09.11.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1997

1 KASIM 1997

1-RPGenelBaşkanıNecmetinErbakan,Konya'dabazı açılışlarakatıldı.Erbakan konuşmalarında "Bu günler çok kısa sürecek geçici günlerdir.En yakın zamanda iktidarageleceğiz, kapatılanİmamHatipleriaçacağız.Kuran kurslarını serbest bırakacağız" şeklinde konuşurken;birilköğretimokulununda açılışını yaptı.

2- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Ankara'nınÇankaya Belediyesitarafındanyürütülen 2.Gecekondudan Çağdaş Konuta DönüşümProjesi'nintemeliniattı.Baykalkonuşmasında Türkiye'niniçindebulunduğugeçişdönemininbunalıma dönüşmemesiiçinüzerlerinedüşensorumluluğunbilincinde olduklarını bildirdi.

Açılışta Çankaya Belediye BaşkanıDoğanTaşdelendebir konuşma yaptı.

3-ANAPGenelBaşkanYardımcısıYaşarOkuyan,Genel Merkez'dedüzenlediği basıntoplantısında,Türkiyeile Yunanistan arasındaki gerginliğingiderektırmandığınadikkat çekerek,"Yunanlılargerginliği tırmandırmaya devam ederlerse, bunun sorumluluğunu alırlar" dedi.

4- TürkSilahlıKuvvetler'ninDoğuAkdenizveKKTC'de gerçekleştireceğiplanlıtatbikatlarından"Toros-2/97"ve "Kararlılık 97" tatbikatı başladı.

5- TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili FikriSağlar,Susurlukkazasının1.yıldönümünde Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

6-İrlanda'dayapılanCumhurbaşkanlığıseçiminiMary McAleese'nin kazandığı bildirildi.

2 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Avrupa Öğrencileri Genel Forumu'nun(AEGEE)ODTÜKültürKongreMerkezi'ndeyapılan toplantısına katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel yaptığıkonuşmada, Avrupa Birliği'ne aday ülkelerle bir karşılaştırma yapıldığında, NATOüyeliğivegümrükbirliğiuygulamasınınTürkiye'yi önceliklikonumagetirdiğinibelirterek,"Buitibarla, Türkiye'nin,tamüyeliğininönüneçıkarılanengellereson verilerek,AvrupaBirliğiiçindehakettiğiyerialmasını bekliyoruz" dedi.

2- Başbakan MesutYılmazKemerköy,Yatağan,veYeniköy termiksantrallarınınBacagazıArıtmaTesisi'nintemel atma törenlerinekatıldı.BaşbakanYılmazaçılıştayaptığı konuşmada,diğertermiksantrallaradaarıtmatesisi kuracaklarını belirterek, "Hem enerjidenvazgeçemeyiz,hemde çevreyeönemvereceğiz.Türkiye'nin1998 yılında altı buçuk milyarkwsaatelektrikaçığıolacak.Eğerbusantral çalışmazsaaçık10 milyar kw saate çıkacak.Bu nedenle hiçbir santralı feda edemeyiz" dedi.

Törene katılan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer deTürkiyeiçinhayatiönemesahipsantrallarınçevreyi kirletmeden çalışmasına olanak sağlayacaklarını söyledi.

3-DevletBakanıIşınÇelebiABD'dekitemaslarını tamamlayarakyurdadöndü.Çelebi,AtatürkHavalimanı'nda yaptığı açıklamada, buülkedekigörüşmelerdeikitemelkonu üzerindedurulduğunu,bunlardanbirisininTürkiye'nin hazırladığı enflasyonu yüzde 50'ye düşürme diğerinin ise ABD'nin Türktekstil ürünlerine uyguladığı kotanın kaldırılması ve yeni bir ticaret anlaşması imzalanması olduğunu söyledi.

4- Dışişleri Bakanı İsmail CemGüneydoğuAvrupaÜlkeleri DevletveHükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Girit'e gitti.Cem, Girit'e hareketinden önceEsenboğaHavalimanı'nda yaptığıaçıklamada,Türkiye'nin,GiritZirvesi'nde,Balkan ülkelerinin tümünün katılacağı ve eşit oy hakkına sahipolacağı bir "Balkan Projesi" gündeme getireceğini söyledi.

5- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu partisinin Ankara İl başkanlığıtarafından düzenlenen, "Demokrasi İçin Birliğe Çağrı Mitingi"ndeyaptığıkonuşmada,Türkhalkınınkendi yöneticilerine karşı insan hakları, inanç ve hürriyet mücadelesi vermekzorundabırakıldığınısöyleyerek,"Milletolarak insanlarımız bugünkü duruma asla layık değildir" dedi.

6- Yeni Demokrasi Hareketi (YDH)kendisinifeshederek1. Olağanüstü Kurultayı'nı düzenleyen Barış Partisine (BP) katıldı. BP Genel Başkanı Abidin Özgünaykurultayınaçılışındayaptığı konuşmada,Türkiye'dedevrimcizihniyetinağırhakaretlere uğradığını ve laik cumhuriyetin yıkılmak istendiğini söyledi.

7-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı,TBMMSusurluk Komisyonu'ndaverdiğiifadedeBaşbakanMesutYılmaz'aağır iftiravehakaretlerdebulunduğugerekçesiyleOralÇelik Hakkında dava açtı.

8- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde3Kasım1996yılında meydanagelenve Polis Müdürü Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı, Gonca Us'un öldüğü, DYP ŞanlıurfaMilletvikiliSedatBucak'ın yaralandığıkazadansonraortaya çıkan "mafya-siyaset-aşiret" ilişkileri, düzenlenen çeşitli gösterilerle protesto edildi.

9- Yazar Prof.Dr.Bahri Savcı İstanbul'da vefat etti.

10- ABD gezisini sürdüren Çin DevletBaşkanıCiangZemin dün Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 1989 yılında gerçekleştirilen Tiananmen Meydanı katliamının birhata olduğunubelirterek,"Buolaydabazıihmallerimiz,hatta hatalarımız olmuştur" dedi.

11-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsinileJaponya BaşbakanıRyutaroHaşimotoSibirya'nınKrasnoyarskkentinde birarayageldi.İkiliderortakdüzenledikleribasın toplantısında,KurilAdaları sorununu çözüme ulaştıracaklarını veikiülkearasında2000yılındanönceresmibirbarış anlaşması imzalanacağını açıkladı.

12- IrakDevletBaşkanıSaddamHüseyin'ingeçenhafta aldığıbirkararla, UNSCMO'da görevli ABD'li üyelerin ülkeyi 5 Kasım'akadarterketmesiniistemesiylebaşlayankriz,BM görevlisiüçABD'lininIrak'asokulmamasıylayeni bir boyut kazandı.

BMGüvenlikKonseyiileIrakarasındakigerginlik tırmanırken Irak'ın kitle imha silahlarını denetlemekten sorumlu BM Özel Komisyonu'nun (UNSCOM) BaşkanıRichardButler,Irak'a karşıaskeriharekatageçilmesinin,BM'ninönündeki seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

3 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'da çalışmalarınabaşlayan13.İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği DaimiKonsferansı'nda(İSEDAK)yaptığıkonuşmasında,"İslam ülkelerininküreselleşmesürecindeortayaçıkanyeni uluslararasıeğilimleriyakalamasıgerektiğinibelirtti. CumhurbaşkanıDemirel,İslamülkeleriarasındaişbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Demirel açılış töreninin ardındantoplantıya katılanheyetlerinbaşkanlarınıkabuletti ve 43 ülke ile 15 uluslararası kuruluşun heyet başkanlarıyla bir süre görüştü.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'daÇağdaş YaşamıDesteklemeDerneği'nin(ÇYDD)yapımınıtamamladığı "Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi"nin açılışınıyaptı. CumhurbaşkanıDemirel,açılışkonuşmasında"Ülkeminher köşesinde, benim çocuklarım nerede olurlarsa olsunlarokuyacak, daha iyi yetişecektir" dedi.

ÇYDDBaşkanıTürkanSaylanda TürkiyeCumhuriyeti'nin sonsuzadekyaşamasıiçineğitimlibirtoplumgerektiğini belirterek ÇYDD'nin bunun için çalıştığını söyledi.

3-Ankara'datoplananTürkiye7.EnerjiKongresi'nin açılışınıyapanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,enerji sektöründeyapılacakkesintilerinsanayiyedarbevuracağına dikkatçekerek,kısıntıyagidilmeden ithalat yapılabileceğini söyledi.

EnerjiveTabiiKaynaklar BakanıCumhurErsümerde enerjininartıkTürkiyeiçin seferberlik noktasına gelmiş bir sorun olduğunukabuletmekgerektiğinibelirterek,bütçenin enerji açığını kapatmak için yeterli olmadığını söyledi.

CumhurbaşkanıDemirelayrıca,Ankara'daHacettepe Üniversitesi'nin30.kuruluşyıldönümü ve 1997-1998 Akademik Yıl'ı için düzenlenen törene de katıldı.

3-YüksekSağlıkŞurası,SağlıkBakanıHalilİbrahim Özsoy'un başkanlığında Ankara'da toplandı.İki gün devam edecek olan şuraya çeşitli üniversiteler, hastaneler SağlıkBakanlığı, TürkTabiblerBirliği,TürkDişHekimleriBirliğive Türk Eczacılar Birliği üyeleri katılıyor.

4- Sanayi ve TicaretBakanıYalımErez,RekabetKurulu Başkanı Aydın Ayaydın ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kurulunçalışmalarıhakkındabilgiverdi.Erez,rekabet kanunlarını"piyasaekonomisininanayasasıgibigörmek gerektiğini" söyledi.

Ayaydındaaçıklamasında,Kurul'unsiyasiotoriteden etkilenmeyeceğini,yasanın kendisine verdiği yetkileri tarafsız veobjektifolarakkullanacağınıbelirterek,"Kurum,Türk sanayicisineveihracatçısınazorlukçıkarmayıp,onları birbiriyleyarıştırarakdahakalitelimalüretmelerini sağlayacak" dedi.

5- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partisininKırşehiril örgütü tarafından düzenlenen açıkhava mitingine katıldı.

6- DİE'denyapılanaçıklamayagöre,ekimayındafiyat artışlarınıntoptaneşyadayüzde6.7,tüketici fiyatlarında yüzde 8.3 olarak gerçekleşti.

7- DSP İzmir Milletvekili Veli Aksoy, DenizliMilletvekili HilmiDeveliveBursaMilletvekili Yüksel Aksu partilerinden istifa etti.

8- Futbol federasyonu BaşkanıAbdullahKiğılıgörevinden istifa etti.

9- Balkan Ülkeleri 1.ZirveToplantısı,GiritAdası'nda başladı.Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Topantısı'nın açılış oturumunda konuşan BaşbakanMesutYılmaz, Balkanlardaçoktaraflıişbirliğininsonyıllarda kazandığı ivmeye işaret ederek, soğuk savaş ertesinde ülkeleri birbirinden ayıranideolojikengellerinortadankalkmasısonucu beliren uluslararası olumlu ortamın Balkanlar'da daifadesinibulmakta olduğunu vurguladı.

Bu arada Başbakan MesutYılmazileYunanistanBaşbakanı KostasSimitisbirgörüşmeyaptı.Görüşme sonrası aynı anda ayrı ayrı düzenlenen basıntoplantısındaYunanistanBaşbakanı Simitis,MesutYılmaz'ındaveti üzerine Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Başbakan Mesut Yılmaz,görüşmedekarşılıklıiyiniyetin ortaya çıktığını belirterek, "Şu anda mevcut gerginliğin ortadan kaldırılmasınınenönceliklikonuolduğukonusundamutabık kaldık" dedi.

4 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,4.UluslararasıTürk KültürüKongresi'ninaçılışındayaptığıkonuşmada,Türk dünyasınınortaklığınınköklerinintarihvedilolduğunu vurgulayarak,bukökleriaramanıngeçmiştengeleceğeköprü kurmak anlamına geldiğini belirtti.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit İskandinavülkelerini kapsayanresmigezisiöncesindeEsenboğaHavalimanı'nda düzenlediğibasıntoplantısında,devletiçindekiçetelerle ilgilidavalarınağıryürümesininvebeklenensonuçları vermemesinin kamuoyunda düşkırıklığıyarattığınıbelirterek, "Önemliolanadaletinönünesağlıklıbilgilerin, kanıtların düzenli bir şekilde akışını sağlamaktır.Türkiye'de sorun orada düğümleniyor" dedi.

DevletBakanıOltanSungurluda"Devletteolanbazı kişilerin, devlete sızan kişler konusunda her zaman bilgi sahibi olamadıklarını" söyledi.

3- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,Türkiye'denüfusun yarısınıoluşturankadınlarınyüzde28'ininokur-yazar olmadığına dikkat çekerek yeni nesilleringeleceğininbilinçli annelerceçizilmesi için genelge yayımladı.Uluğbay, annelerin eğitimdüzeyininyükseltilmesiylebebekölümlerininde azalacağınıbelirterekkıztekniköğretimokullarında "anne-baba-çocuk" adlı bir program başlattıklarını bildirdi.

4- Ulaştırma BakanıNecdetMenzirİstanbul'daUlaştırma Bakanlığıdesteğiyleorganizeedilen"SivilHavacılık 2000" toplantısındayaptığıkonuşmada,"boşagiden"yatırımları önlemekveAvrupa Birliği (AB) doğrultusunda hava taşımacılığı yapmak için havalimanlarında yenidenyapılanmayagideceklerini belirtti.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,sonsiyasi gelişmeler hakkında görüşlerini açıkladı.Baykal, enflasyonun çok hızlı yükseldiğini, hükümetin budurumuaçıklayacakhiçbirmazeretinin olmadığını söyledi. Baykal partiyekatılanlarlailgiliolarakda"CHPkimsenin kişiselmalıdeğildir,budürüst arkadaşların elbette CHP'de yeri vardır.Bu tip insanlarınbundansonradaCHP'deyeri olacaktır" dedi.

DSP'den istifa eden İzmir Milletvekili Veli Aksoy,Denizli MilletvekiliHilmiDeveli,Bursa Milletvekili Yüksel Aksu ile daha önce ihraç edilen İstanbulMilletvekiliBülentTanlave Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül CHP'ye katıldı.

6- BalkanÜlkeleriZirveToplantısınedeniyleGirit'te bulunanBaşbakanMesutYılmazbasın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İkiülkearasındageleceknesillerin savaş tehlikesi yaşamaması için bir çaba harcadığını belirterek, "Bu görüşmeden, iki ülke başbakanı arasındaki ilk görüşme olduğu için çok büyük bir sonuç beklemiyordum" dedi.

DışişleriBakanıİsmailCemdedüzenlediğibasın toplantısında,21.yüzyılın Balkan bölgesinin, bütün ülkelerin eşitkatılımlarıilegelişmesigerektiğinibelirterek"Ne Türkiye,ne Yunanistan ne de bir başka ülke, bölgede ağabeyilik yapmayacak" dedi.

7- ABD'de incelemelerde bulunan Çevre BakanıİmrenAykut, Washington'dagazetecilereyaptığıaçıklamada, Türkiye'deki 2 bin 900 belediyeden sadece141'indekanalizasyonbulunduğunu, bunlardandasadece30'ununarıtmatesisinesahip olduğunu belirtti.

8- New York'ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD BaşkanıözeltemsilcisiRichardHolbrooke bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda yaptığı açıklamada, karşılıklı fikirteatisinde bulunduklarını ve görüşmenin çok yararlı geçtiğini söyledi.

9-Vietnam'ıngüneyinietkisialtınaalan"Linda" kasırgasında 178 kişinin öldüğü bildirildi.

5 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, DünyaGazeteSahipleri BirliğiYönetimKurulu'nuÇankayaKöşkü'ndekabuletti. Cumhurbaşkanı DemirelTürkiye'dehiçkimseninnedensizyere tutuklanmasınınsözkonusuolmadığını belirterek, Türkiye'nin ayrılıkçı terorizme karşı mücadele verdiğini, terorizm nedeniyle binlerce masum insanın yaşamını kaybettiğini söyledi.

Ayrıca, bu yıl kurulan Çankaya Üniversitesi'ninaçılışında konuşanCumhurbaşkanıDemirelTürkiyeCumhuriyeti'ninbir numaralıhedefininherkesiokutmakolduğunuvurgulayarak, "Öğrencilerinyüzde30'u6.sınıfakaydolmuyor.Herkesi okutmak zorundayız" dedi.

2-SiyasiPartilerYasası'nda(SPY)anayasa değişikliklerineuygun düzenlemeleri öngören yasa önerisi, TBMM Başkanlığı'nasunuldu.BaşkanvekiliHasanKorkmazcan'ın başkanlığındakiAnayasayaUyum Komisyonu tarafından hazırlanan öneri çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

3-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,ÇağdaşHukukçular Derneği(ÇHD)GenelBaşkanıAydınErdoğan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Baykal, hukukun uygulanmasındakeyfilik, belirsizlikvekararsızlığınyaşandığınıvurguladı.Baykal, toplumdagiderekyargıyakarşıbirgüvensizlikortamı oluştuğunu, çürüme ve bozulmanın yargıya da yansıdığını söyledi.

Baykal ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından gündemegelen"MilliGüvenlikSiyasetBelgesi"ni eleştirdi. Baykal, hiç kimseninTBMM'ninyetkisinikısıtlamayacağınıve gizli bir anayasa yapamayacağını söyledi.

4- Türkiye ile KKTC'ninortaklaşadüzenlediğiToros-2/97 tatbikatısırasında kurşun isabet eden Albay Vural Berkay şehit düştü.

5-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,NewYork'taki temaslarınıtamamlayarakİstanbul'ageldi.Denktaş, Atatürk Havalimanı'ndagazetecilereyaptığıaçıklamada,Avrupa Birliği'netamüyeolmakiçinbaşvuran Rum tarafının tutumu sonucu, Kıbrıs'ın tamamen vedevamlıolarakikiyebölüneceği uyarısında bulundu.

6-ResmibirziyaretnedeniyleAvusturya'dabulunan Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Thomas Klestil ile görüştü. Klestil, Avusturya'nın iki ay sonra AB troykasında yer alacağını ve1998'inikinci yarısından itibaren de AB dönem başkanlığını üstleneceğini belirtti.Buçerçevede,görüşmedeTürkiye'nin Avrupa'yaaitolduğunu bir kez daha teyit ettiklerini bildiren Klestil,"Türkiye'nindeAvrupa'yadahilolduğunaait perspektifi olduğu gibi kalmalı ve garanti edilmelidir" dedi.

Yılmaz, bu görüşmeden sonra, Avusturya BaşbakanYardımcısı veDışişleriBakanıWolfgangSchüssel ile bir görüşme yaptı. Schüssel, görüşmeninardındangazetecilerinsorularıüzerine Türkiye'ninAvrupailebütünleşmesi için en uygun formülü "11 artı Türkiye" diye ifade etti.

7- BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,resmitemaslarda bulunmaküzereNorveç'egitti.Ecevit,uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İskandinav ülkeleri ileTürkiyearasındaki ilişkilerin bozulduğunu vurgulayarak, siyasal ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla Norveç veDanimarka'yıziyaretettiğini bildirdi.

Ecevit, Oslo'da ilk olarakNorveçDışişleriBakanıKnut Vollebaekilegörüştü.Ecevitgörüşmedensonrayaptığı açıklamada, Vollebaek ileçokyararlıbirgörüşmeyaptığını belirterek,görüşmedeikiülkeyiilgilendiren bütün sorunlar üzerinde durduklarını kaydetti.

Daha sonra Norveç Başbakanı Kjell MagneBondevikilebir arayagelenEcevit,Türkiye'ninAB'yeüye olmak istediğini, ancak bunun Türkiyeiçintekçözümyoluolmadığıyönündeki görüşlerinitekrarladı.Ecevit ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Bondevik de, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacıolduğunu vurguladı.Bondevik,Norveç'inABüyesiolmamasınakarşın Türkiye'nin AB'ye üye olmasını desteklediğini kaydetti.

8- Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Lindakasırgasında Vietnam, Kamboçya ve Tayland'da ölenlerin sayısının 260'ı aştığı ve binlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.

6 KASIM 1997

1- Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılanyazılıaçıklamada, Kıbrıs'ta devam eden Toros Tatbikatı sırasında 39.Tümen Destek KıtalarıKomutanıAlbayVuralBerkay'ınvurularakölmesine kurşun sekmesinin neden olduğu belirtildi.

2-AdaletBakanıOltanSungurluCumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,MilliGüvenlik Siyaset Belgesi hazırlayıp BakanlarKurulu'nagöndermeninMilliGüvenlikKurulu'nun anayasalgöreviolduğunubelirterek,"BakanlarKurulu, bunu müzakere eder, kabul ya dareddeder.O,BakanlarKurulu'nun bileceğiiş"dedi.Sungurlu,"Siyasetbelgelerigizlidir. ÇoğunuDışişleriBakanlığıhazırlar.Bunlarülkemizin politikaları için istikbale matuf çalışmalardır" dedi.

3- İçişleri Bakanı MuratBaşesgioğluyaptığıaçıklamada, Karadeniz'dekiterörünabartılmamasıgerektiğini,ancak küçümsenmesinin de doğru olmayacağını belirterek,"Özellikleo bölgedengeçmesiplanlananyenipetrolhattınıngüvenliği açısından, bu konuda Türkiye'nin aleyhine tezler üreten odaklara da fırsat vermiş oluruz" dedi.

4- Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olangazeteci MetinGöktepe'nin öldürülmesi davasına bakan yargıç Kamil Şerif davadan çekildi.

5-AvrupaGüvenlikveİşbirliğiTeşkilatı'nın(AGİT) Avusturya'dakitoplantılarınakatılanBaşbakanMesut Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada,Türkiye'ninAGİT'leişbirliğine büyükönemverdiğinibelirterek,"Türkiye'nindemokrasive laikliğinebağlılığıgeriyedöndürülemez.Cumhuriyetintüm vatandaşlarıeşittir.Anayasatümvatandaşlaraeşit haklar tanınmasıesasıüzerinekurulmuşturvebucumhuriyetinde temelini oluşturur" dedi.

BaşbakanYılmaz,AvusturyaBaşbakanıViktorKlimaile yaptığıgörüşmedensonradüzenlenenbasıntoplantısında, Türkiye'nin düşünce suçlarıyüzündenAvrupa'daçoksertbir şekilde eleştirildiğini belirterek, "Bu tür yasalar Avrupa'da da var.Ancak buradateröryok,buyasalaruygulanmıyor.Bu yüzden bizi anlamıyorsunuz" dedi.

Klima ise konuşmasında, Avrupa Daimi Konferansı içinkarar alınmasınaveTürkiye'ninbukonferansa katılmasına taraftar olduklarını belirterek, Türkiye'nin insanhaklarıveterörizm konusunda birçok reform yapması gerektiğini söyledi.

6- Norveç'tebulunanBaşbakanYardımcısıBülentEcevit resmitemaslarısırasında,NorveçUluslararasıİlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen "YeniDünyadaTürkiye"konulu konferansakatıldı.Ecevit,Türkiye'nin globalleşme sürecine uyumgösterdiğini,Türkekonomisininbüyükbirdinamizm kazanarakyabancıülkelerde yatırımlar yapacak güce ulaştığını vurguladı.Türkiye'ninyüzyıllarboyunca,Avrupa'nınbir parçasıolduğunuvurgulayanEcevit,siyasikararların Türkiye'nin Avrupalı olduğuna dair tarihi, coğrafivekültürel gerçekleri değiştirmeyeceğini kaydetti.

7- İngiltere'de bulunan Devlet Bakanı Işın Çelebi"Türkiye ve komşularıyla olan ticari ilişkileri" konulu seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'ninikiyılönceyaptığıGümrükBirliği anlaşmasınedeniyle,aleyhineikimislibüyüyen bir ticaret tablosuyla karşı karşıya kaldığını, ancak bunarağmenülkedeki küçükveorta ölçekli sanayicinin buna göğüs gerdiğini ve hala kalite ödülleri kazanabildiğini belirterek, "Türkiye doğalgaz ve petrolyataklarınayakın,önemli bir stratejik konumun sahibi olan büyük bir ülkedir.Türkiye'ningenişlemesürecindeyer almasısözkonusuolmazsa,biz de GB ile ilişkilerimizi gözden geçiririz" dedi.

8-YunanistanBaşbakanıKostasSimitisParlamento'da yaptığıkonuşmada,BaşbakanMesut Yılmaz ile Girit'te yaptığı görüşmeninyararlıolduğunubelirterek,"Bizibirleştiren konuların üzerine gitmemiz gerekiyor" dedi.

9- Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan AvrupaVatandaşlık Sözleşmesiüyeülkelerinimzasına açıldı.İlk aşamada 14 üye ülkenin imza koyduğu sözleşme,vatandaşlıkhakkınınalınması, verilmesi,çiftevatandaşlık,zorunluaskerlikgibi çeşitli konulardaki maddeleri içeriyor.

10- İspanya vePortekiz'ingüneyinietkisialtınaalan şiddetli fırtına ve yağmurda en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

7 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİstanbul'dabaşlayan SigaraveSağlıkUlusalKongresi'negönderdiğimesajda, hastalıkların tedavisinden daha çok, önlenmesinin önem kazandığı çağdaşdünyada,ülkelerin vatandaşlarını sağlık meselelerinden uzak tutabilmek için büyük gayret içine girdiklerini vurguladı.

2- BaşbakanMesutYılmaz,TBMMBaşkanıHikmetÇetin'i ziyaretindensonragazetecilereyaptığı açıklamada, "Bu kışın ekonomik şartlar bakımından çokdarahatolmadığınıherkesin bilmesilazım.Katlanılacakfedakarlıklarkarşılıksız çıkmayacak" dedi.

3- Anayasa Mahkemesi, RP'nin kapatılmasıistemiyleaçılan davada,RP'ninsözlü savunma için 11 Kasım'dan sonra 15 gün ek süre verilmesi istemini reddetti.

4- Kanada ve ABD ziyaretini tamamlayarak yurda dönenÇevre BakanıİmrenAykutAtatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Dünya Bankası yetkililerinden kredisözüaldığınıbelirterek, belediyelere talepte bulunmaları halinde her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

5-DSPİstanbulMilletvekiliCevdetSelvipartisinden istifa etti.

6- Danimarka'da temaslarınısürdürenBaşbakanYardımcısı BülentEcevit,DanimarkaBaşbakanıPoulNyrup Rasmussen ile görüşmesindensonrayaptığıaçıklamada,Danimarka'nınbazı pürüzlerdendolayıTürkiye'ninAB'yetamüyeliğinesıcak bakmadığını gördüğünü söyledi.

8 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk Hava Kurumu'nun 35. GenelKurulu'ndayaptığı konuşmada, THK'nin Türkiye'nin önemli gönüllükuruluşlarındanbiriolduğunubelirterek,"Kurum, hizmetleriylemilletönünde itibar kazanmış ve güvenilirliğini kanıtlamıştır" dedi.

AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzdenise, Türkiye'yişeriatbataklığınadüşürmekisteyenlerolduğuna dikkat çekerek uygarlık bayrağının düşürülemeyeceğini söyledi.

2- Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, TürkiyeAvrupaBirliği Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği "Gümrük Birliği Semineri"nde yaptığıkonuşmada,Lüksemburg'dayapılacakABZirvesi'nde Türkiye'yetamüyelikyolunuaçanperspektifçizilmezse, Türkiye,GümrükBirliğide dahilolmaküzereilişkilerini kesintiyeuğratacağını söyledi.Gürel, "AB'ye tam üye olamamak Türkiyeaçısındandünyanınsonukesinlikledeğildir.Bize olumluişaretlervermezlerse AB ile ilişkilerimizi eskisi gibi değerlendirmemiz mümkün olmayacaktır" dedi.

3-TBMMPlanveBütçeKomisyonu'ndaBaşbakanlık,Köy HizmetleriGenel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Meteroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, 1998 yılı bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

4- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, IrakKürdistanDemokratik PartisiileIrakKürdistanYurtseverlerBirliği'nin ateşkes hattında yerleşmeye çalışan PKK unsurlarınakarşısınırötesi hava ve kara harekatı başlattığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NecatiUtkan,harekatın"son ikihaftadırzamanzamansürdürülenlereparelelolduğunu" belirtti.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlikgüçlerinceSiirtveBatman'dagerçekleştirilen operasyonlardada22teröristöldürüldü.Çatışmalardabir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

5-DTPGenelBaşkanıHüsametinCindoruk,partisince Konya'dadüzenlenenaçıkhavamitingindeyaptığıkonuşmada hükümetinhazırladığıaltıaylıkdönemiiçerenenflasyonu düşürmeprogramınıdoğrubulmadıklarını, ancak bütçeye destek verdiklerini söyledi.

6-AtatürkYüksekKurumuAtatürkKültürMerkezi Başkanlığı'ncaAnkara'dadüzenlenen"4.UluslararasıTürk KültürKongresi"sonaerdi.4.UluslararasıTürkKültür Kongresi'ne4gün içinde 188 bildiri sunuldu.14 ayrı konunun 48 oturumda konuşulduğu kongreye, Türk asıllı bilimadamlarının yanısıra, çok sayıda yabancı bilim adamı da katıldı.

7- Edebiyatçılar Derneği tarafından 1992 yılındanbuyana verilen"EdebiyatçılarDerneği Onur Ödülü ve Altın Madalyası", İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen birtörenlesahiplerineverildi. Ödüller, İlhan Selçuk, Şükran Kurdakul, Muzaffer Uyguner, Mehmet Başaran, Fethi Naci ve Talip Aydın'a verildi.

8- Milliyet gazetesi, "ISO9001KaliteGüvenceBelgesi" aldı.

9- 19 LatinAmerikaülkesiileİspanyavePortekiz'in katıldığı7.Ibero-Amerikan Zirvesi, Venezüella'nın Margarita adasında başladı.

9 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelTürkiyeCumhuriyeti'nin KurucusuMustafaKemal Atatürk'ün ölümünün 59.yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Büyük Atatürk'ün eşsizdehasıveileri görüşlülüğüyleolanaksızlıklariçindekurulancumhuriyeti yüceltmenin ve sonsuza kadar yaşatmanın yolunu dagösterdiğini, buyolun çağdaş uygarlık yolu olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı DemirelTürkiyeCumhuriyeti'nin,O'nunilkevedüşünceleri ışığında, uygarlık yoluna devam edeceğini ifade etti.

TBMM Başkanı HikmetÇetin,"Demokratikvelaikrejimin temeldeğerlerindenödünvermedenhedeflerimizeilerlemek, başlıca görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

BaşbakanMesutYılmazdaBüyükÖnder'insadece10 Kasım'lardadeğilherzaman Türk milletinin arasında olduğunu belirtti.

Ayrıca siyasi parti liderleri, çeşitlidernekvesendika başkanları da birer mesaj yayımladı.

2-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalCHPKadınKolları tarafındandüzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada,55. hükümetin göreve başlamasından bu yana, ülkenin içinde bulunduğu sorunlarıçözmekiçintaşıdığısorumluluklarınhiçbirini gerçekleştiremediğini söyledi.

3- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Aşık, partisinin Bursa İlÖrgütü'nün "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katıldıktan sonragazetcilereyaptığıaçıklamada,3Kasım1996'da Susurluk'tameydanagelen kaza sonrasında, kamuoyuna duyurulan bilgivebelgelerinyüzde80'ini,kendilerininortaya çıkardığını söyledi.

4- ÇankırıCumhuriyetBaşsavcısıİbrahimEthemDikmen, İnfazYasası'nın399.maddesinedayanaraksağlıkdurumu nedeniyle tutuklu bulunan Eşber Yağmurdereli'nin cezasının 1 yıl süreyle ertelendiğini açıkladı.

5- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesikırsalalanındagüvenlik güçleritarafındansüdürülen operasyonlarda 15 PKK'lı terörist öldürüldü.

6- ABD Kıbrıs Özel Temsilcisi Richard Holbrooke ile son bir haftadır6.kez biraraya gelecek olan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,Cumhuriyetgazetesininkonuylailgilisorularını yanıtladı.Holbrooke'unKıbrıs Türklerinin tezlerini yakından bildiğini belirten Denktaş, "AB iletamüyelikmüzakerelerine bayraksız,sancaksızkatılmakdemekKıbrısRumlarının sahte unvanaltındabütünKıbrıs'ıntemsilcisigibiyasadışı müracaatını desteklemektir.Bu da olası değildir" dedi.

7- ABD BaşkanıBillClinton,NBCtelevizyonunaverdiği demeçte,"Kübailedahaiyi ilişkiler istediğini ancak bunun için önce bu ülkenin demokrasiye doğru adım atmasıgerektiğini" belirtti.

8- Irak'taki nükleer silahlarıntemizlenmesinidenetleyen BMÖzelKomisyonu UNSCOM'da görevli Amerikalı Uzmanlardan Alan Dacey yaptığı açıklamada, Iraklı yetkililerin kendilerine,bir tesisteyapılmasıplanlanandenetimekatılmalarınaizin verilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Bill Clinton NBC televizyonuna konu ileilgili verdiğidemecindeIrakDevletBaşkanıSaddamHüseyin'in BM kararlarınauymasınınsağlanmasınıisteyerek,aksitaktirde uluslararası toplumun harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi.

10 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Atatürk'ün ölümünün59. yıldönümünedeniyleAtatürkKültürDilveTarihYüksek Kurumu'nca "Türkiye Cumhuriyeti'nintemelnitelikleri"konulu panel'ekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel,laikdevleti Müslümanlığa karşıymış gibi göstermenin cumhuriyete yapılacak en büyüksabotajolacağınıvurgulayarak,cumhuriyetiniyi anlatılamadığını,Türkiye'ningeleceğinincumhuriyetin niteliklerini ve Atatürk'ü anlamaya bağlı olduğunu söyledi.

BaşbakanMesutYılmaz'dayaptığıkonuşmada,Atatürk'ün bölünmeyecekbirvatanve yıkılmayacak bir devlet bıraktığını kaydederek, "Geri adım atmaya hakkımız yoktur" dedi.

2- BakanlarKuruluBaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.HükümetSözcüsüAhatAndicantoplantıdansonra yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik reformununelealındığını, emeklilikyaşıkonusundaMeclisgündemindeki tasarı üzerinde değişiklikyapılacağınıbelirtti.BaşbakanYılmaz'ınGirit ZirvesiileilgilibilgiverdiğinisöyleyenAndican,özel temsilcilerin atanmasıyla Yunanistanilesorunlarınçözümünde yeni bir açılım yaratılabileceğini ifade etti.

3- Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin Cumhuriyetgazetesine Türkiye'nin iç ve dış güvenlik konularını değerlendirdi.

4-Bürüksel'dedüzenlenenABDışişleriBakanları Toplantısı'nakatılanAlmanyaDışişleriBakanı Klaus Kinkel, Türkiye'ninAvrupaBirliği'nin(AB)tartışılacağıAvrupa Konferansı'nakatılmasınıngerektiğinibelirterek,"Avrupa Konferansı'nıntoplanmasınıengelleyemeyiz"dedi.Kinkel, AvrupaKonferansı'nın her yıl 15 AB ülkesi ve 11 aday ülke artı Türkiye'nin katılımıyla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

5- Irak'ın uçaksavar sistemlerini alarma geçirmesine karşın ABD'yeaitbirU-2casusuçağınınIraküzerindeuçtuğu bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanı Muammed Said El Sahaf, AFP'ye verdiği demeçte,"Türkhükümetinekaygılarımızıresmenbildirdik ve Türkiye'den, Amerikalı ve İngiliz saldırganlara, Irak'ayeniden saldırmalarıiçintopraklarınıvehavasahasını kullandırmamasını istedik" dedi.

6- ABDBaşkanıBillClinton'ınKıbrısÖzelTemsilcisi RichardHolbrooketemaslardabulunmaküzereKıbrıs'a gitti. Holbrooke, Larnaka Havalanı'nda düzenlediği basıntoplantısında TürkveRumgazetecilerinsorularınıyanıtladı.Adadaki görüşmelerinden"süprizbeklemediğini"belirtenHolbrooke, "İlerlemeaçısındanaz da olsa iki liderden mesaj aldığım için buraya geldim" dedi.

7- Rusya Devlet Başkanı BorisYeltsinresmibirziyaret için Çin'e gitti ve Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin ile ikili bir görüşmeyaptı.Görüşmedensonraİkiülkearasında3bin kilometrelikbirdoğalgazboruhattı anlaşmasının imzaladığı bildirildi.

CiangZemin,basınayaptığıaçıklamada,sözkonusu anlaşmanın,"Rusya-Çin sınırına barışın ve istikrarın gelmesini sağlayarak,iyikomşulukilişkileriningeliştirilmesineve bölgede de istikrarın korunmasına hizmet edeceğini" kaydetti.

11 KASIM 1997

1- Başbakan MesutYılmaz,partisiningruptoplantısında yaptığıkonuşmada,ülkeyirefahaulaştırmakiçin sorunların üzerine cesaretle gideceklerini,halka,hoşlarınagitmesede doğruyusöyleyeceklerinisöyledi.Yılmaz,uzunyılların sorunlarının üç ayda çözülemeyeceğini belirtti.

2-YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı'nın21Mayıs1997 tarihindeRefahPartisi'ninkapatılması istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeyebaşladı.AnayasaMahkemesi heyeti,CumhuriyetBaşsavcısıVuralSavaş'ınsözlü açıklamalarını,dahasonradaRPGenelBaşkanıNecmettin Erbakan'ınisteminidinledi.Anayasamahkemesiheyeti,RP lideri Erbakanı'ın, Başsavcı Savaş'ın ek kanıt ve iddialardile getirdiğinibelirterek10 günlük süre istemi üzerine, RP'ye 18 Kasım 1997'ye kadar, 1 haftalık ek savunma süresi verdi.

3- TBMM Plan ve BütçeKomisyonu'ndaAdaletBakanlığıve YüksekYargıorganlarınınbütçeleri görüşüldü.Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, görüşme tamamlandıktan sonra yaptığıkonuşmada, cezaevlerindemutlakayenibiryapılanmayagitmeninşart olduğunu kaydederek, koğuş sisteminden odasisteminegeçilmesi için kamuoyundan büyük istek geldiğini bildirdi.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en zamcı hükümeti" diyerek iktidarıeleştirirken,"Bağrımızataş basıyoruz,krizeyolaçmamakiçinmuhalefetimizişikayetçi olduğumuz hükümeti düşürme noktasına taşımamaya gayret ediyoruz" dedi.

5-RPGenelSekreteriveGrupBaşkanVekiliOğuzhan AsiltürkpartisininTBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, GenelBaşkanNecmettinErbakan'ınAnayasaMahkemesi'ndeki savunmasınıanımsatarak,MahkemedeRefahPartisinideğil, demokrasiyi savunacaklarını söyledi.

6- ABDBaşkanıBillClinton'unKıbrısÖzeltemsilcisi RichardHolbrooke'unKKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile dün yaptığı ayrı ayrı görüşmenin ardından üç lider bir araya geldi.

Daha sonraAnkara'yagelenHolbrooke,DışişleriBakanı İsmailCemveBaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit ile görüştü. Holbrooke, Bakan Cem ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada,DenktaşveKleridesilegerçekleştirdikleri görüşmede,"hiçbiraşamakaydedilmediğini";ancak"uzunve yararlı"olaraknitelendirdiveTürkYunanilişkilerinin düzelmesi için Kıbrıs sorunununçözümlenmesininşartolduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Cem ise HolbrookeileLefkoşatemasları hakkında değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

7- ABD'ninyeniAnkaraBüyükelçisiMarkRobertParris Türkiye'deki görevine başladı.

12 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,YabancıSermaye KoordinasyonDerneği, The Economist ve Shell firması tarafından ortaklaşadüzenlenen"TürkiyeEnerjiKonferansı"nınkapanış oturumundayaptığıkonuşmada,Türkiye'denükleersantral kurulmasının zorunlu hale geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, 1997 Bilim, Hizmet veTeşvik ÖdüllerinindağıtılmasımünasebetiyleTÜBİTAK'tadüzenlenen törenekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel,bilimveteknoloji ülkesiolabilmekiçinbilimadamı,ülkeninyöneticileri, topluma, üniversitelere, araştırma ve geliştirmemüesseselerine çok büyük iş düşmekte olduğunu söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,partisiningrup toplantısındansonrayaptığıkonuşmada,özelleştirmelerin yasalara uygun olara yapılabilmesi için BakanlarKuruluiçinde komisyonoluşturulduğunusöyledi.Bütünsektörlerleilgili uygulamalarınincelendiğinibelirtenEcevit,şimdilikbütün işlemlerindurdurulduğunubildirdi.Ecevit,incelemeleri özelleştirmedenvazgeçtikleriveyaözelleştirmeyesoğuk baktıklarıiçindeğil,dahaverimliçalışılmasıamacıyla başlattıklarını vurguladı.

3-Şırnak'ınBeytüşşebapilçesindesürdürülen operasyonlarda13PKK'li öldürüldü.bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

4-AydınDoğanVakfı14'üncüHürriyetUluslararası KarikatürYarışması'nınödülleri,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in de katıldığı törenle sahiplerine verildi.

5- Türk Silahlı Kuvvetlerine aitF-4savaşuçağıeğitim uçuşu sırasında Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde düştü.

6- Türkiye'de bulunan ABD BaşkanıBillClinton'ınKıbrıs ÖzelTemsilcisiRichardHolbrooke,Başbakan Mesut Yılmaz ile görüştü.

7- Başbakan Mesut Yılmaz,AzerbaycanpetrolününBakü'den Rusya'nınNovorossiiskLimanı'napompalanmasınedeniyle düzenlenen törenine katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı HaydarAliyev,anapetrolboru hattı için Bakü-Ceyhan güzergahını desteklediklerini belirterek, "Ancak nihai kararın verilmesi konsorsiyum ve şirketlerebağlı" dedi.

Törene katılan Başbakan Mesut Yılmaz da yaptığı açıklamada, uluslararasıpolitikayışekillendirecekdinamiklerden birinin petrololacağınadeğinerek,stratejik,ekonomikveçevre güvenliğiaçısından Bakü-Ceyhan'ınrasyonel seçenek olduğunun ortayaçıktığını,buyöndeAzerbaycan'laişbirliğineönem verdiklerini kaydetti.

8-DevletBakanıGüneşTanerbaşkanlığındakiheyet, UluslararasıPara Fonu'yla (IMF) görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti.

9- BM Irak'a karşıyeniyaptırımkararlarıalmaküzere toplandı.YapılantoplantısonrasıBM Güvenlik Konseyi'nde, Irak'a ek yaptırımlar uygulanması konusunda oybirliği sağlandığı bildirildi.

13 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'nde çeşitli dernekvevakıfyöneticilerinikabullerindeyaptığı konuşmalarda,songünlerdeKaradenizbölgesindebaşgösteren terörolaylarınıdeğerlendirirken,PKK'yadestekveren Yunanistan'a sert çıkarak, "Türkiye'ninkarşısındaterördiye bir unsur yoktur.Yunanistan bu bölgede oyun yapıyormuş!Kimse merak etmesin.Taşın dibinde kimvarsadevletbunlarıbulup ezecektir" dedi.

2- İstanbul'da devam eden Kadın-Erkek EşitliğindenSorumlu 4.AvrupaBakanlarToplantısı'ndakonuşanBaşbakanMesut Yılmaz, ulusal düzeyde kadının siyasi alandatemsilikonusunda kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirterek, "Kadın ve erkeklerintümkararalmamekanizmalarınaeşitkatılımı sağlanmadan gerçek demokrasiye ulaşılamayacağı açıktır" dedi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz İstanbul'da yaptığı açıklamada,8 yıllıkkesintisizeğitimin yalnızca zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkarmaktan ibaretolmadığınıvurgulayarakkapsamlıbir eğitimreformugerçekleştireceklerinisöyledi.Türkiye'yi karanlıktutmakisteyenlerinbulunduğunubelirtenBaşbakan Yılmaz,"Amahepiniziniçirahatolsun.Nasılbirtek Atatürk'ün aydınlığı bile bütün o karanlıkları yenip bize çağdaş cumhuriyetiarmağanettiyse,bugündeAtatürk'ünhepimize yansıyan aydınlığı bu karanlık güçleri aşmaya yetecektir" dedi.

Başbakan YılmazBahçelievlerKültürMerkezi'ndeyaptığı konuşmadada,Susurlukkazasıylaortayaçıkanilişkileri unutmadıklarınısöyleyerek,"Hiçşüphenizolmasınkine Susurluk'u ne de yolsuzlukları unuttuk.Her ikisinin de üzerine gidilecek.Kesinlikle hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek" dedi.

4- Anayasa Mahkemesi,RP'nin8YıllıkKesintisizTemel EğitimYasası'nın iptali ve "yürürlüğün durdurulması" istemiyle açtığı davayı esastan görüşmeye karar verdi.

5- Kıbrıs ve Avrupa Birliği (AB) ileilişkilerdensorumlu DevletBakanıŞükrüSina Gürel, Uluslararası İlişkiler Vakfı, NATOveSiyasalBilgilerFakültesi,KültürveTurizm bakanlıklarınınkatkılarıyladüzenlenen "21.Yüzyıla Girerken Türkiye:Bölgesel ve Küresel Seçenekler"başlıklıkonferansta yaptığıkonuşmada, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hedeflediğini, ancak "gümrük birliğianlaşmasındandoğanyükümlülüklerinAB tarafından yerine getirilmemesinin" Türkiye'yi tatmin etmediğini belirterek,AB'nin,özellikleekonomikvepolitikdanışma konusunda üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

6- Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcısıVuralSavaş,RPGenel BaşkanYardımcısıve KayseriMilletvekiliAbdullahGül'ün kendisinehakaretettiğigerekçesiyleAnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

7- İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu yaptığı açıklamada,8 yıllıkkesintisiztemel eğitime karşı olanların cami önlerinde yaptıkları protestoların, inanç açısından kabuledilemeyeceğini belirterek, "Camilerimiz kutsal ibadet yerleridir.Hiçbir zaman mitingveprotestoyeriolmamıştır.Eylemlersırasında yakalananbazıkimseler,namazlaniyazla,camiylecemaatle alakasıolmayansolgruplaramensupkişilerdir"dedi. Başesgioğlu, Türkiye'de irtica tehdidi bulunduğunu vurgulayarak, bazıülkelerinTürkiye'yeşeriatrejimiihraçetmeye çalıştıklarını,ülkeiçindedebunlarındestekçilerinin bulunduğunu söyledi.

8- DışişleriBakanıİsmailCemDışEkonomikİlişkiler Kurulu(DEİK)üyeleriyletoplantısındansonrayaptığı açıklamada, Türkekonomisininrahatlıklagelişeceğibirdış siyasetzeminihazırlamakamacıylaekonomi diplomasisi atağı başlatacaklarınısöyledi.Cem,"KEİB,dünyanındikkatini çekmeyebaşladı.D-8'i de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda doğru yorumlayıp yönlendirirsek 10 yıl içindeciddibirkurum olacaktır" dedi.

9- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,TürkOcaklarıGenel Merkezi ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği "Demokrasi: Yolsuzluklar, Dokunulmazlık, Siyasi Yapı ve Totalitarizm" konulu paneldeyaptığıkonuşmada,yargıbağımsızlığınınçoğulcu ve özgürlükçü demokratik sistemin önemlienstrümanlarındanbirisi olduğunu belirterek, sorunun bazı siyasi hesaplara alet edilmesi durumunda sistemin bütünüyle çökeceğini kaydetti.

10- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalyaptığıaçıklamada, özelleştirmeninülkekoşullarınıngözönündebulundurularak yapılması gerektiğini belirterek, "Özelleştirmeye prensip olarak karşıdeğiliz.Ancakgözükapalı özelleştirme, özelleştirme düşmanlığı kadar sakıncalıdır.Bununölçüsünübulmaklazım" dedi.

11- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerini çiğnediğigerekçesiyle Gebze'de yayın yapan Mesaj FM radyosunun yayınının 30 gün süreyle durdurulmasına karar verdi.

12- Şişli Belediye Başkanı Gülay Atığ, belediyebaşkanlığı görevinden ve partisinden istifa etti.

13- Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun, Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerindegeçenyılyapılangösterilersırasında,sınırı geçtiktensonraTürkbayrağınıindirmekisterkenvurularak öldürülenRumyurttaşıileilgiliolarakTürkiye'den bilgi istediğibildirildi.Komisyonayrıca,AnayasaMahkemesi tarafındankapatılanDEP'in eski milletvekili Sedat Yurttaş'ın yaptığı bireysel başvurunun incelemeye alınmasını kararlaştırdı.

14- ABD'de bulunan Devlet Bakanı Güneş TanerWashington'da yaptığıaçıklamada,Türkiye'nin ciddi sorunları bulunduğunu ve uygulanacakortavadeliprogramnedeniyle,herkesimin "sıkıntıya"gireceğinisöyledi.Taner, IMF ile klasik anlamda bir stand-by konuşmaya gelmediklerini, birsüredirdevameden danışmalarınsüreceğinitekrarlayarak, "Sıkıntıda olup da para alıp kendini düzeltmeye gelenbirheyetdeğiliz.Tamtersi profesyonelolarakIMFilekonsültasyonyapmahakkımızı kullanıyoruz" dedi.

15- Irak, kitle imha silahlarının tasfiyesinden sorumluBM ÖzelKomisyonuUNSCOM'dakiABD'lisilahuzmanlarının ülkeyi "derhal" terk etmeleri için ültimatom verdi.Irakresmihaber ajansıINA'verdiğihaberde,kararınSaddamHüseyin'in başkanlığındaki Devrim Komuta Konseyi (DKK) ve iktidardakiBaas partisi tarafından ortaklaşa alındığı bildirildi.

BM özel komisyonu UNSCOMBaşkanıRichardButler,UNSCOM personelinin yarın Irak'tan çekileceğini açıkladı.

16-FilistinlideriYaserArafatİsrail'deyayınlanan YediotAhronot,gazetesineverdiğidemeçte,"20.yüzyıl bitmeden bağımsız ve egemen bir Filistindevletininkuruluşunu ilanedeceğiz.Eylül1999'danönce,Netanyahuistesede istemese de, devletinbirbölümüişgalaltındadaolsave üzerinde yerleşimler de bulunsa devletimizi ilan edeceğiz" dedi.

17- Somali'de Ekim'den bu yana devam eden aşırıyağışların yolaçtığısellerdeölenlerinsayısı1000'eyükseldi. Uluslararası yardım kuruluşları yetkilileri, son 24 saatiçinde 72kişinin öldüğünü, BM ve Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'nın, selden etkilenen bölgelere tıbbi malzemenin yanı sırabattaniye ve plastik bot göndermeyi sürdürdüğünü bildirdiler.

14 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,"Dahaiyibirçevre, dahagüzelbiryaşamiçinTürkiye1.ÇocukMeclisi Deklarasyonu"nu sunan öğretmen ve öğrencileri kabulündeyaptığı konuşmada,çocukların Türkiye'nin geleceğini sırtında taşıyacak biçimde yetiştirildiklerini söyledi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz TürkiyeİhracatçılarMeclisive DışTicaretMüsteşarlığı'nın düzenlediği "İhracat Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 yıllık istikrarprogramının birinciyılındaenflasyonu yüzde 50'ye, daha sonra yüzde 20'ye ve 2000yılındadaABülkeleriortalamasınadüşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÖteyandanBaşbakanMesutYılmazAnkara'dayaptığı açıklamadadaSusurluk'tameydanagelen kazadan sonra ortaya çıkan ilişkiler bütününün çözülmesiiçinçabaharcadıklarını, ancaksonucaulaşmalarınıngüçolduğunubelirterek,"Biz çözülmesi için, başkaları da çözülmemesi için uğraşıyor" dedi.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,55.hükümetinözelleştirmeyisağlam bir zeminde hızlandırma hazırlığı yaptığını belirterek, "Özelleştirmearazi spekülasyonunadönüştü;işsizlik arttı, işçi hakları çiğnendi, KİT'ler kan yitirdi" dedi.

4- ABD ve Irak arasında yaşanan gerginlik ile ilgili olarak BaşbakanYardımcısıBülentEcevit, Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin,GenelkurmayİkinciBaşkanıÇevikBirveDışişleri Bakanlığıyetkilileritoplantıyaptı.Toplantıdansonra açıklamayapanMilliSavunmaBakanıİsmetSezgin,ABD'den İncirlik'in kullanımı konusunda bir istek gelmediğini söyledi.

5- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, üretilen yassı mamüllere yüzde 2 ile yüzde 5 arasında zam yaptı.

6- KKTC'nin kuruluşunun14.yıldönümünedeniyleBayrak Radyosu'ndahalkahitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, göndere çekilmiş bayrağı kimseninindiremeyeceğinive yarınlarıkimseninyenidenkarartamayacağınıbelirterek, KKTC'nin her zaman var olacağını ve herhangi bir anlaşmanın, iki devlet esasına dayanacağını söyledi.

15 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbulveKocaeli'de çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

2- Başbakan Yardımcısı BülentEcevit,TRT'ninAnaHaber Bülteni'nekatılarkABD-Irakgerginliğineilişkinsoruları yanıtladı.Türkiye'nin bölgede savaş istemediğini, ancaksavaş çıkmasıdurumundaheraçıdanhazırlıklıolunduğunu kaydeden Ecevit, Türkiye açısından böyle bir savaşa katılımın sözkonusu olmadığını,herikitarafadasoğukkanlılıkönerdiklerini söyledi.

3-TBMMPlanveBütçeKomisyonu'nda,MilliEğitim Bakanlığı'nın 1998 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı HikmetUluğbay,bakanlığıileilgilisorularıyanıtladı. Oylamada,MilliEğitimBakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve üniversitelerin 1998 mali yılı bütçe tasarısıPlanve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

4- DYP Genel Başkanı TansuÇiller,Tekirdağ'ınUzunköprü ilçesindepartisincedüzenlenen "Demokrasi Mitingi"nde yaptığı konuşmada,milletinçağdaşlığı,tamdemokrasiyi,adaleti istediğini belirtti.

5-CHPKadınKollarınca,eğitim,sağlıkvehukuk konularında danışma merkezi olarak hazırlanan "Kadın Danış"ların ilkiAnkaraYenimahalle'deCHPGenelBaşkanıDenizBaykal tarafındanaçıldı.Sosyaldemokrasinin eşitlik,özgürlük, emeğin ve üretimin hakkını alması, insan haklarının demokrasinin veözgürlüklerinkorunması demek olduğunu söyleyen Baykal, tüm kadınların da bunlarısavunduğunubelirtti.Baykal,"Sosyal demokrasikadınındoğasında vardır, kadının doğal siyasetidir" dedi.

6- CHP Ankara İl Başkanı HaydarDoğan,görevindenistifa etti.

7- BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,devletbakanları ŞükrüSinaGürel, Yücel Seçkiner ile Refaaddin Şahin, KKTC'nin 14.kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gitti.

BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,resmitörendebir konuşma yaptı.

KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşiseRumliderininve Yunanistan'ınTürkiye'yiadadan çıkarmak istediğini söyleyerek Ecevit'inkısmibütünleşmekonusundakikararlılığıyla rahatladıklarını belirtti.

Öte yandan Kıbrıs Rus Kesiminde Rumlar, YeşilHat'taKKTC karşıtı gösteri yaptılar.

16 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel UNESCO'nun52.kuruluş yıldönümünedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi.Cumhurbaşkanı Demirel mesajında, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim veKültür Teşkilatı'nın52.kuruluşyıldönümümünasebetiyle,dünya uluslar arasında eğitim, bilim,kültürveenflasyonalanında ilişkilerigeliştirmek suretiyle küresel barış ve refaha hizmet görevindeki başarısından dolayı kutluyorum" dedi.

2- Başbakan MesutYılmazKaradenizgezisindeTatvan-Muş ayrımıBitlis9.Bölgeyolunun temel atma törenine katıldı. Başbakan Yılmaz törende yaptığıkonuşmada,"Güneydoğu'daki11 ildeyatırımıteşviketmek ve işsizliği önlemek için bir dizi tedbir aldık.Bunlardan bir kısmı uygulamaya konuldu.Hükümet olarakbölgedeyatırımyapacaklariçinhazinearazilerini bedelsiz olarak vereceğiz.Bu yatırımcılar, 10 yılakadarher türlü vergiden muaf tutulacak" dedi.

3-DevletBakanıCavitKavak,TelevizyonMuhabirleri Derneği'ncedüzenlenen "Televizyon Haberciliği Nereye Gidiyor?" konulupaneldeyaptığıkonuşmada,özeltelevizyonlarınçok seslilikvedemokrasiaçısındanolumlu bir gelişme olduğunu, ancakmeslekigelişmeninteknolojikgelişmeningerisinde kaldığını bildirdi.

4- Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, BatıAvrupaBirliği (BAB)BakanlarKonseyitoplantısına katılmak üzere Almanya'ya gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında, Adana'dabulunan İncirlikÜssü'ndeki hareketlilik ile ilgili soruları yanıtladı. İncirlik Üssü'ne keşif uçakları için ayrılan kota dışında hiçbir AmerikanuçağınıninmediğinibelirtenSezgin,sözkonusu uçakların TBMMkararıileTürkiyetopraklarınıkullandığını söyledi.

5- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNamiÇağanyaptığı açıklamada,emeklilikyaşıdaiçindeolmaküzere TBMM'deki tasarıüzerindeBakanlarKurulu'ndauzlaşmayavarıldığını söyledi.

6-IrakBaşbakanYardımcısıTarıkAziz"LeFigaro" gazetesineverdiğidemeçte,"GüvenlikKonseyi'nden tarafsızlıklarışüphegötürmeyecekuzmanlardanoluşanbir komisyonistediklerini"belirterek, bu formülün kabulü durumda ABD'li uzmanların dönüşüne itiraz etmeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Bill Clinton, Californiya'da yaptığı konuşmada,Irak'ın"çok tehlikeli" kimyasal ve biyolojik kitle imha silahlarına sahip olduğunu kaydetti.

7- İsrail Başbakanı Benjamin NetanyahuBBCTelevizyonu'na yaptığıaçıklamada,Irak krizi nedeniyle uluslararası toplumun Iraküzerindeodaklandığınıbelirterek,busıradaİran'ın balistik füze yapımının gözden kaçtığını söyledi.

8- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 4.Ortadoğuve KuzeyAfrika(MENA)EkonomiKonferansı'na katıldı.Albright yaptığıkonuşmada,IrakhalkınınçektiğiacılardanSaddam Hüseyinrejimininsorumluolduğunubelirterek,Irak'ınBM kararınauymasıhalinde,ABD'ninbuülkeninmasumhalkına yardıma hazır olduğunu söyledi.

17 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelresmikonuğuolarak Türkiye'yegelenÖzbekistanCumhurbaşkanıİslamKerimov'u karşılama töreninde yaptığı konuşmada,"Halklarımızarasındaki kardeşçedostluktankaynaklanan karşılıklı arzu ve ülkelerimiz arasındamevcutortaktarih,kültür,dilvedinbağları, Özbekistan'ınbağımsızlığınıkazanmasındansonraaramızdaki ilişkilerin hızla gelişmesiiçingerekliortamısağlamıştır" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov iseziyaretininamacının ülkelerarasındakiilişkileriyenilemek,siyasi, iktisadi ve askeri yönden geliştirmek olduğunu söyledi.

2- ABD ve Irak arasındaki sorunlarkarşısındaTürkiye'nin alacağı önlemleri görüşmek üzere Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit veGenelkurmayBaşkanıİsmailHakkı Karadayıbirarayageldi.Toplantıdansonraaçıklamayapan BaşbakanYılmaz,ABD'denİncirlikÜssü'nünkullanılmasına yönelik bir istemin gelmediğini söyledi.

3- BakanlarKuruluBaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantıdansonraaçıklamayapan Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Şükrü SinaGürel,BakanlarKurulu'ndasosyal güvenliktasarısı,içgüvenlik,kamukurumlarındapersonel istihdamı konularının ele alındığını söyledi.

4- Genelkurmay BaşkanıİsmailHakkıKaradayı'nınkonuğu olarakAnkara'yagelen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Weslwy C.Clark, Orgeneral Karadayıilegörüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerinde Türkiye'nin Ortadoğu ve Avrupa'daki rolünü daha iyi değerlendireceğini söyledi.

Orgeneral Karadayı iseOrgeneralWeslwyC.Clark'ınNATO içinsondereceyapıcıvekalıcıçalışmalaryapacağına inandığını söyledi.

5-DışişleriBakanıİsmailCemTBMMPlanveBütçe Komisyonu'ndayaptığıkonuşmada,Hazarbölgesi petrollerinin dünya pazarlarına taşınması için öngörülen Boğazlar'dangeçişin sanıldığı kadar kolay olmayacağını söyledi.

6- Maliye BakanıZekeriyaTemizel,TürkiyeEkonomikve SosyalEtütlerVakfı'nın (TESEV) düzenlediği "Bütçe Sisteminde YenidenYapılanma"konulutoplantıdayaptığıkonuşmada, Türkiye'ninkamumaliyesindeyaşadığısorunlarıntemelinde Maliye ile Hazine'nin ayrılmış olmasının yattığını belirterek bu birlikteliğin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

7- Çevre Bakanı İmren Aykut "Akdeniz ÇevreEylemBirliği" toplantılarınakatılmak üzere Tunus'a gitti.Hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapanAykut,Akdeniz'ekıyısı olanülkelerinAkdeniz'i kirletmelerini önlemesi konusunun ele alınacağını,uçakvegemilerdenAkdeniz'ekirliatık bırakılmasının önüne geçilmesi üzerinde durulacağını söyledi.

8-Almanya'nınErfurtkentindedüzenlenenBatıAvrupa SilahlanmaGrubu (WEAG) Savunma Bakanları toplantısı sona erdi. MilliSavunmaBakanıİsmetSezgintoplantısonrasında gazetecilereyaptığıaçıklamada,Türkiye'nin,Yunanistan ile meselelerine diyalogla, barış masasında çözmekten yanaolduğunu söyledi.

9- Mısır'da bir turistotobüsünesaldıranİslamiCemaat Örgütü militanlarının 67 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

18 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelTürkiye'debulunan ÖzbekistanCumhurbaşkanıİslamKerimov'ukabulündeyaptığı konuşmada, Özbekistan'ın 6 yılda, milli devletkurma,ekonomik reformlarıgeliştirmekonusundaçok büyük bir yol katettiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov ise dili, kültürü vedini aynıolanTürkiyeve Özbekistan'ın birbirine destek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından RP aleyhine açılan kapatma davasında Genel Başkan Necmettin Erbakan sözlü savunmasına başladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı YektaGüngörÖzdendahasonra yaptığıaçıklamada,"Savunmahakkıkutsaldır.Savunmaya müdahale etmemiz, kesmemiz söz konusu değil.Süre de bizim için önemlideğil.4, 5, 10 gün olur, ona katlanmak yargıçlığın en doğal gereğidir" dedi.

3- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNamiÇağanyaptığı açıklamada,BakanlarKurulutoplantısında,SSK'daemeklilik yaşının 5 yıllık geçiş süresiyle kadınlarda 50, erkeklerde55'e çıkarılmasının benimsendiğini söyledi.

4- TBMM GenelKurulu'nda,RP'nin,Bayındırlıkveİskan Bakanı Yaşar Topçu hakkında verdiği gensoru önergesi reddedildi.

5-Türk-İşBaşkanıBayramMeraldüzenlediğibasın toplantısında,hükümetinuygulamalarıkonusundaki görüşlerini belirterek, 1998 bütçesinde enflasyon, yatırımsızlık,işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği gibi sorunların çözümü için gerekli ödeneklerin ayrılmadığını söyledi.

6- TiyatrosanatçısıSaadettinErbilİstanbul'davefat etti.

7-Washington'dabulunanDevletBakanıGüneşTaner, UluslararasıParaFonu(IMF)ileanlaşmayavarıldığını belirterek,"Bu,alışılmışındışındayepyenibirmodeldir. IMF'ningelişmekteolanülkelerleilişkilerindeörnek oluşturacaktır" dedi.

8-YunanistanDışişleriBakanıTeodorosPangalos Almanya'nınErfurt kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ege üzerindehakiddiaettiğinivebunun,"Sınırlarınyeniden belirlenmesi"anlamınageleceğini savundu ve "Bu, uluslararası bir suçtur" dedi.

9-RusyaDışişleriBakanıYevgeniPrimakovItar-Tass ajansınayaptığıaçıklamada,Irakkrizikonusunda bir çözüm programı üzerinde mutabakata varıldığını söyledi.

19 KASIM 1997

1- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu,gazetecilerinsorularını yanıtladı.Sungurlu,songünlerde bazı hakimlerin davalardan çekilmesiniaraştırmaküzereTeftişKuruluBaşkanlığı'nı görevlendirdiğinisöyledi.Sungurlu,"Hakimleringörevden çekilmesi işi,birgörevisavsaklamaysabudaHakimlerve Savcılar Yüksek Kurulu'nun el koyacağı bir olaydır" dedi.

2- İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Devlet BakanıIşılay Saygın'ladüzenlediğiortakbasıntoplantısında,nüfus cüzdanlarındaki değişiklik konusunda bilgi verdi.Devlet Bakanı Saygın,İçişleriBakanlığıileyaptıklarıişbirliği sonucu, nüfus cüzdanlarında yapılan değişiklikle, cüzdanların medeni hal bölümündeyeralan"dul,boşanmış"gibiterimlerin kullanılmasının kaldırıldığını kaydetti.

3- TBMMGenelKurulu'nda,milletvekilidokunulmazlığına sınırlamagetirenanayasadeğişikliğiönerisinin maddelerine geçilmesi için yapılan ilk oylamada, 517 milletvekilinden300'ü kabul oyu kullanırken, 198'i ret oyu kullandı.

4-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümeti,dışpolitikadaki yetki ve sorumluluğu Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmailHakkı Karadayı'ya vermekle eleştirdi.

5- Ankara 20.Asliye Hukuk Mahkemesi, manşetten yayımlanan birhaberinbaşlığının gerçek dışı ve Başbakan Mesut Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle, Akşam gazetesini 1 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Diyarbakır'dadüzenlenenoperasyonlarda,çeşitli tarihlerdeçoksayıdaöldürmeveyaralamaeylemini gerçekleştirenşeriatçıHizbullah örgütünün 7 üyesi yakalandı. GüneydoğuAnadolu'dasürdürülenoperasyonlarda11PKK'lı öldürüldü.

7- İstanbul Üniversitesi'nde karşıt gruplar arasındaçıkan olaylarda2'sipolis, 2'si basın mensubu olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.Marmara Üniversitesi'nde çıkan olaylardada2 öğrenciyaralandı.Olaylardatoplam45öğrencigözaltına alındı.

8- BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Rusya'nınIrak krizinebulduğuçözümönerisini tartışmak için Cenevre'de bir arayageldi.ABDDışişleriBakanıMadaleineAlbrightda HindistanziyaretiniyarıdakeserekCenevre'yegitti. Toplantıya Albright'ın yanı sıra Rusya Dışişleri BakanıYevgeni Primakov,FransaDışişleriBakanı Hubert Vedrine ve İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook katıldı.

9- Hindistan'ın güneyindeki Haydarabadkentindebirfilm stüdyosunun önünde park etmiş bir arabaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 23 kişinin öldüğü bildirildi.

20 KASIM 1997

1-Ankara'yagelenKKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'iziyaretederekbirsüre görüştü.Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in de bulunduğu görüşmeden sonrabir açıklama yapan konuk Cumhurbaşkanı Denktaş, ülkesinin federasyonçözümündenvazgeçmediğinibelirterek,"Avrupa Birliği'nin tutumuna rağmen görüşmelere katılacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Demirel ise açıklamasında, federasyonuneşit şartlarda kurulması gerektiğini bildirdi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'ncadüzenlenen"AdliyeEtkinlikleri1" programı çerçevesinde yapılan "Dünya Çocuk Hakları Günü" panelinin açılış konuşmasında,çocukların reşit yaşa kadar korunması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada barış dediğimizolay,çocuklarıkoruma olayıdır.Dünyadabarışıhakimkılalımdiyeinsanlık çırpınıyorsa, bu, çocukların geleceğini teminat altına almakve onları barış içinde yaşatmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Demirel konuşmasında yargı alanındakibirçok eksikliklerinolduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkede adalet yoksa devletten bahsetmek mümkün değildir.Çünkü adaletyoksazulüm vardır.Zulümicra eden devlete devlet demek mümkün değildir" dedi.

3- TBMM Başkanı HikmetÇetinyaptığıyazılıaçıklamada, "Parlamenterdemokratiksistemdeolduğugibi,Anayasa değişiklikleridemilletvekillerininözgüriradeleriile kullandıklarıoylarıylagerçekleşebilir.Oylamasonuçları mutlaka herkesin beklentisine uygunolarakgerçekleşmeyebilir. Amaherkesinortayaçıkan sonuçları hoşgörüyle karşılaması ve saygı duyması,çoğulcuvekatılımcıdemokrasiningereğidir" dedi.

Başbakan MesutYılmazTBMM'dedünyapılanmilletvekili dokunulmazlığıyasatasarısıgörüşmelerihakkındabasın mensuplarınınsorularınıyanıtlarken,"Busonuçlarhalkın isteklerini TBMM'nin anlamadığını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de konuyla ilgilisorulara, "Meclis,halkınhüriradesiyleoluşturulmuştur.Kendihür iradesiyle hareket edecektir" dedi.

4- Anayasa Mahkemesi'ndeRPileilgiliolarakbaşlayan davada Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın sözlü savunması alındı.

Mahkeme Başkanı YektaGüngörÖzdengazetecilereyaptığı açıklamada,davadailgisivebilgisinebaşvurabilecekleri insanlarınolabileceğini,ancakbukonudaşimdidenbilgi veremeyeceğinikaydederek,"Şimdidavadosyasının içeriğine, yapılan açıklamalara bakıp, çelişkilervarmı,onlarıgörmek lazım.Buna göre belge de istenebilir.Gerek duyulursa ilgisi vebilgisiolanlardadinlenebilir.Kimseşüpheetmesin, Anayasa Mahkemesi sizin güvenceniz" dedi.

Erbakaniseaçıklamasında,"BüyükTürkmilletininbir mahkemesiolanYüksekMahkeme'de3 gün çok güzel bir çalışma yapıldı" dedi.

RPİstanbulMilletvekiliMehmetAliŞahinyaptığı açıklamada,"Butürolaylardanders çıkarılır.Biz de doğal olarak buradan dersler çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

5- Devlet Bakanı Cavit Kavak, TOBB veHazineMüsteşarlığı tarafındandüzenlenen"Yerel Ekonomik Gelişme Programı (YEGP)" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 1980'li yıllarlabirlikte dünyada devletin rolünün yeniden biçimlendirildiğini, Türkiye'de dedünyadakigelişmelereparalelolarak,devletinrolünün yeniden ele alındığını ifade etti.

6- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Türk HukukEnstitüsü'nün düzenlediğitoplantıdayaptığı konuşmada, Yüce Divan sıfatının Anayasa Mahkemesi'nden alınması gerektiğinibelirterek,"Artık hukuk,hiyerarşiksistemin tepesindeki güce göre kendini tarif etmek gibi bir zorlamayla karşı karşıyadır" dedi.

7- CHP Genel BaşkanıDenizBaykalCumhuriyetgazetesine verdiğidemeçte,halkınyüzde90'ınınmilletvekili dokunulmazlıklarınınsınırlandırılmasınıistediğini,ancak parlamentonunbunuyerinegetiremediğinibelirterek, "Parlamenterlerinkamuoyundaaçıkçatakındıklarıtavırlaoy yüzdesinetakındıkları tavır arasında çelişki var.Türkiye'nin niçinsorunlarınıçözemediği,siyasetinsorunlarıçözmesi gerekirkennasılolupdasorunlarınkaynağı,kökühaline dönüştüğü böylece ortaya çıkmıştır" dedi.

8- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Gazeteci Erginİnanç öldü.

9-ABD'debulunanDevletBakanıGüneşTanerbasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,IMF ile enflasyonun, bir yıl sonra tekhanelirakamaindirilmesindeanlaştıklarınıifade ederek,"Bütünmeseleobirsenedeinecekolanmodeldeki kaynaklar meselesini ortaya çıkarmak.Bu kaynaklar IMF'denbir miktarparaolabilir.DünyaBankası'ndançeşitliprogram kredileri olabilir" dedi.

10- ABD Enerji Bakanı Federico PenaABD-RusyaİşKonseyi tarafındandüzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji gereksinimininönümüzdekiyıllardaçokartacağınıve açığıngiderilmesiiçinülkesinindevrede olduğunu belirtti. Pena,"Hazarbölgesiningeliştirilmesiküreselenerji güvenliğininsağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.Ve dünyaenerjistokununçeşitlendirilmesiABD'ninulusal güvenliğini yakından ilgilendirmektedir" dedi.

11- Irak'ın UNSCOM içinde yer alanAmerikalımüfettişleri sınırdışıetmesi ile başlayan krizin çözümüne yönelik olarak BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Rusya'nın isteği üzerine Cenevre'de biraraya gelen Irak-BM yetkililerinin anlaştıkları bildirildi.

Irak'ın uluslararasıilişkilerindensorumluBakanıSaad KasımHammudiparlametodayaptığıkonuşmada,BM silah uzmanlarının çalışmalarına hemen dönmesi ve BM'ninyediyıldır buülkeyesürdürdüğüambargonun kaldırılmasını sağlamak üzere Rusya ile vardıkları anlaşmayı zafer olarak nitelendirerek,"Bu sonuç,BaşkanSaddamHüseyin'inakıl ve diplomasi becerisini gösteren büyük bir zaferdir" dedi.

12-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin'in,Başbakan Yardımcıları Boris Nemtsov'u ve Anatoli Çubays'ı görevden aldığı bildirildi.

13- BBC Radyosu, Ruanda'nın kuzeybatısında, büyük birgrup Hutumilitanının,arkadaşlarınınserbest bırakılması için bir hapishaneyeyaptıklarıbaskındaölenlerinsayısının300'ün üzerinde olduğunu bildirdi.

14- İspanya'daki Bask bölgesinin bağımsızlığı içinsilahlı mücadeleveren ayrılıkçı ETA örgütü kısmi ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

15- Tacikistan'daçığaltındakalan46kişininöldüğü bildirildi.

21 KASIM 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz Bursa'da göçmenvatandaşlariçin yapılantoplukonuttapuve anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Hükümetimiz Türkiye'nin meselelerini halletmekiçin vargücüyle çalışıyor, çalışmaya da devam edecek" dedi.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NamiÇağanAnkara'da yaptığıaçıklamada,Türkiye'deemeklilikyaşının60'a çıkarılmasının şu an mümkün olamadığını belirterek"Türkiye60 yaşında emekliliğe ancak 2010 yılında geçebilir" dedi.

3- CHPGenelBaşkanıDenizBaykalNevşehir'deyaptığı açıklamada,siyasetçilerinyolsuzluklarıbirbirlerinekarşı silaholarakkullandıklarınıbelirterek"Siyasetinhakkını siyasete, adaletin hakkının adalete verin" dedi.

4- DemokratPartiveYeniPartiayrıayrıyaptıkları kongrelerdensonraDemokratPartiadıaltındabirleşti. Demokrat Parti Genel Başkanlığına Korkut Özal seçildi.

5- Şişli Belediye Meclisi, Gülay Aslıtürk'ünistifasıile boşalanŞişliBelediye Başkanlığı'na ANAP adayı Cüneyt Akgün'ü seçti.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlarda10 terörist ölü olarak ele geçirildi.

7- Lüksemburg'da düzenlenen İstihdam Zirvesi içinbiraraya gelen14ABüyesiülkenindevletve hükümet başkanlarının, Türkiye'ninAvrupaKonferansı'ndayeralmasılehindekarar almalarıüzerinebasıntoplantısıdüzenleyenYunanistan Başbakanı Kostas Simitis, "Yunanistan vetosunusürdürüyor.14 ülke,Türkiye'ninsürekliAvrupaKonferansı'na katılmasından yana tavır koydu" dedi.

8- BMGenelSekreteri'ninKıbrısÖzelDanışmanıDiego CordovezLefkoşa'dayaptığıaçıklamada,KıbrısveRum liderlerinin eşit olduğunu,anlaşmayıyaparkenveuygularken kesinlikle eşit davranılacağını söyledi.

9- Rusya Yakıt ve Enerji Bakanı Sergey Kiriyenko Moskova'da yaptığıaçıklamada,AzeripetrolünüRusya'nıntekbaşına nakletmesininmümkünolmadığınıbelirterek,"Bupetrolün hepsinintekboru hattından aktarılamayacağının bilincindeyiz. Birçok hat olması şart" dedi.

10-ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbrightCNN televizyonundayaptığıkonuşmada,Bağdat'ınkitleimha silahlarınıkullanmamasınısağlamakiçinBMyaptırımlarının kalmasıyönündekitavrındankesinliklevazgeçmeyeceklerini söyledi.

22 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Adana'daGüçbirliği VakfıtarafındandüzenlenenÇukurova Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Demirel, Meclis'tetartışılmaktaolan dokunulmazlıkkonusunun çok karışık olduğunu ifade ederek, "En kötü sivil idarenin, en iyi başka çeşitidaredeniyiolduğunu bilin.Bunu düzeltelim, ama yıkmayalım.Üç defa kapatılmış bir Meclis'in aslında cesaretle hareket etmesi zordur" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Balıkesir'inBandırmailçesinde Etibank'ınyaptıracağıilköğretimokulununtemelini attıktan sonra Bandırma Ticaret Odası'nın 1996 yılında en yüksekdüzeyde vergi ödeyen ve ihracattan en fazla döviz getiren üyelerine ödül vermesi dolayısıyla düzenlenen ödül törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığıkonuşmada,geliradaletsizliğinin Türkiye'deyaşananbirçoksorunun kaynağı olduğunu belirterek gelir adaletini sağlamak ve enflasyonudüşürmekamacıyla1998 yılındahemvatandaşınhemdedevletinkemerini sıkacağını söyledi.

3-Yargıtay8.CezaDairesi,avukatlarıntürbanla duruşmalaragiremeyeceğinihükmebağladı.Daire, İstanbul 2. İcra Mahkemesi'nce bu yönde verilen kararı oybirliği ile onadı.

4-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,Denizli'ninBaklanve Honaz ilçelerinde incelemelerde bulundu.Sezgin buralardayaptığıkonuşmalarda,milletvekili dokunulmazlıklarınınsınırlandırılmasınıniçinistediklerini anlatarak, bunun kürsüdokunulmazlığıvesiyasikonuşmalarla sınırlı olmak zorunda olduğunu söyledi.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,Erzurum'dapartisi tarafındandüzenlenenmitingdeyaptığıkonuşmada,enbüyük hakemin millet olduğunu ifadeederek,"Ülkedehuzurkaçınca, tahriklerolunca millete gidelim demiştim.On güne kadar seçim diyenler, müdahale gelirdiyenyüksekrakımlıtepelerhemen vazgeçtiler.Ordudüşmanınıarayanlar,devletarşivlerine mahkeme kayıtlarına baksınlar" dedi.

6- Kore Yarımadası'nda barışın tesis edilmesi amacıyla ABD, Çin,Kuzey ve Güney Kore yetkililerinin katıldığı New York'taki toplantı yayımlanan bir bildiri ile sona erdi.Açıklamada, Kore yarımadası'ndabarışıtesisietmeve bölgede kaygı uyandıran gerilimi azaltmak amacıyla 9 Aralık'taCenevre'degörüşmelerin başlamasının kararlaştırıldığı belirtildi.

7- Cezayir'de silahlıkişilerin13kişiyikatlettikleri bildirildi.

23 KASIM 1997

1-DevletBakanıIşınÇelebiTBMMPlanveBütçe Komisyonu'ndayaptığıaçıklamada, özelleştirme konusunda yasal boşluk olmadığını, son yasa hakkında davaaçılmamasınedeniyle anayasayauygunluğunsağlandığını savundu.Çelebi,enflasyonla mücadeledegerçekleştirilmesigerekenreformlarısıralarken, özelleştirmelere hız verilmesi gerektiğini söyledi.

2- Milli Eğtim Bakan Hikmet Uluğbay, 24KasımÖğretmenler Günüdolayısıylayayımladığı mesajda, Öğretmenlerin, her zaman ülkenin yarınlarını şekillendiren mimarlar olarakbüyüközveri vekendiniadamışlıkanlayışıileTürkiye'yehizmet edegeldiklerini vurguladı.

3- MHP'nin 5.OlağanKongresi'nde671oyalanDevlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi.

4- CHP Genel SekreteriAdnanKeskinyaptığıaçıklamada, hükümetin usulsüzlüklerin üzerine gideceğini söylemesine karşın, somut hiçbir adım atmadığını ileri sürdü.

5-Tokat'ınTopçamilçesindegüvenlikkuvvetlerince sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 6 TİKKO örgütü üyesi öldürüldü.

7-Irak'takikimyasalsilahlarındenetimiilegörevli UNSCOM'unfaaliyetleriileilgili olarak Irak ve ABD arasında başlayan gerginliğin giderilmesi konusunda, Rusya Devlet Başkanı BorisYeltsinileABDBaşkanıBillClinton'unbir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

IrakDışişleriBakanıMuhammedSaidEl-Sahafdün düzenlediğibasıntoplantısında, Irak'ın UNSCOM denetçilerinin görevleriniyapabilmeleriiçingerekli hertürlükolaylığı göstereceğini söyledi.

8- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Asvankentindebir müzeninaçılışındayaptığıkonuşmada,ülkesindekiterör olaylarının artması konusunda, "Teröristler, İngiltere vebaşka ülkelerintopraklarındayaşayarakburalardaparatoplayıp, saldırı planlıyorlar" dedi.

9- İran İslamDevrimiYüksekKonseyiBaşkanıAyetullah Muhammed Bagır Hekim İran News gazetesinde yayımlanan demecinde, "IrakrejimiTürkiye'ninKuzeyIrak'amüdahalesinigizlice destekliyorçünkü,istikrarınsağlanmasınınkendisinin iktidardan uzaklaştırılmasına neden olacağındankorkanSaddam, bölgenin kaos içinde kalmasını istiyor" dedi.

10- Slovenya'da devlet başkanlığı seçimlerininilkturunu eski Devlet Başkanı Milan Kucan'ın kazandığı bildirdi.

24 KASIM 1997

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,24Kasımnedeniyle yayımladığı mesajda, eğitimin, bilgi çağının yaşandığı günümüzde daha çok önem taşımaya başladığına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Demirel,öğretmenlerin,mesleklerinin taşıdığı öneme uygun bir sosyal konuma ve refah düzeyine mutlaka kavuşturulmasını istedi.

BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,ÖğretmenlerGünü münasebetiyleMilliEğitimBakanıHikmet Uluğbay ve bir grup öğretmeni kabuldeyaptığıkonuşmada,öğretmenlerdenbeklenen verimialabilmekiçinmaddi problemlerin halledilmesi yönünde birtakım çalışmaları bulunduğunu söyledi.

2- Bakanlar Kurulu, BaşbakanYardımcısıBülentEcevit'in başkanlığındatoplandı.Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel yaptığıaçıklamada,Kurul'da,kamugörevlilerinin sendikakurmasına ilişkin yasa taslağı ele alındığını belirtti. Gürel, anayasanın değiştirilmesidurumundatoplusözleşmeve grevhakkınıntanınabileceğini,ancakkendiyaptıkları çalışmanın,anayasanınçizdiğisınırlariçindeolduğunu kaydetti.

3- Devlet Bakanı GüneşTaner,NTVtelevizyonunayaptığı açıklamada,hükümetinuygulayacağıprogramınfelsefesini 4.5 aydır anlattığını ve bu çerçevede "şok bir paketin"sözkonusu olmadığınısöyledi.Taner,kamunun5ay boyunca bazı temel ürünlere zam yapmaması halindeenflasyonunmayısayınakadar sürekli ve hızlı bir düşüş içine girebileceğini belirtti.

4- Devlet BakanıMehmetBatallı,30Kasım'dayapılacak nüfustespitinin13.4trilyonliraya mal olacağını açıkladı. Sayımın Türkiye'nin önemli bir eksikliğini gidereceğini belirten Batallı,yerleşimbirimlerininbelirlenmesi,nüfusunyaş, cinsiyet, eğitim, konutun yapısı,mülkiyetvealtyapıdurumu gibi bilgilerin derlenmesini sağlayacağını kaydetti.

5- Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin,BulgaristanSavunma BakanıGeorgiAnaniev'ikabulündeyaptığıkonuşmada, Balkan coğrafyasının"Balkanizm'denkurtulmasıgerektiğinisöyledi. Türkiye'nin,Bulgaristan'ınBatıkurumlarıyla entegrasyonunu, NATO üyeliğiyle tamamlamasınıdesteklediğinikaydedenSezgin, "Bukonudagüçlübirsiyasiirademizvar.Buziyaret, ilişkilerimizigeliştirecektir.İkiülkeningayretleriyle bölgemiz Balkanizm'den kurtulacaktır" dedi.

6- Beyoğlu 1.AğırCezaMahkemesi'ndegörülendavada, KumarhanelerkralıolarakbilinenÖmerLütfüTopal'ın öldürülmesi olayına karıştıklarıilerisürülenvearalarında ÖzelHarekatDairesi'ndegörevlipolislerinde yer aldığı 6 sanık kefaletle tahliye edildi.

7-BMKıbrısÖzelTemsilcisiDiegoCordovezKıbrıs konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

8-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,birgünlükçalışma ziyaretiiçingittiği Bükreş'teRomanyaCumhurbaşkanıEmil Constantinescuilebirarayageldi.Görüşmedeikiülke arasındakigümrükişbirliğivekültüreldeğişim anlaşmaları imzalanırken, birsüreönceVarna'dayapılanüçlüzirvenin Türkiye'deyapılacakbirimzatöreniile hayata geçirilmesi konusu da ele alındı.Görüşmede ayrıca uyuşturucu ve terörizmle mücadeledeortakkararmutabakatına varıldı.Görüşme sonrası iki cumhurbaşkanı ortak bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, Bükreş'ten Ankara'yadönüşte uçakta gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

9- Başbakan Mesut Yılmaz,Türkiye'ninAB'yetamüyeliği konusunda görüşmelerdebulunmaküzereİtalyaveİspanya'yı kapsayanresmigezisinebaşladı.BaşbakanYılmazRoma'da, İtalyaBaşbakanı Romano Prodi ile görüştükten sonra İspanya'nın Başkenti Madrid'de Başbakan Jose Maria Aznar ile biraraya geldi.

Yılmaz, Aznarileyaptığıgörüşmedensonradüzenlediği basıntoplantısında,Türkiye'nin,AB'ningenişleme süreciyle ilgiliolarakLüksemburg'dayapılacakzirvededışlanacağına ihtimalvermediğinisöyledi.Yılmaz, İtalya Başbakanı Romano Prodi ileyaptığıgörüşmenindeolumlugeçtiğinibelirtti. Yılmaz,bugörüşmelerinamacının,12-13Aralık tarihlerinde Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde,Türkiyeile ilgili olumsuz bir karar çıkmasını engellemek olduğunu söyledi.

10- ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüYardımcısıJamesFoley yaptığıaçıklamada,RP'ninkapatılmasıkonusunuilgiyle izlediklerinisöyledi.Foley,"Budavanınsonucunun, Türkiye'nin,kuvvetledesteklediğimizdemokrasisininve laik sisteminin üzerinde etkisi olacağına inanıyoruz" dedi.

11- Dün faaliyetlerini durdurduğunuaçıklayanJaponya'nın en büyük dördüncü aracı kurumu Yamaichi Menkul Değerlerler iflas etti.

AFP'nin haberine göre,YamaichiMenkulDeğerler'in23.6 milyar dolara ulaşan borçları dolayısıyla iflas etmesi, Japon iş dünyası tarihinin en büyük bunalımı olarak değerlendirildi.

12- Peru'nun kuzeyindeki Amazon ormanlarında devriyegezen askerlerle,Maoist"AydınlıkYol"gerillaları arasında çıkan çatışmada, 6'sı asker 7 kişinin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

25 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Edirne'nin 75.kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, CHP GenelBaşkanıDenizBaykal ilegörüştü.GörüşmesonrasıbiraçıklamayapanBaşbakan Yılmaz,ikiligörüşmede,Baykal'danhükümetevebakanlara yönelikgensoruvesoruşturma önergelerini desteklemeden önce kendilerinden bilgi almasını istediğini belirterek,"Gensorunun muhatabı aslında benim.Bakan Arkadaşımın eliyle yapılan yanlış tasarruf söz konusu değildir" dedi.

Baykal ise açıklamasında, TBMM'nin denetim göreviyle ilgili tavırlarınıaynensürdürdüklerinivurgulayarak,"Denetim yollarınınsorumlulukiçindekullanılmasıgerektiğine inanıyoruz.Siyasiengellemearacıolarak bakılmamalı.Her olayı kendi çerçevesinde inceleyeceğiz" dedi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz Yüksek Planlama Kurulutoplantısı öncesindebasınmensuplarına yaptığı açıklamada, "şok program" uygulanmasının söz konusu olmadığınıbelirterek,"Bu,IMF'nin dahaönce bizeifadeettiğibirtercihti.Biz şimdi bunu değerlendireceğiz" dedi.

DevletBakanıGüneşTanerdetoplantıöncesiyaptığı açıklamada,Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun klasik anlamda IMF'nin desteğine ihtiyaç duyacağı bir durum olmadığını,ayrıca "şokplan"diyebiruygulamanındasözkonusuolmadığını söyledi.

4-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanMeclisgrup toplantısındayaptığı konuşmada, 8 yıllık zorunlu eğitime karşı yapılangösterilerinhaklıolduğunuilerisürerek,"Namaz kılanlara bile tahammülleri yok.Fizikte bir kural vardır, suyu sıkıştıramazsınız.Sıkıştırmaya kalkarsanız kabı patlar.Halk da patlayabilir" dedi.

5-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,BMGenel Sekreteri'ninKıbrısÖzelDanışmanıDiegoCordovezile görüşmesindensonrayaptığıaçıklamada,Türkiye'ninKıbrıs sorunukonusundaBM'ye her türlü yardıma hazır olduğunu, ancak Kıbrıs Türklerinin de aslaveremeyeceğiödünlerinbulunduğunu kaydederek, "Genelde BM Genel Sekreterliği yapıcı bir yaklaşımla Kıbrıs sorununa eğiliyordu.FakatAB'ninRumyönetiminetam yetkikapısını açması ve Türkiye'ye o kapıyı kapatması üzerine, artık BM Genel Sekreterliği'nin etkisi çok azalmışoldu.Tabi genel sekreterlik de bunun acısını duyuyor" dedi.

Cordoveziseikibölgelibirfederasyonaulaşılmasına çalıştıklarınıbelirterek, "Bu, şu ana kadar her iki tarafın da üzerinde görüş birliğine vardıkları birkonudur.Bukonudaki belgelerhakkındagörüşmelerebaşladık.Devamlı ve uzun bir süreci kapsayacak görüşmelerden sonra bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.

6- Devlet Bakanı BurhanKaraCumhuriyetgazetesindeyer alanaçıklamasında,Boğazlar üzerinde çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini,Türkiye'ninegemenlikhakkınıbaşkaülkelerle tartışmayacağınıbelirterek,"Tüzükdeyapılacakdeğişiklik Türkiye'nin yetkisindedir.İhtiyaç olduğunda tüzükte değişiklik yapılır" dedi.

7- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar hakkında, "Tarım KrediKooperatifleriMerkezBirliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriniyasalaraaykırıolarakgörevdenaldığı,yerine partizancaatamalaryaparakgörevinikötüyekullandığı" iddiasıyla verilen soruşturma önergesi,TBMMGenelKurulu'nda reddedildi.

8- Tarım ve Köyişleri Bakanlığıtarafındandüzenlenen1. Tarım Şurası Ankara'da çalışmalarına başladı.

ŞuranınaçılışındakonuşanBaşbakanMesutYılmaz, Türkiye'nintarımdakendikendine yeten 7 ülkeden birisi olma özelliğini yitirdiğini, tarım ürünü ihraç eden değil, ithal eden ülkekonumunageldiğinibelirterek, "Çözüm bekleyen sorunlar içinde boğulan vatandaşı sadece birseçmenolarakgörüp,ait olduğu sosyal tabakayı da boş vaatlerle oy deposu haline getirme davranışı,ençoktarımlauğraşankırsalkesimimağdur etmektedir" dedi.

BaşbakanYardımcısıBülentEcevitdekonuşmasında, Türkiye'nintarımsorununabilimsel açıdan yaklaşma zamanının geldiğinivurgulayarak,Türktarımınınsonyıllardaihmal edildiğinikaydetti.Ecevit,"Sanayide ilerlemek için tarımı ihmal etmek gerekmez.Tarımaveköylüyeönemverilmelidir. Kırsalalandaki nüfusu göçe zorlayarak çözüm bulunamaz.Kırsal alandaki gelişme, köyleritoplulaştırarakdeğil,adınaister köy-kentister merkez köy veya cazibe merkezleri deyin, altyapı ve sosyal hizmetleri yakınlaştırarak sağlanabilir" dedi.

9-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerAksaray'dayaptığı açıklamada,hükümetin asker korkusuyla milletin dinle ibadetini kısıtladığını, kendisini iktidara getirenlere diyet ödemekiçin zamüstünezam yaptığını ileri sürerek, "Şimdi çıktılar millet için kış zor olacak dediler.Milletime zorkışolursabuda sizeson kış olur" dedi.Çiller, "Bu millet için göğsünü siper etmiş,milletinbirliğinikorumakiçindağlaraçıkmış polisimizi, özel timcimizi suçlayıp hapse attırdılar" dedi.

10-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalMeclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada, son zamanlarda hükümetin kalıcı olup olmadığı konusunda tereddütler olduğunu, "imkan bulup seçim cankurtaranınayapışma"arayışlarınıngündeme geldiğini ileri sürerek, "Gerileme ve zafiyetler sorun çözmekten, seçim çıkışını arama noktasına sürüklüyor hükümeti" dedi.

Bu arada bağımsız İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi CHP'ye katıldı.

11- Gaziantep Sanayi Fuarı'nda 1 kişinin ölümü, 19kişinin yaralanması olayından sonra yakalanan ve yasadışı Vasat örgütüne üye olmaktan tutuklanan 15 sanıktan 12'si Adana DevletGüvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görülen duruşmada tahliye edildi.

12- Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 42 kişi de yaralandı.

13-Belçika'nınBaşkentiBrüksel'debulunanDışişleri BakanıİsmailCemresmitemaslarını sürdürüyor.Cem, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sorumlusu Hans van den Broek, Belçika BaşbakanıJean Luc Dehaene ve Dışişleri Bakanı Erik Derycke ile görüştü.Cem görüşmeleri tamamladıktan sonra düzenlediğibasın toplantısında,Türkiye'ninAB'yetam üyelik konusunda elinden geleni yaptığını belirterek, bundan sonraki aşamada AB'nin karar vermesigerektiğini söyledi.Cem, "Bir Avrupa Konferansı fikri var.Eğer bu konferans, aday ülkelerin yeraldığıbiroluşum isebizim açımızdan bir başlangıç ve üzerine yeni şeylerin inşa edilebileceği bir temel olacaktır.Eğer AB Türkiye'yi biraday olarakgörmüyorise, o zaman bu AB'nin kendi sorunudur.Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur" dedi.

14-AvrupaİnsanHaklarıMahkemesi,eskiDiyarbakır BelediyeBaşkanıMehdiZana'nın, adil biçimde yargılanmadığı, kendini savunma hakkıverilmediğivegözaltısüresininuzun olduğuyönündekibaşvurusuylailgiliolarakTürkiye'yi cezalandırdı.Cezaya göreTürkiyeZana'ya6bin900dolar ödeyecek.Mahkeme, Zana'nın, Türk devletinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

15- YunanistanHükümetSözcüsüDimitriReppasAtina'da yaptığıaçıklamada, Türkiye'nin, AB ile ilişkilerinin gelişmesi için, "Lahey Adalet Divanı'nınyargıyetkisinikabuletmesi, KıbrıssorunununçözümüneyardımcıolmasıveAtina ile iyi ilişkilerkurmasışeklindesıralanankoşullarauyması gerektiğini" öne sürdü.

16- Kanada'nınVancoverkentindebaşlayanAsyaPasifik Ekonomiİşbirliği(APEC)Zirvesi'nde,JaponyaveGüneydoğu Asya'da son zamanlardayaşananekonomikkrizinelealındığı bildirildi.

17-ResmibirziyaretamacıylaAlmanya'dabulunan KazakistanDevletBaşkanıNursultanNazarbayev'inBaşbakan Helmut Kohl ile görüştüğü bildirildi.

18- Rusya DevletBaşkanıBorisYeltsin,birsüreönce görevden aldığı Başbakan Yardımcısı Anatoli Çubays ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

26 KASIM 1997

1- TBMM Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul'da Vali KutluAktaş ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ı ziyaret etti.

KutluAktaş'ımakamındaziyaretedenÇetin, dokunulmazlıklarınsınırlandırılmasıylailgili ikinci oylamaya geçmeden önce, parlamentodaki siyasi partiyetkilileriyledaha geniş kapsamlı bir uzlaşma arayışı içinde olacağını kaydetti.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da gündemdekimilletvekili dokunulmazlığınınsınırlandırılmasıkonusundayapacağı çalışmalar için, Çetin'e bundan sonra dadestekvermeyedevam edeceklerini söyledi.

2- MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman Demirel başkanlığında toplandı.

3-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden gazetecilerinsorularını yanıtladı.Özden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nınRP'ninkapatılmasıistemiyleaçtığıdava konusundaABDDışişleriBakanlığıSözcüYardımcısı'nın "Türkiye'dekidemokratikveçokpartilisistemegüveni yaralayacakbirkararkaygılandırıcıolur" sözlerine tepkide bulundu.Özden,ABD'lidiplomatınsözlerini"hukukun üstünlüğünesaygıgöstermeveinsanhaklarıduyarlılığı konusunda şampiyonluksavındaolanülkelerinkurumlarınave yöneticilerine yakıştıramadığını" söyledi.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan,Ankara'da yapılankayıtdışıistihdamıönlemetoplantısındayaptığı konuşmada, Türkiye'de yaygın olan kayıt dışı ekonominin"hatalı vergipolitikaları,ücretüzerindenyapılankesintilerin yüksekliğibürokratikişlemlerinçokluğu"ndanbeslendiğini söyledi.Çağan, kayıt dışı ekonominin insanların sosyal hak ve güvenceleri olmadan çalıştırılmalarına neden olduğunu bildirdi.

5- Diyarbakır,Hakkari,Siirt,Şırnak,TunceliveVan illerindeuygulananolağanüstühalin(OHAL)30Kasım1997 tarihindenitibaren4aysüreyleuzatılmasınailişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,partisininTBMM gruptoplantısındayaptığıkonuşmada,milletvekillerinin hükümetten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Bugünkü hükümetin biruzlaşmahükümetiolduğunu,DTP'nindehükümetedestek sağladığınısöyleyenCindoruk,"Bizhükümetprogramıve protokolüçerçevesindedesteğimizisürdürüyoruz.Amakendi parti programımıza aykırıolankonulardadaeleştirilerimizi yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz.Hükümete desteğimiz kayıtsız şartsız sürecek diye birşey yoktur" dedi.

7- ANAP Meclis grubunda,DışişleriKomisyonu'ndaboşalan üyelikiçinseçimyapıldı.SeçimlersonucuKamran İnan'ın istifasıyla boşalan üyeliğeAnkaraMilletvekiliilkerTuncay getirildi.

8- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre, Siirt ve Şırnak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 30 terörist öldürüldü.

9- Van ve Malatya Emniyet Müdürlüğüekiplerinceortaklaşa düzenlenenoperasyonda,36.5kiloeroinelegeçirildiği bildirildi.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Atatürk Havalimanı'nda yaptığıaçıklamada,KıbrısRumyönetiminitamüyelik görüşmelerineçağıranAvrupaBirliği'nin(AB)Yunanistan'ın oyununa geldiğini söyledi.

11-GenelkurmayİkinciBaşkanıOrgeneralÇevikBir, Washington'daTürkAmerikanYüksekDüzeyliSavunmaGrubu toplantısına katıldı.Biryaptığıaçıklamada,TürkSilahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü köktendinci grup ve örgütlere karşı korumakta, dikkatli ve kararlıolduğunu,bu yöndekigörevinTürkSilahlıKuvvetleri'neanayasa ile TBMM tarafından çıkarılan İç Hizmet Kanunu'yla verildiğini söyledi.

12- CHP Genel Başkanı DenizBaykal,uluslararasıbarışın sağlanmasının işleneceği toplantıya katılmak üzere ABD'ye gitti.

13-AvrupaİnsanHaklarıMahkemesi,altıeskiDEP milletvekiliningözaltıvemahkemesüresiyleilgiliolarak yaptığı başvurudaTürkiye'yisuçlubuldu.Mahkeme,Anayasa Mahkemesitarafındankapatılan DEP'in eski 6 milletvekili için maddi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

27 KASIM 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel1.TarımŞurası'nın kapanışındayaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ülkelerinde tarım nüfusununyüzde8civarındaolduğunadikkatçekerek, "Türkiye'nintarımdakendikendineyetmesişarttır.Şart değilse o zaman dışarıdan tarım ürünü alırsınız, tabii döviziniz varsaalırsınız.Amayüzde44'ü tarımda çalışan bir ülkede, tarım nüfusu yüzde 8 olan ülkelerden tarım ürünü alınmasıbenim izzet-i nefsime dokunur" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz İstanbul'da AvrupaBirliğiDönem BaşkanıLüksemburgBaşbakanıJean Claude Juncker ile görüştü. İki lider görüşmesonrasıortakbasıntoplantısıdüzenledi. BaşbakanYılmaz,Juncker'indönembaşkanıolarakbazı sıkıntıları olduğunu kabul ettiğinibelirterek,"15üyeülke arasında uzlaşma sağlamakta güçlükleri söz konusudur.Ama bizim açımızdandavazgeçemeyeceğimizbazıhususlarolduğunu biliyorlardı.Bunları görüşmemizde kendilerine daha net biçimde ilettik" dedi.

Konuk Başbakan Juncker ise, Türkiye'nin Avrupalı kimliğinin gözle görülür hale gelmesi için çabalayacaklarını söyledi.

3-Başbakan MesutYılmazSabahgazetesindeyayımlanan söyleşisinde iç ve dış gelişmeler hakkında bilgi verdi.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör ÖzdenCumhuriyet gazetesineyaptığıaçıklamada,ABDDışişleri Bakanlığı Sözcü YardımcısıJamesFoley'in"RP'yikapatmadavası'nailişkin sözleriileilgiliolarak,herkesin bu tür konularda duyarlı olmasıgerektiğinivurgulayarak,"AnayasaMahkemesi'nin önyargılı olduğu belli değil.RP'yi kapatacağımızı kim söyledi? Ya da kapatılması gerekiyorsa birpartiyiAmerika'nınsözüyle kapatmayacakmıyız?Böyle bir durumumuz mu var ki Amerikalılar böyle ortaya çıkıp sözler söylüyorlar?" dedi.

5- Bayındırlık veİskanBakanıYaşarTopçu,DYPGenel BaşkanYardımcısıHasanEkinci'nin,"DoğuKaradenizsahil yöresindeki yol ihalelerinde anlaşmaolduğuveihaleyefesat karıştırıldığı"yolundaki iddialarının soruşturulması amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

6- Ek bütçe kanuntasarısıTBMMGenelKurulu'ndakabul edilerek yasalaştı.

7-TBMMAnayasa-AdaletKarmaKomisyonu,DYPElazığ MilletvekiliMehmetAğar ve Urfa Milletvekili Sedap Edip Bucak ile ilgili dokunulmazlık dosyalarının dönemsonunabırakılması yönündekieskikararıgeçersizsayarak,iki milletvekilinin savunmalarının alınmasına karar verdi.

8- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,partisininBaşkanlık Divanıtoplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir ara rejim döneminden geçtiğini ve daha önceyaşananararejim dönemlerinde siyasiler ve aydınlar sustuğu için tam demokrasinin yaşanamadığınıvurgulayarak,"Türkiyebugüntamdemokrasiyi yaşayamıyorsabunun tek nedeni siyasi ve aydınların daha önceki rejim dönemindesusmalarıdır.İlkdefabizbütünikazlara rağmenbuararejimsüreciiçindesusmayarak teşhisleri bu dönemin içinde yapıyor veTürkiye'ninyarıdemokratrejimler içinde tanımlanmaması için mücadele ediyoruz" dedi.

9- Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada,Güneydoğu AnadoluBölgesi'ndebasınayönelikbaskılarındevamettiği bildirildi.

10-TürkiyeBilimlerAkademisi(TÜBA)ileAvusturya BilimlerAkademisi(ABA)arasında,tümbilimalanlarındaki etkinlikleri kapsayan işbirliği anlaşması Ankara'da imzalandı.

11- İrlanda'nın Başkenti Dublin'debulunanDevletBakanı ŞükrüSinaGürelyaptığıaçıklamada,Türkiye'ninAvrupa Birliği'nin(AB)eneskiortağıolduğunadikkatçekerek, birliğin,AralıkayındaLüksemburg'dayapılacakzirvede Türkiye'nin genişleme sürecine dahil edilmesi konusundakikesin ve açık kararını ortaya koyması gerektiğini söyledi.

12- Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi'nin,Türkiyehakkında Ocakayındaverdiği ve Kıbrıs Rum vatandaşı Titina Loizidou'ya madditazminatödenmesiniöngörenkararındansonra,İnsan HaklarıMahkemesi'ndeyapılanduruşmada,"topraklardışında cereyanedenbirolaylailgiliolaraksorumlulukkabul etmeyeceğini"ve"tazminatödenmesininkesinliklemümkün olamayacağını" bildirdi.

13-İran'ındinilideriAyetullahSeyidAliHamaney televizyondayayınlanankonuşmasında,Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Montezari'nin yargılanacağını söyledi.

İran KültürDevrimiKonseyiiseCumhurbaşkanıMuhammed Hatemibaşkanlığındayaptığıtoplantıdansonrabirbildiri yayımlayarak,diniliderliğieleştirenleri'dinisiyasetten ayırmayaçalışmakla' suçlayarak 'dini siyasetten ayırma eğilimi İslam'a aykırıdır ve Velayet-i Fakih ilkesinireddetmekİslami ilkeleri reddetmektir' denildi.

14- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Tel-Aviv'de yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin işgal altındaki topraklarda bir Filistin Devletiilanetmesihalinde,Filistintopraklarını ilhak edeceklerini söyledi.

15- Rusya'da sahte votka üretimi yüzündenbuyıl43bin kişinin öldüğü bildirildi.

16- Hindistan'dabirotobüsünkanalauçması sonucu34 kişinin öldüğü bildirildi.

28 KASIM 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbulTicaret Odası'nınbaşarılı ihracat yapan ve yüksek düzeyde vergi ödeyen üyelerininödüllendirilmesitörenindeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninbüyümeyevegelişmeyedevamedeceğini,bunun sevindirici işaretlerini görmekten herkesinmutlulukduyduğunu belirterek, "Türkiye'nin üretime, üretmek için yatırıma, yatırım için de istikrara ve teşviğe ihtiyacı vardır" dedi.

2- Başbakan MesutYılmaz,İstanbul'daİktisadiKalkınma Vakfı(İKV)tarafından düzenlenen "Demokrasi ve İnsan Hakları" panelindeyaptığıkonuşmada,TürkiyeileABarasındaki ilişkilerinönündekiengelin"Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları uygulamaları" olduğunu söyledi.

3- Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KaradayıDiyarbakır'da 2.Taktik Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında, insan haklarınaönemverdiklerinibelirterek,"TürkSilahlı Kuvvetleri,bugünekadar terörle mücadelesini büyük bir inanç, azim vekararlılıklademokratikhukukkurallarıiçerisinde, halkıincitmedenveinsanhaklarını herşeyin üstünde tutarak başarıyla devam ettirmiştir" dedi.

4- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan partisininBaşkanlık Divanıtoplantısındayaptığıkonuşmada,demokrasininfarklı fikirlere tahammül rejimiolduğunubelirterek,"Çokseslilik demokrasidir.Tek ses diktatörlüktür" dedi.

5- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar I.Tarım Şurası çalışmalarıileilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, "Tarım kesimini ekonominin sırtında biryükolmaktançıkarıp, milliekonomiyegüç ve lokomotif olacak bir yapıya kavuşturmak gerekiyor" dedi.

6- Ankara 1.No'lu DevletGüvenlikMahkemesi,Sivas'ta2 Temmuz1993 tarihinde Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgisibulunan33kişiyiidama mahkum etti.

7-EreğliDemirÇelikFabrikaları'ndaüretilenyassı mamullere,yüzde3ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

8- İstanbul'da polis ekip otosuna yapılan saldırı sonucunda 1 polis şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.

9- Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda 8 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

10- Rusya Devlet BaşkanıBorisYeltsinyaptığıhaftalık radyokonuşmasında,ülkedekiekonomik durumu değerlendirdi ve görevini iyi yapamayan bakanları kabineden çıkaracağını söyledi.

11- Hindistan Başbakanı İnder Kumar Gujral'ın istifa ettiği bildirildi.

29 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İzmir'de çeşitliaçılış törenlerinekatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, konuşmalarında bu yılınsiyasiaçıdançoksorunlugeçtiğinihatırlatarak, "Sorunlarıçözmekanayasayabağlıkalarak biraz sabır, biraz anlayış, biraz da anayasaya güven duymakla mümkündür.Kurumları değil kişileri eleştirelim" diye konuştu.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Afyon'daOnkolojiErkenTeşhis Merkezi'nihizmeteaçtı.BaşbakanYılmaz,buradayaptığı konuşmada, enflasyoncanavarınıyenmektekararlıolduklarını ifadeederek"Üç sene sonra enflasyon diye bir şey kalmayacak" dedi.

3- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Aydın'dahalkahitaben yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi.

4- DTP GenelBaşkanıHüsametinCindorukilegündemdeki siyasikonularüzerineyapılansöyleşiMilliyet gazetesinde yayımlandı.

BuaradaGenelBaşkanYardımcılarındanİstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş partisinden istifa etti.

5-KamuEmekçileriSendikalarıKonfederasyonu(KESK) tarafındanAnkara,Adana,Samsun,KocaeliveÇanakkale'de düzenlenen yürüyüş ve mitinglerde memurlar,yüzde30'lukmaaş zammını protesto ederken, "Sadaka değil toplusözleşme", "Parasız sağlık, parasız eğitim" sloganlarıyla isteklerini dile getirdi.

6- Türk Sanayici veİşadamlarıDerneği(TÜSİAD)Başkanı Muharrem Kayhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Eczacıbaşı ilesiyaset,dışpolitikaveirticakonularında yapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

7- Cezayir'de köktendinci militanların geçen parşembegünü 30 kişiyi katlettikleri bildirildi.

30 KASIM 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'ndeki nüfus sayımısırasındagazetecilereyaptığı açıklamada, Türkiye'nin nüfus artış hızının yüzde 3'lerdenyüzde1.67'yegerilediğine dikkatçekerek"Tabibizbunun yüzde 1'e inmesini istiyoruz. Yüzde 3 nüfus artışhızıolanbirTürkiye'ninihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil.Nitekim karşılayamıyoruz" dedi.

2- DevletBakanıMetinGürdere,15.VakıflarHaftası nedeniyleyaptığıaçıklamada,ülkeninbüyükbirhamle yapabilmesinin,mevcutmaddikaynaklarıneniyişekilde kullanılmasıkadar,hayırsever vatandaşların yönlendirilmesine de bağlı olduğunu belirtti.

3- AdaletBakanıOltanSungurluCumhuriyetgazetesinin sorularınıyanıtladı.Sungurlu, ölüm cezasının kaldırılmasına karşı olduğunu belirterek,kişiselolarak,terörvevahşice işlenmiş suçlar yönünden ölüm cezasından yana olduğunu belirtti.

4- İçişleri Bakanı MuratBaşesgioğluyaptığıaçıklamada, bazıgüvenlik şirketlerinin sahipleri arasında "devlet aleyhine suçişleyenlerin"bulunduğunubelirtereközelgüvenlik şirketlerinin sıkı takip altına alınmasını istedi.

5- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasınınardındanilkkez 1927yılındagerçekleştirilenve1935'ten bu yana da her beş yılda bir yinelenen genel nüfus sayımının 14'üncüsü yapıldı.

6- Akaryakıt ürünlerine yüzde 9 zam yapıldı.

7- İstanbul Narkotik Şubeekipleritarafındandüzenlenen uyuşturucuoperasyonununda1ton esrar ile 200 kilo eroin ele geçirildi.

8- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığıaçıklamada, Filistintopraklarınınkesinstatüsünübelirleyecek görüşmelerden önce, BatıŞeria'nınküçükbirkısmındandaha çekilmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.