı.

Yasa dışı PKK örgütü mensubu iki terörist, güvenlik kuvvetleri ilegirdikleri silahlı çatışma sonucu Adıyaman'ın Gömükhan Köyü yakınlarında ölü olarak ele geçirildiler.

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Asken Mankemesi'nde sonuçlanan ÜGD Uşak grubu davasında, 3 sanık 5 yıl 10ay ile 11 yıl 4 ay 20 gün arasında hapse mahkum edildiler.

DİSK davasındaki sanık sayısı, OLEYİS, İlerici Deri-İş, Toprak-İşve Dev Sağlık-İş sendikaları davasının da birleştirilmesiyle 896'yayükseldi.

8- İtalya'nın Stresa kentinde yapılan NATO Savunma Bakanlarısonbahar dönemi toplantısı, yayınlanan ortak bir bildiri ile sona erdi.

9- Yunanistan hükümetinin, NATO Kararlılık Gösterisi Tatbikatısırasında Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddiasıyla ABD ve Türkhükümetlerini protesto ettiği açıklanırken, Türkiye'nin, Yunanistan'ınprotesto notasını reddettiği bildirildi.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, beraberindeki bir heyetle, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak BM Genel Sekreteri Perez deCuellar ile görüşmelerde bulunmak üzere New York'a gitti.

11- Yasa dışı IRA örgütü tarafından İngiltere Başbakanı MargarelThatcher'e karşı girişilen bombalı suikast girişiminde 4 kişi öldü, 32kişi de yaralandı.

12- Ürdün'e yaptığı ziyareti tamamlayarak ülkesine dönen MısırDevlet Başkanı Hüsnü Mübarek, «Filistin sorununu çözmenin stratejikhedefleri olduğunu» belirterek, «Bu amaca ulaşmak için mümkün olanher yolu denemekte olduklarını» söyledi.

13 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara'nın Başkent oluşunun 61.yıldönümü dolayısıyla Vali Cahit Bayar, Anakent Belediye BaşkanıMehmet Altınsoy, Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral İbrahim Türkgenci ve Seymenler ile öğrencilerden oluşan heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, Ağrı Şeker Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, «Artık dünyada eskisi gibi sıcak harp, soğuk harpyoktur. Başka türlü harp şekli meydana getirilmiştir. O da terördür.Memleketlerin bu şekilde parçalanmasına, birliklerin bozulmasına çalışılmaktadır. Dış güçler buna itmektedir. Ama bizim gibi güçlü milletleri, bizim gibi birliğin, beraberliğin ne olduğunu iyi tecrübe etmiş, tarihten ders almış, tarihinde büyük devletler kurmuş milletlerebu gibi saldırmalar hiçbir sonuç vermez» dedi ve 'incelemelerini tamamlayarak İstanbul'a gitti.

3- Devlet Bakanı Kazım Oksay, Ankara'da yaptığı yazılı açıklamada, «Cami, mescit ve türbe gibi ibadethane ve ziyaretgahların bitişiğinde ve avlularında bulunan kaçak yapılara tapu tahsis belgesiverilmeyeceğini, verilen tapu tahsis belgelerinin de geçersiz sayılacağını, bu durumdaki konut ve işyerlerinin boşaltılacağını» bildirdi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, Ankara'dayaptığı açıklamada, «Maden Kanunu tasarısının son şeklini aldığınıve stratejik önemi haiz uranyum, bor, toryum gibi madenlerin de özelsektör ve yabancı sermayeye açılacağını» söyledi.

5- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler başkanlığında toplanan YÖK, ANAP Elazığ milletvekili Mehmet Özdemir'in üniversite öğrencilerine ek sınav verilmesine ilişkin yasa önerisine, eğitimde kalitenin giderek düşmesine yol açacağı gerekçesiylekarşı çıktı.

6- Bakanlıklarda yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

7- ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,«Ege Denizi'nde geçen hafta yapılan NATO manevraları sırasında hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan tarafından verilen protesto notasının ABD tarafından reddedildiği» bildirildi.

14 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, İstanbul'da denetleme ve incelemelerde bulundu.

2- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Genelkurmay ikinci BaşkanıOrgeneral Necdet öztorun'un da bulunduğu bir heyetle Irak'ın başkenti Bağdat'a giderek Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bir mesajını sundu.

3- Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, Hakkari ve çevresindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara'da yaptığı açıklamada, «Bazı dış güçlerin, birtakım militanları organize ederek muhtelifmaksatlar için Türkiye'ye gönderdiklerinin anlaşıldığını» söyledi.

4- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında19 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

5- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Daire Başkanlığı'ndanyapılan açıklamada, güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarsonucu Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 2, Adana'nın Osmaniye ilçesinde de 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, teröristlerin açtığı ateşsonucu Şenkaya'da 1 vatandaşın öldüğü bildirildi.

6- Binicilikte Cumhurbaşkanlığı kupasını kazananlara ödülleriCumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından verildi.

7- Pakistan'ı resmen ziyaret etmekte olan Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında,«Batı, Doğu ve Üçüncü Dünya ülkeleri Afganistan'daki işgalin kalkması için çalışmalarda bulunmak zorundadır» dedi.

8- İran Resmi Haber Ajansı İRNA, Irak uçaklarının, İran'ın batısınırındaki Golan köyünü bombaladıkların; ve saldırıda bir kişininöldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını bildirdi.

15 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Yugoslavya Televizyonu'na verdiği demeçte, Türkiye - Yugoslavya ikili ilişkileri ile dünya sorunlarıhakkında çeşitli soruları cevaplandırdı.

2- Başbakan Turgut Özal, İstanbul'da yapılan 3. Türk - Amerikanİş Konferansı'nda yaptığı konuşmada, «Türk ekonomisinin hızla iyileşmeye gittiğini ve yabancı yatırımlar için son derece cazip bir halegeldiğini» bildirdi. Başbakan Turgut Özal, daha sonra Ankara'ya gitti.

3- Devlet Bakanı İsmal Özdağlar, TSE'nin 30. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada «Uluslararası pazara girmek için standardizasyonun şart olduğunu, standartlaşma olmadan ihracatın söz konusu olamayacağını» söyledi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir'in başkanlığındaki bir Türk-İş heyeti ilegörüştükten sonra, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

5- 1985 yılı Bütçe tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

6- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk, İtalyaJandarma Genel Komutanı Korgeneral Ricardo Bisocieri'nin resmi konuğu olarak İtalya'ya gitti.

7- Kent - Koop'un kuruluşunun 5. yılında bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Muammer Niksarlı, «Batıkent'te bugüne kadar 516 konutun tamamlandığını, 49 kooperatife ait 13 bin konutuninşaatlarının ise sürdürüldüğünü» belirterek «Toplu Konut Fonu işlemezse dış kredi için hükümetten izin alacaklarını» söyledi.

8- Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy başkanlığındaki Türk heyeti ileİtalyan Ulaştırma Bakanlığı heyeti arasındaki resmi görüşmeler Ankara'da başladı.

9- Federal Almanya'nın Yapı Makineleri ve Yapı Malzemesi Üretim Makineleri Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetAnkara'ya gelerek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray ile Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'la birer görüşme yaptılar.

10- Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kapatılma davası açılanHuzur Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

11- 1984 yılı UNESCO Haftası Amasya'da başladı.

12- 4. Avrupa Parazitoloji Kongresi, İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

13- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şübesi'nden yapılan açıklamada, Hakkari ve çevresinde sürdürülen operasyonlar sonucu son olaylara karıştıkları saptanan 8 teröristin çok sayıda silah ile yakalandığı bildirildi.

3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığından yayınlanan bildirideise, Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan operasyonlarda, yasa dışı THKP/CDevrimci Yol örgütüne mensup 37 kişinin silahları ile yakalandığı bildirildi.

14- BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, New York'ta Kıbrıs Rumyönetimi lideri Spiros Kipriyanu ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile birer görüşme yaptı.

15- KKTC'nın ABD'nin başkenti Washington'da diplomatik birtemsilcilik açmayı kararlaştırması üzerine Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği KKTC'nin bu kararını protesto etmek üzere ABD DışişleriBakanlığı'na bir nota verdi.

16- Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku, iki günlük resmi bir ziyaret için Federal Almanya'ya gitti ve Başbakan Helmut Kohl ile ikilibir görüşme yaptı.

17- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, beraberindeki bir heyetlegörüşmelerde bulunmak üzere Sovyetler Birliği'ne gitti.

18- El Salvador'da Devlet Başkanı Jose Napoleon Duarle ile gerilla liderleri arasındaki görüşme La Palma kasabasında başladı.

19- Nobel Tıp ödülü, Danimarka'dan Niels Jernenof, Federal Almanya'dan Georgeskoehler ve Arjantin'den Cesar Hilstein'e verildi.

20- Bağdat Radyosu, Irak savaş uçaklarının Harg Adası yakınlarında bir deniz hedefini imha ettiğini bildirdi.

16 Ekim 1984

1- Irak'tan dönen Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, temasları ileilgili olarak Başbakan Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'ebilgi verdi.

2- Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, Başbakan TurgutÖzal'ı ziyaret ederek, Hakkari bölgesine yaptığı ziyaret ile ilgili izlenimlerini anlattı.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, düzenlediği basıntoplantısında 1985 yıJı bütçesini açıkladı.

4- Trafik Yasası'nın yürürlük tarihini erteleyen yasa önerisi ileAdalet Bakan!ığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kararnamenindeğiştirilmesini öngören kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabuledildi.

5- İstanbul'da oynan özel karşılaşmada, Türkiye A milli futboltakımı Bulgaristan ile 0-0 berabere kaldı.

6- Güvenlik kuvvetlerince Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülen operasyonlarda 30 teröristin çok sayıda silah ve mermi ileyakalandığı bildirildi.

İstanbul'da güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen bir operasyon sonunda Türkiye Komünist işçi Hareketi (TKİH) adlı yasa dışıbir örgütün 13 elemanı yakalandı.

Askeri Yargıtay'ca bozulan 27 sanıklı İzmir İGD davası, EgeOrdu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce2. kez karara bağlanarak 18 sanık hakkında 4 yıl ile 21 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

7- Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doğan Akingörevinden alınarak, yerine Burhan Özfırat atandı.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na iseNevzat Durukan getirildi.

8- Strasbourg'da yapılan Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı'na Türk heyetinin katılması kabul edildi.

9- Yugoslavya Devlet Başkanı Veselin Duranoviç, Belgrad'da TRT'ye verdiği demeçte, «Türkiye ile Yugoslavya arasındaki bazı farklılıkların işbirliğinin gelişmesine engel teşkil etmeyeceğini» belirterek,«Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ekonomik ilişkilerde etkili ilerleme ortak yatırımlarla sağlanabilir» dedi.

10- BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, New York'ta KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri SpirosKipriyanu ile ikinci kez birer görüşme yaptı.

11- Londra'da düzenlenen bir açık artırmada, Osmanlı dönemineait iki Kur'an-ı Kerim, 47 milyon liraya satıldı.

12- Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika Kiliseleri Konseyi lideriPiskopos Desmond Tutu'ya verildi.

13- Fas birlikleri ile Polisario gerillaları arasında meydana gelençatışmalarda 176 gerilla ile 37 Fas askerinin öldüğü bildirildi.

14- Hindistan'ın Pakistan ile olan sınırını 5 gün için' kapattığı bildirildi.

17 Ekim 1984

1- Yugoslavya Devlet Başkanı Veselin Duranoviç, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. İki ülkearasındaki resmi görüşmeler de başladı.

2- Başbakan Turgut Özal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak T'BMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. HP Genel Başkanı Necdet Calp ve MDP GenelBaşkanı Turgut Sunalp'te olaylarla ilgili birer konuşma yaptılar.

3- İtalya'nın Stresa kentinde yapılan NATO Nükleer PlanlamaGrubu Sonbahar dönemi toplantısına katılan Milli Savunma BakanıZeki Yavuztürk, Türkiye'ye döndü.

4- Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Güneş Gazetesi'naDoğu Anadolu Bölgesi'ndeki konut sorunu hakkında açrklamalarda bulundu.

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükmündeki kararname TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

6- SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü, Hakkari'ye giderek, bölgede sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi aldı.

7- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e gönderdiğicevabi mesaj basında yayınlandı.

8- İstanbul'da düzenlenen 3. Türk - Amerikan İş konferansı sonaerdi.

9- Avrupa Konseyi Türkiye raportörlerinden Federal Alman VonHassel, AA'ya verdiği demeçte, «Türkiye'nin demokrasiye dönmesüreci içinde iç ve dış sol gruplar tarafından engellendiğini» belirterek, «Türkiye demokrasiye dönmede gösterdiği itinayı, demokrasinin yaşamasında da göstermelidir» dedi.

10- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin Çernenko, TheWashington Post Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Amerikan - Sovyetilişkisinde gelişme sağlanması için ABD'nin silahların denetlenmesikapsamındaki konulardan hiç değilse birinde anlaşmaya yanaşmasıgerektiğini» söyledi.

11- Business International adlı uluslararası kuruluşun İstanbul'dadüzenlediği «Yuvarlak Masa» toplantısı, Başbakan Turgut Özal'ın açışkonuşması ile başladı. 8u arada Business International tarafından hazırlanan bir raporda Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı.

12- 1975 Helsinki sonuç belgesini imzalayan 35 ülke ve 8 Akdeniz ülkesinin temsilcilerinin katıldığı «Akdeniz'in Sorunları» konulu seminer İtalya'nın Venedik kentinde başladı.

13- Peru'da uyuşturucu madde kaçakçıları arasında meydana gelen çatışmalarda 17 kişi öldü.

18 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığındaki Türk heyeti ileYugoslavya Devlet Başkanı Veselin Duranoviç başkanlığındaki Yugoslav heyeti arasında Ankara'da başlayan resmi görüşmelerin tamamlanmasından sonra konuk Devlet Başkanı İstanbul'a gitti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalık olağan görüşmesiyapan Başbakan Turgut Özal, daha sonra 4 günlük yurt gezisine çıkarak Adana'ya gitti.

3- Ankara'da toplanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu'nda bir konuşma yapan Kurum Başkanı Suatilhan, Kurum'un çalışmaları hakkında, bilgi verdi.

4- İstanbul'da çalışmalarına başlayan ve Business Internationaladlı uluslararası kuruluş tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Devlet Bakanı ve Başjbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Sanayive Ticaret Bakanı Cahit Aral ve Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevibirer konuşma yaptılar.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp düzenlediği basıntoplantısında, «Yunanistan Televizyonu'nda Türkiye haritasının bölünmüş olarak gösterilmesinin Bakanlık nezdinde protesto edildiğini» bildirdi.

6- İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan bir açıklamada, «Türkiye karşıtı terörist saldırılardan üzüntü duyulduğu» bildirildi.

7- Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ilişkilerin ele alındığıgörüşmeler Ankara'da başladı.

8- İstanbul'da sona eren 3. Türk - Amerikan İş Konferansı'nınikinci bölümü İzmir'de başladı.

9- Erzurum ve çevresinde meydana gelen ve Richter ölçeğiyle5 şiddetinde olan depremde 2 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

10- AET ülkelerinin Avrupa Topluluğu nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi'nin Brüksel'de yapılan toplantısında, Türkiye'ye verilecek krediler arasında yer alan ve dondurulmuş bulunan 29 milyon ECU (Avrupa Hesap Birimi) tutarındakihibe yardımının serbest bırakılması reddedildi.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum yönetimilideri Spiros Kipriyanu, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile NewYork'ta yaptıkları ayrı ayrı görüşmelerde, BM Genel Sekreteri'ninönerilerine yazılı yanıt verdiler.

12- Ürdün Kralı Hüseyin, ülkesini ziyaret etmekte olan ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger ile yaptığı görüşmede, «Ortadoğu'da kalıcı bir barış için uluslararası bir konferans düzenlenmesi gerektiğini» söyledi.

13-- 1984 yılı Nobel Ekonomi ödülü, İngiliz ekonomist Sır RichardStone'a verildi.

14- Hong Kong'un 1997 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne devrineilişkin olarak Çin ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma Hong Kohgyönetimi tarafından onaylandı.

19 Ekim 1984

1- 4 günlük yurt gezisine çıkan Başbakan Turgut Özal, TaşucuSEKA Kağıt Fabrikası, Erdemli Sulama Tesisleri, Mersin içme SuyuTesisleri, Krom-San Tesisleri ile Berdan Barajı'nın açılışını yaptıktansonra Adana'ya giderek Adana Kanalizasyon Şebekesi'nin temeliniattı.

2- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu yaptığı açıklamada, «DoğuBölgesindeki operasyonların Türkiye sınırları içinde devam etmekteolduğunu» bildirdi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, «GökovaTermik Santralı ile ilgili tüm çalışmaların tamamlandığını, 122 milyarliraya ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde de temelininatılacağını» söyledi.

4- İstanbul'da devam etmekte olan Yuvarlak Masa toplantısında, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Tarım, Orman ve KöyişleriBakanı Hüsnü Doğan birer konuşma yaptılar.

5- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil Sözer Pakistan'a,Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk da İtalya'yayaptıkları resmi ziyaretleri tamamlayarak Türkiye'ye döndüler.

6- Türkiye'nin, Limni Adası'nın Yunan askeri tatbikatları kapsamına alınmasını, Atina nezdinde protesto ettiği bildirilirken, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Türk hükümetinin protesto notasının reddedildiğini açıkladı.

7- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Vahit Erdem,İstanbul'da yaptığı açıklamada, «Bugüne kadar Fon'dan 26 milyarliralık ödeme yapıldığını» belirterek, «Şimdiye kadar başvuruda bulunmuş 4 binin üzerinde kooperatifin kredi talepleri değerlendirilmeden ve Toplu Konut Fonu'ndaki birikim incelenmeden yeni kooperatiflerin başvurularının kabul edilmeyeceğini» söyledi.

8- Resmi ziyaretini tamamlayan Yugoslavya Devlet Başkanı Veselin Duranoviç, Türkiye'den ayrıldı. Bu arada Türkiye - Yugoslavyaortak bildirisi de yayınlandı.

9- Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar YardımcılığınaMahir Barutçu atandı.

10- İkinci bölümü İzmir'de yapılan 3. Türk - Amerikan İşadamlarıKonferansı, yayınlanan ortak bir deklerasyon ile sona erdi.

11- İzmir'de yapılan 4. Avrupa Parazitoloji Kongresi sona erdi.

12- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Elazığ Askeri Mahkemesi, yasa dışı Halkın Kurtuluşu örgütü üyesi 2 sanığı ömür boyuhapse mahkum etti. 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriMahkemesi, yasa dışı Devrimci Kurtuluş örgütü üyesi 1 sanığı 12 yıl,1 sanığı da 6 yıl 8 ay ağır hapse mahkum etti. Aynı mahkemede yargılanmakta olan sağ görüşlü bir sanık da 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

45 sanıklı Yeraltı Maden-İş ve 50 sanıklı Lastik-İş davalarınınDİSK davasıyla birleştirilmesiyle, bu davadaki sanık sayısı 896'ya yükseldi.

13- İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan yasa dışı Dev-Yol örgütü üyesi Hıdır Aslan hakkındaki hükmünyerine getirilmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

14- Irak Dışişleri Bakanı. Tarık Aziz, temaslarda bulunmak üzereSovyetler Birliği'ne, İngiltere Savunma Bakanı Michael Heseltine deresmj bir ziyaret için Mısır'a giderken, İsrail'de bulunan ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger, temaslarını tamamlayarak ülkesinedöndü.

15- Sovyetler Birliği Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sibirya'deki Omsk kenti havaalanı'nda bir yakıt tankerine çarpması sonucu 150 kişinin öldüğü bildirildi.

16- İran savaş uçaklarının Basra Körfezi'nde Panama bandıralı birgemiyi bombalamaları sonucu 2 kişi öldü.

20 Ekim 1984

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Dolmabahçe Sarayı'ndadüzenlediği basın toplantısında, 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan «1. Milli Saraylar Sempozyumu» hakkında açıklamalarda bulundu.

2- Başbakan Turgut Özal, yurt gezisinin ikinci gününde, Adana'da Organize Sanayi Sitesi'nin temelini attıktan sonra Gaziantep'teUNCA işletmesini hizmete açtı ve Gaziantep ile Kahramanmaraş'tahalka hitaben birer konuşma yaptı.

3- Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretler yapacak olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Türkiye'den ayrıldı.

4- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 47. Genel Kurulu, Milli! Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'in açışkonuşmasıyla Ankara'da yapıldı.

5- Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)'in kuruluşunutescH eden resmi senet İstanbul'da düzenlenen bir törenle Kültür veTurizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu tarafından imzalandı.

6- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ile TİSK Genel BaşkanıHalit Narin'in iş Yasası'na ilişkin görüşleri Cumhuriyet Gazetesi'ndeyayınlandı.

7- Güvenlik kuvvetlerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sürdürülmekte olan operasyonlarda bugüne kadar 200'denfazla şüphelj şahsın göz altına alındığı bildirilirken, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı PKK örgütüne mensup 2 kişi yakalandı.

8- Bakanlar Kurulu'nun bazı gıda maddelerinin ithalinde alınangümrük vergilerine ilişkin kararı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ithali izne bağlı maddeler hakkındaki tebliği Resmi Gazete'deyayınlandı.

9- 100 İranlı savaş esiri, Irak hükümeti tarafından Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

10- Irak'ta genel seçimler yapıldı.

21 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Elbistan'da halka hitaben bir konuşma yaptıktan sonra, Afşin - Elbistan Termik Santrali'nin 1. ünitesininaçılışını yaptı. Kayseri'nin Arşin, Göksu, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde de halka hitaben birer konuşma yapan Başbakan Turgut Özal.daha sonra Ankara'ya döndü.

2- İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ercüment Yavuzalp ille birlikte, İran'a giderek, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'inyazılı bir mesajını, İran Cumhurbaşkanına götürdü.

3- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, kalkınmada öncelikli bölgelereyapılacak hüzmetler hakkında Tercüman Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

4- Anayasa Mahkemesi, Muhafazakar Parti ve Yeni Düzen Partisi'nın kapatılmasına ilişkim Cumhuriyet Başsavcılığının istemini reddetti.

5- OECD Türkiye Konsorsiyumu Başkanı Dr. Rolf Geberth, Kasım ayında Paris'te yapılacak Türkiye Konsorsiyumu'na sunacağı rapona ilgili olarak Ankara'da görüşmelerde bulundu.

6- Bağımsız Genel Hizmet-İş Sendikası, Başbakanlık ile Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak, İzmir Belediyesi'nde Teşmil uygulanmasını istedi

7- Ereğli Demir-Çelik ürünlerine 3.8 ile 5.3 oranında zam yapıldı.

8- Türkiye ile Irak arasında imzalanan emlak ve emlak haklarına dair sözleşmeyi onaylayan kanun Resmii Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

9- Resmi bir ziyaret için Pakistan'a giden Dışişleri Bakanı VahitHalefoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şahabzade Yakup Han ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan suçluların iadesianlaşmasının onay belgelerinin teati edtfldiği bildirildi.

10- İtalya'nın Çatanla kenti belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa-Asya - Afrika Ülkeleri Turizm Tanıtma Sergisinde, Altın Fil ödülünü Türkiye kazandı.

11- İran Başbakanı Hüseyin Musevi, Tahran'da yaptığı açıklamada, «Ülkesiyle Türkiye arasında, ayrılıkçı gerillalarla mücadele konusunda bir anlaşmanın söz konusu olmadığını» bildirdi.

12- Polonya'da kapatılan Dayanışma Sendikası taraftarı rahip JerzyPopieluszko kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

22 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Milli Eğitim, Gençlik ve. SporBakanı Vehbi Dinçerler, Miilli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ ile Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Denizli milletvekili Ayçan Çakıroğulları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti ÇankayaKöşkü'nde ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

2- Başbakan Turgut Özal'ın başkanlığında yapılan Ekonomik Kurul toplantısından sonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, «Ekonomik Kurulun, THY için 7 adet Airbusuçak alınmasını, THY'nın gelir ortaklığı senetlerinin çıkarılmasını veİstanbul Boğaz Köprüsü'nün gelir ortaklığı senetlerinin 1 Aralık'tasatışa çıkarılmasını kararlaştırdığını» bildirdi.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, vergi konusunda Günaydın Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Cumhuriyet'in kuruluşundanberi adaletli ve radikal bir vergi sistemi! hala gerçekleşmemiştir» dedi.

4- Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün, Devlet İhale Kanunu'na ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na gönderdiği rapor, Cumhuriiyet Gazetesi'nde yayınlandı.

5- Karabük Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ürünlerine yüzde 4.5 ile 12 arasında zam yaptı.

6- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla ilişkiıler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Adana 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yapılan yargılamalar sonucunda, çeşitli yasa dışı örgütleremensup sanıklardan 1'inin ömür boyu, 11'inin 4-6 yıl arasında hapiscezalarına mahkum edildiği bildirili irken, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraat ettiği belirtildi.

Güvenlik kuvvetleriyle silahlı çatışmaya giren 3 teröristtenbiri İstanbul'da, ikiisi de Adana'nın Pozantı ilçesinde ölü olarak elegeçirildi.

7- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan davada, Uzunköprü Halkevi yöneticisi 9 kişi, 3Numaralı Askeri Mahkeme'de sonuçlanan davada ise Bağımsız Dev Bank - Sen'in 29 yöneticimi beraat etti.

8- Yatırımları Teşvik Kararnamesinin uygulama esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- 81 kişinin Türk vatandaşlığına alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

10- İran'da bulunan İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, İran Cumhurbaşkanı Ali Hamaney tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanı KenanEvren'in mesajını sundu.

Bu arada, Doğu Bölgelerimde sürdürülen operasyonların İran'ınçıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle, Türkiye'nin işbirliği önerisininİran yetkililerince reddedildiği haberi basında yer aldı.

11- İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe, BBC'de yayınlanan bir demeaijnde, «Kıbrıs sorununun çözümü konusunda BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar tarafından sürdürülen girişimlerin ingiltere tarafından desteklendiğini» bildirdi.

12- Irak'ta yapılan genel seçimlerin sonuçları açıklandı.

23 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, PTT'nin kuruluşunun 144. yıldönümü nedeniyle Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, PTT Genel Müdürü Servet Bilgi ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetiÇankaya Köşkü'nde kabul etti. Heyet daha sonra Başbakan TurgutÖzal'ı ziyaret etti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, BM'in 39. kuruluş yıldönümünedeniyle yayınladığı mesajında, «BM'in uluslararası teröre karşı etkin bir işbirliği ve dayanışmanın çerçevesini oluşturmasını istemekteyiz» dedi.

3- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, ANKAAjansı'na yaptığı açıklamada, «Öğretmen nakillerinin öğretiim yılı sonuna kadar durdurulduğunu» bildirdi.

4- İran'dan dönen İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, düzenlediği basıntoplantısında, İran'da yaptığı temaslar hakkında açıklamalarda bulundu, İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar daha sonra Cumhurbaşkanı KenanEvren'i ziyaret ederek gezisi hakkında bilgi verdi.

5- Kapıkule Gümrük operasyonu konusunda Meclis araştırmasıisteyen önerge, TBMM Genel Kurulu'nda reddedilirken, önerge ileilgili olarak Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz ile Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, açıklamalarda bulundular.

6- SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yaptığıgeziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

7- PTT'nin 144. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

8- Danışma Meclisi'nin 3. kuruluş yıldönümü kutlandı.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan yasa dışı TDKP davasında 310 sanıktan 94'ü36 yıl ile 7 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildiler.195 sanığın beraat ettiği davada 21 sanığın dosyaları da ayrıldı.

10- Hakkındaki idam cezası Resmi Gazete'nin Cuma günkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Hıdır Aslan'ın dosyasıyeniden Askeri Yargıtay'a gönderildi.

11- Harç Kredisi yönetmeliği ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat ve Türkiye Deniz işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

12- Resmi bir ziyaret için Pakistan'da bulunan Dışişleri BakanıVahit Halefoğlu, Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül-Hak tarafından kabul edilerek bir görüşme yaptı.

13- Türkiye'nin BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.

14- BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın, New York'ta KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri SpirosKipriyanu ile birer görüşme yaptığı bildirildi.

15- Arjantin eski Devlet Başkanlarından General Roberto Viola'nıntutuklandığı bildirildi.

24 Ekim 1984

1- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, BakanlarKurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, «Bakanlar Kurulu'nuniki yasa tasarısını kabul ettiğini» söyledi.

2- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, kalkınmada öncelikli yörelerleilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, Akkuyu'da kurulacak nükleer santralle ilgili olarak Westinghouse firması yetkililer; ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

4- Katma Değer Vergisi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.

5- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik öngörenkanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- TBMM Adalet Komisyonu 3 idam cezasını onaylarken, 9 idamhükümlüsüne ait dosyalar da geri çekildi.

7- 1985 mali yılı Bütçe tasarısı Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan tarafından TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'na sunuldu.

8- Yurt dışında basılan 7 ayrı yayının Türkiye'ye sokulması vedağıtılması Bakanlar Kurulu'nca yasaklandı.

9- Marmara Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklaşadüzenledikleri «Birinci Uluslararası Pazarlama ve İhracat Sempozyumu» Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açış konuşmasıylabaşladı.

10- SEKA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen kağıt ve kartonürünlerine yüzde 3 ile 15.1 oranında zam yapıldı.

11- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğütarafından düzenlenen «45. Devlet Resim ve Heykel Sergisi» ödüllerini kazananlar açıklandı.

12- BM'nin kuruluşunun 39. yıldönümü, Ankara'daki BM binasında.düzenlenen bir toplantıyla kutlandı.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan Bafra MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasmda, 2sanık idama, 1 sanık müebbet hapse, 19 sanık ise çeşitli hapis cezalarına mahkum edilirken, 1 sanık da beraat etti.

Aynı mahkemede görülen Şentepe Dev-Sol davasında ise, 14sanık 4 yıl 5 ay ile 14 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarınamahkum edilirken, 6 sanık da beraat etti.

14- Askeri Yargıtay 2. Dairesi, hakkındaki idam cezası Resmi Gazete'de yayınlanan Hıdır Aslan'ın yeniden yargılama istemini reddetti.

15- Asya - Afrika Haber Ajansı'nın Yazı İşleri Müdürü SüleymanTukaç, Libyalılara ait gizli belgeleri, Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği'nesatarak casusluk yaptığı iddiası ile yakalandı.

16- Bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Pakistan'a yaptığı resmi geziyi tamamlayan Dışişleri BakanıVahit Halef oğlu, İslamabad'da düzenlediği pasın toplantısında, temasları hakkında bilgi verdi ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.

18- Irak Enformasyon Bakanı Mustafa Casım, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, «Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmanın, taraflara ortak sınırın 10'ar kilometre içerisinde operasyon yapma hakkını verdiğini» söyledi.

19- BM Güvenlik Konseyi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımı politikası uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeyi kınama kararı aldı.

25 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın görevinden istifa ettiğini, Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın da istifasını yarın vereceğini açıkladı.

Bu arada Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz'dakonu ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2- Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, THA'ya yaptığı açıklamada, Galata Köprüsü ihalesinin ertelendiğini, İkinci Boğaz Köprüsü-ihalesinin bir İngiliz firmasının kazandığı yolundaki haberlerin isegerçek dışı olduğunu» bildirdi.

3- Katma Değer Vergisi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerekkabul edildi.

4- TİSK ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun ortaklaşa düzenledikleri «Batı Avrupa Ve Türkiye'de Endüstri İlişkileri» konuluseminer İstanbul'da yapıldı.

5- Türkiye Tıp Akademisi tarafından düzenlenen 28. Ulusal TürkTıp Kongresi Bursa'da çalışmalarına başladı.

6- Ankara'da bulunan ABD Avrupa Komutan Yardımcısı Orgeneral Richard L. Lawson, Genelkurmay Başkanı Orgeneral NecdetÜruğ, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile Kuvvet Komutanlarını ayrı ayrı ziyaret ederek bir süre görüştü.

7- IMF Türkiye Masası Şefi Geoffery Tyler başkanlığındaki 5 kişilik bir heyet Ankara'ya gelerek, temaslarına başladı.

8- Mannesman - Sümerfoank, boru ürünlerine yüzde 5 oranındazam yaptı.

9- Ankara Büyük Şehir Belediye meclisi, toplutaşım ve havagazıücretlerine yüzde 50 oranında zam yaptı.

10- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, sürekli hastalık ve yaşlılık nedeniyle iki hükümlünün cezalarını affetti.

11- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Basın ve Haklaİlişkiler Şubesi'nden yapılan bir açılamada, «Güvenlfk kuvvetlerininsürdürdüğü bir operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, 3erin şehit edildiği, 1 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği» bildirildi.

12- İran'ın 70 Iraklı savaş esirini, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

13- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, Ekim ayısayısı toplatılan Video-Sinema dergisinin Yazı İşleri Müdürü JülideErgüder ile yazarları Onat Kutlar ve Mahmut Tali Öngören hakkındadava açtı.

14- Federal Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı askeri yardımın 14.dilimi ile ilgili anlaşma, Almanya'nın başkenti Bonn'da imzalandı.

15- Federal Almanya Parlamento Başkanı Hristiyan DemokratRainer Barzel, bir şirketten rüşvet aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılması nedeniyle görevinden istifa etti.

16- Bağdat Radyosu'nda yayınlanan bir Irak askeri bildirisinde,Irak savaş uçaklarının Basra Körfezi'nde 4 gemiye saldırdıkları ve saldırıya uğrayan gemilerden üçünün battığı, birinin de yandığı belirtildi.

26 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, «MGK'nin 7 ilde daha sıkıyönetiminkaldırılmasını Bakanlar Kurulu'na tavsiyeye karar verdiğini» söyledi.

2- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, Başbakan TurgutÖzal'ın isteği ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i n onayıyla görevinden alındı. Boşalan İçişleri Bakanlığı'na Yıldırım Akbulut, Maliye veGümrük Bakanlığı'na Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin,Devlet Bakanlığı'na da Ahmet Karaevli atandı.

3- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wu Xueqian'ın resmi davetlisi olarak gittiği Pekin'detemaslarına başladı.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, görüşmelerde bulunmakiçin Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'ye gitti.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada, «Devlet bütçesinden Türk kültürüne fayda sağlayacak diye tercih olunan kitapların, ceza kanunları dışında, ikinci birsüzgeçten geçirilmesi gerekir» dedi.

6- Üniversitelerarası Kurul Prof. Dr. Tarık Somer'in başkanlığında YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı Ve 17 üniversite rektörünün iştirakiyle Dicle Üniversitesi Kampüsü'nde toplandı.

7- Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası ile Karadeniz Çay Sanayinin işbirliğ; ile düzenlenen «Bilimsel Yönetici» seminerinde birkonuşma yapan Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Side, «Ülkemizde 600bin dolayında sigortasız işçi bulunduğunu» belirterek, «Bu işçilerin yasal haklardan yararlanamadıklarım» söyledi.

8- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Strausz Hupe, Türk Amerikan Dernegi'nde bir konuşma yaptı.

9- 4. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Kayaş semtindeDEV-YOL'a üye 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

10- Güvenlik kuvvetlerince İstanbul'da yapılan operasyonlardayasa dışı Dev-Sol örgütüne üye 35 kişi yakalandı.

11- Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na Akın İzmirlioğlu'nun atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

12- Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Shultz NewYork'ta yaptığı konuşmada, «ABD gerekirse terörizme karşt askerigüç kullanmalıdır» dedi.

27 Ekim 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Güneş Gazetesi'ne Hükümet'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler Ankara'da yaptığı açıklamada, «Süratle kalkınan ve refah seviyesi yükselen ülkemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için yapılan herystırım en az bir fabrika değerindedir» dedi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın Ankara'dayaptığı açıklamada, «Uluslararası asgari kalite standartına ilişkin GMP(iyi imalat) kurallarını benimsediklerini» belirterek «Dünya kalitestandardına uymayan ilaç fabrika ve laboratuvarları kapatılacak» dedi.

4- Hak-İş'e bağlı Özdemir-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Hak-İş üyesi Öz-İplik-İş Sendikası ileTürkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

5- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, işçileri işten çıkarmayı yasaklayan 13 numaralı bildirisi ile grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını izne bağlayan 17 numaralı bildirisinin üçüncü maddesiniyürürlükten kaldırdı.

6- Güvenlik Kuvvetlerince Balıkesir'de yapılan operasyonlardayasa dışı DEV-YOL örgütüne üye 10 kişi yakalandı.

7- Bakanlar Kurulu'nun Ekonomik İşler Yüksek KoordinasyonKurulu'nun teşkili, görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin kararda yaotığı değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

8- Avrupa Ekonomik Topluluğu Dönem Başkanı İrlanda DışişleriBakanı Peter Barry, Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki toplantısında yaptığı konuşmada, «Batı Trakya'da yaşayan 100 bindenfazla Türk'ün temel haklarının Yunanistan tarafından çiğnendiğini»söyledi.

9- Yunanistan Devlet Başkanı Kostantin Karamanlis Selanik'teyaptığı konuşmada, «Yunanistan Dünya'da yalnızlığa itiliyor» dedi.

28 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, beraberinde Ankara Valisi Cahit Bayar ve 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanı Korgeneralİbrahim Türkgenci ile birlikte Ankara'nın Sulakyurt ilçesüni gezdi vehalka hitaben bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra Kızılay'ın kuruluşunun117. yılı dolayısiyle düzenlenen «Kızılay Haftası» törenine katıldı.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhuriyet'in kuruluşunun 61.yıldönümü dolayısiyle yayınladığı mesajda, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara değinerek, «İhanet merkezlerine dikkati çekmemizsiyasi taktik olarak değerlendiren bazı çevreler, umarım ki, son olaylar karşısında uyanmışlardır» dedi.

3- Başbakan Turgut Özal, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, «Hürriyetçi demokratik cumhuriyet rejimi insan haysiyetine en uygun ve en faziletli bir idare şeklidir. Asırlar boyuncahür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, Cumhuriyet ve demokrasiyehiç şüphesiz en fazla layık olan bir millettir» dedi.

4- Türk Hava Yolları'nın 1984-1985 kış tarifesi uygulamasınabaşlandı.

5- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, işçi çıkarılmasını yasaklayan bildiriyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı.

Bu arada 1. Ordu ve İstanbul, Edirne illeri Sıkıyönetim Komutanlığı, bölgedeki 'işçi çıkarma yasağı ile grev lokavt yetkilerinin kullanılmasını izne bağlayan kararım kaldırdı.

6- Merkez Bankası'nın yürürlükteki faiz oranlarının uygulama süresinin uzatıldığına dair kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan atamalara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne Kadri Suyafoakan, MKE Genel Müdürlüğü'n'e de Mustafa Taşan atandılar.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, Akaryakıta yüzde 3.8 oranında zam yapıldı.

8- Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, 6. Türkiye-84 Türk ihraçÜrünleri Fuarı'nı, Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de açtı.

9- Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti sürdüren DışişleriBakanı Vahit Halefoğlu, Çin Devlet Başkanı Li Şienyan tarafından kabul edildi.

10- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Kıbrısgörüşmelerinin 2. turunun sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, «Görüşmelerin yoğun, ciddi, yararlı geçtiğini» belirterek, «26 Kasım'da 3. ve nihai görüşmelerin başlatılmasında kendisini görevli saydığını» söyledi.

29 Ekim 1984

1- Cumhuriyet'in kuruluşunun 61. yıldönümü bütün yurtta, dıştemsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlandı.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anıtkabir'de saygı duruşundabulunduktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende tebrikleri kabul etti.

3- Başbakan Turgut Özal, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen «Eğitim hayırseverleri şöleni»nde yaptığıkonuşmada «Talep, yapılan işlerin üstündedir. Yol liman gibi büyüktesisleri devlet yapmaya mecburdur. Ama, bir sağlık tesisi, bir eğitimtesisini yapacak insanlar çoktur. Özellikle eğitimdeki hayır işi diğersahalardaki hayır işinden daha kolaydır ve daha verimli olacaktır»dedi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, basınayaptığı açıklamada, «iktidara geldiğimizden bu yana liranın, dolarkarşısındaki değer kaybı yüzde 45'leri aştı. Biz ise bugüne kadarakaryakıta toplam yüzde 41 zam yaptık. Zamlarla, aradaki açığı henüz kapatamadık» dedi.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, incelemelerdebulunmak için gittiği Kayseri'de yaptığı konuşmada, «Çevre kirlenmesi ile ilgili görüşlerini açıkladı.

6- Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Gençlik ve SporBakanlığı tarafından Ankara'da Gençlik Şöleni yapıldı.

7- Gazeteci Tacettin Atatüre İstanbul'da vefat etti.

8- 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı ile 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı birer bildiri yayınlıyarak Malatya, Konya, Kayseri ile Adana Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve içelillerinde işçi çıkarma yasağını kaldırdı.

9- Mersin'de kurulması öngörülen 4. Suni Gübre Kompleksi'nin,Türk - Kuveyt - Tunus ortak yatırımı olarak gerçekleştirilmesi konusunda Kuveyt'te anlaşmaya varıldı.

10- İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe, resmi bir ziyaret için gittiği İsrail'de Başbakan Simon Perez ile görüştü.

11- THA'nın bir haberinde, Filipinler'de içinde 200 yolcu ve 42mürettebat bulunan bir feribotun battığı ve 17 yolcunun kurtarıldığıbildirildi.

12- Körfez Ülkelerinden Kuveyt hükümeti 27 Kasım tarihinde başlaması planlanan Körfez İşbirliği Konseyi Zirve Toplantısının sonunakadar ülkeye yeni giriş vizesi verilmeyeceğini bildirdi.

13- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 aylık bir aradan ionra Falanjistler, ordu birlikleri ve Dürzi milisler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

30 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara yakınlarındaki MürtedOvası'na kurulacak ve «F-16» uçağı üretecek fabrikanın temel atmatöreninde yaptığı konuşmada, «Eğer, bu Anadolu topraklarında, buvatana sahip olmak istiyorsak, güçlü bir Silahlı Kuvvetler bulundurmak zorundayız» dedi. Daha sonra Başbakan Turgut Özal, Milli Savunma Bakanı Zeki Yayuztürk, Hava Kuvvetleri Komutanı OrgeneralHalil Sözer ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Tahsin Şahinkaya birerkonuşma yaptılar,

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'ya davet edilen 500 hayırseveri Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, 1985yılı bütçe kanun tasarısını görüşmeye başlayan TBMM Bütçe Komisyonu'nda bir sunuş konuşması yaptı.

4- İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, TBMM'de yaptığı açıklamada, «Ülke güvenliğini ilgilendiren tedbirler konusunda partilerüstütavır alınması ve bunların polemik konusu yapılmaması gerektiğini»belirtti.

5- Türk-İş Yönetim Kurulu, Genel Başkan Şevket Yılmaz'ın Başkanlığında Ankara'da olağanüstü toplandı.

6- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Sovyetler Birliği İslam heyeti mensupları, İstanbul'da çalışmalarını sürdürmekte olan İslâm Konferansı İslâm Tarih, Sanatve Kültür Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundular.

7- Suudi Arabistan PTT Bakanı Dr. Alawi Derwes Kayyal, görüşmelerde bulunmak için Ankara'ya geldi.

8- Aydın eski milletvekili ve senatörü Fikret Turhangil Ankara'da vefat etti.

9- Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nce bozulan Barış Derneği davasınaİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'ndeyeniden başlandı.

10- Türk - Alman Çalışma Grubu'nun 6-8 Haziran tarihlerindeBonn'da yapılan 10. toplantısı sonunda 'hazırlanan protokol BakanlarKurulu'nca onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- 1985 yılı ekonomik programı Resmi Gazete'de yayınlandı.

31 Ekim 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal, Hindistan Cumhurbaşkanı Zail Sing'h'e, Başbakan İndira Gandi'nin öldürülmesinden dolayı birer mesaj gönderdiler.

2- Başbakan Turgut Özal, TV'de yayınlanan «İcraatın içinden»programında «İmar affı ve konut sorunu» ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3- Başbakan Turgut Özal başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü MesutYılmaz basına açıklamalarda bulundu.

4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık ve Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Mehmet Buyruk 2. Ordu birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gittiler.

5- 6. Uluslararası Büro Donanımı, Kompüter, Komünikasyon veMatbuat Fuarı, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy tarafından Ankara'daaçıldı.

6- Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan Ankara'dayaptığı açıklamada, «Modern ziraat teknikleri bakımından herşeyi yaptığımızı ve iyi bir noktaya geldiğimizi, modern tarım girdileri arasında zirai mücadele bakımından da iyi gübre kullandığımızı söyleyemeyiz» dedi.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 1985 mali yılı bütçe tasarısıile 1983 yılı kesin hesap tasarısını kabul etti.

8- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri MerkezBirliği Genel Başkanı Kasım Önadım Ankara'da yaptığı açıklamada,«Yeni açılacak küçük işletmelere makine ve teçhizat yardımı yapılmalı, bu kuruluşların ekonomi içinde yerlerini almaları sağlanmalıdır» dedi.

9- Bütün Türkiye'de kış saati uygulamasına başlandı.

10- 9. Kolordu ve Sıkıyönetim sorumluluk bölgesine giren Erzurum, Ağrı, Kars ve Artvin illerinde işçi çıkarma yasağı kaldırıldı.

3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan sağ görüşlü sanıklardan biri ölüm cezasına, üçüise 20 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildiler.

Aynı Mahkeme'de yargılanan yasa dışı Dev-Yol ve Kurtuluş örgütlerine mensup iki sanık 5-6 yıl 8 ay hapse mahkum oldular.

Askeri Yargıtay 4. Dairesi 13 sanıklı TKP - İşçinin Sesi davasında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk belgesinde THKP/C «Acilciler» örgütüne mensup 4 militanla, 2 firari sanıkyakalandı.

11- Hindistan Başbakanı indira Gancti, Hindistan'ın Başkenti YeniDelhi'de Sin muhafızı tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldü.

12- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, görüşmelerde bulunmak üzere Polonya'ya gitti.

13- Japonya'da Yasuhiro Nakasone'nın başkanlığındaki hükümetistifa etti.

14- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, Ortadoğu sorunuylailgili görüşmelerde bulunmak üzere Federal Almanya'ya gittiği bildirildi.