11.10.1992
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1992

1 EKİM 1992

1- Bitlis'in merkeze bağlı Cevizdalı köyünü basan teröristler aralarındaçocuk ve kadınların da bulunduğu 30 kişiyi öldürdüler, 25 kişiyi deyaraladılar. Köyü ateşe veren teröristler, 13 köy korucusunu da kaçırdılar.

Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında dayı öğrenen Başbakan Süleyman Demirel,"Bitlis'te 30 vatandaşımızı hunharca öldürmüşlerdir" dedi. Başbakan,gazetecilerin sorusu üzerine, Silopi'de bir olay olmadığını kaydetti.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Uludağ Üniversitesi'nin yeni öğretim yılıaçılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti içinde şu veya buşekilde azınlık hakları aramaya giden insanların kaybedecekleri çok şey vardır.Çoğunluk hakkına sahipken azınlık hakkına sahip olmanın bir anlamı yoktur.Bunun içindir ki Türkiye'de azınlık yoktur. Türkiye Cumhuriyeti üzerindeyaşayan herkes eşit, herkes kardeştir" dedi.

Başbakan Süleyman Demirel, DİE'ce düzenlenen "Karadeniz Ekonomikişbirliği Projesi Ülkeleri İstatistik Uzmanları Toplantısında yaptığıkonuşmada, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi'nin, daha geniş bir küreselsistemin bir alt sistemi olarak görülebileceğini söyledi.

3-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Ankara'da yaptığı açıklamada olağanüstühalin uzatılmasında olumlu oy kullanmayacaklarını bildirdi. Bu arada,Güneydoğu'daki durumun Bosna-Hersek'ten daha kötü olduğunu belirten Yılmaz, bukonuda hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Ankara Gazeteciler Cemiyeti yönetiminikabulünde, basını ilgilendiren yasaların Meclis'te görüşülmesi sırasındagerekil hassasiyeti göstereceklerini söyledi.

Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin Türkiye'nin ciddi ve bunalımlı bir dönemdengeçtiğini, buna paralel olarak basının da sıkıntılı günler yaşadığını ifadeetti.

4- Hükümetin "terörle mücadelenin sürdürülebilmesi ve askeri önlemlerindaha sıkı uygulanabilmesi" amacıyla olağanüstü halin uzatılmasını TBMM'denistemeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen, Bakanlar Kurulu toplantısındansonra yaptığı açıklamada, toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreşile Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm Güneydoğu Anadolu Bölge-si'ne yaptığıgezisinin değerlendirildiğini söyledi. Gönen, toplantıda vergi reform paketininde gündeme geldiğini ve paketin Bakanlar Kurulu tarafından meydana getirilenalt komisyona havale edildiğini açıkladı. Akın Gönen Erzincan ile ilgili 8kararnamenin de Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındığını söyledi.

5- Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ekonominin gündemindekisorunlara ilişkin görüşlerini belirtti.

"24 Ocak benzeri, 3-4 yıl sürecek istikrar paketlerinin sözkonusuolmadığını" belirten Kumbaracıbaşı, "hükümet programında KİT reformudiye bir şey yok,

programdaki TÖYÖK tasarısı Meclis'te ve SHP olarak vergi paketine ilişkinbazı isteklerimiz var. Servet beyanını yeniden istiyoruz, ücretlilerin gelirvergisi oranlarında düşüş istiyoruz, KDV oranlarının artmasını istiyoruz"dedi.

Onur Kumbaracıbaşı Ankara'da yaptığı açıklamada, kamulaştırma borçlarının 2trilyonun üzerinde olduğunu belirterek, 'Vatandaş şikayetinde haklıdır"dedi.

Öte yandan Ankara Barosu Başkanı Özdemir Özok, devletin yargı kararlarınabağlanmış kamulaştırma bedellerini ödemediğini, böylece yurttaşların yargıyagüveninin sarsıldığını belirterek, Türkiye'deki kamulaştırma işlemleriyle"hukukun üstünlüğü" ilkesinin zedelendiğini öne sürdü.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, yaptığı açıklamada,Sosyal Sigortalar Kurumu'nün içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle 15Ağus-tos'tan bu yana ödenemeyen vergi iadelerinin ödenmesi için gereklikaynağın bulunduğunu ve 2 Ekim 1992 gününden itibaren ödeme yapılması içinbankalara talimat verildiğini bildirdi.

7- TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Bağ-Kur'un içinde bulunduğusıkıntıları aşmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu'nca bir süre önceMeclis'e sunulan tasarı görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, komisyonda yaptığıkonuşmada hükümetin Bağ-Kur'u güçlü ve üyelerinin güven duyduğu bir kurumhaline getirmeye kararlı olduğunu bildirdi.

8- Askerlik yasasının günün koşullarına uyarlanması amacıyla hazırlanantasarı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülerek benimsendi. Tasarı ilegetirilen yeni düzenlemelerle, askeraima teşkilatının yeniden düzenlendiği, 19yaşını tamamlayan yükümlülerin de isteklerine bağlı olarak silah altınaalınmaları olanağı ile yedeklik yoklamalarının 30 yaşından sonra 5 yılda biryapılması gibi yeniliklerin getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, komisyonda yaptığı konuşmada, halenyürürlükte bulunan yasanın gereksinime yanıt veremez hale geldiğini belirtti.

9- TBMM Genel Kurulu'nda, Harp Okulları'na sivil liselerin fen bölümünübitiren erkek öğrencilerin yanısıra, kız öğrencilerin de alınmasına ilişkinkanun değişikliği kabul edildi. Kız öğrenci ve sivil liselerin fen bölümümezunlarının Harp Okulları'na imtihanla alınması ile yabancı uyrukluöğrencilerin Harp Okullarfna kabul edilmelerinin Genelkurmay Başkanlığı'nınmuavafakatı ve Bakanlar Kurulu'nün kararıyla yapılacak anlaşmalarlagerçekleşeceğine ilişkin yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerekkanunlaştı.

10- Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman, Pakistan CumhurbaşkanıGulam İshak Han'ın Ankara'da yaptığı görüşmeler konusunda değerlendirmeyaparken, iki ülke arasındaki ticaretin, ikili siyasi ilişkilerdeki yakınilişkinin gerektirdiği ölçüde olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığınıbelirterek Başbakan De-mirel'in İslamabad'a yapacağı ziyaret sırasında bukonuda "somut adımlar" atılacağını belirtti.

11- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türkiye Kamu Çalışanları SendikalarıKonfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Ali Işıklar ve 14 memur sendikasınınbaşkanı ile yaptığı görüşmede, 1970'li yıllarda sendika kurma haklarıolmadığından, sağ ve sol terör örgütlerinin devlet memurlarının içine sızdığınıbelirterek, "Yakın tarihten ders alınarak bir an önce kamu çalışanlarınagrevli, toplusözleşmeli sendika kurma hakkı tanınmalıdır" dedi.

12- Birlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali yaptığı açıklamada,Kıbrıs konusunda 26 Ekim'de New York'ta yapılacak görüşmelerden önce TBMM'ninolaya el koyarak Kıbrıs özel gündemi ile toplanması ve Türkiye'nin Kıbrıspolitikasından asla ödün vermemesi gerektiğini belirtti.

13- HEP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Almak, parlamentoda düzenlediği basıntoplantısında, ülkede Türk-Kürt düşmanlığını körüklemenin Türkiye'ye verileceken büyük zarar olduğunu, kan ve gözyaşının artık durmasını istediklerinisöyledi.

14- Çeçen Cumhurbaşkanı Cahhar Dudayev, Türkiye ve KKTC'deki resmitemaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Cahhar, AtatürkHa-valimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye'ye ve KKTC'yeyaptığım ziyaretlerle Türklere ne kadar yakın olduğumuz ne kadar birbirimizisevdiğimiz yolundaki merakımı giderdim. Oldukça faydalı temaslardabulundum" dedi. Dudayev konuşmasında, 'Türkiye ve KKTC bizitanımalıdır" dedi.

15- iran Büyükelçiliği, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin İran'amalzeme taşıyan geminin bu ülkeye geri verilmesi kararından sonra yaptığıaçıklamada, "sorumsuzca" yaratılan bu tür bir olayın bir dahatekrarlanmamasını istedi.

16- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Hizbullah yanlıları ile PKK'lılararasında çıkan çatışmada her iki taraftan 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Ovabaşı ve Catalyurt köyleriarasındaki yola teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir asteğmen,bir er ve bir köy korucusu öldü.

17- İstanbul'da İETT'ye ait iki otobüse molotof kokteyli atıldığı, saldırıdaölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

18- Kocaeli Emniyet Müdürtüğü'nce yürütülen operasyonlar sonucu, yasa dışıörgüt üyesi oldukları ileri sürülen 18 kişinin gözaltına alındığı, Jandarmanındüzenlediği bir başka operasyonda ise, yine yasa dışı örgüt üyesi olduğu iddiaedilen 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

19- Suriye'nin girişimi ile Türkiye, Irak ve Suriye'nin oluşturduğu teknikdüzeydeki üçlü su komisyonu, Körfez Savaşı'ndan sonra ilk kez Şam'da toplandı.

20- Ermenistan Dışişleri Bakanı Rafi Hovanesyan, New York'ta düzenlediğibasın toplantısında, "Ankara ile ilişkilerimizin normalleşmesiyle DağlıkKarabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulunabilir. Çünkü Türkiye'nin, bölgedebarışın sağlanmasında büyük sorumluluğu var" dedi.

Bakan Hovanesyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmekistediğini, ancak "Bunun hiçbir önkoşula bağlanamayacağını" bildirdi.

21- İstanbul-Münih seferini yapan İstanbul Ekspresinin Bulgaristan'ınLubi-metz kenti yakınlarında yük treniyle çarpışması sonucunda meydana gelenkazada 6 Bulgar görevlinin öldüğü bildirildi.

22- Kürt Parlamentosu"nda konuşan IKDP Lideri Mesut Barzani, PKK'nınKuzey Irak ve Saddam, Suriye ile Saddam, İran KDP'si ile İran rejimi arasındacasusluk yaptığını öne sürdü.

Bu arada parlamentoda konuşan Müslüman Kürtler Partisi temsilcisi ise,"PKK'nın ajan olamayacağını, bunun ağır bir suçlama" olduğunusöyledi.

KDP Temsilcisi de yaptığı konuşmada, İran KDP Genel Sekreteri ŞerefKen-di'nin öldürülmesinde PKK'nın parmağının bulunduğunu öne sürerek,"Hür, demokrat olan Türkiye gibi bir ülkede böyle bir mücadeleye gerekyoktur" dedi.

23- Amerikan Senatosu, Bosna-Hersek'e 50 milyon dolar askeri yardımyapılması yolundaki kararı onayladı.

öte yandan Barış Konferansı eş başkanları Lord Owen ve Cyrus Vance Bosna'daçarpışan tarafların Saraybosna'nın askerden arındırılması ve çatışmalarındurdurulması için görüşmelerde bulunmayı kabul ettiklerini açıklarken,Saraybos-na civarında Sırpların 500 müslümanı göçe zorladıkları bildirildi.

24- Azerbaycan ile Rusya arasında, 1993 yılında iki ülkenin istisnaikalemler haricinde gümrüksüz ticaret yapmalarını ve tarafların karşılıklıolarak ekonomik temsilcilikler açmalarını kapsayan önemli ekonomik işbirliğianlaşmaları imzalandı.

25- Katar resmi haber ajansı, Suudi Arabistan askeri kuvvetlerinin Katarsınır karakoluna düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Olayüzerine Katar'm Suudi Arabistan'la 1965 yılında imzaladığı sınır anlaşmasınıtek taraflı olarak bozduğu ve iki ülke arasındaki sınırın yeniden belirlenmesiiçin görüşmeler yapılmasını istediği bildirildi.

26- Ukrayna Parlamentosu'nın, hükümeti, reform çabalarında başarısız olduğugerekçesiyle düşürdüğü bildirildi.

2 EKİM 1992

1- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türk Atlantik Antlaşması Derneği'n-cedüzenlenen güvenlik ve işbirliği konulu Üçüncü Uluslararası AntalyaKonferan-sı'nda yaptığı konuşmada, "Kuzey Atlantik İttifakı, komünizmin veSovyetler Birli-ği'nin çöküşünden sonra varoluş nedeninin artık ortadan kalktığınıileri sürenlere rağmen, değişen koşullara kendisini uyarlamadaki güç vehayatiyetini kısa zamanda ortaya koymuştur" dedi.

Aynı toplantıda bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş,Bosna-Hersek'te yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası kuruluşlarınetkin önlem almakta geç kaldıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da, 'Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar veOrtadoğu üçgeninin ortasında risklere en fazla maruz bir ülke durumunadüşmektedir" dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, İstanbul Üniversitesi'nin yeni öğretim yılıaçılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını demokrasi içindeistikrarla çözeceğini ve kalkınmaya devam edeceğini belirterek,"bugündünyada 3 bine yakın dil konuşulmasına rağmen 197 devlet bulunduğunu, herfarklı dilin devlet olma hakkını vermediğini" söyledi.

3- Ege Denizi'nde devam eden "Kararlılık Gösterisi 92" adlı NATOTatbikatı sırasında, İzmir'in 80 mil kadar batısında, Sığacık Körfeziaçıklarında ABD'nin Sara-toga uçak gemisinden ateşlenen iki füzenin, Türk DenizKuvvetleri'ne ait "Muavenet" adlı muhribin kaptan köşkü ve sancakkısmına isabet ettiği ve olayda gemi komutanı bir subay, bir astsubay ve ikierin şehit olduğu, 11 subay ve erin yaralandığı bildirildi.

Muavenet muhribinin vurulması ve 5 denizcinin şehit olması olayı üzerine,Başbakan Süleyman Demirel Bakanlar Kurulu'nü olağanüstü toplantıya çağırarak,"Olayın ne olduğunu araştırmalar ortaya çıkaracaktır. Bir önyargıylaharaket etmek istemiyoruz. Bir şüphe de yaratmak istemiyoruz" dedi.Demirel, olayın ortaya çıkarılması için Türk ve ABD yetkilileriyle NATO'nunaraştırmaya başladıklarını belirtti.

Bu arada, ABD Başkanı George Bush, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan.Süleyman Demirel'i arayarak, olaydan duyduğu üzüntüyü bildirdi, "ABDyönetimi bu olay üzerinde hassasiyetle duracak ve gereğini yapacaktır. Ayrıcazararlarınız tazmin edilecektir" dedi.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da, olayın bir hata sonucumeydana geldiğini kabul ettiklerini Genelkurmay Başkanlığı ile DışişleriBakanlı-ğı'nın ABD yönetimi ile temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, teknik incelemenin sürdüğünü, inceleme vearaştırma çalışmalarına Türk tarafının da katılmasını istediklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş de, tazminat dahil her türlügirişimin yapılacağını söyledi.

4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş gazetecilere yaptığıaçıklamada, Güneydoğu'da "hassas bölge olarak nitelenen Uludere, Silopi veİdil'de ayaklanma beklentisine karşı askeri önlemlerin artırıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da yaptığı açıklamada, Türk SilahlıKuvvetleri' nin NATO'da ABD'den sonra ikinci büyük ve güçlü orduya sahipolduğunu belirterek, bölgedeki güvenlik güçleri hem sayısal yönden, hem dearaç-ge-reç yönünden yeterli kapasiteye sahiptir dedi.

5- SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, HacettepeÜni-versitisi'nin yeni öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada,öğrencilerin siyasetle uğraşmalarının topluma yarar getirecek bir olgu olduğunubelirterek, yeni hazırlanan YÖK yasa taslağının ve demokratikleşmeçalışmalarının üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin siyasi partiçalışmalarına katılmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

6- ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından İngilizce olarak yazılan PKKraporunda, PKK örgütünün kentlerde terör eylemlerine başlayabileceği uyarısındabulunuldu ve PKK'nıh Batı Avrupa'daki faaliyetlerine değinildi.

7- YÖK Başkanı Prof.Dr. Mehmet Sağlam yaptığı açıklamada, üniversiteyikazanıp liseden mezun olamayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavyapması durumunda, başarılı olan öğrencilerin üniversitelerdeki mazeretkaydından yararlanabileceklerini bildirdi.

8- Basın Konseyi Yüksek Kurulu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti YönetimKurulu'nün, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu, Sabah GazetesiBaşyazarı Güngör Mengi ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni HakkıTürkmen hakkında yaptığı başvurulan inceleyerek karara bağladı. Yüksek Kurul,kararında Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu'nun, 8 Haziran 1992tarihli "Bayram Gazeteleri" başlıklı yazısıyla ilgili şikayeti"yersiz" bulurken, yazarın 15 Haziran 1992 tarihli "MidemSulanıyor" başlıklı yazısında, Basın Meslek İlkeleri'nin 4. maddesiniçiğnediği gerekçesiyle "uyarılmasını" kararlaştırdı.

9- Bitlis'in Cevizdalı köyüne dün PKK militanlarınca yapılan baskındaöldürülenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Öte yandan Muş Devlet Üretme Çiftliği'ne dün gece PKK militanlarınca yapılanbaskında, militanların büyük ve küçükbaş hayvan barınakları ile ot ve samandepolarını ateşe verdikleri ve yangında yaklaşık 7 milyar liralık zarar meydanageldiği belirtildi.

İçel, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda PKK'lı militanlarasilah sağladığı savıyla bir kaçakçılık şebekesinin ortaya çıkarıldığı ve 6kişinin gözaltına alındığı bildirildi.,

10- Aksaray'da yapımı süren İstanbul Emniyet Müdürlüğü inşaatına konulan ikiadet bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11- 1986 yılında Türkiye ile Bulgaristan arasında başgösteren siyasigerginlik üzerine tır ve kamyon nakliyatına kapatılan Dereköy GümrükKapısı'ndan kamyonların geçişine izin verilmeye başlandığı bildirildi.

12- Yunanistan Dışişleri Bakanı Michel Papaconstantİou, düzenlediği basıntoplantısında ABD'nin Kıbrıs sorununun çözülmesi için Türkiye'ye baskı yapmaktaolduğunu ve bu baskının kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

13- Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nün, Türkiye-AT Karma KomisyonuAvrupalı Eşbaşkanı Marc Gaile'nin isteği üzerine düzenlenen kapalı oturumunda,Türkiye'deki durumun görüşüldüğü, son günlerde bazı çevrelerce ortaya atılandarbe söylentilerinden endişe duyulduğu ve Türkiye'de demokratikleşme sürecinindevam etmesinin bütün gücüyle desteklendiği bildirildi.

14- Bosna-Hersek yönetimi, altı aydır süren çatışmalar nedeniyle 10 binçocuğun öldüğünü ya da kayıp olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Bosna-Hersek'te çarpışmalar sürerken bağımsızlık yanlısıSırpların, başkent Saraybosna'nın 9 belediyesinde "Sırp Saraybosna"sıkurduklarını ilan ettikleri bildirildi.

15- Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkese kısmenuyulurken, iki ülkeden yetkililerin sınırdaki Azeri bölgesi Zangelan'da biraraya geldikleri ve demiryolu ulaşımı, enerji, haberleşme alışverişinin yenidenkurulması konularını görüştükleri bildirildi.

16- Gürcistan Devlet Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'abağlı Abhazya özerk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için mücadele eden milislerindün Gagra bölgesine giriştikleri saldırıyla Kolkhida kasabasını elegeçirdikleri ve çatışmalarda 7 Gürcü askerinin öldüğü, 74'ünün de yaralandığıbildirildi.

17- ABD senatosu, ABD ile Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi dörtcumhuriyetin sahip olduğu stratejik nükleer başlık sayısını yedi yıl içindeüçte bir oranında azaltılmasını öngören Start anlaşmasını onayladı.

18- Çekoslovakya Parlamentosu'nün, aldığı bir kararla daha önce ayrılmakararı alan Çek ve Slovak cumhuriyetlerinin bir "Çek-Slovak Birliği"oluşturmalarını önerdiği bildirildi.

3 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, İş Dünyası Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediğitoplantıda, "Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye" konulu bir konuşmayaptı. Özal, ülkemizin mutlak bir yeni değişimin eşiğinde olduğunu belirterek,cesur ve ciddi reformlara gidilmesi gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Ankara'da yaptığı açıklamada, Amerikan uçakgemisi Saratoga'nın, Türk muhribi Muavenet'ı bombalayarak, 5 Türk denizcisininölümü ile ilgili olarak, "olayda bir kasıt aramanın mantığıolmadığını" belirtti, "Ama buna rağmen araştırılacak" dedi.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen de, olaya ilişkin ilktahminlerin, eğitim sırasında meydana gelmiş bir kaza yönünde olduğunu söyledi.

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Amerikan uçak gemisi Sa-ratogaile ilgili olarak Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Kuvvetler Başkomutanı JohnShalikashvili'yi kabulü sırasında yaptığı konuşmada, "Kaza demiyorum,ancak bu trajik bir olaydır" dedi. Johm Shalikashvili de, ABD hükümeti veşahsı adına olay konusunda "özür dilemek" için Türkiye'ye geldiğinibelirtti.

4- SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Ankara'da yaptığıaçıklamada, PKK'nın amacının cinayetler ile halkı yıldırarak, teslimiyetşeklinde bir görüşme sağlamak olduğunu söyledi. 'Türkiye Cumhuriyeti gibidevlet haysiyeti olan devlet caniye teslim olmaz" diyen İnönü, hükümetteve dışarıda demokratikleşme konusunda birinci rolün ve teminatın SHP'ninolduğunu ifade etti.

İnönü, demokratikleşme paketinin büyük kısmının 1 Kasım'dan önce Mec-lis'tençıkartılmasını hedeflediklerini bildirdi ve CHP'nin açılmasının demokrasi içinbir kazanç olduğunu söyledi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 1 Kasım'da seçim yapılacak olanAnkara'nın Nallıhan ilçesinde yaptığı konuşmada, Türk muhribi Muavenet'in EgeDenizi'ndeki NATO tatbikatı sırasında vurulmasının perde arkasında Amerikanyönetiminin değişik birimlerinin olabileceğini belirterek, "Çekiç Güç biran önce yurdumuzdan çıkarılmaz ise ve İncirlik'te etkin bir denetim kurulmazise Ege'dekine benzer kazalar Güneydoğu'da da başımıza gelebilir" dedi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye Serbest Muhasebeci, MaliMüşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin Ankara'da düzenlediğibir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de finansman gereksiniminin vergi iledeğil, borçlanma ile karşılandığına dikkat çekerek, bu durumun hızladüzeltilmesi gerektiğini belirtti.

7- Gaziantep Milletvekili Hasan Celal Güzel, Yeniden Doğuş Kurultayı ileYeniden Doğuş Partisinin kuruluş çalışmalarını başlattı. Hasan Celal Güzel,Türkiye'de siyasetin tıkandığını, yeni oluşumlara gerek olduğunu belirtti.

8- Türk Atlantik Anlaşması Derneği'nin düzenlediği 3'ncü AntalyaKonferansı'nda açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Manfred Woerner,Türkiye'nin. AT ve BAB üyeliğinin Avrupa'nın yararına olduğunu ve Türklerinbazı olaylar nedeni ile Avrupa'ya küsmemesi gerektiğini de belimi.

Bosna-Hersek konusunda ise, NATO'nun elinden geleni yaptığını bildirerek,"Bu durumda artık bizim verdiğimiz yardımlardan yararlanmak, BM ve AGİK'ekalmış bir olaydır" dedi.

9- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde askeri bir aracın silahlı saldırıya uğramasısonucu bir astsubay ve bir er şehit oldu.

Silopi ve Mardin'de güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 3 PKK militanıöldürüldü.

10- BM Kalkınma Programı'nın araştırmasına göre, 160 ülke içinden beşerikalkınma potansiyeli açısından Türkiye'nin 71'nci sırada olduğu belirlendi.

Ancak, DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BMBeşeri Kalkınma Raporu'nun eski verilere göre yapıldığı, aslında Türkiye'nin160 ülke arasında 56'ncı sırada olduğu bildirildi.

11- Eski Yunanistan Ticaret Bakanı Theodoros Pangalos'un, Türk-Yunanilişkileri üzerine sohbeti Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

12- ABD Başkanı George Bush, Yunanistan'da yayımlanan "Katemerini"adlı gazeteye verdiği demeçte, Kıbrıs sorununun çözümü için bugüne kadarsınırlı da olsa sağlanan gelişmeden memnun olduklarını belirterek, soruna adilve kalıcı bir çözüm bulunması için koşulları çok zorladıklarını söyledi.

ABD Başkanı George Bush, dün geçe Washington'da yayımladığı bildiride,BM'nin, Bosna-Hersek'te askeri uçuşlara kapalı bölge ilan etmesini öngörenkarar tasarısını desteklediğini bildirdi. Bush, Fransa tarafından Güvenlik Konseyi'nesunulan "uçuş yasağı" önerisinin hayata geçirilmesi için askeridestek vaat etti.

Bu arada, İngiltere de kararı destekleyeceğini bildirdi.

13- BM Güvenlik Konseyi dün gece yaptığı bir toplantıda, Irak'taki insaniyardım ve silahsızlandırma çalışmalarının finanse edilmesi için bu ülkenindışarıda dondurulmuş bulunan petrol gelirlerine el konulmasını öngören birkarar tasarını kabul etti.

öte yandan, Irak Dışişleri Bakanı El Sahaf, Güvenlik Konseyi'nin aldığıkararı, "herhangi bir yasal temeli yok" şeklinde değerlendirdi.

14- Gürcistan'a bağlı Abhazya'nın bağımsızlığı için savaşan milislerinGar-ga'yı ele geçirmeleri ardından Gürcistan'da seferberlik ilan edilerek, 40bin yedek askerin silah başına çağrıldığı bildirildi.

Bu arada, Moskova, Rus azınlığın güvenliği için Abhazya'ya müdahaleedebileceğini bildirdi.

15- Brezilya'nın Sao Poula Kamu Güvenliği Sekretaryası tarafından yapılanaçıklamaya göre, Sao Poula kentindeki bir hapishanede çıkan ayaklanmada 100'denfazla kişinin kişinin öldüğü ve 17 polisin de yaralandığı bildirildi.

4 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, Altmışlılar Grubu'nun düzenlediği toplantıdayaptığı konuşmada, hükümetin icraatlarını eleştirerek, meseleleri çözecekhiçbir köklü tedbirin alınmadığını söyledi. Özal, Çekiç Güç'e ilişkingörüşlerini açıklarken de, Çekiç Güç'ün, Saddam Hüseyin'in Kuzey Irak'tayaşayan Kürtlere yönelik herhangi bir hareketini önlemek amacıyla geldiğinibildirdi.

2- Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO Planlı Tatbikatları1ndan olan "Kararlılık Gösterisi 92" tatbikatında çok amaçlı olarakkullanılan Amerikan Helikopter Gemisinde meydana gelen kazada, ABD'li bir erinhelikopter pervanesine takılarak öldüğü bildirildi.

Öte yandan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral JohnM.Shalikash, Muavenet muhribine yanlışlıkla ateşlenen füze konusunun, hiçbirgizlilik olmadan, açıklık içinde soruşturulduğunu bildirdi.

3- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akır Gönen ile Orman Bakanı Vefa Tanır,Konya'da düzenlenen "Köy ve mahalle muhtarlarının sorunları ve yeniyasalardan beklentileri" konulu sempozyuma katıldılar.

Bakan Gönen, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan terör vesıkıntıların idarenin aşırı merkeziyetçi olmasından kaynaklandığını söyledi.

4- Devlet Bakanı Tansu Çiller Ankara'da yaptığı açıklamada, bütün ücretlerinsadece asgari ücret kadar olan bölümünün vergi dışı bırakılması uygulamasına,Güneydoğu'da sorunların odaklaştığı illerden başlanacağını ve Güneydoğu'dakibazı illerde "pilot" olarak başlatılacak uygulamanın devletemaliyetinin 200 milyon dolar olduğunu söyledi.

5- Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu İstanbul'da soydaş kampını ziyaretindeyaptığı konuşmasında, Bulgaristan'dan göç sırasında gelen bütün soydaşlarınvatandaşlık işlemlerinin bitirildiğini, birbirinden ayrı yaşayan, hasret kalanaileleri de biraraya getirdiklerini söyledi.

6- ANAP İzmir Milletvekili Işın Çelebi Ankara'da yaptığı açıklamada, TansuÇiller'in ve hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, kendi dönemlerinde"Körfez krizi ve ambargoya rağmen, enflasyon yüzde 54, büyüme hızı odönemde yüzde 10 oldu" dedi.

7- CHP Genel Sekreteri Ertuğrul Günay, 1 Kasım seçimlerinde bağımsız adayçıkarmayacaklarını belirterek, "Sosyal demokratların toplam oylarınıazaltan bir sonuç çıkmasını istemeyiz. SHP'nin, DSP'nin oyları eninde sonundabizim oy-larımızdır" dedi.

8- İnsan Hakları Derneği Aydın Şubesi Başkanı Erol Ertuğrul, 2 Ekim günüPKK'nın Bitlis'in Cevizdağı köyüne yaptığı baskını kınayarak, "Örgüt bukez de silahsız ve çaresiz halka yönelmiştir" dedi.

9- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik Adana'da yaptığı ko-

nuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların başında terörün geldiğinibelirterek, 'Terörü tüm kesimlerde olduğu gibi, işçi hareketi olarak dalanetlemeye mecburuz" dedi.

10- Devlet İstatistik Enstitüsü'nden (DİE) yapılan açıklamaya göre,enflasyon artış hızının yılbaşından bu yana ocak ayı hariç en yüksek düzeyineulaştığı, eylül ayı enflasyon rakamının yüzde 6.3 olarak gerçekleştiği,tüketici fiyatlarının ise yüzde 7.4'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca açıklamada,eylül ayı itibariyle son 12 aylık enflasyon oranı da toptan eşyada yüzde 60.1,tüketici fiyatlarında ise yüzde 67.7 olarak belirtildi.

11- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak'ın Derelerbölgesinde güvenlik kuvvetleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 9PKK'hnın öldüğü bildirildi.

Öte yandan bir grup PKK'hnın Nusaybin-Cizre karayolunda bir otobüs ilekamyonu yaktığı, Ağrı'da yapılan aramalarda ise 2 PKK'hnın cesedinin bulunduğubildirildi.

12- Kürdistan Yurtsever Birliği Sözcüsü Barham Salih'in Washington'daverdiği bilgiye göre, Kürt parlamentosunun yaptığı oylama sonucunda demokratikbir federal Kürt devleti kurulmasını onayladığı bildirildi. Salih,parlamentonun "Kürt bölgesi federal bir yapı, demokratik federal devletolmalıdır" şeklinde bir bildiriyi de kabul ettiğini bildirdi.

Öte yandan, M'nın haberine göre Irak'ın kuzeyinde yasadışı terör örgütü PKKile Iraklı Kürt gerillalar (peşmergeler) arasında çatışmalar çıktığıbildirildi.

13- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki havaalanına yaklaşmakta olan iki BMyardım helikopterine ateş açıldığı bildirildi.

Ayrıca, Sırp kuvvetlerinin uluslararası yardım uçuşlarının başlamasınarağmen Saraybosna Havaalanı yakınındaki bölgeyi bombaladıkları bildirildi.

14- Gürcistan Devlet Konseyi'nin Abhazlara karşı kullanılmak üzere ülkedekieski SSCB ordusuna ait mühimmata el koyacağını açıklaması üzerine, RusyaSavunma Bakanı Pavel Graçov yaptığı açıklamada, Gürcistan'ı kararı gözdengeçirmeye davet etti ve aksi takdirde Rus birliklerinin buna silahla direneceğiuyarısında bulundu.

Öte yandan Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şevardnadze, Abhaz-yabölgesindeki gelişmeler artık engelleyemeyeceği boyutlara ulaştığı için istifaedebileceğini söyledi.

15- Mozambik hükümeti ile isyancı Ulusal Direniş Örgütü arasında İtalya'nınbaşkenti Roma'da yapılan barış görüşmelerinde anlaşma sağlandığı, DevletBaşkanı Joaguim Chissano ve ulusal direniş lideri Afonso Dhlakama arasındakigörüşmelerde son pürüzlerin de ortadan kaldırıldığı ve 16 yıldır süren içsavaşı sona erdirecek antlaşmanın imzalanacağı bildirildi.

16- Güney Kore'de, ülkenin güneyindeki Wonju kentinde bir kiliseninkundaklanması sonucu 13 kişinin öldüğü, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığıbildirildi.

17- Brezilya'da bulunan, Latin Amerika'nın en büyük hapishanesinde çıkanayaklanmada ölenlerin sayısının 111'e yükseldiği, 34 kişinin de yaralandığıbildirildi.

18- İsrail kargo uçağının Hollanda üzerinde infilak etmesi sonucu yere düşenuçak parçalarının en az 100 kişinin ölümüne neden olduğu, çok sayıda kişininyaralandığı bildirildi.

5 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, İTÜ'nün yeni eğitim yılının açılış törenindeyaptığı konuşmada, eğitimde tekdüze, merkezi eğitim yerine rekabet esasınadayalı bir eğitimi getirmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Başbakan Süleyman Demirel de, Ankara Üniversitesi'nin 1992-1993eği-tim-öğretim yılının açılışında yaptığı konuşmada, değişen dünyada modasıgeçmeyen tek şeyin "kalkınma-demokrasi ve ülkenin iman" olduğunubelirterek, toplumun kalkınması ve gelişmesinde üniversiteye önemli görevlerdüştüğünü söyledi. '

A.Ü. Rektörü Prof.Dr.Günal Akbay da yaptığı konuşmada, üniversitekapılarındaki yığılmanın çözümü amacıyla önerilen ikili öğretimin, köklü çözümgetirmeyeceğini belirterek, üniversitelerdeki belli olanakların, seçmesınavıyla alınan öğrencilere ikinci kez "paralı hizmet" olaraksunulmasının, anayasal eşitlik açısından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Erdal İnönü, Ege Üniversitesi1 nin yeniöğretim yılına başlaması nedeniyle yaptığı açış konuşmasında, "1980 ileortaya çıkan YÖK'ün, belli bir duraklama getirdiğini" söyledi ve yeni yasahazırlandığını bildirdi.

2- SHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönüyaptığı açıklamada, sorgulama sırasında avukat bulundurulmasını ve gözaltısüresinin indirilmesini sağlayan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişiklikyapan yasanın terör suçlarını kapsamadığını söyledi.

3- HEP Şırnak Milletvekili Mahmut Almak, ilk ve orta dereceli özel öğretimkurumlarının devletleştirilmesini öngören yasa önerisini TBMM Başkanlığı'nasundu.

4- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nce yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Dicleilçesinde güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatışmada birastsubay ve bir jandarma erinin şehit olduğu, Kahramanmaraş-Gaziantepkarayolunu kesen bir grup PKK militanın da iki kişiyi öldürdüğü,Nusaybin-Pülümür ve Koz-luk'taki çatışmalarda ise 10 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.Ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sınır karakoluna dün bir grup PKKmilitanı tarafından düzenlenen saldırıda 3 PKK'lının öldürüldüğü, 3 erin deağır yaralandığı bildirildi,

5- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Güneydoğu kökenli kişilerin işyerlerinitahrip etmek isteyen 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişininöldüğü, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

7- Kuzey Irak yönetiminin, PKK'yı topraklarından atmak üzere harekete geçtiği,Kuzey Irak'taki Kürt cephesine bağlı binlerce peşmergenin Türk sınırı boyuncabarınan PKK'yı Türkiye'ye sürme harekatına başladıkları ve çatışmalarda çoksayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Öte yandan Celal Talabani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan YurtseverBirliği

(KYB) Ankara Temsilcisi Saarchil Kazazz, çatışmalarda yedi PKK'lınınöldüğünü, 11 PKK'lının da teslim olduğunu bildirdi.

8- Kürdistan Yurtsever Birliği Sözcüsü Barham Salih, Kuzey Irak KürtParla-mentosu'nun dün yaptığı toplantıda Kürt bölgesinde federe bir devletkurulması kararı aldığını açıkladı.

Kuzey Irak Kürt Parlamentosu'nün, "Kürt bölgesi federal Kürt devletiolmalıdır" kararının, Dışişleri Bakanlığı'nca bağımsız bir Kürt devletininkuruluşu olarak algılanmadığı, kararın Irak'ta demokratik bir rejim ortayaçıktığında, federasyon oluşturulması temennisi" olarak değerlendirildiğibildirildi.

Mesut Barzani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP)Ankara temsilcisi Safeen Dizayee yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'takiparlamentonun "Irak Federatif Devleti Bildirgesi" ni kabul ettiğinidoğrulayarak, bu bildirgenin VI-yana'daki Iraklı muhaliflerin toplantısında,Kürtlere "kendi kaderini tayin" hakkının verilmesi doğrultusunda biradım olduğunu söyledi.

9- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türki Cumhuriyetler Milli EğitimBakanları Konferansı yapıldı.

10- Hollanda'nın Amsterdam kentinde düşen İsrail uçağının yıktığı binadabulunan 4 Türk Musevi vatandaşı ile ülkede kaçak işçi olarak bulunan ve aynıbinada kalan 8 Türk'ün de öldüğü bildirildi.

11- KKTC Dışişleri Bakanı Kenan Atakol, ABD Başkanı George Bush'unYunanistan'da yayımlanan Katimerini gazetesine verdiği demeçte "Kıbrıs'tabaskıyı sürdüreceğiz" yönündeki demecini, "Çözüm için taraflarayardım edeceğiz" anlamında aldıklarını söyledi.

12- Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz EI-Havra gazetesine verdiği demeçte,ülkesinin savaş tazminatını ve Irak'taki silahların yok edilmesi işleminidenetleyen BM heyetlerinin masraflarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

13- Bosna-Hersek'te yaşayan Sırpların lideri Radovan Karadziç, BM GenelSekreteri Butros Gali'ye gönderdiği bir mektupta, uçuş yasağı konulursa barışgörüşmelerinden çekileceklerini bildirdi.

6 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve YÖK Başkanı Mehmet Sağlam, DicleÜniversitesi öğretim yılı açılışına katıldılar.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki terörünnedeninin yatırım azlığı olmadığını belirterek, bu konuda 1983-1990 yıllarındasağlanan gelişmeleri anlattı.

2- Başbakan Süleyman Demirel Ankara'da yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'takiçatışma haberlerinin çeşitli kaynaklardan resmen ulaştığını, ancak yorum yapmakiçin zamanın henüz erken olduğunu vurgulayarak, Türk ordusunun sınırı korumaişlevini sürdürdüğünü, peşmergelerle koordineli bir harekat yapılmadığınıbildirdi.

Bu arada, Irak Büyükelçiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada,"PKK'yı Kuzey Irak'ta Türk sınırı yakınında barındıran, onlara destekveren ve federe Kürt devleti denilen bir devleti kuranların, PKK'yı kovmak içinharekete geçmelerinin de aynı zamana rastlaması ve Türk tarafına geçici birgüvence vererek, yaptıkları planı uygulamaya koymak için zaman kazanmalarınıntemel amaçları olduğu açıktır" denildi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs; Erdal İnönü, Malatya İnönüÜniver-sitesi'nin yeni öğretim yılına başlaması nedeni ile düzenlenen törendeyaptığı konuşmada, gençlere tarışmalarını hiçbir şekilde kavgayagötürmemelerini ve ayrılıkçı teröre karşı uyanık olmalarını söyledi.

4- Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, İran El Hayat gazetesine verdiği demeçte,"Hiçbir zaman İran topraklarında teröristlere ait eğitim kamplarınınbulunduğunu söylemedik. Teröristler, daha çok İran yetkililerinin bilgisidışında, İran topraklarını bazı eğilimleri için kullanıyorlar" dedi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 44'ncü DönemToplantı-ları'na Balkanlar Komitesi Dönem Başkanı sıfatı ile Strasbourg'dakatıldıktan sonra Ankara'ya dönen Çetin, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığıaçıklamada, Parlamenterler Meclisi'ne sunduğu faaliyet raporunda, Bosna-Hersek,insan hakları, Kıbrıs, terör, Dağlık Karabağ ve önemli bölgeler ileuluslararası sorunlara ilişkin olarak Türkiye'nin görüşlerini açıkladığınıbelirten Çetin, dönem başkanlığının sona ereceği 5 Kasım'a kadar Türkiye'ninetkin rolünü oynayacağını bildirdi.

5- SHP TBMM Grubu, SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan başkanlığındatoplandı.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Grup Yönetim Kurulu ile Genel Başkanİnönü'nün Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun(CMUK) bir an önce Genel Kurul'agetirilmesinden yana olduğunu, ancak çekincelerin de kamuoyuna anlatılmasınınkararlaştırıldığını bildirdi.

Gürkan, daha sonra anayasa değişiklikleri konusunda 100 madde üzerindeDYP.ile anlaştıklarını, 15 güne kadar oluşturulacak yeni anayasa metnininkamuoyuna açıklanabileceğini belirtti ve çok önemli gelişmelerin sağlandığınıbildirdi.

6- SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Ankara'da yaptığı açıklamada,Türkiye'de işveren örgütlerinin 21'nci yüzyıl kapitalizmi için araştırma yaptıklarınıve formüller geliştirdiklerini belirterek, "İşveren kesimi 2000'li yıllariçin öneriler getiriyor, işçi sınıfı ve örgütleri de bu konuda çalışmalı veyeni düzendeki yerini iyi belirlemelidir" dedi.

7- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi ilebaşlayan gerginlik devam ederken, ilçede gıda maddesi sıkıntısınınbaşgösterdiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Harmancık köyünü basan PKKmilitanları 6 kişiyi öldürdü, üç kişiyi de yaraladı.

Ağrı Dağı Küpgölü bölgesinde de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkançatışmalarda 1 üstteğmen ve 1 er şehit oldu.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi öldü.

9- Hollanda'nın Amsterdam kentinde meydana gelen uçak kazasında ölen 250 kişiden50'sinin Türk olduğu bildirildi.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Lef koşa'da yaptığı açıklamada, Rumtarafının iyi niyetini göstermek için Kıbrıs'ta iki cumhuriyetin varlığını esasalması gerektiğini belirtti.

Denktaş, Vasiliu'nun, "Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda, Rumtarafının AT'ye kabulü gerektiği"ne ilişkin sözlerine de "RumlarAT'ye alınırsa bölünmüşlük kalıcı olur" dedi.

11- KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ilegörüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Gazi Magosa'nın varoşu durumundakiMaraş'ın açılması yönünde çalışma ve temas başlattıklarını bildirdi. Eroğlu,"Ma-raş'taki bâzı binaların şu anda açılabilmesi için bazı formalitelerinyerine getirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması gerekir" dedi.

12- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sadako Ogata, teşkilat içinde yer alançeşitli hükümetlere gönderdiği mektupta, Bosna-Hersek'te Sırplar tarafından"etnik temizlik" yapıldığını belirterek, özellikle Banja Lukâ'dadurumun gittikçe kötüleştiğini bildirdi.

öte yandan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eyüp Ganiç de, BM GüvenlikKonseyi'ne başvurarak, ülkesine uygulanan ambargonun hafifletilmesini istedi.

Bu arada, Bosna-Hersek'teki Sırp milislerinin Bosanski Bord kasabasına dagirerek, Bosna'nın kuzeyinin tamamını ele geçirdikleri bildirildi.

13- Abhazya özerk Cumhuriyeti kuvvetlerinin başlattıkları geniş çaplısaldırı sonucunda, bölgenin kuzey ve batı bölgelerini Gürcü birliklerindentamamı ile arındırdıkları bildirildi.

Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Boris Yelisin, dün Rusya Parlamentosu'ndayaptığı konuşmada, Abhazya ve Gürcistan liderlerini sorunun köklü ve kalıcı birçözüme ulaştırılması için 13 Ekim'de Abhazya'da bir doruk toplantısındabiraraya gelmeye çağırdı.

14- Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin sabah Ermenistan ile DağlıkKara-bağ arasındaki ikmal yollarını kontrol eden stratejik Laçin kentinegirdikleri bildirildi.

7 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal Gazi Üniversitesi'nin 1992-1993 öğretim yılınabaşlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni dünyadüzeninde etnik kavgaların devam edeceğini, din bazında bir takım mücadelelerinolabileceğini belirtti.

2- Başbakan Süleyman Demirel Ankara'da yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'takigelişmelerden Ankara'nın "rahatsızlık" duyduğunu belirterek,"hadise bağımsız devlete dönüşürse, Türkiye, İran ve Suriye'den topraktalep ederler" dedi.

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Refah Partisi Genel BaşkanıNecmettin Erbakan ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Muavenet'in^vurulması konusunda özel bir soruşturma komisyonu kurdurduğunu" bildirdi.

4- Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Kuzey Irak'ta peşmergelerin PKK'yakarşı giriştiği harekatla ilgili olarak Ankara'da yaptığı açıklamada, TürkSilahlı Kuv-vetleri'nin sınır ötesi harekatı olmadığını söyledi ve "AncakTürk keşif uçakları, zaman zaman o bölge üzerinde uçuyorlar" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ise, eğer bir talep gelirse,Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı savaşan peşmergelere yardımedebileceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın faaliyetlerine sonvereceğine emin olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hikrrtet Çetin TBMM'de yaptığı gündem dışı konuşmada,"Kuzey Irak'ta Kürt devletine karşıyız. Atılan bu adımı uygungörmüyoruz" dedi.

5- Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon İstanbul'da özel radyo kanalları ileilgili açılan soruşturmalar konusunda yapılan toplantıda, özel radyo vetelevizyon konusunda hükümetin siyasi iyiniyet sahibi olduğunu, bu konuylailgili Anayasa değişikliği önerisinin Meclis'te imzaya açılacağını söyledi.Ayrıca özel radyo ve televizyon yayınlarının anayasal bir hak olmasınınherkesin yararına olacağını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan, Radyo Televizyon Yüksek Kurul u-Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'de özel radyo ve televizyonlara izin verilmesininkaçınılmaz olduğunu belirterek, anayasa değişikliğinin kısa dönemdegerçekleşeceğine inanmadığını söyledi.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Kanada ve New York'taözürlüler için yapılacak toplantılara katılmak üzere Türkiye'den ayrılmadanönce düzenlediği basın toplantısında, Bağ-Kur emeklilerininin her ayın 11 ile13'ü arasında, SSK emeklilerinin ise 21 ile 23'ü arasında maaş almalarınıdüzenleyen kararname hazırladıklarını ve emeklilerin kesinlikle bu ayın 15'indemaaşlarını alacaklarını açıkladı.

7- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Dinçmen Ankara'da yaptığıaçıklamada, Fırat ve Dicle nehirlerinden su gereksinimlerinin saptanmasıkonusunda Türkiye ile Suriye ve Irak tarafından yapılan öneriler arasındakifarklılıkların giderilemediğini söyledi.

Dinçmen Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi"-nin "Irak'a ait başka ülkelerdeki ham petrolün satılarak insani yardımiçin fon oluşturulması" yolundaki kararına karşın Yumurtalık boru hattı vedepolarında bulunan Irak petrolünü satmayı düşünmediğini söyledi.

Büyükelçi Filiz Dinçmen, Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirirken de,Türkiye çevresinde demokratik ve çoğulcu rejimlerin kurulmasından yanadır. Irak'takigelişmelerin dialog ve mutabakat yoluyla biçimlenmesini istiyoruz. KonuyaIrak'ın toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde yaklaşıyoruz" dedi.

8- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan Meclis grubunda yaptığıkonuşmada, Türk muhribi "Muavenet" füzeyle vuran ABD uçak gemisi"Sarato-ga"ya el konulmasını istedi. Erbakan, Kuzey Irak'ta Kürtdevleti kurulmasını, Türkiye'nin aleyhine bir gelişme olarak değerlendirdi.

9- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada,enflasyon rakamlarının "düşündürücü, uyarıcı bir tablo ortayakoyduğunu" belirterek daha önce izlenen ekonomik politikalarındeğişmediğini, hiçbir olumlu gelişme olmadığını söyledi.

Baykal konuşmasında Kuzey Irak sorununa da değinerek, "Kuzey Irak'takidurum hükümetin gerçekçi teşhisler yapmadığını ortaya koydu. Hükümet. KuzeyIrak'taki gelişmeyi öngörememiş, tahmin etmemiştir. Bu sadece Kuzey Irakaçısından değil Kafkasya'daki ve Sırbistan'daki gelişmeler açısından da sözkonusudur" dedi.

10- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Iraklı Türklerden oluşan yedi kişilikheyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Kuzey Irak'ta Kijrt devleti ilanını fiilidurum olarak nitelendirdi ve PKK terörünün tırmanışa geçtiği sırada Kürtdevleti kurulmasının tesadüf olmadığını belirterek, Kerkük petrolleriniKürdistan'a sunma hazırlığı yapıldığını söyledi.

11- SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, DGMyasasından terörle ilgili olmayan unsurların ayıklanmasını istediklerinibelirterek, "Batı demokrasisi standartlarında haklar ve güvenceler getirenyeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu(CMUK)'nun uygulanmamasını istemek,anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir tavır değildir. Dünya da bunu anlamaz vekabul etmez" dedi.

öte yandan DYP grubu ise, milletvekillerinin genel eğiliminin DGM suçlarınınkapsam dışı olması yolunda olduğunu belirterek, soruna yanıtın SHP'dengeleceğini belirttikleri bildirildi.

12- Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Ankara'da yaptığıaçıklamada, Atatürk'le ilgili yeni iddialarda bulunarak HindistanlıMüslümanların kurtuluş savaşında kullanılmak üzere gönderdiği paralarla İşBankası ve CHP'nin kurulduğunu söyledi. Mezarcı'nın, Atatürk'ün mirasını"şaibelfolarak niteleyerek, CHP'nin icraatının ve Atatürk'ün mirasının incelenmesiiçin Meclis araştırması verdiği bildirildi.

13- Halkın Emek Partisi(HEP) ikinci olağanüstü kongresine yönelik başlatılanve 3 HEP'linin tutuklanmasıyla ilk bölümü tamamlanan soruşturmanın DGM'de görüşayrılığına yolaçtığı bildirildi.

öte yandan HEP Genel Başkanı Feridun Yazar Ankara'da yaptığı açıklamada,haklarındaki yayımların etkisiyle devletin partilerinin üzerine "yasadışıpartiymiş gibi gittiğini" belirterek, "ama biz kesinlikle hukuk dışı,kurallar dışı parti olmadığımızın mücadelesini sonuna kadar vereceğiz"dedi.

14- özgür Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Yaşar Kaya düzenlediği basıntoplantısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın Güneydoğu Anadolu bölgesindedüzenlediği geziye Özgür Gündem gazetesini davet etmeyerek bölücülük yaptığınıve gazeteye yönelik baskıların DGM tarafından verilen hukuk dışı toplatmakararıyla sürdürüldüğünü ileri sürdü.

15- Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal kesiminde bir askeri aracın yolayerleştirilen mayına çarpması sonucunda, araçta bulunan dört erin şehit olduğu,iki erin de yaralandığı ve Mardin'in Midyat ilçesinde dün PKK militanlarınınkamu kuruluşlarına ait binalara ateş açması sonucu bir polis memurunun şehitolduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK militanlarıarasındaki çatışmada altı PKK'lının öldürüldüğü, Elazığ'ın Karakocan ilçesiyakınında çıkan çatışmada ise 12 PKK militanının öldürüldüğü Mardin veBatman'da silahlı saldırı sonucu üç kişinin öldüğü ve Adana'da gerçekleştirilenoperasyon sonucu PKK üyesi dokuz kişinin yakalandığı bildirildi.

16- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişininöldüğü bildirildi.

17- Irak Kürdistan Demokratik Partisi Lideri Mesut Barzani, peşmergelerin,PKK liderlerinden Osman Öcalan'ın üstlendiği Hakurk bölgesine saldırıyageçtiklerini, pazartesi gününden buyana 40 PKK militanını öldürdüklerini, 5 PKKüssünü ele geçirdiklerini açıkladı.

18- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanan Türki Cumhuriyetler EğitimBakanları Konferansı'nın 4 günlük komisyon çalışmaları sonunda "dil vekültür birliğine ulaşmada "aşamalı yol" izlenmesinin kararabağlandığı, bu doğrultuda da, 'Türk halklarının zengin mirasının korunması veçoğaltılmasındaki yakınlaşma eği-limi"nin ağırlık kazandığı bildirildi.

19- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Yeorgios Vasiliu'nun, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Oscar Camillion'u makamındakabul ederek, Maraş'ı yerleşime açma girişiminden ötürü Türk tarafını şikayetettiği bildirildi. Vasiliu girişimi tahrik olarak gördüklerini ve her türlüönlemi alacaklarını söyledi.

KKTC muhalefeti de Maraş'ı yerleşime açma girişiminin "savaşnedeni" olabileceğini öne sürdü.

20- Amsterdam'da tahminlere göre 250 kişinin ölümüne yol açan uçak faciasındansonra enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ölenler arasında 50 Türk bulunduğuşeklindeki haberin yalanlandığı bildirildi.

21- Gürcistan yönetiminin, Abhazya'da bağımsızlık yanlısı güçler karşısında,NATO, AGİK ve BM'ye başvurarak ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için imkandahilinde herşeyin yapılmasını talep ettiği bildirildi.

22- Azerbaycan resmi haber ajansı Azerinform'dan yapılan açıklamada,Cumhuriyet Parlamentosu Milli Meclisi'nin yaptığı oylama sonucunda, 21 Aralık1991 tarihinde devrik devlet başkanı Ayaz Muttalibov'un imzalamış olduğuBağımsız Devletler Topluluğu'nun kuruluş anlaşmasını onaylamayı reddettiğibildirildi.

23- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün eski Yugoslavya'da savaşsuçlarını soruşturmak amacıyla bir komisyon kurulmasını kararlaştırdığıbildirildi.

Öte yandan Bosna-Hersek'te Hırvat ve Boşnak direniş güçlerinin çekilmesiardından Bosna'nın kuzeyinde denetimi tümüyle ele geçiren Sırplar'ın Saraybosna'yayeni saldırı başlattıkları bildirildi. Sırp Kuvvetlerinin Bosna-Hersek'inkuzeyinde stratejik önemi bulunan Bosanski Brod şehrini ele geçirdikleribildirildi.

Ayrıca ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Sırp savaş uçaklarının Bosna-Herseküzerindeki uçuşlarını engellemeyi amaçlayan "uçuşa yasak bölge"konusunda anlaştıkları bildirildi.

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'iziyaret ederek bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi, görüşmeden sonra yaptığıaçıklamada, "Güneydoğu sorunu konusunda görüş teatisindebulunulduğunu" belimi.

2- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulutoplantısında, Kuzey Irak'ta ilan edilen federe Kürt Devleti ile ilgiligelişmeler görüşüldü. Toplantı sonrasında, Türkiye'nin olaya yaklaşımını içerenbir hükümet bildirisi yayımlandı. Federe devlet kararı bildiride, 'Tek yanlıalınmış ve Irak'ı bölünmeye götürebilecek bir adım" olarakdeğerlendirildi. Kararın Kuzey Irak halkı ile bölgenin yararına olmadığıvurgulanan bildiride, "Başından beri olduğu gibi bugün de Irak'ın bölünüpparçalanmasına yol açabilecek böyle bir hareketi uygun görmüyoruz"denildi.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen de Bakanlar Kurulutoplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta peşmergeler ile PKKarasında çıkan çatışmaların ne zamana kadar süreceği endişesinin Türkiye içingereksiz olduğunu, zira ülke dışında cereyan eden bir olay olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı İsmet Sezgin de, Kuzey Irak'taki çatışmaların Kürt gruplarıarasında egemenlik mücadelesi şeklinde görünüm verdiğini belirterek, "Biziilgilendiren ve yapmamız gereken konu varsa, elbette ki gereken ne varsayapılır" dedi.

3- Avrupa Konseyi Bünyesi'nde yer alan Avrupa'da Hukuk Yolu ile DemokrasininKorunması Komisyonu, Türk Dışişleri Bakanlığı ve Türk Demokrasi Vakfı,İstanbul'da, "Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Demokrasiye GeçişinAracı Olarak Anayasa Yapımı" konulu bir konferans düzenledi.

Toplantının açılışını yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönükonuşmasında, Türk hükümetinin, konferansın kıtalar arası bir köprü oluşturanİstanbul'da düzenlenmesini Avrupa Konseyi ile BDT ülkeleri ve Gürcistan'ınişbirliğine yönelik bir adım atılması yönünde değerlendirdiğini belirtti.

4- DYP'li bir grup milletvekili, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası'nabir madde eklenerek, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile eğitim alanında dahasağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi için "Dış Türklerle İlgili Eğitim veÖğretim Genel Müdürlüğü" kurulmasını öngören yasa önerisini Meclis'esundular.

5- Elazığ'ın Karakocan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsalkesimlerinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren biri kadın 18 PKK'lıöldürüldü. Çatışma da 1 er de şehit oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devriye gezen güvenlik kuvvetleri ileteröristler arasında çıkan çatışmalarda da 3 er ve bir polis memuru şehit oldu.

6- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Kıbrıs özel Koordinatörü John J.Mares-ca, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile dün yaptığı görüşmede, Türktarafı-

nın Maraş'ın bazı kesimlerini yerleşime açma girişimlerinin bu aşamada,yalnış anlaşılabileceğini söyleyerek, uyarıda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da, "Maraş konusunun tümüyle insani birgereksinimden kaynaklandığını belirterek, "Rum Milli Muhafız OrdusuKomuta-nı'nın Kıbrıs'ta tek Türk bırakmayacağı yolundaki sözleri ile Rumtarafının silahlanmayı sürdürdüğüne, Vasiliu'nun da BM Genel Sekreteri ButrosGali'nin düşünceler dizisi ile haritasını 1947 öncesine dönmek için bir araçolarak gördüğünü" söyledi.

7- ABD Başkanı George Bush, Bosna'ya asker göndermemekte kararlı olduğunubir kez daha belirterek, "Yugoslavya'ya savaşmak için bir tek askergöndermemekte kararlıyız. Başkan olduğum sürece Yugoslavya yeni bir Vietnamolmayacak" dedi.

8- FKÖ lideri Yaser Arafat Amman'da düzenlediği basın toplantısında,Ortadoğu barış süreci çerçevesinde ekim sonunda başlayacak olan 5 yıllıközerklik döneminin başında işgal topraklarında seçim yapılması gerektiğinibelirterek, "İsrail 30 Ekim'de bu seçimleri BM gözetiminde yapmamızafırsat vermez ise, gerekli kararları almak için Ulusal Filistin Heyeti'nitoplama hakkımız doğar" dedi.

9- Çin'de içinde 28 yolcu ve yedi mürettebatın bulunduğu bir yolcu uçağınındüşmesi sonucu 13 kişinin öldüğü bildirildi.

9 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdalİnönü, Ankara'da bulunuan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile görüştüler.Demirel, görüşmede yaptığı konuşmada, "Kıbrıslı kardeşlerimiz müsteriholsunlar. Herşey daha iyi olacaktır" dedi. İnönü de açıklamasında, Kıbrıssorununun çözümünde ve barışın garanti altına alınmasında Denktaş'm görüş veyaklaşımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

2- Adalet Bakanı Seyfi Oktay Ankara'da yaptığı açıklamada, yargınınhızlandırılması çerçevesinde hazırlık yapıldığını belirterek, Türk hukukundareform ve re-organizasyon şart. 1.5 ay sonra bir hukuk .kurultayı toplayarakhazırladığımız değişiklik tasarılarını tartışmaya açacağız" dedi.

3- ANAP milletvekillerince, SSK'nın zor durumdan kurtarılması amacıyla TBMMBaşkanlığı'na bir yasa teklifi verildi.

4- İSO Başkanı Memduh Hacıoğlu, haftalık Ekonomik Panorama Dergisi'ninaskeri darbe söylentileri, Kürt sorunu ye hükümetin 11 aylık icraatıkonularındaki sorularını yanıtladı.

5- Adıyaman, Mardin ve Kahramanmaraş'ta güvenlik güçleriyle çatışmaya girenteröristlerden 16'sı öldürüldü. Çatışmalarda 4 güvenlik görevlisi de şehitoldu.

öte yandan Siirt'in Şirvan ilçesinde bir minibüsü tarayan PKK militanları 4kişiyi öldürdü. Baykan ilçesinde bir minibüsten kaçırılan 7 kişiden 5'inincesedi bulundu.

6-1923 yılından beri 11 ülkeden Türkiye'ye göç eden kişilerden 1 milyon 593bininin iskan edildiği açıklandı.

7- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı M. Angel Martinez, TercümanGazetesi'nin Türkiye'yle ilgili çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

8- Irak Türkmen Birlik Partisi lideri Ahmet Güneş Lefkoşa'da yaptığıaçıklamada, Kuzey Irak'ta federe Türkmen Devleti kurulması gerektiğini söyledi.

9- Federal Almanya eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal lideri WillyBrandt öldü.

10- BM Güvenlik Konseyi, Bosna-Hersek hava sahasındaki tüm askeri uçuşlarıyasakladı.

Kararla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, BM GüvenlikKonseyi1 nin ilan edeceği Bosna-Hersek üzerindeki uçuş yasağının "olumlu,ancak çok geç kalmış bir adım" olduğunu kaydetti.

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç, Hırvat televizyonuna verdiğidemeçte, Bosna-Hersek'te yaşayan Müslüman, Sırp ve Hırvatların eşitliğineinandığını ve Müslümanların kontrolünde bir devlet için ısrar etmediklerinisöyledi.

11- İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, bölgesel sorunlar için kurulankomite-

lere İsrail dışından gelen Filistinlilerin de katılmalarını kabulettiklerini ve onlarla masaya oturacaklarını açıkladı.

12- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan 7. Bağımsız Devletlet Topluluğu(BDT) Zirvesi, somut sonuçlar elde edilemeden sona erdi. Üye ülkeler arasındaiktisadi eşgüdümü sağlayacak bir konsey kurulması ve nükleer silahların ortakdenetimi konularında Ukrayna'nın itirazları nedeniyle görüş birliğisağlanamadı.

10 EKİM 1992

1-1993 bütçesi ve yatırım programının ele alındığı Yüksek Planlama Kurulutoplantısı Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında yapıldı. Demirel, toplantıdayaptığı konuşmada, 1993 yılı bütçesinin bir denge bütçesi olacağını belirterek,enflasyonun, denk olmayan bütçeden, KiT'lerden, sigorta kurumlarından,birliklerden ve belediyelerden oluşan 5 delikli bir hastalık olduğunu, bu beşetken halledilmedikçe enflasyonun düşmeyeceğini söyledi. Bu dengesizliklererağmen Türkiye'de sağlıklı bir mali yapı olduğunu, önemli yatırımlaryapıldığını kaydeden Demirel, yeni bütçede bütün sosyal dengelerin gözdengeçirileceğini vurguladı.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen mitingle yaptığıkonuşmada, hükümetin terör olayları karşısında çaresiz kaldığını, Türkiye'ningücünü kullanma basiretini gösteremediğini söyledi.

3- Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, yolsuzluklara karşı mücadelenin sonhızla devam ettiğini, bakanlığına sevkedilen 718 dosyadan 410 tanesininincelenerek gerekli işlemlere geçildiğini, 45 kamu iktisadi teşekkülünündenetlenmesinin KİT Komisyonu'nda tamamlandığını ve 16 kuruluşun ibraedilmediğini açıkladı. Kilercioğlu 102 yolsuzluk ve usulsüzlük olayının devleteolan parasal maliyetinin 15 trilyon lira olduğunu kaydetti.

4- Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafındandüzenlenen "Basın Özgürlüğüne Saygı" konulu panelde yaptığıkonuşmada, Anayasa ve ilgili yasalarda yapılacak değişiklikle basınözgürlüğünün güvence altına alınacağını söyledi.

5- Ermenistan Başbakan Yardımcısı Gagik Sabhazyan başkanlığındaki Ermeniheyeti ile yapılan görüşmeler sonucu Türkiye, Ermenistan'a ödünç 100 bin tonacil ekmeklik buğday vermeyi kararlaştırdı.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, New York'ta yapılacak Kıbrıs görüşmeleriöncesi bulunduğu Ankara'da Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüşerek bilgialışverişinde bulundu. Denktaş, Türk toplumunun bütün haklarını savunmayakararlı olduklarını, herhangi bir taviz vermenin düşünülemeyeceğini vurguladı.

7- KKTC Meclis Başkanı Hakkı Atun, temaslarda bulunmak üzere geldiğiİstanbul'da yaptığı açıklamada, "Eskiden zoraki olarak kaba güç ve dışkorkuyla yapay bir biçimde oluşturulan federasyonlar çözülüyor. Böyle birdönemde Kıbrıs'ta federasyon istemek adanın Yunanistan'a ilhakı için yeni bir sıçramatahtası oluşturmaktır" dedi. Atun, adada Rumların hızla silahlanmaya devamettiğini vurguladı.

8- Eski Dışişleri bakanları Hayrettin Erkmen ve Vahit Halefoğlu ile eskiİçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ile Kuzey Irak'taki gelişmeler ve Kürt FedereDevleti konusunda yapılan söyleşi Tercüman Gazetesi'nde yayımlandı.

9- Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'ya götürüldüğü belirlenen bir kamyon dolususilah ve mühimmat yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren üçterörist öldürüldü.

Tatvan'da bir astsubay, iki er ve bir imam PKK militanları tarafındankaçırıldı.

Elazığ'ın Karakocan ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkançatışmada 11 terörist öldürüldü.

10- Buca Cezaevi" nde uygulamaları protesto amacıyla başlatılan ve 27.gününe giren açlık grevinde 78 hükümlü ve tutukludan 20'si açlık grevine araverdi.

11- izmir'de memur sendikaları tarafından düzenlenen gösteri yürüyüşü polistarafından dağıtıldı, 6 kişi gözaltına alındı.

12- Kuzey Iraklı Kürt lider Celal Talabani, Milliyet Gazetesi'ne verdiğidemeçte, PKK'yı imha etmek istemediklerini, topraklarından çıkarmakistediklerini ve bu sorunu kısa sürede halledeceklerini söyledi. Talabani,Türkiye'den askeri yardım istemediklerini, Türk uçaklarının ve kara birliklerininsınırı geçmesine karşı olduklarını kaydetti.

Bu arada, Kuzey Irak'ta PKK'lılarla Peşmergeler arasında şiddetliçarpışmaların meydana geldiği bildirildi.

13- Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze Devlet Konseyi toplantısındayaptığı konuşmada, Abhazya sorununun çözümüne yönelik olarak Karadeniz Ekonomikİşbirliği örgütünün etkin rol oynayabilmesi için Türkiye'yle temas halindeolduklarını açıkladı.

14- Iraklı muhalif gruplar toplantısı Washington'da yapıldı. Türkmentemsilci Şahin Nakib, Saddam Hüseyin'in Türkmenleri yok etmeye devam ettiğini,aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 2 bin 500 Türkmenin Irak askerlerincegarnizonlarda rehin tutulduğunu bildirdi.

15- Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ ileErmenistan arasında bulunan Laçin bölgesindeki Azeri kuvvetlerin yoğun Ermenitaarruzu üzerine bölgeden geri çekildiğini bildirdi.

16- Hindistan'ın Bihar eyaletinde Hindularla Müslümanlar arasında çıkançatışmalarda 36 kişinin öldüğü bildirildi.

11 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, 1993 bütçesi ve yatırım programının elealındığı Yüksek Planlama Kurulu toplantısında, bürokratlara çağrı yaparak,Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda, kendilerini sınırlamadan düşünmelerinive büyük projeler üretmelerini istedi.

Demirel, dış kaynaklı kredilerden yeterince yararlanılmadığına ve pahalıkredi kullanıldığına dikkat çekerek, Dünya Bankası, İslam Bankası ve Avrupaİskan Fonu gibi kuruluşlardan da yararlanılmasını istedi.

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller de, Dünya Bankası ile ilgiliolarak "Dünya Bankası ile görüştük. Onlar kredi vermeye hazır, yeter kibiz proje hazırlayalım" dedi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaraobaşı ise, bütçedeki iç ve dış borçfaiz yüküne dikkat çekerek, "Sonunda bütçe faiz haline geldi" dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nünbaşkanlığında DYP ve SHP Grup Başkanvekillerinin katıldığı uzlaşmatoplantısında, DGM kapsamına giren suçların Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu(CMUK) kapsamı dışında tutulmasına, ancak DGM yasasında değişiklikleryapılmasına karar verildi.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehrrtet Moğultay, Ankara'da yaptığıaçıklamada, üzerinde çalışmaların sürdüğü kıdem tazminatı sandığının, işçininkıdem tazminatını güvence altına alacağını, işverenlere yeni yükgetirmeyeceğini, kazanılmış haklan koruyacağını bildirdi.

4- Milli Eğitim Bakanı Koksal Toptan, İstanbul'da düzenlediği basıntoplantısında, üniversitelerde paralı ikili öğretim uygulamasına ilişkinyasanın bu ay içinde çıkması halinde uygulamaya 1 Aralık'ta başlanacağınıbildirdi.'

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen "Devlet veBasın" konulu panele katılan Uluslararası Basın Enstitüsü Yürütme Kuruluüyesi ve Milliyet Gazetesi yazarı Metin Toker, gazeteci cinayetlerinin dünyakamuoyunda Türkiye aleyhine tepki yarattığını bildirdi.

6- Muş'un Varto ilçesine baskın düzenleyen bir grup PKK'lı militan ilegüvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi yaralandı.

Batman'da meydana gelen iki ayrı olayda da iki kişi silahlı saldırı sonucuöldü.

Siirt'in Pervari ilçesi Belenolluk köyüne saldıran teröristler bir çocuğuöldürdü, iki çocuğun da yaralanmasına neden oldu.

Ege Bölgesi'nde kırsal alanda faaliyet gösterdikleri belirlenen yasadışı birörgütün 23 mensubu, güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonlar ileyakalandı.

7- Bosna-Hersek'in Gradacac kentine Sırpların dün düzenledikleri bombardımansırasında 19 kişinin öldüğü, 6'sı ağır olmak üzere 43 kişinin de yaralandığıbildirildi. Bosna-Hersek televizyonu da, başkent Saraybosna'daki bir yetimhaneyehavan topu düşmesi sonucu 3 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Öte yandan dün Saraybosna havaalanı yakınlarında BM koruma gücüne ait birzırhlı aracın mayına çarpması sonucu yaralanan Ukraynalı askerlerden birinin öldüğübildirildi.

8- İsrail'de cezaevlerinin kötü yaşam koşullarını protesto etmek amacı ileyaklaşık 5 bin Arap tutuklunun başlattığı açlık grevi 15'nci gününe girdi.

Bu arada, işgal altında bulunan Gazze kentinde açlık grevi yapantutuklularla dayanışma amaçlı gösteri düzenleyen Filistinliler'e İsrailaskerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

9- Irak Petrol Bakanı Usama Abdürrezzak El Hitti, Bağdat'ta düzenlediğibasın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin ülke dışındaki Irak petrolgelirlerine el konulmasına ilişkin kararını uygulayacak şirketlere, 'Tümhükümetlere, şirketlere ve ticari örgütlere, Konsey'in bu yasadışı kararınıuygulamamaları yolunda ciddi bir uyarıda bulunuyoruz. Bu uyarıyı dikkatealmayarak Irak mal varlıklannı BM'ye aktarmaya çalışan tüm banka, şirket ya daörgütleri kendi adalet sistemleri içerisinde takibe alacağız" dedi.

El Hitti, Irak'ın ülke dışındaki bu şirketlerle gelecekteki ilişkilerinin deEM kararına uyup uymamaları göz önüne alınarak belirleneceğini bildirdi.

12 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, Ceyhan Nehri'nin Düziçi kesiminde inşaedilecek Berke Barajı ve Hidroelektrik Santralı'nın temel atma törenindeyaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet ve işleyen birrejime sahip olarak yoluna devam edecektir" dedi.

2- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulutoplantısında yaptığı konuşmada, terör olaylarının "öncelikle ele alınmasıgereken, parti-lerüstü önemli bir devlet sorunu olduğunu ve terörle mücadeledeherkese görev düştüğünü" söyledi.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, gümrükte alıkonan ve bu nedenle açılan davası bir yıl geçtiğihalde sonuçlanmamış malların, bir defaya mahsus olmak üzere, ihaleyle satılarakparaya çevrileceğini bildirdi.

4- Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu Ankara'da yaptığı açıklamada, mevcutlimanların daha verimli işletilmesi için özel sektöre kiraya verileceğini,bunun yanı sıra Mersin ve İskenderun limanlarının genişletileceğini açıkladı.

5- Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,"Basın yasasını değiştirip daha özgür hale getireceğiz. Basın mensuplarıdövülüp, işkence görmeyecek" dedi.

6- Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, 4'üncü Ahilik Kültür Haftası kutlamalarıdolayısıyla geldiği Çankırı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkaskerlerinin hiçbir şekilde Kuzey Irak'ta meydana gelen olayların içinde yeralmadığını belirterek, "Eğer Irak Peşmergelere saldırırsa müdahele ederiz.Yani sınırlarımızda gereken tedbirleri alırız" dedi.

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cem, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, işçinin kıdem tazminatı konusunda yeni düzenleme getiren yasataslağına karşı çıkarak, bunu "emeğin hakkına devlet tehdidi" olarakniteledi.

8- SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Ankara'da yapılan sosyal demokrasinindurumu konulu seminerin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal demokrat tabanınyıllardır iktidara hasret kaldığını belirterek, koalisyonda kalmak durumundaolduklarını söyledi. Selvi, hükümetteki SHP'li bakanların hepsinin başarılıolduğunu belirtti.

9- MÇP Genel Sekreter Yardımcısı Şefkat Çetin, Ankara'da yaptığı açıklamada,PKK ile ülkücüleri karşı karşıya getirme niyet ve gayretlerinin birerprovokasyon olduğunu bildirerek "Biz öteden beri bu işe karşı çıktık. Şuanda da bu inanç ve düşüncemiz değişmiş değildir" dedi.

10- CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin tarafından hazırlanan ve kadroyokluğu nedeniyle terfi edemeyen memurların tümüne bir üst dereceden maaş almaolanağı sağlayan yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

11- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye'debulunan Tataristan Cumhurbaşkanı Sharipovich Shaymiyev Başbakan Süleyman Demirel'iziyaret etti. Demirel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ziyaretin"resmi" olmadığını, ortak bir tarihi mirası paylaşan iki ülkearasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için büyük olanaklar bulunduğunusöyledi.

12- İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohemmed Rıza Bagheri, Ankara'da yaptığıaçıklamada, Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani'nin "İranlıkomandoların PKK saflarında" yer aldıkları yolundaki iddialarını tümüylegerçek dışı olarak nitelendirdi ve Türkiye'yi hedef alan bir harekete izinvermeyiz" dedi.

13- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKKmilitanlarının Şırnak'ın Uludere ilçesinde 6'sı çocuk 11 kişiyi öldürdüğü,Siirt'in Eruh ilçesi Tünekpınar Jandarma Karakolu'na baskın düzenleyenmilitanların bir eri şehit ettiği bildirildi. Çatışmalarda 3 PKK'lınınöldürüldüğü, 9 militanının da cesedinin bulunduğu açıklandı.

14- Silvan ve Batman'da 4 kişinin kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğübildirildi. Son olaylarla birlikte Güneydoğu'da son 300 gün içinde, cinayetsonucu öldürülenlerin sayısı 299'a yükseldi.

15- Kuzey Irak'ta Durji vadisindeki Hakurk kampı çevresinde PeşmergelerJePKK arasındaki çatışmaların giderek yoğunlaştığı ve kayıplar konusunda bilgiedi-nilemediği bildirildi.

16- Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani, Yunanistan'dayayınlanan Etnos Gazetesi'ne verdiği demeçte, PKK'yı Irak topraklarından kovmakdeğil, sadece ikna etmek istediklerini, İran, Irak ve Türkiye Kürtleri'ninkendi özel problem ve özel ilişkileri olduğunu bildirdi.

17- Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen richter ölçeğine göre 5.9şiddetindeki depremde, ilk belirlemelere göre 340 kişinin öldüğü, 4000 kişininde yaralandığı bildirildi.

18- Gürcistan'da pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Konseyi Başkanı EduardŞevardnadze, oyların yüzde 80'ini alarak devlet başkanlığı niteliğindekiparlamento başkanlığı görevine seçildi.

19- Romanya'da devlet başkanlığı için dün yapılan seçimleri, resmi olmayansonuçlara göre lon lliescu'nun kazandığı bildirildi.

20- İsrail askerlerinin, Ürdün sınırından işgal altındaki Batı Şeria'ya geçmeyeçalışan iki Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

21- Güney Afrika'da 10 bin siyahın, hükümetin ırkçı olaylara karışıp çeşitlisuçlar işleyen polis ve askerler için çıkarmayı planladığı yeni af yasasınıprotesto etmek için parlamento binası etrafında bir gösteri düzenledikleribildirildi.

22- Peru'da Aydıhlık Yol gerillalarının, aralarında 12 çocuğun da bulunduğu44 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

13 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA) veMiddle East Economic Digest Dergisi'nin İstanbul'da düzenlediği 'Türkiye,Karadeniz Ülkeleri ve Orta Asya'da Ticaret ve Yatırımlar" konulukonferansta yaptığı konuşmada, KEİB'nin başından beri bireye ve özel girişimeöncelik veren bir model olarak tasarlandığını belirterek, "Başlangıçtaortak yatırımlar küçük ölçekte olabilir. Bu küçük ve orta ölçekli işletmelerdesteklenmelidir" dedi.

Turgut Özal, Türkiye'nin Orta Asya'da iki yönlü bir yaklaşım benimsemesigerektiğini vurgulayarak, "Öncelikle bu ülkenin liderlerini reform programlarınınger-çekleştirilebilirliği konusunda ikna etmeliyiz" dedi.

2- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un davetlisi olarak Türkiye'de bulunanIrak Meclis Başkanı Sadi Mehdi Salih ile yapılan görüşmede, Cindoruk,parla-mentojarın devlet başkanlarının üstünde olduğunu vurguladı ve "tekkişinin, ülkeyi savaşlara, yenilgiye ve sıkıntılara" düşürdüğünübelirterek, "Irak'taki demokratik girişimleri bu gerekçe iledestekliyoruz" dedi.

Irak Meclis Başkanı Sadi Mehdi Salih de, PKK'nın Bağdat tarafından desteklendiğiiddiaları konusunda yaptığı açıklamada, PKK'nın, Türkiye ve Irak'ın ortakdüşmanı olduğunu belirterek, "PKK'ya destek verenler bellidir. Irak iseasla böyle bir tutum içinde değildir" dedi.

3- Başbakan Süleyman Demirel, İstanbul Fakültesi'nde yaptığı konuşmada,21'nci yüzyılda Türk üniversitelerinin halkı ile daha çok kucaklaşacağınıbelirtti ve "Ü-'versiteler sadece bilim ve meslek veren müesseseler değil,araştırma yapan il-rr-. yeni katkılarda bulunan müesseselerdir. Üniversitelerbu fonksiyonu mutlaka korumalıdır" dedi.

4- SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, SHP gruptoplantısında yaptığı konuşmada, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma görevininIraklılara ait olduğunu belirterek, "Irak'ın toprak bütünlüğününparçalanmasına, yeni savaşlar açılmasına karşıyız" dedi.

5- İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd'ün resmi konuğu olarak Londra'yagitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı HikmetÇetin, İngiltere'de ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve çeşitliuluslararası konularda görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Meclis grup toplantısının açılışındayaptığı konuşmada, parlamentonun çalışmaması, Kuzey Irak'taki gelişmeler vebütçe konusunda görüşlerini açıkladı.

7- Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Aygören Dirim Ankara'da yaptığıaçıklamada, Türk cumhuriyetleri ile kitap ve yayın konusunda köprü kurmayıistediklerini belirterek, Kırgızistan ile yapılan 2'nci Eğitim BakanlarıKonferansı1 na katıldıklarını ve Kırgız Yazarlar Birliği ile görüşerek, Kırgızyazarların kitaplarının Türkçe'ye çevirerek basılacağını bildirdi.

8- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye gelenTataris-tan Cumhurbaşkanı Mintimer Shaymiyev, yaptığı açıklamada, bazı projeleredevlet teminatı vereceklerini belirterek, "Tataristan'ın büyük birekonomik potansiyeli var. Ancak bugüne kadar bunu halkın yararına kullanamadık.Şimdi serbest pazara açılıyoruz. Türkiye ile ortak bir tarih ve kültür olduğu,etnik yakınlık bulunduğu için özel olarak ilgileniyoruz" dedi. Shaymiyev,iki ülke arasında işbirliği olanaklarını genişletmeyi bir devlet politikasıolarak ele aldıklarını söyledi.

9- Güneydoğu'da çeşitli yerleşim birimlerinde güvenlik güçleri ile PKKmilitanları arasında çıkan çatışmalarda 19 PKK'lı öldürüldü, 5 güvenlikgörevlisi şehit oldu.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 10kişi öldü.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Kıbrıs ÖzelTemsilcisi Oscar Camillion ve BM Barış Gücü Siyasal İşler Danışmanı John PaulCavanagh ile bir görüşme yaptı. Denktaş, New York görüşmelerinin Türk tarafınınönem verdiği anayasal konuların ele alınması için ertelendiğini anımsatarak,"Bu konuda ne düşündüklerini bilmek isteriz. New York için zeminin hazırolmadığını artık onlar da biliyorlar" dedi.

Oscar Camillion da, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Yeorgios Vasiliu ile ikincigörüşmelerinde anayasal konulardaki Türk istemini gündeme getireceklerikonusunda güvence verdi.

12- Mısır'da dün meydana gelen depremde 45o kişinin öldüğü bildirilirken,Mısır Kızılay Genel Sekreteri Memduh Cabr ise, ölü sayısının 1000' in üzerineçıkmasından endişe duyduklarını belirtti.

13- Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde bir trene yerleştirilenbombanın patlaması sonucu 21 kişinin öldüğü, 40'a yakın kişinin de yaralandığıbildirildi.

14 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Genç İşadamları Derneği tarafındandüzenlenen 'Türk Ekonomisi-GAP ve Bölgenin Sorunları" konulu toplantıdayaptığı konuşmada, memleketin kendisine ihtiyacı olduğu takdirde her türlürizikoyu göze alarak politikaya yeniden girebileceğini belirtti.

2- Başbakan Süleyman Demirel Rize'de yaptığı konuşmada, mevcut hükümetindışında Türkiye'de hükümet çıkarılamayacağını belirterek, muhalefetineleştirilerini yanıtladı.

3- Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına kara operasyonununyeniden gündeme geldiğini açıkladı.

4- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin Polis Akademisi'nin 1992-93 öğretim yılıaçılış töreninde yaptığı konuşmada, bölücü terörün ülkenin sorunu olmaya devamettiğini belirterek, Terörün hakkından mutlaka gelinecektir" dedi.

5- Yükseköğretim kurumlarında "ikili öğretim" yapılmasına olanaktanıyan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sevk edildi.

6- Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yaparak güvenlik güçlerine çeşitliyeni olanaklar sağlayan yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabuledildi.

7- Adli Tıp Yasası, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın veto ederek geri gönderdiğibiçimde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

8- ANAP İzmir Milletvekili Işın Çelebi, Sinop'un ekonomik çöküntü içindeolduğunu belirterek Meclis araştırması açılmasını isteyen önergesini TBMMBaşkanlığı'na sundu.

9- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Dinçmen düzenlediği haftalıkbasın toplantısında, Türkiye'nin Yunanistan'dan gönderilen 77 Iraklı mülteciyikabul etme yükümlülüğünün bulunmadığını belirterek, Türkiye'nin yasadışıgeçişler konusunda işbirliğine hazır olduğunu, bunun Yunanistan'a bildirilmesiüzerine de iki ülke arasında konuya ilişkin olarak teknik düzeyde bir toplantıyapılacağını açıkladı.

10- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Müstakil Sanayici ve İşadamlarıDerne-ği'nin İstanbul'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ninbağımsız devletler ile Yugoslavya'daki sorunlara gereken ilgiyi göstermediğinisöyledi.

11- MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Ankara'da yaptığı açıklamada,Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir federe Kürt devletinin kurulmasına müsaadeetmemesi gerektiğini belirterek, PKK-Peşmerge çatışmasını göstermelik olarakniteledi.

12- HEP Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar ile Naif Güneş, Buca Cezaevi'negiderek açlık grevinde bulunan eylemcilerin temsilcileriyle görüştüler. HEPmilletvekili Zübeyir Aydar, eylemcilerden IT'inin sağlık durumunun son derecekötü oldu-

ğunu belirterek "açlık grevi uzadıkça, ölüm riski artıyor" dedi.

13- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Orhan Güvenen, Türkiye'de Nisan 1992itibarıyla 19 milyon 172 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, işsizlikoranının yüzde 8, eksik istihdam oranının da yüzde 7.9 olarak belirlendiğinibildirdi.

14- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un davetlisi olarak Ankara'da bulunanIrak Milli Meclisi Başkanı Mehdi Salih, siyasi parti temsilcileriyle yaptığıgörüşmelerde, Çekiç Güç'ün Türkiye'den çekilmesiyle, Irak ordusunun KuzeyIrak'a gireceğini ve PKK'ya karşı mücadele edeceğini açıkladı.

15- Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan Silvan'da düzenlenen basıntoplantısında, Batman'da son 12 günde 12 faili meçhul cinayet işlendiğini belirterek,vatandaşların kendilerine yardımcı plmaları halinde bölgede 15 gün içindehuzuru sağlayacaklarını söyledi.

16- Malatya-Doğanşehir, Gaziantep-Kil is, Mardin ve Muş'ta güvenlik güçleriile PKK militanları arasında çıkan çatışmalarda 2'si kadın 29 PKK militanıöldürüldü. Çatışmalarda iki er ve bir polis de şehit oldu.

17- İnterstar televizyonunun, kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiğigerekçesiyle Cumhurbaşkanı Özal tarafından açılan 500 milyon liralık tazminatdavasına Ankara'da başlandı.

18- Azadi Gazetesi'nin Ağrı muhabiri 3 kişi gözaltına alındı.

19- ABD'ye ait "Saratoga" uçak gemisinden ateşlenen füzelerleköprü üzerinden büyük yara alan "Muavenet" adlı Türk muhribindekihasarın 150 milyar lira olduğu açıklandı.

20- Devlet Bakanı Türkan Akyol, Avrupa Konseyi'nin Kadın-Erkek EşitlikKo-misyonu'nun (CEEG) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınlarıngelişimi için yeni ve gerçekçi ilkelerin yürürlüğe sokulacağını söyledi.

21- Kuzey Irak'ta peşmergelerle PKK'lılar arasında Durji Vadisi'ndeki HakurkKampı çevresinde çarpışmaların devam ettiği ve Türk savaş uçaklarının belliaralarla Hakurk ve Durji kamplarını bombaladığı bildirildi.

öte yandan Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, PKK'nınKuzey Irak'ın büyük bölümünden sürüldüğünü söyledi.

Bu arada, PKK'nın Kuzey Irak'a yönelik ambargosunun bölgedeki yaşamı olumsuzyönde etkilediği bildirildi. Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Talabani,Türkiye'nin ambargoyu engellemesi gerekir" dedi.

22- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisi Oscar Camillion,Lefko-şa'da Rum Yönetimi Başkanı Vasiliu ile görüşmesinden sonra yaptığıaçıklamada, tarafların uzun yıllardan sonra ilk kez yüz yüze görüşme yapacakdurumda olduklarını söyledi.

23- Abhaza güçlerinin Gürcülerin denetimindeki başkent Sohum'a karşı genişçaplı bir saldırı başlattıkları bildirildi. Gürcistan'da ise Abhazya sorunu ileilgilenmek üzere bir savunma konseyi oluşturuldu.

15 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel basının, Kuzey Irak, PKK terörü, Çevik Güç'üngörev süresinin uzatılması, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "siyasetedönebilirim" sözleri ve Meclis çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında toplanarak 1993bütçe ve yatırım programlarını ele aldı.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü AkınGönen, memur maaşlarının 1993'ün ilk altı ayında ortalama yüzde 28.5 oranındaarttırılacağını bildirdi ve bu hükümet programımızdaki, "memuru enflasyonaezdirmeyeceğiz" taahhüdümüzün gerçekleştiği bir rakamdır" dedi.

3- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Genç İşadamları Derneği'nin toplantısındabir soru üzerine aktif siyasete dönebileceğini açıklaması siyasi partiyetkililerinin çeşitli tepkilerine yol açtı. CHP ve SHP, Özal'ın aktif siyasetedönüşünün dengeleri değiştirmeyeceğini ifade ederken, RP'de, Özal'ın yenidenaktif siyasete dönmesinin risk olacağını belirterek, Özal'ın bu riski gözealamayacağını ifade ettiler. Başbakan Süleyman Demirel ise, herkesin siyasetyapabileceğini, kimseye karşı kinleri olmadığını söyledi.

4- Ankara'da üç günden bu yana resmi temaslar yapan Irak Milli MeclisBaşkanı Sadi Mehdi Salih, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'denbeklentilerini anlattı. Salih, ekonomik ambargonun iki yılı aşkın sürediruygulandığını, bunun Irak halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğunubelirterek, ekonomik ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi. Bağdatyönetiminin, Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini teşvik ettiği yolundakihaberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildiren Salih, Türkiye'nin toprakbütünlüğüne ve dirliğine gölge düşürecek bir davranışın Irak tarafındandesteklenmesinin mümkün olmadığını ve güvenlik konusunda Türkiye ile işbirliğiarzusunda olduklarını söyledi.

5- Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in resmi konuğu olarak Türkiye'ye gelenİsrail Dışişleri Bakanı Müsteşarı Joseph Haddas, Dışişleri Bakanlığıyetkilileriyle, barış suyu projesi, bölgesel ekonomik işbirliği ve nükleersilahların Ortadoğu'da yayılmasına karşılık işbirliğinin arttırılması konularındagörüşmelerde bulundu.

6- İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd'ın davetlisi olarak Londra'dabulunan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, AA'ya verdiği demeçte, Londra'dakigörüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, "İngiltere, gerek müttefik,gerekse bölgenin önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin ağırlığının bilincinde vefarkında" dedi.

7- AA muhabirleri, Harkurk Vadisi'nde peşmergelerin komutanı Bekir Mustafaile görüştüler. PKK'yı topraklarında istemediklerini, bunun için Türkiye veİran'a geçmeye zorladıklarını belirten Bekir Mustafa, PKK'nın Kuzey Irak'ıterket-mesi için bir günlük süre tanıdıklarını söyledi.

8- Sri Lanka'da ayrılıkçı Tamil gerillaları tarafından ülkenin kuzeyindekidört köye yapılan saldırıda çoğunluğu Müslüman 141 sivil ve 19 güvenlikgörevlisinin yaşamlarını yitirdiği bildirildi.

16 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, İstanbul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KuzeyIrak'a yaptığı operasyon konusunda basının sorularını yanıtladı. Demirel, TürkSilahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonun "müdahaledeğil sınır olayı" olduğunu ancak bunun müdahale edilmeyeceği anlamınagelmediğini söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, seçim çalışmaları çerçevesinde Bur-sa'dahalka hitaben yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi.

3- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,yerel yönetimlerle ilgili hazırlanan 5 yasa tasarısına ilişkin açıklamalardabulunarak, yasaların "idarenin yeniden yapılanmasında reform yaratacağınıve Türk idaresini 21. yüzyıla hazırlayacağını" söyledi.

4- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CumhurbaşkanıTurgut Özal'ın siyasetedönmesi ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

5- Buca Kapalı Cezaevi'nde 58'i;süresiz, 82 siyasi tutuklunun açlık grevleri32. gününe girerken, durumları ağırlaşan 8 kişi Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nekaldırıldı.

Elazığ E Tipi Cezaevi'nde de 200 kadar siyasi tutuklunun, cezaevikoşullarının iyileştirilmesi istemiyle başlattığı açlık grevi 16. gününe girdi.

Buca Kapalı Cezaevi'ndeki açlık grevinin 32.gününe girmesi ve ölüm sınırınadayanması üzerine, İHD Genel Sekreteri Akın Birdal, Genel Sekreter YardımcısıYusuf Alataş ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Baran, AdaletBakanı Seyfi Oktay ile görüşerek, ölüm sınırına gelen açlık grevinin sonaerdirilmesi için müdahale edilmesini istediler.

6- Peşmergeler tarafından sıkıştırılan PKK militanlarının Türkiye'ye doğruilerlemeleri üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta savaş uçaklarıyladestekli sınır ötesi kara harekatını başlattı.

Öte yandan peşmergelerin, Kuzey Irak'ı terkeetmeleri için PKK'lılaratanıdığı bir günlük süre tamamlandı.

7- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un resmi konuğu olarak Türkiye'ye gelenIrak Milli Meclis Başkanı Sadi Mehdi, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'daCumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, Bağdat yönetimine muhalifolanların yeni hükümet kurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağınısöyledi.

8- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ınÇınar ilçesine bağlı Kazıktepe köyü bölgesinde bir evden güvenlik güçlerineateş açılması sonucu çıkan çatışmada, 4 PKK militanı öldürüldü, bunlarayardımcı olan 4 kişi yakalandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesi Hacıyusuf köyü yakınlarındaki Köy Hizmetlerişantiyesine bir grup PKK militanının baskın düzenlenmesi sonucu 6 kamyon ve birloder benzin dökülerek yakıldı.

9- Lefkoşa'da, Türkiye Gazetesi ve Aydınlar Ocağı tarafından, "Kıbrıs'aÇözüm Paneli" düzenlendi Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,Kıbrıs'ta Türkiye Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede, 26 Ekim öncesindeLefkoşa'da "Kıbrıs'ta Çözüm Paneli" düzenlenmesini çok anlamlıbulduğunu ve Anavatanın Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olduğunu göstermesibakımından da kendilerine güç ve moral kazandırdığını ifade etti. Denktaş,Türkiye Gazetesi'ne Kıbrıs sorununun içyüzü ile ilgili açıklamalarda dabulundu.

10- Ermenistan Dışişleri Bakanı Raffi Hovanesyan, Devlet Başkanı Levon TerPetrosyan'ın isteği üzerine istifa etti.

Hovanesyan, istifasından sonra Erivan'da düzenlediği basın toplantısında"Devlet Başkanı'nın isteği üzerine, görevini tam anlamıyla yerinegetirememiş olmasının burukluğuyla" istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Volkan Vural da konuyla ilgili olarakCumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, kendisine verilen bilgiye göreHovanes-yan'ın Türkiye ile ilişkilerde oynadığı olumsuz rolün ve Karabağ'dakikatı politikasının görevden alınmasına yol açtığını bildirdi.

11- 1992 Nobel Barış Ödülü, Guetamala'lı Rigobera Menchu'ya verildi. Oslo'daNobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 1981'den buyana Meksika'dasürgünde yaşayan Menchu'nun, insan hakları yolundaki mücadelesi dolayısıylaödüle layık bulunduğu belirtildi.

17 EKİM 1992

1- Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi ve "Irak devletinin katılmadığıbir süreç ne geçerlidir ne gerçekçidir. Bu şekilde kurulacak federasyonyaşamaz" dedi.

Hikmet Çetin, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada da, Ermenistan DevletBaşkanı Levon Ter Perosyan'ın, Erivan'ın; Türkiye'nin Kürt sorunu, Kıbrıs gibiönemli iç ve dış politikalarına karşı çabalar içinde olmayacağı yönünde güvenceverdiğini söyledi.

2- Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, düzenlediği basın toplantısında TBMM'yesunulan 1993 konsolide bütçe yasa tasarısı hakkında bilgi verdi.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit İstanbul'da seçim bölgelerinde yaptığıkonuşmalarda, sekiz yıllık ANAP iktidarının da, DYP-SHP hükümetinin de toplumdaderin bir hayal kırıklığı yarattiğını söyledi. Ecevit, laikliğe ters düşenakımların Türkiye'de güç kazandığını vurgulayarak, "demokrasinin gereğiolan laikliği tehlikeden kurtarabilecek tek partinin DSP" olduğunusöyledi.

4- CHP Genel Yönetim Kurulu, ;CHP Genel Başkanı Deniz Baykal başkanlığındatoplanarak tüzük değişiklikleri ve örgütlere yapılacak atamaları görüştü.Baykal, toplantıda, memur maaşına yapılması öngörülen zam konusunda hükümetieleştirdi ve "enflasyonla mücadelenin yükünün dargelirli memurayıkıldığını" söyledi.

5-Bitlis kent merkezinde bir polis karakoluna PKK militanları tarafındanroketatarlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı ancakmaddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayın ardından güvenlik güçlerincebaşlatılan operasyonda aralarında Bitlis HEP il başkanı, ile merkez ilçebaşkanının-da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

6- Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre Başbakanlık BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 15 ilde il müdürlüklerikurulması kararlaştırıldı.

7- Federal Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO yardımıçerçevesinde Türkiye'ye 46 adet Fantom tipi keşif uçağı gönderileceğibildirildi.

8- BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Başkanı James Grant, düzenlediği basıntoplantısında Irak ve BM'nin uluslararası yardım çalışmalarının yenidenbaşlaması için yeni bir anlaşma yaptığını bildirdi.

9- Kuveyt'te Velihat Prens Şeyh Saad EI-Abçlullah El-Sabah başkanlığında 15üyeli hükümet kurulduğu bildirildi.

18 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklama ileaktif siyasete dönüş planını "Benim döneceğim yer, kurucusu olduğumpartimdir" diye belirtti.

2- Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü, Erzincan'da1310 konutun hak sahiplerine dağıtımını yaptılar. Demirel ve İnönü konutdağıtım töreninde yaptıkları konuşmalarda, hükümetin Erzincan'ın yaralarınıkısa sürede sardığını, Erzincan'ın daha güzel ve daha yaşanılır bir halegeldiğini belirttiler.

Başbakan Süleyman Demirel, Muhtarlar Derneği'nin başarılı,muhtarlar içindüzenlediği ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın sayılıdevletlerinden biri olmaya hak kazanacağını söyleyerek, 'Türkiye, yenidenkalkınma hamlesine girmiştir" dedi.

3- içişleri Bakanı İsmet Sezgin, İstanbul'da yapılacak bir polis okulununtemel atma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Kuzey Irak'taoperasyonların sürdüğünü belirterek, bundan böyle teröristler topraklarımızagiremeyecekler" dedi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir'inBalçova, Narlıbahçe ve Güzelbahçe ilçelerinde halka hitaben yaptığı konuşmada,koalisyon hükümetini eleştirerek, "hükümetin 11 aydır işbaşında olmasınarağmen, 11 ay önce sona eren ANAP hümütetini suçlamaktan başka bir iş yapamadıklarını"iddia etti.

5- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, 1993 bütçesini eleştirdi.Pakdemirli, hükümetin hazırladığı 1993 yılı bütçesinin "hükümetvaatlerinin iflas belgesi" olduğunu ileri sürdü ve Başbakan Demirel'in"ülkenin her tarafına güvenlik içinde gidilebiliyor" sözlerini deeleştirdi.

6- Şırnak'ın Hilal bucağına bir grup PKK militanı dün gece roket ve uzunnamlulu silahlarla saldırdı. Çatışmada bir er ile bir köy korucusu şehitolurken, militanların bir belediye otobüsü ile iki otomobili yaktıktan sonrakaçtıkları bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de bir korucu teröristlerin saldırısı sonucuşehit oldu; Diyarbakır'ın Hani ilçesi, Kaledibi köyü yakınlarında güvenlikkuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 PKK militanı öldürülürken,Hakkari'de bir PKK militanı güvenlik güçlerine teslim oldu.

7- Lefkoşa'da, Türkiye Gazetesi ve Aydınlar Ocağı tarafından ortaklaşadüzenlenen "Kıbrıs'a Çözüm Paneli" sona erdi.

8- Çeşitli ülkelere yapacağı ziyaret için Avrupa'ya gitmeden önce Türkiye'yegelen Kürt Parlamentosu Başkanı Cevher Namık, Ankara'da basının sorularınıyanıtladı. Namık, Kürt Parlamentosu tarafından geçtiğimiz haftalarda alınanKürt Federe Devleti kurulması kararının, ileride bağımsız bir Kürt devleti kurulmasınayönelik adım olmadığını vurgulayarak, "tersine Kuzey Irak'taki federalsistem, Irak'ın bütünlüğünü korumanın en iyi yoludur" dedi.

9- Bosna-Hersek'te Müslümanlar, Sırpların olası bir taarruzunu engellemekgerekçesiyle başkent Saraybosna'ya yardım ulaştıran havaalanına giden yoldakurdukları barikatı, gündüzleri BM birlikleri tarafından korunması koşuluylayeniden ulaşıma açtılar.

Bu arada Yugoslavya Başbakanı Milan Paniç, Cenevre'de barış konferansı‘nıneşbaşkanları Cyrus Vance ve Lord Owen'le bir araya geldikten sonra yaptığıaçıklamada, Hırvatistan ve Makedonya'nın bağımsızlığını tanımaya hazırolduklarını bildirdi.

Öte yandan başkent Saraybosna'da Sırp birliklerinin yeniden başlattıklarıbombardımanda iki saat içinde üç kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığıbildirildi.

19 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve DYP İstanbulMilletvekili Bedrettin Dalan 'la birlikte 29. Antalya Altın Portakal FilmFestivali'nin açılışına katıldı.

2- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Yüksek Kurulu Başbakan SüleymanDemirel başkanlığında toplandı. Demirel toplantıda yaptığı konuşmada, Türktoplumunun, "uğrunda mücadele edilecek değerlerinin çoğunu yitirdiğini,oysa ortak değerlere beraberce sahip çıkılması gerektiğini" söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir'deyaptığı konuşmada, partisinin yeniden iktidar olması halinde sekiz yıllıkgeçmişteki hatalarını yinelemeyeceğini belirtti ve koalisyon hükümetinieleştirdi.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü İzmir'de, PKK'nınuluslararası desteğini kaybettiğini söyledi. Terörün etkisizleştirilmesininuzun vadeli bir mücadele olacağını belirten İnönü, Çekiç Güç'ün seresininuzayıp uzamaya-cağının da uluslararası duruma göre değişebileceğini açıkladı.

5- İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve Emniyet Müdürü Necdet Menzirvilayette düzenledikleri basın toplantısıyla, emniyet güçlerinin son altı aylıkçalışmalarına ilişkin bilgi verdiler. Vali Kozakçıoğlu^ terör örgütlerininİstanbul'da çok iyi örgütlendiğini, uyuşturucuyla birlikte, çeşitli legalgörünen işlerle varlığını sürdürdüğünü, ancak emniyette yapılan değişikliklerve istihbaratlarla bunlarla mücadelede büyük mesafe alındığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir de, PKK'nın Güneydoğu'da sürdürmekteolduğu silahlı çatışmayı kendi güdümündeki bazı basın yayın organlarıylayumuşatarak kamuoyuna vermeye çalıştığını ve İstanbul'dan da bu konuda büyükdestek aldığını söyledi.

6- RP Grup Başkanvekili Şevket Kazancı ve 12 RP milletvekili, Show TV'deyayınlanan "Saklambaç ve Tutti Frutti" yarışma programlarının ahlakdışı olduğu savıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan, parlamentoda olayla ilgili olarakdüzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye'de büyük bir ahlak tahribatıyaşandığını, hükümetin ise bu sorun karşısında duyarsız davrandığını"söyledi.

7- özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP), Mevlüt İlik'in başkanlığındakuruldu.

8- KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Trabzon'da "Kıbrıs Türkü'nün BugünküDurumu" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta olaylarıbaşlatanların da, çözümsüzlüğü isteyenlerin de Rumlar olduğunu belirterek,"Dünya bugün Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haksızlığını kabul etmiyor"dedi.

9- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev ve Türkiye'nin MoskovaBüyükelçisi Volkan Vural, Türk-Rus ilişkilerinin 500. yılını CumhuriyetGazetesi'ne değerlendirdiler.

20 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kuruluüyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Özal, görüşmede yaptığı konuşmada,Türkiye'de sorunların çözümü için riskli kararlar almak gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Süleyman Demirel beraberinde bazı bakanlarla birlikte izmir'egitti, izmir'de Karşıyaka Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yaptırılan modernpolikliniği hizmete açan Demirel, bütün üniversitelerin duvarlarını yıkıp,kabuklarını kırıp, halkın üniversitesi haline gelmesini istedi. Türkiyenüfusunun hızla arttığını ve sorunların yığıldığını söyleyen Demirel,"teker teker çözerseniz bitirirsiniz, üzerine gitmezseniz yığılır"dedi.

3- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, partisinin grup toplantısında yaptığıkonuşmada, demokrasi yerleşmeden birtakım kararların alınamayacağınıbelirterek, "Demokrasiyi mutlaka yerleştireceğiz. Halk demokratikleşmeyibizden bekliyor" dedi.

4- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Aydın'da düzenlenen bir toplantıda yaptığıkonuşmada, hükümetin öncelikli görevlerinin terör ve enflasyonla mücadeleolduğunu belirtti. Konuşmasında, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerinin umuduhaline geldiğini de kaydeden Sezgin, 'Yeni düzen içerisinde Türkiye'ninKafkaslarda aldığı tutum ve Türk cumhuriyetlerinin 70 yıllık beklemeden sonrasilkinişi, devletimize de ağır sorumluluklar yüklemiştir" dedi.

5- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, CumhuriyetGazetesi'ne, kurulun yapısına ilişkin olarak yöneltilen eleştirileri yanıtladıve rektörlerin atamayla göreve gelmeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

6- Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduranteröristler, 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.Teröristlerin daha sonra otobüsü ateşe verdikleri ve otobüs şoförünü deyanlarına alarak kaçtıkları bildirildi.

Bingöl Valisi Fevzi Yılmaz, olayın PKK militanlarınca yapıldığınıbelirterek, şehirlerarası yolda 24 saat kontrol yapmalarına rağmen, taliyollarda kontrolün zor olduğunu, bu nedenle bugüne kadar meydana gelen üçolayın da tali yollarda meydana geldiğini söyledi. Vali Yılmaz, ölenler arasındaasker ya da korucu bulunmadığını ve bölgede operasyonlar başlatıldığınıbildirdi.

öte yandan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafındanyapılan operasyonlarda 5'i yasadışı örgüt üyesi 2'si kaçakçı olmak üzere 7 kişiçok sayıda silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Batman'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

7- Buca Cezaevi'nde 58 kişinin 14 Eylül'den buyana süresiz uyguladıklarıaçlık grevine katılanların sayısı, yeni katılımlarla 100'e ulaştı.

Kayseri Cezaevi'nde 26 hükümlü, diğer cezaevlerindeki uygulamaları protestoetmek ve açlık grevindekileri "desteklemek" amacıyla dünden itibarensüresiz olarak açlık grevine başladı.

8- Kuzey Irak'taki Kürk yönetimini oluşturan partilerden Kürdistan DemokratPartisi (KDP) Ankara Temsilcisi Safeen Dizayee, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, peşmergelerin PKK'ya karşı saldırıları göstermelik olarak yaptığıyolundaki savları yalanlayarak, "Biz, sadece PKK'ya karşı değil, silahlıolan herkese karşı "silahlarınızı bırakın" çağrısı yaptık, bunauymayana karşı otoritemizi kanıtlamak için mücadele ediyoruz" dedi.

21 EKİM 1992

1- Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ındavetlisi olarak yedi günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı özal, havaalanında yaptığı konuşmada, bir PortekizCum-hurbakanı'nın Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Buziyaret uluslararası ilişkilerde yaşanan yeni arayışlar döneminde, Avrupa'nıniki güney ülkesi arasındaki bir dostluğun tazelenmesi ve daha ileriyegötürülmesi konusundaki mevcut siyasi kararlılığın bir göstergesidir"dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı Soares, Başbakan Süleyman Oemirel ve Başbakan YardımcısıErdal inönü'yü kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede, Devlet Bakanı ŞerifErcan ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de hazır bulundular.

Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares, Milliyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, Teröre kesinlikle karşı olduğunu" belirterek, "bölgedebir Kürt devleti kurulmasının bölge açısından oldukça tehlikeli olduğunu veIrak dahil bölgede bütün ülkelerin mevcut sınırlarına saygı gösterilmesigerektiğini" söyledi.

2- Süleyman Demirel, DYP grubunun açış konuşmasında ANAP dönemiyle DYP-SHPkoalisyon döneminin farklılıklarına işaret etti ve halkın kendilerinden memnunolduğunu söyledi. Demirel, DYP-SHP koalisyon döneminde rüşvet ve suistimalekarşı amansız bir mücadele verildiğini ve bu konuda tek bir örnekgösterilemeyeceğini belirtti.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Bayındırlık BakanlığıTeknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce Sincan'da gecekondu önlemebölgesinde yaptırılan 8 bin 619 konutluk 90 adet kooperatif inşaatının temelatma töreni ile Fatih Mahallesi1 nde yaptırılan 100 konutun anahtar teslimitörenine katıldı. Bayındırlık ve iskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dakatıldığı törende konuşan inönü, "sosyal devletin görevleri hep olacaktır.İnsanlar bunun için devlet kuruyorlar" dedi.

4- Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs temsilcileriOscar Camillion ile Gustave Feissel'i kabul etti. Çetin kabulde, GüvenlikKonse-yi'nin 774 sayılı kararı çerçevesinde 26 Ekim'de yeniden başlayacakgörüşmeler öncesinde zemin hazırlanmasının öngörüldüğünü, ancak bu zeminhazıırlığının beklenildiği anlamda gerçekleşmediğini söyledi.

5- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu(CMUK), Adalet Komisyonu'nda DGM veOlağanüstü hal kapsamındaki suçlar kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

6- SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Cumhuriyet Gazetesi'nin 1 Kasımseçimleri ve CHP ile ilgili sorularını yanıtladı.

7- Buca ve Kayseri cezaevlerindeki açlık grevi, açlık grevinde bulunanların25 maddeyi içeren istemlerinden 20'sinin kabul edilmesiyle sona erdi. AdaletBakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü İrfanBacaksız, Genel Müdür Yardımcısı Bekir Güngör ve İnsan Hakları Derneği Genel

Sekreter Yardımcısı Yusuf Alataş ile Adalet Bakanlığı'nda biraraya gelerekgörüştüler. Toplantıdan sonra Doğan, açlık grevlerinin sona ermesinin"karşılıklı anlayışla sağlandığını" bildirdi.

Adalet Bakanı Seyfi Oktay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,"cezaevlerinde reforma ilişkin paketin, bu yasama döneminde yasalaşacağınısöyledi.

8- insan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada,Gü-neydoğu'daki Olağanüstü Hal uygulaması eleştirildi ve Olağanüstü Hal'in birkez daha uzatılması, Kürt ve Türk halkları arasında ekilmeye çalışılandüşmanlık tohumlarının ve savaşın daha da boyutlanmasına sebep olacaktır"denildi.

9- Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Prof Dr. Salih Şanver İstanbul'da öldü.

10- Bosna-Hersek Devlet Başkanı Alia izzetbegoviç, Cenevre'de Yugoslav veHırvat liderleriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, uluslararasıarabulucuların, Bosna-Hersek'te 8-10 özerk bölge oluşturulması önerisinin"tümüyle kabul edilebilir" olduğunu söyledi, ancak, "Dini esasagöre bölünmüş bir ülke değil, bir Avrupa ülkesi olmak istediklerini" dekaydetti.

22 EKİM 1992

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, söz verildiği haldememurlara sendikalaşma hakkının henüz verilmediğinin hatırlatılması üzerineyaptığı açıklamada, memur sendikalarının yasalaşması İçin Meclis'teki ILOsözleşmelerinin onaylanması ve İçişleri Bakanlığı genelgesinin kaldırılmasıgerektiğini belirtti.

2- DİSK'in mal varlıklarının tümüyle iadesini öngören yasa tasarısı TBMMSağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Mehmet Moğultay, tasarının kabulüyle 12 Eylül dönemiyle getirilen birhaksızlığın daha giderilmiş olduğunu söyledi.

3- SHP'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Alman Sosyal Demokrat PartiParlamento Grubu Başkanı Hans Ulrich Klose, TBMM'de SHP grubunu ziyaret etti.Klose, burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın partilerine ve federal hükümetingörüşüne göre bir terör örgütü" olduğunu belirterek, "PKK'nın Almanyaiçinde bir siyasi sorun oluşturduğunu, PKK'nın Almanya'nın uyuşturucu trafiğiniyönlendirdiğini ve Türklerden para topladığını biliyoruz" dedi.

4- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Fındık kasabasındaki Jandarma Taburu'nabir grup PKK teröristi, dün gece roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.Jandarma karakolundan karşılık verilmesi üzerine teröristlerin kaçtığıbildirildi. Çatışmada 3 er şehit oldu.

Erzurum Hınıs İlçesi'ne bağlı Çakmak köyü yakınlarında dün gece birotomobile ateş açan PKK teröristleri bir kişiyi öldürdüler.

Diyarbakır'da sürdürülen operasyonlar sonucu 37 PKK militanı yakalandı.Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Şırnak ve çevresinde sürdürülen operasyonlarda PKK'lıların kullandığı 17sığınak ortaya çıkarıldı.

5- Karadeniz Ekonomik işbirliği Anlaşması çerçevesinde oluşturulmasıdüşünülen parlamentolar arası Karadeniz Kurulu için Ukrayna'da temaslarınısürdüren TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kravçukve parti temsilcileri ile görüştü.

6- 26 Ekim'de New York'ta yapılacak Kıbrıs görüşmeleri öncesinde KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Yeorgios Vasiliu'nundemeçleri Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

7- Yugoslavya Başbakanı Milan Paniç, Avusturya Dışişleri Bakanı Alois Mockve Başbakan Franz Vranitzky ile yaptığı ikili görüşmelerden sonra bir basıntoplantısı düzenleyerek, "Hırvatistan ile yapılan barış anlaşmasının birbenzerinin kısa zamanda Bosna-Hersek ile de yapılacağını ve barışın çok yakınolduğunu" söyledi.

23 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, Türkiye Gazetesi ile İLESAM'ın ortaklaşadüzenlediği Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı'nın açılış konuşmasını yaptı, özal,yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Türkiye'nin önüne tarihi,büyük bir fırsat geçtiğini belirterek, Türk Cumhuriyetleriyle sağlam bir dil vekültür birliği kurulmalı ve Türkiye bu konuda elinden geleni yapmalı"dedi.

2- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'in başkanlığında aylıkolağan toplantısını yaptı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, ülkegenelindeki güvenlik ve asayiş durumu ile Güneydoğu'daki Olağanüstü HalUygulaması'nın gözden geeçirildiği bildirildi.

3- Başbakan Süleyman Demirel, düzenlediği aylık basın toplantısında, 20 Ekimseçimlerinden buyana geçen bir yılı değerlendirdi. Toplantıda gazetecilerinsorularını yanıtlayan Başbakan Demirel, Kuzey Irak'taki operasyonu anlattı veTürkiye'nin kan dökülmesi olayını sona erdirmeye mecbur olduğunu ifade etti.

4- Başbakan Süleyman Demirel, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)'nailişkin yaptığı açıklamada, "demokrasinin geciktiği yolundakieleştirilerin haksızlık ölçüsüne vardırıldığını" belirtti ve "CMUKyakında yeni şekliyle Mec-lis'ten çıkacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Seyfi Oktay ise, Adalet Komisyonu'ndan geçen Ceza MuhakemeleriUsulü Kanunu'nun (CMUK) diğer yasalarla çeliştiğini vurgulayarak komisyondahata yapıldığını öne sürdü. Yapılan hatanın mutlaka düzeltilmesi gerektiğinibelirten Oktay, Taslak Genel Kurul'da düzeltilmelidir, bu taslak iktidarındemokratikleşme vaadine ve protokol hükümlerine ters düşer" dedi.

5- Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKKkamplarına ve hedeflerine yönelik sınır ötesi kara operasyonunun genişleyerekdevam ettiğini ve PKK militanlarının saklandığı yerlerinden çıkarak, Irakiçlerine doğru kaçtıklarını bildirdi.

6- Devlet Bakanı Erman Şahin, ekonomi muhabirleri ile düzenlenen toplantıda,özelleştirme konusundaki soruları yanıtladı. Şahin, yaşanan olağanüstü olaylarnedeniyle Konut Bakanlığı'nın kurulmasının geciktiğini belirterek,özelleştirmenin gerekliliği konusunda koalisyon ortakları arasında görüşayrılığı olmadığını, ancak özelleştirme açısından Türkiye'ye yararlı noktalarıbulmakta zorlandıklarını söyledi.

7- Türkiye'de bulunan Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakija Turajlic,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü makamında ziyaret ederekülkesinde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdi. İnönü, koalisyon hükümetininBosna-Hersek'teki insanlık trajedisinin durdurulması için çaba göstermeye devamedeceğini söyledi.

8- PKK militanları dün, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Dedebağ köyüne düzenlediklerisaldırıda iki aileden 12 kişiyi kurşuna dizerek öldürdüler, 4 kişiyi deyaraladılar.

Elazığ'ın Karakocan ilçesi Sarıcan köyü kırsal alanında güvenlik güçleriyleçatışmaya giren 6 PKK militanı öldürüldü. Çatışmada 2 jandarma eri de şehitoldu.

9- 29. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri dağıtıldı. Yarışmada;En iyi Film ödülünü irfan Tözüm'ün "Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri",alırken, En iyi Yönetmen ödülü "Fikrimin ince Gülü" filmiyle TunçOkan'a, En iyi Kadın Oyuncu ödülü "Düş Gezginleri" adlı filmdekirolüyle Lale Mansur'a, En İyi Erkek Oyuncu ödülü de "Kapıları Açmak"filmindeki rolüyle Mehmet Aslantuğ'a verildi.

10- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı'na Türkiye'nin AvrupaKonseyi nezdindeki daimi başdelegesi Büyükelçi Sönmez Koksal atandı.

11- Fas'ta bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada,30 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

24 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, iki günlük resmi bir resmi bir ziyarettebulunmak üzere beraberinde Devlet Bakanları Cavit Çağlar, Ömer Barutçu veDışişleri Bakanı Hikmet Çetin olmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'agitti. Başbakan Demirel, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığıaçıklamada, Pakistan Başbakanı Mohammad Nawaz Şerif ve İran İslam CumhuriyetiCumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr.Hasan Habibi'nin konuğu olarak bu ülkelereziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Başbakan Süleyman Demirel ve Paskistan Başbakanı Mohammad Nawaz Şerifbaşkanlığında yapılan görüşmelerde, Bosna-Hersek'teki durumun vahim olduğu veSırp saldırılarının durdurulması için acil girişimlerde bulunulması gerektiğikonusunda mutabakata varıldı.

Daha sonra iki ülke heyetleri arasında yapılan resmi görüşmelerde,ilişkilerin alanını genişleten mutabakat muhtırası imzalandı.

2- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Türk Ocakları'nın düzenlediği aylıktoplantıda terör konusunda Türkiye'de alınan önlemler ile uluslararasıplatformda alınması gereken önlemleri anlattı. Sezgin, terörizmin uluslararasıbir olay olduğunu belirtti ve teröre yaklaşımda uluslararası alanda anlayış veuygulama birliğinin sağlanamadığını ifade etti.

Sezgin, 20 gün içinde PKK'ya ağır darbeler vurulduğunu ve en az 500militanın öldürüldüğünü, 800 militanın da yakalandığını açıkladı. Çatışmalardaçok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini vurgulayan Sezgin,"PKK'nın Cudi ve Gabar'da bulunan bütün üsleri altüst edilmiş ve kamplarıdağıtılmıştır" dedi.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, son aylarda emeklimaaşlarını ödemede büyük zorluklarla karşılaşan ve darboğazda olan SSK'nınsorunları ve çözüm yolları konusunda Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularınıyanıtladı.

4- Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılacak 53.Scall Kulüp toplantısına katılmak üzere Cape Town'a gitti.

5- İnsan Hakları Derneği (İHD) 4 Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.Dernek Genel Başkanlığı'na Akın Birdal seçildi.

İHD Genel Kurulu'nun açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan NevzatHelvacı, insan hakları açısından yoğun sorunların yaşandığı bir dönemdengeçildiğini belirterek "12 Eylül yönetiminin çizdiği antidemokratikhukuksal çerçevenin bugün de yürürlüğünü koruduğunu" söyledi.

6- Bağımsız Laspetkim-İş Sendikası, 4.Olağan Genel Kurulu'nda, 25 binüyesiyle birlikte, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) katılmakararı aldı.

7- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hakkı Dursun Yıldız İstanbul'daöldü.

8- 26 Ekim günü New York'ta başlayacak olan Kıbrıs görüşmeleri öncesiİstanbul'da Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum Yönetimi lideri Yeorgios Vasiliu'nun söylediğigibi Ada'da eşit haklara sahip iki toplumdan oluşacak bir federasyondan yanaolmadığını, şubat ayında yapılacak seçimler nedeniyle kendine politik çıkarsağlamak için çaba harcadığını öne sürdü. Kıbrıs'ta federasyon kurulabilmesiiçin önce Türk tarafının egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini, bununyanısıra Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki halkı temsil etmemesi nedeniyle, Rum FedereDevleti olarak ilan edilmesi gerektiğini belirten Denktaş, bunlarınyapılmasından sonra toprak görüşmelerine oturulması gerektiğini söyledi.

9- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, New York'ta SabahGazete-si'ne verdiği özel demeçte Kıbrıs sorununun bu yıl sonuna kadar çözümeulaşacağı inancında olduğunu söyledi. Gali, 26 Ekim'de başlayacak olan Kıbrısgörüşmelerinde gündem sıralamasını "önce yerlerinden edilenler, sonraanayasa, daha sonra da toprak konusu" şeklinde açıkladı.

10- Korsika'nın başkenti Bastia'da yapılan 8. Bastia Akdeniz KültürleriFesti-vali'nde, "Soğuktu ve Yağmur Yağıyordu" filmindeki rolüyle"En İyi Kadın Oyuncu ödülünü" Türkan Şoray aldı. En İyi Erkek Oyuncuödülü İspanyol Carmelo Go-mez'e verildi. Festivalde Zivojin Pavloviç'inyönettiği "Asker Kaçağı-Dezerter" adlı film iyi film seçilerek"Altın Zeytin Dalı" ödülünü aldı.

11- Nahcivan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Anadolu Ajansfna telefonla yaptığıaçıklamada, İçişleri Bakanlığı ile televizyon binasının Azerbaycan HalkCephesi'ne bağlı kişilerce işgal edildiğini bildirdi ve silahlı işgalcilerehakim olması için Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfeyz Elçibey'den yardımistediğini, ancak hiçbir sonuç alamadığını belirterek, Elçibey'i ve Azerbaycanİçişleri Bakanı İskender Hamidov'u eleştirdi.

25 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,hükümetin bugüne kadarki icraatını eleştirdi. KiT'lerin bazılarının hemenkapatılması gerektiğini belirten Özal, işçi çıkarmaktan korkutmamasıgerektiğini, işçiler içinde ara çözümler bulunabileceğini söyledi.

2- içişleri Bakanı İsmet Sezgin, Bursa'da gazetecilerin, terör ve CezaMuhakemeleri Usulü Kanunu(CMUK)" konularındaki sorularını yanıtladı.Sezgin, hukuk reformları ile CMUK 'da yapılan değişikliklerin hukukunüstünlüğüne ve insan haklarına dayalı, saydam demokratik düzenin gereğiolduğunu belirtti ve CMUK'un yeni şekliyle Meclis'ten geçeceğini kaydetti.

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Babıali Toplantılarıçerçevesinde "Dördüncü Yılda Sosyal Demokrat Belediyecilik" konusundakonuştu. Sözen, uygulamaya geçirilen doğalgaz, ulaşım ve çevre projeleriyle İstanbul'untarihsel değişim yaşadığını söyledi ve 26 Mart yerel seçimlerinden önce verilensözlerin birer birer uygulanmaya başladığını belirtti.

4- PKK'lıların rayları tahrip etmesi sonucu Elazığ-Muş seferini yapan yolcutreninin iki vagonu Murat Nehri'ne uçtu. 2 makinistin öldüğü olayda 48 kişi deyaralandı. Olaydan hemen sonra treni korumakla görevli güvenlik güçleriyle PKKmilitanları arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile bir er şehit oldu.

Siirt ve Bingöl'de PKK militanlarıyla güvenlik kuvvetleri arasında çıkançatışmada 3 PKK militanı öldürüldü, 2 terörist de görevlilere teslim oldu.

Elazığ'ın Karakocan ilçesine bağlı Çayırgülü ile Ormancık köyü muhtarlarıuğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitirdiler.

5- Basın şeref kartı sahibi Gazeteci İbrahim örs, İstanbul'da vefat etti.

6- Anayasa Mahkemesi'nin "ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünübozacak eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle Sosyalist Parti'yi kapatmakaran Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7- Avrupa'nın en büyük Türk sosyal demokrat kuruluşu olan Halk DernekleriFederasyonu (HDF) kurultayı, hafta sonunda Berlin'de yapıldı. Kurultay'da onurkonuğu olarak bir konuşma yapan gazeteci-yazar Uğur Mumcu, PKK ve terörkonusuna değindi ve alınabilecek önlemleri anlattı.

8- Tacikistan'da, dün, devrik Komünist Başkan Rahman Nabiyev taraftarlarınınbaşkent Duşanbe'de parlamentoyu ve diğer resmi binaları işgali ile başlayansilahlı çatışmaların yayılarak devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Duşanbe'de durumun kötüleşmesi üzerine AmerikanBüyükelçili-ği'nin kapatıldığı ve diplomatların geri çekildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Tacikistan'da çarpışan taraflardan silahlanbırakmalarını isterken, çarpışmaların durdurulması için Bağımsız DevletlerToplulu-ğu'nu ve BM'yi göreve çağırdı.

9- İngiltere'de hükümetin, devlet işletmesi dan 50 kömür madeninden 31'inibirkaç gün içinde kapatıp 30 bin madenciyi işten çıkartma kararı üzerine, 150bin maden işçisi, aileleri, muhalefet temsilcileri ve halk Londra'ya yürüyüşdüzenlediler.

26 EKİM 1992

1- Devlet Bakanı Tansu Çiller, Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği (YA-SED)tarafından düzenlenen Tabancı Sermaye ve Finans" konulu toplantıda yaptığıkonuşmada Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde, dünyanın önemli ülkelerinden biriolacağını söyledi. Çiller, Türkiye'deki makro dengelerin son beş yıl içinde çokkötüye gittiğini, kronik enflasyon eğilimi olmasına karşın, hiperenflasyonuengellediklerini belimi.

2- Çevre Bakanı Doğancan Akyürek, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akyürek, 1993 yılının"çevre yılı" olacağını belirterek, çevreyi kirletecek fabrikalara yada buna benzer işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

3- YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Tercüman Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, üniversitelerdeki özerklik tartışmalarına açıklık getirdi. Sağlam,üniversite özerkliği ile üniversitelerin yöneticilerinin seçimi arasında ilişkikurmanın fevkalade yanlış olduğunu ve seçimle özerkliğin olamayacağınıkaydederek, üniversite yöneticilerinin seçimle işbaşına gelmelerine karşıçıktı.

4- Şanlıurfa'da gece kent merkezindeki dört ayrı yere konulan bombalarınpatlaması sonucu bir komiser öldü. Emniyet Müdürlüğünün üç üst düzey yetkilisive bir polis memuru da yaralandı.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, dün Van-Elazığ seferini yapan yolcu treninesabotaj düzenleyen PKK militanlarından 8'inin öldürüldüğünü açıkladı. Trenesabotaj sırasında bir jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, iki makinist ile biryolcunun yaşamını yitirdiği ve 43 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Şırnak'ta bir köye baskın düzenleyen PKK militanları, bir korucu ve eşiniöldürdüler, ikisi korucu üç kişiyi de yaraladılar.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi öldü,14 kişi de yaralandı.

6- Başbakan Süleyman Demirel, Pakistan ve İran'ı kapsayan resmi gezisininüçüncü gününde Tahran gitti. Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Birinci YardımcısıHasan Habibi tarafından karşılanan Başbakan Demirel, Tahran havaalanındayaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve İran'ın asırlar boyu bölgede yaşanmış vegüçlü bağları olan iki ülke olduğunu belirterek "Türk-İran sınırı asırlarboyunca bir barış sınırı olmuştur" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Hasan Habibi de açıklamasında,Türkiye'nin Müslüman ülkelerin uluslararası plandaki sorunları ile ilgilihassasiyetini paylaştığını bildirerek, Tahran'ın, Türkiye'nin Bosna-Hersekkonusundaki politikasını da desteklediğini belirtti ve "ortak bir siyasetisürdürmek gerektiğine inanıyoruz" dedi.

7- Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak amacıyla New York'ta yapılangörüşmelerin üçüncü turu başlamadan. Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan veBM

Genel Sekreterinin günlük görüşmelerini kapsayan duyuruda,Genel Sekreter'in"Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yeorgios Vasiliu" ile görüşeceği, "KıbrısTürk lideri Rauf Denktaş" ile de bir görüşme yapacağı" belirtildi.Duyuruda, Denktaş-Vasiliu-Gali ortak toplantısıyla ilgili maddede yineVasiliu'dan "Kıbrıs Cumhurbaşkanı", Rauf Denktaş'tan da "KıbrısTürk toplumu lideri" olarak söz edildi.

Türk tarafı, duyuruda yer alan bu unvanları görüşme sürecindeki eşitlikilkesine aykırı olduğunu belirterek, bu duruma itirazda bulundu ve GenelSekreter'in günlük görüşmeleriyle ilgili duyurudaki unvanların düzeltilmesiniistedi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bu düzeltme yapılmadığı takdirde, Galiile yapacağı görüşmeye girmeyeceğini bildirdi.

8- Güney Lübnan'da İsrail'in tek yanlı olarak ilan ettiği güvenlikbölgesinde bir İsrail tankına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu beşİsrail askerinin öldüğü, dört askerin de yaralandığı bildirildi.

Batı Şeria Komutanı Moşe Yaalon, saldırıyı Ortadoğu barış görüşmelerinekarşı çıkan islami Direniş Örgütü Hamas'ın üstlendiğini duyurdu.

27 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye'de bulunan Portekiz CumhurbaşkanıMario Soares ile İstanbul'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'yiyakın bir tarihte Avrupa Topluluğu üyesi olarak aralarında görmek istediklerinibildiren Soares, Türkiye'nin bunun için hazırlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ûzal da basın toplantısında, Soares'le Avrupa'da yaşanankonularda görüştüklerini ve fikir birliğine vardıklarını belirtti. Kıbrıshakkında da görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Özal, AT'nin Yunan üyelerinetkisi altında kaldığını ifade ederek "Kıbrıs Rumları eşit ortaklıkilkesini kabul ederse Kıbrıs sorunu çözülür" dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı daha sonra Türkiye'den ayrıldı.

2- Başbakan Süleyman Demirel, dört günlük Pakistan ve iran gezisinitamamlayarak yurda döndü. Demirel Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada,geziyi "başarılı ve muhtevalı" olarak nitelendirirken,"Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine son verilmesi için İslamKonferansı örgütü üyeleri ve diğer ülkelerle birlikte BM Güvenlik Konseyi'niharekete geçirmek maksadıyla yeni bir girişimde bulunmayı uygun gördük"dedi. Pakistan ve İran liderleri ile birlikte Irak'ın topfak bütünlüğününkorunmasının önemi üzerinde durduklarını da kaydeden Demirel, "Irak'lailgili bir toplantı yapılmasına karar verdiklerini, Türkiye, İran, Suriye vekatılırsa Suudi Arabistan dışişleri bakanları bu toplantıya geleceklerdir"dedi.

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, güvenlik güçlerinin TürkSilahlı Kuvvetleri desteğinde Kuzey Irak'ta yürüttüğü hava destekli karaharekatını Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte anlattı. Güreş, KuzeyIrak'ta sürdürülen hava destekli kara harekatına yaklaşık 20 bin askerinkatıldığını, PKK'ya çok sayıda zaiyat verdirildiğini açıkladı. Çatışmalarsırasında bugüne kadar 9 erin şehit olduğunu açıklayan Güreş, harekata güvenliksağlanıncaya kadar devam edileceğine işaret ederek, kış aylarında da süreceğinisanmadığını, ancak birliklerin kış teçhizatlarının eksizsiz olduğunu bildirdi.

öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarısürerken, PKK militanlarının peşmergelerte anlaşarak bölgeyi terk etmeyebaşladıkları ve iran'a yöneldikleri bildirildi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Meclis grubunda yaptığıkonuşmada, örgütlenme konusundaki gelişmeleri anlattı ve toplumun bütünkesimlerini kucaklayan yumuşak bir örgütlenme modelini gerçekleştirdiklerinisöyledi. Baykal, konuşmasında, koalisyon partileri arasında sıkıntıya yolaçanCeza Muhakeme Usulü Yasası (CMUK) konusunda hükümeti eleştirerek, "siyasiirade koalisyon protokolünün imzaladığı zamanki kararlılığını sürdüremiyor,demokratikleşme paketi konusunda koalisyon partileri farklı anlayışlarasahip" dedi ve hükümette bir yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

5- Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyünde bir evi basan PKKmilitanı olan iki kişiyi öldürdü, iki kişiyi de yaraladı.

Batman'da polise ateş açan iki kişiden biri çıkan çatışmada ölürken, diğersaldırgan yakalandı. Batman'ın Gercüş ilçesi Kozlu ve Tepebaşı köyünden 6 köykorucusuyla bir bekçi PKK militanları tarafından kaçırıldı. Kaçırılanlardan 3'ükurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Cepkenil köyü yakınlarında da PKKmilitanlann-ca döşenen mayına basan bir er şehit oldu.

6- Fransa'nın St. Esteve kentinde yapılan ve 40 çizerin katılımıylagerçekleştirilen Karikatür Şenliği'nde, Behiç Ak ikinci oldu.

7- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla New York'ta düzenlenen üçüncü turgörüşmeleri öncesi çıkan kriz giderildi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk-taş'ın,genel sekreterliğin tutumunu protesto edip, görüşmeye gitmemesinden sonra, ABODışişleri Bakanlığı Kıbrıs özel Koordinatörü John Maresca ve ABD'-nin LefkoşaBüyükelçisi Robert Lamb'ın devreye girmeleriyle, BM yetkililerinin"unvanlar konusunda bir daha böyle bir şey olmayacağı" konusunda teminatverdikleri bildirildi.

Yapılan temaslardan sonra KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Genel SekreterButros Gali ile görüştü. Rauf Denktaş, Gali ile yaptığı görüşmede, GenelSekreter'e iki tarafın eşitliği konusunun taşıdığı önemi anlattığını, daha sonragörüşmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

8- Almanya'da şeriatçı faaliyetleriyle tanınan ve "Kara Ses" diyeadlandırılan Cemalettin Kaplan, Bonn'da düzenlediği basın toplantısıylakendisini "emir" ilan ederek Federe İslam Devleti (FİD) kurduğunuaçıkladı.

9- Güney Lübnan'da 5 İsrail askerinin öldürmesinin ardından, çatışmalarındaha da hızlandığı, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin denetimindeki BekaaVadisini bombaladıkları bildirildi. Bu arada Tel Aviv radyosu, İsrail tanklarınınLübnan'a girdiğini duyurdu, İsrail'in saldırıları sırasında 14 kişinin öldüğübildirildi.

10- Hindistan'ın Jaria kentindeki havai fişek satan bir mağazada meyoanagelen patlamada en az 25 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

28 EKİM 1992

1- Başbakan Süleyman Demirel, Gerede-Ankara yolunu hizmete açarken yaptığıkonuşmada, "Hayalimizdeki Türkiye, imarı, inşası.demokrasisi, hukukdüzeni, sosyal güvenliği ile çağa uyan Türkiye'dir. Sevincimiz böyle birTürkiye'nin kolonlarını, kirişlerini ortaya koyarak, herkesin imreneceğibiçimde yapmaktır" dedi.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş yaptığı açıklamada, Sara-togauçak gemisinin Muavenet muhribini vurmasının ardından Amerikalılar tarafındanoluşturulan heyetçe hazırlanan raporda, 9 dolayında kişinin suçlandığınıbildirdi. Güreş, tazminat konusunda ABD yetkililerinin de olumsuz görüşbildirmediklerini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, yaptığı açıklamada, Türk havasahası içinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta bulunduğu yerlerdeuçuş kontrol planlarının kendilerinde olduğunu belirterek, izinsiz uçacak ÇekiçGüç'e bağlı uçak ve helikopterler için 'Vur emri" verdiğini açıkladı.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz İstanbul'da sürdürdüğü seçim çalışmalarısırasında yaptığı konuşmada, Başbakan Süleyman Demirel'in verdiği sözleriyerine getirmediğini belirterek Demirel'in sözlerini tutmaması nedeniylehalktan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

4- Anayasa Mahkemesi, mahkemeye gelmeyen sanıkların savcı ve hakim huzurundaalınmış ifadeleriyle yetinilmesini öngören anti-terör yasasının geçici ikincimaddesinin son fıkrasının iptal istemini, davayı açan mahkemenin yetkisizliğinigerekçe göstererek reddetti.

5- Devlet Bakanı Tansu Çiller, bazı sanayi odalarınca İzmir'de düzenlenentoplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin göreve başladığı günden buyana devletinküçülmesi çalışmalarına hız verdiklerini, alınan sıkı önlemlerle yüksekenflasyonun önüne geçtiklerini ve döviz rezervlerinde artışlar sağladıklarınısöyledi. Çiller kurumsal yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırımyaptıklarını, Türkiye'nin en büyük sorununun KiT'ler olduğunu, özelleştirmekonusunda ülkenin zaman kaybına tahammülü olmadığını, 1993 yılından itibarenKiT'lerde iyileştirme çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

6- Devlet Bakanı Akın Gönen Türkiye'deki terör konusunun ele alındığı açıkoturumda yaptığı konuşmada, Kürtler'in azınlıklardan sayılmadığını bunun içindeKürtçe eğitim yapan özel okulların kurulmadığını belirterek, "Alfabesibile belli olmayan dilde eğitim yapmanın, alfabe oluşturmanın hiçbir anlamıyoktur" dedi.

7- HEP Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç,İzmir'de partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "HEP'e verilenoy kardeşliğe verilen oydur ve bizim esas politikamız tabuları yıkmak,fikirleri serbestçe tartışmaktır" dedi.

8- MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,Türk Cumhuriyetleri Yüksek Konseyi oluşturulmasını istedi. Türkeş, Türkcumhuriyetleri ile kurulacak bir birliğin kimseye zarar vermeyeceğinibelirterek, Türk cumhuriyetleri ile kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğininsüratle geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

9- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği harekat, olağanüstühalin devamı ve Türkiye'nin dış politikası, televizyonda düzenlenenaçıkoturumda tartışıldı. Açıkoturuma Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü AkınGönen ile gazete-cilerkatıldı.

10- Ankara Anakent Belediyesi'nin Tokyo Sermaye Piyasası'na gerçekleştirdiği410 milyon dolarlık tahvil ihracına ilişkin sözleşme, Ankara Belediye BaşkanıMurat Karayalçın tarafından imzalandı. Karayalçın, "Amacımız Ankara'nınmega projelerine finansman sağlamak" dedi.

11- DİE tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayındayaptığı toplam ihracat 9.3 milyar dolar; toplam ithalat ise 14.3 milyar dolaroldu. Açıklamaya göre, dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 5 büyüyerek 5milyar dolara ulaştı.

12- Türk cumhuriyetleri zirve toplantısı için Ankara'ya gelen AzerbaycanCumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı konuşmada,Türkiye'de demokrasi geri dönülmez bir yola girmiştir" dedi. Elçibey,'Türkiye'nin, uyanan Asya'nın bağrında demokrasi bayrağını gezdirdiğini"söyledi.

13- Gaziantep'te güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 6 terörist, Tunceli'deise 2 terörist öldürüldü, İstanbul ve çevresindeki operasyonlarda 26 kişinintutuklandığı bildirildi.

14- Yeni Ülke Gazetesi'nin Tatvan muhabiri Şehmus Gönüç, eşi ve çocuğunundünden beri kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan özgür Gündem Gazetesi Kars muhabiri Birkan Çelik1 in gözaltınaalındığı belirtildi.

15- İmar Bankası, Yeni Gün Haber Ajansı'nin Cumhuriyet gazetesini "adkiralama yoluyla" çıkaramayacağını öne sürerek İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

16- İran'dan sağladıkları 81 kilo eroini Türkiye üzerinden İtalya'yakaçırmaya kalkıştıkları sırada gözaltına alınan biri İtalyan uyruklu 4 kişiDGM'ce tutuklandı.

17- Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Yeorgios Vasiliu, Miliyet'e verdiği demeçte,New York'taki Kıbrıs görüşmelerine bu kez anlaşma umudu ile geldiğini, buamaçla müzakerelerin sıralamasında herhangi bir koşul ileri sürmeyeceğini vekendisinin bazı somut öneriler ve planlar sunacağını açıkladı.

18- Kuzey Irak Parlamentosu tarafından alınan kararlara uyması için PKK'yaverilen sürenin dolduğu, PKK temsilcilerinin peşmergelerle görüşerek yenidensüre istediği ve bütün şartları kabul ettiği bildirildi.

19- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e muhalifler toplantısı için Kuzey

Irak'ta buluşan 50'nin üzerinde parti ve grup, Bağdat yönetimini devirmekamacıyla "savaş ve ayaklanma komitesi" oluşturdu. Kürt liderlerdenCelal Talabani, Kuzey ve Güney Irak'taki muhalif gruplara kendilerine katılmaçağrısında bulundu.

20- Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Müslümanlarla hükümet kuvvetleri arasındaçıkan çatışmalarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

21- Pakistan, iki yıllık bir süre için BM Güvenlik Konseyi üyeliğineseçildi.

22- Yunanistan, haziran-eylül döneminde Arnavutluk-Yunanistan sınınnı geçen73 bin 291 Arnavut mültecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

23- Bulgaristan'da güvenoyu alamayan Filip Dimitrov hükümeti düştü.

24- Nahcivan'da, Azerbaycan Halk Cephesi'nin, Nahcivan Cumhurbaşkanı HaydarAliyev yönetimini indirmeye yönelik girişimin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

25- Hizbullah militanlarının beş İsrail askerini geçen pazar günüöldürmesinin ardından İsrail'in Güney Lübnan'da başlattığı askeri operasyonunsona erdiği bildirildi.

Öte yandan Washington'da yapılan Ortadoğu barış görüşmelerinin yedincituruna katılan taraflar gerginliğin artmasına rağmen görüşmelerisürdüreceklerini açıkladılar.

29 EKİM 1992

1- Cumhurbaşkanı Turgut ûzal, Ankara'da yaptığı açıklamada, hükümetin Üçtemel yanlışı olduğunu belirtti. Özal, KiT'lerin özelleştirilmesi, sosyalgüvenlik kurumları ve eğitim kurumları açısından hükümetin iflas ettiğinisöyledi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden Türkmenistanve Kazakistan'ın Ankara'da Büyükelçiliklerinin açılışında yaptığı konuşmada,ancak egemen, bağımsız ülkelerin büyükelçilik açabileceklerini belirterek,"Biz, sizler için elimizden gelen desteği göstermeye çalışacağız"dedi.

2- Cumhuriyetin kuruluşunun 69'ncu yıldönümü Türk Cumhuriyetleri'ninliderlerinin katılımı ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerlekutlandı.

3- CHP Genel Sekreteri Ertuğrul Günay, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, Türkiye'de varolan iş imkanlarının son derce keyfikullanıldığını ileri sürerek, yerel yönetimlerinin iş bulma kurumuna döndüğünüöne sürdü.

4- Elazığ'ın Palu ilçesi Bulgurdere Jandarma Karakolu'na baskın düzenleyenPKK'lılar 3 eri şehit ettiler, Baskında 4 er de yaralandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı militanlar arasındaçıkan çatışmalarda bir astsubay, bir çavuş ve 2 er yaralandı.

5- Kuzey Irak'ta, PKK ile peşmergeler arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.

PKK liderlerinden Celal Talabani ve Barzanl arasındaki görüşme sonucuvarılan anlaşmaya göre, PKK'lılar silah taşımamak koşulu ile Kuzey Irak'takalabilecekler.

Bu arada Kürdistan Yurtsever Birliği Ankara Temsilcisi Serçil Kazazz,yaptığı açıklamada, PKK'nın bütün koşulları kabul ettiğini, ancak kendilerine"bir gecede" güvenilmeyeceğini söyledi.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Yönetimi Lideri Yeorgios Va-sUiuNew York'ta devam eden 3'ncü tur görüşmelerinde BM Genel Sekreteri But rosGali'nln gözetiminde biraraya geldiler.

Görüşme sırasında Genel Sekreter Gali'nin konu ile ilgili olarakuluslararası bir komisyon kurmayı önerdiği bildirildi.

7- Eski Yugoslavya'da barışın yeniden sağlanması için Cenevre'de yürütülenKonferans çerçevesinde hazırlanan barış anlaşması Bosnalı Sırplar tarafındanreddedildi.

Bosnalı Sırp temsilci Nikola Koljeviç, AT temsilcisi Lord Owen ve BMBüyükelçisi Cyrus Vance'in hazırladığı barış planı hakkında, planın üç ayrıetnik bölgeye göre ayrılması üzerine kurulduğunu belirterek, planı "çokkötü" olarak değerlendirdi.

8- Nahcivan'da Ermenilerin Sederek bölgesine düzenledikleri saldırıda birAzeri askerinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu arada Azerbaycan Halk Cephesi yanlılarının Nahcivan Cumhurbaşkanı

Haydar Aliyev'i devirme girişimlerinin önlenmesi üzerine Haydar Aliyevyaptığı açıklamada, "Bu halkın zaferidir. Halk cephesinin halkınisteklerine ters düşen girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır" dedi.

9- Vietnam'ın orta kesimlerindeki 6 eyaleti geçen hafta etkisi altına alanAn-gela tayfununda 43 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

30 EKİM 1992

1- Türk Cumhuriyetleri liderlerinin katılımı ile düzenlenen "AnkaraZirvesi" başladı. Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen AzerbaycanCumhurbaşkanı Ebul-feyz Elçibey, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimovve Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov, Cumhurbaşkanı Turgut özal,Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal inönü, Dışişleri BakanıHikmet Çetin ve diğer bakanlar tarafından karşılandılar.

Ankara Zirvesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bağımsızlıklarınıkazanan Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke olmanın gururunu yaşadığınıbelirterek, Türk dünyasının eline tarihte nadir geçebilecek bir fırsatıngeçtiğini, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi vebu düşüncelerle zirvenin düzenlendiğini kaydetti.

Başbakan Süleyman Demirel de zirvede yaptığı konuşmada, "eşitiik veortak menfaat esası üzerinde beraber çalışmamız, karşılaştığımız sorunlarlabirbirimize yardımcı olmamız, önemli bölgesel ve uluslararası siyasi sorunlardadanışmalarda bulunmamız ve mümkünse ortak tutumlar almaya çalışmamız, bizi dahada güçlü kılar" dedi.

2- Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç ve Dışişleri Bakanı HarisSladjiç Ankara'ya geldiler. İzzetbegoviç, Türk hükümetine desteğinden ve yaptığıyardımlardan dolayı teşekür etmek için geldiğini söyledi. Dışişleri BakanıHikmet Çetin de Bosna-Hersek trajedisinin, bu yüzyılın sonunda insanlıktarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirterek, "Uluslararası alandatüm barış girişimleri bugüne kadar sonuç vermedi" dedi.

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç daha sonra Cumhurbaşkanı Turgutözal ve Başbakan Süleyman Demirel ile görüştü.

3- Irak'ın Ankara Büyükelçisi Rafi Dahham Micvel El Tıkriti, Kuzey Irak'takigelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye, İran, Suriye ve SuudiArabistan dışişleri bakanlarının Ankara'da yapmaları öngörülen toplantıya IrakDışişleri Bakanı'nın da davet edilmesi gerektiğini söyledi. Irak'ın butoplantıya davet edilmemiş olmasına bir anlam veremediklerini kaydeden ElTıkriti "Kuzey Irak, Irak'tan ayrıldı mı ki böyle davranılıyor"sorusunu yöneltti. El Tıkriti, Türkiye'den, BM Güvenlik Konseyi kararlarıçerçevesinde uygulanmakta olan ekonomik ambargonun kaldırılması konusunda dadestek beklediklerini kaydederek "artık bu ambargonun devam etmesi içinbir neden kalmadı" şeklinde konuştu.

4- Gazeteci Ruhi Dervişoğlu Ankara'da vefat etti.

5- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki harekatı ikinci haftasınagirerken peşmergeler tarafından bölgeyi terk etmeleri istenen PKK, Kuzey Irakyönetimine teslim olma kararı aldı.

PKK liderlerinden Osman öcalan, Kürdistan Yurtsever Birliği'ninŞaklava'da-ki karargahında yaptığı açıklamada, PKK'nın silahlarını bırakıpKuzey Irak'taki

kamplannı boşaltacaklarını ve Kuzey Iraklı otoritelere teslim olacağınıbildirdi. Kuzey Irak'ta 2 bin, Türkiye'de 5 bin kadar PKK'lı olduğunu belirtenûcalan, "Ankara'nın da Kuzey Irak'ta olduğu gibi Kürtlere kendikaderlerini tayin hakkını tanımasını istiyoruz, bu sağlanana kadar mücadeleyibırakmayacağız, ilk adım Ankara'dan gelmelidir, çünkü bizi savaşmaya onlarzorladı" şeklinde konuştu.

Öte yanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Kuzey Irak'takioperasyonun, bölgenin güvenliği sağlanana kadar süreceğini bildirdi.

6- Kıbrıs sorunun bir çözüm bulunması amacıyla New York'ta yapılan üçüncütur görüşmelere devam edilirken, bugüne kadar yapılan müzakerelerde taraflararasındaki görüş ayrılıklarına herhangi bir formül bulunamadığı bildirildi,

7- Saraybosna televizyonunun haberine göre, çoğunluğunu Müslümanlarınoluşturduğu Bosna-Hersek'in Jajce kasabasının, birkaç gündür süren şiddetliçarpışmaların ardından Sırpların eline geçtiği belirtildi.

Bosna-Hersek1 in BM1 deki temsilcisi Muhammed Sacirbey de Jajce'nindüştüğünü, binlerce kişinin Sırp ateşi altında kaçmaya çalıştıklarını bildirdi.

8- Rusya'nın doğusunda meydana gelen uçak kazasında 14 kişinin öldüğübildirildi.

31 EKİM 1992

1- Türkiye ve beş Orta Asya Türk Cumhuriyeti arasında yapılan AnkaraZirvesi, sonuç bildirisinin imzalanmasıyla sona erdi. Bildiride, taraflarınsiyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinigeliştirmesi çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Turgut özal,bildirinin imzalanmasından sonra düzenlediği ortakbasın toplantısında, zirvenin başarılı geçtiğini belirterek, "Kardeşülkelerimiz arasında çok taraflı ilişkilerin ve işbirliğinin ilk adımlarınınatıldığını, gelecek zirvelerde muhtevanın daha da zenginleştiripgeliştirilmesinin beklendiğini ifade etmek isterim" dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Ankara Zirvesi nedeniyle Türkiye'de bulunancumhurbaşkanlarını uğurlamak üzere gittiği Esenboğa Havaalanı'nda yaptığıaçıklamada, Kuzey Irak'taki harekata değinerek, Türkiye'nin başka bir ülkenintoprağını kazanmaya çalışmadığını, bir başka ülkeninin devlet otoritesi olmayantoprağında, Türkiye'ye yönelmiş çeteciliği ortadan kaldırdığını" söyledi.

Bu arada Kuzey Irak'a yapılan operasyona ilişkin geniş bir değerlendirmeyapan Başbakan Süleyman Demirel, Kuzey Irak'taki Kürt liderleriyle PKK'nın anlaşarak,Türkiye'ye karşı kan dökülmesini durdurma kararı alması durumunda Türkiye'ninbundan rahatsız olmayacağını belirtti.

3- SHP Geıel Başkanı Erdal İnönü İstanbul'da seçim bölgelerinde yaptığıkonuşmalarda, gözaltında kaybolanlarla ilgileneceklerini belirterek"Haklar partilerle, derneklerle aranır. Silahlarla hak aranırsa bunun adıterör olur" dedi.

4- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin Rusya Federasyonu'na yaptığı dört günlükgeziyi tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Sezgin Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada,Rusya içişleri ve güvenlik bakanlarıyla çeşitli görüşmeler yaptığınıbelirterek, "Bu görüşmelerde uluslararası veya ikili düzeyde güvenliksorunlarına bakış açılarımızın benzerliğini tesbit etmiş bulunuyorum"dedi.

5- Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz. Ege Denizi'nde devam eden"Kararlılık Gösterisi 92" adlı NATO Tatbikatı sırasında, ABD'ninSaratoga uçak gemisinden ateşlenen iki füzenin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait"Muavenet" adlı muhribini vurması ve 5 denizcinin şehit olduğu, 11subay ve erin yaralandığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saratogaolayı asla bir kaza değildir" dedi ve meselenin kesin rapor sonucu ortayaçıkacağını belirtti.

6- Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu Tuzla'da yaptığı konuşmada, hükümetin imaraffı çıkarmak için çalışmalarına başladığını bildirdi.

7- Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkentiCapetown'da yapılan, dünya turizminin üst düzey temsilcilerinin katıldığı"Skal Kongresi" dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada,bu yıl 563'üncüsü yapılan ve yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı kongrede,Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

8- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit İstanbul'da yaptığı mitiglerde yaptığıko-

nuşmaiarda, Türkiye'nin içerde ve dışarda bir tehlike çemberiyle karşıkarşıya olduğunu belirterek, Türkiye'yi bu durumdan sadece partisininkurtaracağını söyledi.

9- Türkiye'ye dün gelen Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç'in,Bosnalı kadın ve çocukların bir kısmının kış nedeniyle Türkiye'ye getirilmesiniistediği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Esenboğa Havaalanı'ndayaptığı açıklamada, İzzetbegoviç'in bu isteğinin kabul edildiğini veTürkiye'nin Bosna-Her-sek'e 40 milyon dolarlık yardım vermeyi kararlaştırdığınısöyledi.

10- Birlik ve Barış Partisi(BBP) Genel Başkan Yardımcısı, KahramanmaraşMilletvekili Recep Kırış partisinden istifa etti.

11- DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu DİSK Adana 1. Bölge temsilciliğininaçılışı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 12 Eylülsonrasında kapatılmayan sendikaların, kazanılmış işçi haklarının korunmasıkonusunda yeterli mücadeleyi vermediklerini söyledi.

12- DYP'nin iki bürosu ile SHP'nin Tuzla İçmeler'de bulunan seçim irtibatbürosuna molotof kokteyli atıldığı bildirildi.

13- Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari'ninŞemdinli ilçesine bağlı Mezargediği Karakolu'na baskın düzenleyen PKKmilitanlarının 5 eri şehit ettiği, 9 eri de yaraladığı, Erzurum'un Tekman veHınıs, Tunceli'nin Hozat ve Şırnak'ın Uludere ilçelerinde güvenlik güçleriyleçatışmaya giren biri kadın 10 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

14- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'hce yapılan açıklamada, İstanbul'da bir süreönce ele geçirilen 13 adet bombalı kitap ve malzemenin, PKK önderliğinde yenikurulduğu belirlenen ve devrimci sol örgütleri de bünyesine alan TürkiyeDevrimci Halk Partisi tarafından örgütün ilanı amacıyla gerçekleştirilecekeylemlerde kullanılmak üzere hazırlatıldığı bildirildi.

15- Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyesi gazeteci Nurettin Demirkol öldü.

16- Bosna-Hersek'te geçen hafta Sırpların eline geçen Jajce kenti veçevresinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Jajce'deki çatışmalardan kaçmayaçalışan 5 bin sivile Sırplarca topçu ateşi açıldığı bildirildi.

öte yandan BM Güvenlik Konseyi Sırplara Jajce'den kaçmaya çalışan sivilhalka yönelik saldırılarına son vermeleri çağrısında bulundu.

17- Rusya'nın Kuzey Ossetya Cumhuriyeti'ndeki Prigorody bölgesiyleyakınlarındaki başkent Vladikavkaz'da sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü durumilan edilmesine karşın, İnguşlarla Ossetler arasındaki çatışmaların devamettiği ve büyük can kayıpları olduğu bildirildi.

18- Ermeniler, Dağlık Karabağ'da Arkeran bölgesindeki çatışmalarda, 100'-denfazla Azeri askerinin öldüğünü ileri sürdüler.

19- Peru'da yönetime karşı savaşan Maocu Aydınlık Yol gerillalarınınsaldırısı sonucunda 11 kişinin öldüğü bildirildi.