11.10.1989
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1989

1 EKİM 1989

1- Şanlıurfa'da bulunan Başbakan Turgut Özal, bakanlar, milletvekilleri ve bazı yetkililerin katıldığı GAP gezisinin son gününde, BakanlarKurulu toplantısı yapıldı. Başbakan Turgut Özal, toplantıdan sonradüzenlediği basın toplantısında, terörist faliyetler konusunda Suriye'yeuyarıda bulunarak, "Suyumuz olduğu müddetçe, Suriye de uymasıgereken şartlara uyduğu sürece üzerimize düşeni yaparız, ancakSuriye'nin söz konusu şartları yerine getirdiğinden şüpheliyiz." dedi. Özal,teröristlerin en çok korktukları projenin GAP olduğunu belirterek, GAPkapsamında "Bölge Kalkınma idaresi" kurulacağını tekrarladı. Özal dahasonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2- ANAP Siirt Milletvekili Kemal Birlik, Siirt'in Silopi ilçesine bağlıDerebaşı köyünde 6 köylünün suçsuz yere öldürüldüğü iddialarınınaraştırılması için Başbakan Turgut Özal'ın Olağanüstü Hal Bölge Valisi HayriKozakçıoğlu ile Siirt Valisine talimat verdiğini bildirdi.

3- Gözaltında bulunan sanığın avukatıyla görüşmesine olanaksağlayan Başbakanlık Genelgesi hakkmda, Türkiye Barolar Birliği BaşkanıÖnder Sav, Ankara Barosu Başkanı Erzan Erzurumluoğlu ve insan Haklar!Derneği Genel Başkanı Nevzat Helvacı açıklamalarda bulundular.

4- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan işkenceRehabilitasyon Merkezi Başkanı Dr. Genefge ve Genel Sekreter Dr.Makurssen görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

5- Kapatılan Adalet Partisi'nin izmir eski milletvekillerinden MuzafferDöşemeci dün izmir'de öldü.

6- New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, SovyetlerBirliği Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze ile bir görüşme yaptı. DışişleriBakanlığı Basın Sözcüsü Murat Sungar düzenlediği basın toplantısındayaptığı açıklamada, "Görüşmede Türkiye - Bulgaristan ilişkilerinin elealındığını" söyledi.

7- ABD Kongresi'ne sunulan Ermeni tasarısıyla ilgili olarak.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, ABD DışişleriBakanlığı yetkilileri ve bazı senatörlerle görüştü. Görüşmelerde, tasarınınkongreden geçmesi halinde, Türk - Amerikan ilişkilerinin büyük ölçüdeetkileneceğinin anlatıldığı bildirildi. Diğer yandan, tasarı konusundaTürkiye'nin izleyeceği tutumu belirlemek amacıyla New York'ta bulunan

Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Türk Amerikan Dernekleri Kurulu BaşkanıTunca İşkir ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ata Erim biraraya gelerek görüştüler.

8- Lübnan'ın Müslüman Başbakanı Selim Hoss, Lübnan sorunuhakkında Milliyet Gazetesi'ne verdiği bir demeçte, "Türkiye'nin soruna,gerekli uyarı ve açıklamalarla ağırlığını koymasını bekliyoruz" dedi.

9. Demokratik Almanya yönetiminin dün aldığı bir kararla Batı'yageçmelerine izin verilen ve Federal Almanya'nın Prag ve Varşovabüyükelçiliklerine sığınan Demokratik Almanya vatandaşı 4800 kişinin,özel trenlerle Batı'ya gönderildiği bildirildi.

10- Tutsak değişimi ve Irak birliklerinin geri çekilmesi konusundaBirleşmiş Milletler tarafından bir süre önce sunulan önerilerin Irantarafından kabul edildiği bildirildi.

11- Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, Dışişleri Bakanı GuillermoLorca Cox'u Başbakanlığa atadığını bildirdi.

2 EKİM 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı OrgeneralNecip Torumtay'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek haftalık olağangörüşmesini yaptı.

2- Üniversitelerde 1989 - 1990 Öğretim Yılı törenlerle başladı.ODTÜ'nün açılışını Başbakan Turgut Özal yaptı. Açılışta çıkan olaylarda 15öğrenci gözaltına alındı.

3- Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, Doğu ve Güneydoğu AnadoluBölgelerinde öğretmenlere ve okullara yönelik saldırılara ilişkin CumhuriyetGazetesi'nin sorularını yanıtladı.

4- DYP Grup Başkan Vekili Koksal Toptan, Bulgaristan'dan göçeden Türklerle ilgili olarak, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ınyanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

5- Mimarlar Odası 2. Başkanı Oktay Ekinci, KiT'lerin özelleştirilmesikonusunda yaptığı açıklamada, "Petkim ve Erdemir'in yabancılara devriulusal emeğe saygısızlıktır. Bu kalkınma kaynaklarımızın dış güçlerikalkındırmak uğruna kurutulması demektir." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Faralyalı dakonuyla ilgili olarak "KiT'lerin yabancılara satılmasının yarar değil zarargetireceğini" söyledi. Bu arada, Maden Mühendisleri Odası, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı'nca ilgili kurum ve bakanlıklara sunulan 3213 sayılıMaden Yasası'nı onaylamayacaklarını açıkladı.

6- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yöneticileri, TBMM BaşkanıYıldırım Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal inönü ve DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel'i ziyaret ettiler.

7- BM Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve ilgili Konular Yakm veOrtadoğu Alt Komisyonu 25. Dönem Toplantısı Ankara'da başladı.

8- Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki dağlık bölgede, ikiyurttaş kimliği belirlenemeyen kişilerce öldürüldü.

9- TV- 3 ve Kanal GAP yayınlarına başladı.

10- Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu eski Müdürü, tiyatro sanatçısı

Yalın Tolga Bursa'da öldü.

11- New York Times Gazetesi'nde yayımlanan bir habere göre,Bulgaristan Parlamentosu Yurttaşlık Hakları Komisyonu'nu, bu ülkedeyaşayan Müslüman ve Yahudilere sünnet olma hakkı tanıyan bir karar aldı.Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz da aynı gazeteye verdiği demeçte, BM' deBulgar misyonu tarafından yapılan bu açıklamanın "tatmin edici" olmadığınısöyledi.

12- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, geçen hafta ABD Sanatosu'ndagündeme gelen, Ermeni soykırımı ile ilgili karar tasarısı nedeniyle ABDDışişleri Bakanı James Baker'e bir mektup gönderdi. Mektupta, tasarınınyasalaşmaması için ABD yönetiminin çaba göstermesi istendi.

13- Viyana'da konvansiyonel silahların indirimi görüşmelerine katılanABD Heyeti Başkanı Stepnen Ledogar, Türkiye ve Yunanistan'ın uzunsüre gündemini işgal eden Mersin Krizinin "geleceğe bırakıldığını"açıkladı.

14- Federal Almanya'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş, Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Hans Sterekenve AT ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Adam - Schvvaetzer ile Kıbrıssorunundaki son gelişmeler, Bonn'un Kıbrıs politikası ve Kıbrıs'ın bütünolarak AT'ye üyeliği konularını görüştü. Denktaş görüşmeden sonrayaptığı açıklamada, "Rum kesimi AT'ye başvurduğu an görüşmeler durur"dedi.

15- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat resmi bir ziyaret içinJaponya'ya gitti.

3 EKİM 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, TBMM grup toplantısında yaptığıkonuşmada, "Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda başındanberi izlediği yolun, birlik ve beraberliğe zarar verdiğini" belirtti.

2- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, gözaltındaki sanığın avukatıylagörüşebilme hakkı konusundaki Başbakanlık Genelgesi tartışmalarınaaçıklık getirerek, "Savcı, gözaltındaki sanığın avukatıyla görüşmesine ilişkintalebini kabul etmek zorundadır." dedi.

3- DYP Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu, Güneydoğu AnadoluBölgesi'ndeki olaylar hakkında TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesiverdi.

SHP Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın verdiği, ABD BüyükelçisiMorton Abramovvitz hakkındaki soru önergesini Dışişleri Bakan Vekili veMilli Savunma Bakanı Safa Giray yanıtladı.

SHP izmir Milletvekili Veli Aksoy, İzrnir DGM'de düşünce suçlusuolarak yargılanan lise öğrencisi M.Ç. hakkında Adalet Bakanı OltanSungurlu'nun yanıtlaması istemiyle, bir soru önergesi verdi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin gruptoplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Özal'ın "geçmişi tahrif ettiğini"söyledi.

5- ODTÜ'nün açılış töreninde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15öğrenci DGM Savcılığı'nda ifadelerinin alınmasından sonra serbestbırakıldılar.

6- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca 2102 ilaca yüzde 5-36oranında zam yapıldı,

7- BM Genel Kurulu'nda Türk ve Bulgar Temsilciler görüşleriniaçıkladılar. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petar Mladenov, iki ülke arasındakibütün sorunların çözümünde Belgrad Protokolü'nün temeloluşturduğunu belirterek önkoşulsuz görüşmeye hazır olduklarınıyineledi. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz da, Bulgar Bakan'm konuşmasınıniyimser görüntüsüne karşın, yeni bir öğe getirmediğini belirtti.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş resmi temaslar için gittiği Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da bir konferans verdi. Denktaş, konferansta New York'ta Yeorgios Vasiliu görüşmelerinin seyrini ve Türk tezlerini açıkladı.

9- Suriye Dışişleri Bakanı Faruk Al Sara, BM'de düzenlediği basıntoplantısında, Türkiye ile ilişkilerinde, sınır güvenliği ve sular konusuarasında bağlantı görmediklerini, Türk hükümetinin sular konusundaimzasına sadık kalmalarını beklediklerini söyledi.

10- Panama'da Devlet Başkanı General Manuel Antonio Noriega'yakarşı bir darbe girişiminde bulunulduğu, darbe girişiminin başarısızlıklasonuçlandığı ve ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

11- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un, "ülkedetüm sektörlerdeki grevlerin 15 ay süre ile yasaklanması" istemininSovyetler Birliği Parlamentosu tarafından reddedildiği bildirildi.

12- Demokratik Almanya hükümeti, aldığı bir kararla FederalAlmanya'nın Parg'daki elçiliğine sığınan ve elçilik çevresine yığılan binlerceDemokratik Alman mültecinin Federal Almanya'ya geçmesine izin verdi.

4 EKİM 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Başkanlık Divanı üyelerinikabul ederek bir süre görüştü.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, partisinin TBMM grubundayaptığı bir konuşmada Başbakan Turgut Özal'ın uyguladığı politakalarınson seçimlerde halk tarafından reddedildiğini belirtti.

3- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazıuygulamaların neden olduğu sorunlar konusunda, SHP DiyarbakırMilletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşı tarafından verilen Meclis araştırmasıönergesi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

4- SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve arkadaşlarınca verilenSilopi olayına ilişkin Meclis araştırması önergesinin önceükle görüşülmesiistemi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

5- SHP Ankara Milletvekili Beşer Baydar, Başbakan Özal'ın kardeşiYusuf Özal'a Atatürk Orman Çiftliği'nde villa tahsis edilmesiningerekçelerinin Başbakan Özal'ın yanıtlaması istemiyle, bir soru önergesiverdi.

6- 2000'e Doğru Dergisi'nin 26. sayısında "Asil Nadir Türkiye'yiKarıştıran Parmak" adlı yazısında kişilik haklarına saidırıldığı gerekçesiyleişadamı Asil Nadir tarafından açılan 500 milyon liralık tazminat davasınaistanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlandı.

7- 6 Ağustos'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmasınedeniyle gözaltına alınan Demokrasi için Kadınlar Derneği (DEMKAD)Ankara Şube Başkanı Hatice Arıkan DGM'ce serbest bırakıldı.

8- İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanlarının New York'ta yapılanolağanüstü toplantısında, Bulgaristan'ın yürüttüğü "insanlık dışıasimilasyon kampanyası" kınanarak, Türkiye ve Bulgaristan 30 Ekim'deKuveyt'te görüşmeye davet edildi.

9- Yazar Aziz Nesin'in Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine,Avrupa Konseyi insan Hakları Komisyonu'na yaptığı "kişisel başvuru"Komisyon tarafından reddedildi.

10- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de pazar yerine yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11- Panama'nın fiili lideri Manuel Antonio Noriega, Panama Televizyonu'nda halka yaptığı konuşmada kendisine karşı düzenlenen darbe girişiminin bastırıldığını söyledi.

5 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, TBMM Gene! Kurulu'nda yaptığıkonuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda muhalefetin önesürdüğü "uzlaşma" önerisini kabul etmediklerini söyledi.

SHP Genel Başkan; Erdal inönü, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığıkonuşmada "uzlaşmanın tarihi sorumluluk" olduğunu vurguladı.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, iki liderin konuşmasının dasürpriz olmadığını belirterek, Özal'la uzlaşmanın olanaksız olduğunusöyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Başbakan TurgutÖzal’ın yaptıkları haftalık olağan görüşmeden sonra, CumhurbaşkanlığıBasın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sayın Özal,sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüş vedüşüncelerini yansıtmışlar, ancak kararları konusunda herhangi bir ifadedebulunmamışlardır." denildi.

2- DYP'nin, GAP konusunun tartışıldığı özel gündemli gruptoplantısında bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demîrel, GAP'ıniktidar taraf ından on yıl geciktirildiğini söyledi.

3- DSP Nevşehir il örgütü, genel merkez tarafından görevindenalındı.

4- İzmir Valisi Nevzat Ayaz, 17 Ekim 1989 tarihinden itibaren emekliolmak isteğiyle görevinden istifa etti.

5- İstanbul Üsküdar Paşakapısı Ceza ve Tutukevi'nde, Kütahya veKonya'ya sevk edilmek istemeyen 50 kadar tutuklunun, revirdeki yataklarıtutuşturmaları üzerine yangın çıktı. Yangında cezavenin büyük bir bölümükullanılmaz hale gelirken, tutuklular geçici süreyle Bayrampaşa ve MetrisCezaevlerine nakledildiler.

6- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, BM çerçevesinde 12 gündürsürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak New York'tan ayrıldı. Yılmazdüzenlediği basın toplantısında, temaslarının Kıbrıs ve Bulgaristankonularında yoğunlaştığını belirtti. Yılmaz ayrıca islam KonferansıÖrgütü'nün 30 Ekimde Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Kuveyt'te görüşmeçağrısını, "Bildiride yer alan boyutları ile aynen kabul ediyoruz." dedi.

7- Ermeni soykırımına ilişkin karar tasarısının ABD Senatosu AdaletKomisyonu'nda görüşülmesi iki hafta süreyle ertelendi. Dışişleri Bakanlığıda bir açıklama yaparak, Ermeni tasarısının kabul edilmesi durumunda TürkABD ilişkileri üzerinde "Fevkalade olumsuz ve telafisi mümkün olmayacakzararlı etkiler yaratacağını" kaydetti.

8- New York'ta bulunan Uluslararası insan Haklan Birliği, BaşbakanTurgut Özal'a bir mektup göndererek, Türkiye'ye dönüşlerinde gözaltınaalınarak tutuklanan ve avukatlarıyla da görüştürülmeyen politik göçmenlerAhmet Kardam ve Şeref Yıldız'ın serbest bırakılmasını istedi.

9- Çekoslavakya'nın başkenti Prag'daki Federal AlmanyaBüyükelçiliğinde bekleyen Demokratik Alman mültecilerden FederalAlmanya'nın Hoff kentine ulaşan mültecilerin sayısının 7600'ü bulduğubildirildi.

10-1989 yılı Nobel Barış ödülü, Tibet'in sürgündeki dini ve siyasilideri Dalai Lama'ya verildi.

11- FKÖ lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Abu iyad, FederalAlmanya'da yayımlanan Ouick Dergisi'ne verdiği bir demeçte, Lübnan'daHizbullah Örgütü'nün elinde 21 rehinenin bulunduğunu ve rehinelerinhepsinin yaşadığını söyledi.

12- Afganistan'ın başkenti Kabil'e mücahitler tarafından dündüzenlenen roket saldırısında 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığıbildirildi.

13- Çin lideri Deng Şiaoping, görevden çekildiğini ve komutanınBaşbakan Li Peng ve Komünist Parti Genel Sekreteri Jiang Zemin'egeçtiğini açıkladı.

6 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Bilkent Üniversitesi'nin yeni öğretim yılıaçılış töreninde yaptığı konuşmada, "Dünya global bir sisteme giderken veAT'ye gireceğiz derken, biz burada yabancı sermaye münakaşasıyapıyoruz. Önemli olan memleketin menfaatini iyi görmektir." dedi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Cumhurbaşkanlığı seçimikonusunda Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

3- SHP, KiT'lerin özelleştirilmesi konusunda Başbakan Turgut Özalhakkında gensoru açılması ve TBMM'de genel görüşme istemindebulundu. SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, düzenlediği basıntoplantısında partisinin konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

4- SHP Merkez Yürütme Kurulu, Paris'te yapılacak "Kürtkonferansına katılmama kararı aldı. Karar konferansa çağrılanmilletvekillerine iletildi.

5- SHP Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Diyanet işleriBaşkanlığı'nın bir yayını hakkında, Devlet Bakanı Saffet Sert'in yanıtlamasıistemiyle, SHP içel Milletvekili Istemihan Talay da ABD Kongresi'nesunulan Ermeni tasarısı hakkında Başbakan Turgut Özal'ın yanıtlamasıistemiyle birer soru önergesi verdiler.

6- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçimikonusunda "uzlaşmanın" önündeki tek engelin, Başbakan Turgut Özalolduğunu belirterek, gerekirse kamuoyu baskısı sağlamak için DYP ileortak hareket edebileceklerini söyledi.

7- SHP Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy, Merkez Disiplin Kurulukararıyla SHP'den kesin ihraç edildi.

8- Diyarbakır'da MİT binasına bomba koyan ve 1 kişinin ölümüne ikikişinin de yaralanmasına neden olan PKK militanları hakkında DiyarbakırDGM'de idam istemiyle dava açıldı.

9- Ankara DGM'de yargılanan Özgür Gelecek Dergisi yöneticileritahliye edildiler.

10- Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kozağaç Jandarma Karakolu'nubasarak 6 jandarma erini şehit eden TKP/ML Partizan örgütü üyelerine yataklık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 kişi hakkında DGM'de dava açıldı.

11- 1 Mayıs Tertip komitesi sıfatıyla, Petrol iş Sendikası GenelBaşkanı Münir Ceylan aleyhine açılan kamu davasında istanbul DGMgörevsizlik kararı verdi.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 11kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

13- Bulgaristan'a geri dönen Türklerin sayısı 35 bine ulaştı.

14- Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku, KomünistPartisi'nin ekonomik uzmanlar toplantısında yaptığı konuşmada, sosyalistülkelerdeki reform hareketlerini eleştirerek, "ülkemizde sosyalizmdenayrılarak kapitalizme sapacak serbest piyasa ekonomisine yer yoktur."dedi.

15- Macaristan Komünist Partisi'nin 14. Kongresi başladı.

16- Avrupa Topluluğu dün yayımladığı bir bildiriyle, SuudiArabistan'ın Taif kentinde "Lübnan sorununun çözümü için" çalışmalarınısürdüren Lübnan Parlamentosu'nu desteklediğini açıkladı.

17- El Salvador'un başkenti San Salvador'da Kosta RikaBüyükelçiliği altı kişi tarafından basılarak, diplomatların rehin alındığıbildirildi.

7 EKİM 1989

1- Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği bir basın açıklamasıyaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde yaygınlaşan darbesöylentilerinin dışında olduğunu bildirdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Türkiye Gazeteciler SendikasıGenel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçimininTBMM'de uzlaşmayla sonuçlanmaması halinde ağır bir anayasa bunalımıyaşanacağını belirterek "istediğimiz, sorunun Meclis'te çözümlenmesidir."dedi.

3- BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'tabulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz Ankara'ya döndü. Yılmaz EsenboğaHavaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında görüşmeleriyle ilgili bilgivererek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ABD tarafından yakından izlendiğinisöyledi.

4- Türkiye Gazeteciler Sendikası'nm 12. Dönem Genel Kuruluistanbul'da başladı.

5- 26. Antalya Altın Portakal Film Yarışması sonuçları açıklandı.Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı film 5dalda Altın Portakal ödülü aldı.

6- ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Robert Strausz - Hupe ileyapılan bir söyleşi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

7- Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, zırhlı araç alımındayolsuzluk yapıldığı iddiasını araştırmak üzere Dışişleri Bakanlığı'ndaoluşturulan soruşturma komisyonunun kendisini suçlu bulmasıyla ilgiliolarak, "Bu, memurlar tarafından yaratılan devlet terörüdür, ben bukomisyona ifade vermem" dedi. ;

8- Tokat - Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişiöldü, 7 kişi de yaralandı.

9- Tekirdağ eski Milletvekili Nedim Karahalil Tekirdağ'da, Trabzoneski Milletvekili Zeki Yağmurdereli de Ankara'da öldü;

10- Macaristan Komünist Partisi'nin iki gündür devam edenkongresinde, Partinin kapatılarak, batılı anlamda bir sosyalist parti kurulmasına karar verildi.

11 - Sovyetler Birliği'nin IMF ve GATT gibi uluslararası mali ve ticarikuruluşlara üye olma isteği, ABD tarafından "henüz erken" bulunarakreddedildi.

12- Demokratik Almanya'nın kuruluşunun 40. yıl dönümütörenlerine katılan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov,Demokratik Almanya Devlet Başkanı Erich Honecker ile görüştü.Horıecker, görüşmede ülkesinin kendi yolunda yürüyeceğini, politikadeğiştirmeye niyeti olmadığını söyledi.

Kutlama törenlerine Polonya lideri General VVoiciecz Jaruzelski,Romanya lideri Nikolay Çavuşesku, Çekoslavakya lideri Yakes veBulgaristan Devlet başkanı Todor Jivkov da katıldı.

13- Amerikan Senatosu'na sunulan Ermeni tasarısı ile ilgili olarak,New - York'ta bulunan Türk - Amerikan Dernekleri Federasyonu ve bağlıdernekler, tasarının geri çekilmesi için mektup ve telgraf kampanyasıbaşlattılar.

14- İsrail'in işgal altındaki topraklarda yürüttüğü politikayı kınayan birkarar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

15- Yunanistan'da Cannis Canetakis liderliğindeki "geçici"hükümet, önceden varılan anlaşma gereği görevini tamamlayarak, erkenseçimlere gidilmesi için istifa etti.

16- ABD'li sinema oyuncusu Bette Davis, Paris'te öldü.

1- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıslı Türklerin,Bulgaristan'dan göç eden Türkler için gönderdiği çeki, Devlet BakanıErcüment Konukman'a verdi. Denktaş, daha sonra gazetecilerin sorularınıyanıtladı.

2- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, yaptığı yazılıaçıklamada "Kağıt yoluyla basın üzerinde bir baskının söz konusuolmadığını" söyledi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in son siyasal gelişmelerhakkındaki değerlendirmeleri Milliyet Gazetesi'nde yayımlandı.

4- SHP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Keskin, düzenlediği basıntoplantısında, KiT'lerin ulusal bağımsızlığın ve devletin temel ilkelerindenbiri olduğunu belirterek, "ANAP iktidarının özelleştirme adı altında KiT'leriyabancılara satmasıyla devletçiliği tahrip ettiğini"söyledi.

5- Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanlığına Orhan Erinç seçildi.

6- Bingöl'ün Üçkaya köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle teröristlerarasında dün meydana gelen çatışmada üç terörist ölü olarak elegeçirilirken, bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

7- Demokratik Almanya'nın korulusunun 40. yıldönümükutlamalarında meydana gelen olaylarda 100 kişinin yaralandığı, 700kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

9 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Bulgaristan'dan göç eden Türkleritemsilen 160 kişiyi kabul etti.

2- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan Turgut Özal' mbaşkanlığında toplandı.

3- DYP, Başbakan Turgut ÖzaPın "erken seçim için gizli oy" önerisinikabul etti. DYP Grup Başkanvekili Koksal Toptan erken seçim için gizlioylama yapılmasına ilişkin içtüzük değişikliği önerisini TBMM'ye verdi.

4- Dünya Sağlık Örgütü, Bulgaristan'daki Türklerin sağlıksorunlarıyla ilgili olarak hazırladığı raporda, "Bulgar aşısının sağlığa zararlıolmadığı" belirtildi.

5- Basın Konseyi Yüksek Kurulu, isminin kullanılarak basın meslekilkelerine aykırı davranıldığını ileri süren Avukat Prof. Dr. Çetin Özek'inbaşvurusunu değerlendirerek, Sabah Gazetesi'ne uyarıda bulunmayakarar verdi.

6- DPT, AT ile ilişkiler Başkanlığı ve Tanıtım A.Ş. tarafından ortaklaşadüzenlenen "Avrupa Topluluğu'nda Rekabet Hukuku ve AntidampingSistemleri ve Türkiye" konulu seminer istanbul'da başladı.

7- Çeşitli üniversitelerden 100'e yakın öğretim üyesi imzalı biraçıklama yaparak, "Dinin siyasete ve eğitime alet edilmemesi, gençbeyinlerin din kisvesi altında şeriat özlemcisi, gerici güçlerin elinegeçmemesi için" kararlı mücadele vereceklerini bildirdiler.

8- Yazar Yusuf Atılgan öldü.

9- Valencia Akdeniz Film Festivali'nde Zülfü Livaneli'nin "Sis" filmi"Altın Palmiye" ödülünü Yugoslavya filmiyle paylaşırken, Tunç Başaran'ın"Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı filmi "Gümüş Palmiye" ve "Don Kişot"ödüllerini aldı.

10- Macaristan'da, Macaristan Sosyalist Partisi'nin programı kabuledilirken, muhalefette bulunan muhafazakar kanat yeni bir komünist partikuracaklarını açıkladılar.

11- Sovyetler Birliği'nin Ballık Cumhuryietleri'nden Letonya'da Halk Cephesi Örgütü, Letonya'nın Sovyetler Birliği bünyesinden ayrılarak, bağımsız ve çok partili bir hukuk devleti olmasını öngören bir siyasi programı kabul etti.

12- İsrail'in işgali altındaki Arap topraklarında dün meydana gelençatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

13- Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir otobüse yerleştirilenbombanın patlaması sonucu 7 yolcunun öldüğü bildirildi.

14-1989 Nobel Tıp Ödülü, Amerikan bilim adamları Michael Bishopve Harold Varmus'a verildi.

10 EKiM 1989

1- TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, ABD Senatosu'na sunulan ve 24Nisan gününün "1915 - 23 yılları arasındaki Ermeni soykırımının 75.yıldönümünü anma günü" ilan edilmesini öngören karar tasarısınınreddedilmesi için ABD Senatosu çoğunluk lideri G. Mitchell'e bir mesajgönderdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü ve DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel, partilerinin grup toplantılarında, Cumhurbaşkanlığıseçimine ilişkin birer konuşma yaptılar.

3- SHP Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve arkadaşlarınca,"Hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlar" konusunda verdikleri Meclisaraştırması önergesi.TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

4- SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, "Akdeniz'de 13radyasyonlu mal yüklü geminin dolaştığı ve bunlar için ne gibi önlemleralındığı" konusunda Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yanıtlaması istemiyle birsoru önergesi verdi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türkiye'yi ziyaret etmekteolan Federal Almanya Kuzey - Ren VVestfalya Eyaleti Çalışma Bakanıhermann Heinemann ile yaptığı görüşmede Türkiye'de ortamın gidereközgürleştiğini belirterek, cumhurbaşkanı olmayı hiçbir zamandüşünmediğini söyledi.

6- ANAP Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ile yapılan bir söyleşiCumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

7- Türk Parlamenterler Birliği ödülleri sahiplerine verildi.

8- Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkköy ve llkadım köylerindedüzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkançatışmalarda 9 terörist ölü, bir terörist yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmalarda2 jandarma eri şehit oldu.

9- Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasıistemiyle yargılanan lise öğrencisi Melih Çayanoğlu, izmir DGM'dekiyargılanması sonunda beraat etti.

10- Milliyet Gazetesi eski sahibi Ercüment Karacan dün ABD'de öldü.

11- Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Federal Almanya SosyalDemokrat Partisi (SPO) Genel Sekreteri Anke Fuchs, Bonn'da yaptığı yazılıaçıklamada iki ülkeyi ilgilendiren konularda SHP - SPD ortak çalışmagrupları kurulması konusunda SHP Genel Başkanı Erdal inönü ileanlaştıklarını bildirdi.

12- Macaristan Komünist Partisi'nin kendini feshettiği kongresi sonaerdi. Yeni kurulan Sosyalist Partisi'nin başkanlığına, eski Komünist PartisiBaşkanı Rezso Nyers seçildi.

13- Sovyetler Birliği Parlamentosu, dün ülke tarihinde ilk kez, grevhakkının kullanılmasına ilişkin koşulları düzenleyen bir yasayı kabul etti.

14- Demokratik Almanya'da 70 bin kişinin katıldığı ve ülke tarihinin,en büyük gösteri yürüyüşü Leipzig'de yapıldı.

11 EKİM 1989

1- Avrupa Konseyi 16. Eğitim Bakanları Konferansı, BaşbakanTurgut Özal'ın açış konuşmasıyla istanbul'da başladı.

2- Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk,ölümünün 2. yıldönümünde törenle anıldı.

3- Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Memphis Tennessee EyaletiBelediye Başkanı'nın resmi konuğu olarak ABD'ye gitti.

4- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığıkonuşmada, ABD Senatosu gündeminde bulunan Ermeni soykırımtasarısı konusunda, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan TurgutÖzal'ın, ABD Başkanı George Bush'a birer mektup göndererek,endişelerini dile getirdiklerini açıkladı.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu, ABD Kongresi üyelerini Ermenikarar tasarasmı reddetmeye çağıran bir kararı üç partinin ortak oylarıylakabul etti.

Bu arada, aynı paralelde bir karar tasarısının ABD TemsilcilerMeclisi'ne verildiği bildirildi.

5- SHP Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, Başbakan Turgut Özal'asuikast girişiminde bulunan ve halen Ankara Kapalı Cezaevi'nde bulunanKartal Demirağ hakkında, Adelet Bakanı Oltan Sungurlu'nun yanıtlamasıistemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar düzenlediği basıntoplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk asıllı Bulgar vatandaşlarınayapılan aşıyı inceleyen raporu hakkında bir açıklama yaparak, aşının"sağlığa zarar verici" olmadığının belirlendiğini, ancak aşı uygulamasının"uluslararası kurallara aykırı nitelik taşıdığını" söyledi.

7- Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan "Mehmetçik89" tatbikatı başladı.

8- Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Koçağılı köyünde güvenlikkuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak elegeçirildi.

9- Ankara DGM'de karara bağlanan TKP davasında yer alan veTürkiye'ye döndüğünde gözaltına alınan politik göçmenlerden AdnanBucak, Ankara DGM'ce tutuklanırken, tutuklu bulunan 89 yaşındakiMehmet Bozışık'ın tahliye istemi de aynı mahkemece reddedildi.

10- İstanbul'da geçen pazar günü yapılan Dev -Genc'in 20. kuruluşyıldönümü'nden sonra "geceye katılarak yasadışı slogan attıkları"gerekçesiyle gözaltına alınan 69 kişi ve Grup Yorum üyeleri serbestbırakıldı.

11- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "alternatifaçılış törenine" katıldıkları saptanan 4 öğrenci gözaltına alındı.

12.- Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıkları sırada, bir sanığaişkence yaparak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle iki polis memuruhakkında Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da sanıklara 3'eryıl 4'er ay ağır hapis ve meslekten men cezası verildi.

13- Federal Almanya içişleri Bakanı VVolfgang Schaeuble'ninkonuğu olarak Almanya'da bulunan Devlet Bakanı Ercüment Konukman,Essen ve Köln'de Doğu Bloku ülkelerinden gelen göçmenlerinyerleştirildiği kampları ziyaret ederken, Türklerin zorunlu göçününarkasında, Bulgaristan'ın bazı ekonomik ilişkilerinin kesilmesinin yattığınısöyledi. Konukman daha sonra Türk ve Alman gazetecilerin sorularınıyanıtladı.

14- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, New York'ta BM GenelSekreteri Perez de Cuellar ile görüştü. Denktaş görüşmeden sonra yaptığıaçıklamada. "Görüşmelerin devamı için Genel Sekreter'den gelecekönerileri bekliyoruz. Genel Sekreter'e sayın Vasiliu ile doğrudan veyakendisinin katılacağı bir toplantıda görüşmeye hazır olduğumu söyledim."dedi.

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar da bir basın açıklamasıyaparak, "Denktaş'ın sunduğu görüşleri inceledikten ve iki tarafa dadanıştıktan sonra görüşmelere devam edeceğini "belirterek, "Bundansonraki görevin 1988 Ağustosundan beri ortaya çıkan her şeyiiçereceğine inandığını" söyledi.

15- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Frankfurt Kitap Fuan'nın açılış konuşmasında, AT'nin "Herşeyden önce ortak değerler, özellikle Hıristiyanlık ve Aydınlanma Çağı'nın düşünceleri tarafından belirlenen bir kültürel birlik" olduğunu söyledi.

16- Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunanKarabağ bölgesinde ordu birliklerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü,5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

17- Yunanistan'da parlamento dışı erken seçim hükümetininBaşbakanlığına Yüksek Mahkeme Başkanı Yanis Grivas getirildi.

18- Suriye Hava Kuvvetlerinde görevli bir pilotun, bir savaş uçağıylaisrail'e inerek iltica ettiği bildirildi.

19- Kolombiya'da uyuşturucu mafyasına karşı sürdürülenmücadeleyi destekleyen iki gazetenin yazı işleri müdürlerinin öldürüldüğübildirildi.

12 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığıhaftalık olağan görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında,Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile cumhurbaşkanlığı seçimini de elealdıklarını belirterek, kendisinin cumhurbaşkanlığına aday olması halinde,hükümet ve partide neler yapılacağı konusunda bilgi verdi.

2- ABD Senatosu'na sunulan Ermeni soykırımı karar tasarısıkonusunda, Başbakan Turgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal inönü veDYP Genel Başkanı Süleyman Demirel birer açıklama yaptıklar.

3- SHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve arkadaşlarının USAŞ'ınözelleştirilmesi konusunda Başbakan Turgut Özal hakkında verdiklerigensoru önergesinin gündeme alınması TBMM Genel Kurulu'ndareddedildi.

4- SHP Ankara Milletvekili Tevfik Koçak, Hacettepe Üniversitesi'ninaçılış töreninde gözaltına alınan bir kız öğrenciye yapılan kötü muameleiddiası hakkında içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yanıtlaması istemiylebir soru önergesi verdi.

5- Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "AvrupaTopluluğu Tek Pazara Girerken Türk Ekonomisinin Rekabet Gücü" konulupanel Ankara'da yapıldı. Panelin açış konuşmasını yapan Devlet Bakanı veBaşbakan Yardımcısı Ali Bozer, "Türk özel sektörünün, yalnız hükümettenaldığı bilgilerle kalmayıp, AT'yi yakından izleyecek bir ortak ünite kurmaları"çağrısında bulundu.

6- İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi 16. Eğitim Bakanları Konferansı sona erdi.

7- Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy kasabasının DYP'liBelediye Başkanı Yıldırım Korhan ANAP'a geçti.

8- Belediye - İş sendikasına bağlı 1050 belediyede işçilerin büyükbir bölümü, 21 bin belediye işçisinin 200 belediyedeki yaklaşık 35 milyarliralık alacaklarının ödenmesi amacıyla iki saat geç işbaşı yaptılar.

9- TRT Genel Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakan SosyalistParti'nin üç yöneticisi hakkında açılan dava, Ankara 2. Asliye CezaMahkemesi'nde beraatle sonuçland'ı.

10- Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak "Kürt Ulusal Kimliğive insan Hakları" konulu uluslararası toplantı nedeniyle "France Liberte"Vakfı Başkanı Danielle Mitterand ile Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nizam,aydınları ve politika adamlarını toplantıya katılmaya çağıran ortak bir bildiriyayımladılar.

11- Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığı Sözcüsü Gennadi Gerasimovdüzenlediği basın toplantısında, Federal Almanya Başbakanı HelmutKohl'ün Demokratik Almanya'nın içişlerine karıştığımı öne sürdü.

12- İran Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi" Rafsancani, ülkenin en üstdüzey siyasi karar organı olan yürütme konseyi başkanlığına seçildi.

13- Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, aldığı bir kararla ülkedekiyabancıların yerel seçimlere katılmalarını yasakladı.

14- Fas Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, BatıSahra'da Polisario gerillalarıyla hükümet birlikleri arasında meydana gelençatışmalarda 101 gerillanın öldürüldüğü bildirildi.

15- 1989 Nobel Fizik ödülü; ABD'li Norman Ramsey ve HansDehmelt ile Federal Alman VVolfgang Paul'a, Kimya ödülü de ABD'liThomas Cech ile Kanadalı Sydney Altman'a verildi.

13 EKİM 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal'ınErmeni tasarısıyla ilgili olarak hafta içinde ABD Başkanı George Bush'agönderdikleri mektupların metni basına açıklandı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Petrol - İş Sendikası'mnistanbul'da yapılan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonragazetecilerin sorularını yanıtladı, inönü, ANAP milletvekillerine seslenerek,halkın iradesine saygı göstermelerini istedi.

3- SHP Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi "Türk Kadınını GüçlendirmeVakfı", SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay "ilköğretimde Güvenlik",SHP izmir Milletvekili Ahmet Ersin de "Hayali ihracat" konusunda birer soruönergesi verdiler.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Karadeniz Ereğlisi'ndepartisince düzenlenen "yabancılaştırmaya ve işçi haklarındaki kısıntılarahayır" mitinginde "özelleştirme" ile ilgili görüşlerini açıkladı.

5- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere, parti genelmerkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Kongresi'nde yenidengündeme gelen Ermeni karar tasarısıyla ilgili olarak "Bu tasarı kabul edilirse,Savunma ve Ekonomik işbirliği Antlaşması'nı yeniden değerlendirebiliriz."dedi.

6- ANAP MKYK üyesi Vehbi Dinçerler ile yapılan bir söyleşiCumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

7- Yarın başlayacak "Kürt Ulusal Kimliği ve insan Hakları" konulukonferansa katılmak üzere SHP'li 7 milletvekili Paris'e gitti.

Öte yandan SHP Merkez Yürütme Kurulu, partinin katılmamakararına karşın Paris'e giden bu milletvekillerinin durumunu görüşmeküzere toplandı.

8- Türkiye'de Anakent düzeyinde ilk kez yapılacak 1. Ankarakurultayı başladı.

9- Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından"özelleştirmelerle ilgili" olarak yapılan bir açıklamada konu ile ilgili herhangibir kaygılarının bulunmadığı, ancak PETKlM ve ERDEMİR hisselerinin yabancı sermayeye satışı konusunda sakıncaların söz konusu olduğu belirtildi.

10- Karadeniz Ereğlisi Soğanlıyörük Baraj Gölü'nde bir salındevrilmesi sonucu 6 kişi boğuldu.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD Temsilciler MeclisiDışişleri Komitesi Avrupa ve Ortadoğu Alt Komitesi'nde yaptığıkonuşmada "Kıbrıs konusunda yapabileceğiniz en iyi hizmet hiçbir şeyyapmamaktadır. Karşı tarafı da tanımazsanız bu iş çözümlenir." dedi.Denktaş ayrıca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Laurence Eagleburger ilede bir görüşme yaptı.

12- Macaristan'da radikal bir grup olan "Janos Kadar" örgütü yaptığıaçıklamada yeni bir komünist partisinin kurulduğunu bildirdi.

13- İşgal topraklarında, israil askerleri ile Filistinli göstericiler arasındadün çıkan çatışmalarda 3 Filistinlinin öldüğü, 20'sinin de yaralandığıbildirildi.

14 EKiM 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Basın iş Sendikası'nın GenelKurulu'nda yaptığı konuşmada, ara dönemlerde çalışanların haklarındagerilemeler olduğunu belirterek, iktidarın bu konuda "hiçbir değişiklik veilerleme yapmadığını" söyledi.

2- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, izmit'te yapılan "ÇankayaMilletindir" mitinginde yaptığı konuşmada, ANAP grubunun seçeceği bircumhurbaşkanının "meşru" olmayacağını söyledi.

3- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Konya'da düzenlediğibasın toplantısında, Başbakan Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığınasığınmak istediğini belirterek, "Çıkar yol derhal erken seçime gitmektir."dedi.

4- Antalya'da yapılan Ege Belediyeler Birliği toplantısından sonrayapılan açıklamada "Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halindebölgelerindeki karşılama ve ziyaretlerine katılmama" kararı alındığı belirtildi.

5- Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristlerarasında meydana gelen dört ayrı çatışmada bir asteğmen ve bir er şehitolurken 3 terörist öldürüldü.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD yönetimi ile yaptığıgörüşmeleri tamamlayarak VVashington'da ayrıldı. Denktaş görüşmelerdensonra düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri YeorgiosVasiliu'nun Bulgaristan'a gitmesi halinde, KKTC kamuoyununtoplumlararası görüşmelerin kesilmesini isteyebileceğini ve bu tepkiyesaygı duyulması gerektiğini söyledi.

7- Polanya'nın başkenti Varşova'daki Federal AlmanyaBüyükelçiliği'ne sığınan 900 Demokratik Almanya vatandaşına FederalAlmanya'ya gitme izni verildiği bildirildi.

8- ABD Başkanı George Bush, Panama'nın fiili lideri Manuel AntonioNoriega'nm devrilmesi için gerektiğinde "güç kullanılmasına" karşıolmadığını açıkladı.

9- Peru'da 12 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesindemeydana gelen olaylarda, aralarında üç belediye başkanının da bulunduğu64 kişinin öldüğü bildirildi.

10- Hindistan'ın Medya Prades eyaletinde Müslümanlarla Hindullararasında çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 100 kadar kişinin deyaralandığı bildirildi.

15 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz karar vermediğini, partisininbugün yapılacak merkez karar ve yönetim kurulu toplantısında bu konudagörüş alacağını belirtti. Özal, kendisinin cumhurbaşkanı olması halindehükümet icraatlarının değişmeyeceğini söyledi ve muhalefet liderlerininkonu hakkındaki görüşlerini eleştirdi.

Özal, basın toplantısında hükümetin toplu konutla ilgili çalışmalarınıanlattı.

2- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisine yeni katılmalardolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Çankaya'ya milletinarzusu varsa çıkılır." dedi.

3- ANAP Genel Başkan Yardımcısı ibrahim Özdemir'in son siyasigelişmeler konusunda Cumhuriyet Gazetesi'nde bir değerlendirmesiyayımlandı.

4- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, parti merkezinde düzenlediğibasın toplantısında, hükümet tarafından hazırlanan 1990 yılı bütçesiyle ilgiligörüşlerini açıkladı.

5- Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı imrenler kasabasında yapılanBelediye Başkanlığı seçimini ANAP adayı Mehmet Nazlı kazandı.

6- Süitin Eruh ilçesine bağlı Damlarca köyü yakınlarında güvenlikgüçleriyle PKK militanları arasında meydana gelen ve iki gündür devameden çatışmalarda 7 PKK militanı öldürüldü.

7- Emekli yargıtay üyesi Halil Gürçel Ankara'da öldü.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişiöldü, 19 kişi de yaralandı.

9- Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan Ganev, Sofya'dayaptığı bir açıklamada, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petar Mladenov'un TürkDışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile 30 Ekim'de Kuveyt'te görüşmeyi kabulettiğini bildirdi.

10- Kıbrıs'ta bir grup Rum, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgeyi ihlal ederek gösteri yaptılar.

11- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 yıldır tutuklu bulunan AfrikaUlusal Kongresi eski Genel Sekreteri VValter Sisulu ile 7 siyasi tutuklununserbest bırakıldığı bildirildi.

16 EKİM 1989

1- ANAP'm il ve ilçe başkanlarının da katıldığı genişletilmiş MKYKtoplantısında bir konuşma yapan Başbakan Turgut Özal, cumhurbaşkanlığıseçimine değindi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, parti genel merkezinde TümMuhtarlar Derneği yöneticilerini kabul ederek bir süre görüştü.

3- Türkiye'nin ilk güzel sanatlar lisesi, istanbul'da Milli Eğitim BakanıAvni Akyol tarafından açıldı.

4- Bakanlar Kurulu, Kamu iktisadi Teşebbüsleri v.e bağlıortaklıklarının 1990 yılına ait yatırım ve finansman programı ve uyacaklarıilkeleri belirledi.

5- Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul yasaları başta olmak üzere, 10yasada değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Öte yandan1990 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hükümet tarafından TBMM Başkanlığı'nasunuldu.

6- İdam cezalarının infazı konusunda, TBMM'nin karar alma yetkisinikaldırmayı amaçlayan anayasa değişikliği teklifi, Adalet Bakanı OltanSungurlu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

7- SHP Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, partisinin grupbaşkanlığına başvuruda bulunarak, Başbakan Turgut Özal'ıncumhurbaşkanlığına aday olması halinde "partili milletvekillerinin toptanistifa etmesi" konusunun grup toplantısında ele alınarak ivediliklegörüşülüp karara bağlanmasını istedi.

8- SHP Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı, eski Milli Savunma BakanıErcan Vuralhan'ın "dokunulmazlığının kaldırılması talebinin engellenmesi"konusunda Başbakan Turgut Özal'ın yanıtlaması istemiyle bir soruönergesi verdi.

9- SHP istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan, "hayali ihracata gözyumduğu ve hayali ihracatçıların suç ortağı" konumuna düştüğü iddiası ile,Başbakan Turgut Özal hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suçduyurusunda bulundu.

10- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal ve DYP Genel Başkan

Yardımcısı Mehmet Dülger, Başbakan Turgut Özal'ın dünkü basıntoplantısında kendi partileriyle ilgili görüşlerini yanıtladılar.

Paris'te yapılan "Kürt Ulusal Kimliği ve insan Hakları" konulukonferansa katılan 7 SHP milletvekili Türkiye'ye döndü.

11- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve MÇP Genel BaşkanıAlparslan Türkeş birer açıklama yaparak, cumhurbaşkanlığı seçimindeönce erken genel seçimlere gidilmesini istediler.

12- Suudi Arabistan'ın Ankara'daki Askeri Ateşeliği'nde muhasebeMüdürü olarak çalışan A6ÖUrrâHl71ân İl f İr§Vİ, 8t8ffl8rjİIİRe yerleştirilen birbombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Olayın sorumluluğunu islamiCihat Örgütü üstlendi.

13- Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla köyü yakınlarındagüvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir astsubayşehit oldu, bir terörist de ölü olarak ele geçirildi. Öte yandan Bingöl'ünGenç ilçesine bağlı Ürünlü mezrasına baskın yapan PKK militanları 3 kişiyiöldürdüler.

14- Bulgaristan'a geri dönen Türklerin sayısı 43 bin 923'e ulaştı.

15- Ankara'da, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinde çıkanolaylarda 10 öğrenci gözaltına alındı.

16- Danıştay, SHP milletvekilleri tarafından USAŞ'ınözelleştirilmesiyle ilgili olarak açılan davaları usulden ele alarak reddetti.

17- Cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıylahazırlanan yeni cezaevleri tüzüğü Danıştay'a gönderildi.

18- Basın Konseyi Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Başyazarı OktayEkşi, istanbul'da 1 Mayıs olayları sırasında ölen M. Akif Dalcı'nın cenazetöreninde polis telsizinden kendisine kötü söz söylenmesi olayıyla ilgiliolarak içişleri Bakanlığı aleyhine 100 milyon liralık tazminat davası açtı.

19- 20 gün önce yayımlanan ve gözaltındaki sanıkların avukatlarıylagörüşebilmesine olanak sağlayan Başbakanlık Genelgesine uyulmadığı,konuyla ilgili olarak iki görüşmenin gerçekleştiği, Ankara DGM Savcılığı'na yapılan 7 başvurunun geri çevrildiği bildirildi. Ankara DGM Savcılığı'nın bututumunun Ankara 3arosu'na kayıtlı avukatlar tarafından birer suçduyurusu halinde iki kez Adalet Bakanlığı'na iletilmesi üzerine DGMBaşsavcısı Nusret Demiral ve Yardımcısı Nuh Mete Yüksel hakkındasoruşturma açıldı.

20- İstanbul Paşakapısı Cezaevi'nde bir süre önce tutuklu vehükümlülerin başka cezaevlerine nakli sırasında meydana gelen direnişlerve yangınla ilgili soruşturma tamamlanarak 26 tutuklu ve hükümlü hakkındaağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

21- Gazeteci Server Tatlıcan istanbul'da öldü.

22- Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli ile Sanayi ve TicaretBakanı Şükrü Yürür, Türkiye - Sovyetler Birliği Karma EkonomikKomisyonu toplantılarına katılmak için gittikleri Moskova'da resmitemaslarına başladılar. Toplantıda bir konuşma yapan Pakdemîrli, SovyetlerBirliği ile olan sınır kapılarının sayısını 4'e çıkarmak, ortak sanayi tesislerikurmak ve ticaret hacmini arttırmak istediklerini söyledi.

23- Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGİK) çevre toplantısıSofya'da başladı.

24- Demokratik Almanya'nın Leipzig kentinde reform istemiyle 100bin kişinin katıldığı bir gösteri yapıldı.

25- Kolombiya'da Liberal eğilimli bir gazetenin bürosunadüzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

26- Libya Lideri Muammer Kaddafi ile Mısır Devlet Başkanı HüsnüMübarek Mısır'ın Mersa Matruh kasabasında bir araya gelerek iki ülkearasındaki sorunları görüştüler.

17 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, ANAP Grup toplantısında yaptığıaçıklamada, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu bildirdi.

SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Başbakan Özal'ın adaylığı için"Hayırlı olsun demek zor" dedi. inönü, konuyla ilgili olarak daha önce"tanımayacağız" dediğini belirterek, "yeni bir şey söylemek istemiyorum."dedi.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de Balıkesir'de halka hitabenyaptığı konuşmada Başbakan Özal'ın seçilmesi halinde anayasa değişikliğiyaparak Çankaya'dan indireceklerini söyledi. Daha sonra Ankara'dagazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel, Özal'ın adaylığını açıkladığı ilkgün cumhurbaşkanı maaşının yükseltilmesi ve konsey üyelerine yeniolanaklar verilmesini de eleştirdi.

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP Genel Başkanı NecmettinErbakan, MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve SP Genel SekreteriYalçın Büyükdağlı konu ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Turgut Özal başkanlığında toplandı.Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet SözcüsüMehmet Yazar, Bakanlar Kurulu'nda şehitlik kapsamının genişletildiğini, bukapsama girenlere toplu konuttan faizsiz kredi verilmesininkararlaştırıldığını, Devlet ihale Kanunu'nda da değişiklik yapılmasınınkararlaştırıldığını söyledi.

3- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki valiler toplantısınınsekizincisi içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu başkanlığında Hakkari'de yapıldı.

4- Cumhurbaşkanı maaşını artıran, Cumhurbaşkanı Kenan Evren veKonsey üyelerine görevden ayrılmalarından sonraki yaşamlarında bazıolanaklar sağlayan bir yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan veemekli kökenli sendikacılara 2 dönem daha seçilme olanağı tanıyan yasatasarısı TBMM'ye sunuldu.

6- Paris'te yapılan "Kürt Ulusal Kimliği ve insan Hakları" konulukonferansa katılan 7 SHP milletvekilinin, SHP Merkez Yürütme Kurulu'ncaMerkez Disiplin Kurulu'na verilmesi kararlaştırıldı.

7- Ankara'da toplanan Demokrasi Kurultayı çerçevesindeoluşturulan "Demokrasi izleme Komitesi" tarafından hazırlanan ilk raporaçıklandı.

8- TBKP yöneticileri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun bireyselbaşvurusunu kabul eden Avrupa insan Hakları Komisyonu üyesi üç yargıç,soruşturma için Ankara'ya geldi.

9- 2000'e Doğru Dergisi sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürühakkında dergide yayımlanan fotoğraflarda müstehcen yayın yapıldığıgerekçesiyle istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sanıklarınberaatiyle sonuçlandı.

10- Hakkari'nin Çanaklı köyü ve Siirt'in Şırnak ve Pervari ilçeleriarasındaki Herekol dağlarında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasındaçıkan iki ayrı çatışmada 1 er şehit oldu, iki er de yaralandı. Çatışmalarda 3terörist de öldürüldü.

11- Ankara'nın Cebeci semtinde bir gazinoda meydana gelenpatlamada 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

12- Ankara'da 13 Ekimde "polisle silahlı çatışmaya girdiği" iddiasıylavuralan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Murat Erdoğan için 9 öğrenciistanbul'da süresiz açlık grevine başladı.

13- Sözde Ermeni "soykırımı" karar tasarısı ABD Senatosu AdaletKomisyonu'nda kabul edildi.

18 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, ANAP Başkanlık Divanı sonrasındagazetecilerin sorularını yanıtladı. Özal, muhalefetin seçime katılmamasıhalinde adaylıktan çekilmeyi düşünmediğini söyledi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, TBMM'de gazetecilerinsorularını yanıtladı, inönü, Başbakan Turgut Özal'ın "bir çeşit malidiktatörlük" kurduğunu öne sürdü, inönü, "Özal, hem cumhurbaşkanlığı,hem başbakanlığı, hem parti genel başkanlığını kontrol altına almayı istiyor.Milli iradeye, onun isteklerine aldırmıyor. Bu zümre hakimiyetidir, kişiselhakimiyettir." dedi.

SHP Genel Başkanı Erdal inönü, bir grup milletvekilinin partidenkesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilen 7 milletvekili için "af" isteğinireddetti.

3- ANAP Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş cumhurbaşkanlığı içinaday olduğunu açıkladı.

4- Ermeni karar taraşının ABD Senatosu Adalet Komisyonu'ndakabul edilmesiyle ilgili olarak TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapanDışişleri Bakanı Mesut Yılmaz "ABD yönetimini uyarıcı bir dizi önlem aldık.Tasarı Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilirse bu önlemler kalıcıönlemlere dönüşecektir." dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Başbakan Turgut Özal'ıncumhurbaşkanlığını "seçimle belirlenen bir padişahlık" konumunagetirmek istediğini belirterek, SHP ve DYP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminiboykot etmelerini de "çelişki" olarak niteledi.

6- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi (TKKOl) Başkanı ÖkkeşÖzuygur düzenlediği basın toplantısında bir metre karelik konutsertifikalarının satışa çıkarıldığını ve sertifikaların 735 bin liradan satılacağınıaçıkladı.

7- 1. Ankara Kurultayı çalışmaları tamamlandı. Ankara AnakentBelediye Başkanı Murat Karayalçın düzenlediği basın toplantısındakurultay komisyonunun raporunu açıklayarak bir değerlendirme yaptı.

8- AGlK Stockholm kararları çerçevesinde Sovyetler Birliği'ndenaskeri bir heyet, Mehmetçik - 89 Tatbikatı sonrası birlik intikallerinindenetlenmesi amacıyla Türkiye'ye geldi.

9- Demokratik Almanya'da Komünist Parti Genel Sekreteri ve DevletBaşkanı Eric Honecker istifa etti. Yerine Politbüro üyesi Egon Krenzatandı.

10- ABD'nin San Francisco ve St. Cruz kentlerinde meydana gelendepremde 271 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin de yaralandığıbildirildi.

11- ABD Senatosu, Nikaragua'ya 9 milyon dolar seçim yardımıyapılmasını onayladı.

12- Kolombiya'da bir yargıç kimliği bilinmeyen bir kişinin açtığı ateşsonucu öldürüldü.

13- Macaristan Parlamentosu'nun bugünkü oturumunda alınankararlarla Anayasada 4 değişiklik yapıldı. Macaristan'ın çoğulcudemokrasiyle yönetilmesi, siyasal partilerin serbestçe kurulması, işçisınıfının "halkın öncü gücü" olduğu yolundaki hükmün kaldırılması veMacaristan Halk Cumhuriyeti yerine Macaristan Cumhuriyeti adınınkullanılması onaylandı.

19 EKİM 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, halktan gelen "Meclisten istifaetmeleri" yolundaki baskıların "dayanılmaz hale gelmesi durumunda istifaederiz. ANAP'ı Meclis'te tek başına bırakırız." dedi. inönü, "ANAPgrubunun ağır sorumluluk ve vebal altında" bulunduğunu söyledi.

2- SHP içel Milletvekili Istemihan Talay, "Başbakan Turgut Özal veyakınlarının mal varlığında son 6 yıl içinde ne kadar artış olduğu"konusunda Başbakan Özal'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başbakanlığınabir soru önergesi verdi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Karabük'te partisincedüzenlenen "Çankaya Milletindir" mitinginde yaptığı konuşmada, TBMMiçinde ANAP grubunun, Cumhurbaşkanını böyle seçerse bunun ANAPgrup başkanı seçmekten farklı olmadığını, seçilse bile seçecekmilletveklinin arkasında halkın bulunmadığını söyledi.

4- ANAP Milletvekilleri llyas Aktaş, Erkan Kemaloğlu ve NurhanTekinel, Başbakan Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına aday olmasınınülkede yeni bunalımların başlangıcı olacağını öne sürerek, "Bu siyasisorumluluğa iştirak etmemek için" partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

5- 23 ANAP milletvekili, Başbakan Turgut Özal'ın yeni başbakanı"tayin etmesine" karşı çıkma kararı alırken, eski Meclis Başkanı NecmettinKaraduman Parlamento'da bir basın toplantısı düzenleyerek, "Özal'ınCumhurbaşkanı seçilmesi halinde parti ve hükümeti yönlendirme gibi birtutum içine girmesini her yönden sakıncalı gördüğümüzü vurgulamakistiyoruz." dedi.

6- SHP Grup Başkan Vekili Hasan Fehmi Güneş, bir açıklamayaparak, "Cumhurbaşkanlığı maaşının arttırılması, konsey üyelerine araç vekonut tahsisi" konusunda TBMM'ye sunulan yasa tasarısına karşıolduklarını bildirdi.

7- SHP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na verilen 7milletvekili Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek, uygulamanınsağduyudan ve demokrasi bilincinden uzak olduğunu belirttiler.

Öte yandan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, adı geçen 7milletvekili hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

8- Anayasa Mahkemesi, SHP tüzüğünün "görevden alınanların yerine seçim" başlıklı maddesini, Siyasi partiler Yasası'na aykırı bularak, maddenin yeniden düzenlenmesi için partiye ihtar verdi.

9- TÜSlAD Genel Başkanı Cem Boyner, Bursa'da yaptığı toplantıda,hükümetin kararları ve uygulamalarını eleştirdi. Boyner konuşmasında,"Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek değildir. Derneklerin, sendikalarınoluşturduğu kamuoyuna önem verilmesiyle gerçek demokrasi işlerlikkazanır." dedi.

10- Ankara, Marmara, Ege, Ondokuz Mayıs ve Erciyes üniversiteleriSenatoları ile Türk - İş ve TİSK Sendikaları, ABD Kongresine gönderdiklerimektup ve telgraflarla Ermeni Tasarısını kınadılar ve tasarının Meclis GenelKurulu'nda reddedilmesini istediler.

11- Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ileiletişim Araştırmalar Derneği (İLAD) tarafından istanbul'da düzenlenen birtoplantıda "Basında Tekelleşme" konusu tartışalarak, tekelleşmeye karşıönlem alınmasını istediler.

12- Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich GensherFrankfurt'ta yaptığı bir açıklamada, Demokratik Almanya yönetiminin verdiğisözü tutmasını ve muhalefet gruplarıyla diyalogu başlatmasını istedi.

13-1989 Nobel Edebiyat ödülü ispanyol yazar Camilo Jose Cela'yaverildi.

14- Çekoslavakya'da insan hakları savunucusu 15 aydının gözaltınaalındığı bildirildi.

15- SSCB'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 57 kişininöldüğü bildirildi.

20 EKİM 1989

1- Muhalefet partilerinin katılmadığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilkturunda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Adaylardan BaşbakanTurgut Özal 247, ANAP Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 18 oy aldı. 17 oyboş çıkarken 3 oy geçersiz sayıldı.

Oylama sonrası Başbakanlık Konutu'nda bir basın toplantısıdüzenleyen Başbakan Turgut Özal, muhalefet partilerine çağrıdabulunarak oylamalara katılmalarını istedi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Cumhurbaşkanlığı seçimindenönce partisinin TBMM grubunu olağanüstü toplayarak, milletvekillerine"istifa" konusunu düşünmelerini söyledi, inönü, "sine-i millete dönmekiçin vakit geçmedi, sizlerden bu konuda görüş bekliyorum" dedi.

3- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademelerinde rütbe beklemesüresini kısaltan yasa tasarısı TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabuledildi.

4- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal Hürriyet Gazetesi'ne verdiğidemeçte Cumhurbaşkanlığı seçimine değindi.

5- ANAP Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz partisinden istifaetti.

6- Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce partisinin Meclis grubundabir konuşma yapan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel,cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı ve konsey üyelerine bazıimkanlar sağlanması konusundaki yasa tasarasını eleştirdi.

Demirel, SHP Genel Başkanı Erdal inönü'ye de çağrıda bulunarak,''birlikte çekilelim." dedi.

7- Türkiye Enerji Su ve Gaz işçileri (Tes-lş) Genel Kurul'u Ankara'dabaşladı. Genel Kurul'a SHP Genel Başkanı Erdal inönü ve DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel de katıldı.

8- TBKP yöneticileri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'ın başvurularıüzerine Türkiye'ye gelen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun 3 yargıcı,incelemeleri hakkında bir basın bildirisi yayınladılar. Bildiride, raporun 6Kasım'da Strasbourg'da yapılacak Avrupa insan Hakları toplantısındagörüşüleceği belirtildi.

9- Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik Şube ekiplerinceVan'da yapılan operasyonlarda 3 milyar liralık eroin ve kaçak eşya elegeçirildi.

10- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın "radyasyonlu sıvı" taşıyanbir aracının Diyarbakır - Batman karayolunda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.Radyasyon sızıntısına karşı önlem alındı.

11- Tiyatro oyuncusu Alpay izer istanbul'da öldü.

12- Macaristan Pariamentosu, ülkede çok partili ilk seçimin gelecekyılın Haziran ayında yapılmasını öngören yasayı oylayarak kabul etti.

13- Polonya Başbakanı Tedeusz Mazovviecki, ilk resmi ziyaretiniitalya ve Vatikan'a yaptı. Mazovviecki, Vatikan'da, Papa 2. Jean Paul ilegörüştü.

14- Bangladeş'te bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

15- Burma'da 3 ayda verilen 100 idam kararından 24'ünün "yerinegetirildiği bildirildi.

16- SSCB'nin Kafkasya bölgesinde düşen uçaktaki 17 kişininöldüğü bildirildi.

21 EKİM 1989

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait sivil bir uçak, Hatay'ınSamandağ ilçesi yakınlarında, sınırı ihlal eden iki Suriye savaş uçağı tarafından düşürüldü. Uçakta bulunan 5 kişi şehit oldu. Olay üzerine Suriye'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakaniığı'na çağrılarak saldırı şiddetleprotesto edildi ve bu ülkeden en kısa zamanda ayrıntılı bilgi istendi.

2- Devlet Bakanı Ercüment Konukman düzenlediği basıntoplantısında, Bulgaristan'da göç eden ailelerin parçalanmalarını önlemekamacıyla birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, gazetecilerin sorularınıyanıtlayarak, SHP'nin sine-i millete dönmemesi halinde tek başlarına sine-imillete dönebileceklerini söyledi. Sine-i millete dönmek için "Parlamentodışı partilerin ara seçime girmemesi" gibi bir koşul aramadıklarını, belirtti.

4- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy düzenlediği basıntoplantısında muhalefetin "sine-i millete dönme" çağrısını eleştirerek,"parlamenter rejimlerde sine-i millet TBMM'dir. istifa edersekcumhurbaşkanlığı seçimini engelleriz diye düşünüyorlarsa, hemen istifaetsinler. Türkiye'de SHP ve DYP'den başka partiler de vardır, "dedi.Partiden istifalara da değinen Özsoy, "Bu, arkadaşların kişisel kararıdır."şeklinde konuştu.

5- DSP MKYK, cumhurbaşkanlığı seçimi ite ilgili gelişmelerigörüşmek üzere Genel Başkan Bülent Ecevit başkanlığında toplandı.Ecevit toplantıda yaptığı konuşmada, bir ara ya da erken seçimde nasıldavranacaklarını, ancak SHP ve DYP milletvekillerinin istifa etmeleri, ya daböyle bir zorunluluk ortaya çıkması halinde belirleyeceklerini belirterek,"DSP o aşamaya gelindiğinde kararını verirken, fırsatçı bir yaklaşımizleyecek bir parti değildir." dedi.

6- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, Ankara'da belediyebaşkanları toplantısında yaptığı konuşmada, DSP'nin sine-i milletkonusunda yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Genel Başkan Erdal inönü ise, "benim meselem iktidarla" şeklindekonuştu.

7- RP MKYK üyesi Şener Battal ve MÇP Genel Başkan YardımcısıMuharrem Şemsek, muhalefet partilerinin "sine-i millete dönme" fikrinidesteklediklerini açıkladılar.

8- ANAP'tan istifa eden Mustafa Tınaz Titiz, istifası ve eski istanbulBelediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın parti kurma çalışmaları konusundaCumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

9- İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetitarafından düzenlenen "Özelleştirme ve Petkim" konulu panel istanbul'dayapıldı.

10- 1 Mayıs 1977'de 36 kişinin ölümü ve 126 kişinin yaralanmasıylailgili dava, istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraatle sonuçlandırıldı.

11- Eski tabii senatörlerden SHP'li Kamil Karavelioğlu, 1986 yılındaGönen'de yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i küçükdüşürücü sözler söylediği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

12- Fransa Eğitim Bakanı Lıonel Jospin'le yapılan bir söyleşiCumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

13- Honduras'ta bir yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 142yolcudan 20'sinin sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

14- Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen trafik kazasında50 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

15- İşgal altındaki topraklarda, 3 Filistinlinin israil askerleri tarafındanöldürüldüğü bildirildi.

22 EKiM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, 1. Sağlık Taraması kampanyasınınbaşlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "TBMM,Anayasa'da yer aldığı şekilde cumhurbaşkanlığı seçimini yapacaktır." dedi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, yaptığı açıklamada, partisinin,sine-i millete dönme (Meclis'ten toplu istifa) kararını kendisine bıraktığınısöyledi. Bu konuda, halktan aldıkları güce dayanarak kendilerinin kararvereceğini, hiçbir partinin görüşünü beklemediklerini ve DSP'ninaçıklamasının da konuya bir katkı sağlamadığını ifade etti.

3- Devlet Bakanı Kamran inan Cumhuriyet Gazetesi'nin GAP'la ilgilisorularını yanıtladı.

4- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Sovyetler Birliği Komünist Partisiyayın organı Pravda'ya verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnekdüzeyde olduğunu söyledi.

5- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ali Baransel, TBMM'ye sunulan eskicumhurbaşkanı ve konsey üyelerine yeni maddi olanaklar sağlamayıamaçlayan yasa tasarısının cumhurbaşkanı tarafından "olumsuz"karşılandığını bildirdi.

6- Genel Başkan Süleyman Demirel başkanlığında Ankara'datoplanan DYP Genel idare Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyleortaya çıkan son siyasi durumu değerlendirerek bir bildiri yayımladı.Bildiride, Başbakan Turgut Özal'ın kendisini büyük Atatürk ile kıyasladığıbelirtilerek eleştirildi ve ANAP milletvekillerine "rejimi ve devleti işlemezhale getirmenin eşiğinden dönünüz" denildi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada,gereğinde her partiyle işbirliği yapabileceklerini, SHP'nin "ileriye dönükvaatleri" ile yetinemeyeceklerini, seçim sistemi ve TRT konusunda somutgüvenceler arayacaklarını bildirdi.

8- Cumhurbaşkanı adaylarında Fethi Çelikbaş, adaylıktançekilmeyeceğini ve partisinden istifa etmeyi de düşünmediğini söyledi.

9 - Büyük şehirlerde 1990 yılı emlak vergileri için belirlenen arsametrekare birim fiyatları yüzde 4- 750 oranında artırıldı.

10- Suriye, keşif uçağımızın düşürülmesi ve 5 kişinin ölümü olayınedeniyle Türkiye'ye üzüntülerini bildirerek, olayın sorumlularının ağır biçimde,cezalandırılacağı teminatı verdi.

11- Sovyetler Birliği Savunma Bakanı General Dimitri Yazov,Sovyetler Birliği'nin yeni savunma doktrininin temel ilkelerini açıklarken,ülkesinin bundan sonra hiçbir ülkeye kesinlikle askeri müdaheledebulunmayacağını bildirdi.

12- Demokratik Almanya'da çeşitli kentlerde gösteriler devamederken, Federal Almanya'nın iki Almanya arasındaki ilişkilerden sorumluDevlet Bakanı Rudolf Seiters, Demokratik Almanya'ya gönderdiğimesajda, "Hükümetinin Egon Krenz ile her an diyaloga hazır olduğunu"bildirdi. Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl da, DemokratikAlmanya'yı kendi kaderini tayin etmeye ve serbest seçimlerigerçekleştirmeye çağırdı.

13- Polonya'da adi suçlardan tutuklu 326 kişi, Devlet BaşkanıGeneral VVojciech Jaruzelski tarafından serbest bırakıldı.

14- Afganistan'ın başkenti Kabil'e dün mücahitler tarafındandüzenlenen roket saldırılarında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

23 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Aliağa Termik Santralı'nın projesininkesinleştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de statükoyusürdürmemek isteyen bazı çevrelerin Türkiye'yi istikrarsızmış gibigöstermeye çalıştığını söyledi. Başbakan Özal ayrıca, alınan önlemlerle veyap - İşlet - devret modeliyle de yabancı sermaye akışının hızlandırıldığınıbelirterek, yabancı sermayeyi dışlayan ve kalkınmayı yalnız özkaynaklarlagerçekleştirmeyi öneren sistemlerin yanlışlığının ortaya çıktığını anlattı.

2- Suriye savaş uçakları tarafından düşürülen keşif uçağımızla ilgiliolarak Genelkurmay Başkanlığı'nca bir açıklama yapıldı. Açıklamada,"Hududumuzu ihlal olayının çok kısa sürede vuku bulmuş olmasınedeniyle gerekli müdahalede bulunulamamıştır." denildi.

3- Ankara 3. Sulh Mahkemesi'nce Adalet Bakanlığı'na gönderilen,Atatürk'ün el yazması vasiyetnamesi, Adalet Bakanı Oltan Sungurlutarafından Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, izmir'de partisincedüzenlenen mitingle, cumhurbaşkanlığı seçimine değindi.

5- DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu bir açıklamayaparak, Başbakan Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 10 Kasımtörenlerine ve sonraki törenlere ÖzaPla birlikte katılmayacaklarını bildirdi.SHP de törenlere katılmayacağını daha önce açıklamıştı.

6- SHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıdan sonraGenel Sekreter Deniz Baykal tarafından yapılan açıklamadacumhurbaşkanlığı seçimi konusunda izlenen politikaya devam edilmesikararı alındığı belirtildi.

7- TBMM Çevre Araştırma Komisyonu'nca, Bulgaristan'dayapılmakta olan AGlK Çevre Toplantısı'na gönderilen bir telgrafla,Bulgaristan'ın Türk uyruklu vatandaşlarına uyguladığı politika kınandı.

8- Türk - Amerikan işadamları Derneği (TABA) tarafından ABDBaşkanı George Bush'a, Ermeni tasarısıyla ilgili 200'ün üzerinde mektupgönderilerek, "Tasarının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri zedeleyeceği'bildirildi.

9- Başbakan Turgut Özal'ın Sabah Gazetesi aleyhine açtığı 100 milyon liralık tazminat davası ile SHP izmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Başbakan Özal aleyhine açılan 50 milyon liralık tazmindi davalarına Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlandı.

10- Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dereköyü'nü basan teröristler bir korucuyu öldürdü.

11- Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, piyasadeğeri 100 milyar lira olan 119 kilo eroin ele geçirildi.

12- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri BeratiArısoy'un arabasına bomba konuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Irak'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak olay hakkında bilgiistendi.

13- Macaristan'ın, Macaristan Halk Cumhuriyeti olan isminin,"Macaristan Cumhuriyeti" olarak değiştirildiği Meclis Başkanı ve geçiciCumhurbaşkanı Matyas Szueros tarafından resmen ilan edildi.

14- Sovyetler Birliği Komünist Partisi yayın organı Pravda,Azerbaycan ve Ermenistan halklarını, sağduyuya kulak vermeye ve çokgeç olmadan aralarındaki düşmanlığı sona erdirmeye çağırdı.

15- Demokratik Almanya'da bir elektronik fabrikası işçileri tarafındanülkenin ilk bağımsız sendikası kuruldu.

16- Lübnanlı parlamenterlerin Suudi Arabistan'ın Taif kentindeimzaladıkları "Ulusal Uzlaşma Belgesi", Suriye dahil taraflarca memnunluklakarşılanırken, General Michel Aoun, düzenlediği basın toplantısındaanlaşmanın Suriye birliklerinin Lübnan'dan çekilmesini kapsayanbölümüne şiddetle karşı olduklarını açıkladı. General Aoun'a bağlı birliklerinalarm durumuna geçirildiği bildirildi.

24 EKİM 1989

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylar gerekli olan300 oyu alamadılar. 284 milletvekilinin katıldığı oylamada adaylardanBaşbakan Turgut Özal 256 oy alırken, Fethi Çelikbaş 17 oy aldı. 2 oygeçersiz sayılırken 9 oy boş çıktı.

2- Başbakan Turgut Özal, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turoylamasından sonra parti grubunda düzenlediği basın toplantısında,SHP'yi 3. tur oylamalarına katılmaya çağırdı.

SHP Genel Başkanı Erdal inönü, oylamadan sonra gazetecilereyaptığı değerlendirmede, "Sayın Özal'ın gitmesi gereken yol halkıniradesidir."dedi.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de, Meclis'de gazetecilereyaptığı açıklamada, yapılan seçimlerin formaliteden ibaret olduğunusöyledi.

3- Başbakan Turgut Özal partisinin Meclis grubunda yaptığıkonuşmada Cumhurbaşkanı ve Konsey üyelerine yeni olanaklar sağlayanyasa tasarısı konusunda görüşlerini açıkladı.

4- SHP Genel Başkanı Erdal inönü partisinin grup toplantısındayaptığı konuşmada, Başbakan Özal'ı kendisini Atatürk'le kıyaslamasıkonusunda eleştirdi.

İnönü ayrıca, Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde AnayasaMahkemesi'ne gidebileceklerini belirtti. Sine-i millete dönmektenbahsettiği konuşmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

5- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal istanbul'da gazetecilerinsorularını yanıtlayarak, erken seçimi güvence altına almak için negerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "ara seçim sorunları daha karmaşık birhale getirir." dedi.

6- İstanbul Paşakapısı Cezaevi'nin onarımı için Niğde Cezaevi'nenakledilen tutuklu ve hükümlülerden 4'ü kaçtı.

7- Uluslararası Af Örgütü'nün 1989 raporunda Türkiye'nin "insanhaklarının ihlal edildiği" ülkeler arasında olduğu öne sürüldü.

8- Federal Almanya'da, 9 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle 19 PKKmilitanı hakkında açılan davaya, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde başlandı.

9- SSCB lideri Mihail Gorbaçov, Sovyet Parlamentosunda dünyaptığı konuşmada iç politika ve reformlar konusuna değindi DışişleriBakanı Eduard Şevardnadze ise konuşmasında, ülkesinin Sibirya'dasahip olduğu bir radar üssü nedeniyle silahsızlanma anlaşmasını ihlalettiğini, Afganistan'a herkesten habersiz müdahale edildiğini, bunun"vahim bir ihlal" olduğunu söyledi. Bakan ayrıca, "NATO ve VarşovaPaktı'nın sona erdirilmesi, özellikle denizaşırı ülkelerdeki üslerin 2000yılına kadar ortadan kaldırılması"önerilerinde bulundu.

10- Demokratik Almanya'da Egon Krenz'in, Komünist Parti GenelSekreterliği'nden sonra Devlet Başkanlığfna da getirildiği bildirildi. Öteyandan Leipzig ketinde reform istemiyle, yaklaşık 300 bin kişinin katıldığıbir gösteri yapıldı.

25 EKiM 1989

1- Başbakan Turgut Özal istanbul'da İTO'da düzenlenen bir törendeyaptığı konuşmada, SHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turoylamalarına katılma çağrısını tekrarladı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Yargıtay Başkanı ismetOcakçıoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

3- Bakanlar Kurulu Başbakan Turgut Özal başkanlığında toplandı.

4- Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi düzenlediğibasın toplantısında, ekonomide canlanma belirtilerinin yoğunlukkazandığını belirterek, "1990 yılında da anti enflasyonist istikrarlı ekonomipolitikaları sürecektir" dedi.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, Avrupa ÇalışmaBakanları Konferansı'na katılmak üzere Danimarka'nın başkentiKopenhag'a gitti.

6- SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve Kocaeli Milletvekili ÖmerTürkçakal, Cumhurbaşkanı ve Konsey üyelerine yeni imkanlar getiren yasatasarısı konusunda Başbakan Turgut Özal'ın yanıtlaması istemiyle birersoru önergesi verdiler.

7- SHP Kars Milletvekili Mahmut Almak, Doğu AnadoluBölgesi'ndeki insanların ısınma sıkıntılarının çözümlenmesi için doğal gazalınıp alınmayacağı konusunda Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın yanıtlamasıistemiyle bir soru önergesi verdi.

8- Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın eşi ve France - Liberte VakfıBaşkanı Danielle Mitterrand'ın son 10 gün içinde Paris ve VVashington'dadüzenlediği "Kürt" konulu iki toplantıyla ilgili olarak, Dışişleri BakanlığıSözcüsü Murat Sungar yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi insanHakları Grubu'nda dün düzenlenen toplantının özel nitelik taşıdığını ancak,"tümüyle özel bile olsa" Bayan Mitterrand'ın bazı ifadelerinin Türkiyetarafından "uygun" görülmediğini belirtti.

9- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Çankırı'da düzenlenen"Çankaya Milletindir" mitinginde yaptığı konuşmada, sadece ANAPgrubunun yaptığı cumhurbaşkanlığı seçiminin seçim olmadığını önesürerek, Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhuriyetin tartışılırhale geleceğini söyledi.

10- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy düzenlediği basıntoplantısında, kamuoyunun cumhurbaşkanlığı seçiminin arızasız olarakdevam etmesinden son derece memnun olduğunu belirterek, "SayınÖzal, cumhurbaşkanı sıfatıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonracuma nazamına giderse, Türk Milleti bundan büyük memnuniyet ve hazduyacaktır" dedi.

11- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Milliyet Gazetesi'ne verdiğibir demeçte, SHP'ye Meclis'ten çekilmek için ara seçimleregirmeyeceklerine ilişkin güvenceyi verdiklerini, ancak SHP'nin bukonudaki politikasının ciddiyetsiz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

12- MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, yaptığı yazılı açıklamada,cumhurbaşkanlığı seçiminin yeni bunalımlara kaynak oluşturacağınısöyledi.

13- İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen "DünyaEkonomisindeki Gelişmeler ve Türk Sanayii - Orta Vadeli Perspektif"konulu panel istanbul'da yapıldı.

14- Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı ile TürkiyeAraştırmalar merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye'nin AvrupaTopluluğu ile bütünleşme sürecinde Avrupa'da yaşayan Türklerin bugünüve yarını" konulu konferans istanbul'da yapıldı.

15- Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca uygulamaya konulan arsasertifakası satışları Ankara'da başladı.

16- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 500kişilik bir öğrenci grubu, "türban taktıkları için fakülteye sokulmadıkları"gerekçesiyle bir gösteri yaptı.

17- DYP, Çitosan'a bağlı 5 çimento fabrikasının Fransız şirketlerinesatışının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Bölge idareMahkemesi'nde dava açtı.

18- Yasadışı sol bir örgütün iki üyesi, tutuklu bulunduklarıSağmalcılar Cezaevi'nden kaçtılar.

19- Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi DekanıProf. Dr. ilhan Cemalcılar öldü.

20- Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türk Milli Futbol TakımıAvusturya Milli Takımı'nı istanbul'da 3 - O yendi.

21- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan yabancıuyruklu öğretmenlere uygulanacak maaş ve diğer ödemeler hakkındakiBakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

22- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, başkanlık ettiği KKTCBakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "ingiltere'nin Kıbrıssorununda yanlış yolda olması ve başkalarını yanıltması bizi ciddi şekildeüzüyor" dedi.

23- İsveç Göçmen Bürosu'ndan yapılan bir açıklamada son üç ayiçinde Bulgaristan'dan kaçan 1100 Türk'ün siyasi sığınma istediği bildirildi.

24- Financial Times Gazetesi'nde, Türkiye - Suriye ilişkilerini ve FıratNehri sularını konu olan bir yazı yayımlandı.

25- Doğu ve Batı askeri bloklarının 2000 yılına kadar kaldırılmasıyolundaki SSCB önerisi, NATO tarafından reddedildi. Konuyla ilgili biraçıklama yapan NATO Genel Sekreteri Manfred Wömer, Atlantik ittifakınınuluslararası istikrar için gerekli olduğunu, Sovyet önerisinin yeni bir şeyolmadığını belirtti.

26- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, KomünistPartisi yayın organı Pravda Gazetesi'nin yazı işleri kadrosu ile yaptığıgörüşmede Perestroyka'nın ikinci aşaması olarak nitelendirilen son bir kaçaylık dönemde ortaya çıkan sorunlara en geç 18 ay içinde çözümgetirilmesi gerektiğini söyledi. Gorbaçov daha sonra resmi bir ziyaret içinFinlandiya'ya gitti.

27- SSCB Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gennadi Gerasimov, birAmerikan televziyonunda yaptığı konuşmada ülkesinin, bundan böyleVarşova Paktı'ndaki müttefikleriyle ilişkilerinde uygulayacağı doktriniaçıklayarak, "Her ülke izleyeceği yolu kendisi seçer" dedi.

28- SSCB'de son 20 ayda meydana gelen etnik kökenliçatışmalarda 300 sivil, 12 güvenlik görevlisinin öldüğü, 5 bin sivil, 800güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

29- Demokratik Almanya Devlet Başkanı Egon Krenz, bir basıntoplantısı düzenleyerek, "reform çabalarına herkesin katılması çağrısında"bulundu.

30- Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku, Komünist Partisitoplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Bloku ülkelerindeki reformlarıkınayarak, bunların "Sosyalizmi terketmek anlamına" geldiğini ve"Sosyalizmin pazarlık konusu olmayacağını" söyledi.

26 EKİM 1989

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Kenan Evrenbaşkanlığında toplanarak, ABD Senatosu Adelet Komisyonu'ndan geçenErmeni tasarısının son durumuna ilişkin gelişmeler, GüneydoğuAnadolu'daki olaylar ile genel güvenlik ve asayiş konularını görüştü.

2- Devlet Bakanı Güneş Taner, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndayaptığı konuşmada hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan, Emlak Bankasıeski Genel Müdürü Bülent Şemiler ile ilgili dosyaların savcılığa verilmesininkararlaştırıldığını açıkladı.

3- Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, ortaöğretim ödev yönetmeliğinideğiştiren yönetmeliğin Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirterek,ortaöğretimde ev ödevinin kaldırıldığını söyledi.

4- Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Felsefe Derneğitarafından Ankara'da düzenlenen "Felsefe ve iletişim" konulusempozyumda bir konuşma yapan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek,düşünce özgürlüğü olmayan toplumlarda gelişme olmayacağını belirterek,TCK'nın 141,142 ve 163. maddelerinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

7- Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, 1990 Yılı bütçe yasatasarısını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu.

8- SHP içel Milletvekili ,'stemihan Talay, Başbakan Turgut ÖzaPın1983 yılından beri kullandığı "örtülü ödenek" miktarının ne kadar olduğukonusunda TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

9- SHP Amasya Milletvekili Tahir Köse, Emekli Sandığı'ncamemurlara verilen borç miktarının arttırılması konusunda hazırladığı yasaönerisini TBMM Başkanlığı'na sundu.

10- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Samsun'da partisincedüzenlenen "Çankaya Milletindir" mitinginde yaptığı konuşmadacumhurbaşkanlığı seçimine değindi.

11- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan düzenlediği basıntoplantısında, Anayasa'nın 96. ve 102. maddeleri birlikte ele alındığında,cumhurbaşkanlığı için yapılan 1. ve 2. tur oylamaların geçersiz kabuledilmesi gerektiğini söyledi. Erbakan, oylamaların geçerli olup olmadığınınhukukçular tarafından incelenmesini istedi.

12- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 15 kasabayı reform bölgesi ilan etti.

13- Bulgaristan'a geri dönen Türklerin sayısının, 49 bin 703 kişiyeulaştığı bildirildi.

14- Basın Konseyi tarafından bilim adamlarına yaptırılan biraraştırmada yürürlükte yasalardan 151'inin basın özgürlüğünü etkilediğibelirtildi.

15- Ankara Anakent Belediyesi'nce düzenlenen, '1. Ankara MüzikFestivali" başladı.

16- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişiöldü, 6 kişi yaralandı.

17- Danimarka'da yapılan Avrupa Çalışma Bakanları Konferansı'nakatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, "Kadınlarınistihdamı" konulu bir tebliğ sundu.

18- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margaret Tutvviller, Bakanlığınınolağan brifinginde yaptığı açıklamada, "Ermeni iddialarına ilişkin karartasarısının Senato Adalet Komisyonu'nca kabul edilmesinden sonraTürkiye'nin aldığı bazı yaptırım önlemlerinin askıya alınmasını" istedi.

19- ABD'de yayımlanan New York Times Gazetesi'nde BaşbakanTurgut Özal ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir yazı yayımlandı.

20- Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusuna ilişkin AT Raporu, ATKomisyonu'nun 17 komiseri tarafından incelenmeye başlandı.

21- Batı Trakya Türk azınlığının bağımsız milletvekili adaylığıreddedilen Dr. Sadık Ahmet'in itirazı, başvurduğu Gümülcine istinafMahkemesi'nce reddedildi.

22- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Finlandiyagezisi sırasında yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki tüm "Golf" sınıfınükleer denizaltılarını çekeceklerini söyledi.

23- Sovyetler Birliği'nin Sibirya bölgesindeki kömür madenlerindeçalışan yaklaşık 5 bin isçi, grev kararı aldı.

24- Portekiz'de dün sona eren NATO Nükleer Planlama Grubutoplantısının sonuç bildirgesinde, Varşova Paktı'nın hala çok büyük nükleer güce sahip olduğu belirtilerek, Sovyetler Birliği'nden tek taraflı indirime gitmesi istendi.

25- ABD, ispanya ve italya'nın oluşturduğu "üçlü birlik" uluslararasıuyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak bir taktik izlemek amacıylaKolombiya, Peru ve Bolivya delegasyonları ile Madrid'de toplandı.

26- Tayvan'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 54 kişinin öldüğübildirildi.

27 EKİM 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalıkson olağan görüşmesini yaptı. Turgut Özal, daha sonra düzenlediği basıntoplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2- SHP Genel Başkam Erdal inönü, sine-i millet konusunda yaptığıkonuşmanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "her türlü çareye başvururuz"deyiminin kamuoyunda "sine-i millete döneriz" şeklinde algılandığınısöyledi, inönü, bu sözlerinin amacının ANAP'ı uyarmak olduğunu kaydetti.

SHP Genel Başkanı Erdal inönü, olağanüstü toplantıya çağırdığıparti grubunda yaptığı konuşmada, "İktidar partisi, önüne çıkan çok önemliuzlaşma fırsatını, kişisel maksatla kaçırmıştır." dedi.

3- SHP içel Milletvekili Fikri Sağlar, hakkında soruşturma başlatılanEmlak Bankası eski Genel Müdürü Bülent Şemiler'in Başdanışmanlıkgörevinden alınıp alınmayacağı konusunda Başbakan Turgut Özal'ınyanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.

4- Ermeni tasarısının George Bush yönetimince engellenmesinisağlamak amacıyla, Türk hükümetince ABD'ye karşı alınan önlemlerin,tasarının bir kez daha Senato ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nagelmesi halinde ikinci bölümünün uygulamaya konacağı açıklandı.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü MuratSungar, ABD yönetiminin tavrı konusunda "ihtiyatlı iyimser" olduklarınıbelirterek, "Tasarının engellenmesi konusunda ABD yönetimiyleişbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, istanbul'da düzenlenen"Çankaya Milletindir" mitinginde bir konuşma yaptı.

6- ANAP Aydın ve Ordu - Aybastı örgütlerinden 140 kişi istifa etti.

7- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Kemal Kılıç özelleştirmekapsamına alınan KiT'lerin öncelikle holding veya ticaret şirketi statüsünekavuşturulacağını ve ayrıca kârının bir kısmını çalışanlarına hisse senediolarak dağıtacağı m bildirdi.

8- Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin, sendika üyelerinehitaben yaptığı konuşmada, Başbakan Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığınaadaylığını eleştirdi.

9- Gırgır Dergisi Yazı işleri Müdürü Süleyman Yıldız hakkında, derginin 885. sayısında yer alan bir karikatür nedeniyle, "Adliyenin manevi şahsiyetine açıkça hakaret edildiği" gerekçesiyle istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

10- Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında, 13 ev ve işyeri yandı.

11- Federal Almanya'nın ZDF televizyonunda, "Türkiye'de insanHakları" konulu bir program yayınlandı.

12- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un dün yaptığı,"Baltık Denizi'ni nükleer silahlardan arındırılmış bölge yapalım" önerisi ABDBeyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzvvater tarafından yapılan bir açıklamaylareddedildi. Sözcü yaptığı açıklamada, "Sovyet nükleer silahlarınıazaltmadan yapılan bütün bu açıklamalar, NATO'nun caydırıcılıkkapasitesini etkilemeyi amaçlıyor." dedi.

13- Polonya Başbakanı Tadeusz Mazovviecki, yaptığı bir açıklamada,Varşova Paktı'nın siyasi yönüne ağırlık verilmesini ve COMECON içinde deekonomik, bilimsel ve ticari işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

14- İngiltere Maliye Bakanı Nigel Lavvson görevinden istifa etti.

15- Hindistan'ın Bhagalpur kasabasında Müslümanlarla Hindulararasında çıkan çatışmalarda 56 kişinin öldüğü bildirildi.

16- Demokratik Almanya'da Egon Krenz liderliğindeki yeniyönetimin, yasadışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışmak suçundan tutuklubulunanlar için af ilan ettiği açıklandı.

28 EKİM 1989

1- Cumhuriyetin kuruluşunun 66. yıldönümü nedeniyle,Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, SHP GenelBaşkanı Erdal inönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirei ve DSPGenel Başkanı Bülent Ecevrî birer kutlama mesajı yayımladılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, düzenlediği basın toplantısında,sine-i millete dönme konusunda halka yanlış izlenim vermekle hataettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk 2 turunda üçte ikiçoğunluk bulunmamasının anayasanın ruhuna aykırı olduğunu, ancakhukuki açıdan Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmanın olanaksızolduğunu söyledi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirei, partisinin Kayseri'dedüzenlediği "Çankaya Milletindir" mitinginde yaptığı konuşmada, iktidarıeleştirerek, Başbakan Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilse bile oradakalamayacağını söyledi.

4- Milli Eğitim Vakfı istanbul Şubesi'nce düzenlenen "BaşörtüsüSempozyumu" istanbul'da yapıldı.

5- Saltuk Plakçılık tarafından çıkarılan iki kasetin, Kültür Bakanlığıistanbul Fikir ve Sanat Eserleri Müdürlüğü Denetleme Komisyonu'nca,"muhtevası ve sözleri kamu düzeni, genel asayiş ve kamu yararına aykırı vetahrik edici nitelikte" olduğu gerekçesiyle, çoğaltılmalına veyayınlanmasına izin verilmedi.

6- Korsika Adası'ndaki Bastia kentinde sona eren 5. AkdenizKültürleri Film Şenliği'nde, yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı"Zengin Mutfağı" adlı filme "Gümüş Zeytin Ağacı" ödülü, Halit Refiğ'inyönetmenliğini yaptığı "Hanım" filmindeki rolüyle Yıldız Kenter'e "En iyiKadın Oyuncu ödülü" verildi.

7- Türkiye, Ermeni karar tasarısının Senato Genel Kurulu'nda kabulühalinde ABD'ye ikinci ve yeni bir önlem paketi uygulayacağını,Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir tarafından Amerikan DışişleriBakanlığı'na resmen bildirdi.

8- Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan Varşova Paktı üyesi 7ülke, birbirlerinin içişlerine karışmama kararı aldılar.

9- Çekoslavakya'nın başkenti Prag'da özgürlük istemiyle yaklaşık 10bin kişinin katıldığı yönetim aleyhtarı bir gösteri yapıldı.

29 EKiM 1989

1- Cumhuriyetin kuruluşunun 66. yıldönümü, bütün yurtta, dıştemsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlandı.

2- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel MüdürüMelih Gökçek, kurumda yapılan tayin ve atamalar konusunda bir açıklamayaparak, tayinlerin belli yerlerdeki kadro şişkinliğini önlemek amacıylayapıldığını, konuyla ilgili olarak basında çıkan haberlerin objektif olmadığınısöyledi.

3- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Atilla Özmen yaptığı biraçıklamada, Çernobil nükleer kazasını en pahalı ödeyen ülkenin Türkiyeolduğunu söyledi.

4- İnsan Hakları Derneği, TBMM Başkanlığı ve siyasi partilerin grupbaşkanlıklarına bir mektup göndererek, halen Adalet Komisyonu'ndabulunan, "1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın bazı maddelerinindeğiştirilmesi hakkındaki yasa tasarısının ILO sözleşmesine uygun halegetirilmesini" istedi.

5- Diyarbakır'ın Lice ilçesi, Yalımlı köyü, Kilimli mezrası yakınlarındagüvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 güvenlikgörevlisi şehit oldu, iki terörist ölü olarak ele geçirildi.

6- Ankara Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı, yasadışı Dev - Yolörgütüne üye olduğu ve eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan birkişiye işkence yaptıkları iddiasıyla iki polis memuru hakkında, YenimahalleAğır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

7- Batman Belediyesi, TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'ne, çevre veinsan sağlığını olumsuz yönde etkilemek ve önlem almamak iddiasıyla 1milyar liralık dava açtı.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişiöldü.

9- Kanada Meteorolojik Araştırma Servisi Müdürü Alex ChilsomOttavva'da yaptığı açıklamada, Kuzey kutbu üzerindeki ozon tabakasındameydana gelen incelmenin, bütün kuzey yarımküreye yayılma eğilimigösterdiğini bildirdi.

10- Kolombiya'da, Antioquia Eyalet Meclisi Başkan YardımcısıGabriel Santamaria, hükümet binasındaki bürosunda öldürüldü.

11- Afganistan'da mücahitlerin başkent Kabil'e dün düzenlediğiroket saldırılarında 10 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

30 EKiM 1989

1- 9 Kasım'da görevini devredecek olan Cumhurbaşkanı KenanEvren, veda ziyaretlerine başladı. Evren, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut,Bakanlar Kurulu, SHP ve DYP'ye veda ziyaretlerinde bulundu.

2- SHP, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıdaörgütsel sorunlar ele alınarak, yeni üye yönergesi kabul edildi.

3- Partisinin genel idare kurulu toplantısında sonra gazetecilerinsorularını yanıtlayan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ANAPGrubunun suç işlediğini, vebal altına girdiğini ve anayasanın ihlal edildiğiniöne sürdü.

4- Türk-İş'e bağlı Demiryol - İş ile bağımsız Laspetkim - İşsendikalarının genel kurulları yapıldı.

5- Şanlıurfa'da Türk Hava Yolları bilet satış acentesi, kimliğibelirlenemeyen kişilerce yakıldı. Olayda can kaybı olmadı.

6- Güvenlik güçlerinde Güneydoğu Anadolu'da sürdürülenoperasyonlarda, Siirt ve Hakkari'de PKK'ya yardım ve yataklık ettikleribelirlenen 10 kişi yakalandı, 8 PKK militanı da teslim oldu.

7- Aralarında 9 SHP ilçe yöneticinin de bulunduğu 12 sanıklı idilPKK davasına Diyarbakır DGM'de başlandı. Mahkeme, biri hariç sanıklarıntahliyelerine karar verdi.

8- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile Bulgaristan Başbakan YardımcısıGeorgi Yordanov arasında Kuveyt'te yapılan resmi görüşmeler ortak birbildiri yayımlanarak sona erdi. Bildiride iki bakanın kasım ayında Kuvveyt'teyeniden biraraya gelmeyi kararlaştırdıkları açıklandı.

9- Uluslararası Af Örgütü yayımladığı bir raporda, Türkiye'nin1980'de imzaladığı ve işkenceyle insanlık dışı cezaları kınayan BirleşmişMilletler konvansiyonuna sadık kalmadığı, Türkiye'nin işkenceye sonvereceği yolundaki sözünü tutmadığı öne sürüldü.

10- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Sözcüsü Nikolay Şişhin,Amerikan ABC Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ülkesinin, Macaristan'ınVarşova Paktı'ndan ayrılmasına ya da iki Almanya'nın birleşmesine itirazetmeyeceğini söyledi.

11- İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, iktidardaki Sosyalist işçi Partisi, 176 sandalye ile salt çoğunluğu sağlayarak seçimden birinci parti olarak çıktı.

12- ABD, Bulgaristan'ın bazı rejim muhaliflerine son günlerdeyönelttiği tehditleri geri alması için uyarıda bulundu.

13- Cezayir'de dün meydana gelen depremde 19 kişinin öldüğü,100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

14- Hawai ve ABD'de meydana gelen iki uçak kazasında 25 kişininöldüğü bildirildi.

15- Lübnan'lı parlamenterlerin Suudi Arabistan'ın Taif kentindeuzlaştıkları anlaşma, Iran yanlısı Şii Hizbullah örgütü tarafından reddedildi.

31 EKiM 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anayasa Mahkemesi BaşkanıMahmut Çuhruk ve üyelerine, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay ve kuvvet komutanlarınave Askeri Yüksek idare Mahkemesine veda ziyaretlerinde bulundu.

2- Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanlığına Turgut Özalseçildi. Turgut Özal'ın, Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle, TBMM veANAP üyeliği ile-Başbakanlık sıfatı Anayasa gereğince kendiliğinden sonaerdi.

Yeni Başbakan atanıncaya kadar Başbakanlığa Ali Bozer'in vekaletetmesi ve düşen Bakanlar Kuruiu'nun yeni hükümet kuruluncaya kadargöreve devam etmesini öngörün kararname, Cumhurbaşkanı KenanEvren tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, seçilmesinden dolayı Turgut Özal'abir kutlama mesajı gönderdi.

Özal, ANAP grubunda yaptığı veda konuşmasında "memleketehizmet edenlerin yanında olacağım" dedi.

Yunanistan eski Başbakanı ve PASOK Lideri Andreas Papandreu,Yeni Demokrasi Partisi Lideri Konstantin Mitçotakis, KKTC CumhurbaşkanıRauf Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun ve Başbakan DervişEroğlu birer meaj göndererek Turgut Özal'ı kutladılar

3- Başbakan Turgut Özal, dün radyo ve televizyondan yayımlanan"Başbakanlıktan ilginize, Bilginize" programında Atatürk'le ilgili sözlerininkesildiğini söyledi. TRT Yayın Denetleme Kurulu Başkanı GülbenDinçmen, olayı doğrulayarak, sözlerin Başbakan Özal'ın kendisinincumhurbaşkanı seçilmesini, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinebenzettiği gerekçesiyle kesildiğini bildirdi.

4- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Özal'ın Cumhurbaşkanıseçilmesi konusunda, parti grubunda yaptığı konuşmada, bu seçimin"yasa! olanaklardan yararlanarak yasaların hiç düşünmediği ara'çözümlerigündeme getirerek fırsatçı bir yaklaşımla" gerçekleştirildiğini, bununülkeye huzur getirmeyeceğini söyledi, inönü, önümüzdeki dönemin yenibir dönem olduğunu, bu dönemde ara dönemden kalan bütünhaksızlıkları, usulsüzlükleri ve yanlış yaklaşımları aşacaklarını belirtti.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Özal'ın Cumhurbaşkanıseçilmesi konusunda, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada,yapılacak ilk genel seçimde iktidar olacak oyu alması halinde Başbakanlıkgörevini Cumhurbaşkanı Turgut Özai'm elinden kabul etmeyeceğini veanayasayı değiştirerek Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal edeceklerinisöyledi.

6- MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Özal'ın Cumhurbaşkanıseçilmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Devletin sarsıntı geçirmesiihtimalinin arttığını" söyledi. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan dakonuyla ilgili açıklamasında, cumhurbaşkanlığı seçiminin hukuka aykırıolduğunu söyledi.

7- DYP Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu, Cumhurbaşkanlığıseçimini protesto amacıyla, milletvekilliğinden istifa etti.

8- TBMM'de toplanan ANAP MKYK, 17 Kasım'da toplanacakolağanüstü kongreye kadar, ANAP Genel Başkanlığı'na Gene! BaşkanYardımcılarından Orhan Demirtaş'm vekaletini kararlaştırdı.

9- TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, RP Gene! BaşkanıNecmettin Erbakan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

10- Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen " Tanzimat'ın 150.Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu" Ankara'da başladı.

11- Türk - İş'e bağlı, Petrol - İş, Yol - İş, Cimse - İş ve TGS,yayımladıkları genel kurul kararlarında, ortak kanı olarak, "12 Eylel rejimininhalen sürdüğünü" belirttiler.

12- Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev,düzenlediği basın toplantısında, Moskova'da imzalanan Türk SovyetKarma Ekonomik Komisyon Protokolü ile ilgili olarak, SSCB DevletBaşkanı Mihail Gorbaçov'dan Özal'a dün sözlü bir mesaj ilettiğini belirttiÇernişev, Gorbaçov'un mesajında Türkiye ile ekonomi ve ticaret alanındasağlanan gelişmelere büyük önem verdiğini belirttiğini söyledi.

13- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramovvitz, Milli EğitimBakanı Avni Akyol'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

14- Petrol ürünlerine yüzde 2.5 -17.8 oranında zam yapıldı.

15- Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı 4 köy ilkokulu teröristlertarafından yakıldı. Çığlı köyünde 5 kişi de kaçırıldı.

16-11 askeri hakim ve savcının görev yerleri Resmi Gazete'deyayımlanan kararla değiştirildi.

17- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Raymond Seitz, TemsilcilerMeclisi Avrupa ve Ortadoğu Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Ermenikarar tasarısına karşı olduğunu söyledi.

18- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Yeorgios Vasiliu'nun Bulgaristan'ayapacağı resmi ziyaretin ertelendiği bildirildi.

19- Demokratik.Almanya Devlet Başkanı Egon Krenz, resmi birziyarette bulunmak üzere Sovyetler Birliği'ne gitti. Krenz, Moskova'daSovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile görüştü. Öte yandan,Demokratik Almanya'nın çeşitli kentlerinde yapılan gösterilerde reformyapılması, serbest seçimlerin düzenlenmesi ve komünist partinin öncürolünün kaldırılması istendi.

20- Yunanistan Sosyalist PASOK Partisi lideri Andreas Papandreu,Atina'da görevli yabancı gazetecilerle yaptığı basın toplantısında,Türkiye'nin kendileri için "doğrudan gelen bir tehdit" oluşturduğunu,Yunanistan'ın Ege'deki deniz ve hava sahasını 12 mile çıkarma hakkıolduğunu öne sürdü.

21 - İtalya'da belediye seçimleri yapıldı.