11.10.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1997

1 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM'nin 20.Dönem3. YasamaYılı'nınaçılışındaMeclisGenelKurulu'ndayaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ni, Kıbrıs Rum Yönetimi'nintahrikkar politikalarına cesaret vermekle suçladı.Cumhurbaşkanı Demirel, S-300 füzelerinin bu bağlamda önem taşıdığını vesonaylardaki gelişmelerin"bölgebarışınıtehditettiğini"söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel, Yunanistan ve Rum kesimini,"Türkiye'nin kararlılığınınınsınanmasıbüyük hata olur" sözleriyle uyardı. CumhurbaşkanıDemirel,kuvvetlerayrılığı,TürkSilahlı Kuvvetleri, laiklik-demokrasi, İrtica tehdidi, ekonomi-işsizlik, AvrupaBirliği,Yunanistan-KıbrısveNATOkonularındada açıklamalarda bulundu.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Almanya Başbakanı HelmutKohl'ün resmidavetlisiolarakBonn'ayaptığıziyareti tamamlayarak yurda döndü.

Başbakan Yılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediğibasın toplantısında, Kohl ile görüşmesinin, bir yandan ikili ilişkiler ve Almanya'da yaşayan vatandaşların entegrasyonu,diğeryandan da Avrupa Birliği ile ilişkileri bakımından çok uyumlu bir ortam tesis ettiğine ve işbirliğiningüçlendirilmesineönemlikatkı sağlayacağınainandığınısöyledi.Yılmaz,Almanya Başbakanı Kohl'ün Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediğinibelirttive Almanya'nıntekendişesinin,serbest dolaşım hakkı sonucu 7-8 milyon Türk vatandaşının işaramakiçinAlmanya'yagelmeleri olduğunusöyleyerekbukonuda geçici bir düzenlemeyi birlikte yapmak konusunu kabul ettiklerini belirtti.

3-BaşbakanMesutYılmaz,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetinicraatı konusunda bilgi verdi.Kimsenin cesaretedemediği8yıllıkkesintisiz temel eğitim uygulamasını başlattıklarını anlatan Yılmaz, çağdaş dünyayı yakalamakiçinbaşlatılanbueğitimreformunundin istismarcılarıtarafındanhemsabotehem de provoke edilmeye çalışıldığını söyledi.

4- Anayasa Mahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzden,Ankara Üniversitesi'nin1997-1998 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı "Demokrasi ve Toplum"adlı konuşmasında,demokrasiyiyok etmek isteyen Atatürk ve laiklik karşıtı güçlerekarşıdikkatliolunmasıuyarısındabulundu. Demokrasininarkasınasığınanlarındemokrasiyiyoketmek istediğini de vurgulayan Özden, "Eksikliklerini,zayıflıklarını saptasakdademokrasiyiyaşamak amaç haline gelmiştir.1960, 1971 ve 1980 olayları bile Türkiye'nindemokrasiyebağlılığını yok edemedi" dedi.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerdüzenlediğibasın toplantısında,BaşbakanMesutYılmaz'ınAlmanyagezisini eleştirdi.Başbakan Mesut Yılmaz'ın dış politika ile sözlerinin ciddiyetlebağdaşmadığınısöyleyenÇiller,"Türkiye, demokrasisini Batı standartlarınauydurmadıkçaAB'yegiremez" dedi.

6-DTPGenelİdareKurulu,GenelBaşkanHüsamettin Cindoruk'unbaşkanlığındatoplandı.Cindoruk, toplantıyı açış konuşmasında,yeniyasamayılınabaşlayacakTBMM'nin,halk yararınave demokratik beklentilere cevap verecek faaliyetlerde bulunmasını diledi.Cindoruk, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başlattığıbaşkanlıksistemitartışmasının, Türkiye'nin temel meselesi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

7-PakistanveHindistanbirliklerininCammu-Keşmir'de karşılıklıtopateşi açtıkları, çatışmalarda 25 sivilin öldüğü bildirildi.

2 EKİM 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı DenizBaykal'ı ziyaretederekhükümetçalışmalarıvedışpolitikadaki gelişmeler hakkında bilgiverdi.Görüşmesonrasıbirbasın toplantısıdüzenleyenBaşbakan Yılmaz Almanya gezisi ve siyasi gelişmeler hakkındakigelişmeleriaktardı.BaşbakanYılmaz, BaykalileözellikleSusurlukolayınınyargıda aydınlatılabilmesi için güçbirliği yapmayıkararlaştırdıklarını belirterek,buçerçevedemilletvekilidokunulmazlıklarının sınırlandırılması, bazı dokunulmazlık fezlekelerivepişmanlık yasası konusunda CHP'nin her türlü desteği vereceğini söyledi.

Baykal da görüşme ileilgiliolarakyaptığıaçıklamada, hükümetinyerelyönetimlerreformuhazırlığınadestek vereceklerini, ancak bunun yetki yasasıylagerçekleştirilmesine sıcakbakmadıklarınıbelirtti.Baykal,"Ekonomipolitikası dağınıklık içinde.Uygulamalar halka zarar veriyor.Partizanca atamalardanşikayetlerimizidilegetirdim.THYataması ile ilgilikamuoyunasöylediğimdeğerlendirmeleritekrarladım. Bunundüzeltilmesini istedim, ancak bilinen tavrını sürdürüyor" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Türk-İşBaşkanıBayramMeral'i ziyaretetti.Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunanBaşbakanYılmaz,kayıtdışıekonomivekayıtdışı istihdamınönlenmesi,özelleştirmeninçalışanlarınhakları korunarakhızlayapılması,toplumdakiaşırıgelir adaletsizliğiningiderilmesi,özelleştirmedekamu bankalarına öncelikverilmesikonularındaTürk-İşileaynıgörüşte olduklarını söyledi.

Meral ise yaptığı açıklamada, emeklilik yaşınınkadınlarda 50,erkeklerde55olmasıyönündekigörüşlerinidiğer konfederasyonlarla birlikte hükümete bildirdiklerini belirterek, "Bukonudasosyaltaraflarınmutabakatıvar.Buna kimsenin itirazı olacağını sanmıyorum" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DSP Genel BaşkanıBülentEcevit Meclisgruptoplantısındayaptığıkonuşmada,koalisyon hükümetininbirerkenseçimhükümetideolabileceğini belirterek,"TBMM'ninvereceğikararasaygı duyarız.Her an yapılacak bir seçime hazır olmakla beraber, birçözümhükümeti olarakdauzunvadelisorunların çözümüyle de ilgileniyoruz" dedi.

4- OlağanüstüHaluygulamasınınüçildekaldırılmasını öngörenBaşbakanlıkTezkeresiTBMMGenelKurulu'ndakabul edildi.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇillergruptoplantısında yaptığıkonuşmada,Türksiyasetçisinininsanlıktarihinin ulaştığı entemelilkeleribilekendinegöretanımladığını savunarak,"Evrenselbir rejimi Şark çıkarcılığıyla algılıyor, Şark kurnazlığıyla uygulayabiliyor.Demokratik rejimenbüyük darbeyi kendi temsilcilerinin ikiyüzlülüğünden yiyor" dedi.

6- Ankara 2.Asliye CezaMahkemesi,eskiAdaletBakanı ŞevketKazan'ın kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 aydan 16ayakadarhapiscezasıistemiyleyargılananeski İstanbulBarosuBaşkanı avukat Turgut Kazan'ın beraatına karar verdi.

7-DenizKuvvetleriKomutanlığı'naaitbazıgizli belgelerinsızdırıldığıiddiasıylaaçılandavadaaskeri istihbaratbelgeleriniemniyeteulaştırdığıiddiasıyla yargılanan sanık onbaşı Kadir Sarmusak Askeri Mahkeme tarafından tahliye edildi.

8-TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreli, İstanbul'daKonrad Adenauer Vakfı ile birlikte düzenlenen yerel basına yönelik meslek içi eğitim seminerinin açılışındayaptığı konuşmada,yayıncılığınsermayeyekarşıbağımsızolmasının önemine değinerek gerek yaygın, gerekse yerel basında bugünbir "kimliksorunu"yaşandığınıvurguladı.Güreli, yerel basının güçkazanmasınınyaygınbasınıdagüçlendireceğinidile getirerek,demokrasininyerelbazdagüçkazanmasındayerel basına önemli görevler düştüğünü kaydetti.

9- RadyoveTelevizyonÜstKurulu'ndanyapılanyazılı açıklamada, yerel televizyonlara frekans tahsisi için düzenlenen ihalenin,açıklıkveşeffaflıksağlamakamacıylaTRT'den yayımlandığıhatırlatılarak,"Eleştirivesuçlamaları yöneltenlerintekhedefi,ihaleleriniptaliniyada ertelenmesinisağlamakolmuştur.Zirayapılanihalelerin ardından kanal tahsisi aşamasına geçilecek ve bugün yayında olan bazıtelevizyonkanallarınınkapatılması zarureti doğacaktır" denildi.

10- Türkiye Müzik Eseri SahipleriMeslekBirliği(MESAM) ile Kanal D, ATV, Show TV ve İnter Star televizyonları arasında, "Müzik Telif Haklarına İlişkin Yayın İzni Sözleşmesi" imzalandı.

11-KocaelisporfutboltakımıAvrupaKupaGalipleri Kupası'nda, rakibini yenerek bir üst tura çıktı.

12- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Foley düzenlediği basıntoplantısında,Yunanistan'ın,PKKve DHKP/C adlı terör örgütlerinin çalışmalarınagözyumduğunubelirterek,"Bundan rahatsızlıkduyuyoruzveendişelerimiziAtina'yaaçıkbir biçimde ilettik" dedi.

13- Brüksel Savcılığı, gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesi davasınedeniylekırmızıbültenilearanan Yalçın Özbey'in, işlemlerdeki eksiklik nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı.

14- Hollanda'nın Amsterdam kentinde toplanan Avrupa Birliği (AB)Dışişleri bakanlarının, AB'nin genişlemesini, ortak dış ve güvenlikpolitikasıoluşturulmasını,birlikbünyesindeki reformlarıöngörenAmsterdamAnlaşması'nınnihaişeklini imzaladığı bildirildi.

15- Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine Paris'te yaptığı açıklamada,Cezayir'dekibütüntaraflarınistemesi durumunda ülkedeki bunalıma siyasal bir çözümgetirilmesiiçinyardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

16-Azerbaycan'dabirhelikopterindüşmesisonucu19 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3 EKİM 1997

1- Devlet Bakanı Işın Çelebi Ankara'da yaptığıaçıklamada, Türkiye'de1Temmuz'danitibarençokönemlibirdönem yaşandığını belirterek, enflasyonun düşürülmesi için 3 aydanbu yana altyapının hazırlandığını söyledi.

2- Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez İzmir'dedüzenlenen TürkiyeOdalarveBorsalarBirliği'nin Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşın devlete güvenmediğini belirttive "Bürokratiçinterfimakamı,dürüstlükvebaşarınınönüne geçmiştir.Siyasetdahaönplanageçmiştir.Nebaşarının taltifi, ne de cezası yoktur devletimizde" dedi.

3- ANAP İstanbul Milletvekili Ali Coşkun partisinden istifa etti.

4- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırötesioperasyonlarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu.

5- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir günlük resmiziyaret için Bulgaristan'a gitti.

BulgaristanCumhurbaşkanıPetarStoyanovveRomanya CumhurbaşkanıEmilConstantinescuilebirarayagelen CumhurbaşkanıDemirelortakbirdeklarasyonimzaladılar. Deklarasyonda,üçülkenin,Balkanlar'dabarışı sağlamak için terör, uyuşturucu vesilahkaçakçılığıkonularındaişbirliği yapacağı belirtildi.

6-Cezayir'deaşırıdincimilitanların38kişiyi öldürdükleri bildirildi.

4 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, OSİAD (OSTİM Sanayici ve İşadamlarıDerneği)tarafındanOSTİM'deyaptırılanAtatürk Anıtı'nınaçılıştöreninekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel konuşmasında,Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, herhangi bir milletin tarihinde de 1000 senede bir defagelebilecekbir dahi,birkahramanolduğunu belirterek, "Atatürk'e milletimiz tümüyle sahiptir.Yaktığı meşale sonuna kadar yanacaktır" dedi.

2-BaşbakanMesutYılmaz,partisininilbaşkanlarını Ankara'datopladı.Başbakan Yılmaz, ciddi önlemler alınmaması durumunda, 1998 yılındaenflasyonunyüzde150çıkabileceğini belirterek,"Bizimdecanımızyanacak, halkın da.Sıkıntıya düşsek de yapılması gerekenleri yapacağız.Halk kemersıkacak" dedi.

3-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller, Diyarbakır'da düzenlediği"GüneydoğuMitingi"nde"Bugüninsanıninsana, Kürt'ün Türk'e eşit olma zamanıdır" dedi.Çiller,konuşmasında iktidarıeleştirirken de "Jandarma devleti sona erdirmeyi" vaad etti.

4- CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Elazığ'dadüzenlediği basıntoplantısında, Doğu ve Güneydoğu'daki OHAL'in kalkmasının yeterli olmadığını belirterek, "Ekonomik OHAL"ınilanedilmesi gerektiğinisöyledi.Başkanlık sistemine sıcak bakmadıklarını belirtenKeskin,Türkiye'ninsorunlarınınsistemden kaynaklandığını bildirdi.

5- Sivas'ın Divriği ilçesinde operasyondan dönen askeri bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 uzman çavuş ve 3 er şehit oldu, 15 er de yaralandı.

6-Cezayir'de93kişininradikalİslamimilitanlarca öldürüldüğü bildirildi.

5 EKİM 1997

1-BaşbakanMesutYılmazKırıkkale'ninHasandede'de beldesindedüzenlenen"11.GelenekselKültürFestivali"ne katıldı.Başbakan Yılmazfestivaldeyaptığıkonuşmada,Türk milletininbüyükbirmilletolduğunuvegeçmişindekıvanç duyulacakdeğerliinsanlaryetiştirdiğinibelirterek,Türk kültürününtemeltaşlarınınherzamanMevlana,Yunus Emre, Hacıbayram Veli, Hacı Bektaş Veli olduğunu söyledi.

2-YüksekPlanlamaKurulu,BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındatoplandı.MaliyeBakanıZekeriyaTemizelve Devlet Bakanı Işın Çelebi tarafından toplantıdansonrayapılan açıklamada1997ekbütçesinin1.9katrilyonlira düzeyinde bağlandığı belirtilerek, 1997 bütçe açığınında2.6katrilyon lira olacağı bildirildi.

Işın Çelebi, 1998 için yüzde 3 oranındabüyüme,yüzde50 düzeyindedeyılsonuenflasyonhedefiöngörüldüğünü,bütçe dengeleriveekonomipolitikasınındabuçerçevede belirleneceğini bildirdi.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevitYüksekPlanlama Kurulu'nuntoplantısınakatılmadanönceyaptığıaçıklamada, OlağanüstüHalBölgesi'ndegörevyapacaköğretmenlerin maaşlarına, görev alacakları yerlere göre yüzde 50 ile yüzde 250 arasında artış yapılacağını belirtti.

4- Milli Eğitim BakanıHikmetUluğbayDünyaÖğretmenler Gününedeniyle yaptığı açıklamada, hedeflerinin en kısa zamanda öğretmenlik mesleğini ekonomik ve sosyal açıdan daha iyikonuma getirmek olduğunu söyledi.

Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı dagündolayısıyla İstanbul'dadüzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son yıllarda uygulanan politikalarla ülkemizde öğretmenliğin meslekolmaktan çıkarıldığınısavunarak, bugün ülkemizde öğretmenlik mesleğinin tarihin hiçbir yerinde görülmemiş şekilde yara aldığını söyledi.

5- "34.Antalya Altın Portakal Ulusal Film Festivali"nde "Hamam" en iyi film ve filmin yönetmeni Ferzan Özpetek de en iyi yönetmenödülünüaldı.TanjuGürsu,"KöpeklerAdası"ndaki rolüyleeniyierkek oyuncu,DeryaAlaborada "Masumiyet" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

6-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 11 kişi öldü 19 kişi de yaralandı.

7- İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi El-Hayatgazetesine verdiğidemeçte,"Teröristgruplartopraklarımıza saldırmayı sürdürdükleri sürece kendimizi savunmahakkımızıkullanacağız" dedi.Harrazi,"Boru hatlarımıza ve köylerimize yönelik sınır ötesi saldırılara göz yumamayacağız"dediveİran'ınkendini savunmaamacıyla Halkın Mücahitleri Örgütü'nün üslerine saldırı düzenlediğini söyledi.

8- Kolombiya'da meydana gelen patlamada, 15 kişiöldü,18 kişi de yaralandı.

9-Cezayir'deradikalislamcılarınokulotobüsüne düzenledikleri saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

6 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'ehareketindenönce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındatarihtengelendostluk bağlarıolduğunubelirterek,Türkiye'ninKörfez Savaşı'ndaki tutumunun bu ilişkileri derinleştirdiğini söyledi.Türkiyeile Kuveytarasındakiticarethacmininartırılmasıgerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Demirel, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının imzalanacağını bildirdi.

2- BaşbakanYardımcısıveDevletBakanıBülentEcevit yaptığıaçıklamada,hükümet olarak eğitim alanında olduğu gibi ekonomik alandadareformlargerçekleştireceğinibelirterek, "Özellikleyenivergireformuçıkaracağız.Böylece vatandaşlarımıza gereken hizmetleri ulaştıracağız" dedi.

3- Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Burhan Karayaptığı açıklamada, ülkemizde halen Denizcilik İşletmeleri'nin tekelinde bulunan yolcu taşımacılığını özelleştirmede kararlıolduklarını belirtti.Kara,Türkiye'nindenizlerleçevrilibirülke durumundabulunduğunu,bunedenledenizdenistifadeyi hızlandırıcı düzenlemelere gitmeyi amaçladıklarını söyledi.

4- Maliye Bakanı ZekeriyaTemizel,GaziÜniversitesi'nin 1997-1998öqretimyılına başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye'deeğitimdekikalitesizliğinekonomikgerekçelere dayandırılamayacağını vurgulayarak "Eğitimdeki bu ihmalin nedeni demokrat ve çağdaş kuşakların yetişmesinden korkulmasıdır" dedi.

Devlet Bakanıvehükümetsözcüsü ŞükrüSinaGürelde GalatasarayÜniversitesi'nin 1997-1998 öqretim yılına başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, insan kişiliğinin oluşmasındakien önemli aşama olan üniversite eğitiminin, "çözüm üretmeyi ve aklı kullanmayı"öğretmesigerektiğinibelirterek"Bunedenle üniversitelersürekliolarakkendilerinisorgulamalıve yenilemelidir" dedi.

5- RP GrupBaşkanvekiliTemelKaramollaoğludüzenlediği basın toplantısında Refah Partisi'nin kapatma davası konusundaki soruları yanıtlayarak, RP'nin kapatmadavasıylailgiliolarak Anayasa Mahkemesi'ne son savunmasını verdiğini söyledi.

6-TürkSilahlıKuvvetleri'nin(TSK)KuzeyIrak'taki operasyonlar sırasında TSK'ya ait uçakların bölgede çok sayıdaki PKK'a kampına düzenledikleri operasyonlar sırasında 10terörist öldürüldü.

7- Paris'tebulunanABDSavunmaBakanıWilliamCohen, NimitzuçakgemisininBasraKörfezi'negönderilmesi üzerine yaptığıaçıklamada,gemiyigöndermekleİran'adeğil,Irak yönetimine, ülkenin kuzey ve güneyinde BM tarafından ilan edilen uçuşa kapalı bölgeleri ihlal edemeyeceğineilişkinbirsinyal vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

8-İspanyaDışişleriBakanıAbelMatutesyaptığı açıklamada, Akdeniz'e kıyısı bulunan üç Avrupa ülkesi tarafından kurulması planlanan özel komitenin Cezayir'deki kanlı içsavaşa karşıüretilecekortaktepkininkoordinasyonunu yürüteceğini söyledi.

9- SriLanka'nınkuzeyindeayrıdevletlerkurmakiçin eylemlerdüzenleyenTamilGerillaları'nakarşıdüzenlenen operasyonlarda 150'si gerilla olmaküzere192kişininöldüğü bildirildi.

7 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Kuveytgezisidönüşü uçaktagazetecilerinsorularını yanıtladı.Demirel, Kuveyt'le başladığıOrtadoğuturunda,bölgedekisıcakgelişmelere değinerek,Türkiye'ninArapülkeleriyle askeri güç kullanarak çözecekbirsorunubulunmadığınısöyledi.Cumhurbaşkanı Demirel,hükümetinenflasyonudüşürmehedefiniolumlu karşıladığınıbelirterek,"Yüzyılınsonundayüzde10'lara indirilirse büyük bir mucize olur ve bu yapılmalıdır" dedi.

2- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantıdansonraaçıklamayapan Devlet Bakanı ve HükümetSözcüsüAhatAndican,İstanbul'ayap-işlet-devret modeliyledemiryolutüpgeçidiyapılmasınailişkin projenin benimsendiğini,ayrıcaAtatürkHavalimanı'nındışhatlar terminaliile ilgili ihalenin onaylandığını bildirdi.Andican, yolcu taşımacılığında demiryolunaağırlıkverilmesikonusunda görüş birliğine varıldığını da söyledi.

3- Başbakan Yardıcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit, TMMOB MeteorolojiMühendisleri Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü'nce düzenlenen "Meteorolojik Karakterli Doğal AfetlerSempozyumu"girişindegazetecilerinsorularını yanıtlarken, 20 yıldır Türkiye'nin yüzde70ile100oranları arasındadolaşanyüksek bir enflasyonla yaşadığını kaydederek, enflasyonun durdurulması gerektiğini vurguladı.

4- DYP Genel Başkanı TansuÇiller,Manisa'nın,Kırkağaç, Akhisar,SomaveSaruhanlıilçelerinde halka hitaben yaptığı konuşmalarda, hükümet ortaklarını eleştirdi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,İçişleriBakanıMurat BaşesgioğluveDışişleriBakanıİsmailCemileCHPGenel Merkezi'nde bir araya geldi.Başesgioğlu ile hükümetin üzerinde çalıştığıyerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa taslağını görüşen Baykal, Dışişleri Bakanı Cem'dendedış politikadayaşanansongelişmelerleilgilibilgialdığını bildirdi.

6- RP Genel Başkan YardımcısıŞevketKazan,partiGenel Merkezi'ndedüzenlediğibasıntoplantısındapartisinin kapatılması istemiyle açılandavaçerçevesindehazırladıkları savunmanın esas ve usul açısından içeriği hakkında bilgi verdi.

8 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erzurum'da kışsporları merkeziveotellerintemelatmatörenlerinekatıldı. Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı konuşmalarda, bundan sonra devlete düşengörevinyatırımcılara yeni arsalar tahsis etmek olduğunu söylediveİstanbulluişadamlarına Doğu'dayatırımyapma çağrısında bulundu.

2- Başbakan MesutYılmaz,PolisAkademisi'nin1997-1998 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, bir ülkede huzur ve güven olmadanhiçbirkalkınmaprogramının başarıyaulaşamayacağınıbelirtirken,polisindeülke kalkınmasına canı ve kanıyla katkıda bulunduğunu söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,maaşartışlarınınenflasyonoranında yapılacağını söyledi.Ecevit, "Reel ücret düşmesinekesinlikle izinvermeyeceğiz.Zamlarkesinlikleenflasyonunaltında kalmayacak" dedi.

4- Türkiye'den KKTC'yesutaşınmasınailişkinsözleşme, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ile KKTC İçişleriBakanıİlkayKamilarasında Ankara'da imzalandı.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,İzmir'degazetecilerin sorularınıyanıtladı.Baykal, TBMM Başkanlığı seçimi konusunda anlaşmayaaçıkolduklarınıbildirdi.Baykal,Türkiye'de koalisyonhükümetinindeöncelikliolarakortayakoyduğu enflasyonlamücadeleiçin"enflasyonlobisiyleuzlaşması" gerektiğini de savundu.

6- CHP İçelMilletvekiliFikriSağlar,başbakanolduğu dönemdeörtülüödenekten5.5 milyar lirayı Selçuk Parsadan ve ardaşlarına verdiği öne sürülen DYP lideri Tansu Çiller ile eski BaşbakanlıkÖzelKalemMüdürü Akın İstanbullu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

7- Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Türkiye'debulunanIMF heyetiileyapılangörüşmelerleilgiliolarakyaptığı açıklamada, heyete Türkiye ekonomisiyleilgiligelişmelerive malisektördekiçalışmaları anlattıklarını kaydetti.Eğilmez, "Sosyalgüvenlikreformlarınınaltyapısınıtamamladığımızı bildirdik.Bütçe açığı konusundaki tahminleri de ilettik" dedi.

IMF Türkiye Masası Şefi HardyiseTürkiye'ninenönemli sorunununuzunsüredenbu yana devam eden enflasyon olduğunu, Türkiye'ninüçhanelienflasyonagidensonülkeolduğunu belirterek, "Mutlaka bu enflasyon kontrol altına alınmalı.Buna destek verebiliriz.Çünkü enflasyongelirdağılımınıbozarak sosyal sorunlara da neden olabiliyor" dedi.

8- Irak Yayın Kurumu (IBC), Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e suikastgirişimindebulunduklarıgerekçesiyle14devlet görevlisinin idam edildiğini bildirdi.

9- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile FilistinDevlet BaşkanıYaserArafat, 7 ay aradan sonra barış sürecini yeniden başlatabilmek amacıyla dün Gazze sınırındaki Erez'de bir görüşme yaptılar.

Toplantının ardından bir açıklamayapanABD'ninOrtadoğu ÖzelTemsilcisiDennisRoss"NetanyahuileArafat,bu görüşmelerin, liderler dahil bütündüzeylerdesürmesinekarar verdiler" dedi.

10- ABD,İran'ı,Irak'takiuçuşayasakbölgelereuçak göndermemesikonusundaikincikezuyardı.BeyazSaray, Irak'taki uçuşa yasak bölgeye giren bütünuçaklaraABD'ninve müttefiklerininmissilemeyapabileceğiuyarısındabulundu. Beyaz Saray'dan yapılanaçıklamada,uyarınınİranuçaklarını kapsadığı vurgulandı.

 

9 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ErciyesÜniversitesi'nin 1997-1998eğitimveöğretimyılınabaşlamasınedeniyle düzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,2000'liyıllara yaklaşırkengelişmeçıtasınınyükseltilmesigerektiğini belirterek, "Huzur içinde yaşayan, hür, herkesindirlikiçinde olduğu,herkesindahaiyiokuduğu bir Türkiye yapacağız.Bu aslında başladığımız yere göredahakolay.Herkesokuyacak, herkes daha çok, daha iyi okuyacak" dedi.

Başbakan Mesut Yılmazdatörendekikonuşmasında,eğitim konusununTürkiye'nin en önemli sorunu olduğunu kaydederek, bir ülkenin gelişmişlik düzeyininenönemligöstergesinineğitim olduğunusöyledi.Yılmaz,"Bizimeğitimanlayışımız,okul öncesi eğitimdenbaşlar,mezarakadargider.Sekizyıllık zorunlu eğitim, sadece bir başlangıçtır" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz,Strasbourg'dayapılacakAvrupa KonseyiZirvetoplantısınakatılmaküzereFransa'yagitti. Başbakan Yılmaz uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Susurluk konusununaydınlatılmasıkonusundaGenelkurmay Başkanlığı'nın sondereceduyarlıolduğunubelirterek,"Altındançıkacak kişilerbiziilgilendirmiyor.Biz,devletibu sorumluluğun altından kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.Başbakan Yılmaz,ayrıca irticaihareketlerinönlenmesineyönelikTCK'nın163. maddesinin yeniden gerigetirilmesininsözkonusuolmadığını söyleyerek,"Amaterörsuçlarınıncezalandırılmasıyla ilgili düzenleme yapılırken, şiddete dayalı siyasalislamveşiddete dayalı gösteriler için hükümler ağırlaştırılabilir" dedi.

3- Anayasa Mahkemesi, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlıolduğu devletbakanına, mali bünyesi zayıflayan bankaların yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)devredilmesiniisteme yetkisiverendüzenlemeleriiptaletti.Daha önce Türkbank, iptal edilen maddelere dayanılarak TMSF'ye devredilmişti.

4- İçişleri Bakanı MuratBaşesgioğluyaptığıaçıklamada, ABD'nin, Türkiye'de silahlı terör faaliyetlerinde bulunan PKK ve DHKP/Cörgütlerini"terörörgütü"olarakkabuletmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

5- Orman Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı arasındaimzalanan protokolleormanalanlarınınturistikamaçlıyapılaşmaya açılması kararlaştırıldı.OrmanBakanıErsinTaranoğluimza törenindeyaptığıkonuşmada,protokolileturizmamaçlı alanların tahsisinde yaşanançiftbaşlılığasonverileceğini belirterek,"TurizmBakanlığıturizm,OrmanBakanlığı'da ormancılıkyapacaktır.OrmanBakanlığı'nıngöreviturizm değildir.Buprotokolilebakanlığımınmülkiyetindeolan turizme açılabilecek yerlerin tahsisini devrediyoruz" dedi.

TurizmBakanıİbrahimGürdaliseTürkiye'ninyatak kapasitesinin1 milyona ulaşacağını, 21.yüzyılın "sunma yılı" olacağını belirterek, yapılan işlemi "muhafaza protokolü" olarak değerlendirdi.

6- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) KayseriBelediye BaşkanıŞükrüKaratepe'yi10Kasım'dayaptığı bir konuşmada "halkı,dinfarklılığıgözeterekkinvedüşmanlığatahrik ettiği"gerekçesiyle1yılhapis, 420 bin lira para cezasına çarptırdı.

7- 1997 Nobel EdebiyatödülüİtalyanoyunyazarıDario Fo'ya verildi.

8- YunanistanDışişleriBakanıPangalosbirtelevizyon kanalınaverdiğidemeçte,Türkiye hakkında yaptığı konuşmalar konusunda, "Kullandığım kelimelerle ne Türk halkını nedeTürk devletmekanizmasıiçindekihiçbir şahıs ya da kuruluşu hedef almadım.Bu sözlerimle Türkiye'deki insan hakları ile ilgilenen odakları da hedef almadım" dedi.

9- Bulgaristan CumhurbaşkanıPeterStoyanov'unBirleşmiş MilletlerUluslararasıAzınlık Hakları Anlaşması'nı imzaladığı bildirildi.

11- İtalyaBaşbakanıRomanoProdi,CumhurbaşkanıOscar Luigi Scalfaro'ya istifasını sundu.

10 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'nınbaşkent oluşunun74.yıldönümünedeniyledüzenlenentörendeyaptığı konuşmada,"Ankara'yasahipçıkmak,TürkiyeCumhuriyeti'ne, demokratik,laik,hukukdevletiolmaniteliklerini korumaya sahip çıkmak, bunlara yöneliktezahürleritepkiylekarşılamak demektir" dedi.

2- Devlet Bakanı Işın Çelebi Ankara'da yaptığıaçıklamada, 55.hükümetin,halktanaldığıgüvenletüm kesimlerin üzerinde birleştiği bir oluşum olduğunu belirterek, "Bu nedenlehükümet, genişhalkkitlelerinden,tümtoplumgruplarındanaldığı desteği, yine onlara sunacaktır" dedi.

3-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelAnkara'dayaptığı açıklamada,3yılayayılarakuygulamayakonulacakistikrar paketiyle çalışan kesimin gelecek yıl için sınırlı gelirartışı sağlayacağını,rantiyekesimin ise yüksek gelir elde edeceğini söyledi.

4- Türk Silahlı Kuvvetleri'ninK.Irak'tagerçekleştirdiği "Savaş Harekatı"ında 764 PKK'lı terörist öldürüldü.

5- Fransa'nın Strasbourg kentinde başlayanAvrupaKonseyi liderlerzirvesinde açılış konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Jack Chirac, Avrupa Konseyi'nin insan hakları alanındakirolüne değinerekzirvedegörüşülmesibeklenen yeni bir insan hakları mahkemesinin kurulmasına destek verdi.

ToplantıyakatılanBaşbakanMesutYılmazikili temaslarındansonrayaptığıaçıklamada,temaslarında, Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifinin açılması gerektiğini belirttiğini söyledi.

6- Rusya'nın Kıbrıs Rum Kesimi BüyükelçisiGeorgiMuradov yaptığıaçıklamada,S-300 füzelerini Kıbrıs'a taşıyacak gemiye Türkiye'nin düzenleyeceği herhangi bir saldırının "savaş nedeni" olarak kabul edileceğini söyledi.

7-1997yılıNobelBarışödülü,"KaraMayınlarının Yasaklanmasıİçin Uluslararası Kampanya" adlı örgüt ile örgütün genel koordinatörü Jody Williams'a verildi.

11 EKİM 1997

1- DevletBakanıveHükümetSözcüsüAhatAndicanile Türkiye'ninKafkaspolitikalarıveHazarHavzasıpetrolü konusunda yapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

2- Başbakanlık ile Devlet, Bayındırlıkveİskan,Sağlık, Ulaştırma,TarımveKöyişleri,ÇalışmaveSosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına ait 46 adet atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3- Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri ileVan'ınBaşkale ilçesiyakınlarındagüvenlikkuvvetleriilePKK militanları arasında çıkan çatışmada 29 terörist öldürüldü.Çatışmalarda7 güvenlik görevlisi şehit oldu.

4-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

5- Tiyatro ve sinema sanatçısıAsumanArsan,İstanbul'da vefat etti.

6-Fransa'nınStrasbourgkentindedüzenlenenAvrupa Konseyi'neüye40ülkenindevletvehükümetbaşkanlarının katıldığı Liderler Zirvesi, yayımlanan siyasal bidiriveeylem planıilesonaerdi.Türkiye'yiBaşbakanMesutYılmaz ve Dışişleri Bakanı İsmailCem'intemsilettiğizirveninsonuç bildirgesinde,Avrupa Konseyi'nin ölüm cezalarının kaldırılması ve işkence ilemücadeledeetkinönlemleralınmasıkonusunda gayret göstermesi gereği vurgulandı.

Başbakan Mesut Yılmaz zirve sonrasında yaptığıaçıklamada, Türkiye'ninAB'yeüyeliğikonusundaortayakonulanolumsuz yaklaşımın düzeltilmesi yönündeçokönemlimesafealındığını söyledi.

7- Arjantin'de bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan74 kişinin öldüğü bildirildi.

12 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelBalıkesir'deki incelemelerisırasındayaptığıkonuşmada, çağdaş dünyaya ait, demokrasi-insan hakları-piyasa ekonomisi gibi üçtemelunsurun birbirindenayrılmayacağınıbelirterek,"HenüzTürkiye, devletiniçağdaşTürkiye'ninyenifonksiyonunaoturtabilmiş değildir.Bu bir büyük transformasyondur" dedi.

2- ANAP Genel Başkan Yardımcısı MehmetKeçecilerKonya'da yaptığı basın toplantısında, başkanlık sisteminden yana olduğunu belirterek, Türkiye'de demokrasinin hakim olduğunu ve herşeyin buna göre yapıldığını söyledi.

3- DİSK GenelBaşkanıRıdvanBudakyaptığıaçıklamada, hükümetin, bütçe ve ekonomik hedefleri belirlerken, çalışanların görüşlerinebaşvurmamasınıeleştirerek,"Hükümetin,ekonomik hedefleribelirlerkenbizim görüşümüzü almayıp sonra da destek istemesi kabul edilemez, ekonomikdemokrasiveuzlaşmaböyle sağlanamaz" dedi.

4-GenelMaden-İşSendikası(GMİS)OlağanüstüGenel Kurulu'ndaŞemsiDenizer280delegeninkatıldığıseçimler sonucunda 147 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

5- Adana 11.Altın Koza KültürveSanatFestivaliFilm yarışmasında "Masumiyet" en iyi film seçilirken , yönetmeni Zeki Demirkubuz'da en iyi yönetmen ödülünü aldı.Masumiyetfilminde oynayanHalukBilginer ve Derya Alabora da en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu seçildiler.

6- Türkiye gazetesi Cumhurbaşkanlığı muhabiriAhsenÇetin Bozöyük-İnegöl karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu öldü.

7- Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'daPKK'lıteröristlerin saldırıları sonucunda 5 kişi öldü 14 kişi de yaralandı.

8- İstanbul'da düzenlenenAvrasyaMaratonu'nuerkeklerde EtiyopyalıAlfredShahanga, bayanlarda ise Rumen Adriana Barbu kazandı.

9-İsrailGenelkurmayBaşkanıKorgeneralAmmonLipkin Şahak,GenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rumların, Nikiforos'97 tatbikatındabombardımanuçaklarıkullanarakvemoratoryumu delerekyenibirçılgınlıkiçinedüştüklerinibelirterek Klerides'isorunları çözmek için masa başına çağırdı.Denktaş, tatbikatnedeniylegüvenlikgüçlerininteyakkuzdaolduğunu bildirdi.

13 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'nınbaşkent oluşunun 74.yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ankara'nın Türk ulusununbağımsızlıkmücadelesininveyenidenbirgüç haline gelmesinin simgesi" olduğunu söyledi.

Öte yandanCumhurbaşkanıDemirelİstanbul'dadüzenlenen "UluslararasıKömürKongresi"ndeyaptığıkonuşmada,"Güçlü, demokratik, laik Türkiye,dinamikserbestpazarekonomisiyle bölgesinde barış, denge, istikrar ve refah unsurudur" dedi.

AyrıcaAntalya'dadüzenlenen11.DünyaOrmancılık Kongresi'ninaçılışındakonuşanCumhurbaşkanıDemirel, "Amacımız,ekolojikaçıdansağlıklıveekonomik sürdürülebilirliğiolanyeni bir hayat alanları oluşturmaktır" dedi.

2- Devlet Bakanı Eyüp Aşık İstanbul'da yaptığıaçıklamada, 55.hükümetinkuruluşamacınınTürkiye'yikrizdençıkarıp, sağlıklı bir şekilde seçime götürmek olduğunu belirterek, "4ay önceTürkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyordu.Hükümetimizkrizşartlarınınortadankalkmasıyla icraata yöneldi" dedi.

3- Dışişleri BakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı yabancıbasınmensupları için düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan veKıbrısRumkesimininortaklaşabenimsedikleri askeridoktrinçerçevesinde,KıbrısRumkesimininaskeri tatbikat yaptıklarını belirterek,Ankara'nınKıbrıssorunuyla ilgiliolaraktaraflarıngerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmaları çağrısını birçok kez yinelediğini söyledi.

4- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,İstanbulBarosu veTürkiyeGazetecilerCemiyeti'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda,"Türkiye'dedemokrasitamolarakyerleşmiş değildir.Devletetkin,vatandaşetkindeğildir.İşlevsel devletin ortaya çıkarılması bir zorunluluktur" dedi.

5- Ankara DGM Başsavcılığı, "Halkı anayasaya ilgayacebren teşebbüsealenentahrikettiği"gerekçesiylealeyhinde soruşturma başlatılan Rize BağımsızMilletvekiliŞevkiYılmaz hakkında,"suçununsurlarıoluşturmasınakarşın, zamanaşımı" nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

6- Federal AlmanyaCumhuriyetiYayıncılarveKitapçılar Birliği'nin her yıl verdiği "Barış Ödülü" Yaşar Kemal'e verildi.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 30 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

8- Bir günlük ziyaret için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Bill Clinton'ınKıbrısÖzelTemsilcisiRichardHolbrooke Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz,Başbakan YardımcısıBülentEcevitveGenelkurmay2.Başkanı Orgeneral Çevik Bir'i ziyaret etti.

GörüşmelerdensonrabiraçıklamayapanHolbrooke, hükümetiningörüşleriniçokaçıkbirşekildeanlattığını belirterek, "Ben de Türkiye'nin olumlu görüşlerini Washington'da BaşkanBillClintonveDışişleri Bakanı Madeleine Albright'a aktaracağım" dedi.

9- Genelkurmay BaşkanıİsmailHakkıKaradayı'nınkonuğu olarakAnkara'yagelenİsrailGenelkurmay Başkanı Korgeneral Annon Lipkin, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BaşbakanMesut YılmazveMilliSavunmaBakanıİsmetSezginilegörüştü. Görüşmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

10- İngiltere Başbakanı Tony BlairveİrlandaCumhuriyet Ordusu'nun(IRA)siyasi kanadı Sinn Fein'in lideri Geryy Adams Belfast'ta biraraya geldiler.

Görüşmeöncesindegazetecilerinsorularınıyanıtlayan Blair,savaşveşiddet gibi klasik yönetimlerin Kuzey İrlanda halkına hiçbir gelecek sunmadığını söyledi.

14 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelİzmirYüksekTeknoloji Enstitüsü'nün1997-1998öğretimyılıaçılışındayaptığı konuşmada,2000'liyıllaragelirkenyenidenhamleyapmak gerektiğini,buhamlelerin en önemlisinin "eğitimde" yaşanması gerektiğini söyledi.

2- Kıbrıs işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel Ankara'dayaptığıaçıklamada,Yunanistan'ınizlediği gerilim yaratma politikasınınsıcakçatışmatehlikesibarındırdığına dikkatçekerek"Ateşleoynuyorlar.Gerekenekönlemler alınacaktır" dedi.

3- İstanbul'da meydana gelen sağnak yağışlar sonucu 7kişi hayatını kaybetti.

4- Gazeteci Nurcan Çakıroğlu İstanbul'da vefat etti.

5-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 14 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

6- Olağanüstü Hal Bölgevaliliği'ndenyapılanaçıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonlarda 22 terörist ölü ele geçirildi.

7- Stockholm'da bulunan Başbakan YardımcısıBülentEcevit İsveçBaşbakanıGöranPersson'lagörüşmesindensonra gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantınınağırlıknoktasını Türkiye'ninAB'yeüyeliğininoluşturduğunu belirterek, "İsveç hükümeti,Türkiye'ninAB'yeüyeliğini,birliğingenişleme çerçevesi içinde destekliyor" dedi.

8- Cezayir'de şeriaatçı militanların 54 kişinin boğazlarını keserek öldürdükleri bildirildi.

15 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,TürkTarihKurumu'nda düzenlenen"ÇağdaşTürkDiplomasisi:200YıllıkSüreç"adlı sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, diplomasinin bir sanat veçokönemlibirmeslekolduğunu belirterek, "Diplomasinin bittiği yerde silahlı güç başlar" dedi.

2- Bakanlar Kurulu, 1998bütçeyasatasarısınıgörüşmek üzeretoplandı.Toplantının ardından bir açıklama yapan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel ve Devlet Bakanı Işın Çelebihükümetin, 1998sonundayüzde 50 enflasyon oranının gerçekleşmesi yönünde hazırlanan bütçeyi onayladığını söyledi.

3- Devlet Bakanı Ahat Andican,Kırgızistangezisidönüşü AtatürkHavalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında, Türk-Kırgız Karma Ekonomi Komisyonu'nun (KEK) buseneilk kez toplandığını söyledi.Andican, Türkiye ile Kırgızistan arasında yeni bir dönemin başladığını belirterek, KEK toplantısında geniş kapsamlıprotokol imzalandığını; ekonomi, sağlık, müteahhitlik, bilimhizmetlerivekültüralanındaortakfaaliyetlerin belirlendiğini söyledi.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,İstanbul'dayaşanansel felaketinin 7 kişinin ölümüylesonuçlanması,trafikkazaları, enflasyonrekorlarıkırılmasıvedevletiçindeçetelerin yuvalanmasını "iflas, tükeniş ve büyük bir alarm" diye niteledi. Baykal,kötüyönetildiğinisöylediği ülkenin hızla medeni bir görünümdenuzaklaştığınısavunarak,ülkeninanlayış değişikliğine gereksinimi olduğunu söyledi.

5- Ankara 2 No'lu DevletGüvenlikMahkemesi,RP'lieski SincanBelediyeBaşkanı Bekir Yıldız'ı "yasadışı örgüte yardım veyataklık"ile"halkı,sınıf,dinvebölgefarklılığı gözeterekkinve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçlarından 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırdı.

6-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,İskandinavya gezisininikincivesondurağıalan Helsinki'de temaslarına başladı.Ecevit,FinlandiyaBaşbakanıPaavoLipponenile parlamentodakimakamındabirarayageldi.Lipponen'e Türkiye'deki gelişmeleri aktaran Ecevit,ABüyeliğikonusunda destek istedi.

7- Kuzey Irak'ta yayın yapan IKDP'nin SesiRadyosu,Celal TalabaniliderliğindekiIKYBpeşmergeleriileMesud Barzani liderliğindeki IKDP peşmergeleri arasında çatışmalarınGelisosi veKasrıbölgelerindeyoğunlaştığınıkaydetti.Radyo, Celal Talabani'nin IKDP'ye karşı savaş ilanettiğiniveIKYB,PKK, IKSPile IKKP'nin, birleşerek IKDP'nin denetimindeki bölgelerde saldırıya geçtiğini bildirdi.

8-Kongo'da,DevletBaşkanıPascalLissoubaile muhalefettekieski devlet başkanı Denis Sassou Nguesso arasında dört aydır süren çatışmalara Angola'nın da karıştığı vebaşkent Brazaville'inNguesso'yabağlımilislerinelinegeçtiği bildirildi.

9-SriLanka'nınbaşkentiColomba'dakienbüyükiş merkezinin önündeki bir kamyona yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 20 kişi öldü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

16 EKİM 1997

1- CHP GaziantepMilletvekiliHikmetÇetin,TBMMGenel Kurulu'ndayapılan3.turoylamasonucunda 373 oy alarak TBMM Başkanıseçildi.Çetin,TBMMBaşkanıseçilmesindensonra yaptığıkonuşmada,"eşitlikçi,huzurlu,ayrıcalıksız, sıkıntısız,özgürceçalışmaortamıyaratma"kararlılığında olduğunu belirtti.

2-İzmitKörfezGeçişKöprüsü'nünyapımsözleşmesi, BaşbakanMesutYılmaz'ındakatıldığı törenle Bayındırlık ve İskanBakanıYaşarTopçuileyapımcıkonsorsiyumarasında imzalandı.İmzatörenindebir konuşma yapan Başbakan Yılmaz, projeninbugünekadarTürkiye'yeyapılanenbüyükyabancı sermayeyardımıolduğunubelirtti.İstanbul-İzmir yolunu 86 kilometre kısaltacak olan asma köprü 2002 yılında bitecek.

3- İskandinav ülkelerine yaptığıresmigeziyitamamlayan BaşbakanYardımcısıBülentEcevit yurda döndü.Ecevit, dönüş sırasında uçakta basın mensuplarına yaptığıaçıklamada,içve dışgüvenliğiniç içe girdiğini, ordunun da bu nedenle her iki durumlada"doğalolarakilgilendiğini"söyledi.Ecevit, Türkiye'ninAvrupaBirliği'ne(AB)girmeyi hakkı olduğu için istediğini, ama bu konuda "yalvaran" tutum daizlemeyeceklerini vurgulayarak,"Kuzeyülkeleri Türkiye'ye karşı daha önyargısız birtutumiçindeler.AB'ningenişlemesisüreciiçinde Türkiye'nin de olmasını samimiyetle istiyorlar.Ancak demokrasi ve insan hakları konusunda çok hassaslar" dedi.

4- RP, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi düzenleyen4306 SayılıKanunu'nuniptaliistemiyleAnayasaMahkemesi'ne başvurdu.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Akbel düzenlediği basın toplantısındasonsiyasigelişmelerhakkındabilgiverdi. Akbel, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitlianlaşmazlıkların mevcutolduğunuvebunları diplomatik yollarla çözmekten yana olduklarını kaydederek, "Biz defalarca bu sorunlarındiplomatik kanallardançözümlenmesi için Yunanistan'a önerilerde bulunduk. Fakat maalesef bu önerilerimize olumla yanıt alamadık" dedi.

6- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,Karadeniz'deterörün yaygınlaştığını ileri sürerekhükümetieleştirdi.Çiller,"Siyasiiradekendi iradesine hakim değil" dedi.

7- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye SosyalEkonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ile Friedrich Ebert Vakfı'nın İstanbul'da birlikte düzenledikleri"SosyalDemokratİstihdam PolitikalarıYaklaşımları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin içinde bulunduğu dönemi en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğinibelirterek,"Hükümethayalkırıklığıyarattı. Kendisine ömür biçip seçim tarihiyle uğraşacağınagöreviniiyi yapsın.Bu Türkiye için de hükümet için de iyi olur" dedi.

8- YunanistanSavunmaBakanıAkisÇohacopulosGirit'te yaptığıaçıklamada,KıbrısRum Kesimi'nden Atina'ya dönüşünde Türk F-16uçaklarınınyakınuçuşunueleştirerek,"Budevam etmeyecektir.BudurumTürkiyeaçısındantehlike yaratmaya başlamıştır" dedi.

9- Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan Fransız Le Mondegazetesineverdiğidemeçte,Türkiyeile Ermenistan'ın ilişkilerinin geliştiğini belirterek, "Türkiye'de işadamlarıve hükümet,ilişkilerindüzelmesigerektiğinikabul ediyor.Bu sadeceekonomikaçıdandeğildir.Aynızamandapsikolojik uyuşmazlığın da ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.

10- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jamie Rubin düzenlediği basıntoplantısında,Türkiye'ninİranüzerindendoğalgaz almasınayönelikanlaşmanıngeçenTemmuzayında"yasaya aykırılıktaşımadığı"gerekçesiyle kabul gördüğünü belirterek, bu karara Türkiye'nin "İran gazı değil,Türkmengazıalmave İran'asadecegeçiş ücreti ödeme" yönündeki güvencesinin neden olduğunuaçıkladı.Rubin,"TürkhükümetibizeTürkiye'nin mevcutgazplanlarının,İran'dangazalımınıkaplamadığı konusunda güvence verdi" dedi.

17 EKİM 1997

1- TürkiyeSanayiciveİşadamlarıDerneği'nin(TÜSİAD) öncülüğündeİstanbul'dadüzenlenen 1.Sanayi zirvesinde konuşan Devlet Bakanı Işın Çelebi, 2003 yılında AB üyesiolmakisteyen Türkiye'nin enflasyon sorununu kesin şekilde çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.

2- Maliye BakanıZekeriyaTemizelAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,1998bütçesinin,3yıllıkorta vadeli istikrar programı çerçevesinde hazırladığınıbelirterek,önlem alınmamasıhalinde2000yılında ekonominin yüzde 2.3 oranında küçüleceğini, enflasyonun da yüzde 121'e çıkacağını söyledi.

3- CHP Genel BaşkanıDenizBaykalMut'tahalkahitaben yaptığıkonuşmada,hükümetinekonomik politikasını eleştirdi. Baykal, başkanını seçenTBMM'ninbundansonrailkgörevinin Susurluk'u aydınlatmak olduğunu da belirtti.

4- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Akhisar'da yaptığı açıklamada,çiftçiveesnafkredisi faizinin yükseltilmesine karşı çıktıklarını belirterek "Kredi faizleri düşmezse hükümette yokuz"dedi.

5- İzmir 1.İdareMahkemesi,1994'teÇevreBakanlığı'nın BergamaOvacık'taEurogoldfirmasınaverdiğialtınçıkarma iznini iptal etti.

6- Fransa'da bulunan BaşbakanMesutYılmazCumhurbaşkanı Jacques Chirac ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Chirac görüşmeden sonrayaptığıaçıklamada, Türkişçilerininserbestdolaşımıve Türk-Yunan ilişkilerini gündemegetirdiğinibelirterek,"Türkiye'ninAvrupa'ya entegrasyonununve demir atmasının bölge istikrarına da katkıda bulunacağını" söyledi.

Başbakan Yılmaz da Türkiye'ninAB'yetamüyeliğinikısa dönemdebeklemediğini, ancak bu konuda Ankara'ya bir perspektif verilmesini istediğini söyledi.

18 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Samsun'da19Mayıs ÜniversitesiKongreveKültürMerkezi'nin açılışını yaptı ve sporkompleksinintemeliniattı.Türkiye'deüniversite geleneğininçok eski olmadığını ve üniversitelerin cumhuriyetin kurumları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Demirel, 75yılönce teküniversite ile yola çıkan Türkiye'de bugün 69 üniversitenin olduğunu bildirdi.

2- Başbakan MesutYılmaz,Kırşehir10.AhilikKültürü Haftasıve33.EsnafBayramınedeniyledüzenlenentörene katıldı.Türkiye'ninkısırçekişmelerlekaybedecekzamanı olmadığını belirten Başbakan Yılmaz, "Siyaseti yalan ve haramdan kurtararak millete hizmet etme aracı haline getirmek zorundayız. Milleti hak ettiği geleceğe ulaştırmak zorundayız" dedi.

Başbakan Yılmaz, Fransa'da yayımlanan Liberation gazetesine verdiği demeçte de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

3- Başbakanlık, Devlet, Maliye, MilliEğitim,Bayındırlık veİskan,Ulaştırma,TraımveKöyişleri,Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür,Turizm,Ormanve Çevrebakanlıklarınaait29 adet atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Mersin'inAnamur ilçesindehalka hitaben yaptığı konuşmada, nükleer karşıtlarına destek verirken "NasılBergamahalkısiyanürlüaltınakarşı çıktıveyargıdan da gereken desteği gördüyse, sizler de değil Türkiye'nin,dünyanınengüzelkoyunanükleersantral kurulmasınaengelolacaksınız.Biz de bu konuda parti olarak gereken yasal her türlü desteği vereceğiz" dedi.

5- CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, partisininDiyarbakır ilbinasında düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da iki gün sürdürdükleri incelemeler sonucunda, bölgeninsorunlarıve çözümönerileri ile ilgili 22 il başkanının aldığı ortak kararı açıkladı.Keskin,DoğuveGüneydoğuAnadolubölgelerinin sosyal,siyasi,ekonomikveetniksorunlarının çözümlenmesi amacıyla bir kriz projesininuygulamayakonulmasıgerektiğini söyledi.

19 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,AnadoluÇağdaşEğitim Vakfıtarafındanyaptırılan"YıldızEğitimevi"nin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların okul yaptırarakeğitimekatkı sağladıklarını,devletedüşengörevindebuokullariçin öğretmen yetiştirmek olduğunu söyledi.

2-TBMMBaşkanıHikmetÇetinİnterstar'dayayımlanan "KırmızıKoltuk"programınakatılarak,çeşitlisoruları yanıtladı.Çetin, Meclis Başkanı'nın, uzlaşma içindekonuların tartışılmasınaortamsağlamagörevibulunduğunubelirterek, "Toplumbeklentilerindehaklı,parlamentodahaetkin çalışabilir.Ancakbaşkanlığınherhangibir müeyyidesi yok" dedi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz Silivri ve Kırklareli bölgelerinde birdiziaçılışlardabulundu.BaşbakanYılmazyaptığı konuşmalarda, devletin kötü bir yatırımcı ve dahadakötübir işletmeciolduğunubelirterek, "Çağdaş dünyada devletin görevi fabrikakurmakdeğilbuişiyapacaközelsektörünönünü açmaktır" dedi.

4-UlaştırmaBakanıNecdetMenzirTürkiye'ninuzaya fırlatmayıdüşündüğüüçüncüuyduhakkındaİstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, TÜRKSAT 1BveTÜRKSAT1C'nin ardından1999 yılında atılması planlanan TÜRKSAT 2A'nın Fransız firması AEROSPATIALE ile ortaklık yapıldığını söyledi.

5- CHPGenelSekreteriAdnanKeskindüzenlediğibasın toplantısında,DoğuveGüneydoğu'dayurttaşlarınüretim olanaklarındanyoksunbırakıldığınıvetemelhizmetlerin sağlanamadığınıbelirterek,İstihdamsorununuçözecek yatırımlarındurduğunu,bölgeninyatırımcılariçincazibe merkezi olmaktan çıkarıldığını söyledi.

6- AlmanYayıncılarBirliği'nin1997YılıBarışÖdülü Frankfurt yapılan törenle yazar Yaşar Kemal'e verildi.

7- ABD BaşbakanıBillClinton,Venezüella,Brezilyave Arjantin'ikapsayanaltıgünlükGüneyAmerikagezisini dün tamamlayarak Washington'adöndü.Clinton'unulusalgüvenlik danışmanıSandyBergergeziileilgiliyaptığı açıklamada, bundan onyılöncerastlanantürdenAmerikankarşıtlığının çözülmeyeyüztuttuğunuifade ederken, Clinton'un bölge halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılanmadığına dikkat çekti.

8- İran CumhurbaşkanıMuhammedHatemi,Hz.Muhammed'in kızıFatma'nındoğumgünü dolayısıyla Besiç( Gönüllü) güçleri kadın kolları tarafından düzenlenen törendeyaptığıkonuşmada, tarihboyuncaMüslümanlar da dahil, dünya halklarının zihninde kadınlarla ilgili yanlış bir görüşün egemen olduğunu, bu görüşün bazen, din kisvesine bile büründüğünü bildirdi.

9- Nijerya uçaklarının Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a yönelikbombardımanısırasında kentten kaçan 67 kişinin trafik kazasında öldüğü bildirildi.

10-SriLankaDenizKuvvetleriileayrılıkçıTamil gerillalarına ait deniz gücü arasında çıkan çatışmada, 109 tamil gerillasının öldüğü bildirildi.

20 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,İstanbul'daikivakıf üniversitesininaçılışına ve Dünya Turizm Örgütü'nün 12.Genel Kurulunakatıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninüstesindengelmesigerekentarihselsorununun, kuvvetlerayrılığınıtamanlamasıylagerçekleştireceksivil mutabakatadayanananayasalreformdüzenlemeleriyapması gerektiğinibelirterek,"Türkiyeartıkdemokratikleşme tartışmalarınıgeride bırakarak, yapısal reformları yapmalıdır" dedi.

2- TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Mesut Yılmaz'ı kabul etti.Çetinkabuldeyaptığıkonuşmada, bazı milletvekilleri hakkındabulunandokunulmazlıkfezlekeleriningündeme alınmasıyla yargının önünü açacaklarını söyledi.

BaşbakanYılmazdakamuoyunungündemindebulunan dokunulmazlıklarınsınırlandırılmasınınönemtaşıdığını belirterek, bu konuda partilerin ortak tekliflerinin bulunduğunu söyledi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile düzenledikleri ortak basın toplantısında 55.Hükümet'in 100 günlük icraatını değerlendirdi.Yılmaz,bütçeninyüzde40'ı düzeyineulaşanborç faizlerinin özelleştirme gelirleri ve dış kredilerle ödeneceğinibelirtti.Vergireformu,kayıtdışı ekonomininönlenmesi,insanhaklarınıniyileştirilmesi, dokunulmazlıkların sınırlandırılması veyolsuzluklarıönlemeye yönelik tasarıların TBMM'den çıkarılacağını da söyledi

Ecevit de yaptığı konuşmada, Doğu veGüneydoğuAnadolu'ya yapılacakyatırımlarilebölgedeeğitimseferberliği başlatılacağını belirtti.

4-DevletBakanıIşınÇelebi,SlovakCumhuriyetiile Türkiyearasındakiserbestticaret anlaşmasını Ekonomi Bakanı Narol Cesnek ile Ankara'da imzaladı.Çelebi, iki ülkearasında telekomünikasyon,sağlık, konut ve enerji alanlarında işbirliği yapılacağını belirtti.

5-AdaletBakanıOltanSungurluGaziantep'teyaptığı açıklamada,Türkhukuksistemininsorunlarınıtekbaşına düşünmek gerektiğini belirterek, "mahkemelereşahitcelbedecek pulparalarının olmadığını" söyledi.Yargının içinde bulunduğu sorunlarıanlatanSungurlu,mahkemelerdebina,bilgisayar sıkıntısıyaşandığını,tapuvenüfuskayıtlarınınmuntazam olmadığını,AdliTıp'ındatamoturmadığındanyakınarak "Ülkedeki sorunlar, aynen hukuka dayanıyor" dedi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Sabahgazetesine politikaveekonomiileilgilikonularda değerlendirmelerde bulundu.

7- Endonezya'daormanyangınlarınınnedenolduğuyoğun dumanıngörüş mesafesini daraltması sonucu Barito Nehri'nde iki geminin çarpıştığı 4 kişinin öldüğü, 20kişinindekaybolduğu bildirildi.

21 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO)1996yılındaençokvergiverenleriçin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllardakisiyasi istikrarsızlığınakarşınkalkınmasürecinden geri kalmadığını belirterek,"Sandık,demokrasininenönemlivasıtasıdır. Vatandaşlar, ülkenin geleceğini doğru yönlendirmelidir" dedi.

2- TBMM BaşkanıHikmetÇetin,DYPGenelBaşkanıTansu Çiller'ikabulederekbirsüre görüştü.TBMM Başkanı Hikmet Çetin kabülde yaptığı konuşmada,Türkiye'ninveparlamentonun sıkıntılarıolduğunuvurgulayarak,"Milletvekillerimizin kişiliğini,onurunukorumakgöreviilekarşıkarşıyayız. Elbettekiheryerdeher kurumda olabilecek bazı yanlışlıkları tümüneyansıtmakhaksızlıkolur.Bukurumasahipçıkmak durumundayız.Yanlış yapan birisi varsa onları gündeme getirmek gerekir" dedi.

Çiller ise yaptığı açıklamada, yargıveyürütmeninbaşka müdahalelerleyönlendirildiğikonusunda kamuoyunda bir izlenim olduğunukaydederek,"Demokratikrestorasyonunkurumlaşması, önümüzdekigünlerin en önemli meselesi olacaktır.Bu çerçevede hemMeclis'ehemdeonunyenibaşkanınaAtatürk'ünışığı doğrultusunda çok önemli işler düşmektedir" dedi.

3- BakanlarKuruluBaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.DevletBakanıveHükümetSözcüsüAhatAndican düzenlediğibasıntoplantısındakuruldagörüşülenkonular hakkında bilgi verdi.Andican, son zamanlarda terör olaylarında artışıngörüldüğüKaradenizBölgesi'ndeyenibiridari yapılanmanınoluşturulacağını,üniversitelerinmaliyönden özerkleşmeleri için yeni bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

4- BaşbakanMesutYılmaz,AnadoluAjansı'nınuyduile kesintisiz haber yayınının tanıtımı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü konusundahükümetinüzerine düşengöreviyapacağınıbelirterek,"Basınözgürlüğüdemek demokrasi demektir.Halkındoğrularıveyanlışlarıenkısa zamandaöğrenmehakkıvardır.Türkiye,millivemanevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasi için özgür basın haklarıyla gelişecektir" dedi.

AA Genel Müdürü Mehmet Güler ise kurumun yenigeliştirdiği teknolojiileTRTkanallarınıkullanarakuydudan kesintisiz haberyayınınageçtiğinibelirterek,haberlerinbellibir merkezdendeğil,yurtiçindebütün bölgelerden, aynı zamanda Avrupa ve Türk cumhuriyetlerinden de alınabileceğini söyledi.

5- RP Genel Başkanı NecmettinErbakangruptoplantısında yaptığıkonuşmada hükümetin 100 gününü değerlendirdi.Erbakan, Meclis Başkanlığı'nın partisinin hakkıolduğunuiddiaederek, başkanınenbüyükpartiden olmasınıngerektiğinisöyledi. Erbakan,hükümetinbuhaliylegörevinisürdüremeyeceğini, Meclis'tenmilletinyapısınauygunbiraritmetiğinmutlaka oluşacağını, bu oluşumun ardından millete,seçimegidileceğini vurguladı.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,koalisyonhükümetinin100gününü değerlendirirken,"Basıntoplantısında100günü değerlendirmektençok,niyetler, geleceğe dönük umutlar ortaya kondu.100 günün hesabı ciddi biçimde ortaya konmadı.Bu dönem içindeekonomik verilere bakmak gerekir.Temmuz ayı cumhuriyet tarihinin enflasyon rekorudur, Ağustos ayı da öyle, Eylül ayı da 1994yılıhariçcumhuriyettarihininrekorenflasyonu. Hükümetin bunu önceki hükümetlerefaturaetmekolaylığınıda anlamak mümkün değil" dedi.

7- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DYP Genel BaşkanıTansu Çiller'in eşi Özer Çiller ve avukatı Yusuf Yurttaş hakkında Türk Ceza Yasası'nın 342 ile 3628sayılıyasayamuhalefettendava açtı.

8- Türk Hava Kuvvetleri'nebağlıCesnatipiaskeribir uçağınTunceli'ninPülümürilçesi yakınlarında düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu.

9- AvukatEşberYağmurdereli'nintutuklanarakcezaevine konulmasına tepkiler sürüyor.

DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,"Buolaysadeceinsani nedenlerle değil, hukuksal nedenlerle deTürkiye'ninitibarına gölge düşürecektir.Yasal düzenleme hemen yapılmalıdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı MarcusEderer yaptığıaçıklamada,Yağmurdereli'nincezaevinekonulmasının Türkiye'nin düşünce özgürlüğü ve hoşgörüsü açısından olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun perşembe günü yapılacak olan"Acil Konular"oturumunasunulankarartasarısındaise Yağmurdereli'nin serbest bırakılması istendi.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ise anayasada yazan hukuk devletinitelemesinekarşın,buolaydahukukunilkelerinin ayaklaraltınaalındığınıvurgulayarak,"Yağmurdereli'ye uygulanan yöntem hangi çete sanığına uygulanmıştır" dedi.

10- Dünya Turizm Örgütü toplantısı için İstanbul'da bulunan İsrailTurizm Bakanı Moşe Katsav, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlaradayandığınıvebununolağan dışı olmadığını söyledi.

11- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Bakanlar Konseyi'nin 10.olağantoplantısınedeniyle Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı İsmail Cem yaptığı açıklamada, Kiev'dekitoplantınınen önemligündem maddesinin, KEİ'nin, deklarasyon çerçevesinde bir bölgesel işbirliği örgütüçerçevesinedönüştürülmesiolduğuna işaret ederek, KEİ'nin bir bölgesel örgüt projesine dönüşmesinin resmen kabul edileceğini ifade etti.

12- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Sırbistan ilebirlikteYeniYugoslavya'yıoluşturan Karadağ'da yapılan devletbaşkanlığıseçiminindürüstbirortamda gerçekleştirildiğini bildirdi.

22 EKİM 1997

1- BaşbakanMesutYılmazpartisiningruptoplantısında yaptığıkonuşmada,Karadeniz'de terörün yayılmasının önlenmesi için asker ve özel tim desteği gönderileceğini, bir ikiilçenin ilyapılacağını,idarikadrolardadadeğişiklik gerçekleştirileceğini belirtti.

Ayrıca Başbakan Yılmaz, başkanlık sistemitartışmalarıve ekonomi ile ilgili konularda da açıklamalarda bulundu.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,ABDGenelkurmay2. BaşkanıJosephW.Raıstoneile görüştü.Ecevit, partisinin grup toplantısında görüşmeileilgilibilgiverdi.Ecevit, ABD'ninIrakpolitikasınıgözdengeçirmesini istedi ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerininsürmesineve Türkiye'ninağırmaddikayıplarlakarşılaşmasınakarşın ABD yönetimininIrakkonusundakitutumunudeğiştirmemesinide eleştirdi.

3- İstanbul'da düzenlenen "2.Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)İçişleri Bakanları ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı" sona erdi.

İçişleriBakanıMuratBaşesgioğluyaptığıaçıklamada, toplantınınbaşarıylagerçekleştirildiğini,ancak çok taraflı güvenlik işbirliği anlaşması taslak metnine vediğerprojelere son şekillerini vermenin mümkün olamadığını söyledi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,AtatürkHavalimanı'nda gazetecilereyaptığıaçıklamada,RPyöneticilerininKayseri Belediye Başkanı Şükrü karatepe'yi göstermelikolarakpartiden uzaklaştırmakzorundakaldıklarınıbelirterek "Cihat için bir televizyon kuruluşuna yardım çağrılarıyapanGenelBaşkanları NecmettinErbakan'ındapartidenatılmasıdurumuortaya çıkabilir"dedi.Baykal,RP'libelediyelerinhalkahizmet vermekyerineKanal 7'ye para akıtmalarını halka ihanet olarak niteledi.

5-RadyoveTelevizyonÜstKurulu(RTÜK),RP'li belediyelerin"cihatkasası"olduğuiddiaedilenKanal7 televizyonunun mali yapısı veyayınlarıylailgilişikayetleri incelemeyealdı.RTÜKBaşkanYardımcısıFatihKaraca, köktendinci kanalla ilgili görüntüleri ihbar kabulettiklerini, ancakyargıyıilgilendirenkonulara müdahale edemeyeceklerini söyledi.

6- Hak-İş'in22.kuruluşyıldönümüdüzenlenençeşitli etkinliklerle kutlandı.Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu yaptığı konuşmada,çalışanlarınhükümetinbeklediğiözveriyi gerçekleştirmeyehazırolduklarını,ancakhükümetin fedakarlıktan ne anladığınıçalışanlaraanlatmasıgerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.NamiÇağan Hak-İş'indüzenlediği kutlamalarda yaptığı konuşmada, koalisyon hükümetininenflasyonüzerindeodaklandığını,bütçeninde enflasyonudüşürmeyeve gelir dağılımını bozukluğunu gidermeye göre hazırlandığını söyledi.

DİSK Genel BaşkanıRıdvanBudakiseyaptığı konuşmada, hedefleriniyiolduğunu ancak siyasetçilere güvenin azaldığına işaret etti.

7- İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi'ndegörülendavada, SultanbeyliBelediyeBaşkanıAliNabiKoçak"görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yılhapisve3ay"memuriyettenmen" cezasınaçarptırıldı.Koçak'ınhapiscezasıparacezasına çevrilerek ertelendi.

8-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 12 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

9-KaradenizEkonomikİşbirliği(KEİ)10.Dışişleri BakanlarıToplantısıUkrayna'nınbaşkentiKiev'deyapıldı. Toplantıda,KEİ'ninbölgeselveekonomikbirörgüte dönüştürülmesiamacıyla hazırlanan "Temel Belge Metni" üye ülke bakanları tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem toplantıdayaptığıkonuşmada, KEİ'nin,bölgenin geçmişte kapalı olan kapılarını açarak Avrupa mimarisindeki haklı yerini aldığını belirtti.

10- KırgızistanCumhurbaşkanıAskarAkayev,Türk-Kırgız ilişkilerikonusundakigörüşleriniZamangazetesine değerlendirdi.

23 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanlığıMuhafızAlayıtesisleriaçılış törenindekonuşanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,devletin gücünün ülkeyi daha iyi imar etmeye veülkeyehizmetedenlere dahaiyikoşullarhazırlamayauygunolduğunubelirterek, "Gelecekte daha da müsait olacaktır.Büyüyen, gelişen, güçlenen Türkiye bu" dedi.

Genelkurmay Başkanı OrgeneralİsmailHakkıKaradayıise konuşmasında,TSK'nıncaydırıcıyapısı,disiplini,eğitimi, malzeme ve teçhizatıyla bölgede barışın güvencesiolarakbaşlı başınabüyükvehatırısayılırbir güç olduğunu belirterek, "Dünyada, özellikle çevremizde siyasi ve askeriaçıdanyaşanan vesüregelenolumsuzgelişmeler,risklerve belirsizlikler, bizim her bakımdan daha güçlü, daha caydırıcı ve modern olmamızı gerekli kılmaktadır" dedi.

2- 1997 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat BüyükÖdülü, ÇankayaKöşkü'ndedüzenlenentörenlesahiplerineverildi. CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ülkeninuygardünyaile yarışabilmesiiçinkültür ve sanat adamına gereksinim olduğunu belirterek,"Dünyanınçokküçüldüğübirdönemdeevrensel kültüründeğerinibilmeliyiz"dedi.CumhurbaşkanıDemirel, Atatürk'ün "uygarlık seviyesi hedefinde ülkenin imar ve inşaası, kalkınması,yoksulluktankurtulmasıve çağı yakalamasının yer aldığını vurguladı.

Ödül, sinema yönetmeni Ö.Lütfi Akad, TEMAVakfıBaşkanı Hayrettin Karaca ve karikatürist Turhan Selçuk'a değer görüldü.

3-KuzeyEge'deMidilliveSakızadalarıarasındaki uluslararasısulardamanevrayapanTürkdenizaltısı,Yunan karakol gemisinin tacizine uğradı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail HakkıKaradayı,TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i ziyaretinden sonra gazetecilerin konu ile ilgilisorularınakarşılık,Türkiye'nintahriklerdenmümkün olduğuncakaçınmayaçalıştığınıbelirterek, "Hedefimiz Ege'yi dostluk gölü haline getirmek.Her türlü ihtilafa yol açabilecek çatışmayayol açabilecek olaylardan kaçınmaya çalışıyoruz.Ama maalesef zaman zaman bazı yörelerde bu gibi tahrik edici olaylar oluyor" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, 28 ülkeden38ateşeyedünYunan taciziyle ilgili brifing verdi.

DışişleriBakanlığıEnformasyonDaireBaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı,sözkonusutacizolayınıntehlikesikonusunda dikkatinin çekildiği, olayın uluslararası sularda ve Türkiye'nin önceden NATO'ya bildirmiş olduğu Denizaltı OperasyonSahası'nda meydana geldiği kaydedildi.

4- Bursa bağımsız milletvekili Ertuğrul YalçınbayırANAP'a katıldı.

5-Özgürlükve DayanışmaPartisi'nin(ÖDP)1.Büyük Konferansı ve Kongresi Ankara'da başladı.

6- Kırgızistan CumhurbaşkanıAskerAkayev,Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

7-ABDDışişleriBakanlığıSözcüsüJamesRubinbasın brifinginde,YunanistanSavunmaBakanıAkisÇohacopulos'u taşıyan uçağın Türk jetleri tarafından "taciz edildiğini"iddia ederek,buolayın"tahrikedici"özelliklertaşıdığını, Amerikalı yetkililerin Türk hükümeti ile görüştüklerini söyledi. Rubin,Türkiye'ninKasımayındayapmayıplanladığıaskeri tatbikatın yeni bir krize yolaçmayacağınailişkinAnkarave Atina'dan güvence beklediklerini vurguladı.

8-ABD'debulunanFenerRumOrtadoksPatriğiI. Bartolomeos, Başkan Bill Clinton ile görüştü.

9- Irak Dışişleri Bakanı Muhammed SaidEl-Sahaf,El-Hayat gazetesineyaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'la PKK'yı Kuzey Irak'tan temizleme konusunda işbirliğini kabul etmeyerek bölgede saldırgancatutumizlediğiniilerisürdü.Sahaf, İran'ı da suçlayarak, "İran da Türkiyegibi.İranlılardaKuzeyIrak konusundaçıkarcı davranıyorlar.Bölgenin işlerine burunlarını sokuyorlar, fakat durum kendileri aleyhine gelişecek" dedi.

10-SuriyeDevletBaşkanıHafızEsat'ınyardımcısı AbdülhalimHaddam,Arapülkeleriarasında"ortakgüvenlik mekanizması"kurulmasıveTürkiye'ninİsraililegiriştiği "ortaklıktan"vazgeçirilmesiçağrısında bulundu.Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinegöreHaddam,iktidardakiBaas Partisi'ninyerelvebölgeseltemsilcileriönündeyaptığı konuşmada, "Araplargerçekanlamdabirgüvenlikmekanizması oluşturmadıkça,güvenlikleriyabancılartarafındangaranti edilemez" dedi.

11- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ZirvesiMoldova'nın başkenti Kişinev'de başladı.

12- Güney Afrika Devlet BaşkanıNelsonMandela,Libya'ya yaptığı resmi geziyi tamamlayarak ülkesine döndü.

24 EKİM 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz Diyarbakır'dayaptığıkonuşmada, Güneydoğu'nunyaralarınısarmayahazır olduklarını belirterek devletin görevinin, hangi yörede yaşadığına bakılmaksızınbütün yurttaşlara sahip çıkmak olduğunu söyledi.

2-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'dayaptığı açıklamada,RP'li belediyelerin "reklam" adı altında cihat (din adına savaş) için para akıttığını belirterek"Bubelediyelerin yaptığı,halkınparakaynaklarınaihanetedilmesianlamına gelmektedirvesuçüstüyakalanmışlardır.Bununhesabını vereceklerdir" dedi.

3-RPGenelBaşkanYardımcısıAhmetTekdalAnkara'da yaptığıaçıklamada,RP'libelediyelerin Kanal 7 televizyonuna parayardımındabulunduğuiddialarının"iftira"olduğunu söyledi.

4- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,K.Irak'taveGüneydoğu'dasürdürülen operasyonlarda bu yılın 10 ayında toplam 4bin659töreröristölüolarakele geçirildi.

5- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'inresmikonuğuolarak Türkiye'debulunanKırgızistanCumhurbaşkanıAskarAkayev Türkiye ile Kırgızistanarasındaebedidostlukveişbirliği anlaşmasınınimzatöreninden sonra yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti modelini çok beğeniyoruz.Buyoldadevamedecek serbestekonomiyegeçişteTürkiye'nintümtecrübelerinden faydalanacağız.Türkiye bizim içindenizdeyolgösterenbir fenerdir" dedi.

6- Washington'da bulunan KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş yaptığı açıklamada, AB'nin kendisine baskı yaptığını belirterek, morotoryumun Rumlar tarafından ihlal edildiğiniveTürkiye'nin de bunun karşılığını vereceğini söyledi.

7-Cezayir'deyapılanyerelseçimleriUlusalDemokrat Parti'nin kazandığı bildirildi.

25 EKİM 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TBMMBaşkanıHikmet Çetin,BaşbakanMesutYılmazve bazı bakanlar, Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika açılışı, KralkızıveDicle barajlarındasututma törenleri ile Lice ilçesinde özel sektör tarafından yaptırılan fabrikanın açılıştörenlerinekatıldılar ve işadamlarıyla toplantı yaptılar.

Cumhurbaşkanı Demirel,halka hitaben yaptığı konuşmada,kan dökerek,dövüşerekiyigünlere ulaşılamayacağını vurguladı ve "Buülkenininsanları1.sınıfvatandaştır.Devleteve cumhuriyete inanın" dedi.

Başbakan Yılmaz dagelişmişlikdüzeyineözelsektördeki gelişmeyleerişilebileceğini,devletinsanayi ve işletmecilik yapmayacağını, Güneydoğu'nun kalkınmasının da buformülebağlı olduğunu savundu.

2- TBMM Başkanı HikmetÇetinileyapılansöyleşiZaman gazetesinde yayımlandı.

3-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan,partisininil başkanlarıveilmüfettişleritoplantısınıaçarkenyaptığı konuşmada,"CihatiçinKanal7'yedestek"çağrısıyaptığı konuşmasını"kasettemontajyapıldığı"savıylayalanlarken; "Kaldı ki birparti,birbasınkuruluşunungüçlenmesiiçin yardım ederse bundan sevinç duyulması gerekir" dedi.

4- Devlet bakanlıklarına ait4adetatamakararıResmi Gazete'de yayımlandı.

5- DYP Genel Başkanı TansuÇiller,partisinceKayseri'de düzenlenendemokrasimitingindeBaşbakanMesutYılmazile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i eleştirdi.

6- Konya-Adana karayolu üzerindebirtankerlebiryolcu otobüsününçarpışmasısonucu meydana gelen trafik kazasında 48 kişi yanarak can verdi.Kazada 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Öte yandan yurdun çeşitli yerlerinde meydanagelentrafik kazalarında 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

7-AvrupaBirliği(AB)üyesi15ülkenindışişleri bakanları,birliğingenişlemesüreciveadayülkelerin belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlamakamacıylaLüksemburg'da birarayageldi.Toplantıda Fransa'nın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "tüm aday ülkelerin 15 AB ülkesiyle düzenliolarak birarayagelmelerivebilgilendirilmeleriamacıyla sürekli Avrupa konferansıdüzenlenmesi"niönermesitarışmalaraneden olurken; AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jacques Poos toplantıda genel biruzlaşmazlıkbulunduğunubelirtirken Türkiye'ninsürekli Avrupa Konferansı'na katılmasına itirazları olduğunu bildirdi.

9- KarabağDevletBaşkanıArkadiGukasyanileyapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

26 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelEşberYağmurdereli'nin tutuklanmasıileilgiliolarakyaptığıaçıklamada,düşünce suçundan 23 yıl hapis yatmasındayasadışıherhangibirişlem bulunmadığınıbelirtirken"Halböyle iken, his ve heyecanlara kapılarak, devleti küçük düşürmeye kimsenin hakkı yoktur"dedi. Yağmurdereliiçinistenebilecekaffınsağlıknedeninin gösterilmesidurumundacumhurbaşkanınınyetkisinegireceğini anlatanDemirel,affın"özürdilemek"değil,bir"atıfet" olduğunu savundu.

BaşbakanYardımcısıBülentEcevitdeyaptığıyazılı açıklamada, özel bir af yasası çıkarılmasının olanaksız olduğunu belirterek ancak Yağmurdereli'nin sağlık nedeniyle afisteminde bulunmasıyla serbest kalabileceğini söyledi.

RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanisebiryazarın düşüncelerinedeniyle22yılhapse atıldığı bir ülkede insan haklarından behsedilemeyeceğini söyledi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDeirelTRT1'deyayımlanan "PolitikanınNabzı"programındadevletinayaktadurmasını sağlayacak kuralların, demokrasiye aykırı olmadığınısavunarak, ülkeyiyönetemeyen bir sistemin demokrasiyle açıklanamayacağını söyledi.

3- İçişleri Bakanı MuratBaşesgioğlu,Ordu'dadüzenlenen Karadeniz'dekiterörzirvesine katıldı.Başesgioğlu, zirveden sonra yaptığı açıklamada, PKK olmak üzereDHKP-CveTİKKO'nun KaradenizBölgesi'ndeazmilitanlaçokiş yaparak sansasyon yaratmayaçalıştıklarını,ancakbunaizinverilemeyeceğini belirtti.Karadeniz'esızanterörekarşı alınacak önlemleri yerindeinceleyenbakanlarınizlenimleriniiçerenraporun hükümet gündemine getirilmesi kararlaştırıldı.

4- RP Genel BaşkanıNecmettinErbakanpartisininmerkez kararyönetimkurulutoplantısındanönce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör, ekonomik kalkınma, yeniden yapılanmavedış politikaolmaküzere4 temel meselesinin olduğunu belirterek, bunların nedeni olarak ülkede gerçek demokrasininuygulanmaması olduğunu söyledi.

5- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Bilecik'inBozöyük ilçesindebazıtesislerinaçılış törenlerine katıldı.Baykal halka hitaben yaptığı konuşmada, RP Genel Başkanı Erbakan'ın bir dinsavaşıgibiKanal 7'yi kullanarak cihat çağrısı yaptığını ileri sürerek, cihadın Türkiye içinde yeri olmadığını belirtti.

6- ÖDP'nin 1.Olağan Büyük Kongresi'ndegenelbaşkanlığa yeniden Ufuk Uras seçildi.

7- Dışişleri BakanıİsmailCemİnterstartelevizyonunda yayımlanan"Kırmızı Koltuk" programında Türkiye'nin, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ileilişkilerikonusundabilgiverdi. Cem,Yunanistandışsiyasetinin böyle bir dönemde Türkiye ile biruzlaşmayapmayıöngörmediğini,Türkiye'ninisebaşta Yunanistan olmak üzere bütün komşuları ile iyi geçinmeye yönelik bir politika izlediğini belirtti.

8- AvrupaBirliği'ninenyüksekkararorganıolanAB Konseyi'ninLüksemburg'dadışişleribaşkanlarıdüzeyinde gayrıresmiolaraktoplandı.Toplantısonundabirbasın açıklamasıyapanABDönem Başkanı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jacques Poos, Türkiye için "iyi ve taraflarcakabuledilebilir bir formül" aradıklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jacgues Santer ise konsey ile komisyon arasındagörüşfarklılığıolmadığını belirterek, Türkiye için özel bir formülün tartışıldığı söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos daABüyesi ülkelerinKıbrıs'tatansiyonundüşürülmesiniistediklerini belirterek, "Türkiye'nin siyasiveekonomikkriterlereyanıt veremediği,bu nedenle tam üyelik sürecine dahil edilemeyeceği" görüşünde olduklarını söyledi.

27 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara NumuneHastanesi ve Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "2.Birleşik Bilimsel Sempozyumu"nun açılıştörenindeyaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yurttaşların yeterli derecede yararlanamadığını,bunungelirdağılımıylailintili olduğunubelirterek, "Eğer herhangi bir ülkenin nüfusunun yüzde 20'si ancak milli gelirin yüzde4.5-5'inialıyorsa,bugelir grubununsağlıkhizmetininbedelini ödeyecek durumu olmaz.O zaman devlet devreye girer.Dünyanın hertarafındainsanların aradığışeyöncesağlık, onunla beraber eğitim hizmetleridir" dedi.

SağlıkBakanıİbrahimÖzsoydakonuşmasındaNumune Hastanesi'ninsağlıkreformukapsamındabilimsel özerklik ve özelliştirme kapsamına alınacağını belirterek, "Finansyönünden kendiayaklarıüzerindeduran,bilimselaçıdanveeğitim yönündenenüstseviyedehizmetverenbuvebunungibi hastanelerekendikendineidareşekliyleyenibirstatü kazandırma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

2-BakanlarKurulutarafından"DevletÜstünHizmet Madalyası"verilmesikararlaştırılan kişilere ödülleri Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle verildi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel törendeyaptığıkonuşmada, bu ödülün "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imajını değiştirmeye, yükseltmeye veulusalçıkarlarınahizmetveren"yurttaşlara verildiğinihatırlatarak,bununhangiyasayaveprosedüre dayandığının bilindiğini söyledi.

3-BaşbakanMesutYılmazpartisininBaşkanlıkDivanı Toplantısısonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kısa zamanda enerjisıkıntısınaçözümbulabilmesiiçinyeni termiksantrallarınınyanısıranükleerenerjidende vazgeçemeyeceğini belirterek, "Türkiye'de sonzamanlardaçevre konusundabirbilincinortayaçıkmasımemnunlukla karşılanmaktadır.Ancak,bununbilgisizliğevebağnazlığa dönüşmesinianlayışlakarşılayamayız.Enerjiyatırımlarının çevreye zararlarının önlenmesi için azami önemgösterilecektir" dedi.

Başbakan Yılmaz, ayrıca Girit'te yapılacakBalkanZirvesi sırasındaYunanistanBaşbakanıKostasSimitisile ikili bir görüşme yapabileceğini de belirtti.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, İstanbul'dabaşlayan "BMKalkınmaProgramı(UNDP)AvrupaveBağımsızDevletler Topluluğu Bölge Toplantısı"ndayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin OrtaAsya,Kafkasyave Balkanlar'daki ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı bir görev bildiğini belirterek, "Türkiye geçişdönemini yaşayanbölgeülkelerineçokbüyük katkılarda bulunmaktadır" dedi.Ecevit, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik vesosyal kalkınmanınyanı sıra eğitim reformlarına da önem verdiklerini, GAP projesinde BM Kalkınma Programı'ylayakınbirişbirliğine girildiğini açıkladı.

5- Anayasa Mahkemesi,RP'nin8yıllıkkesintisiztemel eğitim yasasının iptaline ilişkin başvurusunu imzalarda eksiklik olduğu gerekçesiyle usule aykırı bularak geri çevirdi.

6- Danıştay, RP-DYP koalisyon hükümetizamanındagörevden alınaneskiEmniyetGenelMüdürüAlaaddinYüksel'in göreve iadesini kararlaştırdı.

7- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu AnadoluAjansı'naverdiği demeçte,AvrupaİnsanHaklarıKomisyonuveMahkemesi'nin birleşerek aynı çatı altında toplandığını belirttive"Böylece bizeyenimükellefiyetleryüklendi.Yani o mahkeme, bizim iç mahkememizgibiçalışıyor.Verdikleriveverebilecekleri kararlarTürkiye'yi zor duruma düşürebilecektir.İnsan hakları konusu dünyanın kabul ettiği en önemli unsur" dedi.

8- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk partisi tarafından Adana'dadüzenlenenmitingteyaptığıkonuşmada,hükümete, demokrasi ve cumhuriyete karşıbirhükümettenkurtulmakiçin girdiklerini vurgulayarak, "Bir tehlikeyi atlattık.O tehlikeye yolaçanbirlideryenideniktidarolmakistiyor"dedi. Cindoruk,milletvekilidokunulmazlıklarınınsınırlandırılması için imza kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

9- DİSK GenelBaşkanıRıdvanBudakİstanbul'dayaptığı açıklamada,sosyalgüvenlikhakkındandoğrudanetkilenen emekçileresözhakkıtanınmamasınıeleştirerek,"Sosyal güvenliktensözedeniktidarın,sorunu yalnızca yaş sınırına indirmesi, tam anlamıyla iddiaların altındakalınmasıanlamına gelmektedir" dedi.

10- İstanbul Devlet GüvenlikMahkemesi,birkonuşmasında Kanal7 televizyonunu "cihat kanalı" ilan eden RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında TCY'nin "Halkı; sınıf,ırk,dinve mezhepfarklılığıgözeterekkin ve düşmanlığa tahrik" fiilini düzenleyen 312.maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

11-AvrupaBirliğiDışişleriBakanlarıToplantısı'nda Türkiye'ninüyeliği konusunda üye ülkeler arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları ve üyelik konusundayenikoşullarınileriye sürülmesi tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,basınmensuplarınınkonu ile ilgili soruları üzerine, görünürdeki tablonun üzücü olduğunu ve Türkiye'yi rahatsız ettiğinivurgulayarak,"Bizesöylenen, Türkiye'ninönükesilmeyecektir.Uluslararasıilişkiler karşılıklı menfaatedayanır.Almanya'nınTürkiye'ninAvrupa içintaşıdığıdeğeribilmemesimümkün değildir.Türkiye'nin yolunun kesilmesi kendi menfaatlerine de aykırıdır.Bizhatır için birşey istemiyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Hikmet Çetin, gelişmeleri büyük birhaksızlık olarakdeğerlendirerekbundanrahatsızlıkduyandiğerüye ülkelerin 1.5ayiçindegereklideğerlendirmeleriyapmaları gerektiğinikaydederek,"Amabaşındanberibenimgözlemim, Almanya, Türkiye'yi gümrük birliğinin biraz geliştirilmesiolan gümrük birliği artı bir yere koymak istiyordu.Şimdi onun biraz daha ön plana çıktığı anlaşılıyor.Türkiye'nin böyle birşeyi, tam üyeliğin seçeneği olarak kabul etmesi mümkün değildir" dedi.

Başbakan MesutYılmazkonuileilgiliolarak,Türkiye üzerindebaskıkurulmakistendiğinibelirterek konunun hemen değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevitdeİstanbul'dayaptığı açıklamada,"Almanya öteden beri Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmıyor.Son zamanda biraz umut verdi, ancak onundageçerli olmadığıanlaşıldı.Türkiye'nin,AB'ye girmese bile ayakları üzerinde duracak ve kalkınmasını sürdürecek gücü var" dedi.

Kıbrıs işlerinden sorumlu Devlet BakanıŞükrüSinaGürel ise,ABTürkiyekarşıtıtutumundanekadarkararlıysa Türkiye'nin de kendi politikalarında okadarkararlıolduğunu vurgulayarak,"AB'nin Türkiye'nin genişlemesi süreci içerisinde yer aldığını ilan etmesinibekliyoruz.Tamüyelikyolundaki siyasi perspektif içinde var olan gümrük birliği, Türkiye'ye tam üyelik yolu açılmazsa ne kadar geçerli olur?" dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,hükümetinkolayveucuz başarıpeşindekoşması nedeniyle AB Konseyi'nden olumsuz sonuç elde ettiğini ilerisürerek,"Türkiye'ninçokönemli,ciddi sorunlarıvar.Bunlarhükümetleriaşıyor.Hükümetlerin görevleribusorunlarkarşısındakimücadeledekararlılıkla, sabırla, dikkatle emek vermek, gayret göstermektir" dedi.

DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,ABDışişleriBakanları toplantısınıdeğerlendirirken,"Türkiye'yiböyleatanmış iktidara teslim edenlerin tarih önünde sorumluluğu vardır.Gün, vicdan muhasebesi yapma zamanıdır" dedi.

12- Dışişleri Bakanı İsmail Cem resmitemaslardabulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.

13- ABD'de bulunan KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaşbasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,Güney Kıbrıs'ın AB'ye üyelik başvurusunun, tüm Kıbrıs'ı ele geçirmeyeyönelikplanınınbir parçası olduğunu savunarak, "Kıbrıs'ta, kötü bir krize doğru yol alınıyor" dedi.

14-Ortadoğugezisinisürdüren RusyaDışişleriBakanı YevgeniPrimakov,FilistinDevletBaşkanıYaserArafat ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada İsrail'i,yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

15-ÇinDevletBaşkanıJiang Zeminresmitemaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

28 EKİM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Cumhuriyet'in74. yıldönümününedeniyleyayımladığımesajda,Türktoplumunun Cumhuriyet'le çağdaş bir ulus haline geldiğini, devletingerçek sahibi olduğunu belirtti.

Ayrıca TBMM Başkanı Hikmet Çetin,BaşbakanMesutYılmaz, GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmail Hakkı Karadayı ve siyasi parti liderleri de 29 Ekim CumhuriyetBayramınedeniylebirer mesaj yayımladılar.

2- TBMM BaşkanvekiliUluçGürkan,TürkSanayiciveİş AdamlarıVakfı'nın(TÜSİAV) düzenlediği "Cinnah Sohbetleri"nde yaptığı konuşmada,milletvekilidokunulmazlığınınsonderece rahatsızedicibirolayolduğunu belirterek "Dokunulmazlıkla ilgili yasa, bu dönemde çıkarılmazsa, 20.döneminüstünebir çizgi çekilsin" dedi.

3- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.DevletBakanıŞükrüSinaGüreltoplantı sonrası yaptığı açıklamada,Karadeniz'deyaşananterörolaylarıile trafikkazalarınınönünegeçilmesiiçinalınanve alınacak önlemlerin ele alındığını söyledi.

4- Genelkurmay Başkanı İsmail HakkıKaradayı,Almanya'nın Bonn kentinde yapılan BAB Genelkurmay Başkanları Toplantısı'ndan döndü.Karadayı,EtimesgutAskeriHavaalanı'ndayaptığı açıklamada, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği'nin askeri yapısında en üst düzeyde etkin şekilde yeralmaktaolduğunubelirterek, bundanböyleittifakkarargahıtarafındanplanlanarakicra edilecek kriz yönetimi tatbikatlarına, Türkiye'nin, üyeülkeler gibi eşit şartlarda iştirak edeceğini söyledi.

5- Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nebağlıDağaltıKöyü'ne saldırıdüzenlemekisteyenteröristlerlegüvenlikgüçleri arasında çıkan çatışmada 7 er, 4 korucuşehitoldu,6erde yaralandı.

6-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,ABDBaşkanıBill Clinton'ınKıbrısözeltemsilcisiRichardHolbrooke ile dün Washington'da bir araya geldi.Denktaş görüşmeden sonra yaptığı açıklamada,KıbrısRumKesimi'nin AB üyeliğine destek vermesi konusunda ABD'nin kendilerine baskı yaptığını söyledi.Denktaş, "Adadaenkötükrizedoğruyolalındığını,Rumların silah zoruylayapamadıklarınımüzakereyoluylayapmalarınaboyun eğmeyeceklerini" söyledi.

7- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, iki günlük Balkan gezisinin ilkdurağıolanÜsküp'tenayrılmadanöncegazetecilerin sorularınıyanıtladı.Cem,Türkiye'ninAB'yegirmemesi durumunda kaybeden tarafın AB olacağını söyledi.

8- Birleşmiş Milletlertarafındandüzenlenen"Çocukların cinselvediğerbakımlardanistismarınıönleme"konulu uluslararasıkonferanslarınikincisiNorveç'inbaşkentinde başladı.

9- Cezayir'de aşırı dincimilitanların,yerelseçimlerin yapıldığıgündenbuyanatoplam40siviliöldürdükleri bildirildi.

29 EKİM 1997

1-Cumhuriyet'in74.yıldönümütümyurtta,dış temsilciliklerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlandı.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 29valininveemniyet müdürleriningörevyerlerinindeğiştirilmesiniöngören kararnameyi onayladı.

3- TBMM Başkanı Hikmet Çetin, yeni dönem çalışma planlarını Türkiye gazetesine değerlendirdi.

4- BaşbakanMesutYılmaz,BaşbakanYardımcılarıBülent Ecevitveİsmet Sezgin, DTP lideri Hüsamettin Cindoruk, Devlet Bakanları Hüsamettin Özkan, Eyüp Aşık, Rıfat Serdaroğlu ve Cavit Kavak,MilliyetgazetesineAvrupaBirliği'ndenekonomiye, Kıbrıs'tanSusurluk'akadarbirçokkonudadeğerlendirmede bulundular.

5- Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Gelirler Genel Müdürlüğü tarafındandüzenlenenvergihaftasıödültöreninekatıldı. Bakan Temizel törende yaptığıkonuşmada,1997'deeldeedilen menkuldeğergelirlerininyasalsınırı aşması durumunda Mart 1998'de beyan edilerek vergilendirileceğini söyledi.

6- RP'den bir süreönceistifaedenBursaMilletvekili Cemal Külahlı, ANAP'a katıldı.

7- ABD Başkanı Bill Clinton ile ÇinDevletBaşkanıCiang Zemin,ilk ABD-Çin zirvesi için Beyaz Saray'da bir araya geldi. Tarihi önem taşıyan zirvede, ikiülkearasındabaştanükleer işbirliğikonusuolmaküzereönemlianlaşmalarsağlandığı bildirildi.

30 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz, Kars'ın77.kurtuluşyıldönümütörenlerinekatıldı. Cumhurbaşkanı Demirel tören sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye ileErmenistanarasındaki "Doğu Kapısı"nın açılması konusunda, önemlimeseleninöncelikliolarakAzeri-Ermeniihtilafının halledilmesiolduğunu kaydederek, "Bu kardeşlerimizin köylerine dönmesi gerekiyor.Biz devlet olarak da onlara çok yardımcıyız. Döndükten sonra bunlar kolay olur" dedi.

BaşbakanMesutYılmaziseTürkiyeCumhuriyeti'nin Atatürk'ünönderliğindebaşlayan Kurtuluş Savaşı ile büyük bir fedekarlıkla kurulduğunu belirterek, "Buradan çıkacak olanders içindebulunulanbütünzorlukların hepsinden daha önemli olan şey bağımsızlığa olan inançtır.Eğer bir ülkenin insanları aynı ortakhedefeinanıyorsahiçbirsilahogücü yenemez.İşte Türk'ün Kurtuluş Savaşı aslında bunun ispatıdır" dedi.

2- Devlet Bakanı ŞükrüSinaGürelCumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,AvrupaBirliği'nin(AB), Türkiye'nin tam üyelik perspektifini tam olarak çizmesi gerektiğinibelirterek, "Ne istediğimizi biliyoruz.Rum Kesimi ile görüşmeler, KKTC'nin bundan böyle herhangi bir müzakeremasasındaayrıegemenbir birim olarak temsilini de sağlayacaktır" dedi.

3- DYP Isparta MilletvekiliÖmerBilginveRPNevşehir MilletvekiliMehmetElkatmış'ındokunulmazlıklarının kaldırılmasınailişkinBaşbakanlıktezkereleriTBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4- Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Komiseri Hans Van Broek görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

5- ABD'debulunanDevletBakanıIşınÇelebitamasları hakkındabasın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin ticari kotaları kaldırma konusunda olumlu yaklaştığını belirtti.

6- Rusya DışişleriBakanlığıSözcüsüValeri Nesteruşkin Moskova'dayaptığıaçıklamada,GenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın NATO Başkomutanı'na yazdığı mektup ile ilgiliolarak, "Rusya ile Yunanistan'ın NATO'nun güney kanadını yok etmek için planlar hazırladığı şüphesine kapılmak, çok geniş birhayalgücünesahipolmayı gerektiriyor.Türkiye'de bazı yetkililerin,ortalamamantıksınırlarınınötesinegeçmeye, Rusya'nınDoğuAkdeniz'itehdit ettiği mitini kullanarak suni tahrik yaratmaya hazır oldukları görülmektedir" dedi.

7-Balkanlar'daDemokrasiVakfıtarafındanSelanik'te düzenlenenveTürk-YunanİşkonseyiileTÜSİADtarafından desteklenen "Atatürk ve Venizelos" konulupanelekatılanTürk işadamları aşırı sağcı Yunanlıların saldırısına uğradı.

8- ABD başkenti Washington'dabulunanKKTCCumhurbaşkanı RaufDenktaşbasınmensuplarınayaptığı değerlendirmede, Rum Yönetimi ile Avrupa Birliği arasında yedi hafta sonra başlayacak olantamüyelikmüzakereleri yüzünden Kıbrıs'ta çok tehlikeli bir sürece girildiği uyarısındabulundu.Denktaş,"Ayrıbir devletolaraktanınmamızakadarRumlariletoplumlar arası görüşme olmayacak"dedi.Denktaş,AB'ninRumlarlamüzakere masasınaoturmasıdurumunda Türkiye'yle entegrasyona gitmekten başka çareleribulunmadığını,tekgüvenceolarakTürkiye'yi gördüklerini söyledi.

9- Mısır'ın başkenti Kahire'de, Alman türistlerin otobüsüne saldırıdüzenleyerek10kişininölümüne yol açan iki İslamcı saldırganın ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

31 EKİM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 31EkimDünyaTasarruf Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkenin zenginleşmesi, gelir seviyesinin yükselmesinin daha çok istihdam, daha çok üretimve dahaçokihracatlamümkünolduğunu belirterek "Bunun için de tasarruflarımızın yeni yatırımlara dönüşmesi şarttır" dedi.

2- Milli GüvenlikKuruluCumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılanaçıklamayagöre,Diyarabakır, Hakkari,Siirt,ŞırnakTunceli ve Van illerinde OHHAL'in 4 ay dahauzatılmasıuygunbulunarakBakanlarKurulu'na bildirilmesine karar verildi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yeniDışHatlarTerminali'nintemelatmatöreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye bugün daha önce sahip olmadığı buunsurları yakalamıştırvebuunsurlarıeniyi şekilde değerlendirerek kaybettiği zamanları telafietmeninmücadelesiiçerisindedir" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit AB KomiseriHansVan denBroek'ikabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye yam üyelikisteğigerçekleşmediğitakdirde,dünyadayalnızve çaresiz kalmayacağını belirtti.

5-AdaletBakanıOltanSungurluAnkara'dayaptığı açıklamada,cezaevlerinde düşünce suçlusu olmadığını belirterek "Türkiye'de bölücülük propagandası dışında, söylediğinden dolayı tutuklu kimse yok" dedi.

6-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelAnkara'dayaptığı açıklamada,GüneydoğuAsyaülkelerinin1997 yılında ekonomik bunalımla karşı karşıya kaldıklarını, aşırı değerlenen kurlarını koruyamadıklarıiçin devalüasyon yaptıklarına dikkat çekerek ve Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söyledi.

7- CHP Genel BaşkanıDenizBaykalKocaeli'dedüzenlenen UluslararasıKaradenizBelediyeleriKulübü'nün7.Genel Kurulu'nun açılışında yaptığıkonuşmada,hükümetinaşırızam politikasındanvepartizancauygulamalarındankaygıları bulunduğunu, kamu çalışanlarına verilen yüzde 30'lukzammında çok düşük olduğunu söyledi.

8- Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan yapılanaçıklamayagöre şekere yüzde 10 zam yapıldı.

9-ABD'debulunanKKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş gazetecilereyaptığı açıklamada, Rumların AB'ne üye olmalarının ardındanYunanistan'ındaEge'dekikarasularını12mile çıkaracağını söyledi.

10- Resmi bir ziyaret için Mısır'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın BM'nin Özel Komisyonu'nda görevli ABD'liüyelerinisınırdışı etme kararını eleştirdi ve "Bu koşullar altında Bağdat'ın aldığı karalar çok ciddi ve bizi güç bir duruma sokuyor" dedi.